Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport fra. projekt Del din stemme"

Transkript

1 Slutrapport fra projekt Del din stemme

2 Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold... 6 Resultater... 6 Organisering... 7 Aktiviteter i projektet... 7 Markedsføring... 8 Evaluering... 8 Erfaringer... 9 Konklusion... 9

3 Projektresumé Projektets omdrejningspunkt var at få frivillige flersprogede borgere inddraget i formidlingen af primært litteratur, film og musik. Da projektet søgte at inkludere flest mulige borgere skete formidlingen via skrift, videooptagelser og podcasts. Derved kunne borgere fra overvejende orale kulturer som somali også deltage. En meget omfattende og ressourcekrævende rekrutteringsproces har resulteret i rekruttering af 41 frivillige, der har produceret brugerbidrag med anmeldelser af litteratur, musik og film til flersprogede brugere samt flere fortællinger og livshistorier. Samlet er der publiceret 114 anmeldelser, podcast og videoer i projektperioden. Projektet har givet gode erfaringer vedrørende anvendelse af nye teknologier til formidlingen og til rekruttering af frivillige til indholdsproduktion på en national, digital biblioteksservice. Projektets formål Der var inden projektstart fastlagt følgende formål: At teste metoder til aktiv borgerinddragelse, frivillighed At positionere flersprogede borgere som kulturelle bidragsydere og skabe et nuanceret digitalt materialetilbud til dem At styrke forholdet mellem flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektet har med succes indfriet alle formål. Der er testet forskellige metoder til aktiv borgerinddragelse og frivillighed, hvilket bliver uddybet i afsnittet om rekruttering. Der er blevet skabt en platform, hvor flersprogede borgere har deltaget aktivt i kulturformidling, hvilket har styrket projektbibliotekernes relation til de flersprogede borgere. Mål og succeskriterier Projektets mål var: At teste og implementere software og teknik til brugergenereret indhold At få mere brugergenereret indhold på minoritetssprog At teste forskellige metoder til brugerinddragelse At forankre borgerinddragelsen i fremtidig drift At styrke forholdet ml. flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektets succeskriterier var: Nye teknikker til brug i forbindelse med brugergenereret indhold Produktion af minimum 50 bruger-bidrag i projektperioden Redskabskatalog til borgerinddragelse 30 brugerformidlere i projektperioden 20 fast tilknyttede brugerformidlere der bidrager aktivt efter projektets afslutning. Projektet har været en succes med 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer, hvilket uddybes i afsnittet om projektets resultater.

4 Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne. Det har været meget ressourcekrævende at rekruttere de frivillige, så der har ikke været ressourcer i projektperioden til at arbejde målrettet og fokuseret med fastholdelse af de frivillige. Det vurderes at ca. 10 frivillige efter projektafslutningen stadig vil bidrag aktivt med kulturformidling, så succeskriteriet med 20 fast tilknyttede brugerformidlere efter projektet er ikke opnået. De ca. 10 frivillige, der fortsat ønsker at bidrage med kulturformidling efter projektets afslutning, er dog meget aktive, så der er tilfredshed med projektets resultat blandt projektbibliotekerne. Den store fokus på rekruttering har også medført, at det ikke har været muligt, at udarbejde et redskabskatalog til borgerinddragelse. Der er i stedet for udarbejdet en liste med tips til rekruttering af frivillige blandt sproglige minoriteter, der er tilgængelig på projektets hjemmeside. https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci/del-dinstemme/tipstilrekrutteringafflersprogedefrivillige.pdf Målgruppen Den primære målgruppe var flersprogede borgere med fokus på følgende sprog; arabisk, tyrkisk, persisk og somali. Sekundært bibliotekspersonale fra hele landet og andre sprog. Frivillige med tyrkisk, persisk, somalisk, afghansk, congolesisk, polsk, russisk, bulgarsk, spansk, tysk, vietnamesisk, portugisisk, kinesisk, aserbajdsjansk, arabisk og dansk baggrund har bidraget til formidlingen. Ud af de 41 frivillige er 19 frivillige fra den primære målgruppe. Sprog Antal frivillige Arabisk 12 Aserbajdsjansk 1 Bulgarsk 1 Dansk 9 Engelsk 1 Kinesisk 1 Pashto 1 Persisk 3 Polsk 1 Portugisisk 1 Russisk 1 Spansk (En fra Columbia) 2 Somali 1 Swahili 1 Tyrkisk 3 Tysk 1 Vietnamesisk 1 I alt 41

5 Rekruttering af frivillige Opgaven med rekruttering har været den mest ressource- og tidskrævende opgave i projektet. I forhold til den oprindelige ansøgning var de ugentlige timer til projektet reduceret, så det var derfor nødvendigt at få forlænget projektet i to måneder, hvor projektbibliotekerne selv finansierede de nødvendige timer. Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. I Skanderborg blev der indgået et meget vellykket samarbejde med projekt Højvang. Projektet er et boligsocialt projekt med tre medarbejdere, der har til formål at skabe en positiv og varig forandring i boligområdet Højvang. Der bor mange flersprogede borgere i boligområdet og projektmedarbejderne har en meget tæt kontakt til mange af beboerne. Medarbejderne reklamerede for projekt Del din stemme, og der blev afholdt et informationsmøde for beboerne med deltagelse af Skanderborg Bibliotek og projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration. Projekt Højvangs tætte kontakt til målgruppen bevirkede, at der hurtigt blev rekrutteret voksne frivillige og produceret podcast. På Blågårdens Bibliotek var det i første omgang en af de ansatte, der havde ansvaret for rekruttering. Det viste sig hurtigt, at rekruttering af målgruppen var meget tidskrævende. Det var ikke nok at dele flyers ud og holde møder om projektet med bibliotekets etablerede netværk og samarbejdspartnere. Der var brug for helt konkret og vedholdende opfølgning, så det var nødvendigt at ansætte en projektmedarbejder. På Blågårdens Bibliotek har man valgt at fokusere på børn og unge i målgruppen. Projektmedarbejderen har tidligere arbejdet med lokalmediet Gadepressen og været vikar på Blågårds Skole, så hun havde tætte personlige kontakter til målgruppen. Efter ansættelsen af projektmedarbejderen lykkes det at få rekrutteret frivillige til at skrive anmeldelser og få produceret podcast. På Ringsted Bibliotek er rekrutteringen sket ved annoncering på bibliotekets facebookprofil og hjemmesiden, uddeling af flyer og plakater på biblioteket, kontakt til institutioner og deltagelse i forskellige arrangementer. Der er blevet netværket meget med faste lånere, frivillige i Lektiecaféen og andre relevante kontakter, og det er hovedsageligt netværket, der har givet resultater i rekrutteringen af de frivillige. Efter en langvarig rekrutteringsfase er det lykkes at få de frivillige til at skrive anmeldelser, samt at få produceret både podcast og videoer. På BiblioteksCenter for Integration blev der taget kontakt til mere end 100 relevante foreninger i hele Danmark samt bibliotekets traditionelle netværk. Trods det omfangsrige kontaktarbejde, så lykkedes det ikke at skaffe en eneste frivillig via de kanaler. Der blev endvidere annonceret efter frivillige på flere folkebiblioteker foruden projektbibliotekerne og på Bibzoom World. Det lykkedes at rekruttere én frivillig på den baggrund. Resultatet af den første rekrutteringsstrategi var rigtig dårligt i forhold til den store arbejdsindsats. Strategien for rekruttering blev ændret, og der var fokus på at samarbejde med aktører, der havde tæt kontakt til frivillige. Der blev blandt andet indgået et samarbejde med Copenhagen Volunteers og annonceret efter frivillige på Det gav med det samme resultater, men flere af de frivillige var danskere og højtuddannede newcomers og dermed ikke den primære målgruppe. Der blev også taget kontakt til flere boligsociale projekter i Danmark, hvilket også resulterede i flere bidrag. Det var utroligt tidskrævende for alle projektbibliotekerne at rekruttere frivillige, og resultaterne stod ikke helt mål med indsatsen. I november 2012 var der kun modtaget 3 brugerbidrag, så på styregruppemødet den 27. november 2012 blev det besluttet at give de potentielle frivillige en

6 gulerod ved, at frivillige, der fik publiceret brugerbidrag, modtog et gavekort på kr. 100,- til den lokale biograf. Efter den beslutning blev det lettere at rekruttere frivillige Delkonklusion: Erfaringer fra projektet viser, at det er fuldstændig essentielt at have tætte personlige kontakter ved rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter er ikke nok til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det har endvidere vist sig i evalueringen af projektet, at flere af de frivillige ikke på forhånd vidste, hvad det vil sige at være frivillig, hvilket sandsynligvis har været medvirkende til, at det har været svært at rekruttere flersprogede som frivillige. En gulerod i form af gavekort til den lokale biograf lettede rekruttering. Teknikker til brugergenereret indhold En af de første opgaver i projektet var at få afklaret, hvilke teknikker og formater, der ville fungere bedst ved publicering af brugerbidrag på video og podcast. Udgangspunktet var, at brugerbidragene ville blive tilgængelige på hvor ambitionen var og er at skabe et digitalt bibliotek med fokus på interaktion, formidling og engagement fra brugerne. Brugerbidragene ville ligeledes være tilgængelige på bibliotekernes hjemmesider og skulle stilles til rådighed for andre digitale biblioteksservices. Der findes mange forskellige filformater til produktion af video f.eks..mp4,.3gp,.m2ts og avi. For at undgå at brugere fik problemer med at afspille nogle af filformaterne, blev det besluttet at alle videoer skulle uploades til Youtube, der er tilgængeligt for alle. Der kan gratis maksimalt uploades videoer på 2 GB og af 15 minutters varighed på Youtube, så platformen passede godt til korte formidlingsvideoer. Til podcast i lyd er der også flere mulige filformater, og her blev det besluttet at anvende mp3, som er det mest anvendte format, som langt de fleste musikafspilningsprogrammer understøtter. Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne Resultater Der er publiceret 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer på 13 forskellige sprog. Podcast har vist sig at være en rigtig god formidlingsform til de borgere, der ikke er skriftlig stærke på modersmålet og dansk. Alle der har ønsket at blive frivillig i projektet er blevet accepteret, og alle bidrag er blevet publiceret.

7 Sprog Anmeldelser Podcast Videoer Arabisk 3 Aserbajdsjansk 2 Bulgarsk 1 1 Dansk 70 9 Engelsk 5 1 Kinesisk 1 Pashto 3 Persisk 3 4 Polsk 1 Portugisisk 1 Somali 2 Swahili 3 Tyrkisk 3 1 I alt Der er lykkedes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål. Der er flere grunde til at hovedparten af bidragene er på dansk: De frivillige ønsker at øve og blive bedre til dansk. Der er f.eks. en frivillig, der er født og uddannet i Rusland og senere bosat i Kina, der både kan tale og skrive på russisk og kinesisk, men den frivillige har ønsket at blive bedre til dansk og har derfor skrevet anmeldelse af kinesisk musik og russisk litteratur på dansk. De frivillige taler f.eks. arabisk, men kan ikke skrive på arabisk. De danske frivillige er meget aktive kulturformidlere Alle brugerbidragene er tilgængelige for alle interesserede på Statsbibliotekets hjemmeside og er blevet publiceret på Bibzoom World og projektbibliotekernes hjemmesider. Podcast er desuden publiceret på Bibzoom Radio. Organisering Der blev fra projektets start nedsat en styre- og projektgruppe med deltagelse fra alle projektbiblioteker: Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration, Blågårdens Bibliotek, Ringsted Bibliotek og Skanderborg Kommunes Biblioteker. Projektet blev ledet af en projektleder fra SCBI. Aktiviteter i projektet Møder i styre- og projektgrupperne Der er afholdt 3 styregruppemøder den 11. september 2012, den 27. november 2012 og den 30. april 2013.

8 Der er afholdt 5 projektgruppemøder den 19. september 2012, den 2. november 2012, den 11. januar 2013, den 22. marts 2013 og den 19. juni De fysiske møder blev suppleret med løbende bilaterale telefonmøder. Informationsmøder for frivillige Der er afholdt 2 infomøder for frivillige på BiblioteksCenter for Integration den 22. november 2012 og den 31. januar Der er afholdt et infomøde for frivillige i Skanderborg den 21. januar. Markedsføring Der blev produceret en flyer til rekruttering af frivillige i projektets opstart. Flyeren er sendt ud til ca. 150 foreninger og biblioteker. Projektets erfaring er, at der ingen respons har været på flyeren, mens den virtuelle rekruttering via f.eks. har været succesfuld. Der vil en anden gang blive produceret en kortere flyer med de vigtigste oplysninger til at uddele til potentielle frivillige efter den første personlige kontakt. Eftersom rekrutteringsperioden var længere end beregnet, så blev markedsføringen af brugerbidragene udskudt til slutningen af projektet, så flest mulige bidrag var produceret og publiceret, hvilket også muliggjorde en mere målrettet markedsføring. Projektets brugerbidrag er alle digitalt tilgængelige, så derfor er det valgt udelukkende at lave en digital markedsføring af brugerbidragene. Markedsføringen skete ved en webkampagne i maj og juni 2013, hvor der blev købt relevante AdWords og kampagnen blev udført af firmaet Webdanmark. Kampagnen har resulteret i visninger i maj og visninger i juni, hvilket har medført 204 klik i maj og 833 klik i juni. Der er løbende igennem projektperioden blevet publiceret artikler i Statsbibliotekets nyhedsbrev For biblioteker. I alt er der skrevet 4 artikler. Der er publiceret ca. 100 artikler med brugerbidragene på Bibzoom World. Evaluering Der er lavet en intern evaluering af projektet, hvor 13 frivillige, projekt Højvang, Copenhagen Volunteers og projektbibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer. Evalueringens konklusion er, at generelt har både de frivillige og projektbibliotekerne haft udbytte af at deltage i projektet. Det har været meget udfordrende og tidskrævende at rekruttere frivillige sproglige minoriteter til kulturformidling. Netværk og personlig relation til de frivillige er helt nødvendig og meget vigtig i forhold til rekrutteringen.

9 Frivillighed er ikke et generelt udbredt fænomen for målgruppen, hvorfor tendensen i projektet har været, at det kun er de frivillige med ressourcer og uddannelse, der har opnået at lave flere bidrag i projektperioden. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Den meget tidskrævende rekrutteringsproces har bevirket at projektperioden har været for kort til at afprøve forskellige tiltag for de frivillige med henblik på fastholdelse. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. Erfaringer Flere af de potentielle frivillige har haft behov for eksempler på brugerbidrag, så de lettere har kunnet vurdere opgavens omfang. Rekruttering af flersprogede frivillige lykkes bedst, når der er personlige og tætte kontakter i forvejen. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Det er stort set ikke muligt at fastholde børn og unge som frivillige gennem længere tid, da der er rigtig mange tilbud til den del af målgruppen. De frivillige bor i Danmark og mange vil gerne formidle deres kultur på dansk. Mp3 er det hyppigst anvendte format til lydfiler, og har fungeret godt til podcast. Uploading af videoer på Youtube har fungeret godt til formidlingen af videoer. Konklusion Projektet har opfyldt de formål, der var fastlagt fra projektstart. Der er testet forskellige metoder til rekruttering og borgerinddragelse, de flersprogede frivillige er blevet positioneret som kulturformidlere, og projektet har bevirket et styrket forhold mellem projektbibliotekerne og de frivillige. Succeskriterierne er delvist opfyldt. Der er opnået rigtigt gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne i det omfang, der er ressourcer til det. Succeskriterierne med minimum 50 brugerbidrag fra 30 frivillige er lykkedes over al forventning med 114 publicerede bidrag fra 41 frivillige. Der er lykkes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål.

10 Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. Erfaringerne viser, at tætte personlige kontakter med målgruppen giver en mere succesfuld og lettere rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Det er ikke nok at anvende bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det lettede rekruttering, da det blev besluttet at give frivillige gavekort til en lokal biograf for publicerede bidrag. En medvirkende årsag til at det er så ressourcekrævende at rekruttere frivillige blandt flersprogede borgere er sandsynligvis, at flere i målgruppen ikke helt konkret ved, hvad det vil sige at være frivillig. Der skal anvendes en meget tydelig kommunikation i rekrutteringsprocessen. Det er kun delvist lykkedes at opfylde succeskriteriet med 20 fast tilknyttede frivillige kulturformidlere efter projektets afslutning. Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, men det vurderes, at ca. 10 af de frivillige fortsat vil bidrage aktivt med kulturformidling efter projektet. De frivillige, som det forhåbentligt lykkes at fastholde, var for størstedelen i forvejen aktive biblioteksbrugere, og har været meget aktive kulturformidlere i projektet. Det forventes ikke, at de børn og unge, der producerede bidrag til projektet, fortsætter efter projektperioden. I betragtning af at der ikke har været tid og ressourcer til at fokusere på fastholdelse pga. den meget krævende rekrutteringsproces, så er der blandt projektbibliotekerne stor tilfredshed med resultatet. Det må dog også konkluderes, at frivillige bidrag til kulturformidling er meget ressourcekrævende, svingende i kvaliteten og leveringerne er ustabile, så det vil være nødvendigt med en form for kontrakt med betaling til formidlerne, hvis der skal leveres kvalitetsformidling regelmæssigt. Det var oprindeligt meningen, at der skulle udarbejdes et redskabskatalog til borgerinddragelse, men den megen fokus på rekruttering i projektet har bevirket, at der i stedet for er udarbejdet en liste med tips til rekruttering af flersprogede borgere som frivillige. Det har været et meget lærerigt projekt, hvor projektbibliotekerne har fået etableret samarbejder med helt nye aktører og lært rigtig meget om rekruttering. Der har været en meget konstruktiv dialog med de frivillige om kulturformidling og frivillighed, så projektet har givet en ny indgang til målgruppen.

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer

Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer OVERGADEN OVEN VANDET 58 A, 3 1415 KØBENHAVN K +45 4473 4604 sbci@statsbiblioteket.dk statsbiblioteket.dk/sbci Evaluering af projekt Del din stemme Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer Danske Bank

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 måneder) Disse aktivitetsnoter indgår som en del af konceptet bag Bogstart. Aktivitetsnoterne skal udfyldes efter udlevering af hver bogpakke. Aktivitetsnoterne

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Dansk periodicafortegnelse

Dansk periodicafortegnelse Dansk periodicafortegnelse Udarbejdet af Det kgl. Bibliotek Pligtafleveringsafdelingen 3RVWERNV. EHQKDYQ.7OI (PDLOLVVQ#NEGN 8JHIRUWHJQHOVHQU VHSWHPEHU 41 Afghansk musik for voksne i Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Bibliotekets hjemmeside Synliggør materialerne for sproglige minoriteter, arrangementer og andre tilbud allerede på bibliotekets hjemmeside

Bibliotekets hjemmeside Synliggør materialerne for sproglige minoriteter, arrangementer og andre tilbud allerede på bibliotekets hjemmeside Projektlogo Tips til formidling Tips til formidling bygger på erfaringer fra Projekt Stick out! Reach Out! Iscenesættelse af bibliotekernes materialer på andre sprog, medarbejdere på Statsbiblioteket,

Læs mere

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr.

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer 66040 Projektansvarlig Adresse Sprogcoaching som den moderne aftenskoles bidrag til dannelse

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Brugerundervisning "Lær mere om it"

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning "Lær mere om it" Fremme af borgernes fri og lige adgang til it og digital selvbetjening, herunder Borger.dk. Landsdækkende indsats gennem "Lær mere om it", som de kommunale biblioteker

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 Til alle gymnasiale institutioner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev

Læs mere

Brugerundervisning Lær mere om it

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning Lær mere om it Sikring af borgerens fri og lige adgang til it og digital selvbetjening. Landsdækkende indsats gennem Lær mere om it, som de kommunale biblioteker har forpligtet sig til

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Dagens program 10.10 12.10 Workshop Viden og Web (Kanonkælderen) Workshop Fremtidens Materialer (Mødelokale

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Projektresumé... 3 Formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppe... 4 Organisering... 5 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Kommunens perspektiv Satellitafdeling af - etableret i 2009 Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling Magistraten for Sundhed og Omsorg Indsatsen målrettet borgere som har brug for sprogstøtte (somalisk,

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror...

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror... SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER Der er flere tilbud, end du tror... 2009-2010 Siden 1938 har Statsbiblioteket været formaliseret overbygning for folkebibliotekerne VISIONEN Statsbiblioteket vil

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. Projektets titel: Et aktivt liv med demens 2. Baggrund og vision for projektet: 1. september 2016 åbner Gribskov Kommune

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Baggrund for projektet Frivillige melder fra til opgaver i forhold til borgere med demens TrygFonden havde 200 mill kr. til projekter Hjørring Kommune havde tilbud om

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN

KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN - aktiviteter vi ved virker Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Målet for klubberne i projektet... 5 Erfaringer fra de 10 delprojekter... 6

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 Danmarks Biblioteksforening Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning. 3 2. Biblioteksbrug, socialt udsatte og mønsterbrydere. 5 3. Indvandrere og efterkommeres

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

FRA BRUGER TIL BRUGER

FRA BRUGER TIL BRUGER FRA BRUGER TIL BRUGER Af netværksgruppen Målgrupper og målrettet formidling Netværksgruppen Målgrupper og målrettet formidling Fokus i netværksarbejdet: Fra Bruger til Bruger Bibliotekerne er stadig et

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne / Jakob Heide Petersen Københavns biblioteker 28. november 2016 Indhold Baggrund Biblioteksloven Medieudviklingen Formålet med musikindsatsen Baggrund for

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE D. 30.01.2014 Læs dansk på bibliotekerne. v/eva Mikkelsen emi@statsbiblioteket.dk PROJEKTETS FORMÅL Udvikling og etablering af online lektiehjælpsordning. Bidrage positivt

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere