Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By: 3000 Helsingør (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Indvielse af de to første snorkelstier i Kronborgbugten. Afholdelse af sommernaturskole. Afholdelse af Naturens dag i samarbejde med Naturcentret Nyruphus og Haver til maver. Ny gummibåd. Marsvinesafari. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering og formidling af en række undervandsstier. I midten af marts 2010 fik vi tilsagn om et tilskud fra FR på kr til materialer, og der mangler nu kun kr for at hele budgettet er fuldt finansieret. Det fik os til at føle os på sikker grund i forhold til, at stierne ville blive en realitet, og vi gik derfor i gang med at indhente diverse tilladelser og samtykke fra de berørte instanser og lodsejere. Den proces viste sig at være særdeles langtrukken og arbejdstung og gjorde, at vi i første omgang koncentrerede os om kun at anlægge én, der skulle ligge i Kronborgbugten. Til gengæld valgte vi under processen i stedet at anlægge to stier i Kronborgbugten, men med forskellig sværhedsgrad. Stierne blev anlagt i juli og blev officielt indviet i august, hvor vi havde 25 snorklere, både børn og voksne, i vandet. Stierne var udlagt til efter efterårsferien, hvorefter de blev taget op for vinteren. Det har efterfølgende vist sig, at det var klogt nøjes med én lokalitet den første sæson. Det har nemlig givet os mulighed for at udrydde en del af de børnesygdomme, der naturligt vil være forbundet med sådan et produkt. Kort over Kronborgbugtens to snorkelstier. Gul angiver den nemme rute, rød angiver den svære. 1

2 Bl.a. vil der være en del ændringer i den fysiske udformning af stien, så den bliver mere brugervenlig. Erfaringerne med at anlægge stierne er jeg gået i gang med at skrive sammen til en manual der skal være med til at lette arbejdet for andre, der vil anlægge snorkelstier. Manualen vil blive gjort tilgængelig via bl.a. naturvejledernetværket og andre relevante kilder. Vi har selv benyttet snorkelstierne i forbindelse med vores skoletjenesteaktiviteter, hvor de har vist sig at være til stor hjælp rent formidlingsmæssigt. Vi har tidligere svømmet rundt og guidet deltagerne i små grupper, men det er ganske svært at formidle mundtligt, når halvdelen af deltagerne har hovedet under vand. Snorkelstierne giver os mulighed for, at deltagerne kan agere mere selvstændigt, hvilket i sidste ende Snorkeldykker på vej i vandet til indvielsen af snorkelstierne i Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Jesper Kikkenborg Indvielse af snorkelstierne I Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Poul Erik Pedersen også gerne skulle medføre, at deltagerne synes, det er mere spændende selv at gå på opdagelse. Det har dog vist sig, at især drengene fra de større klasser er meget autonome og hellere vil driste sig ud på dybere vand, fremfor at følge stien. Da vi ikke vil tvinge dem til at bruge stien vil vi i stedet prøve at lokke dem, ved at udvikle forskellige opgaver, der skal løses ved posterne. Vi skal på den anden side heller ikke være blinde for, at snorklingen i sig selv kan være så udfordrende og spændende en oplevelse, at det direkte faglige naturligt vil træde i baggrunden som noget sekundært. Stierne er indtil videre kun blevet promoveret i forbindelse med den officielle åbning, hvor vi udsendte en pressemeddelelse til lokale og landsdækkende medier. Også Helsingør Dagblad skrev en artikel om åbningen (se bilag). Vi besluttede ikke at slå de første stier for stort op, før vi havde fået mere erfaring med, hvad der fungerede og ikke fungerede. Den sparsomme promovering til trods har der været en del interesse udefra. Senest er vi blevet kotaktet af en forsker fra KU LIFE i.f.m. med et EUprojekt om bæredygtig turisme. Hun ønsker at bruge stierne som eksempel i et good practice katalog om stier og miljøvenlige transportformer. Henvendelsen har yderligere medført, at vi i den kommende sæson, i samarbejde med den pågældende forsker, vil lave en undersøgelse af brugerne og deres erfaringer og oplevelser med stierne, for at de senere kan indgå i snorkelstimanualen. Endelig er vi også i dialog med en naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm, omkring anlæggelsen af en snorkelsti ved Falsters øskyst. Snorkeldykker på en af undervandsaposterne Foto: Øresundsakvariet 2

3 Delmål 2: Formidlingstavler langs kysten og udvikling af elektronisk formidling Sammen med snorkelstierne bliver der opsat kystformidlingsskilte ved hver snorkelsti. Skiltenes formål er dels at beskrive snorkelstien, dels at formidle naturen omkring snorkelstien og de andre friluftsaktiviteter, der er i området. Da der indtil videre kun er udlagt snorkelstier på én lokalitet, er der ligeledes kun opsat én formidlingstavle. Vi har besluttet at benytte Naturstyrelsens standard skilteborde i størrelse A2. Det er gjort ud fra det synspunkt, at de skal virke så lidt skæmmende på naturen som muligt. Ligeledes har det vist sig at kunne blive et problem at få tilladelse til at opsætte skiltene på de offentligt tilgængelige strande, da det kræver dispensation fra kystbeskyttelseslinien og i visse tilfælde også fortidsmindebeskyttelseslinien. Vi har i stedet fået tilladelse fra Helsingør Nordhavn til at opsætte skiltet på deres areal og på Far og søn studerer skiltet inden de hopper i vandet Foto: Poul Erik Pedersen den måde undgået en lang sagsbehandlingsperiode. Vi vil derfor fremover arbejde på at indgå aftaler om opsætning af skiltene i tilknytning til allerede etablerede bygninger og anlæg, når vi skal etablere de resterende stier. Udfordringen bliver at finde et passende kompromis mellem synlighed og diskretion. Den elektroniske formidling er vi endnu ikke kommet så langt med. Projektet fordeler sig på to områder, nemlig digital formidling med podcasts og digital formidling i forbindelse med kystfriluftsskiltene. En del overvejelser er gået på de forskellige platforme, den digitale formidling kunne køres fra. Oprindeligt var vi ude i forskellige løsninger som bluetooth pushbeskeder, at man skulle sende en sms besked til et nummer og modtage en lydbesked eller lign. Fælles for dem alle var, at de krævede dyr hardware ude i felten, eller abonnementstjenester der løbende ville koste penge. De elektroniske muligheder har udviklet sig drastisk, siden jeg startede på projektet. Smartphones er blevet almindelige, og der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at de inden for kort tid vil være næsten allemandseje (ifølge TDC er tre ud af fire solgte mobiler en smartphone). Vi har derfor besluttet, at formidlingen skal foregå via internettet, hvor brugerne via deres mobiler, streamer materialet direkte. Da smartphones samtidig er særdeles velegnede til at vise levende billeder, har vi besluttet at fokusere på videoklip frem for at lave formidling, der kun består af lyd. Det samme gør sig gældende for de podcasts, vi vil producere til vores hjemmeside. Her vil vi også fokusere på at benytte levende billeder, frem for kun lyd. Vi er ved at producere de første videoklip, som vil være tilgængelige via vores hjemmeside inden for kort tid. Delmål 3: Udvikling af fælles koncept for tilbud om formidling og aktivitet i området Umiddelbart inden sommerferien afholdt vi tre meget forskelligartede lejrskoleforløb i Bustergrupperegi*. To af forløbene blev afholdt med Naturcentret Nyruphus som base og varede hhv. 24 og 48 timer, mens det tredje havde shelterpladsen Edens Have Hellebæk skov som base og varede 48 timer. Første forløb var for en 2. kl. varede 48 timer, med start ved middagstid og slut samme tid to døgn senere. Temaet var dyr, både husdyr og vilde. Den første dag var eleverne på frilandskulturcentret på Flynderupgård museet. Her stiftede de nærmere bekendskab med en række forskellige landbrugsdyr og lærte mere om hvad de æder, hvordan man passer dem og hvad man bruger dem til. De kiggede også på hvordan man behandlede de forskellige afgrøder og opbevarede dem. Den efterfølgende dag foregik i skoven og handlede om de vilde dyr. Der blev snakket om forskelle og ligheder med landbrugsdyrene fra dagen før og der blev bl.a. sammenlignet afføring for at se om der var sammenfald mellem hvad dyrene æder. De så ikke nogen levende vilde dyr i skoven, men kunne så i stedet benytte naturcentrets samling af udstoppede dyr. Da det kun var en anden klasse handlede turen i høj grad om det sociale og meget af tiden gik med at lære at klare sig selv uden far og mor. Derfor blev der brugt meget tid med at få sig indrettet i Nyruphus nyindkøbte kåte, få bygget lejrpladsen op, lave bål, hugge brænde og lave mad. 3

4 Andte forløb var en 4.kl. på 24 timer. Her var alt direkte fagligt udeladt og det handlede i høj grad om friluftsliv. Af samme grund spillede naturvejlederen en mindre synlig rolle og havde en mere rådgivende funktion, med ekspertise i hvordan man bedst kunne gennemføre aktiviteterne. Turen havde et stærkt socialt formål og det bærende element var eventyret og fantasien. Rammen for turen var kåtepladsen som til turen var blevet omdannet til et fantasiskib. Der var selvfølgelig en masse praktiske gøremål ombord på sådan et skib og de 24 timer gik med at holde gang i skibet og sørge for at der blev lavet mad til besætningen, holde gang i skibskomfuret osv. Turen krævede også at eleverne kunne samarbejde og planlægge. Der var f.eks. ikke noget toilet ombord og det betød at de måtte sejle ind til land hvis man skulle på toilet. Det kunne jo godt tage noget tid hvis skibet var langt fra land. Fælles for turene var at selvom de ikke direkte var koblet op på bestemte fag, så var der mange elementer der kan bruges i en række forskellige fag. De fik f.eks lært en masse nye ord og termer på frilandscentret, som kan bruges i danskundervisninge og den indre regnemaskine skulle frem når madopskrifterne skulle omsættes til aftensmad til besætningen på fantasiskibet. Dertil kommer alle de sociale og praktiske færdigheder der blev styrket på turene. Det tredje forløb var et 48 timers forløb for en 8. klasse, og det blev afholdt med overskriften Fra ferskvand til saltvand. Eleverne startede den første dag på Naturcentret Nyruphus, hvor hele dagen handlede om ferskvand. Ved Bøgeholm sø lavede de gruppevis undersøgelser af plante- og dyrelivet rundt om søen. Bl.a. undersøgte de vegetationens dækningsgrad rundt om søen, antallet af fugle, mængden af vandplanter ved bredden, både dem der var flydende og dem, der var under vand samt undersøgte, hvor mange og hvilke vandhulsarter, der var på undersøgelsesstedet. Sidst på dagen, da undersøgelserne var overstået, fulgte eleverne søens udløb til Øresund, som den efterfølgende dag skulle handle om. Den følgende morgen troppede eleverne op på Øresundsakvariet, og efter en introduktion i akvariet, blev klassen delt i to grupper. Den ene gruppe startede med en tur i gummibåd, hvor der blev kigget i vandkikkerter og tømt ruser med efterfølgende undersøgelse af fangsten. Derefter fulgte der fangst med trækvod og rejenet på det lave vand fra landsiden. Imens iførte det andet hold sig snorkeldykkerudstyr og oplevede naturen direkte i miljøet. Til trods for at eleverne havde haft en meget våd nat, var de på gennem hele forløbet, og det tilskriver vi, at forløbene var tilrettelagt, så eleverne selv skulle være aktive frem for bare at sidde og lytte. Hen på eftermiddagen kørte eleverne tilbage til shelteren. Tanken var, at de selv kunne lave undersøgelser og arbejde videre på egen hånd, når de kom tilbage, men det havde de fravalgt, da de prioriterede det sociale samvær højere. Det er vigtig at huske, da man over så langt et tidsrum meget nemt kan køre eleverne trætte, så hele forløbet ender med at have været en negativ oplevelse for dem. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, var det ikke tilfældet. *(Bustergruppens medlemmer er: Naturvejlederne Henrik Lieberkind og Mai Britt Salhauge, Naturcentret Nyruphus, skovløber og naturvejledertorben Hoch, NS Nordsjælland, pædagogisk konsulent Lars Jensen, Uddannelseshuset, Helsingør kommune, naturvejleder Thomas Nielsen, Haver til Maver, Poul Erik Pedersen, formand for Friluftsrådet, region Nordsjælland v/trine Jarløw, tidligere naturfagslærer samt akvarieleder Jens Peder Jeppesen og naturvejleder Michael Hansen, Øresundsakvariet). Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) Formidlingsaktiviteter Der har naturligvis også været tid til de mere direkte formidlingsaktiviteter. Øresundsakvariet har i år haft den bedste sæson nogensinde. Det er ekstra positivt set i lyset af, at den generelle tendens blandt de offentlige akvarier i DK har været en nedgang i antallet af besøgende. Det har især været i ferieperioderne, at vi har trukket ekstra gæster til. Det øgede antal besøgende, mener vi, skyldes, at vi på akvariet har en nærværende formidling, der inddrager publikum. Der har således i alle ferierne været forskellige aktiviteter, hvor publikum kommer helt tæt på Øresunds dyreliv, både på akvariet og ude i felten. I de foregående år har vi taget betaling for deltagelse i vores sommeraktiviteter, men da vi i 2010 oplevede et svigtende deltagerantal til aktiviteterne, valgte vi i år at gøre gratis 4

5 at deltage i, når først entréen var betalt. Det medførte, at vi gik fra et gennemsnitligt deltagerantal til sommeraktiviteterne i 2010 på under 10, til i gennemsnit at have 25 deltagere per aktivitet. Der har også været en større søgning til akvariets skoletjeneste i løbet af året, hvor der både har været formidlingsforløb i tilknytning akvariet og nærmiljøet såvel som eksterne arrangementer. Personligt gik jeg fra i 2010 at have formidlet for 1261 personer til i 2011 at formidle for 2182 personer fordelt på 1469 børn og 713 voksne. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at jeg i 2010 kun var ansat i årets sidste 9 måneder, men selv når der tages højde for det, har der været en fremgang på 519 sammenlignet med året før. De endelige tal for hele akvariet er endnu ikke opgjort, men kan læses i akvariets årsrapport der eftersendes. Af formidlingsaktiviteter i årets løb vil jeg fremhæve: Naturens dag - Vi lavede i år et fælles tilbud med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus og Haver til Maver, hvor vi hver især bidrog med en aktivitet. Øresundsakvariet afholdt vandkikkertsafari i gummibåd sammen med akvariets to naturvejledere. Sammen med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus kunne man fange smådyr i vandkanten og trække vod på lidt dybere vand. Endelige kunne man også smage på de ting, man finder i havet. Haver til mavers naturvejleder havde medbragt en wok og tilberedte forskellige fisk og småkravl. B.a. endte tobiserne, der blev fanget i trækvoddet, som dybtstegte tobischips. Arrangementet var gratis for alle at deltage i og tilrettelagt, så man kunne komme og gå, som man ville, da aktiviteterne foregik løbende igennem dagen. Med over 100 deltagere betragter vi det som en succes og gentager samarbejdet i Hornbæk strandlegeplads - Vi gentog succesen fra 2010 med aktiviteter for de 3-11 årige på strandlegepladsen i Hornbæk. Aktiviterne fandt for mit vedkommende sted kl hver anden onsdag i perioden 18. maj til 24. august, og det blev til ialt 9 gange. Aktiviteterne vekslede mellem fangst og kogning af muslinger, fangst og kogning af rejer, fangst af fladfisk og endelig krabbefangst, hvor børnene selv skulle lave deres egen krabbefanger, som de efterfølgende kunne tage med hjem. Alle aktiviteter var gratis at deltage i. Ud fra et forsigtighedsprincip blev alle dyr, der skulle spises, købt hos fiskehandleren. Arrangementerne var åbne for alle, men grupper på over otte skulle forhåndstilmelde sig på Hornbæk bibliotek. Allerede efter kort tid var alle arrangementer fuldt booket af forskellige institutioner. Belært af tidligere oplevelser havde vi derfor reserveret den første seance i sommerferieperioden til turister og andre private, så de også havde en chance for at komme til. Vi havde i år valgt at udvide varigheden fra 1½ time til 2 timer. Det gav os mulighed for at afholde to seancer af én times varighed mod 45 minutters varighed året før. I alt nåede jeg at formidle for ca. 450 børn på strandlegepladsen i løbet af sommeren. Vi forventer at fortsætte samarbejdet i den kommende sommer. Sommernaturskole - I samarbejde med Naturstyrelsen og Naturcentret Nyruphus afholdt vi i uge 26 sommernaturskole for børn i alderen 9-14 år. Sommernaturskolen fandt sted i Horserød Hegn, ned til Gurre Sø. Temaet var jagt og fiskeri og i løbet af ugen skulle deltagerne bl.a. etablere lejr ved søen, jage en krybskytte, der havde nedlagt et rådyr, fange fisk, undersøge søens dyreliv og lave mad over bål. Formidlerne fra de forskellige institutioner bidrog i løbet af ugen med aktiviteter inden for deres forskellige kompetenceområder. I alt 20 børn var tilmeldt. Sommerskolen udsprang som et resultat af arbejdet med lejrskoleprojektet (delmål 3), hvor vi har brugt mange af de aktiviteter, der kom op under idéeudviklingen. Da mange af idéerne ikke passede ind i de pilotforløb, vi endte op med, syntes vi, det var synd ikke at prøve dem af, og derfor opstod idéen om en sommerskole. Marsvinesafarier og ny gummibåd - Hvad angår omtale og opmærksomhed, er akvariets største hit uden sammenligning marsvinesafarierne, som første gang blev udbudt i Allerede her opdagede vi, at turene var et kæmpe tilløbsstykke, og i sæsonen 2011 havde vi derfor planlagt 14 offentlige ture. Heraf måtte vi aflyse tre på grund af dårligt vejr, men til gengæld blev der sidenhen bestilt tre private ture. Selv med de ekstra ture kunne vi ikke imødekomme den store efterspørgsel, så i 2012 har vi suppleret med tidlige morgenture de dage, hvor der også er aftenture, således at vi når op på i alt 28 offentlige ture. Da vi i 2011 har fået en ny, større og mere sødygtig gummibåd, regner vi med at kunne reducere antallet af aflyste ture. Den nye gummibåd blev en realitet, da akvariets leder gennem de sidste 10 år, Jens Peder Jeppesen, blev kåret til Årets Formidler på det Naturvidenskabelige Fakultet. Foruden en personlig pris valgte Biologisk Institut at finansiere halvdelen af en ny gummibåd til brug i akvariets skoletjeneste, da den gamle båd efterhånden var noget bedaget. I starten af september fik akvariet le- 5

6 veret den nye båd, en 7,5 meter XS RIB, med 2x115 hk motorer. Båden er endnu ikke godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer, men det forventer vi, at den bliver i løbet af vinteren, så den er klar til den kommende sæson. Da båden er 2 m længere end vores gamle båd, er de formidlingsmæssige forhold ombord væsentligt bedre end på den gamle båd p.g.a. bedre plads. Bl.a. er der blevet plads til to store kar med luftforsyning, hvor vi kan fremvise og undersøge de organismer, vi fanger på turene. Efter modtagelsen har jeg brugt en del tid på at lære båden og dens udstyr at kende. Rørebassin - Akvariet råder over et stort, transportabelt rørebassin på 2 x 2 meter, som vi tager ud og stiller op i indkøbscentre, til byfester og ligenende steder. I 2011 var vi af sted 5 gange. I akvariet kan man røre ved typiske danske havdyr under vejledning af en formidler fra Øresundsakvariet. Vi oplever en stor interesse, når vi er af sted, og arrangementerne er en glimrende måde at rekruttere nye gæster på. Især de, som normalt ikke ville opsøge os på akvariet, bliver ofte overrasket over de muligheder for oplevelser, som akvariet tilbyder. Radioindslag - Jeg har i årets løb deltaget i 11 indslag i P1 Morgens naturklumme, Naturen nu samt et enkelt indslag i P3 Morgen om hajer i danske farvande. Akvariets nye gummibåd Vandkikkerttur på Naturens Dag Marsvinesafari Rejepilning på Hornbæk Strandlegeplads Madlavning på Naturens Dag Andre aktiviteter Ud over formidlingsaktiviteterne har jeg deltaget i forskellige kurser, workshops, mm. Et udvalg af dem kan ses herunder. Dansk Havforskermøde - I januar deltog akvariets leder og jeg i Dansk Havforskermøde, der løb over tre dage. Mødet afholdes hvert andet år, og her præsenteres den nyeste viden inden for havforskning. Derudover har vi i efteråret deltaget i en temadag om havets tilstand, arrangeret af Dansk Selskab for Marin Biologi. Da vi bl.a. arbejder en del med formidling til ungdomsuddannelserne, er det vigtigt, at vi holder os opdateret om den nyeste viden inden for de områder, vi formidler, og her er havforskermøderne og temadagene et glimrende forum at blive opdateret i den nyeste viden. DAZA-årsmøde - I marts deltog jeg i DAZA s årsmøde i Randers. Her blev der i formidlergruppen diskuteret, hvordan formidlingen i fremtiden vil se ud i de zoologiske haver og akvarier. Der var gennemgående enighed om, at det var den direkte formidling ansigt til ansigt, der fremover 6

7 vil være det bærende element til trods for de teknologiske fremskridt, der hele tiden sker. Her står Øresundsakvariet stærkt, da det netop er den form for formidling, vi satser på. Naturvejledningen og formidlingen på stedet supplerer derfor hinanden særdeles godt, og vi er ikke i tvivl om, at en stor del af vores succes i 2011 kan tilskrives den form for formidling. Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland Den 25. august afholdt Visit Nordsjælland en workshop omkring destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland med 180 deltagere. Til workshoppen var udvalgt 11 såkaldte ildsjæle der hver især skulle fremlægge et koncept der i kombination med andre turismeaktører kan bidrage til at øge turismen i Nordsjælland. Her valgte vi at præsentere snorkelstierne. Formålet med workshoppen var netop at bringe forskellige turistaktører sammen, som kan hjælpe med at løfte ildsjæleprojekterne og gøre dem mere attraktive. I forbindelse med projektet har jeg deltaget i en række mindre workshops og møder med Visit Nordsjælland. Efteruddannelse Jeg har i årets løb været på flere kurser. I januar erhvervede jeg duelighedsbevis og ROC (radiocertifikat) med det formål at opnå sønæringsbevis til akvariets gummibåd. Dette fik jeg, sammen med en kollega, udstedt i juli, og vi er nu tre ansatte på akvariet, der har tilladelse til at sejle med passagerer. Dette forventer vi at øge med to mere inden sæsonstart, da der på hver sejlads kræves to besætningsmedlemmer, og gummibådsturene derfor er meget mandskabskrævende. Sidst i marts deltog jeg i et endagskursus i redigering af hjemmesider i CMS. Sidst men ikke mindst har jeg, af universitetets kompetencefond, fået tildelt kr til at deltage i et projektlederkursus, der løber over tre tredagesmoduler. Første modul blev afholdt i slutningen af november, og kurset forventes afsluttet i foråret Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Dato Arrangement Niveau Børn Voksne 11-jan Rør ved levende havdyr 1. kl feb Rør ved levende havdyr Specialklasse v+b feb Sældissektion Vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Sældissektion vinterferiegæster mar Rundvisning 8. klasse mar Hydrografi 8.klasse mar Rør ved levende havdyr Bh. Kl mar Rør ved levende havdyr 1. kl mar Rør ved levende havdyr 4. kl mar Rundvisning Gym mar Rør ved levende havdyr 0. kl apr Vodtræk 8. klasse apr Rør ved levende havdyr år specialklasse apr Rør ved levende havdyr 4-5 år apr Rundvisning pensionister apr Rør ved levende havdyr 4. kl maj Hornbæk strandlegeplads bh maj Vodtræk/rundvisning 9. kl maj Rør ved levende havdyr 5--6 år maj Rør ved levende havdyr 3. kl maj Snorkling 9.kl. special maj Rør ved levende havdyr 3. kl engelsksproget maj Rør ved levende havdyr 7. kl

8 17-maj Rør ved levende havdyr Bh. Kl maj Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh Sommerskole 9-12 år jul Vodtræk spejdere jul Marsvinesafari Familier jul Marsvinesafari Familier jul Hornbæk strandlegeplads Bh jul Vodtræk Familier aug marsvinesafari uni aug Hornbæk strandlegeplads Bh aug Snorkling Gym 7 07-sep Økosys ophelia 2g 36 09sep Økosys ophelia 2g sep naturens dag Familier sep Rør Specialklasse 8 kl sep Økosys 2.g sep Økosys 3.g sep Fisker i Øresund 8-9 kl sep Økosys og snorkel 3.g sep Fisker i Øresund 8.kl sep Rør ved levende havdyr 4,5,6. kl sep Rundvisning sep Økosystemsundersøgelse 3. g okt Økosystemsundersøgelse + snorkel 2 g okt økosystemsundersøgelse 3.g okt Marsvinedissektion Familier okt Sældissektion Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier+børnehave nov Rør ved levende havdyr Familier nov Økosystemsundersøgelse lærerstud nov trækvod børnehave nov øresunds levesteder 6.kl nov øresunds levesteder 8.kl nov Rør ved levende havdyr 6år dec Rør ved levende havdyr + fiskediss 8.kl. specialklass dec Rør ved levende havdyr +rundvisning firma 4 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Diverse avisudklip Artikel fra bladet Skolestart Øresundsakvariets nye profilbrochure Øresundsakvariets årsrapport (Eftersendes) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Michael Hansen Dato: 15/

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge!

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Meteorer rammer Møns Klint i efterårsferien! www.moensklint.dk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Horne Aftenskoles program 2014/2015

Horne Aftenskoles program 2014/2015 Horne Aftenskoles program 2014/2015 350 medlemmer tager ikke fejl er du den næste der tar imod et af vores tilbud? Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere