Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By: 3000 Helsingør (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Indvielse af de to første snorkelstier i Kronborgbugten. Afholdelse af sommernaturskole. Afholdelse af Naturens dag i samarbejde med Naturcentret Nyruphus og Haver til maver. Ny gummibåd. Marsvinesafari. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering og formidling af en række undervandsstier. I midten af marts 2010 fik vi tilsagn om et tilskud fra FR på kr til materialer, og der mangler nu kun kr for at hele budgettet er fuldt finansieret. Det fik os til at føle os på sikker grund i forhold til, at stierne ville blive en realitet, og vi gik derfor i gang med at indhente diverse tilladelser og samtykke fra de berørte instanser og lodsejere. Den proces viste sig at være særdeles langtrukken og arbejdstung og gjorde, at vi i første omgang koncentrerede os om kun at anlægge én, der skulle ligge i Kronborgbugten. Til gengæld valgte vi under processen i stedet at anlægge to stier i Kronborgbugten, men med forskellig sværhedsgrad. Stierne blev anlagt i juli og blev officielt indviet i august, hvor vi havde 25 snorklere, både børn og voksne, i vandet. Stierne var udlagt til efter efterårsferien, hvorefter de blev taget op for vinteren. Det har efterfølgende vist sig, at det var klogt nøjes med én lokalitet den første sæson. Det har nemlig givet os mulighed for at udrydde en del af de børnesygdomme, der naturligt vil være forbundet med sådan et produkt. Kort over Kronborgbugtens to snorkelstier. Gul angiver den nemme rute, rød angiver den svære. 1

2 Bl.a. vil der være en del ændringer i den fysiske udformning af stien, så den bliver mere brugervenlig. Erfaringerne med at anlægge stierne er jeg gået i gang med at skrive sammen til en manual der skal være med til at lette arbejdet for andre, der vil anlægge snorkelstier. Manualen vil blive gjort tilgængelig via bl.a. naturvejledernetværket og andre relevante kilder. Vi har selv benyttet snorkelstierne i forbindelse med vores skoletjenesteaktiviteter, hvor de har vist sig at være til stor hjælp rent formidlingsmæssigt. Vi har tidligere svømmet rundt og guidet deltagerne i små grupper, men det er ganske svært at formidle mundtligt, når halvdelen af deltagerne har hovedet under vand. Snorkelstierne giver os mulighed for, at deltagerne kan agere mere selvstændigt, hvilket i sidste ende Snorkeldykker på vej i vandet til indvielsen af snorkelstierne i Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Jesper Kikkenborg Indvielse af snorkelstierne I Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Poul Erik Pedersen også gerne skulle medføre, at deltagerne synes, det er mere spændende selv at gå på opdagelse. Det har dog vist sig, at især drengene fra de større klasser er meget autonome og hellere vil driste sig ud på dybere vand, fremfor at følge stien. Da vi ikke vil tvinge dem til at bruge stien vil vi i stedet prøve at lokke dem, ved at udvikle forskellige opgaver, der skal løses ved posterne. Vi skal på den anden side heller ikke være blinde for, at snorklingen i sig selv kan være så udfordrende og spændende en oplevelse, at det direkte faglige naturligt vil træde i baggrunden som noget sekundært. Stierne er indtil videre kun blevet promoveret i forbindelse med den officielle åbning, hvor vi udsendte en pressemeddelelse til lokale og landsdækkende medier. Også Helsingør Dagblad skrev en artikel om åbningen (se bilag). Vi besluttede ikke at slå de første stier for stort op, før vi havde fået mere erfaring med, hvad der fungerede og ikke fungerede. Den sparsomme promovering til trods har der været en del interesse udefra. Senest er vi blevet kotaktet af en forsker fra KU LIFE i.f.m. med et EUprojekt om bæredygtig turisme. Hun ønsker at bruge stierne som eksempel i et good practice katalog om stier og miljøvenlige transportformer. Henvendelsen har yderligere medført, at vi i den kommende sæson, i samarbejde med den pågældende forsker, vil lave en undersøgelse af brugerne og deres erfaringer og oplevelser med stierne, for at de senere kan indgå i snorkelstimanualen. Endelig er vi også i dialog med en naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm, omkring anlæggelsen af en snorkelsti ved Falsters øskyst. Snorkeldykker på en af undervandsaposterne Foto: Øresundsakvariet 2

3 Delmål 2: Formidlingstavler langs kysten og udvikling af elektronisk formidling Sammen med snorkelstierne bliver der opsat kystformidlingsskilte ved hver snorkelsti. Skiltenes formål er dels at beskrive snorkelstien, dels at formidle naturen omkring snorkelstien og de andre friluftsaktiviteter, der er i området. Da der indtil videre kun er udlagt snorkelstier på én lokalitet, er der ligeledes kun opsat én formidlingstavle. Vi har besluttet at benytte Naturstyrelsens standard skilteborde i størrelse A2. Det er gjort ud fra det synspunkt, at de skal virke så lidt skæmmende på naturen som muligt. Ligeledes har det vist sig at kunne blive et problem at få tilladelse til at opsætte skiltene på de offentligt tilgængelige strande, da det kræver dispensation fra kystbeskyttelseslinien og i visse tilfælde også fortidsmindebeskyttelseslinien. Vi har i stedet fået tilladelse fra Helsingør Nordhavn til at opsætte skiltet på deres areal og på Far og søn studerer skiltet inden de hopper i vandet Foto: Poul Erik Pedersen den måde undgået en lang sagsbehandlingsperiode. Vi vil derfor fremover arbejde på at indgå aftaler om opsætning af skiltene i tilknytning til allerede etablerede bygninger og anlæg, når vi skal etablere de resterende stier. Udfordringen bliver at finde et passende kompromis mellem synlighed og diskretion. Den elektroniske formidling er vi endnu ikke kommet så langt med. Projektet fordeler sig på to områder, nemlig digital formidling med podcasts og digital formidling i forbindelse med kystfriluftsskiltene. En del overvejelser er gået på de forskellige platforme, den digitale formidling kunne køres fra. Oprindeligt var vi ude i forskellige løsninger som bluetooth pushbeskeder, at man skulle sende en sms besked til et nummer og modtage en lydbesked eller lign. Fælles for dem alle var, at de krævede dyr hardware ude i felten, eller abonnementstjenester der løbende ville koste penge. De elektroniske muligheder har udviklet sig drastisk, siden jeg startede på projektet. Smartphones er blevet almindelige, og der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at de inden for kort tid vil være næsten allemandseje (ifølge TDC er tre ud af fire solgte mobiler en smartphone). Vi har derfor besluttet, at formidlingen skal foregå via internettet, hvor brugerne via deres mobiler, streamer materialet direkte. Da smartphones samtidig er særdeles velegnede til at vise levende billeder, har vi besluttet at fokusere på videoklip frem for at lave formidling, der kun består af lyd. Det samme gør sig gældende for de podcasts, vi vil producere til vores hjemmeside. Her vil vi også fokusere på at benytte levende billeder, frem for kun lyd. Vi er ved at producere de første videoklip, som vil være tilgængelige via vores hjemmeside inden for kort tid. Delmål 3: Udvikling af fælles koncept for tilbud om formidling og aktivitet i området Umiddelbart inden sommerferien afholdt vi tre meget forskelligartede lejrskoleforløb i Bustergrupperegi*. To af forløbene blev afholdt med Naturcentret Nyruphus som base og varede hhv. 24 og 48 timer, mens det tredje havde shelterpladsen Edens Have Hellebæk skov som base og varede 48 timer. Første forløb var for en 2. kl. varede 48 timer, med start ved middagstid og slut samme tid to døgn senere. Temaet var dyr, både husdyr og vilde. Den første dag var eleverne på frilandskulturcentret på Flynderupgård museet. Her stiftede de nærmere bekendskab med en række forskellige landbrugsdyr og lærte mere om hvad de æder, hvordan man passer dem og hvad man bruger dem til. De kiggede også på hvordan man behandlede de forskellige afgrøder og opbevarede dem. Den efterfølgende dag foregik i skoven og handlede om de vilde dyr. Der blev snakket om forskelle og ligheder med landbrugsdyrene fra dagen før og der blev bl.a. sammenlignet afføring for at se om der var sammenfald mellem hvad dyrene æder. De så ikke nogen levende vilde dyr i skoven, men kunne så i stedet benytte naturcentrets samling af udstoppede dyr. Da det kun var en anden klasse handlede turen i høj grad om det sociale og meget af tiden gik med at lære at klare sig selv uden far og mor. Derfor blev der brugt meget tid med at få sig indrettet i Nyruphus nyindkøbte kåte, få bygget lejrpladsen op, lave bål, hugge brænde og lave mad. 3

4 Andte forløb var en 4.kl. på 24 timer. Her var alt direkte fagligt udeladt og det handlede i høj grad om friluftsliv. Af samme grund spillede naturvejlederen en mindre synlig rolle og havde en mere rådgivende funktion, med ekspertise i hvordan man bedst kunne gennemføre aktiviteterne. Turen havde et stærkt socialt formål og det bærende element var eventyret og fantasien. Rammen for turen var kåtepladsen som til turen var blevet omdannet til et fantasiskib. Der var selvfølgelig en masse praktiske gøremål ombord på sådan et skib og de 24 timer gik med at holde gang i skibet og sørge for at der blev lavet mad til besætningen, holde gang i skibskomfuret osv. Turen krævede også at eleverne kunne samarbejde og planlægge. Der var f.eks. ikke noget toilet ombord og det betød at de måtte sejle ind til land hvis man skulle på toilet. Det kunne jo godt tage noget tid hvis skibet var langt fra land. Fælles for turene var at selvom de ikke direkte var koblet op på bestemte fag, så var der mange elementer der kan bruges i en række forskellige fag. De fik f.eks lært en masse nye ord og termer på frilandscentret, som kan bruges i danskundervisninge og den indre regnemaskine skulle frem når madopskrifterne skulle omsættes til aftensmad til besætningen på fantasiskibet. Dertil kommer alle de sociale og praktiske færdigheder der blev styrket på turene. Det tredje forløb var et 48 timers forløb for en 8. klasse, og det blev afholdt med overskriften Fra ferskvand til saltvand. Eleverne startede den første dag på Naturcentret Nyruphus, hvor hele dagen handlede om ferskvand. Ved Bøgeholm sø lavede de gruppevis undersøgelser af plante- og dyrelivet rundt om søen. Bl.a. undersøgte de vegetationens dækningsgrad rundt om søen, antallet af fugle, mængden af vandplanter ved bredden, både dem der var flydende og dem, der var under vand samt undersøgte, hvor mange og hvilke vandhulsarter, der var på undersøgelsesstedet. Sidst på dagen, da undersøgelserne var overstået, fulgte eleverne søens udløb til Øresund, som den efterfølgende dag skulle handle om. Den følgende morgen troppede eleverne op på Øresundsakvariet, og efter en introduktion i akvariet, blev klassen delt i to grupper. Den ene gruppe startede med en tur i gummibåd, hvor der blev kigget i vandkikkerter og tømt ruser med efterfølgende undersøgelse af fangsten. Derefter fulgte der fangst med trækvod og rejenet på det lave vand fra landsiden. Imens iførte det andet hold sig snorkeldykkerudstyr og oplevede naturen direkte i miljøet. Til trods for at eleverne havde haft en meget våd nat, var de på gennem hele forløbet, og det tilskriver vi, at forløbene var tilrettelagt, så eleverne selv skulle være aktive frem for bare at sidde og lytte. Hen på eftermiddagen kørte eleverne tilbage til shelteren. Tanken var, at de selv kunne lave undersøgelser og arbejde videre på egen hånd, når de kom tilbage, men det havde de fravalgt, da de prioriterede det sociale samvær højere. Det er vigtig at huske, da man over så langt et tidsrum meget nemt kan køre eleverne trætte, så hele forløbet ender med at have været en negativ oplevelse for dem. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, var det ikke tilfældet. *(Bustergruppens medlemmer er: Naturvejlederne Henrik Lieberkind og Mai Britt Salhauge, Naturcentret Nyruphus, skovløber og naturvejledertorben Hoch, NS Nordsjælland, pædagogisk konsulent Lars Jensen, Uddannelseshuset, Helsingør kommune, naturvejleder Thomas Nielsen, Haver til Maver, Poul Erik Pedersen, formand for Friluftsrådet, region Nordsjælland v/trine Jarløw, tidligere naturfagslærer samt akvarieleder Jens Peder Jeppesen og naturvejleder Michael Hansen, Øresundsakvariet). Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) Formidlingsaktiviteter Der har naturligvis også været tid til de mere direkte formidlingsaktiviteter. Øresundsakvariet har i år haft den bedste sæson nogensinde. Det er ekstra positivt set i lyset af, at den generelle tendens blandt de offentlige akvarier i DK har været en nedgang i antallet af besøgende. Det har især været i ferieperioderne, at vi har trukket ekstra gæster til. Det øgede antal besøgende, mener vi, skyldes, at vi på akvariet har en nærværende formidling, der inddrager publikum. Der har således i alle ferierne været forskellige aktiviteter, hvor publikum kommer helt tæt på Øresunds dyreliv, både på akvariet og ude i felten. I de foregående år har vi taget betaling for deltagelse i vores sommeraktiviteter, men da vi i 2010 oplevede et svigtende deltagerantal til aktiviteterne, valgte vi i år at gøre gratis 4

5 at deltage i, når først entréen var betalt. Det medførte, at vi gik fra et gennemsnitligt deltagerantal til sommeraktiviteterne i 2010 på under 10, til i gennemsnit at have 25 deltagere per aktivitet. Der har også været en større søgning til akvariets skoletjeneste i løbet af året, hvor der både har været formidlingsforløb i tilknytning akvariet og nærmiljøet såvel som eksterne arrangementer. Personligt gik jeg fra i 2010 at have formidlet for 1261 personer til i 2011 at formidle for 2182 personer fordelt på 1469 børn og 713 voksne. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at jeg i 2010 kun var ansat i årets sidste 9 måneder, men selv når der tages højde for det, har der været en fremgang på 519 sammenlignet med året før. De endelige tal for hele akvariet er endnu ikke opgjort, men kan læses i akvariets årsrapport der eftersendes. Af formidlingsaktiviteter i årets løb vil jeg fremhæve: Naturens dag - Vi lavede i år et fælles tilbud med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus og Haver til Maver, hvor vi hver især bidrog med en aktivitet. Øresundsakvariet afholdt vandkikkertsafari i gummibåd sammen med akvariets to naturvejledere. Sammen med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus kunne man fange smådyr i vandkanten og trække vod på lidt dybere vand. Endelige kunne man også smage på de ting, man finder i havet. Haver til mavers naturvejleder havde medbragt en wok og tilberedte forskellige fisk og småkravl. B.a. endte tobiserne, der blev fanget i trækvoddet, som dybtstegte tobischips. Arrangementet var gratis for alle at deltage i og tilrettelagt, så man kunne komme og gå, som man ville, da aktiviteterne foregik løbende igennem dagen. Med over 100 deltagere betragter vi det som en succes og gentager samarbejdet i Hornbæk strandlegeplads - Vi gentog succesen fra 2010 med aktiviteter for de 3-11 årige på strandlegepladsen i Hornbæk. Aktiviterne fandt for mit vedkommende sted kl hver anden onsdag i perioden 18. maj til 24. august, og det blev til ialt 9 gange. Aktiviteterne vekslede mellem fangst og kogning af muslinger, fangst og kogning af rejer, fangst af fladfisk og endelig krabbefangst, hvor børnene selv skulle lave deres egen krabbefanger, som de efterfølgende kunne tage med hjem. Alle aktiviteter var gratis at deltage i. Ud fra et forsigtighedsprincip blev alle dyr, der skulle spises, købt hos fiskehandleren. Arrangementerne var åbne for alle, men grupper på over otte skulle forhåndstilmelde sig på Hornbæk bibliotek. Allerede efter kort tid var alle arrangementer fuldt booket af forskellige institutioner. Belært af tidligere oplevelser havde vi derfor reserveret den første seance i sommerferieperioden til turister og andre private, så de også havde en chance for at komme til. Vi havde i år valgt at udvide varigheden fra 1½ time til 2 timer. Det gav os mulighed for at afholde to seancer af én times varighed mod 45 minutters varighed året før. I alt nåede jeg at formidle for ca. 450 børn på strandlegepladsen i løbet af sommeren. Vi forventer at fortsætte samarbejdet i den kommende sommer. Sommernaturskole - I samarbejde med Naturstyrelsen og Naturcentret Nyruphus afholdt vi i uge 26 sommernaturskole for børn i alderen 9-14 år. Sommernaturskolen fandt sted i Horserød Hegn, ned til Gurre Sø. Temaet var jagt og fiskeri og i løbet af ugen skulle deltagerne bl.a. etablere lejr ved søen, jage en krybskytte, der havde nedlagt et rådyr, fange fisk, undersøge søens dyreliv og lave mad over bål. Formidlerne fra de forskellige institutioner bidrog i løbet af ugen med aktiviteter inden for deres forskellige kompetenceområder. I alt 20 børn var tilmeldt. Sommerskolen udsprang som et resultat af arbejdet med lejrskoleprojektet (delmål 3), hvor vi har brugt mange af de aktiviteter, der kom op under idéeudviklingen. Da mange af idéerne ikke passede ind i de pilotforløb, vi endte op med, syntes vi, det var synd ikke at prøve dem af, og derfor opstod idéen om en sommerskole. Marsvinesafarier og ny gummibåd - Hvad angår omtale og opmærksomhed, er akvariets største hit uden sammenligning marsvinesafarierne, som første gang blev udbudt i Allerede her opdagede vi, at turene var et kæmpe tilløbsstykke, og i sæsonen 2011 havde vi derfor planlagt 14 offentlige ture. Heraf måtte vi aflyse tre på grund af dårligt vejr, men til gengæld blev der sidenhen bestilt tre private ture. Selv med de ekstra ture kunne vi ikke imødekomme den store efterspørgsel, så i 2012 har vi suppleret med tidlige morgenture de dage, hvor der også er aftenture, således at vi når op på i alt 28 offentlige ture. Da vi i 2011 har fået en ny, større og mere sødygtig gummibåd, regner vi med at kunne reducere antallet af aflyste ture. Den nye gummibåd blev en realitet, da akvariets leder gennem de sidste 10 år, Jens Peder Jeppesen, blev kåret til Årets Formidler på det Naturvidenskabelige Fakultet. Foruden en personlig pris valgte Biologisk Institut at finansiere halvdelen af en ny gummibåd til brug i akvariets skoletjeneste, da den gamle båd efterhånden var noget bedaget. I starten af september fik akvariet le- 5

6 veret den nye båd, en 7,5 meter XS RIB, med 2x115 hk motorer. Båden er endnu ikke godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer, men det forventer vi, at den bliver i løbet af vinteren, så den er klar til den kommende sæson. Da båden er 2 m længere end vores gamle båd, er de formidlingsmæssige forhold ombord væsentligt bedre end på den gamle båd p.g.a. bedre plads. Bl.a. er der blevet plads til to store kar med luftforsyning, hvor vi kan fremvise og undersøge de organismer, vi fanger på turene. Efter modtagelsen har jeg brugt en del tid på at lære båden og dens udstyr at kende. Rørebassin - Akvariet råder over et stort, transportabelt rørebassin på 2 x 2 meter, som vi tager ud og stiller op i indkøbscentre, til byfester og ligenende steder. I 2011 var vi af sted 5 gange. I akvariet kan man røre ved typiske danske havdyr under vejledning af en formidler fra Øresundsakvariet. Vi oplever en stor interesse, når vi er af sted, og arrangementerne er en glimrende måde at rekruttere nye gæster på. Især de, som normalt ikke ville opsøge os på akvariet, bliver ofte overrasket over de muligheder for oplevelser, som akvariet tilbyder. Radioindslag - Jeg har i årets løb deltaget i 11 indslag i P1 Morgens naturklumme, Naturen nu samt et enkelt indslag i P3 Morgen om hajer i danske farvande. Akvariets nye gummibåd Vandkikkerttur på Naturens Dag Marsvinesafari Rejepilning på Hornbæk Strandlegeplads Madlavning på Naturens Dag Andre aktiviteter Ud over formidlingsaktiviteterne har jeg deltaget i forskellige kurser, workshops, mm. Et udvalg af dem kan ses herunder. Dansk Havforskermøde - I januar deltog akvariets leder og jeg i Dansk Havforskermøde, der løb over tre dage. Mødet afholdes hvert andet år, og her præsenteres den nyeste viden inden for havforskning. Derudover har vi i efteråret deltaget i en temadag om havets tilstand, arrangeret af Dansk Selskab for Marin Biologi. Da vi bl.a. arbejder en del med formidling til ungdomsuddannelserne, er det vigtigt, at vi holder os opdateret om den nyeste viden inden for de områder, vi formidler, og her er havforskermøderne og temadagene et glimrende forum at blive opdateret i den nyeste viden. DAZA-årsmøde - I marts deltog jeg i DAZA s årsmøde i Randers. Her blev der i formidlergruppen diskuteret, hvordan formidlingen i fremtiden vil se ud i de zoologiske haver og akvarier. Der var gennemgående enighed om, at det var den direkte formidling ansigt til ansigt, der fremover 6

7 vil være det bærende element til trods for de teknologiske fremskridt, der hele tiden sker. Her står Øresundsakvariet stærkt, da det netop er den form for formidling, vi satser på. Naturvejledningen og formidlingen på stedet supplerer derfor hinanden særdeles godt, og vi er ikke i tvivl om, at en stor del af vores succes i 2011 kan tilskrives den form for formidling. Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland Den 25. august afholdt Visit Nordsjælland en workshop omkring destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland med 180 deltagere. Til workshoppen var udvalgt 11 såkaldte ildsjæle der hver især skulle fremlægge et koncept der i kombination med andre turismeaktører kan bidrage til at øge turismen i Nordsjælland. Her valgte vi at præsentere snorkelstierne. Formålet med workshoppen var netop at bringe forskellige turistaktører sammen, som kan hjælpe med at løfte ildsjæleprojekterne og gøre dem mere attraktive. I forbindelse med projektet har jeg deltaget i en række mindre workshops og møder med Visit Nordsjælland. Efteruddannelse Jeg har i årets løb været på flere kurser. I januar erhvervede jeg duelighedsbevis og ROC (radiocertifikat) med det formål at opnå sønæringsbevis til akvariets gummibåd. Dette fik jeg, sammen med en kollega, udstedt i juli, og vi er nu tre ansatte på akvariet, der har tilladelse til at sejle med passagerer. Dette forventer vi at øge med to mere inden sæsonstart, da der på hver sejlads kræves to besætningsmedlemmer, og gummibådsturene derfor er meget mandskabskrævende. Sidst i marts deltog jeg i et endagskursus i redigering af hjemmesider i CMS. Sidst men ikke mindst har jeg, af universitetets kompetencefond, fået tildelt kr til at deltage i et projektlederkursus, der løber over tre tredagesmoduler. Første modul blev afholdt i slutningen af november, og kurset forventes afsluttet i foråret Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Dato Arrangement Niveau Børn Voksne 11-jan Rør ved levende havdyr 1. kl feb Rør ved levende havdyr Specialklasse v+b feb Sældissektion Vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Sældissektion vinterferiegæster mar Rundvisning 8. klasse mar Hydrografi 8.klasse mar Rør ved levende havdyr Bh. Kl mar Rør ved levende havdyr 1. kl mar Rør ved levende havdyr 4. kl mar Rundvisning Gym mar Rør ved levende havdyr 0. kl apr Vodtræk 8. klasse apr Rør ved levende havdyr år specialklasse apr Rør ved levende havdyr 4-5 år apr Rundvisning pensionister apr Rør ved levende havdyr 4. kl maj Hornbæk strandlegeplads bh maj Vodtræk/rundvisning 9. kl maj Rør ved levende havdyr 5--6 år maj Rør ved levende havdyr 3. kl maj Snorkling 9.kl. special maj Rør ved levende havdyr 3. kl engelsksproget maj Rør ved levende havdyr 7. kl

8 17-maj Rør ved levende havdyr Bh. Kl maj Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh Sommerskole 9-12 år jul Vodtræk spejdere jul Marsvinesafari Familier jul Marsvinesafari Familier jul Hornbæk strandlegeplads Bh jul Vodtræk Familier aug marsvinesafari uni aug Hornbæk strandlegeplads Bh aug Snorkling Gym 7 07-sep Økosys ophelia 2g 36 09sep Økosys ophelia 2g sep naturens dag Familier sep Rør Specialklasse 8 kl sep Økosys 2.g sep Økosys 3.g sep Fisker i Øresund 8-9 kl sep Økosys og snorkel 3.g sep Fisker i Øresund 8.kl sep Rør ved levende havdyr 4,5,6. kl sep Rundvisning sep Økosystemsundersøgelse 3. g okt Økosystemsundersøgelse + snorkel 2 g okt økosystemsundersøgelse 3.g okt Marsvinedissektion Familier okt Sældissektion Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier+børnehave nov Rør ved levende havdyr Familier nov Økosystemsundersøgelse lærerstud nov trækvod børnehave nov øresunds levesteder 6.kl nov øresunds levesteder 8.kl nov Rør ved levende havdyr 6år dec Rør ved levende havdyr + fiskediss 8.kl. specialklass dec Rør ved levende havdyr +rundvisning firma 4 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Diverse avisudklip Artikel fra bladet Skolestart Øresundsakvariets nye profilbrochure Øresundsakvariets årsrapport (Eftersendes) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Michael Hansen Dato: 15/

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling November 2003, 12. årg, nr. 3 NATUR vejleder Hav- og kystformidling NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kære lærer, SFO og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både små og store kulturinstitutioner. Tilsammen byder de skoleklasser

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE Juli 2007, 16. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere