Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By: 3000 Helsingør (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Indvielse af de to første snorkelstier i Kronborgbugten. Afholdelse af sommernaturskole. Afholdelse af Naturens dag i samarbejde med Naturcentret Nyruphus og Haver til maver. Ny gummibåd. Marsvinesafari. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering og formidling af en række undervandsstier. I midten af marts 2010 fik vi tilsagn om et tilskud fra FR på kr til materialer, og der mangler nu kun kr for at hele budgettet er fuldt finansieret. Det fik os til at føle os på sikker grund i forhold til, at stierne ville blive en realitet, og vi gik derfor i gang med at indhente diverse tilladelser og samtykke fra de berørte instanser og lodsejere. Den proces viste sig at være særdeles langtrukken og arbejdstung og gjorde, at vi i første omgang koncentrerede os om kun at anlægge én, der skulle ligge i Kronborgbugten. Til gengæld valgte vi under processen i stedet at anlægge to stier i Kronborgbugten, men med forskellig sværhedsgrad. Stierne blev anlagt i juli og blev officielt indviet i august, hvor vi havde 25 snorklere, både børn og voksne, i vandet. Stierne var udlagt til efter efterårsferien, hvorefter de blev taget op for vinteren. Det har efterfølgende vist sig, at det var klogt nøjes med én lokalitet den første sæson. Det har nemlig givet os mulighed for at udrydde en del af de børnesygdomme, der naturligt vil være forbundet med sådan et produkt. Kort over Kronborgbugtens to snorkelstier. Gul angiver den nemme rute, rød angiver den svære. 1

2 Bl.a. vil der være en del ændringer i den fysiske udformning af stien, så den bliver mere brugervenlig. Erfaringerne med at anlægge stierne er jeg gået i gang med at skrive sammen til en manual der skal være med til at lette arbejdet for andre, der vil anlægge snorkelstier. Manualen vil blive gjort tilgængelig via bl.a. naturvejledernetværket og andre relevante kilder. Vi har selv benyttet snorkelstierne i forbindelse med vores skoletjenesteaktiviteter, hvor de har vist sig at være til stor hjælp rent formidlingsmæssigt. Vi har tidligere svømmet rundt og guidet deltagerne i små grupper, men det er ganske svært at formidle mundtligt, når halvdelen af deltagerne har hovedet under vand. Snorkelstierne giver os mulighed for, at deltagerne kan agere mere selvstændigt, hvilket i sidste ende Snorkeldykker på vej i vandet til indvielsen af snorkelstierne i Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Jesper Kikkenborg Indvielse af snorkelstierne I Kronborgbugten d. 21. august. Foto: Poul Erik Pedersen også gerne skulle medføre, at deltagerne synes, det er mere spændende selv at gå på opdagelse. Det har dog vist sig, at især drengene fra de større klasser er meget autonome og hellere vil driste sig ud på dybere vand, fremfor at følge stien. Da vi ikke vil tvinge dem til at bruge stien vil vi i stedet prøve at lokke dem, ved at udvikle forskellige opgaver, der skal løses ved posterne. Vi skal på den anden side heller ikke være blinde for, at snorklingen i sig selv kan være så udfordrende og spændende en oplevelse, at det direkte faglige naturligt vil træde i baggrunden som noget sekundært. Stierne er indtil videre kun blevet promoveret i forbindelse med den officielle åbning, hvor vi udsendte en pressemeddelelse til lokale og landsdækkende medier. Også Helsingør Dagblad skrev en artikel om åbningen (se bilag). Vi besluttede ikke at slå de første stier for stort op, før vi havde fået mere erfaring med, hvad der fungerede og ikke fungerede. Den sparsomme promovering til trods har der været en del interesse udefra. Senest er vi blevet kotaktet af en forsker fra KU LIFE i.f.m. med et EUprojekt om bæredygtig turisme. Hun ønsker at bruge stierne som eksempel i et good practice katalog om stier og miljøvenlige transportformer. Henvendelsen har yderligere medført, at vi i den kommende sæson, i samarbejde med den pågældende forsker, vil lave en undersøgelse af brugerne og deres erfaringer og oplevelser med stierne, for at de senere kan indgå i snorkelstimanualen. Endelig er vi også i dialog med en naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm, omkring anlæggelsen af en snorkelsti ved Falsters øskyst. Snorkeldykker på en af undervandsaposterne Foto: Øresundsakvariet 2

3 Delmål 2: Formidlingstavler langs kysten og udvikling af elektronisk formidling Sammen med snorkelstierne bliver der opsat kystformidlingsskilte ved hver snorkelsti. Skiltenes formål er dels at beskrive snorkelstien, dels at formidle naturen omkring snorkelstien og de andre friluftsaktiviteter, der er i området. Da der indtil videre kun er udlagt snorkelstier på én lokalitet, er der ligeledes kun opsat én formidlingstavle. Vi har besluttet at benytte Naturstyrelsens standard skilteborde i størrelse A2. Det er gjort ud fra det synspunkt, at de skal virke så lidt skæmmende på naturen som muligt. Ligeledes har det vist sig at kunne blive et problem at få tilladelse til at opsætte skiltene på de offentligt tilgængelige strande, da det kræver dispensation fra kystbeskyttelseslinien og i visse tilfælde også fortidsmindebeskyttelseslinien. Vi har i stedet fået tilladelse fra Helsingør Nordhavn til at opsætte skiltet på deres areal og på Far og søn studerer skiltet inden de hopper i vandet Foto: Poul Erik Pedersen den måde undgået en lang sagsbehandlingsperiode. Vi vil derfor fremover arbejde på at indgå aftaler om opsætning af skiltene i tilknytning til allerede etablerede bygninger og anlæg, når vi skal etablere de resterende stier. Udfordringen bliver at finde et passende kompromis mellem synlighed og diskretion. Den elektroniske formidling er vi endnu ikke kommet så langt med. Projektet fordeler sig på to områder, nemlig digital formidling med podcasts og digital formidling i forbindelse med kystfriluftsskiltene. En del overvejelser er gået på de forskellige platforme, den digitale formidling kunne køres fra. Oprindeligt var vi ude i forskellige løsninger som bluetooth pushbeskeder, at man skulle sende en sms besked til et nummer og modtage en lydbesked eller lign. Fælles for dem alle var, at de krævede dyr hardware ude i felten, eller abonnementstjenester der løbende ville koste penge. De elektroniske muligheder har udviklet sig drastisk, siden jeg startede på projektet. Smartphones er blevet almindelige, og der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at de inden for kort tid vil være næsten allemandseje (ifølge TDC er tre ud af fire solgte mobiler en smartphone). Vi har derfor besluttet, at formidlingen skal foregå via internettet, hvor brugerne via deres mobiler, streamer materialet direkte. Da smartphones samtidig er særdeles velegnede til at vise levende billeder, har vi besluttet at fokusere på videoklip frem for at lave formidling, der kun består af lyd. Det samme gør sig gældende for de podcasts, vi vil producere til vores hjemmeside. Her vil vi også fokusere på at benytte levende billeder, frem for kun lyd. Vi er ved at producere de første videoklip, som vil være tilgængelige via vores hjemmeside inden for kort tid. Delmål 3: Udvikling af fælles koncept for tilbud om formidling og aktivitet i området Umiddelbart inden sommerferien afholdt vi tre meget forskelligartede lejrskoleforløb i Bustergrupperegi*. To af forløbene blev afholdt med Naturcentret Nyruphus som base og varede hhv. 24 og 48 timer, mens det tredje havde shelterpladsen Edens Have Hellebæk skov som base og varede 48 timer. Første forløb var for en 2. kl. varede 48 timer, med start ved middagstid og slut samme tid to døgn senere. Temaet var dyr, både husdyr og vilde. Den første dag var eleverne på frilandskulturcentret på Flynderupgård museet. Her stiftede de nærmere bekendskab med en række forskellige landbrugsdyr og lærte mere om hvad de æder, hvordan man passer dem og hvad man bruger dem til. De kiggede også på hvordan man behandlede de forskellige afgrøder og opbevarede dem. Den efterfølgende dag foregik i skoven og handlede om de vilde dyr. Der blev snakket om forskelle og ligheder med landbrugsdyrene fra dagen før og der blev bl.a. sammenlignet afføring for at se om der var sammenfald mellem hvad dyrene æder. De så ikke nogen levende vilde dyr i skoven, men kunne så i stedet benytte naturcentrets samling af udstoppede dyr. Da det kun var en anden klasse handlede turen i høj grad om det sociale og meget af tiden gik med at lære at klare sig selv uden far og mor. Derfor blev der brugt meget tid med at få sig indrettet i Nyruphus nyindkøbte kåte, få bygget lejrpladsen op, lave bål, hugge brænde og lave mad. 3

4 Andte forløb var en 4.kl. på 24 timer. Her var alt direkte fagligt udeladt og det handlede i høj grad om friluftsliv. Af samme grund spillede naturvejlederen en mindre synlig rolle og havde en mere rådgivende funktion, med ekspertise i hvordan man bedst kunne gennemføre aktiviteterne. Turen havde et stærkt socialt formål og det bærende element var eventyret og fantasien. Rammen for turen var kåtepladsen som til turen var blevet omdannet til et fantasiskib. Der var selvfølgelig en masse praktiske gøremål ombord på sådan et skib og de 24 timer gik med at holde gang i skibet og sørge for at der blev lavet mad til besætningen, holde gang i skibskomfuret osv. Turen krævede også at eleverne kunne samarbejde og planlægge. Der var f.eks. ikke noget toilet ombord og det betød at de måtte sejle ind til land hvis man skulle på toilet. Det kunne jo godt tage noget tid hvis skibet var langt fra land. Fælles for turene var at selvom de ikke direkte var koblet op på bestemte fag, så var der mange elementer der kan bruges i en række forskellige fag. De fik f.eks lært en masse nye ord og termer på frilandscentret, som kan bruges i danskundervisninge og den indre regnemaskine skulle frem når madopskrifterne skulle omsættes til aftensmad til besætningen på fantasiskibet. Dertil kommer alle de sociale og praktiske færdigheder der blev styrket på turene. Det tredje forløb var et 48 timers forløb for en 8. klasse, og det blev afholdt med overskriften Fra ferskvand til saltvand. Eleverne startede den første dag på Naturcentret Nyruphus, hvor hele dagen handlede om ferskvand. Ved Bøgeholm sø lavede de gruppevis undersøgelser af plante- og dyrelivet rundt om søen. Bl.a. undersøgte de vegetationens dækningsgrad rundt om søen, antallet af fugle, mængden af vandplanter ved bredden, både dem der var flydende og dem, der var under vand samt undersøgte, hvor mange og hvilke vandhulsarter, der var på undersøgelsesstedet. Sidst på dagen, da undersøgelserne var overstået, fulgte eleverne søens udløb til Øresund, som den efterfølgende dag skulle handle om. Den følgende morgen troppede eleverne op på Øresundsakvariet, og efter en introduktion i akvariet, blev klassen delt i to grupper. Den ene gruppe startede med en tur i gummibåd, hvor der blev kigget i vandkikkerter og tømt ruser med efterfølgende undersøgelse af fangsten. Derefter fulgte der fangst med trækvod og rejenet på det lave vand fra landsiden. Imens iførte det andet hold sig snorkeldykkerudstyr og oplevede naturen direkte i miljøet. Til trods for at eleverne havde haft en meget våd nat, var de på gennem hele forløbet, og det tilskriver vi, at forløbene var tilrettelagt, så eleverne selv skulle være aktive frem for bare at sidde og lytte. Hen på eftermiddagen kørte eleverne tilbage til shelteren. Tanken var, at de selv kunne lave undersøgelser og arbejde videre på egen hånd, når de kom tilbage, men det havde de fravalgt, da de prioriterede det sociale samvær højere. Det er vigtig at huske, da man over så langt et tidsrum meget nemt kan køre eleverne trætte, så hele forløbet ender med at have været en negativ oplevelse for dem. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, var det ikke tilfældet. *(Bustergruppens medlemmer er: Naturvejlederne Henrik Lieberkind og Mai Britt Salhauge, Naturcentret Nyruphus, skovløber og naturvejledertorben Hoch, NS Nordsjælland, pædagogisk konsulent Lars Jensen, Uddannelseshuset, Helsingør kommune, naturvejleder Thomas Nielsen, Haver til Maver, Poul Erik Pedersen, formand for Friluftsrådet, region Nordsjælland v/trine Jarløw, tidligere naturfagslærer samt akvarieleder Jens Peder Jeppesen og naturvejleder Michael Hansen, Øresundsakvariet). Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Andet: (Arbejde der rækker ud over delmålene) Formidlingsaktiviteter Der har naturligvis også været tid til de mere direkte formidlingsaktiviteter. Øresundsakvariet har i år haft den bedste sæson nogensinde. Det er ekstra positivt set i lyset af, at den generelle tendens blandt de offentlige akvarier i DK har været en nedgang i antallet af besøgende. Det har især været i ferieperioderne, at vi har trukket ekstra gæster til. Det øgede antal besøgende, mener vi, skyldes, at vi på akvariet har en nærværende formidling, der inddrager publikum. Der har således i alle ferierne været forskellige aktiviteter, hvor publikum kommer helt tæt på Øresunds dyreliv, både på akvariet og ude i felten. I de foregående år har vi taget betaling for deltagelse i vores sommeraktiviteter, men da vi i 2010 oplevede et svigtende deltagerantal til aktiviteterne, valgte vi i år at gøre gratis 4

5 at deltage i, når først entréen var betalt. Det medførte, at vi gik fra et gennemsnitligt deltagerantal til sommeraktiviteterne i 2010 på under 10, til i gennemsnit at have 25 deltagere per aktivitet. Der har også været en større søgning til akvariets skoletjeneste i løbet af året, hvor der både har været formidlingsforløb i tilknytning akvariet og nærmiljøet såvel som eksterne arrangementer. Personligt gik jeg fra i 2010 at have formidlet for 1261 personer til i 2011 at formidle for 2182 personer fordelt på 1469 børn og 713 voksne. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at jeg i 2010 kun var ansat i årets sidste 9 måneder, men selv når der tages højde for det, har der været en fremgang på 519 sammenlignet med året før. De endelige tal for hele akvariet er endnu ikke opgjort, men kan læses i akvariets årsrapport der eftersendes. Af formidlingsaktiviteter i årets løb vil jeg fremhæve: Naturens dag - Vi lavede i år et fælles tilbud med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus og Haver til Maver, hvor vi hver især bidrog med en aktivitet. Øresundsakvariet afholdt vandkikkertsafari i gummibåd sammen med akvariets to naturvejledere. Sammen med naturvejlederne fra Naturcentret Nyruphus kunne man fange smådyr i vandkanten og trække vod på lidt dybere vand. Endelige kunne man også smage på de ting, man finder i havet. Haver til mavers naturvejleder havde medbragt en wok og tilberedte forskellige fisk og småkravl. B.a. endte tobiserne, der blev fanget i trækvoddet, som dybtstegte tobischips. Arrangementet var gratis for alle at deltage i og tilrettelagt, så man kunne komme og gå, som man ville, da aktiviteterne foregik løbende igennem dagen. Med over 100 deltagere betragter vi det som en succes og gentager samarbejdet i Hornbæk strandlegeplads - Vi gentog succesen fra 2010 med aktiviteter for de 3-11 årige på strandlegepladsen i Hornbæk. Aktiviterne fandt for mit vedkommende sted kl hver anden onsdag i perioden 18. maj til 24. august, og det blev til ialt 9 gange. Aktiviteterne vekslede mellem fangst og kogning af muslinger, fangst og kogning af rejer, fangst af fladfisk og endelig krabbefangst, hvor børnene selv skulle lave deres egen krabbefanger, som de efterfølgende kunne tage med hjem. Alle aktiviteter var gratis at deltage i. Ud fra et forsigtighedsprincip blev alle dyr, der skulle spises, købt hos fiskehandleren. Arrangementerne var åbne for alle, men grupper på over otte skulle forhåndstilmelde sig på Hornbæk bibliotek. Allerede efter kort tid var alle arrangementer fuldt booket af forskellige institutioner. Belært af tidligere oplevelser havde vi derfor reserveret den første seance i sommerferieperioden til turister og andre private, så de også havde en chance for at komme til. Vi havde i år valgt at udvide varigheden fra 1½ time til 2 timer. Det gav os mulighed for at afholde to seancer af én times varighed mod 45 minutters varighed året før. I alt nåede jeg at formidle for ca. 450 børn på strandlegepladsen i løbet af sommeren. Vi forventer at fortsætte samarbejdet i den kommende sommer. Sommernaturskole - I samarbejde med Naturstyrelsen og Naturcentret Nyruphus afholdt vi i uge 26 sommernaturskole for børn i alderen 9-14 år. Sommernaturskolen fandt sted i Horserød Hegn, ned til Gurre Sø. Temaet var jagt og fiskeri og i løbet af ugen skulle deltagerne bl.a. etablere lejr ved søen, jage en krybskytte, der havde nedlagt et rådyr, fange fisk, undersøge søens dyreliv og lave mad over bål. Formidlerne fra de forskellige institutioner bidrog i løbet af ugen med aktiviteter inden for deres forskellige kompetenceområder. I alt 20 børn var tilmeldt. Sommerskolen udsprang som et resultat af arbejdet med lejrskoleprojektet (delmål 3), hvor vi har brugt mange af de aktiviteter, der kom op under idéeudviklingen. Da mange af idéerne ikke passede ind i de pilotforløb, vi endte op med, syntes vi, det var synd ikke at prøve dem af, og derfor opstod idéen om en sommerskole. Marsvinesafarier og ny gummibåd - Hvad angår omtale og opmærksomhed, er akvariets største hit uden sammenligning marsvinesafarierne, som første gang blev udbudt i Allerede her opdagede vi, at turene var et kæmpe tilløbsstykke, og i sæsonen 2011 havde vi derfor planlagt 14 offentlige ture. Heraf måtte vi aflyse tre på grund af dårligt vejr, men til gengæld blev der sidenhen bestilt tre private ture. Selv med de ekstra ture kunne vi ikke imødekomme den store efterspørgsel, så i 2012 har vi suppleret med tidlige morgenture de dage, hvor der også er aftenture, således at vi når op på i alt 28 offentlige ture. Da vi i 2011 har fået en ny, større og mere sødygtig gummibåd, regner vi med at kunne reducere antallet af aflyste ture. Den nye gummibåd blev en realitet, da akvariets leder gennem de sidste 10 år, Jens Peder Jeppesen, blev kåret til Årets Formidler på det Naturvidenskabelige Fakultet. Foruden en personlig pris valgte Biologisk Institut at finansiere halvdelen af en ny gummibåd til brug i akvariets skoletjeneste, da den gamle båd efterhånden var noget bedaget. I starten af september fik akvariet le- 5

6 veret den nye båd, en 7,5 meter XS RIB, med 2x115 hk motorer. Båden er endnu ikke godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer, men det forventer vi, at den bliver i løbet af vinteren, så den er klar til den kommende sæson. Da båden er 2 m længere end vores gamle båd, er de formidlingsmæssige forhold ombord væsentligt bedre end på den gamle båd p.g.a. bedre plads. Bl.a. er der blevet plads til to store kar med luftforsyning, hvor vi kan fremvise og undersøge de organismer, vi fanger på turene. Efter modtagelsen har jeg brugt en del tid på at lære båden og dens udstyr at kende. Rørebassin - Akvariet råder over et stort, transportabelt rørebassin på 2 x 2 meter, som vi tager ud og stiller op i indkøbscentre, til byfester og ligenende steder. I 2011 var vi af sted 5 gange. I akvariet kan man røre ved typiske danske havdyr under vejledning af en formidler fra Øresundsakvariet. Vi oplever en stor interesse, når vi er af sted, og arrangementerne er en glimrende måde at rekruttere nye gæster på. Især de, som normalt ikke ville opsøge os på akvariet, bliver ofte overrasket over de muligheder for oplevelser, som akvariet tilbyder. Radioindslag - Jeg har i årets løb deltaget i 11 indslag i P1 Morgens naturklumme, Naturen nu samt et enkelt indslag i P3 Morgen om hajer i danske farvande. Akvariets nye gummibåd Vandkikkerttur på Naturens Dag Marsvinesafari Rejepilning på Hornbæk Strandlegeplads Madlavning på Naturens Dag Andre aktiviteter Ud over formidlingsaktiviteterne har jeg deltaget i forskellige kurser, workshops, mm. Et udvalg af dem kan ses herunder. Dansk Havforskermøde - I januar deltog akvariets leder og jeg i Dansk Havforskermøde, der løb over tre dage. Mødet afholdes hvert andet år, og her præsenteres den nyeste viden inden for havforskning. Derudover har vi i efteråret deltaget i en temadag om havets tilstand, arrangeret af Dansk Selskab for Marin Biologi. Da vi bl.a. arbejder en del med formidling til ungdomsuddannelserne, er det vigtigt, at vi holder os opdateret om den nyeste viden inden for de områder, vi formidler, og her er havforskermøderne og temadagene et glimrende forum at blive opdateret i den nyeste viden. DAZA-årsmøde - I marts deltog jeg i DAZA s årsmøde i Randers. Her blev der i formidlergruppen diskuteret, hvordan formidlingen i fremtiden vil se ud i de zoologiske haver og akvarier. Der var gennemgående enighed om, at det var den direkte formidling ansigt til ansigt, der fremover 6

7 vil være det bærende element til trods for de teknologiske fremskridt, der hele tiden sker. Her står Øresundsakvariet stærkt, da det netop er den form for formidling, vi satser på. Naturvejledningen og formidlingen på stedet supplerer derfor hinanden særdeles godt, og vi er ikke i tvivl om, at en stor del af vores succes i 2011 kan tilskrives den form for formidling. Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland Den 25. august afholdt Visit Nordsjælland en workshop omkring destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland med 180 deltagere. Til workshoppen var udvalgt 11 såkaldte ildsjæle der hver især skulle fremlægge et koncept der i kombination med andre turismeaktører kan bidrage til at øge turismen i Nordsjælland. Her valgte vi at præsentere snorkelstierne. Formålet med workshoppen var netop at bringe forskellige turistaktører sammen, som kan hjælpe med at løfte ildsjæleprojekterne og gøre dem mere attraktive. I forbindelse med projektet har jeg deltaget i en række mindre workshops og møder med Visit Nordsjælland. Efteruddannelse Jeg har i årets løb været på flere kurser. I januar erhvervede jeg duelighedsbevis og ROC (radiocertifikat) med det formål at opnå sønæringsbevis til akvariets gummibåd. Dette fik jeg, sammen med en kollega, udstedt i juli, og vi er nu tre ansatte på akvariet, der har tilladelse til at sejle med passagerer. Dette forventer vi at øge med to mere inden sæsonstart, da der på hver sejlads kræves to besætningsmedlemmer, og gummibådsturene derfor er meget mandskabskrævende. Sidst i marts deltog jeg i et endagskursus i redigering af hjemmesider i CMS. Sidst men ikke mindst har jeg, af universitetets kompetencefond, fået tildelt kr til at deltage i et projektlederkursus, der løber over tre tredagesmoduler. Første modul blev afholdt i slutningen af november, og kurset forventes afsluttet i foråret Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Dato Arrangement Niveau Børn Voksne 11-jan Rør ved levende havdyr 1. kl feb Rør ved levende havdyr Specialklasse v+b feb Sældissektion Vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Lær og rør vinterferiegæster feb Sældissektion vinterferiegæster mar Rundvisning 8. klasse mar Hydrografi 8.klasse mar Rør ved levende havdyr Bh. Kl mar Rør ved levende havdyr 1. kl mar Rør ved levende havdyr 4. kl mar Rundvisning Gym mar Rør ved levende havdyr 0. kl apr Vodtræk 8. klasse apr Rør ved levende havdyr år specialklasse apr Rør ved levende havdyr 4-5 år apr Rundvisning pensionister apr Rør ved levende havdyr 4. kl maj Hornbæk strandlegeplads bh maj Vodtræk/rundvisning 9. kl maj Rør ved levende havdyr 5--6 år maj Rør ved levende havdyr 3. kl maj Snorkling 9.kl. special maj Rør ved levende havdyr 3. kl engelsksproget maj Rør ved levende havdyr 7. kl

8 17-maj Rør ved levende havdyr Bh. Kl maj Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh jun Hornbæk strandlegeplads Bh Sommerskole 9-12 år jul Vodtræk spejdere jul Marsvinesafari Familier jul Marsvinesafari Familier jul Hornbæk strandlegeplads Bh jul Vodtræk Familier aug marsvinesafari uni aug Hornbæk strandlegeplads Bh aug Snorkling Gym 7 07-sep Økosys ophelia 2g 36 09sep Økosys ophelia 2g sep naturens dag Familier sep Rør Specialklasse 8 kl sep Økosys 2.g sep Økosys 3.g sep Fisker i Øresund 8-9 kl sep Økosys og snorkel 3.g sep Fisker i Øresund 8.kl sep Rør ved levende havdyr 4,5,6. kl sep Rundvisning sep Økosystemsundersøgelse 3. g okt Økosystemsundersøgelse + snorkel 2 g okt økosystemsundersøgelse 3.g okt Marsvinedissektion Familier okt Sældissektion Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier nov Rør ved levende havdyr Familier+børnehave nov Rør ved levende havdyr Familier nov Økosystemsundersøgelse lærerstud nov trækvod børnehave nov øresunds levesteder 6.kl nov øresunds levesteder 8.kl nov Rør ved levende havdyr 6år dec Rør ved levende havdyr + fiskediss 8.kl. specialklass dec Rør ved levende havdyr +rundvisning firma 4 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) 8

9 Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Diverse avisudklip Artikel fra bladet Skolestart Øresundsakvariets nye profilbrochure Øresundsakvariets årsrapport (Eftersendes) Rapporten er udfærdiget af: Navn: Michael Hansen Dato: 15/

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster

Læs mere

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster Spiring

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 28. november I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Projekt Edison der er det projekt som samtlige 7. klasser har deltaget i landet over. Og du kan også læse om skolens motionsdag inden efterårsferien.

Læs mere

Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning

Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning Krabber der napper KLF s socialrådgiver Ordinær generalforsamling Formandens beretning KØBENHAVNS KOMMUNESKOLE NR 8 19. SEPTEMBER 2012 spørgsmål til naturvejlederen fra Natur der Bevæger. Han hedder Martin

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20645 Naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300 Kerteminde (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode:

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode: Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 Amager Taekwondo klub er en nyetableret idrætsforening fra den 1. januar 2010. Klubben blev officielt registreret under Dansk Taekwondo forbund, DIF og DGI den

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan 10.00-18.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 onsdag 04-jan 10.00-20.00 torsdag 05-jan 10.00-18.00 lørdag 07-jan 09.00-14.00 tirsdag

Læs mere

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark:

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: DGI Storkøbenhavn Adresse: Tietgensgade 65 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Rikke Laustsen Arbejdssted: Tårnby Naturskole Adresse: Granatvej 3 Postnummer/By: 2770 Kastrup Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20642 Naturvejleder: Thomas Johannes Juel Johansen Arbejdssted: Limfjordsmuseet Adresse: Kanalvejen 40 Postnummer/By: 9670 Løgstør (Se vejledningen

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole

Skovsøen. En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Skovsøen En historie om naturfagsundervisningen på Hellerup Skole Kan man fange fisk? Et af de mange spørgsmål som dukker op under introen til det projekt, som 5. gul skal i gang med. Klassen skal lave

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20840 Naturvejleder: Ulrik Geldermann Lützen Arbejdssted: Vadehavets Formidlerforum (VFF) Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted Postnummer/By: 6760

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20642 Navn naturvejleder: Thomas Johannes Juel Johansen Navn arbejdsgiver: Limfjordsmuseet Arbejdssted: Limfjordsmuseet Adresse: Kanalvejen 40 Postnummer/By:

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: januar 2017 År: 2016 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 2017 godkendte

Læs mere

Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015

Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015 Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015 Årsrapport 2015: I 2015 havde Naturfagscentret besøg af mere end 10.000 børn og unge. Året bød på masser af aktiviteter, - Undersøgelser og eksperimenter. - Blomster

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere