ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr April 2001

2 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget af en række større begivenheder: Udnævnelse af forskningsprofessor, ansættelse af en netværkskoordinator, åbning af Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI), den første større offentlige bevilling til Alexandra Instituttet og endelig generalforsamlingen sidst i marts. Den 1. februar blev Susanne Bødker udnævnt til forskningsprofessor inden for New Ways of Working (NWoW). Stort til lykke til Susanne. Den 1. marts blev Bente Lykkegård Sørensen ansat ved Alexandra Instituttet som netværkskoordinator. Bente har en samfundsfaglig kandidatuddannelse suppleret med videreuddannelse og stor erfaring fra det offentlige. Hun kommer fra en stilling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Amt. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) blev officielt åbnet den 2. marts. Om søndagen den 4. marts var der åbent hus, hvor der deltog omkring 500 mennesker, og endelig den 6. marts var der fremvisning for erhvervsvirksomheder, hvor der var i alt 74 tilmeldte fra 46 forskellige virksomheder. Det første større offentlige tilskud til Alexandra Instituttet blev bevilget af økonomiudvalget i Århus Amt den 26. marts. Bevillingen er på 13 mio. kr. til et rentefrit lån til et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg, og den blev givet under forudsætning af, at Århus Kommune bevilger et tilsvarende beløb. Alexandra Instituttet, Århus Amt og Århus Kommune har længe arbejdet sammen om planerne om at bygge et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg. Tanken bag Alexandra Huset er, at det skal være et projekthotel, hvor vi får mulighed for at huse udviklingsprojekter, som kræver et tættere samarbejde i en periode - et fysisk mødested for IT-forskning og erhvervsliv. Generalforsamlingen blev afholdt den 26. marts. Referat udsendes senere, men vi vil benytte lejligheden til at fremhæve, at vi er både stolte af og glade for, at interessen for Alexandra Instituttet er så stor, at vi måtte have kampvalg til bestyrelsen. Stemmetallene lå meget tæt, og der måtte to afstemninger til inden afgørelsen blev truffet. Den nye bestyrelse er: Michael Holm Agner Hansen Preben Mejer Thor Lund Jensen Hans Stødkilde-Jørgensen Johnny Thøgersen Karl Pedersen Jan B. Schmidt-Sørensen H.V. Støving Systematic Software Engineering Cotas Computer Technology TDC Grundfos Århus Universitetshospital CCI Europe Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Århus Købmandsskole 2

3 Formandens beretning gav et godt overblik over Alexandra Instituttets aktuelle status, herunder baggrunden for ovenstående begivenheder. Vi har derfor valgt at gengive beretningen i dette nyhedsbrev. Vedlagt er også en kopi af indstikket om Århus fra SAS Scanoramas marts nummer, hvor Alexandra Instituttet deltog med en annonce. Nye medlemmer Det er os en stor glæde at byde følgende virksomheder velkommen som nye medlemmer af Alexandra: Eastfork Object Space (EOS) B&O Personics Arrangementer Udover de faglige arrangementer og workshops, som vi løbende annoncerer, vil vi nævne følgende større arrangementer, som planlægges i den kommende periode: CAVI er medarrangør på 3 temadage om VR (Virtual Reality) og Multimedier. Brochure med tilmeldingsblanket er vedlagt. Den officielle åbning af Center for New Ways of Working planlægges til den 1. juni Redaktion Ole Lehrmann Madsen (ansvarshavende) Gitte Møldrup Nielsen Lene Holst Mortensen 3

4 Formandens beretning - generalforsamling i IT-foreningen Alexandra den 27. marts 2001 Af bestyrelsesformand Michael Holm, Alexandra Instituttet A/S I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner: baggrunden for Alexandra Instituttet, medlemsstatus, ledelsesforholdene, Alexandra Huset, økonomien, generelle aktiviteter, uddannelsesaktiviteter og sidst, men ikke mindst, vores faglige aktiviteter, som er de områder, hvorunder vi fokuserer på det forskningsmæssige og tværfaglige samarbejde medlemmerne imellem. Historien IT-foreningen Alexandra blev etableret på baggrund af en række lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst amtets og kommunens ønske om at styrke IT-forskningen i Århus og bygge bro mellem erhvervslivet, læreanstalter og offentlige institutioner for derigennem at skabe rammerne for utraditionelle initiativer. Efter en række møder i vinteren/foråret 1999 blev IT-foreningen Alexandra stiftet den 9. juni 1999, og den 27. august 1999 stiftedes Alexandra Instituttet A/S med IT-foreningen Alexandra som hovedaktionær. Århus Kommune Alexandra medlemmer per 27. marts 2001 Medlemmerne Ved stiftelsen i juni 1999 havde IT-foreningen 9 medlemmer. I dag er medlemstallet kommet op på i alt 31, heraf 22 virksomheder, 2 foreninger, 5 forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt Århus Amt og Århus Kommune, som begge har tegnet flere medlemskaber (amt 3 og kommune 2). 4

5 Pænt selskab, men der er fortsat potentielle medlemmer, som vi arbejder på at få med i foreningen. Administration Alexandra Instituttet har i den forløbne periode haft en engageret og aktiv bestyrelse. Bestyrelsen har i perioden holdt 13 bestyrelsesmøder med ca. 6 ugers mellemrum. Bestyrelsen Michael Holm, Systematic (formand forening + institut) Agner Hansen, Cotas Preben Mejer, TDC Thor Lund Jensen, Grundfos Hans Stødkilde-Jørgensen, Århus Universitetshospital (Bo Sejer Frandsen, Infoware/IT-Forum) Karl Pedersen, Aarhus Universitet (næstformand institut) Jan B. Schmidt-Sørensen, Handelshøjskolen i Århus H.V. Støving, Århus Købmandsskole mh 2 Bestyrelsesmedlemmer før generalforsamling Bo Sejer Frandsen valgte i december 2000 at udtræde af bestyrelsen for at undgå at involvere Alexandra i en verserende sag med sin tidligere arbejdsgiver Infoware. Ansatte i Alexandra Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi, Lene Holst Mortensen, korrespondent, og Charlotte Møller Nielsen, regnskabsmedarbejder, har været med fra starten i Gitte Møldrup Nielsen kom til i august 2000 som vicedirektør. Gitte kom fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Banks udviklingsafdeling i Brabrand. Bente Lykkegård Sørensen startede 1. marts Bentes stilling (+ udvidelse af sekretariatet) er finansieret af amt, kommune, Alexandra Instituttet og IT-Forum i fællesskab (2 x ), idet det er aftalen, at Bente skal koordinere et åbent og bredt IT-netværk i regionen, herunder skal hun blandt andet være ansvarlig for IT-Forums sekretariat. 5

6 Vi forventer at opnå stor synergi på området ved således at samle administrationen af de forskellige IT-netværk i regionen. Bente kommer fra en stilling som fuldmægtig i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Amt. Alexandra Huset En af de sager, der er brugt en del tid på i Alexandras administration er planerne om at bygge et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg. Alexandra Huset skal være et projekthotel og kernen i ITbyen Katrinebjerg. Når man som vi har Alexandra som fokus, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at de store planer omkring opbygningen af en IT-by på Katrinebjerg er opstået som en udvidelse til ideen bag Alexandra nemlig som et fysisk mødested for IT-forskning og erhvervsliv. Opbygning af IT-byen har stor opbakning blandt de regionale, offentlige myndigheder blandt andet indgår IT-byen som et væsentligt element i Århus Kommunes nye erhvervsplan. Pjecer om ITbyen Katrinebjerg ligger fremme i denne pjece kan I læse mere om planerne for IT-byen. I første fase planlægger vi med 1560 kvm. svarende til to etager - til Alexandra Huset. Dette vil om muligt senere blive udvidet med flere etager. Byggeriet går i gang senere på året og forventes klar medio Det samlede byggebudget for Alexandra Huset er på 26 mio. kr. mh 5 Århus Amt har netop i går meddelt, at de finansierer 13 mio. til Alexandra Huset Alexandra Huset forventes finansieret via rentefri lån fra henholdsvis Århus Amt og Århus Kommune, og endvidere er der søgt om tilskud til yderligere kvm. via projektforslag til Den jyskfynske erhvervsstrategi. Ansøgninger om lån er fremsendt til amt og kommune, og i går var det 6

7 glædeligt, at Økonomiudvalget i Århus Amt sagde ja til at yde Alexandra et lån på 13 mio. kr., under forudsætning at Århus Kommune bevilliger de resterende 13 mio. kr. til Huset. Økonomi Som det vil fremgå af næste punkt på dagsordenen, regnskabsforelæggelsen der sker samlet for perioden 1999/2000, opererer vi i Alexandra Instituttet med et overskud før skat på kr., heraf betaler vi kr. i skat, hvilket efterlader kr. som årets resultat. Ganske flot. Vi er dog kede af at skulle bruge medlemmernes penge til at betale skat med. Derfor har vi stillet forslag til ændring af foreningens vedtægter. Det skyldes, at vi sidst på året 2000 blev opmærksomme på, at skattereglerne er mere gunstige for et A/S, der er 100% ejet af en forening i hvert fald, hvis A/S et som Alexandra ikke har som det primære formål at tjene penge til ejerne. Dette emne vender vi tilbage til senere, hvor Ole Lehrmann vil gennemgå ændringsforslaget i lidt flere detaljer. Vores indtægter er først og fremmest kommet fra medlemmernes servicegebyr, der samlet har været på kr. Herudover har Alexandra Instituttet kørt et projekt vedrørende grænsefladedesign for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) indtjeningen på dette projekt har samlet været kr. Derudover har vi modtaget donation af udstyr fra Sun Microsystems til en værdi af ca. 1,5 mio. kr. Og som tidligere nævnt har vi en aftale om at modtage kr./år (foreløbig 3 år) fra hhv. amt og kommune for varetagelse af en IT-netværksfunktion samt kr./året fra IT-Forum for varetagelse af deres sekretariatsfunktion. Herudover har vi i det forløbne år modtaget kr. fra Amt og 10-Kommune-samarbejdet til varetagelse af PR for Alexandra Instituttet og IT-miljøet i regionen. Endelig har Amtet bevilget kr./år i de kommende tre år til fremme af arbejdet i Alexandras Center for New Ways of Working, og vi håber, at byrådet følger trop med en tilsvarende bevilling ved førstkommende lejlighed. Alexandra har vurderet, at arbejdet i NWoW bedst bliver fremmet ved ansættelse af en forskningsprofessor, hvorfor vi har doneret et forskningsprofessorat til Susanne Bødker, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet (5 år). Markedsføring og PR Vi har udgivet 4 nyhedsbreve: december 1999, februar 2000, september 2000 og december Med nyhedsbrevene ønsker vi at give vores medlemmer en generel status vedrørende Alexandras aktiviteter, idet vi i hvert fald indtil videre har valgt at fokusere vores medlemsmøder omkring de faglige indsatsområder, men vi modtager meget gerne input til, hvorledes I helst vil have formidlingen til at forgå. Mht. presse og PR, så er det et område, hvor vi selv synes, at det må vi kunne gøre bedre selvom der er skrevet en del om os i forskellige sammenhænge. Vi fik en del presseomtale ved opstarten af Alexandra og ved ansættelsen af vicedirektøren, men der har været stille perioder alt for stille og det er et af de områder, hvor vi er begyndt at sætte ekstra ind, så vi kan få den presseomtale, som vi har fortjent. 7

8 I starten anvendte vi et PR-bureau. Vi har i den sammenhæng måttet erkende, at vores budskab er væsentligt, men svært tilgængeligt, og det er ikke lykkedes os at finde en udenforstående, der har kunnet formidle vores budskab tilfredsstillende. Vi er derfor meget glade for, at CIT har ansat en journalist Arne Vollertsen - der har formidling af IT og IT-udvikling som speciale, idet vi dermed fremover kan købe kvalificeret bistand til markedsføring af Alexandra hos CIT. Arne Vollertsen var bl.a. manden bag pressemeddelelsen om NWoWprofessoratet, og Susanne Bødker blev i den forbindelse kimet ned af journalister bl.a. var hun i BT, men også i Berlingske, Jyllands-Posten mv. Åbningen af CAVI blev også pænt omtalt i pressen så vi er på vej frem i lyset. Udover PR i form af presse har vi investeret i en annonce i SAS Scanorama. Endvidere har vi deltaget aktivt i flere projekter i den jysk-fynske erhvervsredegørelse bl.a. som formand for et projekt om Etablering af Softwarekorridor. Der er ingen tvivl om, at denne deltagelse giver genlyd og kendskab i de politiske kredse i landet. Herudover er vi i færd med at forbedre Alexandras hjemmeside og udarbejde en brochure om Alexandra Instituttet. Vi har også arrangeret og deltaget i en række større IT-events i Århus-regionen: Alistair Cockburn (april 00), e-life (september 00), Martin Fowler (november 00), CAVI åbning (marts 01). Disse arrangementer har haft stor succes nogen af dem overvældende stor succes f.eks. var der 600 gæster til e-life konferencen og ca. 250 studerende til den efterfølgende e-life gentagelse for Aarhus Universitets medarbejdere og studerende, ca. 150 til Martin Fowler-arrangementet hos LEC og omkring 500 gæster til åbent hus i CAVI. Alexandra Instituttet vil fortsat være med til at hente internationalt anerkendte IT-kompetencer til Århus-området ligesom vi gerne vil være med til at skabe synlighed om de store kompetencer, som vi Århus-regionens forskere og virksomheder besidder. Vi planlægger bl.a. åbning af Center for NWoW den 1. juni i år og deltagelse i en stor Nordic Interactive konference NIC2001, der afholdes i København 31. oktober 3. november. Udover de større IT-events er der holdt mange faglige arrangementer inden for hvert aktivitetsområde, og der er holdt rigtig mange møder med mange spændende mennesker og virksomheder, hvor Alexandra Instituttet, de faglige indsatsområder og visionerne om IT-byen Katrinebjerg er blevet præsenteret. Uddannelsesaktiviteter På uddannelsessiden er der udarbejdet forslag til integration af projektlederuddannelser for ITmedarbejdere. Konkret har vi medvirket til, at der er oprettet et projektlederkursus på kandidatuddannelsen i softwarekonstruktion på IT-Vest. Vi har også deltaget aktivt i diskussionerne omkring udformning af tekniske IT-uddannelser i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Datalogisk Institut. Dette omfatter en 2-årig overbygningsuddannelse for ingeniører og datalogibachelorer. Vi har endvidere skrevet til de to institutioner og foreslået konkrete tiltag til at integrere mere elektronik/signalbehandling i datalogistudiet og omvendt. 8

9 I den sammenhæng kan vi også nævne, at et af resultaterne af dette samarbejde er, at Ingeniørhøjskolen har modtaget et 2 mio. kr. sponsorat fra Terma/Trige Titan Fonden. Til brug for medlemmerne har vi udarbejdet et hæfte med en oversigt over de mange ITuddannelser i Øst- og Midtjylland. Som tidligere nævnt har vi i forbindelse med den jysk-fynske erhvervsstrategi udarbejdet forslag om etablering af en softwarekorridor et samarbejde i og mellem aktuelle IT-uddannelsesinstitutioner. Endelig forhandler vi om deltagelse i Flexnet et projekt i det virtuelle universitet. Faglige aktiviteter Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne vores aktiviteter i forbindelse med de faglige indsatsområder som vi betragter som Alexandra Instituttets væsentligste opgave. Siden starten i august 1999 er der opbygget fem indsatsområder, der danner rammen for medlemmernes faglige interesser. Deltagelse i disse indsatsområder er baseret på interesse, frivillighed og netværkssamarbejde. Det vil sige at medlemmer og/eller forskere kommer med forslag til projekter/aktiviteter, og når der er interesse for et samarbejde startes et projekt eller en aktivitet og oftest med en initial investering fra Alexandra til at få gang i aktiviteterne. Faglige aktiviteter Direktion Direktør Ole Lehrmann Madsen Vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen Bente Lykkegaard Sørensen Lene Holst Mortensen Sekretariat Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Søjle 4 Søjle 5 New Ways of Working Mobile and Wireless Computing Objektteknologi CAVI - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Medicinsk teknologi Forskning Udvikling Formidling Professor Susanne Bødker Lektor Søren Christensen Professor Ole Lehrmann Madsen Lektor Kim Halskov Madsen Lektor, Dr. med Hans Stødkilde- Jørgensen mh 8 Satsningsområder i Alexandra Instituttet I den forløbne periode er det lykkedes os at få fundet fagligt meget kompetente ledere til hvert af fem faglige indsatsområder. 9

10 Der har været faglige aktiviteter såsom workshops, projekter, foredrag mv. inden for alle indsatsområder. For at give alle et indtryk af, hvorledes det faglige arbejde fungerer i dagligdagen vil Ole Lehrmann Madsen efter generalforsamlingen fortælle om arbejdet inden for OO i apparater, som kører i regi af Objektteknologi-området. Han vil i den sammenhæng også komme nærmere ind på vores samarbejde med CITs Center for Pervasive Computing. Vi har valgt en gennemgang af Objektteknologiområdet, fordi dette område har været et af de første vi startede op, og et af de mest aktive, så derigennem kan man få et godt billede af, hvordan det kører i dagligdagen, og hvordan vi forventer, at der i den kommende periode bliver igangsat flere faglige aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder. Et af de områder, som bestyrelsen vil fokusere på det kommende år, er at få flere af medlemsvirksomhederne inddraget i de faglige aktiviteter. Vi ser meget gerne, at vore medlemmer kommer med forslag og ideer til Alexandra Instituttets aktiviteter og ikke mindst derfor vil jeg opfordre til, at flere deltager i de kommende medlemsmøder. Dels er det en mulighed for at få ny inspiration i en travl dagligdag, dels er det en mulighed for at møde og tale med kolleger fra andre medlemsvirksomheder og institutioner. Sluttelig vil jeg takke medlemskredsen for den tillid og loyalitet, man har vist mig, og jeg vil særligt takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne halvandet år godt og vel. Også en tak til Gitte, Lene, Charlotte og Bente for et konstruktivt og behageligt samarbejde, som jeg har sat stor pris på, og ikke mindst en tak til Ole, der på fortrinlig vis binder tingene sammen og det på trods af, at du udover hvervet som direktør for Alexandra også har en fuldtidsstilling som professor på Aarhus Universitet. Sidst, men ikke mindst, også en stor tak til ildsjælen over alle ildsjæle Morten Kyng for et altid engageret og inspirerende samarbejde med CIT. Michael Holm Bestyrelsesformand 10

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere