ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr April 2001

2 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget af en række større begivenheder: Udnævnelse af forskningsprofessor, ansættelse af en netværkskoordinator, åbning af Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI), den første større offentlige bevilling til Alexandra Instituttet og endelig generalforsamlingen sidst i marts. Den 1. februar blev Susanne Bødker udnævnt til forskningsprofessor inden for New Ways of Working (NWoW). Stort til lykke til Susanne. Den 1. marts blev Bente Lykkegård Sørensen ansat ved Alexandra Instituttet som netværkskoordinator. Bente har en samfundsfaglig kandidatuddannelse suppleret med videreuddannelse og stor erfaring fra det offentlige. Hun kommer fra en stilling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Amt. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) blev officielt åbnet den 2. marts. Om søndagen den 4. marts var der åbent hus, hvor der deltog omkring 500 mennesker, og endelig den 6. marts var der fremvisning for erhvervsvirksomheder, hvor der var i alt 74 tilmeldte fra 46 forskellige virksomheder. Det første større offentlige tilskud til Alexandra Instituttet blev bevilget af økonomiudvalget i Århus Amt den 26. marts. Bevillingen er på 13 mio. kr. til et rentefrit lån til et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg, og den blev givet under forudsætning af, at Århus Kommune bevilger et tilsvarende beløb. Alexandra Instituttet, Århus Amt og Århus Kommune har længe arbejdet sammen om planerne om at bygge et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg. Tanken bag Alexandra Huset er, at det skal være et projekthotel, hvor vi får mulighed for at huse udviklingsprojekter, som kræver et tættere samarbejde i en periode - et fysisk mødested for IT-forskning og erhvervsliv. Generalforsamlingen blev afholdt den 26. marts. Referat udsendes senere, men vi vil benytte lejligheden til at fremhæve, at vi er både stolte af og glade for, at interessen for Alexandra Instituttet er så stor, at vi måtte have kampvalg til bestyrelsen. Stemmetallene lå meget tæt, og der måtte to afstemninger til inden afgørelsen blev truffet. Den nye bestyrelse er: Michael Holm Agner Hansen Preben Mejer Thor Lund Jensen Hans Stødkilde-Jørgensen Johnny Thøgersen Karl Pedersen Jan B. Schmidt-Sørensen H.V. Støving Systematic Software Engineering Cotas Computer Technology TDC Grundfos Århus Universitetshospital CCI Europe Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Århus Købmandsskole 2

3 Formandens beretning gav et godt overblik over Alexandra Instituttets aktuelle status, herunder baggrunden for ovenstående begivenheder. Vi har derfor valgt at gengive beretningen i dette nyhedsbrev. Vedlagt er også en kopi af indstikket om Århus fra SAS Scanoramas marts nummer, hvor Alexandra Instituttet deltog med en annonce. Nye medlemmer Det er os en stor glæde at byde følgende virksomheder velkommen som nye medlemmer af Alexandra: Eastfork Object Space (EOS) B&O Personics Arrangementer Udover de faglige arrangementer og workshops, som vi løbende annoncerer, vil vi nævne følgende større arrangementer, som planlægges i den kommende periode: CAVI er medarrangør på 3 temadage om VR (Virtual Reality) og Multimedier. Brochure med tilmeldingsblanket er vedlagt. Den officielle åbning af Center for New Ways of Working planlægges til den 1. juni Redaktion Ole Lehrmann Madsen (ansvarshavende) Gitte Møldrup Nielsen Lene Holst Mortensen 3

4 Formandens beretning - generalforsamling i IT-foreningen Alexandra den 27. marts 2001 Af bestyrelsesformand Michael Holm, Alexandra Instituttet A/S I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner: baggrunden for Alexandra Instituttet, medlemsstatus, ledelsesforholdene, Alexandra Huset, økonomien, generelle aktiviteter, uddannelsesaktiviteter og sidst, men ikke mindst, vores faglige aktiviteter, som er de områder, hvorunder vi fokuserer på det forskningsmæssige og tværfaglige samarbejde medlemmerne imellem. Historien IT-foreningen Alexandra blev etableret på baggrund af en række lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst amtets og kommunens ønske om at styrke IT-forskningen i Århus og bygge bro mellem erhvervslivet, læreanstalter og offentlige institutioner for derigennem at skabe rammerne for utraditionelle initiativer. Efter en række møder i vinteren/foråret 1999 blev IT-foreningen Alexandra stiftet den 9. juni 1999, og den 27. august 1999 stiftedes Alexandra Instituttet A/S med IT-foreningen Alexandra som hovedaktionær. Århus Kommune Alexandra medlemmer per 27. marts 2001 Medlemmerne Ved stiftelsen i juni 1999 havde IT-foreningen 9 medlemmer. I dag er medlemstallet kommet op på i alt 31, heraf 22 virksomheder, 2 foreninger, 5 forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt Århus Amt og Århus Kommune, som begge har tegnet flere medlemskaber (amt 3 og kommune 2). 4

5 Pænt selskab, men der er fortsat potentielle medlemmer, som vi arbejder på at få med i foreningen. Administration Alexandra Instituttet har i den forløbne periode haft en engageret og aktiv bestyrelse. Bestyrelsen har i perioden holdt 13 bestyrelsesmøder med ca. 6 ugers mellemrum. Bestyrelsen Michael Holm, Systematic (formand forening + institut) Agner Hansen, Cotas Preben Mejer, TDC Thor Lund Jensen, Grundfos Hans Stødkilde-Jørgensen, Århus Universitetshospital (Bo Sejer Frandsen, Infoware/IT-Forum) Karl Pedersen, Aarhus Universitet (næstformand institut) Jan B. Schmidt-Sørensen, Handelshøjskolen i Århus H.V. Støving, Århus Købmandsskole mh 2 Bestyrelsesmedlemmer før generalforsamling Bo Sejer Frandsen valgte i december 2000 at udtræde af bestyrelsen for at undgå at involvere Alexandra i en verserende sag med sin tidligere arbejdsgiver Infoware. Ansatte i Alexandra Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi, Lene Holst Mortensen, korrespondent, og Charlotte Møller Nielsen, regnskabsmedarbejder, har været med fra starten i Gitte Møldrup Nielsen kom til i august 2000 som vicedirektør. Gitte kom fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Banks udviklingsafdeling i Brabrand. Bente Lykkegård Sørensen startede 1. marts Bentes stilling (+ udvidelse af sekretariatet) er finansieret af amt, kommune, Alexandra Instituttet og IT-Forum i fællesskab (2 x ), idet det er aftalen, at Bente skal koordinere et åbent og bredt IT-netværk i regionen, herunder skal hun blandt andet være ansvarlig for IT-Forums sekretariat. 5

6 Vi forventer at opnå stor synergi på området ved således at samle administrationen af de forskellige IT-netværk i regionen. Bente kommer fra en stilling som fuldmægtig i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Amt. Alexandra Huset En af de sager, der er brugt en del tid på i Alexandras administration er planerne om at bygge et Alexandra Hus i IT-byen Katrinebjerg. Alexandra Huset skal være et projekthotel og kernen i ITbyen Katrinebjerg. Når man som vi har Alexandra som fokus, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at de store planer omkring opbygningen af en IT-by på Katrinebjerg er opstået som en udvidelse til ideen bag Alexandra nemlig som et fysisk mødested for IT-forskning og erhvervsliv. Opbygning af IT-byen har stor opbakning blandt de regionale, offentlige myndigheder blandt andet indgår IT-byen som et væsentligt element i Århus Kommunes nye erhvervsplan. Pjecer om ITbyen Katrinebjerg ligger fremme i denne pjece kan I læse mere om planerne for IT-byen. I første fase planlægger vi med 1560 kvm. svarende til to etager - til Alexandra Huset. Dette vil om muligt senere blive udvidet med flere etager. Byggeriet går i gang senere på året og forventes klar medio Det samlede byggebudget for Alexandra Huset er på 26 mio. kr. mh 5 Århus Amt har netop i går meddelt, at de finansierer 13 mio. til Alexandra Huset Alexandra Huset forventes finansieret via rentefri lån fra henholdsvis Århus Amt og Århus Kommune, og endvidere er der søgt om tilskud til yderligere kvm. via projektforslag til Den jyskfynske erhvervsstrategi. Ansøgninger om lån er fremsendt til amt og kommune, og i går var det 6

7 glædeligt, at Økonomiudvalget i Århus Amt sagde ja til at yde Alexandra et lån på 13 mio. kr., under forudsætning at Århus Kommune bevilliger de resterende 13 mio. kr. til Huset. Økonomi Som det vil fremgå af næste punkt på dagsordenen, regnskabsforelæggelsen der sker samlet for perioden 1999/2000, opererer vi i Alexandra Instituttet med et overskud før skat på kr., heraf betaler vi kr. i skat, hvilket efterlader kr. som årets resultat. Ganske flot. Vi er dog kede af at skulle bruge medlemmernes penge til at betale skat med. Derfor har vi stillet forslag til ændring af foreningens vedtægter. Det skyldes, at vi sidst på året 2000 blev opmærksomme på, at skattereglerne er mere gunstige for et A/S, der er 100% ejet af en forening i hvert fald, hvis A/S et som Alexandra ikke har som det primære formål at tjene penge til ejerne. Dette emne vender vi tilbage til senere, hvor Ole Lehrmann vil gennemgå ændringsforslaget i lidt flere detaljer. Vores indtægter er først og fremmest kommet fra medlemmernes servicegebyr, der samlet har været på kr. Herudover har Alexandra Instituttet kørt et projekt vedrørende grænsefladedesign for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) indtjeningen på dette projekt har samlet været kr. Derudover har vi modtaget donation af udstyr fra Sun Microsystems til en værdi af ca. 1,5 mio. kr. Og som tidligere nævnt har vi en aftale om at modtage kr./år (foreløbig 3 år) fra hhv. amt og kommune for varetagelse af en IT-netværksfunktion samt kr./året fra IT-Forum for varetagelse af deres sekretariatsfunktion. Herudover har vi i det forløbne år modtaget kr. fra Amt og 10-Kommune-samarbejdet til varetagelse af PR for Alexandra Instituttet og IT-miljøet i regionen. Endelig har Amtet bevilget kr./år i de kommende tre år til fremme af arbejdet i Alexandras Center for New Ways of Working, og vi håber, at byrådet følger trop med en tilsvarende bevilling ved førstkommende lejlighed. Alexandra har vurderet, at arbejdet i NWoW bedst bliver fremmet ved ansættelse af en forskningsprofessor, hvorfor vi har doneret et forskningsprofessorat til Susanne Bødker, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet (5 år). Markedsføring og PR Vi har udgivet 4 nyhedsbreve: december 1999, februar 2000, september 2000 og december Med nyhedsbrevene ønsker vi at give vores medlemmer en generel status vedrørende Alexandras aktiviteter, idet vi i hvert fald indtil videre har valgt at fokusere vores medlemsmøder omkring de faglige indsatsområder, men vi modtager meget gerne input til, hvorledes I helst vil have formidlingen til at forgå. Mht. presse og PR, så er det et område, hvor vi selv synes, at det må vi kunne gøre bedre selvom der er skrevet en del om os i forskellige sammenhænge. Vi fik en del presseomtale ved opstarten af Alexandra og ved ansættelsen af vicedirektøren, men der har været stille perioder alt for stille og det er et af de områder, hvor vi er begyndt at sætte ekstra ind, så vi kan få den presseomtale, som vi har fortjent. 7

8 I starten anvendte vi et PR-bureau. Vi har i den sammenhæng måttet erkende, at vores budskab er væsentligt, men svært tilgængeligt, og det er ikke lykkedes os at finde en udenforstående, der har kunnet formidle vores budskab tilfredsstillende. Vi er derfor meget glade for, at CIT har ansat en journalist Arne Vollertsen - der har formidling af IT og IT-udvikling som speciale, idet vi dermed fremover kan købe kvalificeret bistand til markedsføring af Alexandra hos CIT. Arne Vollertsen var bl.a. manden bag pressemeddelelsen om NWoWprofessoratet, og Susanne Bødker blev i den forbindelse kimet ned af journalister bl.a. var hun i BT, men også i Berlingske, Jyllands-Posten mv. Åbningen af CAVI blev også pænt omtalt i pressen så vi er på vej frem i lyset. Udover PR i form af presse har vi investeret i en annonce i SAS Scanorama. Endvidere har vi deltaget aktivt i flere projekter i den jysk-fynske erhvervsredegørelse bl.a. som formand for et projekt om Etablering af Softwarekorridor. Der er ingen tvivl om, at denne deltagelse giver genlyd og kendskab i de politiske kredse i landet. Herudover er vi i færd med at forbedre Alexandras hjemmeside og udarbejde en brochure om Alexandra Instituttet. Vi har også arrangeret og deltaget i en række større IT-events i Århus-regionen: Alistair Cockburn (april 00), e-life (september 00), Martin Fowler (november 00), CAVI åbning (marts 01). Disse arrangementer har haft stor succes nogen af dem overvældende stor succes f.eks. var der 600 gæster til e-life konferencen og ca. 250 studerende til den efterfølgende e-life gentagelse for Aarhus Universitets medarbejdere og studerende, ca. 150 til Martin Fowler-arrangementet hos LEC og omkring 500 gæster til åbent hus i CAVI. Alexandra Instituttet vil fortsat være med til at hente internationalt anerkendte IT-kompetencer til Århus-området ligesom vi gerne vil være med til at skabe synlighed om de store kompetencer, som vi Århus-regionens forskere og virksomheder besidder. Vi planlægger bl.a. åbning af Center for NWoW den 1. juni i år og deltagelse i en stor Nordic Interactive konference NIC2001, der afholdes i København 31. oktober 3. november. Udover de større IT-events er der holdt mange faglige arrangementer inden for hvert aktivitetsområde, og der er holdt rigtig mange møder med mange spændende mennesker og virksomheder, hvor Alexandra Instituttet, de faglige indsatsområder og visionerne om IT-byen Katrinebjerg er blevet præsenteret. Uddannelsesaktiviteter På uddannelsessiden er der udarbejdet forslag til integration af projektlederuddannelser for ITmedarbejdere. Konkret har vi medvirket til, at der er oprettet et projektlederkursus på kandidatuddannelsen i softwarekonstruktion på IT-Vest. Vi har også deltaget aktivt i diskussionerne omkring udformning af tekniske IT-uddannelser i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Datalogisk Institut. Dette omfatter en 2-årig overbygningsuddannelse for ingeniører og datalogibachelorer. Vi har endvidere skrevet til de to institutioner og foreslået konkrete tiltag til at integrere mere elektronik/signalbehandling i datalogistudiet og omvendt. 8

9 I den sammenhæng kan vi også nævne, at et af resultaterne af dette samarbejde er, at Ingeniørhøjskolen har modtaget et 2 mio. kr. sponsorat fra Terma/Trige Titan Fonden. Til brug for medlemmerne har vi udarbejdet et hæfte med en oversigt over de mange ITuddannelser i Øst- og Midtjylland. Som tidligere nævnt har vi i forbindelse med den jysk-fynske erhvervsstrategi udarbejdet forslag om etablering af en softwarekorridor et samarbejde i og mellem aktuelle IT-uddannelsesinstitutioner. Endelig forhandler vi om deltagelse i Flexnet et projekt i det virtuelle universitet. Faglige aktiviteter Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne vores aktiviteter i forbindelse med de faglige indsatsområder som vi betragter som Alexandra Instituttets væsentligste opgave. Siden starten i august 1999 er der opbygget fem indsatsområder, der danner rammen for medlemmernes faglige interesser. Deltagelse i disse indsatsområder er baseret på interesse, frivillighed og netværkssamarbejde. Det vil sige at medlemmer og/eller forskere kommer med forslag til projekter/aktiviteter, og når der er interesse for et samarbejde startes et projekt eller en aktivitet og oftest med en initial investering fra Alexandra til at få gang i aktiviteterne. Faglige aktiviteter Direktion Direktør Ole Lehrmann Madsen Vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen Bente Lykkegaard Sørensen Lene Holst Mortensen Sekretariat Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Søjle 4 Søjle 5 New Ways of Working Mobile and Wireless Computing Objektteknologi CAVI - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Medicinsk teknologi Forskning Udvikling Formidling Professor Susanne Bødker Lektor Søren Christensen Professor Ole Lehrmann Madsen Lektor Kim Halskov Madsen Lektor, Dr. med Hans Stødkilde- Jørgensen mh 8 Satsningsområder i Alexandra Instituttet I den forløbne periode er det lykkedes os at få fundet fagligt meget kompetente ledere til hvert af fem faglige indsatsområder. 9

10 Der har været faglige aktiviteter såsom workshops, projekter, foredrag mv. inden for alle indsatsområder. For at give alle et indtryk af, hvorledes det faglige arbejde fungerer i dagligdagen vil Ole Lehrmann Madsen efter generalforsamlingen fortælle om arbejdet inden for OO i apparater, som kører i regi af Objektteknologi-området. Han vil i den sammenhæng også komme nærmere ind på vores samarbejde med CITs Center for Pervasive Computing. Vi har valgt en gennemgang af Objektteknologiområdet, fordi dette område har været et af de første vi startede op, og et af de mest aktive, så derigennem kan man få et godt billede af, hvordan det kører i dagligdagen, og hvordan vi forventer, at der i den kommende periode bliver igangsat flere faglige aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder. Et af de områder, som bestyrelsen vil fokusere på det kommende år, er at få flere af medlemsvirksomhederne inddraget i de faglige aktiviteter. Vi ser meget gerne, at vore medlemmer kommer med forslag og ideer til Alexandra Instituttets aktiviteter og ikke mindst derfor vil jeg opfordre til, at flere deltager i de kommende medlemsmøder. Dels er det en mulighed for at få ny inspiration i en travl dagligdag, dels er det en mulighed for at møde og tale med kolleger fra andre medlemsvirksomheder og institutioner. Sluttelig vil jeg takke medlemskredsen for den tillid og loyalitet, man har vist mig, og jeg vil særligt takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne halvandet år godt og vel. Også en tak til Gitte, Lene, Charlotte og Bente for et konstruktivt og behageligt samarbejde, som jeg har sat stor pris på, og ikke mindst en tak til Ole, der på fortrinlig vis binder tingene sammen og det på trods af, at du udover hvervet som direktør for Alexandra også har en fuldtidsstilling som professor på Aarhus Universitet. Sidst, men ikke mindst, også en stor tak til ildsjælen over alle ildsjæle Morten Kyng for et altid engageret og inspirerende samarbejde med CIT. Michael Holm Bestyrelsesformand 10

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 4

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 4 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 4 December 2000 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Siden sidste nyhedsbrev har der specielt været mange spændende faglige aktiviteter

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Erhvervsservice døgnet 2009

Erhvervsservice døgnet 2009 Erhvervsservice døgnet 2009 Finn Støy 30-04-2009 IT-beskæftigelsen i Danmark 2 Finn Støy 30-04-2009 IT giver en historisk mulighed for at skabe erhvervsudvikling. - forøgede muligheder i en krisetid! 3

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2001 November 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet har mange forskellige typer af medlemsvirksomheder

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2002

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2002 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2002 Marts 2002 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S gitte.moldrup@alexandra.dk Alexandra Instituttets nyhedsbrev udkommer fremover

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl til 17.30

Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl til 17.30 Referat af REG LABs generalforsamling den 16. april 2008 på Axelborg kl. 16.30 til 17.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 2001 August 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra Instituttet har fået en ny hjemmeside (www.alexandra.dk). Med

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Forskningsbaseret Brugerdreven Innovation

Forskningsbaseret Brugerdreven Innovation Forskningsbaseret Brugerdreven Innovation Erfaringer fra samarbejde i praksis mellem forskere, virksomheder og brugere Ole Lehrmann Madsen direktør, Alexandra Instituttet tt t A/S professor, Datalogisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

IT-byen Katrinebjerg - oversigt

IT-byen Katrinebjerg - oversigt IT-byen Katrinebjerg - oversigt 5.12.2002 I det følgende gives en oversigt over IT-byen Katrinebjerg. Formålet er at skabe et overblik over de mangfoldige aktiviteter, institutioner, forskningscentre og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv.

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv. Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3-RMN VEDTÆGTER Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer CVR nr. 32 03 64 14 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2002 Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 Dagsorden 1. Valg af dirt 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes beretning 6. Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Agro Food Park Præsentation Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Åbningen 09.09.09 130 deltagere deltog Hvad er Agro Food Park? Et internationalt kraftcenter for innovation og videnspredning

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere