Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?"

Transkript

1 FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen er relevant i forhold til at vi som praktiserende læger ofte savner en mere sikker diagnostik af bakteriel sinuitis m.h.p. eventuel antibiotika/penicillin behandling. Vi vil forsøge at undersøge om CRP måling er en valid undersøgelsesmetode i almen praksis til dette. Det vil være sundhedsøkonomisk fornuftigt at gennemføre en mere præcis udredning idet det forventeligt vil reducere antibiotika forbruget og derved være besparende på sundhedsudgifterne. En valid undersøgelsesmetode vil være et vigtigt pædagogisk værktøj i forhold til patienten og dennes ønsker. Sundhedsfremmer for individet. Formål Formålet med denne opgave er at undersøge om diagnosen bakteriel sinuitis maxillaris kan stilles validt i almen praksis ved måling af CRP. Dette søges belyst ved at gennemgå relevant videnskabeligt litteratur inden for område for at belyse forskningsspørgsmålet. Dette søges gjort ved internetbaseret søgning af sundhedsvidenskabelige artikler ved hjælp af pubmed databasen. Materiale og metode Vi besluttede at lave et litteraturstudie og valgte at benytte Pubmed databasen. Vi anvendte søgeordene : sinusitis and crp and general practice. Vi fik 1 side med 11 hits. Her valgte vi 4 artikler, og ved at søge på related articels ud for disse 4, fandt vi de resterende 8 artikler.

2 Efter gennemlæsning fravalgte vi 6 artikler fordi de ikke kunne medvirke til at besvare vores spørgsmål. Resultater Formålet med studiet i artikel 1 var at evaluere den diagnostiske værdi af symptomer og tegn som anvendes ved diagnostisering af akut maxillær sinuitis og for at finde frem til kliniske prædiktatorer til brug i almen praksis.der blev set på UL af sinus, røntgen af sinus, nasal ekspiratorisk peakflow og CRP. Inklusionskriterierne var øvre luftvejsinfektion i mere end 1 uge eller egen mistanke om akut maxillær sinuitis. Der var ingen eksklusionskriterier. Patienterne blev først undersøgt af en praktiserende læge og siden af en ØNH læge. Kontrolgruppen var samlet i en anden primær klinik repræsenterende denne samme forskningsperiode. Inklusionskriterierne her var de samme som i studiegruppen. Diagnoserne og behandlingerne iværksat af den praktiserende læge i kontrolgruppen blev analyseret og sammenlignet med resultaterne i studiegruppen hos den praktiserende læge. Guld standarden var maxillær sinuspunktur med aspiration og dyrkning foretaget ved ØNH læge. Testen blev afprøvet i en population med et tilsvarende sygdomsspektrum som den, testen skal anvendes på. Testen er dokumenteret udførligt. Der er redegjort for hvornår testene er udført samt hvilke typer af maskiner som har været anvendt. I følge studiet var CRP niveauerne ikke statistisk associeret med diagnosen akut maxillær sinuitis. I artikel nr. 2 går forskningsspørgsmålet ud på at undersøge den diagnostiske værdi af symptomer /kliniske tegn ; sænkningsreaktion (SR) og C reaktivt protein ( CRP) ved akut sinuitis maxillaris (SM) Guldstandarden var først en CT scanning, mhb. på at afsløre slimhindesvulst og væske i begge sinus. Hvis dette var til stede, blev patienterne sendt videre til sinuspunktur med aspiration og lavage. Hvis aspiratet eller skyllevæsken indeholdt purulent eller mucopurulent materiale, blev patienterne diagnostiseret til at have SM. Materialet blev sendt til mikrobiologisk dyrkning. Populationen svarer godt til den population som testen skal bruges på. Otte praktiserende læger i Ålborg, inkluderede patienter i en periode på 2 år. Disse var mellem år. Patienter blev ekskluderet for følgende grunde : Graviditet, kirurgi i sinus maxillaris, maligne sygdomme i ØNH området, nylig antibiotica behandling, reumatiske sygdomme og collagenoser, steroidbehandlede, immunmodulerende behandling og uvillighed til deltagelse. Alle fik udført både testen og guldstandarden ; af 282 patienter blev 77 dog udelukket ( manglende fremmøde /andre fortrød ). I artiklen konkluderer man dog at dette ikke har betydning for resultatet, da man antager at de der udeblev, sandsynligvis var mindre syge. Testen er reproducerbar da der står beskrevet hvilke firmaer der har fremstillet CRP analyseapparatet. Kvaliteten er dog ikke beskrevet, her tænker vi på apparatets eventuelle

3 måleusikkerhed. Der er data til at kunne beregne sensitivitet /specificitet og dermed også Likelihood Ratios og prædiktive værdier. Vi finder en positiv prædiktiv værdi på 67% og en negativ prædiktiv værdi på 66% ( se udregningerne i vores grundmateriale. ) Det vil sige at sandsynligheden for at patienterne er syge er 67 % hvis testen er positiv og sansynligheden for de er raske er 66 % hvis testen er negativ. Dette mener vi jo ikke er noget fremragende resultat. Artikel 3 vil belyse udviklingen af CRP responset i forløbet af en ubehandlet øvre luftvejsinfektion samt forholdet mellem CRP værdier, sænkning og symptomer fra øvre luftveje. Der var ikke en uafhængig blindet sammenligning med en "golden standard". Man inkluderede 43 patienter fra 7 lægepraksis i perioden marts 2000 til maj Patienterne var over 16 år og havde et eller flere symptomer på øvre luftvejsinfektioner såsom: hoste, ondt i halsen, tilstoppet næse. Varigheden af symptomer skulle være mindre end eller lig med 3 dage. Patienter i behandling med antibiotika eller med en række kroniske lidelser var ekskluderet. Alle fik taget blodprøver hver dag indtil 7. dag af symptomernes begyndelse. Herefter blev blodprøverne gentaget på dag 10, 14 og 21. Alle fik foretaget mikrobiologisk undersøgelse i form af venyler (bloddyrkning) ved deres indtræden i forsøget og igen på dag 10 og 21. Desuden fik alle lavet en nasopharynx mukosprøve mhp. undersøgelse. Det biologiske materiale blev der lavet polymerase chain reaction test (PCR), dyrkning og målt specifikke antistoffer. Testen blev afprøvet i en population med et tilsvarende sygdomsspektrum som den testen skal anvendes på. CRP testen går dog ud over blot symptomer på øvre luftvejsinfektioner. Alle har fået foretaget testen (CRP) og guldstandarden i form af biologisk materiale i form af venyler og sekret fra næse og svælg til undersøgelse. Styrken ved studiet er at det er beskrevet udførligt således at det er reproducerbart. Resultatet af undersøgelsen er at moderat forhøjet CRP værdier (10 60 mg/l) ikke kan støtte diagnosen at der foreligger en bakteriel infektion når symptomerne har varet mindre end 7 dage, men kan indikere en komplikation af en viral infektion efter en uge fra symptomdebut. CRP peak blev i undersøgelsen påvist til at ligge på 2 4 dagen fra symptomdebut. Der blev påvist et fald i CRP i perioden dag. CRP niveauet blev desuden påvist til at være afhængig af hvilken type virus som var årsag til infektionen hvor influenzavirus A og B gav højeste CRP stigninger. I undersøgelsen refereres også til et andet studium af Puhakka m.fl. som har vist af viral sinuitis ofte udvikles som følge af forkølelse. I deres studie fandt man en median værdi på CRP på mindre end 10mg/l (<10 37 mg/l) som fandtes på dag 7 hos patienter med viral sinuitis. Artikel 4 er en analyse af artikel 2. Forfatteren her er enig med os i at artikel 2, hvad angår studie design og validitet, er i orden. Der er en ordentlig guldstandard og populationen er i orden. Ligeledes mener han at det er en fornuftig statistisk analyse. Udover at se på CRP resultaterne, vurderer han også værdien af SR og kliniske symptomer og tegn,, hvilket er mere korrekt end det vi gør, da vi kun vurderer en delmængde, nemlig CRP. For at holde os til vores emne, vil vi kun kommentere CRP resultaterne alene. Forfatteren finder,

4 ligesom vi gør, en negativ prædiktiv værdi for CRP analysen på 66%, hvilket jo betyder at ca. 1/3 af patienterne med negativ test, alligevel har SM. Han konkluderer derfor at CRP analysen ikke er et præcist nok diagnostisk værktøj til at stille diagnosen sinuitis maxillaris. Artikel 5's forskningsspørgsmål gik ud på at finde ud af ; hos patienter med en klinisk akut sinuitis diagnose ; hvor brugbar forskellige symptomer og blodprøver er når diagnosen skal stilles. Blodprøverne bestod af sænkningsreaktion (SR), leukocytter ( WBC ) og C reaktivt protein ( CRP). De forskellige symptomer der undersøges, vil vi ikke komme nærmere ind på, da vi udelukkende vil se på CRP målingerne. Som Guldstandard ( GS ) brugte man Computer Tomografi ( CT ) scanning. Diagnosen blev stillet ud fra graden af slimhinde fortykkelse ; væskespejl og uklarhed i sinus systemet. CT scanningen og kriterierne for hvordan scannings billederne skal se ud for at kunne stille en præcis diagnose ( væskespejl og uklarhed i sinus ) var afprøvet i andre studier, overfor en anden guldstandard, nemlig sinus punktur. Resultaterne herfra viste at 90 % med væskespejl i sinus maxillaris havde pus, eller mucopurulent sekret ved punktur. Testen blev afprøvet i en population af patienter fra Almen Praksis i Norge. I alt 35 lægehuse deltog i undersøgelsen. Det er vores vurdering at forsøgsdeltagerne matcher den population som testen skal anvendes på. Alle fik foretaget testen og GS. Der er data til beregning af 2*2 tabeller og der med sensitivitet /specificitet, Likelihood ratioer og prædiktive værdier. Vi får en PV pos. på 83 % og en PV neg. På 43 %, dvs. at der kun er 43 % sandsynlighed for at de er raske når testen er negativ. 83% er syge ved en positiv test. Artikel 6 s forskningsspørgsmål gik ud på om simple simple hæmatologiske prøver ; SR, CRP og leukocytter kunne give en brugbar information om den ætiologiske årsag til akut sinuitis maxillaris. Selvom vi i denne opgave ikke fokuserer på ætiologien ud over at den skal være bakteriel, har vi valgt at bruge artiklen. Vi ser bare udelukkende på CRP responset i forhold til positiv versus negativ dyrkning af aspiratet. Der er en brugbar guldstandard, nemlig sinuspunktur med efterfølgende dyrkning af aspiratet. Endvidere beskriver de at der også bliver brugt en radiologisk test, dog ikke hvilke, så det kan man ikke rigtigt bruge til noget. En kontrolgruppe som ikke havde symptomer på SM, fik ligeledes taget blodprøver. Populationen består at en gruppe unge mænd ( 176), mellem 18 og 28 år. De havde alle tegn på sinuitis og blev henvist til øre næse halsafdelingen på et militær hospital i Finland. Vi formoder at det drejer sig om værnepligtige. Ud fra dette må vi konkludere at testpopulationen kun dækker en del at den population som testen skal bruges på idet der her kun repræsenteret yngre årgange og kun mænd Alle fik udført såvel testen som guldstandarden, fraset kontrolgruppen som kun fik taget blodprøver.

5 Apparaturet til måling af CRP er nøje beskrevet, ligeledes hvilke reagenser der er brugt. Ud over dette er der litteratur henvisning til et studie hvor samme analyse apparat er blevet undersøgt. Denne del er derfor fint reproducerbar. For at kunne lave beregninger på materialet, antager vi at CRP < 20 mg/l er negativ og CRP > 40 mg/l er positiv, vel vidende at man ved dyrkning fandt patogene bakterier selvom CRP responset var under 20 mg/l. Vi fandt en specificitet på 23 % og en sensitivitet på 92 %, det giver en PV pos. på 90 % og en PV neg på 28 %. Så testen er jo god til at fange de syge når testen er positiv, 90 % bliver fundet, men hvis testen er negativ er der kun 28 % sandsynlighed for at de er raske og det kan man jo ikke rigtigt bruge til noget. Diskussion Svagheden ved undersøgelsen i artikel 1 er at ikke alle har fået foretaget både testen og guldstandarden. Det var testresultatet som påvirkede beslutningen om at guldstandarden skulle udføres. Det var således ud fra klinisk undersøgelse og rtg. af sinus som afgjorde om der skulle udføres sinuspunktur, aspiration og dyrkning. I studiet var hovedvægten ikke på CRP's værdi som vi fokuerer på i denne opgave. Der kan ikke beregnes en Likelihood Ratio med fokus på CRP' prædiktive værdi fordi der ikke foreligger data til at udregne den. Undersøgelsen belyser ikke entydigt vores forskningsspørgsmål fordi inklusionskriterierne var øvre luftvejsinfektion i mere end 1 uge eller egen mistanke om akut maxillær sinuitis. Resultatet af undersøgelsen kan derfor ikke direkte anvendes på vores patienter som mistænkes for akut maxillær sinuitis. Styrken ved artikel nr. 2 er at alle inkluderede har fået foretaget testen og guldstandarden. Alle fik målt CRP men kun de som havde en abnorm CT scanning af kæbehulerne (slimhindesvulst eller væskespejl) fik tilbudt en kæbehulepunktur. Der var 77 dropouts, 53 pga. manglende fremmøde og 31 fortrød og takkede nej alligevel og vedrørende de sidste mener man at det skyldes punkturen. Forfatterne konkluderer at de der ikke deltog sandsynligvis var mindre syge og derfor påvirker testresultatet mindre, men det er jo overhovedet ikke noget man ved, da de ikke blev spurgt. Det kunne jo også tænkes at de var så syge at de ikke orkede alle disse undersøgelser, men fandt et sted hvor de kunne blive behandlet hurtigt. Testen kan fint anvendes på vores patienter som frembringer kliniske tegn på akut sinuitis maxillaris. Vi vil fortsat udvælge mine patienter ud fra anamnestiske og kliniske tegn og supplere med CRP måling. Artikel 3 konkluderer at moderat forhøjet CRP værdier (10 60 mg/l) ikke kan støtte diagnosen at der foreligger en bakteriel infektion når symptomerne har varet mindre end 7 dage, men kan indikere en komplikation af en viral infektion efter en uge fra symptomdebut. Svagheden ved dette studium i forhold til vores forskningsspørgsmål at der ikke fokuseres udelukkende på akut bakteriel sinuitis men på mange forskellige sygdomme i øvre luftveje herunder også de virale. Dette gør det vanskeligt, at konkludere noget entydigt i forhold til CRP i forbindelse med akut bakteriel sinuitis maxillaris. Testen er relevant til vores patienter med tegn på ØLI og med en varighed på over 7 dage fra symptomdebut. Undersøgelsens resultat kunne ændre vores fremtidige diagnostiske strategi således at CRP målingen først og fremmest vil blive foretaget efter minimum 7 dage fra symptomdebut med

6 mindre der er tale om stærke indicer for at det drejer sig om en bakteriel infektion. Desuden kunne man have det synspunkt at det er mere hensigtsmæssigt at være lidt tilbageholdende med antibiotika behandling i begyndelsen af et sygdomsforløb i øvre luftveje såfremt almen tilstanden tillader det, fordi det har nogle økologiske og økonomiske konsekvenser som følge af unødvendige antibiotika behandlinger. Testen som benyttes i artikel 5 vil være vanskelig at reproducere helt nøjagtigt, idet der er manglende redegørelse for på hvilket tidspunkt i sygdomsforløbet, blodprøverne er taget. Man nævner blot at de er taget efter minimum en uges varende sygdom. Der foreligger heller ikke data på det apparatur der er anvendt.. Vi får en PV pos. på 83 % og en PV neg. på 43 %, dvs. at der kun er 43 % sandsynlighed for at de er raske når testen er negativ og det må vel siges at være rimelig dårligt. 83 % er syge ved en positiv test og det mener vi er brugbart, men det store problem er jo hvad så når testen er negativ. Artikel 6 fokusere på ætiologien og selvom vi i denne opgave ikke fokuserer på ætiologien ud over at den skal være bakteriel, har vi valgt at bruge artiklen. Vi ser bare udelukkende på CRP responset i forhold til positiv versus negativ dyrkning af aspiratet. Svagheden ved studiet er at de radiologiske tests ikke er nærmere beskrevet. Desuden er det kun unge mænd som deltager i undersøgelsen hvilket også er en svaghed i undersøgelsen da disse ikke er fuldt repræsentative. Vi gør jo også det at vi antager at CRP er negativ ved en værdi under 20, vel vidende at det er den ikke, men ellers havde vi ikke data til beregninger. Af undersøgelsens resultat kunne vi som nævnt beregne en specificitet på 23 % og en sensitivitet på 92 %, det giver en PV pos. på 90 % og en PV neg på 28 %. Så testen er jo god til at fange de syge når testen er positiv, 90 % bliver fundet men hvis testen er negativ er der kun 28 % sandsynlighed for at de er raske og det kan man jo ikke rigtigt bruge til noget. Alt i alt må vi sige at dette har været en lang og ikke optimal proces, men det vigtigste er at den har været lærerig. En svaghed ved vores projekt, synes vi selv, er at da vi endelig nåede så langt som til at få nærlæst artiklerne, var der både enkelte gengangere og mange ubrugelige. De artikler vi valgte at bruge var også problematiske på flere områder, da de fleste af dem omhandlede andre test end bare CRP målinger og vi så var nød til at udtage delelementer for at kunne besvare vores forskningsspørgsmål. Vi er sikre på at der sandsynligvis er mange flere artikler der er langt bedre end dem vi har fundet. Vi har haft stor glæde af bogen Evidensbaseret Medicin af Inger Bak Andersen og Peter Matzen, men trods denne, finder vi det alligevel vanskeligt at vurdere om det vi laver er i orden. Selvom vi har lært en del om statistiske metoder og beregninger, både nu og tidligere, synes vi stadig at det kan være svært gennemskueligt, men det gode er jo at vi har et langt lægeliv forud for os, hvor vi kun kan blive bedre. Vi takker de mennesker der laver Cochrane revievs og håber på de er valide. Konklusion

7 Vi finder ved dette litteraturstudie at den positive prædiktive værdi for CRP analysen er svigende men generelt lav. Vores konklusion er derfor at CRP analysen ikke er et præcist nok diagnostisk værktøj til at stille diagnosen akut bakteriel sinuitis maxillaris. Litteraturliste I. Diagnostic accuracy of acute maxillary sinusitis in adults in primary care, Karin Blomgren m.fl. Scand J. Prim Health Care 2002; 20: ISSN II. Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice population Jens Georg Hansen, Henrik Schmidt, Jorn Rosborg og Elisabeth Lund BMJ 1995;311: (22July ) III. The course of CRP response in untreated upper respiratory tract infection Hass Melbye m.fl. British Journal of General Practice, Sep. 2004, 54, IV. Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice population John M. Hickner, Michigan The Journal of Family Practice, Vol. 42, No. 3 (Mar), 1996 (st) V. Use of Symptoms, Signs and Blood tests to diagnose acute sinus infections in primary care: Comparison with computed tomography Morten Lindbæk, Per Hjortdahl, Ulf L H. Johnsen Fam. Med. 1996; 28:183 8.) (st) VI. Do simple laboratory tests help in etiologic diagnosis in acute maxillary sinusitis? S. savolainen, H. Jousimies Somer, J. Karjalainen and J. Ylikoski Acta otolaryngol (Stockh) 1997; suppl. 529: (st)

Kan CRP anvendes i almen praksis til at skelne mellem bakteriel og viral sinuitis?

Kan CRP anvendes i almen praksis til at skelne mellem bakteriel og viral sinuitis? Kan CRP anvendes i almen praksis til at skelne mellem bakteriel og viral sinuitis? Jane Winther Maria Pedersen Tine Dreijer Thomas Laungaard 1 Indledning: Sinuitis acuta - akut infektion i de slimhindebeklædte

Læs mere

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis.

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. Forskningstræningsprojekt af Lene Mikkelsen og Lone Kudsk, hold 002 INTRODUKTION...3 METODE...4 RESULTATER OG ANALYSE...5 Studie 1: Contribution

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis

Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis Diagnostik og behandling af akut sinuitis i almen praksis - et litteraturstudie Vejleder Kaj Sparle Christensen Udarbejdet af Inger Staugaard, Charlotte Holm og Nikolai Hoffmann-Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Peter Vedsted Professor Center for i Cancerdiagnostik i Praksis CaP Aarhus University Viborg 1.11.11 Plan Peter:

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver S4-S5 statistik Facitliste til opgaver Opgave 1 Middelværdien angiver det bedste bud på serummets sande værdi, mens spredningen angiver analyseusikkerheden. 95%-Konfidensinterval = Ja Standardafvigelsen

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

CRP og SR i almen praksis. Per Grinsted, Bjarne Steen Dahler-Eriksen

CRP og SR i almen praksis. Per Grinsted, Bjarne Steen Dahler-Eriksen CRP og SR i almen praksis Per Grinsted, Bjarne Steen DahlerEriksen Pjece fra DSAM og PLO 2000 CRP og SR vejldning i almen praksis Pjece nr. 1 Arbejdsgruppen bestod af: Per Grinsted og Bjarne Steen DahlerEriksen

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20 Indholdsfortegnelse Baggrund.. side 3 Formål...side 6 Materiale og metode..side 6 Resultater.. side 7 Diskussion...side 16 Konklusion.. side 20 Perspektivering side 20 Referencer... side 22 Bilag 1.side

Læs mere

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark , Praktiserende læge, professor, dr.med. d Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark FO@alm.au.dk Fire hovedveje til succes Behandling/behandlingsmetoder

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere