Søndervangskolen. Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen."

Transkript

1 Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside: Værd at vide om dit barns skole Information 2011 / 2012

2 Indholdsfortegnelse: Afdelingerne 9 Aktiviteter / sidste skoledag Anderledes skoledage 5 Anonym rådgivning 12 Børn- og unge rådgivning 12 Cyklistprøver 14 Brug af digitale medier 19 Dimission 11 Elevfotografering 16 Elevråd 15 Ferieplan m.m. 5 Flytning 15 Fritagelse for undervisningen 15 Forord ved ledelsen 3 Forsikring 13 Glemte sager 15 Gårdvagt 14 Hytteture / lejrskoler 12 Idrætsdage 16 IT informationsteknologi 7 Indskolingen klasse 9 Klasseuger 6 Katamaranen 12 Kontaktbog 15 Mellemtrinsafdelingen 10 Ordensregler 19 Overbygningen 10 Personalebilleder Plan over skolen 20 Praktikskole 17 Praktiske oplysninger Praktiske telefonnumre 27 Projektopgaven 10 Pædagogisk Service Center 6 Regler for idrætsundervisningen 16 SFO 8-9 Sidste skoledag 11 Skolebestyrelsen 4 Skole/hjem samarbejde 13 Skolemad 14 Skriftlige og mundtlige prøver 11 Specialer i overbygningen 11 Sygemeldinger / fravær 16 SSP 14 Sundhedsplejen 18 Tale/høre arbejde 12 Tandpleje/skolepsykolog 18 Timefordelingsplan 21 Transport ved sygdom 12 Ungdommens uddannelsesvejledning 12 Vikardækning 16 Vision 3 2

3 Velkommen til Søndervangskolen! Velkommen til en skole, der vægter faglighed, trivsel og fællesskab højt. Til en skole, der også satser på at være en digital skole. Vi lever i et komplekst samfund, hvor forandringer er et vilkår. Det vil vi gerne uddanne vores elever til at kunne agere i. Vi arbejder på at gøre eleverne dygtige, selvstændige, innovative og ansvarstagende samtidig med, at de er glade for at gå i skole. Derfor vil vi skabe gode arbejds- og læringsmiljøer for såvel elever som medarbejdere. Søndervangskolen er i gang med en ombygning. Hele A-fløjen og de tidligere gymnastiksale bygges om til at være indskolingsafdeling, som skal rumme klasserne samt SFO. Vi forventer, at SFO en kan flytte ind i bygning G i september måned. (Den blå SFO bygning bevares som SFO). A fløjen forventes færdig ved juletid, hvor klasserne i indskolingen så skal flytte ind i nye større og renoverede lokaler. I byggeperioden må vi benytte alle rum også faglokaler som klasseværelser, så der bliver en del flytten rundt, men det finder vi ud af. Vi har valgt at flytte 9. klasserne over i Villaen allerede fra september, hvor de kan opbygge et super ungdomsmiljø. Vi må undvære vores gymnastiksale, så idrætsundervisningen vil blive lidt alternativ, indtil den store nye flotte hal står færdig formentlig i andet kvartal. Vi glæder og rigtig meget til at se det færdige resultat. Lis Skaarup Pia Ebsen Tina Toft-Jørgensen Michael Jørgensen Jannik Bromann Lise Hammershøj Skoleleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Administrativ leder Sekretær Indskoling/Souschef SFO Mellemtrin/Overbygning Skolens ledelse varetages af skolelederen og 3 afdelingsledere. Skolen er inddelt i 4 afdelinger, hvor Pia Ebsen er afdelingsleder for indskoling og skolens souschef. Michael Jørgensen er afdelingsleder for mellemtrin og overbygning. Tina Toft-Jørgensen er leder af SFO området. Henvendelser angående elevsager og spørgsmål om de enkelte afdelinger skal rettes til afdelingslederen. Søndervangskolens vision Søndervangskolen ønsker at være en dynamisk og levende skole. Derfor har vi også vedtaget en ny vision, (se nedenfor) som netop er trådt i kraft. Vi har valgt 3 områder ud, som skolen gerne vil være kendt for: Faglighed, trivsel og fællesskab samt at være en digital skole. På alle tre områder sætter vi tiltag i værk. Vi har fokus på den enkeltes resultater løbende og ud fra denne evaluering fastsættes nye mål for eleven. Vi anvender holddeling for at fremme såvel faglighed som fællesskabet på en årgang. Vi laver eksamenstræning med eleverne i 8. klasse, så de får en fornemmelse af, hvilke krav der stilles til dem til afgangsprøven. I klasse kan de vælge speciale efter egen interesse, hvor de kan fordybe sig. Vi tilbyder 3 specialer: Sundhed, science og sprog/kultur. Vi accepterer ikke mobning og har i skolens trivselspolitik nøje beskrevet, hvordan vi arbejder med dette på hele skolen. I dette år vil afdelingerne arbejde med og evt. justere traditionerne for at fastholde og fremme undervisningsmiljøet / børnemiljøet med fokus på trivsel og fællesskab. Det samme sker i medarbejdergruppen i forhold til arbejdsmiljøet ud fra overbevisningen om, at glade og tilfredse elever og medarbejdere er med til at fremme fagligheden. Søndervangskolen er fra august udvalgt til at være en SMART Showcase School. Det er et samarbejde indgået direkte med SMART i Canada. Det betyder, at vi får nogle fordele i, at vi er med til at teste BETA udgaver af programmer, og dermed være med til at udvikle programmerne. Vi får også nye programmer og hardware til rådighed. Vi skal være vært for besøg fra andre skoler, lande, Undervisningsministeriet m.m. hvor vi skal vise, hvordan vi arbejder med programmerne. Det giver os en enestående mulighed for at få viden og også formidle viden. Skolen tilbyder IT hold i KREA undervisningen i kl. Vi uddanner medarbejderne til at anvende IT i praksis. Vi har en allerede én uddannet trainee i SMARTboard i de humanistiske fag, og vi har valgt at uddanne yderligere en trainee med speciale i sciencefagene. Skolebestyrelsen har valgt at prioritere økonomiske midler til at videreudvikle os som digital skole. Dette planlægges i sammenhæng med ombygningens faser. På Søndervangskolen er vi et skridt foran i anvendelsen af digitale medier. Vi udfordrer alle og løfter den enkelte mest muligt. Vi har et højt fagligt niveau og prioriterer trivsel og fællesskab. Vi danner hele mennesker Vi kan - Vi vil - Vi tør - Vi gør 3

4 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Denne bestyrelse startede august Desuden er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Derudover deltager skolens leder og souschef også i skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Man kan se skolens principper samt skolebestyrelsens dagsorden og referat på skolens hjemmeside. Referatet sendes desuden til klassernes forældrerepræsentanter. Hvis du ønsker at få skolebestyrelsen i tale, er du velkommen til at komme i spørgetiden kl Du skal blot meddele det til skolens kontor senest en uge før mødet. Hver klasse har et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer som deres kontaktperson, og de deltager gerne i et forældremøde, hvis klassens forældre og medarbejdere ønsker det. John Wohlers Peter Bent Sejling Hans Christian Recail Mikkel Stefan Neubauer Madsen Borg Handberg Simonsen Bekirovski Sommer Andersen Formand Næstformand Skolebestyrelsen 1. august juli 2014 Forældrevalgte Telefon Egne børn Tilknyttet John Wohlers Madsen a, 3c, 6b, 6c Peter Borg Mads 5a og Johan 7a 1b, 1c, 3b, 5a, 7a Hans Christian Simonsen Peter 5c og Anna Sofie 9c 4a, 9a, 9b, 9c Recail Bekirovski Esra 1a 0b, 1a, 2b, 2c Mikkel Sommer Nadja 7b 0c, 7b, 8x, 8y Stefan Neubauer Victor A 5c 4b, 4c, 5b, 5c, Bent Sejling-Handberg David 2a og Jakob S 6a 0a, 2a, 6a, Katamaranen Elevrepræsentanter Maria Zenckernagel Nielsen 8.x Ann-Sofie Karstenskov Schwartzlose 8.y Medarbejderrepræsentanter: Anna Højlund (lærer) Bendt Svensson (lærer) Ledelsen Lis Skaarup (skoleleder) Pia Ebsen (souschef) Børne- og Skoleudvalgsmedlem Josephine Dandanell 4

5

6 Klasseuger I skoleåret 2011/2012 har vi 4 klasseuger. Den første er uge 38, hvor klasserne tager på lejrskole. De øvrige klasser arbejder med trivsel og fællesskab. Anden klasseuge er i uge 48. OBS! I den uge holder vi åbent hus med miljø og julemarked onsdag, d. 30/11. Eleverne møder kl. 16:00-19:00 og kl. 17:00-19:00 byder vi forældre velkommen. Sæt allerede nu X i kalenderen. I uge 6 arbejder vi med de timeløse fag for kl., mens 9. klasserne afholder den obligatoriske projektopgave. Der er fremlæggelse for 8. klasserne mandag og tirsdag i uge 7. Den sidste klasseuge bliver i uge 21. For 8. klasserne er der Prøvetræning og for 9. klasserne er der eksamenstræning. 4. klasserne er på hyttetur, og de øvrige klasser har valgfrit tema. Pædagogisk Service Center Det Pædagogiske Servicecenter på Søndervangskolen består af en biblioteksdel, et mediatek, en it-afdeling og et rum til skiftende udstillinger. PSC består af tre skolebibliotekarer og én IT-vejleder. Det Pædagogiske Servicecenter har åbent hver dag i 4 lektioner samt i frikvartererne. På Pædagogisk Servicecenter er det muligt at arbejde med lyd/video/billedredigering at søge på internettet at bruge computer, scanner, kopimaskine. at udstille billeder eller andre af klassens for skellige arbejder at læse og låne bøger, lydbånd, tegneserier at låne videokameraer, digitale kameraer, cd-afspillere mm i forbindelse med en opgave Alle materialer på Pædagogisk Servicecenter er stregkodet og indlæst i samme database. Eleverne låner således både taskebøger (skolebøger), biblioteksbøger og div. andre materiale over samme lånernummer. For biblioteksbøger er udlånstiden en måned, for taskebøger 1 skoleår. Bibliotekarerne yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og lærere om PSC s materialer og står for en del af undervisningen på PSC og kulturformidlingen på skolen. Desuden tilbydes forskellige emneforløb, hvor klasserne kan deltage. Skolens hjemmeside Vi lægger hele tiden oplysninger ind om skolen på følgende adresse: 6

7 I T (Informationsteknologi) Den overvejende del af brugerne har computere i hjemmet og adgang til internettet. Det stiller store krav til brugerflade og hardware her på Søndervangskolen. Brugen af computere kan vel efterhånden betragtes som en kulturteknik på linje med læsning, skrivning etc. Her er det vigtigt, at skolen ikke sakker bagud men til stadighed søger at sikre en opdateret og tidssvarende brugerflade. Og det gør vi ved at anvende teknologien som et værktøj i undervisningen for både læreren og eleven. Der er således mange tekniske ting, der skal koordineres, når så mange forskellige brugere skal have glæde af IT på alle niveauer. Vi har på skolen en server og en NAS ( kæmpestor harddisk ), som skal sørge for, at driften er sikker, og det er muligt at være mange i gang på en gang. Serveren er indrettet sådan, at eleverne skal bruge en personlig kode for at komme ind på maskinerne. Alle elever har således en personlig mappe, som ingen andre har adgang til. På Søndervangskolen anvender vi styresystemet Windows og kontorpakken OpenOffice (gratis download) på elevmaskinerne. Desuden har vi mobile skabe på PSC med bærbare maskiner. Disse kan man arbejde på alle steder, da skolen har trådløst netværk overalt. Skolen har etableret en fibernetforbindelse, der skal højne hastigheden på internettet. Der er 24 stationære computere i et lokale i forbindelse med PSC med faciliteter, der dækker behovet for klasseundervisning, de nationale test og eksamen. Dette lokale må kun benyttes sammen med en lærer. Alle computerne bruger direkte udskrivning til kopimaskinerne, således at man fra computerne kan udskrive/ kopiere. En enkelt printer kan også udskrive i farver. Vi har nu 22 Smartboards (interaktive tavler), som primært er placeret i klasseværelserne. Det er planen, at alle lokaler skal have et Smartboard. Desuden har vi 2 sæt klikers til Smartboard - et lille apparat, som kan anvendes til at evaluere undervisningen med resultat for den enkelte elev. Brugen af Smartboard er uendelig bred, og vi er opmærksomme på at forny og udvikle os både på lærersiden og ved indkøb. Vi er blevet SMART Showcase School - altså et udstillingsvindue for brugen af Smartboards (side 3) Skolen samarbejder med hjemmet via Intra-systemet (Uni-C). Vi lægger vægt på at vores informationer er digitale via forældreintra og elevintra. Det er således muligt og forventeligt, at elever og forældre orienterer sig, når der er behov for det. Adgangen til forældreintra fås ved indskrivning på skolen på skolens kontor Vi har en hjemmeside, som er en del af Uni-C-pakken, som henvender sig til alle, der er interesserede i skolen. Det er vores holdning, at IT kræver åbenhed med færrest mulige begrænsninger på Internet og intranet. Derfor har vi udarbejdet etiske spilleregler, som er nødvendige at drøfte med eleverne. De ligger på skolens hjemmeside. 7

8 SFO på Skolen SFO-Søndervangskolen er en stor institution, der i mange år har været fordelt på 3 matrikler. Selvom vi har befundet os i 3 huse, har vi haft åbne rammer, og vi har haft samme retningslinjer og pædagogik. SFO-Søndervangskolen modtager ca. 265 børn fra 0.- til 3. klasse. Søndervangskolen og SFO er under ombygning og renovering. Det betyder, at vi fra starten af skoleåret 2011/12 flytter over i nye fantastiske rammer de tre huse rykker sammen til ét hus. Ledelsen ved SFO-Søndervangskolen vil herefter bestå af en SFO leder og en souschef. Ledelsen er også en del af den samlede skoleledelse. Der er ansat 19 skolepædagoger med 10 lektioner pr. uge i skolen fordelt på to dage. Den 1. april 2012 modtager vi børn fra kommunens daginstitutioner til Tidlig SFO start. Et tiltag som blev påbegyndt for et par år siden i Glostrup Kommune. Vi har evalueret os frem til, at det er godt for børnene at starte i SFO i april måned, så de har månederne frem til skolestart i august til at lære hinanden at kende. I den tid, hvor børnene er i tidlig SFO, er der færre pædagoger, der lægger tid i skoletimerne. I Glostrup kommune har vi valgt at arbejde med dokumenteret udvikling i projekt: Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO og Klub, som sikrer sammenhæng med kommunens Børnepolitik. Vi opfordrer til, at I holder jer opdateret via skolens hjemmeside. Her lægges al information vedr. skolens virke. Samarbejdet med skolen Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets udvikling og dagligdag. Det betyder, at der til alle klasser er tilknyttet en skolepædagog. Denne skolepædagog er ved SFO-Søndervangskolen familiens kontaktpædagog og det daglige bindeled mellem SFO-/Skole og familie. I foråret modtager SFO børn til indskrivning inden skolestart i august. (Tidlig SFO start). I praksis er skole og SFO en samlet virksomhed, og vi oplever os som en enhed, der stimulerer børnenes dannelse/uddannelse. med SFO-Søndervangskolen SFO-Søndervangskolen pædagogik bygger på: At det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at gå i SFO. Der arbejdes derfor løbende på: o At skabe et inspirerende miljø, hvor børnenes lyst til indflydelse på dagligdagen er optimal. o At børnene oplever deres tid i SFO en som meningsfuld, fordi leg og samvær og aktiviteter tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for børnene. o At børnene får en oplevelse af livskvalitet ved at indgå i et fællesskab med jævnaldrende, hvori der knyttes venskaber. o At der tilrettelægges aktiviteter, som understøtter børnenes udvikling inden for de forskellige læringsstile Demokrati, medbestemmelse og det frie valg, handler om at få indflydelse på sit eget liv. Den pædagogiske dagligdag ved SFO-Søndervangskolen er derfor funktionsopdelt, således at barnet har indflydelse på hvordan indholdet af dagen forløber. Alle børn og forældre får udleveret en årsaktivitetskalender i august. Dette giver barnet mulighed for at tilmelde sig diverse aktiviteter. Medindflydelse betyder også medansvar, når barnet har tilmeldt sig en aktivitet er denne bindende. i distriktet SFO-Søndervangskolen samarbejder med daginstitutioner og klubber med det formål, at skabe sammenhæng i barnets overgang fra institution til SFO/skole og fra SFO til klub. Vi evaluerer løbende Den gode overgang med henblik på at udvikle os og være bevidste om at udføre et højt fagligt niveau i det pædagogiske arbejde. SFO-Søndervangskolen er uddannelsesinstitution for Pædagog studerende fra UCC. Den studerende indgår i det pædagogiske arbejde med børnene. med forældrene Et godt og konstruktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig respekt, er en forudsætning for et godt miljø for børnene ved SFO og skole. Den daglige kontakt til forældrene er højt prioriteret, ligesom det er væsentligt for samarbejdet, at forældrene deltager og interesserer sig for deres barns SFO tid. Forældresamtaler afholdes af klassetemaet. Det formelle forældresamarbejde er struktureret via SFO-Søndervangskolens Forældreråd. Forældrerådet består af i alt 9-12 forældrerepræsentanter, hvoraf der er valgt en formand og en næstformand. Rådet består yderligere af en repræsentant fra skolebestyrelsen, tre medarbejderrepræsentanter fra hhv.: a, b og c spor (hvoraf en af medarbejderne er TR for pædagogerne) samt SFO-Lederen. Forældrerådet fungerer som høringsorgan til Skolebestyrelsen. Rådet skal også være garant for, at information fra ledelsen bringes videre til den samlede forældregruppe. I skoleåret 2011/12 udgiver forældrerådet en folder, så interessenter kan læse mere om arbejdet. 8

9 SFO - Åbningstider På skoledage: Morgen åbning i SFO fra kl kl til mandag til torsdag (fredag kl ) På skolefridage: SFO åben fra kl (fredag kl ) SFO Søndervangskolen har lukket: 1. maj 2012 Fredag d. 18. maj efter Kr. Himmelfartsdag. Mandag den 4. juni 2012 (indeklemt lukkedag) Grundlovsdag d. 5. juni 2012 lukket. 23. december planlagt lukke dag 24. december til og med 1. januar Afdelingerne Søndervangskolen er afdelingsopdelt således at kl. hører til indskolingsafdelingen kl. hører til mellemtrinsafdelingen, mens kl. er placeret i overbygningen. I dette skoleår er klasserne placeret lidt blandet pga. om ombygningen. I løbet af børnenes skoletid vil der jævnligt blive foretaget test i dansk og i matematik som en del af grundlaget for undervisningen udover de nationale test. Den pædagogiske evaluering foretages i børnehaveklasserne. I 1. kl., 3. kl., 6. kl. og 8. kl. testes i dansk. På 4. og 7. klassetrin testes i matematik. Alle testresultaterne indsamles og bearbejdes af en vejleder, som efterfølgende rådgiver og vejleder den enkelte faglærer. Forældre/elev orienteres af klasseteamet ved skole /hjemsamtalen. Der foretages test i øvrigt, når lærerne finder det nødvendigt. Om disse test informeres I af teamet omkring klassen. Desuden gennemføres de nationale test fra Undervisningsministeriet. Indskolingen klasse Indskolingen på Søndervangskolen er bygget op omkring et tæt samarbejde mellem skole og SFO. Skolepædagogen indgår i undervisningen op til 10 lektioner om ugen samt i undervisningsforløb efter aftale. Lærere og pædagoger er således fælles ansvarlige for børnenes læring, trivsel og udvikling. I samarbejde med SFO fokuserer vi årgangs- og klassefællesskabet og opbygningen af et godt forældresamarbejde. Traditionerne i indskolingen følger skolens mærkedage samt markeringer i forbindelse med helligdage o.l. Således går vi blandt andet i kirke den sidste skoledag før jul. Særlige fælles pædagogiske traditioner består af makkerordningen mellem 0. klasserne og 3. klasserne samt vores fællessamlinger ca. en gang om måneden klasserne har opgaven på skift. Yderligere information om indskolingens traditioner kan findes på skolens hjemmeside eller fås i kontakten til klasselæreren. 9

10 Mellemtrinsafdelingen klasse Vi har i flere år haft tradition for fællessamlinger. Klasserne står på skift for arrangementet. Nogle gange bliver der lavet et lille teaterstykke, andre læser eller dramatiserer en historie, nogle danser, synger eller fremlægger et projekt, som klassen har arbejdet med. Det er en god anledning til at mødes og opbygge et fællesskab i afdelingen. Desuden giver det god anledning til at træne eleverne i at fremlægge et projekt, at turde stille sig op foran en hel forsamling samt at være gode tilskuere. Afdelingen er stadig erklæret mobningsfri, forstået på den måde, at vi altid griber ind, hvis vi opdager, at der er noget galt. Desuden har vi nedskrevet en handleplan for, hvordan vi agerer i sådanne tilfælde (jf. vores trivselspolitik, som kan ses på skolens hjemmeside). De nye klasser i afdelingen underskriver altid trivselserklæringen, når de flytter ind i afdelingen. Vi har indført, at 6. klasserne har ansvaret for at byde de nye 3. klasser velkommen og være en slags tutor for dem, så de kommer til at føle sig godt tilpas i afdelingen. Der er holddeling på tværs minimum 2 gange i løbet af skoleåret for at udfordre den enkelte elev. Overbygningen klasse Fællesaktiviteter Der afholdes 5-6 fællessamlinger om året for afdelingens klasser. Fælles information, fælles oplevelser og samvær er ideen med disse møder. Emnerne fastlægges i samarbejde mellem lærere og elever. Juledisco Julefesten for de store elever er blevet en fast tradition, hvor eleverne i klasse møder om aftenen og danser til diskoteksmusik. Projektopgaven Lovbestemt opgave for 9. klasserne, som har til hensigt at vise elevens evne til at arbejde projektorienteret med inddragelse af lærte færdigheder og ved at hente viden fra hele eller dele af fagrækken. Projektopgaven afvikles for alle 9. klasser i uge 6, og opgaverne fremlægges for 8. klasserne i uge 7. 10

11 Prøveafgangsprøve Der afholdes sidst på året i 8. klasse prøveafgangsprøve. Prøvefagene vælges ud af lærerne og kan variere mellem alle fag ved FSA. Dimission Afgangseleverne inviteres sammen med deres familie til en lille højtidelighed, hvor der holdes taler, uddeles afgangsbeviser og underholdes. Skolen er vært ved et mindre traktement. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Dimissionsfesten holdes i år torsdag, den 28. juni 2012 kl Sidste skoledag Afdelingslederen, afgangsklassernes lærere og et udvalg af elever planlægger i fællesskab dagen, som er den sidste skoledag før de mundtlige prøver. Det bliver i år fredag, den 1. juni Klasser nes lærere og skolens ledelse er vært ved et fælles morgenbord for de udklædte afgangselever. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Folkeskolens afsluttende prøver Maj-juni 2012 De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan: Onsdag den 2. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA Torsdag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Mandag den 7. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA Tirsdag den 8. maj kl Engelsk udtræksfag FSA Onsdag den 9. maj kl Tysk udtræksfag FSA Torsdag den 10. maj kl Fransk udtræksfag FSA Mandag den 14. maj Biologi FSA Tirsdag den 15. maj Geografi FSA De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 4. juni - onsdag den 27. juni Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden tirsdag den 12. juni torsdag den 14. juni Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 25, dvs. i perioden mandag den 18. juni - torsdag den 21. juni Specialer i overbygningen Specialer kører videre med følgende: Sundheds-speciale: Idræt, livsstil og biologi. Science-speciale: Fysik/kemi, matematik, geografi, biologi. Sprogspeciale: Dansk, tysk, fransk, engelsk sprog og kultur, samfundsfag, geografi. 11

12 Katamaranen er kommunens specialklasse for elever med særlige behov for støtte til den sociale udvikling og til udvikling af kommunikations- og forestillingsevnen. Katamaranen er pt. for klassetrin. Klassen modtager elever fra alle skoler i Glostrup, men hører til på Søndervangskolen. Der er ca. 6 elever i klassen og som hovedregel altid 2 voksne til stede. Klassen er et helhedstilbud, idet der er pædagoger tilknyttet i fritiden 3 dage om ugen med en vis overlapning i skoletiden. Eleverne indstilles via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Tale/høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller hørevanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Skolens tale/hørepædagog hedder Gitte Thygesen. Hytteture I 4. klasse afholdes én ekskursion med en eller to overnatninger. Mindst 2 medarbejdere deltager. Lejrskoler I 6. klasse og 8. klasse afholdes én lejrskole på 5 dage. Mindst to medarbejdere deltager. Børn- og unge rådgivning Der er mulighed for anonym rådgivning for forældre, naboer, m.fl. hver torsdag kl. 15:00-16:00 i Ungdomscentret, Ved Brandstationen 1. vedr. alt, som har med børns trivsel, sundhed og opdragelse at gøre. Rådgivningen gives af repræsentanter for socialrådgivere og skolepsykologer. Du er altid velkommen. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning om valg af uddannelse og erhverv er samlet i et sammenhængende system, hvor vejledningen er uafhængig af de enkelte uddannelser, institutioner og sektorer i Ungdommens Uddannelsesvejledning, som kommunen har ansvaret for. Vejlederne er fuldtidsansat i de såkaldte UU-centre. 12

13 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker: Inden for skolens område i undervisningstiden. Deltagelse i arrangementer planlagt af skolen. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. På den direkte vej til og fra skole. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke: Elever, der deltager i fritidsundervisning Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. Indbrud, vand og stormskade. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Skole/hjemsamarbejde Åbenhed og positiv dialog En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/ SFO og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne Forældrerepræsentanterne kan i fællesskab med klasselæreren udarbejde dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne medvirker ligeledes til i samarbejde med klassens lærerteam at aftale skole/hjemsamarbejde og klasseaktiviteter. Én gang årligt i foråret inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. Elevplaner Elevplaner udsendes elektronisk via forældreintra og udkommer én gang i foråret og danner sammen med forældrekontakten grundlag for planlægning og målsætning for den enkelte elev. Igen i år er der planlagt to elevsamtaledage før skole/hjem-samtalerne i foråret. Skole/hjemsamtaler Samtalerne afholdes ca. to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Formen og deltagerkreds for disse samtaler aftales mellem repræsentanter og lærere. Der afholdes forældremøder én gang årligt i alle klasser. Der er dog et ekstra møde, når klassen skal på lejrskole. Der afholdes fælles skole/sfoforældresamtaler, og skolepædagogen deltager i forældremøder på skolen. Elevsamtaledage Igen i år afholdes der to elevsamtaledage. De afholdes i løbet af uge 6. I år har vi valgt at afholde dem i skoletiden, og hjemmene vil modtage besked om de enkelte klassers aktiviteter de dage fra lærerne. 13

14 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamta ler, når det er aktuelt. Det er Kasper Christiansen, som er skolens SSP-kontaktlærer. Kontaktperson fra Glostrup Politi er Johnny. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. SSP-arbejdsgruppen tilbyder temaer til de forskellige klassetrin: Struktur for emner og temaer for kl. 1. kl. Præsentation af SSP. Højtlæsning. (Klasseundervisning) 3. kl. Samarbejde og mobning. (Klasseundervisning) 5. kl. Luk røven, omgangstone mellem børn og voksne. (Forældremøde) 5. kl. Jeg er sej når jeg siger nej. (Klasseundervisning/forældremøde) 6. kl. Hacking, ulovlige kopier og E-crime. (Klasseundervisning) 8. kl. Normalt og unormalt? (Klasseundervisning/forældremøde) 8. kl. Kriminalitet og konsekvens (Klasseundervisning) Nytår 6. kl. Fyrværkeri og skader. (Ung-til-ung) (Klasseundervisning) Ekstra tilbud Alle kl. Det gode kammeratskab (forældremøde) Alle kl. Aktiviteter og lejrture (udstyr og ideer haves) Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. Cyklistprøver Der er cyklistprøver i 3. kl. og 6. kl. Det foregår i samarbejde med politiet. Det er Walther Kjøng, der er skolens færdselskontaktaktlærer. Skolemad Ved udgangen af skoleåret 2011/12 ophører muligheden for at bestille skolemad hos Glostrup Skolemad. Desværre er der endnu ikke truffet beslutning om, hvordan en fremtidig skolemadsordning vil komme til at se ud. Så snart vi er blevet orienteret om, hvilken beslutning kommunen har truffet, vil vi orientere jer på skoleintra. 14

15 Ferie og fritagelse for undervisningen Det er dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe sammenhæng i elevernes undervisning. God undervisning kræver, at hver klassekammerat deltager aktivt i undervisningen og påtager sig et medansvar, både når der er klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Som lærer er det vigtigt at have et tæt samarbejde med eleverne, så den enkelte elev altid er med i fællesskabet. Når elever fritages for undervisning, er det svært at bevare dialogen i undervisningen og opretholde fællesskabet, og det ødelægger fællesskabet, det sjove og undervisningen, hvis klassen i perioder ikke er fuldtallig. Undervisning er i dag mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Hvis man som forældre vælger at fritage sit barn fra undervisning for en kort eller længere periode skal man være opmærksom på, at man derved selv påtager sig undervisningspligten af sit barn. Skolen tilrettelægger ikke lektieforløb for børn, der skal på ferie. og det påhviler forældrene og barnet selv efterfølgende at indhente information om de ting, der er foregået. I ferien kan barnet eventuelt læse bøger, forberede en fortælling til klassen om ferien eller lave en scrapbog, og eleven skal efterfølgende indhente det, som han/hun eventuelt er kommet bagud. Vi har forståelse for, at det i specielle tilfælde kan være nødvendigt at holde fri i skoletiden, men af hensyn til undervisningen ser skolen helst, at elevernes ferie lægges i de af kommunen planlagte ferier. Skolebestyrelsen har drøftet problemerne ved elevers fritagelse for undervisningen og opfordrer til, at ferie kun bør holdes i skolens planlagte ferier. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse. Hver klasse vælger to repræsentanter ved skoleårets start, der deltager i elevrådsmøderne. På årets første møde vælges en formand og en næstformænd. De skal desuden deltage i skolebestyrelsens møder. I løbet af skoleåret afholdes møder ca. en gang om måneden, hvor kontaktlæreren indkalder repræsentanterne og skriver en dagsorden, gerne i samarbejde med formanden og næstformanden. Møderne afholdes enten fælles for alle klassetrin eller for klasse (det lille elevråd) og klasse (det store elevråd). Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. To gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen - i forbindelse med sommerferien og juleferien. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. Kontaktbogen findes også elektronisk på forældreintra. 15

16 Idrætsdage I den sidste uge af skoleåret afholdes 2 idrætsdage for eleverne fra 3. til 8. klasse. Det foregår på Glostrup Stadion og er for alle skolerne i Glostrup. 3., 4. og 5. klasserne har begge dage følgelærer, som sørger for, at eleverne befinder sig de rigtige steder ifølge programmets turneringsplan. Eleverne fra klasse bliver hjemme på skolen. I skoleåret 2011 / 2012 afvikles idrætsdagene tirsdag 26. og onsdag 27. juni. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang. Elevfotografering Elevfoto bliver taget mandag-torsdag i uge 41 og mandag i uge 43. Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Regler for idrætsundervisningen Udbytte af undervisningen Det er af afgørende betydning for elevens udbytte, som ved al undervisning i skolen, at eleven møder forberedt til undervisningen. Dvs. idrætstøj, håndklæde og fodtøj (ude/ inde) medbringes. Omklædning og bad Omklædning og bad er obligatorisk i alle idrætstimer og på alle klassetrin. Dette er dog ikke muligt i år, før hallen er bygget færdig. Smykker Det er forbudt at bære smykker, ure og piercinger, der kan forvolde skade på en selv eller andre under udøvelsen af idræt. Øreringe kan evt. dækkes med medbragt sportstape eller plaster. Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Fodvorter Eleven deltager alligevel i idræt, blot der under badning bruges badefodtøj, vikles en plasticpose om foden eller bruges flydende sårplaster. Menstruation Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger efter idrætsundervisningen. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslæreren med hensyn til at få klaret badningen. Fritagelse Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse fra idrætsundervisningen ved at angive årsag og varighed. Ved fritagelse for en periode ud over 4 sammenhængende uger, kan der forlanges lægeerklæring. Af hygiejniske grunde kan elever normalt ikke fritages fra bad. Er en elev rask nok til at gå i skole, skal eleven også være med til både idræt og efterfølgende bad. For elever, der er fritaget for deltagelse i idræt, gælder som almindelig regel, at de skal være til stede i undervisningen, da skolen har tilsynspligt. Sygemeldinger / fravær Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse. 16

17 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for UCC/Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS. De lærerstuderende skal gennem deres fire-årige uddannelse i praktik hvert studieår. Praktik-periodernes længde varierer fra år til år ligesom krav til mål og indhold for praktikken øges gennem uddannelsen. At være praktikskole betyder, at alle klasser på et eller andet tidspunkt og i forskellige fag vil møde nogle af de studerende, som skal øve sig i at fungere som lærer. I samarbejde med klassens lærerteam tilrettelægger de studerende et undervisningsprogram for praktikperioden og efterfølgende forestår de den planlagte undervisning. De er med til at løfte andre læreropgaver som fx gang- og gårdvagter, deltagelse i forældremøder samt andre møder, hvor lærere deltager, de deltager på ture ud af huset og meget andet. Det er således de studerende der for en periode underviser, men det er klassens lærer, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes løbende, og i samarbejde med UCC vurderes deres evner for at kunne blive lærere. Som skole har vi glæde af de friske pust, nye idéer og input, som de studerende bibringer livet på Søndervangskolen, og er vi glade for at kunne medvirke til, at de nyuddannede lærere bliver bedre rustet til at kunne løfte opgaven i den realistiske verden skolen i samfundet. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide Værd at vide er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener, vil være rart at vide. Skoleporten, forældreintra og elevintra De skrivelser, der tidligere gik fra skolens kontor til forældrene er afskaffet til fordel for en løbende digital information dels på skolens hjemmeside dk og de enkelte klassers forældreintra, hvor forældrene kan finde forskellige informationer fra klassens lærere eller fra skolens kontor. Skolebladet Skolebladet er overgået til PSC, som vil inddrage eleverne, så de står for en større del af produktionen. Forventningsfoldere Forventningsfoldere er udarbejdet til hver afdeling og beskriver, hvilke forventninger, elever, forældre og skole kan have til hinanden. Nyhedsbreve Teamet omkring klasserne udsender hver måned nyt om alt det, der skal foregå til klassens forældre. Disse nyhedsbreve findes for de fleste klassers vedkommende kun digitalt, så vi opfordrer alle forældre til at følge med på skolens og klassens hjemmesider. 17

18 Tandpleje Klinikteamet på Søndervangskolens tandklinik udgøres af Anja Jørgensen, Bettina Andersen, Maj-Britt Borgstrøm, Sofie Brinkmann og Tilde Jørgensen. Klinikken på Søndervangskolen (Tlf: ), har åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8:00-15:00. Onsdag lukket. På klinikken tilbydes gratis tandpleje af kommunens børn fra 0-18 år. Indkaldeintervallerne fastlægges ud fra børnenes tandstatus og mundhygiejne. Skolens elever tilkaldes fra klassen til regelmæssig undersøgelse. Elever i klasse får brev med hjem. I års alderen vurderes børnenes tandstilling mhp. tandregulering. Ved behov kan børn til en hver tid henvises til reguleringsklinikken på Skovvangskolen. Ved akut opståede tandskader eller tandpine udenfor klinikkens åbningstid henvises til privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten ved Oslo plads 1. Alvorlig tandskade henvises til skadestuen på Rigshospitalet, København. Skolepsykolog Skolens psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er den, der rådgiver skolen og forældre i sager, hvor elever har større problemer end medarbejderne umiddelbart kan løse selv. Det er endvidere psykologen, der efter indstilling fra medarbejdere og/eller forældre, rådgiver om, hvorvidt en elev skønnes at have behov for specialpædagogisk bistand. Sundhedsplejen Søndervangskolens sundhedsplejersker er Majbritt Vonsild (A+X klasserne) og Lisbet Holst Benthin (C+B+Y klasserne). Hos sundhedsplejerskerne afholdes sundhedssamtaler med børnene i små grupper, eller enkeltvis afhængig af behov, hvor der snakkes om forhold, som er af betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan f.eks. være kammeratskab, mobning, trivsel i klassen, madpakker, sund mad o.lign. Hos de ældre elever vil snakken ofte handle om pubertet, alkohol, kærester og rusmidler. Sundhedsplejerskerne laver også klasseundervisning bla. om håndhygiejne, pubertet og om sex og prævention. Børnene bliver set hvert år af sundhedsplejersken (dog ikke i 2., 3. og 6. klasse). Der foretages høreprøve i de to første klassetrin samt i 9. klasse. Børnene bliver de andre år målt, vejet og får lavet synsprøve. Hos sundhedsplejerskerne lægges der vægt på et godt samarbejde med hjemmet og derfor bliver børn og forældre altid bedt om, at udfylde et spørgeskema sammen inden barnet kommer til sundhedsplejerske. Forældrene orienteres efterfølgende, hvis der er forhold, som kræver videre opfølgning. Forældre er også altid velkomne til at deltage i besøget hos sundhedsplejersken. Det er især godt for samarbejdet, hvis forældrene har mulighed for at deltage i børnehave- og 1. klasse således at begge parter kan lære hinanden at kende. Både børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for råd og vejledning omkring børnenes sundhed og trivsel. Majbritt Vonsild er tilknyttet børnene i A-klasserne og hun træffes fredag formiddag. Lisbet Holst Benthin er tilknyttet børnene i B- og C- klasserne samt Katamaranen og Trimaranen, og hun træffes tirsdag og torsdag formiddag. Sekretæren træffes tirsdag formiddag i ulige uger og fredag formiddag i lige uger. 18

19 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. * Cykler og knallerter skal trækkes ind og ud af skolegården. * Man må ikke lege/opholde sig ved cykelstativerne. * Alle voldsomme og farlige lege/aktiviteter er forbudt. * Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold- og basketbanerne. * Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. * Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. samt eleverne fra 3. klasse indtil efterårsferien. * Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. * Ingen elever må forlade skolens område (undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres skriftlige tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.) * Løb og leg på gangene er ikke tilladt. * Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. * Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger. * Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne (jf. regler for idræt side 16) undtaget dog perioden indtil hallen er bygget færdig. * Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. * Mobiltelefoner kan inddrages ved uretmæssig brug (jf. webetik). Ved overtrædelse inddrages telefonen, som kan afhentes af eleven efter skoletid på skolens kontor. * Rygning på skolens område er ikke tilladt. * Cykelhjelm eller tilsvarende må ikke bæres under leg på klatrestativer eller lignende. Tænk over, hvad du gør! I skoletiden gælder følgende regler for alle elever. Dog kan der i tilfælde af et fagligt og/eller pædagogisk hensyn gives dispensation af læreren/pædagogen, der i undervisningen bruger et digitalt medie. Jævnfør Det Computer Etiske Instituts anbefalinger forventes det, at du: * opfører dig korrekt i forbindelse med al slags kommunikation på internettet. * behandler billeder og personfølsomme oplysninger korrekt. * respekterer regler om ophavsret og copyright. * forholder dig kritisk til materialer fundet på internettet. * ikke opsøger pornografiske eller racistiske hjemmesider. * ikke sender s, chatter eller bruger nogen form for kommunikation anonymt på internettet. * i undervisningstiden kun chatter, sender s eller benytter andre kommunikationsformer (Facebook o.l.) på internettet, hvis det har faglig/pædagogisk relevans. * undgår at medvirke til udbredelse af virus/spam så vidt muligt. Regler for bærbar Når eleverne transporterer en bærbar, skal den bæres med 2 hænder og være lukket. Den åbnes først, når den står på et bord. Etiske spilleregler på Søndervangskolen ved brug af digitale medier * kun har din mobil fremme i timerne, hvis den bruges i forbindelse med undervisningen. * ikke tager eller videregiver billeder, optager lyd eller video af andre mod deres vilje eller uden deres vidende. Det Computer Etiske Institut anbefaler: Du skal ikke bruge en computer til at skade andre mennesker. Du skal ikke blande dig i andre menneskers computer arbejde. Du skal ikke snuse rundt i andre menneskers computerfiler. Du skal ikke bruge en computer til at stjæle. Du skal ikke bruge en computer til at bære falsk vidne. Du skal ikke kopiere eller benytte licensbeskyttet software, du ikke har betalt for. Du skal ikke bruge andre menneskers computerresurser, med mindre du har fået retmæssig lov af ejeren. Du skal ikke ændre eller blande dig i andre menneskers intellektuelle output. Du skal altid bruge en computer på en måde, der sikrer en respektfuld behandling af dine medmennesker. 19

20 Plan over Søndervangskolen 2011/2012 August - september September - jul Ombygges Ombygges Ombygges Ombygges Jul - sommer Indskoling Indskoling

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN Indholdsfortegnelse: I SKOLENS ORGANISATION 1. Friskoleloven 2. Skolens vedtægter 3. Pædagogisk målsætning 4. Bestyrelsen 5. Forældrekredsen (skolens årsmøde) 6. Lederteam

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere