Søndervangskolen. Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen."

Transkript

1 Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside: Værd at vide om dit barns skole Information 2011 / 2012

2 Indholdsfortegnelse: Afdelingerne 9 Aktiviteter / sidste skoledag Anderledes skoledage 5 Anonym rådgivning 12 Børn- og unge rådgivning 12 Cyklistprøver 14 Brug af digitale medier 19 Dimission 11 Elevfotografering 16 Elevråd 15 Ferieplan m.m. 5 Flytning 15 Fritagelse for undervisningen 15 Forord ved ledelsen 3 Forsikring 13 Glemte sager 15 Gårdvagt 14 Hytteture / lejrskoler 12 Idrætsdage 16 IT informationsteknologi 7 Indskolingen klasse 9 Klasseuger 6 Katamaranen 12 Kontaktbog 15 Mellemtrinsafdelingen 10 Ordensregler 19 Overbygningen 10 Personalebilleder Plan over skolen 20 Praktikskole 17 Praktiske oplysninger Praktiske telefonnumre 27 Projektopgaven 10 Pædagogisk Service Center 6 Regler for idrætsundervisningen 16 SFO 8-9 Sidste skoledag 11 Skolebestyrelsen 4 Skole/hjem samarbejde 13 Skolemad 14 Skriftlige og mundtlige prøver 11 Specialer i overbygningen 11 Sygemeldinger / fravær 16 SSP 14 Sundhedsplejen 18 Tale/høre arbejde 12 Tandpleje/skolepsykolog 18 Timefordelingsplan 21 Transport ved sygdom 12 Ungdommens uddannelsesvejledning 12 Vikardækning 16 Vision 3 2

3 Velkommen til Søndervangskolen! Velkommen til en skole, der vægter faglighed, trivsel og fællesskab højt. Til en skole, der også satser på at være en digital skole. Vi lever i et komplekst samfund, hvor forandringer er et vilkår. Det vil vi gerne uddanne vores elever til at kunne agere i. Vi arbejder på at gøre eleverne dygtige, selvstændige, innovative og ansvarstagende samtidig med, at de er glade for at gå i skole. Derfor vil vi skabe gode arbejds- og læringsmiljøer for såvel elever som medarbejdere. Søndervangskolen er i gang med en ombygning. Hele A-fløjen og de tidligere gymnastiksale bygges om til at være indskolingsafdeling, som skal rumme klasserne samt SFO. Vi forventer, at SFO en kan flytte ind i bygning G i september måned. (Den blå SFO bygning bevares som SFO). A fløjen forventes færdig ved juletid, hvor klasserne i indskolingen så skal flytte ind i nye større og renoverede lokaler. I byggeperioden må vi benytte alle rum også faglokaler som klasseværelser, så der bliver en del flytten rundt, men det finder vi ud af. Vi har valgt at flytte 9. klasserne over i Villaen allerede fra september, hvor de kan opbygge et super ungdomsmiljø. Vi må undvære vores gymnastiksale, så idrætsundervisningen vil blive lidt alternativ, indtil den store nye flotte hal står færdig formentlig i andet kvartal. Vi glæder og rigtig meget til at se det færdige resultat. Lis Skaarup Pia Ebsen Tina Toft-Jørgensen Michael Jørgensen Jannik Bromann Lise Hammershøj Skoleleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Administrativ leder Sekretær Indskoling/Souschef SFO Mellemtrin/Overbygning Skolens ledelse varetages af skolelederen og 3 afdelingsledere. Skolen er inddelt i 4 afdelinger, hvor Pia Ebsen er afdelingsleder for indskoling og skolens souschef. Michael Jørgensen er afdelingsleder for mellemtrin og overbygning. Tina Toft-Jørgensen er leder af SFO området. Henvendelser angående elevsager og spørgsmål om de enkelte afdelinger skal rettes til afdelingslederen. Søndervangskolens vision Søndervangskolen ønsker at være en dynamisk og levende skole. Derfor har vi også vedtaget en ny vision, (se nedenfor) som netop er trådt i kraft. Vi har valgt 3 områder ud, som skolen gerne vil være kendt for: Faglighed, trivsel og fællesskab samt at være en digital skole. På alle tre områder sætter vi tiltag i værk. Vi har fokus på den enkeltes resultater løbende og ud fra denne evaluering fastsættes nye mål for eleven. Vi anvender holddeling for at fremme såvel faglighed som fællesskabet på en årgang. Vi laver eksamenstræning med eleverne i 8. klasse, så de får en fornemmelse af, hvilke krav der stilles til dem til afgangsprøven. I klasse kan de vælge speciale efter egen interesse, hvor de kan fordybe sig. Vi tilbyder 3 specialer: Sundhed, science og sprog/kultur. Vi accepterer ikke mobning og har i skolens trivselspolitik nøje beskrevet, hvordan vi arbejder med dette på hele skolen. I dette år vil afdelingerne arbejde med og evt. justere traditionerne for at fastholde og fremme undervisningsmiljøet / børnemiljøet med fokus på trivsel og fællesskab. Det samme sker i medarbejdergruppen i forhold til arbejdsmiljøet ud fra overbevisningen om, at glade og tilfredse elever og medarbejdere er med til at fremme fagligheden. Søndervangskolen er fra august udvalgt til at være en SMART Showcase School. Det er et samarbejde indgået direkte med SMART i Canada. Det betyder, at vi får nogle fordele i, at vi er med til at teste BETA udgaver af programmer, og dermed være med til at udvikle programmerne. Vi får også nye programmer og hardware til rådighed. Vi skal være vært for besøg fra andre skoler, lande, Undervisningsministeriet m.m. hvor vi skal vise, hvordan vi arbejder med programmerne. Det giver os en enestående mulighed for at få viden og også formidle viden. Skolen tilbyder IT hold i KREA undervisningen i kl. Vi uddanner medarbejderne til at anvende IT i praksis. Vi har en allerede én uddannet trainee i SMARTboard i de humanistiske fag, og vi har valgt at uddanne yderligere en trainee med speciale i sciencefagene. Skolebestyrelsen har valgt at prioritere økonomiske midler til at videreudvikle os som digital skole. Dette planlægges i sammenhæng med ombygningens faser. På Søndervangskolen er vi et skridt foran i anvendelsen af digitale medier. Vi udfordrer alle og løfter den enkelte mest muligt. Vi har et højt fagligt niveau og prioriterer trivsel og fællesskab. Vi danner hele mennesker Vi kan - Vi vil - Vi tør - Vi gør 3

4 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Denne bestyrelse startede august Desuden er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Derudover deltager skolens leder og souschef også i skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Man kan se skolens principper samt skolebestyrelsens dagsorden og referat på skolens hjemmeside. Referatet sendes desuden til klassernes forældrerepræsentanter. Hvis du ønsker at få skolebestyrelsen i tale, er du velkommen til at komme i spørgetiden kl Du skal blot meddele det til skolens kontor senest en uge før mødet. Hver klasse har et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer som deres kontaktperson, og de deltager gerne i et forældremøde, hvis klassens forældre og medarbejdere ønsker det. John Wohlers Peter Bent Sejling Hans Christian Recail Mikkel Stefan Neubauer Madsen Borg Handberg Simonsen Bekirovski Sommer Andersen Formand Næstformand Skolebestyrelsen 1. august juli 2014 Forældrevalgte Telefon Egne børn Tilknyttet John Wohlers Madsen a, 3c, 6b, 6c Peter Borg Mads 5a og Johan 7a 1b, 1c, 3b, 5a, 7a Hans Christian Simonsen Peter 5c og Anna Sofie 9c 4a, 9a, 9b, 9c Recail Bekirovski Esra 1a 0b, 1a, 2b, 2c Mikkel Sommer Nadja 7b 0c, 7b, 8x, 8y Stefan Neubauer Victor A 5c 4b, 4c, 5b, 5c, Bent Sejling-Handberg David 2a og Jakob S 6a 0a, 2a, 6a, Katamaranen Elevrepræsentanter Maria Zenckernagel Nielsen 8.x Ann-Sofie Karstenskov Schwartzlose 8.y Medarbejderrepræsentanter: Anna Højlund (lærer) Bendt Svensson (lærer) Ledelsen Lis Skaarup (skoleleder) Pia Ebsen (souschef) Børne- og Skoleudvalgsmedlem Josephine Dandanell 4

5

6 Klasseuger I skoleåret 2011/2012 har vi 4 klasseuger. Den første er uge 38, hvor klasserne tager på lejrskole. De øvrige klasser arbejder med trivsel og fællesskab. Anden klasseuge er i uge 48. OBS! I den uge holder vi åbent hus med miljø og julemarked onsdag, d. 30/11. Eleverne møder kl. 16:00-19:00 og kl. 17:00-19:00 byder vi forældre velkommen. Sæt allerede nu X i kalenderen. I uge 6 arbejder vi med de timeløse fag for kl., mens 9. klasserne afholder den obligatoriske projektopgave. Der er fremlæggelse for 8. klasserne mandag og tirsdag i uge 7. Den sidste klasseuge bliver i uge 21. For 8. klasserne er der Prøvetræning og for 9. klasserne er der eksamenstræning. 4. klasserne er på hyttetur, og de øvrige klasser har valgfrit tema. Pædagogisk Service Center Det Pædagogiske Servicecenter på Søndervangskolen består af en biblioteksdel, et mediatek, en it-afdeling og et rum til skiftende udstillinger. PSC består af tre skolebibliotekarer og én IT-vejleder. Det Pædagogiske Servicecenter har åbent hver dag i 4 lektioner samt i frikvartererne. På Pædagogisk Servicecenter er det muligt at arbejde med lyd/video/billedredigering at søge på internettet at bruge computer, scanner, kopimaskine. at udstille billeder eller andre af klassens for skellige arbejder at læse og låne bøger, lydbånd, tegneserier at låne videokameraer, digitale kameraer, cd-afspillere mm i forbindelse med en opgave Alle materialer på Pædagogisk Servicecenter er stregkodet og indlæst i samme database. Eleverne låner således både taskebøger (skolebøger), biblioteksbøger og div. andre materiale over samme lånernummer. For biblioteksbøger er udlånstiden en måned, for taskebøger 1 skoleår. Bibliotekarerne yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og lærere om PSC s materialer og står for en del af undervisningen på PSC og kulturformidlingen på skolen. Desuden tilbydes forskellige emneforløb, hvor klasserne kan deltage. Skolens hjemmeside Vi lægger hele tiden oplysninger ind om skolen på følgende adresse: 6

7 I T (Informationsteknologi) Den overvejende del af brugerne har computere i hjemmet og adgang til internettet. Det stiller store krav til brugerflade og hardware her på Søndervangskolen. Brugen af computere kan vel efterhånden betragtes som en kulturteknik på linje med læsning, skrivning etc. Her er det vigtigt, at skolen ikke sakker bagud men til stadighed søger at sikre en opdateret og tidssvarende brugerflade. Og det gør vi ved at anvende teknologien som et værktøj i undervisningen for både læreren og eleven. Der er således mange tekniske ting, der skal koordineres, når så mange forskellige brugere skal have glæde af IT på alle niveauer. Vi har på skolen en server og en NAS ( kæmpestor harddisk ), som skal sørge for, at driften er sikker, og det er muligt at være mange i gang på en gang. Serveren er indrettet sådan, at eleverne skal bruge en personlig kode for at komme ind på maskinerne. Alle elever har således en personlig mappe, som ingen andre har adgang til. På Søndervangskolen anvender vi styresystemet Windows og kontorpakken OpenOffice (gratis download) på elevmaskinerne. Desuden har vi mobile skabe på PSC med bærbare maskiner. Disse kan man arbejde på alle steder, da skolen har trådløst netværk overalt. Skolen har etableret en fibernetforbindelse, der skal højne hastigheden på internettet. Der er 24 stationære computere i et lokale i forbindelse med PSC med faciliteter, der dækker behovet for klasseundervisning, de nationale test og eksamen. Dette lokale må kun benyttes sammen med en lærer. Alle computerne bruger direkte udskrivning til kopimaskinerne, således at man fra computerne kan udskrive/ kopiere. En enkelt printer kan også udskrive i farver. Vi har nu 22 Smartboards (interaktive tavler), som primært er placeret i klasseværelserne. Det er planen, at alle lokaler skal have et Smartboard. Desuden har vi 2 sæt klikers til Smartboard - et lille apparat, som kan anvendes til at evaluere undervisningen med resultat for den enkelte elev. Brugen af Smartboard er uendelig bred, og vi er opmærksomme på at forny og udvikle os både på lærersiden og ved indkøb. Vi er blevet SMART Showcase School - altså et udstillingsvindue for brugen af Smartboards (side 3) Skolen samarbejder med hjemmet via Intra-systemet (Uni-C). Vi lægger vægt på at vores informationer er digitale via forældreintra og elevintra. Det er således muligt og forventeligt, at elever og forældre orienterer sig, når der er behov for det. Adgangen til forældreintra fås ved indskrivning på skolen på skolens kontor Vi har en hjemmeside, som er en del af Uni-C-pakken, som henvender sig til alle, der er interesserede i skolen. Det er vores holdning, at IT kræver åbenhed med færrest mulige begrænsninger på Internet og intranet. Derfor har vi udarbejdet etiske spilleregler, som er nødvendige at drøfte med eleverne. De ligger på skolens hjemmeside. 7

8 SFO på Skolen SFO-Søndervangskolen er en stor institution, der i mange år har været fordelt på 3 matrikler. Selvom vi har befundet os i 3 huse, har vi haft åbne rammer, og vi har haft samme retningslinjer og pædagogik. SFO-Søndervangskolen modtager ca. 265 børn fra 0.- til 3. klasse. Søndervangskolen og SFO er under ombygning og renovering. Det betyder, at vi fra starten af skoleåret 2011/12 flytter over i nye fantastiske rammer de tre huse rykker sammen til ét hus. Ledelsen ved SFO-Søndervangskolen vil herefter bestå af en SFO leder og en souschef. Ledelsen er også en del af den samlede skoleledelse. Der er ansat 19 skolepædagoger med 10 lektioner pr. uge i skolen fordelt på to dage. Den 1. april 2012 modtager vi børn fra kommunens daginstitutioner til Tidlig SFO start. Et tiltag som blev påbegyndt for et par år siden i Glostrup Kommune. Vi har evalueret os frem til, at det er godt for børnene at starte i SFO i april måned, så de har månederne frem til skolestart i august til at lære hinanden at kende. I den tid, hvor børnene er i tidlig SFO, er der færre pædagoger, der lægger tid i skoletimerne. I Glostrup kommune har vi valgt at arbejde med dokumenteret udvikling i projekt: Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO og Klub, som sikrer sammenhæng med kommunens Børnepolitik. Vi opfordrer til, at I holder jer opdateret via skolens hjemmeside. Her lægges al information vedr. skolens virke. Samarbejdet med skolen Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets udvikling og dagligdag. Det betyder, at der til alle klasser er tilknyttet en skolepædagog. Denne skolepædagog er ved SFO-Søndervangskolen familiens kontaktpædagog og det daglige bindeled mellem SFO-/Skole og familie. I foråret modtager SFO børn til indskrivning inden skolestart i august. (Tidlig SFO start). I praksis er skole og SFO en samlet virksomhed, og vi oplever os som en enhed, der stimulerer børnenes dannelse/uddannelse. med SFO-Søndervangskolen SFO-Søndervangskolen pædagogik bygger på: At det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at gå i SFO. Der arbejdes derfor løbende på: o At skabe et inspirerende miljø, hvor børnenes lyst til indflydelse på dagligdagen er optimal. o At børnene oplever deres tid i SFO en som meningsfuld, fordi leg og samvær og aktiviteter tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for børnene. o At børnene får en oplevelse af livskvalitet ved at indgå i et fællesskab med jævnaldrende, hvori der knyttes venskaber. o At der tilrettelægges aktiviteter, som understøtter børnenes udvikling inden for de forskellige læringsstile Demokrati, medbestemmelse og det frie valg, handler om at få indflydelse på sit eget liv. Den pædagogiske dagligdag ved SFO-Søndervangskolen er derfor funktionsopdelt, således at barnet har indflydelse på hvordan indholdet af dagen forløber. Alle børn og forældre får udleveret en årsaktivitetskalender i august. Dette giver barnet mulighed for at tilmelde sig diverse aktiviteter. Medindflydelse betyder også medansvar, når barnet har tilmeldt sig en aktivitet er denne bindende. i distriktet SFO-Søndervangskolen samarbejder med daginstitutioner og klubber med det formål, at skabe sammenhæng i barnets overgang fra institution til SFO/skole og fra SFO til klub. Vi evaluerer løbende Den gode overgang med henblik på at udvikle os og være bevidste om at udføre et højt fagligt niveau i det pædagogiske arbejde. SFO-Søndervangskolen er uddannelsesinstitution for Pædagog studerende fra UCC. Den studerende indgår i det pædagogiske arbejde med børnene. med forældrene Et godt og konstruktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig respekt, er en forudsætning for et godt miljø for børnene ved SFO og skole. Den daglige kontakt til forældrene er højt prioriteret, ligesom det er væsentligt for samarbejdet, at forældrene deltager og interesserer sig for deres barns SFO tid. Forældresamtaler afholdes af klassetemaet. Det formelle forældresamarbejde er struktureret via SFO-Søndervangskolens Forældreråd. Forældrerådet består af i alt 9-12 forældrerepræsentanter, hvoraf der er valgt en formand og en næstformand. Rådet består yderligere af en repræsentant fra skolebestyrelsen, tre medarbejderrepræsentanter fra hhv.: a, b og c spor (hvoraf en af medarbejderne er TR for pædagogerne) samt SFO-Lederen. Forældrerådet fungerer som høringsorgan til Skolebestyrelsen. Rådet skal også være garant for, at information fra ledelsen bringes videre til den samlede forældregruppe. I skoleåret 2011/12 udgiver forældrerådet en folder, så interessenter kan læse mere om arbejdet. 8

9 SFO - Åbningstider På skoledage: Morgen åbning i SFO fra kl kl til mandag til torsdag (fredag kl ) På skolefridage: SFO åben fra kl (fredag kl ) SFO Søndervangskolen har lukket: 1. maj 2012 Fredag d. 18. maj efter Kr. Himmelfartsdag. Mandag den 4. juni 2012 (indeklemt lukkedag) Grundlovsdag d. 5. juni 2012 lukket. 23. december planlagt lukke dag 24. december til og med 1. januar Afdelingerne Søndervangskolen er afdelingsopdelt således at kl. hører til indskolingsafdelingen kl. hører til mellemtrinsafdelingen, mens kl. er placeret i overbygningen. I dette skoleår er klasserne placeret lidt blandet pga. om ombygningen. I løbet af børnenes skoletid vil der jævnligt blive foretaget test i dansk og i matematik som en del af grundlaget for undervisningen udover de nationale test. Den pædagogiske evaluering foretages i børnehaveklasserne. I 1. kl., 3. kl., 6. kl. og 8. kl. testes i dansk. På 4. og 7. klassetrin testes i matematik. Alle testresultaterne indsamles og bearbejdes af en vejleder, som efterfølgende rådgiver og vejleder den enkelte faglærer. Forældre/elev orienteres af klasseteamet ved skole /hjemsamtalen. Der foretages test i øvrigt, når lærerne finder det nødvendigt. Om disse test informeres I af teamet omkring klassen. Desuden gennemføres de nationale test fra Undervisningsministeriet. Indskolingen klasse Indskolingen på Søndervangskolen er bygget op omkring et tæt samarbejde mellem skole og SFO. Skolepædagogen indgår i undervisningen op til 10 lektioner om ugen samt i undervisningsforløb efter aftale. Lærere og pædagoger er således fælles ansvarlige for børnenes læring, trivsel og udvikling. I samarbejde med SFO fokuserer vi årgangs- og klassefællesskabet og opbygningen af et godt forældresamarbejde. Traditionerne i indskolingen følger skolens mærkedage samt markeringer i forbindelse med helligdage o.l. Således går vi blandt andet i kirke den sidste skoledag før jul. Særlige fælles pædagogiske traditioner består af makkerordningen mellem 0. klasserne og 3. klasserne samt vores fællessamlinger ca. en gang om måneden klasserne har opgaven på skift. Yderligere information om indskolingens traditioner kan findes på skolens hjemmeside eller fås i kontakten til klasselæreren. 9

10 Mellemtrinsafdelingen klasse Vi har i flere år haft tradition for fællessamlinger. Klasserne står på skift for arrangementet. Nogle gange bliver der lavet et lille teaterstykke, andre læser eller dramatiserer en historie, nogle danser, synger eller fremlægger et projekt, som klassen har arbejdet med. Det er en god anledning til at mødes og opbygge et fællesskab i afdelingen. Desuden giver det god anledning til at træne eleverne i at fremlægge et projekt, at turde stille sig op foran en hel forsamling samt at være gode tilskuere. Afdelingen er stadig erklæret mobningsfri, forstået på den måde, at vi altid griber ind, hvis vi opdager, at der er noget galt. Desuden har vi nedskrevet en handleplan for, hvordan vi agerer i sådanne tilfælde (jf. vores trivselspolitik, som kan ses på skolens hjemmeside). De nye klasser i afdelingen underskriver altid trivselserklæringen, når de flytter ind i afdelingen. Vi har indført, at 6. klasserne har ansvaret for at byde de nye 3. klasser velkommen og være en slags tutor for dem, så de kommer til at føle sig godt tilpas i afdelingen. Der er holddeling på tværs minimum 2 gange i løbet af skoleåret for at udfordre den enkelte elev. Overbygningen klasse Fællesaktiviteter Der afholdes 5-6 fællessamlinger om året for afdelingens klasser. Fælles information, fælles oplevelser og samvær er ideen med disse møder. Emnerne fastlægges i samarbejde mellem lærere og elever. Juledisco Julefesten for de store elever er blevet en fast tradition, hvor eleverne i klasse møder om aftenen og danser til diskoteksmusik. Projektopgaven Lovbestemt opgave for 9. klasserne, som har til hensigt at vise elevens evne til at arbejde projektorienteret med inddragelse af lærte færdigheder og ved at hente viden fra hele eller dele af fagrækken. Projektopgaven afvikles for alle 9. klasser i uge 6, og opgaverne fremlægges for 8. klasserne i uge 7. 10

11 Prøveafgangsprøve Der afholdes sidst på året i 8. klasse prøveafgangsprøve. Prøvefagene vælges ud af lærerne og kan variere mellem alle fag ved FSA. Dimission Afgangseleverne inviteres sammen med deres familie til en lille højtidelighed, hvor der holdes taler, uddeles afgangsbeviser og underholdes. Skolen er vært ved et mindre traktement. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Dimissionsfesten holdes i år torsdag, den 28. juni 2012 kl Sidste skoledag Afdelingslederen, afgangsklassernes lærere og et udvalg af elever planlægger i fællesskab dagen, som er den sidste skoledag før de mundtlige prøver. Det bliver i år fredag, den 1. juni Klasser nes lærere og skolens ledelse er vært ved et fælles morgenbord for de udklædte afgangselever. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Folkeskolens afsluttende prøver Maj-juni 2012 De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan: Onsdag den 2. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA Torsdag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Mandag den 7. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA Tirsdag den 8. maj kl Engelsk udtræksfag FSA Onsdag den 9. maj kl Tysk udtræksfag FSA Torsdag den 10. maj kl Fransk udtræksfag FSA Mandag den 14. maj Biologi FSA Tirsdag den 15. maj Geografi FSA De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 4. juni - onsdag den 27. juni Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden tirsdag den 12. juni torsdag den 14. juni Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 25, dvs. i perioden mandag den 18. juni - torsdag den 21. juni Specialer i overbygningen Specialer kører videre med følgende: Sundheds-speciale: Idræt, livsstil og biologi. Science-speciale: Fysik/kemi, matematik, geografi, biologi. Sprogspeciale: Dansk, tysk, fransk, engelsk sprog og kultur, samfundsfag, geografi. 11

12 Katamaranen er kommunens specialklasse for elever med særlige behov for støtte til den sociale udvikling og til udvikling af kommunikations- og forestillingsevnen. Katamaranen er pt. for klassetrin. Klassen modtager elever fra alle skoler i Glostrup, men hører til på Søndervangskolen. Der er ca. 6 elever i klassen og som hovedregel altid 2 voksne til stede. Klassen er et helhedstilbud, idet der er pædagoger tilknyttet i fritiden 3 dage om ugen med en vis overlapning i skoletiden. Eleverne indstilles via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Tale/høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller hørevanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Skolens tale/hørepædagog hedder Gitte Thygesen. Hytteture I 4. klasse afholdes én ekskursion med en eller to overnatninger. Mindst 2 medarbejdere deltager. Lejrskoler I 6. klasse og 8. klasse afholdes én lejrskole på 5 dage. Mindst to medarbejdere deltager. Børn- og unge rådgivning Der er mulighed for anonym rådgivning for forældre, naboer, m.fl. hver torsdag kl. 15:00-16:00 i Ungdomscentret, Ved Brandstationen 1. vedr. alt, som har med børns trivsel, sundhed og opdragelse at gøre. Rådgivningen gives af repræsentanter for socialrådgivere og skolepsykologer. Du er altid velkommen. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning om valg af uddannelse og erhverv er samlet i et sammenhængende system, hvor vejledningen er uafhængig af de enkelte uddannelser, institutioner og sektorer i Ungdommens Uddannelsesvejledning, som kommunen har ansvaret for. Vejlederne er fuldtidsansat i de såkaldte UU-centre. 12

13 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker: Inden for skolens område i undervisningstiden. Deltagelse i arrangementer planlagt af skolen. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. På den direkte vej til og fra skole. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke: Elever, der deltager i fritidsundervisning Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. Indbrud, vand og stormskade. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Skole/hjemsamarbejde Åbenhed og positiv dialog En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/ SFO og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne Forældrerepræsentanterne kan i fællesskab med klasselæreren udarbejde dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne medvirker ligeledes til i samarbejde med klassens lærerteam at aftale skole/hjemsamarbejde og klasseaktiviteter. Én gang årligt i foråret inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. Elevplaner Elevplaner udsendes elektronisk via forældreintra og udkommer én gang i foråret og danner sammen med forældrekontakten grundlag for planlægning og målsætning for den enkelte elev. Igen i år er der planlagt to elevsamtaledage før skole/hjem-samtalerne i foråret. Skole/hjemsamtaler Samtalerne afholdes ca. to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Formen og deltagerkreds for disse samtaler aftales mellem repræsentanter og lærere. Der afholdes forældremøder én gang årligt i alle klasser. Der er dog et ekstra møde, når klassen skal på lejrskole. Der afholdes fælles skole/sfoforældresamtaler, og skolepædagogen deltager i forældremøder på skolen. Elevsamtaledage Igen i år afholdes der to elevsamtaledage. De afholdes i løbet af uge 6. I år har vi valgt at afholde dem i skoletiden, og hjemmene vil modtage besked om de enkelte klassers aktiviteter de dage fra lærerne. 13

14 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamta ler, når det er aktuelt. Det er Kasper Christiansen, som er skolens SSP-kontaktlærer. Kontaktperson fra Glostrup Politi er Johnny. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. SSP-arbejdsgruppen tilbyder temaer til de forskellige klassetrin: Struktur for emner og temaer for kl. 1. kl. Præsentation af SSP. Højtlæsning. (Klasseundervisning) 3. kl. Samarbejde og mobning. (Klasseundervisning) 5. kl. Luk røven, omgangstone mellem børn og voksne. (Forældremøde) 5. kl. Jeg er sej når jeg siger nej. (Klasseundervisning/forældremøde) 6. kl. Hacking, ulovlige kopier og E-crime. (Klasseundervisning) 8. kl. Normalt og unormalt? (Klasseundervisning/forældremøde) 8. kl. Kriminalitet og konsekvens (Klasseundervisning) Nytår 6. kl. Fyrværkeri og skader. (Ung-til-ung) (Klasseundervisning) Ekstra tilbud Alle kl. Det gode kammeratskab (forældremøde) Alle kl. Aktiviteter og lejrture (udstyr og ideer haves) Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. Cyklistprøver Der er cyklistprøver i 3. kl. og 6. kl. Det foregår i samarbejde med politiet. Det er Walther Kjøng, der er skolens færdselskontaktaktlærer. Skolemad Ved udgangen af skoleåret 2011/12 ophører muligheden for at bestille skolemad hos Glostrup Skolemad. Desværre er der endnu ikke truffet beslutning om, hvordan en fremtidig skolemadsordning vil komme til at se ud. Så snart vi er blevet orienteret om, hvilken beslutning kommunen har truffet, vil vi orientere jer på skoleintra. 14

15 Ferie og fritagelse for undervisningen Det er dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe sammenhæng i elevernes undervisning. God undervisning kræver, at hver klassekammerat deltager aktivt i undervisningen og påtager sig et medansvar, både når der er klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Som lærer er det vigtigt at have et tæt samarbejde med eleverne, så den enkelte elev altid er med i fællesskabet. Når elever fritages for undervisning, er det svært at bevare dialogen i undervisningen og opretholde fællesskabet, og det ødelægger fællesskabet, det sjove og undervisningen, hvis klassen i perioder ikke er fuldtallig. Undervisning er i dag mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Hvis man som forældre vælger at fritage sit barn fra undervisning for en kort eller længere periode skal man være opmærksom på, at man derved selv påtager sig undervisningspligten af sit barn. Skolen tilrettelægger ikke lektieforløb for børn, der skal på ferie. og det påhviler forældrene og barnet selv efterfølgende at indhente information om de ting, der er foregået. I ferien kan barnet eventuelt læse bøger, forberede en fortælling til klassen om ferien eller lave en scrapbog, og eleven skal efterfølgende indhente det, som han/hun eventuelt er kommet bagud. Vi har forståelse for, at det i specielle tilfælde kan være nødvendigt at holde fri i skoletiden, men af hensyn til undervisningen ser skolen helst, at elevernes ferie lægges i de af kommunen planlagte ferier. Skolebestyrelsen har drøftet problemerne ved elevers fritagelse for undervisningen og opfordrer til, at ferie kun bør holdes i skolens planlagte ferier. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse. Hver klasse vælger to repræsentanter ved skoleårets start, der deltager i elevrådsmøderne. På årets første møde vælges en formand og en næstformænd. De skal desuden deltage i skolebestyrelsens møder. I løbet af skoleåret afholdes møder ca. en gang om måneden, hvor kontaktlæreren indkalder repræsentanterne og skriver en dagsorden, gerne i samarbejde med formanden og næstformanden. Møderne afholdes enten fælles for alle klassetrin eller for klasse (det lille elevråd) og klasse (det store elevråd). Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. To gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen - i forbindelse med sommerferien og juleferien. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. Kontaktbogen findes også elektronisk på forældreintra. 15

16 Idrætsdage I den sidste uge af skoleåret afholdes 2 idrætsdage for eleverne fra 3. til 8. klasse. Det foregår på Glostrup Stadion og er for alle skolerne i Glostrup. 3., 4. og 5. klasserne har begge dage følgelærer, som sørger for, at eleverne befinder sig de rigtige steder ifølge programmets turneringsplan. Eleverne fra klasse bliver hjemme på skolen. I skoleåret 2011 / 2012 afvikles idrætsdagene tirsdag 26. og onsdag 27. juni. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang. Elevfotografering Elevfoto bliver taget mandag-torsdag i uge 41 og mandag i uge 43. Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Regler for idrætsundervisningen Udbytte af undervisningen Det er af afgørende betydning for elevens udbytte, som ved al undervisning i skolen, at eleven møder forberedt til undervisningen. Dvs. idrætstøj, håndklæde og fodtøj (ude/ inde) medbringes. Omklædning og bad Omklædning og bad er obligatorisk i alle idrætstimer og på alle klassetrin. Dette er dog ikke muligt i år, før hallen er bygget færdig. Smykker Det er forbudt at bære smykker, ure og piercinger, der kan forvolde skade på en selv eller andre under udøvelsen af idræt. Øreringe kan evt. dækkes med medbragt sportstape eller plaster. Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Fodvorter Eleven deltager alligevel i idræt, blot der under badning bruges badefodtøj, vikles en plasticpose om foden eller bruges flydende sårplaster. Menstruation Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger efter idrætsundervisningen. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslæreren med hensyn til at få klaret badningen. Fritagelse Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse fra idrætsundervisningen ved at angive årsag og varighed. Ved fritagelse for en periode ud over 4 sammenhængende uger, kan der forlanges lægeerklæring. Af hygiejniske grunde kan elever normalt ikke fritages fra bad. Er en elev rask nok til at gå i skole, skal eleven også være med til både idræt og efterfølgende bad. For elever, der er fritaget for deltagelse i idræt, gælder som almindelig regel, at de skal være til stede i undervisningen, da skolen har tilsynspligt. Sygemeldinger / fravær Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse. 16

17 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for UCC/Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS. De lærerstuderende skal gennem deres fire-årige uddannelse i praktik hvert studieår. Praktik-periodernes længde varierer fra år til år ligesom krav til mål og indhold for praktikken øges gennem uddannelsen. At være praktikskole betyder, at alle klasser på et eller andet tidspunkt og i forskellige fag vil møde nogle af de studerende, som skal øve sig i at fungere som lærer. I samarbejde med klassens lærerteam tilrettelægger de studerende et undervisningsprogram for praktikperioden og efterfølgende forestår de den planlagte undervisning. De er med til at løfte andre læreropgaver som fx gang- og gårdvagter, deltagelse i forældremøder samt andre møder, hvor lærere deltager, de deltager på ture ud af huset og meget andet. Det er således de studerende der for en periode underviser, men det er klassens lærer, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes løbende, og i samarbejde med UCC vurderes deres evner for at kunne blive lærere. Som skole har vi glæde af de friske pust, nye idéer og input, som de studerende bibringer livet på Søndervangskolen, og er vi glade for at kunne medvirke til, at de nyuddannede lærere bliver bedre rustet til at kunne løfte opgaven i den realistiske verden skolen i samfundet. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide Værd at vide er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener, vil være rart at vide. Skoleporten, forældreintra og elevintra De skrivelser, der tidligere gik fra skolens kontor til forældrene er afskaffet til fordel for en løbende digital information dels på skolens hjemmeside dk og de enkelte klassers forældreintra, hvor forældrene kan finde forskellige informationer fra klassens lærere eller fra skolens kontor. Skolebladet Skolebladet er overgået til PSC, som vil inddrage eleverne, så de står for en større del af produktionen. Forventningsfoldere Forventningsfoldere er udarbejdet til hver afdeling og beskriver, hvilke forventninger, elever, forældre og skole kan have til hinanden. Nyhedsbreve Teamet omkring klasserne udsender hver måned nyt om alt det, der skal foregå til klassens forældre. Disse nyhedsbreve findes for de fleste klassers vedkommende kun digitalt, så vi opfordrer alle forældre til at følge med på skolens og klassens hjemmesider. 17

18 Tandpleje Klinikteamet på Søndervangskolens tandklinik udgøres af Anja Jørgensen, Bettina Andersen, Maj-Britt Borgstrøm, Sofie Brinkmann og Tilde Jørgensen. Klinikken på Søndervangskolen (Tlf: ), har åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8:00-15:00. Onsdag lukket. På klinikken tilbydes gratis tandpleje af kommunens børn fra 0-18 år. Indkaldeintervallerne fastlægges ud fra børnenes tandstatus og mundhygiejne. Skolens elever tilkaldes fra klassen til regelmæssig undersøgelse. Elever i klasse får brev med hjem. I års alderen vurderes børnenes tandstilling mhp. tandregulering. Ved behov kan børn til en hver tid henvises til reguleringsklinikken på Skovvangskolen. Ved akut opståede tandskader eller tandpine udenfor klinikkens åbningstid henvises til privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten ved Oslo plads 1. Alvorlig tandskade henvises til skadestuen på Rigshospitalet, København. Skolepsykolog Skolens psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er den, der rådgiver skolen og forældre i sager, hvor elever har større problemer end medarbejderne umiddelbart kan løse selv. Det er endvidere psykologen, der efter indstilling fra medarbejdere og/eller forældre, rådgiver om, hvorvidt en elev skønnes at have behov for specialpædagogisk bistand. Sundhedsplejen Søndervangskolens sundhedsplejersker er Majbritt Vonsild (A+X klasserne) og Lisbet Holst Benthin (C+B+Y klasserne). Hos sundhedsplejerskerne afholdes sundhedssamtaler med børnene i små grupper, eller enkeltvis afhængig af behov, hvor der snakkes om forhold, som er af betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan f.eks. være kammeratskab, mobning, trivsel i klassen, madpakker, sund mad o.lign. Hos de ældre elever vil snakken ofte handle om pubertet, alkohol, kærester og rusmidler. Sundhedsplejerskerne laver også klasseundervisning bla. om håndhygiejne, pubertet og om sex og prævention. Børnene bliver set hvert år af sundhedsplejersken (dog ikke i 2., 3. og 6. klasse). Der foretages høreprøve i de to første klassetrin samt i 9. klasse. Børnene bliver de andre år målt, vejet og får lavet synsprøve. Hos sundhedsplejerskerne lægges der vægt på et godt samarbejde med hjemmet og derfor bliver børn og forældre altid bedt om, at udfylde et spørgeskema sammen inden barnet kommer til sundhedsplejerske. Forældrene orienteres efterfølgende, hvis der er forhold, som kræver videre opfølgning. Forældre er også altid velkomne til at deltage i besøget hos sundhedsplejersken. Det er især godt for samarbejdet, hvis forældrene har mulighed for at deltage i børnehave- og 1. klasse således at begge parter kan lære hinanden at kende. Både børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for råd og vejledning omkring børnenes sundhed og trivsel. Majbritt Vonsild er tilknyttet børnene i A-klasserne og hun træffes fredag formiddag. Lisbet Holst Benthin er tilknyttet børnene i B- og C- klasserne samt Katamaranen og Trimaranen, og hun træffes tirsdag og torsdag formiddag. Sekretæren træffes tirsdag formiddag i ulige uger og fredag formiddag i lige uger. 18

19 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. * Cykler og knallerter skal trækkes ind og ud af skolegården. * Man må ikke lege/opholde sig ved cykelstativerne. * Alle voldsomme og farlige lege/aktiviteter er forbudt. * Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold- og basketbanerne. * Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. * Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. samt eleverne fra 3. klasse indtil efterårsferien. * Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. * Ingen elever må forlade skolens område (undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres skriftlige tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.) * Løb og leg på gangene er ikke tilladt. * Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. * Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger. * Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne (jf. regler for idræt side 16) undtaget dog perioden indtil hallen er bygget færdig. * Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. * Mobiltelefoner kan inddrages ved uretmæssig brug (jf. webetik). Ved overtrædelse inddrages telefonen, som kan afhentes af eleven efter skoletid på skolens kontor. * Rygning på skolens område er ikke tilladt. * Cykelhjelm eller tilsvarende må ikke bæres under leg på klatrestativer eller lignende. Tænk over, hvad du gør! I skoletiden gælder følgende regler for alle elever. Dog kan der i tilfælde af et fagligt og/eller pædagogisk hensyn gives dispensation af læreren/pædagogen, der i undervisningen bruger et digitalt medie. Jævnfør Det Computer Etiske Instituts anbefalinger forventes det, at du: * opfører dig korrekt i forbindelse med al slags kommunikation på internettet. * behandler billeder og personfølsomme oplysninger korrekt. * respekterer regler om ophavsret og copyright. * forholder dig kritisk til materialer fundet på internettet. * ikke opsøger pornografiske eller racistiske hjemmesider. * ikke sender s, chatter eller bruger nogen form for kommunikation anonymt på internettet. * i undervisningstiden kun chatter, sender s eller benytter andre kommunikationsformer (Facebook o.l.) på internettet, hvis det har faglig/pædagogisk relevans. * undgår at medvirke til udbredelse af virus/spam så vidt muligt. Regler for bærbar Når eleverne transporterer en bærbar, skal den bæres med 2 hænder og være lukket. Den åbnes først, når den står på et bord. Etiske spilleregler på Søndervangskolen ved brug af digitale medier * kun har din mobil fremme i timerne, hvis den bruges i forbindelse med undervisningen. * ikke tager eller videregiver billeder, optager lyd eller video af andre mod deres vilje eller uden deres vidende. Det Computer Etiske Institut anbefaler: Du skal ikke bruge en computer til at skade andre mennesker. Du skal ikke blande dig i andre menneskers computer arbejde. Du skal ikke snuse rundt i andre menneskers computerfiler. Du skal ikke bruge en computer til at stjæle. Du skal ikke bruge en computer til at bære falsk vidne. Du skal ikke kopiere eller benytte licensbeskyttet software, du ikke har betalt for. Du skal ikke bruge andre menneskers computerresurser, med mindre du har fået retmæssig lov af ejeren. Du skal ikke ændre eller blande dig i andre menneskers intellektuelle output. Du skal altid bruge en computer på en måde, der sikrer en respektfuld behandling af dine medmennesker. 19

20 Plan over Søndervangskolen 2011/2012 August - september September - jul Ombygges Ombygges Ombygges Ombygges Jul - sommer Indskoling Indskoling

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen - for fremtiden

Søndervangskolen - for fremtiden Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2660 Glostrup tlf. 43962980 Fax / 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside : http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS

Læs mere

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca. 1100 studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere