Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer."

Transkript

1 Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen af 7 ordinære medlemmer, samt 3 suppleanter. Det er dejligt at vi stadig er en fuldtallig bestyrelse med meget erfaring på de forskellige poster, så vi kan lave gode overleveringer, når nogen vælger at træde ud af bestyrelsen. Jeg ved fra møder med andre faglige selskaber at det bestemt ikke er alle som har så let ved at rekruttere til bestyrelsesposter, og det er dejligt at kunne rekruttere så engagerede og kvalificerede suppleanter til bestyrelsen. Det har været en utrolig stor hjælp at være flere til at løfte i flok, da vi er dels er blevet mere ambitiøse, dels har taget flere områder ind og ikke mindst har valgt at løse flere opgaver selv i stedet for at få hjælp udefra. Vi har i det forløbne år været max antal personer i bestyrelsen, dvs. 7 ordinære medlemmer og 3 suppleanter. Efter sidste generalforsamling, tog vi afsked med den tidligere sekretær Margit Holm som har valgt at gå på efterløn. Da vi først senere kunne få dækket sekretærposten, valgte Margit at give en ekstra hånd med det forgangne år. Dette har været en stor hjælp, og vi er meget glade for at have haft denne mulighed. Vi havde Anja Christensen som suppleant i starten af perioden, men hun har valgt at trække sig i løbet af sidste sommer, og er dermed udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er inden denne generalforsamling sammensat således: Region Nord: Web nurse, medlemsreg. Heidi Hvistendahl, udviklingssygeplejerske, Ålborg Sygehus Region Midt: Næstformand Suppleant (kommunikation) Hanne Mainz, klinisk sygeplejespecialist, Århus Universitetshospital Janni Strøm, klinisk sygeplejespecialist, Regionshospitalet Viborg Region Syddanmark: Kontakt til udstillere Charlotte Siefert, uddannelsesansvarlig, OUH Kasserer Randi L. Jensen, specialeansvarlig, Kolding Sygehus Suppleant (international samarbejde) Kirsten Specht, phd studerende, Vejle Hospital Suppleant (kursuskoordinator) Susanne Jung Høvsgaard, projektsygeplejerske, Vejle Hospital Region Hovedstaden: Sekretær Region Sjælland: Formand, Dasys Redaktør Berit Ahlmann Thomsen (nyt bestyrelsesmedlem) Udviklingssygeplejerske, Herlev Hospital (Margit Holm har hjulpet med denne post), afd.spl., Næstved Sygehus Betty Mikkelsen, kvalitetskoordinerende spl, Aleris-Hamlet Hospitaler 1

2 De to nye i bestyrelsen, Janni og Berit, er kommet godt i gang, og bidrager med nye, gode input, De er indgået i bestyrelsesarbejdet på lige fod med os andre med eget ansvarsområde. Vi er bredt repræsenteret i bestyrelsen, således at vi dækker forskellige dele af den ortopædkirurgiske sygepleje og de fem regioner. Det er en stor fordel, da vi således kan få forskellige vinkler på sygeplejen, og ligeledes sikrer at kendskab til FSOS når ud i de forskellige dele af landet og den anden vej hvad der foregår i regionerne når ind til FSOS bestyrelse. Vi har direkte valg til bestyrelsen, hvor vi stemmer om de opstillede kandidater her på generalforsamlingen. Kandidatanmeldelsen skal ske til formanden senest 4 uger før. Er der kun 7 kandidater er de valgt uden afstemning. Bestyrelsen kan ved mangel på kandidater selv supplere sig indtil næstkommende generalforsamling, hvor kandidaturet skal af - eller bekræftes ved valg. Der kan ske genvalg, max. 3 gange = 8 år i alt. Interesserede er altid velkomne til at kontakte den siddende formand for nærmere oplysninger. Som suppleant får man dagsordener og referater, og forventes at deltage i bestyrelsesmøder. Der er anmeldt 2 nye kandidat til bestyrelsen op til denne GF. Det er souschef Susanne Lund Andersen fra Næstved Sygehus, Region Sjælland, og Udviklingssygeplejerske Birgitte Skovgaard fra Regionshospitalet Silkeborg, Region Midt. Da vi har et andet bestyrelsesmedlem som går på barselsorlov vil vi indstille til at begge bliver valgt ind. Vi ved at Hanne Mainz stopper ved næste GF. Indsatsområder / gennemførte aktiviteter: - Landkursus 2012 med temaet Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden d /3-12 på Trinity, Fredericia - Temadag for sygeplejersker indenfor skulder- og håndspecialet Av min arm d. 23/10-12, OUH - Medlemskab af ICON - Ansøgning til DSR s udviklingspulje (Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje) afslag på ansøgning i november 2012, men opfordring til at prøve igen i maj Ansøgning om støtte til Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje fra DASYS ifm 10-års jubilæum, men desværre ikke støtte herfra. - Fortsat planlægning og implementering / drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje (centerrådsmøde i Århus og Køge) - Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for skulder / albue opstartet Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje til patienter med håndkirurgi (januar 2013 Odense) - Afvikling af 6 bestyrelsesmøder: 3 i Kvæsthuset i København (d. 20/6-12, 10/12-12, 29/1-13), 1 internatmøde ved Saksild Strand d. 30/9-1/10-12, 1 aftenmøde efter temadag i Odense (d. 23/10-12), og sidst 1 møde i Fredericia (d. 19/3-13) - Deltagelse i DSR s konference for Faglige Selskaber og DASYS på Vilvorde i december - Nyt reklamemateriale (krus FSOS), bogmærke (VIDOKS / FSOS) - Diskuteret og opdateret vores visioner og strategi (se folder) - Udarbejdelse af årshjul for FSOS 2

3 Vores største udfordringer: - Moms og skat - Manglende mailadresser på medlemmer - Hjemmesiden. Den nye hjemmeside er startet op, men der er startvanskeligheder. - Oprettelse af elektronisk medlemsbetaling via nets Kursusaktiviteter: Landskursus 2012 blev afholdt på Trinity d /3-12. Temaet var Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden. Emnerne var: Patientens angst og bekymring ift effekt af behandlingen til patienter med hofte.- og skulderalloplastik Ortogeriatrisk sygepleje den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien Blodtransfusion til svage ældre med hoftefraktur, Erfaringer med opgaveglidning alloplastik patienternes oplevelse med VAC, PatientSikkert Sygehus som projekt kommunikation i en ortopædkirurgisk afdeling, hvorfor forstår vi ikke altid hinanden? PARIS (Patientens Rejse i Sundhedsvæsenet) anvendt som analysemodel for håndpatienter Postoperativ obstipation hos patienter med hoftebrud PROHIP et interregionalt projekt om hoftenære frakturer og hoftealloplastikker mellem Skåne (Sverige) og Region Sjælland Kliniske kvalitetsdatabaser: Hvordan kan de bruges i en ortopædkirurgisk afdeling? Hvordan fremmes ortopædkirurgisk sygepleje gennem internationalt samarbejde? Journal Club bidrager til kompetenceudvikling i Ortopædkirurgisk Afdeling. FSOS nu og i fremtiden Projekt Bevægelse under indlæggelse Projekt om sår og amputationspatienter Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP) hvordan bruges det fremadrettet i en ortopædkirurgisk afdeling? Udfordringer og dilemmaer i fremtidens ortopædkirurgiske sygepleje. Årets temadag blev afholdt d. 23/10-12, og var for sygeplejersker med interesse for skulder- og håndkirurgi, med titlen Av, min arm. Det var en rigtig god dag med rigtig gode oplæg og diskussioner og fine evalueringer. Vi havde ikke troet der ville være så stor tilslutning, da det er en niche af sygeplejen. Men vi var desværre nødt til at sige nej til en del interesserede pga lokalets størrelse. Emnerne var: skulderfraktur / alloplastik opgaveoverdragelse ifm anlæggelse af skulderblokader netværk for sygeplejersker med interesse for skulder / albuepatienter behandlersygeplejerskers kontrol af patienter med frossen skulder opstart af skulderdatabase optimering af patientforløb for skulderalloplastikpatientr ved anvendelse af auditmetoden sygepleje til skulderalloplastikpatient dupuytrens kontraktur behandlet med Xiapex axillarisblokade som smertebehandling ved håndkirurgiske patienter selvstændige håndkirurgiske sygeplejeprogrammer lægelige aspekter ift diagnosen og ny forskning og udvikling indenfor håndspecialet 3

4 Dette års landkursus med temaet Overgange og samarbejde i de ortopædkirurgiske patientforløb -implementering, formidling, samt kom godt hjem I år prøver vi noget nyt med talere fra både Storbritanien og Sverige. Deltagerantallet i år med 127 tilmeldte er bare rigtig flot, og det er vi naturligvis stolte af. Bestyrelsens arbejde. Formanden I løbet af året har jeg formidlet og besvaret de mange henvendelser der kommer via DSR, DASYS og medlemmer af FSOS. Der er rigtig mange løse ender at holde styr på, bl.a. ift udpegninger via DASYS. Vi har i år indsendt skemaer med forslag til emner for nationale retningslinjer til Sekretariat for Nationale Kliniske retningslinjer. Her har vi foreslået følgende emner: - Pleje og behandling af primær total hoftealloplastik - Pleje og behandling af og rehabilitering af større underekstremitetsamputation (crus- og femur) specielt med fokus på det perioperative forløb - Pleje og behandling af patienter med dupuytrens kontraktur - Pleje og behandling af patienter med diagnosen Commotio cerebri Jeg har deltaget i DSR s konference for FS og DASYS. Derudover sidder jeg i Centerrådet i Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Næstformand. Hanne Mainz har bl.a. deltaget i nedenstående områder: Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har nu eksisteret i godt et år. Centeret er initieret af Fagligt Selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker, men er en selvstændig enhed ledet af en Styregruppe og finansieret af eksterne midler. Videnscenteret er kommet godt fra start og har fået opbygget en stærk organisation. Styregruppen, som har repræsentanter fra alle regioner og FSOS, har udarbejdet strategier og sikret den fremtidige drift af centeret. Med undtagelse af et par afdelinger, har hver ortopædkirurgiske oversygeplejerske i Danmark bidraget til næste års drift af videnscenteret med et beløb på mellem kr. FLOT. Det videnskabelige råd har været ihærdig med at indsende faglige bidrag til den nyetablerede hjemmeside, og videnscenterets medarbejdere har sørget for at samle, videregive og holde styr på det hele. Sammen med FSOS har alle været opmærksomme på, at formidling om videnscenteret er af stor betydning for at nå ud til alle ortopædkirurgiske sygeplejersker, som hjemmesiden henvender sig til, og som Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje er tilegnet. DASYS s dokumentationsråd har i samarbejde med DSR færdiggjort statusrapport for dokumentation. Rapporten gør status over det arbejde og den udvikling, der sker inden for dokumentation af sygepleje i dag. Rapporten viser, at danske sygeplejersker arbejder systematisk med dokumentationen i hele landet, og at sygeplejersker generelt er enige om, hvordan dokumentationen skal struktureres, og hvad den skal indeholde. Rapporten beskriver væsentligste indsatsområder og tendenser inden for dokumentation som fx instrumenter, skalaer og kliniske databaser. Det er håbet, at statusrapporten kan bidrage til debat i klinisk sygeplejepraksis og i uddannelses- og forskningsmiljøerne samt anvendes som argumentation i debatter om dokumentationspraksis og i udviklingen af journalsystemerne i hele landet. Se link. pport%20sep.% pdf Næste indsatsområde er under overskriften: Sygepleje og fælles terminologi, hvor første del af handlingsplanen er, at undersøge de eksisterende terminologier nationalt og internationalt. 4

5 Derudover er vi i gang med at planlægge Dokumentationskonferencen, som bliver d september 2013 i Turbinehallerne i Århus og kommer til at omhandle Elektronisk Dokumentation Styregruppen for DR hoftebrud (Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud) har det sidste år i samarbejde med kompetencecenter Nord udarbejdet og kommenteret årsrapport med data fra Her i marts mødes man igen til Nationalt audit vedrørende den nye årsrapport med data fra I den sidste årsrapport kunne vi se en betydelig forbedring af korrekt indberetning af data via Landspatientregisteret med den bedste indberetningsprocent og datakvalitet til dato. Foreslåede optimeringsområder er ventetiden til operation (fra indlæggelse), som fortsat ca. 1,5 døgn i gennemsnit og opmærksomhed på indberetning af prognostiske faktorer bl.a.cas som mål for basismobiliten. I dette år vil styregruppe evaluere de nuværende indikatorer og vurdere, om der er basis for at nye indikatorer introduceres. Forslag til nye indikatorer modtages derfor gerne. Rådgivende forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram er med til at give faglige input ift udviklingen af de kliniske kvalitetsdatabaser. Her deltager Hanne som DSR og DASYS repræsentant. Hanne har siddet med i en høringsgruppe vedr. "Anvendelse af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser", hvor fokus har været at få ensrettet og tilrettet årsrapporterne, så de er lettere at anvende direkte I klinikken. Hanne har også været aktiv i en arbejdsgruppe vedrørende "Anvendelse af kliniske kvalitetsdata til forskning". Fokus har været, at få en mere ensrettet og nemmere adgang til anvendelse af kvalitetsdata til forskning Kasserer. Vores kasserer Randi Jensen bliver stadig klogere på tolkning af moms- og skatteregler ift de faglige selskaber. Det er meget afgørende for såvel regnskab som budget at vi skal betale moms og skat. Vi har indberettet moms og skat siden september 2011, hvor vi fik det endelige svar fra SKAT. Vi indbetaler nu moms x 2 pr. år. Vi er skattepligtige og afleveres selskabsselvangivelse. Vi betaler skat af overskud på ikke medlemmer. Alle honoreringer, tranport i egen bil indberettes til skat hver måned. Vi bruger to revisorer en til årsregnskab og en til selvangivelse. Udover dette, har Randi igen i år været tovholder på at arrangere dette års landkursus, bl.a. ved at koordinere med kursusstedet. Samarbejdet med Trinity fungerer rigtig godt, da vi nu kender hinanden og har en fast kontaktperson. Randi indgår sammen med Hanne i styregruppen for DR Hoftebrud (tidligere NIP). Webnurse. Heidi Hvistendahl er vores Web-nurse. Vi lavede for flere år siden en brainstorm over alt det vi gerne vil have ind på hjemmesiden, men hjemmesiden har vi ventet længe på. Vi startede hjemmesiden op d. 1/ Vi skulle manuelt ligge alt over på den nye hjemmesiden. Heldigvis er den nye hjemmeside nemmere at arbejde med end den gamle. Der er sammenkobling til resten af DSR, således at systemet fanger hvad du interesserer dig for og på den måde kommer med forslag til interessante nyheder. Der har været god hjælp i DSR, men systemet kan ikke helt tilbyde det vi gerne vil, men det arbejdes der løbende med hos DSR. Vi har lagt den strategi at invitere en medarbejder til næste bestyrelsesmøde ang. Hjemmesiden og mulighederne i denne. Hvis vi mener der skal yderligere hjælp til at komme videre, vil vi undersøge muligheden for at købe ekstern hjælp. For nu skal der ske noget for alvor Ved at vi lægger et kort beslutningsreferat fra vores bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden, kan I som medlemmer følge med, hvad vi aktuelt er optaget af. 5

6 Der er lang vej endnu med hjemmesiden, da Heidi mangler input udefra. Siden bliver først levende, når der kommer artikler, tanker og nyheder fra hele landet fra medlemmerne. Vi er meget afhængig af at medlemmernes data er opdateret på dsr.dk, for ellers vil de ikke modtage nyhedsbrev mm, da vi henter alle data her. HUSK at melde dig til at få nyheder fra hjemmesiden det gør du på dsr.dk under min side. Vi har valgt at Janni som er vores nye suppleant som skal have fokus på kommunikation, vil være ressourceperson ift hjemmesiden. Medlemsregistrering. Denne post hører også under webnursen. Vi har aktuelt ca. 330 medlemmer. I år har vi den udfordring at overgang til betaling via nets har givet lidt startproblemer. Derfor har vi endnu ikke fået indbetaling fra medlemmerne. Kontingentet er en væsentlig del af vores budget, som gør det muligt at lave de aktiviteter vi gør til gavn for medlemmerne. Redaktør. Betty Mikkelsen er vores redaktør. Vi besluttede efter sidste generalforsamling at fravælge det trykte Nyhedsbrev, som tidligere udkom 2 gange årligt. I stedet blev Nyhedsbrevet udsendt som et elektronisk link pr. mail til alle medlemmer i sommer Dette Nyhedsbrev var flot sat op af en grafiker, men var også dyrt. Udfordringen i at sende elektronisk Nyhedsbrev har været at der er en stor del af mailadresserne som er inaktive, og en del mangler vi mailadresser på. Det er et stort arbejde at holde mailadresserne ajour. I december blev Nyhedsbrevet udsendt som mail med vedhæftede filer. Vi vil fremover arbejde med formen på det elektroniske Nyhedsbrev, som en mere samlet udgave end sidst udsendte, men også billigere end det første. Vi påtænker at lave en kommunikationsstrategi, hvor bl.a. Nyhedsbrevets fremtidige eksistens fastlægges. Vi skal bl.a. beslutte hvad der skal sendes til medlemmerne, i forhold til hvad der lægges på vores hjemmeside og facebook. En af ideerne er at sende mail ud om at der er noget nyt på et af de elektroniske medier, så I selv går ind og søger oplysningerne. Det vil betyde at I vil kunne få nyhederne hurtigere, end med halvårlige Nyhedsbreve. Men som sagt har vi ikke lagt os fast på noget endnu, Vi har ved denne konference lavet en konkurrence med det formål at hente inspiration til netop hvordan vi bedst løser opgaven med Nyhedsbrevet. Derudover har Betty arbejdet med oprettelse af alle medlemmer hos nets, således at kontingentet fremover kan opkræves elektronisk. Det er også i denne forbindelse et kæmpe arbejde at indhente de rigtige adresser (denne gang postadresse), men det hele er ved at lykkes og årskontingentet 2013 vil blive opkrævet i april. Sekretær. Margit Holm har sammen med vores nye sekretær Berit lavet et stort arbejde med at lave referater fra alle møder, kurser og temadage, og sørger for at disse gøres tilgængelige i rette fora. Herudover er det sekretæren som laver vores mødeindkaldelser og booker mødelokaler. Kontakt til udstillere. 6

7 Charlotte Siefert er vores kontakt til udstillere, og har dermed kontakten til de firmaer / repræsentanter som udstiller på vores temadage og landskurser. Det er vigtigt, at vi har denne kontakt med firmaerne, som fører mange gode faglige input med sig, og sætter ekstra kulør på vores arrangementer. Vi er derfor meget glade for de firmaer der trods krisetider støtter os med stande. Det har været en stor udfordring i år pga besparelser i mange firmaer, og mange omstruktureringer. Der er endvidere en udfordring ift medicinalfirmaer og lovgivning ift reklamer. I år har vi, ligesom sidste år, valgt kun at have udstillere første dag, men håber så til gengæld at I har besøgt dem flittigt. Charlotte har udover dette lavet et stort arbejde omkring efterårets temadag som blev afholdt på OUH. Charlottes opgave har også været opstart af en netværksgruppe for håndkirurgisk interesserede sygeplejersker i år. Charlotte informerer om FSOS og VIDOKS på Fyn, og har her stor opbakning fra sin oversygeplejerske som giver en forbilledlig støtte omkring vores arbejde. Suppleanter. Vi har i år haft suppleanter. Det er dejligt at have ekstra i bestyrelsen, så vi er flere til at løfte opgaverne. Internationalt samarbejde. Kirsten Specht er stadig suppleant, da vi ikke har en ordinær post som hedder internationalt samarbejde. Men det vil fortsat være Kirstens faste post. Kirsten er den gennemgående person ift varetagelse og udbyggelse af vores medlemskab af ICON som startede sidste år. Det er rigtig spændende at høre om den vidensdeling som sker såvel via skype som ved internationale møder og konferencer. Kirsten har til denne konference skaffet eksemplarer af det internationale tidsskrift og et medlemskab af tidsskriftet som præmie for bedste abstract. Der har i 2012 været afholdt 5 ICON comittee meetings. De 4 som skype møder og det ene i forbindelse med AMON / ICON konferencen på Malta i oktober. Kirsten har været del af det arbejde som har foregået på tværs af 7 lande omkring hoftebrudspatienter. Arbejdet er publiceret i part 1og part 2 i International Journal of Orthopaedic and Trauma nursing. ICON har samarbejdet med EFORT om nurse day d. 23. maj 2012 i Berlin. Derudover har ICON samarbejdet med AMON om en international konference på Malta d oktober Kursussekretær. Susanne Jung Høvsgaard ligeledes en fast del af bestyrelsen, selv om hun også har titlen suppleant. Susanne har også i år varetaget den store opgave at være kursuskoordinator ift temadag og landskonference. Det er en meget tidskrævende opgave op til arrangementerne, hvor der foregår en livlig kommunikation mellem deltagere og Susanne (og resten af bestyrelsen). Vi har tidligere købt os til hjælp til opgaven, og overvejer også fortsat hvordan opgaven bedst OG nemmest løses. Susanne har selv udarbejdet skema som sendes ud til deltagerne ved tilmelding, og der er efterhånden lavet mange gode arbejdsgange omkring tilmeldingerne. Kommunikation. Sidste suppleant er Janni Strøm som for kort tid siden er indtrådt i bestyrelsen, for at varetage opgaven med kommunikation og synlighed. Janni er ved at udarbejde en kommunikationsstrategi. Janni vil endvidere hjælpe med Heidi at opdatere den nye webside. Diplommodul. 7

8 FSOS har tidligere initieret et modul på diplomuddannelsen om ortopædkirurgisk sygepleje. Dette modul har desværre heller ikke i år været udbudt hverken i Århus eller Nordsjælland. Netværksgrupper. De tidligere års temadage har ansporet os til at skabe landsdækkende netværksgrupper. Der er startet i alt 7 grupper for sygeplejersker, der er interesseret i henholdsvis knæalloplastikpatienter, amputationspatienter, patienter med hoftebrud, hoftealloplastikker, ortopædkirurgisk sygepleje til børn, skulder / albue og sidst håndkirurgi. De sidste 2 er startet indenfor det sidste år. Formålet er at højne den faglige kvalitet indenfor ortopædkirurgisk sygepleje. Bestyrelsen i FSOS har været initiativtager til planlægning af det første møde i grupperne, og har afholdt opstartsmøder i Odense og Århus. Netværksgruppen tildeles en kontaktperson fra bestyrelsen, og det er muligt for grupperne at skrive om deres arbejde i Nyhedsbrevet. Samarbejdet med DASYS. FSOS er medlem af DASYS, der er en paraplyorganisation for de faglige selskaber og andre selskaber af relevans for sygeplejen. Dasys formål er at fremme sygeplejens position i samfundet, og de udpeger repræsentanter til råd, nævn, og andre organer, hvor der tages beslutninger om sygeplejen. Vi får mange henvendelser vedr. udpegning og i det forløbne år har fra FSOS udpeget følgende: Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele, Birthe Hedegaard, specialeansvarlig spl., Århus Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser, Charlotte Myhre Jensen, udv.spl. OUH, Susanne Nygaard Nielsen, specialeansvarlig spl. Regionshospitalet Viborg (det kostede en del korrespondance, men VI FIK 2 SYGEPLEJERSKER MED I GRUPPEN!!!) Der er 31 medlemsorganisationer der er medlem af DASYS. DASYS er uafhængig af DSR. Vi søger at have poster i DASYS råd. Hanne Mainz Århus, er medlem af dokumentationsrådet. Mette Trads, Regionshospitalet Randers har udpeget til forskningsrådet, og er nu trådt ind i bestyrelsen i DASYS. Vi har i år fået en repræsentant i uddannelsesrådet Pia Koustrup, lektor ved VIA University College, spl. udd. Århus.. Grethe Kirk som har været bestyrelsesmedlem i DASYS, men har valgt at trække sig fra denne post. Samarbejdet med de øvrige faglige selskaber. I december 2012 var Susanne og jeg til konference på Vilvorde i Nordsjælland, hvor DSR havde inviteret alle FS`er. Fripladser og rejselegater. Vi har i år haft 3 ansøgninger til friplads til FSOS landskonference. De to af ansøgerne har fået tildelt en friplads: Linda Koldsgaard og Margit Holm. Der har været en ansøgning til rejselegat fra Mai Sommer. Denne er imødekommet. Rejselegat kan søges når man har været medlem af FSOS i 2 år, og der kan søges 3000 kr. Ideer til diskussion. Nyhedsbrevet. Vi har ved denne konference en konkurrence. Hvordan tænker I Nyhedsbrevet i fremtiden? Det fremtidige arbejde i FSOS. 8

9 Vi vil fortsat tilstræbe, at være aktive i forhold til at afvikle temadage og landskonferencer. Vi vil ligeledes være med til at sætte ortopædkirurgisk sygepleje på dagsordenen både lokalt, regionalt og nationalt, og nu også internationalt. Vores strategi i forhold til branding er synlighed ved aktiviteter, info materiale på vores hjemmeside og som pjecer. Vi nævnte sidste år at vi gerne vil initiere et referenceprogram for amputationspatienter, sammen med DOS og andre interessenter. Referenceprogrammet for hoftealloplastikker trænger også til at blive revideret indenfor en kortere tidshorisont, og dette vil vi også gerne bidrage til. Referenceprogrammerne erstattes af Nationale kliniske retningslinjer, og der er indgivet forslagtil sekretariat for nationale kliniske retningslinjer om begge disse emner. I år har vi valgt at bruge kræfterne på noget andet (bl.a. internationalt samarbejde og nationalt videnscenter). Vi har et ønske om at få mere sygepleje ind i de kliniske kvalitetsdatabaser, og har derfor også haft fokus på dette både ved sidste temadag og landskursus. Vi overvejer nu at planlægge en temadag (evt. i efteråret 2013) om kliniske kvalitetsdatabaser med en præsentation af kliniske kvalitetsdatabaser indenfor ortopædkirurgien (i første omgang knæ- og hoftealloplastikker). Eventuelt med gode eksempler på, hvordan vi bruger resultaterne i klinikken. Derudover håber vi, at få en diskussion af, hvordan vi sikrer, at disse databaser afspejler hele patientforløbet med en drøftelse af, hvilke sygeplejefaglige indikatorer, der kunne være relevante at monitorere på. Vi arbejder også på, at kunne præsentere nogle af de internationale erfaringer, der er på området Vi håber på god tilslutning til denne dag, som forhåbentlig giver input til det videre arbejde. Vi skal nok booke et lokale der kan rumme flere deltagere end sidste temadag Vi har derudover et ønske om at lave en temadag om smertebehandling, evt. i samarbejde med et medicinalfirma. De to temadage bliver nok ikke i samme år, da et sådan arrangement kræver stort arbejde. FSOS visioner: FSOS vil støtte og fremme ortopædkirurgisk sygepleje så den udføres ud fra evidens og best practice FSOS er en del af det internationale samarbejde for ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS præger udviklingen indenfor ortopædkirurgien både fagligt, organisatorisk og politisk FSOS er et dynamisk selskab i dialog med ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS medvirker til kontinuerlig kvalitetsudvikling af den ortopædkirurgiske sygepleje FSOS strategi: At udviklingen aktivt præges ved deltagelse i diverse råd, arbejdsgrupper og gennem høringssvar At være forum for videndeling gennem selskabets aktiviteter f.eks. ved konferencer, temadage, netværksgrupper m.m. At FSOS er kendst blandt alle ortopædkirurgiske sygeplejersker og studerende i ortopædkirurgisk regi At hjemmesiden og facebook er opdateret og besøges hyppigt af medlemmerne At udbrede kendskab til Vidoks: Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje At medvirke til udvikling af kliniske retningslinjer At styrke kvalitetsudviklingen f.eks. ved udarbejdelse af kliniske indikatorer At være faglig sparringspartnere til DASYS/DSR 9

10 At samarbejde tværfagligt for at opdatere den ortopædkirurgiske sygepleje, eks. via styrket samarbejde med DOS Udgående bestyrelsesmedlemmer Margit holm som udtrådte officielt ved sidste GF, forlader nu igen bestyrelsen. Tak for din indsats det sidste år. Derudover udtræder jeg selv af bestyrelsen efter at have siddet max tid, dvs. i alt 8 år. Det har været utrolig spændende og lærerigt, både de 5 år som redaktør og de sidste 3 år som formand. Det har været en stor ære at være formand for FSOS, og jeg overlader nu trygt denne post til den næste i rækken ved det næste ordinære bestyrelsesmøde i juni 2013, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig. Tak til bestyrelsen. Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et positivt og inspirerende samarbejde, hvor alle bidrager med stort engagement. Ligeledes tak til de mange udstillere, der har støttet op om vore arrangementer og til alle medlemmer for året, der er gået. Beretningen overdrages hermed til generalforsamlingens godkendelse., Formand for Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker. Fredericia den Dirigent: Mette Trads. 10

Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13

Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13 Årsberetning FSOS Generalforsamling d. 20/3-13 Bestyrelsens sammensætning Web nurse, medlemsreg., Heidi Hvistendahl, udviklingssygeplejerske, Ålborg Sygehus, Region Nord Næstformand, Hanne Mainz, klinisk

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Formand Susanne Jung Næstformand Hanne Mainz Kasserer Randi Jensen Webnurse Janni Strøm Koordinerer henvendelser fra bla DSR, DASYS, medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, Centerråd for VIDOKS, arbejdsgruppe

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter Netværksdag for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter 13. april 2010 Århus Sygehus, Århus Universitetshospital "Udvikling kommer af at dele viden med andre" Bertel Haarder, undervisningsminister/sundhedsminister

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Beretning Margit Roed 2013 Hvad var det vi gerne ville? Øget kontakt med medlemmerne Faglige Selskaber Mere synlige - indflydelse Udvikling af den professionelle

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER Formandens beretning 1.7.2014 30.6.2015 FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER 1 Generalforsamling fredag den 6. november 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Formand/ webredaktør: Mette

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår.

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. www.tosprog.dk Referat fra Generalforsamling: Torsdag d. 20.3.2014 kl. 17.30-18.30 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Dagsorden: 1.Valg af dirigent og

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015 dasys@dasys.dk dasys.dk Formål at samle udsagn fra dokumentationskyndige for at undersøge hvilke krav danske sygeplejersker stiller,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling

Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling Referat 9. ordinære generalforsamling i FS-KAB lørdag d. 24/10-2015 kl. 10 12. Odense Universitetshospital, Patienthotellet

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat fra 17. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 8. april, 2013 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Marianne Eg Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere