Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer."

Transkript

1 Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen af 7 ordinære medlemmer, samt 3 suppleanter. Det er dejligt at vi stadig er en fuldtallig bestyrelse med meget erfaring på de forskellige poster, så vi kan lave gode overleveringer, når nogen vælger at træde ud af bestyrelsen. Jeg ved fra møder med andre faglige selskaber at det bestemt ikke er alle som har så let ved at rekruttere til bestyrelsesposter, og det er dejligt at kunne rekruttere så engagerede og kvalificerede suppleanter til bestyrelsen. Det har været en utrolig stor hjælp at være flere til at løfte i flok, da vi er dels er blevet mere ambitiøse, dels har taget flere områder ind og ikke mindst har valgt at løse flere opgaver selv i stedet for at få hjælp udefra. Vi har i det forløbne år været max antal personer i bestyrelsen, dvs. 7 ordinære medlemmer og 3 suppleanter. Efter sidste generalforsamling, tog vi afsked med den tidligere sekretær Margit Holm som har valgt at gå på efterløn. Da vi først senere kunne få dækket sekretærposten, valgte Margit at give en ekstra hånd med det forgangne år. Dette har været en stor hjælp, og vi er meget glade for at have haft denne mulighed. Vi havde Anja Christensen som suppleant i starten af perioden, men hun har valgt at trække sig i løbet af sidste sommer, og er dermed udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er inden denne generalforsamling sammensat således: Region Nord: Web nurse, medlemsreg. Heidi Hvistendahl, udviklingssygeplejerske, Ålborg Sygehus Region Midt: Næstformand Suppleant (kommunikation) Hanne Mainz, klinisk sygeplejespecialist, Århus Universitetshospital Janni Strøm, klinisk sygeplejespecialist, Regionshospitalet Viborg Region Syddanmark: Kontakt til udstillere Charlotte Siefert, uddannelsesansvarlig, OUH Kasserer Randi L. Jensen, specialeansvarlig, Kolding Sygehus Suppleant (international samarbejde) Kirsten Specht, phd studerende, Vejle Hospital Suppleant (kursuskoordinator) Susanne Jung Høvsgaard, projektsygeplejerske, Vejle Hospital Region Hovedstaden: Sekretær Region Sjælland: Formand, Dasys Redaktør Berit Ahlmann Thomsen (nyt bestyrelsesmedlem) Udviklingssygeplejerske, Herlev Hospital (Margit Holm har hjulpet med denne post), afd.spl., Næstved Sygehus Betty Mikkelsen, kvalitetskoordinerende spl, Aleris-Hamlet Hospitaler 1

2 De to nye i bestyrelsen, Janni og Berit, er kommet godt i gang, og bidrager med nye, gode input, De er indgået i bestyrelsesarbejdet på lige fod med os andre med eget ansvarsområde. Vi er bredt repræsenteret i bestyrelsen, således at vi dækker forskellige dele af den ortopædkirurgiske sygepleje og de fem regioner. Det er en stor fordel, da vi således kan få forskellige vinkler på sygeplejen, og ligeledes sikrer at kendskab til FSOS når ud i de forskellige dele af landet og den anden vej hvad der foregår i regionerne når ind til FSOS bestyrelse. Vi har direkte valg til bestyrelsen, hvor vi stemmer om de opstillede kandidater her på generalforsamlingen. Kandidatanmeldelsen skal ske til formanden senest 4 uger før. Er der kun 7 kandidater er de valgt uden afstemning. Bestyrelsen kan ved mangel på kandidater selv supplere sig indtil næstkommende generalforsamling, hvor kandidaturet skal af - eller bekræftes ved valg. Der kan ske genvalg, max. 3 gange = 8 år i alt. Interesserede er altid velkomne til at kontakte den siddende formand for nærmere oplysninger. Som suppleant får man dagsordener og referater, og forventes at deltage i bestyrelsesmøder. Der er anmeldt 2 nye kandidat til bestyrelsen op til denne GF. Det er souschef Susanne Lund Andersen fra Næstved Sygehus, Region Sjælland, og Udviklingssygeplejerske Birgitte Skovgaard fra Regionshospitalet Silkeborg, Region Midt. Da vi har et andet bestyrelsesmedlem som går på barselsorlov vil vi indstille til at begge bliver valgt ind. Vi ved at Hanne Mainz stopper ved næste GF. Indsatsområder / gennemførte aktiviteter: - Landkursus 2012 med temaet Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden d /3-12 på Trinity, Fredericia - Temadag for sygeplejersker indenfor skulder- og håndspecialet Av min arm d. 23/10-12, OUH - Medlemskab af ICON - Ansøgning til DSR s udviklingspulje (Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje) afslag på ansøgning i november 2012, men opfordring til at prøve igen i maj Ansøgning om støtte til Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje fra DASYS ifm 10-års jubilæum, men desværre ikke støtte herfra. - Fortsat planlægning og implementering / drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje (centerrådsmøde i Århus og Køge) - Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for skulder / albue opstartet Opstart af netværksgruppe for sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje til patienter med håndkirurgi (januar 2013 Odense) - Afvikling af 6 bestyrelsesmøder: 3 i Kvæsthuset i København (d. 20/6-12, 10/12-12, 29/1-13), 1 internatmøde ved Saksild Strand d. 30/9-1/10-12, 1 aftenmøde efter temadag i Odense (d. 23/10-12), og sidst 1 møde i Fredericia (d. 19/3-13) - Deltagelse i DSR s konference for Faglige Selskaber og DASYS på Vilvorde i december - Nyt reklamemateriale (krus FSOS), bogmærke (VIDOKS / FSOS) - Diskuteret og opdateret vores visioner og strategi (se folder) - Udarbejdelse af årshjul for FSOS 2

3 Vores største udfordringer: - Moms og skat - Manglende mailadresser på medlemmer - Hjemmesiden. Den nye hjemmeside er startet op, men der er startvanskeligheder. - Oprettelse af elektronisk medlemsbetaling via nets Kursusaktiviteter: Landskursus 2012 blev afholdt på Trinity d /3-12. Temaet var Ortopædkirurgisk Sygepleje nu og i fremtiden. Emnerne var: Patientens angst og bekymring ift effekt af behandlingen til patienter med hofte.- og skulderalloplastik Ortogeriatrisk sygepleje den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien Blodtransfusion til svage ældre med hoftefraktur, Erfaringer med opgaveglidning alloplastik patienternes oplevelse med VAC, PatientSikkert Sygehus som projekt kommunikation i en ortopædkirurgisk afdeling, hvorfor forstår vi ikke altid hinanden? PARIS (Patientens Rejse i Sundhedsvæsenet) anvendt som analysemodel for håndpatienter Postoperativ obstipation hos patienter med hoftebrud PROHIP et interregionalt projekt om hoftenære frakturer og hoftealloplastikker mellem Skåne (Sverige) og Region Sjælland Kliniske kvalitetsdatabaser: Hvordan kan de bruges i en ortopædkirurgisk afdeling? Hvordan fremmes ortopædkirurgisk sygepleje gennem internationalt samarbejde? Journal Club bidrager til kompetenceudvikling i Ortopædkirurgisk Afdeling. FSOS nu og i fremtiden Projekt Bevægelse under indlæggelse Projekt om sår og amputationspatienter Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP) hvordan bruges det fremadrettet i en ortopædkirurgisk afdeling? Udfordringer og dilemmaer i fremtidens ortopædkirurgiske sygepleje. Årets temadag blev afholdt d. 23/10-12, og var for sygeplejersker med interesse for skulder- og håndkirurgi, med titlen Av, min arm. Det var en rigtig god dag med rigtig gode oplæg og diskussioner og fine evalueringer. Vi havde ikke troet der ville være så stor tilslutning, da det er en niche af sygeplejen. Men vi var desværre nødt til at sige nej til en del interesserede pga lokalets størrelse. Emnerne var: skulderfraktur / alloplastik opgaveoverdragelse ifm anlæggelse af skulderblokader netværk for sygeplejersker med interesse for skulder / albuepatienter behandlersygeplejerskers kontrol af patienter med frossen skulder opstart af skulderdatabase optimering af patientforløb for skulderalloplastikpatientr ved anvendelse af auditmetoden sygepleje til skulderalloplastikpatient dupuytrens kontraktur behandlet med Xiapex axillarisblokade som smertebehandling ved håndkirurgiske patienter selvstændige håndkirurgiske sygeplejeprogrammer lægelige aspekter ift diagnosen og ny forskning og udvikling indenfor håndspecialet 3

4 Dette års landkursus med temaet Overgange og samarbejde i de ortopædkirurgiske patientforløb -implementering, formidling, samt kom godt hjem I år prøver vi noget nyt med talere fra både Storbritanien og Sverige. Deltagerantallet i år med 127 tilmeldte er bare rigtig flot, og det er vi naturligvis stolte af. Bestyrelsens arbejde. Formanden I løbet af året har jeg formidlet og besvaret de mange henvendelser der kommer via DSR, DASYS og medlemmer af FSOS. Der er rigtig mange løse ender at holde styr på, bl.a. ift udpegninger via DASYS. Vi har i år indsendt skemaer med forslag til emner for nationale retningslinjer til Sekretariat for Nationale Kliniske retningslinjer. Her har vi foreslået følgende emner: - Pleje og behandling af primær total hoftealloplastik - Pleje og behandling af og rehabilitering af større underekstremitetsamputation (crus- og femur) specielt med fokus på det perioperative forløb - Pleje og behandling af patienter med dupuytrens kontraktur - Pleje og behandling af patienter med diagnosen Commotio cerebri Jeg har deltaget i DSR s konference for FS og DASYS. Derudover sidder jeg i Centerrådet i Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Næstformand. Hanne Mainz har bl.a. deltaget i nedenstående områder: Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har nu eksisteret i godt et år. Centeret er initieret af Fagligt Selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker, men er en selvstændig enhed ledet af en Styregruppe og finansieret af eksterne midler. Videnscenteret er kommet godt fra start og har fået opbygget en stærk organisation. Styregruppen, som har repræsentanter fra alle regioner og FSOS, har udarbejdet strategier og sikret den fremtidige drift af centeret. Med undtagelse af et par afdelinger, har hver ortopædkirurgiske oversygeplejerske i Danmark bidraget til næste års drift af videnscenteret med et beløb på mellem kr. FLOT. Det videnskabelige råd har været ihærdig med at indsende faglige bidrag til den nyetablerede hjemmeside, og videnscenterets medarbejdere har sørget for at samle, videregive og holde styr på det hele. Sammen med FSOS har alle været opmærksomme på, at formidling om videnscenteret er af stor betydning for at nå ud til alle ortopædkirurgiske sygeplejersker, som hjemmesiden henvender sig til, og som Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje er tilegnet. DASYS s dokumentationsråd har i samarbejde med DSR færdiggjort statusrapport for dokumentation. Rapporten gør status over det arbejde og den udvikling, der sker inden for dokumentation af sygepleje i dag. Rapporten viser, at danske sygeplejersker arbejder systematisk med dokumentationen i hele landet, og at sygeplejersker generelt er enige om, hvordan dokumentationen skal struktureres, og hvad den skal indeholde. Rapporten beskriver væsentligste indsatsområder og tendenser inden for dokumentation som fx instrumenter, skalaer og kliniske databaser. Det er håbet, at statusrapporten kan bidrage til debat i klinisk sygeplejepraksis og i uddannelses- og forskningsmiljøerne samt anvendes som argumentation i debatter om dokumentationspraksis og i udviklingen af journalsystemerne i hele landet. Se link. pport%20sep.% pdf Næste indsatsområde er under overskriften: Sygepleje og fælles terminologi, hvor første del af handlingsplanen er, at undersøge de eksisterende terminologier nationalt og internationalt. 4

5 Derudover er vi i gang med at planlægge Dokumentationskonferencen, som bliver d september 2013 i Turbinehallerne i Århus og kommer til at omhandle Elektronisk Dokumentation Styregruppen for DR hoftebrud (Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud) har det sidste år i samarbejde med kompetencecenter Nord udarbejdet og kommenteret årsrapport med data fra Her i marts mødes man igen til Nationalt audit vedrørende den nye årsrapport med data fra I den sidste årsrapport kunne vi se en betydelig forbedring af korrekt indberetning af data via Landspatientregisteret med den bedste indberetningsprocent og datakvalitet til dato. Foreslåede optimeringsområder er ventetiden til operation (fra indlæggelse), som fortsat ca. 1,5 døgn i gennemsnit og opmærksomhed på indberetning af prognostiske faktorer bl.a.cas som mål for basismobiliten. I dette år vil styregruppe evaluere de nuværende indikatorer og vurdere, om der er basis for at nye indikatorer introduceres. Forslag til nye indikatorer modtages derfor gerne. Rådgivende forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram er med til at give faglige input ift udviklingen af de kliniske kvalitetsdatabaser. Her deltager Hanne som DSR og DASYS repræsentant. Hanne har siddet med i en høringsgruppe vedr. "Anvendelse af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser", hvor fokus har været at få ensrettet og tilrettet årsrapporterne, så de er lettere at anvende direkte I klinikken. Hanne har også været aktiv i en arbejdsgruppe vedrørende "Anvendelse af kliniske kvalitetsdata til forskning". Fokus har været, at få en mere ensrettet og nemmere adgang til anvendelse af kvalitetsdata til forskning Kasserer. Vores kasserer Randi Jensen bliver stadig klogere på tolkning af moms- og skatteregler ift de faglige selskaber. Det er meget afgørende for såvel regnskab som budget at vi skal betale moms og skat. Vi har indberettet moms og skat siden september 2011, hvor vi fik det endelige svar fra SKAT. Vi indbetaler nu moms x 2 pr. år. Vi er skattepligtige og afleveres selskabsselvangivelse. Vi betaler skat af overskud på ikke medlemmer. Alle honoreringer, tranport i egen bil indberettes til skat hver måned. Vi bruger to revisorer en til årsregnskab og en til selvangivelse. Udover dette, har Randi igen i år været tovholder på at arrangere dette års landkursus, bl.a. ved at koordinere med kursusstedet. Samarbejdet med Trinity fungerer rigtig godt, da vi nu kender hinanden og har en fast kontaktperson. Randi indgår sammen med Hanne i styregruppen for DR Hoftebrud (tidligere NIP). Webnurse. Heidi Hvistendahl er vores Web-nurse. Vi lavede for flere år siden en brainstorm over alt det vi gerne vil have ind på hjemmesiden, men hjemmesiden har vi ventet længe på. Vi startede hjemmesiden op d. 1/ Vi skulle manuelt ligge alt over på den nye hjemmesiden. Heldigvis er den nye hjemmeside nemmere at arbejde med end den gamle. Der er sammenkobling til resten af DSR, således at systemet fanger hvad du interesserer dig for og på den måde kommer med forslag til interessante nyheder. Der har været god hjælp i DSR, men systemet kan ikke helt tilbyde det vi gerne vil, men det arbejdes der løbende med hos DSR. Vi har lagt den strategi at invitere en medarbejder til næste bestyrelsesmøde ang. Hjemmesiden og mulighederne i denne. Hvis vi mener der skal yderligere hjælp til at komme videre, vil vi undersøge muligheden for at købe ekstern hjælp. For nu skal der ske noget for alvor Ved at vi lægger et kort beslutningsreferat fra vores bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden, kan I som medlemmer følge med, hvad vi aktuelt er optaget af. 5

6 Der er lang vej endnu med hjemmesiden, da Heidi mangler input udefra. Siden bliver først levende, når der kommer artikler, tanker og nyheder fra hele landet fra medlemmerne. Vi er meget afhængig af at medlemmernes data er opdateret på dsr.dk, for ellers vil de ikke modtage nyhedsbrev mm, da vi henter alle data her. HUSK at melde dig til at få nyheder fra hjemmesiden det gør du på dsr.dk under min side. Vi har valgt at Janni som er vores nye suppleant som skal have fokus på kommunikation, vil være ressourceperson ift hjemmesiden. Medlemsregistrering. Denne post hører også under webnursen. Vi har aktuelt ca. 330 medlemmer. I år har vi den udfordring at overgang til betaling via nets har givet lidt startproblemer. Derfor har vi endnu ikke fået indbetaling fra medlemmerne. Kontingentet er en væsentlig del af vores budget, som gør det muligt at lave de aktiviteter vi gør til gavn for medlemmerne. Redaktør. Betty Mikkelsen er vores redaktør. Vi besluttede efter sidste generalforsamling at fravælge det trykte Nyhedsbrev, som tidligere udkom 2 gange årligt. I stedet blev Nyhedsbrevet udsendt som et elektronisk link pr. mail til alle medlemmer i sommer Dette Nyhedsbrev var flot sat op af en grafiker, men var også dyrt. Udfordringen i at sende elektronisk Nyhedsbrev har været at der er en stor del af mailadresserne som er inaktive, og en del mangler vi mailadresser på. Det er et stort arbejde at holde mailadresserne ajour. I december blev Nyhedsbrevet udsendt som mail med vedhæftede filer. Vi vil fremover arbejde med formen på det elektroniske Nyhedsbrev, som en mere samlet udgave end sidst udsendte, men også billigere end det første. Vi påtænker at lave en kommunikationsstrategi, hvor bl.a. Nyhedsbrevets fremtidige eksistens fastlægges. Vi skal bl.a. beslutte hvad der skal sendes til medlemmerne, i forhold til hvad der lægges på vores hjemmeside og facebook. En af ideerne er at sende mail ud om at der er noget nyt på et af de elektroniske medier, så I selv går ind og søger oplysningerne. Det vil betyde at I vil kunne få nyhederne hurtigere, end med halvårlige Nyhedsbreve. Men som sagt har vi ikke lagt os fast på noget endnu, Vi har ved denne konference lavet en konkurrence med det formål at hente inspiration til netop hvordan vi bedst løser opgaven med Nyhedsbrevet. Derudover har Betty arbejdet med oprettelse af alle medlemmer hos nets, således at kontingentet fremover kan opkræves elektronisk. Det er også i denne forbindelse et kæmpe arbejde at indhente de rigtige adresser (denne gang postadresse), men det hele er ved at lykkes og årskontingentet 2013 vil blive opkrævet i april. Sekretær. Margit Holm har sammen med vores nye sekretær Berit lavet et stort arbejde med at lave referater fra alle møder, kurser og temadage, og sørger for at disse gøres tilgængelige i rette fora. Herudover er det sekretæren som laver vores mødeindkaldelser og booker mødelokaler. Kontakt til udstillere. 6

7 Charlotte Siefert er vores kontakt til udstillere, og har dermed kontakten til de firmaer / repræsentanter som udstiller på vores temadage og landskurser. Det er vigtigt, at vi har denne kontakt med firmaerne, som fører mange gode faglige input med sig, og sætter ekstra kulør på vores arrangementer. Vi er derfor meget glade for de firmaer der trods krisetider støtter os med stande. Det har været en stor udfordring i år pga besparelser i mange firmaer, og mange omstruktureringer. Der er endvidere en udfordring ift medicinalfirmaer og lovgivning ift reklamer. I år har vi, ligesom sidste år, valgt kun at have udstillere første dag, men håber så til gengæld at I har besøgt dem flittigt. Charlotte har udover dette lavet et stort arbejde omkring efterårets temadag som blev afholdt på OUH. Charlottes opgave har også været opstart af en netværksgruppe for håndkirurgisk interesserede sygeplejersker i år. Charlotte informerer om FSOS og VIDOKS på Fyn, og har her stor opbakning fra sin oversygeplejerske som giver en forbilledlig støtte omkring vores arbejde. Suppleanter. Vi har i år haft suppleanter. Det er dejligt at have ekstra i bestyrelsen, så vi er flere til at løfte opgaverne. Internationalt samarbejde. Kirsten Specht er stadig suppleant, da vi ikke har en ordinær post som hedder internationalt samarbejde. Men det vil fortsat være Kirstens faste post. Kirsten er den gennemgående person ift varetagelse og udbyggelse af vores medlemskab af ICON som startede sidste år. Det er rigtig spændende at høre om den vidensdeling som sker såvel via skype som ved internationale møder og konferencer. Kirsten har til denne konference skaffet eksemplarer af det internationale tidsskrift og et medlemskab af tidsskriftet som præmie for bedste abstract. Der har i 2012 været afholdt 5 ICON comittee meetings. De 4 som skype møder og det ene i forbindelse med AMON / ICON konferencen på Malta i oktober. Kirsten har været del af det arbejde som har foregået på tværs af 7 lande omkring hoftebrudspatienter. Arbejdet er publiceret i part 1og part 2 i International Journal of Orthopaedic and Trauma nursing. ICON har samarbejdet med EFORT om nurse day d. 23. maj 2012 i Berlin. Derudover har ICON samarbejdet med AMON om en international konference på Malta d oktober Kursussekretær. Susanne Jung Høvsgaard ligeledes en fast del af bestyrelsen, selv om hun også har titlen suppleant. Susanne har også i år varetaget den store opgave at være kursuskoordinator ift temadag og landskonference. Det er en meget tidskrævende opgave op til arrangementerne, hvor der foregår en livlig kommunikation mellem deltagere og Susanne (og resten af bestyrelsen). Vi har tidligere købt os til hjælp til opgaven, og overvejer også fortsat hvordan opgaven bedst OG nemmest løses. Susanne har selv udarbejdet skema som sendes ud til deltagerne ved tilmelding, og der er efterhånden lavet mange gode arbejdsgange omkring tilmeldingerne. Kommunikation. Sidste suppleant er Janni Strøm som for kort tid siden er indtrådt i bestyrelsen, for at varetage opgaven med kommunikation og synlighed. Janni er ved at udarbejde en kommunikationsstrategi. Janni vil endvidere hjælpe med Heidi at opdatere den nye webside. Diplommodul. 7

8 FSOS har tidligere initieret et modul på diplomuddannelsen om ortopædkirurgisk sygepleje. Dette modul har desværre heller ikke i år været udbudt hverken i Århus eller Nordsjælland. Netværksgrupper. De tidligere års temadage har ansporet os til at skabe landsdækkende netværksgrupper. Der er startet i alt 7 grupper for sygeplejersker, der er interesseret i henholdsvis knæalloplastikpatienter, amputationspatienter, patienter med hoftebrud, hoftealloplastikker, ortopædkirurgisk sygepleje til børn, skulder / albue og sidst håndkirurgi. De sidste 2 er startet indenfor det sidste år. Formålet er at højne den faglige kvalitet indenfor ortopædkirurgisk sygepleje. Bestyrelsen i FSOS har været initiativtager til planlægning af det første møde i grupperne, og har afholdt opstartsmøder i Odense og Århus. Netværksgruppen tildeles en kontaktperson fra bestyrelsen, og det er muligt for grupperne at skrive om deres arbejde i Nyhedsbrevet. Samarbejdet med DASYS. FSOS er medlem af DASYS, der er en paraplyorganisation for de faglige selskaber og andre selskaber af relevans for sygeplejen. Dasys formål er at fremme sygeplejens position i samfundet, og de udpeger repræsentanter til råd, nævn, og andre organer, hvor der tages beslutninger om sygeplejen. Vi får mange henvendelser vedr. udpegning og i det forløbne år har fra FSOS udpeget følgende: Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele, Birthe Hedegaard, specialeansvarlig spl., Århus Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser, Charlotte Myhre Jensen, udv.spl. OUH, Susanne Nygaard Nielsen, specialeansvarlig spl. Regionshospitalet Viborg (det kostede en del korrespondance, men VI FIK 2 SYGEPLEJERSKER MED I GRUPPEN!!!) Der er 31 medlemsorganisationer der er medlem af DASYS. DASYS er uafhængig af DSR. Vi søger at have poster i DASYS råd. Hanne Mainz Århus, er medlem af dokumentationsrådet. Mette Trads, Regionshospitalet Randers har udpeget til forskningsrådet, og er nu trådt ind i bestyrelsen i DASYS. Vi har i år fået en repræsentant i uddannelsesrådet Pia Koustrup, lektor ved VIA University College, spl. udd. Århus.. Grethe Kirk som har været bestyrelsesmedlem i DASYS, men har valgt at trække sig fra denne post. Samarbejdet med de øvrige faglige selskaber. I december 2012 var Susanne og jeg til konference på Vilvorde i Nordsjælland, hvor DSR havde inviteret alle FS`er. Fripladser og rejselegater. Vi har i år haft 3 ansøgninger til friplads til FSOS landskonference. De to af ansøgerne har fået tildelt en friplads: Linda Koldsgaard og Margit Holm. Der har været en ansøgning til rejselegat fra Mai Sommer. Denne er imødekommet. Rejselegat kan søges når man har været medlem af FSOS i 2 år, og der kan søges 3000 kr. Ideer til diskussion. Nyhedsbrevet. Vi har ved denne konference en konkurrence. Hvordan tænker I Nyhedsbrevet i fremtiden? Det fremtidige arbejde i FSOS. 8

9 Vi vil fortsat tilstræbe, at være aktive i forhold til at afvikle temadage og landskonferencer. Vi vil ligeledes være med til at sætte ortopædkirurgisk sygepleje på dagsordenen både lokalt, regionalt og nationalt, og nu også internationalt. Vores strategi i forhold til branding er synlighed ved aktiviteter, info materiale på vores hjemmeside og som pjecer. Vi nævnte sidste år at vi gerne vil initiere et referenceprogram for amputationspatienter, sammen med DOS og andre interessenter. Referenceprogrammet for hoftealloplastikker trænger også til at blive revideret indenfor en kortere tidshorisont, og dette vil vi også gerne bidrage til. Referenceprogrammerne erstattes af Nationale kliniske retningslinjer, og der er indgivet forslagtil sekretariat for nationale kliniske retningslinjer om begge disse emner. I år har vi valgt at bruge kræfterne på noget andet (bl.a. internationalt samarbejde og nationalt videnscenter). Vi har et ønske om at få mere sygepleje ind i de kliniske kvalitetsdatabaser, og har derfor også haft fokus på dette både ved sidste temadag og landskursus. Vi overvejer nu at planlægge en temadag (evt. i efteråret 2013) om kliniske kvalitetsdatabaser med en præsentation af kliniske kvalitetsdatabaser indenfor ortopædkirurgien (i første omgang knæ- og hoftealloplastikker). Eventuelt med gode eksempler på, hvordan vi bruger resultaterne i klinikken. Derudover håber vi, at få en diskussion af, hvordan vi sikrer, at disse databaser afspejler hele patientforløbet med en drøftelse af, hvilke sygeplejefaglige indikatorer, der kunne være relevante at monitorere på. Vi arbejder også på, at kunne præsentere nogle af de internationale erfaringer, der er på området Vi håber på god tilslutning til denne dag, som forhåbentlig giver input til det videre arbejde. Vi skal nok booke et lokale der kan rumme flere deltagere end sidste temadag Vi har derudover et ønske om at lave en temadag om smertebehandling, evt. i samarbejde med et medicinalfirma. De to temadage bliver nok ikke i samme år, da et sådan arrangement kræver stort arbejde. FSOS visioner: FSOS vil støtte og fremme ortopædkirurgisk sygepleje så den udføres ud fra evidens og best practice FSOS er en del af det internationale samarbejde for ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS præger udviklingen indenfor ortopædkirurgien både fagligt, organisatorisk og politisk FSOS er et dynamisk selskab i dialog med ortopædkirurgiske sygeplejersker FSOS medvirker til kontinuerlig kvalitetsudvikling af den ortopædkirurgiske sygepleje FSOS strategi: At udviklingen aktivt præges ved deltagelse i diverse råd, arbejdsgrupper og gennem høringssvar At være forum for videndeling gennem selskabets aktiviteter f.eks. ved konferencer, temadage, netværksgrupper m.m. At FSOS er kendst blandt alle ortopædkirurgiske sygeplejersker og studerende i ortopædkirurgisk regi At hjemmesiden og facebook er opdateret og besøges hyppigt af medlemmerne At udbrede kendskab til Vidoks: Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje At medvirke til udvikling af kliniske retningslinjer At styrke kvalitetsudviklingen f.eks. ved udarbejdelse af kliniske indikatorer At være faglig sparringspartnere til DASYS/DSR 9

10 At samarbejde tværfagligt for at opdatere den ortopædkirurgiske sygepleje, eks. via styrket samarbejde med DOS Udgående bestyrelsesmedlemmer Margit holm som udtrådte officielt ved sidste GF, forlader nu igen bestyrelsen. Tak for din indsats det sidste år. Derudover udtræder jeg selv af bestyrelsen efter at have siddet max tid, dvs. i alt 8 år. Det har været utrolig spændende og lærerigt, både de 5 år som redaktør og de sidste 3 år som formand. Det har været en stor ære at være formand for FSOS, og jeg overlader nu trygt denne post til den næste i rækken ved det næste ordinære bestyrelsesmøde i juni 2013, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig. Tak til bestyrelsen. Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et positivt og inspirerende samarbejde, hvor alle bidrager med stort engagement. Ligeledes tak til de mange udstillere, der har støttet op om vore arrangementer og til alle medlemmer for året, der er gået. Beretningen overdrages hermed til generalforsamlingens godkendelse., Formand for Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker. Fredericia den Dirigent: Mette Trads. 10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

BØRNE SYGEPLEJERSKEN

BØRNE SYGEPLEJERSKEN BØRNE SYGEPLEJERSKEN Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Fra sygeplejeske til instruktør Færøerne 2009 Ernæring - få øje på det vi ikke ser Torshavn med Landstinget (rød bygning) Oktober 3/2011 1 Indhold

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere