Nr. 1 I Marts Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 I Marts 2012. Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus"

Transkript

1 G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 1 I Marts 2012 Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus

2 Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe Lærerforening og Hovedbestyrelsesmedlem Kontoret 2 Tyverne Stengårds Allé 197 Tlf Fax Åbent: Ma. - to Fre Thomas Agerskov Næstformand i GLF, Sekretær Rita Hagmann Kolonierne Forretningsfører Poul Hansen Koloni- Gert Hermansen. kasserer Gironr Mette Fredensborg Ansvarlig for det pædagogiske arbejde Medlem af koloniudvalget Kredsen er repræsenteret ved følgende bestyrelsesmedlemmer Skolerådet: Thomas Agerskov - Henrik Poulsen Med-systemet: Hovedudv.: Henrik Poulsen - Bkf-med: Thomas Agerskov Børneinst.: Thomas Agerskov Udviklingsrådet: Mette Fredensborg Ole Kobberup Larsen Webmaster, medlem af koloniudvalg Tyverne udgives af Gladsaxe Lærerforening DLF kreds 20 Redaktør og presseansvarlig: Jeanette H. Christiansen Bladet udkommer 5 gange årligt. Sats og tryk Grafia Design Vandtårnsvej Søborg Oplag: 1453 Svanemærket tryksag ISSN: Nikolaj Dahlkild Arbejdsmiljøansvarlig, kasserer Jeanette H. Christiansen Formand for kolonierne og redaktør af Tyverne Stof til næste nummer af Tyverne Deadline er xxx xxx Evt. senere aflevering kan aftales med redaktøren. Det vil være rart for os at have forhåndskendskab til indlæg især hvis de kommer i sidste øjeblik. Debatindlæg og artikler modtages via . Medsend gerne fotos. Vi forbeholder os ret til at forkorte indsendte indlæg. Indhold nr. 1 Marts 2012 Leder. Igen fokus på lærerne! Talent og sport et skoleportræt af Bagsværd Kostskole og Gymnasium Udfordringer for børnehaveklasselederne John Rasmussen Pensionsberegning m.m. Pensionistudflugt Integration Åbent kursus En ulv i forklæde Kolonierne Rita Hagmann Sekretær Det sker også i huset Forside: Vi finder selv udfordringer at bruge kræfter på i frikvarteret. Skriftlige henvendelser til Har du brug for en personlig samtale med råd og vejledning, er du velkommen til at ringe og aftale tid i lærerforeningen.

3 Tyverne Igen fokus på lærerne! De sidste par måneders medieomtale af lærernes og deres arbejdsvilkår har ikke just været opmuntrende for lærerne. Villigt har pressen kolporteret fejlagtige statistikker fra Eurostat, om at lærer/ elevrationen var den højeste i Europa, hvorefter politikere som pavlovske hunde straks meldte ud, at lærerne underviser for lidt. Sandheden var en fejlindberetning fra ministeriet, så statistikken var helt misvisende. Kommunernes Landsforening har vel nærmest kørt en kampagne om at lærerne underviser for lidt: I gennemsnit kun 39 % af undervisningstiden underforstået hvad pokker bedriver de så i resten af tiden med? Der var også en begrædelig historie fra en tidligere elev, der beklagede sig over sit manglende udbytte af sin skolegang i den folkeskole, hvor han aldrig havde sat sine ben. Han havde nemlig gået i privatskole, viste det sig! Ja, man skal høre meget, før ørerne falder af. Kommunernes Landsforening synes nu i gang med at undergrave den aftale, som der er indgået om lærernes arbejdstid. Jan Trøjborg, der er KLs formand skriver i Politiken den , at De nuværende arbejdstidsregler kan være en hindring for såvel effektivisering som udvikling af folkeskolen. Dette er dog en grov påstand, som bl.a. modsiges, af de undersøgelser som DLF og KL i fællesskab har udarbejdet. I fire kommuner, herunder Gladsaxe har man set på virkningerne af den nye aftale A08, herunder om den lokale implementering indfrier de centrale parters målsætninger om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Hovedindtrykket er, at der med implementeringen er sat en positiv udvikling i gang. Hovedindtryk fra de 4 kommuner, Gladsaxe, Guldborgsund, Hjørring og Århus, er opsummeret således: Planlægningen af skoleåret for skolen som helhed og for lederne og de enkelte lærere er blevet lettere Der er kommet et øget fokus på kerneopgaven - den samlede undervisningsopgave Skolelederne er optagede af at udvikle kommunikationsformer, der udvikler dialogen med lærerne om mål, retning, prioritering og resultater Kommuner og kredse angiver samstemmende, at processen omkring aftalens intentioner har været en værdifuld, tillidsskabende foranstaltning, som også vil kunne bruges i andre sammenhænge. Arbejdet med indgåelse af A08 har således været en katalysator for et tættere samarbejde imellem kommune og kreds. Man må derfor undre sig over KLs nu direkte går til angreb på lærerne. Nu påstår Jan Trøjborg pludselig, at det handler om kvalitet for børnenes skyld. Men det projekt, som KL har haft i gang, har ikke givet mere undervisning til eleverne. Det har alene haft til formål at angive, hvor der kan spares lærerstillinger. Det, som KL med Jan Trøjborg i spidsen ønsker, er mulighed for at kunne nedlægge endnu flere lærerstillinger, så de resterende lærere kan overtage de ledige undervisningsopgaver. Det giver ikke en time mere til eleverne, men det skæpper i kommunekassen. Kommunerne har de sidste år nedlagt over lærerstillinger primært af økonomiske grunde. I dag går lærere rundt uden arbejde. De spareøvelser har ikke givet kvalitet, og nationaløkonomisk er det så som så med besparelsen. Det sørgelige i historien er, at man over for offentligheden tegner et billede af en medarbejderstab, der ikke laver det, de skal. KL har alene fokuseret på undervisningstiden og ikke som det fremgår af aftale den samlede undervisningsopgave. Det er rigtigt smart at isolere selve undervisningstiden fra hele undervisningsopgaven. Når lærerne i gennemsnit underviser 39 % af arbejdstiden, så hænger det jo sammen med, at der foregår noget før og efter undervisningen: forberedelse, evaluering, elevpauser, opgaverettelse og teamsamarbejde. Hertil kommer årsplaner, elevplaner, møde med ledelsen og andre medarbejdere om elever, m.m. Vi skal hilse og sige, at inklusionsopgaverne ikke har mindsket behovet for koordinering og tværfagligt samarbejde. Endelig er der jo lærere, der har fået andre opgaver som vejledere, skolebibliotekarer m.m. De underviser selvfølgelig mindre end andre lærere og trækker gennemsnittet ned. I Gladsaxe har foreningen og kommunen ved forhandling tilpasset A08 aftalen. Det er således ikke, som beskrevet i et TV-indslag KLs partnerskab med Gladsaxe Kommune, der har bevirket at lærerne i gennemsnit underviser 650 timer. Det skyldes en kombination af den nye lokalaftale samt en nedprioritering på de enkelte skoler af andre opgaver, bl.a. lærernes efteruddannelse. Om mindre efteruddannelse vil løfte kvaliteten i folkeskolen på den lange bane, er der vist ingen der endnu vil påstå. Og jeg har ikke fantasi til at forestille at man seriøst mener, at den enkelte lærer skal undervise mere end 25 lektioner om ugen!

4 4 Tyverne Talent og sport et skoleportræt af Bagsværd Kostskole og Gymnasium Et kig ind i Bagsværd kostskoles skolegård. Af Jeanette Christiansen Det er ganske almindelige elever, fulde af liv og ballade som andre, det eneste der er forskelligt er, at de opfatter sig selv som nørder Bagsværd kostskole. Jeg tror faktisk, vejret var mildt stemt den dag den 29. november. Det var kun få dage inden endnu en julemåned ville sætte ind ifølge kalenderen. Solen skinnede vist afdæmpet, når jeg tænker efter, for jeg måtte gå et stykke vej, fordi jeg fik parkeret et galt sted. Jeg kom derfor på afveje og ind i SFOen. Her måtte jeg spørge en pædagog om vej. Hun pegede venligt ud af et vindue mod nogle større murstensbygninger overfor. Jeg skyndte mig gennem skolegården og fik på vejen et kig ind i kantinen, hvor en del elever befandt sig. Kameraet dinglede ildevarslende om livet på mig, hvilket fik en forbigående lærer til at stoppe op og kigge insisterende spørgende på mig, så jeg skyndte mig at spørge efter Rune, TR, på skolen. Pudsigt som et kamera kan få det mest loyale op i ansatte! Man kan ikke bare sådan gå rundt og fotografere vel? Bio Tek-linjen et naturfagligt hit De sad fire mand høj, den ene var nu kvinde, men alle lærere på Bagsværd Kostskole(forkortet BK) og de ville rigtig gerne fortælle om deres skole og gymnasium, privatskolen i Bagsværd. Samtalen skal dreje sig om BKs nye tiltag; Den naturfaglige linje, som starter fra 8. Kl. i grundskolen og om talentklassen, der har fokus på sport. Gymnasiets nye fag bioteknologi har inspireret Kirsten fortæller, at bioteknologi er et

5 Tyverne nyt fag i gymnasiet og de første blev færdige i sommers. Faget indeholder kemi, biokemi og biologi. Vi har forsøgt at kigge ind i fremtiden og vil med vores nye naturfaglige linje fra 8.klasse skabe noget attraktivt for de elever, ikke for alle, men for de som er interesseret i naturfag. Den første klasse startede i år og kører altså nu. Naturlig overgang fra grundskole til gymnasie Claus fortsætter: Når de starter i ottende klasse vil de have bioteknologi i 5 år, hvis de fortsætter på gymnasiet. De vil ikke opleve et afbræk, men en glidende overgang fra grundskole til gymnasium. Hvordan har I udviklet ideen om en bio Tek - linje? spørger jeg om. Claus: Det hele startede for et par år siden, hvor vi havde nogle elever, som var meget optagede af det naturfaglige. Og vi var nogle lærere, som syntes vi havde nogle rigtig gode ideer omkring disse elever, som havde markant og specifikt drive, interesse og et godt niveau. Dem ville vi gerne tilbyde noget. Det vil sige, vi ville gerne tilbyde noget fagligt, som var attraktivt. Den naturfaglige linje var en mulighed, ikke for alle elever, men for nogle. Der bød faget bioteknologi fra gymnasiet ind med gode ting. Kirsten fortsætter: Vi oplever, vi kan køre langt med disse elever fagligt. Det er både bioteknologi, fysik, kemi og matematik de er interesserede i. De er meget videbegærlige og det er elever, som nyder at være i klassen, hvor man er flittig og gerne må boge den og høre efter. Målet er, at de slutter grundskolen på gymnasielt C-niveau i biologi, kemi og matematik og fortsætter i gymnasiet, hvor de får fagene på A-niveau. Det giver dem også mulighed for at tage et ekstra fag på A-niveau. Claus: Bio Tek linjen er tilrettelagt sådan, at vi til fulde tilgodeser de forventninger der er i Klasse, det vil sige De fælles Mål er implementeret. De går op til folkeskolens afgangsprøver. Vi har bare denne linje, som kommer mere i dybden med det naturfaglige. Vi har fx matematikken som understøtter biologi, fysik og biotec. Det sker i et samarbejde. Teori og praksis hånd i hånd Har I praktikforløb og samarbejde med virksomheder omkring det naturfaglige? Kirsten fortæller: Vi har først og fremmest samarbejde med DTU. Mine 2. `ger har været på DTU. Her har de lavet forsøg og de har øvet sig i at formidle, det de selv har lært til andre gymnasieelever. De har fået rigtig god hjælp fra nogle studerende på DTU. Målet er, at gymnasiets bioteknologi elever skal give inspiration til 8. klasse eleverne og de har allerede undervist i 8. med stor succes. Det kommer de til at gøre løbende. På den måde får de mentorstatus for 8. klassen. 8. klassen er med i et Og eleverne har været pro-jekt: Jagten på den vilde planche. Et projekt hvor eleverne skal være med Claus og Rune studerer apparaturet i fysiklokalet. Kirsten Thøgersen Bagsværd Kostskole gym. til at finde de bakterier, der angriber patienter med cystisk fibrose. Det er en konkurrence, hvor klassen bl.a. kan vinde kr. til klassekassen. Desuden er klassen flere gange blevet undervist af studerende fra DTU. Så vi har lavet meget med DTU. Men ud over det skal vi på Novo Zymes. Vi skal meget ud og har allerede været meget ud af huset. Skemaet er lagt, så vi hver onsdag har denne mulighed.

6 6 Tyverne på jagt med skovvæsenet. Eleverne var med som klappere. Så kommer foråret med førstehjælps kurser og andet Har I gjort jer erfaringer, som betyder I vil ændre på noget? Claus nikker: Jeg kommer ikke ind i en klasse, hvor der er en anden dagsorden. De vil gerne det der skal ske. Men det handler ikke om at præstere, de er bare interesseret. Motivation er drivkraften. Rune TR på Bagsværd Kostskole. Claus: Da vi startede op, havde vi kontakt med DTU, Novozymes og Københavns Universitet og fik lagt et grundlag, som styregruppen fortsat har kontakt til. Men vi regner også med virksomheder og uddannelsesinstitutioner efterhånden som eleverne kvalificerer sig. Det betyder, at en del af deres undervisning kommer til at ligge ude. Kirsten: I morgen skal vi have besøg af nogle studerende på Københavns Universitet, som skal lave forsøg med dem hele dagen. Så der sker nogle anderledes ting. Claus: Vi har lige haft forældremøde. Forældre og elever har netop evalueret vi må knibe os selv i armen! De er utrolig positive. Vi havde nogle forældre, som var bekymrede i starten, fordi eleverne havde haft et skoleskift. Ca. 50% kommer udefra og resten har gået på skolen siden bh. klassen. Det er meget entydigt, de er meget glade for det alt sammen. Hvordan ser en elev fra Bio Tek - linjen ud? Claus grinende: De ligger og roder i en bunke på gulvet, ligesom alle andre børn! Kirsten: De er ganske almindelige børn. De er fulde af liv og ballade. Det eneste der er forskelligt er, at de opfatter sig som nørder. De kan lide at lave lektier. Det lyder ikke til at I har de store sociale udfordringer og mobbeproblemer hvordan med forældresamarbejde? Spørger Jeg Claus: Hvis der bare var nogle problemer! Vi får enkelte elever, som kommer fra folkeskolen pga. mistrivsel. Vi har nogle stykker i klassen, for hvem det har været en lise at komme i Bio Tek klassen. Det er fordi det her er legalt at være interesseret. De er begyndt at blomstre pga. den nye rummelighed. Vil det sige I ikke kender til specialundervisning? Hvad med inklusion af elever med særlige behov? spørger jeg. Rune kommer pludselig på banen: Det er tit det vi bliver kritiseret for, at vi ikke tager ansvar! Det synes jeg vi gør. Men vi er måske ikke så bela- Kirsten viser stolt fysik-kemi lokalet frem, Bagsværd Kost. Prøv at give et billede af klassen? Kirsten: Det er elever som fagligt kan kapere meget og deres faglige interesse smitter af på de humanistiske fag. I engelsk har de en lærer fra gymnasiet, som underviser dem. Eleverne melder tilbage, at de synes sprogfagene er spændende. Claus: De har samme pakke som andre elever og har en del valgfag. Faktisk er de nogle af dem, som har flest. Friluftsliv er populært. Om sommeren surfer vi, har en del vandaktiviteter; kano og kajak. Kanoture med overnatning ned af Mølle åen. Roning og orienteringsløb. Her i efteråret var vi

7 Tyverne stede, som I er i folkeskolen. Vi har få elever med diagnoser. Dem tager vi hånd om. Fordi vi generelt har så gode elever, kan vi gøre det godt Hvor mange har I en klasse? Vil jeg vide. Torben er også med i kampen nu: Vi har ikke nogen klasser, hvor der ikke sidder nogen. Rune: Vi har en del elever som ikke er udredt, men det er et særsyn med klasser uden elever med særlige behov. Vores klassekvotienter er også lavere. Vi har ikke mere end 24 elever i klasserne. Det betyder noget. Og nu til noget lidt andet: Talent klassen Torben som er koordinator for skolen og klubberne, fortæller, at de efter sommerferien har startet en 7. Klasse op med 17 sportstalenter: Egentlig er det båret frem af vores egen erfaringer med sportstalenter; Talenter er som regel ekstremt målrettet. De er nødt til at skemalægge al deres træning. De lægger al deres fritid til træning. Den viden, kombineret med at vi fik en henvendelse fra FC Nordsjælland om vi ville stille lokaler og skema/lærere til rådighed. Det kunne vi naturligvis godt tænke os. Det har mundet ud i at vi har denne her klasse som er fuld af fodbolddrenge og et par karatedrenge De er simpelthen kommet udefra!? Udbryder jeg forbavset. Simpelthen! Og mange af disse drenge kommer fra det meste af nord sjælland. Vi har drenge fra Helsinge og Hundested, som har brug for at udnytte denne mulighed. Drengene har et specielt skema, hvor de møder sent tirsdag og torsdag. De dage har de morgentræning i Farum. Karatedrengene træner i Gladsaxe Karateklub. Næste år regner vi med, at der kommer flere talenter fra Karateklubben, men vi vil også gerne have nogle tennisspillere og svømmere. Så det er simpelthen det! Det må jeg nok sige! Hvad med pigetalenter? spørger jeg lidt fornærmet. Torben griner: Vi havde 2 karatepiger, som skulle starte i 7., men de takkede nej pga. det overvældende flertal af drenge. Blandt lærerne var der en vis skepsis ved fagfordelingen, fordi det var en ren drengeklasse. Men det går over forventning. Igen handler det om målrettethed! Vi har et slogan: Bogen og bolden, hvilket vil sige: Er man ikke på bogen, er man heller ikke på bolden! Det er voldsomt motiverende, for det er drenge som rigtig gerne vil være professionelle fodboldspillere. Næste år regner vi med, at der kommer 4 piger! Erfaringen viser at pigerne først kommer i 8. Klasse. Hvorfor det er sådan ved jeg ikke, måske satser de først på elitesporten senere. Men vi har kontakt til forskellige sportsklubber, men ikke alle har svaret tilbage endnu. Jeg har selv en datter, som var elite gymnast i redskaber, men som efter konfirmationen droppede helt ud. Hun var pludselig ikke til at drive op i ringene eller op på en bum! Død ærgerligt, udbryder jeg. Torben: Det er netop det vi prøver at afhjælpe ved det her. At det ikke er mærkeligt, at have et talent! Vi prøver at afhjælpe med skemalagt tid, så træningen ikke forgår sent og du kommer smadret hjem. Vi har lagt lektiecafe 3 gange om ugen, hvor der er en lærer tilstede og de bliver holdt lidt i hånden. På den måde kommer du ikke uhjælpelig bagud fagligt bare fordi du bor i Hundested. Claus: Kommer klubben ikke også og henter dem til træning? Torben: Jo, mandag og onsdag. Claus: Vi vil gerne sige omkring vores Bio- Tek linje og talentklassen, at vi meget opmærksomme på at det er talenter og ikke elite. Det er meget vigtigt og der en markant forskel. Det er vi obs på ved vores optagelsessamtaler med elever. Talent handler om potentiale på baggrund af interesse. Kirsten slutter vores samtale med, at det er vigtigt at det er barnets interesse og ikke forældrenes. Torben er enig: Det skal være et fornuftigt fagligt indgangsniveau, ikke elitært. Der skal være balance! Jeg tager nogle billeder af lærerne og får bagefter lov til at se et par faglokaler, inden jeg tager afsked. Rune Ibsen har været lærer i 7 år på skolen og underviser i matematik og sløjd og så har han været TR i 2½ år for grundskolens lærere. Kirsten Thøgersen har undervist i gymnasiet i 23 år, men har også undervist i brobygningsforløb i 10. Klasserne. Kirsten underviser i biokemi, biologi og bioteknologi. Claus Rentza har været lærer siden 74 og er læreruddannet, har læst idræt på universitet og startede egentlig i et vikariat med idræt på gymnasieskolen. Er i dag underviser i grundskolen i fagene matematik, fysik og friluftsliv. Torben Rahn Karstensen har undervist 3 år i grundskolens udskoling i dansk, historie og samfundsfag og er koordinator for talentklassen med idrætstalenter.

8 8 Tyverne Udfordringer for Børnehaveklasselederne Møde med bh. klasselederne i Gladsaxe Lærerforening onsdag den 11. januar 2012 Af Jeanette Christiansen Der var et rigtig pænt fremmøde til, hvad bh. klasselederne selv betegner som gode tilbagevendende møder i kredsen. Mødet fandt sted den første onsdag i det nye år, den 11. januar. På mødet var der nyt fra bh. klasserne og der blev drøftet forskellige emner med kollegerne imellem. Henrik Poulsen, formand, bød velkommen og indledte mødet med en generel information fra hovedstyrelsen om skoleområdet. Henrik orienterede om, at der efterhånden er mange måder at lave børnehaveklasser på fra den traditionelle model med faste klasser samordnet skolestart med 1. og 2. klasser en rullende skolestart med sen klassedannelse skolestarts projekter, som man skal søge dispensation til ifølge folkeskolelovens 55. Der blev spurgt til, hvad det vil sige at varetage undervisningen. Kan en pædagog (skolepædagog) sættes til at undervise? Henrik kunne svare, at det er netop er en varm kartoffel i disse år, idet BUPL direkte søger at udvide skolepædagogerne arbejdsopgaver. BUPL har på KLs Skolerigsdag omdelt en pjece, hvor det fremgår at skolepædagoger kan varetage undervisning. Henrik understregede, at det er folkeskolelovens uddannelsesparagraffer og de gældende overenskomster, der regulerer hvem der kan undervise: I grundskolen klasse er det læreruddannede, og i børnehaveklassen pædagoguddannede. Loven giver i dag lærerne mulighed for også at varetage undervisning i børnehaveklassen. Henrik nævnte også, at eventuelt kommende skolelovsændringer om helhedsskolen også vil kunne influere på børnehaveklasseledernes arbejds- og ansættelsesforhold. Henrik slog fast at for varetage undervisningen kræver det didaktiske kompetencer. De er forudsætningen for at organisere, tilrettelægge og strukturere et indhold og en proces, så alle elever bliver udfordret i forhold til de fastlagte mål. Der blev rejst en række problemstillinger: bh klasseledere på mødet den 11.jan.2012 På en skole var der givet timer til SFO til at inkludere elever, som har særligt behov, men der var ingen støttetimer i undervisningstiden! Det er en kæmpe udfordring, at en del elever ikke er renlige og meget umodne, det er der ikke på nogen måde taget pædagogisk højde for. Samarbejdet med pædagogerne er meget forskelligt fra skole til skole. Bemandingen af børnehaveklasserne er også meget forskellig fra skole til skole. Pædagogisk kontinuitet fungerer meget forskelligt. Børnehaveklasselederne mener, at de har et behov for at vidensdele vedrørende overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse. På mødet kom det frem, at der er mange forskellige erfaringer. Mødet sluttede med, at der fra flere sider blev udtrykt ønske om flere møder. Der blev udarbejdet en mailliste, således at kommunikationen kan foregår hurtigere og smidigere.

9 Tyverne Pensionistudflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Gjorslev Gods driftsleder og kvægbrugsleder. I dag arbejder 17 mennesker på Gjorslev inkl. 2 landvæsenselever. Vi får en kompetent og levende rundvisning på slottet. Derefter vil der være mulighed for at købe kaffe og kage i traktørstedet Bøgeskoven. Pensionistudflugt Transport til Koldkrigsmuseet, Gjorslev Slot og hjem igen sfort Pensionister og Gjorslev der er Gods medlemmer af Gladsaxe Lærerforening, Sørger man selv for på delbasis. Der er Lærerforening, inviteres inviteres hermed hermed til en forårstur til en forårstur til Koldkrigsmuseum til til Koldkrigsmuseum ca. 75 km til Koldkrigsmuseet, Stevnsfort og det og ods mandag Stevnsfort den 21. og maj Gjorslev d.å. Vi mødes Gods mandag på Koldkrigs- den 21. maj d.å. Pensionister svarer der er til medlemmer ca. 1 time og 12 af minutters Gladsaxe Lærerforen 73 Rødvig klokken 10:30. Koldkrigsmuseum kørsel. Kører Stevnsfort man i egen og Gjorslev bil, bedes Vi mødes på Koldkrigsmuseum Stevnsfort Korsnæbsvej 60, Gods manda man ved tilmeldingen give besked 4673 Rødvig klokken 10:30. museum Stevnsfort Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig om hvor mange andre man kan tage med. Ønsker man at være køremed-passager Stevnsfort meddeler man det ved den på vores guidede Koldkrigsmuseum tur, der ne starter kl. 11:00. I Rundvisningen varer danske ca. 1½ stat, ordning hvordan aftaler landet indbyrdes bedst muligt mødetid kunne og begyndelsen tilmeldingen. af Den Kolde Alle der Krig er med besluttede i denne den vns time og er ca. 3 opbygge km lang. et sted, forsvar eller mod man Østblokken. mødes på foreningens I 1952 Temperaturen i påbegyndtes undergrunden er ca. 12 Klint. grader Selve 9:00. udgravningen Så skulle man blev sagtens foretaget kunne af væ- kontor anlæggelsen og skal være af Stevnsfort klar til at køre i Stevns kl. d lde C. Efter rundvisningen arbejdere fra re hele ved Koldkrigsmuseets Stevns og fra indgang det nærved kl. spiser vi vores medbragte liggende Boesdals 10:30. Rundvisningen Kalkbrud. Under begynder Den kl. Kolde madpakke i terrænet, at Krig var det 11:00. Stevnsforts Kørevejledning mission kan at afhentes afspærre på hvor der er borde, bænke foreningens kontor eller modtages via på Østblokkens adgang til Øresund og i øvrigt at og læskure. Foreningen . holde øje med alle Østblokkens bevægelser på medbringer øl og vand. Derefter kører vi Østersøen. til Fra 1980 erne blev Stevnsfort Tilmelding Gjorslev. varslingsstation for NATO. I år 2000 blev Af hensyn til regler for rundvisning det unikke fæstningsværk med 1,6 km gange, 18 meter kommandoen på Stevnsfort strøget. I 2008 de 2 steder er antallet af deltagere ede tur, Koldkrigsmuseum der starter kl. 11:00. Stevnsfort Rundvisningen Gjorslev varer ca. Gods åbnede Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Oplev det unikke begrænset til 30 personer, så hvis i undergrunden I begyndelsen er ca. af Den 12 grader Kolde Krig C. Efter rundvisningen Middelalderborgen Gjorslev ligger under jorden, og hør historien på vores guidede tur, der man vil være sikker på at komme i net, hvor besluttede der er borde, den danske bænke stat, og hvordan læskure. Foreningen omgivet af voldgrave som mindelser 1½ time og er ca. 3 km lang. Temperaturen i undergrun Gjorslev. landet bedst muligt kunne opbygge om den tidligste herregård på spiser stedet. betragtning, bedes man tilmelde sig vi vores medbragte madpakke i terrænet, hvor de et forsvar mod Østblokken. I 1952 En af de første ejere er antagelig medbringer Rane snarest muligt ved henvendelse til øl og vand. Derefter kører vi til Gjorslev. påbegyndtes anlæggelsen af Stevnsfort Jonsen en af de sammensvorne bag foreningens sekretær Rita Hagmann i Stevns Klint. Selve udgravningen kongemordet i Finderup Lade i på telefon og senest af voldgrave blev foretaget som mindelser af arbejdere om fra hele den tidligste herregård Gjorslev Gods Gjorslev Gods ved Holtug på Stevns mandag den 19. marts d.å. ane Jonsen Stevns en og fra af de det sammensvorne nærved liggende bag kongemordet er på 880 ha ager og 770 ha skov Middelalderborgen Gjorslev ligger omgivet af voldgrav i Finderup Boesdals Lade Kalkbrud. i Under Gjorslev Den Gods ved samt Holtug ca. 10 ha på park. Herregården på stedet. var En Med af venlig de første hilsen ejere er antagelig Rane Jonsen Stevns Kolde er Krig på 880 var det ha ager Stevnsforts og 770 mission at Herregården afspærre Østblokkens var adgang i Roskilde to omgange, og , Stevns e ha skov samt ca. 10 i Roskilde bispestols eje. I Jørgen, Ole og Robert i Finderu ha park. bispestols til Øresund eje. og I to i øvrigt omgange, at holde øje og var , den i kronens eje. Peter ha park. var med den alle i kronens Østblokkens eje. Peter bevægelser Henrik på Tesdorpf Henrik blev Tesdorpf blev ejer bispesto ejer Østersøen. af Gjorslev Fra i 1980 erne 1970 efter blev sin Stevnsfort varslingsstation for NATO. I år far, Edward Tesdorpf, som far, Edward af Gjorslev Tesdorpf, som overtog i Driften af godset er under ejer af G i 1970 efter sin var den i 2000 blev kommandoen på Stevnsfort overtog i Driften af central ledelse af ejeren, der som sine nærmeste dorpf, so strøget. I 2008 åbnede Koldkrigsmuseum Stevnsfort. godset er under central ledelse af ejeren, der som sine medarbejdere har en Oplev godsfuldmægtig, det unikke driftsleder central l og kvægbrugsleder. fæstningsværk med I 1,6 dag km arbejder gange, 1817 mennesker på medarbe nærmeste medarbejdere Gjorslev meter under inkl. 2 jorden, landvæsenselever. og hør historien Vi får har en en godsfuldmægtig, og kvæg kompetent og levende rundvisning på slottet. Gjorslev affe og kage i traktørstedet Bøgeskoven. kompete Derefter vil der være mulighed for at købe kaffe og kag

10 10 Tyverne Integration Af Jeanette Christiansen Lørdag den 28. januar deltog jeg i en konference som Gladsaxes Integrationsråd havde arrangeret. Det første oplæg var fra Graham Smith og Vibeke Bradbury, ledere af The Ethnic Minority Achievement Service, Islington. Graham og Vibeke fortalte om tosprogsundervisning i den nordlige del af London. Statistik som våben og massiv indsats giver faglig bonus På Islingtons kommunale skoler er størstedelen af eleverne fra dårlige økonomiske og sociale forhold og har et andet modersmål end engelsk. På trods af alle odds, ligger elevernes gennemsnit seks procentpoint over landsgennemsnittet for alle folkeskoler i England. I England testes eleverne i forskellige fag to gange gennem grundskolen. Det er lovpligtigt at inde berette resultaterne for hver eneste elevs udvikling opgjort efter etnisk baggrund. Oplysningerne er et centralt redskab for EMAS, fortæller Graham Smith, som bruger disse oplysninger til at danne sig viden om minoritetselevers faglige resultater. Vi kan gå helt tilbage til 96 og se om en skæv udvikling hos en elev, har et mønster eller har grund i en tilfældighed. Og med statistikken i hånden kan jeg få ledere og lærere til at indse, hvis det er et problem, som vi kan hjælpe med. Tilbage i 2006 opdagede Graham at en gruppe elever med tyrkisk og bengalsk baggrund fik dårligere resultater end forventet i matematik. Med et målrettet projekt fik EMAS vendt udviklingen på 13 skoler. På Islingtons skoler giver man et bud på, hvad der gør en forskel. Vend udviklingen og se to sprog som en resurse I stedet for at se tosprogsproblematikken som en sten på vejen, ser vi det at kunne mestre to sprog som en god bagage. Det er helt grundlæggende, at eleverne ser sig som en del af skolens kultur og omvendt. Derfor er elevernes kulturelle baggrund og modersmål en naturlig del af undervisningen. (se og læs KK, Københavns Kommuneskoler-nr.19 dec 2010) Graham fortalte i sit oplæg, at lærerne arbejder meget med brug af billeder i undervisningen. Det er for at visualisere begreber og skabe sprogbevidsthed. Matching og moddeling er praktiske øvelser, som bliver sat i gang blandt eleverne. Eleverne bliver bedt om at gentage/gendanne, hvad de har hørt og formulere det med egne ord. De spørger hinanden og afklarer spørgsmål, som er kommet til undervejs i undervisningen. Talk-partners betyder, at eleverne diskuterer og afklarer med en partner. Talk in groups Det er tilladt for eleverne at tale på eget modersmål, når de diskuterer i større grupper. Forældrene inddrages og undervises Som en del af undervisningen er forældresamarbejdet centralt, og der iværksættes undervisning i de fag, eleverne har i de fem største sproggrupper. Det har vist sig at være en uvurderlig indsats/investering at give forældrene indsigt i fagene. Forældrene bliver en resurse og kan støtte deres børn. Forældre og børn undervises også sammen. Læreren bruger begge sprog i undervisningen og underviser forældrene i, hvordan eleverne lærer. Forældrene kan lide at komme i skolen. Derudover er der også undervisning i forældreopgaver i forbindelse med børnenes deltagelse i skolen. EMAS fører tilsyn med 13 folkeskoler og har tosprogede undervisningsassistenter der støtter eleverne og sætter forældrene på kursus i fag og forældreopgaver. Desuden råder de over fagkonsulenter og lærere i fag og didaktik

11 Tyverne Konferencens andet oplæg omhandler Amager Fælled Skole Fra Sisyfos arbejde til Matthæus effekt den der har, skal gives Yasar er kurder og skoleleder på Amager Fælled Skole. Han er læreruddannet fra KDAS 1998 i dansk og samfundsfag. Som ny leder på Amager Fælled Skole gjorde Yasar i 2007 status for skolen og konstaterede at: Skolens udvikling var i en nedadgående spiral idet forældre i større og større omfang fravalgte skolen som distriktsskole. Skolens andel af tosprogede elever var i stigning og gav skolen et negativt ry. Skolen havde et lavt medarbejdertilfredsheds niveau. Skolen som organisation savnede optimisme og selvtillid. Og så troede en del medarbejdere, at jeg ville være en overgangsfigur. Skolen var med andre ord en brændende platform! Yasar filosoferede og talte om sin lederrolle: Jeg vil hellere vinde mennesker end vinde over dem. Jeg skal ikke være fagligt dygtigere end mine dygtigste medarbejdere, men jeg skal være dygtig til at lede. En dygtig leder lægger mere vægt på tænkning og forståelse end stil. Du skal være den forandring du ønsker i din organisation(inspireret af Ghandi). Du har et skud i bøssen internt og eksternt i lokalområdet. Hvis du ikke ser en forandring i løbet af 3-5 år, er du ikke den rette leder. Yasar fortsatte Begrebet ledelsesresistente medarbejder provokerer mig voldsomt For mig handler det om, hvilke signaler man sender ud, og hvilken kultur man giver videre til sine ansatte. Hvis du konstant giver medarbejderne, den tidligere ledelse, urimelige politiske rammer o. lign. skylden for al elendigheden, lærer man sine medarbejdere at fralægge sig ansvaret. Hvis du hele tiden brokker dig over de rammer, man alligevel ikke kan gøre noget ved, skyder man sig i foden og gør livet ulideligt for sig selv og alle andre. Og det virker heller ikke troværdigt. Vil du derfor forandre noget, er du nødt til at tage udfordringerne og ansvaret på dig selv Undervisning er skolens kerneydelse Yasar fortsatte med: Et var ganske vist, skolen skulle ikke profilere sig på integration endsige rummelighed, det skulle være en sideeffekt! Yasar uddybede med, at der er en tendens i tiden til, at disse indsatsområder og lignende fylder mere end selve kerneydelsen, som er undervisning. Vil du gavne indvandreres skolegang, skal du arbejde for en succesfuld skolegang! Vi stillede os selv spørgsmålet: Hvad skal der til, for at du selv vælger skolen til dine egne børn? Derfor valgte vi at skolen skulle sætte fokus på sundhed. Sundhed appellerer bredt også til resursestærke familier og fedme har en social slagside! Skolens motto blev altså faglighed x trivsel = attraktiv skole! Stort benarbejde foregik sideløbende Yasar fortalte, at der havde været mange møder i børnehaverne i lokalområdet og invitationer til åbent hus og uddeling af foldere. Det er dog sket i en stolt og ikke desperat ånd. Yasar Cakmak, Amager Fælled Skole Status På 5 år lykkedes det at skabe en populær skole, som er præget af stort medarbejderengagement, professionalisme og højt humør, og skolen har stor søgning. Det er en skole med en sundhedsprofil, en madskole, hvor eleverne undervises af to dygtige kokke. Claus Meyer har inspireret og er muse for skolen. Skolen er gået fra at være en 3 spors skole til 4 spor. 25% af eleverne er to sproget og afspejler kvarteret. Det er en skole med engagerede og dedikerede lærere, slutter Yasar meget stolt. Yasak gav herefter mulighed for at tilhørerne kunne stille spørgsmål. Som afsluttende oplysning kan jeg fortælle, at Amager Fælled Skole i 2011 fik kollegernes pris, Den Gyldne Pegepind, som er en pris der uddeles af Københavns Lærerforening. Med Prisen følger kr.

12 12 Tyverne Åbent Kursus 2012 på Hotel Frederiksdal Sinatur Af Jeanette Christiansen Lørdag den 21. til 22. januar deltog godt 70 lærere på Gladsaxe Lærerforenings kursus tilbud. Professor Tage Søndergaard Christensen om social kapital, Åbent Kursus Den første gæst var Danmark Lærerforenings førstedame næstformand Dorte Lange, som er nyvalgt. Dorte takkede for, at hun måtte komme, og hun lagde ud med en stor cadeau og flot anerkendelse til lærerne, som yder en stor indsats hver dag i undervisningen. Hun fordømte herefter den smertelige kritik, som hagler ned over folkeskolen i øjeblikket. Dorte sagde endvidere, at Kommunernes Landsforening (forkortet KL) tilsyneladende ikke ønsker at tage del i ansvaret for kvaliteten i undervisningen. De har kun en dagsorden, og det er at gøre folkeskolen billigere. Det foregår i øjeblikket ved fyrringer af lærere i kommunerne landet over. Skabskultur Til gengæld forsøger KL sig med at danne et populistisk billede af, hvad det er for en skole, der er behov for. KL mener, at ungdommen ønsker sig en skolekultur lig den i USA, hvor tilhørsforholdet til skoleklassen skiftes ud med et skab på gangen og et fagligt fællesskab, som skabes på baggrund af individuelle interesser. Det er desværre et nemt billede at sælge! Verdensøkonomien giver en bundvending Dorte bredte sig ud i nogle økonomiske betragtninger om krise og udfordringer og nye vilkår. Faktum er, at krisen får betydning for OK-13. Kan vi bare holde reallønnen, skal vi være glade! Regeringen lægger en stram økonomisk politik ud i kommunerne til gengæld for frihed, og KL kører en aggressiv økonomisk linje. Dorte fortalte, at i dag er der færre lærerstillinger! Desværre ser udviklingen ikke ud til at stoppe. DLF undersøger de sidste tal og er i øvrigt i gang med at forberede en ekstraordinær kongres. Det er ikke sket før i Anders Bondos tid. Efter Dorte kom Henrik Poulsen med et oplæg med vægt på de lokale forhold. Henrik talte om de partnerskabsaftaler, som KL har indgået med en række kommuner, herunder Gladsaxe. KL går alene sine beregninger efter at pege på besparelsesmuligheder uden at skele til kvalitet. Gladsaxe Lærerforening lokalt oplæg Forvaltningen har givet udtryk for ønske om frivillige forsøg på enkelte skoler med fast arbejdstid. Det skal drøftes med TR erne på kommende møde. Forslaget gav anledning til megen debat i salen. Henrik orienterede om status vedr. frikommuneforsøgene, der er udsat til start den 1. august. Der er pt. ikke givet nogen dispensationer. Om den kommende overenskomst forudså han en meget smal ramme pga den økonomiske krise. De private overenskomstforhandlinger vil give et fingerpeg om rammens størrelse. Det er en højst problematisk situation med faldende realløn og stærkt stigende lærerarbejdsløshed. Afslutningsvis kom han ind på de mange skolestrukturændringer, som er en kæmpeudfordring for de involverede medarbejdere. Professor Tage Søndergård Kristensen Dagens højdespringer var professor i arbejdsmiljø Tage Søndergård. Jeg har valgt at uddrage følgende:

13 Tyverne Tage Søndergård anskuede den økonomiske verdenskrise og kom ind på den faldende produktion og svigtende knowhow i Danmark. Danskerne har vænnet sig til et højt serviceniveau, som ikke holder på lang sigt. Danmark er ikke det innovative land, vi forestiller os! Det er der mange, der fejlagtigt tror! Nej det er Indien der hitter! Lige nu er Indien det store hit. Det skyldes ikke bare, at indiske ingeniører er billige i drift. Mange af dem har en bedre uddannelse og er skarpere end danskerne. Det er ikke lavere omkostninger, vi går efter. Indien har en talentmasse, vi ikke finder i Danmark (Rene Just, Adm. Direktør. It virksomheden Initto.) Paradokser i den offentlige sektor Dernæst talte Tage om paradokser i den offentlige sektor og nærmede sig den danske folkeskole. Og det var ikke et skønbillede der blev tegnet; 1200 unge må hvert år tage folkeskolens basale fag om igen, Danmark har færrest dygtige elever, gennemsnitskarakteren er ikke høj nok og arbejdsmiljøet er ringe på bl.a. de københavnske skole. Folkeskolen fik også en bredside Tage konstaterede, at folkeskolen er dyr og dårlig! Denne kritik kom dog ikke til at stå alene. Henrik kritiserede blandt andet de tal og undersøgelser, Tage Søndergård brugte. Tallene var forkerte og misvisende. Til dette svarede Tage, at DLF jo bare kunne lave nogle undersøgelser og komme med andre tal! Tage henviste til Anders Bondo. Bondo har svaret på kritikken ved at sige: Vi har ikke lavet nogen opgørelse. Det står heller ikke i vores magt. Sagen er den, at en lærer underviser 25 timer om ugen. Underviser de mindre, er Carl Johan diskuterer med en kollega, Åbent Kursus 2012 det fordi kommunalbestyrelsen har bestemt, at de skal lave noget andet. Hvordan får vi et bedre arbejdsmiljø? Et spørgsmål om social kapital Tage Søndergård kom i punktform ind på nedenstående: En virksomheds sociale kapital kendetegnes ved den interaktion der er mellem den kerneydelse, man leverer i samarbejde, tillid og retfærdighed, som værdier. Social kapital er en egenskab ved hele arbejdspladsen og ikke ved det enkelte job eller afdeling. Det er et begreb, som direkte knytter an til den daglige drift og kerneydelsen. Og så er begrebet ikke primært et arbejdsmiljøbegreb, men omfatter såvel ledelse og organisation Produktivitet og trivsel ses som to sider af samme sag. Centrale aspekter til vejen til det gode job: Der skal være tillid på arbejdspladsen: De ansatte stoler på ledelsen og stoler på at ledelsen gør et godt stykke arbejde. De ansatte stoler på hinanden og at de ansatte gør et godt stykke arbejde Ledelsen stoler på de ansatte, og på at de ansatte gør et godt stykke arbejde. Hvordan opbygger man tillid? Man opbygger tillid ved at være troværdig: Konsistent adfærd, man handler gennemskueligt og forklarligt. Integritet, man gør hvad man siger og siger hvad man gør Uddelegering af kontrol, man viser tillid ved at give kompetence til andre Demonstration af lydhørhed, man tager andres synspunkter seriøst. Retfærdighed på arbejdspladsen Fordelings retfærdighed, bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. Retfærdigt fordelt? Proces retfærdighed, er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det rigtigt til? I sit oplæg fremhævede Tage Søndergård Amager Fælled Skole, hvor Yasar Cakmak er blevet hædret for sin gode ledelse.(læs artiklen om Integration i dette blad). Hvad hjælper ikke Tage gav en række andre vinkler på social kapital, men angav også at følgende aktiviteter ikke fører til højere social kapital: APV Fraværsindsatser MUS Trivselsmålinger Lederuddannelser Lederevalueringer Elev/forældretilfredshedsundersøgelser

14 14 Tyverne En ulv i forklæde Willi Bjerregaard ed til at bevare sproget og på den anden side vil jeg også gerne være et er En jo noget ulv i af forklæde. en balancegang og man risikerer at skulle erklære sig På den ene side vil jeg gerne være med til at bevare sproget, der Willi formulerede Bjerregaard det sålunde: Forandre for at bevare og det er blevet et og på den anden side vil jeg også gerne være med til at politikere, selv om der er tale om en antagonisme. Altså et udsagn med 2 forandre og udvide det. ige meninger, På den ene som side ikke vil jeg kan gerne lade sig være gøre. med til at bevare sproget og på den anden side vil jeg også gerne være med til at forandre og udvide det. Det er jo noget af en balancegang og man risikerer at skulle erklære sig enig med den britiske filosof Burke, der formulerede det sålunde: Forandre for at bevare gende og forholdsregler det er blevet kan et ingensinde som Kaj og påny indføres. Der er klare ord i ved mundheld altså for virkelig konservative politikere, selv om der er tale om en antagonisme. Altså et udsagn med 2 vinterkulden. Men jeg har da været er emeritus forskellige og af hinanden uforenelige meninger, som ikke kan lade sig gøre. censor mange gange. Her taler vi altså jove/forkerte om en vaneforbryder, der i flere årtier e en Men gammel gamle vaner eller vamle ganer som Kaj og har forladt sin vanlige arbejdsplads for den Andrea dag har lært os det de hænger ved altså at begive sig ud i det ganske land for ær. vanerne. Hans Således kan denne fejlfinder emeritus at fungere som lovovertræder. har da finde været sig selv på nippet til at rette sjove/forkerte Det er i virkeligheden uhyggeligt og æld er ord det og 10 ordstillinger. Således ringede en gammel skulle vel kunne række til et par timer bekendt forleden og fortalte, at han den dag i futtog på Søborg Torv i myldretiden. havde 10 års jubilæum som pensionær. Hans Men nej: Det er tværtimod fint mange kone års vil sikkert være uenig, for jeg har da været således at overtræde grundloven. Man s ord med er på til deres guldbryllup. Til gengæld er det 10 skal jo heller ikke skære alle over med år siden, han blev pensionist. en kam, som de siger uden at rødme g tilsidesat. i morgen TV. Og mine indvendinger arks riges grundlov det Det er kan jo noget der virkelig af en tolkes på, gengæld det der er med det 10 de år rige, siden, han blev forslår jo som en skrædder i Helvetia. skrevet: Som Censur emeritus og kan andre balancegang jeg forebyggende se tilbage og på man mange forholdsregler års pensionist. kan ingensinde interkulden. lovbrud. Men Endda jeg selveste har risikerer da været grundlovens at skulle censor erklære mange ord er på gange. Her taler vi altså Du lover os gule og grønne skove, siger tøserne i 9. klasse om karaktergiv- ier har det forladt skammeligste sin vanlige trådt sig enig arbejdsplads under med fode den for britiske og tilsidesat. begive Som sig emeritus ud i det ganske kan jeg se tilbage på er. Ifølge filosof den danske Burke, grundlov der formulerede Danmarks det riges grundlov mange års lovbrud. det kan Endda der virkelig selveste tolkes på, ningen. det der Drengene med de rige, i 4. klasse synger: men i sålunde: paragraf Forandre for står at bevare der skrevet: og Censur grundlovens og andre ord forebyggende er på det skammeligste trådt under fode og tilsidesat. brede bøger. Og derved er vi tilbage forholdsregler Der kan er et ingensinde yndigt land, det står med det er blevet et mundheld for virkelig g skulle påny vel indføres." kunne række Der er til klare et par ord timer i vinterkulden. i futtog på Men Søborg jeg har Torv da i været censor mange gange. Her taler vi altså konservative politikere, selv om der er Ifølge den danske grundlov Danmarks ved rødderne altså dem fra vores imod om fint en tale vaneforbryder, om en antagonisme. der i flere Altså årtier et udsagn at fungere med 2 forskellige som lovovertræder. og af hinanden virkelig tolkes på, det der med de rige, undrende blik selve dåbsattesten for har forladt sin riges vanlige grundlov arbejdsplads det kan for der at begive fælles sig ud historie. i det ganske Så her har du for dit an skal land jo for kam, som de uforenelige meninger, som ikke kan men i paragraf står der Gladsaxe skolevæsen. Nemlig grundstenen Søborg på Ryttersoklen Torv i fra g mine Det er lade i virkeligheden sig gøre. uhyggeligt og skulle vel skrevet: kunne række Censur til og et andre par timer forebyg- i futtog på dder myldretiden. i Men nej: Det er tværtimod fint således Men at overtræde gamle vaner grundloven. eller vamle Man ganer skal jo som Kaj og Andrea har lært os det heller ikke skære alle over med en kam, som de de hænger ved altså vanerne. Således, siger siger uden kan denne at rødme fejlfinder i morgen emeritus TV. finde Og mine ingen. indvendinger sig selv på forslår nippet jo til som at rette en skrædder sjove/ i r et yndigt Helvetia. forkerte ord og ordstillinger. Således derved er ringede vi en gammel bekendt forleden vores Du fælles lover og fortalte, os gule at og han grønne den dag skove, havde siger 10 års jubilæum som pensionær. Hans nde blik tøserne selve i 9. klasse om karaktergivningen. kone vil sikkert være uenig, for jeg har en. Nemlig Drengene da været i 4. klasse med til synger: deres guldbryllup. Der er et yndigt Til 21. land, det står med brede bøger. Og derved er vi tilbage ved rødderne altså dem fra vores fælles historie. Så her har du for dit undrende blik selve dåbsattesten for Gladsaxe skolevæsen. Nemlig grundstenen på Ryttersoklen fra 1721.

15 Lejrskole via foreningen Tyverne Booking til lejrskoleophold sker elektronisk på foreningens hjemmeside. Du kan også henvende dig til Rita på kontoret. 15 Salgjerhøj ved Mors Isøre ved Rørvig Loddenhøj i Sønderjylland Halleklippen på Bornholm Drejø i Det Sydfynske Øhav Skal du på lejrskole i 2012 eller 2013? Har du været inde på koloniernes nye hjemmeside Her kan du se vore 5 gode kolonier, faciliteter, beliggenhed m.m. Som noget helt nyt kan bookingen for 2013 foretages direkte på hjemmesiden. Du går bare ind i bookingsystemet og finder en ledig uge, booker og får skolen til at betale et depositum. Så får du automatisk tilsendt en kontrakt, praktiske oplysninger m.m. Vi har også en anden god nyhed: Kolonierne kan nu tilbyde at to klasser kan komme af sted på en lejrskole samtidigt på alle 5 kolonier. Denne mulighed er meget populær for tiden, måske på grund af de store strukturændringer og sammenlægninger, der foregår i skolevæsenet. Men du er selvfølgelig også velkommen til at booke på gammeldags maner ved at ringe til Rita på Det er også Rita du skal ringe til, hvis du skal lejrskole eller hyttetur her i 2012 eller hvis dine ønsker ikke er en standardlejrskole. Der er stadig enkelte ledige perioder her i Poul Hansen 20 dages fængsel. For knap to år siden fik kolonien Loddenhøj en ny og aktiv nabo, som straks gik i gang med at fælde et større parti træer i koloniens skov. Brændet fra denne fældning blev oven i købet givet til den unge mand, som på naboens foranledning udførte arbejdet, altså simpelt tyveri. Det samme skete, i lidt mindre omfang, også på nabogrunden til den anden side, hvor det var en landmand det gik ud over. Målet for den nye nabo var at etablere havudsigt fra egen grund. Hærværket og tyveriet blev politianmeldt og efter lidt diskussion med anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi blev der rejst sigtelse. Kolonierne har endvidere rejst et erstatningskrav på godt kr. Efter to retsmøder er der fældet dom i sagen. Vores nye nabo blev kendt skyldig i groft hærværk. Dommen lød på 20 dages fængsel, kr. i bøde samt betaling af sagens omkostninger. Desværre henvistes koloniernes erstatningskrav til et civilt søgsmål. Det må vi nu drøfte seriøst i koloniudvalget og med vores advokat. Vi kan jo ret sikkert vinde det civile søgsmål, men hvad nytter det, hvis naboen ikke er i stand til at betale? Så hænger kolonierne på en advokatregning, som kommer oven i de udgifter, vi hidtil har haft i sagen Poul Hansen

16 Det sker også i huset: GLADSAXE LÆRERFORENINGS KOLONIER Møde for kolonirepræsentanterne Der er møde for repræsentanterne onsdag den kl på Stengårds Alle 197. PERSONALEKURSUS FOR DE ANSATTE PÅ KOLONIERNE De ansatte og koloniudvalget tager på personalekursus i dagene til på kolonien Salgjerhøj og skal arbejde med forskellige aspekter for personalet og kolonierne, en del af drøftelserne vil handle om kost og gode traditioner. 1. koloni tilsynsrejse går til Isøre den 6. marts 2. koloni tilsynsrejse går til Loddenhøj den 19. og 20. april 3. kolonitilsynsrejse går til Halleklippen den 7. og 8. maj Formålet er at se mangler og behov for vedligehold på kolonierne. Poul Hansen, forretningsfører, og Jeanette Christiansen, formand tager af sted. GENERALFORSAMLING I GLADSAXE LÆRERFORENING Onsdag den 7. marts kl Mørkhøj Skole i kantinen Kom og gør din indflydelse gældende sammen med dine kolleger i hyggeligt samvær. Der serves lidt mad og drikkelse ca. kl Vel mødt! Venlig hilsen Gladsaxe Lærerforening Endelig dagsorden finder du på lærerforeningens hjemmeside MEDLEMSMØDE OM OVERENSKOMST 2012 Tillidsrepræsentanterne i Stor København er indbudt til møde vedr. OK`12 på Radisson, Amager, kl onsdag den PENSION OG EFTERLØN MEDLEMSMØDE FOR OVERENSKOMSTANSATTE Mandag 26. marts 2012 kl I foreningen Vi har inviteret konsulent Annelise Rosenberg fra Lærernes Pension. Hun vil komme ind på alle facetter af vores pensionsordning i Lærernes Pension. Foreløbig dagsorden: 1. Om din lærerpension - Hvornår kan du gå på pension og hvor meget kan du få? - Hvordan er du stillet ved længerevarende sygdom? - Hvordan er dine efterladte stillet ved dødsfald? 2. Hvis du vil spare mere op? 3. Medlemsfordele Vedrørende efterløn, den ændrede ordning, evt. tilbagebetaling af det indbetalte efterlønsbidrag m.v. har vi inviteret Susanne Bjerrum, konsulent i DLF.A. Der vil være afsat tre kvarter til en time til oplæg og spørgsmål til hver organisation. Til sidst er der mulighed for personlig drøftelse med konsulenterne. Der er begrænset plads til arrangementet ca. 40 pladser. Der serveres et lettere traktement. Du tilmelder dig til John Rasmussen på John Rasmussen.

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG).

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Til stede: Henrik D, Mads, Karla, Helle L, Torben, Peter, Tine F,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere