Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem"

Transkript

1 TIME TO DEADLINE: DAYS HOURS MIN Resources Motivation Quality Dedication Good Poor $ Micro Manage Control Scope Creep TIME TO DEADLINE: DAYS HOURS MIN $ ,08 NOVEMBER 2013 The Indian Bus Resources Motivation Quality Dedication Good Poor kaastrup andersen Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem...det er ultimativt projektlederens ansvar at navigere projektet sikkert og resolut igennem det hajfyldte farvand...

2 Ledelse...Stram mikromanagement er en svært tillokkende tilgang for ambitiøse projektledere... Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem Kender du projektlederen, der har fuldstændig styr på alle detaljer i projektet? Projektlederen, der kender planen i Microsoft Project ud og ind og altid er klar med en løsning på detajlen. Han gør sig umage, er dedikeret, engageret og ambitiøs og ofte den største hindring for et vellykket projekt! Når projektlederen gør sig umage med at styre projektet, er risikoen for manglende ledelse af projektet nærmest, størst og dyrest. Det ender i mikromanagement, overblikket mistes, resignation og forsinkelser breder sig gennem projektet. Jo mere tid, projektlederen anvender på detaljerne jo mindre bliver der til overs til ledelse opad og udad i organisationen. Det er gift for projektets fremdrift, fordi de største forhindringer der skal ryddes af vejen, ligger udenfor selve projektteamets råderum. Et projekt der ledes nedad, med en undervurdering af ledelsen op og udad, er lig med mange problemer og konflikter. Det koster tid og penge. Mange penge....ethvert projekt er per definition truet af en mængde fælder, udfordringer, risici... Der er skrevet tykke, kloge bøger om god projektledelse, men til syvende og sidst handler det om én ting alene: At skabe resultater! Resultater i form af et slutprodukt og et sundt afkast på investeringen. Ethvert projekt er per definition truet af en mængde fælder, udfordringer, risici, og det er ultimativt projektlederens opgave og ansvar at navigere projektet sikkert og resolut igennem det hajfyldte farvand og i mål. Men hvad er det præcist for egenskaber, der kendetegner den gode projektleder? kaastrup andersen har gennem årene akkumuleret og analyseret hands-on erfaringer fra ledelsen af hundredvis af virksomhedsprojekter. Hovedkonklusionen er glasklar. Forudsætningen for god projektledelse er, at projektlederen formår at definere og kommunikere sin rolle korrekt....at projektlederen formår at definere og kommunikere sin rolle korrekt... Curlingspilleren Flere undersøgelser er nået frem til den umiddelbart overraskende konklusion, at de projektledere, som leverer bedst på opgaven og overholder projektdeadlines faktisk er dem, projektmedarbejderne ser sjældnest. Det betyder ikke, at en god projektleder er en passiv projektleder. Tvært imod. Men i stedet for at detailkontrollere sine medarbejdere, er den gode projektleder i stedet ude at rydde forhindringer af vejen. Han sørger for på samme måde som en curlingspiller arbejder med kosten foran stenene, så de glider mod deres mål med mindst mulig friktion at rydde praktiske forhindringer af vejen, så medarbejderne kan fokusere på at løse deres opgaver. Når projektlederen opfatter sig selv som politimand fremfor curlingspiller, går det som regel galt. Når der står meget på spil, er det nærliggende at påtage sig rollen som kontrollerende instans, der kigge medarbejderne over skuldrene i hvert eneste skridt. Stram mikromanagement er en svært tillokkende tilgang for ambitiøse projektledere, men det er også den væsentligste årsag til manglende fremdrift i mange projekter. Projektlederen mister nemt det nødvendige overblik, hvis han fortaber sig i detaljen. Først forsvinder forståelsen for egen rolle, dernæst ryger overblikket og til sidst mulighederne for at handle resolut og løsningsorienteret på de udfordringer som måtte opstå. Det er ikke muligt både at styre hånden, når stenen skal sættes, og feje banen foran den. Man er nødt til at vælge vælge rigtigt, vel og mærke. Det personlige ansvar Stram mikro management fratager projektets deltagere ansvaret for de individuelle opgaver og delmål. Og følelsen af individuelt ansvar er, så banalt det end kan lyde, en uundværlig komponent i den engagerede og dedikerede indsats. En anden nøglekomponent er begejstring. Evnen til at motivere og begejstre sit projektteam er en afgørende forskel på den gode og den dårlige projektleder....først forsvinder forståelsen for egen rolle, dernæst ryger overblikket og til sidst mulighederne for at handle... En vindende personlighed rækker langt, men som hovedregel kræver det en bevidst strategi, metode og målrettet kommunikation at begejstre og få det optimale ud af sit team. Det kræver blandt andet, at man formår at formidle ikke blot vigtigheden af slutmålet, men også delopgaverne og delmålenes helt afgørende roller på vejen derhen. kaastrup andersen - hel eller delvis gengivelse af tekst og illustration er kun tilladt med klar kildeangivelse.

3 k a supersweep - the broom that makes it easier

4 Ledelse Den enkelte projektmedarbejder skal føle sig personligt ansvarlig for sin opgave, men også overfor sine kollegaer og det samlede projekts succes. Min personlige indsats er mit eget ansvar. Forsinker jeg processen, hænger jeg mine kollegaer til tørre. Leverer jeg derimod som lovet, bidrager jeg væsentligt til, at projektet kan blive en succes. Det er groft sagt den tanke, som den dygtige projektleder skal efterlade hver enkelt projektdeltager med. Cirkler skaber fremdrift Det handler kort sagt om at få skabt en positiv cyklus, der består af de tre følgende trin: Motivation, Indsats, Resultater. Høj motivation fører til en engageret indsats, som igen skaber resultater. Den dygtige projektleder formår at etablere denne cyklus og dermed skabe energi og fremdrift i projektet. Motivation Et ofte undervurderet værktøj til at fremme energi og motivation er den formelle markering af opnåede resultater undervejs i projektet. Den dygtige projektleder er bevidst om vigtigheden af at fejre delresultater og derved styrke motivationen blandt deltagerne løbende....konkrete resultater ind på deltagernes motivationskonto... Den anerkendelse og tilfredsstillelse deltagerne oplever, når projektet slutteligt afleveres, genererer ikke motivation og engagement tidligt eller midt i projektet. Det gør til gengæld tydeliggørelsen og fejringen af opnåede delresultater undervejs. Brug opnåede delmål og deadlines aktivt til med korte mellemrum at sætte konkrete resultater ind på deltagernes motivationskonto. Indsats Delmål og deadlines - i den rigtige dosis Delmål og deadlines gør det desuden lettere at måle fremskridt og sikre, at projektet er i balance i forhold til leverancer og tidsplan. Det er imidlertid helt afgørende for effekten, at projektlederen formår at dosere opgaverne rigtigt at de indlagte deadlines er realistiske og nøje afstemt med de forhåndenværende ressourcer. Det er fristende at sætte mange opgaver i søen på én gang for at generere flest mulige resultater hurtigst muligt. Det er tillokkende at lægge pres på teamet med meget stramme deadlines. Men hvis ikke opgaver og deadlines er realistiske i forhold til ressourcerne, så skrider tingene med dominoeffekt. Opgaverne hober sig op og står i vejen for hinanden....det er fristende at sætte for mange opgaver i søen på én gang... Når først det sker, så vil også projektmedarbejdernes respekt for de udstukne tidsrammer uvægerligt begynde at skride og med den ethvert håb om at nå i mål til tiden med det samlede projekt. Det gælder derfor om på den ene side at være realistisk og stå til rådighed med curlingkosten, på den anden at være en stædig terrier, der står fast på, at de indlagte deadlines er urokkelige og opnåelige. Det er en hårfin balancegang, og god projektledelse handler om at dosere opgaverne korrekt....den dygtige projektleder formår at etablere denne cyklus og dermed skabe energi og fremdrift i projektet... Resultater

5 Spørg eksperten - bag denne artiklen: Anton Kaastrup - Direktør kaastrup andersen a/s Tlf.: Den indiske bus Som leder af et projekt skal man have modet til at justere, når et projekts forudsætninger ændrer sig, men også til at skære igennem, sige nej og holde fokus. Hvis projektet begynder at spire i forskellige retninger og vokse udover sine bredder, så leder du et projekt med direkte kurs mod det, kaastrup andersen kalder den indiske bus. Den starter til tiden, men undervejs standser den velmenende chauffør på hvert gadehjørne for at samle mennesker, husdyr og bagage op. Til sidst er bussen så fuld, at passagerne hænger ud af vinduerne for at få luft og selv taget er overlæsset med bagage og passagerer. Bussen snegler sig nu håbløst af sted og har mistet ethvert moment. Den indiske bus er skrækscenariet for både projektledere og sponsorer. Chaufførens gode intentioner om ikke at efterlade nogen og gøre alle glade er endt i et kollektivt sammenbrud. Evnen til at sige nej til diverse udvidelser af scope, til at holde strengt fokus på det vedtagne mål, er en uundværlig ingrediens i god projektledelse. Problemer! ansvaret er dit Udfordringer, problemer og fejlvurderingeropstår i ethvert projekt. Det kan ikke undgås. Det afgørende er derfor ikke, om de opstår, men hvordan de håndteres, når de opstår. Hvis du adresserer dem med et bagudskuende blik og fokus på ansvarsplacering fremfor at fokusere fremadrettet og på at sikre løsninger, så er det reelt en ledelsesmæssig ansvarsflugt. Problemet er opstået og ansvaret for, at sikre projektets fremdrift ligger i dit skød. Det er dit ledelsesansvar! Det ses ofte, at vigtig energi bruges på at udpege syndere fremfor på, at overkomme problemerne og genvinde momentum. Dermed skades projektet. Energi, begejstring og målrettethed afløses af resignation og frustration blandt de berørte deltagere. Fejl og problemer skal selvsagt analyseres og erfaringer høstes, men form og tidspunkt må ikke dræbe motivationen og engagementet hos deltagerne. At påtage sig ansvaret for projekter er en kompleks størrelse, der fordrer både personlige kompetencer, indsigt og erfaring. Et væsentligt skridt i retningen mod god projektledelse er forståelsen for, at vægten ikke ligger på projekt, men på ledelse. Projektledelse....Chaufførens gode intentioner om ikke at efterlade nogen og gøre alle glade er endt i et kollektivt sammenbrud... Bombay buslines - we ll get there sometime kaastrup andersen - hel eller delvis gengivelse af tekst og illustration er kun tilladt med klar kildeangivelse.

6 k a projektlederuddannelse kaastrup andersen s projektlederuddannelse er resultatet af mange års erfaringer fra nogle af Danmarks dygtigste og mest succesfulde virksomheder. Udgangspunkt er den virkelighed og hverdag, vi og vore kunders interne projektledere står i. Kontakt Harald Høi for at høre nærmere om mulighederne: Mail: Telefon: PROJEKTLEDELSE MED RAMMER, RETNING OG FART Kendetegnet for kaastrup andersen er stærk forretningsforståelse og viden om, hvordan effektive løsninger skabes og sættes i drift. Vi leverer højtspecialiserede projektledere til gennemførelse af både mindre afgrænsede og store komplekse forandrings-projekter. Læs mere på vores site. Referencer: LEGO System A/S Terma A/S Århus Universitetshospital Vestas A/S Silkeborg Kommune Kamstrup A/S Grundfos A/S B & O A/S JN Data A/S m. fl. Torvet 14 DK-8600 Silkeborg (+45) kaastrupandersen.dk

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL. Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL. Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Har I ikke glemt noget?! VIL KAN - SKAL Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Artiklen redegør for tilblivelse, forståelse og anvendelse af Villa Venires vil-kan-skal model.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere