Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejeområde Nord årsberetning 2007"

Transkript

1 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

2 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturlig at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen for Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverdenen. Årsberetning aftaleholder - Dialog og inddragelse Det forventes at den enkelte leder forelægger årsberetningen for personalet og MED-udvalget samt evt. bestyrelse sammen med et årsregnskab udtrukket fra mål- og midler. Årsberetningen indsendes til staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) den. 17. marts som videreformidler den til fagchefen og offentliggør den på kommunens hjemmeside. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO)opsummere aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen udarbejder efterfølgende en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg. Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Hoeck Klausen, Staben for Evaluering, Projekt, Organisation (EPO) 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål med årsberetningen...1 Indholdsfortegnelse...2 Generel vejledning i udfyldelsen af resultatopfølgningen og årsberetningen Aftaleholder og fagsekretariat Resultatopfølgning på driften i Resultatopfølgning på indsatser i aftalen for Årsberetning...6 Generel vejledning i udfyldelsen af resultatopfølgningen og årsberetningen Resultat-opfølgningen bliver til som et produkt af udfyldelsen af et status spørgsmål vedrørende driften samt de politiske, faglige og egne indsatsområder i Udfyldelsen består af en skala fra 1 5, hvor man dels forholder sig til betydningen af indsatsområdet, dels angiver, hvor tæt man er på gennemførelsen af indsatsen. Der kan skrives korte kommentarer. Lederen kan f.eks. anføre hvilke forhold der er lagt særlig vægt på i forbindelse med vurderingen. Lederne har afslutningsvis mulighed for at skrive en generel tekst om året der gik, jf. afsnit 4.0. årsberetning. Bemærk Der skal kun foretages resultat-opfølgning på de indsatser, som nævnt i bilagene/skabelonerne til aftalerne. Generelle politiske og egne målsætninger samt aktiviteter for året 2007 kan kommenteres kort sidst i dokumentet under årsberetning Institutionerne/afdelingerne skal i deres vurdering af politiske og faglige indsatser fokusere på resultater opnået på eget aftaleområde Fagchefen skal i vurderingen fokusere på indsatsens samlede gennemførelse på tværs af aftaleholderne. For at lette aftaleholderne mest muligt er kommentarer og vurderinger fra status-opfølgningen indsat på forhånd. Aftaleholderen tilpasser disse i forhold til det opnåede årsresultat. Denne opfølgningsform erstatter tidligere skabeloner for f.eks. virksomhedsplaner, dialogoplæg, årsberetninger mv. 2

4 1.0 Aftaleholder og fagsekretariat. Aftaleholderens navn Minna Kousgaard Områdets fagsekretariat Dagtilbud - børn 2.0 Resultatopfølgning på driften i 2007 Stabil og sikker drift på aftaleområdet I hvor høj grad har du formået at sikre stabil og sikre drift på en skala fra =lav grad 5= i høj grad. I vurderingen kan i går f.eks. økonomi, personale, faglige udfordringer mv. indgå. Kommentarer fra Alle børn, der har ønsket dagpleje er blevet passet. Harmoniseringen tager stadig tid, to dagplejeformidlinger (gl. Årslev og Gl. Broby) skal finde fælles fodfæste og fælles kultur. Økonomien, ja der er stadig mange uafklarede spørgsmål. I efteråret 2007 blev en arbejdsgruppe nedsat, som skulle finde en mere overskuelig måde at skrue dagplejens budget sammen. på. Resultat på driften

5 3.0 Resultatopfølgning på indsatser i aftalen for 2007 Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. Politisk indsats jf. bilag 1. Børne- og ungepolitik Tidlig indsats og forebyggelse (bilag 1) Kommentarer Betydning 2007 Handleguiden et godt redskab i det daglige arbejde. Dagplejen Nords kontor er fysisk placeret tæt på alle vores samarbejdspartnere indenfor det forebyggende arbejde. Det er bare godt. Faglig indsats jf. bilag 1. Børnemiljø i Dagtilbud (bilag 2) 2. Sundhed, kost, krop og bevægelse (bilag 3) Kommentarer Betydning 2007 Bestyrelse, MED-udvalg og pædagogerne har kendskab til børnemiljøvurderingerne. DCUM udarbejder i foråret 2008 et skema, specielt til dagplejen. Derefter går vi i gang Ifølge de pædagogiske læreplaner er det vi også arbejder med. I legestuerne har vores ergoterapeuter været på besøg, som konsulent og inspiration til vores dagplejere. Egen indsats jf. bilag 1. [skriv navnet] Fælles velkomstfolder 2. Folder på kostpolitik I Dagplejen Nord Kommentarer Betydning 2007 En velkomstfolder for alle tre dagplejeområder er færdig. Udkommet i februar I 2007 har forældre og pædagoger udarbejdet en kostpolitik for dagplejen Nord. Den udkommer i 1. kvartal Ledere og pædagoger i nye teams. De 3 nye områder Dagplejen Nord Året er gået med at oprette fælles kultur for vores eget område. Jeg synes det er gået rigtig godt. 4

6 4. Fælles retningslinier for dagplejerne i hele FMK Overordnet er fælles retningslinier for alle dagplejere i hele FMK gode. Arbejdet fortsætter i KMD dagplejesystem I 2007 er der ikke sket så meget, enkelte møder er afholdt. Men det skulle virke fra 1. marts

7 4.0 Årsberetning Politikker, mål og indsatser for 2007 Her beskrives kort erfaringerne/ resultaterne i forhold kommunens overordnede politik og målsætninger på området. Børn og unge politikken om tidlig indsats er en værdifuld målsætning. For os i dagplejen er det jo her, det skal ske. Så tæt samarbejde mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagog med f.eks. sundhedsplejen, ergoterapeuten, pædagogiske rådgiver, tale - høre konsulenten, socialrådgiveren og psykologen er vigtigt i arbejdet, om en god start for et lille barn. Det er godt, vi i Dagplejen Nord har bofællesskab med alle disse fag personer. Årets væsentligste begivenheder Her orienteres om årets væsentligste aktiviteter/begivenheder. Det er en god ide, at have fokus på hvilke ting som gjorde det muligt at opnå de positive resultater, samt hvad der skal til for, at jeres erfaringer forbliver levende til gavn for medarbejdere, brugere mv. Hermed en kort gennemgang af alt det gode vi har nået i Dagplejen Nord Januar. Vi starter på bar bund på kontoret i Nr. Broby. Forældrebestyrelsen var valgt på møde i oktober Vi har 94 små virksomheder placeret fra Sandholt-Lyndelse til Ferritslev. I de lokalhistoriske lokaler er vi på dagplejekontoret 3 sammebragte og 2 helt nye medarbejdere. Jeg kom som leder fra Gl. Broby, så medarbejderne her kendte jeg. Jeg besøger derfor dagplejerne fra det Gl. Årslev over foråret. Nogle rigtig gode korte besøg. I februar blev der indgået aftale med direktionen på vores område. Her starter vi så på budgettet med et underskud på kr. Ikke ret mange nye firmaer starter med underskud. I marts har vi tre dagplejeområder et foredrag med Helen Eriksen. Hun holder et foredrag om forandring der ikke spørger om lov de kommer bare Vi lærte også ord som paradigme skift, det er vigtigt at forstå at intet er som det var, altså vi skal være, og vi er i forandring, rent arbejdsmæssigt. I april fik vi vores første MED udvalg. Trivselsundersøgelsen sættes også i gang. I maj måned vælger jeg at ansætte en sekretær. En virksom med over 100 ansatte har brug for en tovholder/blæksprutte, en som klarer løn, telefon, passer børn, og alt det andet. 6

8 Dagplejens dag giver mange gode oplevelser for vores børn og de voksne. Vi er stadig i maj måned og på vores stormøde har vi en foredragsholder Inge Pedersen til at snakke over temaet legestuer. Her er emnet samarbejde. Som dagplejer er man jo chef i eget hjem, samtidig skal man være en god samarbejdspartner i legestuen. Inges billede af nogle engle og rivejern giver stof til eftertanke. Juni og juli afholdes sommerferien i god ro og orden. I august, trivselsundersøgelsen offentliggøres. Vores svarprocent var ikke så god 42,31%. Det må vi gøre bedre næste gang. Vi scorede lavest i fælles værdier og kendskab til ledelse. Men som nogle udtalt ved fremlæggelsen. Vi kendte jer jo knap nok i april måned. Der kom også en rygelov. Ja, en lov er en lov. Ingen problemer her. September. Inga Friis Mogensen afholdt nogle gode kurser omkring for tidlig fødte børn. Vi oplevede i sommeren, at vi fik rigtig mange børn indskrevet, som var for tidlig født. Vores medarbejdere var glade for disse kurser. Når den faglige viden handler om lige netop det der optager os, så bliver det godt. Jeg beskrev i månedsbrevet for september omkring de fire ledelsesværdier, at de fint kunne overføres til Dagplejernes egne virksomheder Musik er godt, både for krop og sjæl. Vi starter med musik i alle legestuer. Dette forløb slutter i foråret Så starter vi forfra igen. Det er så vigtigt med sang og musik. Derfor. I oktober afholdt vi valg til forældrebestyrelsen, Vi havde en foredragsholder Niels Jægerum. Hans foredrag hed når livet Risler. Hans filosofi, giv børnene lov til at opleve verden, opleve det der er farligt. Så lad drengene gå med pind og pigerne med parfume. I november passede vi børn plus meget andet. Vi afholdt julefrokost for alle medarbejdere her i november, inden juletravlheden kom over os. I december holdt vi jul og utallige julefester i de enkelte legestuegrupper. Her mødes børn, forældre og dagplejere til hyggelige timer. Vi har sagt farvel til 10 medarbejdere. Nogen er gået på efterløn. Nogen har fået andet arbejde. Nogen er opsagt på. gr. af sygdom. Vi har samtidig sagt goddag og velkommen til 20 nye medarbejdere. Opstarten af så mange nye dagplejere har udhulet vores budget voldsomt. Så ved årets udgang er vi 101 dagplejere og 6 medarbejdere på kontoret. Så, vi er nået langt i Vi har også ting vi ikke har nået. Ordentlige legestuer til områderne Ferritslev og Årslev/Sdr. Nærå. Som det ser ud er der jo gode forhold på vej i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. På vores MED møde i oktober skrev vi et bekymringsbrev omkring arbejdsforholdene i Dagplejen Nord. Den bekymring har vi jo stadig. Vi kan slet ikke nå det, man fra politisk side har beskrevet skulle være målene, med bl.a. tilsyn. Som leder er jeg meget bekymret for mit personale, jeg vil gerne have de skal føle ledelsen tager sig af det. Jeg håber hermed fagsekretariatet/derektionen, hurtigt vil optage forhandling med de tre dagplejeområder omkring en ordentlig normering på pædagog og ledelsesside. Jeg vil slutte med: Til alle medarbejdere i Dagplejen Nord. Jeg har stor respekt for det arbejde I gør. I knokler, jeg er stolt af at være leder for jer, og sammen må vi hjælpe hinanden. 7

9 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Her beskrives f.eks. organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer og planer for det kommende år samt de væsentligste udfordringer og udviklingstendenser på aftaleområdet Her skal vi jo fortsat gå efter at opfylde de mål, der er sat. - Børnemiljøvurderinger - APV for medarbejderne - MUS samtaler - Etablering af gode legestuelokaler i Årslev/Sdr. Nærå og Ferritslev. - Budget til vedligehold og forbrug i legestuerne. - budget til opstart af nye Dagplejere. - Opstart af gæstedagplejehus på Nr. Søby skole. - pladser nok til de børn vi skal passe i Årslev/Sdr. Nærå. - opfølgningskurser på 1. hjælp - Pædagogisk kursus for dagplejerne i uge 39. Vi laver aftale med AMU om kurser for vores egen virksomhed. D.v.s. vi sender en fra hver legestuegruppe. På kursus i uge 39, i alt 17 medarbejdere. - videre arbejde med vores pædagogiske læreplaner. - Bedre normering til dagplejekontoret. Ledelsen ud af normeringen og sekretær ansat til det administrative. Ma 20 dagplejere pr. fuldtidspædagog. - Fælles julearrangement, hvor der bliver underholdt og hygget om alle medarbejdere. 8

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Version 07.04.08 Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere