Uddannelse og organisatorisk placering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse og organisatorisk placering"

Transkript

1 Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede andre ledere) Er fuldtidsansat Organisatorisk placering en refererer til Fagchefen Pædagogisk uddannet gerne med ledelseserfaring og gerne med relevant efteruddannelse i pædagogik og ledelse Er fuldtidsansat Organisatorisk placering referer til områdelederen Kontor og bogføringsuddannet Timetal er individuelt for områderne Organisatorisk placering Med reference til områdelederen 1

2 Har ledelsesmæssig erfaring Evne til at lede ledere og er god til at samarbejde Evne til at tænke i strategier samt evnen til at se udviklingsmuligheder Videreudvikle egne faglige kompetencer Har visioner for daginstitutionsudvikling og kan omsætte visioner til mål og handling og kan i samarbejde med daglige ledere implementere dette i det enkelte børnehus Er udviklings-, proces- og resultatorienteret Har flair for administrativt arbejde og økonomisk kompetence Kan uddelegere Kan coache og sparre de daglige ledere Skriftlige evner Skal kunne formulere den overordnede strategi for områdets udvikling, herunder aftalen med Fagchefen og den overordnede pædagogiske læreplan Udvikle rammer for selvstyrende grupper Holde sig faglig ajour Har ledelses/pædagogisk erfaring Kompetencer Evne til at samarbejde, lede og organisere det daglige arbejde i børnehuset Evne til at tænke i udviklingsmuligheder og handle derefter Videreudvikle egne faglige kompetencer Kan uddelegere Kan coache/sparre personalet Holde sig faglig ajour Har visioner for udvikling af huset og området og kan omsætte områdets visioner og mål til handling Er udviklings- og procesorienteret Superbruger i pcér og regnskabsprogrammer Har administrativ erfaring Arbejder systematisk Har gode formuleringsevner 2

3 Kommunen ansvar og arbejdsopgaver Overholde lovgrundlaget for Dagtilbudsområdet Implementere den sammenhængende Børn- og Ungepolitik og dagtilbusområdets vedtagne aftaler samt implementeringen af disse Deltager i ledermøder med Fagchefen Informere Fagchefen om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale Visitation af børn herunder udmøntning af ressourcepædagogisk indsats. Varetagelse af placering af børn med særlige behov, herunder indstillinger og ansøgninger til BUR og PPR Er ansvarlig for arbejdsopgaver som aftaleholderen uddelegerer Deltager i ledermøder og andre møder med relevante emner, som f.eks. sprogarbejdet og Inklusion Informere aftaleholderen om usædvanlige hændelser vedrørende børn, forældre og personale Ansvar for afklaring omkring Børnehusets børn med særlige behov, herunder Indstillinger til ressourcepædagog og PPR Er ansvarlig for administrative opgaver uddelegeret af aftaleholderen 3

4 Samarbejde ansvar og arbejdsopgaver Ledelse af og samarbejde med de daglige ledere Skabe et forpligtende netværk med de daglige ledere Skal sikre udvikling og varetage børnehusenes pædagogiske særkende i forhold til overordnet værdisæt, kultur, pædagogisk læreplan, mål for udvikling af pædagogik og faglige kompetencer Samarbejde med de øvrige aftaleholdere Samarbejde med relevante institutioner, PPR, BUR, skoler, Sundhedspleje, dagplejen m.v. Herunder tværgående indsatser Varetage forældrebestyrelsesarbejdet Samarbejde med ledelsesteamet Forældresamarbejde i børnehuset Bagstopperfunktion for anden daglig leder ved fravær i kortere perioder. Ved daglig leders længerevarende fravær konstitueres en pædagog som daglig leder Varetage forældrerådsarbejdet Skal sikre udvikling og varetage børnehusenes pædagogiske særkende i forhold til overordnet værdisæt, kultur, pædagogisk læreplan, mål for udvikling af pædagogik og faglige kompetencer Samarbejde med relevante institutioner, PPR, BUR, skoler, Sundhedspleje, dagplejen m.v. Herunder tværgående indsatser Samarbejde med aftaleholder og de daglige ledere Samarbejde og udvikling med øvrige ansatte i kommunen, ud fra de opgaver de varetager f.eks.: Løn og Personale, økonomi o. lign. 4

5 Pædagogik ansvar og arbejdsopgaver Udfærdige overordnet pædagogisk læreplan Inddrage de daglige ledere i udfærdigelse af pædagogisk læreplan Børnemiljøvurderingen/loven Udarbejde de fælles målsætninger for områdets samlede pædagogiske virksomhed og sikre implementeringen heraf Udvikling, sikring og evaluering af pædagogisk kvalitet Deltage i udarbejdelsen af områdets pædagogiske læreplan Handleplaner for udmøntning af pædagogiske indsatsområder i børnehusene Det daglige pædagogiske ansvar Personalets faglige samarbejdsmæssige og personlige kompetencer i forhold til udøvelse af den pædagogiske opgave overfor børnene I samarbejde med personalegruppen at udarbejde børnehusets mål og handleplaner 5

6 Økonomi ansvar og arbejdsopgaver Er ansvarlig for stordriftsfordele, økonomi, ressourcer, fysiske rammer, visitering af børn, åbningstid, m.m. Har ansvar for budgettet og uddelegere økonomi til de daglige ledere således at de kan varetage opgaven Overordnet ansvar for tildelingsmodellen Har ansvar for den økonomi børnehuset har fået tildelt af aftaleholderen - beløb til inventar og materialer Står for den daglige drift af egen økonomi og personale med reference til aftaleholderen Betale regninger for området Udarbejde regnskabsrapporter for området Ajourføre tildelingsmodellen 6

7 Personale ansvar og arbejdsopgaver Personaleudvikling, kompetenceudvikling, kurser og videreuddannelse samt fælles pædagogiske dage for personale, samt foredrag/temaaftner for forældre Ansvar for at der sker en stadig udvikling af samarbejdet mellem personalegrupperne på tværs af børnehusene Afholde LUS, GRUS, MUS med de daglige ledere, ressourcepædagog og HK er mv. Afholdelse af sygesamtaler i samarbejde med dagligleder. Ansættelsesannoncer Ansættelse af personale i området Ansættelse af daglige ledere Afskedigelse af personale Ansvarlig for lønpuljen Lønforhandlinger MED udvalg, TR og AMR Udarbejde oversigter og statistikker over ferie og sygdom/fravær Skabe fælles informationsstrategi overfor medarbejdere, forældre og andre interessenter Oprettelse, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden og børneintra Det daglige personalemæssige ansvar Udvikling og fastholdelse Uddelegere opgaver til personalet i børnehuset Afholde MUS - samtaler Ansættelse af personale efter delegation Ajourføre hjemmesiden og børneintra Holder områdeleder ajour omkring personaleforhold Udfærdigelse af ansættelsespapirer Udmøntning af institutionens informationsstrategi Indberette ferie, sygdom/fravær, tillæg etc. 7

8 Fysiske rammer ansvar og arbejdsopgaver Ansvar for økonomi Det overordnede ansvar for samarbejdet med bygningskonstruktøren vedrørende udvendig vedligeholdelse Det overordnede ansvar for indvendig vedligeholdelse, samt legepladsvedligeholdelse Aflæsning af målere for el, vand og varme Indberette forbrugstal for el, vand og varme Akut opståede bygningsskader Egenkontrol af legeplads Opsyn med udført rengøring Daglig bygningsvedligeholdelse 8

9 Arbejdsmiljø ansvar og arbejdsopgaver Overordnet ansvar for APV MED udvalg Overordnet sikkerhedsleder Samarbejde med TR og AMR Implementering af kommunale politikker eks. rygepolitik, sundhedspolitik mv. Udarbejdelse af APV Implementere institutionen/områdets overordnede politikker Daglig sikkerhedsleder Udfærdiget 22. november 2011/redigeret

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni.

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni. Ledelse Udviklingsmål Hornsherred Syd 2012-2015, opdateret 181214 Udvikling af lærings- og børnemiljø herunder de fysiske, psykiske og æstetiske rammer, aktiviteter og forhold, vi tilbyder børnene. God

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere