Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004"

Transkript

1 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen

2 Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen må vi dagligt lægge øre til vrede, frustrerede, usikre eller fortvivlede forbrugere, der er kommet på kant med en håndværker. Meget ofte viser det sig, at bryderierne kunne være undgået, hvis parterne fra første færd havde indgået en klar aftale om arbejdets omfang, tidsforbruget og prisen. Håndbogen er først og fremmest en hjælp til de forbrugere, der skal have håndværkere i huset. Hvordan indgår man en fornuftig aftale? Hvad er forskellen på et tilbud og et overslag? Er momsen med i prisen? Hvem kører affaldet væk? Skulle der alligevel opstå problemer, er der også råd om, hvordan det kan gribes an. Håndværkere er også velkomne til at læse med. Mange håndværkere kunne nemlig generelt godt være bedre til at rådgive forbrugerne. Det er håndværkeren, der er fagmanden og ham, der kan gennemskue opgavens omfang og risikoen for at prisen kan skride. Han kan og bør klart beskrive for forbrugeren, hvad tilbuddet eller overslaget rummer. Hvis der undervejs ændres i opgaven, eller hvis der kommer tillægsarbejder, er det også håndværkeren, der har overblikket over, hvad det indebærer for den aftalte pris. En ombygning, nybygning eller tilbygning kræver et dybt greb i lommen og skulle gerne være en positiv oplevelse. Så undgå problemer få styr på aftalen! Louise Holck Direktør i Forbrugerstyrelsen 1

3 Indhold Før arbejdet går igang 3 Tilbud, overslag mv. 6 Aftalen 9 Problemer 13 Når arbejdet er færdigt 17 Betaling 21 Inkasso 26 Gør-det-selv arbejder 28 Klagemuligheder 31 Oversigt over de omtalte hjemmesider 34 Stikordsregsiter 35 Tekst: Informationsmedarbejder Anne-Dorte Gjerulff Juridisk bistand: Cand. jur. Katrine de Neergaard Cand. jur. Tina Morell Nielsen Tak til Anlægsgartner Klaus Bering og Aut. VVS Installatør Christoffersen & Knudsens Eftf. for at stille sig til rådighed for fotografering 2

4 Før arbejdet går igang Før arbejdet går i gang Når man drømmer om ombygning, tilbygning, nyt køkken, omlægning af haven osv. er det vigtigt, at man gør sig helt klart, hvad det er man ønsker. Hvor ambitiøst skal projektet være, er det lovligt, og hvad koster det. Er det overhovedet muligt? For at få styr på det, må man ofte rådføre sig med forskellige fagfolk. Det kan være håndværkere, arkitekter, havearkitekter, bank og kommune. Hos kommunen kan man få oplyst, hvad der er af lokalplaner, og om der er servitutter på ejendommen, der lægger begrænsninger på ens ønsker. Kommunen kan også oplyse, om der skal søges byggetilladelse, og om arbejdet skal godkendes på en eller anden måde. Banken eller realkreditinstituttet kan give råd om finansiering og om eventuelle bankgarantier og anden sikkerhedsstillelse.arkitekter, håndværkere og andre fagfolk kan rådgive om projektets mere praktiske sider, som fx valg af materialer, arbejdets gang og den endelige udformning af projektet. Håndværkerne kan give prisoverslag, så man får en fornemmelse for økonomien i projektet. Valg af håndværker Når man skal have udført håndværksarbejde i hjemmet, vil man naturligvis gerne have en dygtig fagmand til at udføre arbejdet. Hvis man ikke allerede kender en, kan det være en god idé at vælge en, der er tilknyttet en brancheforening og en garantiordning. De fleste håndværksmestre vil udover at reklamere med, hvilke typer opgaver de påtager sig også oplyse, hvilken brancheorganisation og eventuel garantiordning de er tilsluttet. På internettet kan man se, hvad fx en garantiordning indebærer, hvis der skulle opstå problemer, og man kan se, om håndværksmesteren rent faktisk er medlem af de ordninger, han reklamerer med. En del brancher har oprettet private ankenævn, der behandler klager over medlemmernes arbejde. Selvom det er branchens eget ankenævn, der ikke er godkendt af nogen myndighed, kan det være en fordel for forbrugerne, at denne forholdsvis billige klagemulighed findes. Hvis man er utilfreds med behandlingen i ankenævnet, eller der slet ikke findes et ankenævn, må klagesager afgøres ved domstolene. Der findes også ankenævn, som er godkendt af Familie- og forbrugerministeren. På håndværksområdet findes for tiden kun et godkendt ankenævn. 3

5 Før arbejdet går igang Brancheorganisationer og garantiordninger Byg Garantiordning Dækker murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger- og malerarbejde Brolæggerlauget Danske Anlægsgartnere Garantiordning Ikke-godkendt klagenævn Dansk Byggeri Ikke-godkendt ankenævn Danske Kloakmestre Autorisation påkrævet Danske Malermestre Garantiordning Danske Snedker- og Tømrermestre (kun for medlemmer) Dansk Tækkemandslaug Dansk VVS Tekniq Dansk VVS Garanti Elinstallatørernes Landsforening Tekniq Elfo-garanti Ikke-godkendt ankenævn FSO Fugebranchens Samarbejds og Oplysningsråd Fugebranchens Garantiordning Glarmesterlauget i Danmark Glarmesterlaugets Garantiordning GG Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Garantiordning Ikke-godkendt ankenævn Hulrumsisolering Dansk Isolerings Kontrol Garantiordning Godkendt ankenævn Håndværksrådet VVS-arbejde DS Håndværk & Industri Garantiordning Ikke-godkendt ankenævn 4

6 Før arbejdet går igang En håndværksmester eller flere Hvis arbejdet kun involverer en enkelt håndværksmester, indgår forbrugeren naturligvis aftalen med ham. Er der derimod flere håndværksmestre, der skal arbejde med opgaven, kan det hurtigt blive uoverskueligt for forbrugeren at træffe aftaler med de enkelte mestre og få koordineret arbejdet. Her kan det være bedre at overlade hele projektet til en enkelt mester og betale ham for at være hovedentreprenør på opgaven. Herefter er det ham, der skal indgå aftaler med de øvrige håndværksmestre og koordinere arbejdet. Det vil så være hovedentreprenøren, der er ansvarlig for det samlede projekt. Ved større arbejder kan man overveje en egentlig bygherrerådgivning fx fra en rådgivende arkitekt eller ingeniør. 5

7 Tilbud, overslag mv. Tilbud Et tilbud er et bindende løfte, hvor håndværkeren giver tilsagn om at udføre et bestemt stykke arbejde til en på forhånd aftalt pris. Der vil også ofte være aftalt en tidshorisont for arbejdet. Da et tilbud er bindende, vil håndværksmesteren typisk indregne en risiko for, at arbejdet uventet viser sig vanskeligere end først antaget. Overslag Et overslag er ikke bindende. Et overslag er en anslået cirkapris. Man må dog forvente, at håndværkeren som kyndig fagmand rammer nogenlunde tæt på den endelige pris. Når man accepterer et overslag, bliver der reelt arbejdet efter regning. Skulle arbejdet uventet vise sig vanskeligere end først antaget og dermed dyrere, er det forbrugeren, der bærer risikoen for den ekstra udgift. Håndværksmesteren bør dog altid informere forbrugeren, hvis det undervejs i arbejdet står klart, at den endelige pris vil afvige meget fra overslaget. Hvis man alene har fået et prisoverslag, må man altså som hovedregel betale håndværkeren det, han forlanger, også selvom det er mere end overslaget. Der kan dog være tilfælde, fx hvor håndværkeren har begået en fejl og må lave arbejdet om, hvor han selv må afholde den forøgede udgift. Hvor meget vægt man i sidste ende vil lægge på overslaget, afhænger af omstændighederne og det faktisk udførte arbejde. Maksimumspris Hvis der er aftalt en maksimumspris, må den normalt ikke overskrides. Specielt ved de lidt mindre arbejder, hvor man ikke indhenter tilbud, kan en maksimumspris sikre mod uventede, store regninger, for noget, man ikke troede, var noget særligt. Timepris Prisen for et arbejde fastsættes ofte ud fra tids- og materialeforbruget. Når der arbejdes efter timepris, må man betale den pris, håndværkeren forlanger, medmindre den samlede pris må anses for helt urimelig i forhold til det udførte arbejde. Det er en god ide på forhånd at få oplyst, hvad en svend og en lærling koster i timen. Indhentning af tilbud Det er en god idé at indhente mere end et tilbud, da der kan være store prisforskelle. Tidligere var der er regel om, at man kun måtte hjemtage to tilbud. Den regel findes ikke længere. I princippet kan man hjemtage lige så mange tilbud, man vil, men man skal for overskuelighedens skyld nok holde sig til nogle ganske få. 6

8 Tilbud, overslag mv. Betaling for tilbud Nogle håndværkere tager ikke betaling for at afgive tilbud, andre gør. Håndværkeren kan kun kræve betaling for at afgive tilbud, hvis det er aftalt på forhånd. Nogle håndværkere tager betaling for tilbudet, hvis de ikke får opgaven. Selvom de kun kan det, hvis det er aftalt på forhånd, kan man undgå mange problemer, hvis det spørgsmål er afklaret, før man får tilbudet. Tilbudets indhold Når der skal indhentes tilbud, skal opgaven beskrives meget nøje, og håndværksmesteren skal have alle relevante oplysninger. Håndværksmesteren har ret til at undersøge forholdene nærmere, hvad han normalt også vil gøre. Et tilbud er bindende. Det kan enten være et samlet tilbud på hele arbejdet eller et detaljeret tilbud, hvor de enkelte poster er prissat for sig. Der kan også aftales en timepris eller en fast pris på enkelte opgaver. Ud over beskrivelsen af arbejdet og prisen, bør tilbudet også angive tidspunktet for arbejdets udførelse, fx start- og sluttidspunkt. At tilbudet er bindende betyder, at håndværksmesteren står inde for, at det beskrevne arbejde kan udføres til den tid og pris, der er oplyst i tilbudet. Når forbrugeren har accepteret tilbudet, er der indgået en bindende aftale. Det er derfor vigtigt at gå tilbudet meget grundigt igennem. Nogle håndværksmestre vil herefter sende en ordrebekræftelse, specielt hvis der er afgivet et mundtligt tilbud. Hvis man får en ordrebekræftelse, er det vigtigt at læse den grundigt igennem, for at se om den stemmer overens med det aftalte. Hvis der er forskel på tilbudet og ordrebekræftelsen, skal man straks og det vil sige omgående klage til håndværksmesteren. Hvis man ikke klager, er det ordrebekræftelsen, der gælder. Et tilbud gælder ikke til evig tid. Forbrugeren skal ret hurtigt acceptere et tilbud, ellers bortfalder det. o Hvis der sendes en ordrebekræftelse, er det den, der gælder og ikke tilbudet. H vad står der i tilbudet? Tilbudet dækker kun de arbejder og leverancer, der udtrykkeligt er nævnt i tilbudet. Gå derfor tilbudet grundigt i gennem og tjek at alt er med. Indkøb af byggematerialer Et håndværksarbejde kan ofte deles op i den egentlige arbejdsydelse og en leverance af byggematerialer, som begge leveres af håndværksmesteren. Nogle forbrugere foretrækker dog at indkøbe byggematerialerne selv, fordi de kan købe dem billigere og måske spare håndværksmesterens avance. Det kan fx være gulvbrædder til stuen, som man senere beder en tømrer om at lægge. Hvis håndværksmesteren skaffer byggematerialerne, skal de, hvis intet andet er aftalt, være af sædvanlig god kvalitet. Håndværksmesteren er ansvarlig i forhold til forbrugeren, hvis der viser sig fejl og mangler ved materialerne. Hvis forbrugeren selv skaffer byggematerialerne, kan håndværksmesteren ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved 7

9 Tilbud, overslag mv. materialerne. Her må forbrugeren selv klage til leverandøren. Hvis materialerne ikke ligefrem er fejlbehæftede, men blot af en halvsløj kvalitet, kan der også meget nemt opstå problemer, fordi det endelige resultat afhænger af både materialevalg og arbejdets udførelse. Selv den bedste håndværker kan ikke udføre førsteklasses arbejde med halvsløje materialer. Køb af byggematerialer Forbrugeren har som hovedregel den bedste retsstilling, hvis han lader håndværksmesteren stå for materialeindkøb. Hermed overlades ansvaret for både materialer og arbejdets udførelse og dermed det færdige resultat, til håndværksmesteren. o Forbrugeren kan ofte spare penge på selv at indkøbe byggematerialer, sanitet og andet løsøre, men en eventuel efterfølgende klagesag kan være vanskeligere, da den ofte må afgøres ved domstolene. Bortkørsel af affald, miljøafgifter o.l. Aftal på forhånd om bortkørsel af affald o.l. er med i tilbudet. Det kan løbe op i betragtelige beløb, at få bortkørt affald. Det bør derfor være en del af tilbudet, hvis forbrugeren ønsker, at håndværksmesteren også skal stå for denne del af opgaven. Pris Som forbruger er man vant til, at priser i butikker, i kataloger og i annoncer er inklusiv moms og andre afgifter. I byggebranchen er der dog tradition for, at priser oplyses uden moms. Hvis det ikke fremgår om tilbudet er med eller uden moms, må forbrugeren forvente, at momsen er inkluderet. Man bør dog få spørgsmålet afklaret, for at undgå problemer senere. Hvis AB 92 eller andre standard aftalevilkår skal gælde, vil det ofte fremgå af dem, at de oplyste priser er uden moms. Se mere om moms, priser og betaling på side 24. 8

10 Aftalen uskeliste HHuskelisten er uddrag af et servicekoncept udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Forbrugerrådet. Servicekonceptet kan i sin helhed findes på Arbejdet Hvilket arbejde vil du have udført Hvilke håndværkere er nødvendige Skal du eller en håndværker koordinere arbejdet Økonomien Har du en økonomisk ramme for projektet Ønsker du en fast pris, overslag eller arbejdet udført efter regning Hvor meget vil du evt. selv udføre Tidsplanen Hvornår ønsker du arbejdet færdigt Skal arbejdet eller dele af det være færdigt til en bestemt dato Materialerne Hvilke produkter ønsker du Hvor opbevares de anvendte materialer Forhold under arbejdets udførelse Kan håndværkerne benytte husets toilet Kan der holdes pauser og spises frokost i huset Er der adgang til byggestrøm og vand Kommunikation kontakt Hvordan kan håndværkeren få fat i dig Hvem er kontaktperson hos dig Hvem er kontaktperson i virksomheden Andet Er det nødvendigt at orientere det selskab, hvori ejendommen er forsikret, om ombygningen Er det nødvendigt med byggetilladelse Hvem foretager oprydning indendørs og udendørs og betaling herfor Skal der tages særlige hensyn udendørs eller indendørs, må der fx ikke ryges, eller skal der tages støvhensyn fx pga. helbred eller små børn har du hund, kat eller andre husdyr 9

11 Aftalen Skriftligt eller mundtligt Det er en fordel for begge parter, at der indgås en skriftlig aftale. En mundtlig aftale er ganske vist bindende, men det kan være meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt mundtligt. Når det gælder de helt små arbejder, vil mange vælge at indgå en mundtlig aftale. Den skriftlige er besværlig, og som forbruger kan man nemt komme til at virke nøjeregnende og mistroisk. Mange har samme holdning til de større og dyrere projekter specielt hvis de kender håndværksmesteren og har tillid til ham. Her må en risikovurdering afgøre, om man vil nøjes med en usikker mundtlig aftale eller have en klar skriftlig. Jo dyrere projektet er, jo mere kompliceret det er, og jo flere krav man stiller til fx tid, pris og anvendelighed, jo kraftigere må det tilrådes at indgå en skriftlig aftale også mellem venner. o skriftlig aftale I den skriftlige aftale bør det være præciseret, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet samt prisen. Hent aftaleblanketter på internettet Forbrugerrådet og Håndværksrådet har i fællesskab udarbejdet en blanket for forbrugeraftaler, når det gælder mindre håndværksaftaler. Udfylder forbruger og håndværker blanketten, har man en klar beskrivelse af aftalen, uanset om der arbejdes efter tilbud, timepris eller der er tale om et overslag. Blanketten kan hentes på og Dansk Byggeri har også udarbejdet forskellige blanketter til brug for aftaler, tilbud, aflevering o.l. De findes på hvor der også ligger huskelister, servicekoncepter og meget andet, såvel forbruger som håndværker kan have brug for, når aftalen skal indgås. Aftalevilkår Inden for byggebranchen findes en række standard aftalevilkår, der kan tages i brug, når der indgås en aftale. Det er dog især ved større projekter, disse standard aftalevilkår benyttes. Ved de lidt mindre og helt små arbejder benytter man reglerne i en række love, som fx aftaleloven, renteloven osv. Disse love supplerer i øvrigt også standardvilkårene, hvis de er aftalt. Indkøb af byggematerialer og løsøre som fx armaturer, lamper, hvidevarer o.l. er omfattet af købeloven. I komplicerede sager kan det anbefales at søge juridisk bistand, så man er sikker på, at den aftale, man agter at indgå, er rimelig. 10

12 Aftalen AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 er et sæt standard-aftalevilkår, hvor der er taget højde for de fleste af de problemer, der kan opstå før, under og efter et håndværksarbejde: aftalegrundlaget sikkerhedsstillelse og forsikring arbejdets udførelse betaling forsinkelse arbejdets aflevering mangler ved arbejdet eftersyn ophævelse af aftalen tvister AB 92 anvendes især i forbindelse med de lidt større arbejder.ab 92 gælder kun, hvis det er aftalt parterne imellem. Hvis parterne kun ønsker, at dele af AB 92 skal gælde, skal det være tydeligt aftalt, hvilke dele der ikke gælder. Selvom AB 92 ikke er aftalt, vil mange tvister kunne afgøres efter de samme principper, som er beskrevet i de almindelige betingelser. AB 92 kan findes på 11

13 Aftalen ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalenterpriser Disse standard aftalevilkår kan aftales ved totalenterpriser indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. De er stort set identiske med AB 92. ABT 93 kan findes på Håndværksrådets Standardforbehold Håndværksrådets standardforbehold er et uddrag af AB 92. Hvor det er aftalt, hvilke dele af AB 92 der skal gælde for aftalen. ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89 er aftalegrundlag for teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. De regulerer aftaleforholdet mellem klient og rådgiver, hvor rådgiveren fx er arkitekt eller ingeniør. Bestemmelserne omhandler forhold omkring selve rådgivningen, honorering, tidsfrister, misligeholdelse og tvister. ABR 89 kan findes på De helt små opgaver Her tænkes på opgaver, der ligger inden for nogle få tusinde kroner, og som oftest kun involverer en enkelt håndværksmester. Det kan fx være en udskiftning af et par tagsten, udskiftning af en toiletkumme, fugning af utætte vinduer og andre mindre projekter. Reglerne for de små opgaver er i princippet de samme som for de større, men da aftalerne ofte indgås meget uformelt, kan eventuelle stridigheder være vanskelige at løse. Der er næppe mange, der vil indhente flere skriftlige tilbud, afholde byggemøder og afleveringsforretning, fordi de skal have skiftet et par tagsten. Aftalen er fx meget ofte indgået mundtligt og baseret på gensidig tillid. Der er ofte aftalt en fast pris, eller der arbejdes efter timebetaling. Langt de fleste stridigheder vedrører prisen. Var den faste pris med eller uden moms? Hvorfor har han skrevet seks timer på regningen, når han kun var her i fire timer? Hvis man i disse situationer ikke kan tale sig til rette med håndværksmesteren, må man som hovedregel betale det, han forlanger. Hvis prisen er meget høj i forhold til det udførte arbejde, eller hvis arbejdet er mangelfuldt, kan man følge de regler, der er omtalt side

14 Problemer Problemer undervejs De problemer, der opstår undervejs, vil ofte være, at håndværkeren ikke møder som aftalt, at der ændres i opgaven eller skal udføres tillægsarbejder. Arbejdet bliver måske ikke udført fagmæssigt korrekt, eller der kan opstå skader på arbejdet eller på forbrugerens ejendom. Endelig kan arbejdet være forsinket. Håndværkeren møder ikke som aftalt Hvis håndværksmesteren ikke får sat arbejdet i gang som aftalt, må man rykke for at få en ny startdato. Hvis arbejdet stadig ikke kommer i gang, må man rykke skriftligt.tag en kopi af brevet og send det fra posthuset med en kvittering, så kan det senere bevises, at der er rykket. Håndværksmesteren skal have en rimelig frist til at tilrettelægge sit arbejde, det nytter altså ikke at forlange arbejdet sat i gang i morgen. Hvis arbejdet stadig ikke kommer i gang, kan man meddele håndværksmesteren via et anbefalet brev, at man betragter sig som løst fra aftalen og vil finde en anden håndværksmester. Man kan ikke forlange at blive løst fra aftalen, hvis man selv er medvirkende til, at arbejdet ikke kommer i gang. Hvis arbejdet er sat i gang, men er gået i stå, skal det behandles som forsinkelse. Man skal være opmærksom på, at det bliver vurderet som forsinkelse, selvom arbejdet kun lige akkurat er sat i gang og herefter er gået i stå. Se side 15. Ændringer i opgaven Undervejs i forløbet kan der nemt opstå ændringer i den oprindelige opgave. De aftalte materialer kan måske ikke skaffes, forbrugeren kan ombestemme sig og ønske en anden løsning, der kan vise sig skjulte skader, som nødvendigvis må udbedres, eller arbejdet viser sig vanskeligere end forventet. Mange forbrugere kommer også i tanke om andre opgaver og småreparationer, håndværkeren kan udføre nu han alligevel har gang i en spand mørtel. Ved en hvilken som helst ændring af opgaven uanset årsagen bør man altid aftale med håndværksmesteren, hvad ændringen eller tillægsarbejdet betyder for det afgivne tilbud, både med hensyn til pris og tid. Måske skal der udformes et helt nyt tilbud, og for tillægsarbejder bør der, som minimum, aftales en pris. 13

15 Problemer Hvem skal betale Det siger vel sig selv, at forbrugeren skal betale for de tillægsarbejder, han ønsker udført. Forbrugeren skal også betale, hvis han ønsker ændringer, der gør arbejdet dyrere end aftalt. Hvis forbrugeren annullerer dele af arbejdet, så det ikke gennemføres, kan det komme på tale, at håndværksmesteren kan kræve erstatning for det tab han herved har lidt. Håndværksmesteren kan dog ikke kræve erstatning for udgifter, han ikke har haft eller kunne have undgået. Hvis der arbejdes efter regning, og arbejdet bliver dyrere end forventet, er det som hovedregel forbrugeren, der må bære risikoen for den ekstra udgift. Uforudsete problemer kan opstå, hvis det fx undervejs i arbejdet viser sig, at bygningen er i en dårligere stand end forventet. Hvis skavankerne har betydning for det igangværende arbejde, skal håndværksmesteren stoppe op og diskutere sagen med forbrugeren. Hvis håndværksmesteren ikke har begået fejl eller forsømmelser i sin vurdering af arbejdets omfang, vil det normalt være forbrugeren, der skal betale for eventuelle tillægsarbejder. I den situation bør der udformes et nyt tilbud. Hvis håndværksmesteren undlader at gøre forbrugeren opmærksom på problemer, der forringer arbejdets værdi, kan håndværksmesteren gøres erstatningsansvarlig. Dårligt arbejde Hvis det undervejs i forløbet står klart for forbrugeren, at håndværkeren ikke udfører håndværksmæssigt korrekt arbejde, sjusker med arbejdet, eller ikke har den nødvendige viden, kan forbrugeren stoppe arbejdet. Hvis forbrugeren ikke sammen med håndværksmesteren kan løse problemerne i mindelighed, må sagen overlades til et ankenævn eller en advokat. 14

16 Problemer Når uheldet er ude Der sker af og til skader enten på det igangværende arbejde, eller på forbrugerens ejendom, i forbindelse med arbejdet. Skulle det ske, må det fastlægges, om det er forbrugeren eller håndværksmesteren, der er ansvarlig for skaden, eller om det er en hændelig skade. Hvis det er en hændelig skade, må det afgøres, hvem der bærer risikoen for skaden. Det kan fx være vandskader, en smadret termorude, cement eller maling på gulvtæppet, ridser i gulvet, ødelagte fliser eller en revnet toiletkumme. Forbrugeren bør undersøge hos sit forsikringsselskab, om han er dækket fornuftigt ind også under ombygninger. Håndværksmesteren bør naturligvis også være forsikret. Hvis der i forbindelse med arbejdet skal tegnes særlige forsikringer, må det aftales, om det er forbrugerens eller håndværksmesterens opgave. Hvis der opstår strid om, hvem der bærer risikoen for en skade, må det afgøres af et ankenævn eller af domstolene. Hvad er en hændelig skade? En hændelig skade er en skade, der opstår, uden at man kan bebrejde nogen, at skaden er sket. Det kan fx være et pludseligt stormstød, der er årsag til, at en gren falder ned og smadrer en toiletkumme eller byggematerialer. o Det er derimod ikke en hændelig skade, hvis en håndværker lader sarte byggematerialer ligge ude i regnen, eller hvis bygherrens børn leger med byggematerialerne. Forsinkelse og forlængelse Et arbejde kan være forsinket, når det ikke er afsluttet til den aftalte tid, eller, hvis der ikke er aftalt en bestemt dato, så inden for rimelig tid. Man taler ikke om forsinkelse, hvis det er forbrugerens egen skyld, at arbejdet ikke er færdiggjort. I nogle tilfælde vil det være rimeligt at forlænge den aftalte arbejdsperiode, så afleveringen udskydes. Det kan fx være i situationer, hvor opgaven uventet har vist sig vanskeligere end først antaget, hvis der er leveringsforsinkelser af materialer, eller skal udføres ekstraarbejder. Også arbejdsnedlæggelser og usædvanlige vejrforhold kan betyde en forlængelse af arbejdsperioden. Vejrforhold, der er forventelige i forhold til årstiden, bør håndværksmesteren dog tage med i beregningen, når han angiver et afleveringstidspunkt. Kræv arbejdet afsluttet Hvis arbejdet er forsinket på grund af forhold, som håndværksmesteren er ansvarlig for, kan forbrugeren, for at få arbejdet afsluttet, sende håndværksmesteren et såkaldt påkrav, hvori man forlanger arbejdet afsluttet. 15

17 Problemer Påkrav Et påkrav er et brev, hvori man kræver oarbejdet afsluttet inden for en nærmere fastsat, rimelig tid. Hvis arbejdet ikke er afsluttet inden for den nye frist, kan det, i yderste konsekvens, komme på tale at ophæve hele aftalen, hvis arbejdet slet ikke er kommet i gang, eller dele af aftalen, hvis arbejdet er påbegyndt. Når man sender et påkrav, skal man altid tage en kopi til sig selv og sende brevet anbefalet eller med kvittering fra posthuset. Det er vigtigt, at et påkrav først afsendes, når afleveringstidspunktet med sikkerhed er overskredet, og rimelige forsinkelser som fx strejker og ekstraarbejder er indregnet. Hvor langt er arbejdet nået For at finde ud af hvad der fortsat mangler at blive udført, kan man holde en såkaldt stadeforretning. En stadeforretning er et møde, hvor håndværksmesteren og forbrugeren finder ud af, på hvilket stade arbejdet befinder sig, dvs. hvad der fortsat mangler. En uvildig, sagkyndig person kan også afholde stadeforretningen eller deltage i den. Se mere på Hæve aftalen eller dele af den Forbrugeren kan kun hæve aftalen eller dele af den hvis der er tale om væsentlige forsinkelser. Det kan fx være, at håndværksmesteren ikke efter et påkrav får afsluttet arbejdet inden for fornyede tidsfrister. Samtidig skal det være klart for håndværksmesteren, at forsinkelsen har væsentlig betydning for forbrugeren. Hvis arbejdet er påbegyndt, kan man normalt kun hæve aftalen for den del af arbejdet, der ikke er udført. Håndværksmesteren vil normalt have krav på betaling for den del af arbejdet, der er udført. I enkelte tilfælde kan det dog være muligt at hæve hele aftalen, hvis forsinkelsen gør hele arbejdet værdiløst for forbrugeren. Det kan være et arbejde, som alene skal udføres i en bestemt anledning, fx et dansegulv til en havefest. Hvis der er tale om et varigt projekt, som forbrugeren også vil have glæde af efter en bestemt begivenhed, fx en terrasse, der gerne skulle være klar til sølvbrylluppet, kan man ikke hæve aftalen med den begrundelse, at terrassen ikke var færdig på sølvbryllupsdagen. Hvis forbrugeren mener at være berettiget til at hæve aftalen, eller dele af den, er det vigtigt, at han straks meddeler håndværkeren det, fx via et anbefalet brev. Erstatning Forbrugeren kan i særlige tilfælde have krav på erstatning eller godtgørelse, hvis han kan dokumentere, at forsinkelsen har givet ham udgifter, og håndværksmesteren er ansvarlig for forsinkelsen. 16

18 Når arbejdet er færdigt Aflevering af arbejdet Når arbejdet er færdiggjort, vil man ved større projekter holde en egentlig afleveringsforretning, hvor bygherre og entreprenør eller de forskellige håndværksmestre i fællesskab går arbejdet igennem. Når der er tale om mindre projekter eller reparationsarbejder, er afleveringen som regel mindre formel. Det vil dog altid være en fordel, at forbrugeren og håndværksmesteren går arbejdet igennem sammen, så eventuelle fejl og mangler kan opdages, før det tages i brug. Efter ibrugtagning kan det i nogle tilfælde være svært at fastslå, om en skade er forbrugerens eller håndværkerens ansvar. Når arbejdet er afleveret, overgår risikoen for hændelige skader til forbrugere. Se side 15. Mangler Mangler er et vidt begreb. Der er selvfølgelig de åbenlyse mangler som egentlige fejl og dårligt, sjusket eller ufuldstændigt udført arbejde. Arbejdet kan også være udført i strid med gældende regler, eller det kan udgøre en risiko for skader på personer eller ejendom. Medmindre andet er aftalt, må udgangspunktet være, at arbejdet skal være udført fagmæssigt korrekt, at det er lovligt, og at der er brugt materialer af sædvanlig god kvalitet. Det opfattes også som en mangel, hvis arbejdet afviger fra det, forbrugeren med rimelighed kunne forvente i forhold til, hvad der var aftalt, eller der blev lovet.arbejdet kan også have en dårligere holdbarhed, end rimeligt er. Problemer De problemer, der opstår i forbindelse med afleveringen eller senere, vil ofte vedrøre fejl og mangler ved arbejdet og uenighed om prisen, timeforbruget og lignende. Forbrugerens ansvar Forbrugeren har på sin side pligt til at oplyse håndværksmesteren om alle forhold, der kan tænkes at have betydning for arbejdet i den udstrækning, han ved det eller burde vide det. Forbrugeren må også påtage sig ansvaret, hvis han forlanger arbejdet udført på en bestemt måde, eller med bestemte materialer. 17

19 Når arbejdet er færdigt Klager over mangler Klager skal altid fremsættes så hurtigt som muligt, efter at manglen er opdaget, eller burde være opdaget. Hvis man er for længe om at klage, vil man kunne miste sit krav på grund af passivitet. Når man bliver opmærksom på en mangel, må man først klage til den person, der er ansvarlig for det udførte arbejde. Hvor længe kan man klage Der gælder forskellige klagefrister afhængig af aftalen, og hvad der klages over: Ved håndværksarbejder, hvor der ikke er vedtaget bestemte aftalevilkår, er forældelsesfristen fem år fra manglen blev opdaget, eller burde være opdaget. Man kan dog højst klage i 20 år efter aftalens indgåelse. 1) Dette gælder som udgangspunkt alle håndværkerens ydelser: arbejdets udførelse, byggematerialer og løsørekøb. Hvis man fx får installeret et nyt køkken, og håndværkeren køber og installerer alle hårde hvidevarer, vil den samlede ydelse, altså også hvidevarerne, som udgangspunkt være omfattet af ovennævnte forældelsesregler. Der kan dog være situationer, hvor ydelsen vil blive delt op i en ydelse og et løsørekøb. Hvis man fx køber en opvaskemaskine, og beder sælgeren om at installere den, vil både køb og installation opfattes som et køb, der er omfattet af købelovens to-årige reklamationsfrist. Ved arbejder, hvor AB 92 er vedtaget, er forældelsesfristen fem år fra arbejdets aflevering. Det samme gælder for en række andre standardaftalevilkår. For byggematerialer, som forbrugeren selv køber, er klagefristen fem år fra arbejdets aflevering. Dog højst seks år, fra forbrugeren fik materialerne leveret. Dette gælder, medmindre der er givet en længerevarende garanti. For løsørekøb, fx hårde hvidevarer, lamper, sanitet o.l., som forbrugeren selv køber, gælder købelovens to-årige reklamationsret. Dette gælder, medmindre der er givet en længerevarende garanti. D o et normale vil altså være, at man kan klage i fem år over håndværkerens arbejde og de af ham leverede materialer, men kun hvis man klager så hurtigt som muligt, efter manglen er opdaget. Om løsørekøb Læs mere i Ren Besked Ret og pligt som forbruger. 1) Forældelsesreglerne forventes ændret i

20 Når arbejdet er færdigt Hvad er et byggemateriale? oder er som nævnt fem års reklamationsret på byggematerialer, men det er ikke alle materialer, der indgår i et byggeri, der er omfattet. Et byggemateriale med fem års reklamationsret er varer der tydeligvis og alene er bestemt til anvendelse i nybygninger, tilbygninger, ombygninger og reparationsarbejder af fast ejendom. Det kan fx være tagsten, gulvbrædder, mursten, spær o.l. Sten, grus og uforarbejdet træ, der også bruges i en række andre sammenhænge, regnes ikke for byggematerialer. Sanitet, gulvtæpper, lamper o.l. er almindelige løsørekøb med to års reklamationsfrist. Afslag i prisen Hvis håndværksmesteren ikke kan eller vil afhjælpe, eller afhjælpning er umulig, kan forbrugeren kræve et afslag i prisen, der svarer til manglen. Hæve aftalen I den helt yderste konsekvens kan forbrugeren hæve aftalen, hvis der er tale om væsentlige mangler. Hvis dele af arbejdet har værdi for forbrugeren, skal disse dele dog betales. Hvis hele arbejdet er værdiløst, kan hele aftalen hæves. Hvis forbrugeren ønsker at hæve aftalen, må han forvente at få brug for professionel hjælp, fx fra et ankenævn eller en advokat. Løsningsmuligheder Hvis man bliver enige om, at der er en mangel, er der nu forskellige løsningsmuligheder, afhængig af omstændighederne. Der kan fx blive tale om afhjælpning, dvs. reparation, afslag i prisen, ophævelse af aftalen og erstatning. Afhjælpning af mangler Håndværksmesteren har, i den udstrækning det er muligt, ret og pligt til at tilbyde afhjælpning, så det færdige arbejde bliver som aftalt. Forbrugeren kan ikke afvise denne mulighed, medmindre det er helt åbenlyst, at et afhjælpningsforsøg ikke vil lykkes, eller det fx er åbenlyst, at håndværksmesteren er helt inkompetent. Afhjælpningen skal foregå inden for rimelig tid og uden udgift og væsentlig ulempe for forbrugeren. Erstatning Hvis forbrugeren kan dokumentere, at han har lidt et tab som følge af, at håndværksmesteren ikke har udført fagmæssigt korrekt arbejde, vil han i nogle tilfælde kunne kræve erstatning. Forbrugeren har dog pligt til at begrænse tabet for håndværksmesteren. Hvis ibrugtagning fx forværrer problemet, må han muligvis undlade at tage arbejdet i brug. Klage til tidligere leverandørled I nogle tilfælde har et tidligere leverandørled udstedt en garanti, eller på anden vis påtaget sig at afhjælpe mangler. Hvis det er tilfældet, skal der også klages til dette led så hurtigt som muligt. 19

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere