Referat af NemHandelaktørmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af NemHandelaktørmøde"

Transkript

1 Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard, CGI Heino Rømer Olsen, Fujitsu Simon Møgelvang Bang, Miracle Flemming, High Jump Thomas Volf, Post DK ekommunikation Johnny Lauridsen, Post DK ekommunikation Bent Witte Rasmussen, System og Metode A/S Bent Mentzler, MailEDI Sten Lembo, Fujitsu Finn Christensen, Tradeshift Per Hedeboe Jensen, Truelink Martin Paulsen, Nets Flemming Christensen, High Jump Henrik Lynnerup, CSC Rasmus Hagedorn Tvenstrup, Sproom Dennis Zachariasen, BIZbrain Kasper Christensen, Visma-Mamut Julie Brandt, Moderniseringsstyrelsen Klaus Kolmoes, Moderniseringsstyrelsen Helle S. Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen Marie S. Henriksen, Digitaliseringsstyrelsen Ole E. Madsen, Digitaliseringsstyrelsen Afbud: Peter Sone Koldkjær, MySupply Carsten Bonde, KMD Ivan Willer, KMD Carina Priess Sørensen, Moderniseringsstyrelsen

2 Side 2 af 8 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidst 3. Gennemgang af foreslåede schematron ændringer: 4. Gennemgang af PORS2 5. FOCES1 > FOCES2, herunder lukning af FOCES1 6. Status på OpenPEPPOL, herunder ny migration policy 7. Status på PEPPOL/NemHandel gateway 8. Drøftelse af BtB e-invoicing, specielt i relation til SMV erne. 9. Status på EU-direktiv om e-fakturering 10. Evt. Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde (http://digitaliser.dk/resource/ ) blev godkendt. Schematronændringer pr. 15. september 2014 Der var følgende forslag til ændringer, som er sendt i høring (http://digitaliser.dk/group/56183): Fjerne muligheden for at angive tal på formen.00 i valideringer. Tillade afgiftskategorier med samme pligtkode og procent. Tillade brugen af ResponseCode: "TechnicalAccept" i ApplicationResponse. Test for om TaxTypeCode Tag er tomt Udvidet tjek af moms, herunder om det er udfyldt og om beregning stemmer indenfor klassen. Brug af ny SEPA betaling (Creditor Reference), med anvendelse af Payment Means kode 1. Forslag til Nye simple ordreprofiler. Høring slutter den 3. juni. Digitaliseringsstyrelsen havde lagt op til at betaversion skulle være tilgængelig for test fra 16. juni, men der blev nikket til, at datoen ændres til 1. juli og med en afprøvningsperiode frem til 10. august. Produktionsversion releases 15. august, og denne skal være produktionssat hos alle aktører den 15. september. Digitaliseringsstyrelsen opfordrede til, at NemHandelsaktørerne tester hurtigst muligt efter release af betaversionen 1. juli og melder ind asap, hvis man finder fejl eller uhensigsmæssigheder. Forslag til nye profiler Der var blevet forslået tre nye profiler som skal accepteres i Schematron og som man skal kunne registrere i NemHandelsregistret::

3 Side 3 af 8 Basic Order Only (Baseret på NES profil3, består kun af et Ordredokument) Catalogue Only (Baseret på NES profil1, består af Catalogue og Application Respons). DepatchAdvice (Baseret på PEPPOL BIS2 profil). NESProfil1 er allerede adopteret i OIOUBL, accepteret i schematron og kan registreres i NemHandelsregistret. Der blev nikket til de to andre profiler. Det blev pointeret, at det også kunne være en fordel med en opsplitning af Procurement OrdSimBilSim profilen i en OrderSim og en BilSim profil (sidstnævnte findes så allerede), så man kan understøtte de scenarier, hvor ordredokumenterne skal sendes til én teknisk modtager/ et forretningssystem og Fakturadokumentet til en anden. Ydermere blev der ytret ønske om en profil med Catalogue Pricing Update (samt Application Respons), for at understøtte de scenarier, hvor selve kataloget sendes af andre kanaler f.eks. SFTP og kun prisopdateringer sendes via NemHandel. Kontrol af om moms er korrekt beregnet Forslaget om at tilføje et tjek af om moms (issue 1361) er beregnet korrekt på linjen blev mødt af en del kritik, og der var en del modstand mod at indføre yderligere kontrol af moms. Digitaliseringsstyrelsen pointerede, at det jo gøres for at mindske arbejdsbyrden hos modtagene, fordi vi med øget validering kan opnå en bedre kvalitet i beregningerne og dermed færre fejl i leverandørernes beregninger af momsen. Der var ikke en entydig afvisning af kontrollen på linje, men det blev pointere at hvis den skal indføres er øreafrunding essentielt her skal være en vis tolerance. Andre argumenterede imod tjekket ud fra devisen om, at vi ikke bør validere information som kun er informativ. Derudover ønskede man ikke at bevæge sig for langt væk fra PEPPOL, hvor oplysninger netop ikke er krævet på linjeniveau. Planen om på længere sigt også at tjekke beregninger på momstotalen blev blankt afvist af aktørerne. Der var generelt et ønske om, at der kommer en klar melding vedr. evt. øget kontrol af moms, og hvornår stramningerne forventes at komme, så ITleverandørerne kan nå at tilpasse deres forretningssystemer og opdrage brugerne. Brug af Technical Accept I princippet var der opbakning til forslaget, men der blev udtryk bekymring for den reelle implementering/anvendelse i praksis.

4 Side 4 af 8 Såfremt det tillades bør det følges op af nogle retningslinjer om hvornår, man må sende en Technical Accept. Det må først, ske når dokumentet er nået ind i forretningssystemet/er modtaget her. Er vi sikre på at alle kan/vil modtage den og hvis ikke, hvor skal vi så angive at man kan? Der var ikke stemning for at det skal aftales bilateralt det er mod principperne i NemHandel. Det blev nævnt som en mulighed, at give det sin egen profil. Digitaliseringsstyrelsen vil nu overveje om der er brug for nogle mere gennemarbejdede retningslinjer og procedurer, før vi tillader den i schematronen. Herunder vil styrelsen undersøge om Technical Accept anvendes i PEPPOL, eller der er planer herom. Ny SEPA Payment Finansrådet havdestillet forslag om at tillade en ny SEPA payment med Creditor Reference (RF). Digitaliseringsstyrelsen havde foreslået at anvende PaymentMeansCode 1 til formålet. Flere tilkendegav i den forbindelse, at denne kode bliver brugt i dag måske ikke autoriseret men til betalingsformer, som ikke lige passer ind i de øvrige kategorier. Der blev derfor anbefalet, at man valgte en anden kode i stedet for PaymentMeansCode 1. Flere modtagesystemer, specielt NavisionStat tilkendegav, at de havde brug for mere tid til at implementere Creditor Reference i deres systemer, så de kan angive denne på den tilhørende betaling. Der skal også ses på dette i relation til NemKonto betalinger. Den generelle holdning var, at det nok var en god idé at vente til en senere version af schematronen med at tillade og kontrollere creditor reference, så de offentlige modtagere og deres systemer kan nå at blive klar. Det blev pointeret at man i relation til udenlandske konto-angivelser bør anvende IBAN, som Payment Means Code (og ikke kode 1), for at sikre interoperabilitet på tværs af landegrænser. Billedreference som filnavn og URL Kodelisten ønskes ændret, så værdien "PictureURL" tilføjes til catalogdocumenttypecode-1.2. Dette vil ikke få konsekvenser for schematronen. Der var ingen kommentarer til forslaget. Check om taxtotal er udfyldt med moms

5 Side 5 af 8 Der er forslag om et schematron check for, at mindst én TaxTotal klasse indeholder TaxSchematron/ID = 63 (dansk moms) eller VAT (udenlandsk moms). Der var ingen kommentarer til forslaget. Omvendt betalingspligt SKAT har indført omvendt betalingspligt for en række varer og tilhørende ydelser. Denne nye TaxTypeCode fremgår i kodelisten med navnet ReverseCharge, og skal anvendes til at kategorisere de gebyrer og afgifter, som er tilknyttet en vare, der er omfattet af omvendt betalingspligt. Digitaliseringsstyrelsen er pt. i dialog med SKAT om dette for at afklare, hvad der er omfattet og hvad ikke er omfattet. FAQ 61 vil løbende blive udbygget, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan det skal tolkes og anvendes. Gennemgang af PORS2 PORS1 lukker pr. 1. november 2014 og erstattes af PORS2. Det betyder at BULK toolet også lukker, og erstattes af samme funktion i NHR Web. Beta og introduktion til PORS2 er lagt ud på Digitaliser I må meget gerne teste og give feedback og ændringsønsker retur. Den endelige version releases ultimo juni. Bulk funktionalitet på NHR web idriftsættes til september. Udskiftning af certifikater FOCES1 Der skal stadig bestilles nye FOCES2 certifikater, når man har et FOCES1 certifikat, som udløber. Man skal i den forbindelse være opmærksom på at aktivere det nye certifikat i ens NemHandelsløsning synkront med opdatering af certifikat-data i NemHandelsregistret. DanID har valgt ikke at lave ændringer/tilpasninger, så det vil være proceduren frem til alle FOCES1 certifikater er udfaset. DanID har besluttet at lukke for FOCES1ved udgangen af Det gælder også de FOCES1, som ellers først udløber i sommeren 2015 (til gengæld tilbydes der rabat ved udskiftning ;-). DanID informerer alle pr. mail om udløbet. Status på OpenPEPPOL Der er kommet en ny migration policy: (PEPPOL BIS2 og AS2). Nye tiltag i OpenPEPPOL:

6 Side 6 af 8 Der er besluttet at oprette et Change Management Board, som skal vurdere ændringsforslag til standarder og værktøjer- Nedsættelse af en projektgruppe, som skal kvalitetsforbedre værktøjer og vejledninger, herunder valideringer og processer om afsendelse og modtagelse af dokumenter. Nedsættelse af en projektgruppe, som skal komme med forslag til revision af Transport Infrastructure Agreements. Digitaliseringsstyrelsen er repræsenteret i alle tre fora, og alle PEPPOL medlemmer er meget velkommen til at melde sig til at deltage i projektgrupperne. Flemming fra Highjump gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er vigtigt, at de kommercielle PEPPOL serviceudbydere deltager i møderne i OpenPEPPOL. Tilstedeværelse sikrer medbestemmelse og indflydelse på de beslutninger, der træffes, og som i sidste ende vil ramme serviceudbyderne i form af f.eks. ændringer i Transport Infrastructure Agreements.. I forlængelse af blandt andet OpenPEPPOL er Digitaliseringsstyrelsen pt. i samarbejde med kommissionen om et program, der hedder Connecting Europe Facility (CEF), som skal udvikle og drive: Centrale services og tjenester herunder SML og PKI-Certifikater Tjenester til test og validering Support til serviceudbydere af e-invoicing og e-delivery løsninger. Digitaliseringsstyrelsen prøver at påvirke med de gode erfaringer og komponenter fra NemHandel og OpenPEPPOL. Der er kommet en udvidelse af brug af PEPPOL i både offentlig og privat regi, blandt andet: BEAst Svensk byggeindustri GS1 samarbejde om Masterdata profiler (transport EDIFACT og GS1 XML meddelelser via PEPPOL infrastructuren) UK National Health Services deres nye e-procurement strategi er baseret på OpenPEPPOL Der er samtidig kommet en Migration policy, for hvornår og hvordan man skifter til AS2. AS2 og PEPPOL BIS2 bliver obligatoriske fra september 2014, hvorefter START og BIS1 bliver frivillige, frem til de på et tidspunkt udfases. Status på PEPPOL/NemHandel gateway Digitaliseringsstyrelsen er begyndt at teste AS2 og BIS2 i gatewayen mellem NemHandel og PEPPOL, men har stadig udfordring med kvaliteten af de fremsendte dokumenter, hvilket gør det svært at konvertere til OIOUBL. Derfor kigger Digitaliseringsstyrelsen pt. på muligheden for at vedhæfte den originale PEPPOL BIS faktura til den konverterede OIOUBL, så den offentlige

7 Side 7 af 8 modtager, har mulighed for at se originalen og manuelt kan rette op på eventuelle mangler. Digitaliseringsstyrelsen arbejder samtidig på at få forbedret PEPPOL schematronen, så flere fejl fanges. På længere sigt er den bedste løsninger dog nok, at man som offentlig myndighed understøtter PEPPOL BIS direkte, således at der ikke skal konverteres til OIOUBL. Hvis nogen har lyst at teste op imod gatewayen, hører vi det gerne. Drøftelse af B2B e-invoicing Der var blandt NemHandel-aktørerne et ønske om at drøfte muligheden for at udbrede brugen af B2B e-invoicing via NemHandel. Hvordan får vi mere gang dette? Særligt ift. SMV og deres modtagelse af fakturaer via NemHandel? I den forbindelse blev det påpeget, at der en stor andel af de e-fakturaer der sendes B2B, som ikke går igennem NemHandel, f.eks. EDIFACT via VANS. Dette er dog mest udbredt blandt de store virksomheder. Der er tendens til at flere SMV sender fakturaer via NemHandel til deres offentlige kunder, men sender til deres øvrige kunder som pdf via mail, fax eller brev. Det blev drøftet om årsagen er, at virksomhederne ikke altid kender til mulighederne eller ikke udnytter de muligheder, de faktisk allerede har i deres faktureringssystemer. Der var enighed om, at det vil være en fordel at forsøge at gå i dialog med dansk erhverv eller andre brancheorganisationer om at skubbe på udviklingen. I den forbindelse blev det påpeget, at der en stor andel af de e-fakturaer der sendes B2B, som ikke går igennem NemHandel, f.eks. EDIFACT via VANS. Dette er dog mest udbredt blandt de store virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen orienterede om, at IBIZ center hos Teknologisk Institut er en af de aktører, som forsøger at hjælpe de små virksomheder med at digitalisere deres forretningsprocesser herunder indkøb og fakturering. I den forbindelse blev der spurgt til evt. planer for om obligatoriske ordrer (nye lovtiltag). Digitaliseringsstyrelsen orienterede om, at det kræver en god business case og en større politisk proces for at lave lovgivning om ordrer. Det bliver muligvis et tema i den nye digitaliseringsstrategi mellem stat, regioner og kommuner, som man begynder arbejdet på efter sommerferien.

8 Side 8 af 8 EU-direktiv om e-fakturering Direktivet blev vedtaget, men det er dog frivilligt for leverandørerne, om de ønsker at sende fakturaer til offentlige modtagere. Derimod skal alle offentlige myndigheder modtage fakturaer elektronisk fra deres leverandører ved køb på rammeaftaler over EU s udbudsgrænse. Disse fakturaer skal overholde en europæisk fakturanorm. CEN (det europæiske standardiseringsorgan) får ansvaret for at udvikle og vedligeholde fakturanormen, som skal kunne mappes til eksisterende syntax er, fx UBL. Direktivet skal være implementeret i Efter sommerferien begynder arbejdet med den europæiske Norm. Hollandsk og Italiensk Standard har taget initiativ til at oprette en Project Committee (PC) til formålet. Dansk Standard bliver medlem, og der oprettes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen et underudvalg i Dansk Standard, som alle kan melde sig til, og som skal spille aktivt ind til arbejdet i CEN. Det koster årligt at være medlem. Hvis I som aktører ønsker direkte indflydelse på det arbejde, som kommer til at foregå i CEN, skal I være medlem af underudvalget. Alternativt har I mulighed for at komme med input via Digitaliseringsstyrelsen. EVT. Anbefaling vedr. store filer blev drøftet. Herunder hvor store filer de forskellige aktører kan håndterer i modtagelse og afsendelse? Det er specielt relevant i forbindelse med varekataloger. Flere i gruppen efterspurgte retningslinjer eller en minimumsstørrelse på f.eks. 50 MB. Så kan man bilateralt god aftale noget større, hvis begge parter kan håndtere det, eller vælge at udveksle selve kataloget via f.eks. SFTP og de øvrige katalogmeddelelser f.eks. Pricing Updates via NemHandel. Aftalen blev at Digitaliseringsstyrelsen laver en rundspørge for at høre, hvor grænserne går hos de forskellige aktører og herefter kommer med forslag til udmelding på baggrund af disse data. Næste møde bliver den 23. september kl. 10:30.

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere