Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter"

Transkript

1 Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Nærværende rapport og resultater må ikke videregives uden forudgående aftale med TNS Gallup.

2 En brancherapport for hele forsikringsmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt 500 danske forsikringskunders opfattelser af hvilke kontaktpunkter, der formidler forsikringsselskabers information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere over 21 år, der enten er forsikringskunder eller har planer om et snarligt køb af en forsikring. Kontaktpunkternes værdi for forsikringskunderne er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner: 1) om kontaktpunktet er informationsgivende, 2) om kontaktpunktet emotionelt set berører forbrugerne og dermed gør det enkelte forsikringsselskab mere attraktivt, og 3) hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning. Udgangspunktet for undersøgelsen er en kortlægning af forsikringsselskabernes væsentligste kontaktpunkter, dvs. massemedier, fysiske forsendelser, digital skriftlig kommunikation, sponsorater, én til én kommunikation, indirekte kontaktpunkter (eksempelvis familie og venner) og andre kontaktpunkter. Der arbejdes således med 35 specifikke kontaktpunkter under disse overskrifter. Der skelnes i TNS Gallups analyse mellem to væsentlige perspektiver. Det ene drejer sig om hvert kontaktpunkts relative værdi umiddelbart vurderet af forbrugerne. Det andet perspektiv er forbrugernes vurdering af kontaktpunkternes synlighed. Hvor første perspektiv er en isoleret vurdering af TVs væsentlighed i forhold til et møde med en virksomheds salgspersonale, er det andet perspektiv udtryk for forbrugernes læggen mærke til virksomhedernes anvendelse af kontaktpunkterne igennem et tidsrum. Metoden kan hvis budgetterne for hvert af kontaktpunkterne for hver af virksomhederne kendes anvendes til samlet set at beregne Return On Investment på tværs af alle kontaktpunkterne. Dermed kan værdien og effekterne på tværs af ellers meget forskelligartede kontaktpunkter sammenlignes. Noget som traditionelt volder hovedbrud i medie- og kommunikationsverdenen. I denne rapport kendes virksomhedernes allokering af ressourcer til hver enkelt kontaktpunkt ikke. Ligeledes er virksomhederne i den danske forsikringsbranche anonymiserede. Formålet har været at belyse de kontaktpunkter, som må siges generelt at have betydning for den danske forsikringsbranche midt på året Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > 2

3 Resumé Forsikringsbranchens forretningsmodel hviler på begreber som seriøsitet, troværdighed, tryghed osv. Derfor er det heller ikke overraskende, at forsikringskunderne vurderer én-til-én dialogen med forsikringsrådgiveren som det mest værdifulde kontaktpunkt ud af alle relevante kontaktpunkter. Det personlige møde har størst værdi, men også direkte dialog ved en og en telefonsamtale sætter kunderne stor pris på. Hjemmesider hvor forsikringsselskaberne kan sammenlignes ligger som top 2 over mest værdsatte kontaktpunkter. Men også forsikringsselskabernes egne hjemmesider vurderes som et værdifuldt kontaktpunkt, Fysiske breve værdsættes i måske overraskende stor grad. Højst ligger det opfordrede brev fra eget selskab om et godt tilbud eller ny relevant information. Men også forventede breve som policer, forsikringsbetingelser, årsoversigter og fakturaer vurderes som væsentlige kontaktpunkter til forsikringsselskabet. Længere nede på listen, men stadig over gennemsnittet for værdsatte kontaktpunkter, ligger uopfordrede direct mails fra eget selskab. I den anden ende ligger massemedierne og sponsoraterne, som generelt vægtes betydeligt lavere af kunderne. Overordnet set ligger fire grupper af kontaktpunkter højt i kundernes vurdering: én-til-én kommunikation, online kommunikation, fysiske forsendelser og indirekte påvirkning (dvs. igennem tredjemand). Forsikringskunder søger generelt seriøsitet og fordybelse og er knap så modtagelige over for den hurtige og mere overfladiske information. Rapporten viser til sidst en metode til at sammenholde forsikringsselskabernes synlighed med de ressourcer, der er anvendt hertil. På tværs af de forskellige kontaktpunkter kan en analyse som denne altså vise de forskellige kontaktpunkters effekter målt ud fra kundernes opfattelse af disse. Effekterne opgøres således i en fælles valuta. Som det fremgår, kræver en sådan beregning af Return On Investment information om forsikringsselskabets allokering af midler til hvert af kontaktpunkterne. Dette ligger uden for denne rapports ambitioner, hvorfor dette element kun er eksemplificeret. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > 3

4 Indhold Baggrund og formål Kortlægning af kontaktpunkter Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Kontaktpunkter og deres værdi ift. forbrugerne Kontaktpunkternes værdi på tværs af demografiske segmenter og kundegrupper Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter TNS Gallup Kontaktperson Dorthe Ibinger Jette Scheby Forsikringsselskabernes synlighed Estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter Post Danmark Marts 2010 TNS Bilag: Generelt om undersøgelsen / CPO - teknisk indsigt i modellen

5 Baggrund og formål Forsikringsmarkedet 2010

6 Baggrund og formål Nærværende rapport har til formål at kaste lys over forsikringsselskabernes mange kontaktpunkter med deres forbrugere. Mikset af kontaktpunkter er i dag stort og spænder lige fra Massemarkedsføring - annoncering, sponsorater mv. Digitalt - hjemmesider, e-boks, bannerreklamer, s mv. Indirekte når forbrugerne har dialog om selskaberne med bekendte Én-til-én / direkte ved personlig eller skriftlig dialog med selskabet I takt med at forsikringsselskaberne får flere og flere steder at møde forbrugerne der kommer flere og flere kontaktpunkter, som selskaberne kan benytte sig af bliver det endnu mere relevant at få kortlagt, hvor værdifuldt hvert af de enkelte kontaktpunkter er. For at kunne optimere brugen af de respektive kontaktpunkter og prioritere budgettets fordeling mellem de respektive kontaktpunkter, er det nødvendigt at vide, hvilke kontaktpunkter der er mest værdiskabende. Netop dette er fokus i nærværende brancherapport. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Baggrund og formål 6

7 Baggrund og formål Undersøgelsen kan deles op i fire delformål: Kortlægning af forsikringsbranchens kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter relativt i forhold til hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne på markedet Kortlægning af kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for det enkelte forsikringsselskab Estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Baggrund og formål 7

8 Kontaktpunkter på forsikringsmarkedet Følgende 35 kontaktpunkter er identificeret som relevante på forsikringsmarkedet, idet de med stor gennemslagskraft formår at skabe plads i forbrugerens bevidsthed. Kontaktpunkterne er identificeret ved en kvalitativ analyse i marts 2010 og er her nævnt i vilkårlig rækkefølge, formuleret som de italesættes af forbrugerne. Online forsendelse og digital markedsføring(7) Forsikringsselskabers egne hjemmesider Årsopgørelser sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside Policer og forsikringsbetingelser. sendt som e- mail/e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside Fakturaer og betalingsoversigter sendt som / e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside korrespondance med selskabet (f.eks. tilbud, skader, forespørgsler) Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Set i forbindelse med surfing på nettet Én-til-én (5) Direkte dialog med forsikringsrådgiver ved personligt møde Direkte dialog med forsikringsrådgiver pr. eller telefonisk Råd og anbefalinger fra min bankrådgiver Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end min bankrådgiver Eget eller andre selskaber ringer uopfordret for at lave forsikringstjek (uopfordret salgsopringning) Sponsorater (4) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer f.eks. offentlige kampagner Sponsering af kommercielle begivenheder, herunder f.eks. musikarrangementer Information i forbindelse med selskabers sponsorat af sportsbegivenheder Programsponsorater i forbindelse med TV udsendelser Massemarkedsføring i øvrigt (5) Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger (uddelt f.eks. på uddannelsessteder) Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Store reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Radioreklamer TV-reklamer Andre typer (1) Tilbud gennem firma/ ansættelsessted Fysiske forsendelser (7) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med forsikringsselskabet Policer og forsikringsbetingelser sendt med fysisk brev Årsopgørelser sendt som fysisk brev Fakturaer og betalingsoversigter sendt som fysisk brev Eget forsikringsselskabs fysiske nyhedsbreve Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra eget selskab Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra andre selskaber end mit eget Indirekte (6) Råd og anbefalinger fra familie og venner Artikel, indslag og anden omtale i dagspresse, f.eks. TV-program som Kontanten Artikler, indslag og anden omtale i fagblade og magasiner Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) Informationer på diverse nyhedshjemmesider Hjemmesider hvor man kan sammenligne forsikringsselskaber Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af kontaktpunkter 8

9 Hvilke kontaktpunkter skaber størst værdi? Kontaktpunkterne er i det følgende værdisat efter, hvor stærkt det er til at skabe plads for forsikringsselskaber i forbrugerens bevidsthed. Værdisætningen er kort fortalt baseret på følgende delelementer: Hvor indflydelsesrigt er hvert kontaktpunkt? 1 Information Værdien af et kontaktpunkt øges, hvis kontaktpunktet er informationsgivende 2 Emotion rykker ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet 3 Power Value har stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning Faktorerne er sammenregnet til ét mål for kontaktpunktets værdi Indekseret Se bilag for yderligere uddybning af modellen Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 10

10 Én-til-én dialog har størst værdi for forbrugerne: Top3 består af to én-til-én-aktiviteter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret ) Direkte dialog med forsikringsrådgiver ved personligt møde 2) Hjemmesider hvor man kan sammenligne forsikringsselskaber 3) Direkte dialog med forsikringsrådgiver pr. eller telefonisk 4) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med forsikringsselskabet 5) Forsikringsselskabers egne hjemmesider 6) Policer og forsikringsbetingelser sendt med fysisk brev 7) korrespondance med selskabet (f.eks. tilbud, skader, forespørgsler) 8) Råd og anbefalinger fra familie og venner 9) Årsopgørelser sendt som fysisk brev 10) Fakturaer og betalingsoversigter sendt som / e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 11) Årsopgørelser sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 12) Fakturaer og betalingsoversigter sendt som fysisk brev 13) Eget forsikringsselskabs fysiske nyhedsbreve 14) Artikel, indslag og anden omtale i dagspresse, f.eks. TV-program som Kontanten 15) Policer og forsikringsbetingelser. sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 16) Tilbud gennem firma/ ansættelsessted 17) Råd og anbefalinger fra min bankrådgiver 18) Artikler, indslag og anden omtale i fagblade og magasiner 19) Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra eget selskab 20) Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end min bankrådgiver Også fysiske forsendelser og digital/online skaber plads for selskaberne i forbrugernes bevidsthed. Massemarkedsføring og sponsorater er til gengæld slet ikke repræsenteret blandt kontaktpunkter med indflydelse over gennemsnittet (61). Kontaktpunkternes værdi vil variere afhængig af hvilken kundegruppe, der er tale om. Dette uddybes i senere afsnit side Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 11

11 Sponsorater og massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) 21) Informationer på diverse nyhedshjemmesider 22) Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger (uddelt f.eks. på uddannelsessteder) 23) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer f.eks. offentlige kampagne 24) Eget eller andre selskaber ringer uopfordret for at lave forsikringstjek (uopfordret salgsopringning) 25) TV-reklamer 26) Sponsering af kommercielle begivenheder, herunder f.eks. Musikarrangementer 27) Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner 28) Set i forbindelse med surfing på nettet 29) Information i forbindelse med selskabers sponsorat af sportsbegivenheder 30) Programsponsorater i forbindelse med TV udsendelser 31) Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra andre f.selskaber end mit eget 32) Reklamer på hjemmesider/banner reklamer 33) Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) 34) Radioreklamer 35) Store reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Værdisætning indekseret Generelt er alle uopfordrede kontaktpunkter dårligere til at skabe plads i forbrugernes bevidsthed. Til bestemte kundegrupper vil denne type kontaktpunkter fortsat have sin berettigelse, men forbrugerne forventer i dag en meget tilpasset og relevant henvendelse fra selskaberne, lige som de oplever det med mange af de øvrige kontaktpunkter, der performer godt. Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Indirekte Én-til-én Andre typer Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 12

12 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Fysiske forsendelser, én-til-én og andre typer ligger på niveau og er alle væsentlige for forsikringsbranchen. Også Indirekte og Online forsendelse og digital markedsføring er betydningsfulde kontaktpunkter. Mens Massemarkedsføring i øvrigt og Sponsorater har en mindre værdi. Massemarkedsføring i øvrigt 30 Sponsorater 38 Andre typer * 76 *Vedr. kontaktpunktet : Tilbud gennem firma/ansættelsessted Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 13

13 Kontaktpunkternes værdi på tværs af køn og alder Værdisætning indekseret Grupperede kontaktpunkter Alle årige årige 60 år + Mænd Kvinder Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Fysiske forsendelser vurderes en anelse bedre blandt den ældre del af befolkningen. Fysiske forsendelser og massemedier har større værdi hos kvinder. Indirekte og én-til-én kontakt har en større betydning blandt den yngre gruppe. Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 14

14 Kontaktpunkternes værdi på tværs af geografi Grupperede kontaktpunkter Alle Sjælland Værdisætning indekseret Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland* Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Generelt har de grupperede kontaktpunkter samme værdi på tværs af regioner. *lille base Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 15

15 Kontaktpunkternes værdi på tværs af socialklasser Værdisætning indekseret Grupperede kontaktpunkter Alle Høj Socialklasse * Mellem socialklasse Lav socialklasse Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Fysiske forsendelser har en lavere værdi i den høje socialklasse, hvor online forsendelser har en højere værdi. Massemedier og sponsorater har lille værdi i den høje socialklasse, og især massemedier har en højere værdi i den lave socialklasse. *Social klasse er defineret ud fra indkomst, erhverv og uddannelse. Se bilag for præcis beregning. Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 16

16 Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010

17 Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for det enkelte forsikringsselskab afhænger, foruden værdien af kontaktpunktet, af selskabets anvendelse af kontaktformen. I det følgende er værdien af kontaktpunktet derfor sammenholdt med, om forbrugerne har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet. Information Kontaktpunktets værdi Emotion Power Value Synlighed Brand association Synligheden af et kontaktpunkt vil øges, hvis en stigende andel forbrugere har set eller hørt om selskabet gennem kontaktformen. Se bilag for præcis beregning. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 18

18 Det enkelte forsikringsselskabs samlede synlighed og selskabets synlighed fordelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D Selskab E Selskab F Selskab G Branche gennemsnit Synlighed * 22% 13% 12% 11% 10% 8% 8% 7% Fysiske forsendelser 33% 31% 21% 25% 24% 26% 24% 26% Online forsendelse og digital markedsføring 22% 24% 20% 17% 19% 20% 22% 21% Indirekte 15% 16% 22% 22% 22% 23% 17% 19% Én-til-én 13% 18% 9% 17% 11% 8% 14% 14% Massemarkedsføring i øvrigt 10% 7% 22% 14% 15% 17% 18% 14% Sponsorater 6% 3% 2% 5% 8% 6% 5% 5% Andre typer 2% 3% 4% 0% 1% 1% 1% 2% * Selskaberne A G opnår i alt 84% af synligheden, mens mindre selskaber i forsikringsbranchen opnår de resterende 16 % af synligheden Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 19

19 Budgetallokering Virksomheden kan med fordel holde budgetfordelingen mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den synlighed, der skabes hos forbrugeren. I det følgende er synligheden opdelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, således at et selskab kan kigge på deres samlede synlighed i markedet og betragte, hvor stor en andel af denne synlighed, der er genereret ved hhv. Massemedier, Sponsorater, Online etc. Udfaldet af, hvordan andelene fordeler sig på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, sammenholdes derefter med selskabets budgetallokering, og det er muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtning, hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 20

20 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod selskabets budgetallokering - Selskab A 1. kvartal % 6% 10% 13% 15% 22% Hold virksomhedens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør det overvejes at nedjustere budgetforbruget. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør det overvejes at opjustere budgetandelen. Andre typer Sponsorater Massemarkedsføring i øvrigt Én-til-én 33% Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Fysiske forsendelser Andel af budget allokering Andel af synlighed Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 21

21 Bilag: Generelt om undersøgelsen Forsikringsmarkedet 2010

22 Undersøgelsens udførelse Udført ved hjælp af TNS Gallups model CPO (Contact Performance Optimisation), som bygger på metoden Market Contact Audit (MCA ), udviklet af Integration Marketing & Communications Ltd (IMC), der: Kortlægger en given branches kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætter de enkelte kontaktpunkter relativt ift. hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne i den pågældende branche Kortlægger / Monitorerer / Overvåger markedet for, hvilke kontaktpunkter der benyttes af hvilke aktører på det givne marked Gennemførelse: Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i marts-april Der er gennemført en kvalitativ foranalyse med 2 gruppesamtaler Efterfølgende er gennemført 500 online interviews med et repræsentativt udsnit af forbrugere i målgruppen for forsikringer Målgruppen er defineret som 21 år + med nuværende forsikring eller planer om snarlig køb af forsikring Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 28

23 Om kontaktpunkter Der findes i dag utallige modeller til at måle effekten og værdien af de enkelte kommunikationskanaler, eksempelvis TV-reklamer, DM, online kampagner osv. Der mangler imidlertid det overordnede overblik, hvor hver af kommunikationskanalerne og kontaktpunkterne indgår og kan sammenlignes på tværs af mediegrupper/kanaltyper. Før dette overblik etableres, er det ikke muligt for selskaberne at prioritere og planlægge brugen af kontaktpunkterne optimalt. Mail-outs Blogs / reviews Promoters Radio reklamer Word of mouth Test kørsler Uopfordrede breve Efterspurgte Breve sendt efter breve aftale Kundemagasiner Telemarketing Events Sponsorater Billboards TV reklamer Adresseløse forsendelser Fakturaer In-Store Display Websites Årsopgørelser og meget mere Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 29

24 Performance Overvågning Influence Index (0-100) Contact Clout Factor (CCF) Hvordan måles værdien og synligheden af kontaktpunkter? Metoden består af 4 simple spørgsmål 1 ACCURACY / Information Hvilke kontaktpunkter giver god information? Frasorter mindst informative 2 APPEAL / Emotion Hvilke kontaktpunkter er attraktive? Frasorter mindst attraktive 3 IMPORTANCE / Power Value Hvilke kontaktpunkter oplever forbrugeren som de vigtigste for deres køb/valg? Vælg og prioriter top 10 4 ASSOCIATIONS Gennem hvilke kontaktpunkter ser forbrugerne de respektive mærker i den konkrete kategori? Hvilke af disse mærker har du set/hørt gennem <K.P.> på det seneste? Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 30

25 Viden om kontaktpunkternes værdi og virksomhedernes tilstedeværelse på de respektive kontaktpunkter kombineres til en fælles valuta som udtryk for synlighed Kontaktpunktets værdi (CCF) Sponsorater Messer Artikler Mund til Mund Direct Mails Har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet Messer Direct Mails Mund til Mund Sponsorater Artikler Fælles valuta for synlighed Brand Experience Points (BEP) Hvor meget erfaring forbrugerne har med den enkelte virksomhed på de respektive kontaktpunkter Brand Experience Points er virksomhedens/mærkets forbrugererfaringspoint og tager to ting i betragtning: Hvor stor indflydelse / værdi / gennemslagskraft / effekt det enkelte kontaktpunkt har Hvor meget tilstede virksomhedens brand er på det enkelte kontaktpunkt Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 31

26 Definitioner brugt i rapporten Scoren for hvert af de determinerende spørgsmål lægges sammen. Eksempel: i indkomst, faglært arbejder og højst 10 års skolegang = = 7 = Mellem Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 33

27 Projektets bemanding TNS Gallup, Danmark Dorthe Ibinger Seniorkonsulent, Business & Finance Dorthe har arbejdet med markedsanalyser siden 2001, hvor hun startede hos Tranberg Marketing. Siden 2008 har Dorthe arbejdet hos TNS Gallup i Business & Finance teamet. Har stor erfaring med den finansielle sektor, og arbejder i dag med nogle af de største kunder indenfor bank, realkredit, ejendomsmæglere og forsikring. Har de seneste år arbejdet intenst med kommunikation, image og kundefastholdelse i den finansielle sektor. Dorthe er uddannet HD/A ved Copenhagen Business School. Lars Bo Andersen Seniorkonsulent, Qualitative Jette Scheby Underdirektør, Serviceteam Lars Bo har arbejdet med kvalitativ research siden 1996 og har tidligere været ansat hos bl.a. Vilstrup, Alsted og Ulveman. Har været hos TNS Gallup siden Har stor erfaring med analyser inden for den finansielle sektor og har arbejdet for en række af de største banker samt realkredit-, pensions- og forsikringsselskaber på det danske marked. Har på det finansielle marked bl.a. gennemført kommunikationstests, imagetests, segmenteringsstudier, behovsanalyser og koncept- og produkttests. Lars Bo har en BA i statskundskab. Jette (cand. merc) er underdirektør hos TNS Gallup med ansvar for afdelingen FMCG / Service team. Jette har arbejdet bredt med markedsanalyser i mere end 20 år og har en fortid hos Research International, hvor hun bl.a. har været konsulent, medejer og underdirektør. Jette har massiv erfaring med markedsanalyse og store, omfattende projekter. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 34

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt. Et brev betyder mere

Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt. Et brev betyder mere Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt Et brev betyder mere Vælg brevet, når du vil have opmærksomhed og dokumenteret effekt Hvis du vil have dine budskaber igennem, så skal du vælge brevet. Det viser

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 %

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % Først et tv-spot med en tydelig henvisning til et brev, og så en målrettet direct mail

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE GUIDE 2016 MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017 Branchetrends Grakom Dagen d 31/8-2017 Holm Marcher & Co. er et headhunterfirma, der har specialiseret sig i at finde kandidater indenfor marketing, kommunikation og digital/tech. 40% af stillingerne er

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Lokale ugeavisers ROI

Lokale ugeavisers ROI Lokale ugeavisers ROI Baggrunden Lokale ugeavisers ROI Medier som relationsskaber Effekten af medier Udbytte ved annoncering Lokalisme Ugeavisernes relevans Læseranalyse Metaanalyse Lokale ugeavisers ROI

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 2013

Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 2013 Kvantitativ medieanalyse af omtalen af Aarhus & tv-serien Dicte FEBRUAR 213 Nøgletal & overblik Periode: 1.2.212-15.2-213 Antal omtaler Læsertal Estimeret annonceværdi (DKK) PROCENTFORDELING - AARHUS &

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG. Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.DK I efteråret 2007 påbegyndte Tranberg Marketing dataindsamlingen

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 RIGTIG MANGE ELSKER TILBUDSAVISEN CITATER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Tilbudsavisen er en relation med butikken Tilbudsavisen er min tid, bare rendyrket luksus Tilbudsaviser

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER Hvad søger vi svar på? Giver markedsføring et umiddelbart afkast og er det vigtigt ved lanceringer? Hvilken investering skal der til for en succesfuld lancering?

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum DFI FILMBASEN en status på det danske publikum 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet i samarbejde med Dansk Reklamefilm. Data er indsamlet af YouGov Zapera via et on-line danmarkspanel. Målgruppen for

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

> Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012

> Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012 > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012 Anbefalinger fra Mediabureauerne > Orienter & kommuniker mere om konkrete nyheder > Bureauerne oplever for ofte at de ikke orienteres

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Agenda 1. De trykte medier, Index Danmark Gallup p. 3 2. Multi Media Mennekset p. 16 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere