Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består"

Transkript

1 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder, eller om bedringen breder sig på tværs af landet. Ser man på antallet af kommuner, der melder om enten kvartalsvise eller årlige prisstigninger på huse, så tegnes der et billede af, at flere kommuner oplever stigende huspriser. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Små 45 % af landets kommuner oplever imidlertid stadig prisfald, og dermed befinder vi os fortsat i den høje ende i en historisk kontekst. På den baggrund er konklusionen, at bedringen på boligmarkedet breder sig ud men at mange områder af landet stadig oplever faldende boligpriser. Der er altså endnu ikke tale om et bredt baseret opsving. Dykker vi ned i data, og ser nærmere på landets fem regioner i form af kommuner med prisstigninger, fremkommer samme konklusion om en generel bedring. Vi ser dog også, at Region Hovedstaden fremstår i væsentligt bedre boligform end andre regioner. Én ting er, at bedringen på boligmarkedet så småt breder sig ud til flere kommuner af landet, men de tal siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt der stadig er kommuner, hvor boligprisnedturen fortsætter med uformindsket styrke. Vi har derfor set nærmere på yderpunkterne på boligmarkedet ved at opsplitte landet i de at købe hus i og de. Ikke overraskende fremkommer en markant forskel. I de dyreste områder er der tale om en mærkbar stigning i boligpriserne over de seneste par år, høj handelsaktivitet og korte salgstider. I de billigste områder falder priserne fortsat, aktiviteten er i omegnen af 25 % lavere end normalt, boligudbuddet er højt og der er lange salgstider. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Der gemmer sig dog også lidt opmuntring i tallene. Trods det fortsat sløje boligklima i landets billigste kommuner, er nedturen løjet af i styrke over de seneste par år. Huspriserne falder i mindre tempo end tidligere, der er lidt højere aktivitet, og boligudbuddet er faldet en smule siden toppen. På den baggrund synes de bedre takter i dansk økonomi og de lave renter også at give et mindre positivt bidrag til boligmarkedet i disse områder. Effekten har dog som set endnu ikke været stærk nok til endeligt at bryde den nedadgående pristrend. Polariseringen på boligmarkedet består dermed fortsat og er i øvrigt ikke noget nyt fænomen. Polariseringen på boligmarkedet sker ikke blot mellem landets dyreste og billigste områder men også på tværs af landets kommuner. Opdeler man således landets kommuner i omtrent ti lige store bidder (ti deciler) fordelt efter boligprisniveauerne, så viser det sig, at prisforskellen er blevet øget fra decil til decil over de seneste godt 2 år.

2 Bedring på boligmarkedet generelt Selv om dansk økonomi fortsat ikke er kommet rigtigt i gang vækstmæssigt, så går det bedre på arbejdsmarkedet, og det har sammen med historisk lave renter sikret en generel bedring på boligmarkedet. Huspriserne har været stabile til svagt stigende siden foråret 212, og handelsaktiviteten har været i fremgang over de seneste par år fra et lavt udgangspunkt. Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder, eller om bedringen så småt breder sig ud på landsplan. Ser man på antallet af kommuner, der melder om enten kvartalsvise eller årlige prisfald på parcelhuse, tegnes der et billede af, at færre og færre kommuner oplever faldende huspriser i øjeblikket. Små 45 % af landets kommuner oplevede prisfald i 3. kvartal 214 denne andel har overordnet set været faldende siden starten af 212, hvor mere end 8 % af landets kommuner oplevede faldende huspriser. Ser vi på selve niveauet for antallet af kommuner med årlige prisfald, befinder vi os dog fortsat i den høje ende i en historisk kontekst, og et godt stykke over niveauerne under opsvinget på boligmarkedet gennem halvfemserne og i nullerne. På denne baggrund er konklusionen altså umiddelbart, at bedringen på boligmarkedet breder sig ud men at mange områder af landet stadig oplever faldende boligpriser. Der er altså på ingen måde tale om et bredt baseret opsving på boligmarkedet. Figur 1:Færre kommuner melder om prisfald på parcelhuse men stadig mange med prisfald Antal kommuner der oplever årligt prisfald på parcelhuse Antal kommuner med kvartalsvise prisfald K1 1996K1 1999K1 22K1 25K1 28K1 211K1 214K1 Dykker vi ned i data, og ser nærmere på landets fem regioner, fremkommer samme konklusion om en generel bedring i form af færre kommuner med prisfald på huse i samtlige regioner i forhold til starten af 212. Vi ser dog også, at Region Hovedstaden fremstår i væsentligt bedre boligform end de andre regioner. I Region Hovedstaden er det blot cirka 17 % af kommunerne, der har registreret prisfald på huse over det seneste år, mens der i landets fire andre regioner er mellem omtrent % af kommunerne, der har oplevet prisfald. 2

3 Som altid skal regionale boligpristal tolkes med en vis forsigtighed grundet kvaliteten af data, og man skal derfor mere hæfte sig ved den overordnede tendens frem for det præcise antal af kommuner med prisfald. Figur 2:Færre kommuner melder om prisfald på parcelhuse også på regional basis 1 %, andel af kommuner med årligt prisfald på huse 9 8 Sjælland 7 6 Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Midtjylland 29K1 21K1 211K1 212K1 213K1 214K1 men når bedringen helt ud til de billigste boligområder af landet? Én ting er, at bedringen på boligmarkedet så småt breder sig ud til flere kommuner af landet, men de tal siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt der stadig er kommuner, hvor boligprisnedturen fortsætter med uformindsket styrke. Vi har derfor set nærmere på yderpunkterne på boligmarkedet ved at opsplitte landet i de at købe hus i og de. Selve prisniveauet afspejler i sagens natur, hvor eftertragtet et område er i forhold til boligkøb. Nedenstående figur 3 viser prisudviklingen for landets 15 dyreste og billigste kommuner, og i noten under figuren er vist, hvilke kommuner, der indgår i beregningen. Figur 3:Pæne prisstigninger i landets dyreste kommuner stadig prisfald i de billigste kommuner 15 % å/å, parcelhuspriser K1 29K4 21K3 211K2 212K1 212K4 213K3 214K2 Note: De er: Haderslev, Vordingborg, Thisted, Vesthimmerlands, Struer, Norddjurs, Ringkøbing- Skjern, Tønder, Skive, Bornholm, Langeland, Guldborgsund, Lemvig, Morsø og Lolland. De dyreste 15 kommuner er: Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, København, Rudersdal, Hørsholm, Furesø, Dragør, Gladsaxe, 3 Tårnby, Rødovre, Hvidovre, Ballerup, Allerød og Herlev. Ærø, Fanø, Samsø og Læsø indgår ikke i datamateriale grundet for få handler. Der er taget et simpelt gennemsnit over prisudviklingen i de enkelte kommuner på baggrund af to kvartalers glidende gennemsnit.

4 Ikke overraskende kan vi konstatere, at huspriserne er pænt stigende i landets 15 dyreste kommuner, som alle befinder sig i hovedstadsområdet. Her er priserne i gennemsnit steget med små 6 % over det seneste år, og set siden starten af 213 har prisvæksten holdt sig i omegnen af 5 % eller mere på årsbasis. Det er beregnet ud fra et simpelt gennemsnit over de 15 kommuner og ikke sammenvægtet på baggrund af antallet af boliger i de respektive kommuner. Dermed får vi et lidt bedre indblik i spredningen på tværs af kommuner, da enkelte store kommuner ikke vægter en relativ stor andel i beregningen. Huspriserne er fortsat faldende i landets. Med de seneste tal er der tale om et prisfald over det seneste år på cirka 3,5 % til 4,5 % alt afhængig af, om vi kigger på den gennemsnitlige prisudvikling eller median-værdien altså den typiske prisudvikling. Tilbage i 211/212 faldt huspriserne med op til 1 % på årsbasis, og der er hermed tale om at prisfaldende er taget noget af i styrke. På den baggrund synes de lidt bedre takter i dansk økonomi og de lave renter også at give et mindre positivt bidrag til boligmarkedet i disse områder. Effekten har dog som set ikke endnu været stærk nok til at bryde den nedadgående pristrend på boligmarkedet, og dermed er prisforskellen mellem landets dyreste og billigste kommuner fortsat hastig stigende, jf. nedenstående figur 4. Figur 4:Den nedadgående pristrend ikke endelig brudt i landets billigste kommuner 3. Kvadratmeterpris , ikke-vægtet gennemsnit , ikke-vægtet gennemsnit Samme overordnede billede som med prisudviklingen genfindes også i andre vigtige indikatorer for boligmarkedet, jf. nedenstående figur 5. Handelsaktiviteten er aktuelt 15-2 % højere end gennemsnittet set i forhold til perioden over de seneste ti år i de, mens aktiviteten er lidt mere end 25 % under normalt i de. Her ses dog også en tendens til svag bedring i den samlede aktivitet over det seneste års tid. Ser vi på det samlede udbud af parcelhuse til salg, er det nu tæt på normalt i landets dyreste kommuner, mens udbuddet er relativt højt i de billigste områder. Boligudbuddet er dog ikke længere stigende her og det er faldet en anelse tilbage siden starten af 212. Et mindre 4

5 boligudbud er alt andet lige med til at reducere det nedadgående prispres på boligmarkedet i disse områder. Der er ikke overraskende store forskelle i salgstiderne for parcelhuse. Her er vi gennemsnitligt set i omegnen af 3 dage i landets billigste kommuner, mens salgstiden i de i gennemsnit er omkring små 13 dage. På landsplan er den gennemsnitlige salgstid på 28 dage. Salgstiderne er i sagens natur påvirket af forskelle i den generelle efterspørgsel efter boliger, men det kan heller ikke afvises, at for høje udbudspriser også er med til at løfte salgstiderne i landets billigste kommuner. Priskløften mellem køber og sælger er fortsat i omegnen af rekordhøje niveauer, og i gennemsnit ender salgsprisen små 19 % under første udbudspris. Til sammenligning er priskløften reduceret betydeligt over de senere år i de dyreste områder, og den er nu på 6,9 %. En reel hæmsko for lavere udbudspriser i landets billigste kommuner kan imidlertid være, at prisfaldet siden toppen er noget større end i landets dyreste kommuner. Det kan betyde, at flere finder det vanskeligt at nedsætte udbudsprisen, da de i så fald risikerer at komme fra boligen med en betydelig gældspukkel. Figur 5: Svag bedring i handelsaktiviteten og boligudbuddet i landets billigste kommuner. 15 Indeks, handelsaktivitet = Indeks, parcelhuse til salg = Salgstid, parcelhus, antal dage, %, priskløft, salgspris i forhold til første udbudspris -2,5 3-5, 25-7,5-1, 2 Danmark -12,5-15, 15-17,5 1-2, -22,5 5-25, 5

6 Polarisering sker ikke kun mellem landets dyreste og billigste områder men også på tværs Der er særligt tre faktorer, der driver polariseringen på boligmarkedet i øjeblikket. Vigtigst er den demografiske faktor, hvor flere og flere potentielle boligkøbere søger mod landets største byområder herunder især københavnsområdet. For det andet er der en tendens til, at de store byområder typisk er dem, der reagerer først i boligcyklen altså her hvor boligpriserne vender først i den ene eller anden retning. Endeligt er der næppe tvivl om, at de historisk lave renter understøtter polariseringstendenserne, da de alt andet lige gør det nemmere at opretholde store regionale prisforskelle på boligmarkedet. Det siger næsten sig selv, at boligkøbere, der skal optage en stor gæld i kroner og øre får relativt mere gavn af de lave renter. Polariseringstendenserne på boligmarkedet er dog ikke noget nyt fænomen. Det har været en tendens, der har stået på over de seneste 2 års tid med varierende styrke. Rent faktisk viser det sig, at polariseringen på boligmarkedet ikke blot er sket mellem landets dyreste og billigste områder men også på tværs af landets kommuner. Opdeler man således landets kommuner i omtrent ti lige store bidder (ti deciler) fordelt efter boligprisniveauerne, så viser det sig, at prisforskellen er blevet øget fra decil til decil over de seneste godt 2 år, jf. figur 6. Ser vi på prisforskellen mellem første decil de dyreste kommuner sammenlignet med 1. decil de billigste kommuner, så er forskellen i dag omtrent 386 % mod 124 % tilbage i starten af Ser vi alternativt på forskellen mellem 1. decil og 5. decil, er den på cirka 155 % i dag mod små 6 % i Figur 6:Polarisering ikke bare mellem dyreste og billigste områder men også på tværs 45 4 %, prisforskel mellem første decil (landets dyreste kommuner) til andre deciler 1. decil decil 8. decil 7. decil 6. decil 5. decil 4. decil 3. decil 5 2. decil 1992K1 1995K1 1998K1 21K1 24K1 27K1 21K1 213K1 Note: Ærø, Fanø, Samsø, Læsø er ikke inkluderet i datasæt grundet få handler. Med 94 kommuner har der ikke kunnet laves en præcis decil-inddeling. Hver decil indeholder data for 9 kommuner undtagen 1. decil, som indeholder data for de 13 billigste kommuner. Der er taget et glidende gennemsnit over to kvartaler for at udjævne tilfældige statistiske udsving. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere