Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år"

Transkript

1 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods bedringen sætter de senere års boligkrise stadig sine tydelige spor i dansk økonomi via blandt andet en stor forbrugstilbageholdenhed i husholdningerne. Det skyldes især de store formuetab som boligejerne har oplevet, og en hel del danskere har ligefrem været vidne til, at de nu skylder flere penge i boligen, end boligen reelt er værd i dag og dermed er teknisk insolvente. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der er næppe tvivl om, at omfanget af teknisk insolvens har været stigende gennem de senere år. Imidlertid findes der ikke præcise løbende opgørelser af omfanget af teknisk insolvens. En alternativ tilgang er derfor i stedet at se på antallet af handler gennem de senere år, som i dag vil være tabsgivende i tilfælde af, at man skal ud og sælge sin bolig. Det er langt fra det samme som teknisk insolvens, men det giver et groft pejlemærke på omfanget af, hvor mange danskere, der kan risikere at havne i en gældsklemme, hvis de af den ene eller anden grund skal ud her og nu og realisere et boligsalg. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Som en konsekvens af boligkrisen er der blevet indgået i omegnen af 27. bolighandler, hvor man ved et boligsalg i dag vil få færre penge i hånden, end man dengang gav for boligen. Cirka 2. af handlerne vedrører parcelhuse. De svage bedringstegn på boligmarkedet sætter dog allerede nu sine positive spor i statistikken over tabsgivende handler. Tilbage i årets første kvartal lå antallet af tabsgivende handler på stk. Det er et fald på små handler i forhold til 1. kvartal og første gang i to år, at vi ser et fald i denne statistik. Der er stor forskel på tabene i de tabsgivende handler. Eksempelvis er det aktuelle tab kun op til 5 % for cirka 75. af de tabsgivende handler. I den anden ende af skalaen er der indgået næsten 4. handler, hvor markedsprisen for boligen i dag er mindst 25 % under den tidligere købspris. Huspriserne er på landsplan faldet med omkring 2 % siden pristoppen. En simpel fremskrivning med en antagelse om en prisvækst på huse på 3 % om året afslører, at vi skal helt hen omkring år 22, før vi i så fald er tilbage på tidligere pristop. I Nordjylland vil den regionale pristop blive nået allerede i starten af 214, mens vi flere steder på Sjælland skal helt hen til slutningen af år 225. Denne fremskrivning skal ikke ses som en prognose for huspriserne men mere en understregning af, at boligejere, der i større omfang er ramt af teknisk insolvens, næppe reddes i land af prisudviklingen over de kommende år. I stedet kan et benhårdt fokus på afdrag være vejen frem, hvis der overvejes et boligsalg inden for de kommende år. I den sammenhæng giver de rekordlave realkreditrenter en hjælpende hånd.

2 Færre tabsgivende handler på boligmarkedet for første gang længe Ser vi på antallet af indgåede bolighandler, hvor boligejerne i dag ikke vil være i stand til at få den pris hjem for boligen, som de tidligere har købt den for, er vi nu på cirka 27. tabsgivende handler, jf. figur 1. Heraf kan godt 2. handler henføres til parcelhuse. Det skal bemærkes, at nogle boliger godt kan indgå flere gange i statistikken, hvis de er blevet handlet af flere omgange gennem de seneste år. Figur 1: Mange boliger ville i dag blive solgt med tab Antal indgåede bolighandler hvor handelsværdi af bolig i dag er lavere end ved køb 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 212 Det er positivt at bemærke, at den bedrede prisudvikling på boligmarkedet gennem 212 allerede nu sætter sine positive spor i statistikken for tabsgivende handler. Således har vi for første gang i to år set et fald i antallet af tabsgivende handler. Tilbage i 1. kvartal 212 var der tale om næsten 28. bolighandler, hvor man ville få en lavere pris for boligen ved salg end det, den var købt til. Det er endnu for tidligt at afskrive risikoen for yderligere prisfald på boligmarkedet, men fortsætter den seneste tids stabiliseringstegn for boligpriserne, har vi i så fald set en endelig top i antallet af tabsgivende handler Det er værd at bemærke, at de 27. handler ikke er antallet af teknisk insolvente boligejere nogle boligejere har haft stor opsparing eller stor friværdi fra tidligere salg med i bagagen inden det seneste boligkøb. Ligeledes er tabet på det seneste boligkøb for en del af disse handler også begrænset eksempelvis er tabet kun op til 5 % for cirka 75. af de tabsgivende handler. I den anden ende af skalaen er der indgået næsten 4. handler, hvor markedsprisen for boligen i dag er mindst 25 % under den tidligere købspris, jf. figur 2. 2

3 Figur 2: Stor spredning i det potentielle tab fra boligkøb 8. Antal handler 7. Aktuel handelsværdi i forhold til købstidspunkt Ser vi på den regionale fordeling af de tabsgivende handler, topper Vest- og Sydsjælland med næsten 43. handler, mens Østjylland følger efter med omtrent 35. af handlerne, jf. figur 3. I bunden af listen finder vi Østsjælland, Vestjylland og Nordjylland, hvor der alle steder er under 2. tabsgivende handler. Figur 3: Flest tabsgivende handler i Vest- og Sydsjælland 45. Antal "tabsgivende" handler Antal ejerlejligheder Antal parcelhuse Note: Bornholm indgår i det samlede tal for tabsgivende handler, men er ikke medtaget i figur Korrigerer vi imidlertid de regionale tal for antallet af ejerboliger i de forskellige områder, viser det sig, at København By og Københavns Omegn relativt set er hårdest ramt sammen med Vestog Sydsjælland og Nordsjælland. Til gengæld placerer Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland sig helt i bunden. Dette er ikke overraskende med tanke på, at prisudsvingene på boligmarkedet har været størst øst for Storebælt under både boligoptur og bolignedtur. 3

4 Lang vej tilbage før boligpriserne er på niveau med tidligere top Huspriserne er faldet med i omegnen af 2 % siden sommeren 27. Det betyder efter alt at dømme også, at der formentlig vil gå en hel del år før, dem der købte på toppen, vil kunne sælge til samme pris, som de købte for. Det kan illustreres med en simpel fremskrivning. Antager man, at huspriserne fra og med i dag stiger 3 % årligt altså lidt over inflationen, som på sigt ventes at holde sig omkring 2 % om året, og dermed i tråd med historiske erfaringer hvor huspriserne generelt er steget mere end inflationen, skal vi helt hen til 22 før, at huspriserne er kommet op på niveauerne fra sommeren 27, jf. figur 4. Figur 4: Boligejere med store formuetab reddes næppe i land af prisudviklingen foreløbigt 15. Kvadratmeterpris, kroner Huspriser, fremskrivning med prisvækst på 3 % årligt Huspriser K1 27K1 29K1 211K1 213K1 215K1 217K1 219K1 Ser vi på den regionale udvikling, er der overraskende store forskelle på tværs af landet i forhold til, hvornår vi med hjælp af den simple prisfremskrivning vil være tilbage på tidligere pristop. Med en årlig prisstigning på huse på 3 %, vil man i Nordjylland allerede være tilbage på den regionale pristop i 1. kvartal 214 altså om kun cirka halvandet år. I både Nordsjælland og Vestog Sydsjælland vil der gå yderligere mere end ti år, før vi er tilbage på tidligere tiders prishøjder. Helt præcist skal vi hen til slutningen af 225 før det nominelle prisfald under boligkrisen er blevet nulstillet, jf. tabel 1. Disse enorme regionale forskelle skal ses i lyset af, at huspriserne i Nordjylland har været nærmest stabile gennem boligkrisen, og i dag kun er 4,7 % fra pristoppen, mens prisfaldet siden toppen har været på mere end 3 % flere steder på Sjælland. Denne fremskrivning skal under ingen omstændigheder ses som et forsøg på en prognose, og huspriserne kan sagtens stige mere eller mindre end her skitseret. Beregningerne understreger dermed først og fremmest, at de danskere, der i større omfang er fanget i teknisk insolvens, sandsynligvis ikke vil blive hjulpet ud af problemerne over de kommende år via prisudviklingen på boligmarkedet. For disse danskere kan et benhårdt fokus på afdragsbetalinger være vejen ud af denne situation især hvis man vel at mærke agter at sælge sin bolig inden for en kortere årrække. I den sammenhæng hjælper de rekordlave renter til, da de automatisk betyder, at afdragsbetalingerne fylder en relativ stor del af den månedlige betaling på realkreditlånet. Det er 4

5 værd at tage med i sine overvejelser for de låntagere, der er fanget i teknisk insolvens og heller ikke afdrager på deres lån i øjeblikket. Tabel 1: Nordjylland ikke langt fra pristop mens det har træge udsigter flere steder på Sjælland Kvm. pris i dag Kvm. pris på top Fald siden top Tilbage på top, 3 % % prisvækst pr. år Nordjylland ,7 214K1 Østjylland ,7 216K3 Sydjylland ,3 217K3 Vestjylland ,4 217K3 Fyn ,4 219K2 Hele landet ,3 219K4 København by ,9 22K1 Københavns omegn ,1 222K3 Bornholm ,9 224K3 Østsjælland ,3 225K1 Nordsjælland ,4 225K4 Vest- og Sydsjælland ,7 225K4 Teknisk insolvens er først og fremmest et problem for de boligejere, der står og skal sælge boligen her og nu. De kan i værste fald risikere at blive stavnsbundet til boligen i en årrække eller alternativt at skulle realisere tabet og slæbe rundt på en betydelig gældspukkel. For de danskere, der er glade for deres bolig og har orden i husholdningsøkonomien, betyder teknisk insolvens i princippet ingenting. Indirekte påvirkes disse boligejere dog af, at de føler sig fattigere som følge af det potentielle formuetab, og der er næppe tvivl om, at det også er en vigtig forklaring på den træge udvikling i det private forbrug herhjemme. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 5

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere