Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren"

Transkript

1 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt alene som følge af sæsonen. Vi har i den anledning taget pulsen på sommerhusmarkedet. Konklusionerne er: Sommerhusmarkedet er fortsat karakteriseret ved et stort udbud af sommerhuse til salg, og udbudstiderne er rekordhøje med en gennemsnitlig udbudstid, der nærmer sig næsten 500 dage. For de handlede sommerhuse er den gennemsnitlige salgstid dog noget kortere på små dage. Det dækker over sommerhuse, der sælges hurtigt og op til flere års salgstid. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig En forklaring på de sløje udbudsindikatorer er blandt andet for høje udbudspriser på sommerhusmarkedet. Gennemsnitligt set er salgsprisen på sommerhuse 18 % lavere end første udbudspris mod 12,5 % for parcelhuse og godt 7 % for ejerlejligheder. Det svarer til, at det gennemsnitlige sommerhus på 85 kvadratmeter har sat første udbudspris cirka kroner for højt selvfølgelig med store udsving omkring gennemsnittet. De høje udbudspriser hæmmer i sagens natur også handelsaktiviteten, som befinder sig på nogle lave niveauer i en historisk kontekst. Når det er sagt, er den vigtigste forklaring dog de generelt usikre økonomiske tider. Det er med til at holde potentielle boligkøbere tilbage, og det er i høj grad også noget, der sætter sine spor på sommerhusmarkedet, da sommerhuse har karakter af et luksusgode frem for et nødvendigt boligbehov. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Priserne på sommerhuse er faldet med i omegnen af % siden toppen det er ikke betydeligt mere end parcelhuse trods karakter af luksusgode og kraftigere prisstigninger i årene før krisen. Det er umiddelbart overraskende, men kombinationen af høje friværdier på sommerhusmarkedet og historisk lave renter har sikret, at hovedparten af sommerhussælgerne ikke har været tvunget til at sælge her og nu. Rent faktisk viser det sig, at sommerhusøkonomien løber bedre rundt end i mange år, og udlejningskravet ved køb af et omkostningsneutralt sommerhus er blevet mere end halveret i forhold til 7/8. Overordnet set bevæger sommerhuspriserne sig i øjeblikket sidelæns til svag pil ned, og der er under alle omstændigheder tale om en skrøbelig stabiliseringsfase. Det bør dog ikke afskrække potentielle sommerhuskøbere. Som altid bør nytteværdien således være i centrum ved køb af sommerhus, og det store udbud til salg øger sandsynligheden for at finde det rette hus, men det er selvfølgelig klart, at den nuværende markedssituation fordrer, at man kigger kritisk på udbudsprisen.

2 Den er god nok højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren Ser vi på handelsaktiviteten siden 4, har aktiviteten på sommerhusmarkedet i andet kvartal gennemsnitligt set været 30 % højere end gennemsnittet for året. Til sammenligning har aktiviteten på parcelhusmarkedet blot været små 14 % højere i andet kvartal, mens det tilsvarende tal for ejerlejligheder er godt 8 %, jf. figur 1. Den relativt store sæsoneffekt på sommerhusmarkedet er ikke svær at forklare køberne vil gerne nå at overtage sommerhuset inden sommeren for alvor sætter ind, så man dermed kan få størst mulig glæde af sommerhuset med det samme. Figur 1: Store sæsonudsving på sommerhusmarkedet 40 Afvigelse i kvartal i forhold til årsgennemsnittet for antal handler (4-2012), % Ejerlejligheder kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Høje udbudspriser trækker udbudstider op men store forskelle i salgstiderne Boligmarkedet er som bekendt langt fra topformen, men omvendt har boligmarkedet også været i væsentligt dårligere form end i øjeblikket. De historisk lave renter har været medvirkende til at sikre en skrøbelig stabiliseringsfase på boligmarkedet, hvor markedet for ejerlejligheder klarer sig bedst i øjeblikket, mens sommerhuspriserne synes at være ved at stabilisere sig til stadig svage prisfald, jf. figur 2. Figur 2: Skrøbelige tegn på prisstabilisering på boligmarkedet Prisindeks, 6=, 3 månders glidende gennemsnit Ejerlejligheder M03 7M03 8M03 9M M M M03 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

3 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 Ser vi på udbudsindikatorerne på boligmarkedet skiller sommerhusmarkedet sig knapt så gunstigt ud. Ser vi først på den gennemsnitlige udbudstid, er der tale om voldsomme 461 dage for sommerhuse sat til salg på Internettet det er mere end dobbelt så lang tid som ejerlejligheder, mens parcelhuse har en gennemsnitlig udbudstid på 319 dage. For både sommerhuse og parcelhuse er udbudstiden oppe på et rekordhøjt niveau i statistikkens historie siden 4. Ser vi på udviklingen i boligudbuddet, er udbuddet af sommerhuse til salg steget med godt % siden 4, mens de tilsvarende tal for parcelhuse og ejerlejligheder er henholdsvis 70 % og 2 %. For begge sidstnævntes vedkommende synes der endvidere at være tale om et generelt fald i boligudbuddet siden udbudstoppen i sommeren 2011, mens denne tendens er knap så tydelig for sommerhuse. Figur 3: Sommerhusmarkedet i dårligere form end resten af boligmarkedet Udbudstid, antal dage 350 Boliger til salg, Indeks 4= Ejerlejligheder Ejerlejligheder Den oplagte forklaring på de sløje udbudsindikatorer for sommerhusmarkedet er for høje udbudspriser. Priskløften mellem køber og sælger er således større for sommerhuse end for ejerlejligheder og parcelhuse. Gennemsnitligt set er salgsprisen på sommerhuse 18 % lavere end første udbudspris mod 12,5 % for parcelhuse og 7,3 % for ejerlejligheder. Det svarer til, at det gennemsnitlige sommerhus på 85 kvadratmeter er sat cirka kroner for højt og heraf kan kroner henføres til det skjulte nedslag i de endelige forhandlinger mellem køber og sælger. Det skal selvfølgelig erindres, at der er stor spredning omkring gennemsnittet, og der er sommerhuse, der sælges tæt på første udbudspris, mens andre kan være tvunget til at skære store lunser af udbudsprisen. Tabel 1: Udbudspriserne sættes gennemsnitligt set højere på sommerhusmarkedet Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Procent Fritidshus Fritidshus Kroner for 85 kvadratmeter Samlet nedslag -12,5-7,3-18, Forhandlingsnedslag -7,0-4,5-10, Helt overordnet indikerer tallene dog, at udbudspriserne er sat for højt på sommerhusmarkedet, og det kan være med til at afskrække potentielle købere, og samtidig synes der at være en tendens til et for urealistisk syn på den potentielle salgspris blandt sommerhusejerne, hvilket gør det endnu sværere at få enderne til at mødes. Når det er sagt, så er det dog også en kendsgerning, at der er sommerhuse, der sælges relativt hurtigt. I nedenstående har vi på baggrund af homes handler af sommerhuse i 2012 set nærmere på den underliggende spredning i salgstiderne. Tæt ved halvdelen 3

4 af de solgte sommerhuse har en salgstid på under eller omkring dage i gennemsnit, mens de værste 10 % af de handlede sommerhuse har en gennemsnitlig salgstid på næsten 650 dage, jf. figur 4. Figur 4: Stor underliggende spredning i salgstiderne på sommerhuse 700 Gennemsnitlig salgstid for sommerhuse, antal dage Deciler Kilde: home og egne beregninger Som indikeret i ovenstående og derfor heller ikke overraskende er der generelt en tydelig sammenhæng mellem salgstid og nedslag i udbudsprisen - desto større nedslag desto længere salgstid, jf. figur 5. Det afspejler for nogle sælgeres vedkommende en større grad af urealisme i den oprindelige udbudspris, mens andre sælgere er blevet fanget på det forkerte ben i et faldende marked, og deres udbudspris har løbende halset efter de faktiske markedspriser. Ellers er en lidt interessant detalje, at de 10 % sommerhuse, der har haft den laveste salgstid i 2012, skiller sig ud med markante nedslag i udbudsprisen i forhold til de efterfølgende deciler. Det er formentlig en konsekvens af, at der er sælgere, der har haft et relativt stort fokus på at få solgt sommerhuset hurtigst muligt og dermed måske er gået lidt på kompromis med den endelige salgspris. Figur 5: Pæn sammenhæng mellem lang salgstid og for høj udbudspris til en start Deciler, salgstid R² = 0, %, nedslag fra første udbudspris til salgspris, gns. pr. decil -35 Kilde: home og egne beregninger 4

5 Lidt højere aktivitet på sommerhusmarkedet i 2012 men stadig lav aktivitet Ser vi på den faktiske handelsaktivitet på sommerhusmarkedet, har der været udsving i begge retninger over de senere år, og handelsaktiviteten var stigende i 2012 efter faldende aktivitet i Helt overordnet må vi dog konstatere, at der nærmest er tale om en sidelæns bevægelse på et relativt lavt aktivitetsniveau over de senere år, jf. figur 6. Handelsaktiviteten i 2012 lå således % under det gennemsnitlige aktivitetsniveau over de seneste tyve år. Der er ingen tvivl om, at førnævnte høje udbudspriser er med til at hæmme handelsaktiviteten, men når det er sagt, er den vigtigste forklaring af den generelt lave handelsaktivitet på boligmarkedet de generelt usikre økonomiske tider. Det er med til at holde potentielle boligkøbere tilbage, og det er i høj grad også noget, der sætter sine spor på sommerhusmarkedet, da sommerhuse mere har karakter af et luksusgode frem for et nødvendigt boligbehov. Figur 6: Lav handelsaktivitet på sommerhusmarkedet Antal handler pr. kvartal Antal handler pr. kvartal , sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik, home og egne beregninger Note: I ovenstående figur er estimeret handelsudviklingen i fjerde kvartal 2012 ved hjælp af data fra homes handler og en regressionsanalyse af den historiske sammenhæng mellem tallene fra Danmarks Statistik og home 500 Sommerhusmarkedet har holdt overraskende godt stand trods store prisfald Selv om sommerhuspriserne er faldet betydeligt siden toppen, så er det egentligt lidt overraskende, at prisfaldet på sommerhuse ikke har været kraftigere end på markedet for parcelhuse. I henhold til Boligmarkedsstatistikken er sommerhuspriserne faldet med cirka 20 % siden toppen ligesom på parcelhusmarkedet mens prisstatistikkerne fra Danmarks Statistik peger på et prisfald, der har været større på sommerhusmarkedet uden det dog ændrer vores grundlæggende konklusion. Det skal ses i lyset af, at sommerhuspriserne steg langt kraftigere i årene før krisen og dermed umiddelbart et større potentiale for efterfølgende prisfald samt sommerhuses førnævnte karakteristika i form af et luksusgode. Der er to oplagte forklaringer på denne udvikling. Den første er, at danske sommerhusejere generelt har været velpolstrede. Friværdierne på sommerhusmarkedet er fortsat store den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus herhjemme er aktuelt på kroner og selv om ledigheden har været stigende over de senere år, er ledigheden ikke høj i en historisk kontekst. Det har betydet, at mange potentielle sælgere af sommerhuse ikke har været tvunget til et salg her og nu med et efterfølgende større pres ned på prisen. 5

6 Figur 7: Sommerhuspriserne steg kraftigere i årene før krisen Indeks 1992= Indeks 1992= Ejerlejlighed For det andet har de ekstremt lave renter betydet, at udgifterne i forbindelse med sommerhuset er blevet holdt nede, og har man endvidere benyttet sig af udlejning af sit sommerhus, kan en stor del af udgifterne neutraliseres. Rent faktisk viser det sig, at sommerhusøkonomien via udlejning ikke har løbet bedre rundt end i mange år. Således kan en gennemsnitlig sommerhusejer blot nøjes med at udleje sit sommerhus i omegnen af 10 uger om året for at få dækket udgifterne ind, såfremt sommerhuset er finansieret via afdragsfrit F1-lån, og sommerhuset udlejes til kroner pr. uge. Det er ikke set lavere i perioden siden 4, hvor vores beregninger går tilbage til, og ser vi på årene 7/8 var det tilsvarende udlejningskrav til omkostningsneutralt sommerhus på mere end 20 uger om året. Konklusionen om, at sommerhusøkonomien løber bedre rundt end i mange år, gælder også, hvad angår fastforrentede lån, jf. figur 8. Figur 8: Sommerhusøkonomien løber bedre rundt end i mange år 30 Antal udlejningsuger for break even på omkostningsfronten Finansiering: Fastforrentet lån uden afdrag Finansiering: F1-lån uden afdrag 5 4K1 6K1 8K1 2010K1 2012K1 Kilde: Realkreditforeningen, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Kombinationen af en generelt fornuftig økonomi blandt hovedparten af sommerhusejerne og gode muligheder for at holde udgifterne ved sommerhuset nede, er formentlig også en væsentlig forklaring på, at en del sommerhusejere har valgt at være optimistiske med udbudsprisen. Det har skabt den relativt store kløft mellem køber og sælger, og er en medvirkende årsag til de generelt lange udbudstider på sommerhusmarkedet. 6

7 Det lokale sommerhusmarked I nedenstående tabel 2 er vist de 15 største sommerhuskommuner i Danmark målt på antallet af beboede og ubeboede sommerhuse. Disse 15 sommerhuskommuner dækker 56 % af samtlige sommerhuse herhjemme. Odsherred Kommune er den største sommerhuskommune, hvor næsten hvert tiende sommerhus befinder sig. Herefter følger Gribskov med 6,2 % af sommerhusene. I tabellen er også vist, hvor mange sommerhuse, der aktuelt er udbudt til salg medio marts i henhold til boligsiden.dk, og endnu mere relevant, hvor stor en andel de udbudte sommerhuse udgør i forhold til bestanden af sommerhuse i kommunen. Selve antallet af sommerhuse til salg i den enkelte kommune siger ikke nødvendigvis så meget i sig selv om udbudssituationen, da der som set er store forskelle på tværs af kommunerne i sommerhusbestanden. Måler man udbuddet i forhold til bestanden, er det Hjørring Kommune, hvor udbuddet af sommerhuse til salg er størst - her er næsten 9 % af bestanden sat til salg svarende til cirka hvert 11. sommerhus i kommunen. I bunden af listen finder vi Halsnæs og Odsherred hvor det er lidt mere end 3 % af bestanden af sommerhusene, der aktuelt er udbudt til salg. Tabel 2: De største sommerhusområder og den lokale udbudssituation Antal Andel af Antal udbudte Udbudte sommerhuse i sommerhuse sommerhusbestand sommerhuse forhold til bestanden Odsherred , ,4 Gribskov , ,3 Syddjurs , ,6 Ringkøbing-Skjern , ,8 Halsnæs , ,1 Varde , ,0 Jammerbugt , ,7 Kalundborg , ,8 Guldborgsund , ,0 Hjørring , ,9 Frederikssund , ,9 Aalborg , ,2 Norddjurs , ,8 Frederikshavn , ,7 Bornholm , ,8 Kilde: Danmarks Statistik, boligsiden.dk og egne beregninger Vender vi blikket mod prisudviklingen i disse sommerhusområder, er der store lokale forskelle i prisfaldet siden pristoppen, jf. tabel 3. Prisfaldet spænder mellem 16 % i Hjørring og Ringkøbing- Skjern til 41 % i Frederikssund og 44 % på Bornholm. Det skal dog siges, at der kan være relativt få handler hvert kvartal i prisstatistikkerne, og dermed er der også en betydelig usikkerhed tilknyttet disse lokale tal. Ser vi på prisudviklingen siden slutningen af 9 - efter den værste orkan fra finanskrisen havde lagt sig - så er det kun Hjørring Kommune, der har registreret en beskeden prisstigning på sommerhuse, mens priserne været nogenlunde uændrede i Varde. 7

8 Trods de store prisfald over de senere år på fritidshuse, er der dog stadig tale om, at sommerhuspriserne har været kraftig stigende i dette årtusind. Priserne er steget med mellem godt 50 % og helt op til 130 % siden starten af år 0. Det er derfor heller ikke så underligt, at der stadig er store friværdier tilbage på et gennemsnitligt plan blandt de danske sommerhusejere. Vores tal indikerer som tidligere nævnt, at den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus er på i omegnen af kroner. Noget af friværdien på sommerhusmarkedet er dog "kunstigt" løftet af, at der kan være en tendens til, at en del af låneoptagelsen sker ved brug af friværdien fra enten parcelhuset eller ejerlejligheden til køb af sommerhuset. Med den seneste prisstatistik for 4. kvartal 2012 er Hjørring og Varde Kommune de dyreste sommerhuskommuner i landet. Det er klart, at der kan være store lokale forskelle inden for kommunegrænserne. Eksempelvis er Skagen blandt de allerdyreste områder i landet at købe sommerhus i, men Frederikshavn Kommune, som Skagen er en del af, er ikke helt i top over de dyreste sommerhuskommuner. Frederikshavn Kommune placerer sig i øjeblikket som landets 6. dyreste sommerhuskommune. Tabel 3: Det lokale prisniveau på sommerhuse og prisudviklingen Pris for 75 kvm Prisfald siden top Prisudvikling siden Prisudvikling siden starten af år 0 slutningen af 9 Kroner % Hjørring Varde Gribskov Jammerbugt Halsnæs Frederikshavn Syddjurs Ringkøbing-Skjern Odsherred Norddjurs Bornholm Guldborgsund Kalundborg Frederikssund Aalborg Note: Der er benyttet to kvartalers glidende gennemsnit for at mindske effekten af tilfældige prisudsving Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 8

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Sommerhusmarkedet på en knivsæg

Sommerhusmarkedet på en knivsæg 11. april 2011 Sommerhusmarkedet på en knivsæg Nedturen på boligmarkedet har også ramt sommerhusmarkedet hårdt, men alligevel har sommerhusmarkedet holdt overraskende godt stand i betragtning af, at prisfesten

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere 7. oktober 216 Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere Boligpriserne er som bekendt steget ganske meget i København siden starten af 212 og

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Spar millioner på huskøbet

Spar millioner på huskøbet NR. 6 JUNI 2015 Spar millioner på huskøbet Analyse: Priserne i hovedstaden er steget så markant de seneste kvartaler, at der kan spares millioner ved at flytte lidt uden for centrum. Realkreditforeningen

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere