Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering"

Transkript

1 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste prisfald. Sommerhuspriserne er siden pristoppen blevet reduceret med i omegnen af 25 %-30 %. Det er ikke overraskende set i lyset af, at sommerhuse mere har karakter af luksusgode i modsætning til parcelhuse og ejerlejligheder, som også dækker et reelt boligbehov. Netop luksusgoder er typisk mere konjunkturfølsomme. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Det store prisfald på sommerhuse, de rekordlave renter og en generel fremgang i de disponible indkomster har betydet, at det i dag er i omegnen af % billigere at erhverve et sommerhus sammenlignet med, da det var dyrest i 8. Trods det er sommerhusmarkedet endnu ikke for alvor vendt rundt - i modsætning til boligmarkedet generelt. Priserne er i dag omtrent 2 % lavere end de var for et år tilbage. Ligeledes er markedet karakteriseret ved et højt boligudbud, høje udbudspriser og historisk høje udbudstider. Den gennemsnitlige udbudstid lå på hele 469 dage i februar. Der er dog også lyspunkter for sommerhusmarkedet. Det er således vigtigt at notere sig, at der har været en betydelig fremgang i handelsaktiviteten over de senere år og alene over det seneste år er handelsaktiviteten steget med i omegnen af 15 %. Selv om vi kommer fra et lavt aktivitetsniveau, er aktiviteten altid en vigtig indikator for, hvorvidt markedet er i bedring eller ej. Endvidere vil sommerhusmarkedet over det kommende år nyde gavn af en gradvis bedring af dansk økonomi, mere luft i husholdningernes økonomi og historisk lave renter. Vi ser derfor også gode muligheder for, at en skrøbelig prisstabilisering vil vinde indpas i løbet af året, og vi venter derfor også omtrent uændrede priser på sommerhuse over det kommende års tid. Til sammenligning venter vi prisstigninger på parcelhusmarkedet på 3-4 % i Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Som potentiel køber er det altid svært at overføre den generelle markedssituation til det enkelte sommerhus, og der vil være sommerhuse til salg, der har en rigtig skarp pris/kan forhandles ned i god pris, mens andre er sat til salg til en urealistisk høj pris. Med andre ord bør markedssituationen ikke afskrække potentielle købere af sommerhuse - og de kan i denne sammenhæng glæde sig over et stort udbud af boliger til salg, der alt andet lige gør det nemmere at finde den rette bolig. Endvidere er det som altid værd at gøre opmærksom på, at sommerhuse bør købes med udgangspunkt i nytteværdien ved at eje og bruge sit sommerhus - og ikke alene ud fra en investeringsmæssig vinkel.

2 Handelsaktiviteten er stigende på sommerhusmarkedet Det største lyspunkt på sommerhusmarkedet i øjeblikket er, at aktiviteten er stigende. Aktiviteten er altid en vigtig indikator for, hvorvidt markedet er i bedring eller ej. Tager vi udgangspunkt i den seneste tre-måneders periode fra december til februar, lå antallet af handler i henhold til data fra home omtrent 15 % over niveauet fra året før. Selv om handelstal kan tendere til at svinge en del på månedsbasis, er der ikke tale om en enlig svale. Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet har generelt været stigende siden den bundede mod slutningen af 2011/starten af 2012, og den er steget med små 40 % i denne periode. I det hele taget minder udviklingen i handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet meget om den, vi har set på parcelhusmarkedet gennem de seneste år. Det er kun aktiviteten på markedet for ejerlejligheder, der for alvor har givet baghjul til resten af boligmarkedet, jf. nedenstående figur 1. Figur 1:Øget aktivitet på boligmarkedet også når det gælder sommerhuse 210 Handelsaktivitet over de seneste 12 måneder, indeks = 190 Ejerlejligheder, home Parcelhuse, home Gennemsnit 90 Sommerhuse, home Kilde: home og egne beregninger Selv om 40 % i sig selv lyder af en imponerende fremgang i aktiviteten på sommerhusmarkedet, skal man dog huske på, at vi kommer fra et meget lavt aktivitetsniveau. Man kan altid diskutere, hvad der er et normalt aktivitetsniveau på boligmarkedet, men ser vi på den gennemsnitlige handelsaktivitet i perioden fra , er vi nu omtrent 12 % under dette niveau for sommerhusene, og der blev solgt næsten dobbelt så mange sommerhuse tilbage på toppen i boligboblens tid i forhold til i dag. Prismæssigt har sommerhusmarkedet endnu ikke stabiliseret sig Den stigende aktivitet på sommerhusmarkedet lader sig ikke direkte afspejle i stigende priser på sommerhuse. Sommerhuspriserne faldt svagt igennem 2014, og her i starten af 2015 er priserne i omegnen af 1,7 % lavere end året før, jf. figur 2. Det er i henhold til tal fra Boligsidens Markedsindeks. Dermed er sommerhusmarkedet det eneste segment på boligmarkedet, der stadig oplever faldende priser på landsplan. 2

3 Figur 2: Sommerhuse oplever fortsat prisfald på årsbasis 14 % å/å på tre måneders glidende gennemsnit Ejerlejligheder Parcelhuse Sommerhuse M M M M M M12 Kilde: Boligsidens Markedsindeks og egne beregninger Der findes efterhånden en hel del statistikker for prisudviklingen på boligmarkedet, som i perioder kan stritte lidt i hver sin retning. Tal for Danmarks Statistik peger på, at sommerhuspriserne lå lidt højere i slutningen af 2014 i forhold til 2013, mens Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditforeningen peger på, at priserne på sommerhuse lå lavere end året før. Overordnet set er vores vurdering på baggrund af de mange prisstatistikker, at prisstabiliseringen endnu ikke for alvor har fundet sted på sommerhusmarkedet. Samlet set er prisfaldet på sommerhuse siden toppen på i omegnen af 25 %-30 % alt afhængig af statistikkilde, jf. figur 3. Værdien af det gennemsnitlige sommerhus på 85 kvadratmeter er dermed faldet med omkring kroner siden toppen i 7. Til sammenligning indikerer statistikkerne, at priserne på ejerlejligheder kun er nede med omtrent 10 %-15 % siden toppen, mens parcelhuspriserne er mellem små % fra toppen. Figur 3: Sommerhuspriserne er faldet betydeligt siden pristoppen 120 Sommerhuspriser, indeks 6= Realkreditforeningen Danmarks Statistik 40 0K1 2K1 4K1 6K1 8K1 2010K1 2012K1 2014K1 Kilde: Realkreditforeningen, Danmarks Statistik og egne beregninger 3

4 De store prisfald på sommerhusmarkedet i kombination med de historisk lave renter har betydet, at de samlede finansieringsomkostninger ved køb af sommerhus er faldet i større omfang over de senere år. Ser man på den samlede månedlige nettoydelse efter skat, er den faldet med små 45 % i forhold til toppen i 8. Det er hvad enten man ser på et fastforrentet lån eller alternativt F1-lån. Vi skal tilbage til 3/4 for at finde en lavere månedlig nettoydelse ved køb af sommerhus. Regnestykket ser endnu mere gunstigt ud for nye købere, hvis man også inddrager det perspektiv, at danskernes disponible indkomster har været i fremgang. I så fald er den månedlige nettoydelse i forhold til de disponible indkomster blevet reduceret med mere end % siden 8. Her skal vi faktisk tilbage til 1999 for at finde et år, hvor adgangen til sommerhusmarkedet har været lige så nem rent økonomisk som i dag, jf. figur 4. Figur 4: Adgangen til sommerhusmarkedet er blevet markant lettere over de senere år 300 Indeks 1997=. Månedlig ydelse efter skat ved køb af gennemsnitligt sommerhus på 85 kvm korrigeret for udviklingen i disponibel indkomst Fastforrentet med afdrag F1-lån med afdrag Kilde: Realkreditforeningen, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: I beregningen er der forudsat en % realkreditfinansiering - dvs. de maksimale 60 % finansieret via realkreditlån i sommerhus samt 40 % finansieret ved optagelse af lån i friværdi i primær bolig. Der er taget højde for udviklingen i bidragssatser, rentefradrag og renteudviklingen. Der er betydelige lokale forskelle i prisudviklingen på sommerhusmarkedet I nedenstående tabel 1 er vist de 15 største sommerhuskommuner i Danmark målt på antallet af beboede og ubeboede sommerhuse. Disse 15 sommerhuskommuner dækker i omegnen af 55 % af samtlige sommerhuse herhjemme. Tabellen viser, at Gribskov Kommune i øjeblikket er landets dyreste sommerhuskommune. Her koster et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter små 1,5 mio. kroner. Herefter følger Hjørring og Varde Kommune. Det er dog klart, at der kan være store lokale forskelle inden for kommunegrænserne. Eksempelvis var Tisvildeleje i Gribskov Kommune - det postnummer med de gennemsnitligt set dyreste sommerhushandler i 2014 med en pris på 2,345 mio. kroner for et typisk sommerhus på 85 kvadratmeter. Ikke overraskende afslører nedenstående tabel store lokale forskelle i den aktuelle prisudvikling. Set over det seneste års tid er der enkelte sommerhuskommuner, der har oplevet omtrent stabile priser til prisstigninger op i omegnen af 5 %, mens andre kommuner har oplevet prisfald på 4

5 1.kvt kvt kvt kvt kvt.0 3.kvt.0 1.kvt.1 3.kvt.1 1.kvt.2 3.kvt.2 1.kvt.3 3.kvt.3 1.kvt.4 3.kvt.4 1.kvt.5 3.kvt.5 1.kvt.6 3.kvt.6 1.kvt.7 3.kvt.7 1.kvt.8 3.kvt.8 1.kvt.9 3.kvt.9 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt mellem %. Det skal dog generelt siges, at der kan være relativt få handler hvert kvartal i prisstatistikkerne, og dermed er der også en betydelig usikkerhed tilknyttet de lokale pristal, da der ikke korrigeres for hverken beliggenhed eller kvaliteten af de handlede sommerhuse. Tabel 1: Det lokale sommerhusmarked Pris for 85 kvm. Prisudvikling siden 0, % Prisudvikling siden sommer 7, % % y/y Gribskov Hjørring Varde Jammerbugt Frederikshavn Syddjurs Halsnæs Ringkøbing-Skjern Odsherred Bornholm Norddjurs Guldborgsund Kalundborg Aalborg Frederikssund Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Trods de store prisfald over de senere år på fritidshuse, er der dog stadig tale om, at sommerhuspriserne har været kraftig stigende i dette årtusind. Priserne er steget med mellem små 45 % og helt op til 120 % siden starten af år 0. Det er derfor heller ikke så underligt, at der stadig er store friværdier tilbage på et gennemsnitligt plan blandt de danske sommerhusejere. Vores tal indikerer, at den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus er på i omegnen af kroner, jf. figur 5. Figur 5:Stadig solide friværdier på sommerhusmarkedet gennemsnitligt set Gennemsnitlig friværdi pr. sommerhus, kroner Kilde: Realkreditforeningen, Danmarks Statistik og egne beregninger 5

6 4M01 4M07 5M01 5M07 6M01 6M07 7M01 7M07 8M01 8M07 9M01 9M M M M M M M M M M M M01 4M01 4M07 5M01 5M07 6M01 6M07 7M01 7M07 8M01 8M07 9M01 9M M M M M M M M M M M M01 Skrøbelig prisstabilisering ventes at vinde frem på sommerhusmarkedet Det er ikke kun prisudviklingen på sommerhusmarkedet, der halter bagefter udviklingen på boligmarkedet generelt. Dette billede ses også i andre toneangivende indikatorer. Sommerhusmarkedet oplever således væsentligt længere udbudstider end parcelhuse og ejerlejligheder, og den gennemsnitlige udbudstid er i omegnen af rekordhøj på 469 dage i februar mod 332 dage for parcelhuse og 181 dage for ejerlejligheder. Samme billede går igen, når vi ser på det samlede boligudbud her er boligudbuddet på sommerhusmarkedet steget væsentligt mere gennem krisen og er stadig på nogle høje niveauer i en historisk kontekst, jf. figur 6. Figur 6: Lange udbudstider og meget til salg på sommerhusmarkedet Udbudstid, antal dage Sommerhuse Parcelhuse Boliger til salg, Indeks 4= Sommerhuse Parcelhuse 1 Ejerlejligheder 1 Ejerlejligheder Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Endeligt er der også en større priskløft mellem potentielle købere og sælgere på sommerhusmarkedet. Den endelige salgspris ender godt 15 % under første udbudspris det svarer til et gennemsnitligt nedslag i pris på mere end.000 kroner for et sommerhus på 85 kvadratmeter. Omtrent halvdelen af dette nedslag kan henføres til de afsluttende forhandlinger mellem køber og sælger. Der er næppe tvivl om, at relativt høje udbudspriser sammenlignet med markedet for parcelhuse og ejerlejligheder er en af forklaringerne på de lange udbudstider og høje boligudbud, men det er næppe hele forklaringen. Tabel 2: Stadig for høje udbudspriser på sommerhusmarkedet generelt set Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Procent Fritidshus Fritidshus Kroner for 85 kvadratmeter Samlet nedslag -9,7-5,7-15, Forhandlingsnedslag -5,4-3,2-8, Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Den primære forklaring på den mere træge udvikling på sommerhusmarkedet er først og fremmest, at sommerhusmarkedet har karakter af et luksusgode, mens parcelhuse og ejerlejligheder i første omgang skal dække et nødvendigt boligbehov. Netop luksusgoder kommer typisk mere under pres, hvis økonomien ikke er i god form. Da opsvinget næppe rammer dansk økonomi med fuld styrke i 2015, taler det også for, at sommerhusmarkedet fortsat vil klare sig dårligere end markedet for ejerlejligheder og parcelhuse gennem det kommende års tid. Når det er sagt, vil en gradvis bedring af dansk økonomi, mere luft i husholdningernes økonomi og historisk lave renter give medvind til sommerhusmarkedet, og vi ser derfor også gode muligheder for, at en skrøbelig prisstabilisering vil vinde indpas i løbet af 6

7 året. Vi venter derfor også omtrent uændrede priser på sommerhuse over det kommende års tid, men det er klart, at der fortsat er en risiko for, at priserne kan sive yderligere i 2015 især hvis dansk økonomi skulle skuffe nok engang og opsvinget lader vente på sig. Til sammenligning venter vi prisstigninger på parcelhusmarkedet på 3-4 % i Tager vi de regionale briller på, forventer vi, at sommerhusmarkedet i Nordsjælland vil klare sig bedre end sommerhusmarkedet generelt. Det skyldes i høj grad, at danskerne typisk køber sommerhus i samme region, som de bor i. En undersøgelse af vores låntagere viser, at 68 % af alle sommerhusejere har gjort dette. Det betyder også, at bedringen på det københavnske boligmarked, hvor især priserne på ejerlejligheder er steget hastigt over de senere år, kan brede sig til det nordsjællandske marked for sommerhuse. I hvert fald ser vi typisk, at ejere af ejerlejligheder - og for den sags skyld andelslejligheder - kan blive fristet af at supplere bylivet med muligheder for ture i sommerhus gennem året. At hovedparten af danskerne vælger at købe sommerhus i samme region, som de har bopæl i skyldes, at de dermed kan benytte sommerhuset mere, end hvis de købte længere væk. Alt andet lige er det nemmere at tage en weekend i sommerhus, hvis man kun har en halv til en times kørsel, frem for hvis man skal bruge flere timer på vejen, inden man når frem. Når sommerhuset er forholdsvis tæt på ens bopæl, kan man til og med pendle frem og tilbage fra sit arbejde, og dermed også gøre brug af sommerhuset selvom man ikke har ferie. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 7

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv?

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv? 1938 1944 1947 10 13 16 19 1962 1965 1971 1977 1980 1983 1986 1989 1992 19 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 17. september 2018 Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set

Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set 21. marts 2018 Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Højsæsonen for køb af sommerhus står for døren, og denne gang skydes den i gang med

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs 15. december 2016 Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs Boligpriserne har generelt været i fremgang siden 2012, og fremgangen på boligmarkedet gik for alvor et gear eller to op i 2015

Læs mere

Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af

Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af 2. april 219 Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af Priserne på sommerhusmarkedet steg sidste år i det hastigste tempo siden finanskrisen i henhold til boligsidens markedsindeks, og prisvæksten

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 24. oktober 2012 Status på andelsboligmarkedet I denne analyse ser vi nærmere på den helt aktuelle udvikling på andelsboligmarkedet med udgangspunkt i vores kendskab til markedet qua Danske Bank-koncernens

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til?

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? 1.kvt.1998 1.kvt.2000 1.kvt.2002 1.kvt.2004 1.kvt.2006 1.kvt.2008 1.kvt.2010 1. kvt.2012 1. kvt.2014 1. kvt.2016 1. kvt.2018 3. september 2018 Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? Boligejernes

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner 28. november 2018 Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner Hvis danskerne skal investere i deres bolig, er det oftest enten et nyt køkken eller et nyt badeværelse,

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Året der kommer på boligmarkedet

Året der kommer på boligmarkedet 27. december 2018 Året der kommer på boligmarkedet Boligåret 2019 står for døren, og det efter et 2018 som på mange måder formede sig nogenlunde efter bogen i hvert fald i henhold til vores forventninger

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Friværdiernes fordeling status primo 2009

Friværdiernes fordeling status primo 2009 14. februar 2009 Friværdiernes fordeling status primo 2009 Friværdierne i Danmark er nu faldet med næsten 400 milliarder kroner siden de toppede i 3. kvartal 2006. Det svarer til et fald på 20 %, og betyder

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne 4. december 2017 Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Andelsboligmarkedet har over de senere år

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på 6. september 2018 Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på Det er de færreste, som ikke har stiftet bekendtskab med frasen om de tre gange B Beliggenhed, Beliggenhed

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån 25. januar 2018 Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld er trådt i kraft fra årsskiftet. De nye retningslinjer ændrer på boligejernes

Læs mere

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering 25. marts 2019 Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering Lidt over halvdelen af realkreditudlånet til boligejere i alderen op

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Notat August 2019 J-nr.: /

Notat August 2019 J-nr.: / Notat August 2019 J-nr.: 87098 / 2657627 Danskernes appetit på fritidshuse stiger Danskernes lyst til at kaste sig over sommerhuslivet har tydeligvis været stigende i den senere årrække. Den generelt øgede

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Så meget kræves i familieindkomst ved køb af typisk parcelhus i landets kommuner

Så meget kræves i familieindkomst ved køb af typisk parcelhus i landets kommuner 14. august 2019 Så meget kræves i familieindkomst ved køb af typisk parcelhus i landets kommuner Vi har set nærmere på, hvad der kræves af indkomst for en typisk familie, hvis de overvejer at købe et gennemsnitlig

Læs mere

Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres

Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres 29. august 219 Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres For nyligt blev der sat punktum for en historisk stor konverteringsrunde,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Sommerhusmarkedet på en knivsæg

Sommerhusmarkedet på en knivsæg 11. april 2011 Sommerhusmarkedet på en knivsæg Nedturen på boligmarkedet har også ramt sommerhusmarkedet hårdt, men alligevel har sommerhusmarkedet holdt overraskende godt stand i betragtning af, at prisfesten

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt!

Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt! 30. januar 2018. Ulven kommer eller hvad? Kan indlåsningseffekt blive en realitet? Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt!

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere