Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer og observatører 15 DUFs styrelse 17 DUFs udvalg 18 DUFs følgegrupper 19 DUFs sekretariat 20 National kalender 22 International kalender 24 Udgivelser 25 Medlemskaber 26 Repræsentationer 27 Egne noter 28 Redaktionen af denne årsberetning er afsluttet fredag den 15. oktober

2 Forord Fundamentet for det danske foreningsliv blev mere sikkert i Det skyldes, at et enigt Folketing vedtog en ny spillelovgivning, der sikrer foreningslivet nogle stabile rammer i de kommende år, hvor markedet liberaliseres. DUF har sammen med de øvrige overskudsmodtagere været dybt involveret i forhandlingerne, der endte med, at fællesskabet i DUF-paraplyen løftes økonomisk fra og med Indsatsen viser, at vi skaber resultater, når vi står sammen. Det er samme filosofi, der ligger bag projektet Fremtidens DUF, som delegeretmødet 2009 vedtog, og som styrelsen straks gik i gang med at implementere. Der er især tre centrale elementer i Fremtidens DUF, som styrelsen har beskæftiget sig med: Vi har ledet den proces, der skal føre til den endelige vedtagelse af målet for det ny treårige indsatsområde Foreninger. Og vi har taget hul på idéudviklingen af indsatsområdet Ungdom. Vi kan stadig udvikle processen med at forme et politisk mål, men vi har nu nogle fået værdifulde erfaringer at bygge på. Vi har udviklet et strategikoncept, der definerer, hvad vi i DUF forstår ved strategier. De forskellige områder i DUF skal fremover styres gennem strategier, der fokuserer på den effekt, vi vil opnå, og som har et stort fokus på mål og succeskriterier. Vi er foreløbig gået i gang med at udvikle en strategi for DUFs nationale organisationsudvikling. Vi har opstillet budgettet på en ny måde, der svarer til konceptet i Fremtidens DUF. Her skelner vi mellem de tre indsatsområder (Demokrati, Ungdom og Foreninger), kerneaktiviteterne og eksternt finansierede aktiviteter. Målet er at synliggøre, at vi bruger fællesskabets penge målrettet og med omhu. Fremtidens DUF er først fuldt implementeret om nogle år, når der er udviklet og vedtaget politiske mål for alle indsatsområder, og når alle dele af DUF er omfattet af strategier. Men vi er kommet et væsentligt skridt videre i Væsentligt er det også, at vi i 2010 nedsatte en dansk Valgretskommission, der består af markante og betydningsfulde medlemmer fra bl.a. de politiske partier. Kommissionen er et godt eksempel på den synergi, der kan opstå mellem vores forskellige indsatsområder. De relationer, vi opbygger gennem kommissionen, kan nemlig vise sig utroligt værdifulde. Det får vi nemlig brug for, når vi næste år skal sikre foreningslivets lokaletilskud, hvis eksistens er truet efter en skuffende rapport fra regeringens folkeoplysningsudvalg. I styrelsen er vi klar til også at tage den kamp. Som med revisionen af spillelovgivningen er det os, der sidder med de gode argumenter på hånden: De grundlæggende økonomiske tilskud sikrer, at de frivillige kan koncentrere sig om at engagere børn og unge i meningsfulde aktiviteter. Det udgør et væsentligt bidrag til samfundets sammenhængskraft. Det gjorde det i 2010 og det vil det også gøre fremover! Martin Justesen Formand for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd 2

3 Demokrati I 2009 vedtog DUFs delegeretmøde det første politiske mål for indsatsområdet Demokrati, og med udgangspunkt i den allerede vedtagne strategi er DUF kommet store skridt nærmere dette mål i Opbakningen til 16-års valgret er steget både lands- og lokalpolitisk, og DUF har lanceret en valgretskommission med fokus på unges deltagelse og inddragelse. Politisk mål og strategi På delegeretmødet i 2009 blev det politiske mål for Demokrati vedtaget: DUF vil arbejde for, at valgretsalderen i Danmark bliver sænket til 16 år inden 2012, medførende at unges aktive rolle og medbestemmelse i demokratiet styrkes. Det politiske mål danner udgangspunkt for det strategiske arbejde hen imod 16-års valgret, som vedtaget af DUFs styrelse i 2008 og genbekræftet i Strategiens primære fokus er etableringen af et politisk flertal med henblik på en vedtagelse af 16-års valgret i Folketinget med en efterfølgende folkeafstemning om 16-års valgret. Øvrige indsatser over for befolkningen, eksperter og medier har til formål at påvirke det politiske niveau. Politisk opbakning Hvor spørgsmålet om 16-års valgret tidligere kun blev fremført af enkelte politikere og DUF, har blandt andre Helle Thorning-Schmidt (S) og Villy Søvndal (SF) nu markeret deres støtte til 16-års valgret. SF har konkret formuleret 16-års valgret som et af fem elementer i deres krav til et regeringsgrundlag, mens Socialdemokraterne, Liberal Alliance og Enhedslisten alle har 16-års valget som en del af deres politiske programmer, og endelig har det Radikale Venstre indvilliget i, at 16-års valgret skal undersøges som en reel mulighed. Status for 2010 er således, at der er etableret en formel politisk opbakning fra Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance. Det Radikale Venstre er villige til at drøfte muligheden for 16-års valgret. Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti er fortsat skeptiske, omend en række borgerlige politikere støtter 16-års valgret. I forlængelse af prøvevalgene i 2009 hvor over unge deltog i 31 kommuner er støtten fra byrådsmedlemmer og borgmestre vokset. En undersøgelse blandt samtlige lokalpolitikere i 2010 viser, at 37 procent ønsker 16-års valgret, mens 29 procent er imod. Opbakningen er desuden stærk blandt landets borgmestre. Over halvdelen af de deltagende borgmestre støtter således 16-års valgret. Som årsag til støtten anføres især, at der er et behov for at fremtidssikre demokratiet gennem en øget inddragelse af unge i demokratiet. Valgretskommission I 2009 behandlede Folketinget et forslag om at nedsætte en valgretskommission. Forslaget opnåede flertal i kommunaludvalget, men kunne ikke samle flertal i Folketinget. DUF har derfor i 2010 nedsat en selvstændig Valgretskommission med udgangspunkt i beslutningsforslaget. Kommissionens arbejde består i at kortlægge unges nuværende inddragelse og repræsentation i det danske demokrati, at vurdere mulighederne for at sikre en øget inddragelse af unge i det danske demokrati herunder en vurdering af deltagelsesformer, den demokratiske dannelse og valgretsalderen samt at foreslå tiltag, som vil kunne stimulere unges demokratiske deltagelse, herunder mulige forsøg med ændringer i deltagelsesformer, afstemningsformer og valgretsalderen. Kommissionens arbejde vil blive præsenteret i en betænkning i slutningen af Valgretskommissionen afholder to møder i 2010 og fire møder i 2011, hvoraf et er en international konference om valgret og en præsentation af betænkningen. 3

4 Formand for Valgretskommissionen er Christian Mejdahl (V), tidl. Formand for Folketinget. De øvrige 22 medlemmer af kommissionen kan ses på Øvrige valgretsaktiviteter i 2010 Udover arbejdet med politisk opbakning og etableringen af en valgretskommission, er det i 2010 gennemført en undersøgelse og analyse af prøvevalgene i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Resultatet af dette arbejde indgår i en overordnet undersøgelse af kommunalvalget i 2009 og offentliggøres fra SDU i På europæisk plan er Europarådet på DUFs initiativ ved at udarbejde en resolution om 16- års valgret, som forventes vedtaget i januar Der er også i 2010 udarbejdet en lang række understøttende publikationer til politikere, medier og øvrige interessenter. Der er udgivet et DUF Fokus om 16-års valgret og 12 DUF Fakta, der giver et overblik over historie, jura, unges deltagelse og partivalg, sammenhængen mellem alder og valgdeltagelse, prøvevalget i 2009 og valgretsalderen i Europa og resten af verden. Indsatsområdet understøttes løbende af følgegruppen for 16-års valgret, der i 2010 har afholdt 4 møder. Følgegruppen består af repræsentanter fra 11 af DUFs medlemsorganisationer og 4 eksterne ressourcepersoner. 4

5 Ungdom I 2010 tog DUFs styrelse de første skridt mod udviklingen af indsatsområdet Ungdom. Indsatsområdet Ungdom er det første indsatsområde under Fremtidens DUF, der ikke tager udgangspunkt i allerede vedtagne strategier og tiltag. Fokus i 2010 har derfor været på rammerne for delegeretmødets idéudvikling af området, og hertil har styrelsen i samarbejde med sekretariat og medlemsorganisationer udarbejdet en række temaer. Udviklingen af indsatsområdet fortsætter i 2011, hvor styrelsen med inddragelse af medlemsorganisationerne vil arbejde sig hen imod et forslag til et politisk mål, der skal vedtages på delegeretmødet

6 Foreninger DUF har under indsatsområdet Foreningsvilkår i 2010 arbejdet for at styrke de lokale foreningers lokalpolitiske position og derved sikre bedre driftsøkonomi og fysiske faciliteter. En række aktiviteter har sat fokus på foreningernes vilkår og skabt værdifuld viden og erfaringer til brug for de kommende års arbejde med indsatsområdet. Foreningsvilkårsindsatsen har i 2010 haft tre fokusområder: Lobby og ekstern kommunikation, intern kommunikation og udvikling samt læring og rådgivning. På tværs af disse områder har DUF lagt vægt på at styrke dialog og tydeliggøre udviklingsmuligheder i samspillet mellem foreninger og kommuner. Desuden har formidling af erfaringer, muligheder og kapacitetsopbygning af medlemsorganisationerne gennem uddannelsestilbud og opbygningen af blandt andet en værktøjskasse været grundsten i DUFs indsats i Lobby og ekstern kommunikation DUF har arbejdet for at synliggøre foreningslivets værdi og muligheder over for relevante beslutningstagere med indflydelse på de lokale foreningers vilkår. DUF har blandt andet afholdt en konference for 80 fritidschefer og -konsulenter fra 50 af landets kommuner med det formål at skabe rum for erfaringsudveksling og give inspiration til at få mere ud af foreningslivet på kommunalt plan. DUF og Børn- og Ungedirektør i Odense Kommune, Klaus Majgaard, har publiceret en kronik om fordelene ved samarbejde mellem kommuner og foreningsliv. Gennem et temanummer af DUF Fokus blev der sat spot på positivt samarbejde mellem kommuner og foreninger. DUF har i 2010 gennemført en tværkommunal benchmark-analyse af de kommunale udgifter til folkeoplysnings- og fritidsområdet og indsamlet 98 kommuners budgettal, hvilket har resulteret i en kort vejledning og links til samtlige kommuners tilskudsregler. På DUFs hjemmeside er der yderligere sat fokus på illustrative eksempler på god kommunal praksis, der giver mulighed for vækst og udvikling i foreningslivet. På delegeretmødet 2010 uddeler DUF igen foreningsprisen, der gives til foreninger, grupper eller projekter, der har gjort en forskel i at styrke det frivillige foreningslivs synlighed og anerkendelse. Foreningsprisen gik i 2009 til Det Danske Spejderkorps i Køge, der gennem nytænkning er blevet en af landets største spejdergrupper. Intern kommunikation og udvikling DUF har udviklet en digital værktøjskasse på vores hjemmeside med erfaringer fra undersøgelser, udviklingskommuner og på baggrund af de ca. 100 positive artikler, der er skrevet siden januar Værktøjskassen indeholder blandt andet viden om, hvordan de lokale foreninger kan styrkes, en samlet artikeldatabase om de positive historier, der er skrevet om foreningslivet samt information til kommuner om, hvordan de kan udbygge samarbejdet med foreninger under DUF-paraplyen. DUF har samarbejdet med 125 foreninger og 200 foreningsaktive i tre udviklingskommuner. I både Odense, Vordingborg og Horsens er der skabt konkrete positive resultater, der kan give inspiration og læring om samarbejdsmuligheder til både foreningsliv og kommuner andre steder i landet. Læring og rådgivning DUF har afholdt et folkeoplysningsseminar med udveksling af erfaringer med tværgående samarbejde og et fyraftensmøde om folkeoplysningsudvalgets rolle. Der er desuden afholdt et kursusforløb på Refleks 2010, der giver deltagerne strategiske værktøjer til at styrke foreningsvilkår og flere fyraftensmøder i efteråret DUF yder desuden løbende rådgivning til kommuner og medlemsorganisationer om de positive udviklingsmuligheder for det lokale foreningsliv. 6

7 Arbejdet med F Foreninger understøttes løbende af følgegruppen for foreningsvilkår, der består af repræsentanter fra 13 medlemsorganisationer samt en repræsentant fra Frederikshavns Ungdoms Fællesråd. Følgegruppen har i 2010 afholdt 4 møder. 7

8 National organisationsudvikling DUF tilbyder en række udviklingsydelser, der har til formål at understøtte varige positive forandringer i medlemsorganisationerne. DUFs konsulenttjeneste og netværk DUFs konsulenttjeneste hjælper med at facilitere processer og yder ledelsessparring med det formål at skabe varige, positive forandringer i medlemsorganisationerne. Målet for processerne defineres af medlemsorganisationernes ønsker og behov. Desuden faciliterer DUF netværk, der giver frivillige og ansatte mulighed for faglig sparring og tværgående videndeling. Frem til september 2010 har godt 30 medlemsorganisationer anvendt disse serviceydelser. Læringsaktiviteter DUF udbyder en række forskellige læringsaktiviteter, som bidrager med inspiration og læring til aktive i DUFs medlemsorganisationer. I 2010 har DUF udviklet to nye tiltag: Refleks et intensivt weekendseminar med højt fagligt niveau, og en uddannelse som konfliktrådgiver for foreningsaktive i samarbejde med Center for Konfliktløsning. Omkring 250 frivillige og ansatte forventes samlet at deltage i 2010-aktiviteterne. 8

9 Service DUF varetager medlemsorganisationernes interesser og tilbyder en professionel service, der inspirerer og støtter dem i arbejdet med at matche nutidens og fremtidens børn og unge. DUF varetager medlemmernes interesser Spillelovgivningen og folkeoplysningsloven er de to love, som sætter rammerne for foreningslivets vilkår og økonomiske grundstøtte. Begge love var i 2010 under pres og revision, og det har været en absolut hovedprioritet for DUF at sikre, at lovrevisionerne endte med at bevare den økonomiske støtte og gode vilkår for foreningslivet. Spillelovgivning Med støtte fra alle partier er den nye spillelovgivning vedtaget, hvilket betyder, at der sker en delvis liberalisering af spillemarkedet. Det bliver muligt for andre end Danske Spil at få en licens til at udbyde færdighedsspil (Oddset, Tips, Poker og casinospil mv.), mens Danske Spil fortsat vil have monopol på tilfældighedsspil (Lotto, skrabespil og bingo). Fremover vil tipsmidlerne bestå af overskuddet fra monopoldelen hos Danske Spil og som noget ny også fra Klasselotteriet. Ændringen betyder, at tipsmidlerne i 2012 er mio. kr., hvilket svarer til beløbet fra 2007 (prisfremskrevet), hvor tipsmidlerne toppede. Det betyder ca. 10 mio. kr. mere for DUF at dele ud årligt fra Lovgivningen skal efter ønske fra overskudsmodtagerne tages op til revision i I skrivende stund er loven til godkendelse hos EU for anden gang; en manglende eller forsinket EU-godkendelse kan udskyde stigningen i tipsmidler til DUF følger denne del af sagen meget tæt og holder kontakten til politiske beslutningstagere og de andre overskudsmodtagere. Folkeoplysningsloven I foråret 2009 nedsatte daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) et folkeoplysningsudvalg, der blandt andet havde til formål at vurdere folkeoplysningens rolle i dagens og fremtidens samfund samt behovet for ændringer af folkeoplysningsloven. Udvalget var bredt sammensat med repræsentanter fra kommunerne, aftenskoler, højskoler og idrætten, og DUF var repræsenteret i udvalget af næstformand Rune Siglev. Det nationale folkeoplysningsudvalg afleverede sine anbefalinger til ministeren kort før sommerferien 2010, og rapporten indeholder både gode og dårlige forslag. Af gode forslag kan nævnes, at alle offentlige lokaler skal kunne anvendes til foreningsarbejde, og der bør ske en sikring af formel og reel brugerindflydelse, især hvis det kommunale folkeoplysningsudvalg nedlægges. Desværre stillede Kommunernes Landsforening krav om afskaffelsen af en lovbestemt minimumssats på 65 %, hvilket vil betyde, at nogle kommuner vil skære endnu mere på foreningslivet, og at der vil være en større forskelsbehandling mellem forskellige typer af foreninger. Dette vil potentiel stille det frivillige foreningsliv meget dårligt, og DUF arbejder målrettet på at sikre en fastholdelse af de nuværende lokaletilskudsregler i forbindelse med selve lovrevisionen, der finder sted i folketingsåret Medlemsfordele DUF tilbyder sine 70 medlemsorganisationer kontante fordele. Det netbaserede spørgeskemaprogram Relationwise giver for eksempel gratis adgang til et professionelt analyseredskab. Medlemsorganisationer kan også låne DUFs mødelokaler og konferencefaciliteter gratis. DUF har også via en aftale med Danmarks største medieovervågningsbureau, Infomedia, sikret alle medlemmer gratis medieovervågning. Ligesom DUFs samarbejdsaftale med FrivilligJob.dk betyder, at alle DUFs 9

10 medlemsorganisationer kan rekruttere frivillige over nettet via en portal for frivilligt arbejde i hele Danmark. Tre netværk DUF understøtter tre netværk. Et kommunikationsnetværk for kommunikationsansvarlige i medlemsorganisationerne, et netværk for sekretariatsledere i mellemstore organisationer og et netværk for ene-ansatte i medlemsorganisationerne. Møderne byder på inspiration udefra i form af faglige oplæg samt gensidig inspiration og videndeling. Ungdomskommunepris DUF ønsker at anerkende de kommuner, der har øje for børn og unges vilkår og muligheder. Derfor har vi siden 2006 uddelt en årlig ungdomskommunepris, som sætter fokus på kommunernes indsats i forhold til unges demokratiske deltagelse, foreningsvilkår og livsvilkår i øvrigt. 11 kommuner var indstillet til prisen, og det blev Ballerup, som løb med titlen som årets ungdomskommune Ballerup Kommune vandt prisen grundet dens mangeårige arbejde med at inddrage unge i det lokale demokrati, blandt andet ved at sikre gode rammer og råderum for kommunens ungdomsråd og senest ved en storstilet indsats i forbindelse med prøvevalgene. Magasinet DUF Fokus DUF udgiver magasinet DUF Fokus, der indeholder nyheder, reportager og baggrundsartikler om mange af de områder, som DUF og landets børne- og ungdomsorganisationer beskæftiger sig med. Magasinet har fået nyt layout, så det fremstår mere indbydende. I 2010 er der udgivet DUF Fokus om foreningernes vilkår i kommunerne, unge nydanskere i foreningslivet samt 16-års valgret & valgretskommissionen. Kommunikation DUFs kommunikationsindsats har især haft fokus på 16-års valgret og foreningsvilkår. DUFs valgretsmateriale bruges i stigende grad af journalister, læserbrevsskribenter og kronikører. I juni publicerede DUF en undersøgelse af kommunalpolitikernes syn på unge, demokrati og foreningsvilkår, hvilket fik bred mediedækning. Også arbejdet med foreningsvilkår herunder udviklingskommunerne har opnået god presseomtale. Desuden har Ny-Dansk Ungdomsråds oprettelse, udmeldinger og arrangementer heriblandt Nudansk grundlovsdag fået en massiv mediedækning. DUFs nyhedsbrev udsendes hver 14. dag og har knap 2000 abonnenter. Europæisk og nordisk samarbejde DUF har et tæt samarbejde med vore nordiske og baltiske søsterorganisationer, som sikrer en stor indflydelse i europæisk sammenhæng. Den primære platform for DUFs europæiske arbejde er European Youth Forum (YFJ), der repræsenterer såvel nationale ungdomsråd og internationale ungdomsorganisationer fra hele Europa. DUF har i 2010 medvirket til en strukturel reform af YFJ med henblik på politisk fokusering og forbedring af den strategiske interessevaretagelse. DUF har i YFJ fremmet arbejdet med 16-års valgret i Europa, samt forbedringer af foreningslivets vilkår på europæisk plan. DUF har opstillet Anemone Birkebæk (Danske Skoleelever) som kandidat til YFJs bestyrelse (afgøres november 2010). Det europæiske og nordiske arbejde understøttes løbende af Følgegruppen for DUFs Nordiske og Europæiske arbejde (NEU). Følgegruppen har i 2010 afholdt 6 møder. 10

11 Internationalt 2010 var året hvor DUFs nye internationale strategi trådte i kraft. Strategien fastlægger, at DUF vil engagere flere medlemsorganisationer i det internationale arbejde, sætte større fokus på unges indflydelse i udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika, samt styrke DUFs position som politisk aktør på området. Flere medlemsorganisationer engageret i internationalt arbejde DUF administrerer to internationale puljer, hvor medlemsorganisationerne kan søge om midler til at lave internationale projekter sammen med deres partnere. DUF tilbyder rådgivning om projektarbejdets mange faser herunder udarbejdelse af ansøgninger samt udbyder en række relevante kurser og seminarer til internationalt interesserede. I 2010 afholdt DUF 19 læringsaktiviteter, hvor cirka 250 personer fra i alt 20 medlemsorganisationer deltog. Interessen for DUFs puljer var stigende i 2010, og der blev bevilget 64 projekter fra 21 medlemsorganisationer, et tal som forventes at have steget yderligere ved slutningen af Større fokus på unges indflydelse i udviklingslandene og MENA-regionen DUF fastlagde i 2010 sit strategiske fokus i udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika på organisationsudvikling af ungdomsorganisationer, -netværk og -råd, fortalervirksomhed og samarbejder (netværk) mellem organisationer, for at styrke unges indflydelse på og deltagelse i udviklingen af demokrati lokalt, nationalt og globalt. Dette skete gennem medlemsorganisationernes projekter med deres partnere, og som noget nyt undersøgte DUF i 2010 muligheden for at have direkte partnerskaber mellem DUF og partnerorganisationer i relevante lande for at skabe større effekt. Dette arbejde forventes at lede til egentlige samarbejder i 2011 finansieret af eksterne ressourcer. DUF som politisk aktør: kommunikation og lobby i Danmark DUFs kommunikations- og lobbyarbejde fokuserede i 2010 på at skaffe midler og gode muligheder for DUF og medlemsorganisationernes internationale engagement. Derudover var der fokus på at formidle erfaringer og skabe debat og på at sikre, at dansk udviklingspolitik prioriterer unge og demokrati. Således blev bevillingerne til det internationale arbejde øget, og DUF fik unge på dagsordenen i en række andre relevante politikområder i dansk udviklingsbistand. Det internationale område understøttes løbende af Følgegruppen for det internationale, der er sammensat af fem styrelsesmedlemmer og de to udvalgsformænd for de internationale puljer. Følgegruppen har i 2010 afholdt 4 møder. 11

12 Integration DUF støtter og arbejder for at inddrage og aktivere unge nydanskere i foreningslivet. Partnerskabsprojekt DUF skaber muligheder for udvikling af nydanske børne- og ungdomsorganisationer under Partnerskabsprojektet. Projektet, der er et samarbejde mellem DUF og 12 nydanske ungdomsorganisationer, styrker og udvikler disse organisationer gennem kapacitetsudvikling, foreningsvenskaber med DUFs medlemsorganisationer og økonomisk støtte. Flere af de deltagende organisationer har siden juni 2009 haft en medlemsfremgang på over 50 procent. Aktivitetspuljer DUF styrker relationer imellem medlemsorganisationer og muligheden for at arbejde med unge nydanskere via projektet Krydsfelt. Projektet har fokus på samarbejdsprojekter og mangfoldigheden i Århus. DUF uddeler desuden kr. til integrationsfremmende aktiviteter og projekter via Integrationspuljen. Samtlige projekter er finansieret af Integrationsministeriet. Ny-Dansk Ungdomsråd I februar 2010 iværksatte DUF i samarbejde med Integrationsministeriet initiativet Ny-Dansk Ungdomsråd, der skal engagere unge mennesker med forskellige kulturelle baggrunde til demokratisk engagement, rådgive ministerier og myndigheder, samt give unge nydanskere en stemme i den offentlige debat. I løbet af rådets korte levetid har de 14 rådsmedlemmer været yderst synlige og blandt andet afholdt en række succesfulde arrangementer grundlovsdag. 12

13 Økonomi og tipsmidler DUFs økonomi DUFs økonomiske resultat for 2009 blev et overskud på kroner, holdt op imod et overskud i 2008 på kroner. Omsætningen blev på i alt 27,3 mio. kroner, og der var i gennemsnit ansat 28,6 årsværk inkl. tipsadministrationen. Se i øvrigt DUFs årsregnskab DUFs administration af tipsmidler Udgifterne til administration af tipsmidlerne var 3,625 mio. kroner i 2009 i forhold til 4,1 mio. kroner i I alt 4,2 årsværk har været beskæftiget med administration af tipsmidlerne. Se i øvrigt DUFs årsregnskab for 2009 og Tipsårsberetningen Tips og støtteordninger DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. I 2009 uddelte DUF 109 mio. kroner i driftstilskud til landsorganisationer, 2,9 mio. kroner i anlægstilskud til landsorganisationer og 2,2 mio. kroner i Initiativstøtte til nye og udviklende projekter for og med børn og unge. Fra Integrationspuljen, der finansieres af Integrationsministeriet, uddelte DUF kroner i støtte i Desuden blev der bevilget 2,2 mio. kroner fra Projektpuljen og 2,0 mio. kroner fra Mellemøstpuljen til projekter mellem DUFs medlemsorganisationer og internationale partnere med henblik på at støtte organisationsudvikling og fortalervirksomhed. Begge puljer er finansieret af Udenrigsministeriet. 13

14 Styrelse og sekretariat DUFs styrelse Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2010 har styrelsen holdt otte møder, heraf to efter redaktionens slutning. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF, herunder udviklingen af et strategikoncept under Fremtidens DUF, og på det fortsatte arbejde med indsatsområderne. Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde varetaget deres respektive områder. DUFs sekretariat DUFs daglige arbejde varetages af DUFs sekretariat, hvor der er omkring 25 årsværk. I 2010 trådte DUFs personalepolitik i kraft, som bygger på fire grundelementer: forståelse for medlemsorganisationerne, faglig og kompetencemæssig baggrund, engagement i verden og balance til livet. Personalepolitikken evalueres i slutningen af Størstedelen af de sekretariatsansatte deltog i efteråret 2010 i et efteruddannelsesforløb i strategisk kommunikation, der skal styrke medarbejderne i deres arbejde med at kommunikere både internt og eksternt. I 2010 forlængede styrelsen generalsekretær Kåre Månsson indtil udgangen af 2012, da Kåre Månsson er den mest kvalificerede leder af DUF. Kåre Månsson skal blandt andet sikre implementeringen af Fremtidens DUF, som blev vedtaget på delegeretmødet

15 DUFs medlemmer og observatører Medlemsorganisationer 4H Afrika In Touch AFS Interkultur Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsbevægelse Baptisters Børne- og Ungdomsforbund Børne- og Ungdomsoase CISV Danmark Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Danmarks Unge Katolikker Dansk Anatolien Ungdom Dansk Folkepartis Ungdom Dansk ICYE Dansk Skoleskak Danske Baptisters Spejderkorps Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Danske Døves Ungdomsforbund Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Skoleelever Danske Studerendes Fællesråd DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed De grønne pigespejdere De Gule Spejdere i Danmark Det Danske Spejderkorps Erhvervsskolernes Elev-Organisation Europæisk Ungdom Foreningen for Unge Nydanskere Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Internationalt Forum The International Medical Cooperation Committee Israelmissionens Unge KFUM-Spejderne i Danmark KFUM og KFUK i Danmark Konservativ Ungdoms Landsorganisation LandboUngdom Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Landsforeningen af Kristne Ungdomsforeninger Landsforeningen Bifrost Landsforeningen Natur og Ungdom Landsgardeforeningen Landssammenslutningen af Handelsskoleelever LO-Ungdom Luthersk Missions Ungdom Metodiskkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark Missionsforbundets Børn og Unge Musik og Ungdom Netværket af Ungdomsråd Operation Dagsværk Pinsekirkens Børne- og Ungdomsforening Radikal Ungdom af

16 Red Barnet Ungdom Socialistisk Folkepartis Ungdom Socialistisk Ungdoms Front Soldatermissionens Unge Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger Sammenslutningen af Unge Med Handicap Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Ungdommens Røde Kors Ungdomsringen Venstres Ungdoms Landsorganisation Youth For Christ Danmark Youth For Understanding Danmark Observatørorganisationer Danmarks Konservative Studerende Dansk Blindesamfunds Ungdom Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsen CURA Ungdom Ungdom mod EU Økumenisk Ungdom 16

17 DUFs styrelse Martin Justesen Suppleant Anders Gredal Berner Danske Studerendes Fællesråd, formand Rune Siglev KFUM-Spejderne Suppleant Jens Nygaard Nielsen ( ) Cecilie Dinesen Suppleant Frederik Giese Christian Vedersø Østergaard Suppleant Gry Möger Poulsen Dennis Waldemar Suppleant Søren Olsen Emilie Just Petersen Suppleant Sara Alsted Flinck Jakob Paaske Jensen Suppleant Michael Dupont Jonas Kolby Suppleant Morten Krogsgaard Mathias Faaborg Suppleant Mads Danvad Nilausen Mikkel Rode Suppleant Andreas Grarup Nielsen Morten Skov Christiansen Suppleant Matias Bredde Jensen Morten E. G. Jørgensen Suppleant Adam Jørring Morten Thaarup Suppleant Alexander Grandt Petersen Peter Bøgh Suppleant Kristoffer Okholm-Naut Robert Kjellerup Andersen Suppleant Troels Boldt Rømer Ungdommens Røde Kors Socialistisk Folkepartis Ungdom Ungdomsringen Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund Dansk ICYE Frivilligt Drenge og Pige-Forbund Det Danske Spejderkorps Landsforeningen Bifrost LO-Ungdom Venstres Ungdoms Landsorganisation Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Danske Skoleelever Signe Nielsen AFS Interkultur Suppleant Ebbe Vestergaard Jørgensen Thomas Gloy Suppleant Esben Stoustrup Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 17

18 DUFs udvalg Forretningsudvalget Martin Justesen Rune Siglev Robert Kjellerup Andersen Emilie Just Petersen Morten Thaarup Danske Studerendes Fællesråd, DUFs formand KFUM-Spejderne, DUFs næstformand Danske Skoleelever Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i DK Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Initiativstøtteudvalget Jonas Kolby Frivilligt Drenge og Pige-Forbund, formand Anders Gredal Berner Danske Studerendes Fællesråd Andreas Plum Forrest CISV Danmark Isabella Arendt Laursen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ( ) Jane Lindedam LandboUngdom ( ) Signe Bo KFUM og KFUK i Danmark Stig Debois DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Søren Olsen Ungdomsringen Integrationspuljeudvalget Stine Røn Christensen Peter Bøgh Alexander Grandt Petersen Linda Lapina Madou Justin Koussai Zessia Red Barnet Ungdom, formand Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE LO-Ungdom Ungdommens Røde Kors Foreningen for Unge Nydanskere Mellemøstpuljeudvalget Rasmus Bro Henriksen KFUM-Spejderne Kasper Palm LO-Ungdom Matilde Fruergaard Danske Børne- og Ungdomsfilmsklubber Mette Weiss Dansk Skoleskak ( ) Pernille Christensen Youth For Understanding Signe Spelling Østergård Red Barnet Ungdom Ulrika Iversen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Martin Bruun Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund ( ) Projektpuljeudvalget Andreas Dybkjær-Andersson Carina Winkler Sørensen Cecilie Dinesen Jakob Hermann Kasper Brockholm Lea Wermelin Søren Skårhøj Tipsudvalget Benny Agergaard Brian Larsen Jakob Engel Schmidt Martin Justesen Mikael Arendt Laursen Mikkel Rode Rune Siglev Afrika In Touch The International Medical Cooperation Committee Ungdommens Røde Kors Det Danske Spejderkorps Dansk ICYE Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Baptisters Børne- og Ungdomsforbund Det Danske Spejderkorps Ungdomsringen Venstres Ungdoms Landsorganisation Danske Studerendes Fællesråd Danske Folkekirkelige Søndagsskoler Landsforeningen Bifrost KFUM-Spejderne Eksterne ressourcepersoner: Dorthe Bébe og Niels Lund 18

19 DUFs følgegrupper Følgegruppen for 16-års valgret Martin Justesen Danske Studerendes Fællesråd, formand Alexander Grandt Petersen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Erik Vad Brændgaard KFUM og KFUK Frederik Gjørup Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Isabella Arendt Laursen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ( ) Marie Gro Svenstrup Det Danske Spejderkorps Pelle Dam Socialistisk Folkepartis Ungdom Simon Dyhr Radikal Ungdom af 1994 Simone Donbæk Ungdomsringen Thomas Gloy Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Troels Boldt Rømer Danske Skoleelever Troels Serup Netværket af Ungdomsråd Eksterne ressourcepersoner: Anemone Birkebæk (Danske Skoleelever), Mina Bernadini (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), Marie Bjerre (Venstres Ungdoms Landsorganisation), Senay Arikan (Ny-Dansk Ungdomsråd) Følgegruppen for foreningsvilkår Rune Siglev Anders Hind Anders Vistisen Benny Agergaard Kristoffer Okholm-Naut Lisbet Lentz Mads Kolte-Olsen Mads Theil Jørgensen Morten Thaarup Peter Olesen Robert Kjellerup Andersen Susanne Ebdrup Susanne Ravn Verner Lundbak KFUM-Spejderne, formand DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Dansk Folkepartis Ungdom Det Danske Spejderkorps Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE KFUM-Spejderne Det Danske Spejderkorps Red Barnet Ungdom Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Frederikshavns Ungdoms Fællesråd Danske Skoleelever Ungdomsringen De grønne pigespejdere Landsforeningen For Kristne Ungdomsforeninger Følgegruppen for det internationale Mathias Faaborg Det Danske Spejderkorps, formand Andreas Dybkjær-Andersson Afrika In Touch Cecilie Dinesen Ungdommens Røde Kors Morten E. G. Jørgensen Venstres Ungdoms Landsorganisation Morten Skov Christiansen LO-Ungdom Rasmus Bro Henriksen KFUM-Spejderne Signe Nielsen AFS Interkultur Følgegruppen for DUFs nordiske og europæiske arbejde Jakob Paaske Jensen Dansk ICYE, formand Anemone Birkebæk Danske Skoleelever Anders Vistisen Dansk Folkepartis Ungdom Erik Vad Brændgaard KFUM og KFUK Katrine Korsgaard Youth For Understanding Mads Danvad Nilausen Det Danske Spejderkorps Miki Dam Larsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Rune Siglev KFUM-Spejderne Signe Nielsen AFS Interkultur 19

20 DUFs sekretariat Generalsekretariatet Generalsekretær Kåre Månsson (barsel ) Konstitueret generalsekretær Jesper Kejlhof ( ) Chefkonsulent Christine Skovgaard Justesen Politisk konsulent Thomas Le Dous Tipsadministration Chefkonsulent Lasse Ryberg Tipskonsulent Jakob Harbo Kastrup Tipskonsulent Henrik Bang Bjørgo ( ) Politik Chefkonsulent Michael Hedelund Politisk konsulent Jens Nygaard Nielsen ( ) Studentermedarbejder Semine Lykke Brorson ( ) Studentermedarbejder Matilde Maja Mostrup ( ) Studentermedarbejder Maya Kazarian ( ) Kommunikation Journalist Arne Simonsen Kommunikationskonsulent Charlotte Geckler Journalist i løntilskud Katja Theresa Thygesen ( ) Studentermedarbejder June Risum Scheibel ( ) Organisationsudvikling Afdelingsleder Bente Ryberg Konstitueret afdelingsleder Henrik Bang Bjørgo ( ) Organisationskonsulent Thomas Kirkeskov ( ) Organisationskonsulent Anna Jensen Organisationskonsulent Noman Malik Organisationskonsulent Henrik Bang Bjørgo ( ) Politisk konsulent Kristoffer Gjerding Politisk konsulent Michael Johnson Studentermedarbejder Peter Lentz ( ) Studentermedarbejder Somar Hassan ( ) Studentermedarbejder Henriette Lynderup Kristensen Studentermedarbejder Asger Toft Johannsen ( ) Studentermedarbejder Sofie Bolding Christensen ( ) International projektafdeling Afdelingsleder Julie Koch International konsulent Birgitte Søgaard Andersen International konsulent Mette Müller International konsulent Gunvor Bjerglund Thomsen International konsulent Matilde Holck ( ) International konsulent Frederik Fredslund Andersen ( ) International konsulent Christina Dahl Jensen ( ) International konsulent Line Mex-Jørgensen ( ) International konsulent Nina Christine Lundbye ( ) Administrativ medarbejder Vibeke Møller Thomsen ( ) Projektleder Lasse Tørslev ( ) Studentermedarbejder Katrine Dichmann Christiansen ( ) Studentermedarbejder Rikke Friis Højland ( ) 20

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt... 11 Integration... 12 Økonomi

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

VELKOMMEN. Refleks2013

VELKOMMEN. Refleks2013 3 1 0 2 s k e fl Re UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, FORANDRINGSLEDELSE, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, POSITIONER DIN ORGANISATION LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Ungdoms Fællesråd. Fotos: Mikal Schlosser, Ulrik Jantzen, Mie Schannong Hansen, Mai Carboni, Thomas Tolstrup, Charlotte Geckler og DUF-arkiv

Dansk Ungdoms Fællesråd. Fotos: Mikal Schlosser, Ulrik Jantzen, Mie Schannong Hansen, Mai Carboni, Thomas Tolstrup, Charlotte Geckler og DUF-arkiv ÅRSBERETNING 2007 Dansk Ungdoms Fællesråd Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Jonas Norgaard Mortensen og Charlotte Geckler Layout: Wilfred Gachau, gaschau@gaschau.dk Fotos: Mikal Schlosser,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Foreningsliv i forvandling

Foreningsliv i forvandling Side 1 2009 Februar Foreningsliv i forvandling Børne- og ungdomsorganisationerne påtager sig et stadigt større samfundsengagement i kommunerne. Samtidig er støtten til foreningslivet under revision. DUF

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 1. Formalia Ordstyrer: Patricia Fruelund Referent: Tobias Abell Nielsen Tilstedeværende: Tobias Abell Nielsen, Jesper Mølgaard, Patricia Fruelund, Benjamin

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere