Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6"

Transkript

1 årsberetning 2012

2 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte 8 DUFs øvrige puljer: integration, ulande og Mellemøsten 11 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Alexander Tolstrup, Christian Klauber, Jakob Harbo Kastrup, Jannie Fjordside og June Risum Scheibel Fotos: June Scheibel, Mikal Schlosser, Asger Toft Johannsen, Mikal Schlosser, NDU-arkiv, June Scheibel, Christer Holte, June Scheibel, Mikal Schlosser, Gregers Kirdorf, DUF-arkiv Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon

3 Unges foreninger på landkortet DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesse- og serviceorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, som fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Foreningsliv, unge og demokrati er nøgleord i DUFs arbejde: DUF taler foreningernes sag og forbedrer rammerne for det frivillige foreningsliv. DUF gør unge aktive i samfundslivet og demokratiet lokalt, nationalt og internationalt. DUF er med til at udvikle børne- og ungdomsorganisationerne, så deres fritidstilbud fortsat er attraktive. DUFs 70 landsdækkende medlemsorganisationer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. De frivillige engagerer sig i ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater og internationale projekter m.m. DUF administrerer derudover mere end 100 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra tips- og lottomidlerne, Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet. duf viser foreningslivets værdi DUFs formand Signe Bo har i 2012 sat fokus på værdien af de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Ved at sætte lighedstegn mellem frivillighed og velfærdsopgaver løber vi en stor risiko. Det vil udhule fundamentet for det frivillige foreningsdanmark, hvis frivillighed ikke bygger på idéer, værdier og forpligtende fællesskaber, advarer DUFs formand Signe Bo. Med et alt for ensidigt fokus på frivilligt arbejde risikerer staten og kommunerne at save den gren over, de selv sidder på. Læs hele Signe Bos beretning for 2012 på duf.dk/beretning2012 3

4 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse I 2012 igangsatte DUF arbejdet med at gøre Valgretskommissionens anbefalinger til virkelighed. DUF skabte desuden en helt ny uddannelse for ledere og ledertalenter, en ungdomspolitisk guide så dagens lys, og Ny-Dansk Ungdomsråd gav nydanske unge en stemme med De Overhørtes Parlament. I 2012 indledte Økonomi- og Indenrigsministeriet en opfølgning på de 28 forslag fra Valgretskommissionen. Opfølgningen medførte, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini tog ansvar for, at forslaget om faste skolevalg gennemføres i Danmark fra 2014/2015. På DUFs foranledning indledte ministeren desuden dialog med skolelederorganisationerne om retningslinjer, der sikrer samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsessteder. Arbejdet frem mod Kommunalvalget i 2013 tog også fart i 2012 primært med fokus på at øge deltagelsen fra førstegangsvælgere. Målet er, at tiltagene ved Kommunalvalget i 2013 på sigt tages i brug ved alle typer valg i hele landet. DUF, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Københavns Universitet samarbejder om og idéudvikler tiltag over for førstegangsvælgere, der blandt andet omfatter: Dør til dør-kampagner, hvor førstegangsvælgere opfordres til at stemme Brev, sms og mail til førstegangsvælgere med en opfordring om at stemme ved valg Øget adgang til at stemme ved at skabe mulighed for, at unge kan brevstemme på uddannelsessteder Læs mere om Valgretskommissionen: valgretskommissionen.dk 4

5 DUF kompetenceudvikler frivillige og ansatte DUF styrker medlemsorganisationernes evne til at nå egne udviklingsmål og inddrage unge i foreningslivet og demokratiet ved at facilitere udviklingsprocesser og tilbyde konsulentbistand. I 2012 afviklede DUF for tredje gang uddannelsesweekenden Refleks, faciliterede seks udviklingsnetværk for sekretariatsledere i Aarhus og København og udviklede et nyt firedages uddannelsesforløb for ledere og ledertalenter: Bestem. DUF havde i 2012 direkte kontakt til ledelsen i 67 medlemsorganisationer, og op mod 500 frivillige og ansatte ledere deltog på DUFs uddannelser og udviklingsnetværk. Læs mere om national organisationsudvikling: duf.dk/organisationsudvikling De Overhørtes Parlament rådgiver politikere Ny-Dansk Ungdomsråd inddrog i 2012 unge nydanskere i demokratiet og foreningslivet gennem både en medborgerskabskonference i Ishøj og De Overhørtes Parlament. De Overhørtes Parlament gav ved syv arrangementer rundt om i Danmark unge nydanskere mulighed for at få lokal- og folketingspolitikere i tale om muligheder og udfor- dringer i deres lokalområde. Forløbet sluttede på Christiansborg, hvor Folketingets integrationsudvalg og politikere som Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Tom Behnke (K) og Maja Panduro (S) modtog de unges anbefalinger. Læs mere om Ny-Dansk Ungdomsråd: duf.dk/ndu Ungdomspolitisk guide DUFs internationale arbejde har i 2012 fokuseret på at kapacitetsopbygge ung til ung-samarbejde i udviklingslandene og Mellemøsten, særligt med fokus på tværpolitiske netværk og partnerskabsprojekter. DUF, Institut for Flerpartisamarbejde og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut tog initiativ til et tværpolitisk netværk mellem politiske ungdomsorganisationer i Danmark og Egypten. Som en del af samarbejdet udviklede ungdomspolitikerne guiden How to Build a Youth Wing, der styrker unge som politiske aktører og giver råd til at etablere ungdomspolitiske organisationer. Læs mere om DUFs internationale arbejde: duf.dk/internationalt 5

6 DUF styrker foreningslivet I 2012 har DUF sat foreningslivets betydning for unges trivsel, kompetencer og sociale inklusion på dagsordnen. Samtidig har DUF styrket samarbejdet mellem kommuner og det lokale foreningsliv. I marts 2012 lancerede DUF resultaterne af en undersøgelse lavet for DUF af TNS Gallup, der synliggør foreningslivets evne til at fremme de unges kompetencer og trivsel. Undersøgelsen viser blandt andet, at de aktive i ungdomsorganisationerne er mindre ensomme, trives bedre socialt og er mere politisk engagerede end unge, der ikke er aktive i en ungdomsorganisation. DUF synliggør foreningers værdi DUF har i løbet af efteråret 2012 sat spot på de frivillige foreningers særlige evne til at inddrage og tage hånd om socialt udsatte unge. Det er sket gennem studieture i en række af landets kommuner, hvor folketings- og kommunalpolitikere har besøgt et bredt udvalg af DUFs medlemsorganisationer og hørt frivillige og ansattes egne historier. Turene har sat fokus på og skabt opmærksomhed omkring de frivillige foreningers arbejde og vilkår både blandt de deltagende politikere og i den lokale presse. DUF afholder lignende studieture i flere af landets kommuner i Læs mere om foreningslivets værdi: duf.dk/foreningsliv Læs mere om DUFs studieture hos lokale foreninger: duf.dk/studieture I 2012 gik DUFs årlige foreningspris til FDF Hedehusene, som forvandlede en voldsom brand og nedbrændte lokaler til et springbræt for mere samarbejde med Høje Taastrup Kommune og større lokal forankring. Samarbejdet er et godt eksempel på den type mikropartnerskaber, DUF arbejder på at styrke og udbrede mellem kommuner og medlemsorganisationernes lokalforeninger. DUF inspirerer til mikropartnerskaber DUF vejleder og inspirerer kommuner og lokalforeninger i, hvordan de bedst muligt kan indgå i gensidigt gavnlige partnerskaber. I september blev der på DUFs årlige kommunalkonference sat fokus på de folkeoplysende foreningers potentiale og muligheder for samarbejde mellem foreninger og kommuner. Læs mere om DUFs foreningspris: duf.dk/foreningspris Læs mere om DUFs tilbud til kommuner: duf.dk/kommuner Læs mere om DUFs inspirationsoplæg til foreninger: duf.dk/inspirationsoplæg 6

7 medlemmer af dansk ungdoms fællesråd Som service- og interesseorganisation repræsenterer DUF 70 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. I alt har DUF-paraplyen omkring lokalforeninger med medlemmer og frivillige. Nyt medlem i 2012 blev Liberal Alliances Ungdom. Danske Baptisters Spejderkorps Danmarks Unge Katolikker Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund Youth for Understandning KFUM-Spejderne CISV Danmark Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Red Barnet Ungdom Liberal Alliances Ungdom Afrika InTouch Luthersk Missions Unge DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed LO-Ungdom DFUNK - Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK Apostolsk Kirkes Børn og Unge Erhvervsskolernes Elev Organisation De grønne pigespejdere Økumenisk Ungdom Operation Dagsværk Dansk Skoleskak Internationalt Forum Socialistisk Folkepartis Ungdom Dansk Folkepartis Ungdom Missi onsforbundets Børn og Unge 4H Ungdomsringen Foreningen for Unge Nydanskere Ungdommens Røde Kors Danske Skoleelever Dansk Blindesamfunds Ungdom Socialistisk Ungdoms Front Dansk Anatolien Ungdom Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Israelsmissionens Unge Musik og Ungdom Youth for Christ Danmark Dansk ICYE LandboUngdom Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Europæisk Ungdom Landsforeningen Bifrost Børne og Ungdoms Oase Venstres Ungdoms Landsorganisation Adventistspejderne i Danmark Det Danske Spejderkorps Landsforeningen Natur og Ungdom De Gule Spejdere i Danmark Danske Studerendes Fællesråd Dansk Handicap Forbund- Ungdomskredsen Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Danske Døves Ungdomsforbund Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Netværket af Ungdomsråd Sammenslutningen af Unge Med Handicap KFUM og KFUK i Danmark AFS Interkultur Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger Landsgardeforeningen Konservativ Ungdoms Landsorganisation The International Medical Cooperation Commitee Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danmarks Konservative Studerende Radikal Ungdom af 1994 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

8 DUFs uddeling af tipsmidler Når danskerne køber lottokuponer, skrabelodder og andre danske spil, går en del af spiloverskuddet til kultur- og fritidslivet, herunder børne- og ungdomsorganisationerne. DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende organisationer for børn og unge samt til nyskabende projekter for og med børn og unge. Selskabet Danske Spil A/S genererer hvert år et overskud. En andel af dette uddeles som tipsmidler inden for en lang række områder. DUFs andel af Danske Spils overskud udgjorde cirka 136 millioner kroner i Modtagerne Modtagerne af tipsmidler via DUF er primært de landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, som ansøger om tipsmidler, og som opfylder de fastlagte krav for at modtage tipsmidler. Organisationerne behøver ikke være medlem af DUF for at modtage tipsmidler. Tilsvarende er det ikke et krav for optagelse i DUF, at organisationen modtager tipsmidler. dufs fordeling efter formål 1% 2% 10% Fordeling af driftstilskud efter organisationstyper 5% 5% 2% 23% 3% 9% 87% 17% 23% kroner Driftstilskud Anlægstilskud 0 Initiativstøtte DUF inkl. Tipsadm. og Tipsungdomsnævnet DUFs centrale aktiviteter I alt % kroner Spejderorganisationer (inkl. FDF) Religiøse organisationer Politiske organisationer Andre organisationer Natur- og miljøorganisationer Kulturelle organisationer Udvekslingsorganisationer Elev- og studenterorganisationer Handicaporganisationer I alt

9 Tipsmidler i tre puljer DUF uddeler tipsmidler via tre puljer med forskellige formål: 1) Driftstilskud Den største uddeling er direkte tilskud til landsorganisationerne, hvorefter de selv administrerer midlerne. Organisationerne bruger typisk pengene på den daglige drift, for eksempel lønninger og aktiviteter. I 2012 uddelte DUF 128 millioner kroner direkte til de ansøgende organisationer. DUF modtog ved fristen i juni 2012 i alt 82 ansøgninger om driftstilskud. 77 af de ansøgende organisationer blev bevilliget tilskud. På kan man hente en oversigt over modtagere og beløb. 2) Anlægstilskud DUF uddeler også midler til køb og forbedring af landsorganisationernes sekretariater samt særlige projekter. I 2012 modtog DUF ingen ansøgninger om anlægstilskud. På kan man hente en oversigt over tidligere modtagere og beløb. 3) InitiativStøtte DUF bevilger via InitiativStøtten midler til spændende og eksperimenterende projekter for og med børn og unge. Projekterne skal være nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde. Tilskuddene uddeles både til etablerede børne- og ungdomsforeninger samt til grupper og enkeltpersoner, der ikke er organiseret i foreningslivet. I 2012 uddelte DUF 1,6 millioner kroner til 49 projekter via InitiativStøtten. På ligger eksempler og beskrivelser af støttede aktiviteter og en oversigt over de projekter, der fik støtte i Desuden går en del af tipsmidlerne direkte til DUFs centrale virke midlerne anvendes på at samle og styrke de danske børne- og ungdomsorganisationer samt på administrationen af tilskudsordningerne. I 2012 modtog DUF cirka 16,8 millioner kroner til dette. Udvikling i driftstilskud kroner Antal modtagere Driftstilskud Driftstilskud gives som tilskud til landsorganisationers almindelige drift. Tilskuddets størrelse afhænger primært af antal medlemmer og lokalforeninger kr. Antal modtagere Udvikling i anlægstilskud kroner Antal modtagere Anlægstilskud Anlægstilskud ydes til anskaffelse eller ombygning af fast ejendom til landsorganisationer. Anlægstilskud kan søges af landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud i mindst fem år kr. Antal modtagere 9

10 Tipsungdomsnævnet Tipsungdomsnævnet behandler blandt andet klager over afgørelser, som DUF træffer i forbindelse med ansøgninger om tipstilskud. Nævnet godkender desuden DUFs tipsregler samt DUFs fordeling af tipstilskuddet i puljer (driftstilskud, etableringstilskud og InitiativStøtte samt midler til DUFs sekretariat og tipsadministration). Tipsungdomsnævnet består af tre uvildige medlemmer og hører under Kulturministeriet. Nævnets sekretariat betjenes af Lett Advokatfirma. Udgifter til medlemmernes honorar og sekretariatsbistanden afholdes af DUFs tipsmidler. Udgifter hertil udgjorde i kroner. I 2012 modtog DUF to klager over afslag på InitiativStøtte og fire klager over afgørelser om driftstilskud. I de to sager angående InitiativStøtten stadfæstedes DUFs afslag. De fire klager angående driftstilskud er fortsat under behandling. Læs mere om uddelingen af tipsmidler: duf.dk/tips Læs mere om DUFs InitiativStøtte: duf.dk/is Udvikling i InitiativStøtten kroner Antal modtagere InitiativStøtte InitiativStøtten er en pulje, der støtter nye og udviklende aktiviteter for og med børn og unge. Puljen kan søges af såvel foreninger som grupper og enkeltpersoner uden foreningstilknytning kr. Antal modtagere 10

11 DUFs øvrige puljer Udover tips- og lottomidlerne administrerer DUF også puljer vedrørende nydanskere, foreningsliv og demokrati samt det internationale arbejde. DUF støtter ti nydanske ungdomsorganisationer via Partnerskabsbevillingen, der i 2012 var på 1 million kroner. Partnerskabsbevillingens budget er på knap 3 millioner kroner fra juni 2011 til juni DUF administrerer samtidig Integrationspuljen, der i 2012 var på kroner. Puljerne finansieres af Social- og Integrationsministeriet. DUFs internationale puljer DUFs internationale arbejde uden for Europa finansieres af Udenrigsministeriet. DUF har to større puljer: Miniprogramaftalen (MPA), der er en projektpulje, som dækker arbejdet i udviklingslandene, og MENA-DK Puljen, der dækker arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. I 2012 var der via DUFs Miniprogramaftale afsat 10 millioner kroner til det internationale arbejde med børne- og ungdomsorganisationer i udviklingslandene. Heraf blev 8,1 millioner kroner brugt på uddannelse af ungdomsledere og danske ungdomsorganisationers projekter i udviklingslandene, primært Afrika. Gennem MENA-programmet var der i 2012 afsat 9,1 milli- oner kroner til børne- og ungdomsarbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. Cirka 5,3 millioner kroner gik direkte til at finansiere børne- og ungdomsorganisationernes projekter i regionen. Læs mere om Integrationspuljen: duf.dk/nydanskere Læs mere om Partnerskabsprojektet: duf.dk/partnerskab Læs mere om MENA-DK Puljen: duf.dk/mena Læs mere om Miniprogramaftalen: duf.dk/projektpuljen dufs ØKONOMI DUFs årsregnskab og nøgletal for 2011 kan læses og downloades på duf.dk/dokumenter. 11

12 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.: Læs DUFs årsberetning på duf.dk/dokumenter

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Vi fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet lokalt,

Læs mere

Foreningslivet sikrer vores demokrati

Foreningslivet sikrer vores demokrati DUF Fokus oktober 2012 Foreningslivet sikrer vores demokrati Ungdomsorganisationerne lærer børn og unge demokrati i praksis og er hovedleverandør til samfundets demokratiske organer. Kulturministeren roser

Læs mere

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER DUFS delegeretmøde 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Udtalelse vedr.: Et

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder DUFs kurser efteråret 2010 Kurser, seminarer og fyraftensmøder Kataloget indeholder en oversigt over alle de kurser, seminarer og fyraftensmøder, som DUF udbyder i efteråret 2010. Alle arrangementer er

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011

Indhold DELEGERETMØDET CPH CONFERENCE, 3. DECEMBER 2011 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Demokrati... 3 Ungdom... 4 Foreninger... 5 National Organisationsudvikling... 6 Service... 7 Internationalt... 8 Integration... 9 Ligestilling... 10 Økonomi og tipsmidler...

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt... 11 Integration... 12 Økonomi

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007

TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007 TIPSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE 2007 INDHOLD Foreninger for fremtiden 2 Tipstilskuddet gør en forskel for børn og unge i foreningslivet Etniske minoriteter er blevet pæredanske 4 For første gang nogensinde

Læs mere

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til

Læs mere

uddannelser, netværk og fyraftensmøder

uddannelser, netværk og fyraftensmøder uddannelser, netværk og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2013 indhold 3 kalender 4 uddannelser 7 rådgivning 8 netværk 10 fyraftensmøder 14 INSpirationsoplæg Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2013 indhold foto: Peter Jarvad 4 uddannelser foto: mikal schlosser 7 rådgivning foto: Sofie Christensen 8 netværk foto: mikal

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver dig kompetencer til at gøre en

Læs mere

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10

Forord 2. DUFs indsatsområder 3. DUFs prioritetsområder 6. DUF som serviceorganisation 8. DUF som interesseorganisation 10 Indholdsfortegnelse Forord 2 DUFs indsatsområder 3 DUFs prioritetsområder 6 DUF som serviceorganisation 8 DUF som interesseorganisation 10 DUF som politiserende og samfundsengagerende 12 DUF varetager

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 2. halvår 2015 Indholdsfortegnelse kalender side nationalt foto: duf 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver

Læs mere

Delegeretmøde 2012, formandsberetning

Delegeretmøde 2012, formandsberetning Delegeretmøde 2012, formandsberetning Af Signe Bo For et år siden indledte jeg mit formandskab med ordene: Stilstand kan være godt nok for gulerødder og høns, som ikke er bedre vant og med et løfte om,

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET CROWNE PLAZA, 1. DECEMBER 2012

Indhold DELEGERETMØDET CROWNE PLAZA, 1. DECEMBER 2012 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 7 Service... 8 Internationalt... 9 Integration... 10 Økonomi

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Formandens beretning 2014-2015

Formandens beretning 2014-2015 Formandens beretning 2014-2015 Forretningsudvalget (FU) Forretningsudvalget har i denne periode været konstitueret således: John Månson DDS - sekretær Gregers Holse FDF - kasserer Claus Johnsen DUI beregning

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk Gør en stor forskel Vær med i FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Ungdom i solidaritet for at forandre Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden Ungdomsnetværk FIC SOLIDAR

Læs mere

Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi

Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi Oxford Research A/S, juli 2012 Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi Krydsfelt, Partnerskabsprojektet og Ny-Dansk Ungdomsråd Forfatter: VAC Sidst gemt: 03-07-2012 11:49:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse kalender foto: DSU / Julie noesgaard foto: sara galbiati 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Tidsfrister og oversigt... 2 Valg af formand... 3 Valg af næstformand... 5 Valg af styrelsesmedlemmer... 7 Redaktionen af dette hæfte er afsluttet mandag den 4. november 2013. 1 Tidsfrister

Læs mere

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Pr. 16/1 2012 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Uanset hvilket tilskud, der søges, starter man sådan her: 1. På PBUs hjemmeside www.pbuf.dk går du ind

Læs mere

Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Internt ekspertmøde om børns retsstiling 27/1-06 kl

Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Internt ekspertmøde om børns retsstiling 27/1-06 kl Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 307,SOU alm. del - Bilag 171 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg, den 18. januar 2006 Omtrykt 25/1-06 (Opdateret deltagerliste) Til udvalgets

Læs mere

Foreningernes fremtid på spil

Foreningernes fremtid på spil 2009 Oktober DUF Fokus Foreningernes fremtid på spil Foto: Jakob Carlsen De sidste par år har danskerne brugt færre penge på tips, lotto og andre danske spil. Det rammer kultur- og fritidslivet, der får

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund Indhold Forord 3 Foreninger skaber værdi for samfundet 5 Sådan bidrager foreningerne

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

VELKOMMEN. Refleks2013

VELKOMMEN. Refleks2013 3 1 0 2 s k e fl Re UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, FORANDRINGSLEDELSE, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, POSITIONER DIN ORGANISATION LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN

Læs mere

SPEJDERNES LEJR 2012

SPEJDERNES LEJR 2012 SPEJDERNES LEJR 2012 Guide til fundraising af gruppens deltagelse i lejren Guiden indeholder - Fordelingen af fonde og puljer på lokalt og nationalt niveau - Hvad skal I lægge vægt på, når I beskriver

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier Hele befolkningen Hele befolkningen Hele befolkningen FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier FAKTA: Prioritering af værdier Personer med baggrund i ungdomsorganisationer vægter selvstændighed,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

TIPS- OG LOTTOTILSKUD TIL BØRN OG UNGE

TIPS- OG LOTTOTILSKUD TIL BØRN OG UNGE TIPS- OG LOTTOTILSKUD TIL BØRN OG UNGE ÅRSBERETNING 126 MILLIONER TIL DEN DANSKE UNGDOM Drømmen om den helt store milliongevinst får hvert år adskillige danskere til at stå i kø i landets kiosker og supermarkeder.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Sådan sikrer vi demokratiet Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Indhold Forord 3 Valgretskommissionen vil give demokratiet et skub 5 Medlemmer af kommissionen 6 Forslag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Maj 29 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere