Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6"

Transkript

1 årsberetning 2012

2 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte 8 DUFs øvrige puljer: integration, ulande og Mellemøsten 11 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Alexander Tolstrup, Christian Klauber, Jakob Harbo Kastrup, Jannie Fjordside og June Risum Scheibel Fotos: June Scheibel, Mikal Schlosser, Asger Toft Johannsen, Mikal Schlosser, NDU-arkiv, June Scheibel, Christer Holte, June Scheibel, Mikal Schlosser, Gregers Kirdorf, DUF-arkiv Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon

3 Unges foreninger på landkortet DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesse- og serviceorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, som fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Foreningsliv, unge og demokrati er nøgleord i DUFs arbejde: DUF taler foreningernes sag og forbedrer rammerne for det frivillige foreningsliv. DUF gør unge aktive i samfundslivet og demokratiet lokalt, nationalt og internationalt. DUF er med til at udvikle børne- og ungdomsorganisationerne, så deres fritidstilbud fortsat er attraktive. DUFs 70 landsdækkende medlemsorganisationer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. De frivillige engagerer sig i ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater og internationale projekter m.m. DUF administrerer derudover mere end 100 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra tips- og lottomidlerne, Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet. duf viser foreningslivets værdi DUFs formand Signe Bo har i 2012 sat fokus på værdien af de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. Ved at sætte lighedstegn mellem frivillighed og velfærdsopgaver løber vi en stor risiko. Det vil udhule fundamentet for det frivillige foreningsdanmark, hvis frivillighed ikke bygger på idéer, værdier og forpligtende fællesskaber, advarer DUFs formand Signe Bo. Med et alt for ensidigt fokus på frivilligt arbejde risikerer staten og kommunerne at save den gren over, de selv sidder på. Læs hele Signe Bos beretning for 2012 på duf.dk/beretning2012 3

4 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse I 2012 igangsatte DUF arbejdet med at gøre Valgretskommissionens anbefalinger til virkelighed. DUF skabte desuden en helt ny uddannelse for ledere og ledertalenter, en ungdomspolitisk guide så dagens lys, og Ny-Dansk Ungdomsråd gav nydanske unge en stemme med De Overhørtes Parlament. I 2012 indledte Økonomi- og Indenrigsministeriet en opfølgning på de 28 forslag fra Valgretskommissionen. Opfølgningen medførte, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini tog ansvar for, at forslaget om faste skolevalg gennemføres i Danmark fra 2014/2015. På DUFs foranledning indledte ministeren desuden dialog med skolelederorganisationerne om retningslinjer, der sikrer samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til uddannelsessteder. Arbejdet frem mod Kommunalvalget i 2013 tog også fart i 2012 primært med fokus på at øge deltagelsen fra førstegangsvælgere. Målet er, at tiltagene ved Kommunalvalget i 2013 på sigt tages i brug ved alle typer valg i hele landet. DUF, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Københavns Universitet samarbejder om og idéudvikler tiltag over for førstegangsvælgere, der blandt andet omfatter: Dør til dør-kampagner, hvor førstegangsvælgere opfordres til at stemme Brev, sms og mail til førstegangsvælgere med en opfordring om at stemme ved valg Øget adgang til at stemme ved at skabe mulighed for, at unge kan brevstemme på uddannelsessteder Læs mere om Valgretskommissionen: valgretskommissionen.dk 4

5 DUF kompetenceudvikler frivillige og ansatte DUF styrker medlemsorganisationernes evne til at nå egne udviklingsmål og inddrage unge i foreningslivet og demokratiet ved at facilitere udviklingsprocesser og tilbyde konsulentbistand. I 2012 afviklede DUF for tredje gang uddannelsesweekenden Refleks, faciliterede seks udviklingsnetværk for sekretariatsledere i Aarhus og København og udviklede et nyt firedages uddannelsesforløb for ledere og ledertalenter: Bestem. DUF havde i 2012 direkte kontakt til ledelsen i 67 medlemsorganisationer, og op mod 500 frivillige og ansatte ledere deltog på DUFs uddannelser og udviklingsnetværk. Læs mere om national organisationsudvikling: duf.dk/organisationsudvikling De Overhørtes Parlament rådgiver politikere Ny-Dansk Ungdomsråd inddrog i 2012 unge nydanskere i demokratiet og foreningslivet gennem både en medborgerskabskonference i Ishøj og De Overhørtes Parlament. De Overhørtes Parlament gav ved syv arrangementer rundt om i Danmark unge nydanskere mulighed for at få lokal- og folketingspolitikere i tale om muligheder og udfor- dringer i deres lokalområde. Forløbet sluttede på Christiansborg, hvor Folketingets integrationsudvalg og politikere som Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Tom Behnke (K) og Maja Panduro (S) modtog de unges anbefalinger. Læs mere om Ny-Dansk Ungdomsråd: duf.dk/ndu Ungdomspolitisk guide DUFs internationale arbejde har i 2012 fokuseret på at kapacitetsopbygge ung til ung-samarbejde i udviklingslandene og Mellemøsten, særligt med fokus på tværpolitiske netværk og partnerskabsprojekter. DUF, Institut for Flerpartisamarbejde og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut tog initiativ til et tværpolitisk netværk mellem politiske ungdomsorganisationer i Danmark og Egypten. Som en del af samarbejdet udviklede ungdomspolitikerne guiden How to Build a Youth Wing, der styrker unge som politiske aktører og giver råd til at etablere ungdomspolitiske organisationer. Læs mere om DUFs internationale arbejde: duf.dk/internationalt 5

6 DUF styrker foreningslivet I 2012 har DUF sat foreningslivets betydning for unges trivsel, kompetencer og sociale inklusion på dagsordnen. Samtidig har DUF styrket samarbejdet mellem kommuner og det lokale foreningsliv. I marts 2012 lancerede DUF resultaterne af en undersøgelse lavet for DUF af TNS Gallup, der synliggør foreningslivets evne til at fremme de unges kompetencer og trivsel. Undersøgelsen viser blandt andet, at de aktive i ungdomsorganisationerne er mindre ensomme, trives bedre socialt og er mere politisk engagerede end unge, der ikke er aktive i en ungdomsorganisation. DUF synliggør foreningers værdi DUF har i løbet af efteråret 2012 sat spot på de frivillige foreningers særlige evne til at inddrage og tage hånd om socialt udsatte unge. Det er sket gennem studieture i en række af landets kommuner, hvor folketings- og kommunalpolitikere har besøgt et bredt udvalg af DUFs medlemsorganisationer og hørt frivillige og ansattes egne historier. Turene har sat fokus på og skabt opmærksomhed omkring de frivillige foreningers arbejde og vilkår både blandt de deltagende politikere og i den lokale presse. DUF afholder lignende studieture i flere af landets kommuner i Læs mere om foreningslivets værdi: duf.dk/foreningsliv Læs mere om DUFs studieture hos lokale foreninger: duf.dk/studieture I 2012 gik DUFs årlige foreningspris til FDF Hedehusene, som forvandlede en voldsom brand og nedbrændte lokaler til et springbræt for mere samarbejde med Høje Taastrup Kommune og større lokal forankring. Samarbejdet er et godt eksempel på den type mikropartnerskaber, DUF arbejder på at styrke og udbrede mellem kommuner og medlemsorganisationernes lokalforeninger. DUF inspirerer til mikropartnerskaber DUF vejleder og inspirerer kommuner og lokalforeninger i, hvordan de bedst muligt kan indgå i gensidigt gavnlige partnerskaber. I september blev der på DUFs årlige kommunalkonference sat fokus på de folkeoplysende foreningers potentiale og muligheder for samarbejde mellem foreninger og kommuner. Læs mere om DUFs foreningspris: duf.dk/foreningspris Læs mere om DUFs tilbud til kommuner: duf.dk/kommuner Læs mere om DUFs inspirationsoplæg til foreninger: duf.dk/inspirationsoplæg 6

7 medlemmer af dansk ungdoms fællesråd Som service- og interesseorganisation repræsenterer DUF 70 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. I alt har DUF-paraplyen omkring lokalforeninger med medlemmer og frivillige. Nyt medlem i 2012 blev Liberal Alliances Ungdom. Danske Baptisters Spejderkorps Danmarks Unge Katolikker Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund Youth for Understandning KFUM-Spejderne CISV Danmark Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde Red Barnet Ungdom Liberal Alliances Ungdom Afrika InTouch Luthersk Missions Unge DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed LO-Ungdom DFUNK - Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK Apostolsk Kirkes Børn og Unge Erhvervsskolernes Elev Organisation De grønne pigespejdere Økumenisk Ungdom Operation Dagsværk Dansk Skoleskak Internationalt Forum Socialistisk Folkepartis Ungdom Dansk Folkepartis Ungdom Missi onsforbundets Børn og Unge 4H Ungdomsringen Foreningen for Unge Nydanskere Ungdommens Røde Kors Danske Skoleelever Dansk Blindesamfunds Ungdom Socialistisk Ungdoms Front Dansk Anatolien Ungdom Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Israelsmissionens Unge Musik og Ungdom Youth for Christ Danmark Dansk ICYE LandboUngdom Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Europæisk Ungdom Landsforeningen Bifrost Børne og Ungdoms Oase Venstres Ungdoms Landsorganisation Adventistspejderne i Danmark Det Danske Spejderkorps Landsforeningen Natur og Ungdom De Gule Spejdere i Danmark Danske Studerendes Fællesråd Dansk Handicap Forbund- Ungdomskredsen Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Danske Døves Ungdomsforbund Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Netværket af Ungdomsråd Sammenslutningen af Unge Med Handicap KFUM og KFUK i Danmark AFS Interkultur Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger Landsgardeforeningen Konservativ Ungdoms Landsorganisation The International Medical Cooperation Commitee Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danmarks Konservative Studerende Radikal Ungdom af 1994 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

8 DUFs uddeling af tipsmidler Når danskerne køber lottokuponer, skrabelodder og andre danske spil, går en del af spiloverskuddet til kultur- og fritidslivet, herunder børne- og ungdomsorganisationerne. DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende organisationer for børn og unge samt til nyskabende projekter for og med børn og unge. Selskabet Danske Spil A/S genererer hvert år et overskud. En andel af dette uddeles som tipsmidler inden for en lang række områder. DUFs andel af Danske Spils overskud udgjorde cirka 136 millioner kroner i Modtagerne Modtagerne af tipsmidler via DUF er primært de landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, som ansøger om tipsmidler, og som opfylder de fastlagte krav for at modtage tipsmidler. Organisationerne behøver ikke være medlem af DUF for at modtage tipsmidler. Tilsvarende er det ikke et krav for optagelse i DUF, at organisationen modtager tipsmidler. dufs fordeling efter formål 1% 2% 10% Fordeling af driftstilskud efter organisationstyper 5% 5% 2% 23% 3% 9% 87% 17% 23% kroner Driftstilskud Anlægstilskud 0 Initiativstøtte DUF inkl. Tipsadm. og Tipsungdomsnævnet DUFs centrale aktiviteter I alt % kroner Spejderorganisationer (inkl. FDF) Religiøse organisationer Politiske organisationer Andre organisationer Natur- og miljøorganisationer Kulturelle organisationer Udvekslingsorganisationer Elev- og studenterorganisationer Handicaporganisationer I alt

9 Tipsmidler i tre puljer DUF uddeler tipsmidler via tre puljer med forskellige formål: 1) Driftstilskud Den største uddeling er direkte tilskud til landsorganisationerne, hvorefter de selv administrerer midlerne. Organisationerne bruger typisk pengene på den daglige drift, for eksempel lønninger og aktiviteter. I 2012 uddelte DUF 128 millioner kroner direkte til de ansøgende organisationer. DUF modtog ved fristen i juni 2012 i alt 82 ansøgninger om driftstilskud. 77 af de ansøgende organisationer blev bevilliget tilskud. På kan man hente en oversigt over modtagere og beløb. 2) Anlægstilskud DUF uddeler også midler til køb og forbedring af landsorganisationernes sekretariater samt særlige projekter. I 2012 modtog DUF ingen ansøgninger om anlægstilskud. På kan man hente en oversigt over tidligere modtagere og beløb. 3) InitiativStøtte DUF bevilger via InitiativStøtten midler til spændende og eksperimenterende projekter for og med børn og unge. Projekterne skal være nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde. Tilskuddene uddeles både til etablerede børne- og ungdomsforeninger samt til grupper og enkeltpersoner, der ikke er organiseret i foreningslivet. I 2012 uddelte DUF 1,6 millioner kroner til 49 projekter via InitiativStøtten. På ligger eksempler og beskrivelser af støttede aktiviteter og en oversigt over de projekter, der fik støtte i Desuden går en del af tipsmidlerne direkte til DUFs centrale virke midlerne anvendes på at samle og styrke de danske børne- og ungdomsorganisationer samt på administrationen af tilskudsordningerne. I 2012 modtog DUF cirka 16,8 millioner kroner til dette. Udvikling i driftstilskud kroner Antal modtagere Driftstilskud Driftstilskud gives som tilskud til landsorganisationers almindelige drift. Tilskuddets størrelse afhænger primært af antal medlemmer og lokalforeninger kr. Antal modtagere Udvikling i anlægstilskud kroner Antal modtagere Anlægstilskud Anlægstilskud ydes til anskaffelse eller ombygning af fast ejendom til landsorganisationer. Anlægstilskud kan søges af landsorganisationer, der har modtaget driftstilskud i mindst fem år kr. Antal modtagere 9

10 Tipsungdomsnævnet Tipsungdomsnævnet behandler blandt andet klager over afgørelser, som DUF træffer i forbindelse med ansøgninger om tipstilskud. Nævnet godkender desuden DUFs tipsregler samt DUFs fordeling af tipstilskuddet i puljer (driftstilskud, etableringstilskud og InitiativStøtte samt midler til DUFs sekretariat og tipsadministration). Tipsungdomsnævnet består af tre uvildige medlemmer og hører under Kulturministeriet. Nævnets sekretariat betjenes af Lett Advokatfirma. Udgifter til medlemmernes honorar og sekretariatsbistanden afholdes af DUFs tipsmidler. Udgifter hertil udgjorde i kroner. I 2012 modtog DUF to klager over afslag på InitiativStøtte og fire klager over afgørelser om driftstilskud. I de to sager angående InitiativStøtten stadfæstedes DUFs afslag. De fire klager angående driftstilskud er fortsat under behandling. Læs mere om uddelingen af tipsmidler: duf.dk/tips Læs mere om DUFs InitiativStøtte: duf.dk/is Udvikling i InitiativStøtten kroner Antal modtagere InitiativStøtte InitiativStøtten er en pulje, der støtter nye og udviklende aktiviteter for og med børn og unge. Puljen kan søges af såvel foreninger som grupper og enkeltpersoner uden foreningstilknytning kr. Antal modtagere 10

11 DUFs øvrige puljer Udover tips- og lottomidlerne administrerer DUF også puljer vedrørende nydanskere, foreningsliv og demokrati samt det internationale arbejde. DUF støtter ti nydanske ungdomsorganisationer via Partnerskabsbevillingen, der i 2012 var på 1 million kroner. Partnerskabsbevillingens budget er på knap 3 millioner kroner fra juni 2011 til juni DUF administrerer samtidig Integrationspuljen, der i 2012 var på kroner. Puljerne finansieres af Social- og Integrationsministeriet. DUFs internationale puljer DUFs internationale arbejde uden for Europa finansieres af Udenrigsministeriet. DUF har to større puljer: Miniprogramaftalen (MPA), der er en projektpulje, som dækker arbejdet i udviklingslandene, og MENA-DK Puljen, der dækker arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. I 2012 var der via DUFs Miniprogramaftale afsat 10 millioner kroner til det internationale arbejde med børne- og ungdomsorganisationer i udviklingslandene. Heraf blev 8,1 millioner kroner brugt på uddannelse af ungdomsledere og danske ungdomsorganisationers projekter i udviklingslandene, primært Afrika. Gennem MENA-programmet var der i 2012 afsat 9,1 milli- oner kroner til børne- og ungdomsarbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. Cirka 5,3 millioner kroner gik direkte til at finansiere børne- og ungdomsorganisationernes projekter i regionen. Læs mere om Integrationspuljen: duf.dk/nydanskere Læs mere om Partnerskabsprojektet: duf.dk/partnerskab Læs mere om MENA-DK Puljen: duf.dk/mena Læs mere om Miniprogramaftalen: duf.dk/projektpuljen dufs ØKONOMI DUFs årsregnskab og nøgletal for 2011 kan læses og downloades på duf.dk/dokumenter. 11

12 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.: Læs DUFs årsberetning på duf.dk/dokumenter

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt... 11 Integration... 12 Økonomi

Læs mere

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013

DUF Fokus. foreningslivet betaler sig. Kommuners støtte til. TEMA Særudgave til KV2013- kandidater. maj 2013 DUF Fokus maj 2013 Kommuners støtte til foreningslivet betaler sig Når du støtter de lokale børne- og ungdomsorganisationer, investerer du samtidig i aktive medborgere, større sammenhængskraft og mere

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

Foreningernes fremtid på spil

Foreningernes fremtid på spil 2009 Oktober DUF Fokus Foreningernes fremtid på spil Foto: Jakob Carlsen De sidste par år har danskerne brugt færre penge på tips, lotto og andre danske spil. Det rammer kultur- og fritidslivet, der får

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Foreninger for unge kræver bedre vilkår

Foreninger for unge kræver bedre vilkår DUF Fokus marts 2010 Foreninger for unge kræver bedre vilkår Færre penge til spejdere, teater og politiske debatmøder. Hver femte forening for børn og unge er blevet ramt af kommunale nedskæringer de seneste

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Danmark mangler en ungdomspolitik

Danmark mangler en ungdomspolitik Side 1 2007 November DUF Fokus Danmark mangler en ungdomspolitik Som et af de få lande i EU har Danmark ingen overordnet ungdomspolitik. DUF ønsker, at en ungdomskommission skal bane vejen for en helhedsorienteret

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Foreninger vil integrere Ali og Aisha

Foreninger vil integrere Ali og Aisha DUF Fokus juni 2010 Foreninger vil integrere Ali og Aisha Nydanske unge lærer dansk, demokrati og samfundsengagement, når de går til spejder eller er aktive i elevråd og ungdomspolitik. Men mange foreninger

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning Fondsguide Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning September 2011 I ndholdsfortegnelse: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere