Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015"

Transkript

1 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer Tipstilskud, DUFs virksomhed Tipstilskud, tipsadministration Aktivitetstilskud Andet (salgsindtægter) Omsætning i alt Aktivitetsomkostninger Unge og demokrati Unge og foreninger Internationalt Tipsadministration Organisationsomkostninger Aktivitetsomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger Lokale omkostninger Sekretariat Øvrige omkostninger IT Andre personaleomkostninger Afskrivninger Administrationsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Renteindtægter Årets resultat

2 Specifikation 1 AKTIVITETSTILSKUD DM Budget Regnskab Forslag budget Udenrigsministeriet Miniprogramaftale Mellemøstprogram Administrationsbidrag Udenrigsministeriet i alt Undervisningsministeriet 44-tilskud Frivilligcharter/EU-midler Undervisningsministeriet i alt Integrationsministeriet Partnerskabsprojekt Krydsfelt Ny-Dansk Ungdomsråd Administration af integrationspuljer Kommunalvalg Integrationsministeriet i alt Deltagerbetaling Delegeretmøde Kursusvirksomhed Deltagerbetaling i alt Aktivitetstilskud i alt

3 Specifikation 2 UNGE OG DEMOKRATI DM budget 2014 Regnskab 2013 Forslag budget 2015 Strategiperiode jan - april 2015 Strategisk mål 1: Øget valgdeltagelse Strategisk mål 2: Repr. demokrati Strategisk mål 3: Primær aktør Strategiperiode maj - dec 2015 Strategiske mål D - Demokrati Aktivitetsomkostninger Lønandel 2, , Unge og demokrati, egenfinansiering Integration (ekstern finansiering) Aktivitetsomkostninger Lønandel 1, , Integration i alt Unge og demokrati, udgifter i alt

4 Specifikation 3 UNGE OG FORENINGER DM Budget Regnskab Forslag budget Strategiperiode jan - april 2015 Strategisk mål 1: Rammevilkår nationalt Strategisk mål 2: Rammevilkår kommunalt Strategisk mål 3: MO sætte og nå mål Strategisk mål 4: MO samarbejde lokalt Strategiperiode maj - dec 2015 Strategiske mål National organisationsudvikling Aktivitetsomkostninger Unge Aktivitetsomkostninger Lønandel 2, Unge i alt Foreninger Akvitivetsomkostninger Lønandel 2, Foreninger i alt Service Aktivitetsomkostninger Lønandel 2, Service i alt National organisationsudvikling Aktivitetsomkostninger Lønandel 2, NOU i alt Lønandel 9, Unge og foreninger, egenfinansiering Integration (ekstern finansiering) Aktivietetsomkostninger Lønandel 1, , Integration i alt Unge og foreninger, udgifter i alt

5 Specifikation 4 INTERNATIONALT DM budget Regnskab Forslag budget Indtægter Miniprogramaftale Mellemøst program Administrationsbidrag Indtægter i alt Udgifter Miniprogramaftale Mellemøst program Årsværk / lønandel 11, , Internationalt, udgifter i alt

6 Specifikation 5 TIPSADMINISTRATION DM Budget 2014 Regnskab 2013 Forslag budget 2015 Indtægter Tipstilskud Tipsadministration, indtægter i alt Udgifter Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Annoncer Advokat Revision Arkitekt IS-udvalg IS-markedsføring Tipsårsberetning Tipsudvalg Databaseudvikling Årsværk / lønandel 2, , Tipsadministration, udgifter i alt

7 Specifikation 6 ORGANISATIONSOMKOSTNINGER DM budget Regnskab Repræsentationer og medlemskaber CEFU Kontingenter Demokratiske organer Delegeretmøde Styrelse Forretningsudvalg Udvalg og arbejdsgrupper Formandskabshonorar Repræsentation, formandskab Repræsentation, generalsekretær Kommunikation Ungdomskommunepris Formidling (publikationer/web) Relationwise Medieovervågning MOer DUF 75 års jubilæum Forslag budget Årsværk / lønandel 4, , Øvrige, udgifter i alt

8 Specifikation 7 KAPACITETSOMKOSTNINGER DM Budget Regnskab Forslag budget Indtægter Husleje Administrationsbidrag, tipstilskud Andet Frivilligcharter Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt Udgifter Lokaleomkostninger Ejendomsskat El/varme Gartner Ejendomsvedligehold Rengøring Lokaleomkostninger i alt Sekretariatsudgifter Afdelinger Sekretariat Sekretariatsudgifter i alt Øvrige omkostninger Kontorhold Telefon Porto Forsikringer Gaver Revision Advokatbistand Småanskaffelser Afskrivning debitorer Gebyrer m.m Øvrige omkostninger i alt IT Udvikling Hardware og software Opkoblinger Netværksdrift / Hosting Hjemmeside, drift IT i alt Andre personaleomkostninger Efteruddannelse Stillingsannoncer/rekruttering Personalepolitik og medarbejdertilfredshed Frokostordning Andre personaleomkostninger i alt Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)* *Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket