OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)"

Transkript

1 OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud til DUF udgør i budgetforslaget t.kr Dette svarer til, at det samlede tipstilskud til DUF i 2014 er nedsat med 2,5 procent sammenlignet med 2012, svarende til t.kr Dermed er der fra 2012 til 2014 sket en nedsættelse af tipstilskuddet til DUF, som svarer til nedsættelsen for de tilskudsmodtagende organisationer. Denne parallelitet medfører, at tilskuddet til DUF stiger med t.kr. 420 i forhold til 2013, da tilskuddet til DUF midlertidigt blev reduceret i 2013 med t.kr Omsætningen forventes at være t.kr Det er en samlet stigning på t.kr. 419, svarende til 1,4 procent i forhold til 2012-niveau. Omsætningen stiger som følge af større aktivitetstilskud på det internationale område og integrationsområdet. Resultat Årets resultat i budgetforslaget er t.kr og skyldes blandt andet det generelt nedsatte tipstilskud til DUFs virksomhed i At underskuddet ikke er større, skyldes øget administrationsbidrag fra eksterne projekter. Eksternt finansierede projekter Udgangspunktet for de eksternt finansierede projekter (specifikation 6) er, at de er udgiftsneutrale for DUF, også i forhold til lønomkostninger. Lønomkostninger Lønomkostningerne stiger samlet set fra t.kr i 2013 til Egenfinansieringen for DUF 2014 er t.kr mod t.kr i Det samlede antal årsværk i 2014 er 34,6. Lønandelene angivet under specifikationerne er fordelt ud fra en vurdering af årsværk, der beskæftiger sig med de enkelte områder. Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte og indirekte med området, for eksempel i form af kommunikation, administration og ledelse. 1

2 HOVEDTAL Spec. Omsætning Kontingenter, medlemsorganisationer Tipstilskud, DUFs virksomhed Tipstilskud, tipsadministration Aktivitetstilskud Andet (salgsindtægter) Omsætning i alt Aktivitetsomkostninger Demokrati Ungdom Foreninger Kerneaktiviteter Eksternt finansierede projekter Administration af tipsmidler Aktivitetsomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger Lokaleomkostninger Sekretariat Øvrige omkostninger IT Andre personaleomkostninger Afskrivninger Administrationsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Renteindtægter Finansielle poster i alt Årets resultat

3 Specifikation 1 AKTIVITETSTILSKUD Udenrigsministeriet Miniprogramaftale Mellemøstprogram Dialogambassadører Administrationsbidrag Udenrigsministeriet i alt Undervisningsministeriet 44-tilskud Undervisningsministeriet i alt Integrationsministeriet Partnerskabsprojekt Krydsfelt Ny-Dansk Ungdomsråd Administration af integrationspuljer Integrationsministeriet i alt EU-formandskab YFJ Youth in Action EU-formandskab i alt Deltagerbetaling Delegeretmøde Kursusvirksomhed Deltagerbetaling i alt Aktivitetstilskud i alt

4 Specifikation 2 DEMOKRATI 16 års valgret/demokrati Strategiudvikling Strategiopstart Strategisk mål 1: valgdeltagelse Strategisk mål 2: repræsentative demokrati Strategisk mål 3: Unges demokratiske deltagelse Strategisk mål 4: Medier Årsværk / lønandel 2, , Demokrati, udgifter i alt

5 Specifikation 3 UNGDOM Strategiudvikling Strategiopstart Strategisk mål 1: Identitet og fællesskab Strategisk mål 2: Inklusion Strategisk mål 3: Samfundsengagement Strategisk mål 4: Uddannelse Strategisk mål 5: Erhvervsarbejde Årsværk / lønandel 2, , Ungdom, udgifter i alt

6 Specifikation 4 FORENINGER Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør Årsværk / lønandel 2, , Foreninger, udgifter i alt

7 Specifikation 5 KERNEAKTIVITETER Indtægter Deltagerbetaling delegeretmøde Kursusvirksomhed EU formandskab Kerneaktiviteter, indtægter i alt Service Interessevaretagelse Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet Strategisk mål 2: Foreningsdrift Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet Europa/YFJ Årsværk / lønandel 2, , Service, udgifter i alt National organisationsudvikling Konsulenttjeneste Kursusvirksomhed Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling Strategisk mål 3: Netværk og vidensdeling Strategisk mål 4: Medlemsudvikling Strategisk mål 5: Ny viden Årsværk / lønandel 2, , National organisationsudvikling, udgifter i alt (transport ) 7

8 ( transport) Øvrige Repræsentationer og medlemskaber CEFU Kontingenter Demokratiske organer Delegeretmøde Styrelse Forretningsudvalg Udvalg og arbejdsgrupper Formandskabshonorar Repræsentation, formandskab Repræsentation, generalsekretær Kommunikation Ungdomskommunepris Formidling (publikationer/web) Relationwise Medieovervågning MOer DUF 75 års jubilæum Årsværk / lønandel , Øvrige, udgifter i alt Kerneaktiviteter, udgifter i alt

9 Specifikation 6 EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER DM budget Regnskab Forslag budget Indtægter Internationalt Miniprogramaftale Mellemøstprogram Administrationsbidrag Internationalt, indtægter i alt Integration Partnerskabsprojekt Krydsfelt Ny-Dansk Ungdomsråd Administration af Integration Integration, indtægter i alt Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt Internationalt Miniprogramaftale Mellemøstprogram Årsværk / lønandel 10, , Internationalt, udgifter i alt Integration Partnerskabsprojekt Ny-Dansk Ungdomsråd Integrationspuljen Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd Strategisk mål 4: DUF som primær aktør Årsværk / lønandel 4, , Integration, udgifter i alt Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt

10 Specifikation 7 TIPSADMINISTRATION Indtægter Tipstilskud Tipsadministration, indtægter i alt Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Annoncer Advokat Revision Arkitekt IS-udvalg IS-markedsføring Tipsårsberetning Tipsudvalg Databaseudvikling Årsværk / lønandel 2, , Tipsadministration, udgifter i alt

11 Specifikation 8 KAPACITETSOMKOSTNINGER Indtægter Husleje Administrationsbidrag, tipstilskud Andet Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt Lokaleomkostninger Ejendomsskat El/varme Gartner Ejendomsvedligehold Rengøring Lokaleomkostninger i alt Sekretariatsudgifter Afdelinger Sekretariat Sekretariatsudgifter i alt Øvrige omkostninger Kontorhold Telefon Porto Forsikringer Gaver Revision Advokatbistand Småanskaffelser Afskrivning debitorer Gebyrer m.m Øvrige omkostninger i alt (transport ) 11

12 ( transport) IT Udvikling Hardware og software Opkoblinger Netværksdrift / Hosting Hjemmeside, drift IT i alt Andre personaleomkostninger Efteruddannelse Stillingsannoncer/rekruttering Personalepolitik og medarbejdertilfredshed Frokostordning Andre personaleomkostninger i alt Afskrivninger kontorinventar og ITudstyr m.v Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)* *Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket 12

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt... 11 Integration... 12 Økonomi

Læs mere

Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT

Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Repræsentantskabsmøde den / 2013. Dirigent Dansk Blindesamfunds Ungdom,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Revisorerklæring fra de folkevalgte revisorer 5 Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Tel.: 87 32 57 00 www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68. Aarhus Dusager 16 8200 Aarhus N

Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Tel.: 87 32 57 00 www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68. Aarhus Dusager 16 8200 Aarhus N Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aarhus Dusager

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Landsmøde 2. november 2014

Landsmøde 2. november 2014 Landsmøde 2. november 2014 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 2 Forslag til forretningsorden for landsmødet 2. november 2014... 3 Indkomne

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i Indre Missions regnskab 2011 Driften skal i balance Det er uholdbart, at IM's regnskab bliver ved med at vise underskud Af Erik Ramballe Hansen Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Årsregnskab 2007. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2007. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2007 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning... 5-6 Revisionspåtegning Revisionsudvalget... 7 Revisionspåtegning Ekstern revisor... 8-9 Anvendt

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis 8-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

danmarks almene boliger

danmarks almene boliger 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen. 2 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere