DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014"

Transkript

1 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC, Bo Belhage, Søren Knudsen, Klaus Bach, Jørgen Hansen, Carsten Hansen, Henrik W. Jensen, Hans Radich, Bo Wacker, Erik Steen Jørgensen, Jørgen Guldborg, Ole Olsen, Helge Krogh, Per Bøchman, Brian Samuelsson, David Gullberg, Trine Lindberg, Jens Kasler, Henrik Jess, Knud Rindbøll, Benny Niebling, Palle Rosendahl 1. Indskrivning Kassereren beregnede antal stemmer pr. fremmødt klub. 2. Valg af dirigent Henrik Sørensen fra CK Kronborg blev valgt. Dirigent startede med at konstatere, at regnskabet og de fire ændringsforslag var sendt ud for sent i forhold til gældende frist og bad bestyrelsens forklare dette. Bo Belhage (BB) forklarede at årsagen til den sene udsendelse var dels personlige årsager og dels at det havde været nødvendigt at afvente nogle beslutninger i DCU s bestyrelse, vedrørende den forestående strukturændring, inden de fremsendte forslag kunne fremsættes. Beslutninger som først blev taget efter den foreskrevne tidsfrist. Dirigenten bad forsamlingen tage stilling til bestyrelsen forklaring og forsamlingen valgte at fortsætte mødet. Kassereren gennemgik indskrivningslisterne af hensyn til senere afstemninger. Tinna Hansen og Kurt Hjort blev valgt som stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning Formanden aflagde følgende beretning: Sjællands distriktets 2014 sæson har været forskelligartet på mange fronter. Der har været såvel gode som mindre gode oplevelser. Lad beretningen starte med det mindre gode. Ledelsesmæssigt og organisatorisk har der været mangel på synlighed og direkte service. Året blev defineret som et mudder-år, hvor mange processer var nødt til at blive omlagt. Rent fysisk blev kontoret i Hareskoven nedlagt og flyttet til Idrættens Hus i et kontorfællesskab med DCU s hovedkontor. Samtidigt var der et skifte i forretningsfører-ansættelsen og endeligt en længerevarende omlægning af forretningsførerens funktionsområde fra direkte klubservice til IT opgaveløsninger i samarbejde med hovedkontoret. Bestemt ikke en nem startposition for vores nye forretningsfører, Henrik Kartin. Omlægningen af IT blev langt mere altfavnende end antaget og den lille hurtige web-applikation, tilmeldingshjemmeside, viste sig at kræve serveropgraderinger, licensdatabase integrationer og betalingsmodul samspil i en helt anden dimension end normalt for den slags opgaver. Da systemerne hænger sammen har dette fremstået for vores ryttere, som et endnu større problem, idet vores hjemtagning og resultatformidling er koblet sammen med de øvrige IT-systemer og det er Side 1

2 nok ikke for meget sagt at vores ryttere og klubfolk har været ret frustrerede. Læg dertil at en masse-død og rytternes chip indkøbt over de seneste år har ramt os med ca. 40% funktionsophør af de ældste chips samt en indlæringsperiode med de nye abonnements-chip, såsom tilkøb af yderligere tid på chippen osv., har gjort livet på landevejen, skoven og mudderet noget hårdt, ikke bare fysisk, i 2014 sæsonen. Det har desværre dog forståeligt nok men ikke desto mindre med urette, ledt til en del kværulanteri i forhold til vores bemanding af hjemtagere, kommissærer, kontorfolk, løbshjælpere osv. Det kunne vores folk godt have været foruden, da de i forvejen lægger al deres fritid og interesse i at gøre det så godt de kan for den sport og de ryttere de, når alt kommer til alt, virkelig elsker og holder af. I det organisationelle virke, har der været brugt virkelig meget energi på at få strukturerne til at fungere smidigt og godt. Det har ikke været nemt, og med udskiftninger flere steder i helhedsstrukturen, har der været nogle samarbejds-brikker, som har været meget svære at få til at falde på plads. Samtidigt har der været større udskiftninger i distriktsbestyrelsen, således at Lone Billehøj blev forfremmet til hovedbestyrelsen, mens Rikke Thaarup og Felix Jensen af personlige årsager blev nødt til at udgå af bestyrelsesarbejdet. Dette har naturligvis medført at mere arbejde skulle løftes af færre hænder. Det er i den situation svært at få enderne til at mødes og der er næppe tvivl om at distriktets medlemmer har kunnet føle og konstatere at distriktets-bestyrelsen ikke har været synlig i nær samme grad som tidligere. Har vi noget godt overhovedet at sige om 2014? JA! Retningen og arbejdet er lagt på skinner for servicen, så vores kerneydelses, support til løbsarrangerende klubber, bliver løftet gevaldigt i IT er ved blive omlagt generelt for licens og information, er på plads for løbstilmelding, er i slutfase for løbsafvikling og resultatformidling, arrangør-vejledninger og manualer er publiceret i let form og lige om hjørnet for den store manual. DCU's strategi er for klubudvikling og inddragelse er præsenteret første gang og kommer i høring i distrikterne frem mod kongressen, januar Dette skal hjælpe klubber som er aktive og skaber værdi for os alle men samtidigt give plads for dem som har et mindre ambitionsniveau og muligheder for løfte store opgaver. Endelig er økonomien på plads i distriktet i Den er stram, men top-trimmet og selvom der har været nedsættelse af administrationsafgiften (tidl. kaldet rygnummer-afgift) kommer distriktet igennem 2015 helskindet. Vi kan dog nok tåle lidt mere sul på kroppen og - især vores klubber har behov for en justering af rytternes løb-tilmeldings-pris. Kassereren vil gennemgå tallene. Et par personlige ord fra formanden. Distriktet og hele DCU har været igennem nogle større forandringer gennem de seneste år. Det politiske og administrative miljø er gennem mit formandskab blev ændret meget. De præmisser og opgaver, som lå til grund for min egnethed som formand, er næppe tilstede længere og jeg har ikke følt at min opgaveløsning af de nye og anderledes opgaver har været tilfredsstillende, hverken for mig selv eller distriktet. Derfor genopstiller jeg ikke til et genvalg. Jeg er glad for at jeg har kunnet bidrage i nogle år, men nu skal jeg hjælpe der, hvor mine kompetancer bliver anvendt bedst. Jeg har informeret ved formandsmødet 1½ måned før kongressen bredt, men det har været kendt i inderkredsen siden i Side 2

3 sommers. Jeg håber derfor, at medlmmer har haft god tid til at finde en ny god og dygtig leder. Jeg vil til enhver tid bistå med det er ikke længere mig, som skal have førertrøjen på. Debat om bestyrelsens beretning: Alan Rasmussen, Fix: Bestyrelsens beretning er mangelfuld. De udsendte forslag er kommet alt for sendt faktisk først dagen før. Derfor må de stryges af dagsordenen, da vi ikke har haft tilstrækkeligt tid til at sætte os ind i dem. Hvorfor nævnes det i øvrigt, at MTB og Cross ikke tidligere været med i distriktssammenhæng. De har været med i mange år. Bo Belhage: Mht. til MTB og Cross, så menes der, at disse discipliner nu er kommet under tilmeldingssystemet, nummerafgift, chips, tidtagning, osv. Det er helt nyt i distriktssammenhæng, at vi nu også varetager disses interesser. Dermed er det en ny distriktsopgave. Dirigenten: Mht. til at fjerne de fremsendte forslag fra dagsordenen, så har forsamlingen tidligere tilkendegivet, at man accepterer bestyrelsens forklaring på den sene fremsendelse og besluttet at fortsætte mødet. Bestyrelsens beretning blev godkendt ved afstemning, dog med en stemme imod. 4. Udvalgenes beretninger B&U udvalget: BU udvalget har for 2014 bestået af: Formand: Mads Hansen, Team Cycling Ringsted Medlem: Henrik Sørensen, CK Kronborg Medlem: Rikke Houmøller Amager Cykel Ring (udtrådt pr. XX.) herefter vakant BU udvalget arbejder efter 3 strategiske initiativer for Tilvækst af ryttere (drenge & piger) til cykelsporten I samarbejde med DCU, DCU-Jylland/Fyn er der for 2014 videreført klippekortsordning for U11(P) og U13(P) ryttere hedder nu prøvelicens og er udvidet til også at omfatte U15 og U16(P). Ordningen har givet en rytter, som er tilknyttet en klub i DCU-regi mulighed for at køre op til 5 løb uden at skulle indløse licens eller erhverve chip. Ordningen har været administreret af dommervognen, som har forestået udlån af chip og lånenummer. Det er vurderingen af administrationen er foregået gnidningsfrit. Tak for et godt samarbejde på denne front til folkene i dommervognen. I forhold til tilvæksten, er det vurderingen, at ordningen har været en succes og bidraget væsentligt til at der kom mange børn ud at køre løb i løbet af året og har bevirket at der gennem hele sæsonen også her til sidst har været tilfredsstillende antal startende børn i de U11/(P)-U13/(P) klasserne. I samarbejde med NBC blev der ved forårets arrangeret et foredrag om kost i forhold til Børn og cykling. Indbudte fra såvel forældre, ledere og børn, hvor forældre i forlængelsen med afleveringen kunne få lidt ekstra med hjem i bagagen. Der var bred tilslutning arrangementet. Side 3

4 CROSS initiativet. Udvalget har i samarbejde med Cross udvalget gennemført se Cross udvalgets beretning. Talentudvikling (drenge & piger) I sæsonen 2014 er ydet tilskud til to distriktsture. I foråret deltog 6 U17 drenge2 det tjekkiske etapeløb GP Matousek. Løbet køres den maj i byen Jericko. Det er 38. gang det afholdes og det har deltagelse fra 12 lande, heriblandt flere østeuropæiske landshold, så feltet bliver stærkt. Etapeløbet omfatter, som noget nyt, en prolog på 1,8 km. 2 kuperede og krævende landevejsløb på 75 og 79 km, et gadeløb på 23 km og afsluttende en enkeltstart på 15,5 km. Følgende ryttere deltog: Timothy Berthold Hansen (Ordrup), Andreas Lorentz Kron (DCR Ballerup), Mikkel Bjerg (Lyngby), Jacob Egholm (Roskilde), Mathias Larsen, (Roskilde), Julius Johansen (Hillerød). Tilskuddet udgjorde ca kr. I August deltog 8 drenge og 3 piger i det 22. Kids-tour i Berlin. 4 U13, 4 U15 drenge og tre U16P deltog. Ledere var Gitte Hjort NBC, Hanne Malmberg, Bo Wacker RCR og Henrik og Viktor Blicher KCR samt Thomas Erringsø. Tilskuddet udgjorde ca kr. Det er vurderingen, at også U13 drengen havde en stor oplevelse af at deltage på turen, og fik opbygget gode relationer på tværs af klubber og på tværs af årgangene. Udvalget indstiller at begge klasser skal søge om at opnå deltagelse også i Det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at vi anvender dette løb til pigerne og vil afsøge marked for rene pigeløb. Vores målsætning for 2015 er, at der kan ydes tilskud til at det samme antal hold udsendes på distriktsture, dvs. U13, U15, U16P og U17 Side 4

5 En ren og etisk cykelsport. En væsentlig andel af udvalgets arbejde har for i år bestået i at varetage de administrative opgaver i forhold til at give ryttere dispensation til at køre i en lavere klasse end dåbsattesten tilkendegiver samt oprykke dem igen såfremt de har indkørt 5 point. I sammenhæng med, at der blevet lavet en fælles licens ansøgningsportal i regi at DCU, opstod der et behov for, at lave relativt rigide regler om, at børneryttere skulle starte sæsonen i deres rigtige aldersklasse. Det har på den ene side sikrer det, at alene ryttere, der har fået tildelt en dispensation, kører som nedrykket ryttere. På den anden side, har det givet anledning til megen forklaring til især forældre som ikke har haft forståelse for manglende dispensation, trods at godt en placering i den bedste to tredjedel af feltet.!! I den sammenhæng skal lyde en tak for et godt samarbejde med klubbernes B&U ansvarlige bl.a. i forhold til at selvindstille dispenserede ryttere til genoprykning. Denne udfordring har især været tilstede i forhold til klippekortsryttere, hvor der ikke foreligger en statistik. Vi er ikke bekendt med at ryttere utilsigtet for forblevet i for lav klasse. Vi administrer oprykning med udgangspunkt i Kap , 17-4, 18-4 og 19-4 fra de sportslige regler, som anfører, at det er en sportslig vurdering om der skal foretages oprykning. Vi mener også dette er i overensstemmelse med AKT projektet fra DCU om sen/langsom specialisering af vores børneryttere. Til fortolkning af disse regler, er for det første at der ikke er automatik, men når ryttere nærmede sig de 64 point blev de vurderet om oprykning kunne komme på tale. Fremadrettet vil vi fastholde at oprykning afventer B&U DM. Omvendt vil kravene til antallet af point, således at oprykkede drenge ikke først oprykkes til allersidst løb i sæsonen, men få mulighed for at køre flere løb i den oprykkede klasse. Således at en større andel af U13 til U15 klasserne rykker op lige umiddelbart efter B&U DM. Det giver større sportslige udfordringer til de oprykkede rytter, og giver bedre mulighed for sportslige succes for de alle tilbageværende ryttere. For U11 klassen er det vores holdning, at der skal udvises en særlig lyst fra rytteren om oprykning til U13 før den bliver gennemført. Debat om B&U udvalgets beretning: Udvalget var ikke repræsenteret på mødet og der var ingen kommentarer til den udsendt beretning. Kommissærudvalgets beretning: Sæsonen på landevejen 2014 er gået godt. Vi har de sidste par år haft tilgang af nye kommissærer, som alle er kommet godt i gang. Det betyder at vi har kunne besætte alle løb, med det normerede antal kommissærer. Og det er vores indtryk at der er tilfredshed med det arbejde vi udfører. I starten af Side 5

6 sæsonen indgik vi en aftale med Distriktsbestyrelsen om, at chefkommissæren skulle være til rådighed for klubberne så tidligt som muligt. En ordning som vi mener er kommet godt i gang, og som vi løbende har arbejdet på at implementere. På banen har vi ligeledes haft en god sæson. Her har vi også har fået nye folk ind. Vi nærmer os snart det positive problem, at vi ikke kan give vores kolleger alle de opgaver de ønsker. Der er en god dialog med baneledelsen omkring vores opgaver, og vi har fået et solidt team op at stå. Vi har i den forgangne sæson arbejdet på at rekruttere kommissærer på MTB og Cykel Cross, en opgave der ikke helt er lykkedes endnu. Det har betydet, at vi ved enkelte løb ikke har været så synlige som ønsket. Dialogen med distriktsbestyrelsen har især drejet sig om, at vi skulle forsøge at rekruttere fra MTB-klubberne, hvor vi blandt andet har overvejet muligheden for at inviterer til en temaaften for medlemmer, der kunne være interesseret i at blive kommissærer. Dette er endnu ikke gennemført. En udfordring der har fyldt meget, har været en tvist i mellem vores distrikts udvalg og den nyvalgte formand for DCU s Kommissærudvalg. Sagen opstod i forbindelse med optakten til valget, hvor der ikke var opbakning på tværs af de to distriktsudvalg til de to kandidater, der var fundet henholdsvis på Sjælland og Jylland/Fyn. Til vores ærgrelse blev vores opfordringer om at mødes og drøfte alternativer ikke imødekommet og det udviklede sig til en uskøn personkrig, hvor der blev begået fejl fra begge sider. På et møde i maj, blev dialogen genoptaget ved mellemkomst af DCU s formand. Siden mødet blev afholdt føler vi dog ikke at det er blevet bedre. Der kommer stadig ikke informationer til vores medlem i udvalget, ligesom det på kongressen lovede aktivitetsniveau ikke er synligt. Senest er budget for 2015 blev udarbejdet og forelagt DCU s bestyrelse, uden at involvere vores medlem i udvalget. Vi har gennem hele forløbet fastholdt, at den lovede åbenhed og de lovede aktivitetspunkter skulle igangsættes, herunder møder hvor udviklingen af vores arbejde kunne drøftes. Det er ikke vores oplevelse, at det er sket, og vi har derfor igen henvendt os til udvalgets formand og forholdt ham, at vi ikke har tillid til, at han kan løfte opgave. Vi har drøftet situationen med vores kommissærkolleger i distriktet, og der er fortsat opbakning til vores udvalg, og vi vil derfor arbejde videre med at forsøge at påvirke udviklingen for kommissærer, ikke kun i vores distrikt men også nationalt. Debat om kommissærudvalgets beretning Bo Belhage: Vi har i år haft svære arbejdsforhold omkring kommisærudvalget. Er det korrekt forstået, at kommissærudvalget til næste år vil være mere lokalt orienteret? Hans-Chr. Lykkegaard, kommisærudvalget: Det er korrekt, for såvidt, at DCU s kommisærudvalg ikke ønsker at gøre brug af vores ressourcer. Vi skal nok i vores udmeldinger være tydelige om rækkevidden af vores tiltag. Jørgen Guldborg, Politiets IF: Jeg vil gerne rose beretningen for at være meget sober, men vil samtidig gerne opfordre til, at man fortsat arbejder på at løse de uoverensstemmelser, der måtte være i kommissærudvalget. Per Bøchman: Jeg er helt sikker på, at det sjællandske og det jysk/fynske kommissærudvalg nok skal finde hinanden på trods af differentierende opfattelser. Hans-Chr. Lykkegaard: Vi vil godt gøre opmærksom på, at vi ikke stiller os udenfor. Vi konstaterer blot, Side 6

7 at der ikke foregår ret meget kommunikation imellem Sjælland og Jylland på nuværende tidspunkt. Alan Rasmussen, CK Fix: Jeg vil gerne opfordre til mere debat omkring dette emne. Bo Belhage: Det nævnes i beretningen, at kommissærudvalget ikke føler sig inddraget i forhandlinger omkring budget og det undrer mig. Jan Kreutzfeldt, kommissærudvalget: Jeg har selv deltaget i møder om bl.a. budget, men har ikke fået kommunikeret dette videre. Dommervognens beretning: Bo Belhage: Vi har haft en del udfordringer med at få tilmeldingssiden til at fungere, som vi har ønsket det, men vi er ved at være på plads. Der er stadig nogle udfordringer med at håndtere forskellige discipliner. Desuden har der været rigtigt mange tekniske problemer med chips i løbet af sæsonen. P.t. er ca % af vores gamle chips ved at dø. Det betyder, at rytterne simpelthen ikke får registreret deres tid. Det er rigtigt ærgerligt, når vores folk i dommervognen efterfølgende bliver overfuset af vrede ryttere, m.m., fordi de ikke er kommet på resultatlisten eller at denne er forkert. Det er simpelthen, fordi chip en ikke har virket. Enten fordi den er blevet for gammel eller fordi den ikke er blevet aktiveret eller fornyet. Vi er begyndt at generere en liste efter hvert løb med de chips, som enten er blevet for slidt eller hvor batteriet er ved at dø. Den gør chip en selv opmærksom på. Når vi når frem til landevejsløbene igen vil der blive strammet op på det punkt således, at hvis man går igennem indskrivningen og får at vide, at ens chip er ved at dø og ikke gør noget ved det, så vil man simpelthen ikke får registreret en tid. Det er rytterens eget ansvar at sørge for, at deres eget udstyr er i orden. Den besked må I meget gerne give videre til jeres ryttere. Det har været en meget hård sommer for vores hjemtagere, fordi de er nogle gange er blevet svinet til og det er bare ikke fair. Erik Steen Jørgensen, veteranudvalget: I forbindelse med DBC s Post Cup var der nogle ubehagelige problemer omkring afregning af dommervogn og afspærring. Kan man gøre noget ved det? Bo Belhage: Bestyrelsen har fremlagt et forslag om en omlægning af bl.a. betaling af dommervognen. Såfremt dette forslag bliver vedtaget senere vil afregning af chauffør og afspærring indgå i det faste beløb, der betales for dommervognen. Carsten Hansen, bestyrelsesmedlem: Det blev på forårets formandsmøde besluttet, at den arrangerende klub skal stille med en hjælper til dommervognen, når der afholdes cykleløb. Det er kun sket i to tilfælde. Vi skal i øvrigt passe bedre på afspærringsmaterialet. Det blev sidste år repareret for kr ,- og det skal vi til igen. Så venligst pas bedre på det. Henrik Mielke, RCR takkende folkene i og omkring dommervognen for det store arbejde, de laver hver weekend. Cross udvalgets beretning Side 7

8 Henrik Sørensen, cross udvalget: Vi har haft travlt i Vi er kun fire mennesker: Alan Lange og jeg, samt Anders Bystrup og Ole Thomsen i Jylland. Fokus i år har været på at få ansat en cross landstræner og damerekruttering og så havde vi besluttet, at 2014 var året, hvor vi skulle have et UCI cross løb på dansk grund. Ansættelse af landstræner er sket i samarbejde med Lars Bonde og vi var lidt overraskede over at få syv meget velkvalificerede ansøgere. Resultatet var, at Kim Petersen blev ansat i juli måned. Kims målsætning er at oparbejde en talentmasse startende i U15 og op til U19. Derudover skal han støtte de eksisterende ryttere op til U23, så de ikke blive overladt til sig selv. Kim har allerede planlagt/afholdt tre samlinger med ca. 25 deltagere på den sidste. Han har også været til EM med et fuldt hold på 5 U19 ryttere og en U23 rytter og kom hjem med en 5. plads i junior til Simon Andresen, som er helt enestående i junior. P.t er Kim i Belgien for at kigge på U23 og elite. Vi har i sommer haft et samlet dameprojekt sammen med MTB- og dameudvalget. Desværre har det været svært at sætte i gang bl.a. pga. forskellige i sæsoner. Der har til gengæld været afholdt en damesamling i Jylland med næste 30 deltagere. Vores helt store udfordring har været tilmeldingssystemet. Dette er ikke en kritisk af systemet, men der er nogle fejl og mangler, som vi mener, der bør arbejdes på. Systemet kan f.eks. ikke håndtere cross forskudte sæson, der betyder, at nuværende U17 ryttere kører i U19 i cross sæsonen. Et andet problem er, at når en udenlandsk rytter tilmelder sig, så får han/hun en kvittering med navnet på en dansk licensrytter. Det var der desværre et par meget uheldige eksempler på i CK Kronborgs UCI løb, hvor man bl.a. pludselig havde Lars Bak og Amalie Didriksen på startlisten. Det skal der gøres noget ved. Vi synes, at hvis man sende et signal om, at discipliner udover landevej er velkomne, så skal systemet også kunne håndtere dem. UCI cross løbet i Helsingør med CK Kronborg som arrangør var en stor succes og vi regner med, at det vender tilbage til næste år. Vi har fået en cup på plads. Både i Jylland og her på Sjælland. På Sjælland hedder den Cycling Culture Cup. Der vil være et samlet resultat af Cup en og Cycling Culture har udloddet en cykel som præmie. Vi at alt dette kan være med til at motivere flere til at deltage i cross løb. Fremadrettet vil vi gerne tage fat i aldersgruppen år som indsatsområde. Dette som supplement til landstrænerens arbejde, der starter i U15. Et tiltag kunne f.eks. være at lave nogle kortere og mindre baner, som man gør i udlandet. Debat om udvalgets beretning: Bo Wacker, repræsentantskabet: Hvad er årsagen til, at samarbejdet mellem private aktører, DCU og DGI omkring sommer cross ikke bliver nævnt? Der kører en privat cross cup sideløbende med DCU s løb med træning, hvor der er flere til træning end, vi er til løb. Er det ikke vigtigt at arbejde videre med disse Side 8

9 tværgående projekter for at skabe mere aktivitet? Henrik Sørensen: Det er en forglemmelse fra min side. Det er et spændende projekt med stor tilslutning. Henrik Kartin, forretningsansvarlig, kommenterede de spørgsmål som udvalgets beretning stillede omkring tilmeldingssystemet. Henrik Mielke takkende for de tværgående aktiviteter, der har været på cross området på landsplan. Det har givet nogle spændende oplevelser til vores ryttere. Bo Wacker: Hvorfor er baneløb ikke med under tilmeldingssystemet? Henrik Kartin henviste til, at DBC har udviklet deres eget system og at der allerede er en aftale med Odensebanen om at udvikle de nødvendige funktioner på systemet, da tilmelding til baneløb er endnu mere komplekst end landevejstilmelding. Måske skal de øvrige baner blot koble sig på DBC s system. Jimmi Madsen, DBC: Bekræftede, at det er nødvendigt at have en person med tæt kendskab til sporten til at deltage i udviklingen af et sådant system, da det er meget komplekst. Bo Wacker: Kan man så ikke på DCU s hjemmeside lave et fælles link, der henviser til de forskellige systemer, så rytterne kun skal gå ind et sted? Henrik Kartin: Alle landevejs-, cross- og baneløb er allerede lagt ind som propositioner på det fælles tilmeldingssystem. I baneløbenes propositioner er der henvisning til deres eget tilmeldingssystem. Rudy Brems, KCK: Det er fint, at vi har fået en Cycling Culture Cup i Cross, men det er lidt ærgerligt, at det ikke er blevet koordineret med arrangørernes lokale sponsorer. Vi har jo fået penge fra den lokale sponsor. Så nytter det ikke noget, at navnet på løbet bare bliver ændret fra central hold. Hvad får vi ud af Cup sponsoratet? Henrik Sørensen: Vi er naturligvis ikke interesseret i at spænde ben for klubberne, så det må vi blive bedre til i fremtiden. MTB udvalgets beretning: Klaus Bach: Det har været et rigtigt godt år. Takket være Per Mikkelsen, formand for vores landsudvalg, har vi fået et rigtigt velfungerende udvalg op og køre med i alt personer med tidtagning og speaker til løbene. Vi har fået et tættere samarbejde med DCU, som vi glæder os til at videreudvikle. Under landstræner Mads Bødker har vi har 4 træningssamlinger med ca. 50 børn. Vi har haft sporbygningsseminar, hvor man har kunnet udveksle erfaringer omkring det at bygge MTB spor. Rent sportsligt har der også været stor succes. Annika Langvad blev verdensmester for tredje gang, Simon Andreasen blev verdensmester for U19 og Marlene Degn fik VM sølv. Det går rigtigt godt med den nye landstræner, som vi venter os meget af. Debat om udvalgets beretning: Side 9

10 Der var ros til udvalget fra salen for de resultater, der er opnået ved at samarbejde på tværs af øst og vest. Dameudvalgets beretning: Udvalget var ikke repræsenteret. Veteranudvalgets beretning: Der har igen været kørt med store felter, på såvel bane som landevej, ligeledes har tilgangen været flot. Mange løb er kørt, trods en lang periode midt på sommeren, hvor der ingen løb var. DM landevej. Klubberne på Lolland Falster afholdte årets DMer, to meget flotte arrangementer, samt flot fremmøde, og da vejret var med os, så blev det en flot weekend. Meget stor tak til de to klubber. DM bane 2014 er i skrivende stund ikke kørt. Løbet er planlagt til 6. og 7. december. Som sidste år arrangeret af DBC på Ballerup banen, under ledelse af Palle Rosendahl. NM Landevej. Årets nordiske mesterskab blev afholdt ved Sandefjord i Norge, med stor dansk deltagelse. Norge blev bedste nation, men de danske veteraner klarede sig ganske flot. I linjeløbet indkørte de 4 guld, 5 sølv og 2 bronze. Enkelstart 2 guld, 3 sølv og 2 bronze. WM bane Manchester. Tolv rytter - 10 herre og 2 damer deltog ved årets WM bane. De herre og damer kom hjem med 6 guldmedaljer, 4 sølv, 1 bronze, 3 verdensrekorder og samlet blev Danmark tredje bedste nation. Udvalget søgte DCU om 8000, kr. til rejseomkostninger, dette kunne dog ikke bevilliges. Så alle omkostninger var altså egenbetaling. Tak til trænerne. WM landevej Slovenien. Her blev det også til medaljer. Udvalget har dog ikke fungeret optimalt siden kongressen i januar. Side 10

11 Udvalget består af Kim Ryan Hansen som formand, Svend Erik Hansen Jylland /Fyn Jan Høegh Sjælland og Erik Steen Jørgensen, Af private grunde har Kim og Jan ikke fungeret. Jan har trukket sig, han ønsker ikke at være med i udvalget. Udvalget har søgt om regelændring for årgang Således at der køres en klasse H 70, i felt med H 60, men med separat præmierække. Altså efter samme regel som DM bane og landevej. Debat om udvalgets beretning: Henrik Sørensen, CK Kronborg roset Erik Steen Jørgensen og Sv. E. Hansen for det arbejde de har gjort i veteranudvalget. Kommentarer til B&U udvalget: KCK: Der er lidt ærgerligt, at der ikke er en repræsentant for hverken B&U udvalget eller dameudvalget til stede, da det er to af de områder der satses mest på i øjeblikket. Henrik Mielke, RCR: Bemærkede, at der i sæsonen har været god skik omkring op- og nedrykning i B&U klasser. HM ville også gerne have endnu klarere retningslinier for op- og nedrykning. Kommentarer til dameudvalget: Søren Knudsen, distriktet: Distriktet har startet et initiativ for piger fra U16P til DA, hvor vi tilbyder træningsvejledning til de piger, der ikke kører på team. Det er undertegnede og Henrik Kartin, der kører projektet. Per Bøchman, neutral service: Vi vil gerne have besked i god tid, hvis der til et løb, hverken er politi eller race marshalls tilstede, så vi kan dækket løbet rigtigt. Alle beregninger blev godkendt af salen. 5. Gennemgang af regnskabet. Kassereren gennemgik regnskabet, samt det kommende års budget. Konklusionen var, at selv om det er lykkes at rette op på underskuddet fra sidste år, så er det nødvendigt med øgede indtægter i Side 11

12 fremtiden, da distriktets kasse ellers vil være tom i løbet af ca. 5 år. Regnskabet og det kommende budget blev godkendt. 6. Behandling af forslag til DCU s kongres Bo Belhage præsenterede bestyrelsens tanker omkring finansieringen af distriktets arbejde i fremtiden med udgangspunkt i den nye klub struktur. Konklusionen omkring disse tanker var, at bestyrelsen fremlagde fire forslag til ændring af henholdsvis startpenge, dommervognsafgift og kontingent til distriktet. Disse ændringsforslag blev fremlagt under punkt 7. Herefter blev ordet givet videre til strukturudvalget ved Henrik Jess, næstformand i DCU s bestyrelse, m.fl. der fremlagde det nyeste oplæg til den nye klubstruktur. Det nye oplæg til den nye struktur blev generelt godt modtaget af de tilstedeværende. Udvalget blev dog opfordret til at være opmærksom på at gennemføre ændringerne i et tempo, så alle kan følge med. 7. Behandling af indkomne forslag vedrørende distriktet Bestyrelsen fremlagde fire ændringsforslag: Forslag 1. Med baggrund i resultatet af seneste års regnskaber og de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås startpengene for Distrikt Sjælland hævet til følgende taktster: A, B, C, C, Dame A, Dame B, Dame 45, Junior, H40, H50, H60 kr. 100,- U17 kr. 80,- U11 U16P kr. 60,- Servicebil/Service kr. 30,- Forslag 2. Med baggrund i resultatet af seneste års regnskaber og de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås startpengene: Reguleret efter Danmark Statistiks prisindex, dog således, at reguleringen første udløses for hver gang startpengetaksterne er steget mere end 5,- kroner. Side 12

13 Forslag 3. Med baggrund i de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås: klubkontingentet nedsat fra kr ,- til kr ,-. (Klubkontingentet består for så vidt af 3 kontingenter på kr ,- til administration og kr ,- til møder). Forslag 4. Med de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås: Afgiften til dommervognen hæves fra kr ,- til kr ,-. (Den nye afgift inkl. transport af dommervognen og afspærringsmateriel til og fra løbsarrangementer). Kommentarer til fremlæggelsen: Fremlæggelsen af de fire forslag blev fulgt at en kort debat omkring sponsorater til distriktet. Konklusionen blev, at det er et meget stort stykke arbejde, som der ikke er ressourcer til i bestyrelsen. Afstemning om forslagene: De fire forslag blev vedtaget af forsamlingen. 8. Termin Punktet udgik pga. manglende tid. 9. Valg til distriktsbestyrelsen 9.1 Formand - afgående Bo Belhage ønskede ikke genvalg. Klaus Bach, DMK blev valgt som ny formand for distriktet for 2 år. 9.2 Bestyrelsesmedlem afgående Klaus Bach ønskede ikke genvalg. Henrik Jappe, Roskilde Cykle Motion blev valgt for 2 år. 9.3 Bestyrelsesmedlem Carsten Hansen blev genvalgt for 2 år. 9.4 Bestyrelsesmedlem Vakant. Tom Eklund, VFC blev valgt for 2 år. 10. Valg af 2 suppleanter til distriktsbestyrelsen Side 13

14 10.1 Afgående Rikke Thaarup ønskede ikke genvalg. Bo Belhage blev valgt for 1 år Afgående Felix Jensen ønskede ikke genvalg. Kenneth Didriksen, ACR blev valgt for 1 år. 11. Valg af kritisk revisor og suppleant 11.1 Kritisk revisor Afgående J. Anker Nielsen blev genvalgt for 2 år Suppleant Afgående Jens Lindblom blev genvalgt for 1 år. 12. Valg til distriktets B&U udvalg 12.1 Formand Mads Hansen blev genvalgt for 2 år Medlem Kenneth Didriksen, ACR blev valgt for 1 år Medlem Vakant 13. Valg til distriktets kommissærudvalg 13.1 Formand Lars Gronemann blev genvalgt for 2 år. 14. Valg til DCU s repræsentantskab Følgende repræsentanter blev valgt for 2 år, i nævnte rækkefølge: Casper Møller, Lyngby CC Alan Lange, Sorø BC Henrik W. Jensen, Roskilde CR Erik Steen Jørgensen, ABC Jimmi Madsen, DBC Søren Knudsen, VFC Carsten Hansen, Greve CC 15. Valg af 5 suppleanter til repræsentantskabet Følgende repræsentanter blev valgt for 1 år, i nævnte rækkefølge: Helge Krogh, KCK Ole Olsen, CK Kronborg Palle Rosendahl, VFC Ane Simonsen Ib Lisson, Tissø Cykle Ring Side 14

15 16. Indstilling af 1 medlem til DCU s Veteranudvalg Afgående Jan Høeg var ikke villig til genvalg. Henrik Zachariassen, ABC blev valg for 1 år. 17. Indstilling af 1 medlem til DCU s Dameudvalg Afgående Line Peronard var ikke villig til genvalg. Tina Didriksen, Amager CR blev valgt for 1 år. 18. Indstilling af 1 medlem til DCU s B&U udvalg Mads Hansen, Team Cycling Ringsted blev genvalgt for 1 år. 19. Indstilling af 1 medlem til DCU s MTB udvalg Franks Møller Jensen blev genvalgt for 1 år. 20. Indstilling af 1 medlem til DCU s Cross udvalg Henrik Sørensen, CK Kronborg blev genvalgt for 1 år. 21. Indstilling af 1 medlem til DCU s Kommissærudvalg Jan Kreutzfeldt, Greve CC blev genvalgt for 1 år. 22. Valg af rytterrepræsentant Afgående Benjamin Hansson ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen fik mandat til at finde en egnet kandidat. 23. Eventuelt Terminsansvarlig Henrik W. Jensen opfordrede de sidste klubber til at melde deres ønsker ind til næste års løbstermin. Referent: Henrik Kartin Side 15

DCU Distrikt Sjælland Referat af formøde 22. oktober 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af formøde 22. oktober 2014 Tilstede: Se deltagerliste sidst i dokumentet. 1. Indskrivning 2. Velkomst Bo Belhage (BB) bød velkommen. 3. Mødeleder Torben Ridder blev valgt. 4. Generel orientering fra Bo Belhage (BB) 12 klubber har

Læs mere

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året.

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Årsmøde DCU Distrikt Sjælland 2013 Referat. Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Pkt. 1 Valg af dirigent: Alan Lange Pkt. 2 navne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7. november 2016

Bestyrelsesmøde 7. november 2016 Bestyrelsesmøde 7. november 2016 Deltagere: Klaus Bach (KB), Charlotte Frank (CF), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH), Bo Belhage (BB), Martin Eckhof (ME), Carsten Ritter (CRI) og gæster Lars Gronemann

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt Referat Bestyrelsesmøde Tid: Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Deltagere: Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013. LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013. LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2013 LØRDAG DEN 22. JUNI Kl. 17.00-19.30 PÅ HOTEL KONG VALDEMAR I VORDINGBORG DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og indstillede herefter på bestyrelsens

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Velkommen til. DM omnium U19, Derny- Pace og U17 Parløb. I Ballerup Super Arena torsdag 04. december 2014. kl: 18.30-22.00

Velkommen til. DM omnium U19, Derny- Pace og U17 Parløb. I Ballerup Super Arena torsdag 04. december 2014. kl: 18.30-22.00 Velkommen til DM omnium U19, Derny- Pace og U17 I Ballerup Super Arena torsdag 0 kl: 18.30-22.00 Løbsdag: torsdag 0 kl: 18.30-22.00 Kl: 18.30 1. Start DM Omnium U-19 DM Omnium U19. 1.afdeling Omgang på

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Der er ingen indvendinger fra distrikterne til forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Bestyrelsesmøde. Der er ingen indvendinger fra distrikterne til forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 8. december 2015, kl. 09.00 16.00 Sted: DCUs kontor, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob

Læs mere

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Referat af Midtvejskongres 2011 lørdag den 25. juni 2011 kl. 17.00 19.30 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Formand Tom Lund bød alle velkommen til midtvejskongressen 2011. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Mødedato: Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 09.00-16.00 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Mødedeltagere: Niels Sørensen, Jakob Knudsen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, David Gullberg,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. 2. stævne og Claus Dalsgaards 4000m Holdmatch. I Ballerup Super Arena torsdag 23. oktober 2014. kl: 18.30-22.00

Velkommen til. 2. stævne og Claus Dalsgaards 4000m Holdmatch. I Ballerup Super Arena torsdag 23. oktober 2014. kl: 18.30-22.00 Velkommen til 2. stævne og Claus Dalsgaards 4000m I Ballerup Super Arena torsdag kl: 18.30-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 18.30-22.00 Kl: 18.30 1. Start Hold 4000m Holdforfølgelsesløb 1. Heat Team Vivelo IBT

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen til. DM omnium U19, Derny- Pace og U17 Parløb. I Ballerup Super Arena torsdag 04. december kl:

Velkommen til. DM omnium U19, Derny- Pace og U17 Parløb. I Ballerup Super Arena torsdag 04. december kl: Velkommen til DM omnium U19, Derny- Pace I Ballerup Super Arena torsdag 04. december 2014 kl: 18.30-22.00 4. december 2014 Side 1 af 11 Kl: 18.30 1. Start DM Omnium U-19 DM Omnium U19. 1.afdeling Omgang

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DM weekend 14. - 15. november 2015

DM weekend 14. - 15. november 2015 DM weekend 14. - 15. november 2015 Junior DM omnium Veteraner - 14. nov. 1 Kristian Kaimer Eriksen ABC 51 Bo Wacker Roskilde Cykel Ring 2 Julius Johansen CC Hillerød 52 Brian Wulff Frederiksen Greve CC

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Velkommen til. EM Derny, 50km Int. Parløb og 3.stævne 1. November. I Ballerup Super Arena lørdag 01. november kl:

Velkommen til. EM Derny, 50km Int. Parløb og 3.stævne 1. November. I Ballerup Super Arena lørdag 01. november kl: Velkommen til EM Derny, 50km Int. Parløb og 3.stævne 1. I Ballerup Super Arena lørdag 0 kl: 10.00-22.25 Løbsdag: lørdag 0 kl: 10.00-22.25 Kl: 10.00 1. Indl. Heat Derny Heat 1 Indledende Heat - EM Derny-Pace

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 8 Anti Doping

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 8 Anti Doping REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 2. december 2014, kl. 9.00-17.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Klub information Revideret 16/2 2017

Klub information Revideret 16/2 2017 Klub information Revideret 16/2 2017 Kontingentsatser for distriktets klubber Distrikt Jylland-Fyn 2017: Basisklub: Kr. 1.000,-. (Basisklub kontingent opkræves af DCU i 2017) Sportsklub: Kr. 4.500,-. *

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 00 Fremmøde: Der var mødt 35. 01 Valg af dirigent: Kirsten Nielsen 02 Valg af protokolfører: Erik 03 Formandens beretning: Der vedlægges bilag efter renskrivning

Læs mere

DM i Omnium for herre elite og dame elite

DM i Omnium for herre elite og dame elite Dansk Bicycle Club præsenterer: Billede Foto: Juel FT DM i Omnium for herre elite og dame elite Torsdag d. 17. december 2015 kl. 18.00 Ballerup Super Arena DM Omnium reglement Gælder både Damer og Herrer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Godkendelse af dagorden Søren Johansen inviteres ind til mødet for at informere om hjemmesiden. Se under eventuelt.

Godkendelse af dagorden Søren Johansen inviteres ind til mødet for at informere om hjemmesiden. Se under eventuelt. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 8. oktober 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Lone Billehøj (LBI), Jakob

Læs mere

Resultat oversigt for. DBC Derny Mesterskab og Uoff. DM i Keirin. I Ballerup Super Arena torsdag 03. december 2015. kl: 18.15-22.

Resultat oversigt for. DBC Derny Mesterskab og Uoff. DM i Keirin. I Ballerup Super Arena torsdag 03. december 2015. kl: 18.15-22. Resultat oversigt for DBC Derny Mesterskab og Uoff. I Ballerup Super Arena torsdag 3. december 5 kl: 8.5 -. 3. december 5 Side af 3 Løbsdag: torsdag 3. december 5 kl: 8.5 -. Kl: 8.5. Start Åben Supersprint

Læs mere

REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008

REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008 REFERAT AF DCUs BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2008 Sted og tidspunkt: Idrættens Hus, Brøndby, kl. 14.00 19.00 Mødedeltagere: Tom Lund (TL), Jan Rasmussen (JR - fra kl. 17.15), Ole Pedersen (OP), Jesper

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Resultat oversigt for. DM I sprint og DM i 50 km Parløb. I Ballerup Super Arena tirsdag 30. december kl:

Resultat oversigt for. DM I sprint og DM i 50 km Parløb. I Ballerup Super Arena tirsdag 30. december kl: Resultat oversigt for DM I sprint og DM i 50 km I Ballerup Super Arena tirsdag 30. december 2014 kl: 18.00-22.00 30. december 2014 Side 1 af 11 Kl: 18.00 1. Start DM Sprint DM - Sprint 200m på tid Indledende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling onsdag d. 26. februar 2014 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2013 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandsmøde DCU Sjælland 26. oktober 2016

Formandsmøde DCU Sjælland 26. oktober 2016 Formandsmøde DCU Sjælland 26. oktober 2016 Fløng Forsamlingshus Tilstede: Følgende klubber var tilstede med mindst én repræsentant: Nakskov, Slagelse, Amager, Lolland-Falster, Hedehusene-Fløng, Holbæk,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014 REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE 7. januar 2014 Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Bo Belhage (BB) og David Gullberg

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Velkommen til. DM i Hold U19 og parløb for eliten. I Ballerup Super Arena torsdag 21. januar 2016. kl: 18.00-22.30

Velkommen til. DM i Hold U19 og parløb for eliten. I Ballerup Super Arena torsdag 21. januar 2016. kl: 18.00-22.30 Velkommen til DM i Hold U19 og parløb for eliten I Ballerup Super Arena torsdag kl: 18.00-22.30 Løbsdag: torsdag kl: 18.00-22.30 Kl: 18.00 1. Start Ingen DM i Hold løb - Ikke i resultat system Kl: 18.40

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014 LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og startede med at takke Cykling Odense og Cykelklubben

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus

Læs mere