DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014"

Transkript

1 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC, Bo Belhage, Søren Knudsen, Klaus Bach, Jørgen Hansen, Carsten Hansen, Henrik W. Jensen, Hans Radich, Bo Wacker, Erik Steen Jørgensen, Jørgen Guldborg, Ole Olsen, Helge Krogh, Per Bøchman, Brian Samuelsson, David Gullberg, Trine Lindberg, Jens Kasler, Henrik Jess, Knud Rindbøll, Benny Niebling, Palle Rosendahl 1. Indskrivning Kassereren beregnede antal stemmer pr. fremmødt klub. 2. Valg af dirigent Henrik Sørensen fra CK Kronborg blev valgt. Dirigent startede med at konstatere, at regnskabet og de fire ændringsforslag var sendt ud for sent i forhold til gældende frist og bad bestyrelsens forklare dette. Bo Belhage (BB) forklarede at årsagen til den sene udsendelse var dels personlige årsager og dels at det havde været nødvendigt at afvente nogle beslutninger i DCU s bestyrelse, vedrørende den forestående strukturændring, inden de fremsendte forslag kunne fremsættes. Beslutninger som først blev taget efter den foreskrevne tidsfrist. Dirigenten bad forsamlingen tage stilling til bestyrelsen forklaring og forsamlingen valgte at fortsætte mødet. Kassereren gennemgik indskrivningslisterne af hensyn til senere afstemninger. Tinna Hansen og Kurt Hjort blev valgt som stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning Formanden aflagde følgende beretning: Sjællands distriktets 2014 sæson har været forskelligartet på mange fronter. Der har været såvel gode som mindre gode oplevelser. Lad beretningen starte med det mindre gode. Ledelsesmæssigt og organisatorisk har der været mangel på synlighed og direkte service. Året blev defineret som et mudder-år, hvor mange processer var nødt til at blive omlagt. Rent fysisk blev kontoret i Hareskoven nedlagt og flyttet til Idrættens Hus i et kontorfællesskab med DCU s hovedkontor. Samtidigt var der et skifte i forretningsfører-ansættelsen og endeligt en længerevarende omlægning af forretningsførerens funktionsområde fra direkte klubservice til IT opgaveløsninger i samarbejde med hovedkontoret. Bestemt ikke en nem startposition for vores nye forretningsfører, Henrik Kartin. Omlægningen af IT blev langt mere altfavnende end antaget og den lille hurtige web-applikation, tilmeldingshjemmeside, viste sig at kræve serveropgraderinger, licensdatabase integrationer og betalingsmodul samspil i en helt anden dimension end normalt for den slags opgaver. Da systemerne hænger sammen har dette fremstået for vores ryttere, som et endnu større problem, idet vores hjemtagning og resultatformidling er koblet sammen med de øvrige IT-systemer og det er Side 1

2 nok ikke for meget sagt at vores ryttere og klubfolk har været ret frustrerede. Læg dertil at en masse-død og rytternes chip indkøbt over de seneste år har ramt os med ca. 40% funktionsophør af de ældste chips samt en indlæringsperiode med de nye abonnements-chip, såsom tilkøb af yderligere tid på chippen osv., har gjort livet på landevejen, skoven og mudderet noget hårdt, ikke bare fysisk, i 2014 sæsonen. Det har desværre dog forståeligt nok men ikke desto mindre med urette, ledt til en del kværulanteri i forhold til vores bemanding af hjemtagere, kommissærer, kontorfolk, løbshjælpere osv. Det kunne vores folk godt have været foruden, da de i forvejen lægger al deres fritid og interesse i at gøre det så godt de kan for den sport og de ryttere de, når alt kommer til alt, virkelig elsker og holder af. I det organisationelle virke, har der været brugt virkelig meget energi på at få strukturerne til at fungere smidigt og godt. Det har ikke været nemt, og med udskiftninger flere steder i helhedsstrukturen, har der været nogle samarbejds-brikker, som har været meget svære at få til at falde på plads. Samtidigt har der været større udskiftninger i distriktsbestyrelsen, således at Lone Billehøj blev forfremmet til hovedbestyrelsen, mens Rikke Thaarup og Felix Jensen af personlige årsager blev nødt til at udgå af bestyrelsesarbejdet. Dette har naturligvis medført at mere arbejde skulle løftes af færre hænder. Det er i den situation svært at få enderne til at mødes og der er næppe tvivl om at distriktets medlemmer har kunnet føle og konstatere at distriktets-bestyrelsen ikke har været synlig i nær samme grad som tidligere. Har vi noget godt overhovedet at sige om 2014? JA! Retningen og arbejdet er lagt på skinner for servicen, så vores kerneydelses, support til løbsarrangerende klubber, bliver løftet gevaldigt i IT er ved blive omlagt generelt for licens og information, er på plads for løbstilmelding, er i slutfase for løbsafvikling og resultatformidling, arrangør-vejledninger og manualer er publiceret i let form og lige om hjørnet for den store manual. DCU's strategi er for klubudvikling og inddragelse er præsenteret første gang og kommer i høring i distrikterne frem mod kongressen, januar Dette skal hjælpe klubber som er aktive og skaber værdi for os alle men samtidigt give plads for dem som har et mindre ambitionsniveau og muligheder for løfte store opgaver. Endelig er økonomien på plads i distriktet i Den er stram, men top-trimmet og selvom der har været nedsættelse af administrationsafgiften (tidl. kaldet rygnummer-afgift) kommer distriktet igennem 2015 helskindet. Vi kan dog nok tåle lidt mere sul på kroppen og - især vores klubber har behov for en justering af rytternes løb-tilmeldings-pris. Kassereren vil gennemgå tallene. Et par personlige ord fra formanden. Distriktet og hele DCU har været igennem nogle større forandringer gennem de seneste år. Det politiske og administrative miljø er gennem mit formandskab blev ændret meget. De præmisser og opgaver, som lå til grund for min egnethed som formand, er næppe tilstede længere og jeg har ikke følt at min opgaveløsning af de nye og anderledes opgaver har været tilfredsstillende, hverken for mig selv eller distriktet. Derfor genopstiller jeg ikke til et genvalg. Jeg er glad for at jeg har kunnet bidrage i nogle år, men nu skal jeg hjælpe der, hvor mine kompetancer bliver anvendt bedst. Jeg har informeret ved formandsmødet 1½ måned før kongressen bredt, men det har været kendt i inderkredsen siden i Side 2

3 sommers. Jeg håber derfor, at medlmmer har haft god tid til at finde en ny god og dygtig leder. Jeg vil til enhver tid bistå med det er ikke længere mig, som skal have førertrøjen på. Debat om bestyrelsens beretning: Alan Rasmussen, Fix: Bestyrelsens beretning er mangelfuld. De udsendte forslag er kommet alt for sendt faktisk først dagen før. Derfor må de stryges af dagsordenen, da vi ikke har haft tilstrækkeligt tid til at sætte os ind i dem. Hvorfor nævnes det i øvrigt, at MTB og Cross ikke tidligere været med i distriktssammenhæng. De har været med i mange år. Bo Belhage: Mht. til MTB og Cross, så menes der, at disse discipliner nu er kommet under tilmeldingssystemet, nummerafgift, chips, tidtagning, osv. Det er helt nyt i distriktssammenhæng, at vi nu også varetager disses interesser. Dermed er det en ny distriktsopgave. Dirigenten: Mht. til at fjerne de fremsendte forslag fra dagsordenen, så har forsamlingen tidligere tilkendegivet, at man accepterer bestyrelsens forklaring på den sene fremsendelse og besluttet at fortsætte mødet. Bestyrelsens beretning blev godkendt ved afstemning, dog med en stemme imod. 4. Udvalgenes beretninger B&U udvalget: BU udvalget har for 2014 bestået af: Formand: Mads Hansen, Team Cycling Ringsted Medlem: Henrik Sørensen, CK Kronborg Medlem: Rikke Houmøller Amager Cykel Ring (udtrådt pr. XX.) herefter vakant BU udvalget arbejder efter 3 strategiske initiativer for Tilvækst af ryttere (drenge & piger) til cykelsporten I samarbejde med DCU, DCU-Jylland/Fyn er der for 2014 videreført klippekortsordning for U11(P) og U13(P) ryttere hedder nu prøvelicens og er udvidet til også at omfatte U15 og U16(P). Ordningen har givet en rytter, som er tilknyttet en klub i DCU-regi mulighed for at køre op til 5 løb uden at skulle indløse licens eller erhverve chip. Ordningen har været administreret af dommervognen, som har forestået udlån af chip og lånenummer. Det er vurderingen af administrationen er foregået gnidningsfrit. Tak for et godt samarbejde på denne front til folkene i dommervognen. I forhold til tilvæksten, er det vurderingen, at ordningen har været en succes og bidraget væsentligt til at der kom mange børn ud at køre løb i løbet af året og har bevirket at der gennem hele sæsonen også her til sidst har været tilfredsstillende antal startende børn i de U11/(P)-U13/(P) klasserne. I samarbejde med NBC blev der ved forårets arrangeret et foredrag om kost i forhold til Børn og cykling. Indbudte fra såvel forældre, ledere og børn, hvor forældre i forlængelsen med afleveringen kunne få lidt ekstra med hjem i bagagen. Der var bred tilslutning arrangementet. Side 3

4 CROSS initiativet. Udvalget har i samarbejde med Cross udvalget gennemført se Cross udvalgets beretning. Talentudvikling (drenge & piger) I sæsonen 2014 er ydet tilskud til to distriktsture. I foråret deltog 6 U17 drenge2 det tjekkiske etapeløb GP Matousek. Løbet køres den maj i byen Jericko. Det er 38. gang det afholdes og det har deltagelse fra 12 lande, heriblandt flere østeuropæiske landshold, så feltet bliver stærkt. Etapeløbet omfatter, som noget nyt, en prolog på 1,8 km. 2 kuperede og krævende landevejsløb på 75 og 79 km, et gadeløb på 23 km og afsluttende en enkeltstart på 15,5 km. Følgende ryttere deltog: Timothy Berthold Hansen (Ordrup), Andreas Lorentz Kron (DCR Ballerup), Mikkel Bjerg (Lyngby), Jacob Egholm (Roskilde), Mathias Larsen, (Roskilde), Julius Johansen (Hillerød). Tilskuddet udgjorde ca kr. I August deltog 8 drenge og 3 piger i det 22. Kids-tour i Berlin. 4 U13, 4 U15 drenge og tre U16P deltog. Ledere var Gitte Hjort NBC, Hanne Malmberg, Bo Wacker RCR og Henrik og Viktor Blicher KCR samt Thomas Erringsø. Tilskuddet udgjorde ca kr. Det er vurderingen, at også U13 drengen havde en stor oplevelse af at deltage på turen, og fik opbygget gode relationer på tværs af klubber og på tværs af årgangene. Udvalget indstiller at begge klasser skal søge om at opnå deltagelse også i Det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at vi anvender dette løb til pigerne og vil afsøge marked for rene pigeløb. Vores målsætning for 2015 er, at der kan ydes tilskud til at det samme antal hold udsendes på distriktsture, dvs. U13, U15, U16P og U17 Side 4

5 En ren og etisk cykelsport. En væsentlig andel af udvalgets arbejde har for i år bestået i at varetage de administrative opgaver i forhold til at give ryttere dispensation til at køre i en lavere klasse end dåbsattesten tilkendegiver samt oprykke dem igen såfremt de har indkørt 5 point. I sammenhæng med, at der blevet lavet en fælles licens ansøgningsportal i regi at DCU, opstod der et behov for, at lave relativt rigide regler om, at børneryttere skulle starte sæsonen i deres rigtige aldersklasse. Det har på den ene side sikrer det, at alene ryttere, der har fået tildelt en dispensation, kører som nedrykket ryttere. På den anden side, har det givet anledning til megen forklaring til især forældre som ikke har haft forståelse for manglende dispensation, trods at godt en placering i den bedste to tredjedel af feltet.!! I den sammenhæng skal lyde en tak for et godt samarbejde med klubbernes B&U ansvarlige bl.a. i forhold til at selvindstille dispenserede ryttere til genoprykning. Denne udfordring har især været tilstede i forhold til klippekortsryttere, hvor der ikke foreligger en statistik. Vi er ikke bekendt med at ryttere utilsigtet for forblevet i for lav klasse. Vi administrer oprykning med udgangspunkt i Kap , 17-4, 18-4 og 19-4 fra de sportslige regler, som anfører, at det er en sportslig vurdering om der skal foretages oprykning. Vi mener også dette er i overensstemmelse med AKT projektet fra DCU om sen/langsom specialisering af vores børneryttere. Til fortolkning af disse regler, er for det første at der ikke er automatik, men når ryttere nærmede sig de 64 point blev de vurderet om oprykning kunne komme på tale. Fremadrettet vil vi fastholde at oprykning afventer B&U DM. Omvendt vil kravene til antallet af point, således at oprykkede drenge ikke først oprykkes til allersidst løb i sæsonen, men få mulighed for at køre flere løb i den oprykkede klasse. Således at en større andel af U13 til U15 klasserne rykker op lige umiddelbart efter B&U DM. Det giver større sportslige udfordringer til de oprykkede rytter, og giver bedre mulighed for sportslige succes for de alle tilbageværende ryttere. For U11 klassen er det vores holdning, at der skal udvises en særlig lyst fra rytteren om oprykning til U13 før den bliver gennemført. Debat om B&U udvalgets beretning: Udvalget var ikke repræsenteret på mødet og der var ingen kommentarer til den udsendt beretning. Kommissærudvalgets beretning: Sæsonen på landevejen 2014 er gået godt. Vi har de sidste par år haft tilgang af nye kommissærer, som alle er kommet godt i gang. Det betyder at vi har kunne besætte alle løb, med det normerede antal kommissærer. Og det er vores indtryk at der er tilfredshed med det arbejde vi udfører. I starten af Side 5

6 sæsonen indgik vi en aftale med Distriktsbestyrelsen om, at chefkommissæren skulle være til rådighed for klubberne så tidligt som muligt. En ordning som vi mener er kommet godt i gang, og som vi løbende har arbejdet på at implementere. På banen har vi ligeledes haft en god sæson. Her har vi også har fået nye folk ind. Vi nærmer os snart det positive problem, at vi ikke kan give vores kolleger alle de opgaver de ønsker. Der er en god dialog med baneledelsen omkring vores opgaver, og vi har fået et solidt team op at stå. Vi har i den forgangne sæson arbejdet på at rekruttere kommissærer på MTB og Cykel Cross, en opgave der ikke helt er lykkedes endnu. Det har betydet, at vi ved enkelte løb ikke har været så synlige som ønsket. Dialogen med distriktsbestyrelsen har især drejet sig om, at vi skulle forsøge at rekruttere fra MTB-klubberne, hvor vi blandt andet har overvejet muligheden for at inviterer til en temaaften for medlemmer, der kunne være interesseret i at blive kommissærer. Dette er endnu ikke gennemført. En udfordring der har fyldt meget, har været en tvist i mellem vores distrikts udvalg og den nyvalgte formand for DCU s Kommissærudvalg. Sagen opstod i forbindelse med optakten til valget, hvor der ikke var opbakning på tværs af de to distriktsudvalg til de to kandidater, der var fundet henholdsvis på Sjælland og Jylland/Fyn. Til vores ærgrelse blev vores opfordringer om at mødes og drøfte alternativer ikke imødekommet og det udviklede sig til en uskøn personkrig, hvor der blev begået fejl fra begge sider. På et møde i maj, blev dialogen genoptaget ved mellemkomst af DCU s formand. Siden mødet blev afholdt føler vi dog ikke at det er blevet bedre. Der kommer stadig ikke informationer til vores medlem i udvalget, ligesom det på kongressen lovede aktivitetsniveau ikke er synligt. Senest er budget for 2015 blev udarbejdet og forelagt DCU s bestyrelse, uden at involvere vores medlem i udvalget. Vi har gennem hele forløbet fastholdt, at den lovede åbenhed og de lovede aktivitetspunkter skulle igangsættes, herunder møder hvor udviklingen af vores arbejde kunne drøftes. Det er ikke vores oplevelse, at det er sket, og vi har derfor igen henvendt os til udvalgets formand og forholdt ham, at vi ikke har tillid til, at han kan løfte opgave. Vi har drøftet situationen med vores kommissærkolleger i distriktet, og der er fortsat opbakning til vores udvalg, og vi vil derfor arbejde videre med at forsøge at påvirke udviklingen for kommissærer, ikke kun i vores distrikt men også nationalt. Debat om kommissærudvalgets beretning Bo Belhage: Vi har i år haft svære arbejdsforhold omkring kommisærudvalget. Er det korrekt forstået, at kommissærudvalget til næste år vil være mere lokalt orienteret? Hans-Chr. Lykkegaard, kommisærudvalget: Det er korrekt, for såvidt, at DCU s kommisærudvalg ikke ønsker at gøre brug af vores ressourcer. Vi skal nok i vores udmeldinger være tydelige om rækkevidden af vores tiltag. Jørgen Guldborg, Politiets IF: Jeg vil gerne rose beretningen for at være meget sober, men vil samtidig gerne opfordre til, at man fortsat arbejder på at løse de uoverensstemmelser, der måtte være i kommissærudvalget. Per Bøchman: Jeg er helt sikker på, at det sjællandske og det jysk/fynske kommissærudvalg nok skal finde hinanden på trods af differentierende opfattelser. Hans-Chr. Lykkegaard: Vi vil godt gøre opmærksom på, at vi ikke stiller os udenfor. Vi konstaterer blot, Side 6

7 at der ikke foregår ret meget kommunikation imellem Sjælland og Jylland på nuværende tidspunkt. Alan Rasmussen, CK Fix: Jeg vil gerne opfordre til mere debat omkring dette emne. Bo Belhage: Det nævnes i beretningen, at kommissærudvalget ikke føler sig inddraget i forhandlinger omkring budget og det undrer mig. Jan Kreutzfeldt, kommissærudvalget: Jeg har selv deltaget i møder om bl.a. budget, men har ikke fået kommunikeret dette videre. Dommervognens beretning: Bo Belhage: Vi har haft en del udfordringer med at få tilmeldingssiden til at fungere, som vi har ønsket det, men vi er ved at være på plads. Der er stadig nogle udfordringer med at håndtere forskellige discipliner. Desuden har der været rigtigt mange tekniske problemer med chips i løbet af sæsonen. P.t. er ca % af vores gamle chips ved at dø. Det betyder, at rytterne simpelthen ikke får registreret deres tid. Det er rigtigt ærgerligt, når vores folk i dommervognen efterfølgende bliver overfuset af vrede ryttere, m.m., fordi de ikke er kommet på resultatlisten eller at denne er forkert. Det er simpelthen, fordi chip en ikke har virket. Enten fordi den er blevet for gammel eller fordi den ikke er blevet aktiveret eller fornyet. Vi er begyndt at generere en liste efter hvert løb med de chips, som enten er blevet for slidt eller hvor batteriet er ved at dø. Den gør chip en selv opmærksom på. Når vi når frem til landevejsløbene igen vil der blive strammet op på det punkt således, at hvis man går igennem indskrivningen og får at vide, at ens chip er ved at dø og ikke gør noget ved det, så vil man simpelthen ikke får registreret en tid. Det er rytterens eget ansvar at sørge for, at deres eget udstyr er i orden. Den besked må I meget gerne give videre til jeres ryttere. Det har været en meget hård sommer for vores hjemtagere, fordi de er nogle gange er blevet svinet til og det er bare ikke fair. Erik Steen Jørgensen, veteranudvalget: I forbindelse med DBC s Post Cup var der nogle ubehagelige problemer omkring afregning af dommervogn og afspærring. Kan man gøre noget ved det? Bo Belhage: Bestyrelsen har fremlagt et forslag om en omlægning af bl.a. betaling af dommervognen. Såfremt dette forslag bliver vedtaget senere vil afregning af chauffør og afspærring indgå i det faste beløb, der betales for dommervognen. Carsten Hansen, bestyrelsesmedlem: Det blev på forårets formandsmøde besluttet, at den arrangerende klub skal stille med en hjælper til dommervognen, når der afholdes cykleløb. Det er kun sket i to tilfælde. Vi skal i øvrigt passe bedre på afspærringsmaterialet. Det blev sidste år repareret for kr ,- og det skal vi til igen. Så venligst pas bedre på det. Henrik Mielke, RCR takkende folkene i og omkring dommervognen for det store arbejde, de laver hver weekend. Cross udvalgets beretning Side 7

8 Henrik Sørensen, cross udvalget: Vi har haft travlt i Vi er kun fire mennesker: Alan Lange og jeg, samt Anders Bystrup og Ole Thomsen i Jylland. Fokus i år har været på at få ansat en cross landstræner og damerekruttering og så havde vi besluttet, at 2014 var året, hvor vi skulle have et UCI cross løb på dansk grund. Ansættelse af landstræner er sket i samarbejde med Lars Bonde og vi var lidt overraskede over at få syv meget velkvalificerede ansøgere. Resultatet var, at Kim Petersen blev ansat i juli måned. Kims målsætning er at oparbejde en talentmasse startende i U15 og op til U19. Derudover skal han støtte de eksisterende ryttere op til U23, så de ikke blive overladt til sig selv. Kim har allerede planlagt/afholdt tre samlinger med ca. 25 deltagere på den sidste. Han har også været til EM med et fuldt hold på 5 U19 ryttere og en U23 rytter og kom hjem med en 5. plads i junior til Simon Andresen, som er helt enestående i junior. P.t er Kim i Belgien for at kigge på U23 og elite. Vi har i sommer haft et samlet dameprojekt sammen med MTB- og dameudvalget. Desværre har det været svært at sætte i gang bl.a. pga. forskellige i sæsoner. Der har til gengæld været afholdt en damesamling i Jylland med næste 30 deltagere. Vores helt store udfordring har været tilmeldingssystemet. Dette er ikke en kritisk af systemet, men der er nogle fejl og mangler, som vi mener, der bør arbejdes på. Systemet kan f.eks. ikke håndtere cross forskudte sæson, der betyder, at nuværende U17 ryttere kører i U19 i cross sæsonen. Et andet problem er, at når en udenlandsk rytter tilmelder sig, så får han/hun en kvittering med navnet på en dansk licensrytter. Det var der desværre et par meget uheldige eksempler på i CK Kronborgs UCI løb, hvor man bl.a. pludselig havde Lars Bak og Amalie Didriksen på startlisten. Det skal der gøres noget ved. Vi synes, at hvis man sende et signal om, at discipliner udover landevej er velkomne, så skal systemet også kunne håndtere dem. UCI cross løbet i Helsingør med CK Kronborg som arrangør var en stor succes og vi regner med, at det vender tilbage til næste år. Vi har fået en cup på plads. Både i Jylland og her på Sjælland. På Sjælland hedder den Cycling Culture Cup. Der vil være et samlet resultat af Cup en og Cycling Culture har udloddet en cykel som præmie. Vi at alt dette kan være med til at motivere flere til at deltage i cross løb. Fremadrettet vil vi gerne tage fat i aldersgruppen år som indsatsområde. Dette som supplement til landstrænerens arbejde, der starter i U15. Et tiltag kunne f.eks. være at lave nogle kortere og mindre baner, som man gør i udlandet. Debat om udvalgets beretning: Bo Wacker, repræsentantskabet: Hvad er årsagen til, at samarbejdet mellem private aktører, DCU og DGI omkring sommer cross ikke bliver nævnt? Der kører en privat cross cup sideløbende med DCU s løb med træning, hvor der er flere til træning end, vi er til løb. Er det ikke vigtigt at arbejde videre med disse Side 8

9 tværgående projekter for at skabe mere aktivitet? Henrik Sørensen: Det er en forglemmelse fra min side. Det er et spændende projekt med stor tilslutning. Henrik Kartin, forretningsansvarlig, kommenterede de spørgsmål som udvalgets beretning stillede omkring tilmeldingssystemet. Henrik Mielke takkende for de tværgående aktiviteter, der har været på cross området på landsplan. Det har givet nogle spændende oplevelser til vores ryttere. Bo Wacker: Hvorfor er baneløb ikke med under tilmeldingssystemet? Henrik Kartin henviste til, at DBC har udviklet deres eget system og at der allerede er en aftale med Odensebanen om at udvikle de nødvendige funktioner på systemet, da tilmelding til baneløb er endnu mere komplekst end landevejstilmelding. Måske skal de øvrige baner blot koble sig på DBC s system. Jimmi Madsen, DBC: Bekræftede, at det er nødvendigt at have en person med tæt kendskab til sporten til at deltage i udviklingen af et sådant system, da det er meget komplekst. Bo Wacker: Kan man så ikke på DCU s hjemmeside lave et fælles link, der henviser til de forskellige systemer, så rytterne kun skal gå ind et sted? Henrik Kartin: Alle landevejs-, cross- og baneløb er allerede lagt ind som propositioner på det fælles tilmeldingssystem. I baneløbenes propositioner er der henvisning til deres eget tilmeldingssystem. Rudy Brems, KCK: Det er fint, at vi har fået en Cycling Culture Cup i Cross, men det er lidt ærgerligt, at det ikke er blevet koordineret med arrangørernes lokale sponsorer. Vi har jo fået penge fra den lokale sponsor. Så nytter det ikke noget, at navnet på løbet bare bliver ændret fra central hold. Hvad får vi ud af Cup sponsoratet? Henrik Sørensen: Vi er naturligvis ikke interesseret i at spænde ben for klubberne, så det må vi blive bedre til i fremtiden. MTB udvalgets beretning: Klaus Bach: Det har været et rigtigt godt år. Takket være Per Mikkelsen, formand for vores landsudvalg, har vi fået et rigtigt velfungerende udvalg op og køre med i alt personer med tidtagning og speaker til løbene. Vi har fået et tættere samarbejde med DCU, som vi glæder os til at videreudvikle. Under landstræner Mads Bødker har vi har 4 træningssamlinger med ca. 50 børn. Vi har haft sporbygningsseminar, hvor man har kunnet udveksle erfaringer omkring det at bygge MTB spor. Rent sportsligt har der også været stor succes. Annika Langvad blev verdensmester for tredje gang, Simon Andreasen blev verdensmester for U19 og Marlene Degn fik VM sølv. Det går rigtigt godt med den nye landstræner, som vi venter os meget af. Debat om udvalgets beretning: Side 9

10 Der var ros til udvalget fra salen for de resultater, der er opnået ved at samarbejde på tværs af øst og vest. Dameudvalgets beretning: Udvalget var ikke repræsenteret. Veteranudvalgets beretning: Der har igen været kørt med store felter, på såvel bane som landevej, ligeledes har tilgangen været flot. Mange løb er kørt, trods en lang periode midt på sommeren, hvor der ingen løb var. DM landevej. Klubberne på Lolland Falster afholdte årets DMer, to meget flotte arrangementer, samt flot fremmøde, og da vejret var med os, så blev det en flot weekend. Meget stor tak til de to klubber. DM bane 2014 er i skrivende stund ikke kørt. Løbet er planlagt til 6. og 7. december. Som sidste år arrangeret af DBC på Ballerup banen, under ledelse af Palle Rosendahl. NM Landevej. Årets nordiske mesterskab blev afholdt ved Sandefjord i Norge, med stor dansk deltagelse. Norge blev bedste nation, men de danske veteraner klarede sig ganske flot. I linjeløbet indkørte de 4 guld, 5 sølv og 2 bronze. Enkelstart 2 guld, 3 sølv og 2 bronze. WM bane Manchester. Tolv rytter - 10 herre og 2 damer deltog ved årets WM bane. De herre og damer kom hjem med 6 guldmedaljer, 4 sølv, 1 bronze, 3 verdensrekorder og samlet blev Danmark tredje bedste nation. Udvalget søgte DCU om 8000, kr. til rejseomkostninger, dette kunne dog ikke bevilliges. Så alle omkostninger var altså egenbetaling. Tak til trænerne. WM landevej Slovenien. Her blev det også til medaljer. Udvalget har dog ikke fungeret optimalt siden kongressen i januar. Side 10

11 Udvalget består af Kim Ryan Hansen som formand, Svend Erik Hansen Jylland /Fyn Jan Høegh Sjælland og Erik Steen Jørgensen, Af private grunde har Kim og Jan ikke fungeret. Jan har trukket sig, han ønsker ikke at være med i udvalget. Udvalget har søgt om regelændring for årgang Således at der køres en klasse H 70, i felt med H 60, men med separat præmierække. Altså efter samme regel som DM bane og landevej. Debat om udvalgets beretning: Henrik Sørensen, CK Kronborg roset Erik Steen Jørgensen og Sv. E. Hansen for det arbejde de har gjort i veteranudvalget. Kommentarer til B&U udvalget: KCK: Der er lidt ærgerligt, at der ikke er en repræsentant for hverken B&U udvalget eller dameudvalget til stede, da det er to af de områder der satses mest på i øjeblikket. Henrik Mielke, RCR: Bemærkede, at der i sæsonen har været god skik omkring op- og nedrykning i B&U klasser. HM ville også gerne have endnu klarere retningslinier for op- og nedrykning. Kommentarer til dameudvalget: Søren Knudsen, distriktet: Distriktet har startet et initiativ for piger fra U16P til DA, hvor vi tilbyder træningsvejledning til de piger, der ikke kører på team. Det er undertegnede og Henrik Kartin, der kører projektet. Per Bøchman, neutral service: Vi vil gerne have besked i god tid, hvis der til et løb, hverken er politi eller race marshalls tilstede, så vi kan dækket løbet rigtigt. Alle beregninger blev godkendt af salen. 5. Gennemgang af regnskabet. Kassereren gennemgik regnskabet, samt det kommende års budget. Konklusionen var, at selv om det er lykkes at rette op på underskuddet fra sidste år, så er det nødvendigt med øgede indtægter i Side 11

12 fremtiden, da distriktets kasse ellers vil være tom i løbet af ca. 5 år. Regnskabet og det kommende budget blev godkendt. 6. Behandling af forslag til DCU s kongres Bo Belhage præsenterede bestyrelsens tanker omkring finansieringen af distriktets arbejde i fremtiden med udgangspunkt i den nye klub struktur. Konklusionen omkring disse tanker var, at bestyrelsen fremlagde fire forslag til ændring af henholdsvis startpenge, dommervognsafgift og kontingent til distriktet. Disse ændringsforslag blev fremlagt under punkt 7. Herefter blev ordet givet videre til strukturudvalget ved Henrik Jess, næstformand i DCU s bestyrelse, m.fl. der fremlagde det nyeste oplæg til den nye klubstruktur. Det nye oplæg til den nye struktur blev generelt godt modtaget af de tilstedeværende. Udvalget blev dog opfordret til at være opmærksom på at gennemføre ændringerne i et tempo, så alle kan følge med. 7. Behandling af indkomne forslag vedrørende distriktet Bestyrelsen fremlagde fire ændringsforslag: Forslag 1. Med baggrund i resultatet af seneste års regnskaber og de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås startpengene for Distrikt Sjælland hævet til følgende taktster: A, B, C, C, Dame A, Dame B, Dame 45, Junior, H40, H50, H60 kr. 100,- U17 kr. 80,- U11 U16P kr. 60,- Servicebil/Service kr. 30,- Forslag 2. Med baggrund i resultatet af seneste års regnskaber og de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås startpengene: Reguleret efter Danmark Statistiks prisindex, dog således, at reguleringen første udløses for hver gang startpengetaksterne er steget mere end 5,- kroner. Side 12

13 Forslag 3. Med baggrund i de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås: klubkontingentet nedsat fra kr ,- til kr ,-. (Klubkontingentet består for så vidt af 3 kontingenter på kr ,- til administration og kr ,- til møder). Forslag 4. Med de på årsmødet d. 22. november 2014 fremlagte økonomiske beregninger foreslås: Afgiften til dommervognen hæves fra kr ,- til kr ,-. (Den nye afgift inkl. transport af dommervognen og afspærringsmateriel til og fra løbsarrangementer). Kommentarer til fremlæggelsen: Fremlæggelsen af de fire forslag blev fulgt at en kort debat omkring sponsorater til distriktet. Konklusionen blev, at det er et meget stort stykke arbejde, som der ikke er ressourcer til i bestyrelsen. Afstemning om forslagene: De fire forslag blev vedtaget af forsamlingen. 8. Termin Punktet udgik pga. manglende tid. 9. Valg til distriktsbestyrelsen 9.1 Formand - afgående Bo Belhage ønskede ikke genvalg. Klaus Bach, DMK blev valgt som ny formand for distriktet for 2 år. 9.2 Bestyrelsesmedlem afgående Klaus Bach ønskede ikke genvalg. Henrik Jappe, Roskilde Cykle Motion blev valgt for 2 år. 9.3 Bestyrelsesmedlem Carsten Hansen blev genvalgt for 2 år. 9.4 Bestyrelsesmedlem Vakant. Tom Eklund, VFC blev valgt for 2 år. 10. Valg af 2 suppleanter til distriktsbestyrelsen Side 13

14 10.1 Afgående Rikke Thaarup ønskede ikke genvalg. Bo Belhage blev valgt for 1 år Afgående Felix Jensen ønskede ikke genvalg. Kenneth Didriksen, ACR blev valgt for 1 år. 11. Valg af kritisk revisor og suppleant 11.1 Kritisk revisor Afgående J. Anker Nielsen blev genvalgt for 2 år Suppleant Afgående Jens Lindblom blev genvalgt for 1 år. 12. Valg til distriktets B&U udvalg 12.1 Formand Mads Hansen blev genvalgt for 2 år Medlem Kenneth Didriksen, ACR blev valgt for 1 år Medlem Vakant 13. Valg til distriktets kommissærudvalg 13.1 Formand Lars Gronemann blev genvalgt for 2 år. 14. Valg til DCU s repræsentantskab Følgende repræsentanter blev valgt for 2 år, i nævnte rækkefølge: Casper Møller, Lyngby CC Alan Lange, Sorø BC Henrik W. Jensen, Roskilde CR Erik Steen Jørgensen, ABC Jimmi Madsen, DBC Søren Knudsen, VFC Carsten Hansen, Greve CC 15. Valg af 5 suppleanter til repræsentantskabet Følgende repræsentanter blev valgt for 1 år, i nævnte rækkefølge: Helge Krogh, KCK Ole Olsen, CK Kronborg Palle Rosendahl, VFC Ane Simonsen Ib Lisson, Tissø Cykle Ring Side 14

15 16. Indstilling af 1 medlem til DCU s Veteranudvalg Afgående Jan Høeg var ikke villig til genvalg. Henrik Zachariassen, ABC blev valg for 1 år. 17. Indstilling af 1 medlem til DCU s Dameudvalg Afgående Line Peronard var ikke villig til genvalg. Tina Didriksen, Amager CR blev valgt for 1 år. 18. Indstilling af 1 medlem til DCU s B&U udvalg Mads Hansen, Team Cycling Ringsted blev genvalgt for 1 år. 19. Indstilling af 1 medlem til DCU s MTB udvalg Franks Møller Jensen blev genvalgt for 1 år. 20. Indstilling af 1 medlem til DCU s Cross udvalg Henrik Sørensen, CK Kronborg blev genvalgt for 1 år. 21. Indstilling af 1 medlem til DCU s Kommissærudvalg Jan Kreutzfeldt, Greve CC blev genvalgt for 1 år. 22. Valg af rytterrepræsentant Afgående Benjamin Hansson ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen fik mandat til at finde en egnet kandidat. 23. Eventuelt Terminsansvarlig Henrik W. Jensen opfordrede de sidste klubber til at melde deres ønsker ind til næste års løbstermin. Referent: Henrik Kartin Side 15

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året.

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Årsmøde DCU Distrikt Sjælland 2013 Referat. Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Pkt. 1 Valg af dirigent: Alan Lange Pkt. 2 navne

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Mødedato: Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 09.00-16.00 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Mødedeltagere: Niels Sørensen, Jakob Knudsen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, David Gullberg,

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014 LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og startede med at takke Cykling Odense og Cykelklubben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 FREDAG DEN 31. MAJ, HOLDLØB DAMER OG ENKELT START U23 HERRER 4 SØNDAG DEN 2. JUNI, U23 DM LINIELØB

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NEWSLETTER. 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Bjarne Godtfredsen og som referent valgtes Peter Munkholm

NEWSLETTER. 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Bjarne Godtfredsen og som referent valgtes Peter Munkholm DANSK MINI RACING UNION mail NEWSLETTER DMRU Mail Newsletter ses bedst med Adobe Acrobat Reader 5.0 nr.2/04 DMRU Delegeretforsamling i Kolding 28.11.2004 Tilstede: Peter Munkholm, Kolding Jan Juul, Ikast

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere