ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G"

Transkript

1 8

2 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder på en børnepsykiatrisk afdeling har Niels Bilenberg beskæftiget sig med børn med ADHD, både på et praktisk-behandlingsmæssigt og på et teoretisk-forskningsmæssigt plan. Sygdommen hører til en af de væsentligste og hyppigste i børnepsykiatrien, og desværre bliver mange stadig ikke diagnosticeret og behandlet tilfredsstillende. ADHD bør derfor få langt større bevågenhed både hos børn, unge og voksne. Det er vigtigt at få udbredt kendskabet til ADHD, og at den optimale behandling (pædagogisk, psykologisk og me- ADHD opstår som ʼ dicinsk) koordineres og gennemføres. følge af en fejludvikling eller umodenhed i hjernen. Sygdommen er mest kendt hos børn, men bliver ved med at give problemer ind i voksenalderen hos mere end halvdelen. Mange danskere forstår ikke umiddelbart udtryk som ADHD og DAMP, der jo er forkortelser af engelske ord. I stedet kunne man på dansk bruge betegnelsen opmærksomhedsforstyrrelse. Så ville alle vide, hvad det drejer sig om. Opmærksomhedsforstyrrelse optræder med eller uden samtidig hyperaktivitet. Hos over 2/3 af børnene med alvorlig opmærksomhedsforstyrrelse ser man samtidig overaktivitet og impulsivitet. For ikke at bryde med traditionen anvendes udtrykket ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) her. ADHD opstår som følge af en fejludvikling eller umodenhed i hjernen. Sygdommen er mest kendt hos børn, men bliver ved med at give problemer ind i voksenalderen hos mere end halvdelen. Man er stort set enig om, at ADHD forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale. 9

3 Symptomerne inddeles i tre grupper: Uopmærksomhed Overaktivitet Impulsivitet Symptomerne skal have været til stede før 7-års alderen og skal have varet i mindst seks måneder, for at man kan tale om ADHD. Desuden skal vanskelighederne ses i flere situationer, fx i skole, hjem og fritidsinstitution (se figur 1). Ofte følger der problemer som bevægelsesvanskeligheder, adfærdsforstyrrelse, ind- ʼ2-5% af alle børn har en betydelig opmærksomhedsforstyrrelseblemer, autismelignende vanskeligheder ellæringsproblemer, tics, følelsesmæssige proler depression med. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at 2-5% af alle børn har en betydelig opmærksomhedsforstyrrelse. Drenge rammes hyppigere end piger, og der er ca. fire drenge for hver pige. Generelt henvises flere drenge end piger til børne- og ungdomspsykiater, fordi piger er mere rolige og forårsager færre problemer end drenge. Historik Børn med opmærksomhedsproblemer og overaktivitet blev beskrevet første gang for mere end 150 år siden. I 1846 udkom en illustreret bog af tyskeren Heinrich Hoffmann om en umulig dreng, som hele tiden lavede ulykker og kom galt af sted (Rokke-Hans). I 1902 beskrev lægen George Still i London symptomer, som svarer til det, vi i dag forstår ved ADHD, og i 1932 introducerede Kramer og Pollnow fra Berlin betegnelsen hyperkinetisk forstyrrelse. Mange navne og etiketter er blevet hæftet på børn med opmærksomhedsforstyrrelse og tilknyttede vanskeligheder. Det gælder fx MBD (Minimal Brain Damage eller Dysfunction), tumler-fumler-børn, hyperkinetiske børn, DAMP (Deficit in Attention, Motor control and Perception) og det nu anvendte ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). I Danmark bruger man diagnosesystemet ICD-10, som er udviklet af WHO (se figur 1). 10

4 Figur 1. Definition af opmærksomhedsforstyrrelse ifølge diagnosebogen ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave, WHO 1994). FIGUR 1 Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet (F90.0) (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder) En gruppe lidelser karakteriseret ved tidlig opståen (sædvanligvis inden for de første fem leveår), mangel på vedholdenhed i aktiviteter, som kræver udfoldelse af kognitive funktioner og tendens til at skifte fra den ene aktivitet til den anden uden at gøre noget færdigt, tillige med desorganiseret, excessiv og ustyrlig aktivitet. Adskillige andre abnormiteter kan optræde forbundet hermed. Hyperkinetiske børn mangler omtanke og er impulsive, tilbøjelige til at komme galt af sted eller i disciplinære vanskeligheder på grund af tankeløse brud på normer og regler snarere end ved forsætlig trods. I forholdet til voksne viser de ofte social uhæmmet adfærd med mangel på normal forsigtighed og tilbageholdenhed. De er upopulære blandt andre børn og bliver ofte isolerede. Kognitive forstyrrelser ses ofte, og specifikke motoriske og sproglige udviklingsforstyrrelser er uforholdsmæssigt hyppige. Sekundære komplikationer omfatter dyssocial adfærd og lav selvfølelse. A. Opmærksomhedsforstyrrelse gennem mindst 6 måneder med tilstedeværelse af mindst 6 af følgende: 1) Kan ikke fæstne opmærksomheden ved detaljer, laver skødesløse fejl. 2) Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. 3) Synes ikke at høre, hvad der bliver sagt. 4) Kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver. 5) Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter. 6) Undgår eller afskyr opgaver, som kræver vedholdende opmærksomhed. 7) Mister blyanter, bøger, legesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter. 8) Lader sig let distrahere af ydre stimuli. 9) Er glemsom i forbindelse med dagliglivsaktiviteter. B. Overaktivitet gennem mindst 6 måneder med mindst 3 af følgende: 1) Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt. 2) Forlader sin plads i klassen eller ved bordet. 3) Løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde. 4) Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille. 5) Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre. C. Impulsivitet gennem mindst 6 måneder med mindst 1 af følgende: 1) Svarer før spørgsmål er afsluttet. 2) Kan ikke vente på, at det bliver deres tur. 3) Afbryder eller maser sig på. 4) Taler for meget, uden situationsfornemmelse. D. Begyndelsesalder før 7 år E. Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer Fx både i skolen og i hjemmet såvel som ved klinisk undersøgelse. F. Forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner G. Skyldes ikke affektive lidelser (forandring af stemningsleje) eller angsttilstande og opfylder ikke kriterierne for gennemgribende udviklingsforstyrrelser 11

5 Her bruges benævnelsen Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. Den kan kombineres med adfærdsforstyrrelse og benævnes da Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse. I USA og i meget litteratur anvendes klassifikationen DSM-IV, og her stammer betegnelsen ADHD fra. Hvorfor får man ADHD? ʼADHD er en meget Når man har ADHD, er der fejl i hjernens arvelig sygdom. funktioner i bestemte områder. Det kan have en eller flere årsager, herunder: Arv Uheldige påvirkninger under graviditeten (alkohol, tobak, infektioner) For tidlig fødsel eller lav fødselsvægt Hjerneskade opstået i første til tredje leveår Man kan endnu ikke i detaljer kortlægge, hvilke hjerneforandringer der ligger bag opmærksomhedsforstyrrelser, men foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om forstyrrelser af funktionen i specielt tre områder af hjernen (se figur 2): A. I et område i bunden af hjernen (hjernestammen og de mest primitive dele af hjernen), hvor blandt andet vågenhed reguleres ved hjælp af aktiverende signalstoffer som dopamin og noradrenalin. Man mener, at hjernen hos mennesker med ADHD fungerer som en træt hjerne. Vågenheden er nedsat. B. I hjernens pandelapper (frontallapperne), som styrer hjernen, regulerer impulser og står for planlægning og overblik (eksekutive funktioner). Den nedsatte blodgennemstrømning og aktivitet i frontallapperne medfører nedsat evne til at hæmme impulser og til at skabe overblik. C. I et område bag i hjernen, hvor signal-støj-forhold styres og reguleres. Der er teorier om, at hjernen normalt er i stand til at sortere stimuli eller skelne mellem signal og støj. Den evne er påvirket hos personer med ADHD. 12

6 Figur 2. Figuren viser et snit gennem hjernen. Der er især tre områder, der er relevante for ADHD: A. (blå/rød) et område i bunden af hjernen, der har med vågenhed at gøre; B. (grøn) hjernebarken i den forreste del af hjernen, der modtager impulser fra hele hjernen og har med eksekutive funktioner at gøre; C. (orange) et område bag i hjernen, der har med orientering og sortering af indtryk at gøre. FIGUR 2 EKSEKUTIVE FUNKTIONER ORIENTERING SIGNAL-STØJ Forreste opmærksomhedssystem Dopamin påvirker frontallappernes evne til hæmning af impulser VÅGENHED Bagerste opmærksomhedssystem Noradrenalin øger målcellernes signal til støj-forhold ved at hæmme neuron-aktivering Sammenlignende hjernescanninger af mennesker med og uden ADHD viser, at personer med ADHD har nedsat aktivitet i pandelapperne og i lillehjernen, men øget aktivitet i området for bevægelse (se figur 3). Man ved fra familie- og tvillingestudier, at ADHD er meget arveligt. Hvis den ene af et par enæggede tvillinger har ADHD, har den anden med 80-90% sikkerhed også ADHD. Der er også ofte flere i samme familie, der har 13

7 Figur 3. Scanningsbillede af blodgennemstrømningen i hjernen (ved hjælp af den såkaldte SPECT-metode) hos en rask person (tv.) og en person med ADHD. Hos ADHD-personen er der nedsat funktion i visse hjernedele (bl.a. i de forreste hjernelapper og i lillehjernen) og øget funktion i områder, der har med sansning og bevægelse at gøre. FIGUR 3 Normal ADHD Frontallap Sansemotorisk cortex Cerebellum Frontallap ADHD, altså en klar familiær ophobning, som man ikke ser hos adoptivbørn, hvor ingen gener deles med forældrene. Enkelte gener er blevet forbundet med ADHD. Det drejer sig om generne for dopamin-genoptagelsesproteinet i synapsen (mellemrummet eller mødestedet mellem to nerveceller) og visse dopamin-receptor-gener. Det passer med den viden, man har om, at dopamin spiller en væsentlig rolle som signalstof i de dele af hjernen, hvor funktionen er nedsat ved ADHD. Ved ADHD er der for lidt af signalstofferne dopamin og noradrenalin flere steder i hjernen, og det er en af årsagerne til opmærksomheds og impulsivitetsproblemerne. Den medicinske behandling stimulere disse signalstoffer. Man kan stimulere signalstoffernes aktivitet i nervesystemet enten ved at hæmme tilbageoptagelsen eller ved at øge dannelsen og frigørelsen af dem. 14

8 Figur 4. Synapsen er der, hvor kontakten mellem to nerveceller formidles ved hjælp af signalstoffer (dopamin og noradrenalin). Der overføres signal fra nervecellen til venstre til nervecellen til højre. Signalstofferne stimuleres medicinsk ved 1) at hæmme tilbageoptagelsen af dopamin og/eller noradrenalin i afsender-nervecellen til venstre og 2) ved at øge dannelsen og frigørelsen af signalstofferne. FIGUR 4 DOPAMINNEURON DA DOPA DOPAdecarboxylase DA MAO DA DA R DAT DA R Receptorer DOPA DA DAT MAO HVA NA MHPG HVA 3,4-dihydroxyfenylalanin Synaptisk kløft Dopamin Præsynapse Postsynapse Dopamintransporter (genoptagelsesmekanisme) Monoaminooxidase (nedbryder signalstoffer) Homovanillinsyre (nedbrydningsprodukt af dopamin) Noradrenalin 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (nedbrydningsprodukt af noradrenalin) NA DOPA DA NA MAO NA NA R Dopamin-bhydroxylase DOPAdecarboxylase NAtransporter NA R Receptorer MHPG NORADRENALINNEURON De stimulerende stoffer Ritalin og dexamfetamin gør begge dele (dexamfetamin mere end Ritalin), mens Strattera og depressionspiller som Efexor, Cymbalta og Edronax kun hæmmer genoptagelsen af noradrenalin. 15

9 I begge tilfælde øges mængden af stimulerende signalstof, og receptorerne påvirkes kraftigere. I figur 4 ses et nærbillede af mellemrummet mellem to nerveceller (synapsen), hvor signalstofferne udøver deres virkning. En del af de funktionsforstyrrelser, der ses hos børn med hjerneskade pga. alkoholpåvirkning i fostertilstanden (føtalt alkoholsyndrom eller føtal alkohol-effekt), ligner ADHD. Også påvirkning af fostret fra nikotin og stresshormoner mistænkes for at medvirke til udviklingen af ADHD. Nerveinfektioner og bly- og kviksølvforgiftning kan fremprovokere lignende symptomer. Det bedste samlede bud på årsagerne til ADHD er en kombination af arv og miljø. Muligvis skal flere faktorer være til stede i et særligt forhold, før ADHD opstår i forskellig sværhedsgrad. Dertil kommer, at nogle miljømæssige forhold kan beskytte og modvirke udviklingen af sygdommen. Det gælder fx en meget tydelig og stringent opdragelse, strukturerede og tydelige voksne og eventuelle bestemte kostfaktorer. Hvordan viser ADHD sig? Ud over de centrale symptomer i forhold til opmærksomhed, overaktivitet og impulsivitet ses hos mange desuden: Problemer med at modtage en besked, når den ikke er rettet specifikt mod én. Problemer med at tilrettelægge en leg og følge en instruktion. Vanskeligheder ved at vente på, at det bliver ens tur. Tendens til at mase, skubbe eller afbryde. Manglende situationsfornemmelse. Klodsethed, problemer med balancen og fx med at lære at cykle. Problemer med at holde almindeligt på en blyant og med at spise med lukket mund. Ansigtet kan virke mimikfattigt. Problemer med at lokalisere, hvor en lyd kommer fra (højre eller venstre). Vanskeligheder med at opfatte afstande og formen af forskellige genstande. Sproglig forsinket udvikling, et lille ordforråd og problemer med udtale eller grammatik. De sværest ramte børn har tydelige symptomer, som opdages allerede i børnehavealderen, mens andre først viser sikre tegn på forstyrrelsen ved skolestart. De fleste forældre kan dog fortælle om et barn, der allerede fra spæd 16

10 Figur 5. Hyppigheden af de sygdomme, der kan ses sammen med ADHD. FIGUR 5 Meget hyppige (over 50%) Oppositionel adfærdsforstyrrelse Hyppige (til og med 50%) Indlæringsforstyrrelse Angst Motorisk udviklingsforstyrrelse Mindre hyppige (til og med 20%) Tics Depression Ikke hyppige Autisme af en eller anden form Mental retardering var svært at regulere og som havde problemer med at etablere faste spise- og soverytmer. Nogle af de tidlige signaler, man skal være opmærksom på, er: Uro og formålsløs adfærd. Vanskeligheder med at deltage i lege, der kræver regler. Barnet lærer ikke af sine fejl og dumheder. Et lille søvnbehov. Barnet er lille og tyndt og har ikke tid til at spise sine måltider færdig. Som spæd har mange været meget urolige, utilfredse eller utidige. Andre sygdomme optræder ofte i kombination med ADHD (kaldet samsygelighed eller komorbiditet). I de fleste tilfælde skal man se ADHD som grundproblemet og de andre sygdomme som tillægsproblemer eller som en overbygning på grundproblemet. Den hyppigste tillægsdiagnose er adfærdsforstyrrelse, der viser sig ved vanskeligheder med opdragelsen, problemer med kammerater, grænseoverskridende adfærd og uheldig socialisering. Mange børn med ADHD har indlæringsvanskeligheder, angst og motoriske vanskeligheder. I figur 5 kan man se den anslåede hyppighed af samsygelighed hos børn med ADHD. Samsygelighed er snarere reglen end undtagelsen. Over 85% har mindst én tillægsdiagnose, cirka 60% har mindst to. Tillægsproblemerne opstår ofte, fordi barnet ikke møder forståelse i sine omgivelser og er under et stort pres. Mange børn med ADHD bliver skældt me- 17

11 get ud og oplever sig selv som forkerte og mislykkede. En tidlig diagnose og tilpasset hjælp, eventuelt med medicinsk behandling, kan modvirke udviklingen af den forværrende samsygelighed. Hvordan stilles diagnosen? ADHD er et samlebegreb, som bruges til at beskrive børn med opmærksomhedsproblemer, uro og impulsivitet, ofte kombineret med indlæringsvanskeligheder og motoriske problemer. Lægen (skolelægen, børnelægen, børnepsykiateren eller børneneurologen) indhenter oplysninger om symptomerne og deres udvikling (den såkaldte sygehistorie). Heri indgår oplysninger om graviditets- og fødselsforløb, om familieforekomst og om barnets adfærd og udvikling. Der foretages en kropslig undersøgelse med særlig vægt på motorik og koordination, og koncentrationsevne og modenhed vurderes også. ʼADHD er et samlebegreb, som bruges til at beskrive børn med opmærksomhedsproblemer, uro også indgå i vurderingen. Her bedømmer En psykologisk undersøgelse af barnet bør og impulsivitet, ofte kombineret med indlæringsvanskelig- sproglige udvikling og vurderer, om der er man intelligensniveau, undersøger den heder og motoriske problemer. indlæringsvanskeligheder. Hvis der er mistanke om andre psykiske problemer, eller hvis det drejer sig om moderat til svær ADHD med behov for behandling med medicin, skal en børne- og ungdomspsykiater inddrages. Behandling 1. Fælles forståelse Behandlingen starter med at få barnets familie og netværk til at forstå, at der er tale om en psykisk sygdom eller en hjernemæssig fejl og ikke om et uartigt og uopdragent barn. Man må forsøge at mindske skyldfølelsen og resignationen mest muligt hos forældrene, så de kan yde deres bedste. Det er vigtigt, at omgivelserne, fx bedsteforældrene, tages med. Mange forældre møder op til undersøgelse i børnepsykiatriske ambulatorier med store skyldkomplekser over ikke at have været gode nok opdragere af deres barn. De bliver 18

12 set skævt til af familie og venner, som mener, at de bare skulle have opdraget det urolige, grænseoverskridende barn ordentligt. Det medfører usikkerhed og mindreværd hos forældrene, der kan gøre det vanskeligt for dem at finde og anvende de positive ressourcer. Men et barn Et barn med ADHD har ʼ med ADHD har en psykisk sygdom eller en psykisk sygdom eller en hjernemæssig en hjernemæssig fejlfunktion det er ikke et uartigt og uopdragent barn. fejlfunktion det er ikke et uartigt og uopdragent barn. 2. Rådgivning, vejledning og støtte Hjem, skole, institution og fritidsordning skal rådgives og vejledes i, hvordan barnet skal mødes. Det centrale er, at der skabes en forudsigelig og velstruktureret dagligdag. Man indarbejder gode strategier og skaber et skærmet rum uden for mange distraherende ydre påvirkninger. ADHD-barnet har brug for hyppige pauser og korte indlæringsperioder. Det gælder i de fleste af de sammenhænge, barnet befinder sig i. Forældrene har ofte stort udbytte af at møde ligestillede familier og pårørende. ADHD-foreningen har mange aktiviteter og tilbud til familier med ADHD-børn, både lokalt og nationalt. 3. Medicin Medicinsk behandling placeres bevidst efter de to ovenstående punkter. Det er afgørende vigtigt, at man sikrer sig forståelse og viden om barnet og dets vanskeligheder, inden man eventuelt påbegynder medicinsk behandling. Centralstimulerende medicin til børn er kontroversiel og ofte til debat. Den medicinske behandling er en specialistopgave og må aldrig stå alene. Stimulerende medicin, metylfenidat (Ritalin) eller dexamfetamin, øger aktiviteten i hjernen. Desuden har man konstateret øget aktivitet i pandelapperne under løsning af opgaver, hvis barnet forud har fået stimulerende medicin. Det har den effekt, at barnet bliver bedre til at koncentrere sig og til at målrette sine tanker. Det bliver derfor bedre til at løse opgaver og til at styre sine impulser. 19

13 Den mest anvendte medicinske behandling virker ved at stimulere signalstoffet dopamin i hjernen. Det gængse præparat hedder Ritalin (metylfenidat) og minder om det, man kalder speed i misbrugsverdenen. Det virker både ved at hæmme genoptagelsen af dopamin og noradrenalin i synapsen i hjernen og (i mindre grad) ved at fremme frigørelsen af dopamin (se figur 4). Begge dele øger koncentrationen af især dopamin i synapserne. Ritalin har en relativt kort virkningstid (3-5 timer), og derfor har man modificeret tabletformen (under navnet Ritalin Uno) for at opnå en længerevarende virkning. Dosis er almindeligvis mg dagligt. Det beslægtede præparat ʼDet er løbende til debat, hvem der skal ha- lidt kraftigere. Det gives derfor i lavere do- dexamfetamin virker på samme måde, men ve medicin for ADHD. I sis og er desværre tilbøjeligt til at give flere børnepsykiatrien er holdningen overvejende den, at den bivirkninger. sværest belastede del bør medicineres. ADHD. Det hedder Strattera (atomoxetin) Et nyt præparat er blevet godkendt til og stimulerer kun noradrenalin, især ved at hæmme genoptagelsen i synapsen (se figur 4). Stoffet har vist sig at være et lovende alternativ til Ritalin og har bl.a. i USA og Norge overtaget en stor del af markedet. Nogle former for depressionsmedicin stimulerer også noradrenalin (fx Efexor) og anvendes også til ADHD, måske mest i behandlingen af voksne. Det er løbende til debat, hvem der skal have medicin for ADHD. I børnepsykiatrien er holdningen overvejende den, at den sværest belastede del bør medicineres. Man kan opdele ADHD-børnene i tre nogenlunde lige store grupper: en svært belastet gruppe, en mellemsvært belastet gruppe og en lettere belastet gruppe. I mellemgruppen kan man forsøge med vejledning (psykoedukation) og pædagogiske tiltag i første omgang og eventuelt senere supplere med medicin. Den lettere påvirkede gruppe kan ofte normaliseres alene med vejledning, støtte til indlæring og lektier i skole og hjem samt fokus på en overskuelig, rolig og regelmæssig hverdag. 20

14 Figur 6. Et stort amerikansk behandlingsstudie, MTA-studiet, har vist, i hvilken grad ADHD-børn bliver normaliserede i forbindelse med forskellige behandlingsstrategier. Kombinationsbehandling med opfølgning i specialcentre gav det bedste resultat. FIGUR 6 4. Sociale foranstaltninger Børn med ADHD drøftes i kommunernes socialforvaltning, hvor de tildeles en sagsbehandler i specialbistandsgruppen. Det betyder, at der tages stilling til, om barnet eller familien har brug for særlige hjælpeforanstaltninger. Meget belastede børn kan være afhængige af, at en af forældrene er til stede i større omfang, end deres arbejde tillader. Nedsat arbejdstid med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kan være en løsning. I mange tilfælde er det dog bedre at støtte barnet i daginstitutionen eller fritidshjemmet, hvor dets sociale kompetencer bedre udvikles. Der kan søges om ekstra pædagogiske støttetimer, eller barnet kan visiteres til en institution med særlige ressourcer på området. Der er også mulighed for aflastning af familien i eget hjem (børnepasning, rengøring m.m.), eller man kan søge om en aflastningsfamilie til barnet. For børn i medicinsk behandling søges Lægemiddelstyrelsen om særlig tilskudsordning (særlig blanket for mennesker med kronisk behandlingsbehov). 21

15 Et stort amerikansk behandlingsstudie, MTA-studiet, har vist, i hvilken grad ADHD-børn bliver normaliserede i forbindelse med forskellige behandlingsstrategier (se figur 6). I standardbehandlingsgruppen fik børnene medicin eller andre tiltag, men uden nogen systematik. I de andre grupper blev børn og familier tilbudt intensive forløb med henholdsvis adfærdsterapi, medicin og kombination af begge dele og med hyppig kontrol og grundig evaluering. Kombinationsbehandling med opfølgning i specialcentre gav det bedste resultat. ʼSom forældre til et barn med ADHD er det Det er en tilrettet kombinationsbehandling vigtigt at skabe regelmæssighed i hverdagen. At giske tiltag, man forsøger at etablere i Dan- med psykoedukation, medicin og pædado- være tydelig, klar og konsekvent i sine krav til barnet og af såkaldte Ritalin-klinikker eller specialenmark. Blandt andet gennem etableringen at skabe så enkel en hverdag heder i de fleste børne- og ungdomspsykiatriske som muligt. centre. 5. Hvad kan man selv gøre? Som forældre til et barn med ADHD er det vigtigt at skabe regelmæssighed i hverdagen. At være tydelig, klar og konsekvent i sine krav til barnet og at skabe så enkel en hverdag som muligt. Man skal fjerne forstyrrende elementer fra hverdagen. Når man skal give en besked, skal man henvende sig direkte til barnet og ikke til alle søskende på en gang. Det er vigtigt, at få igangsat et samarbejde med skole og fritidshjem. Fremtidsudsigter for ADHD-barnet ADHD er en kronisk tilstand, som ofte fortsætter ind i voksenalderen. Mange finder en måde at kompensere for deres problemer på, mens andre livet igennem har koncentrationsbesvær og problemer med rastløshed og med at styre impulser. Undersøgelser tyder på, at langtidsforløbet afhænger af, om barnet og senere den unge kan socialiseres fornuftigt. Mange farer lurer på impulsive personer, og dårlig tilpasning til uddannelsessystem og arbejdsmarked samt misbrug og kriminalitet ses hyppigt hos denne gruppe mennesker. Herudover er der overrepræsentation af psykisk sygdom som depression og personlighedsforstyrrelse i voksenalderen. 22

16 Unge med ADHD kan have brug for en særlig indgang til uddannelse og arbejdsmarked. Det er vigtigt, at revalideringssystemet kender disse mennesker og opbygger et netværk af arbejdspladser, hvor de kan arbejdsprøves under beskyttede forhold. Med lidt mere tålmodighed og rummelighed kan unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse udgøre en stor arbejdskraft og en dynamisk ressource i samfundet. Litteratur American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition (DSM-IV). Washington DC, Damm, D. & P.H. Thomsen: Om børn og unge med ADHD. Hans Reitzels Forlag, København, Hoffmann, Heinrich: Der Struwwelpeter: oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3-6 Jahren. Frankfurt am Main, Literarische Anstalt von Rutten & Loning, 1900 (opr. 1845). Kramer, F. & H. Pollnow: Über eine hyperkinetische Erkrankung im Kindesalter. I: Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie Vol , side Still, G.F.: Some abnormal psychical conditions in children. I: Lancet 1, 1902, side , og Swanson, J.M., H.C. Kraemer, S.P. Hinshaw, L.E. Arnold, C.K. Conners, H.B. Abikoff mfl.: Clinical relevance of the primary findings of the MTA: success rates based on severity of ADHD and ODD symptoms at the end of treatment. I: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(2), 2001, side WHO: The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. WHO, Genève,

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 ADHD hos børn www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 Indhold Hvad er ADHD og hvordan opleves det? 5 ADHD adfærdsmønstre 6 Hvordan opstår ADHD og hvordan stilles diagnosen? 9 Hvordan behandles ADHD? 10

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

børn med ADHD f o r e n i n g e n

børn med ADHD f o r e n i n g e n børn med ADHD f o r e n i n g e n Udgiver ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C. Tlf.: 70 21 50 55 Fax: 63 13 42 60 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside: www.adhd.dk Wilbur en dreng med ADHD Wilbur går

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson.

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. ADHD OG MEDICIN Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. Disposition Præsentation: - Hvem er jeg ADHD: - Hvordan, hvornår og hvorfor diagnosticere - Hvad er ADHD kort - Og andet - Hele livet? Behandling:

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 1 1.0 Indledning Jeg har valgt at skrive om børn med DAMP/ADHD i fritidsinstitutionsalderen dvs. 6-10 år, da der i dag er kommet mere fokus på børn

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

ADHD. Plan. Hvad ved vi om ADHD? Syndromet ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD Psykiatrifonden dec. 2015.

ADHD. Plan. Hvad ved vi om ADHD? Syndromet ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD Psykiatrifonden dec. 2015. ADHD - fra barn til voksen - diagnose, årsager, Torben Isager Psykiatriformidlingen Frederiksberg torben.isager@dadlnet.dk Psykiatrifonden Plan Udvikling i medicinering for ADHD ADHD: Diagnose Årsager

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne !" Program: Symptomer, årsag, forekomst Udvikling fra barn til ung/voksen Prognose Behandling Første gang beskrevet i 1906 (Clouston) ADHD er ikke

Læs mere

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Tak til Torben Isager Russell Barkley Stephen Stahl Program Historie og baggrund Hvad er ADHD ADHD i forskellige aldre

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) jf. DSM-5 (Udkommet 2013): 1 A. Et vedvarende mønster af uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet-impulsivitet som forstyrrer funktion

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

Børn med ADHD BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI. Niels Bilenberg

Børn med ADHD BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI. Niels Bilenberg BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 755 Børn med ADHD Niels Bilenberg Artiklen gennemgår Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) hos børn. Vor nuværende viden om årsager, hyppighed, symptomer og behandlingsmuligheder

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse.

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, autisme og de andre i praksis Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Uddannelsesforbundet Svendborg Onsdag d. 29. januar 0.00.00

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

GRÆNSEN MELLEM NORMALITET OG PSYKISK SYGDOM HOS BØRN

GRÆNSEN MELLEM NORMALITET OG PSYKISK SYGDOM HOS BØRN Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. GRÆNSEN MELLEM NORMALITET OG PSYKISK SYGDOM HOS BØRN PsykInfo, 6. juni 2012, Vordingborg. 1 Grænsen mellem normalitet og psykisk sygdom hos børn Indledning Diagnose

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 Kønsforskelle 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

ADHD - SYMPTOMER,FOREKOMST,OG BEHANDLING

ADHD - SYMPTOMER,FOREKOMST,OG BEHANDLING Tine Houmann 2014 1 ADHD - SYMPTOMER,FOREKOMST,OG BEHANDLING Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2014 2 Attention Deficit

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Kl Hvad er ADHD? Fakta og myter. Kl KAFFEPAUSE. Kl Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde?

Kl Hvad er ADHD? Fakta og myter. Kl KAFFEPAUSE. Kl Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde? ADHD I FAMILIEN Kl. 13.30 14.45 Hvad er ADHD? Fakta og myter Kl. 14.45 14.45 KAFFEPAUSE Kl. 14.45 15.30 Hvordan påvirker ADHD familien? Hvorfor netværksarbejde? Præsentation Sygeplejerske i 24 år Psykoterapeut

Læs mere

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB Århus 2014 Psykolog.dortedamm.dk Ved Psykolog Dorte Damm ADHD Hvad betyder det? Attention Deficit Hyperactivity Disorder Forskellige typer:

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov ADHD hos unge Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Karakteristisk udvikling

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Lær om hjernen. Til patienter og pårørende på Neuroenhed Nord, Brønderslev

Lær om hjernen. Til patienter og pårørende på Neuroenhed Nord, Brønderslev Få mere viden om: Hvordan hjernen fungerer. Hvad den betyder for, hvordan vi tænker og handler. Hvad der sker, hvis hjernen bliver udsat for en skade. Lær om hjernen Til patienter og pårørende på Neuroenhed

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme

Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme Psykiske udviklingsforstyrrelser med særlig vægt på autisme Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark e-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne

ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne Per Hove Thomsen professor, overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov Potentielle interessekonflikter Per Hove

Læs mere

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014

PSYKIATRIFONDEN. Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes. Aalborg, den 30. september 2014 PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognitive forstyrrelser ved depression - og hvordan de kan afhjælpes ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Typiske kognitive

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere