1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI"

Transkript

1 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

2 Social U Innovativt iværksætteri med sociale og bæredygtige mål 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse 2014 Social U er et 6-ugers selvvalgt kursus for ledige, som giver kursisten mulighed for at fordybe sig i innovativt, socialt og bæredygtigt iværksætteri. Det sker ved at kombinere udvikling af egne visioner og ideer, introduktioner til social/bæredygtig innovation og indblik i metoder til projektopbygning, nye forretningsmodeller og fundraising. Metodisk følger vores proces et Teori U-baseret forløb for kreative innovation, aktionslæring og feltarbejde, med øvelser individuelt og i grupper. Derfor U'et i navnet. Det er ikke et kursus i at bruge teori U, selv om det er en sidegevinst ved kurset at man har prøvet metoden. Vi forankrer deltagernes viden i konkrete projekter, gennem samarbejde med partnere og gennem egen projektudvikling. Social U giver deltagerne mulighed for at prøve af, om social og bæredygtig innovation er vejen frem for dem. Kurset giver konkret erfaring med at udvikle en social/bæredygtig vision fra idé til projekt og tilpasse den til virkeligheden. Efter de 6 uger præsenterer deltagerne deres projekter for hinanden, og står med en handlingsplan for at komme videre. Nogle vil ønske at stifte egen virksomhed, andre vil være bedre rustet til at finde det ideelle job, hvor de kan få en målrettet rolle med socialt, innovativt og bæredygtigt fokus. Fagligt indhold Kurset arbejder på tværs af tre felter. Det samler sig dermed omkring tre fagområder: innovation i praksis, gennem teori U-forløbet; social og bæredygtig innovation som vidensfelt; og projektopbygning/ projektorganisering, ved at følge opbygningen af et projekt fra idé over finansiering, til inddragelse af partnere og forankring i en organisation. 1. Social og bæredygtig innovation og entreprenørskab er et felt der har været under stærk udvikling i de sidste 10 år og som udpeges af prominente ledere i Europa som den vigtigste måde at nyskabe vores samfund, økonomi, kultur og organisationer. Da det er et meget broget felt, vil det blive konkretiseret dels gennem nogle korte introduktioner til området, men først og fremmest gennem refleksioner i forbindelse med de praktiske elementer i U-forløbet og deltagernes egne visioner. Kort fortalt rummer undervisningen: Introduktion til social og bæredygtig innovation og entreprenørskab Introduktion til principper for bæredygtighed i alle fire søjler (økonomisk, miljømæssig, social og kulturel) Introduktion til arbejde med innovation og iværksætteri i tværfaglige sammenhæng Konkret, guidet erfaring med eget socialt/bæredygtigt projekt/koncept 2 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

3 2. Projektudvikling og -økonomi introducerer til to felter: de praktiske skridt fra vision til projekt, samt ressourceforståelse og fundraising for innovatører. Tilsammen udgør de to felter fundamentet for at forankre og konkretisere deltagernes fortolkninger af det sociale/bæredygtige område. Her vil der blive taget udgangspunkt dels i en forståelse af de vigtigste elementer i økonomien for virksomheder, projekter, foreninger og netværk, samt givet en indføring og praktisk øvelse i at udpege, undersøge, opsøge og ansøge til kilder til funding (fonde, offentlige puljer, sponsorer og partnere). Introduktion til projektudvikling ved erfarne projektledere og innovatører Identificering af ressourcer: overblik over ressourcebehov og mulige kilder Udvikling af ressourcestrategi baseret på analyse Introduktion til projektøkonomi og fundraising på grundlæggende niveau Introduktion til forskellige modeller for finansiering af nyskabende projekter Nytænkning med eksterne partnere: stakeholders, netværk, rekvirenter 3. Innovationsproces baseret på Teori U, en metode til at udvikle sociale og bæredygtige innovationer på baggrund af en procesmetode med fokus på fælles udvikling, konkrete undersøgelser af de felter og systemer, der omgiver visionen, en dybdegående intuitiv proces, og en design-inspireret iterationsproces. Tilsammen udvikler U-metoden innovationer ud fra hvilke behov, de opfylder, og hvilke betingelser de kalder på. Metoden er grundlagt af Carl Otto Scharmer og hans team på MIT og Presencing Institute. Deltagerne bliver guidet igennem et forløb bestående af 7 refleksive, skabende faser. Metoden støttes herhjemme bl.a. af ledelsesprofessor Steen Hildebrandt og er benyttet i en lang række store og små organisationer og netværk. Teori U undervisningen breder sig over følgende: Introduktion til Teori U ved uddannede fornyelsesledere Afklaring af egen vision, viden og kompetence i forhold til visionen Undersøgelse af marked/felt for den grundlæggende idé og hvordan den kan tilpasses Erfaring med dybere samskabende metoder til dialog, idéudvikling og sparring Guidet proces fra egen vision til social/bæredygtig innovation og prototyping Alle kursets dele gennemføres af undervisere fra Cultura21 Nordic og Foreningen for Social Innovation i samarbejde, som 6 ugers selvvalgt, fagspecifikt kursus. Der afsluttes med en mundtlig præsentation efter en nøje defineret metode. Deltagerne modtager diplom med vurdering af deres kvalifikationer og projektfokus. Metode og målgruppe Social U kurset kombinerer teori, empiri og praktisk øvelse i et forløb, der både introducerer til et felt den sociale og/eller bæredygtige innovation og giver øvelse i at træde ind i det og praktisere det som udøvende iværksætter eller innovatør. Det henvender sig primært til den, der søger at skabe eget projekt eller virksomhed nu eller på sigt. Samtidig introducerer det til arbejdet med at opbygge projekter og rejse midler til dem, gennem det konkrete 3 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

4 udviklingsforløb som alle kursisterne gennemgår. Det forløb bringer dem i forbindelse med organisationer, virksomheder, forvaltninger og eksperter med interesse i at støtte og/eller ansætte nye kræfter på området. Et af de vigtigste værktøjer metodisk set er aktionslæring. I en aktionslærings proces bliver deltagerne sendt ud i virkeligheden uden at have et færdigt afgrænset mål, fordi en del af formålet er at opfange de behov for viden og løsninger, som allerede er i spil derude. Med aktionslæring inviterer vi kursisterne ud i felter der handler om social/bæredygtig innovation, hvor de stilles over for konkrete udfordringer; vi fremmer idéudvikling gennem anvendelse af egne ideer i mødet med andres strategiske blikke; vi hjælper kursisterne til stærkere nytænkning og til at arbejde mere intuitivt. Det overordnede læringsmål for kurset er at deltagerne kan tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre et potentielt projekt/værk/produkt/virksomhed for sig selv og omverden, fra idé til organisering og livstid/transformation. Herunder at de kan forstå, forklare og planlægge implementering af projektets betydning for en omverden, gennem en forståelse af projektets bæredygtighed, såvel social som økonomisk, miljømæssigt og kulturelt. ene for modulerne kan findes i tidsplanen herunder. De 6 ugers forløb kan opsummeres kort under overskrifterne: Uge 1 Introduktion og visionsafklaring hvor skal vi hen, hvor er jeg, hvad vil jeg? Uge 2 Feltarbejde og omverdensanalyse at se verden med nye øjne Uge 3 Ressourcearbejde økonomi, fundraising, nye forretningsmodeller Uge 4 Stakeholders og koncept hvem gør jeg det for og hvordan gør jeg? Uge 5 Prototypeudvikling hvad skal jeg vide og hvordan finder jeg ud af det? Uge 6 Præsentationsteknik hvordan leverer jeg mit budskab så verden kan forstå det? 4 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

5 Plan for HOLD 7 April-Juni 2014 Kursusstart 28/ I gennemsnit 2 fulde undervisningsdage om ugen + opgaver/forberedelse = fuld tid (37 timer om ugen) Deltagere inviteres til mappe med litteratur og værktøjer. Undervisning finder sted centralt i København K eller S. Der serveres te/kaffe og vand; deltagerne står selv for frokost. Mappe med materialer i form af litteratur, præsentationer og øvelser er klar senest 10 dage før kursusstart Primært baggrundslitteratur kursets tyngde er praksis Der lægges power points og værktøjer op i mappen fra starten, som vi tager i brug efterhånden noget af det justeres undervejs, for at tage hensyn til kursisternes individuelle behov og holdets sammensætning. Skema hold 6, 2014 Uge 1 Mandag 28. April Modul 1 INTRO Tirsdag 29. april Modul 2 AFKLARING/VISION Uge 2 Tirsdag 6. maj Modul 3 FELTARBEJDE Onsdag 7. maj Modul 4 OMVERDENSANALYSE Uge 3 Mandag 12. maj Modul 6 RESSOURCER Torsdag 15. maj Modul 7 FELTARBEJDE Uge 4 Tirsdag 20. maj Modul 8 STAKEHOLDERS Torsdag 22. maj Modul 9 KONCEPTUALISERING Uge 5 Mandag 26. maj Modul 11 PROTOTYPETEST Tirsdag 30. Maj Modul 12 PRÆSENTATION Uge 6 Fredag 6. Juni Afslutning Sted følger 5 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Fredag 9. maj Modul 5 RESSOURCER Fredag 23. Maj Modul 10 PROTOTYPEUDVIKLING

6 Beskrivelse/ MODUL 1 Introduktion til forløbet Forstå betydningen af social & bæredygtig innovation. Formulering af eget afsæt, vision og horisont. Forstå Social U processen som helhed. Øve bevægelsen fra downloading til seeing. Motivationsbeskrivelser og dialogøvelse; komme af med fordommene; identificering af hinandens drømme, ressourcer, behov, mulighedsfelter. introduktion What is social Innovation and why the U-process? (10 s) Undersøgelse af afsæt og spændingsfelt mellem downloading og historie; Praktiske øvelser for at kortlægge egne visioner. Scharmer: Teori U, kap. 8 (10 s) Kahane, Adam: How to Change the World. Lessons for Entrepreneurs from Activists, kap 1 (20 s) + video-materiale Beskrivelse/ MODUL 2 Oplæg om social innovation og urbane fællesskaber. kapitel 1: Assessing the Vision (15 s) Udvidet forståelse af afsæt for egne visioner gennem dialog med andre (deltagere, lærere, eksterne). Kunne indplacere sit eget afsæt i forhold til feltet af social innovation. Visionsudvikling, del 1: Fokusering + designe fremtider Forberedelse til feltarbejde/ aktionslæring i uge 2: dialoger mellem deltagere og praktiske øvelser for at undersøge visioner, afsæt og horisont med afsæt i præsentationen. Håndbog i Socialt inværksætteri Konceptudvikling (15 s) Projektlivs-cirkel model At kunne holde erfaringer, viden og perspektiver op mod hinanden i forståelse af egen vision. MODUL 3 og 6 REFLECTIVE INQUIRY / FELTARBEJDE kapitel 2: Learning from the Field (15 s) Styrkelse af sensitivitet og refleksionevne gennem feltarbejde / observation Præsentation af opdraget til praksislæring og interventioner. Kunne reflektere over egen vision i forhold til specifik kontekst Feltarbejde i urbant terræn: observere, registrere, sanse, dokumentere. Hente læring fra potentiel aftager/ partner og relatere til eget afsæt gennem refleksion Samling og fremlæggelse af det, der er registreret; planlægger de næste dage ud fra det 6 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Uddrag af Italo Calvino: De usynlige byer (15 s) + video materiale

7 MODUL 4 OMVERDENSANALYSE Bæredygtighed som princip på tværs af sektorer; bæredygtighed og social innovation. Operationel forståelse for socio-økologiske og kulturelle systemer Workshop om det bæredygtige ved social innovation og den kulturelle virkelighed; begrebsligt og case-baseret oplæg; relatering til eget afsæt og feltarbejde; introduktion til projektlivshjulet Øvelse i at samtænke ideer og visioner og (re)konstruere nye projekter ud fra input og feltarbejde. kapitel 3: Social, sustensive, sustainable (15 s) Resilience Thinking kap 2: The System Rules (10 s) Projektlivs-cirkel model Planlægge omverdensanalyse Gennemføre omverdensanalyse + video materiale MODUL 5 og 7 RESSOURCEWORKSHOP I Opnå grundlæggende viden om projekters økonomi, ressourcegrundlag og fundraising/financiering Introduktion til ressourceforståelse og fundraising // Introduktion til at etablere platform, netværke, fundraise // Praktiske øvelser med forståelse af økonomi og udvikling af platform, netværk og fundraising Opnå grundlæggende viden om at etablere en platform, netværk og fundraising RESSOURCEWORKSHOP II Videre arbejde med ressourceforståelse og fundraising // Bæredygtige forretningsmodeller // Hvordan kan jeg opbygge min økonomi? Jørgen Steen Nielsen: Den store Omstilling, kap 8 (20 s) kapitel 4: New Economic Models (15 s) The Business Model Generator, kap1 (25 s) Uddrag af Scharmer, Carl Otto (2012): Leading from the Emerging Future: Transforming Egosystem to Ecosystem Economies (50 sider) Fundraising case-samling 7 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

8 MODUL 8 Intro til højre halvdel af U'et krystallisering og prototypeskabelse (co-creation processen) kapitel 5: Stakeholders and alliances (15 s) Fra Stakeholderanalyse til inddragelse af mulige partnere i co-creation; case-historie Video-materiale og power points om stakeholder analyse STAKEHOLDERS Udpege centrale aktører og stakeholders i kommende projekt/værk/arbejde Planlægge og gennemføre analyse af stakeholders rolle Øvelser i intuitiv og kropsligt funderet kommunikation Indoptage intuitiv kommunikation Uddrag af Hartmann, Kerstine: Intuitivt lederskab (10 s) Øvelsesbeskrivelse MODUL 9 Udvikling af krystalliseringer gennem kreativ workshop: fylde rummet; indsættelse af tankerne i livscirkel modellen. kapitel 6: Conceptualizing (15 s) MODUL 10 og 11 INTRODUKTION TIL PROTOTYPING PROTOTYPER OG TEST AF DEM Arbejde videre med praktisk design af prototype til udførelse i uge 6: metonymisk test af konceptet kapitel 7: Prototyping (15 s) KONCEPTUALISERING OG KRYSTALLISERING At forstå konceptet fra social prototyping og planlægge og designe prototype for deres egen projektudvikling At kunne etablere et overblik og inddrage eksterne partnere i plan, beslutninger, ressourcer og målsætning Koordinering af prototype ift projekt Planlægningsværktøjer // Tentativ handlingsplan Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.7 (20 s) Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.8 (20 s) Cases og video-materiale Endelig tjekliste på prototypedesign og praktiske tjeks Retur til projektlivshjulet og udfylde alle felter; refleksion over konsekvens Prototypeskærpelse; partnerdialogdesign PROTOTYPE I FELTEN Gennemførelse og diskussion af prototypiske begivenheder Prototype events (måske fordelt over to dage) MODUL 12 Gruppearbejde/individuelt arbejde for at færdiggøre præsentationer af projekter kapitel 7: Presenting and performing (15 s) Gennemgang af præsentationsindhold Fentz, Christine: intern artikel om performnace PRÆSENTATION 8 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

9 Præsentationsteknikker træning i IGNITE konceptet som ekspressiv læring (20 s) Materiale fra Ignite.dk, Pecha Kucha mm AFSLUTNING Præsentationer for holdet og indbudte censorer Ingen Alle kursets mål i en højere enhed: at kunne tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre projekt/værk/produkt/virksomh ed for omverden fra idé til organisering og livstid Præsentationsdag MODUL 13 Alle deltagere præsenterer deres projekt og/eller refleksion over læring ift afsæt, vision, horisont og fremtid; herunder endelig visualisering Afsluttende oplæg om social, kulturel og bæredygtig innovation; overrækkelse af diplomer og evaluering 9 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

10 Underviserne Oleg Koefoed, Cultura21 Nordic (kursusleder) Oleg er ansvarlig for U-metodeforløb, aktionslæring, begrebsafklaringer Aktionsfilosof. Ph.d. fra Roskilde Universitet (2004) med afhandlingen Fiktionsbegivenheder skitser til en poïetisk filosofi. Ansvarlig for den nordiske del af Cultura21 Internationalt netværk for kultur & bæredygtighed, som han var med til at stifte i 2007 i Lüneburg, Tyskland. Medlem af bestyrelser og arbejdsgrupper inden for kunst / kultur og bæredygtighed (Teaterkunst, ValoTV, Odsherred kulturfestival, Nordisk Sommeruniversitet mfl) og forfatter til en række artikler og bøger om emnet siden Cand. Comm. + Historie grad fra Har spillet en rolle i forbindelse med udbredelsen af fransk bevægelses-, stofligheds- og begivenhedsfilosofi i Danmark, især på CBS; har bidraget til at udvikle ideen om aktionsfilosofi som tilgang til aktivisme, kunst & forskning, på steder som Venedig, Beijing, Hamburg og Gabrovo, siden Medforfatter til Learning from the Other Intercultural Metalogues (2011) og vejleder på en del andre aktionsfilosofiske værker. Vejleder, koordinator og underviser på RUC , derefter igen fra Kursusansvarlig, ekstern lektor, vejleder og medvirkende på research & development projekter på CBS siden Har designet og gennemført mere end 20 forskellige kurser på videregående niveau, siden Ekstern Lektor, kursusansvarlig, specialevejleder, huskoordinator mm, på RUC og CBS. Har arbejdet med kvalitative interviews, og gruppeprocesser, workshops, seminarer, symposier, siden 1994 og stået for omkring 1000 forskellige sessions i den retning. Chef for kvalitativ research i Vilstrup Research ; medstifter af Vilstrup Interactive 2001 (solgt i 2002 til Univero); medstifter af konsulent- og analysevirksomheden Aion ApS i 2002, ansvarlig for en række større udviklingsprojekter for organisationer, myndigheder og virksomheder ; filosofisk leder i tænketanken Kesera ; medstifter af Gravitations center for Aktionsfilosofi 2006 (leder frem til 2008). Fornyelsesleder (uddannet i teori-u proces) fra Unfolding Fields i 2010, medvirkende til udvikling af Teori U netværk og seminarer siden. Har siden 2002 fungeret som rådgiver for bl.a. Nordisk Ministerråd, Kulturministeriet, Odsherred Kulturfestival, Vestegnens Kulturinvesteringsråd, Ældre Sagen, Undervisningsministeriet, Dansk Industri, Kellogg's, BBDO, Ipsos, mfl. Medvirker jævnligt til debatter om samfund og fornyelse i radio, TV, web og skrevne medier. Mentor for ledige akademikere, unge kunstnere og yngre sociale innovatører siden 2007; optaget som mentor i Fellowship for social innovation i *** Thorleif Ejdesgaard Jeppesen, FFSI Thorleif er ansvarlig for ressource-fundraising-håndteringsforløb Cand.techn.soc., miljøplanlægger, RUC (1990). Kursuspædagogik for universitetslærere, RUC. Ledergruppen for Nordisk Sommeruniversitet i DK. Initiativtager til tværgående forskernetværk. Mentoruddannelse. Lederuddannelse, Oberion, Nærum ( ). Sponsorakademiuddannelse, Promovator (2011). 7 års undervisningserfaring som lærer RUC, TEK-SAM, herunder tilrettelæggelse og afholdelse af feltkursus for 60 studerende i Irland. Desuden 4 år som uddannelsesleder for miljødesigneruddannelsen på Center for Eksperimentel Byøkologi (en 8 måneders efteruddannelse for akademikere). Initiativtager til iværksætteruddannelse, herunder udviklingskonsulent, lærer og coach. Initiativtager til og projektleder af et 2 årigt nordisk uddannelsesprojekt, NORDPLUS Voksen. Initiativtager til og projektleder for et uddannelsesplanlægningsprojekt for en kæde af private virksomheder finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Undervisningsministeriet. Initiativtager og projektleder for arbejdsmarkedsrettet mentortilbud til fysisk handicappede. Evaluator i en række sammenhænge, fra udviklingsprojekter, kursustilbud, til landsdækkende kampagne, Vor Fælles Fremtid. Arbejdserfaring fra feks.: Miljøministeriet, konsulent for Vandrådet (ministerrådsorgan), CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse), Carl Bro A/S, og rådgiver for De 27 Danske Småøer. Mere end 10 års erfaring som selvstændig konsulentfirma med fokus på innovation og læring. En mindre netværksbaseret virksomhed med max 3 projektansatte. Fungeret som rådgiver for 10 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

11 uddannelsesinstitutioner, konsortiedannelser, udbudskonkurrencer, udviklingsprojekter, Socialfondsprojekter, udvikling af nye kursustilbud, efteruddannelse af personale, undervisning og coaching af bestyrelser, ledere, lærere, kursister, m.m., og deltagelse i Ledelseforum for erhvervsuddannelser. Som udviklingskonsulent taget initiativer til opstart og finansiering af udviklingsprojekter, som pga. sin tværgående karakter har krævet etablering af samarbejdsmodeller, partnerskabsaftaler, alliancer, m.m., hvor meget forskellige aktører (private, offentlige, fagforbund, forskere, væksthuse, foreninger) har skullet samarbejde, uanset faglige profiler og arbejdskulturer. Deltager i dag i en række foreningsbestyrelser, og i en erhversrettet fond. Feks Design for Alle, Trekronerrådet, Miljøpunkt Indre By Christianshavn, og er initiativtager til og redaktør for en lokalavis, Trekroneravisen. Senest stifter af og formand for bestyrelsen af Foreningen for Social Innovation. Medudvikler og projektansvarlig for et stipendie og mentorprogram for sociale entreprenører, Fellowship for social og bæredygtig innovation. *** Nilas Bay-Foged, The HUB Copenhagen / Alternativet / Cultura21 Nordic Nilas er ansvarlig for projekthåndteringsforløbg og innovationsforståelse Kandidat i Lang Forvaltning fra RUC, Videreuddannelse hos tænketanken Cevea, , og projektledelse RUC, Har opbygget studentervæksthuset SHEIK på Roskilde Universitet, , hvor studerende blev hjulpet med at starte virksomhed, realisere projekter eller etablere samarbejder med virksomheder. Var samtidig ansat ved RUCinnovation med ansvar for studenterrettede aktiviteter, herunder udvikling af RUC Karrieremesse, Kandidat+, innovationskonkurrencer og iværksætterkursus for ledige akademikere. Aktuelt ekstern underviser og vejleder, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet. Medstifter, bestyrelsesmedlem, udvikler og daglig leder siden 2010 af The HUB Copenhagen, internationalt netværk og kontorfælleskab for innovatører og iværksættere, der arbejder med social ansvarlighed og bæredygtig innovation. Projektleder i Cevea's uddannelsesenhed Meningsdannerskolen, med ansvar for Politisk Sommerhøjskole Initiativtager og projektleder på Folkets Kulturlaboratorium: et samarbejde om kulturpolitik på Folkemødet 2012 på Bornholm. Udvikling af politik og kommunikation samt organisering af events på Uffe Elbæks folketingskampagne et andet skema, Medudvikler af og mentor på Fellowship for Social Innovation Sekretariatschef i Alternativet siden september *** Desuden gæsteoptrædener med specifikke roller, i forbindelse med feltarbejde. 11 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring.

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Version 6.1. 28.2.2014 Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Reform med Højere Puls er et ledelsesprojekt i forbindelse med den nye skolereform og det har derfor høj

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere