1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI"

Transkript

1 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

2 Social U Innovativt iværksætteri med sociale og bæredygtige mål 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse 2014 Social U er et 6-ugers selvvalgt kursus for ledige, som giver kursisten mulighed for at fordybe sig i innovativt, socialt og bæredygtigt iværksætteri. Det sker ved at kombinere udvikling af egne visioner og ideer, introduktioner til social/bæredygtig innovation og indblik i metoder til projektopbygning, nye forretningsmodeller og fundraising. Metodisk følger vores proces et Teori U-baseret forløb for kreative innovation, aktionslæring og feltarbejde, med øvelser individuelt og i grupper. Derfor U'et i navnet. Det er ikke et kursus i at bruge teori U, selv om det er en sidegevinst ved kurset at man har prøvet metoden. Vi forankrer deltagernes viden i konkrete projekter, gennem samarbejde med partnere og gennem egen projektudvikling. Social U giver deltagerne mulighed for at prøve af, om social og bæredygtig innovation er vejen frem for dem. Kurset giver konkret erfaring med at udvikle en social/bæredygtig vision fra idé til projekt og tilpasse den til virkeligheden. Efter de 6 uger præsenterer deltagerne deres projekter for hinanden, og står med en handlingsplan for at komme videre. Nogle vil ønske at stifte egen virksomhed, andre vil være bedre rustet til at finde det ideelle job, hvor de kan få en målrettet rolle med socialt, innovativt og bæredygtigt fokus. Fagligt indhold Kurset arbejder på tværs af tre felter. Det samler sig dermed omkring tre fagområder: innovation i praksis, gennem teori U-forløbet; social og bæredygtig innovation som vidensfelt; og projektopbygning/ projektorganisering, ved at følge opbygningen af et projekt fra idé over finansiering, til inddragelse af partnere og forankring i en organisation. 1. Social og bæredygtig innovation og entreprenørskab er et felt der har været under stærk udvikling i de sidste 10 år og som udpeges af prominente ledere i Europa som den vigtigste måde at nyskabe vores samfund, økonomi, kultur og organisationer. Da det er et meget broget felt, vil det blive konkretiseret dels gennem nogle korte introduktioner til området, men først og fremmest gennem refleksioner i forbindelse med de praktiske elementer i U-forløbet og deltagernes egne visioner. Kort fortalt rummer undervisningen: Introduktion til social og bæredygtig innovation og entreprenørskab Introduktion til principper for bæredygtighed i alle fire søjler (økonomisk, miljømæssig, social og kulturel) Introduktion til arbejde med innovation og iværksætteri i tværfaglige sammenhæng Konkret, guidet erfaring med eget socialt/bæredygtigt projekt/koncept 2 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

3 2. Projektudvikling og -økonomi introducerer til to felter: de praktiske skridt fra vision til projekt, samt ressourceforståelse og fundraising for innovatører. Tilsammen udgør de to felter fundamentet for at forankre og konkretisere deltagernes fortolkninger af det sociale/bæredygtige område. Her vil der blive taget udgangspunkt dels i en forståelse af de vigtigste elementer i økonomien for virksomheder, projekter, foreninger og netværk, samt givet en indføring og praktisk øvelse i at udpege, undersøge, opsøge og ansøge til kilder til funding (fonde, offentlige puljer, sponsorer og partnere). Introduktion til projektudvikling ved erfarne projektledere og innovatører Identificering af ressourcer: overblik over ressourcebehov og mulige kilder Udvikling af ressourcestrategi baseret på analyse Introduktion til projektøkonomi og fundraising på grundlæggende niveau Introduktion til forskellige modeller for finansiering af nyskabende projekter Nytænkning med eksterne partnere: stakeholders, netværk, rekvirenter 3. Innovationsproces baseret på Teori U, en metode til at udvikle sociale og bæredygtige innovationer på baggrund af en procesmetode med fokus på fælles udvikling, konkrete undersøgelser af de felter og systemer, der omgiver visionen, en dybdegående intuitiv proces, og en design-inspireret iterationsproces. Tilsammen udvikler U-metoden innovationer ud fra hvilke behov, de opfylder, og hvilke betingelser de kalder på. Metoden er grundlagt af Carl Otto Scharmer og hans team på MIT og Presencing Institute. Deltagerne bliver guidet igennem et forløb bestående af 7 refleksive, skabende faser. Metoden støttes herhjemme bl.a. af ledelsesprofessor Steen Hildebrandt og er benyttet i en lang række store og små organisationer og netværk. Teori U undervisningen breder sig over følgende: Introduktion til Teori U ved uddannede fornyelsesledere Afklaring af egen vision, viden og kompetence i forhold til visionen Undersøgelse af marked/felt for den grundlæggende idé og hvordan den kan tilpasses Erfaring med dybere samskabende metoder til dialog, idéudvikling og sparring Guidet proces fra egen vision til social/bæredygtig innovation og prototyping Alle kursets dele gennemføres af undervisere fra Cultura21 Nordic og Foreningen for Social Innovation i samarbejde, som 6 ugers selvvalgt, fagspecifikt kursus. Der afsluttes med en mundtlig præsentation efter en nøje defineret metode. Deltagerne modtager diplom med vurdering af deres kvalifikationer og projektfokus. Metode og målgruppe Social U kurset kombinerer teori, empiri og praktisk øvelse i et forløb, der både introducerer til et felt den sociale og/eller bæredygtige innovation og giver øvelse i at træde ind i det og praktisere det som udøvende iværksætter eller innovatør. Det henvender sig primært til den, der søger at skabe eget projekt eller virksomhed nu eller på sigt. Samtidig introducerer det til arbejdet med at opbygge projekter og rejse midler til dem, gennem det konkrete 3 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

4 udviklingsforløb som alle kursisterne gennemgår. Det forløb bringer dem i forbindelse med organisationer, virksomheder, forvaltninger og eksperter med interesse i at støtte og/eller ansætte nye kræfter på området. Et af de vigtigste værktøjer metodisk set er aktionslæring. I en aktionslærings proces bliver deltagerne sendt ud i virkeligheden uden at have et færdigt afgrænset mål, fordi en del af formålet er at opfange de behov for viden og løsninger, som allerede er i spil derude. Med aktionslæring inviterer vi kursisterne ud i felter der handler om social/bæredygtig innovation, hvor de stilles over for konkrete udfordringer; vi fremmer idéudvikling gennem anvendelse af egne ideer i mødet med andres strategiske blikke; vi hjælper kursisterne til stærkere nytænkning og til at arbejde mere intuitivt. Det overordnede læringsmål for kurset er at deltagerne kan tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre et potentielt projekt/værk/produkt/virksomhed for sig selv og omverden, fra idé til organisering og livstid/transformation. Herunder at de kan forstå, forklare og planlægge implementering af projektets betydning for en omverden, gennem en forståelse af projektets bæredygtighed, såvel social som økonomisk, miljømæssigt og kulturelt. ene for modulerne kan findes i tidsplanen herunder. De 6 ugers forløb kan opsummeres kort under overskrifterne: Uge 1 Introduktion og visionsafklaring hvor skal vi hen, hvor er jeg, hvad vil jeg? Uge 2 Feltarbejde og omverdensanalyse at se verden med nye øjne Uge 3 Ressourcearbejde økonomi, fundraising, nye forretningsmodeller Uge 4 Stakeholders og koncept hvem gør jeg det for og hvordan gør jeg? Uge 5 Prototypeudvikling hvad skal jeg vide og hvordan finder jeg ud af det? Uge 6 Præsentationsteknik hvordan leverer jeg mit budskab så verden kan forstå det? 4 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

5 Plan for HOLD 7 April-Juni 2014 Kursusstart 28/ I gennemsnit 2 fulde undervisningsdage om ugen + opgaver/forberedelse = fuld tid (37 timer om ugen) Deltagere inviteres til mappe med litteratur og værktøjer. Undervisning finder sted centralt i København K eller S. Der serveres te/kaffe og vand; deltagerne står selv for frokost. Mappe med materialer i form af litteratur, præsentationer og øvelser er klar senest 10 dage før kursusstart Primært baggrundslitteratur kursets tyngde er praksis Der lægges power points og værktøjer op i mappen fra starten, som vi tager i brug efterhånden noget af det justeres undervejs, for at tage hensyn til kursisternes individuelle behov og holdets sammensætning. Skema hold 6, 2014 Uge 1 Mandag 28. April Modul 1 INTRO Tirsdag 29. april Modul 2 AFKLARING/VISION Uge 2 Tirsdag 6. maj Modul 3 FELTARBEJDE Onsdag 7. maj Modul 4 OMVERDENSANALYSE Uge 3 Mandag 12. maj Modul 6 RESSOURCER Torsdag 15. maj Modul 7 FELTARBEJDE Uge 4 Tirsdag 20. maj Modul 8 STAKEHOLDERS Torsdag 22. maj Modul 9 KONCEPTUALISERING Uge 5 Mandag 26. maj Modul 11 PROTOTYPETEST Tirsdag 30. Maj Modul 12 PRÆSENTATION Uge 6 Fredag 6. Juni Afslutning Sted følger 5 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Fredag 9. maj Modul 5 RESSOURCER Fredag 23. Maj Modul 10 PROTOTYPEUDVIKLING

6 Beskrivelse/ MODUL 1 Introduktion til forløbet Forstå betydningen af social & bæredygtig innovation. Formulering af eget afsæt, vision og horisont. Forstå Social U processen som helhed. Øve bevægelsen fra downloading til seeing. Motivationsbeskrivelser og dialogøvelse; komme af med fordommene; identificering af hinandens drømme, ressourcer, behov, mulighedsfelter. introduktion What is social Innovation and why the U-process? (10 s) Undersøgelse af afsæt og spændingsfelt mellem downloading og historie; Praktiske øvelser for at kortlægge egne visioner. Scharmer: Teori U, kap. 8 (10 s) Kahane, Adam: How to Change the World. Lessons for Entrepreneurs from Activists, kap 1 (20 s) + video-materiale Beskrivelse/ MODUL 2 Oplæg om social innovation og urbane fællesskaber. kapitel 1: Assessing the Vision (15 s) Udvidet forståelse af afsæt for egne visioner gennem dialog med andre (deltagere, lærere, eksterne). Kunne indplacere sit eget afsæt i forhold til feltet af social innovation. Visionsudvikling, del 1: Fokusering + designe fremtider Forberedelse til feltarbejde/ aktionslæring i uge 2: dialoger mellem deltagere og praktiske øvelser for at undersøge visioner, afsæt og horisont med afsæt i præsentationen. Håndbog i Socialt inværksætteri Konceptudvikling (15 s) Projektlivs-cirkel model At kunne holde erfaringer, viden og perspektiver op mod hinanden i forståelse af egen vision. MODUL 3 og 6 REFLECTIVE INQUIRY / FELTARBEJDE kapitel 2: Learning from the Field (15 s) Styrkelse af sensitivitet og refleksionevne gennem feltarbejde / observation Præsentation af opdraget til praksislæring og interventioner. Kunne reflektere over egen vision i forhold til specifik kontekst Feltarbejde i urbant terræn: observere, registrere, sanse, dokumentere. Hente læring fra potentiel aftager/ partner og relatere til eget afsæt gennem refleksion Samling og fremlæggelse af det, der er registreret; planlægger de næste dage ud fra det 6 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Uddrag af Italo Calvino: De usynlige byer (15 s) + video materiale

7 MODUL 4 OMVERDENSANALYSE Bæredygtighed som princip på tværs af sektorer; bæredygtighed og social innovation. Operationel forståelse for socio-økologiske og kulturelle systemer Workshop om det bæredygtige ved social innovation og den kulturelle virkelighed; begrebsligt og case-baseret oplæg; relatering til eget afsæt og feltarbejde; introduktion til projektlivshjulet Øvelse i at samtænke ideer og visioner og (re)konstruere nye projekter ud fra input og feltarbejde. kapitel 3: Social, sustensive, sustainable (15 s) Resilience Thinking kap 2: The System Rules (10 s) Projektlivs-cirkel model Planlægge omverdensanalyse Gennemføre omverdensanalyse + video materiale MODUL 5 og 7 RESSOURCEWORKSHOP I Opnå grundlæggende viden om projekters økonomi, ressourcegrundlag og fundraising/financiering Introduktion til ressourceforståelse og fundraising // Introduktion til at etablere platform, netværke, fundraise // Praktiske øvelser med forståelse af økonomi og udvikling af platform, netværk og fundraising Opnå grundlæggende viden om at etablere en platform, netværk og fundraising RESSOURCEWORKSHOP II Videre arbejde med ressourceforståelse og fundraising // Bæredygtige forretningsmodeller // Hvordan kan jeg opbygge min økonomi? Jørgen Steen Nielsen: Den store Omstilling, kap 8 (20 s) kapitel 4: New Economic Models (15 s) The Business Model Generator, kap1 (25 s) Uddrag af Scharmer, Carl Otto (2012): Leading from the Emerging Future: Transforming Egosystem to Ecosystem Economies (50 sider) Fundraising case-samling 7 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

8 MODUL 8 Intro til højre halvdel af U'et krystallisering og prototypeskabelse (co-creation processen) kapitel 5: Stakeholders and alliances (15 s) Fra Stakeholderanalyse til inddragelse af mulige partnere i co-creation; case-historie Video-materiale og power points om stakeholder analyse STAKEHOLDERS Udpege centrale aktører og stakeholders i kommende projekt/værk/arbejde Planlægge og gennemføre analyse af stakeholders rolle Øvelser i intuitiv og kropsligt funderet kommunikation Indoptage intuitiv kommunikation Uddrag af Hartmann, Kerstine: Intuitivt lederskab (10 s) Øvelsesbeskrivelse MODUL 9 Udvikling af krystalliseringer gennem kreativ workshop: fylde rummet; indsættelse af tankerne i livscirkel modellen. kapitel 6: Conceptualizing (15 s) MODUL 10 og 11 INTRODUKTION TIL PROTOTYPING PROTOTYPER OG TEST AF DEM Arbejde videre med praktisk design af prototype til udførelse i uge 6: metonymisk test af konceptet kapitel 7: Prototyping (15 s) KONCEPTUALISERING OG KRYSTALLISERING At forstå konceptet fra social prototyping og planlægge og designe prototype for deres egen projektudvikling At kunne etablere et overblik og inddrage eksterne partnere i plan, beslutninger, ressourcer og målsætning Koordinering af prototype ift projekt Planlægningsværktøjer // Tentativ handlingsplan Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.7 (20 s) Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.8 (20 s) Cases og video-materiale Endelig tjekliste på prototypedesign og praktiske tjeks Retur til projektlivshjulet og udfylde alle felter; refleksion over konsekvens Prototypeskærpelse; partnerdialogdesign PROTOTYPE I FELTEN Gennemførelse og diskussion af prototypiske begivenheder Prototype events (måske fordelt over to dage) MODUL 12 Gruppearbejde/individuelt arbejde for at færdiggøre præsentationer af projekter kapitel 7: Presenting and performing (15 s) Gennemgang af præsentationsindhold Fentz, Christine: intern artikel om performnace PRÆSENTATION 8 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

9 Præsentationsteknikker træning i IGNITE konceptet som ekspressiv læring (20 s) Materiale fra Ignite.dk, Pecha Kucha mm AFSLUTNING Præsentationer for holdet og indbudte censorer Ingen Alle kursets mål i en højere enhed: at kunne tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre projekt/værk/produkt/virksomh ed for omverden fra idé til organisering og livstid Præsentationsdag MODUL 13 Alle deltagere præsenterer deres projekt og/eller refleksion over læring ift afsæt, vision, horisont og fremtid; herunder endelig visualisering Afsluttende oplæg om social, kulturel og bæredygtig innovation; overrækkelse af diplomer og evaluering 9 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

10 Underviserne Oleg Koefoed, Cultura21 Nordic (kursusleder) Oleg er ansvarlig for U-metodeforløb, aktionslæring, begrebsafklaringer Aktionsfilosof. Ph.d. fra Roskilde Universitet (2004) med afhandlingen Fiktionsbegivenheder skitser til en poïetisk filosofi. Ansvarlig for den nordiske del af Cultura21 Internationalt netværk for kultur & bæredygtighed, som han var med til at stifte i 2007 i Lüneburg, Tyskland. Medlem af bestyrelser og arbejdsgrupper inden for kunst / kultur og bæredygtighed (Teaterkunst, ValoTV, Odsherred kulturfestival, Nordisk Sommeruniversitet mfl) og forfatter til en række artikler og bøger om emnet siden Cand. Comm. + Historie grad fra Har spillet en rolle i forbindelse med udbredelsen af fransk bevægelses-, stofligheds- og begivenhedsfilosofi i Danmark, især på CBS; har bidraget til at udvikle ideen om aktionsfilosofi som tilgang til aktivisme, kunst & forskning, på steder som Venedig, Beijing, Hamburg og Gabrovo, siden Medforfatter til Learning from the Other Intercultural Metalogues (2011) og vejleder på en del andre aktionsfilosofiske værker. Vejleder, koordinator og underviser på RUC , derefter igen fra Kursusansvarlig, ekstern lektor, vejleder og medvirkende på research & development projekter på CBS siden Har designet og gennemført mere end 20 forskellige kurser på videregående niveau, siden Ekstern Lektor, kursusansvarlig, specialevejleder, huskoordinator mm, på RUC og CBS. Har arbejdet med kvalitative interviews, og gruppeprocesser, workshops, seminarer, symposier, siden 1994 og stået for omkring 1000 forskellige sessions i den retning. Chef for kvalitativ research i Vilstrup Research ; medstifter af Vilstrup Interactive 2001 (solgt i 2002 til Univero); medstifter af konsulent- og analysevirksomheden Aion ApS i 2002, ansvarlig for en række større udviklingsprojekter for organisationer, myndigheder og virksomheder ; filosofisk leder i tænketanken Kesera ; medstifter af Gravitations center for Aktionsfilosofi 2006 (leder frem til 2008). Fornyelsesleder (uddannet i teori-u proces) fra Unfolding Fields i 2010, medvirkende til udvikling af Teori U netværk og seminarer siden. Har siden 2002 fungeret som rådgiver for bl.a. Nordisk Ministerråd, Kulturministeriet, Odsherred Kulturfestival, Vestegnens Kulturinvesteringsråd, Ældre Sagen, Undervisningsministeriet, Dansk Industri, Kellogg's, BBDO, Ipsos, mfl. Medvirker jævnligt til debatter om samfund og fornyelse i radio, TV, web og skrevne medier. Mentor for ledige akademikere, unge kunstnere og yngre sociale innovatører siden 2007; optaget som mentor i Fellowship for social innovation i *** Thorleif Ejdesgaard Jeppesen, FFSI Thorleif er ansvarlig for ressource-fundraising-håndteringsforløb Cand.techn.soc., miljøplanlægger, RUC (1990). Kursuspædagogik for universitetslærere, RUC. Ledergruppen for Nordisk Sommeruniversitet i DK. Initiativtager til tværgående forskernetværk. Mentoruddannelse. Lederuddannelse, Oberion, Nærum ( ). Sponsorakademiuddannelse, Promovator (2011). 7 års undervisningserfaring som lærer RUC, TEK-SAM, herunder tilrettelæggelse og afholdelse af feltkursus for 60 studerende i Irland. Desuden 4 år som uddannelsesleder for miljødesigneruddannelsen på Center for Eksperimentel Byøkologi (en 8 måneders efteruddannelse for akademikere). Initiativtager til iværksætteruddannelse, herunder udviklingskonsulent, lærer og coach. Initiativtager til og projektleder af et 2 årigt nordisk uddannelsesprojekt, NORDPLUS Voksen. Initiativtager til og projektleder for et uddannelsesplanlægningsprojekt for en kæde af private virksomheder finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Undervisningsministeriet. Initiativtager og projektleder for arbejdsmarkedsrettet mentortilbud til fysisk handicappede. Evaluator i en række sammenhænge, fra udviklingsprojekter, kursustilbud, til landsdækkende kampagne, Vor Fælles Fremtid. Arbejdserfaring fra feks.: Miljøministeriet, konsulent for Vandrådet (ministerrådsorgan), CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse), Carl Bro A/S, og rådgiver for De 27 Danske Småøer. Mere end 10 års erfaring som selvstændig konsulentfirma med fokus på innovation og læring. En mindre netværksbaseret virksomhed med max 3 projektansatte. Fungeret som rådgiver for 10 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

11 uddannelsesinstitutioner, konsortiedannelser, udbudskonkurrencer, udviklingsprojekter, Socialfondsprojekter, udvikling af nye kursustilbud, efteruddannelse af personale, undervisning og coaching af bestyrelser, ledere, lærere, kursister, m.m., og deltagelse i Ledelseforum for erhvervsuddannelser. Som udviklingskonsulent taget initiativer til opstart og finansiering af udviklingsprojekter, som pga. sin tværgående karakter har krævet etablering af samarbejdsmodeller, partnerskabsaftaler, alliancer, m.m., hvor meget forskellige aktører (private, offentlige, fagforbund, forskere, væksthuse, foreninger) har skullet samarbejde, uanset faglige profiler og arbejdskulturer. Deltager i dag i en række foreningsbestyrelser, og i en erhversrettet fond. Feks Design for Alle, Trekronerrådet, Miljøpunkt Indre By Christianshavn, og er initiativtager til og redaktør for en lokalavis, Trekroneravisen. Senest stifter af og formand for bestyrelsen af Foreningen for Social Innovation. Medudvikler og projektansvarlig for et stipendie og mentorprogram for sociale entreprenører, Fellowship for social og bæredygtig innovation. *** Nilas Bay-Foged, The HUB Copenhagen / Alternativet / Cultura21 Nordic Nilas er ansvarlig for projekthåndteringsforløbg og innovationsforståelse Kandidat i Lang Forvaltning fra RUC, Videreuddannelse hos tænketanken Cevea, , og projektledelse RUC, Har opbygget studentervæksthuset SHEIK på Roskilde Universitet, , hvor studerende blev hjulpet med at starte virksomhed, realisere projekter eller etablere samarbejder med virksomheder. Var samtidig ansat ved RUCinnovation med ansvar for studenterrettede aktiviteter, herunder udvikling af RUC Karrieremesse, Kandidat+, innovationskonkurrencer og iværksætterkursus for ledige akademikere. Aktuelt ekstern underviser og vejleder, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet. Medstifter, bestyrelsesmedlem, udvikler og daglig leder siden 2010 af The HUB Copenhagen, internationalt netværk og kontorfælleskab for innovatører og iværksættere, der arbejder med social ansvarlighed og bæredygtig innovation. Projektleder i Cevea's uddannelsesenhed Meningsdannerskolen, med ansvar for Politisk Sommerhøjskole Initiativtager og projektleder på Folkets Kulturlaboratorium: et samarbejde om kulturpolitik på Folkemødet 2012 på Bornholm. Udvikling af politik og kommunikation samt organisering af events på Uffe Elbæks folketingskampagne et andet skema, Medudvikler af og mentor på Fellowship for Social Innovation Sekretariatschef i Alternativet siden september *** Desuden gæsteoptrædener med specifikke roller, i forbindelse med feltarbejde. 11 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere