1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI"

Transkript

1 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

2 Social U Innovativt iværksætteri med sociale og bæredygtige mål 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse 2014 Social U er et 6-ugers selvvalgt kursus for ledige, som giver kursisten mulighed for at fordybe sig i innovativt, socialt og bæredygtigt iværksætteri. Det sker ved at kombinere udvikling af egne visioner og ideer, introduktioner til social/bæredygtig innovation og indblik i metoder til projektopbygning, nye forretningsmodeller og fundraising. Metodisk følger vores proces et Teori U-baseret forløb for kreative innovation, aktionslæring og feltarbejde, med øvelser individuelt og i grupper. Derfor U'et i navnet. Det er ikke et kursus i at bruge teori U, selv om det er en sidegevinst ved kurset at man har prøvet metoden. Vi forankrer deltagernes viden i konkrete projekter, gennem samarbejde med partnere og gennem egen projektudvikling. Social U giver deltagerne mulighed for at prøve af, om social og bæredygtig innovation er vejen frem for dem. Kurset giver konkret erfaring med at udvikle en social/bæredygtig vision fra idé til projekt og tilpasse den til virkeligheden. Efter de 6 uger præsenterer deltagerne deres projekter for hinanden, og står med en handlingsplan for at komme videre. Nogle vil ønske at stifte egen virksomhed, andre vil være bedre rustet til at finde det ideelle job, hvor de kan få en målrettet rolle med socialt, innovativt og bæredygtigt fokus. Fagligt indhold Kurset arbejder på tværs af tre felter. Det samler sig dermed omkring tre fagområder: innovation i praksis, gennem teori U-forløbet; social og bæredygtig innovation som vidensfelt; og projektopbygning/ projektorganisering, ved at følge opbygningen af et projekt fra idé over finansiering, til inddragelse af partnere og forankring i en organisation. 1. Social og bæredygtig innovation og entreprenørskab er et felt der har været under stærk udvikling i de sidste 10 år og som udpeges af prominente ledere i Europa som den vigtigste måde at nyskabe vores samfund, økonomi, kultur og organisationer. Da det er et meget broget felt, vil det blive konkretiseret dels gennem nogle korte introduktioner til området, men først og fremmest gennem refleksioner i forbindelse med de praktiske elementer i U-forløbet og deltagernes egne visioner. Kort fortalt rummer undervisningen: Introduktion til social og bæredygtig innovation og entreprenørskab Introduktion til principper for bæredygtighed i alle fire søjler (økonomisk, miljømæssig, social og kulturel) Introduktion til arbejde med innovation og iværksætteri i tværfaglige sammenhæng Konkret, guidet erfaring med eget socialt/bæredygtigt projekt/koncept 2 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

3 2. Projektudvikling og -økonomi introducerer til to felter: de praktiske skridt fra vision til projekt, samt ressourceforståelse og fundraising for innovatører. Tilsammen udgør de to felter fundamentet for at forankre og konkretisere deltagernes fortolkninger af det sociale/bæredygtige område. Her vil der blive taget udgangspunkt dels i en forståelse af de vigtigste elementer i økonomien for virksomheder, projekter, foreninger og netværk, samt givet en indføring og praktisk øvelse i at udpege, undersøge, opsøge og ansøge til kilder til funding (fonde, offentlige puljer, sponsorer og partnere). Introduktion til projektudvikling ved erfarne projektledere og innovatører Identificering af ressourcer: overblik over ressourcebehov og mulige kilder Udvikling af ressourcestrategi baseret på analyse Introduktion til projektøkonomi og fundraising på grundlæggende niveau Introduktion til forskellige modeller for finansiering af nyskabende projekter Nytænkning med eksterne partnere: stakeholders, netværk, rekvirenter 3. Innovationsproces baseret på Teori U, en metode til at udvikle sociale og bæredygtige innovationer på baggrund af en procesmetode med fokus på fælles udvikling, konkrete undersøgelser af de felter og systemer, der omgiver visionen, en dybdegående intuitiv proces, og en design-inspireret iterationsproces. Tilsammen udvikler U-metoden innovationer ud fra hvilke behov, de opfylder, og hvilke betingelser de kalder på. Metoden er grundlagt af Carl Otto Scharmer og hans team på MIT og Presencing Institute. Deltagerne bliver guidet igennem et forløb bestående af 7 refleksive, skabende faser. Metoden støttes herhjemme bl.a. af ledelsesprofessor Steen Hildebrandt og er benyttet i en lang række store og små organisationer og netværk. Teori U undervisningen breder sig over følgende: Introduktion til Teori U ved uddannede fornyelsesledere Afklaring af egen vision, viden og kompetence i forhold til visionen Undersøgelse af marked/felt for den grundlæggende idé og hvordan den kan tilpasses Erfaring med dybere samskabende metoder til dialog, idéudvikling og sparring Guidet proces fra egen vision til social/bæredygtig innovation og prototyping Alle kursets dele gennemføres af undervisere fra Cultura21 Nordic og Foreningen for Social Innovation i samarbejde, som 6 ugers selvvalgt, fagspecifikt kursus. Der afsluttes med en mundtlig præsentation efter en nøje defineret metode. Deltagerne modtager diplom med vurdering af deres kvalifikationer og projektfokus. Metode og målgruppe Social U kurset kombinerer teori, empiri og praktisk øvelse i et forløb, der både introducerer til et felt den sociale og/eller bæredygtige innovation og giver øvelse i at træde ind i det og praktisere det som udøvende iværksætter eller innovatør. Det henvender sig primært til den, der søger at skabe eget projekt eller virksomhed nu eller på sigt. Samtidig introducerer det til arbejdet med at opbygge projekter og rejse midler til dem, gennem det konkrete 3 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

4 udviklingsforløb som alle kursisterne gennemgår. Det forløb bringer dem i forbindelse med organisationer, virksomheder, forvaltninger og eksperter med interesse i at støtte og/eller ansætte nye kræfter på området. Et af de vigtigste værktøjer metodisk set er aktionslæring. I en aktionslærings proces bliver deltagerne sendt ud i virkeligheden uden at have et færdigt afgrænset mål, fordi en del af formålet er at opfange de behov for viden og løsninger, som allerede er i spil derude. Med aktionslæring inviterer vi kursisterne ud i felter der handler om social/bæredygtig innovation, hvor de stilles over for konkrete udfordringer; vi fremmer idéudvikling gennem anvendelse af egne ideer i mødet med andres strategiske blikke; vi hjælper kursisterne til stærkere nytænkning og til at arbejde mere intuitivt. Det overordnede læringsmål for kurset er at deltagerne kan tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre et potentielt projekt/værk/produkt/virksomhed for sig selv og omverden, fra idé til organisering og livstid/transformation. Herunder at de kan forstå, forklare og planlægge implementering af projektets betydning for en omverden, gennem en forståelse af projektets bæredygtighed, såvel social som økonomisk, miljømæssigt og kulturelt. ene for modulerne kan findes i tidsplanen herunder. De 6 ugers forløb kan opsummeres kort under overskrifterne: Uge 1 Introduktion og visionsafklaring hvor skal vi hen, hvor er jeg, hvad vil jeg? Uge 2 Feltarbejde og omverdensanalyse at se verden med nye øjne Uge 3 Ressourcearbejde økonomi, fundraising, nye forretningsmodeller Uge 4 Stakeholders og koncept hvem gør jeg det for og hvordan gør jeg? Uge 5 Prototypeudvikling hvad skal jeg vide og hvordan finder jeg ud af det? Uge 6 Præsentationsteknik hvordan leverer jeg mit budskab så verden kan forstå det? 4 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

5 Plan for HOLD 7 April-Juni 2014 Kursusstart 28/ I gennemsnit 2 fulde undervisningsdage om ugen + opgaver/forberedelse = fuld tid (37 timer om ugen) Deltagere inviteres til mappe med litteratur og værktøjer. Undervisning finder sted centralt i København K eller S. Der serveres te/kaffe og vand; deltagerne står selv for frokost. Mappe med materialer i form af litteratur, præsentationer og øvelser er klar senest 10 dage før kursusstart Primært baggrundslitteratur kursets tyngde er praksis Der lægges power points og værktøjer op i mappen fra starten, som vi tager i brug efterhånden noget af det justeres undervejs, for at tage hensyn til kursisternes individuelle behov og holdets sammensætning. Skema hold 6, 2014 Uge 1 Mandag 28. April Modul 1 INTRO Tirsdag 29. april Modul 2 AFKLARING/VISION Uge 2 Tirsdag 6. maj Modul 3 FELTARBEJDE Onsdag 7. maj Modul 4 OMVERDENSANALYSE Uge 3 Mandag 12. maj Modul 6 RESSOURCER Torsdag 15. maj Modul 7 FELTARBEJDE Uge 4 Tirsdag 20. maj Modul 8 STAKEHOLDERS Torsdag 22. maj Modul 9 KONCEPTUALISERING Uge 5 Mandag 26. maj Modul 11 PROTOTYPETEST Tirsdag 30. Maj Modul 12 PRÆSENTATION Uge 6 Fredag 6. Juni Afslutning Sted følger 5 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Fredag 9. maj Modul 5 RESSOURCER Fredag 23. Maj Modul 10 PROTOTYPEUDVIKLING

6 Beskrivelse/ MODUL 1 Introduktion til forløbet Forstå betydningen af social & bæredygtig innovation. Formulering af eget afsæt, vision og horisont. Forstå Social U processen som helhed. Øve bevægelsen fra downloading til seeing. Motivationsbeskrivelser og dialogøvelse; komme af med fordommene; identificering af hinandens drømme, ressourcer, behov, mulighedsfelter. introduktion What is social Innovation and why the U-process? (10 s) Undersøgelse af afsæt og spændingsfelt mellem downloading og historie; Praktiske øvelser for at kortlægge egne visioner. Scharmer: Teori U, kap. 8 (10 s) Kahane, Adam: How to Change the World. Lessons for Entrepreneurs from Activists, kap 1 (20 s) + video-materiale Beskrivelse/ MODUL 2 Oplæg om social innovation og urbane fællesskaber. kapitel 1: Assessing the Vision (15 s) Udvidet forståelse af afsæt for egne visioner gennem dialog med andre (deltagere, lærere, eksterne). Kunne indplacere sit eget afsæt i forhold til feltet af social innovation. Visionsudvikling, del 1: Fokusering + designe fremtider Forberedelse til feltarbejde/ aktionslæring i uge 2: dialoger mellem deltagere og praktiske øvelser for at undersøge visioner, afsæt og horisont med afsæt i præsentationen. Håndbog i Socialt inværksætteri Konceptudvikling (15 s) Projektlivs-cirkel model At kunne holde erfaringer, viden og perspektiver op mod hinanden i forståelse af egen vision. MODUL 3 og 6 REFLECTIVE INQUIRY / FELTARBEJDE kapitel 2: Learning from the Field (15 s) Styrkelse af sensitivitet og refleksionevne gennem feltarbejde / observation Præsentation af opdraget til praksislæring og interventioner. Kunne reflektere over egen vision i forhold til specifik kontekst Feltarbejde i urbant terræn: observere, registrere, sanse, dokumentere. Hente læring fra potentiel aftager/ partner og relatere til eget afsæt gennem refleksion Samling og fremlæggelse af det, der er registreret; planlægger de næste dage ud fra det 6 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Uddrag af Italo Calvino: De usynlige byer (15 s) + video materiale

7 MODUL 4 OMVERDENSANALYSE Bæredygtighed som princip på tværs af sektorer; bæredygtighed og social innovation. Operationel forståelse for socio-økologiske og kulturelle systemer Workshop om det bæredygtige ved social innovation og den kulturelle virkelighed; begrebsligt og case-baseret oplæg; relatering til eget afsæt og feltarbejde; introduktion til projektlivshjulet Øvelse i at samtænke ideer og visioner og (re)konstruere nye projekter ud fra input og feltarbejde. kapitel 3: Social, sustensive, sustainable (15 s) Resilience Thinking kap 2: The System Rules (10 s) Projektlivs-cirkel model Planlægge omverdensanalyse Gennemføre omverdensanalyse + video materiale MODUL 5 og 7 RESSOURCEWORKSHOP I Opnå grundlæggende viden om projekters økonomi, ressourcegrundlag og fundraising/financiering Introduktion til ressourceforståelse og fundraising // Introduktion til at etablere platform, netværke, fundraise // Praktiske øvelser med forståelse af økonomi og udvikling af platform, netværk og fundraising Opnå grundlæggende viden om at etablere en platform, netværk og fundraising RESSOURCEWORKSHOP II Videre arbejde med ressourceforståelse og fundraising // Bæredygtige forretningsmodeller // Hvordan kan jeg opbygge min økonomi? Jørgen Steen Nielsen: Den store Omstilling, kap 8 (20 s) kapitel 4: New Economic Models (15 s) The Business Model Generator, kap1 (25 s) Uddrag af Scharmer, Carl Otto (2012): Leading from the Emerging Future: Transforming Egosystem to Ecosystem Economies (50 sider) Fundraising case-samling 7 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

8 MODUL 8 Intro til højre halvdel af U'et krystallisering og prototypeskabelse (co-creation processen) kapitel 5: Stakeholders and alliances (15 s) Fra Stakeholderanalyse til inddragelse af mulige partnere i co-creation; case-historie Video-materiale og power points om stakeholder analyse STAKEHOLDERS Udpege centrale aktører og stakeholders i kommende projekt/værk/arbejde Planlægge og gennemføre analyse af stakeholders rolle Øvelser i intuitiv og kropsligt funderet kommunikation Indoptage intuitiv kommunikation Uddrag af Hartmann, Kerstine: Intuitivt lederskab (10 s) Øvelsesbeskrivelse MODUL 9 Udvikling af krystalliseringer gennem kreativ workshop: fylde rummet; indsættelse af tankerne i livscirkel modellen. kapitel 6: Conceptualizing (15 s) MODUL 10 og 11 INTRODUKTION TIL PROTOTYPING PROTOTYPER OG TEST AF DEM Arbejde videre med praktisk design af prototype til udførelse i uge 6: metonymisk test af konceptet kapitel 7: Prototyping (15 s) KONCEPTUALISERING OG KRYSTALLISERING At forstå konceptet fra social prototyping og planlægge og designe prototype for deres egen projektudvikling At kunne etablere et overblik og inddrage eksterne partnere i plan, beslutninger, ressourcer og målsætning Koordinering af prototype ift projekt Planlægningsværktøjer // Tentativ handlingsplan Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.7 (20 s) Belling, Lone: Teori U som ramme: del II.8 (20 s) Cases og video-materiale Endelig tjekliste på prototypedesign og praktiske tjeks Retur til projektlivshjulet og udfylde alle felter; refleksion over konsekvens Prototypeskærpelse; partnerdialogdesign PROTOTYPE I FELTEN Gennemførelse og diskussion af prototypiske begivenheder Prototype events (måske fordelt over to dage) MODUL 12 Gruppearbejde/individuelt arbejde for at færdiggøre præsentationer af projekter kapitel 7: Presenting and performing (15 s) Gennemgang af præsentationsindhold Fentz, Christine: intern artikel om performnace PRÆSENTATION 8 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

9 Præsentationsteknikker træning i IGNITE konceptet som ekspressiv læring (20 s) Materiale fra Ignite.dk, Pecha Kucha mm AFSLUTNING Præsentationer for holdet og indbudte censorer Ingen Alle kursets mål i en højere enhed: at kunne tænke, præsentere, inddrage, motivere og sandsynliggøre projekt/værk/produkt/virksomh ed for omverden fra idé til organisering og livstid Præsentationsdag MODUL 13 Alle deltagere præsenterer deres projekt og/eller refleksion over læring ift afsæt, vision, horisont og fremtid; herunder endelig visualisering Afsluttende oplæg om social, kulturel og bæredygtig innovation; overrækkelse af diplomer og evaluering 9 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

10 Underviserne Oleg Koefoed, Cultura21 Nordic (kursusleder) Oleg er ansvarlig for U-metodeforløb, aktionslæring, begrebsafklaringer Aktionsfilosof. Ph.d. fra Roskilde Universitet (2004) med afhandlingen Fiktionsbegivenheder skitser til en poïetisk filosofi. Ansvarlig for den nordiske del af Cultura21 Internationalt netværk for kultur & bæredygtighed, som han var med til at stifte i 2007 i Lüneburg, Tyskland. Medlem af bestyrelser og arbejdsgrupper inden for kunst / kultur og bæredygtighed (Teaterkunst, ValoTV, Odsherred kulturfestival, Nordisk Sommeruniversitet mfl) og forfatter til en række artikler og bøger om emnet siden Cand. Comm. + Historie grad fra Har spillet en rolle i forbindelse med udbredelsen af fransk bevægelses-, stofligheds- og begivenhedsfilosofi i Danmark, især på CBS; har bidraget til at udvikle ideen om aktionsfilosofi som tilgang til aktivisme, kunst & forskning, på steder som Venedig, Beijing, Hamburg og Gabrovo, siden Medforfatter til Learning from the Other Intercultural Metalogues (2011) og vejleder på en del andre aktionsfilosofiske værker. Vejleder, koordinator og underviser på RUC , derefter igen fra Kursusansvarlig, ekstern lektor, vejleder og medvirkende på research & development projekter på CBS siden Har designet og gennemført mere end 20 forskellige kurser på videregående niveau, siden Ekstern Lektor, kursusansvarlig, specialevejleder, huskoordinator mm, på RUC og CBS. Har arbejdet med kvalitative interviews, og gruppeprocesser, workshops, seminarer, symposier, siden 1994 og stået for omkring 1000 forskellige sessions i den retning. Chef for kvalitativ research i Vilstrup Research ; medstifter af Vilstrup Interactive 2001 (solgt i 2002 til Univero); medstifter af konsulent- og analysevirksomheden Aion ApS i 2002, ansvarlig for en række større udviklingsprojekter for organisationer, myndigheder og virksomheder ; filosofisk leder i tænketanken Kesera ; medstifter af Gravitations center for Aktionsfilosofi 2006 (leder frem til 2008). Fornyelsesleder (uddannet i teori-u proces) fra Unfolding Fields i 2010, medvirkende til udvikling af Teori U netværk og seminarer siden. Har siden 2002 fungeret som rådgiver for bl.a. Nordisk Ministerråd, Kulturministeriet, Odsherred Kulturfestival, Vestegnens Kulturinvesteringsråd, Ældre Sagen, Undervisningsministeriet, Dansk Industri, Kellogg's, BBDO, Ipsos, mfl. Medvirker jævnligt til debatter om samfund og fornyelse i radio, TV, web og skrevne medier. Mentor for ledige akademikere, unge kunstnere og yngre sociale innovatører siden 2007; optaget som mentor i Fellowship for social innovation i *** Thorleif Ejdesgaard Jeppesen, FFSI Thorleif er ansvarlig for ressource-fundraising-håndteringsforløb Cand.techn.soc., miljøplanlægger, RUC (1990). Kursuspædagogik for universitetslærere, RUC. Ledergruppen for Nordisk Sommeruniversitet i DK. Initiativtager til tværgående forskernetværk. Mentoruddannelse. Lederuddannelse, Oberion, Nærum ( ). Sponsorakademiuddannelse, Promovator (2011). 7 års undervisningserfaring som lærer RUC, TEK-SAM, herunder tilrettelæggelse og afholdelse af feltkursus for 60 studerende i Irland. Desuden 4 år som uddannelsesleder for miljødesigneruddannelsen på Center for Eksperimentel Byøkologi (en 8 måneders efteruddannelse for akademikere). Initiativtager til iværksætteruddannelse, herunder udviklingskonsulent, lærer og coach. Initiativtager til og projektleder af et 2 årigt nordisk uddannelsesprojekt, NORDPLUS Voksen. Initiativtager til og projektleder for et uddannelsesplanlægningsprojekt for en kæde af private virksomheder finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Undervisningsministeriet. Initiativtager og projektleder for arbejdsmarkedsrettet mentortilbud til fysisk handicappede. Evaluator i en række sammenhænge, fra udviklingsprojekter, kursustilbud, til landsdækkende kampagne, Vor Fælles Fremtid. Arbejdserfaring fra feks.: Miljøministeriet, konsulent for Vandrådet (ministerrådsorgan), CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse), Carl Bro A/S, og rådgiver for De 27 Danske Småøer. Mere end 10 års erfaring som selvstændig konsulentfirma med fokus på innovation og læring. En mindre netværksbaseret virksomhed med max 3 projektansatte. Fungeret som rådgiver for 10 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

11 uddannelsesinstitutioner, konsortiedannelser, udbudskonkurrencer, udviklingsprojekter, Socialfondsprojekter, udvikling af nye kursustilbud, efteruddannelse af personale, undervisning og coaching af bestyrelser, ledere, lærere, kursister, m.m., og deltagelse i Ledelseforum for erhvervsuddannelser. Som udviklingskonsulent taget initiativer til opstart og finansiering af udviklingsprojekter, som pga. sin tværgående karakter har krævet etablering af samarbejdsmodeller, partnerskabsaftaler, alliancer, m.m., hvor meget forskellige aktører (private, offentlige, fagforbund, forskere, væksthuse, foreninger) har skullet samarbejde, uanset faglige profiler og arbejdskulturer. Deltager i dag i en række foreningsbestyrelser, og i en erhversrettet fond. Feks Design for Alle, Trekronerrådet, Miljøpunkt Indre By Christianshavn, og er initiativtager til og redaktør for en lokalavis, Trekroneravisen. Senest stifter af og formand for bestyrelsen af Foreningen for Social Innovation. Medudvikler og projektansvarlig for et stipendie og mentorprogram for sociale entreprenører, Fellowship for social og bæredygtig innovation. *** Nilas Bay-Foged, The HUB Copenhagen / Alternativet / Cultura21 Nordic Nilas er ansvarlig for projekthåndteringsforløbg og innovationsforståelse Kandidat i Lang Forvaltning fra RUC, Videreuddannelse hos tænketanken Cevea, , og projektledelse RUC, Har opbygget studentervæksthuset SHEIK på Roskilde Universitet, , hvor studerende blev hjulpet med at starte virksomhed, realisere projekter eller etablere samarbejder med virksomheder. Var samtidig ansat ved RUCinnovation med ansvar for studenterrettede aktiviteter, herunder udvikling af RUC Karrieremesse, Kandidat+, innovationskonkurrencer og iværksætterkursus for ledige akademikere. Aktuelt ekstern underviser og vejleder, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet. Medstifter, bestyrelsesmedlem, udvikler og daglig leder siden 2010 af The HUB Copenhagen, internationalt netværk og kontorfælleskab for innovatører og iværksættere, der arbejder med social ansvarlighed og bæredygtig innovation. Projektleder i Cevea's uddannelsesenhed Meningsdannerskolen, med ansvar for Politisk Sommerhøjskole Initiativtager og projektleder på Folkets Kulturlaboratorium: et samarbejde om kulturpolitik på Folkemødet 2012 på Bornholm. Udvikling af politik og kommunikation samt organisering af events på Uffe Elbæks folketingskampagne et andet skema, Medudvikler af og mentor på Fellowship for Social Innovation Sekretariatschef i Alternativet siden september *** Desuden gæsteoptrædener med specifikke roller, i forbindelse med feltarbejde. 11 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U

Social U Social og bæredygtig innovation

Social U Social og bæredygtig innovation Social U Social og bæredygtig innovation 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse Social U er et 6-ugers selvvalgt kursus for ledige, som giver kursisten mulighed for at fordybe sig i social

Læs mere

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Social U Bæredygtigt entreprenørskab og kreative metoder 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Plan for HOLD 7 April-Juni 2014 Kursusstart 4/9-2014

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Sundheds-entreprenører og innovatorer

Sundheds-entreprenører og innovatorer HUSK TILMELDING TIL VALGFAG Sundheds-entreprenører og innovatorer Internationalt valgfag på modul 13 Valgfaget er udviklet i samarbejde med Windesheim University of Applied Sciences, og med støtte fra

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Efterår 2011 For studerende

Efterår 2011 For studerende Efterår 2011 Studentervæksthus arhus ktivitetskatalog efterår 2011 For studerende U RHUS UNIVERSITET >S Kære studerende Dette aktivitetskatalog er meget mere end 6 sider med information om tider og steder.

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND Opsamling på modul 2 Fælles opsamling på modul 1 Folkebiblioteket

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau fra teori til praksis skridt for skridt Strategiplan er afgørende I opgangstider prioriterer små og mellemstore virksomheder ofte

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere