INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN - det fælles projekt 4. MÅLET FOR SAMARBEJDET - den ønskede fremtid 5. DET SOM ALLEREDE FUNGERER - et fokus på forandringer 6. SAMTALENS AFSLUTNING - opsummering og forslag 7. FRA SAMTALE TIL SAMTALE - håndtering af fremgang og modgang 8. SAMTALER VED KRISE - håb når det er sværest 9. DE LØSNINGSFOKUSEREDE SPØRGSMÅL - et overblik

2 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2

3 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 3

4 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper PROBLEMFOKUS LØSNINGSFOKUS Vurdering af problemer Undersøgelse af fortidens nederlag Bevidsthed om seneste tilbageskridt Forklaring på problemerne Fokus på svagheder og fejl Placering af skyld / ansvar Opstilling af mål Undersøgelse af fortidens succeser Bevidsthed om seneste fremgang Forklaring på fremgangen Fokus på ressourcer og kompetencer Anerkendelse af de som har hjulpet 4

5 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper DE STORE SPØRGSMÅL 1. KONTRAKTEN Hvad håber du at få ud af denne samtale (dette samarbejde)? Hvad er dine bedste håb for denne samtale? Hvad vil være tegn på, at samtalen har været til hjælp? Hvad vil være anderledes, når du går herfra, som vil fortælle dig, at det var en god idé, at vi talte sammen? 2. MÅLET FOR SAMTALEN / SAMARBEJDET Når det her problem er løst, hvad vil være anderledes i dit liv? Hvordan vil du vide, at tingene går den rigtige vej? Hvad vil være tegn på, at du er på rette spor? Hvilken forskel vil det gøre? Hvem vil lægge mærke til forandringen? Hvad vil han / hun se er anderledes? 3. DET SOM ALLEREDE FUNGERER Er der tidspunkter, hvor det, som du ønsker, allerede sker, måske bare en lille smule? Hvad gør du for at få det til at ske? Hvad kræver det af dig? Hvordan gør du? Hvad er ellers til hjælp? 5

6 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede interviewprincipper KONSTRUKTIVE SAMTALEPRINCIPPER Få klienten til at sige ja til samtalen Lyt med konstruktive ører - Hvad er vigtigt for klienten? - Hvad vil klienten? - Hvad kan klienten? Lyt efter klientens ressourcer, kompetencer og det, som er til hjælp Vær ikke mere begejstret end din klient Indbyg komplimenter i dine spørgsmål Stil åbne spørgsmål: - hvem, hvad, hvor, hvornår Vær nysgerrig og ikke-vidende Ekko og opsummer med klientens ord Bevar fokus på klienten 6

7 3. KONTRAKTEN - det fælles projekt KONTRAKTEN Det fælles projekt er en undersøgelse af klientens bedste håb for samtalen; en begyndende idé om, hvad der vil være anderledes i klientens liv, når tingene går den rigtige vej. Brugbare spørgsmål: Hvad er dine bedste håb for denne samtale? Hvad vil være tegn på, at samtalen har været brugbar? Hvad vil være anderledes, når du går herfra, som vil fortælle dig, at det var en god idé, at vi talte sammen? Hvilken forskel vil det gøre? Hvem vil lægge mærke til forandringen? Hvordan vil han / hun reagere på dette? Hvordan vil din bedste ven vide, at denne samtale har været dig til hjælp? Hvad vil han / hun lægge mærke til er anderledes? Hvad vil han / hun gøre anderledes? Hvilken forskel vil det gøre? Hvad vil være et lille tegn på, at tingene begynder at gå den rigtige vej? DET FÆLLES PROJEKT Noget som klienten ønsker at ændre eller opnå i sit liv. som det er behandlerens opgave at være til hjælp med. som er muligt at opnå i samarbejdet (Korman 2004) 7

8 4. MÅLET FOR SAMARBEJDET - den ønskede fremtid Perspektiver som øger klientens tro på at kunne skabe de ønskede forandringer: Forandringen skal: - være vigtig for klienten, dvs. noget han er villig til at investere kræfter i at opnå - beskrives som begyndelsen på noget tilstedeværelsen af noget (frem for ophør) - beskrives i konkrete handlinger, i situationer og i interaktion - beskrives som det første skridt i processen, frem for den langsigtede drøm - kræve handling af klienten, og han skal kunne se sig selv gøre det - være noget, som klienten har indflydelse på - og samtidig realistisk i forhold til klientens situation - formuleres med klientens egne ord 8

9 4. MÅLET FOR SAMARBEJDET - den ønskede fremtid DEN ØNSKEDE FREMTID Fra fraværende til tilstedeværende: Hvad vil være tegn på, at I ikke længere har disse konflikter? Hvordan vil dit liv se ud, når alkoholen ikke længere er noget problem for dig? Hvad vil du gøre i stedet, når du holder op med at være så hård ved dig selv? Fra generelt til specifikt: Hvordan vil du vide, at du er gladere? Hvad vil være tegn på, at I kommunikerer bedre? Hvad vil din bedste ven se som udtryk for at du har fået selvtilliden igen? Hvem vil være den første, som vil lægge mærke til, at I har fået styr på disse vanskeligheder? Detaljeret beskrivelse af fremtiden: Hvad vil være den første lille forandring, som I vil opleve? Hvem vil først bemærke forandringen? Hvad vil han / hun se er anderledes? Fra midler til mål: Hvilken forskel vil det gøre for dig at se mere til din familie? Hvordan vil det være til hjælp for jer at flytte til en anden lejlighed? Hvis du fik denne medicin, hvordan ville du vide, at den var dig til hjælp? følelser tanker Detaljeret beskrivelse på flere niveauer efter ide af Harry Korman handlin ger andres reaktion 9

10 4. MÅLET FOR SAMARBEJDET - den ønskede fremtid SPØRGSMÅL SOM HJÆLPER TIL AT BESKRIVE MÅLET Mirakelspørgsmålet: Jeg har et anderledes spørgsmål, som kræver lidt fantasi Forestil dig. at, efter vi har talt sammen i dag går du hjem, spiser, ser tv gør de ting, som du plejer, og senere går du i seng og sover og mens du sover, sker der et mirakel Miraklet er, at de vanskeligheder, som bringer dig her er løst Men fordi du sover, ved du ikke, at miraklet er sket. Så, når du vågner i morgen tidlig, hvad vil så være anderledes, som vil fortælle dig, at der er sket et mirakel? Hvad vil være det første tegn? Hvad mere vil være tegn på, at der er sket et mirakel? Hvad mere Hvad mere Hvem vil være den første, der bemærker, at miraklet er sket? Hvad vil han / hun bemærke er anderledes? Hvad mere? Når han / hun bemærker dette, hvad vil han / hun gøre anderledes? Når han / hun gøre dette, hvad vil så være anderledes for dig? Hvad mere Hvad mere Hvad mere Alternativ til mirakelspørgsmålet: Forestil dig, at vi taler sammen igen om et år Du fortæller mig, at de vanskeligheder, som bringer dig her, er løst, og du har taget et stort skridt i retning af dine drømme og håb for fremtiden Hvad vil du fortælle mig sker, som ikke sker i dag? Hvad vil du føle / tænke / gøre, som du ikke gør i dag? Hvad vil din bedste ven lægge mærke til? Hvilken forskel vil det gøre i jeres forhold? Hvad mere Hvad mere Hvad mere 10

11 5. DET SOM ALLEREDE FUNGERER - et fokus på forandringer UNDTAGELSER Undtagelser er de situationer, hvor : 1) problemet er mindre fordi klienten overvinder det eller det blot udebliver, eller 2) hvor det, som klienten håber på, sker / dele af miraklet sker. Et fokus på undtagelserne: - gør problemet mindre og giver håb - belyser klientens kompetencer (hvordan gjorde du?) - peger på løsninger (kan du gøre det igen?) - belyser hvad, der er muligt (du ved allerede, hvad du kan gøre!) 4 TRIN 1. Find de små succeser: - Er der tidspunkter, hvor du er gladere i skolen? - Er der dage, hvor du er mindre angst? - Fortæl mig om tidspunkter, hvor du kunne have slået, men gjorde noget andet? 2. Forstør de små succeser (søg efter detaljer) - Fortæl mig mere om - Hvad er anderledes, når...? - Hvilken forskel gør det, at..? 3. Forstærk de små succeser - Hvad er til hjælp, når det sker? - Hvad gør du? Hvordan gør du? - Hvad fortæller det om dig? - Vil du kunne gøre det igen? 4. Find flere små succeser - Har der været andre gange, hvor du - Hvad mere fortæller dig, at du er på vej 11

12 5. DET SOM ALLEREDE FUNGERER - et fokus på forandringer SKALASPØRGSMÅL Skalaspørgsmål måler det umålelige, og hjælper til at skabe fokus, f.eks. på klientens oplevelse af fremskridt, tro på muligheden for forandring, vilje til at handle 1. På en skala fra 1-10, hvor 10 står for, at du har nået dit mål (miraklet), og 1 er det tidspunkt, hvor du var længst væk fra målet. Hvor vil du sige, at du er i dag? 2. Hvad får dig til at sige X og ikke 1? Hvad mere får dig til at sige X og ikke 1? x 10 Hvad har du gjort for at nå hertil? Hvad mere har du gjort? Hvordan har du gjort? Hvad har det krævet af dig? 3. Hvad vil være tegn*) på, at du er et skridt højere på skalaen (X+1)? Hvad mere vil være tegn på, at du er et skridt højere på skalaen? x10 Hvilken forskel vil det gøre? *) Spørg efter tegn på fremskridt, idet det er nemmere at svare på, frem for at svare på, hvad det vil kræve. 12

13 6. SAMTALENS AFSLUTNING - opsummering og forslag OPSUMMERING OG FORSLAG Temaer i en afsluttende opsummering: - tilkendegivelse af de vanskeligheder, som klienten står over for, og det som han har været igennem - det som klienten har sagt, er vigtigt for ham, og det han ønsker skal ske - det som klienten har sagt, at han allerede gør, som er skridt på vejen til at opnå de ønskede forandringer - det som ellers er kommet frem i samtalen, som giver håb for at klienten kan opnå de ønskede forandringer Vær sikker på, at klientens vanskeligheder benævnes i tilstrækkelig grad til at klienten oplever, at du har hørt og forstået situationens alvor. Forbliv så tekstnært og loyalt mod det sprog og de vendinger, som klienten har brugt i samtalen. Bring ikke nyt materiale ind i opsummeringen, som ikke har været berørt i samtalens løb. Lad ikke opsummeringen blive for lang, men udvælg og fokuser på de informationer, som relaterer sig til klientens ønsker og mål. Læg nøje mærke til klientens reaktioner, mens du giver din opsummering (opmærksomhed, bekræftelse, nik, smil etc.). Efter Chris Iveson mfl

14 6. SAMTALENS AFSLUTNING - opsummering og forslag Hvis klienten i forhandlingen af kontrakten har udtrykt ønske om ideer til noget at gøre, gives alene forslag ( noget du kunne prøve, som måske kunne være til hjælp ). Forslag vil oftere invitere til observation end til specifikke handlinger, f.eks. opmærksomhed på hvad som fortæller klienten, at den ønskede fremtid er mulig, eller hvad der er anderledes, når problemet ikke er der. Eksempel: - læg mærke til hvad der er anderledes, når du ikke har trang til at drikke - vær opmærksom på de dage, hvor du har mere overskud - læg mærke til hvad som er anderledes når du overvinder din angst CENTRAL FILOSOFI 1. Hvis det fungerer gør mere af det samme 2. Hvis det ikke fungerer gør noget andet 3. Hvis det ikke er et problem så forsøg ikke at løse det 4. Klienten afgør hvad der er et problem og hvad der fungerer 14

15 7. FRA SAMTALE TIL SAMTALE - håndtering af fremgang og modgang OPFØLGENDE SAMTALER Opfølgende samtaler indledes med undersøgelse af forandringer i den ønskede retning. Start altid samtalen med: Hvad er blevet bedre? Selv små fremskridt undersøges først, selv om den forløbne periode også har rummet udfordringer. Vær opmærksom på, at klientens svar ofte baseres på klientens oplevelse i dag, og led eventuelt samtalen tilbage på den forløbne periode siden sidste samtale; Siden vi talte sammen forrige tirsdag, har der dage eller tidspunkter, hvor (det har været sådan som klienten håber på). 1. Når der er sket fremskridt: Forandringerne undersøges omhyggeligt som når undtagelser udfoldes: Find de små forandringer: - Er der tidspunkter, hvor det er bedre? - Hvad er anderledes i de situationer? - Hvad har du været tilfreds med siden sidst? Forstør de små succeser (søg efter detaljer) - Fortæl mig mere om - Hvad er anderledes, når...? - Hvilken forskel gør det, at..? Forstærk de små succeser - Hvad er til hjælp når det sker? - Hvad gør du? Hvordan gør du det? - Hvad fortæller det om dig? - Vil du kunne gøre det igen? - Hvem har lagt mærke til disse forandringer? - På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er som du ønsker at det skal være, og 1 er, da det var sværest, hvor er du i dag? Find flere små forandringer - Har der været andre gange, hvor du - Hvad mere fortæller dig, at du er på vej - På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er, som du ønsker, at det 15

16 7. FRA SAMTALE TIL SAMTALE - håndtering af fremgang og modgang skal være, og 1 er da det var sværest, hvor højt har du været siden sidst? Hvad var anderledes, da?. Forlæng forandringerne ind i fremtiden - Hvad skal du blive ved med at gøre for at fortsætte den positive udvikling?. - Hvilken forskel vil det gøre? - Hvad vil være tegn på, at du er et trin højere på skalaen? 2. Når situationen er uændret eller værre: Hvis det efter en omhyggelig undersøgelse af tiden siden sidste samtale ikke har været muligt at identificere små tegn på fremskridt, eller der er sket forværring, undersøges hvad klienten gør for at håndtere situationen (forhindre at det bliver værre): Copingspørgsmål: - Hvordan klarer du situationen? - Hvordan klarer du trods alt at..? - Hvad gør du for at holde ud? - Hvad har du gjort, for at det ikke skal blive endnu værre? (Hvad gør klienten for at bevare status quo?) Husk også: Når klienten ikke oplever, at jeres samarbejde er til hjælp, er det en påmindelse om at gøre noget andet. For hver samtale der går uden fremskridt øges risikoen for, at du og klienten mister håbet om forandring, ligesom der er stigende risiko for, at klienten dropper ud af behandlingen. At gøre noget andet indebærer umiddelbart at: - kontrakten genforhandles o er de forandringer, som I arbejder på fortsat meningsfulde for klienten? o er de veje til forandringer, som I har undersøgt meningsfulde for klienten? 16

17 7. FRA SAMTALE TIL SAMTALE - håndtering af fremgang og modgang Husk at i samarbejdet har klienten æren for alle fremskridt, og du tager ansvaret, når jeres samarbejde ikke er til hjælp! Ved manglende fremskridt kan du spørge dig selv: Hvad ønsker klienten? Hvad håber klienten at opnå med samarbejdet? Hvad vil være tegn på, at samarbejdet har været til hjælp? Hvad er klientens forståelse af vanskelighederne? Hvad er klientens ideer om, hvordan forandring finder sted? Hvad har klienten prøvet, som har fungeret? Hvad motiverer / driver klienten? Hvordan passer jeres samarbejde med klientens syn på vanskelighederne og på hvordan forandringer sker? Hvad er klientens styrker? Hvad fungerer for klienten? Hvordan skaber klienten forandringer? Hvad har før fungeret for klienten? Hvad er klientens forventninger til din rolle? Hvad håber klienten at få din hjælp til? Hvordan kan du være til hjælp med dette? Hvad værdsætter klienten ved jeres samarbejde? Oplever klienten dig som empatisk og samarbejdende? Hvordan? Bygger samarbejdet på klientens kompetencer og hvad han kan? Hvordan? Giver samtalerne klienten et større håb og oplevelse af kontrol? Hvordan? Hvad arbejder klienten på, som du ikke samarbejder om (eller omvendt)? Hvad er klientens måde at skabe forandringer på, som du ikke hører og samarbejder om? Hvis en genundersøgelse af det fælles projekt, mål og midler ikke skaber forandringer vil det at gøre noget andet feks kunne være at: - invitere en kollega eller et familiemedlem / en ven med til samtalen - overveje henvisning til kollega eller andet tilbud. 17

18 8. SAMTALER VED KRISE - opbygning af håb SPØRGSMÅL VED KRISER Ved kriser eller når klienten er overvældet eller modløs giver det ikke altid mening af tale om den ønskede fremtid ; klienten har brug for et håb om forandring, før han se fremad. Her er copingspørgsmål til hjælp: - Hvordan klarer du situationen? - Hvad gør du for at holde ud? - Hvad har du gjort for, at det ikke skal blive endnu værre? (Hvad gør klienten for at bevare status quo?) - Hvad tænker du vil være dig mest til hjælp i denne situation? - Har du været i en lignende situation før? - Hvordan klarede du den situation? - Hvad var til hjælp? - Hvem var til hjælp? - Hvordan vil du vide, at du håndterer situationen på den for dig bedste måde? Gå langsomt frem: Fokuser på hvad klienten allerede gør, som er til hjælp eller en lille handling, som vil være til hjælp: Hvad vil være den mindste ting, du kan gøre det næste døgn, som vil være dig til hjælp? Eller: Hvad vil være den mindste ting, du skal fortsætte med at gøre? Spørg: Hvordan kan jeg være dig til hjælp? Eller: Hvad skal der ske i løbet af denne samtale, som vil fortælle dig, at det var til hjælp at komme her? En variant af mirakelspørgsmålet kan lyde: Forestil dig, at mens du sover i nat sker der et mirakel, et ganske særligt mirakel. Miraklet er, at du oplever at kunne håndtere denne situation (oplevelse) på den for dig bedste måde, omstændighederne taget i betragtning. Fordi du sover, ved du imidlertid ikke, at. osv. 18

19 9. DE LØSNINGSFOKUSEREDE SPØRGSMÅL - et overblik KONTRAKTEN Hvad håber du at få ud af denne samtale (vores samarbejde)? Hvad er dine bedste håb for denne samtale? Hvad vil være tegn på, at samtalen har været brugbar? Hvad vil være anderledes, når du går herfra, som vil fortælle dig, at det var en god idé, at vi talte sammen? Hvilken forskel vil det gøre? Hvem vil lægge mærke til forandringen? Hvordan vil han / hun reagere på dette? Hvordan vil din bedste ven vide, at denne samtale har været dig til hjælp? Hvad vil han / hun lægge mærke til er anderledes? Hvad vil han / hun gøre anderledes? Hvilken forskel vil det gøre? Hvad vil være et lille tegn på, at tingene begynder at gå den rigtige vej? MÅLET FOR SAMTALEN / SAMARBEJDET Når det her problem er løst, hvad vil være anderledes i dit liv? Hvordan vil du vide, at tingene går den rigtige vej? Hvad vil være tegn på, at du er på rette spor? Hvilken forskel vil det gøre? Hvem vil lægge mærke til forandringen? Hvad vil han / hun se er anderledes? Mirakelspørgsmålet: Jeg har et anderledes spørgsmål, som kræver lidt fantasi Forestil dig. at, efter vi har talt sammen i dag går du hjem, spiser, ser tv gør de ting, som du plejer, og senere går du i seng og sover og mens du sover, sker der et mirakel Miraklet er, at de vanskeligheder, som bringer dig her er løst Men fordi du sover, ved du ikke, at miraklet er sket. Så, når du vågner i morgen tidlig, hvad vil så være anderledes, som vil fortælle dig, at der er sket et mirakel? Hvad vil være det første tegn? 19

20 Hvad mere vil være tegn på, at der er sket et mirakel? Hvad mere Hvad mere Hvem vil være den første, der bemærker, at miraklet er sket? Hvad vil han / hun bemærke er anderledes? Hvad mere? Når han / hun bemærker dette, hvad vil han / hun gøre anderledes? Når han / hun gøre dette, hvad vil så være anderledes for dig? Hvad mere Hvad mere Hvad mere Alternativ til mirakelspørgsmålet: Forestil dig, at vi taler sammen igen om et år Du fortæller mig, at de vanskeligheder, som bringer dig her, er løst, og du har taget et stort skridt i retning af dine drømme og håb for fremtiden Hvad vil du fortælle mig sker, som ikke sker i dag? Hvad vil du føle / tænke / gøre, som du ikke gør i dag? Hvad vil din bedste ven lægge mærke til? Hvilken forskel vil det gøre i jeres forhold? Hvad mere Hvad mere Hvad mere DET SOM ALLEREDE FUNGERER (Instances - eksempler på at det sker) Beskrivelser af det, der allerede fungerer Er der allerede nu tidspunkter, hvor det, som du ønsker, sker, måske bare en lille smule? Fortæl om de tidspunkter, hvor det er sådan, som du håber på Hvornår var det sidst sådan? Hvad var anderledes i den situation? Hvad gjorde du? Hvordan gjorde du? Hvad krævede det at få det til at ske? Hvad var til hjælp? Hvem var til hjælp? (Exceptions undtagelser til problemet) Er der tidspunkter, hvor problemet ikke er der? Er der tidspunkter, hvor problemet er mindre? Hvad gør du anderledes i de situationer? 20

21 Hvad gør andre, som er anderledes, i de situationer? Hvad mere er til hjælp i de situationer? Skala spørgsmål: 1. På en skala fra 1-10, hvor 10 står for, at du har nået dit mål (miraklet), og 1 er det tidspunkt, hvor du var længst væk fra målet. Hvor vil du sige, at du er i dag? 2. Hvad får dig til at sige X og ikke 1? - Hvad mere får dig til at sige X og ikke 1? x 10 - Hvad har du gjort for at nå hertil? - Hvad mere har du gjort? - Hvordan har du gjort? - Hvad har det krævet af dig? 3. Hvad vil være tegn på, at du er et skridt højere på skalaen (X+1)? - Hvad mere vil være tegn på fremgang? - Hvilken forskel vil det gøre? Coping spørgsmål: - Hvordan klarer du situationen? - Hvad gør du for at holde ud? - Hvad har du gjort for, at det ikke skal blive endnu værre? (Hvad gør klienten for at bevare status quo?) - Hvad tænker du vil være dig mest til hjælp i denne situation? - Har du været i en lignende situation før? - Hvordan klarede du den situation? - Hvad var til hjælp? - Hvem var til hjælp? - Hvordan vil du vide, at du håndterer situationen på den for dig bedste måde? Hvad vil være den mindste ting, du kan gøre det næste døgn, som vil være dig til hjælp? Eller: Hvad vil være den mindste ting, du skal fortsætte med at gøre? Forestil dig, at mens du sover i nat sker der et mirakel, et ganske særligt mirakel. Miraklet er, at du oplever at kunne håndtere denne situation (oplevelse) på den for dig bedste måde, omstændighederne taget i betragtning. Fordi du sover, ved du imidlertid ikke, at. osv. 21

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

WWW.SOLUTIONFOCUS.DK

WWW.SOLUTIONFOCUS.DK WWW.SOLUTIONFOCUS.DK Bekymringsgrundlaget i specifikke beskrivelser og i et enkelt sprog som alle forstår Bekymringsudsagn hvad er vi bekymrede for at der vil ske hvis der ikke sker forandringer? Komplicerende

Læs mere

Tidlig indsats i dagtilbud, samarbejde med socialrådgiver og sundhedsplejerske - set fra et institutionsperspektiv

Tidlig indsats i dagtilbud, samarbejde med socialrådgiver og sundhedsplejerske - set fra et institutionsperspektiv Tidlig indsats i dagtilbud, samarbejde med socialrådgiver og sundhedsplejerske - set fra et institutionsperspektiv Løsningsfokuseret metode i inddragelsesprocesser ved Carsten Allan Hansen & Astrid Kring

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752

Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752 Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752 Lad os bede! Herre, opvæk vores opmærksomhed på dig, så vi længes efter livets brød.

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M500 DAVID OG SAUL Af: Hanne Hebsgaard Tekst: 1 Sam 19,9-24 Rekvisitter Dukketeater med små dukker (se nedenfor). Tøj til dukkerne harpe til David (eller evt. guitar mundharmonika eller andet)

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel!

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Workout den 22. Oktober 2015 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer

Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer Materiale til 40388: De svære samtaler procedure og værktøjer Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Undervisningsministeriet. December 2010. Materialet er udviklet

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Min morfar Min supermand

Min morfar Min supermand Dedikeret til min farmor og min far. Skrevet af Lilian Rask Andersen 2012. Manuskript doneret til Kræftens Bekæmpelse, i et håb om at bogen kan hjælpe familier og pårørende til at tale og græde sammen

Læs mere

Børn der bekymrer sig for meget. Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende 18-05-2016

Børn der bekymrer sig for meget. Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende 18-05-2016 Børn der bekymrer sig for meget Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende Hvad er en bekymring? En bekymring er en følelse af uro, ængstelse eller

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

LADY OG OTTO. En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på.

LADY OG OTTO. En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på. LADY OG OTTO En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på.... og livet alt andet end meningsløst hårdt. Natural Born Holmers, 2005 En novelle for

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Spørgsmål man kan stille sig selv Spørgsmål der støtter brugen af det enkelte emne

Spørgsmål man kan stille sig selv Spørgsmål der støtter brugen af det enkelte emne Introduktion Kære leder Du sidder nu med lederguiden til det nye MUS-materiale. Lederguiden kan bruges i forbindelse med din forberedelse til de enkelte medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Lederguiden

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser?

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser? Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser? Indhold Typer af forandringer og reaktioner herpå Den gode forandringsproces via APV en TR s og AMiR s rolle Modelfoto

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for

mange tusindlapper til dem, der lider langt borte. Men de fleste af os oplever det som mere krævende at være tilgængelig og til støtte og hjælp for FORORD Baggrunden for de artikler, der er samlet i denne bog, er en tragedie, som ramte mennesker langt borte. I nytåret 2005 sad vi lamslåede foran fjernsynsapparaterne og så, hvordan tsunamikatastrofen

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

df 1 df 2 df 3 df 4 Fundraising - Fundraising er ikke omkring penge men om relationer der med en passioneret inspiration ønsker at gøre en forskel. Målet må aldrig være penge, de er blot midler til at

Læs mere

»Navigér i krydsfeltet som arbejdsmiljørepræsentant og styrk din rolle

»Navigér i krydsfeltet som arbejdsmiljørepræsentant og styrk din rolle »Navigér i krydsfeltet som arbejdsmiljørepræsentant og styrk din rolle Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30109679 »Agenda: 10-12

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28 1 25. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 17. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 732/4324/574/338//273/439/319/279 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Det er blevet meget mere efterår og

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Kære afgangselever I skal vide, at vi her på skolen er stolte af jer! Gennem jeres skoleforløb har I bidraget til skolens udvikling. Til hverdag

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale - Samtale uden pisk eller gulerod v/birgitte Wärn warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 3. Redskaber til samtalen 4. Afrunding

Læs mere

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I 2012/2013 har vi i børnehavegrupperne haft fokus på børnenes sociale

Læs mere

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere