Trivselsundersøgelsen 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelsen 2008"

Transkript

1 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1 6 Trivsel Tema Udvikling Værdsættelse Effektivitet Mangfoldighed Tema Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Tema Helbred Sundhed Tema MUS, GRUS, LUS og Udviklingsplan Tema Seksuel chikane Trusler om vold Fysisk vold Mobning Ekstra spørgsmål 16 Specifikke spørgsmål til SUF Tabeller 18 Om Enalyzer 23

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Medarbejdernes trivsel er en indikator for, hvordan vi lykkes med at gøre SUF til en god og attraktiv arbejdsplads. Derfor er jeg glad for at kunne præsentere resultaterne af årets trivselsundersøgelse. Resultaterne kan være med til at åbne vores øjne for det, vi er gode til. Samtidig kan de give os indsigt i, hvor og hvordan vi skaber en endnu bedre arbejdsplads, hvor vi lærer af hinanden og sammen løfter de udfordringer, vi har. Jeg ser derfor frem til en åben dialog om undersøgelsens resultater. Rapporten er ikke en karakterbog, men et grundlag for at starte en dialog om, hvordan vi kan arbejde med trivslen på vores arbejdsplads til gavn for alle medarbejdere og borgere. Derfor håber jeg, at alle vil bidrage konstruktivt og åbent i det videre arbejde med trivslen i SUF. God arbejdslyst med trivselsarbejdet. Lene Sillasen Administrerende direktør Sådan læser du rapporten Rapporten er bygget op på følgende måde: Først et overblik, hvor du kan se hvordan vi har scoret på de to centrale målepunkter "Tilfredshed" og "Trivsel". På samme overbliksside kan du også se styrkerne de fem spørgsmål, hvor gennemsnittet er højest, og udfordringerne de fem spørgsmål, hvor gennemsnittet er lavest. På den følgende overbliksside kan du se en oversigt over den gennemsnitlige score for hvert tema. (Overblikssiderne inkluderer de temaer, der er fælles for alle forvaltninger: Trivsel, Udvikling, Værdsættelse, Effektivitet, Mangfoldighed, Fysisk arbejdsmiljø, Psykisk arbejdsmiljø, Helbred og Sundhed) Metode Igennem hele rapporten bruges farvekoder til at identificere, hvem tallene repræsenterer. Forklaringen på farvekoderne kan ses nederst på samtlige sider i rapporten. Spørgsmålene i undersøgelsen er stillet som positive udsagn, hvor man skal tage stilling til hvor enig eller uenig man er i udsagnet på en skala fra 1-6, hvor 1 er lig Passer slet ikke og 6 er lig Passer helt. Desuden har det for hvert spørgsmål været muligt at svare Ved ikke, og "Ikke relevant" (I/R). På de følgende sider viser graferne gennemsnittet på samtlige spørgsmål. Hver graf er et tema fra spørgeskemaet. Afslutningsvis er der vedlagt en tabel med samtlige besvarelser. Udover gennemsnittet viser tabellen svarfordelingen for samtlige spørgsmål. Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 3

4 OVERBLIK Tilfredshed Gennemsnit for spørgsmålet "Jeg er - alt i alt - godt tilfreds med mit arbejdsliv" Trivsel Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring trivsel Passer slet ikke Passer helt Passer slet ikke Passer helt () (4,6) (4,6) (4,5) Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Top 5 Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset køn 5,5 5,5 Jeg oplever et godt indeklima på min arbejdsplads 3,6 3,8 Jeg forventer at kunne holde til mit arbejde i mere end to år endnu 5,5 5,4 Jeg kan spise sundt på min arbejdsplads 3,9 4,2 Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset etnisk baggrund 5,4 5,4 Jeg har indflydelse på mængden af mine opgaver 3,8 4,1 Jeg kender målene for mit eget arbejde 5,2 5,4 Jeg kan udføre mit arbejde uden belastende arbejdsstillinger 4,1 4,0 Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset alder 5,2 5,4 Min arbejdsplads er hensigtsmæssigt indrettet 3,9 4,1 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Temaoversigt Tallene viser den gennemsnitlige score for hvert tema ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) Trivsel 4,5 4,6 Udvikling 4,6 Værdsættelse 5,0 Effektivitet 4,4 4,7 Mangfoldighed 5,4 5,5 Fysisk arbejdsmiljø 3,9 4,2 Psykisk arbejdsmiljø 4,4 4,7 Helbred 5,2 5,3 Sundhed 4,7 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 5

6 Trivsel ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 4,6 1. Hos os er stemningen præget af arbejdsglæde 4,1 4,2 2. Jeg kan udføre mit arbejde i en tilfredsstillende kvalitet 4,3 4,6 3. Mine arbejdsopgaver er tilstrækkeligt afvekslende 4,9 4. Jeg oplever, at vi har tillid til hinanden på min arbejdsplads 4,6 4,6 5. Jeg oplever, at medarbejderne behandles retfærdigt på min arbejdsplads 4,4 4,3 6. Jeg kan anbefale andre at søge arbejde hos os 4,5 4,6 7. Jeg er tilfreds med balancen mellem mit arbejdsliv og mit familie- og fritidsliv 4,6 4,9 8. Jeg er alt i alt - godt tilfreds med mit arbejdsliv 4,6 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 6

7 Udvikling Værdsættelse ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 5,0 1. Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt på min arbejdsplads 4,2 4,5 1. Jeg får hjælp og støtte fra min leder, når jeg har brug for det 4,5 2. Jeg har de kvalifikationer/ kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 5,0 5,2 2. Jeg oplever, at min leder værdsætter mit arbejde 4,6 4,9 3. Jeg har gode muligheder for efteruddannelse (eks.: kurser/seminarer/w orkshops ) 4,1 4,5 3. Jeg oplever, at mine kolleger værdsætter mit arbejde 5,0 5,0 4. Jeg har muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i opgaveløsningen 4,9 5,1 4. Jeg oplever, at brugerne/borgerne værdsætter mit arbejde 5,0 5,3 Effektivitet ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 4,7 Mangfoldighed ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 5,5 1. Jeg har de informationer, der er nødvendige for at udføre mit arbejde 2. Jeg ved, hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med løsningen af mine opgaver 4,7 4,4 5,2 4,9 1. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset køn 5,5 5,5 3. Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation 4,2 4,5 2. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset alder 5,2 5,4 4. Jeg mener, vi generelt løser vores opgaver på en hensigtsmæssig måde 5. Hos os bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre 4,5 4,4 4,1 3. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset etnisk baggrund 5,4 5,4 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 7

8 Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 4,2 ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 4,7 1. Min arbejdsplads er hensigtsmæssigt indrettet 3,9 4,1 1. Min arbejdsmængde er passende 4,0 4,3 2. Mit arbejdstempo er passende 4,4 4,2 2. Jeg kan udføre mit arbejde uden belastende arbejdsstillinger 4,1 4,0 3. Jeg har indflydelse på mængden af mine opgaver 4,1 3,8 3. Jeg har de arbejdsredskaber og hjælpemidler, jeg skal bruge 4,3 4,7 4. Jeg kan få fleksible ordninger om arbejdstid/arbejdso pgaver, hvis jeg har brug for det 4,1 4,5 4. Jeg oplever et godt indeklima på min arbejdsplads 3,6 3,8 5. Jeg kan se meningen med mine arbejdsopgaver 5,1 5,3 6. Jeg kender målene for mit eget arbejde 5,2 5,4 5. Jeg kan udføre mit arbejde uden at blive udsat for generende støj 3,5 4,2 7. Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 4,4 6. Alt i alt er mit fysiske arbejdsmiljø i orden 3,8 4,2 8. Jeg kan udføre mit arbejde uden at blive udsat for vold og trusler 4,7 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 8

9 5,3 Helbred Sundhed ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 4,7 5,1 1. Hos os tager vi hånd om medarbejdere med alkoholproblemer 4,9 4,7 1. Alt i alt er mit helbred godt 5,1 2. Hos os tager vi hånd om medarbejdere med andre misbrugsproblemer 5,0 3. Jeg har gode muligheder for at bevæge mig på mit arbejde 5,0 5,2 2. Jeg forventer at kunne holde til mit arbejde i mere end to år endnu 5,5 5,4 4. Jeg kan spise sundt på min arbejdsplads 3,9 4,2 5. Jeg bliver ikke udsat for tobaksrøg på mit arbejde 5,3 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 9

10 MUS GRUS 71% 73% 56% 49% 46% 4% 6% 8% 19% 19% Ja Nej Ikke relevant Ja Nej Ikke relevant 1. Jeg har haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS) inden for det sidste år 2. Jeg har haft en gruppeudviklingssamtale (GRUS) inden for det sidste år LUS Udviklingsplan 53% 53% 58% 61% 42% 43% 29% 28% 6% 5% Ja Nej Ikke relevant 13% 11% Ja Nej Ikke relevant 3. Jeg har haft en lederudviklingssamtale (LUS) inden for det sidste år 4. Jeg har en udviklingsplan Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 10

11 Har haft enten MUS, GRUS eller LUS? 43% 57% Ja Nej Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 11

12 Seksuel chikane 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 91% 95% 1% 1% 7% 4% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 89% 76% 24% 13% 2% 6% 1% 3% Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/Patienter/Borgere Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 12

13 Trusler om vold 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 82% 82% 14% 14% 1% 1% 2% 2% 1% 1% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 97% 98% 3% 2% 1% 1% 1% 1% Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/Patienter/Borgere Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 13

14 Fysisk vold 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 88% 91% 1% 1% 1% 1% 7% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 98% 97% 2% 2% 1% 2% 1% 1% Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/Patienter/Borgere Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 14

15 Mobning 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 89% 89% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 9% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 76% 24% 28% 17% 12% 6% 6% Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/Patienter/Borgere Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 15

16 Specifikke spørgsmål til SUF ("1" Passer slet ikke - "6" Passer helt) 1. Min leder er god til at følge op på min indsats (både ros og ris) 4,4 2. Jeg oplever, at dialogen mellem mig og min leder er god 3. Hos os er vi gode til at løse samarbejdsproblemer 4,4 4. Jeg får hjælp og støtte fra mine kolleger, når jeg har brug for det 5,1 5. Jeg oplever sjældent konflikter med borgerne og deres pårørende 6. Jeg får hjælp til at håndtere og løse konflikter med borgerne og deres pårørende 4,9 7. Generelt er jeg glad for at gå på arbejde 5,2 8. Hos os bliver der taget hånd om sygefravær 5,0 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 16

17 Overvejer du at skifte job inden for det næste halve år? 69% 14% 17% Ja Nej Ved ikke Hvad synes du er vigtigst for, at du trives i dit arbejde? (Sæt maksimalt tre krydser) 83% 68% 44% 25% 2% 7% 4% 3% Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 17

18 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Trivsel? I/R Gennemsnit 1. Hos os er stemningen præget af arbejdsglæde 2. Jeg kan udføre mit arbejde i en tilfredsstillende kvalitet 3. Mine arbejdsopgaver er tilstrækkeligt afvekslende 4. Jeg oplever, at vi har tillid til hinanden på min arbejdsplads 5. Jeg oplever, at medarbejderne behandles retfærdigt på min arbejdsplads 6. Jeg kan anbefale andre at søge arbejde hos os 7. Jeg er tilfreds med balancen mellem mit arbejdsliv og mit familie- og fritidsliv 8. Jeg er alt i alt - godt tilfreds med mit arbejdsliv Trivsel total Udvikling 1. Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt på min arbejdsplads 2. Jeg har de kvalifikationer/ kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 3. Jeg har gode muligheder for efteruddannelse (eks.: kurser/seminarer/workshops ) 4. Jeg har muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i opgaveløsningen Udvikling total Værdsættelse 1. Jeg får hjælp og støtte fra min leder, når jeg har brug for det 2. Jeg oplever, at min leder værdsætter mit arbejde 3. Jeg oplever, at mine kolleger værdsætter mit arbejde 4. Jeg oplever, at brugerne/borgerne værdsætter mit arbejde Værdsættelse total Effektivitet 1. Jeg har de informationer, der er nødvendige for at udføre mit arbejde 2. Jeg ved, hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med løsningen af mine opgaver 3. Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation 4. Jeg mener, vi generelt løser vores opgaver på en hensigtsmæssig måde 5. Hos os bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre Effektivitet total ,2 4, ,6 4, , ,6 4, ,4 4, ,6 4, ,9 4, , ,6 4,5? I/R ,5 4, ,2 5, ,5 4, ,1 4, ,6? I/R , ,9 4, ,0 5, ,3 5, ,0? I/R ,7 4, ,2 4, ,5 4, , ,4 4, ,7 4,4 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: 18

19 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Mangfoldighed? I/R Gennemsnit 1. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset køn 2. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset alder 3. Hos os er der lige muligheder for medarbejdere uanset etnisk baggrund Mangfoldighed total Fysisk arbejdsmiljø 1. Min arbejdsplads er hensigtsmæssigt indrettet 2. Jeg kan udføre mit arbejde uden belastende arbejdsstillinger 3. Jeg har de arbejdsredskaber og hjælpemidler, jeg skal bruge 4. Jeg oplever et godt indeklima på min arbejdsplads 5. Jeg kan udføre mit arbejde uden at blive udsat for generende støj 6. Alt i alt er mit fysiske arbejdsmiljø i orden Fysisk arbejdsmiljø total Psykisk arbejdsmiljø 1. Min arbejdsmængde er passende 2. Mit arbejdstempo er passende 3. Jeg har indflydelse på mængden af mine opgaver 4. Jeg kan få fleksible ordninger om arbejdstid/arbejdsopgaver, hvis jeg har brug for det 5. Jeg kan se meningen med mine arbejdsopgaver 6. Jeg kender målene for mit eget arbejde 7. Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 8. Jeg kan udføre mit arbejde uden at blive udsat for vold og trusler Psykisk arbejdsmiljø total Helbred 1. Alt i alt er mit helbred godt 2. Jeg forventer at kunne holde til mit arbejde i mere end to år endnu Helbred total ,5 5, ,4 5, ,4 5, ,5 5,4? I/R ,1 3, ,1 4, ,7 4, ,8 3, ,2 3, ,2 3, ,2 3,9? I/R ,3 4, ,4 4, ,1 3, ,5 4, ,3 5, ,4 5, , , ,7 4,4? I/R ,1 5, ,5 5, ,3 5,2 Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: 19

20 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Sundhed? I/R Gennemsnit 1. Hos os tager vi hånd om medarbejdere med alkoholproblemer 2. Hos os tager vi hånd om medarbejdere med andre misbrugsproblemer 3. Jeg har gode muligheder for at bevæge mig på mit arbejde 4. Jeg kan spise sundt på min arbejdsplads 5. Jeg bliver ikke udsat for tobaksrøg på mit arbejde Sundhed total ,9 4, , ,2 5, ,9 4, , ,7 MUS, GRUS, LUS og udviklingsplan Ja Nej I/R Jeg har haft en medarbejderudviklingssamtale (MUS) inden for det sidste år Jeg har haft en gruppeudviklingssamtale (GRUS) inden for det sidste år Jeg har haft en lederudviklingssamtale (LUS) inden for det sidste år Jeg har en udviklingsplan Har haft enten MUS, GRUS eller LUS? Ja Nej Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: 20

21 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Seksuel chikane 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Seksuel chikane - hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/ Patienter/Borgere Trusler om vold 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Trusler om vold - hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/ Patienter/Borgere Fysisk vold 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Fysisk vold - hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/ Patienter/Borgere Mobning 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Mobning - hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser) Kolleger En leder Underordnede Klienter/Kunder/ Patienter/Borgere Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: Side 21

22 3,2 2,2 1,2 0,2 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Specifikke spørgsmål til SUF 1. Min leder er god til at følge op på min indsats (både ros og ris) 2. Jeg oplever, at dialogen mellem mig og min leder er god 3. Hos os er vi gode til at løse samarbejdsproblemer 4. Jeg får hjælp og støtte fra mine kolleger, når jeg har brug for det 5. Jeg oplever sjældent konflikter med borgerne og deres pårørende 6. Jeg får hjælp til at håndtere og løse konflikter med borgerne og deres pårørende 7. Generelt er jeg glad for at gå på arbejde 8. Hos os bliver der taget hånd om sygefravær Specifikke spørgsmål til SUF total Gennemsnit? I/R , , , , , , Overvejer du at skifte job inden for det næste halve år? Ja Nej? Hvad synes du er vigtigst for, at du trives i dit arbejde? (Sæt maksimalt tre krydser) God leder Gode kolleger Kontakten til borgerne Meningsfulde arbejdsopgaver Mulighed for uddannelse Indflydelse på arbejdstid Indflydelse på arbejdets organisering Ordentlige fysiske rammer Ordentlig løn Personalegoder Andet Ved ikke Trivselsundersøgelsen 2008 Resultater for: 22

23 OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S HAVNEGADE KØBENHAVN K T: F: E:

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger beelser: 4.269 Svarprocent: 86% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153 Compass Group Gæstetilfredshedsundersøgelse 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 153 Introduktion Sådan læser du rapporten Skala I spørgeskemaet skal hovedparten af spørgsmålene besvares på en tilfredshedsskala

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten)

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) SOSU Nykøbing F Svarprocent: 92% (59/64) Skolerapport 1 UNDERLIGGENDE ENHEDER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ 3 UNDERLIGGENDE ENHEDER

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0 (Top

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers HF & VUC. Skolerapport. Svarprocent: 96% (111 besvarelser ud af 116 mulige)

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers HF & VUC. Skolerapport. Svarprocent: 96% (111 besvarelser ud af 116 mulige) APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Randers F & VUC Svarprocent: % (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 UNDERLIGGENDE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere