Dansk Sarkom Database (DSD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sarkom Database (DSD)"

Transkript

1 Dansk Sarkom Database (DSD) Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 30. april 2013 Sidste opgørelsesperioder: fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 og fra 1. januar 2013 til 30. april 2013

2 Hvorfra udgår rapporten? Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DSD i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord. Kontaktperson for DSD i styregruppen er Peter Holmberg Jørgensen, overlæge, dr. med, Ortopædkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C, Kontaktperson for DSD i Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, ph.d Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N, Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Kvalitetsindikatorer... 7 Indikator 1. Andel af patienter, hvor en given udredningsmodalitet udføres Indikator 2: Andel af patienter, der efter operation udvikler operationskrævende komplikation Indikator 3: Antal patienter, der efter operation udvikler utilsigtet komplikation i form af nerveskade Indikator 4: Tilstrækkelig kirurgisk margen Indikator 5: Postoperativ strålebehandling Indikator 6: Antal af patienter, der kommer til første kliniske kontrol indenfor 425 dage efter afsluttet operation og/eller onkologisk behandling Indikator 7: Andel af patienter der får foretaget funktionsscore undersøgelse ved første klinisk kontrol (Enneking score jvf. Musculo Skeletal Tumor Society) Indikator 8. Andel af sarkompatienter der får lokalt recidiv eller fjernmetastase indenfor 425 dage efter operation Generelle resultater Udbredning Operation Patologi Onkologisk behandling Mortalitet Komplethedsgrad og dækningsgrad Styregruppens medlemmer Datagrundlag og beregningsgrundlag Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 3

4 1. Konklusioner og anbefalinger Generelt: Dansk Sarkom Database blev etableret , men indeholder enkelte patienter, der første gang blev set på sarkomcentrene i slutningen af 2008, og først fik afsluttet udredning og påbegyndt behandling i Frem til medio 2011 var der 3 sarkomcentre i Danmark (Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital), men siden har der kun været to centre ved Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Data for nærværende rapports opgørelsesperiode indeholder derfor kun data fra disse to centre, medens data fra Odens Universitetshospital indgår i de tidligere opgørelsesperioder. A.h.t. kravet om, at der højst må gå et halvt år, fra den sidste patient er inkluderet i databasen til publikation af rapporten, indeholder denne rapport data fra perioden til Imidlertid er datakørslen blevet forsinket, så det ikke har været muligt helt at leve op til dette krav. Dette er yderligere besværliggjort af det forhold, at specielt patienter med osteogent sarkom og Ewing sarkom gennemgår så langt et behandlingsforløb, at det ikke kan afsluttes inden for 6 måneder, hvorfor data for sent inkluderede patienter ikke bliver komplette. Vedr. indikatoropfyldelse: Patienter med specielt højmaligne tumorer og patienter, der gennemgår store komplicerede operationer har ofte et protraheret behandlingsforløb, der enten kan forsinke evt. efterbehandling eller forsinke egtl. onkologiske kontroller, som medfører, at det ikke uden videre er muligt at opfylde målkravene vedr.kvalitetsindikatorerne. Dette er en medvirkende årsag til de relativt lange observationsperioder på 425 dage ( %). For indikator 4 kan man overveje, om tumorer med infiltrativt vækstmønster skal udgå, da man íkke peroperativt har mulighed for kvalificeret at vurdere resektionsrandene. De fleste data, der mangler ved datavalidering, kan hentes retrospektivt ved journalgennemgang. Dette er imidlertid ikke muligt for indikator nr. 7, der vedr. MSTS-funktionsscoren (Musculo Skeletal Tumor Society) ved første kontrol, og som kræver, at man specifik foretager scoring ved det ambulante besøg. Dette har vist sig svært gennemførbart, og man må overveje at lade den udgå som kvalitetsindikator og nøjes med at registrere scoren, når patienten afslutter kontrolforløbet. Komplethedsvurdering: Datakompletheden for ekstremitetssarkomerne er stor, da data for alle sarkompatienter, der behandles ved en af de ortopædkirurgiske afdelinger på de to centre, kontrolleres af samme person hvert sted. Hvad angår de retroperitoneale sarkomer er der en vis registrering specielt ved behandling på afdelinger, der umiddelbart er tilknyttet et af centrene, medens vi ikke har fuldt overblik over patienter, behandlet udenfor centrene. Det kan eksempelvis dreje sig om patienter, der opereres akut med ukendt intraabdominal tumor, som viser sig at være et sarkom. Dertil kommer de gynækologiske sarkomer, der registreres i den gynækologiske cancerdatabase, og som vi ikke umiddelbart har haft adgang til. Dog bliver patienter henvist til onkologisk efterbehandling i Aarhus registreret i databasen. M.h.p. at få fuldt overblik over registreringskompletheden for sarkomer i Danmark, har vi fået lavet et udtræk over sarkomdiagnoserne, der er registreret i Patologiregisteret. Imidlertid har vi først for nylig modtaget dette, og det har endnu ikke været muligt at færdiggøre valideringen, da det kræver en ret omfattende gennemgang af patientdata. Publikationer: Databasen har hidtil bidraget med data til flg. publikationer: Kaa A, Jørgensen PH, Johansen HV, Søjbjerg JO. Reverse shoulder prosthesis after resection due to tumour. J Bone Joint 2013;95-B: Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 4

5 Dyrop HP, Safwat A, Vedsted P, Maretty-Nielsen K, Hansen BH, Jørgensen PH, Keller J. Cancer Patient Pathways shortens waiting times and accelerates the diagnostic process of suspected sarcoma patients in Denmark. Health Policy 2013 Nov;113(1-2): doi: /j.healthpol Epub 2013 Oct 1 Sæbye C., Safwat A, Kaa, AK, Pedersen NA, Keller J. Validation of a Danish version of the Toronto Extremity Salvage Score questionnaire for patients with sarcoma in the extremities. Accepted for publication. Dan Med J; 2013 Databaseudvikling: Databasen undergår løbende tilpasninger, og er i efteråret 2013 bl.a. blevet mere detaljeret hvad angår onkologiske data, spec. vedr. kemoterapibehandling. I de kommende år, vil vi udvikle databasen til også at kunne beskrive rehabiliteringsforløb, som er et mangefacetteret begreb, der fremover generelt vil påkalde sig større opmærksomhed end hidtil. For at øge udbyttet af databasen er det nødvendigt at lave egtl regressionsanalyser for at se sammenhænge mellem fx. recidivfrekvens og operation før henvisning til et sarkomcenter, sammenhænge mellem resektionsafstande og recidivfrekvens o.m.a. Databasen har nu eksisteret i knap 5 år, hvilket betyder at vi i tiltagende grad kan etablere forskningsprojekter baseret på nationale data, hvilket gør Dansk Sarkom Database unik i forhold til udenlandske databaser. God læselyst! Peter Holmberg Jørgensen Gunnar Schwartz Lausten d Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 5

6 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse Indikator Standard jan-30.apr % confidence level Indikator 1a: Andel af patienter, hvor MR eller CT af tumor udføres. Indikator 1b: Andel af patienter, hvor RTG eller CT af thorax hos patienter med lavmaligne tumorer udføres. Indikator 1c: Andel af patienter, hvor CT af thorax eller PET/CT hos patienter med intermediært og højmaligne tumorer udføres. Indikator 1d: Andel af patienter, hvor knoglescintigrafi eller PET/CT ved knogletumorer udføres. Indikator 2: Andel af patienter, der efter operation udvikler operationskrævende komplikation indenfor 30 dage efter operation. Indikator 3: Andel af patienter, der efter operation udvikler utilsigtet komplikation i form af nerveskade. Mindst 95% 95.5 ( ) 91.7 ( ) 96.8 ( ) 92.0 ( ) Mindst 95% ( ) 81.1 ( ) 67.9 ( ) 77.2 ( ) Mindst 95% 85.0 ( ) 88.4 ( ) 83.3 ( ) 90.7 ( ) Mindst 95% 75.0 ( ) 84.2 ( ) 93.8 ( ) 62.1 ( ) Højst 10% 6.5 ( ) 9.5 ( ) 5.5 ( ) 8.4 ( ) Højst 5% 0.0 ( ) 0.6 ( ) 0.0 ( ) 0.4 ( ) Indikator 4: Tilstrækkelig kirurgisk margen. Højst 10% 4.7 ( ) 5.8 ( ) 6.9 ( ) 9.9 ( ) Indikator 5: Andel af patienter der efter operation får strålebehandling, og som påbegynder denne inden 60 dage efter operationsdato. Indikator 6: Andel af patienter, der kommer til første klinisk kontrol efter afsluttet behandling indenfor 425 dage. Indikator 7: Andel af patienter, der får foretaget funktionsscore undersøgelse ved første klinisk kontrol. Indikator 8a: Andel af sarkompatienter der får lokalt recidiv indenfor 425 dage. Indikator 8b: Andel af sarkompatienter der får fjernmetastase indenfor 425 dage. Mindst 80% 78.6 ( ) 72.7 ( ) 74.3 ( ) 79.1 ( ) Mindst 90% 88.6 ( ) 85.2 ( ) Mindst 85% 43.5 ( ) 41.9 ( ) Højst 5% 5.0 ( ) 3.6 ( ) Højst 5% 7.5 ( ) 6.1 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 6

7 3. Kvalitetsindikatorer Indikatorer I indikatortabellerne angives, om standarden er opfyldt på 2,5% niveau. 'Ja*' indikerer, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Indikator 1. Andel af patienter, hvor en given udredningsmodalitet udføres. Mål: Er de anvendte udredningsmodaliteter i overensstemmelse med DSG s referenceprogram. Standard: over 95%. Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar ad. 1a: MR eller CT af tumor er på landsplan udført hos 95,5% af patienterne i perioden , hvilket er en stigning i forhold til Både København og Aarhus lever op til målsætningen på over 95% i den sidste opgørelsesperiode, hvis der tages højde for statistisk usikkerhed (dvs. standarden ligger i 95% konfidens intervallet). 1b: Rtg eller CT af thorax eller PET/CT er udført på landsplan hos patienter med lavmaligne tumorer i I 2012 er undersøgelse på landsbasis udført hos 81,1% af patienter, hvilket er en forbedring i forhold til 2011 og 2010, men standarden på over 95% var ikke opfyldt i hverken 2012, 2011 eller Århus sygehus opfylder standarden, i alle opgørelsesperioder. 1c. Rtg eller CT af thorax eller PET/CT er udført på landsplan hos 85,0% af patienter med intermediære og højmaligne tumorer i 2013 sammenlignet med 88.4% i Standarden på over 95% er opfyldt på landbasis i 2013, hvis der tages højde for statistisk usikkerhed, hvilket er en forbedring i forhold til Aarhus sygehus har opfyldt standarden i alle opgørelsesperioder. 1d. Knoglescintigrafi eller PET/CT er lavet på landsplan i 2013 hos 75% af patienter med intermediært maligne og højmaligne knogletumorer. Standarden på over 95% er opfyldt på landsbasis og hos begge afdelinger. Indikatoropfyldelsen er dog faldende fra 93,8% i 2011 til 84,2% i Landsresultatet lever op til målsætningen på over 95% i både 2012 og Usikkerhed er stor idet indikatorberegning er baseret på meget få antal af patienter. Faglig klinisk kommentar: Som ovenfor anført er der for indikator 1d s vedkommende tale om relativt få patienter, således at en enkelt patient kan påvirke udfaldet væsentligt. Ved gennemgang af patientmangellisten viser det sig imidlertid, at to af patienterne behandlet i 2013 og to i 2012 oprindeligt har været registreret som knogletumorer, men reelt var bløddelstumorer med indvækst i knogle. Dette er i og for sig rettet i databasen, men af tekniske årsager begrundet i databasens opbygning, er det ikke registreret i den seneste datakørsel. Tilsvarende forhold gør sig gældende for København. Reelt er der i København og Aarhus kun en patient, der fejlagtigt ikke har fået foretaget PET/CT eller knoglescintigrafi. Anbefaling til indikator 1: Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 7

8 Indikator 1a: Andel af patienter, hvor MR eller CT af tumor udføres Standard Tæller/ Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt Nævner (%) Danmark Ja 42/ ( ) 91.7 ( ) 96.8 ( ) 92.0 ( ) København Ja 19/ ( ) 86.5 ( ) 96.7 ( ) 92.3 ( ) Odense ( ) 87.5 ( ) 85.7 ( ) Aarhus Ja* 23/ ( ) 97.5 ( ) 97.7 ( ) 93.2 ( ) Indikator 1b: Andel af patienter, hvor rtg eller CT af thorax hos patienter med lav maligne tumorer udføres Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år Tidligere år Danmark Ja 2/ ( ) 81.1 ( ) 67.9 ( ) 77.2 ( ) København Ja 1/ ( ) 37.5 ( ) 44.0 ( ) 50.0 ( ) Odense ( ) 50.0 ( ) 44.4 ( ) Aarhus Ja 1/ ( ) 96.4 ( ) 92.3 ( ) 94.4 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 8

9 Indikator 1c: Andel af patienter, hvor CT af thorax hos patienter med intermediært og høj maligne tumorer udføres Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år Tidligere år Danmark Ja* 17/ ( ) 88.4 ( ) 83.3 ( ) 90.7 ( ) København Ja* 2/ ( ) 65.4 ( ) 65.9 ( ) 79.2 ( ) Odense ( ) ( ) Aarhus Ja* 15/ ( ) 97.1 ( ) 92.3 ( ) 97.2 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 9

10 Indikator 1d: Andel af patienter, hvor knoglescintigrafi eller PET/CT ved knogletumorer udføres Standard Tæller/ Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt Nævner (%) Danmark Ja* 3/ ( ) 84.2 ( ) 93.8 ( ) 62.1 ( ) København Ja 1/ ( ) 66.7 ( ) 0.0 ( ) 33.3 ( ) Odense ( ) Aarhus Ja* 2/ ( ) 87.5 ( ) ( ) 72.7 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 10

11 Indikator 2: Andel af patienter, der efter operation udvikler operationskrævende komplikation. Mål: Kan reoperation p.g.a. komplikation undgås. Standard: Antallet af reoperationer p.g.a. komplikationer skal være under 10 % Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: Antallet af operationskrævende komplikationer har været varierende i perioden 2010 til Der er registreret 9,5% komplikationer i 2012 og 6,5% i de første 4 måneder af Standarden på under 10% er ikke opfyldt på landsplanen i hverken 2013 eller 2012, hvis der tages højde for statistisk usikkerhed. Det er vigtigt i et validerings projekt at sikre sig, at tallene repræsenterer et reelt antal komplikationer og ikke skyldes underregistrering. Klinisk kommentar: Denne indikator vedrører postoperative komplikationer, der opstår indenfor de første 30 dage postoperativt, og som fører til et operativt indgreb, medens mindre hæmatomer, overfladiske infektioner, der kan håndteres med antibiotika o.lign., ikke er medtaget. Det betyder også, at sene proteseinfektioner heller ikke er medtaget. En komplikationsrate på under 10% er formentlig et ganske ambitiøst mål. Vi ved ikke præcist, hvor højt tallet er ved sammenlignelige udenlandske centre, men ved resektioner i pelvis ses der dybe infektioner hos op til %. Anbefaling til indikator 2: Indikatoren foreslås bevaret, men vi vil overveje om standarden skal forhøjes. Indikator 2 Standard Tæller/ Uoplyst Aktuelle år Tidligere år opfyldt Nævner (%) Danmark Ja 4/ ( ) 9.5 ( ) 5.5 ( ) 8.4 ( ) København Ja* 3/ ( ) 8.8 ( ) 2.1 ( ) 12.6 ( ) Odense ( ) 0.0 ( ) 9.7 ( ) Aarhus Ja 1/ ( ) 10.2 ( ) 9.0 ( ) 4.5 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 11

12 Indikator 3: Antal patienter, der efter operation udvikler utilsigtet komplikation i form af nerveskade. Mål: At nerveskade undgås. Standard: under 5% Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: Styregruppen bør overveje relevansen af denne indikator, idet det ikke er muligt at sammenligne afdelinger pga. lav eller ingen forekomst af disse komplikationer. Faglig klinisk kommentar: Nervelæsion er en alvorlig og ofte irreversibel skade, som det er vigtigt at registrere, da meget sarkomkirurgi foregår i umiddelbar nærhed af betydende nervestrukturer. Anbefaling til indikator 3: Fra klinisk side ønsker man at fastholde denne indikator. Indikator 3 Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år Tidligere år Danmark Ja 0/ ( ) 0.6 ( ) 0.0 ( ) 0.4 ( ) København Ja 0/ ( ) 1.3 ( ) 0.0 ( ) 1.1 ( ) Odense ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aarhus Ja 0/ ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 12

13 Indikator 4: Tilstrækkelig kirurgisk margen. Mål: At der ikke skal foretages re-resektion p.g.a. utilstrækkelig kirurgisk margen. Standard: Re-resektion hos under 10% Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: På landsplan har 4,7% af de opererede patienter fået foretaget re-resektion af sarkom pga. utilstrækkelig kirurgisk margin i de første 4 måneder af 2013 og 5,8% i hele 2012, men standarden på under 10% er ikke opfyldt, hvis der tages højde for det lave antal af patienter som udtryk for statistisk usikkerhed vurderet ud fra konfidensintervallet. De større forskelle afdelingerne imellem set i 2010 og 2011 er forsvundet i 2012, men ses igen i Man skal have in mente at resultaterne er baseret på et lille antal af patienter. Faglig klinisk kommentar: Ved visse tumorer (spec. dermatofibrosarcoma protuberans og aggressiv fibromatose) er vækstmønstret infiltrativt, og det er ikke muligt peroperativt at foretage en kvalificeret vurdering af, om tumor er fjernet med intralæsionel eller marginel/vid resektion. Anbefaling til indikator 4: Man må overveje at lade disse to diagnoser udgå af vurderingen Indikator 4 Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år Tidligere år Danmark Ja 2/ ( ) 5.8 ( ) 6.9 ( ) 9.9 ( ) København Ja 2/ ( ) 5.9 ( ) 2.3 ( ) 6.8 ( ) Odense ( ) 22.2 ( ) 24.0 ( ) Aarhus Ja 0/ ( ) 4.4 ( ) 10.1 ( ) 8.6 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 13

14 Indikator 5: Postoperativ strålebehandling. Mål: At patienter, der efter operation får strålebehandling, påbegynder strålebehandling inden 60 dage efter operation. Standard: over 80 % Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: Patienter i Sarkomdatabasen uden registrering af stråledato og patienter med stråledato før operationsdato, samt patienter som fik kemoterapi før stråleterapi er ekskluderet fra indikator beregning. På landsplan har 78,6% af patienter opereret i 2013 påbegyndt strålebehandling indenfor 60 dage, hvilket er en stigning fra 72,7% i 2012 og 74,3% i Standarden på over 80% er opfyldt i både 2013 og 2012 på landsbasis, hvis der tages højde for statistisk usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Kravet om, at der højst må gå 60 dage fra operation til påbegyndt strålebehandling er vurderet ud fra litteraturen, og er p.t. under overvejelse, således at man muligvis vil kunne vente op til 10 uger postoperativt, inden behandlingen påbegyndes. Strålebehandlingen relaterer sig til primærtumor, men i København har 2 patienter efter den primære operation været opereret for lungemetastaser, og to har haft sårkomplikationer, der har udskudt strålebehandlingen, hvilket man har accepteret p.g.a. ovenstående overvejelser. Anbefaling til indikator 5: At man får afklaret om indikatormålet på 60 dage kan udstrækkes til 10 uger. Indikator 5 Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år Tidligere år Danmark Ja* 11/ ( ) 72.7 ( ) 74.3 ( ) 79.1 ( ) København Ja* 2/ ( ) 58.8 ( ) 64.7 ( ) 76.2 ( ) Odense ( ) 66.7 ( ) Aarhus Ja 9/ ( ) 87.5 ( ) 82.4 ( ) 84.2 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 14

15 Indikator 6: Antal af patienter, der kommer til første kliniske kontrol indenfor 425 dage efter afsluttet operation og/eller onkologisk behandling. Mål: At patienten kommer til klinisk kontrol inden for 425 dage efter afsluttet behandling. Standard: over 90 % Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: På landsplan kom 88,6% af patienterne opereret i 2011 til klinisk kontrol indenfor 425 dage mod 85,2% i 2010 og 77,5% i Standarden er opfyldt på landsplan i 2011, når der tages højde for statistisk usikkerhed (dvs. standarden på 90% ligger inden for konfidensintervallet). Patienter skal have minimum 1 års follow up og være i live for at indgår i nævneren. Patienter som fik recidiv før eller 1 år efter behandling er afsluttet indgår ikke i beregning af indikatoren. Faglig klinisk kommentar: Vi har gennemgået patienterne, der ikke opfylder standarden. Ved 4 patienter i 2012 skyldes det, at kontrolbesøget ikke har været registreret i databasen. De øvrige skyldes uforudsete atypiske forløb, som der ikke er taget højde for ved datakørslen. Enkelte patienter er udeblevet fra kontrol eller har ønsket kontroltid udsat, 3 patienter har været i en ny behandling mod knoglekæmpecelletumorer før operation (Denosumab), som ikke har været registreret, da det ikke er en konventionel kemoterapeutisk behandling. Reelt har alle patienter været set indenfor det fastlagte tidsrum. Anbefaling til indikator 6: Der skal fortsat lægges vægt på at sikre besøgsregistrering, og databasen og datakørslen vil blive tilrettet m.h.p. de situationer, hvor standarden kan fejlvurderes. Indikator 6 Det opgivne år er året for operationen Standard Tæller/ Uoplyst Aktuelle år 2011 Tidligere år opfyldt Nævner (%) Danmark Ja* 147/ ( ) 85.2 ( ) 77.5 ( ) København Ja 68/ ( ) 95.9 ( ) 91.8 ( ) Odense Nej 5/ ( ) 25.0 ( ) 59.1 ( ) Aarhus Ja 74/ ( ) 91.8 ( ) 74.5 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 15

16 Indikator 7: Andel af patienter der får foretaget funktionsscore undersøgelse ved første klinisk kontrol (Enneking score jvf. Musculo Skeletal Tumor Society) Mål: Funktionsscore undersøgelse bliver foretaget ved første kontrolbesøg indenfor 425 dage efter operation. Standard: Over 85% Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: På landsplan er det kun 43,5% af patienter behandlet i 2011, som har fået registreret funktionsscore ved første klinisk kontrol, hvilket er langt fra standarden på over 85%. Indikator opfyldelse på landsbasis ligger i 2011 på det samme niveau som i Der er bedre indikator opfyldelse i Aarhus end i København i Faglig klinisk kommentar: MSTS-scoren er en internationalt anerkendt score, der anvendes i de fleste publikationer vedr. kliniske resultater af sarkombehandling. Imidlertid er den oprindelige beskrivelse af scoringssystemet udviklet til ekstremitetssarkomer, således at vi ikke med sikkerhed kan sige, hvorvidt det også er anvendeligt ved sarkomer med anden anatomisk lokalisation. Derudover er det svært retrospektivt på basis af journaloplysninger at foretage scoringen, hvis ikke den bliver lavet ved det ambulante besøg. Anbefaling til indikator 7: P.g.a. ovenstående og fordi scoren vil ændre sig i den initiale periode, kan man overveje at nøjes med at lade scoringen ved afsluttende kontrol efter 5 år indgå som indikator. Indikator 7 Standard Tæller/ Uoplyst Aktuelle år 2011 Tidligere år opfyldt Nævner (%) Danmark Nej 64/ ( ) 41.9 ( ) 63.4 ( ) København Nej 8/ ( ) 45.1 ( ) 35.6 ( ) Odense Nej 1/ ( ) 50.0 ( ) 61.5 ( ) Aarhus Nej 55/ ( ) 38.9 ( ) 80.3 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 16

17 Indikator 8. Andel af sarkompatienter der får lokalt recidiv eller fjernmetastase indenfor 425 dage efter operation. Mål. At der er overensstemmelse med egne tidligere opgørelser og internationale opgørelser. Standard: under 5% Klinisk epidemiologisk/statistisk kommentar: 8a.Lokalrecidiv: På landsplan fik 5.0% af patienterne i 2011 lokalrecidiv indenfor 425 dage efter operation, hvilket er en stigning fra 3,6% i Andelen varierer i 2011 mellem 6.4% i Århus og 4.3% i København. Standarden på under 5% er opfyldt i 2011 både på landsplanen og på de enkelte afdelinger, når det tages højde for statistisk usikkerhed. 8b. Fjernmetastase: På landsplan fik 7.5% af patienterne i 2011 registreret fjernmetastase indenfor 425 dage efter operation, hvilket er en stigning fra 6,1% i 2010 og et fald fra 10,6% i Andelen varierer i 2011 mellem 11,5% i Århus og 4.3% i København. Standarden på under 5% er opfyldt i 2011 på landsplanen men ikke på alle enkelte afdelinger. Faglig klinisk kommentar: Hvorvidt variationerne er reelle, er det svært at sige noget om, da det vil kræve en mere præcis vurdering af evt. variationer i malignitetsgrad, tumorstørrelse m.m. Da databasen endnu er så ung, er det ikke muligt på nuværende tidspkt. at sammenligne tallene med udenlandske opgørelser. Imidlertid er tallene for Arhus databasen for perioden nyligt valideret, og de tyder på, at den reelle recidivhypppighed indenfor det første år ligger på 7-10% Anbefaling til indikator 8: Jvf. ovenstående kan man overveje at ændre standarden for lokalrecidiv til 10% Indikator 8a: Andel af sarkompatienter der får lokalt recidiv indenfor 425 dage Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år 2011 Tidligere år Danmark Ja* 8/ ( ) 3.6 ( ) 6.3 ( ) København Ja 3/ ( ) 4.9 ( ) 6.3 ( ) Odense Ja 0/ ( ) 4.2 ( ) 8.0 ( ) Aarhus Ja* 5/ ( ) 2.5 ( ) 5.7 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 17

18 Indikator 8b: Andel af sarkompatienter der får fjernmetastase indenfor 425 dage Standard Tæller/ Uoplyst opfyldt Nævner (%) Aktuelle år 2011 Tidligere år Danmark Ja* 12/ ( ) 6.1 ( ) 10.6 ( ) København Ja 3/ ( ) 8.2 ( ) 14.6 ( ) Odense Ja 0/ ( ) 4.2 ( ) 4.0 ( ) Aarhus Nej 9/ ( ) 5.0 ( ) 10.3 ( ) Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 18

19 4. Generelle resultater 4.1. Antal maligne og benigne tumorer fordelt på center og år for første kontakt Antallet af patienter behandlet ved sarkomcentrene har stort set været konstant, siden databasens start i Foruden de egtl. sarkomer registreres to typer benigne tumorer, aggressiv fibromatose og knogle kæmpecelletumorer, i databasen p.g.a. deres aggressive forløb. Disse tumorer følges og opereres efter samme retningslinier som de lavmaligne tumorer. Første kontakt År for første kontakt Aarhus København Odense Total Aarhus København Odense Total N % N % N % N % N % N % N % N % DC DD Missing Total År for første kontakt Aarhus København Odense Total Aarhus København Odense Total N % N % N % N % N % N % N % N % DC DD Missing Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 19

20 År for første kontakt 2013 Aarhus København Total Total N % N % N % N % DC DD Missing Total *2013 indeholder data fra 1.januar til 30. april 4.2. Kønsfordeling Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Køn Kvinde Mand Missing Total Køn Kvinde Mand Missing Total N % N % N % N % År for første kontakt Total *2013 inderholder data fra 1.januar til 30.april Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 20

21 Fig Fordeling af køn per år 4.3. Fordeling af alder per år Fig Fordeling af alder per år Fig Aldersfordeling for alle patienter med knogle- og bløddelssarkom Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 21

22 4.4. Fordeling af alder i forhold til center Alder ved første kontakt Aarhus København Odense Total Aarhus København Odense Total N % N % N % N % N % N % N % N % Alders grupper < Total Alder ved første kontakt Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 22

23 2013 Aarhus København Total N % N % N % N % Alders grupper < Total Behandling før henvisning Antal patienter der har fået foretaget biopsi eller resektion før henvisning i perioden april 2013 Som det fremgår af nedenstående tabel, har godt en tredjedel af de patienter, der henvises til et sarkomcenter fået foretaget enten en biopsi eller en egtl. resektion af tumor før henvisningen. Der er overvejende tale om relativt superfiscielt beliggende og relativt små tumorer, men som det fremgår af tabel er ca. 30% af alle tumorer under 5 cm, og af dem er ca. 50 % intermediært maligne eller højmaligne. Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Behandling før henvisning Ja Nej Total Fig Behandling før henvisning 4.6. Fordeling af behandlingssigte per center Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 23

24 Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Behandlingssigte Kurativ Palliativ Færdigbehandlet Missing+Ingen Total Udbredning 5.1. Fordeling af lokal recidiver pr. år. En patient kan godt have flere recidiver Tabellerne viser, hvor mange af de patienter der første gang er registreret i databasen et af de pågældende år, der har haft et lokalt recidiv. De fleste lokalrecidiver kommer indenfor de første to år, hvilket formentlig forklarer, at tallene for de første tre år er relativt ens, og at tallet for 2012 er mindre end de foregående år. Imidlertid er der tale om få patienter, hvilket giver en statistisk usikkerhed, som muligvis også forklarer det relativt store antal recidiver i de 4 første måneder af Antallet af fjernmetastaser (overvejende lungemetastaser) opstår som for lokalrecidivernes vedkommende også overvejende inden for de første to-tre år, og der ses det samme mønster som for lokalrecidivernes vedkommende. Det er endnu for tidligt at sige noget om tallene for Total N % N % N % N % N % N % Lokal recidiv Ja Nej Missing Total Fordeling af metastaser per år. En patient kan godt have flere metastaser Total N % N % N % N % N % N % Metastaser Ja Nej Total Fordeling af bløddels- og knogletumorer per år Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 24

25 Total N % N % N % N % N % N % Type Bløddelssarkom Knoglesarkom Begge dele Missing Total Fordelingen af bløddelstumorer for hvert center i perioden Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Bløddelstumor Subcutan Subfascial Total Tumor størrelse og malignitetsgrad Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 25

26 Både for bløddels- og for knogletumorernes vedkommende er der tale om stor variation fra relativt små til ganske store tumorer Fig Tumorstørrelse, bløddelssarkomer Mere end en fjerdedel af alle sarkomer er mindre end 5 cm ved henvisning til sarkomcenter, hvilket er en væsentlig forklaring på det store antal patienter, der har fået foretaget en form for behandling (biopsi eller resektion) før henvisning til sarkomcenter. Fig Tumorstørrelse, knoglesarkomer Fig Fordelingen af malignitetsgrad for hvert center pr.år Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 26

27 Det fremgår af figuren, at der synes at være en variation i fordelingen centrene imellem, men den statistiske usikkerhed er høj, og det er muligt, at forskellen over en længere årrække vil udjævnes. Missing malignitetsgrad forekommer ved tumorer, hvor den normale malignitetsgradering (Trojani) ikke fuldt beskriver tumors reelle malignitetsgrad. Fordeling af tumorstørrelse i forhold til malignitetsgrad Bløddelstumorer Malignitetsgrad Lav Intermediær Høj Missing Total N % N % N % N % N % Tumor størrelse <2 cm cm cm cm cm cm cm cm >=16 cm Total Knogletumorer Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 27

28 Malignitetsgrad Lav Intermediær Høj Missing Total N % N % N % N % N % Tumor størrelse <2 cm cm cm cm cm cm cm cm >=16 cm Total Malignitetsgrad for patienter som har fået foretaget resektion før henvisning Af tabellen fremgår det, at mere end 40% af de tumorer, der er reseceret før henvisning til sarkomcenter, er intermediært maligne eller højmaligne. N % Malignitetsgrad Gr Gr Gr Gr Ikke klassificerebar Missing Total Anatomisk lokalisation Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 28

29 Anatomisk lokalisation for bløddelstumorer Lokalisation Bløddelstumor N % Hoved/hals Thorax Ryg Abdominalvæg/lænd Intraabdominalt Retroperitonealt Bækken Skulder Overarm Albue Underarm Håndled/hånd Lyske Hofte Lår Knæ Underben Fodled/fod Perineum Genitalia Axil Mamma Total Anatomisk lokalisation for kongletumorer Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 29

30 Lokalisation Knogletumor N % Thorax Underben Hoved Columna Sacrum Bækken Costae Sternum Clavicula Scapula Humerus Radius Ulna Carpalknogle (Hånd) Rørknogle (Hånd) Femur Tibia Fibula Tarsalknogle (fod) Rørknogle (fod) Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 30

31 Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 31

32 6. Operation 6.1. Fordeling af operationstype på ICD-10 koder Blandt de opererede patienter får de fleste foretaget lokal excision og kun knap 5% har fået foretaget amputation. Amputation ses især ved maligne tumorer, men tre patienter med benigne tumorer har fået foretaget amputation. Operationstype Lokal excision Amputation Missing Total N % N % N % N % DC DD Missing Total Fordeling af operationstype per år for maligne tumorer År for første kontakt Total Total Total Total Total Total N % N % N % N % N % N % Lokal excision Amputation Missing Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 32

33 Fordeling af amputationstyper Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Amputationstype Ingen amputation Crus Femur Hofteexartculation Hemipelvectomi Finger Underarm Overarm Interhoracoscapulær Ukendt Total antal personer Type af supplerende indgreb Supplerende indgreb Aarhus København Odense Total N % N % N % N % Ja Nej Total Type Supplerende indgreb N % Vendeplastik Cement Knoglesubstitut Alloplastik Bonebridging Artrodese Knogletransport Ledresektion Andet Ikke klassificerebar Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 33

34 6.3. Fordeling af afstand fra tumor til resektionsrand (mm) Der er ikke international enighed om, hvilken resektionsafstand i forhold til tumor, der skal anbefales, og opgørelserne er ikke konsistente. En veldefineret resektionsrand er f.eks. en muskelfascie eller knogleperiost, som traditionelt har været betragtet som barrierer for lokal tumorspreding. En ikke-veldefineret resektionsrand kan være resektionsranden i en muskel eller en knogle. Med en systematisk registrering af de to nævnte resektionsafstande, håber vi på et tidspkt. at kunne sige noget om, hvilken resektionsafstand, der bør tilstræbes. Som det fremgår af figurerne har der igennem årene været variationer i de to former for resektionsafstand, som kan skyldes mange faktorer, så som relation til større kar eller nerver, muligheden for ekstremitetsbevarende operation m.m. Fordeling af afstand fra tumor til ikke-veldefineret resektionsrand (mm) Afstand fra tumor til ikke veldefineret resektionsrand N Min gennemsnit Max Q1 Median Q3 År for første kontakt Total Fig Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 34

35 Fordeling af afstand fra tumor til veldefineret resektionsrand (mm) Afstand fra tumor til resektionsrand N Min gennemsnit Max Q1 Median Q3 År for første kontakt Total Fig Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 35

36 7. Patologi 7.1. Fordeling af histopatologiske diagnoser i forhold til bløddelstumorer De hyppigst forekommende bløddelssarkomer er leiomyosarkom og liposarkom samt sarkomer, der p.g.a. dedifferentiering ikke kan klassificeres histologisk N % Bløddelstumor M88103 Fibrosarkom M88151 Solitær fibrøs tumor M88003 Sarkom M88903 Leiomyosarkom M88503 Liposarkom M88221 Aggressiv fibromatose M95403 Malign perifer nerveskedetumor (Malignt schwannom) M91203 Angiosarkom M88323 Dermatofibrosarcoma protuberans M88043 Epiteliodt sarkom M92313 Extraskeletalt chondrosarkom Andet Andet M94733 PNET Missing diagnose M90443 Clear cell sarkom M90403 Synovialt sarkom M91803 Extraskeletalt osteosarkom M880B3 GIST M88303 Udifferentieret pleomorft sarkom M880A3 Desmoplastisk small round cell tumor M89803 Rhabdomyosarkom M88113 Myksofibrosarkom M88001 Bløddelstumor uvist om benign eller malign Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 36

37 7.2. Fordeling af histopatologiske diagnoser i forhold til knogletumorer De hyppigst forekommende maligne knogletumorer er kondrosarkom, klassisk osteosarkom samt Ewings sarkom. Men også de benigne men aggressive kæmpecelletumorer forekommer relativt ofte. N % Knogletumor M92203 Kondrosarkom Andet Andet M91203 Angiosarkom M91803 Osteosarkom (klassisk) M92501 Kæmpecelletumor M91813 Kondroblastisk osteosarkom Missing diagnose M92603 Ewing sarkom M91903 Parostealt sarkom M93703 Kordom M91823 Fibroblastisk osteosarkom M92223 Dedifferentieret chondrosarkom M88003 Knoglesarkom M91833 Teleangiektatisk osteosarkom M33640 Aneurysmatisk knoglecyste M92613 Adamantinom M92300 Chondroblastom Total Onkologisk behandling 8.1. Stråleterapi Stråleterapi Total N % N % N % N % N % N % Ja Nej Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 37

38 Fordelingen af malignitetsgrad blandt patienter der har fået stråleterapi År for første kontakt Total N % N % N % N % N % N % Malignitetsgrad Lav Intermediær Høj Missing Kemoterapi Total N % N % N % N % N % N N % Kemoterapi Ja Nej Total Mortalitet 9.1. Total antal døde 11% af alle patienterne er døde indenfor de første 425 dage efter første kontakt til et center, og i alt 21 % af patienterne, der er registreret i databasen er døde. 90% af disse havde en malign tumor, de øvrige en benign tumor. Hvorvidt patienter med malign tumor er døde af tumor eller af anden årsag, ved vi ikke, men 13 % af alle patienter, der henvises med malign sygdom til en center, er palliative patienter uden mulighed for kurativ behandling. Total antal døde fra CPR register (data fra CPR er fra) Død Ja Nej Missing Total N % N % N % N % DC DD Missing Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 38

39 Total N % N % N % N % N % N % Død Ja Nej Missing Total Total antal døde fra CPR register (data fra CPR er fra ) fordelt på malignitetsgrad Malignitetsgrad Lav Intermediær Høj Missing Total N % N % N % N % N % Død Ja Nej Missing Total Kommentar: 4 patienter fra Sarkom databasen har ikke status i CPR register. For 2 af dem er det anført, at cpr nummer er forkert registreret Antal døde indenfor 425 dage fra første kontakt Total N % N % N % N % N % N % Død Ja Nej Missing Total Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 39

40 10. Komplethedsgrad og dækningsgrad Komplethedsgrad er beregnet på basis af Patobankens data og specifikke histopatologiske koder. Patienter identificeret i Patobanken kan ikke entydigt lokaliseres til en af de tre indberettende enheder. 106 ud af de 1106 patienter, der er registreret i sarkom databasen, findes ikke i Patologi register. Til gengæld, er der 1831 sarkompatienter i Patologiregisteret, der ikke er registreret i sarkom databasen. Dvs sarkom patienter ud af mulige 2937 er registreret i sarkom databasen. Den store forskel skyldes formentlig for bred udvælgelse af histopatologiske koder, idet nogle koder muligvis er blevet defineret som sarkom uden at de burde være. Der er lavet udtræk af de 1831 patienter m.h.p. journalgennemgang, med det formål at forbedre inklusionskriterierne for identifikation af sarkom patienter i Patologidatabasen. Komplethed for patologiregisteret for perioden /04/2013 Patologiregisteret består af førstegangs prøver med Sarkom i perioden /04/2013 (udtræk fra 29/08/2013) Center Antal patienter i sarkom databasen Antal patienter KUN i sarkom databasen (%) Antal patienter KUN i patologiregisteret (%) Antal patienter i Sarkom databasen OG patologiregisteret (%) Antal patienter i sarkom databasen eller patologiregisteret Ikke klassificerebar København (10.6 %) (89.4 %) 406 Odense (11.9 %) - 74 (88.1 %) 84 Aarhus (8.6 %) (91.4 %) 616 Total (3.6 %) (34.0 %) 2937 Komplethed for år 2009 Center Antal patienter i sarkom databasen Antal patienter KUN i sarkom databasen (%) Antal patienter KUN i patologiregisteret (%) Antal patienter i Sarkom databasen OG patologiregisteret (%) Antal patienter i sarkom databasen eller patologiregisteret Ikke klassificerebar København (17.9 %) - 69 (82.1 %) 84 Odense 35 6 (17.1 %) - 29 (82.9 %) 35 Aarhus (16.8 %) (83.2 %) 155 Total (6.8 %) 420 (60.5 %) 227 (32.7 %) 694 Komplethed for år 2010 Center Antal patienter i sarkom databasen Antal patienter KUN i sarkom databasen (%) Antal patienter KUN i patologiregisteret (%) Antal patienter i Sarkom databasen OG patologiregisteret (%) Antal patienter i sarkom databasen eller patologiregisteret Ikke klassificerebar København (16.8 %) - 84 (83.2 %) 101 Odense 35 6 (17.1 %) - 29 (82.9 %) 35 Aarhus (14.0 %) (86.0 %) 150 Total (6.4 %) 402 (58.4 %) 242 (35.2 %) 688 Dansk Sarkom Database (DSD)- Årsrapport 2013 Side 40

Dansk Sarkom Database

Dansk Sarkom Database Dansk Sarkom Database Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Dansk Sarkom Database (DSD)

Dansk Sarkom Database (DSD) Dansk Sarkom Database (DSD) Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperioder: fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indledning Hermed foreligger årsrapporten

Læs mere

Dansk Sarkom Database (DSD)

Dansk Sarkom Database (DSD) Dansk Sarkom Database (DSD) Årsrapport 2017 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 31. december 2016 Sidste opgørelsesperiode: fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 Indledning Hermed foreligger årsrapport

Læs mere

Dansk Sarkom Database (DSD)

Dansk Sarkom Database (DSD) Dansk Sarkom Database (DSD) Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 31. maj 2014 Sidste opgørelsesperioder: fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 og fra 1. januar 2014 til 31. maj 2014

Læs mere

Dansk Sarkom Database (DSD)

Dansk Sarkom Database (DSD) Dansk Sarkom Database (DSD) Årsrapport 2016 Dækker fra perioden 1. januar 2009 til 31. december 2015 Sidste opgørelsesperioder: fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Indledning Generelt: Hermed foreligger

Læs mere

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler.

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital. Kræft i Danmark Sarkomer er sjældne Centraliseret

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Velafgrænset Ekspansiv vækst Ofte asymptomatiske Fortrinsvis børn Vækst standser ofte med generel vækst God prognose Malignitetskriterier Uskarp afgrænsning Corticalisbrud

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Bløddelstumorer. Diagnostik af bløddelstumorer. Tumordiagnostik Rtg. Diagnostik af bløddelstumorer

Bløddelstumorer. Diagnostik af bløddelstumorer. Tumordiagnostik Rtg. Diagnostik af bløddelstumorer Diagnostik af bløddelstumorer Bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Tumordiagnostik

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

7. Odense Universitetshospital 8. Aalborg Sygehus 99. Andet 4.1 Dato for første symptom

7. Odense Universitetshospital 8. Aalborg Sygehus 99. Andet 4.1 Dato for første symptom MELANOM ONSTUDY KLINIK idno Cprnummer Mnumer Tumor nummer Firstnam Fornavn Lastname Efternavn RCenter Registreringscenter 1. Rigshospitalet 2. Herlev Hospital 3. Roskilde Sygehus 5. Århus Universitetshospital

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2016/2017 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2016-30. juni 2017 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport.

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport. Dansk Neuro Onkologisk Register 2017 Årsrapport www.dnog.dk Forord DNOR Årsrapport 2017 afrapporterer kvalitetsindikatorer for behandlingen af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i perioden 1. JANUAR

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe

Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2016 1.januar 2016-31.december 2016 Version 8 Maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens biostatistiske analyser

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu

30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu 30-dages, 1- og 5-års mortaliteten for lungekræft før og nu Kræftkirurgi mere end et håndværk 6. marts 2012 Axelborg, København Erik Jakobsen, Leder Dansk Lunge Cancer Register Landsdækkende godkendt og

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom KNOGLETUMORER HISTOLOGISK INDDELING BENIGNE MALIGNE Osteogene Osteoid osteom Osteosarkom Osteoblastom (intramedullært, Osteom peri-/parostealt) Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/

Læs mere

Bløddelstumorer. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Bløddelstumorer. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2017 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Plan: - generelle overvejelser - metoder (røntgen, UL, CT, MR) - benigne tumorer - maligne tumorer 2 generelle overvejelser

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2017 Erik Jakobsen, Leder Tak til Og tak til Og tak til Lungekræft i DK Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år 7,8 % af alle

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

Bløddelstumorer. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning Århus

Bløddelstumorer. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2018 Arne Lücke Røntgen og Skanning Århus 1 Plan: - generelle overvejelser - metoder (røntgen, UL, CT, MR) - benigne tumorer - maligne tumorer 2 generelle overvejelser

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere