1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)"

Transkript

1 SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? Oprettelsen af debitorer (danske og udenlandske) foregår decentralt. Oprettelsen af Bevillingsdebitorer foregår i Regnskabskontoret. 1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) Vælg Salg/Debitorer Fanebladet Generelt: Nummer skal udfyldes - For CPR-debitorer (primært Tandlægeskolen og IS) anvendes CPR-nummer, for alle øvrige debitorer anvendes nummerserien DEBITORER (F3 enter). Obligatoriske felter er Navn, Adresse, Landekode er default DK 1

2 Her kan du angive det antal fakturakopier, der altid skal udskrives til denne debitor i forbindelse med udskrivning af faktura Fanebladet Fakturering: Bogføringsgrupperne er default sat op for danske debitorer HUSK at sætte hak i feltet Priser inkl. Moms. Fanebladet Betaling: Betalingsbetingelse = 30 dage for alle debitorer Betalingformkode = er default FIK Rykkerbetingelseskoden er default 1 = rykkerbetingelse for danske debitorer 2

3 2. Oprettelse af danske debitorer (offentlige institutioner = elektroniske salgsfakturaer) For alle debitorer der skal faktureres med elektronisk salgsfaktura, skal der foretages nogle ekstra opsætninger på debitorkortet og oprettes en såkaldt Biztalk partner. Vælg Salg/Debitorer Fanebladet Generelt: Nummer skal udfyldes = nummerserie DEBITORER (F3 enter) Obligatoriske felter er Navn, Adresse, Landekode er default DK, Fanebladet Kommunikation: Evt. telefon, , hjemmeside Her kan du angive det antal fakturakopier, der altid skal udskrives til denne debitor i forbindelse med udskrivning af faktura Fanebladet Fakturering: Bogføringsgrupperne er default sat op DK for danske debitorer. HUSK at sætte hak i feltet Priser inkl. Moms. 3

4 Feltet EAN-lokationsnummer SKAL være udfyldt med den offentlige institutions EAN-nummer. Dette er den elektroniske adresse som transportnetværket kender. Fanebaldet Betaling: Betalingsbetingelse = 30 dage Betalingformkode = FIK Rykkerbetingelseskoden er default 1 = rykkerbetingelse for danske debitorer Debitorer der skal faktureres elektronisk skal have en Betalingsformkode som er tilknyttet en OIO betalingstype. For danske debitorer skal der altid vælges FIK. Hvis en offentlig debitor har flere EAN-numre, skal denne debitor oprettes det antal gange i debitorregisteret det er nødvendigt, af hensyn til korrekt afsendelse af Elektronisk faktura. HUSK altid at søge via CTRL +B i EAN-feltet for at se om debitoren allerede er oprettet. 4

5 BizTalk Partner For hver debitor der skal modtage elektroniske fakturaer, skal der oprettes en såkaldt BizTalk partner. BizTalkpartneren kan forstås som en ekstra Debitoropsætning, som er nødvendig for dannelsen af den elektroniske faktura i udbakken. På Debitorkortet vælges knappen Debitor/ Opret BizTalk Partner Følgende popup-billede dukker op. Her klikkes på knappen Yes. 5

6 Man kommer nu ind i billedet Opsætning af BizTalk-partner Vælg Fanebladet/ Salgsdokument Der sættes altid hak i felterne Salgs Faktura og Salgs Kreditnota Tryk ESC. 6

7 Inden der laves en salgsfakturaer på en elektronisk debitor, er det altid en god ide at kontrollere at der på debitorkortet er en markering i feltet BizTalk Partner Opsæt. Hvis der mangler en BizTalk-partner, dannes der ikke en elektronisk faktura ved bogføringen af salgsfaktura. Alle eksisterende offentlige debitorer i Navision skal rettes til første gang de skal anvendes til elektroniske fakturaer. HUSK at flytte EAN-nummer til det korrekte felt på Betalingsfanebladet og oprette en BizTalk partner. Kontroller at Betalingsbeting. kode er 30DAGE, Betalingsformkoden er FIK og Landekoden er DK. 3. Oprettelse af udenlandske debitorer Vælg Salg/Debitorer Fanebladet Generelt: Nummer skal udfyldes = nummerserie DEBITORER (F3 enter) 7

8 Obligatoriske felter er Navn og Adresse Landekode er default DK, men skal for de udenlandske debitorer rettes til den relevante landekode. I det konkrete eksempel rettes DK til GB. Fanebladet Kommunikation: Evt. telefon, , hjemmeside Fanebladet Fakturering: Bogføringsgrupperne er default sat op med DK for danske debitorer. HUSK altid at rette Momsvirksomhedsbogføringsgruppen til det korrekte - i det konkret eksempel vælges Koden EU-REG.VIRK 8

9 HUSK altid at ændre Debitorbogføringsgruppen fra DK til UDLAND. HUSK at sætte hak i feltet Priser inkl. Moms. HUSK at Betalingsformkoden skal være BANK for de udenlandske debitorer. HUSK at ændre Rykkerbetingelseskode fra defaultværdien 1(for danske debitorer) til værdien 4, som gælder for alle udenlandske debitorer. Sikrer at rykkerskrivelsen er på Engelsk 9

10 Fanebladet Udenrigshandel: I feltet Valutakode vælges den relevante kode fra oversigten (F6 eller klik på pilen) I det konkrete eksempel vælges GBP. 10

11 Fanebladet Udenrigshandel: I feltet Sprogkode vælges ENG (F6 eller klik på pilen). Sprogkoden ENG sikrer, at salgsfakturen til denne debitor dannes og kan udskrives på engelsk. 4. Salgsfakturering ikke elektronisk faktura Alle salgsfakturaer registreres decentralt. Vælg Salg/Fakturaer Registrering af salg skal ske via en salgsfaktura eller en salgsordre. Fakturavinduet er bygget op af to dele. Et Salgsfakturahoved og salgsfakturalinjer. 11

12 Salgsfakturahoved: indeholder alle relevante oplysninger om debitoren som f.eks. navn, adresse, bilagsdato og betalingsbetingelser etc. Der er fire faner: Generelt, Fakturering, Levering og Udenrigshandel. Her findes hhv. kunde-, faktureres til kunde-, debitor-, leveringsog valutaoplysninger. De fleste af disse oplysninger kopieres automatisk fra tabellen Debitor. Salgsfakturalinjer: indeholder oplysninger og specifikationer om hvad der sælges og den relevante kontostreng angives her. Alle relevante oplysninger kopieres automatisk fra salgshovedet til salgslinjerne. Fanebladet Generelt Tast F3 og Enter i feltet Nummer. En nummerserie sørger for nummerering af faktura. Kundenummer: her tastes eller vælges den relevante Debitor (Oversigten: F6 eller via den lille pil). Felterne Bogføringsdato og Bilagsdato vil normalt være Dags Dato (husk at ændre dato ved månedsskifte). Se regnskabsperioderne på Eksternt bilagsnr.: Eksternt bilagsnummer er obligatorisk i Navision, men kommer ikke med på salgsfakturaen. Kopier eksempelvis SFAK nr. over i feltet. 12

13 Sælgerkode Der SKAL altid vælges en sælgerkode. Hvis ikke I allerede har oprettet en eller flere relevante sælgerkoder er metoden følgende: I feltet sælgerkode vælges oversigten via F6 eller den lille pil. Via F3 kan der indsættes en ny. Skriv en entydig Kode på op til 10 tegn (både tal og bogstaver) og Navn/beskrivelse og Telefon. HUSK at sætte hak i kolonnen Eksport til OIOXML. Sælgerkodens indhold vil komme med på fakturaen. Og hvis der er tale om en elektronisk salgsfaktura vil sælgerkodens indhold blive overført hvis kolonnen Eksport til OIOXML er markeret. 13

14 Fanebladet Fakturering: På salgsfakturahovedet er Delregnskab default sat op med værdien 1 og Sted med Navision Stat brugerens default stedkode. Disse dimensionsværdier må ikke rettes, da de svarer til de dimensionsværdier, som debitorposterne bliver bogført med. Salgsfakturalinierne indtastes. Brug Vis/Kolonne til at vælge de relevante kolonner. Obligatoriske felter: Type, Nummer, Momsproduktbogføringsgruppe, Beskrivelse, Antal, Salgspris Inkl. moms, DR, Sted, Bevilling I felterne DR og Stedkode vil salgslinien default foreslå samme værdier som findes i Salgsfakturahovedet. Disse ændres til de korrekte værdier, som skal bogføres på finansposterne for salgsindtægterne. 14

15 Udvidede tekster på salgsfaktura Engangstekst: Den uddybende tekst er meget specifik for netop denne salgsfaktura. Type, Nummer og Momskode skal være Blank I beskrivelsesfeltet kan der skrives den specifikke uddybende tekst. Der er kun plads til at skrive det antal tegn, som kan være på fakturaen. Standardtekst: Den samme uddybende tekst skal anvendes mange gange. Hvordan oprettes en standardtekst? Vælg Finans/Opsætning/Generelt/Tekster 15

16 ASPTEKST2 I oversigten oprettes en Kode (op til 10 tegn - både tal og bogstaver) og en Beskrivelse ASPTEKST1 I oversigten oprettes en Kode (op til 10 tegn - både tal og bogstaver) og en Blank Beskrivelse Via knappen Tekster/Udvidede tekster taster man Sprogkode hvis forskellig fra dansksamt den Udvidede tekst med flere linier. Eksempel på anvendelse af Udvidede tekster På en ny linie vælges <blank> som Type. Slå op i nummer via F6 eller pilen eller tast koden. Den udvidede tekst kommer frem, når nummerfeltet forlades. 16

17 Vælg Funktion/Klarmeld Vælg Bogføring / Kontroller 17

18 En enkelt faktura via Fakturanummer eller alle mine salgsfakturaer klarmeldt den xx-xx-xx. Vælg Vis udskrift Decentralt: Kontrolrapporten udskrives, anvises og sendes til Regnskabskontoret. Regnskabskontoret: Salgsfakturaen kontrolleres vedr. moms og der foretages en generel legalitetskontrol. Salgsfakturaen bogføres. Se Afsnit 7 om decentral print af Salgsfakturaer. 18

19 5. Eksempel på Salgsfaktura til udenlandsk debitor Oprettelsen og registreringen af en udenlandsk slagsfaktura adskiller sig ikke fra en ikkeelektronisk salgsfaktura til en dansk debitor. 6. Salgsfakturering elektronisk faktura En elektronisk salgsfaktura oprettes på samme måde som en almindelig salgsfaktura. Krav ifølge bekendtgørelsen: Debitors EAN-nummer (kommer fra Debitorkortet) Debitors ordre- eller rekvisitionsnummer Personreference Debitors kontostreng Debitors EAN-nummer 19

20 Direkte adgang til Debitorkortet Vælg Faktura / Kort Kontroller at der er på debitorkortet findes et EAN-nummer og at der er oprettet en BizTalk partner. Tilbage til Salgsfaktura via ESC. Hent debitor på ny med opdaterede oplysninger. Kontroller at der er på debitorkortet findes et EAN-nummer og at der er oprettet en BizTalk partner. 20

21 Debitors ordre- eller rekvisitionsnummer Fanebladet Generelt Felterne Bogføringsdato og Bilagsdato vil normalt være Dags Dato (husk at ændre dato ved månedsskift). Se regnskabsperioderne på Eksternt bilagsnr.: Eksternt bilagsnummer er obligatorisk - her registreres kundens ordrenummer eller anden identifikation Sælgerkode: Der SKAL altid vælges en sælgerkode. Hvis ikke I allerede har oprettet en eller flere relevante sælgerkoder er metoden følgende: I feltet sælgerkode vælges oversigten via F6 eller den lille pil. Via F3 kan der indsættes en ny. Skriv en entydig Kode på op til 10 tegn (både tal og bogstaver) og Navn/beskrivelse og Telefon. HUSK at sætte hak i kolonnen Eksport til OIOXML. Sælgerkodens indhold vil komme med på fakturaen. Og hvis der er tale om en elektronisk salgsfaktura vil sælgerkodens indhold blive overført hvis kolonnen Eksport til OIOXML er markeret. 21

22 Bemærkninger Det er nu muligt at afsende bemærkninger på både bilags- og linjeniveau for de elektroniske salgsfakturaer. Bemærkninger på bilagsniveau Salg/Faktura/Faktura/Bemærkning Billedet Bemærkning giver mulighed for at skrive en Salgsbemærkning på bilagsniveau. Der kan skrives op til 80 tegn (både tal og bogstaver) HUSK at sætte hak i feltet Eksport til OIOXML for sikre at bilagsbemærkningen medsendes den elektroniske salgsfaktura. Vil stå i bunden af det elektroniske salgsdokument under Yderligere oplysninger. 22

23 Bemærkninger på linjeniveau Salg/Faktura/Linje/Bemærkning Billedet Bemærkning giver mulighed for at skrive en Salgsbemærkning på linjeniveau. Der kan skrives op til 80 tegn (både tal og bogstaver) HUSK at sætte hak i feltet Eksport til OIOXML for sikre at bemærkningen på linjeniveau medsendes den elektroniske salgsfaktura. Vil stå som en Note under salgslinjerne i det elektroniske salgsdokument. Alle bemærkninger gemmes på den bogførte salgsfaktura. 23

24 Personreference Personreference påføres på Fanebladet Fakturering i feltet Faktureres attention og aldrig på Fanebladet Generelt, hvis det skal med på den elektroniske faktura. Ekstra oplysninger kan eventuelt skrives i feltet Faktureringsadresse 2. Debitors kontostreng Debitors kontostreng tilføjes som en Bemærkning på linjeniveau. 24

25 7. Standardprocessen for Klarmelding og Bogføring Standardprocessen følges herefter: Vælg Funktion / Klarmeld Vælg Bogføring / Kontroller og Udskriv kontrolrapporten som anvises og fremsendes til Regnskabskontoret. Regnskabskontoret: Salgsfakturaen kontrolleres vedr. e-fakturering eller ej, moms og der foretages en generel legalitetskontrol. Data til den elektroniske faktura kan herefter findes i Udbakken. 8. Decentral print af ikke elektroniske salgsfakturaer Bogførte ikke-elektroniske salgsfakturaer skal fremover udskrives decentralt. Salgsfakturaen vil kunne findes under Bogførte fakturaer senest 2 hverdage efter modtagelsen af kontrolrapporten i Regnskabskontoret. Vælg Salg / Bogførte fakturaer Oversigten vælges via F5 I kolonnen BizTalk-salgsfaktura vil der ske en automatisk markering, hvis en salgsfaktura blev afsendt som en BizTalk-salgsfaktura. Sæt filtre ind for at afgrænse de salgsfakturaer ikke elektroniske der skal udskrives decentralt og sendes til debitor. CTRL + F7 25

26 9. Decentral kontrol af elektronisk salgsfaktura Løsning 1: Vælg Salg/Bogført faktura På fanebladet BizTalk: Faktuaren er sendt elektronisk til VANS-leverandør, hvis der er hak i feltet. Bilag sendt den og Afsendelsestidspunkt viser hvornår fakturaen er sendt elektronisk. Løsning 2: Salg/Periodiske aktiviteter/udgående BizTalk Dokumenter = Udbakken Navision Stat har fire BizTalk udbakker, hvor fakturaen kan efterspores, hvis debitor ikke har modtaget den. 26

27 Usendt = Fakturaen er endnu ikke sendt elektronisk Sendt = Fakturaen er sendt elektronisk til VANS Mislykket = Fakturaen kunne ikke sendes elektronisk på grund af fejl Annulleret = Forsendelsen er annulleret 10. Check af den Elektroniske Salgsfaktura Man kan altid kontrollere om alle de ønskede og krævede oplysninger kommer med på fakturaen. Salg/Periodiske aktiviteter/udgående BizTalk dok./sendt/dokument/vis Bilag 27

28 11. Salgskreditnota Registreringen af salgskreditnotaer foregår decentralt. En elektronisk salgskreditnota oprettes på samme måde som en ikke elektronisk salgskreditnota og i henhold til samme retningslinier som salgsfakturaen. Beskrivelse af processen for en kreditnota, når debitor endnu ikke har betalt den oprindelige faktura. Vælg Salg /Kreditnotaer Tast Enter i Nummerfeltet for at oprette en ny kreditnota. Styres af en nummerserie. De fleste oplysninger til kreditnotaen kan med fordel hentes fra den oprindelige salgsfaktura. Vælg Funktion / Kopier linier 28

29 Du kommer til vinduet Kopier slagsdokument Find den salgsfaktura du vil kopiere fra via Bilagsnr. (F6 viser oversigten brug filtre) Klik OK for at kopiere data til kreditnotaen. 29

30 Felterne Bogføringsdato og Bilagsdato skal rettes til dags Dato Eksempel: Antallet på den oprindelige salgsfaktura var forkert, idet debitor fejlagtigt blev faktureret for 24 i stedet for 20. Udligningsbilagstype = Udligningsbilagsnr. = typen på det dokument, der skal udlignes nummeret på det dokument, som fakturaen skal udligne Klarmeld kreditnotaen Kontrolrapporten udskrives anvises og fremsendes til Regnskabskontoret. Regnskabskontoret kontrollerer og bogfører kreditnotaen. Er der tale om en offentlig institution skal kreditnotaen sendes som E-faktura. Dette sker helt automatisk såfremt opsætningen af debitor er korrekt. Der skal være oprettet korrekt EAN-nummer og Partneropsætning på debitorkortet. Hvis der er tale om manuel kreditnota skal den bogførte kreditnota sendes på papir til debitor. Vælg Salg/Bogførte kreditnotaer Vælg oversigten via F5 Sæt filtre ind for at afgrænse de kreditnotaer der skal udskrives decentral og sendes til debitor. Metoden er den samme som for bogførte salgsfakturaer. 12. Rykkerprocedure Regnskabskontoret kører rykkerkørslen i Navision Stat 1 gang om måneden. Regnskabskontoret udsender rykkere til debitorerne. (Undtagelse Tandlægeskolen og Internationalt Sekretariat) Rykkerbetingelseskoden bestemmer rykkerteksten 1 = DK 2 = Tandlæge 3 = EVU 30

31 4 = UDLAND 13. Hvordan kan jeg se om en salgsfaktura er betalt? Vælg Salg/ Debitorer Find den relevante debitor og klik på den lille pil i feltet Saldo. I kolonne Åben vises, om posten er helt afregnet, eller om der stadig mangler at blive udlignet et beløb. Hvis feltet er markeret, er posten endnu ikke fuldt udlignet. Hvis det er tilfældet, kan du se det beløb, som mangler at blive udlignet, i feltet Restbeløb. 14. Rapporter Forfaldne debitorposter Rapporten forfaldne debitorposter viser de debitorposter, der er forfaldne op til en given dato. Vælg Salg/Rapporter Vælg rapporten Forfaldne debitorposter og klik på knappen Udskriv. 31

32 Rapporten Forfaldne debitorposter Denne rapport viser en oversigt over debitorernes forfaldne poster. Beløbene vises både i den relevante regnskabsvaluta og i transaktionens oprindelige valuta. Du kan bruge rapporten til at beregne henlæggelser for dårlige betalere eller til at vurdere debitorens kreditværdighed. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på pilen til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på Pilen til højre. Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på Pilen til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper. Valutafilter: Angiv de valutakoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende valutaer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på Pilen til højre. Betalingsbeting.kode: Indtast koden for de betalingsbetingelser, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på Pilen til højre for at se de betalingsbetingelser, der findes. 32

33 Sted Filter: Angiv det relevante StedFilter. Husk at stedfilter svarer til debitorpostens stedkode fra Salgsfakturahovedet = default stedværdi Der kan ikke filtreres på Sælgerkoden. Hvis du vil have vist sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten, skal du klikke på Sorter. Indstillinger Slutdato: Indtast en dato, der angiver slutningen af den periode, der er dækket af rapporten (f.eks ). Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. 33

34 Vælg Salg/Rapporter Vælg rapporten Debitor - kontokort og klik på knappen Udskriv. 34

35 Rapporten Debitor - kontokort Denne rapport viser kontokort med poster for de valgte debitorer i den valgte periode. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller ved revision. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på pilen til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på pilen til højre. Debitorbogføringsgruppe: Angiv evt. hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på pilen til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper. Datofilter: Angiv, inden for hvilken periode der skal vises debitorposter. Der kan ikke filtreres på Sælgerkoden. Stedfilter: Angiv evt. Stedkode Husk at stedfilter svarer til debitorpostens stedkode fra Salgsfakturahovedet = default stedværdi Indstillinger Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Skift side pr. debitor: Marker afkrydsningsfeltet, hvis hvert kontokort skal begynde på en ny side. Medtag også debitorer, der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil have vist poster for debitorer, der kun har en saldo men ingen bevægelser inden for den valgte periode. Klik på Vis Udskrift for at udskrive rapporten. 35

36 36

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster

Læs mere

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

Vis hjælpelinjer som er en hjælp FGU Webinar - Salg Agenda Salgsopsætning Opsætning af E-mail, logo mm Opret debitor Forskellige afsendelsesmetoder Opret salgsfaktura Bogføring Kontrol, bogføring og massebogføring Kontrol af afsendelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre : Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag... 3 1.1 Oprettelse af til salgsfakturering... 3 1.2 Oprettelse af til salgskreditering... 6 2 Opret

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter: Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning og under DSM Opsætning.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Hvordan laver jeg en købskreditnota Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018 Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere