Word XP Niv. 1 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Word XP Niv. 1 Side 1"

Transkript

1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN DOKUMENTVISNING VISNINGS-FORMER Normal Web-Layout Udskriftslayout Disposition ÆNDRE VISNING INDTASTE EN TEKST LINJESKIFT Automatisk linjeskift Tvungent linjeskift SIDESKIFT Automatisk sideskift Tvungent sideskift GEMME ET DOKUMENT GEMME FØRSTE GANG GEMME LØBENDE DIALOG-BOKSEN GEM SOM Gem i Værktøjslinje Dialogpanelet Fil-/Mappevindue Filnavn Filtype ÅBNE ET DOKUMENT ÅBNE VIA MENUEN FILER ÅBNE VIA OPGAVE-RUDEN SIDST ÅBNEDE FILER DIALOGBOKSEN ÅBN Åbn som skrivebeskyttet Åbn som kopi Åbn i browser Åbn og reparer OPRETTE ET NYT DOKUMENT NYT DOKUMENT NYT UD FRA EKSISTERENDE DOKUMENT LUKKE ET DOKUMENTVINDUE... 21

2 Side 2 Word XP Niv. 1 MARKØRBEVÆGELSER GÅ TIL DIALOGBOKSEN GÅ TIL Gå til Skriv sidetallet Forrige / Næste MARKERING MARKERE MED MUS MARKERE MED TASTATURET MARKERE HELE DOKUMENTET OPHÆVE MARKERING SLETTETEKNIKKER SLETTE ÉT TEGN SLETTE ÉT ORD SLETTE FLERE ORD, LINJER, AFSNIT OG SIDER SLETTE ET DOKUMENT FORTRYD FORTRYD VIA MENUEN REDIGER FORTRYD VIA VÆRKTØJS-LINJEN UDSKRIV DIALOGBOKSEN UDSKRIV Printer Egenskaber Sideområde Antal kopier Udskriftsområde Udskriv Indstillinger Zoom VIS UDSKRIFT Udskriv Forstør En side / Flere sider Zoom Vis lineal Tilpas til hele sider Fuld skærm Luk Kontekstbetinget hjælp SKIFT MELLEM FLERE DOKUMENTER SKIFTE VIA MENUEN VINDUE SKIFTE VIA PROCESLINJEN ÆNDRING AF TEKSTENS UDSEENDE DIALOGBOKSEN SKRIFTTYPE Skrifttype Typografi Størrelse Skriftfarve Understregning... 34

3 Word XP Niv. 1 Side 3 Farve Effekter Eksempel Standard SKRIFTTYPE / -STØRRELSE ÆNDRING AF SKRIFTTYPE ÆNDRE SKRIFT-TYPEN PÅ SKREVEN TEKST ÆNDRING AF SKRIFTSTØR-RELSE ÆNDRE SKRIFT-STØRRELSE PÅ SKREVEN TEKST FED SKRIFT BRUG AF FED SKRIFT GENVEJE Fed skrift via genvejstaster Fed skrift via værktøjslinjen FED SKRIFT PÅ EKSISTERENDE TEKST UNDERSTREG BRUG AF UNDERSTREG GENVEJE Understreg via genvejstaster Understreg via værktøjslinjen UNDERSTREG EKSISTERENDE TEKST KURSIV BRUG AF KURSIV GENVEJE Kursiv via genvejstaster Kursiv via værktøjslinjen KURSIV PÅ EKSISTERENDE TEKST JUSTERING AF TEKST VALG AF JUSTERINGS-FORM GENVEJE TIL JUSTERING INDRYKNING INDRYKNING AF AFSNIT INDRYKNING AF FØRSTE LINJE HÆNGENDE INDRYK INDRYKNING VHA. LINEALEN TABULATORER INDSÆTTE TABULATOR-STOP Dialogboksen Tabulatorer Linealen FLYTTE ET EKSISTERENDE TABULATOR-STOP SLETTE ET TABULATOR-STOP Dialogboksen Tabulatorer Linealen FORMATERING AF LINJE, AFSNIT OG SIDE LINJEAFSTAND Enkelt Linjeafstand Halvanden Dobbelt Mindst... 50

4 Side 4 Word XP Niv. 1 Præcis Flere På AFSNITS-AFSTAND MARGENER Sideopsætning Linealen DIALOGBOK-SEN SIDE-OPSÆTNING Fanebladet Margener PUNKTOPSTILLING SLÅ PUNKT-OPSTILLING TIL Dialogboksen Linealen SLÅ PUNKT-OPSTILLING FRA Dialogboksen Linealen DIALOGBOKSEN PUNKTOPSTILLING Fanebladet Punktegn Fanebladet Tal og bogstaver KLIPPE OG INDSÆTTE TEKST BRUG AF KLIP Klip og Indsæt vha menuen Rediger Klip og Indsæt vha. Værktøjslinjen KOPIERE OG INDSÆTTE TEKST BRUG AF KOPIER Kopier og Indsæt vha menuen Rediger Kopier og Indsæt vha. Værktøjslinjen STAVE- OG GRAMMATIKKONTROL BRUG AF STAVEKONTROL Ignorer her Ignorer alle Føj til ordbog Erstat Erstat alle Autokorrektur Sprog Knappen Indstillinger Knappen Fortryd Kontroller grammatik LØBENDE STAVE- OG GRAMMATIK-KONTROL ORDDELING AUTOMATISK ORDDELING MANUEL ORDDELING BLØDE BINDESTREGER HÅRDE BINDESTREGER SØG OG ERSTAT SØG ERSTAT Flere muligheder... 65

5 Word XP Niv. 1 Side 5 TABELLER OPRETTE EN TABEL Dialogboksen Indsæt tabel Knappen Indsæt tabel ARBEJDE I EN TABEL TILFØJE RÆKKER OG KOLONNER SLETTE RÆKKER OG KOLONNER KOLONNE-BREDDE TILPASSE KOLONNER RÆKKEHØJDE FLETTE CELLER OPDELE CELLER DIALOGBOKSEN EGENSKABER FOR TABEL Fanebladet Tabel Fanebladet Række Fanebladet Kolonne Fanebladet Celle KANTER OG SKYGGER DIALOGBOKSEN KANTER OG SKYGGER Indstillinger Type Farve Bredde Eksempel Anvend på AFSLUTTE WORD STIKORDSREGISTER... 76

6 Side 6 Word XP Niv. 1 Word XP Skærmbilledet Når du har startet Word, kommer du direkte ind i Dokumentvinduet, som svarer til et tomt stykke papir, hvor du straks kan begynde dine indtastninger. Dokumentvinduet er bygget op på denne måde: Titellinje Øverst på skærmen finder du titellinjen. Her får du oplysninger om, hvilket program du arbejder i, samt navnet på det aktive dokument (hvis du har gemt det). Har du ikke gemt dokumentet, vil Word give det et midlertidigt navn: Dokument 1, Dokument 2,...osv. Yderst til højre finder du de sædvanlige Windows-knapper: Minimér, Maksimér og Afslut. Menulinje Under titellinjen finder du menulinjen. Når du aktiverer et af punkterne på menulinjen, åbnes en rullemenu, hvorfra du kan vælge en funktion. Menuerne (og funktionerne) kan aktiveres vha. musen eller tastaturet. Værktøjslinjer Under menulinjen ligger programmets værktøjslinjer. De består af en række ikoner, som skal aktiveres via musen. Hvert ikon repræsenterer en genvej til en given funktion. Peger du med musen på et af ikonerne, kommer der en lille tekstboks til syne. I denne boks kan du læse, hvilken funktion det pågældende ikon udfører.

7 Word XP Niv. 1 Side 7 Som udgangspunkt er værktøjslinjerne Standard og Format synlige. De to værktøjslinjer vil være placeret ved siden af hinanden og viser kun de knapper, du senest har brugt. Det betyder altså, at linjerne løbende vil ændre udseende. Skal du anvende en knap, der ikke er synlig, klikker du på de to pile, som findes yderst til højre på den enkelte værktøjslinje. Derved fremkommer en lille boks med de resterende knapper, hvorfra du kan vælge den ønskede funktion. Standard: Herunder ser du værktøjslinjen, når alle knapper synlige: Format: Herunder ser du værktøjslinjen, når alle knapper synlige: Linealerne Under værktøjslinjerne finder du linealerne. Begge linealer giver dig mulighed for at ændre dine margener, og den vandrette lineal gør det derudover muligt at sætte tabulatorstop samt indrykke tekst. Rulleskakter Yderst til højre samt forneden på skærmen finder du et par rulleskakter, hvor du vha. musen kan bladre op eller ned i dokumentet. Vær opmærksom på, at markøren (indsætningspunktet) ikke automatisk følger med, når du bruger rulleskakterne. Forrige/Næste side & Elementsøgning Nederst på den lodrette rulleskakt finder du disse tre koner: Klikker du med musen på ikonerne med dobbeltpilene, bladrer du til henholdsvis forrige og næste side. Klikker du på det midterste ikon, aktiverer du funktionen Elementsøgning. Vha. denne funktion kan du søge efter bestemte elementer i dokumentet. På den måde kan Word hjælpe dig med at finde frem til grafik, tabeller, fodnoter m.m.

8 Side 8 Word XP Niv. 1 Dokumentvisning Til venstre på den vandrette rulleskakt finder du disse ikoner: Ikonerne er genveje til de forskellige måder, hvorpå du kan få vist dit dokument på skærmen. Du har (med start fra venstre) disse muligheder: Normal, Web-Layout, Udskriftslayout og Disposition. Du vil kunne finde en mere udførlig beskrivelse af disse funktioner i afsnittet, der omhandler dokumentvisning. Statuslinjen Nederst i programvinduet finder du statuslinjen, som indeholder en række forskellige oplysninger: Side 1 viser, hvilken side markøren står på. Sek. 1 viser, hvilken sektion du befinder dig i. Sektionsskift giver dig mulighed for at anvende flere forskellige indstillinger i samme dokument (f.eks. spalter, liggende A4 osv.). 1/3 viser, hvilken side din markør står på - samt hvor mange sider dokumentet indeholder. Pos viser, hvor langt nede (målt i cm) din markør står på siden. Li viser, hvilken linje din markør står i. Kol viser, hvilken position din markør står i på linjen. INDS aktiverer Makrofunktionen, ved dobbeltklik med venstre museknap. KOR aktiverer Korrekturtegnsfunktionen, som registrerer ændringer i dokumentet. UDV aktiverer Markeringsfunktionen, hvorefter du kan bruge piltasterne eller musen til at markere din tekst med. OVR aktiverer funktionen overskriv. Har samme funktion som Insert-tasten på tastaturet. Dansk angiver det sprog, Words korrekturredskaber (fx Stave- og Grammatikkontrol) er indstillet til. Opgaveruden En ny funktion i Word XP er Opgaveruden, hvor en række af de mest almindelige opgaver vises sammen med dokumentet. Opgaveruden skifter udseende i forhold til de funktioner, du vælger at arbejde med.

9 Word XP Niv. 1 Side 9 Opgave ruden kan slås til eller fra på denne måde: Åbn menuen Vis. Vælg funktionen Opgaverude. Opgaveruden vil som sagt ændre udseende i forhold til de funktioner, du aktiverer - men du har også mulighed for selv at skifte mellem de forskellige opgaveruder: Klik på pilen øverst til højre i Opgaveruden Du får denne menu frem: Klik her for at vælge andre opgaveruder. Klik på den Opgaverude, du vil benytte. Der findes flg. opgaveruder: Nyt dokument Herfra kan du åbne eksisterende dokumenter samt oprette nye dokumenter ud fra forskellige skabeloner. Udklipsholder Viser op til 24 forskellige kopierede eller klippede elementer. Søg Med denne funktion kan du søge efter relevante filer. Du har mulighed for at angive, hvor der skal søges samt hvilke filtyper søgningen skal omfatte. Indsæt multimedieklip Vha. denne funktion kan du finde og indsætte forskellige multimedietyper i dit dokument. Typografier og formater I denne opgaverude kan du vælge, slette eller redigere de tekstformateringer og typografier der en anvendt i dokumentet

10 Side 10 Word XP Niv. 1 Vis formatering Denne opgaverude giver et overblik over den formatering, der anvendt det sted, markøren er placeret. Hver anvendt funktion repræsenteres af et link, der giver dig direkte adgang til den relevante dialogboks, når det aktiveres. Brevfletning Denne opgaverude fungere som en guide i 6 trin, der fører dig gennem brevfletningsprocessen. Oversæt Gør det muligt at oversætte tekst til andre sprog, hvis understøttelse af det sprog, du skal oversætte, er aktiveret i Microsoft Office Sprogindstillinger

11 Word XP Niv. 1 Side 11 Office-assistenten I Word finder du en hjælpefunktion, som giver dig mulighed for at få direkte hjælp, når du har behov for det. Denne funktion kaldes Office-assistenten og vil som standard se således ud: Office-assistenten vil som regel befinde sig i det nederste højre hjørne af skærmbilledet men kan altid flyttes vha. musen, hvis der bliver behov for det. Klikker du en gang med venstre musetast på Office assistenten eller trykker på funktionstasten F1 vil denne dialogboks fremkomme: Indtast dit spørgsmål eller emne i feltet og aktiver derefter feltet Søg. Du vil så få en række valgmuligheder, der relaterer til dit spørgsmål eller emne. Når du derefter klikker på en af de viste muligheder, startes Words Hjælpefunktion med en beskrivelse af den valgte funktion og de arbejdsmetoder, der knytter sig til denne. Viser der sig pludselig en lysende pære over Office-assistenten, er det fordi du kan få et godt råd om lige netop den funktion eller det arbejde, du er i færd med at udføre. Du skal blot klikke på pæren

12 Side 12 Word XP Niv. 1 Dokumentvisning Visningsformer Når du arbejder i Word, kan du få dit dokument vist på skærmen på tre forskellige måder, der hver især har sine fordele: Normal Anvender du Normal, vises dokumentet så vidt muligt, som det vil se ud på udskriften. Ting som fx sideskift, sidehoved / -fødder og fodnoter kan dog ikke ses, ligesom grafik kun vises, hvis det er formateret med ombrydningen På linje med tekst. Med denne visning opdateres skærmbilledet hurtigere, når du bevæger dig rundt i dokumentet. Det kan være en fordel, hvis du arbejder i meget store dokumenter med masser af fodnoter, sidehoveder og grafik m.m. Web-Layout Arbejder du med dokumenter, der skal anvendes som websider, er det en god idé at anvende denne visningsform. Her vises dit arbejde, som det vil tage sig ud i en Web-browser. Udskriftslayout Med denne visningsform vises alle anvendte funktioner, som de vil se ud på udskriften. Denne visning er velegnet til redigering af sidehoveder og sidefødder, til justering af margener og til arbejde med kolonner og tegneobjekter. Disposition Dispositionsvisning, er særlig velegnet, hvis du vil se på den overordnede struktur i et dokument. I dispositionsvisning kan du skjule et dokument, så du kun kan se hovedoverskrifterne. Det gør det hurtigt at flytte og kopiere tekster. Træk blot overskriften til et nyt sted i dit dokument og den tilhørende brødtekst flytter automatisk med. Disposition er også velegnet til hoveddokumenter (Et hoveddokument gør det lettere at organisere og vedligeholde et langt dokument, fx en rapport i flere dele eller en bog opdelt i kapitler). Sideskift, sidehoved/-fødder, grafik og baggrunde vises ikke i dispositionsvisning. Ændre visning Når du vil ændre din visningsform, gøres det på denne måde: Åbn menuen Vis. Vælg den visningsform, du ønsker

13 Word XP Niv. 1 Side 13 Indtaste en tekst Når du indtaster tekst i Word, har du brug for at vide noget om, hvordan du foretager linje- og sideskift. Linjeskift Når det drejer sig om linjeskift, har du to muligheder: Automatisk linjeskift Du behøver ikke spekulere på at skifte linje, når du indtaster teksten - det klarer Word helt automatisk. Når teksten når ud til sidens højremargen flyttes det sidste ord ned på næste linje eller orddeles, hvis denne funktion er slået til. Tvungent linjeskift Selv om Word helt automatisk skifter til ny linje, når du skriver, kan det godt være, at du selv vil bestemme, hvornår der skal skiftes linje. Det gør du således: Placér markøren dér, hvor du ønsker at foretage et linjeskift. Tryk på Enter. Du kan lave tvungent linjeskift, mens du skriver eller senere, når teksten er skrevet - det bestemmer du selv! Sideskift Når det drejer sig om sideskift, har du igen to muligheder: Automatisk sideskift Word skifter selv til en ny side, når teksten fylder en A4-side (minus top- og bundmargen). I Normal-visning kan du se det ved, at der fremkommer en punkteret linje tværs hen over skærmen. I Udskriftlayout ses sideskiftet helt tydeligt, idet der "fysisk" skiftes til en ny side. Tvungent sideskift Hvis du selv vil bestemme, hvor der skal være sideskift, gør du sådan: Placér markøren dér, hvor du ønsker sideskiftet foretaget. Åbn menuen Indsæt. Aktivér funktionen Sideskift m.m. I den fremkomne dialogboks vælges Sideskift og OK aktiveres. I Normal-visning ses det tvungne sideskift næsten på samme måde som et automatisk sideskift blot står der nu: Sideskift på den punkterede linje står. I Udskriftlayout ses sideskiftet som sædvanlig helt tydeligt i form af et fysisk sideskift.

14 Side 14 Word XP Niv. 1 Gemme et dokument Det er vigtigt at du gemmer dine tekster på harddisken eller disketten. Ellers forsvinder de, hvis computeren pludselig begynder at drille eller strømmen afbrydes! Gemme første gang Første gang du gemmer dit arbejde, gøres det på denne måde: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Gem. Dialogboksen Gem som, kommer frem på skærmen. Kontrollér, at du gemmer på det rigtige drev og i den rigtige mappe. Indtast et navn til dokumentet i feltet Filnavn, nederst i dialogboksen. Tænk ikke på filtype - det sørger Word selv for. Aktivér Gem. Filen er nu gemt, hvilket kan ses på titellinjen, hvor du kan se filnavnet. Bemærk, at filen automatisk får tildelt filtypen: dom. Gemme løbende Når dokumentet har været gemt første gang, er det let at gemme løbende, mens du arbejder.: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Gem. Word gemmer nu automatisk på samme drev, i samme mappe og under samme filnavn, som første gang filen gemtes. Når du gemmer løbende, kan det klart anbefales at benytte genvejstasterne Ctrl+S, eller værktøjslinjen, hvor du klikker på denne knap: Det er svært at sige, hvor ofte du skal gemme, mens du arbejder med dit dokument. Et godt råd er imidlertid at gøre det, hver gang du har lavet noget, du er tilfreds med - uanset om det blot er et komma eller ganske få ord, du har skrevet

15 Word XP Niv. 1 Side 15 Dialogboksen Gem Som Dialogboksen Gem som indeholder en række nyttige funktioner, som du her får en kort beskrivelse af. Gem i Øverst til venstre i dialogboksen finder du Rullelisten Gem som. Klikker du på pilen til højre i rullelisten, får du en oversigt over de drev og mapper, der er tilgængelige. Fra denne liste vælger du, hvilket drev / mappe du vil gemme filen i. Værktøjslinje Øverst til højre i dialogboksen finder du denne værktøjslinje: Tilbage Klikker du på denne knap, vil du vende tilbage til den sidst anvendte mappe Et niveau op Når du aktiverer denne knap, vil du gå ét niveau op i mappehierarkiet. Søg på World Wide Web Denne knap åbner søgesiden på World Wide Web fra Microsoft Word. Slet Med denne knap kan du slette en fil, en mappe eller en genvej Opret ny mappe Vha. denne knap kan du oprette en ny mappe. Den nye mappe opretoprettes som undermappe til den aktive mappe.

16 Side 16 Word XP Niv. 1 Visninger Klikker du på pilen ved denne knap, kan du vælge, hvordan du vil have indholdet af drevet eller mappen vist. Funktioner Den sidste knap aktiverer ligeledes en lille menu. Vha. af denne menu kan du bla. slette og omdøbe dine filer og mapper. Derudover er der en række funktioner som går på netværk, indstilling af gemme-funktionen i Word, Web-indstillinger, komprimering af billeder m.m. Dialogpanelet Yderst til venstre i dialogboksen finder du dette panel. Vha. dette panel kan du hurtigt skifte mellem en række forskellige mapper. Oversigt Her vises de filer, mapper og drev, du senest har anvendt. Dokumenter Klikker du på denne knap, vil du straks befinde dig i mappen Dokumenter. Skrivebord Her vises indholdet af Skrivebordet Foretrukne Viser indholdet af mappen Foretrukne. Web-Mapper I Web-mappen placeres de dokumenter, der skal anvendes i en browser. Det kræver dog at du har adgang til en Web-server og denne server understøtter Web-mapper. Fil-/Mappevindue Lige midt i dialogboksen finder du et vindue, hvor du kan se de filer og mapper, der befinder sig på det valgte drev. I vinduet får du forskellige oplysninger om drevets indhold alt efter, hvilken visningsform du har valgt via menuen Visning. Har du brug for oplysninger om filstørrelse, type samt dato for sidste ændring, skal du vælge funktionen Detaljer

17 Word XP Niv. 1 Side 17 Filnavn I dette tekstfelt skriver du det navn, du ønsker at give dokumentet. Det navn Word foreslår, er markeret og forsvinder derfor automatisk, når du begynder at skrive. Filtype Her kan du bestemme, hvilken type din fil skal have, når den gemmes. Filtypen bestemmer, hvilke programmer der kan læse dit dokument. Som standard gemmes dokumenterne i Word 2002-format, men du har bla. mulighed at gemme som HTML-fil (web-format), eller i formater som kan læses af ældre Word-versioner samt WordPerfect.

18 Side 18 Word XP Niv. 1 Åbne et dokument Åbne via menuen Filer Når du skal arbejde med et allerede oprettet dokument, skal det først åbnes fra det sted, det blev gemt: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Åbn. Dialogboksen Åbn, kommer frem på skærmen. Kontrollér, at du er på det rigtige drev og i den rigtige mappe. Markér den fil, du vil åbne. Aktivér til sidst Åbn. Filen er åbnet og klar til at arbejde med! Åbne via Opgaveruden Det er også muligt at benytte Opgaveruden, når du skal åbne en fil: Klik på linken Flere dokumenter Du får nu dialogboksen Åbn frem på skærmen, og skal derefter benytte samme procedure som beskrevet tidligere. Når du skal åbne en fil, kan du spare lidt tid ved at benytte genvejstasterne Ctrl+O eller værktøjslinjen, hvor du klikker på denne knap: Sidst åbnede filer Nederst i menuen Filer, eller øverst i Opgaveruden Nyt dokument, vil du kunne se en liste over de sidste 4 filer, der har været i brug. Aktiveres et af filnavnene, vil den pågældende fil straks blive åbnet. Arbejder du i en periode meget med et eller flere bestemte dokumenter, er dette en hurtig og let måde at åbne filen på. Vær dog opmærksom på, at listen refererer til den placering filen havde, da den blev åbnet. Ændres filens placering vil stien ikke være korrekt og filen kan dermed ikke længere åbnes vha. listen.

19 Word XP Niv. 1 Side 19 Dialogboksen Åbn Dialogboksen Åbn er næsten identisk ned dialogboksen Gem som, som du kan se beskrevet i et tidligere afsnit. Dog giver knappen Åbn adgang til en lille menu, hvor du finder disse muligheder: Åbn som skrivebeskyttet Åbner det pågældende dokument, men tillader ikke at evt. ændringer gemmes, medmindre filen gemmes under et nyt navn Åbn som kopi Opretter og åbner en ny kopi af dokumentet i den mappe, der indeholder det originale dokument. Åbn i browser Åbner dokumenter i en browser, hvis de er gemt i Web-sideformat som fx:.htm,.html,.htx eller.asp. Åbn og reparer Åbner og reparerer beskadigede dokumenter. Evt. reparationer bliver først permanente, når dokumentet gemmes.

20 Side 20 Word XP Niv. 1 Oprette et nyt dokument Nyt dokument Skal du oprette et helt nyt dokument, gøres det på denne måde: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Ny. Opgaveruden Nyt dokument åbnes. Klik på Tomt dokument. Du har nu oprettet et nyt dokument, som er klar til dine indtastninger. Nyt ud fra eksisterende dokument Du har også mulighed for at oprette et nyt dokument baseret på et allerede eksisterende dokument. Det kan være en fordel, hvis der kun er ganske få ting der skal ændres i forhold til originalen. Det gøres således: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Ny. Opgaveruden Nyt dokument åbnes. Aktivér Vælg dokument, som du finder under Nyt ud fra eksisterende dokument. Dialogboksen Nyt ud fra eksisterende dokument åbnes. Vælg drev og / eller mappe. Klik på det dokument, du vil basere et nyt dokument på. Der oprettes nu en eksakt kopi at det originale dokument, som du derefter kan bearbejde. Kopien gemmes som et hvert andet nyt dokument.

21 Word XP Niv. 1 Side 21 Lukke et dokumentvindue Når du arbejder i Word, kan du sagtens have flere dokumenter åbne på samme tid. Det kan der være mange fordele ved, men som nybegynder er det en god idé at lukke sit dokument, inden man åbner et gammelt eller påbegynder et nyt. På den måde bevarer du lettere overblikket. Du lukker dit dokument på denne måde: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Luk. Dokumentet er nu lukket, og du kan arbejde videre med et andet eller oprette et helt nyt. Bemærk Har du ikke gemt dokumentet, inden du aktiverer kommandoen Luk, vil Word spørge om, du ønsker at gemme dine ændringer, inden du lukker. Du kan enten få denne dialogboks: Eller denne:

22 Side 22 Word XP Niv. 1 Markørbevægelser Når du arbejder med dit dokument, er det vigtigt, at du er i stand til hurtigt at kunne flytte din markør rundt i teksten. Det kan du gøre både vha. musen og tastaturet. Vil du flytte markøren vha. musen, peger du med musmarkøren (indsætningspunktet) på det relevante sted i dokumentet og klikker med venstre musknap - så er markøren flyttet. Har du brug for at rulle op eller ned i dokumentet, inden du peger og klikker med musen, kan du benytte rullepanelet yderst til højre på skærmen. Bemærk de to små Dobbeltpile nederst på rullepanelet. Klikker du på dem, flyttes markøren til henholdsvis forrige elle næste side. Forrige side Næste side Når du sidder og skriver, kan det være besværligt at skulle have fat i musen hver gang, du vil flytte markøren. Så derfor kan du også flytte den vha. tastaturet. For at flytte markøren: Et tegn til venstre Et tegn til højre En linje op En linje ned Et ord til venstre Et ord til højre Starten af linjen Slutningen af linjen Starten af et afsnit Starten af dokumentet Slutningen af dokumentet Et skærmbillede op Et skærmbillede ned Tryk på: Pil venstre Pil højre Pil op Pil ned Ctrl+pil venstre Ctrl+pil højre Home End Ctrl+pil op Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down

23 Word XP Niv. 1 Side 23 Gå til Arbejder du i et dokument, som består af mange sider, kan du placere markøren på en bestemt side ved hjælp af denne funktion: Åbn menuen Redigér. Aktivér kommandoen Gå til. Dialogboksen Gå til fremkommer: I feltet Skriv sidetallet indtastes det relevante sidenummer og derefter vælges OK. Markøren vil nu være placeret i starten af den valgte side. Det er hurtigt og nemt at aktivere funktionen Gå til vha. genvejstasterne Ctrl + G Dialogboksen Gå til Diaolgboksen Gå til indeholder disse muligheder: Gå til I denne rulleliste kan du vælge, hvad det er du ønsker at gå til. Udover side kan det bla. være sektion, linje, fod-/slutnote, tabel, grafik og overskrift. Skriv sidetallet I dette felt skrives tallet på den side, du ønsker at gå til. Overskriften til dette felt vil ændre sig alt efter, hvad du har valgt i rullelisten Gå til. Forrige / Næste Aktiverer du disse knapper, Vil Word gå til det forrige eller næste element. Søger du fx efter tabeller, vil du kunne bevæge dig fra tabel til tabel på denne måde.

24 Side 24 Word XP Niv. 1 Markering En af de største fordele ved tekstbehandling, er muligheden for at redigere i et færdigt dokument. I den forbindelse vil du gang på gang få brug for at kunne markere din tekst. Når du markerer en tekst, vil de ændringer du foretager, kun gælde for den markerede tekst. Du kan markere stort set alt i dit dokument:...et tegn...et eller flere ord...en eller flere sætninger...et eller flere afsnit...en eller flere sider...hele dokumentet Ved hjælp af markering kan du slette, flytte, ændre typografi m.m. på hele tekster. Derved bliver markering et meget effektivt værktøj, når du skal redigere i dine tekster Du kan markere både vha. musen eller tastaturet, begge metoder rummer både fordele og ulemper prøv dig frem og vælg den metode, der passer dig bedst. Markere med mus Når du skal markere vha. musen, kan det gøres på denne enkle måde: Klik med venstre musetast før eller efter det, der skal markeres. Hold venstre musetast nede og træk markøren hen over det, du vil markere. Udover denne enkle måde findes der en række hurtige musegenveje : Et ord Dobbeltklik på ordet. En sætning Hold Ctrl nede og klik i sætningen. En linje Stå i venstre margen (hvid pil, der peger mod højre) og klik ud for linjen. Flere linjer Klik i venstre margen og træk markeringen.

25 Word XP Niv. 1 Side 25 Et afsnit Dobbeltklik i venstre margen ud for afsnittet, eller stå i afsnittet og klik tre gange. Flere afsnit Dobbeltklik i venstre margen, hold musen nede ved andet klik og træk markeringen. Hele dokumentet Klik tre gange i venstre margen. Markere med tastaturet Vil du benytte tastaturet, foregår det vha. Skift-tasten. Hold Skift-tasten nede, mens du ved hjælp af dine piletaster trækker markeringen. Bemærk, at du sagtens kan benytte de sædvanlige markør-bevægelser, i forbindelse med markeringen. Du må ikke slippe Skift, før du er færdig med at markere teksten, ellers ophæves din markering og du må starte forfra. Hvis du vil markere: Ét tegn Til slutningen af et ord Til starten af et ord Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje Én linje op eller ned Til slutning af et afsnit Til begyndelsen af et afsnit Ét skærmbillede ned Ét skærmbillede op Til begyndelsen af et dokument Til slutningen af et dokument Tryk på Skift og Højre pil eller Venstre pil Ctrl + Højre pil Ctrl + Venstre pil End Home Pil op eller Pil ned Ctrl + Pil ned Ctrl + Pil op PgDn PgUp Ctrl + Home Ctrl + End Markere hele dokumentet Vil du markere hele dokumentet på én gang, gøres det på denne måde: Åbn menuen Rediger. Aktivér Marker alt. Hele dokumentet kan markeres lynhurtigt vha. genvejstasterne Ctrl + A Ophæve markering Vil du ophæve din markering af en tekst, gøres det blot ved at klikke med musen et tilfældigt sted i dokumentet - eller ved at trykke på en af piltasterne. Pas på, at du ikke trykker på andre taster, så længe teksten er markeret. Gør du det vil den markerede tekst blive slettet og evt. blive erstattet af det, du har tastet.

26 Side 26 Word XP Niv. 1 Sletteteknikker Når du taster forkert eller vil redigere i dit dokument, findes der forskellige måder, hvorpå du kan slette i din tekst. Slette ét tegn Vil du blot slette et enkelt tegn, skal du benytte tasterne: Delete, der sletter tegnet til højre for markøren. Backspace, der sletter tegnet til venstre for markøren. Slette ét ord Du kan slette et helt ord ad gangen ved at placere markøren i starten af ordet og derefter holde Ctrl nede, mens du trykker Delete. Vil du slette ordet vha. Ctrl + Backspace, skal markøren placeres i slutningen af ordet. Slette flere ord, linjer, afsnit og sider Skal du slette flere ord, linjer, afsnit eller sider, er det hurtigste at markere dét, der skal slettes og derefter trykke på Delete eller Backspace. Slette et dokument Ønsker du at slette et dokument fra en mappe, gøres det på følgende måde: Åbn dialogboksen Åbn fil (dialogboksen Gem som kan også benyttes). Placér bjælken ved det dokument, du ønsker at slette. Tryk på Delete eller klik på knappen Svar Ja til at overføre dokumentet til papirkurven.

27 Word XP Niv. 1 Side 27 Fortryd I Word har du mulighed for at fortryde en række af de handlinger, du har foretaget i dit dokument. Det kan være tekst, du ved et uheld har fået slettet eller en redigering, du gerne vil annullere. Fortryd via menuen Rediger Når du skal fortryde en handling skal det gøre på denne måde: Åbn menuen Rediger. Aktiver Fortryd.. Din handling er derefter fortrudt, og du kan arbejde videre. Benytter du denne metode, skal du være opmærksom på at Word kun husker den sidst foretagne handling. Det er derfor meget vigtigt at fortryde straks efter skaden er sket! Du har desuden også mulighed for at annullere Fortryd-funktionen vha. funktionen Annuller fortryd, som ligeledes findes under menuen Rediger. Fortryd via Værktøjslinjen Du kan også fortryde dine handlinger vha. Værktøjslinjen. Klik på knappen Ønsker du at annullere fortryd-funktionen, benyttes knappen ved siden af (er den ikke fremme, hentes den frem vha. dobbeltpilen yderst til højre på værktøjlinjen Standard.) som ser således ud: Klikker du på den lille pil til højre på knapperne, kan du få en oversigt over op til 300 af dine ændringer foretaget via Fortryd og Annuller Fortryd. Oversigten gør det muligt at klikke på en ændring og derved annullere den. Fortryder du en handling fra listen, vil alle handlinger før denne også blive fortrudt.

28 Side 28 Word XP Niv. 1 Udskriv Når du har skrevet et dokument, er det sidste, du foretager dig som regel at skrive det ud på en printer. Det gør du således: Åbn menuen Filer. Aktivér kommandoen Udskriv. Dialogboksen Udskriv, kommer frem på skærmen. Foretag dine indstillinger i dialogboksen (skal du blot udskrive et enkelt eksemplar af dit dokument, skal du ikke ændre på noget). Aktivér knappen Udskriv. Word vil nu være i fuld gang med at udskrive dit dokument. Dialogboksen Udskriv Dialogboksen Udskriv indeholder en række forskellige funktioner, som giver dig mulighed for at skrædderdy din udskrift. Printer Her kan du se, hvilken printer der er valgt til at skulle udskrive dit arbejde. Det er vigtigt, at det printernavn som står her også stemmer overens med den printer, du rent faktisk skal printe ud på! Ellers kan det give problemer med udskriften. Klikker du på den lille pil til højre i rullelisten, kan du vælge mellem de printere, der er tilgængelige for maskinen. Egenskaber Aktiverer du knappen Egenskaber, kan du foretage en række indstillinger vedr. den valgte printer.

29 Word XP Niv. 1 Side 29 Sideområde Her kan du vælge, hvad det er der skal udskrives. Du kan udskrive: Alle sider, som udskriver samtlige sider i det dokument, der er fremme på skærmen. Aktuel side, som udskriver siden, hvorpå markøren er placeret. Sider som udskriver det sideinterval, du angiver i feltet. Bemærk brugen af komma og bindestreg. Markeringen som udelukkende udskriver de elementer, der er markeret i dokumentet. er kun aktiv, hvis du har markeret noget i dokumentet. Antal kopier Med denne funktion, kan du vælge, hvor mange kopier din printer skal udskrive af dit arbejde. Du kan desuden vælge om kopierne skal udskrives sætvis eller gruppevis. Udskriftsområde Vha. denne funktion kan du definere, hvilke områder af dokumentet, du ønsker udskrevet. Du kan vælge mellem disse områder: Udskriv Aktivere Udskriv (som findes lige under udskriftsområde), kan du bestemme hvilke dele af området, der skal udskrives: Indstillinger Aktiverer du knappen Indstillinger, kan du foretage en række indstillinger vedr. den valgte printer. Disse indstillinger gælder for Word. Zoom Via Sider pr. ark kan du indstille, hvor mange sider af dit dokument, der skal udskrives pr. papirark. Det er således muligt at få 2 sider af dokumentet udskrevet på samme A4-side. Med Skaler til papir kan du tilpasse dokumentets oprindelige format til et andet papirformat.

30 Side 30 Word XP Niv. 1 Vis udskrift Inden du udskriver dokumentet, er det en god idé at kontrollere, hvordan det vil se ud på papiret vha. funktionen Vis udskrift. Det gøres på denne måde: Åbn menuen Filer. Aktivér Vis udskrift. Du får derefter dette skærmbillede frem: I Vis udskrift er der både en menulinje (som er identisk med menulinjen i dokumentvinduet) og en værktøjslinje. Du kan derfor stadig redigere i dit dokument. Værktøjslinjen ser således ud: Udskriv Denne knap starter udskrift af hele dokumentet Forstør Vha. denne knap kan du zoome ud og ind i dit dokument. Venstreklik i dokumentet forstørrer, mens højreklik formindsker. Klikker du på knappen slås den enten til eller fra. Husk at slå den fra, hvis du vil redigere i dokumentet En side / Flere sider Disse to knapper giver dig mulighed for at se én eller flere sider i Vis udskrift. Du kan se fra 1 til 2 x 6 sider. Zoom Her kan du zoome ud og ind i dokumentet. Enten ved at vælge en af de prædefinerede størrelser eller ved selv at indtaste et mål.

31 Word XP Niv. 1 Side 31 Vis lineal Denne knap viser eller skjulerne linealerne på skærmen. Tilpas til hele sider Vha. denne knap kan du undgå, at de sidste linjer i et dokument udskrives udskrives på en ny side. Dokumentet formindskes ved, at de anvendte skriftstørrelser i dokumentet formindskes. Fuld skærm Viser skærmbilledet uden titel-, menu- og værktøjslinje. Luk Denne knap lukker Vis udskrift. Kontekstbetinget hjælp Når du aktiverer denne knap, kan du derefter få hjælp til de ting skærmbilledet indeholder. Peg med musen på det du vil vide mere om og klik så med venstre musknap.

32 Side 32 Word XP Niv. 1 Skift mellem flere dokumenter I Word har du mulighed for at arbejde med flere dokumenter på samme tid. Hver gang du åbner eller opretter et dokument, åbnes det i et nyt dokumentvindue. Denne mulighed rummer mange fordele (du kan bla. flytte eller kopiere tekst fra et dokument til et andet), men pas på med at åbne flere dokumenter end du kan overskue. Når du færdig med at arbejde i et dokument, er det derfor en god ide at lukke det. Skifte via menuen Vindue Har du flere åbne dokumenter, kan du skifte mellem dem på denne måde: Åbn menuen Vindue. Fra menuens nederste del vælger du det dokument, du vil arbejde med. På billedet ovenover kan du, at der er 3 åbne dokumenter og at det er evaluering.doc, der er det aktive dokument. Skifte via proceslinjen Endelig har du også mulighed for at skifte mellem dine dokumenter via Proceslinjen i Windows. Klik på den knap, der indeholder navnet på det dokument, du vil arbejde med. Er der flere åbne programmer udover Word og dermed flere åbne vinduer på skærmen, organiseres vinduerne i grupper. Klikker du på en gruppe fremkommer en menu, hvorfra du kan vælge det ønskede dokument (vindue).

33 Word XP Niv. 1 Side 33 Ændring af tekstens udseende I Word har du mulighed for at ændre tekstens udseende og på den måde dels gøre den mere tillokkende for læseren dels fremhæve særligt vigtige ord eller afsnit i teksten. Der er utrolig mange muligheder - du kan ændre selve skrifttypen, ændre skriftstørrelsen og som prikken over i et give den enkelte skrifttype en række forskellige egenskaber. Alle de mange muligheder findes samlet under funktionen Skrifttype, (se gennemgangen af dialogboksen på næste side) men kan derudover aktiveres på forskellig vis. Dine ændringer kan foretages, inden du skriver teksten eller efter - du behøver blot at markere den pågældende tekst (ord, sætning, afsnit... osv.) og så foretage dine ændringer. Moderne tekstbehandling gør det muligt at fremstille et layout, der virker meget proffessionelt og indbydende. Med de mange muligheder og effekter, kan det derfor være meget fristende at give den hele armen, når man skal bestemme sig for tekstens endelige udseende. Et godt råd er imidlertid at begrænse sig, idet for mange forskellige effekter og skrifttyper virker forstyrrende for den person, der skal læse teksten og modtage dens budskab. Prøv selv at se: ET GODT RÅD ER IMIDLERTID at begrænse sig, idet for mange forskellige effekter og skrifttyper virker forstyrrende for den person, der skal læse teksten og modtage dens budskab. Så gem de vilde kreationer til fx. forsider og invitationer

34 Side 34 Word XP Niv. 1 Dialogboksen Skrifttype Dialogboksen skrifttype indeholder bla. disse muligheder: Skrifttype Her kan du vælge den skrifttype, du ønsker at benytte. Udvalget af skrifttyper vil bla. være afhængig af, hvilken printer du anvender. Typografi Når du har valgt en skrifttype, kan du ændre dens typografi. Du kan vælge mellem at lade teksten være Normal (Roman), Fed (Bold), Kursiv (Italic) eller Fed og Kursiv (Bold Italic). Størrelse Her kan du angive, hvor stor en skriftstørrelse du vil benytte. Skriftfarve Denne funktion giver dig mulighed for at vælge en bestemt farve til teksten. Understregning Her kan du vælge forskellige former for understregning til din tekst. Farve Vha. denne funktion kan du bestemme, hvilken farve din understregning skal have.

35 Word XP Niv. 1 Side 35 Effekter Her kan du yderligere tilføje forskellige effekter til din tekst. Du kan anvende: Gennemstreget Dobbelt gennemstreget Hæ vet (som i m 2 ) Sæn ket (som i CO 2 ) Skygge Relieff IIndgrraverrett KAPITÆLER STORE BOGSTAVER Skjult (Skjult tekst bruges når markeret tekst (fx noter) ikke skal vises eller udskrives) Eksempel I dette felt kan du se, hvordan teksten vil se ud med dine ændringer, inden du trykker på OK. Standard Vha. denne knap kan du gemme dine indstillinger, således at alle nye dokumenter fremover vil være baseret på netop disse indstillinger. En smart funktion, som skal behandles med en vis forsigtighed og først bør anvendes, når du har en del rutine.

36 Side 36 Word XP Niv. 1 Skrifttype / -størrelse Ændring af skrifttype Vil du ændre skrifttype, inden du skriver din tekst, gøres det på denne måde: Placér tekstmarkøren dér, hvorfra din ændring af skrifttypen skal gælde. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. Dialogboksen Skrifttype fremkommer, og øverst til venstre finder du en liste over de skrifttyper, du kan vælge mellem. Placér bjælken ved den skrifttype du vil benytte. (Du kan nederst til venstre se eksemplet som viser, hvordan den valgte skrifttype ser ud!) Aktivér knappen OK. Word vil nu anvende den nye skrifttype, fra det sted din markør var placeret, da du foretog ændringen. Denne indstilling vil påvirke al efterfølgende tekst, indtil en anden skrifttype vælges. Ændre skrifttypen på skreven tekst Vil du ændre skrifttypen på en allerede skreven tekst, skal du blot markere teksten, inden du åbner menuen Formater og aktiverer funktionen Skrifttype. De indstillinger du laver, vil kun påvirke den markerede tekst. Ændring af skriftstørrelse Vil du ændre skriftstørrelsen inden teksten skrive, gøres det således: Placér tekstmarkøren dér, hvorfra din ændring af skrifttypen skal gælde. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. I dialogboksen Skrifttype finder du en liste over de skriftstørrelser, du kan vælge mellem. Placér bjælken ved den skriftstørrelse, du vil anvende. (Du har mulighed for selv at angive en størrelse i feltet lige over listen). Aktivér knappen OK. Word vil nu anvende den nye skriftstørrelse, fra det sted din markør var placeret, da du foretog ændringen. Denne indstilling vil påvirke al efterfølgende tekst, indtil en anden skrifttype vælges

37 Word XP Niv. 1 Side 37 Ændre skriftstørrelse på skreven tekst Vil du ændre skriftstørrelsen på en eksisterende tekst, skal du markere den, inden du åbner menuen Formater og aktiverer funktionen Skrifttype. Husk, at du vha. værktøjslinjerne kan få hutig adgang til skritfttype og størrelse.

38 Side 38 Word XP Niv. 1 Fed skrift Brug af Fed skrift Fed skrift benyttes, når du vil fremhæve dele af en tekst. Funktionen er en såkaldt tænd og sluk -funktion, hvilket betyder, at funktionen skal deaktiveres (slukkes), når den har været benyttet. Placér tekstmarkøren dér, hvorfra du ønsker at skrive med Fed skrift. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. I dialogboksen kan du via feltet Typografi vælge, hvilke egenskaber (attributter) din tekst skal have. Vælg Fed. Aktivér derefter knappen OK. Indtast den tekst, du ønsker fremhævet. Nu skal funktionen slukkes, så den efterfølgende tekst bliver normal: Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. Vælg Normal. Aktivér knappen OK. Genveje Da Fed skrift er en meget benyttet funktion, findes der mange måder, hvorpå den kan aktiveres. Fed skrift via genvejstaster En hurtig måde at aktivere Fed skrift på er vha. genvejstasterne Ctrl+F. Husk, at genvejstasterne skal aktiveres både før og efter indtastningen, idet der jo er tale om en tænd og sluk - funktion. Fed skrift via værktøjslinjen Er du glad for at bruge musen, kan du aktivere Fed skrift via knappen: Husk, at knappen skal aktiveres både før og efter indtastningen, så funktionen kan blive tændt og slukket Fed skrift på eksisterende tekst Vil du anvende Fed skrift på tekst, du allerede har skrevet, skal du blot markere den pågældende tekst og derefter aktivere Fed skrift på en af ovenstående metoder.

39 Word XP Niv. 1 Side 39 Understreg Brug af Understreg Understreg benyttes, når en tekst skal understreges. Funktionen er ligesom bla. Fed skrift en såkaldt tænd og sluk -funktion, skal derfor deaktiveres (slukkes), når den har været benyttet. Placér tekstmarkøren dér, hvorfra du ønsker at skrive med Understregning. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. Vha listeboksen Understregning kan du vælge, hvilke type understregning, din tekst skal have. Vælg din understregning. Aktivér derefter knappen OK. Indtast den tekst, du ønsker understreget. Nu skal funktionen slukkes, så den efterfølgende tekst bliver normal: Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. Fra listeboksen Understregning vælges: (ingen). Aktivér knappen OK. Genveje Understregning med en enkelt streg under alle ord og mellemrum er en funktion, man ofte benytter. Her får du et par genveje til netop den understegning. Understreg via genvejstaster Du kan aktivere Understreg vha. af genvejstasterne Ctrl+U. Husk, at genvejstasterne skal aktiveres både før og efter indtastningen, idet der jo er tale om en tænd og sluk - funktion. Understreg via værktøjslinjen Bruger du musen, kan du aktivere Understreg via knappen: Husk, at knappen skal aktiveres både før og efter indtastningen, så funktionen kan blive tændt og slukket Understreg eksisterende tekst Vil du anvende Understregning på tekst, du allerede har skrevet, skal du blot markere den pågældende tekst og derefter aktivere Understreg på en af ovenstående metoder.

40 Side 40 Word XP Niv. 1 Kursiv Brug af kursiv Kursiv bruges som Fed skrift og Understregning til at fremhæve dele af en tekst. Funktionen er en tænd og sluk -funktion med lukkede koder. Så husk, at funktionen skal deaktiveres (slukkes), når den har været benyttet. Placér tekstmarkøren dér, hvorfra du ønsker at skrive med Kursiv. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. I dialogboksen kan du via feltet Typografi vælge, hvilke egenskaber din tekst skal påføres. Vælg Kursiv. Aktivér derefter knappen OK. Indtast din tekst. Nu skal funktionen slukkes, så den efterfølgende tekst igen bliver normal: Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Skrifttype. Fra feltet Typografi vælges Normal. Aktivér knappen OK. Genveje Kursiv er en funktion, man ofte benytter. Her er et par genveje. Kursiv via genvejstaster Kursiv kan aktiveres vha. af genvejstasterne Ctrl+K. Husk, at genvejstasterne skal aktiveres både før og efter indtastningen, idet der jo er tale om en tænd og sluk - funktion. Kursiv via værktøjslinjen Er du glad for at bruge musen, kan du aktivere Kursiv via knappen: Husk, at knappen skal aktiveres både før og efter indtastningen, så funktionen kan blive tændt og slukket Kursiv på eksisterende tekst Vil du anvende Kursiv på tekst, du allerede har skrevet, skal du blot markere den pågældende tekst og derefter aktivere Kursiv på en af ovenstående metoder.

41 Word XP Niv. 1 Side 41 Justering af tekst Når du arbejder med dine dokumenter, vil du få brug for at skulle justere din tekst på forskellige måder. Som standard er teksten altid venstrestillet, men du har mulighed for at centrere, højrestille eller opstille teksten med lige margener i begge sider. Valg af justeringsform Når teksten skal justeres, kan det gøres vha. funktionen Afsnit: Placér markøren i det afsnit, der skal justeres. (Hvis det er mere end et afsnit, du vil justere, markeres teksten) Vælg Formater på menulinjen. Aktivér Afsnit... Vælg fanebladet Indrykning og afstand Dit skærmbillede ser nu således ud: Klik på pilen til højre i rullelisten Justering: Vælg den justeringsform, du ønsker. Aktivér OK. Justeringen virker fra det sted, den blev aktiveret, indtil der vælges en ny justeringsform! Genveje til justering Da du ofte anvender justeringsfunktionerne, kan det godt betale sig at benytte justeringsknapperne på værktøjslinjen Formatering.

42 Side 42 Word XP Niv. 1 Herunder ser du eksempler på de forskellige justeringsformer: Venstrejusteret: Venstrejusteret giver en lige venstre margen og en flydende højre margen. Som standard er justeringsformen i Word indstillet til Venstrejusteret. Indstillingen gælder for samtlige linjer i dokumentet, indtil en ny justeringsform vælges. Centreret: Centreret justering centrerer teksten mellem venstre og højre margen på hver linje. Centrering gælder for samtlige linjer i dokumentet, indtil en anden justeringsform vælges. Højrejusteret: Højrejusteret giver en tekst en lige højremargen og en løs venstremargen. Højrejusteret gælder for samtlige linjer i dokumentet, indtil en ny justeringsform vælges. Lige margener: Lige margener giver lige venstre og højremargen. Det kan medføre store "huller" i teksten, hvis orddelingszonerne er for store. Kun linjer med automatisk linjeskift justeres. Lige margener gælder for samtlige linjer i dokumentet, indtil en ny justeringsform vælges.

43 Word XP Niv. 1 Side 43 Indrykning I Word har du mulighed for at kunne indrykke din tekst på forskellige måder. Indrykning af afsnit Du kan indrykke venstre og/eller højre side af et afsnit i dokumentet. Det gøres på denne måde: Placér markøren i det afsnit, der skal indrykkes. (Er der tale om flere afsnit, markeres disse.) Åbn menuen Formatér. Aktivér Afsnit. Du får derefter denne dialogboks frem på skærmen: Angiv en værdi i felterne Venstre og/eller Højre, som du finder under overskriften Indrykning. Aktivér OK. På den måde kan dine afsnit indrykkes med flere forskellige mål i det samme dokument.

44 Side 44 Word XP Niv. 1 Indrykning af første linje Du kan indrykke første linje i et eller flere afsnit af dit dokument. Det gøres på denne måde: Placér markøren i det afsnit, hvor første linje skal indrykkes. (Er der tale om flere skrevne afsnit, markeres disse.) Åbn menuen Formatér. Aktivér Afsnit. Klik på pilen i rullelisten under overskriften Speciel. Vælg Første linje. I feltet under overskriften Med angiver du, hvor meget første linje skal indrykkes med. Afslut med OK. Hængende indryk Hængende indrykning er velegnet til skuespil, ordlister, referater og opstillinger med punkter eller tal. Det kunne fx se sådan ud: Ledetekst Brødtekst Metoden er denne: Placér markøren i der, hvor du vil benytte hængende indrykning. Åbn menuen Formatér. Aktivér Afsnit. Klik på pilen i rullelisten under overskriften Speciel. Vælg Hængende. I feltet under overskriften Med angiver du, hvor meget den hængende indrykning skal være på. Afslut med OK. Indtast din ledetekst og tryk så én gang på tabulatortasten. Indtast derefter selve brødteksten. (Så længe der benyttes automatisk linjeskift, vil indrykningen opretholdes). Lav et eller flere tvungne linjeskift og gentag derefter proceduren med at indtaste ledetekst og brødtekst. Indrykning vha. linealen Du kan også vha. musen benytte din lineal, når du ønsker at foretage indrykninger af din tekst. Yderst til venstre på den vandrette lineal finder du to trekanter og en firkant: Hængende Indryk Indrykning af første linje Venstre Indrykning

45 Word XP Niv. 1 Side 45 Den øverste trekant benyttes til indrykning af første linje. Du trækker simpelthen trekanten til den ønskede position vha. musen. Den nederste trekant anvendes til hængende indrykning. Træk trekanten til den ønskede position vha. musen, indtast din ledetekst og tryk så på tabulatortasten inden du skriver brødteksten. Firkanten benyttes til venstre indrykning af afsnit. Træk med musen firkanten til den ønskede position og indtast derefter din tekst. Vil du indrykke fra højre, skal du benytte den lille trekant, der sidder yderst til højre på den vandrette lineal. Herunder ser du eksempler på de forskellige Indrykningsformer: Indrykning af afsnit Denne tekst er kun beregnet som fyld. Denne tekst er kun beregnet som fyld. Denne tekst er kun beregnet som fyld. Denne tekst er kun beregnet som fyld. Denne tekst er indrykket både fra venstre og højre. Denne tekst er indrykket både fra venstre og højre. Indrykning af første linje Denne tekst har en indrykning af første linje. Denne tekst har en indrykning af første linje. Denne tekst har en indrykning af første linje. Denne tekst har en indrykning af første linje. Denne tekst har en indrykning af første linje. Denne tekst har en indrykning af første linje. Hængende indrykning Ledetekst Brødteksten er, som du ser, indrykket i forhold til ledeteksten. Husk at der skal være et tabulatorstop mellem ledetaket og brødtekst. Vær opmærksom på, at det er hurtigst at benytte linealen, når du skal foretage en indrykning men skal du indrykke med nogle helt præcise mål, er dialogboksen Afsnit det bedste valg. Vær opmærksom på, at det er hurtigst at benytte linealen, når du skal foretage en indrykning men skal du indrykke med nogle helt præcise mål, er dialogboksen Afsnit det bedste valg.

46 Side 46 Word XP Niv. 1 Tabulatorer Word er forsynet med en række tabulatorer, som kan benyttes, når du vil lave særlige opstillinger af din tekst. Disse tabulatorer kan ses som små grå streger nederst på linealen. Hver gang du trykker på din tabulatortast, flyttes tekstmarkøren frem til det nærmeste tabulatorstop på linealen. Disse standardtabulatorer er alle venstre tabulatorstop. Tabulatorer kan nemlig sættes som forskellige typer med helt specifikke egenskaber. De vælges yderst til venstre på den vandrette lineal og ser således ud: Venstre Decimal Centreret Højre Venstre tabulatorstop: Venstrestiller din tekst eller tal omkring det sted, du har sat tabulatorstoppet. Centreret tabulatorstop: Centrerer dine tal eller tekst omkring det sted tabulatorstoppet er sat. Højre tabulatorstop: Højrestiller din tekst eller tal i forhold til tabulatorstoppet. Decimal tabulatorstop: Indstiller talopstillinger således at tallene står komma under komma Tabulatorer bruges bl.a. til kolonneopstilling af tal og/eller tekst det kunne f.eks. se således ud: De tabulatorer du selv sætter, ophæver alle standardtabulatorer, der er placeret før det nye tabulatorstop.

47 Word XP Niv. 1 Side 47 Indsætte tabulatorstop Vil du ikke anvende de tabulatorstop, der er sat som standard, kan du selv sætte nye. Du kan gøre det vha. dialogboksen tabulatorer eller direkte vha. linealen. Dialogboksen Tabulatorer Skal tabulatorstoppene sættes vha. dialogboksen, gøres det på denne måde: Åbn menuen Formater. Aktivér Tabulatorer. Du får da dialogboksen frem på skærmen: Indtast den position, du ønsker at sætte dit tabulatorstop på. Vælg evt. Justering og Fyldtegn. Aktivér knappen Sæt. Gentag proceduren, hvis du ønsker at sætte flere tabulatorstop. Afslut til sidst vha. OK. Fordelen ved denne metode er, at du kan angive præcise mål og dermed placere dine tabstop nøjagtig, hvor du ønsker. Linealen Er du tilhænger af musen, kan dine tabstop sættes på denne måde: Vælg tabulatortype vha. musen i feltet til venstre på linealen. Peg med musen det sted på linealen, hvor du vil indsætte dit tabulatorstop. Klik med venstre museknap. Denne metode er klart den hurtigste, men måske knap så præcis. Klik her for at vælge tabulatortype

48 Side 48 Word XP Niv. 1 Flytte et eksisterende tabulatorstop Vil du flytte et eksisterende tabstop gøres det vha. linealen på denne måde: Peg med musen på det tabulatorstop, du vil flytte. Hold venstre museknap nede og træk tabulatorstoppet hen til den ønskede position på linealen. Slip musen og tabulatorstoppet er flyttet. Slette et tabulatorstop Vil du slette dine tabstop, kan det gøres vha. dialogboksen Tabulatorer eller musen og Linealen. Her kan det anbefales, at du anvender dialogboksen Tabulatorer, hvis du vil slette alle eksisterende tabstop og Layoutlinealen, hvis det kun drejer sig om nogle enkelte. Dialogboksen Tabulatorer Vil du benytte dialogboksen Tabulatorer, er metoden denne: Åbn menuen Formater. Aktivér Tabulatorer. Dialogboksen kommer frem på skærmen. Aktivér knappen Nulstil alle.(knappen Nulstil sletter kun det tabulatorstop, hvis position er angivet i feltet Placering). Afslut vha. OK. Alle eksisterende tabulatorstop i dokumentet er nu blevet slettet! Linealen Vil du fjerne enkelte tabulatorstop, gøres det hurtigst vha. linealen: Peg med musen det tabstop, du vil slette. Hold venstre museknap nede og træk tabstoppet ned i dokumentvinduet. Slip musen og tabstoppet er slettet.

49 Word XP Niv. 1 Side 49 Formatering af linje, afsnit og side I Word kan du foretage forskellige indstillinger for henholdsvis linjer, afsnit og side. Her er et par eksempler på nogle af disse muligheder. Linjeafstand Linjeafstanden er det, der bestemmer størrelsen af den lodrette afstand mellem tekstlinjer. Som standard er programmet sat til enkelt linjeafstand. Ønsker du at ændre denne indstilling, gøres det på denne måde: Markér den tekst, der skal ændres. Åbn menuen Formater. Aktivér Afsnit. Du får da denne dialogboks frem på skærmen: Klik her for at vælge linjeafstand Standardindstillingen i Microsoft Word er enkelt linjeafstand. Den linjeafstand, du vælger, anvendes på alle tekstlinjer i det markerede afsnit eller det afsnit, hvor indsætningspunktet er placeret. Klik på pilen til højre i feltet Linjeafstand. Vælg den linjeafstand, du vil benytte. Afslut med OK. Her er de muligheder, rullelisten indeholder: Enkelt Linjeafstand Denne indstilling tilpasser linjeafstanden efter det største tegn på linjen. Det kan betyde, at linjeafstanden ikke bliver ens, hvis der

50 Side 50 Word XP Niv. 1 forekommer tekst med forskellige skriftstørrelser. Dette problem løses ved at vælge Præcis linjeafstand. Halvanden Halvanden gang større afstand end enkelt linjeafstand. Benytter du en punktstørrelse på 12 vil linjeafstanden da være 18 punkter. Dobbelt Dobbelt så stor afstand som enkelt linjeafstand. Benytter du en punktstørrelse på 12 vil linjeafstanden da være 24 punkter. Mindst Den mindste linjeafstand som skal til for at rumme større skrifttyper og grafikelementer. Afstanden angives i feltet På. Præcis Giver en fast linjeafstand som ikke justeres, uanset hvilke skriftstørrelser, der anvendes. Afstanden angives i feltet På. Flere Linjeafstanden forøges/formindskes med en procentdel i forhold til den værdi, der angives i feltet På. Angiver du en afstand på 1,2 forøges afstanden med 20 %. På I dette felt angives den ønskede værdi for: Mindst, Præcis eller Flere linjer. Afsnitsafstand Du kan indstille dine afsnit, således at der helt automatisk indsættes ekstra afstand før og/eller efter dem, når du skifter til et nyt. Det gøres således: Markér det afsnit, der skal ændres. Åbn menuen Formater. Aktivér Afsnit. Dialogboksen Afsnit (se forrige side) fremkommer. I felterne Før og Efter angives den afstand (målt i punkter), der skal være mellem afsnittene. Afslut med OK. Margener Du kan af og til få brug for at ændre dine margenindstillinger, når du arbejder på forskellige dokumenter. Vil du ændre dine margener, kan det gøres via dialogboksen Sideopsætning eller via linealen. Sideopsætning Bruger du dialogboksen Sideopsætning, ændres margenerne på denne måde: Åbn menuen Filer. Aktiver Sideopsætning.

51 Word XP Niv. 1 Side 51 Du får dialogboksen Sideopsætning frem på skærmen. Vælg fanebladet Margener. Angiv de ønskede værdier for dine margener. Angiv om dine indstillinger skal gælde for hele dokumentet eller fra markørens placering og videre frem. Afslut med OK. Med denne metode kan du sætte nogle meget præcise mål for dine margener. Linealen Anvender du musen, kan du ændre margenerne vha. linealen: Benyt dokumentvisningen Sidelayout. Peg på linealen, hvor det grå og hvide mødes. Når pilen bliver til en sort dobbeltpil, holder du venstre musetast nede og trækker så margenen til en ny position Denne metode er hurtig, men knap så præcis. Når du benytter linealen til at ændre dine margener, kan du holde Alt-tasten nede samtidig - så vises afstanden til papirkanten i centimeter. Dialogboksen Sideopsætning Dialogboksen Sideopstæning rummer mange muligheder for indstilling af dit sidelayout:

52 Side 52 Word XP Niv. 1 Fanebladet Margener På dette faneblad finder du en række forskellige indstillinger af margener samt placering af sidehoved og fod. Margener Her kan du indstille top-, bund-, højre- og venstre margen. Endvidere kan du også tilføje lidt ekstra plads i margenen til indbinding. Papirretning Med denne funktion kan du bestemme, om teksten på papiret skal udskrives i stående eller liggende format. Spejling af margener Tilpasser højre og venstre margener så inderste og yderste margen har samme bredde på modstående sider, når der udskrives på begge sider. Placering af indbindingsmargen Denne funktion gør det muligt at vælge om indbindingsmargenen skal angives i forhold til venstre- eller topmargen. Standard Gemmer de indstillinger, du har lavet i dialogboksen Sideopsætning som standard for det aktuelle og nye dokumenter. Denne funktion er tilgængelig på alle faneblade.

53 Word XP Niv. 1 Side 53 Punktopstilling Når du arbejder med dine dokumenter, får du nogle gange brug for at opstille teksten i punktform - det kan være et referat eller i en brugervejledning som denne. Slå punktopstilling til Du kan slå punktopstillingen til vha. dialogboksen Punktopstilling eller linealen. Dialogboksen Benytter du dialogboksen er metoden denne: Placér markøren dér, hvor du ønsker at anvende punktopstilling. Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Punktopstilling. Du kommer derefter frem til dialogboksen Punktopstilling. Vælg mellem fanebladene: Punktegn eller Tal og bogstaver. Klik med musen på den opstilling, du vil anvende. Aktivér OK. Du vil nu kunne se et punktegn på linjen. Indtast din tekst og tryk på Enter, hver gang du vil oprette et nyt punkt. Linealen Vil du gerne benytte musen og værktøjslinjen, er metoden denne: Placér markøren dér, hvor du vil benytte punktopstilling. Klik med musen på en af nedenstående knapper: Du vil derefter kunne se et punktegn på linjen. Indtast din tekst og tryk på Enter, hver gang du vil oprette et nyt punkt Vær opmærksom på, at knapperne aktiverer den sidst anvendte opstillingsform. Vil du skifte til en anden opstilling, skal det ske via dialogboksen. Slå punktopstilling fra Du kan slå punktopstillingen fra vha. dialogboksen Punktopstilling eller linealen. Dialogboksen Du slår din punktopstilling fra på denne måde: Lav et tvungent linjeskift - du skal ikke tage dig af, at Word indsætter et punktegn, det bliver straks fjernet.

54 Side 54 Word XP Niv. 1 Åbn menuen Formater. Aktivér funktionen Punktopstilling. Vælg Ingen. Aktivér OK. Linealen Punktopstillingen slås fra via linealen på denne måde: Lav et tvungent linjeskift - du skal ikke tage dig af, at Word indsætter et punktegn, det bliver straks fjernet. Klik på knappen med den type punktopstilling, du har brugt. En genvej til at slå punktopstilling fra, er simpelthen at trykke 2 gange på Enter, når du har indtastet det sidste punkt. Dialogboksen Punktopstilling Dialogboksen Puntkopstilling indeholder disse muligheder: Fanebladet Punktegn Dette faneblad vælges, hvis du vil benytte forskellige tegn til din punktopstilling. Knappen Nulstil Nulstiller evt. ændringer foretaget via knappen Tilpas og vender tilbage til standardindstillingerne. Knappen Tilpas Denne knap giver dig adgang til dialogboksen Tilpas opstilling med punkttegn.

55 Word XP Niv. 1 Side 55 Her kan du tilpasse den enkelte opstilling. Du kan vælge andre punkttegn samt definere placering af tekst og punkttegn. Fanebladet Tal og bogstaver. Dette faneblad giver dig mulighed for at punktopstille din tekst vha. tal og bogstaver i stedet for tegn og symboler. Start forfra / Fortsæt Vha. disse to felter, kan du bestemme om din punktopstilling skal starte forfra med at anvende 1 eller A - eller fortsætte nummereringen fra den forrige opstilling. Knappen Tilpas Aktiverer du knappen Tilpas, kommer du frem til dialogboksen Tilpas opstilling med tal og bogstaver.

56 Side 56 Word XP Niv. 1 Her kan du tilpasse den enkelte opstilling ved bl.a. at vælge talformat, skrifttype samt ændre placeringen af tekst og punkttegn. :

57 Word XP Niv. 1 Side 57 Klippe og indsætte tekst En af de store fordele ved elektronisk tekstbehandling er, at du uden problemer kan flytte rundt på din tekst, hvis det bliver nødvendigt. Når du skal flytte tekst i Word, benytter du dig af udklipsholderen. Udklipsholderen er et lille program, der virker som opbevaringsplads. Når du skal flytte teksten, klipper du den simpelthen ud, så den forsvinder fra skærmen. Den vil så ligge i udklipsholderen, indtil du igen kalder den frem på dens nye placering. Brug af Klip Du kan som altid både anvende funktionen via en menu eller værktøjslinjen. Klip og Indsæt vha menuen Rediger Vil du flytte vha menusystemet, gøres det vha. menuen Redigér: Markér den tekst, du ønsker at flytte. Åbn menuen Rediger. Aktivér funktionen Klip. Teksten forsvinder fra skærmen og er nu placeret i udklipsholderen. Placér markøren dér, hvor teksten skal indsættes. Åbn menuen Rediger. Aktivér Sæt ind. Din tekst vil nu være flyttet! Klip og Indsæt vha. Værktøjslinjen Er du glad for at bruge musen, kan du benytte knapperne: Som klipper det markerede ud og placerer det i Udklipsholderen. Som placerer indholdet af Udklipsholderen, der hvor markøren er placeret. Du kan flytte tekst indenfor det samme dokument eller fra et dokument til et andet, hvis du arbejder med flere dokumentvinduer. Proceduren er den samme, og du kan vha. menuen Vindue skifte fra et dokumentvindue til et andet.

58 Side 58 Word XP Niv. 1 Kopiere og indsætte tekst Er der dele af en tekst, du gerne vil genbruge, kan du benytte dig af kopieringsfunktionen i Word. Ligesom når du flytter tekst, benytter du dig af udklipsholderen, når du skal kopiere. Når du kopierer en tekst, bliver originalen stående på skærmen mens en kopi af den bliver lagt i udklipsholderen. Det er så denne kopi, du kan placere et andet sted i teksten. Brug af Kopier Du kan som altid både anvende funktionen via en menu eller værktøjslinjen. Kopier og Indsæt vha menuen Rediger Vil du kopiere vha. menusystemet, gøres det vha. menuen Redigér: Markér den tekst, du ønsker at kopiere. Åbn menuen Rediger. Aktiver funktionen Kopier. Kopien er nu placeret i udklipsholderen. Placér markøren dér, hvor kopien skal indsættes. Åbn menuen Rediger. Aktivér Sæt ind. Din tekst vil nu være kopieret! Kopier og Indsæt vha. Værktøjslinjen Er du glad for at bruge musen, kan du benytte knapperne: Som klipper det markerede ud og placerer det i Udklipsholderen. Som placerer indholdet af Udklipsholderen, der hvor markøren er placeret. Du kan kopiere tekst indenfor det samme dokument eller fra et dokument til et andet, hvis du arbejder med flere dokumentvinduer. Proceduren er den samme, og du kan vha. menuen Vindue skifte fra et dokumentvindue til et andet.

59 Word XP Niv. 1 Side 59 Stave- og grammatikkontrol Når du har skrevet en tekst, er det en god idé at kontrollere den for vha. Words stave- og grammatikkontrol inden den udskrives. Du skal dog være opmærksom på, at selv om stavekontrollen er en særdeles nyttig funktion, har den alligevel visse svagheder: Er du i en tekst kommet til at skrive en klov mand, i stedet for en klog mand, vil stavekontrollen ikke opfatte dette som en fejl. Det skyldes, at ordet klov eksisterer og er korrekt stavet. Stavekontrollen kan ikke gennemskue, at sætningen rent sprogligt er forkert. En anden ting du skal være opmærksom på er, at stavekontrollen ikke indeholder alle ord. Derfor vil den nogle gange også stoppe ved ord, der er korrekt stavet. Det er så op til dig at tilføje disse ord i stavekontrollen til senere brug. Brug af stavekontrol Stavekontrollen fungerer på denne måde: Åbn menuen Funktioner. Aktivér funktionen Stave- og grammatikkontrol. Herefter vil stave- og grammatikkontrollen starte, og du vil se denne dialogboks, som bla. indeholder disse muligheder: Ignorer her Bruges, hvis stavekontrollen stopper ved et ord, der er korrekt stavet - men ikke skal tilføjes i ordbogen. (Det kunne f. eks være et sted- eller personnavn) Ignorer alle Hvis stavekontrollen er standset ved et korrekt stavet ord, som forekommer flere gange i dokumentet, kan man med fordel vælge Ignorér alle. Dette betyder, at stavekontrollen (under den igangværende stavekontrol) vil ignorere ordet alle de gange, det forekommer i dokumentet.

60 Side 60 Word XP Niv. 1 Føj til ordbog Denne funktion tilføjer ordet i ordbogen. Vær forsigtig, når du benytter denne funktion, så du ikke kommer til at tilføje et forkert stavet ord i ordbogen. Erstat Når stavekontrollen stopper ved ord, der ikke er stavet korrekt, kan du vha. denne funktion erstatte fejlen ved at vælge et af de ord, Word foreslår. Erstat alle Denne funktion erstatter den forkerte stavemåde med det ord, du vælger alle de steder, fejlen forekommer i dokumentet. Autokorrektur Tilføjer stavfejl og rettelse til funktionen Autokorrektur, således at fejlen fremover rettes automatisk, hvis den skrives igen. Sprog Word råder over ordbøger til flere sprog. Vha af denne rulleliste vælger du det sprog, stavekontrollen skal foretages ud fra. Knappen Indstillinger Denne knap giver dig adgang til en dialogboks, hvor du kan foretage en række generelle indstillinger omkring stavekontrollen. Knappen Fortryd Denne knap fortryder den seneste handling udført med Stave- og grammatikkontrollen. Kontroller grammatik Er dette felt afkrydset kontrolleres dokumentet også for grammatiske fejl. I ovenstående eksempel foreslår Word, at der er mellemrum efter % -tegnet i teksten.

61 Word XP Niv. 1 Side 61 Løbende stave- og grammatikkontrol Word kan løbende udføre stave- og grammatikkontrol på de tekster, du indtaster. Det vi i praksis betyde, at der sættes en rød streg under alle ord, Word ikke har i sin ordbog samt en grøn streg under de sætninger, der fraviger det grammatiske regelsæt. Funktionen kan slås til eller fra på denne måde: Start stavekontrollen. Aktivér knappen Indstillinger. Sæt eller fjern markeringer i felterne Løbende stavekontrol og Løbende grammatikkontrol.

62 Side 62 Word XP Niv. 1 Orddeling Når du arbejder med dine dokumenter, er det en god idé at benytte orddelingsfunktionen i Word. Det betyder, at Word deler et ord frem for at flytte det ned på næste linje. Derved får din tekst et mere ensartet og professionelt layout. Det vil især være en fordel når du arbejder med de forskellige justeringsformer. Du kan arbejde med 2 forskellige orddelingsformer: Automatisk orddeling og Manuel orddeling. Automatisk orddeling Anvendes den automatiske orddeling betydet det at Word løbende deler dine ord, mens du skriver teksten. Hvis du senere redigerer i teksten, vil Word orddele dokumentet igen. Åbn menuen Funktioner. Aktivér Sprog. Vælg Orddeling. Du får denne dialogboks frem på skærmen: Markér afkrydsningsfeltet Automatisk orddeling. I feltet Delezone angives, hvor stor afstanden skal være mellem slutningen af det sidste ord i en linje og højre margen (jo mindre delezone du angiver, jo oftere deler Word ordene i teksten). I feltet Største antal gentagne bindestreger, kan du angive hvor mange linjer i træk, der må deles og dermed slutte med en bindestreg. Afslut med OK. Manuel orddeling Med manuel orddeling bestemmer du selv, hvor delestregerne skal sættes, når ordene skal deles i dokumentet: Åbn menuen Funktioner. Aktivér Sprog. Vælg orddeling. Dialogboksen Orddeling kommer frem på skærmen. Aktivér knappen Manuelt.

63 Word XP Niv. 1 Side 63 Når Word derefter finder et ord, der skal deles, får du dette skærmbillede: Word har allerede lavet en del forslag til, hvor ordet kan deles. Den deling, Word foreslår, er markeret vha. en fed blinkende markør. Accepterer du Words forslag til orddeling skal du blot aktivere Ja. Ønsker du derimod ordet delt et andet sted, skal du vha. piltasterne, flytte markøren til den ønskede placering og derefter aktivere Ja. Bløde bindestreger Bløde bindestreger bruges til at styre, hvor et ord skal deles, hvis det bliver nødvendigt. Du kan fx sikre dig at ordet bindestreg deles som binde-streg og ikke som bin-destreg. Bløde bindestreger indsættes ved at placere markøren der, hvor du ønsker ordet delt og derefter holde Ctrl-tasten nede, mens du taster bindestregen Hårde bindestreger Hårde bindestreger bruges til at forhindre, at tekst, hvori der indgår bindestreger som fx datoen , ikke deles uhensigtsmæssigt, hvis den pludselig står i slutningen af en linje.word vil så i stedet flytte teksten ned på næste linje. Hårde bindestreger indsættes ved at placere markøren det relevante sted, og derefter holde Ctrl- og Skift-tasterne nede, mens du taster bindestregen

64 Side 64 Word XP Niv. 1 Søg og Erstat Med funktionerne Søg og Erstat kan du hurtigt finde og/eller erstatte bestemte ord eller tekstforekomster i dokumentet. Det kunne fx være, at du efter at have skrevet 50 sider opdagede, at du konsekvent havde stavet ordet gjor(d)t med d. Sådan en smutter retter Word i løbet af ingen tid vha. Erstat: Søg Skal du finde en bestemt tekst eller formulering i et langt dokument, kan du have stor nytte af søgefunktionen. Åbn menuen Rediger. Aktivér Søg. Du får denne dialogboks frem: Skriv det, der skal findes (ord, tegn, osv.) i dialogfeltet Søg efter: Vælg Find næste. Word søger nu i dokumentet og markerer den første forekomst, der findes. Vil du søge videre, klikker du igen på Find næste. Ønsker du derefter ikke at fortsætte søgningen, klikker du på knappen Annuller. Erstat Skal du foretage ændringer eller rettelser i et dokument, kan funktionen Erstat være til stor nytte. Åbn menuen Rediger. Aktivér Erstat. Dialogboksen Erstat kommer frem på skærmen:

65 Word XP Niv. 1 Side 65 Skriv det, der skal findes (ord, tegn, osv.) i dialogfeltet Søg efter. I feltet Erstat med skriver du det ord, der skal erstattes med. Aktivér Find næste. Når ordet er fundet, aktiveres knappen Erstat (Erstatter næste forekomst af ordet) eller Erstat alle (Erstatter samtlige forekomster af ordet). Når Word er færdig med at erstatte, vil du få oplyst, hvor mange erstatninger, der blev foretaget i dokumentet. Flere muligheder Både Søg og Erstat indeholder muligheder for mere avancerede søge- og erstattefunktioner. Både dialogboksen til Søg og Erstat indeholder en knap ved navn Flere. Aktiverer du denne knap, udvides dialogboksen, så den ser således ud: Her kan du udbygge dine søgekriterier, ligesom du vha. knapperne Formater og Speciel kan søge efter særlige formateringer og specielle tegn i dokumentet

66 Side 66 Word XP Niv. 1 Tabeller En tabel er en nyttig funktion, som kan anvendes i mange forskellige sammenhænge når du arbejder i Word. Du kan fx lave timeplaner og skemaer, eller bruge tabellen, når du vil adskille to ord, som skal stå henholdsvis venstre og højrestillet. En tabel består af rækker og kolonner. Det sted en række og en kolonne skærer hinanden, kaldes en celle. Dette er en række Dette er en celle Dette er en kolonne Oprette en tabel Når du skal oprette en tabel, kan det gøres vha dialogboksen Indsæt tabel eller knappen af samme navn på værktøjslinjen. Dialogboksen Indsæt tabel Vil du benytte denne metode er fremgangsmåden denne: Placér markøren der, hvor tabellen skal oprettes. Åbn menuen Tabel. Aktivér Indsæt. Vælg Tabel. Du får denne dialogboks frem på skærmen: Angiv det antal rækker og kolonner, du vil have. Aktivér OK.

67 Word XP Niv. 1 Side 67 Knappen Indsæt tabel Vil bruge musen og din værktøjslinje er metoden denne: Klik på knappen Indsæt tabel. Du får da dette billede frem: Vælg hvor mange kolonner og rækker, der skal indsættes ved at klikke i en celle. Arbejde i en tabel Når tabellen er oprette, kan du skrive i cellerne, ganske som du plejer i et almindeligt dokument. Du kan foretage de samme indstillinger mht. til skrifttype/- størrelse, fed, kursiv, understreg og tekstjustering på nøjagtig samme måde, som du plejer. Det er ligeledes muligt at markere din tekst vha. metoder, du normalt anvender både med musen og tastaturet. Vil du bevæge dig fra rundt i tabellen, kan det gøres ved at klikke med musen eller ved at benytte piltasterne. Trykker du på Tabulatortasten, springer markøren fra celle til celle. Vær dog opmærksom på, at der indsættes en ekstra række, hvis markøren befinder sig i tabellens sidste celle, når der trykkes på tabulatortasten. Tilføje rækker og kolonner Når du har oprettet en tabel, kan du sagtens tilføje flere kolonner og rækker. Fremgangsmåden er denne: Placér markøren det sted, hvor du vil tilføje noget i tabellen. Åbn menuen Tabel. Aktivér Indsæt.

68 Side 68 Word XP Niv. 1 Du får så dette billede frem: Aktivér så den ønskede Indsat-kommando. Hvis du hurtigt vil tilføje en række i slutningen af tabellen, skal du klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på Tabulatortasten. Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den sidste kolonne i en tabel, skal du klikke lige uden for kolonnen længst til højre. Peg på Indsæt i menuen Tabel, og klik derefter på Kolonner til højre. Slette rækker og kolonner Skal du slette en række eller en kolonne, gøres det således: Marker den række eller kolonne, du vil slette. Åbn menuen Tabel. Aktivér funktionen Slet. Du få denne menu frem på skærmen: Aktiver den relevante kommando. Kolonnebredde Som standard er alle kolonner lige brede, når tabellen oprettes. Vil du ændre kolonnebredden gøres det således: Placér markøren i en celle i den kolonne, du vil ændre bredden på. Åbn menuen Tabel. Aktivér funktionen Egenskaber for tabel. Vælg fanebladet Kolonne.

69 Word XP Niv. 1 Side 69 Angiv de ønskede mål for kolonnen. Afslut med OK. På denne måde kan du meget præcist angive, hvor bred din kolonne skal være. Du kan hurtigt ændre kolonnebredden vha. musen. Peg på kolonnekanten indtil markøren bliver til en dobbeltpil. Træk derefter i kanten, indtil kolonnen har den ønskede bredde. Tilpasse kolonner Du har også mulighed for at tilpasse kolonnerne i forhold til den tekst, de skal indeholde. Placér markøren i den relevante kolonne (er der tale om flere kolonner, markeres disse). Åbn menuen Tabel. Aktivér Tilpas automatisk. Vælg den tilpasningsmulighed, du ønsker at benytte. Rækkehøjde Som standard er rækkehøjden i din tabel sat til at tilpasse sig efter indholdet. Det betyder, at højden på dine rækker ændres i takt med, at du indtaster data i cellerne. Jo mere tekst eller tvungne linjeskift, jo højere bliver rækken. Vil du ændre rækkehøjden, gøres det således: Placér markøren i en celle i den række, du vil ændre højden på.

70 Side 70 Word XP Niv. 1 Åbn menuen Tabel. Aktivér funktionen Egenskaber for tabel. Vælg fanebladet Række. Angiv de ønskede mål for rækken. Afslut vha. OK. Du kan hurtigt ændre rækkehøjden vha. musen.peg på rækkekanten indtil markøren bliver til en dobbeltpil. Træk derefter i kanten, indtil rækken har den ønskede højde. Flette celler Det er muligt at flette (samle) to eller flere celler til én celle: Marker de celler, der skal samles. Åbn menuen Tabel. Aktivér Flet celler. Opdele celler En celle kan yderligere opdeles i kolonner eller række: Placér markøren i den celle, der skal deles. Åbn menuen Tabel. Aktivér Opdel celler. Du vil nu få denne dialogboks frem på skærmen:

71 Word XP Niv. 1 Side 71 Foretag dine indstillinger. Afslut med OK. Dialogboksen Egenskaber for tabel Når du arbejder med tabeller, vil du ofte foretage dine indstillinger vha. dialogboksen Egenskaber for tabel. Du kommer frem til dialogboksen på denne måde: Placér markøren det relevante sted i tabellen. Åbn menuen Tabel. Aktivér Egenskaber for tabel. Fanebladet Tabel Dette faneblad indeholder en række indstillinger for selve tabellen: Størrelse Som standard vil tabellens bredde passe med de margener, du har sat i dokumenter. Markerer du feltet ved Foretrukken bredde, kan du angive hvor bred tabellen skal være. Målene kan angive i centimeter eller procent. Justering Her kan du angive tabellens placering på siden den kan være venstrestillet, højrestillet, centreret eller indrykket et bestemt antal centimeter fra venstre. Tekstombrydning Med denne funktion angiver du, hvordan dokumentets øvrige tekst skal ombrydes (placeres) i forhold til tabellen. Vælger du ombrydningen Omkring, kan du vha. knappen Placering yderligere specificere tekstens placering omkring tabellen.

72 Side 72 Word XP Niv. 1 Kanter og skygger Vha. denne knap får du adgang til dialogboksen Rammer og skygger, hvor du kan ændre rammer, farver, skygger og mønstre for tabellen. Indstillinger Vha. denne knap får du adgang til en dialogboks, hvor du kan foretage en række indstillinger vedr. margenerne i cellerne m.m. Fanebladet Række Dette faneblad findes beskrevet under afsnittet om Rækkehøjde. Fanebladet Kolonne Dette faneblad findes beskrevet under afsnittet om Kolonnebredde. Fanebladet Celle Fanebladet Celle indeholder indstillinger for den enkelte celle: Størrelse Markerer du feltet ved foretrukken bredde, kan du angive hvor bred cellen skal være. Målene kan angive i centimeter eller procent. Lodret justering Vha. denne funktion kan du angive tekstens placering i cellen. Knappen Indstillinger Denne knap giver dig adgang til en dialogboks, hvor du kan indstille cellemargener og tekstombrydning.

73 Word XP Niv. 1 Side 73 Kanter og skygger Du kan sagtens ændre på kanterne og cellefyldet i din tabel. Det gøres på denne måde: Placér markøren i den celle, du vil ændre udseendet på. (Vil du ændre flere celler, markeres de blot på vanlig vis). Åbn menuen Formater. Vælg Kanter og skygge. Du kommer så frem til dialogboksen Kanter og Skygger. Vælg fanebladet Kanter. Vælg den kantindstilling (yderst til venstre i dialogboksen, du ønsker at arbejde med). Foretag de relevante indstillinger med hensyn til type, farve, og bredde. Kontroller ved rullelisten Anvend på, at dine indstillinger anvendes det korrekte sted. Afslut vha. OK. Dialogboksen Kanter og skygger Dialogboksen indeholder disse muligheder: Indstillinger Her kan du vælge hvilken type kant (ramme) der skal indsættes omkring cellen eller det markerede område. Det er vigtigt, at du vælger en af disse muligheder ellers vil du ikke kunne se dine kanter i dokumentet. Type Gør det muligt at ændre stregtype. Farve Med denne funktion vælger du farve til streger og kanter. Bredde Her kan stregens punktstørrelse indstilles.

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Autokorrektur... 4 Billede... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Fodnoter... 8 Fortryd... 9 Gem...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM

DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM Med opgraderingen til Acadre 18 er der sket ændringer i visningen af dagsordenskabelonens overskrifter og redigeringsmuligheder i teksten. En væsentlig redigeringsændring er,

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere