ASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4"

Transkript

1 ASPECT4 fit for business Release 4 Økonomistyring EG

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Økonomistyring Apps til ASPECT4 Økonomistyring App: Driftsforespørgsel (1M01) App: Kundeforespørgsel (2M01) App: Leverandørforespørgsel (3M01) App: Godkendelse af kreditorfaktura til betaling (3M04) Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring Finansforespørgsler Gebyr på debitorkontoudtog Opsplitning af debitor- og kreditoradresser i enkeltfelter Kreditorbetalinger via Handelsbanken Posteringslister til Excel Udskriv stregkode ved udligning Ændringer ved interface fra MultiArkiv Betalingsadvis ved betaling via Nordea Corporate Netbank SEPA Credit Transfers (SCT) - eller SEPA-betaling Begrænsning på ændring af dimensioner på debitor- og kreditorposter Databaseændringer til ASPECT4 Økonomistyring release Afinstallation af applikationer Installation og konvertering... 31

3

4 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Økonomistyring Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 flytter en række funktioner og muligheder ud på mobile enheder. Mobilitet og professionelle mobile apps til smartphones og tablets er det helt afgørende tema for release 4. Egentlig ikke fordi mobilitet i sig selv er formålet, men fordi tiden og teknologien gør os i stand til at bygge videre på de tre strategiske temaer, som allerede blev lanceret til release 1: Ease-of-use Ease-of-integration Ease-of-collaboration. Adgang til målrettede mobile apps giver brugeren nye muligheder for at optimere ERP-anvendelsen til forretningsprocesser. ASPECT4-apps er tænkt ind i forskellige brugssituationer, hvor eksempler på sloganer er: "Make the most of the moment" dækkende over apps, som er tænkt til brugssituationer, hvor brugeren ikke er i nærheden af sin desktop-pc, men har brug for at løse mindre, kortvarige opgaver. "Extended user range" karakteriserende apps, som retter sig mod brugere, der sædvanligvis ikke arbejder inden for det pågældende område, men hvor den enkelhed og afgrænsethed, som er indbygget i appen, appellerer til "selvbetjening", fx for eksterne brugere. "All in one", som dækker apps, der er tænkt direkte til en mobil medarbejder med hovedparten af sine funktioner på farten, fx en udekørende sælger. Med release 4's massive fokusering på mobile ERP-apps følger også udviklingsplatformen CrossPad, der er 100 % rettet mod ERP-mobilitet og også er en platform for nye kundesamarbejder, hvor EG og kunde i fællesskab designer og udvikler yderligere mobile apps. Endelig er et helt nyt og meget spændende område "Activity Streams", som sætter nye standarder for, hvordan en organisation rundt om ASPECT4 kan dele nyheder baseret på såvel auto-opslag og manuelle opslag på såkaldte nyhedsvægge

5 2 Apps til ASPECT4 Økonomistyring 2.1 App: Driftsforespørgsel (1M01) App til driftsforespørgsel udviklet til ipad. Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til forespørgsel på driftskonti. Der kan eksempelvis forespørges på en resultatopgørelse, et afdelingsregnskab eller et produktregnskab. Appen viser månedens resultat og årets resultat sammenholdt med aktuelt budget. Det er muligt at skifte til en anden periode. Der kan laves individuel opsætning pr. funktion eller bruger, så appen giver mulighed for visning af en driftsforespørgsel ud fra et individuelt setup. Man kan også begrænse den enkelte brugers adgang, så brugeren eksempelvis kun kan spørge på enkelte konti, afdelinger eller produktgrupper. For afdelingsregnskab, produktregnskab eller lignende er det muligt at udspecificere summerne i to forskellige retninger: På undergrupper (afdeling på underafdeling, produktgrupper på underproduktgruppe eller produkt etc.) På underliggende kontosummer eller konti. For resultatopgørelse er der mulighed for at udspecificere summerne: På underliggende kontosummer eller konti. Det er muligt at vise resultatet grafisk. Appen benytter en eller flere finanssummodeller, der bygges ud fra det/de kontoniveau(er), der ønskes forespurgt på. Det vil typisk være en opgave, som løses af en EG-konsulent. Det er muligt at benytte op til 10 finanssummodeller ved forespørgslen, således at tal på et lavt kontoniveau kan pakkes ud, eventuelt helt ned på niveauet for den postbærende konto. Før appen tages i brug, skal den ønskede forespørgsel defineres, og finanssummodeller bygges efter behov. Der skal generelt eller for den enkelte bruger tages stilling til, hvilke konti og hvilke dimensioner der må indgå i forespørgslen. I parametrene til appen skal der tages stilling til: Fra-procentsats for 'gult lys' Fra-procentsats for 'grønt lys' Budgetversion Estimatversion For den enkelt funktionsgruppe/bruger af appen, skal der tages stilling til, hvilke summodeller der indgår i forespørgslen

6 Her en forespørgsel på en resultatopgørelse: Mulighed for at pakke summerne ud til et mere detaljeret sumniveau eller til posteringskontoniveau på den enkelte sumkonto eller på hele regnskabet. Mulighed for grafisk visning på den enkelte sumkonto eller på hele regnskabet. Mulighed for at skifte periode. Her en visning af driftsresultat pakket ud på en enkelte sumkonto: - 3 -

7 Her en grafisk visning af resultatopgørelsen på en enkelte sumkonto: Her en forespørgsel på et afdelingsregnskab: Mulighed for at pakke afdelingssummerne ud til et mere detaljeret sumniveau eller til afdelingsniveau på den enkelte afdeling eller på alle afdelinger. Mulighed for grafisk visning på den enkelte afdeling eller på hele afdelingsregnskabet. Mulighed for udpakning af afdelingsregnskabet på konti. Mulighed for at skifte periode

8 Her en visning af afdelingsregnskabet pakket ud på konti: Her en grafisk visning af afdelingsregnskabet for en enkelt afdeling: - 5 -

9 2.2 App: Kundeforespørgsel (2M01) App til forespørgsel på kunde udviklet til ipad og smartphone. Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til forespørgsel på kunder. Appen giver et hurtigt overblik over den enkelte kunde og kan benyttes af enhver, der skal have hurtig adgang til information om en given kunde. Appen kan eksempelvis benyttes af en sælger på vej på kundebesøg. Visning af kundens saldo Mulighed for visning af åbne poster Mulighed for visning af den enkelte postering Visning af forfalden saldo Mulighed for visning af forfaldne poster Mulighed for visning af den enkelte postering Visning af omsætning for de seneste 12 måneder Mulighed for at se omsætningen pr. måned Visning af samhandelsbetingelser Visning af rykkerstatus Visning af kontaktinformation Mulighed for at sende Mulighed for at sende sms Mulighed for at vise webside Mulighed for visning/vedligeholdelse/oprettelse af tekster Mulighed for visning af rutevejledning til kunden. Før appen tages i brug, skal der tages stilling til: Primært og sekundært søgekriterium (der kan vælges land, distrikt, sælger eller kundegruppe) Alternativt kun søgning på kunder for en enkelt sælger Om inaktive kunder skal udelades Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen Recordtype til visning af Recordtype til visning af internetadresse. Ved opstart af forespørgslen listes kunder ud fra valgt søgekriterium

10 Her en forespørgsel på kunder sorteret på sælger: Valg af kunde: Mulighed for at søge efter sælger i søgefeltet Mulighed for at skifte søgekriterium Mulighed for at vælge kunder for en given sælger. Mulighed for at se åbne poster Mulighed for at se forfaldne poster Mulighed for at se omsætningen for de seneste 12 måneder - 7 -

11 Visning af åbne poster: Mulighed for at sende til kunden Mulighed for at sende sms til kunden Mulighed for at vise webside Mulighed for at vise/vedligeholde tekster Mulighed for at få vist en ruteplan til kunden. Visning af specifik postering: Mulighed for visning af den enkelte postering

12 Visning af omsætning for de seneste 12 måneder: Afsendelse af til kunden: - 9 -

13 Afsendelse af sms til kunden: Visning af webside:

14 Visning af tekster: Mulighed for at vedligeholde en eksisterende tekst Mulighed for at oprette en ny tekst. Oprettelse af tekst:

15 Visning af rutevejledning til kunde: 2.3 App: Leverandørforespørgsel (3M01) App til forespørgsel på leverandører udviklet til ipad og smartphone. Som en del af udvikling af apps til ASPECT4, er der udviklet en app til forespørgsel på leverandører. Appen giver et hurtigt overblik over den enkelte leverandør og kan benyttes af enhver, der skal have hurtig adgang til information om en given leverandør. Appen kan eksempelvis benyttes af en indkøber før et møde med en leverandør. Visning af leverandørens saldo Mulighed for visning af åbne poster Mulighed for visning af den enkelte postering Visning af eventuel forfalden saldo Mulighed for visning af forfaldne poster Mulighed for visning af den enkelte postering Visning af køb de seneste 12 måneder Mulighed for at se omsætningen pr. måned Visning af samhandelsbetingelser Ved brug af ASPECT4 Transport vises rykkeroplysning for samhandelspartner Visning af kontaktinformation Mulighed for at sende Mulighed for at sende sms Mulighed for at vise webside Mulighed for visning/vedligeholdelse/oprettelse af tekster Mulighed for visning af rutevejledning til leverandøren

16 Før appen tages i brug, skal der tages stilling til: Primært og sekundært søgekriterium (der kan vælges land, distrikt, indkøber, leverandørgruppe) Alternativt kun søgning på leverandører for en enkelt indkøber Om inaktive leverandører skal udelades Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen Recordtype til visning af Recordtype til visning af internetadresse. Ved opstart af forespørgslen gives der mulighed for at liste leverandører ud fra valgt søgekriterium. Her en forespørgsel på leverandører sorteret på indkøber: Mulighed for at søge efter indkøber i søgefeltet Mulighed for at skifte søgekriterium Mulighed for at vælge leverandører for en given indkøber

17 Valg af leverandør: Mulighed for at se åbne poster Mulighed for at se forfaldne poster Mulighed for at se omsætningen for de seneste 12 måneder Mulighed for at sende til leverandøren Mulighed for at sende sms til leverandøren Mulighed for at vise webside Mulighed for at vise/vedligeholde tekster Mulighed for at få vist en ruteplan til leverandøren

18 Visning af åbne poster: Visning af specifik postering: Mulighed for visning af den enkelte postering

19 Visning af omsætning for de seneste 12 måneder: Afsendelse af til leverandøren:

20 Afsendelse af sms til leverandøren: Visning af webside:

21 Visning af tekster: Mulighed for at vedligeholde en eksisterende tekst Mulighed for at oprette en ny tekst. Oprettelse af tekst:

22 Visning af rutevejledning til leverandør: 2.4 App: Godkendelse af kreditorfaktura til betaling (3M04) App til godkendelse af kreditorfaktura udviklet til ipad og mobil. Som en del af udviklingen af apps til ASPECT4 er der udviklet en app til godkendelse af kreditorfaktura til betaling. Appen lister de ikke-godkendte kreditorfakturaer, der er tilknyttet aktuel bruger. Fakturaerne vises sorteret på kreditornummer og bilagsnummer. Der er mulighed for at søge efter en specifik faktura. For den enkelte faktura er der mulighed for følgende: Valg af kreditorfakturapost. Ved valg af fakturapost vises en specifikation af fakturaposten. Der er mulighed for følgende: Godkendelse til betaling Flytning til anden godkender Visning af udkonteringsposter. Før appen kan tages i brug, skal der tages stilling til: Alternative godkendere Hvilke navne- og adresselinjer der skal vises i appen

23 Her et eksempel på godkendelse af kreditorfaktura til betaling: Mulighed for at søge efter fakturaen i søgefeltet Mulighed for at vælge faktura til godkendelse. Faktura til godkendelse: Mulighed for at flytte til anden godkender Visning af kontering for bilaget Mulighed for at godkende fakturaen til betaling

24 Flytning af faktura til anden godkender: Visning af bilagets kontering:

25 3 Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring 3.1 Finansforespørgsler 137x-serien er en serie af finansrapporter, der er variabelt opsat ud fra samme skabelon. Der er udarbejdet en række forespørgselsapplikationer til ASPECT4 Økonomistyring. Desuden er det muligt at oprette individuelle forespørgsler, afhængig af aktuelt behov. Der findes følgende forespørgsler til ASPECT4 Økonomistyring: Rekvisitionen til finansforespørgsel (137x-serien) er i ASPECT4 Økonomistyring release 4 blevet gjort mere strømlinet og overskuelig at arbejde med. Der er med ASPECT4 Økonomistyring release 4 dannet 2 nye forespørgsler: Det er muligt at begrænse den enkelte brugers adgang til visse konti. Afgrænsningen sker på applikations- /bruger-/dimensionsniveau i generelt register afsnit 1525 'Kontointerval pr. dimension ved kontosummer'. Eksempel på 'Spørge art/afdeling' (1378): Applikationen giver mulighed for forespørgsel på resultat opdelt på art/afdeling. På første billede angives periodeafgrænsning. Periodeangivelsen kan være MMYY eller YYMM, hvor MM repræsenterer perioden, og YY repræsenterer året. Man kan af de foreslåede perioder se, hvilket datoformat der skal benyttes. Det samlede eksempel med rapportering for april 2013 og rapportering fra januar til og med april vil se ud som følger:

26 Applikationen foreslår, at indeværende måned er den seneste måned, der er månedsafsluttet, men man kan frit vælge hvad "indeværende periode" skal være. De øvrige periodeangivelser retter automatisk ind efter den indtastede periode. Hvis man vil se de øvrige periodeangivelser, før man kører applikationen, kan man klikke på ikonet "Genvis datoer" (genvej: F5). På billedet skal kontointerval, afdelingsinterval samt budgetversion angives. Valg af artskonti Der angives de fra- og til-artskontonumre, for hvilke der skal rapporteres. Kontonumre kan søges med Liste. Valg af afdeling Der angives de fra- og til- afdelinger (dimension 1), for hvilke der skal rapporteres. Kontonumre kan søges med Liste. Budgetversion Her angives den budgetversion, der skal bruges til rapportering. En standardværdi kan anføres i applikationsparametrene og vil i givet fald blive foreslået. Budgetversion kan søges med Liste. Efterfølgende vises resultatet pr. konto: 3.2 Gebyr på debitorkontoudtog I applikation 2433 er det blevet muligt at tilskrive et gebyr ved 'Udskrift debitor kontoudtog arkiv' (2433). Gebyret tilskrives kun, hvis kontoudtoget printes, og altså ikke hvis kontoudtoget mailes eller faxes. Under afvikling af kontoudtoget bliver der dannet en gebyrpostering til bogføring via interfacet til ASPECT4 Økonomistyring. Gebyret udskrives på kontoudtoget. Der skal foretages et opsæt i ASPECT4 Økonomistyring for at benytte gebyret på kontoudtoget

27 Der skal tages stilling til, om kontoudtogsgebyret ønskes anvendt i applikationsparameteren til 'Udskrift debitor kontoudtog arkiv' (2433): Hvis faciliteten ønskes anvendt, skal der tages stilling til, hvor stort gebyret skal være og kontering af gebyret. Gebyrets størrelse kan være forskelligt for forskellige kundegrupper og kan endda specificeres ned på kundenummerniveau. Opsæt af gebyrbeløb og kontering sker i generelt register afsnit 2419 'Prisliste for kontoudtogsgebyr' pr. kunde/kundegruppe: Faciliteten er et tilkøbsprodukt og kræver licensnøgle. 3.3 Opsplitning af debitor- og kreditoradresser i enkeltfelter I ASPECT4 Økonomistyring release 4 bliver debitor- og kreditoradresse splittet op til OIO-adressefelter. Debitors/kreditors landekode er styrende for, hvorledes denne adresseopsplitning foretages. Det kræves derfor, at ISO-landekode (EU) i generelt register afsnit 2140 'Land' er sat op. I 'Vedligehold debitorstamdata' (2111) og i 'Vedligehold kreditorstamdata' (3111) er det muligt at se OIOadressen via Stepping Stone. For yderligere information henvises til releasepræsentationen for ASPECT4 Foundation release Kreditorbetalinger via Handelsbanken Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at danne kreditorbetalinger til afvikling via Handelsbanken. Kreditorbetalinger til Handelsbanken afvikles som øvrige kreditorbetalinger i ASPECT4 via applikationerne 'Dan betalingsforslag' (3420) og 'Automatiske betalinger' (3220). Som grundlag for at udføre en automatisk betaling i systemet er den enkelte kreditor oprettet med en betalingsformskode, der fortæller, hvordan betalingen skal foretages. For eksempel om en betaling er lokal eller Cross Border. Herudover er den enkelte kreditor påført en række informationer til styringen af betalingen, eksempelvis et IBAN-nummer

28 Ved afvikling af automatiske kreditorbetalinger giver ASPECT4 Økonomistyring mulighed for at danne betalingstransaktioner til Handelsbanken. Disse transaktioner kan herefter overføres via ASPECT4 Business Connector og importeres til Handelsbanken. Der er mulighed for lokale betalinger og Cross Border Payments for følgende lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Holland, Kina, Estland, Frankrig, Hong Kong Litauen, Luxembourg, Polen, Singapore og USA. SEPA-betalinger: EUR-betalinger mellem EU-lande foretages automatisk via SEPA, forudsat at betalingen indeholder en SWIFT-adresse/BIC-kode og et IBAN-modtagerkontonummer, samt at modtagerbank er SEPA-klar. Håndtering af kreditnotaer: Ved udtræk af poster til betaling er det muligt at lade ASPECT4 Økonomistyring håndtere kreditnotaer. I de fleste tilfælde vil det skabe en situation, hvor en betaling blot vil blive reduceret med beløbet fra kreditnotaen. Men i visse tilfælde vil der blive dannet en negativ betaling. Eksempelvis hvis der bliver behandlet en kreditnota til en kreditor, der benytter betaling via FI-kort, hvor der dannes en betalingsrecord pr. faktura/kreditnota. Denne negative betaling vil blive afvist af Handelsbanken, da banken ikke er i stand til at håndtere den. Løsningen er et tilkøbsprodukt og kræver licensnøgle. 3.5 Posteringslister til Excel Udskriv finanskontokort til Excel-regneark Applikationerne 'Udskriv finanskontokort' (1470/1472/1474) og 'Udskriv bilagsliste' (1473) kan stadig levere en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en , hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de finansposter, der er rekvireret i applikationen. Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel at sortere, gruppere og eventuelt danne pivottabeller med summer. Eksempel: Udskriv debitorposteringsliste til Excel-regneark Applikationerne 'Udskriv debitorposteringsliste' (2470/2472) kan stadig levere en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en , hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de debitorposter, der er rekvireret i applikationen

29 Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel at sortere, gruppere og eventuelt danne pivottabeller med summer. Eksempel: Udskriv kreditorposteringsliste til Excel-regneark Applikationerne 'Udskriv kreditorposteringsliste' (3470/3472) kan stadig levere en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en , hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de kreditorposter, der er rekvireret i applikationen. Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel at sortere, gruppere og eventuelt danne pivottabeller med summer. Eksempel: Udskriv anlægsposteringsliste til Excel-regneark Applikationerne 'Udskriv anlægsposteringsliste' (4470) og 'Udskriv bevilling posteringsliste' (4475) kan stadig levere en papirudskrift, men herudover er det nu muligt, at den aktuelle bruger får tilsendt en , hvor der er vedhæftet et Excel-regneark. Regnearket indeholder oplysninger om de anlægs- eller bevillingsposter, der er rekvireret i applikationen. Det betyder, at det er hurtigt og enkelt at arbejde videre med posterne i Excel at sortere, gruppere og eventuelt danne pivottabeller med summer. Eksempel:

30 3.6 Udskriv stregkode ved udligning Udskriv stregkode i 'Registrer indbetalinger med dir. udligning' (2107) I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at få udskrevet en stregkode i forbindelse med udligning. Faciliteten kan anvendes i de situationer, hvor man sidder med et indbetalingsbilag, og man ønsker dette arkiveret sammen med en stregkode. Udskriv stregkode i 'Registrer udbetalinger med dir. udligning' (3107) I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er det muligt at få udskrevet en stregkode i forbindelse med udligning. Faciliteten kan anvendes i de situationer, hvor man sidder med et udbetalingsbilag, og man ønsker dette arkiveret sammen med en stregkode. 3.7 Ændringer ved interface fra MultiArkiv I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er foretaget et par tilføjelser i integrationen imellem ASPECT4 og MultiArkiv: På kreditorposten initieres feltet 'Faktura godkendt af'. Den numeriske valutakode udfyldes på importfilen fra MultiArkiv. Simplere og automatisk styring af TMS (ASPECT4 Transport) for miljøer, hvor der er firmaafhængige biblioteker. Automatisering af indscanning og bogføring i 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207), således at kun "fejlbilag" skal behandles. Mulighed for flere momskoder i forbindelse med forskellige momssatser ved scanning og udkontering. Øget integration mod indkøbsordrer i ASPECT4 Logistik og mod reservationssystemet i TMS. Posteringstekst på automatiske poster ved indscanning Ved bogføring af indscannede forregistreringer kan det styres, hvilken posteringstekst der skal skrives på interimsposteringen og på momsposteringen. Der er mulighed for at benytte kreditornavn eller at hente teksten via en tekstkode. Der er oprettet en ny applikationsparameter til applikationen 'Vedligehold indscannede fakturaer' (3207) til styring af posteringsteksten: Enten kreditornavn linje 1, 2, 3, 4 eller 5 Eller tekstkode til automatiske poster ved indscannede fakturaer Og tekstkode til automatiske poster ved indscannede kreditnotaer

31 3.8 Betalingsadvis ved betaling via Nordea Corporate Netbank Ved bogføring af automatiske kreditorbetalinger til betaling via Nordea Corporate Netbank er det fremover muligt at advisere betalingsmodtager om betalingen via . Behovet opstår, når betalingen til en række fakturaer samles på en enkelt betalingstransaktion til betaling via Nordea Corporate Netbank. Der kræves følgende: Opsæt i generelt register afsnit 3225 'Betalingsformer', der sikrer, at samlebetaling er tilladt. Kreditors betalingsform skal være 92 betaling via Nordea. Kreditors adresse skal være oprettet på kreditorstamdata. Det skal være muligt at udskrive/maile via DocManager. Med ASPECT4 Økonomistyring release 4 fremsendes et standard DocManager-layout til udskrift af betalingsadvis. Det er muligt at definere egne top- og bundtekster på adviseringsbrevet. Disse defineres i messagemember UTB SEPA Credit Transfers (SCT) - eller SEPA-betaling Definition SEPA: SEPA (Single Euro Payments Area) er et politisk initiativ, der har til formål at oprette en integreret europæisk betalingsinfrastruktur, hvor der gælder et fælles sæt af standarder, regler og betingelser for betalinger mellem EU-lande. Hensigten er, at eurobetalinger skal kunne foretages lige så ubesværet, hurtigt, sikkert og effektivt som på de nationale markeder i dag, så virksomheder og forbrugere kan høste fordelene ved den fælles valuta og det fælles marked inden for den Europæiske Unions grænser. Ved automatisk betaling i ASPECT4 Økonomistyring ved betaling via Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og Sydbank vil eurobetalinger imellem EU-lande blive foretaget som SEPA-betalinger, såfremt følgende krav til betalingen er opfyldt: Betalingen foretages imellem 2 EU-lande Betalingen foretages i EUR Betalingen indeholder en BIC-adresse Modtagerkontonummer er registreret som IBAN-nummer Betalingens gebyr deles Modtagerbanken er SEPA-klar

32 3.10 Begrænsning på ændring af dimensioner på debitor- og kreditorposter I ASPECT4 Økonomistyring release 4 er der givet en ekstra afgrænsning af debitor- og kreditorposter, til ændring af dimension via applikation 'Ændre dimension på valgt periode' (1233). I applikationsparameteren til applikationen skal der tages stilling til følgende: Skal dimensionerne ændres på alle debitorposter, på alle åbne debitorposter eller kun på alle åbne ikke-deludlignede debitorposter? Skal dimensionerne ændres på alle kreditorposter, på alle åbne kreditorposter eller kun på alle åbne ikke-deludlignede kreditorposter?

33 4 Databaseændringer til ASPECT4 Økonomistyring release 4 Ændrede filer i forbindelse med ASPECT4 Økonomistyring release 4: Filnavn KREREGT1 KREOCTT1 IMTABCT3 Kreditorstamregister er udvidet med et felt til 'Antal måneder for, hvornår samme fakturanummer må forekomme igen'. Benyttes ved e-faktura. Scannede fakturaer fra MultiArkiv er udvidet med en række felter. Import af interfaceposter til ASPECT4 Business Connector er udvidet med en række felter. Nye filer i forbindelse med ASPECT4 Økonomistyring release 4: Filnavn Beskrivelse Erstatter INHPSTT4 Indeholder journalheader til interfacejournal. Journalheaderne blev i tidligere releases skrevet i filen INFPSTT3. INFPSTT4 INDPSTT4 INKPSTT4 INAPSTT4 ENTIPST4 ENTIBDT4 Finansposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil INFPSTT3, der er udvidet med en lang række nye felter. Debitorposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil INDPSTT3, der er udvidet med en lang række nye felter. Kreditorposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil INKPSTT3, der er udvidet med en lang række nye felter. Anlægsposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil INAPSTT3, der er udvidet med en lang række nye felter. Entrepriseposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil ENTIPST3, der er udvidet med en lang række nye felter. Entreprisebudgetposterposter til interface til ASPECT4 Økonomistyring. Filen er en kopi af den eksisterende fil ENTIBDT3, der er udvidet med en lang række nye felter. Erstatter INFPSTT3, hvis de nye felter i INFPSTT4 ønskes taget i anvendelse. Erstatter INDPSTT3, hvis de nye felter i INDPSTT4 ønskes taget i anvendelse. Erstatter INKPSTT3, hvis de nye felter i INKPSTT4 ønskes taget i anvendelse. Erstatter INAPSTT3, hvis de nye felter i INAPSTT4 ønskes taget i anvendelse. Erstatter ENTIPST3, hvis de nye felter i ENTIPST4 ønskes taget i anvendelse Erstatter ENTIBDT3, hvis de nye felter i ENTIBDT4 ønskes taget i anvendelse Vær opmærksom på, at eventuelle egne byggede QM forespørgsler, der benytter de ovennævnte filer, skal ændres til at benytte de nye filer for at fungere fremover. Det er et krav, at ved konvertering til ASPECT4 Økonomistyring release 4 skal interfacet til ASPECT4 Økonomistyring være tømt

34 5 Afinstallation af applikationer I denne release afinstalleres følgende applikationer: Spørge finanskontosummer (1370) Statusspørge i valuta (1375). 6 Installation og konvertering ASPECT4 Økonomistyring release 4 kræver ASPECT4 AKS release 4. For yderligere information henvises til beskrivelsen vedrørende ASPECT4 AKS release 4. Når du får leveret ASPECT4 Økonomistyring release 4, medfølger der et dokument, som indeholder en beskrivelse af indholdet af de enkelte elementer, men vigtigst af alt en beskrivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres før installationen, og de aktiviteter, der skal gennemføres efter installationen. Beskrivelsen kan downloades fra EG's hjemmeside: Det er meget vigtigt, at du gennemfører disse aktiviteter i den beskrevne rækkefølge, men du er selvfølgelig også meget velkommen til at overdrage opgaven til din konsulent for ASPECT4 Økonomistyring

35 ASPECT4 DAY Gense kundevideoer og find spændende materiale fra ASPECT4 DAY Gå ind på eller scan QR-koden: EG

ASPECT4 Day den 9 april 2013

ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre B 00872394 Ledeteksterne "Fra" og "Til" er byttet om Forholdet er nu rettet. 1250 Valutaoplysninger B 00870041 Kursregulering ved valutasaldo 0 1272 Programmodul,

Læs mere

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen. B 00073661 Forespørgsel på bilag via *enter Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. 1223 Registrere basisbudget B 00055557 Fejler under ASPECT4 Client Det øverste skærmbillede forsvandt

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Økonomistyring EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til ASPECT4 Økonomistyring release 5... 1 2 Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring release 5...

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret. 1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,

Læs mere

Løsning Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret.

Løsning Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret. 1159 Regelsæt for permanent omkontering B 00858923 Permanent omkontering Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret. 1191 Rapportgenerator finans B 00861716 Fejl ved registrering

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt fremad.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50 Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

ASPECT4 - fit for business

ASPECT4 - fit for business ASPECT4 - fit for business Release 3 Økonomistyring Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 ASPECT4 Client og brugerdialog... 3 Ribbon... 4 Breadcrumbs... 6 ASPECT4 Økonomistyring... 9 ASPECT4 Workflow...

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S Januar 2018 Version 1.1.4 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision 5.4 dataopbevaring

Indholdsfortegnelse. Navision 5.4 dataopbevaring Navision 5.4 dataopbevaring Indholdsfortegnelse Navision 5.4 dataopbevaring... 1 Struktur... 2 Adgang... 3 Posteringer på projektnr.... 4 Købsbilag... 5 Salgsbilag... 5 Opslag på bilagsnr.... 6 Vis debitor

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Økonomi Nyheder i release 6. v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj

Økonomi Nyheder i release 6. v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj Økonomi Nyheder i release 6 v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj Unified User Interface (UUI) ASPECT4 release 6 har med Unified User interface (UUI) fået standardiserede skærmbilleder Der

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion. OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet.

Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet. Ver. 06.18 Standard versionen af C5 integrationen leveres i en udviklingslag BUS. Integrationen benytter sig IKKE af specielle tabeller, da integrationen udelukkende benytter standard C5 tabeller. Integrationen

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

Vis hjælpelinjer som er en hjælp FGU Webinar - Salg Agenda Salgsopsætning Opsætning af E-mail, logo mm Opret debitor Forskellige afsendelsesmetoder Opret salgsfaktura Bogføring Kontrol, bogføring og massebogføring Kontrol af afsendelse

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere