LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning"

Transkript

1 Vejledning DDB DATA ApS Telefon: Side 1

2 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. Når siden vises denne vejledning og i bunden af skærmbilledet kan man hente programmet og vejledning. Hent vejledning for at se brug og tilpasning af programmet. Følg vejledningen på skærmen for installation af programmet. Bemærk! Versionsnummer på program og ovenstående vil blive opdateret løbende. Aktuel version pr er 4.00 #xx DDB DATA ApS Telefon: Side 2

3 Generelt LS-PBS er et program, som benyttes til at sende og modtage nets / PBS LeverandørService opkrævninger og indbetalinger. I programmet oprettes et kundekartotek, hvor man kan administrere kunder og tilhørende opkrævninger, der skal sendes til den enkelte kunde. Desuden er der mulighed for at se en historik over de opkrævninger, der er sendt til kunderne. Programmet giver også mulighed for at importere og eksportere oplysninger fra et eksternt økonomisystem. Dette gør at man eksempelvis kan hente data ind fra Microsoft C5. For at få specificerede indbetalinger på de enkelte kunder, skal man være tilmeldt elektronisk tilbagemelding med specificerede indbetalinger fra PBS. Priser på dette oplyses af PBS. Opdeling af program Programmet er delt op i 5 hovedgrupper, som er de enkelte faner i toppen af skærmen. (Program, Kunder, Aftaler til PBS, Opkrævninger til PBS, Filer fra PBS og Tilpasning). Desuden er der top menuen hvor de øvrige menupunkter ligger. Der henvises til disse 2 punkter i den efterfølgende vejledning. Navigation De generelle navigationsknapper ser ud som på billede nedenfor. Disse knapper går igen i hele programmet og har funktionerne som er beskrevet nedenfor. Knapperne er beskrevet nedenfor fra venstre mod højre. 1. Gå til første post 2. Gå til forrige post 3. Gå til næste post 4. Gå til sidste post 5. + Opret ny post 6. ^ Rette post 7. V Godkende post 8. X Fortryd rettelse/oprettelse 9. Genlæs kartotek fra harddisk. 10. Slet post Ved oprettelse af nye kunder trykkes først på + Opret ny post, indtast informationer og godkend med V godkende post. Ved rettelse trykkes på ^ Rette post, ret information og godkend med V godkende post. DDB DATA ApS Telefon: Side 3

4 Kundekartoteket I kundekartoteket foretages vedligeholdelse af kunder, styring af saldi, historik og log. Kundekartoteket er delt op i flere sektioner. Navn & adresse Konto Dette felt udfyldes automatisk med næste fortløbende nummer. Det kan frit ændres til f.eks. telefonnummer eller andet nummer system. Der må ikke være foranstillede nuller i kontonummeret. Navn Navnefeltet bør udfyldes, så søgning og overblik på kunderne er optimal. Adresse1 + 2 og Postnr/By Disse felter udfyldes efter behov til internt brug. DDB DATA ApS Telefon: Side 4

5 Telefon, m.v. Denne sektion udfyldes efter behov og er ikke nødvendig til PBS. Hvis der ønskes advisering til kunderne skal felterne og advisering udfyldes. Notat Denne sektion indeholder et notat, som vises på kunden og i kladden når der indtastes opkrævninger. PBS Oplysninger Denne sektion skal udfyldes i følgende aktioner: Oprettelse af nye kunde: Ved oprettelse af nye kunder hos PBS, SKAL Registrerings & Kontonr og CVR Nummer udfyldes. Disse felter skal kun udfyldes, hvis der oprettes en aftale via LS-PBS, det er ikke informationer der benyttes fremover. Kunder der oprettes via Internettet eller er eksisterende kunder, behøver ikke at udfylde disse felter. Feltet PBS Status kan udfyldes med følgende status: Passiv, fakturaer sendes IKKE. Benyttes på kunder, der ikke er aktive og ikke skal sendes til PBS. Sendes til oprettelse Når der skal oprettes nye aftaler på kunder hos PBS, så sættes PBS Status til denne værdi. Kunder der er tildelt denne værdi, vil de automatisk blive vist i fanen Aftaler til PBS, når der trykkes på knappen Dan data. Efter kunderne er sendt/opdateret i Aftaler til PBS, ændres status til Afvent status fra PBS. Afvent status fra PBS Denne status viser at kunden er sendt til oprettelse hos PBS og den ikke er godkendt endnu. Godkendelse skal ske fra kunden eller dennes pengeinstitut. Aktiv fakturaer sendes Når en aftale er godkendt og der indlæses en aftale fil fra PBS, så rettes status til Aktiv fakturaer sendes. Herefter kan der sendes opkrævninger til kunden. Dette er den eneste status, der tillader at opkrævningerne trækkes på kunderne. Hvis man har eksisterende kunder og/eller har skiftet til dette program, kan man oprette kunderne direkte med denne status. Hvis en kunde er aktiv hos PBS skal de ikke oprettes igen via LS-PBS. Sendes til sletning Hvis kunder ikke skal trækkes mere, kan man slette aftalen på ved at sætte status til Sendes til Sletning. Når der sendes aftaler, vil kunder der skal slettes blive sendt med. Status ændres herefter til Afvent status fra PBS. Når der modtages aftale filer retur vil kunder der er slettet blive ændret til Passiv, fakturaer sendes IKKE. DDB DATA ApS Telefon: Side 5

6 Søgning af kunder Der kan søges på kunderne ved indtastning i det gule felt. Indtast f.eks. Kundenr., del af navn, adresse, postnr. eller by og tast Enter. Det indtastede skal være fra starten af feltet. F.eks. Torve vil finde den første kunde hvor Torve opstår i navn eller adressen. DDB DATA ApS Telefon: Side 6

7 Kundeliste med søgning Hvis der trykkes på knappen Kundeliste til højre for det gule søgefelt åbnes dette vindue. Her kan der søges på alle felter og del af tekst, også midt i teksten. Der søges f.eks. på Grønt i søgefeltet. DDB DATA ApS Telefon: Side 7

8 Der kan herefter trykkes på Find næste / forrige for at skifte rundt mellem kunderne. Den kunde man er placeret på i søgningen, er man automatisk placeret på i Kundekartoteket, når man lukker søgevinduet. DDB DATA ApS Telefon: Side 8

9 Ændringer af aftale hos PBS Hvis man ønsker at ændre kundens bank konto, der trækkes på, skal der gøres følgende: 1. Send kunden til sletning og afvent godkendelse. 2. Når kunden er sat til Passiv fortsættes som beskrevet fra punkt Ret bank-kontonummer til nyt nummer. 4. Send kunden til oprettelse. 5. Afvent status fra PBS. 6. Når aftalen er godkendt, modtages aftale fil fra PBS og status på kunden ændres automatisk i LS- PBS. Ændringer af kundenummer i LS-PBS Hvis man ønsker at ændre det kundenummer, der er brugt i LS-PBS, skal der gøres følgende: 1. Send kunden til sletning og afvent godkendelse. 2. Når kunden er sat til Passiv fortsættes som beskrevet fra punkt Opret en ny kunde i LS-PBS med det nye kundenummer og bankinformationer. 4. Send kunden til oprettelse. 5. Afvent status fra PBS. 6. Når aftalen er godkendt, modtages aftale fil fra PBS og status på kunden ændres automatisk i LS- PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 9

10 Kontoudtog Denne fane benyttes til at se/styre saldoen på kunderne. Her vises sum opkrævninger pr. gang og indbetalinger. Der kan oprettes manuelle poster i denne fane, således at saldoen kan justeres ved evt. fejl i filer fra PBS eller hvis der af anden årsag er rettelser til saldoen. F.eks. manuelle indbetalinger. DDB DATA ApS Telefon: Side 10

11 Historik Her vises de enkelte kladde linier, således at man kan se de enkelte fakturaer der er opkrævet. Kolonnen BatchNr, har samme nummer som BilagsNr i fanen kontoudtog. DDB DATA ApS Telefon: Side 11

12 log Hvis der er sat op til at sende advisering til kunderne, så kan man se status på de enkelte forsendelser i denne fane. Ved at dobbeltklikke på feltet Tekst, kan man se teksten fra en. DDB DATA ApS Telefon: Side 12

13 Aftaler til PBS Via denne fane kan der oprettes nye aftaler med kunder. Kunderne skal være oprettet i Kundekartoteket med PBS Status Sendes til oprettelse eller Sendes til sletning. Knapperne Dan data Denne knap henter de kunder der skal oprettes og slettes hos PBS. Kunderne vises i ovenstående liste. Kunder, der skal oprettes, SKAL have udfyldt CVR nummer, BankRegNr og Bankkonto. Udskriv Udskriver liste med kunder fra kladden. Dan fil til PBS Tryk på denne knap og der dannes en fil, der efterfølgende skal sendes til PBS via mailbox eller SFTP programmet. Se placering af filen i Tilpasning/PBS oplysninger. Send til PBS Denne knap starter PBS mailbox programmet, som benyttes til forsendelse af filen. Se PBS s vejledning i brug af dette program, eller se på vejledning i brug af PBS Chipkort. DDB DATA ApS Telefon: Side 13

14 Opkrævninger til PBS Denne fane består af 2 underliggende faner, en kladde og en fane til forsendelse af opkrævningerne. Kladde I Kladden indtastes opkrævningerne og evt. udbetalinger. Der kan enten indtastes enkelte fakturaer eller som et sum beløb. Det er op til ens egen specifikationsgrad. Fakturaer der er til samme konto på samme dato, lægges sammen til et beløb. Kunden modtager ingen information fra PBS. Det er den part, der trækker fakturaerne, der er forpligtet til at sende en advisering. Dette kan enten være den/de fakturaer der er sendt, hvor der er en tekst på, der fortæller at fakturaen bliver trukket via LeverandørService, eller der kan benyttes advisering, som sendes i forbindelse med denne opkrævning. Felterne Konto, Bilagsdato, Forfaldsdato, PBS trækdato og beløb skal udfyldes. FakturaNr og Tekst er til eget brug og udfyldes efter behov. Feltet Status er til info af hvad der sidst er foretaget i fanen Send til PBS. Når man taster forfaldsdato i feltet forfalds dato, kontrolleres PBS datoen. Hvis forfald rammer lørdag eller søndag, rykkes frem til mandag. Hvis der i forvejen er sendt en opkrævning til kunden samme dag, rykkes også frem til næste bank dag. Tip: Hvis man vil indsætte dags dato i et felt kan man nøjes med at skrive D og trykke enter. DDB DATA ApS Telefon: Side 14

15 Knapperne i kladden Kontroller dato Denne knap benyttes til at kontroller kladden, hvis den f.eks. er indtastet dagen før, så kan nogle opkrævningsdatoer være overskrevet. Den kontrol som knappen udfører, gøres automatisk ved indtastning i kladden. PBS dato checkes / Ikke Denne knap skal normalt vise PBS dato checkes, så sendes der ikke opkrævninger, der overskriver tidligere opkrævninger. Men hvis der f.eks. er sendt en opkrævning, som ønskes slettet eller ændret, trykkes på knappen så der vises PBS dato checkes IKKE. Nu kan der indtastes en opkrævning, som trækkes på en tidligere PBS trækdato. Ved at sende en opkrævning til en kunde på samme dato overskrives tidligere opkrævning. Der kan sendes et nyt beløb eller nul (0.00) for at slette. Hvis der tastes (minus) foran beløb udbetales beløbet. PBS s regler for opkrævninger er: Der må ALDRIG udlæses opkrævninger til den samme debitor med forfald samme dag flere gange. PBS fremsender kun opkrævninger på den sidste opkrævning. Der må gerne være en eller flere fakturaer til samme kunde på samme forfaldsdato i den samme fil. Men hvis man efterfølgende sender opkrævninger og der er et kundenummer og forfaldsdato sammenfald, så betragter PBS det som en rettelse. Opkrævningerne skal også udlæses før fakturaerne forfalder, da PBS ikke kan trække fakturaer der er forfaldne. LS-PBS flytter altid opkrævninger frem til dagen efter eller det antal adviseringsdage der er sat i tilpasning. Vær også opmærksom på at der rykkes for lørdag, søndag og indtastede helligdage. Eksempel: Faktura Beløb Dato Forfald PBS træk dato Fakturaer med PBS træk dato summeres til et træk på 6000 og der dannes et træk d på DDB DATA ApS Telefon: Side 15

16 Knappen Vis forfald Denne knap åbner et vindue der viser hvordan PBS trækdatoen er beregnet. Det kan være nyttigt at se, hvis en PBS trækdato flytter sig langt frem og man ikke mener den burde gøre det. Når der tastes ENTER i feltet Forfaldsdato, beregnes forfaldsoversigten. Tryk på knappen igen for at fjerne beregningen. DDB DATA ApS Telefon: Side 16

17 Send til PBS Denne fane under Opkrævninger til PBS, benyttes til beregning og forsendelse af opkrævningerne. Opkrævninger beregnes automatisk når der skiftes faneblad. Der dannes en post pr. kundenummer pr. dato og i kolonnen Antal vises, hvor mange fakturaer/kredinotaer, der er pr. kunde/dato. Se f.eks. konto 1002 i kladden er der 3 poster og i dette skærmbillede er det summeret til 2 med en opkrævning d med 2 fakturaer og den sidste d med 1 faktura. DDB DATA ApS Telefon: Side 17

18 Udskriv Danner denne udskrift. Tryk på printeren i toppen af skærmen for at udskrive på printer. Send Denne knap sender til de kunder, der er sat op til at modtage advisering. Når der trykkes på Send kommer følgende skærmbillede frem Det kan tage nogle minutter at sende . Vent til der fremkommer en boks med status for forsendelsen, inden der foretages udlæsning til PBS fil. Se status i bunden af skærmbilledet. Denne boks fremkommer når forsendelsen er færdig. (Her er 4 fejl, for er ikke sat korrekt op.) Kontroller setup i Tilpasning/PBS oplysninger/ setup og forsøg igen. DDB DATA ApS Telefon: Side 18

19 Se status Dobbelt klik på Memo for at vise tekst. DDB DATA ApS Telefon: Side 19

20 Dan fil til PBS Denne knap benyttes til at danne opkrævnings filen til PBS. Der fremkommer en Ja/Nej boks når der trykkes på knappen. Trykkes på Ja, udlæses data til den fil der er sat op i Tilpasning/PBS oplysninger. Der udlæses ALTID til samme fil og filen overskrives hver gang, så det er kun de sidste poster der er i filen. Hvis der er fejl i opsætning af filnavn eller bruger begrænsninger, der gør at filen ikke kan dannes, fremkommer en fejlmeddelelse med Skrivefejl ved dannelse af fil. Kontroller fil rettigheder og opsætning af mapper. Send til PBS Denne knap kalder PBS s Mailbox program, hvor forsendelse af filen foretages. Se vejledning i forsendelse af filer til/fra PBS. Når der er sendt en fil til PBS, så efter 1-2 minutter sender PBS 2 filer retur. Den ene fil starter med Txxxx og indeholder en kort besked om forsendelsen er ok. Denne fil kan bare åbnes. Den næste og vigtigste fil starter med Vxxxxx og indeholder en beskrivelse om hvordan forsendelsen er gået, om der er fejl m.v. Denne fil kan også åbnes og udskrives direkte i Mailbox programmet. Bemærk! Filer der starter med Dxxxx skal altid gemmes i mappen Modtag under LS-PBS. Opdater kladde Når forsendelsen af filen er ok, skal kladden opdateres, således at opkrævningerne bogføres på de enkelte kunder og kladden tømmes, og den er klar til næste opkrævning. Vælges JA opdateres kladden og posterne kan herefter findes på kunderne under fanen Kontoudtog og historik. DDB DATA ApS Telefon: Side 20

21 Knappen er inaktiv. Hvis der er skiftet væk fra Send til PBS fanen og der vendes tilbage for at opdatere kladden, så er knappen Opdater kladde inaktiv. For at aktivere knappen trykkes der på knappen Dan fil til PBS igen UDEN at sende den. Kontoudtog med de bogførte poster. Historik DDB DATA ApS Telefon: Side 21

22 Filer fra PBS Knapperne Hent fra PBS Først hentes filerne fra PBS med Mailbox programmet og filerne gemmes i mappen PBSFiler\Modtag. Det er vigtigt at ALLE filer fra PBS gemmes i denne mappe, da det kan være næsten umuligt at styre, hvad der er indlæst, hvis der ikke er faste regler for filhåndteringen. Det er frit, hvor man vil placere filerne, men vigtigt at samle dem, så overblikket ikke mistes. Det er ALLE filer, der starter med Dxxxxx, der skal gemmes. De må IKKE åbnes på PBS s hjemmeside. Alle andre filer fra PBS kan også gemmes i mappen og åbnes via LS-PBS. Kontroller filer Når alle filerne er hentet, skal de kontrolleres og opdateres. Der er 3 typer filer, som der kan modtages: 1. Informationsfiler (Vxxxxx) 2. Aftale oplysninger (Dxxxxx) 3. Indbetalinger (Dxxxxx) Tryk på knappen Kontroller filer og skift til mappen PBSFiler\Modtag, hvis den ikke vises. DDB DATA ApS Telefon: Side 22

23 Eksempel på informationsfil. Ved at trykke på knappen Udskriv kan man gemme informationen på print. DDB DATA ApS Telefon: Side 23

24 Eksempel på aftaler Aftalerne kan udskrives ved tryk på Udskriv knappen. Opdater knappen Trykkes på denne knap, opdateres de enkelte kunder med den status der er vist i kolonnen Status. Ved denne indlæsning af aftaler er alle kunderne oprettet i LS-PBS og aftale oprettelsen er sendt fra LS-PBS til PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 24

25 Eksempel på Aftale der er oprettet via Bank eller hjemmeside. Debitor er ikke fundet, når der trykkes på Opdater knappen, bliver denne konto oprettet automatisk i kundekartoteket. Navnet er udfyldt med AUTOMATISK OPRETTET og skal herefter rettes manuelt. Tryk på Rette knappen, ret navn og evt. andre oplysninger og godkend med (V) Godkend knappen. DDB DATA ApS Telefon: Side 25

26 Indbetalinger Når filen indeholder indbetalinger vises de således. Denne liste kan også udskrives, det anbefales at gøre dette til bogholderiet. I Status kolonnen vises, hvilke type transaktion, der er indlæst. INDBETALT UDBETALT AFMELDT Beløbet er indsat på den konto, der er aftalt med PBS. Beløbet er udbetalt fra den konto, der er aftalt med PBS. Aftalen er AFMELDT og beløbet kan være tilbageført. Kontroller med kontoudtog/pbs. Opdater Når der trykkes på knappen Opdater, bogføres de enkelte poster på kunderne. DDB DATA ApS Telefon: Side 26

27 Efter opdateringen kommer en meddelelse, hvis der er fejl i en eller flere poster. Kladden viser herefter status på de enkelte poster. Der vises OK eller en fejl tekst. Poster med fejl skal behandles manuelt. DDB DATA ApS Telefon: Side 27

28 På de enkelte kunder er posterne herefter bogført og saldoen er reguleret. DDB DATA ApS Telefon: Side 28

29 Tilpasning/PBS oplysninger PBS oplysninger CVR-nummer Her vises eget CVR-nummer. Det indtastes under Generel setup sammen med koderne til programmet. Kreditor-nummer Udleveres af PBS som en del af aftalen. Leverandør Ident Feltet udfyldes med egen ID til brug af genkendelse af filerne. Reg.+kontonummer Eget registrerings og kontonummer som indbetalinger indsættes på. Dette nummer skal stemme overens med PBS aftalen. Det kan med fordel efterlades tomt/blankt, så benytter PBS altid den konto der ligger i aftalen. Indbetalingstekst Tekst der benyttes på indbetalinger fra PBS på de enkelte kunders kontoudtog. Finanskonto indb. Kontonummer i finans bogholderi, der benyttes til bogføring af indbetalinger. DDB DATA ApS Telefon: Side 29

30 Filnavn Filnavnet på den fil der dannes til PBS ved udlæsning af aftaler og opkrævninger. Som standard benyttes PbsFiler\Send\PBS.TXT. Hvis feltet er udfyldt således, vil filen altid blive placeret i undermappen PbsFiler\Send under den mappe hvor LS-PBS er installeret. PBS advis dage Antal dage, der skal varsles før der opkræves. Normalt 3. www PBS chipkort Kommando der benyttes til start af PBS s mailboks program. setup Fra Den adresse der sendes fra. Skal være gyldig. Fra navn Navn der vises på til modtager. BCC kopi Udfyldes med egen , så der sendes en kopi af alle til egen adresse. Det er en god kontrol om de er sendt. Smtp host Smtp host udleveres af udbyderen. TDC kunder kan prøve at benytte smtp.mail.dk Port Udfyldes med den port der sendes over. Normalt 25. User ID Nogle setup skal have en UserID. For yderligere oplysninger kontakt udbyderen. DDB DATA ApS Telefon: Side 30

31 Tilpasning/Generel setup Når programmet er installeret skal koderne lægges ind før det kan benyttes til forsendelser til PBS. Firmanavn Udfyldes med Firmanavn fra kodebrev. Det er vigtigt at navnet er stavet korrekt (ens med kodebrev.) Adresse Udfyldes med egen adresse. Serienummer Serienummer fra kodebrev. CVR Nummer CVR Nummer fra kodebrev Dato og kode Dato og Dato kode fra kodebrev. DDB DATA ApS Telefon: Side 31

32 De øvrige felter i Generel setup Næste kundenr. Næste automatiske kundenummer der benyttes ved oprettelse af nye kunder. Nummeret kan frit overskrives ved oprettelse. Tælles op med en ved oprettelse. Batch/Bilag Batch og bilagsnummer der tildeles opkrævninger m.v.. Filnavn på import af kunder Filnavn på eksport af kunder Filnavn på import af fakturaer Filnavn på eksport af indbetalinger Filnavne på filer der benyttes i forbindelse med import/eksport af data via menupunktet Import/Eksport i top menuen eller via parametre kald ved opstart af program. Mappe med indbetal/aftaler Hvis parameter INDOVF benyttes skal man angive mappe med PBS filer. F.eks. således: C:\PBSFiler\Modtag\ Bemærk \ efter modtag. Feltet Automatisk udskrift af bilag afgør om der udskrives bilag med PBS fil informationerne ved import af ovenstående parameter INDOVF Knapperne Nulstil ALLE saldi Denne knap nulstiller alle posteringer, saldi og log på alle kunder. Kunderne bevares med stamoplysninger. Tag en sikkerhedskopi før kørslen. Nulstil ALT Denne knap nulstiller ALT i kundekartoteket og fjerne ALLE kunder. Tag en sikkerhedskopi før kørslen. DDB DATA ApS Telefon: Side 32

33 Tilpasning/Postnumre Her vises og vedligeholdes postnumre der benyttes ved oprettelse af kunder. DDB DATA ApS Telefon: Side 33

34 Tilpasning/Helligdage I dette menupunkt kan der indtastes skæve helligdage. Det er dage hvor bankerne er lukket og der ikke kan sendes PBS opkrævninger. Lørdag og søndag skal IKKE tages med, det styrer programmet automatisk. Programmet leveres ikke med Helligdage indtastet. DDB DATA ApS Telefon: Side 34

35 Tilpasning/Eksterne programmer Dette menupunkt benyttes til opsætning af kald til programmer der benyttes i forbindelse med LS-PBS. Det kan f.eks. være integration til økonomisystem, hvor der skal kaldes et program, batch fil eller andet der kan trække data ud/ind af økonomisystemet. Denne opsætning vil bevirke at der fremkommer et menupunkt i top menuen, som kalder det program som er specificeret i linje 1. DDB DATA ApS Telefon: Side 35

36 Top menuen Afslut program Afslutter / lukker programmet. Forespørgsler og udskrifter Dette menupunkt benyttes til at se og udskrive lister fra programmet. Dette skærmbillede vises. Find den ønskede liste og dobbeltklik på den eller marker den og tryk på Vælg/Kør. Trykkes der på print udskrives der en liste over de data der er vist. Trykkes der på Excel (dette kræver at Excel er installeret) kommer der et regneark op med de data der er valgt. Der kan indtastes afgrænsninger i de 3 linier under udskriftens navn. De forespørgsler der er X foran bruges til at importerer data fra et eksternt system til LS-PBS eller til at eksportere dem tilbage til det eksterne system. Det eksterne system kan for eksempel være Microsoft C5. Her kan de udlæses som komma fil og så hentes ind i LS-PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 36

37 Eksempel på udskrift af posteringer med afgrænsning på dato og konto. Afgrænsning på f.eks. konto kan gøres på følgende måde. Fra og til: Udvalgte: 1001,1003,1009 DDB DATA ApS Telefon: Side 37

38 Import/Eksport Her vises menu med alle de muligheder der er for import/eksport af data. Filnavne sættes i Tilpasning/Generel setup. Eksport af kunder Der dannes en kommafil med overskrift på samtlige felter. Som i nedenstående eksempel. Felter med Ja/Nej importeres og eksporteres som True/False. Feltet PBS Status importeres og eksporteres som kolonnen Stored Value. DDB DATA ApS Telefon: Side 38

39 Import af Kunder Formatet er det samme som Eksport af kunder, der er ikke krav om at alle felter skal være i filen, der behøver kun at være de felter man ønsker at oprette eller rette. Første felt SKAL være Konto. Eksempel DDB DATA ApS Telefon: Side 39

40 Eksport af indbetalinger Dette menupunkt udlæser alle indbetalinger der ikke tidligere er udlæst. Man skal være opmærksom på at der ikke kan udlæses igen, og at filen der udlæses til bliver overskrevet ved hver udlæsning. Der er dog mulighed for at gå ind på den enkelte kunde og fjerne markering i feltet Export, så vil posten blive udlæst næste gang. Eksempel. DDB DATA ApS Telefon: Side 40

41 Import af Fakturaer Filen skal opbygges som i nedenstående eksempel. Rækkefølgen på felterne er underordnet. Efter import er fakturaerne placeret i kladden og PBS datoen er checket. DDB DATA ApS Telefon: Side 41

42 Opstarts parametre LS-PBS kan startes med følgende parametre: LSPBS.EXE EXPDEB [LUK] Programmet startes, kunderne eksporteres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE IMPDEB [LUK] Programmet startes, kunderne importeres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE IMPFAK [LUK] Programmet startes, fakturaer importeres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE EXPIND [LUK] Programmet startes, indbetalingerne eksporteres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE SENDAFT [LUK] Programmet startes og der dannes fil med Aftaler Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE SENDOPK Programmet startes i menupunktet Opkrævninger LSPBS.EXE INDBET Programmet startes i menupunktet Filer fra PBS LSPBS.EXE IMPFAKSEND [LUK] Programmet startes, fakturaer importeres, der opdateres PBS datoer, PBS fil dannes og kladden opdateres. Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE INDOVF [LUK] Programmet startes, indbetalinger og aftaler importeres. Indbetalinger udlæses i fil. Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. DDB DATA ApS Telefon: Side 42

43 Eksterne programmer Menu med de eksterne programmer der er opsat under Tilpasning/Eksterne programmer. Sikkerhedskopiering Sikkerhedskopi Dette menupunkt udlæser en komplet sikkerhedskopi af alle data i LS-PBS til en komprimeret fil, som placeres i mappen hvor LS-PBS er installeret. Filens navn er LSPBS_BACKUP.BCK Indlæs sikkerhedskopi Dette menupunkt indlæser den sidste backup, der er udlæst via ovenstående menupunkt. Vær sikker på at sikkerhedskopien er af korrekt dato, da der IKKE ER NOGEN FORTRYDELSE efter indlæsningen. Bestil licens Skifter til menupunkt Tilpasning/Generel setup, hvor der i det gule felt er en beskrivelse af bestilling. www 3 menupunkter der kan benyttes i forbindelse med online support, opdateringer og DDB DATA s hjemmeside. DDB DATA ApS Telefon: Side 43

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50 Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere