Navision Stat Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014"

Transkript

1 Side 1 af 55 Navision Stat ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres på i Navision Stat, og hvordan de hver især bruges i systemet. Hvilken vej et dokument er sendt ses i feltet Dokumentafsendelsesmetode. Feltet kan indeholde flere metoder samtidig, fx hvis en opkrævningen er startet som manuel faktura og debitor efterfølgende opsættes til elektronisk opkrævning, vil der i feltet blive opdateret fra Manuelt til E-bilag. Dette sikre at du altid efterfølgende kan se, hvad der er sket med dokumentet. Vejledningen beskriver kun de felter der er relevante for eksemplet. Ønsker du at læse mere, vil der være henvisninger til vejledninger i de eksempler, hvor der er udarbejdet vejledninger eller anden form for beskrivelse. Følgende eksempler beskrives her: 1. Dokumenter der opkræves manuelt. 2. Dokumenter der opkræves som E-bilag. 3. Dokumenter der opkræves som Dokumenter der opkræves via Digital post. 5. Dokumenter der opkræves via Nets(PBS). 6. Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Indholdsfortegnelse Formål... 1 Målgruppe... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse Opsætning på Virksomhedsoplysning Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Opsætning på Debitorkortet Bogføring af Faktura eller kreditnota Opkrævninger der opkræves som E-bilag Styringsopsætning Betalingsformskode Debitorkort... 10

2 Bogføring af Faktura eller kreditnota E-bilag der afventer afsendelse Opkrævninger der opkræves som Opsætning til afsendelse Debitorkort faneblad Kommunikation DDI debitorbestilling til opkrævning Bogføring af faktura og kreditnotaer Bogførte faktura eller kreditnota Opkrævninger der opkræves via Digital Post Opsætning på Debitorkortet DDI debitorbestilling til Digital Post Bogføring af faktura og kreditnota Bogførte faktura og kreditnota til E-boks Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Opkrævninger der opkræves via Nets(PBS) Betalingsformskode til PBS opkrævninger Debitorkort Bogføring af Faktura og kreditnota Håndtering af kreditnotaer Bogføring af faktura og kreditnotaer Opkrævningskladde Importkladden Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode Henvisninger Links Side 2 af 55 Målgruppe Medarbejdere der sidder med debitoradministration og som varetager den del, der omfatter salgsopkrævninger og salgskreditering. Seneste ændring Publiceret første gang: Vejledning opdateret d Beskrivelse 1.0 Opsætning på Virksomhedsoplysning Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Virksomhedsoplysning

3 For at korrekte betalingsoplysninger sendes med på opkrævninger uanset hvordan de håndteres, skal landekode DK være udfyldt i feltet Lande-/områdekode på Fanebladet Generelt. Side 3 af 55 På Fanebladet Betaling opsættes relevante betalingsoplysninger, fx hvis du har en FIK aftale med banken skal felterne Kortart og FIK/GIK-nr., være opsat. I felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. skal SKB indbetalingskonto være opsat. Indbetalingskontoen er lig med Nemkontoen. Ønsker du at vide mere læs da Brugervejledning til Økonomistyring, se sti Under LINK. Bemærk: På de debitorer hvor opkrævninger sendes som , eller via Nets, her skal der være opsat en betalingsformskode på debitorkortet Opkrævninger der opkræves manuelt Opsætning af rapportvalg Sti: Administration\ Programopsætning\ Salg & marketing\ Rapportvalg - Salg Hvis du ønsker, at anvende bogfør og udskrive funktionen, enten ved bogføring af faktura og kreditnota, eller du vil udskrive fra Bogførte fakturaer og bogførte kreditnotaer, skal der opsættes de relevante rapporter her.

4 Find den relevante Rapporttype fx Faktura og i feltet Rapport-id vælger du den rapport ind du ønsker at anvende. Side 4 af Opsætning på Debitorkortet Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer Hvis debitor kun skal opkræves manuelt, er der felter du ikke må udfylde på Debitorkortet. Dette beskrives her nedenunder: Du opretter en debitor på normal via, hvor du på generelt fanebladet skal opsætte fulde adresse oplysninger. På fanebladet Betaling må der ikke være tilknyttet en E-dokument partner opsætning. (Felterne inden for rammen) Ligeledes må der ikke være sat markering i feltet Send Faktura\ Kreditnota som .

5 Side 5 af Bogføring af Faktura eller kreditnota For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du trykke F3 for ny og derefter trykke pil ned. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. For bogføring skal du vælge knappen Bogføring og punktet Bogfør og udskriv. Den manuelle faktura sendes nu til print, og kan efterfølgende kuverteres. Kopiering fra bogført dokument Når du danner en kreditnota eller en faktura er det muligt, at kopiere linjer fra et bogført dokument. Funktionaliteten anvendes typisk, hvis en bogførte faktura skal tilbageføres. Når kreditnotaen eller fakturaen er oprettet som beskrevet ovenover, vælger du knappen Funktion og punktet kopier linjer,

6 Side 6 af 55 I feltet Bilagstype angiver du typen på det bilag der skal tilbageføres eller kopieres. I dette eksempel skal en bogført salgsfaktura tilbageføres, derfor er bilagstypen Bogf. faktura. Bilagsnr. på den bogførte faktura vælges ind i feltet Bilagsnr., tryk OK. Konteringslinjen fra den bogførte faktura er nu oprettet og samtidig er felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr. på fanebladet Udligning udfyldt med fakturanummeret, fra den bogførte faktura.

7 Udskrivning fra den bogførte faktura eller kreditnota Side 7 af 55 Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer Det er også muligt at udskrive det manuelle dokument fra den bogførte faktura elle kreditnota, det gør du ved at vælge knappen Udskriv. På det anfordringsbillede der kommer op er fakturanr. automatisk udfyldt. Du kan nu vælge enten Vis udskrift, for visning på skærmen, eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og efterfølgende kan kuverteres. Bemærk: Det er muligt at se den nye Dokumentafsendelsesmetoden på Fanebladet Fakturering, som her er Manuelt. Det er derfor altid muligt at se hvilken vej et dokument er sendt eller påtænkt sendt. Det er også muligt, at vælge knappen Faktura og punktet Oversigt(F5), her ses Dokumentafsendelsesmetoden også.

8 Side 8 af 55 Bemærk: Gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode beskrives under afsnit Udskrivning via dokumenter Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Dokumenter Det er muligt, at udskrive manuelle dokumenter under overstående sti. Du vælger den relevante rapport og indsætter et eller flere fakturanumre og vælger enten Vis udskrift, for visning på skærm eller Udskriv, hvor fakturaen sendes til print, og efterfølgende kuverteres. Bemærk: Rapporter der slutter på ØSC er rapporter der er udviklet specielt til Statens administration og rapporter der slutter med Selveje er udviklet specielt til selvejesektoren Opkrævninger der opkræves som E-bilag. Det er muligt for kunder der handler med det offentlige som skal sende og modtage deres dokumenter elektronisk, at modtage et E-bilag, som sendes automatisk ved bogføring. Dette afsnit beskriver håndteringen af elektronisk faktura og kreditnotaer. Den detaljerede opsætning beskrives ikke i denne guide, men det kan du læse i Brugervejledningen til Elektronisk fakturering. Se punktet Link til sidst i dokumentet.

9 Styringsopsætning Side 9 af 55 Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS TS Integration\ E- bilag For at kunne sende opkrævninger elektronisk, skal feltet Send E-bilag ved bogføring under Styringsopsætningen, være udfyldt. Typerne du kan vælge i feltet har følgende betydning: Nej: Dokumenter bliver kun bogførte, ikke sendt elektronisk, men kan sendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer. Spørg: Her spørger systemet ved bogføring om det skal sendes som E- bilag Ja/Nej. Bruges masseaccept, vil dokumenterne kun blive bogført ikke sendt elektronisk. Ja: Dokumentet bliver altid sendt elektronisk. Afvent afsendelse: Dokumentet sendes ikke men lægges klart til senere afsendelse. Afsendelse kan foretages fra punktet Send afventende E- dokumenter sti: Salg & marketing\ Ordrebehandling\ E-bilag. Det er også muligt at få afviklet de afvendende dokumenter via et batch job, som opsættes under stien: Administration\ Programopsætning\ Batch. Se også punkt Betalingsformskode Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opsætning Det er vigtigt, at den betalingsformskode der tilknyttes debitorer der skal opkræves elektronisk, er opsat med en OIO Betalingstype. Følgende typer kan anvendes på elektroniske salgsdokumenter: Bank, bruges til elektroniske opkrævninger med Bankoplysninger. FIK/GIRO, bruges til elektroniske opkrævninger med FIK kort. Bemærk: OIO Betalingstype Direct Debit, bruges kun til betalingsformidling, i det tilfælde hvor pengene er trukket direkte i banken og beskrives ikke i denne guide.

10 Side 10 af Debitorkort Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer En debitor bør som udgangspunkt opsættes med fulde adresseoplysninger, dog kan et elektronisk dokument godt sendes, når bare Navn og Lande-/områdekode er udfyldt på Generelt fanebladet. Debitor skal have tilknyttet en E-bilagspartner. På fanebladet Betaling opsætter du modtages EAN nummer i feltet E-bilag Endpoint. Inden du gør det skal du angive E-Document Nøgletype EAN. Derefter vælger du knappen Debitor og punktet E-bilag partner og derefter punktet Opret E-bilag partner.

11 Side 11 af 55 Du får nu denne meddelelse som du svare Ja til, vælger du nej vil der ikke blive oprettet en E-bilags Partner, og debitor vil skulle opkræves på anden vis. Opsætningsbilledet til E-bilags-partner åbnes automatisk, og du har nu mulighed for at vælge, hvis der er dokument typer du ikke ønsker at sende elektronisk.

12 Side 12 af Bogføring af Faktura eller kreditnota Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Fakturaer eller Kreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du trykke F3 for ny, og derefter trykke pil ned. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Når det er gjort vælger du enten Bogfør, Bogfør og udskriv, eller Massebogfør.

13 Side 13 af 55 Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet elektronisk, svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført. Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført, og skal afsendes fra Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer. Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Bogførte faktura eller kreditnota Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer skal du finde det aktuelle dokument. Bemærk: Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Fanebladet Fakturering, som her er E-Bilag. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt. For at sende, vælger du knappen Funktion og punktet Send E-Bilag.

14 Side 14 af 55 Du får nu denne meddelelse, som betyder, at dokumentet afsendes som E-bilag. Inden du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide lige at checke feltet E-bilags Status, om dokumentet har status Usendt. Du finder oversigten under knappen Faktura og punktet Oversigt (F5). Du har også her mulighed for at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som er udfyldt med E- bilag. Bemærk: Feltet E-bilag Status viser kun status for elektroniske dokumenter, det kan derfor være en god ide, at checke eller sammenholde feltet med Dokumentafsendelsesmetode som viser den type, som bilaget har efter bogføring. Er dokumentet sendt elektronisk, vil der stå Modtaget i feltet E-bilags Status.

15 E-bilag der afventer afsendelse. Side 15 af 55 Er der på styringsopsætningen i feltet Send E-bilag ved bogføring valgt typen Afventer afsendelse (se punkt )vil dokumenterne ved bogføring, kun blive bogført, ikke sendt. Afsendelse foretager du på en af følgende måder: Samlet afsendelse Afsendelse via opsat batch job Samlet afsendelse Sti: Salg & marketing\ Ordrebehandling\ E-bilag og punktet Send afventende E- dokumenter. Kørslen gennemløber alle åbne poster og sender de salgsdokumenter hvor debitor er tilknyttet en betalingsformskode med en OIO betalingstype. (Se også punkt ) Afsendelse via opsat batch job Sti: Administration\ Programopsætning\ Batch Det er også muligt, at opsætte afviklingen af afsendelsen af elektronisk salgsdokumenter som batch job, der fx køre en gang om dagen, udenfor den normale arbejdstid. Man kan anvende denne mulighed, hvis man oplever låsninger i det daglige arbejde. Her ser du et eksempel på et opsat batch job. Ønsker du at vide mere om opsætning af batchjob, kan du læse det i Brugervejledningen til Økonomistyring.

16 Side 16 af 55 Bemærk: Gensendelse af dokumenter med anden dokumentafsendelsesmetode beskrives under afsnit Opkrævninger der opkræves som . Det er nu muligt, at sende opkrævninger og kreditnotaer indlejret som PDF i en . Funktionaliteten kan med fordel anvendes til opkrævning hos kunder der ikke skal modtage deres opkrævninger elektronisk. Funktionaliteten understøtter afsendelse af salgsfaktura og salgskreditnotaer. Opsætningen foretages enkeltvis, så du vælger selv om du ønsker at sende både fakturaer og kreditnotaer som E- mail. Indeholder de to dokumenttyper vedhæftede dokumenter sendes de sammen med den indlejrede PDF i en. afsendelsen med indlejret PDF fil dannes når der bogføres, derfor kan den type dokumenter ikke indgå i masseaccepten, så de skal bogføres enkeltvis. Bemærk: For at du kan anvende afsendelse som , skal det være aftalt med Debitor. Bemærk: Hvordan PDF Creatoren installeres, beskrives i Systeminfo til 5.4, under afsnittet Installation trin for trin, punkt Opsætning til afsendelse Sti: Salg & marketing\ Opsætning\ Salgsopsætning I dette billede er samlet alt det der generelt skal opsættes, for at der kan sendes E- mail med indlejret PDF s Salgsfaktura eller salgskreditnota.

17 Nedenunder beskrives betydningen af de enkelte felter, så du får sat det rigtigt op. Salgsfaktura som Her skal du angive, ved at sætte markering i feltet, hvis du ønsker at opkræve salgsfaktura indlejret i . Rapportvalg Salgsfaktura; her vælger du fra oversigten den rapport ind du normalt bruger ved opkrævning. Salgskreditnota som Her skal du angive, ved at sætte markering i feltet, hvis du ønsker at sende kreditnotaer indlejret i . Rapportvalg Salgskreditnota: Her vælger du fra oversigten den rapport ind du normalt bruger når du danner kreditnotaer. I feltet Send ved bogføring, skal du angive en af følgende værdier: o Ja: Vælger du denne, sendes automatisk, hvis debitor er opsat til det. o Spørg: Vælger du denne, bliver du spurgt ved bogføring Ja/Nej, svare du ja sendes , svare du nej, bliver dokumenter kun bogført. o Nej: Vælger du denne, sendes der ingen automatisk, men der kan efterfølgende afsendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer. dokument sti: Der skal opsættes en sti til en mappe, hvor alle dokumenter samles til generering af PDF filen. Bliver du hostet skal du kontakte din hosting leverandør, som kan oplyse hvilke sti du kan anvende. Brødtekst: Her kan du tilknytte en standard tekst, der sendes med i en som brødtekst i en. Samtidig vil navnet fra Virksomhedsoplysninger fremgå af emnefeltet. Bemærk: Standard tekster opsættes under stien: Økonomistyring\ Opsætning\ Generelt\ Tekster. Bcc adresse: Her kan du indsætte en adresse, det kan enten være en fælles postkasse eller en relevant persons adresse, som automatisk vil modtage en kopi af mailen der er sendt til debitor. Vælger du ikke at sætte noget op her, kan du ikke se, hvad der er sendt til kunden. Kopien af mailen er en Bcc mail som er skjult for debitor. Send Bcc Du skal markere feltet for at overstående sker. Side 17 af 55

18 Gendan standard printer; Sker det at der ikke kan printes normalt fra Navision efter der er afsendt med indlejret PDF, er det muligt at gendanne ens printer opsætning her. Standard printeren sættes til den der er sat op under stien: Administration\ It-administration\ Opsætning generelt\ Printervalg. Side 18 af Debitorkort faneblad Kommunikation Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer Debitorkortet oprettes på normal vis. Forskelle er, at der til afsendelse skal foretages en opsætning på fanebladet Kommunikation og på fanebladet Betaling. Følgende felt skal du udfylde for at kunne sende salgsfaktura eller salgskreditnotaer som PDF i en Her skal du indsætte modtages adresse Under fanebladet Betaling skal der ske følgende: Der må ikke være opsat en E-bilagspartner. Der skal være sat en markering i feltet Send Faktura\Kreditnota som E- mail.

19 DDI debitorbestilling til opkrævning Side 19 af 55 Ved oprettelse af debitorer via debitorbestillingen i DDI, er det muligt, at angive oplysninger til opkrævninger under fanebladet Øvrige data. Når bestillingen accepteres, vil felterne automatisk blive overført til Debitorkortet. Følgende to feltet skal du udfylde på debitorbestillingen for at debitorkortet oprettes med de korrekte oplysninger: ; Her skal du indsætte modtages adresse Send Faktura\ Kreditnota som ; Feltet skal være udfyldt for at der sendes en til overstående adresse Bogføring af faktura og kreditnotaer Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Fakturaer eller kreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du trykke F3 for ny, og derefter trykke pil ned. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Når det er gjort vælger du enten Bogfør eller Bogfør og udskriv. Bemærk: Det er ikke muligt at masseacceptere dokumenter, da der skal dannes en PDF samtidig med, at der bogføres.

20 Side 20 af 55 Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Ved Bogfør eller Bogfør og udskriv, kan denne meddelelse komme, når der under styringsopsætningen er opsat Spørg, se punkt Svare du Ja sendes dokumentet indlejret som PDF i en , svare du Nej, bliver dokumentet kun bogført. Svare du Ja, til overstående, genererer system en pdf fil og sender en. Får du denne meddelelse, skal du kontakte din hosting leverandør, for korrekt installation af PDF Creator.

21 Side 21 af 55 Vedhæftet dokumenter Vedhæftede dokumenter der kommer fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftes fakturaen eller kreditnotaen, sendes med i , og tilknyttes eller ses under knappen Faktura og punktet Bilag. Bemærk: Dokumenter der er vedhæftet i overstående billede, kan slettes med F4 eller markering i feltet Send med kan fjernes, hvis dokumentet ikke skal sendes med til debitor. Den mailadresse der er opsat under Salgsopsætning på fanebladet , modtager ved afsendelse en kopi mail, svarende til den kunder får, med det vedhæftede PDF dokument. Bemærk: Du ser både den indlejrende PDF og et vedhæftet dokument i nedenstående eksempel. I emne feltet ses Navnet fra Virksomheder, Navision Stat Udvikling. Teksten Al henvendelse omkring denne mail. Er brødteksten og dannes på baggrund af opsætningen under Salgsopsætning, fanebladet i feltet Brødtekst.

22 Bogførte faktura eller kreditnota Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer eller bogførte kreditnotaer Side 22 af 55 Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer skal du finde det aktuelle dokument. Derefter vælger du knappen Funktion og punktet Send som . Bemærk: Det er muligt at se det nye felt Dokumentafsendelsesmetoden på Fanebladet Fakturering, som her er . Det er derfor altid muligt at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt. Systemet genererer nu en pdf fil og sender en til kunden. Bemærk: Modtager du denne besked skal du vælg knappen Nej (PDF Creatoren der skal anvendes er version 1.5.0).

23 Side 23 af 55 Vedhæftede dokumenter Er der vedhæftede dokumenter fra enten et fagsystem, DDI eller vedhæftet fakturaen eller kreditnotaen, sendt med i , kan du se dokumenterer under knappen Faktura og punktet Bilag. Er der opsat en mailadresse under Salgsopsætning på fanebladet , har vedkomne nu modtaget en kopi mail, der svare til den mail kunder får, med det vedhæftede PDF dokument. Bemærk: Du ser både den indlejrende PDF og et vedhæftet dokument i nedenstående eksempel. Under knappen Faktura og punktet Oversigt (F5), har du mulighed for, at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som her er udfyldt med .

24 Side 24 af 55 Det er muligt at se hvordan PDF filen der er afsendt ser ud under Bogførte Salgsfaktura, eller Salgskreditnota. For visning skal du vælge knappen Faktura og punktet Vis som PDF. Her ser du et eksempel på en sendt salgsfaktura.

25 Side 25 af Opkrævninger der opkræves via Digital Post Du har nu mulighed for at sende opkrævninger, via Digital Post til E-boks, eller dokumenter kan sendes til fjernprint, i det tilfælde hvor virksomheden eller borgeren ikke er tilsluttet Digital Post i E-boks. Funktionaliteten understøtter afsendelse af salgsfaktura, salgskreditnota, rykker og kontoudtog. I forbindelse med at du opretter debitor har du mulighed for direkte på debitorkortet at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks, det er derfor muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling. Til afsendelse via Digital Post, anvendes OIOUBL formatet på samme måde som ved elektroniske opkrævninger. Dvs. der er nogle opsætninger der er påkrævet for at det virker Opsætning til Digital Post Sti Salg & Marketing\ Opsætning\ Digital Post Opsætning I dette billede er samlet de opsætninger der skal bruges til Digital Post (Strålefos Connect).

26 Side 26 af 55 Bemærk: Digital Post Opsætning, som ses ovenover er beskrevet i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab, hvor bla. nedenstående er beskrevet: Installation af Digital Post invorkeren(webservice) Installation af hjælpeprogram Oprettelse af folder herunder håndtering af brevpapir Installation af funktionscertifikat Opsætning til Digital Post Layout Opsætning af XML Bro Opsætning på Debitorkortet Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Debitorer Bemærk: Da Digitalpost anvender formatet OIOUBL skal de Betalingsformskoder der opsættes på debitor være opsat med en OIO Betalingstype Bank eller FIK/GIRO.

27 Side 27 af 55 Fanebladet Betaling Til Digital Post skal en af følgende indstillinger vælges i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej, opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR), vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR), vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint, vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor. Bruges i det tilfælde hvor virksomheden eller personen ikke er oprettet på E-boks. Fanebladet Betaling og knappen Funktion

28 Under punktet E-boks Opslag har du mulighed for direkte på debitorkortet at forespørge via CVR eller CPR om debitor er oprettet til Digital Post på E-boks, der er derfor muligt med det samme, at få oprettet debitor med den rigtige indstilling. Side 28 af 55 Ved opslag, hvor debitor er oprettet på E-boks, komme en af følgende meddelelser: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr. Ved opslag, hvor debitor ikke er oprettet på E-boks og derfor vil skulle opkræves via fjernprint, kommer en af følgende meddelelser: Opslag med CPRnr. Opslag på CVRnr DDI debitorbestilling til Digital Post Ved oprettelse af debitorer via debitorbestilling i DDI har du mulighed for, at angive om debitor skal opkræves via Digital Post, under fanen Øvrige data. Når du acceptere bestillingen, bliver feltet automatisk overført til Debitorkortet.

29 Side 29 af 55 Følgende felter kan du vælge i feltet Send salgsbilag til Digital Post : Nej, opsat default, når Digital post ikke anvendes. E-boks (CVR), vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CVRnr. blive sendt til E-boks. E-boks (CPR), vælger du denne indstilling, vil opkrævningen ud fra CPRnr. blive sendt til E-boks. Fjernprint, vælger du denne indstilling, vil opkrævningen blive sendt til fjernprint, hvor opkrævningen kuverteres og sendes til debitor Bogføring af faktura og kreditnota Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Fakturaer eller kreditnotaer For at oprette en faktura eller kreditnota manuel, skal du trykke F3 for ny, og derefter trykke pil ned. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Når det er gjort vælger du enten Bogfør, Bogfør og udskriv eller Massebogfør. Ved bogføring og Udskriv kan meddelelsen, du ser nedenunder kommer, når der under Opsætning af Digital Post er opsat Spørg i et af felterne, svarende til den type bilag, der skal sendes.

30 Bemærk: Masseaccepterer du dokumenterne, hvor Spørg er opsat bliver dokumenterne kun bogført og kan afsendes fra enten de bogførte salgsdokumenter eller fra Send usendte Digital Post bilag. Se også punkt Side 30 af Bogførte faktura og kreditnota til E-boks Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer og Bogførte kreditnotaer Skal en bogført faktura eller kreditnota sendes fra Bogførte fakturaer skal du finde det aktuelle dokument. Bemærk: Det er muligt at se feltet Dokumentafsendelsesmetode på Fanebladet Fakturering, som her er Digital Post. Det er derfor altid muligt, at se hvilken vej dokumentet er sendt eller påtænkt sendt. Inden du sender fra de bogførte dokumenter, kan det være en god ide lige at check feltet Digital Post Status, om dokumentet har status Usendt. Du finder oversigten under knappen Faktura og punktet Oversigt (F5). Du har også her mulighed for at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som her er udfyldt med Digital Post. Du sender ved at vælge knappen Funktion og punktet Send Digital post.

31 Side 31 af 55 Der kommer nu meddelelsen du ser nedenunder. Når dokumenter er leveret til E-boks kommer nedenstående meddelelse, og samtidig bliver feltet Digital Post Status under fanen Digital Post opdateret til Afsendt. Se de næste to skærmdump.

32 Side 32 af 55 Her ses feltet Digital Post Status der er opdateret med status Afsendt. Vælger du knappen Funktion og punktet Opdater Digital Post, vil feltet Digital Post Status, hvis alt er gået godt nu blive Modtaget i E-boks.

33 Side 33 af 55 Prøver du at sende et dokument, som har været sendt en gang bliver du spurt om du ønsker at fortsætte, så du har mulighed for at fortryde. Bemærk: E-boks har ingen check på om et dokument har været modtaget en gang Bogførte faktura og kreditnota til fjernprint Er debitor ikke tilmeldt E-boks, kan du i feltet Send salgsbilag til Digital Post sætte debitor op til Fjernprint, hvor dokumentet ved modtagelse vil blive kuverteret og sendt til debitor.

34 Fanebladet Betaling Side 34 af 55 Håndtering af dokumenter der sendes til Fjernprint håndteres på samme måde, som dokumenter der sendes til E-boks. Se punkt Om et dokument er sendt til Fjernprint kan du se på den bogførte salgsfaktura og fanebladet Digital Post Status, her vil stå Sendt Fjernprint Digitale dokumenter der afventer samlet afsendelse Er der på Digital Post Opsætningen angivet Afvent afsendelse i fx feltet Send Digital Post ved bogføring (Faktura, Kreditnota), vil dokumenterne kun blive bogført, ikke sendt. Afsendelse foretager du på en af følgende måder: Samlet afsendelse Afsendelse via opsat batch job

35 Fanebladet Generelt Side 35 af 55 Samlet afsendelse Sti: Salg & markering\ Ordrebehandling\ Digital Post\ Send usendte Digital Post bilag Kørslen gennemløber alle åbne poster og sender de salgsdokumenter, hvor debitor er opsat til Digital Post og tilknyttet en betalingsformskode med en OIO betalingstype. Afsendelse via opsat batch job Sti: Administration\ Programopsætning\ Batch Det er muligt at opsætte afviklingen af Digital Post som batch job, der fx køre en gang om dagen, evt. udenfor normal åbningstid. Bemærk: For at bruge batch modulet kræves det, at der er installeret en Nasserver. Hvordan det sættes op er beskrevet i Installationsvejledningen til Digital Post Invorker og NS regnskab.

36 Side 36 af 55 Skal opkrævningen der sendes via Digital Post være på engelsk skal debitor være tilknyttet en sprogkode. Sprogkoden opsættes under fanen Udenrigshandel. Ønsker du at se hvordan opkrævningen ser ud, kan du gøre det på følgende måde: Vælg Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer og Bogførte kreditnotaer og knappen Funktion og punktet Vis Digital Post.

37 Side 37 af 55 Der dannes nu et PDF filen som du kan gemme og derefter få vist. Eksemplet viser en engelsk faktura. På E-boks ser en danske faktura ud på følgende måde:

38 Side 38 af 55 Bemærk: Rykker og Kontoudtog der skal sendes via Digital Post håndteres på samme måde som beskrevet i dette afsnit Opkrævninger der opkræves via Nets(PBS) Til håndtering af PBS løsningen Collection Management(CM) i Navision Stat er der lavet en vejledning der beskriver alle felter og hvilken betydning de har, hvis man sender opkrævninger fra Navision Stat til Nets PBS løsning til opkrævning. Link til Brugervejledning til PBS Betalingsservice finder du sidst i guiden under LINK. Nets PBS løsning kan med fordel anvendes, hvis du har mange opkrævninger, der ikke skal opkræves elektronisk. Opkrævninger der skal opkræves via Nets dannes og sendes til Nets måneden før de skal opkræves. Det er dog muligt, at sende en straks opkrævning som opkræves med det samme. Vejledningen beskriver kort den forskel der er i forhold til de andre 3 afsnit i denne guide, derfor vil beskrivelsen primært omhandle opsætning på Debitorkort og processen fra bogføring til udsøgning i Opkrævningskladde. Begreber der kan blive omtalt i dette afsnit, men ikke beskrives i detaljer: Opkrævningssystemkort: Styre bla. om systemet, fx betalingsservice Total er aktiv. Opkrævningsmetode: Indeholder regler til styring af udsøgning i Opkrævningskladden, metoderne er kun aktive hvis Opkrævningssystemet er aktivt. PBST(Total): Er den betalingsservice løsning vi anvender i Navision Stat. PBS Kreditornr.: Er nummeret på den kreditoraftale der indgås med Nets.

39 Debitorgruppe: Til en kreditoraftale tilknyttes en eller flere debitorgrupper. Debitorgruppen kan bruges som gruppering i udsøgningen af opkrævningerne i Opkrævningskladden. Lukkeperiode: De 8 sidste dage i periode kan Nets ikke modtage almindelige opkrævninger. Der kan derfor kun sendes FIK straks opkrævninger i den periode, også selv om debitor har en PBS aftale. Side 39 af 55 Bemærk: Vi anbefaler, at man sender opkrævninger i den åbne periode og kun i nødstilfælde sender Straks opkrævninger i lukke perioden Betalingsformskode til PBS opkrævninger Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opsætning Det er vigtigt, at den betalingsformskode der tilknyttes debitor er opsat med Opkrævningssystem og Opkr. Kreditor Nr., også kaldet PBS kreditornr. (Se de afmærkede felter). Bemærk: Feltet OIO betalingstype må ikke være udfyldt når opkrævninger skal sendes gennem Nets Debitorkort Debitorkortet skal udfyldes med fulde adresseoplysninger. Nets kan dog kun modtage linjer der er 35 karakter lange, så du skal være opmærksom på længden i navne og adressefelter. Det kan dog sættes op på den anvendte Opkrævningsmetode i Navision, at adressen skal forkortes, men når det sker, kan værdifulde oplysninger gå tabt.

40 Side 40 af 55 Betalingsformskoden der er oprettet til PBST(Total), tilknyttes under fanebladet Betaling. Under fanebladet Betaling må der ikke være opsat en E-bilagspartner, se de indrammede felter. Aftalekort En debitor der skal opkræves via Nets PBS løsning skal have tilknyttet et aftalekort. Kortet oprettes under knappen Debitor og punktet Opkrævninger.

41 Side 41 af 55 Aftalekortet udfyldes med en opkrævningsmetode og en debitorgruppe, resten af felterne udfyldes automatisk. Det er vigtigt, at status feltet har værdien OK ellers kan der ikke bogføres. Det er muligt, at have flere aftalekort tilknyttet en debitor. Fx hvis du har behov for, at opkræve en debitor som straks opkrævning, er det muligt i Nets lukkeperiode(8 sidste dag i måneden), at sende en straks opkrævning. Aftalen der har markering i feltet Standardaftale, vil altid blive anvendt i den almindelige åbne periode Bogføring af Faktura og kreditnota Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Fakturaer eller Kreditnotaer

42 For at oprette en faktura eller kreditnota, skal du trykke F3 for ny, og derefter trykke pil ned. Når feltet Nummer er udfyldt, vælger du debitor ind i feltet Kundenr. Indtast konteringslinje/linjer i nederste del af billedet. Side 42 af 55 Bemærk: Kopiering fra bogførte dokumenter beskrives under punkt Når det er gjort vælger du enten Bogfør, Bogfør og udskriv, eller Massebogfør. Bemærk: Specielt for PBS opkrævninger er felterne Opkrævningsmetode og debitorgruppe, overført fra Debitors aftalekort. Er felterne ikke udfyldt sammen med Betalingsformskoden kan fakturaen ikke bogføres Håndtering af kreditnotaer Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Kreditnotaer Når PBS systemet anvendes, skal kreditnotaer håndteres specielt. Nets kan ikke sende kreditnotaer og sætte penge ind på kundernes bankkonti(det har Nets ikke hjemmel til). Du kan derfor kun håndtere kreditnotaer på følgende måde: Udligning af faktura og kreditor ved bogføring, hvor faktura beløbet er større end kreditnotaen. Rest beløbet foreslås i Opkrævningskladden. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen. Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer vil posterne blive samlet til en post i Opkrævningskladden, er faktura beløbet større end kreditnotaen udlæses restbeløbet samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen.

43 Indeholder Debitor både åbne fakturaer og kreditnotaer der udligner hinanden vil posterne blive samlet til en 0 post i Opkrævningskladden. Nulposten udlæses samme med de andre opkrævninger. Den advisering der dannes vil indeholde oplysningen om både kreditnotaen og fakturaen, og vise at saldoen er nul. Når posterne er sendt til Nets, skal de åbne poster på debitor lukkes, det gør du i Opkrævningskladden ved at vælge Knappen Bogføring og punktet Efterudlign(0 beløb linje). Side 43 af 55 Bemærk: Selv om debitor er opsat til PBS, er det muligt, at sætte debitor op til også at kunne sende fakturaer og kreditnotaer som med indlejret PDF fil, som information til debitor. Se hvordan under afsnit Bogføring af faktura og kreditnotaer Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt\ Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer På den bogførte faktura eller kreditnota på fanebladet Fakturering, er det muligt, at se fakturaen eller kreditnotaer står til opkrævning via Nets. Der er både angivet opkrævningsmetodesystem og debitorgruppe, som er felter der kræves udfyldt i PBS løsningen. Samtidig er det nye felt Dokumentafsendelsesmetode også udfyldt med PBS.

44 Side 44 af 55 Under knappen Faktura og punktet Oversigt (F5), har du også mulighed for at se feltet Dokumentafsendelsesmetode, som her er udfyldt med PBS Opkrævningskladde Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Opkrævningskladde For at opkrævningsposten og indbetalingsposten udlignes med samme bogføringsdato, svarende til datoen på kontoudtoget fra banken, skal du sikre dig, at Opkrævningskladde er korrekt opsat. Du skal derfor checke, at der under knappen Opkrævn. og punktet Opkrævningskladde opsætning, er valgt en korrekt opsætning. I feltet Bogfør på dato, skal der være valgt Kreditor modtagelsesdato. Bemærk: Resten af felterne i billedet er beskrevet i Brugervejledningen til PBS Betalingsservice. Når PBS fakturaerne er bogført skal der dannes linjer i Opkrævningskladden. Vælg knappen Opkrævn. og punktet Lav forslag.

45 Side 45 af 55 I overstående eksempel er der dannet en linje som har status valid. En post kan bestå af en eller flere poster. Posten i det viste eksempel består af flere opkrævninger, som er samlet til en post. Poster samles automatisk når der er flere opkrævninger til samme debitor og har samme bogføringsdag. Ønsker du at se hvilke poster en samlet post består af, kan du se det under knappen Post, og punktet Udlignede debitorposter. Ønsker du at se den advisering der dannes og som sendes med opkrævningen til Nets, skal du vælge knappen Linje og punktet Adviseringslinje.

46 Side 46 af 55 Når alle poster i Opkrævningskladden er klar til afsendelse og har status Valid, skal du vælge Knappen Faktura og punktet Godkend og udlæs. Det er muligt, at godkende enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne, trykker du OK. Derefter skal posterne udlæses. Igen er det muligt, at udlæse enten hele oversigten eller en aktuel linje. Når du har valgt et af punkterne trykker du OK. Posten får nu status Sendt.

47 Side 47 af 55 Når Nets har modtaget filen, sender de en kvittering på, at de har modtaget filen og at den Ekspederes. Opdateringen foretager du ved, at du vælger knappen Funktion og punktet Opdater status Importkladden Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Importkladde Posterne der er opkrævet via opkrævningskladden, kan først bogføres når indbetalingen er modtaget i banken. Kun kvitteringen på, at Nets har modtaget filen, opdateres direkte i Opkrævningskladden. Kvitteringer der indeholder Indbetalinger importeres i Importkladden. Vælg Knappen Funktion og punktet Importér Indbetalingsfil. Kommer denne meddelelse uden, at der efterfølgende indlæses kvitteringsposter er der ingen filer klar til import. Dvs. Importkladden er tom. Tryk OK.

48 Side 48 af 55 Når filen importeres dannes kvitteringsposterne i Importkladden. Poster der har Status Bet. Modtaget er klar til opdatering i Opkrævningskladden. Inden du gør det, skal du check om der ligger poster med status Afvist, Afmeldt eller Tilbageført. Poster med de nævnte status skal håndteres inden du opdatere posterne i Opkrævningskladden. Afviste eller afmeldt poster, er typisk kunder der har været inde i betalingsservice og afvise en enkelt postering eller afmelde deres PBS aftale hos Nets. Det er muligt, at få flyttet disse poster til Indbetalingskladden, hvis du vælger knappen Funktion og punktet Overfør til Indbetalingskladde. Her kan du påføre enten en debitor eller en finanskonto alt efter, hvad der skal ske med posten. Når der kun er poster tilbage med Status Bet. Modtaget, vælger du igen knappen Funktion og punktet Opdater status i opkrævningskladden. Du ser her et eksempel på to poster der er opdateret med Bet. Modtaget, som er klar til bogføring.

49 Vælg knappen Bogføring og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. Side 49 af 55 Du bliver nu spurgt om linjerne skal renummeres, det skal du svare ja til hvis der ligger andre linjer i kladden. Vælg knappen ja og posterne bogføres Gensendelse med anden dokumentafsendelsesmetode. Sti: Økonomistyring\ Tilgodehavender\ Oversigt Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditnotaer I dette afsnit kan du se, hvordan du kan gensende et dokument fra Bogførte fakturaer eller Bogførte kreditornotaer. Det kan enten være et dokument der ikke er sendt endnu eller tidligere har været sendt som en anden type dokument. Fokus vil være på dokumentafsendelsesmetode, da feltet viser, hvordan dokumentet tidligere har været håndteret. Eksempel 1. Har du en faktura eller kreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som E-bilag, skal du gøre følgende:

50 Du skal Starte med at opsætte en E-bilagspartner på Debitorkortet, se også punkt Du ser her en bogført salgsfaktura der er bogført som manuelt(se dokumentafsendelsesmetode), der skal gensendes som E-bilag. Når E-bilags partner er opsat, skal du finde den bogførte faktura eller kreditnota og vælger knappen Funktion og punktet Send E-bilag. Side 50 af 55 Vælg knappen Funktion og punktet Send E-bilag Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres med E-bilag.

51 Side 51 af 55 Eksempel 2. Har du en faktura eller kreditnota der er bogført som manuel og som skal sendes som , skal du gøre følgende: Du skal starte med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg fanebladet Kommunikation. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som , og indtast adressen i feltet . Se også punkt Når opsætning er foretaget, finder du den bogførte faktura eller kreditnota og vælger knappen Funktion og punktet Send . Her ser du en bogført salgsfaktura der er bogført som manuelt(se dokumentafsendelsesmetode), der skal gensendes som . Vælg knappen Funktion og punktet Send Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres med .

52 Side 52 af 55 Eksempel 3. Har du faktura eller kreditnota der er bogført som E-bilag og som skal sendes som , skal du gøre følgende: Du skal starte med at opsætte debitor til . Find debitor og vælg fanebladet Kommunikation. Sæt markering i feltet Send faktura/kreditnota som , og indtast adressen i feltet . Se også punkt Når opsætning er foretaget, finder du den bogførte faktura eller kreditnota og vælger knappen Funktion og punktet Send . Du ser her den bogført salgsfaktura der er bogført som E-bilag(se dokumentafsendelsesmetode), der skal gensendes som . Vælg knappen Funktion og punktet Send

53 Side 53 af 55 Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden. Bemærk: Er det den omvendte situation, hvor et dokument har været sendt som men skal sendes som E-bilag, her vil der skulle opsættes det samme som beskrevet i første eksempel. Eksempel 4. Har du en faktura der er bogført og opkrævet via Nets PBS løsning, og der er brug for, at sende en der indeholder informationer om den tidligere frem sendte opkrævning, skal du gøre følgende: Opsætning på debitor skal foretages som beskrevet i eksempel 3. Du ser her den bogført salgsfaktura der enten er klar til opkrævning eller er sendt til Nets til opkrævning(se dokumentafsendelsesmetode), som her skal sendes som .

54 Side 54 af 55 Vælg knappen Funktion og punktet Send Du ser her den bogførte salgsfaktura efter gensendelse. Dokumentafsendelsesmetoden er nu opdateres så også fremgår at Dokumentafsendelsesmetoden.

55 Side 55 af 55 Henvisninger Systeminfo til Sti: Digital Post Links Brugervejledning til Økonomistyring Brugervejledning til PBS Betalingsservice Bruger vejledning til Elektronisk fakturering Sti:

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

Vis hjælpelinjer som er en hjælp FGU Webinar - Salg Agenda Salgsopsætning Opsætning af E-mail, logo mm Opret debitor Forskellige afsendelsesmetoder Opret salgsfaktura Bogføring Kontrol, bogføring og massebogføring Kontrol af afsendelse

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017 Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/MAG 26. oktober 2017 Dokumentafsendelse Overblik Formål Nærværende dokument beskriver opsætning og brug af dokumentafsendelsesmetoder for styring af, hvorledes salgshandelsdokumenterne

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura via E- mail

Kom i gang med anvendelse af faktura via E- mail Quickguide Kom i gang med anvendelse af faktura via E- mail August 2019-2. udgave 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev muligheden for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Denne mulighed er fortsat

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

BRUGERMANUAL TIL N-PDF BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50 Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Continia Collection Management

Continia Collection Management Continia Collection Management Teknisk detail Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50 Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Oprettelse og opdatering af kreditorer

Oprettelse og opdatering af kreditorer Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner

Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål For selveje institutioner der ikke benytter Den Decentrale Indrapporteringsløsning (DDI) i Navision Stat er det vigtigt

Læs mere

Tjekliste ved overgang til DB Webservice

Tjekliste ved overgang til DB Webservice Tjekliste ved overgang til DB Webservice ØSY/TIE 23. april 2018 Baggrund Danske Bank ønsker at udfase brugen af deres API løsning. API løsningen erstattes af er en ny afsendelsesmetode DB webservice. DB

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning november 2018

Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning november 2018 Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning 2018 20. november 2018 ØSY/TIE/SKH Dette bilag omhandler hvordan GIS skal håndteres i forbindelse med Årsafslutning 2018. Følgende forhold beskrives:

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI

Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i selvejeinstitutioner om de særlige forhold der er ved

Læs mere

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...

Læs mere