Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014"

Transkript

1 Løningerne er hentet på Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 014. aj 014 Opgave 1: Poelukker a) Den oatte effekt i en leder er givet ved P U I, og Oh 1. lov giver aenhængen elle pændingfaldet og trøtyrken i en leder ed reitanen R: U R I. U U U Die to forler at aen giver: P U R R R P Da an kender pændingfaldet og effekten kan reitanen betee: V U R,, ,9 P,5W b) For at elte poen kal den ført opvare til eltepunktet og derefter elte. Hvi an antager, at tartteperaturen for poen og varelegeet er 0, og at al energien går til opvarning og eltning af poen, kal den oatte energi være: E E E c T L oat opvarning eltning fryepoe fryepoe fryepoe, fryepoe J J kg C C kg J kg K kg , , , 016 Da varelegeet har effekten,5w, bliver eltetiden: E E 10, 016J P t, ,9 t P,5W

2 Løningerne er hentet på Opgave : Galakeuperhoben BAS11 a) For at kunne beregne afbøjningvinklen for 1. orden kal an kende gitterkontanten, og da der er 800 palter pr., får an: 1 d 0,0015 1,5 10 n Så kan afbøjningvinklen for 1. orden beregne for H-linjen fra BAS11: n in n d 1 150,16 n 1 in 4, =4,6 1,5 10 n b) Aftanden r til galakeuperhoben kan betee ed Hubble lov v H0 r, hvi an kender hubblekontanten H0 og hatigheden væk fra o v. Værdien af hubblekontanten jutere løbende, å an kan finde flere forkellige værdier. I 01 er den ålt til 0,8 k, en det kræver netadgang at finde denne værdi, å i Mly tedet anvende værdien k, der er fundet i FyikABbogen ide 98 i 006- Mly udgaven. Hatigheden v kan betee ud fra rødforkydningen z ved v z c. ob 0 Rødforkydningen z er defineret o z, å den kan betee, da an kan genkende aborptionlinjen for H og dered e, hvor eget den er forkudt. Ved at ætte alle die forler aen får an: ob 0 50,16n 486,1n k c 9979, 458 v z c 0 486,1n r H k 0 H0 H0 Mly 95,910Mly 9, k 0

3 Løningerne er hentet på Opgave : Raeakine a) Deniteten er defineret o, dv. den kan beregne, når an kender aen og V rufanget. Da betonpælen har et kvadratik tværnit, får an: 1,8 10 kg, kg, 10 kg V l 9, 00,0 0,0 b) Det antage, at an kan e bort fra alle forer for gnidningodtand (herunder luftodtand), da an å kan regne ed, at den ekanike energi er bevaret. Nulpunktet for den potentielle energi vælge o betonpælen top, da den potentielle energi til lut (der hvor jernkloden raer betonpælen) å vil være 0, og an har: E E E E kin, lut pot, lut kin, tart pot, tart 1 E 0 v g h kin, lut tart tart kin, lut 1 E 4,1 10 kg,05 4,1 10 kg 9,8 0,11 104,945 J 1 kj c) Man kan gå ud fra, at kranen løfter ed en kontant og lille hatighed, å an kan e bort fra den kinetike energi, og den reulterende kraft er 0. Dv. kranen kal løfte ed en kraft, der er odatrettet og lige å tor o uen af tyngdekraften og gnidningkraften. Pælen kal trække 7,5 op, å det alede arbejde bliver: h h h h h 7,5 A ( F F ) d F d F d g d F d g h F d 0 t g 0 t 0 g 0 0 g 0 g Det førte led tilvækten i potentiel energi, når betonpælen løfte, og det andet varer til arealet under den angivne graf. Da det er en ret linje, danne der en trekant, og da an kan aflæe F 7,5 6,6kN, får an: 1 A 1,8 10 kg 9,8 7,5 6, 610 N 7,5 1570J 0,16MJ

4 Løningerne er hentet på Opgave 4: Kryptonlape a) I databogen under radioaktive nuklider (ide 01 i 1998-udgaven) e det, at Kr-85 er betainuradioaktiv at at det er grundtof nuer 6, dv. kernerne udender elektroner og antineutrinoer, og ladningtallet er 6. Kr X e Datterkernen kal have ladningtallet 7, da der kal være bevarele af ladningtallet. Nukleontallet kal være 85, da det kal være bevaret I det periodike yte e det, at grundtof nr. 7 er Rb, å reaktionkeaet bliver: Kr Rb e b) Halveringtiden for Kr-85 e ved ae oplag o ovenfor at være 10,7år. Så aktiviteten af Kr-85 5 år efter produktionen kan betee ved: A t t 1 T½ A0 5år 10,7 1 år (5 ), ,6 A år Bq Bq Når an kender aktiviteten, kan an betee antallet af kerner ved A k N. Henfaldkontanten betee ud fra halveringtiden ved ln k. T Når an kender antallet af kerner, kan aen betee, hvi an kender aen af de enkelte nuklider: alet N Kr 85 Maen af Kr-85 finde i databogen under Nuklider ae og bindingenergi ide 1: Kr 85 84,9151 u. De tre udtryk ætte aen, å an har: A AT ½ alet N Kr85 Kr85 Kr85 k ln 1446,6Bq 10,7 65, ,9151 1, ln 7 alet kg 9, kg 9, kg ½

5 Løningerne er hentet på Opgave 5: RHIC a) Guldionerne bevæger ig ed kontant fart, og turen rundt i ringen varer til en cirkelbevægele, å tiden for én ogang i ringen bliver: r v t 8, , 0810 t v v 8, b) Når enkeltladede ioner accelerere over et pændingfald på 14MV, opnår de en kinetik energi på 14MeV. Naturligt forekoende guld betår af Au-197 ed atoaen 196,967u. Hvi an ikke har ulighed for at e, at der er kun er denne iotop, å an betragte udregningerne o en lag gennenitberegninger. Man kan e bort fra den anglende elektron i aen, da an ikke kan e, o den vil give en ændring på tredje decial eller ej. Med denne ae får an: 1 Ekin v v E kin ,60 10 J 6 v 7050,908986, ,967 1, kg c) Magnetfeltet kraft kal udgøre den nødvendige centripetalkraft, der kal holde ionerne i en cirkelbevægele, en det behøver an ikke at bruge til noget i denne opgave, da an får kraften oplyt (dette kylde nok, at hatigheden er å tæt på lyet hatighed, at an kulle regne relativitik, hvorfor forlen Fcentripetal r v ikke gælder). Guldionerne har en poitiv ladning på 79 eleentarladninger, da det er grundtof nuer 79, og da alle elektroner er fjernet. Da agnetfeltet tår vinkelret på bevægelen, har an: Fagnetfelt Fagnetfelt q v B B q v 9 1, N B, T, 46T ,60 10 C,997 10

6 Løningerne er hentet på Opgave 6: baryonen *0 b Opgave 7: Bodyflight a) Når peronen bære oppe af lufttrøen, tår vedkoende tille, å ifølge Newton bevægelelove, er den reulterende kraft 0. Dv. at luften kal påvirke peronen ed en kraft, der er lige å tor o, en odatrettet, tyngdekraften, der kan beregne o Ft g. Der er ikke forkel på, o det er peronen, der bevæger ig genne tilletående luft, eller luften, der blæer od en tilletående peron, og da det er en kraftig lufttrø (tor fart), kan luftodtanden beregne ved: 1 FL w A v. Luften denitet ætte til 1,9 kg Peronen overfladeareal vurdere til (ide 149 i databogen 1998-udgaven) 0,8 Forfaktoren er eget vær at vurdere (pecielt når an ikke har netadgang og dered ikke adgang til tor tabel over forkellige forer). I databogen under Gnidningkoefficienter og Forodtand (ide 160) vurdere det, at cylindre ed længde/diaeter-forholdet 5 i bevægele ed den buede del vinkelret od luften er det bedte bud på en forfaktor (da krop og are hver iær nogenlunde har den for), og den ætte derfor til 0,7. Peronen ae vurdere til 75 kg, og an får å: 1 g wa Ft FL g w A v v 75kg 9,8 v 45,10 45 kg 0,7 0,8 1,9

7 Løningerne er hentet på Opgave 1: Sol-opdrifttårn. juni 014 a) I databogen (udgave 1998) er der kun en værdi for luften denitet ved 0 C, og det er nok en lige lovlig lav teperatur, elvo der tår, at der trække kold luft ind. Men da det er en vurdering, der kal foretage, anvende denne værdi på 1,9 kg. Maen kan å beregne ved: kg 4 5 V 1, 9 1,85 4, kg 1,1 10 kg V b) Man kan beregne den tilførte energiængde i løbet af et inut, da an kender inteniteten af ollyet og glataget overfladeareal: Etilført P Etilført P t I At t W 4 8 Etilført 00 4, ,46 10 J Tilvækten af terik energi i den optrøede luft kan beregne, når an kender den pecifikke varekapacitet for luften. Den lå op i databogen (ide 149) til J 1, kg K J kg K 8 Eluft c T,5 10 kg 1, K,95 10 J Altå er nyttevirkningen: 8 Eluft,95 10 J 0, % 8 E 8,46 10 J tilført

8 Løningerne er hentet på Opgave : Lungeunderøgele a) I databogen under Radioaktive nuklider (ide 0 i 1998-udgaven) e det, at Xe-1 er betainu-radioaktiv ed en halveringtid på 5,5 døgn. Deuden e det, at Xenon er grundtof nuer 54, dv. ladningtallet er 54. Ved et betainuhenfald udende en elektron og en antineutrino (hered er leptontallet bevaret). Elektronen har ladningtallet -1 og nukleontallet 0. Da ladningtallet og nukleontallet begge kal være bevaret, får datterkernen ae nukleontal o Xe-1, dv. 1, og ladningtallet å være 55 (da ), der ae ted i databogen e at være C. Reaktionkeaet bliver dered: Xe C e b) Da an efter oplaget i databogen kender halveringtiden (e ovenfor), kan an ved hjælp af henfaldloven beregne aktiviteten efter 10 døgn: A t t 1 T½ A0 10døgn 5,5døgn 1 A10døgn 740MBq 197, 65MBq Aktiviteten kan nu bruge til at betee antallet af kerner: ln T½ A A k N A N N T ln ½ 6 5, ,6510 Bq N 1,97 10 ln So toelfingerregel kan an regne ed, at Xe-1 vejer ca. 1u, en det kan ogå lå præcit op under Nuklider ae og bindingenergi (ide ), hvor der tår, at et Xe-1-ato vejer 1,905888u. Dv. at den alede ae af Xe-1 efter 10 døgn er: 14 7 alet N Xe 1ato 1, , , kg, kg, kg 14

9 Løningerne er hentet på Opgave : Zenerdiode a) På grafen aflæe pændingfaldet varende til trøen 5A til 5,8V: Dered kan den effekt, der afætte i dioden beregne: P U I 5,8V 510 A 0, 0W 0, 0W b) Reitanen R og zenerdioden idder i erie, å trøen genne kredløbet bliver ikke fordelt, en går igenne både dioden og reitanen. Det akiale pændingfald over pændingforyningen giver den tørte trøtyrke, å det er de 6,1V, an kal regne ed, hvi an kal ikre ig, at trøtyrken genne zenerdioden ikke koer over 40A. Et pændingfald på 6,1V og en trøtyrke på 40A varer til en alet odtand i kredløbet på: Upændingforyning 6,1V Upændingforyning Ralet I Ralet 15,5 I 4010 A Modtanden i zenerdioden er ed trøtyrken 40A: Udiode 5,7V Rdiode 14,5 I 4010 A Da reitanen og zenerdioden idder i erie, er ertatningreitanen uen af reitanerne: Ralet Rdiode Rreitor Rreitor Ralet Rdiode 15,5 14,5 10 Dv. at reitanen R indt kal være på: Rin 10

10 Løningerne er hentet på Opgave 4: Vandret faldkær a) Hooke lov giver aenhængen elle trækkraften F og forkydningen x fra ligevægttillingen (ligevægttillingen e i tabellen at være 10, da trækkraften her er 0). F k x Ofte e Hooke lov ed et inu for at vie, at trækkraften er odatrettet forkydningretningen, en her er det kun tørrelerne og ikke retningerne, der er relevant. F og x er proportionale ed proportionalitetkontanten k, å der kal lave en regreion, hvilket her gøre i Maple:

11 Løningerne er hentet på b) Det er en (t,v)-graf, å arealet under grafen varer til det tykke, faldkæren har bevæget ig: 1,5 0 vdt For at betee arealet under grafen indtegne en trekant og et trapez, der har ae areal. Arealet bliver å:,,1 1 Ttrekant Atrapez 0,80 10,6 1,5 0,8 6,10 Da elatikken blev luppet ved 0 og har bevæget ig 6,1, er længden af elatikken efter 1,5 ekunder 14 (1,9 ifølge oventående vurdering).

12 Løningerne er hentet på c) Den alede kraft kan betee ed Newton. lov, hvi an kender accelerationen og aen. Maen er oplyt, og accelerationen kan aflæe o hældningen for tangenten til (t,v)-grafen i t=1,5: Hældningen regne uden fortegn, da det kun er tørrelen, der kal bruge:,8 v a 0,9 t,0 Dv. tørrelen af den alede kraft er Falet a 0,116kg 0,9 0,1088 N 0,108N Den alede kraft på faldkæren koer fra elatikken træk og fra luftodtanden. Die to kræfter peger i hver in retning. Elatikken trækker i bevægeleretningen, en luftodtanden peger od bevægeleretningen. Da hatigheden er på vej ned efter 1,5 ekunder (negativ acceleration), å luftodtanden være tørre end elatikken træk. Modellen giver en trækkraft ved 14 på: N Ftræk k x 0, , 70544N Man har å: F F F F F F 0,1088 N,70544 N,81668 N alet luft træk luft alet træk Efter 1,5 blev farten i pørgål b) aflæt til,, og hered kan forfaktoren betee: 1 luft luft Fluft w A luft v w A luft v r luft v w,81668n kg 0,7 1, 9, F F 1,9 I udregningen er luften denitet fra ide 149 i databogen (1998-udgaven) benyttet.

13 Løningerne er hentet på Opgave 5: B eoner Opgave 6: Laerkøling a) Maen af et Rb-85-ato finde i databogen under Nuklider ae og bindingenergi (ide 1 i 1998-udgaven) til 84,911794u. Så kan farten beregne: 5,0110 kg p p v v 1, , , , kg b) En foton ed bølgelængden 780n har bevægeleængden: 4 h 6, J 8 8, kg 9 p foton Hvi an antager, at alle fotonerne raer fra ae retning, der er præci odat Rb- 85-atoet bevægeleretning, å kan det beregne, hvor ange fotoner der kal til at 5 ændre bevægeleængden ed tørrelen,0110 kg Fotonerne aborbere, å dere bevægeleængde kal fuldtændigt opveje af ændringen i Rb-85: 5,0110 kg palet N fotoner 6, p foton 8 8, kg Opgave 7: Flielægning ed ugekop a) Ud fra billedet vurdere det, at arealet af cirklen (ugekoppen) er 0,15. Det antage, at der kan uge å eget luft ud, at der kan kabe et undertryk på 5 0,9 10 Pa (dv. at trykket inde i ugekoppen er ca. 0,1at). Dered bliver kraften nedefra på: Fop 5 p Fop p A 0,910 Pa 0, N A Denne kraft kal indt være lige å tor o tyngdekraften på flien, dv. flien kan højt veje: Ft 1500N Ft g 175kg 1ton g 9,8

14 Løningerne er hentet på augut 014 Opgave 1. Kuldepray: a) Zinkpladen har inden tilførlen af kuldepray ae teperatur o ogivelerne (4 C), en den afkøle, når noget af den indre energi overføre til kuldeprayen, o fordaper. Når zinkpladen afkøle, begynder den at odtage vare fra ogivelerne. Dette e på grafen, hvor zinkpladen teperatur begynder at tige. Melle 10 og 0 e det på grafen, at teperaturen af zinkpladen falder, en her kal an være opærko på, at der ogå tilføre vare fra ogivelerne, der ålede ogå er ed til at få kuldeprayen til at fordape. Man er intereeret i at vide, hvor eget teperaturen ville være faldet, hvi der ikke var blevet tilført energi fra ogivelerne, å på figuren kitere to rette linjer: E Når an på denne åde forøger at korrigere for varetilførlen fra ogivelerne, får an en teperaturtilvækt på -19 C. Dette kan bruge til at vurdere kuldeprayen fordapningvare: E kuldepray kuldepray f, kuldepray zinkplade zink zinkplade f, kuldepray zinkplade L c T L J 86, 4g89 19C zinkplade czink Tzinkplade kg C 5 J 5 J, ,0 10,1g kg kg kuldepray

15 Løningerne er hentet på Opgave. Behandling ed lutetiu: a) I databogen finde Lu-177 under 'Radioaktive nuklider' (ide 05 i 1998-udgaven). Her tår, at nuklidet er betainu-radioaktivt ed en halveringtid på 6,71 døgn. Ved et betainuhenfald udende en elektron og en antineutrino (leptontalbevarele). Dette ker ved en odannele af en neutron til en proton i kernen, å grundtofnueret går 1 op. I det periodike yte e det, at Lu er grundtof nuer 71, en grundtof nuer 7 er hafniu (Hf). Dered bliver henfaldkeaet: Lu Hf e b) Man kender aktiviteten og kan derfor beregne antallet af Lu-177-kerner (og dered atoer) ved hjælp af henfaldkontanten: 9 A T½ A 6, ,510 Bq A k N N 4, k ln ln Maen af Lu-177 kan derfor beregne, og da an kun fik aktiviteten ed betydende cifre, kan an tillade ig at bruge toelfingerreglen, at Lu u. Dv. N kg kg g Lu177 Lu177 ato 177 1, ,610 1,5 10 1,5 15 c) Halveringtiden er på 6,71 døgn, å an kan ikke gå ud fra, at aktiviteten er den ae genne et helt døgn. Man er derfor nødt til at finde antallet af henfald på et døgn ved at e på, hvor ange kerner der er fra tart og fra dette tal trække det antal kerner, der ifølge henfaldloven vil være tilbage efter 1 døgn. t 1T½ 1 Nhenfald N N0 Nlut N0 N0 N 0 1 1døgn 6, døgn 14 Nhenfald 4, , Da an energien fra ét henfald, kan an å beregne den alede afatte energi: E N E J J J alet pr. henfald 4, , 10 9,919 9,9 t T½

16 Løningerne er hentet på Opgave. Challengerdybet: a) Trykket på bunden kan betee ud fra forlen for trykket fra en vækeøjle. Egentlig kan an - da trykket er å højt - e bort fra atofæretrykket, en her regne det ed: 5 kg 8 pbund p0 pvækeøjle p0 h væke g 1, 0110 Pa ,8 1, Pa Så kraften fra havvandet på lugen er: F A (det er her antaget, at tyngdeaccelerationen ikke ændrer ig undervej) p F p Acirkel 1, Pa 0, 1 1, N 1,57 10 N b) Da an kender den gennenitlige aefylde, kan an opkrive forlen: alet ku ubåd ku Vku ubåd gennenit V V V V V alet ku ubåd ku ubåd Hered kan rufanget betee i Maple, hvor alle tal er indat i SI-enheder. Dv. rufanget er: Vku 8,14 Opgave 4. Brytvøning: a) Gennenitfarten er den tilbagelagte trækning delt ed den benyttede tid, å an har: vgen 1, , 477 t 60 19,11 19,11 b) Den tilbagelagte trækning varer til arealet under (t,v)-grafen, å der kal tælle felter på grafen. Hvert felt har arealet 0,10, 0,00. Antallet af felter vurdere til 77,75. Så den tilbagelagte trækning i løbet af ét vøetag bliver: 0,00 77,75 1,555 1,56

17 Løningerne er hentet på Opgave 5. Kængurutylte: Fjederkraften er proportional ed længden af aentrykningen, og da der ikke regne ed fortegn/retninger, bliver proportionalitetfaktoren poitiv: F k x. a) Der kal derfor lave regreion ed en proportionalitet, hvilket gøre i Maple ed GYMpakken: Fjederkontanten aflæe o proportionalitetfaktoren, dv. N k ,8 10 N b) Den oplagrede energi i fjederen under afættet er: 1 1 E fjeder E fjeder,110 E fjeder,0 k x110 k x0 1 N ,110 0,00 8,69 J Pigen og kængurutylten koer 1c op under hoppet. Her å det antage, at det er tyngdepunktet, der koer 1c op, elvo det ifølge figuren er fodtøtten, der koer 1c op. Man er altå bort fra, at både fjederen og pigen trække ud, o det e på billedet. Forøgelen af potentiel energi er å: Epot g h 5kg 9,8 0, 1 109, 966J Pigen har altå udover fjederenergien tilført: E E E 109, 966J 8,69 J 6,6574 J 7J pige pot fjeder

18 Løningerne er hentet på Opgave 6. Anti-reflekbehandling af brillegla: a) Maen af titandioxid kan betee, når an kende rufanget og deniteten: g 5 4 V Ah 4,45 14,5c 1,40 10 c 0, g 9,0 10 g V c b) Det er lorentzkraften, der leverer den nødvendige centripetalkraft i cirkelbevægelen. Lorentzkraften er: F L qv B og da v B er F qv B Centripetalkraften er Fc r L v (hatigheden er ikke å tor, at der kal regne relativitik) Elektronen ladning er eleentarladningen, og an har å: v FL Fc ev B r 1 6 9,1110 kg 4,610 v er 1, 6010 C 0,15 4 B 0, T 1, 7410 T 19 c) Der regne for hvert ekund. Den energi, der kal tilføre for at overføre 8,6 10 g, er: J E1 ekund 8,6 10 g 7, ,96 J g Den kinetike energi for én elektron er: Ekin v 9,11 10 kg 4,6 10 9, J Det antage, at al den kinetike energi fra elektronerne overføre, og dered er det antal elektroner, der kal rae kålen pr. ekund: E1 ekund 65,96J N 6, , E 9, J kin Opgave 7: D eoner:

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013 Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 01 7. aj 01 Opgave 1: Springvand ed olceller a) Det er elektronerne, der tranporterer energien, og da pændingfaldet er defineret o E pot U, dv. tabet i elektrik

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 008-01 Maj 008 Opgave 1: Geoterik anlæg a) Ved at uere de to effekter til en alet

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog)

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog) Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til Opgaver i fyik A-niveau Fyikforlaget 007 (blå bog) Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee: 4 8 6,66 10 J,9979 10

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau maj 2015

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau maj 2015 Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2015 26. maj 2015 Opgave 1: Sous vide a) Når man regner med, at varmelegemet er en simpel modstand, gælder Ohms 1. lov U RI også, når det er vekselstrøm,

Læs mere

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN. NOVEMBER 6 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 3. OKTOBER 6 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST Side 1 af FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til Page 1 of 6 Afleveringopgaver i fyik i 08-y2 til 04.01.11 Fra hæftet: pgaver i fyik A-Niveau pgave A11 ide 33 A11a I kernekortet e det, at Si-31 er beta-radioaktiv. Da ladningtal og aetal kal være bevaret,

Læs mere

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken. I alle opgaver er der afrundet til det antal betydende cifre, som oplysningen med mindst mulige cifre i opgaven har. Opgave 1 Færdig Spændingsfaldet over varmelegemet er 3.2 V, og varmelegemet omsætter

Læs mere

Eksamen i fysik 2016

Eksamen i fysik 2016 Eksamen i fysik 2016 NB: Jeg gør brug af DATABOG fysik kemi, 11. udgave, 4. oplag & Fysik i overblik, 1. oplag. Opgave 1 Proptrækker Vi kender vinens volumen og masse. Enheden liter omregnes til kubikmeter.

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015 fyba 1. Afleveringæt til 8/9-015 1) Opg 1.3.3 ide 396 ) Opg 1.3.4 ide 396 3) FB 4. 106 4) FB 3.1 17 5) FB 3. 17 fyba Facit 1. Afleveringæt til 8/9 015 1) Opg 1.3.3 ide 396 547 a v b v c v d v t 43 7, 13,

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 1stx131-FYS/A-27052013 Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Side 1 af 10 Billedhenvisninger Opgave 1 http://www.allsolarfountain.com/ftnkit56 Opgave 2 http://www1.appstate.edu/~goodmanj/elemscience/

Læs mere

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008 Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008 Kristian Jerslev 22. marts 2009 Geotermisk anlæg Det geotermiske anlæg Nesjavellir leverer varme til forbrugerne med effekten 300MW og elektrisk energi

Læs mere

A. Dimensionering af fugearmering

A. Dimensionering af fugearmering Dienionering af fugearering A. Dienionering af fugearering I dette afnit dienionere fugeareringen i alingen elle dækeleenterne over den langgående bærende indervæg, jf. Figur A.. ontagebolt Arering Dækeleent

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

Modellering af strømning i CFX

Modellering af strømning i CFX Modellering af trøning i I følgende afnit bekrive optillingen og forudætningerne for opætning af en CFD-odel (Coputional Fluid Dynaic) i odellen 5.6. er en fuld dynaik tredienional trøningodel, o benytter

Læs mere

Fysik 2014 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014

Fysik 2014 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014 Fysik 2014 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2015 Indhold 1. Indledende bemærkninger side 3 2. Censorernes bemærkninger

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til convert cobine (1.2.1), 'units', 'units', 1 / s Page 1 of 7 Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til 11.01.11 Fra hæftet: pgaver i fysik A-Niveau pgave A10 side 32 A10a Kaliu-40 henfalder ved elektronindfangning

Læs mere

Kompendium i fysik. 5. udgave - oktober 2003. Uddannelsesstyrelsen

Kompendium i fysik. 5. udgave - oktober 2003. Uddannelsesstyrelsen Kompendium i fysik 5. udgave - oktober 003 Uddannelsesstyrelsen Kompendium i fysik 5. udgave - oktober 003 Udgivet af Uddannelsesstyrelsen Redaktion Bjarning Grøn Carsten Claussen Gert Hansen Elsebeth

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmark Teknike Univeritet Side 1 af 7 Skriftlig prøve, tordag den 6 maj, 1, kl 9:-1: Kuru navn: Fyik 1 Kuru nr 1 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt "Vægtning": Bevarelen bedømme om en

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen stx132-fys/a-15082013 Torsdag den 15. august 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 9 sider Side 1 af 9 Billedhenvisninger Opgave 1 U.S. Fish and wildlife Service Opgave 2 http://stardust.jpl.nasa.gov

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen stx102-fys/a-13082010 Fredag den 13. august 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 FYSIK A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 09.00 14.00 STX071-FKA V

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 FYSIK A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 09.00 14.00 STX071-FKA V STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 FYSIK A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 STX071-FKA V Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De stillede spørgsmål

Læs mere

Dronninglund Gymnasium Fysik skriftlig eksamen 27. maj 2011

Dronninglund Gymnasium Fysik skriftlig eksamen 27. maj 2011 Opgave 1. Solfanger Det viste anlæg er et ventilationssystem, som opvarmer luft udefra og blæser den ind i huset. Luften opvarmes idet, den strømmer langs en sort metalplade, der er opvarmet af solstrålingen.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 2 FYSIK A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 09.00 14.00 STX072-FKA V

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 2 FYSIK A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl. 09.00 14.00 STX072-FKA V STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 2 FYSIK A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 STX072-FKA V Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer.

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Onsdag den 9. december 2009 kl STX093-FYA

Fysik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Onsdag den 9. december 2009 kl STX093-FYA Fysik A Studentereksamen Skriftlig prøve (5 timer) STX093-FYA Onsdag den 9. december 2009 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår

Læs mere

Geometrisk nivellement. Landmålingens fejlteori - Lektion 7 - Repetition - Fejlforplantning ved geometrisk nivellement. Modellen.

Geometrisk nivellement. Landmålingens fejlteori - Lektion 7 - Repetition - Fejlforplantning ved geometrisk nivellement. Modellen. Landmålingen fejlteori Lektion 7 Repetition Fejlforplantning ved geometrik nivellement h t f t f t f t 4 f 4 t n f n - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervining/lf Intitut for Matematike Fag

Læs mere

6.7 Capital Asset Pricing Modellen

6.7 Capital Asset Pricing Modellen 0 Lineær regreion 67 Capital Aet Pricing Modellen I dette afnit vil vi gennemgå et ekempel hvor den intereante hypotee er om regreionlinien kærer y-aken i nul Ekempel 62 Capital Aet Pricing Model) I finanielle

Læs mere

Fysik 2015 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2015

Fysik 2015 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2015 Fysik 2015 Råd og vink til den skriftlige prøve Fysik stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger side

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 2stx101-FYS/A-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt

Læs mere

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

Kernereaktioner. 1 Energi og masse Kernereaktioner 7 1 Energi og masse Ifølge relativitetsteorien gælder det, at når der tilføres energi til et system, vil systemets masse altid vokse. Sammenhængen mellem energitilvæksten og massetilvækstener

Læs mere

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige Hvordan rydder jeg mit tag for ne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af ne på tage kal tage Er der tvivl, om hvorvidt den ne,

Læs mere

Formelsamling til Fysik B

Formelsamling til Fysik B Formelsamling til Fysik B Af Dann Olesen og Søren Andersen Hastighed(velocity) Densitet Tryk Arbejde Definitioner og lignende Hastighed, [ ] Strækning, [ ] Volumen(rumfang), [ ] Tryk, [ ] : Pascal Kraft,

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

Dermed er frekvensen: 1 1. s b) Ud fra frekvensen og bølgens udbredelseshastighed i luften kan bølgelængden bestemmes:

Dermed er frekvensen: 1 1. s b) Ud fra frekvensen og bølgens udbredelseshastighed i luften kan bølgelængden bestemmes: Løningerne er hene på www.zyankipil.dk Løninger il Ekaenopgaver i fyik 18- Fyikforlage (Koebogen) Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave 1 ide 11: a) På ocillokopbillede aflæe vingningiden/perioden.

Læs mere

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår.

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår. Fra en katebeæele til et aratnløb Je kater i ud i luften ane i inuttet tænker er had der freår. Print pdf Katebeæelen. Det krå kat ( V ) af en partikel kan pfatte aenat af en andret beæele ( V ). Bendelehatiheden

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 2stx131-FYS/A-03062013 Mandag den 3. juni 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 Side 1 af 10 sider Billedhenvisninger Opgave 1 http://www.flickr.com/photos/39338509 @N00/3105456059/sizes/o/in/photostream/

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

2. ordens differentialligninger. Svingninger.

2. ordens differentialligninger. Svingninger. arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Program. Konfidensinterval og hypotesetest en enkelt normalfordelt stikprøve. Eksempel: hjerneceller hos marsvin. Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Konfidensinterval og hypotesetest en enkelt normalfordelt stikprøve. Eksempel: hjerneceller hos marsvin. Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Konfideninterval og hypoteetet en enkelt normalfordelt tikprøve Helle Sørenen E-mail: helle@math.ku.dk I dag: Lidt repetition fra i mandag Konfideninterval for µ the baic Tet af nulhypotee om µ

Læs mere

Kræfter og Energi. Nedenstående sammenhæng mellem potentiel energi og kraft er fundamental og anvendes indenfor mange af fysikkens felter.

Kræfter og Energi. Nedenstående sammenhæng mellem potentiel energi og kraft er fundamental og anvendes indenfor mange af fysikkens felter. Kræfter og Energi Jacob Nielsen 1 Nedenstående sammenhæng mellem potentiel energi og kraft er fundamental og anvendes indenfor mange af fysikkens felter. kraften i x-aksens retning hænger sammen med den

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fysik 4 (Elektromagnetisme) 26. juni 2009

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fysik 4 (Elektromagnetisme) 26. juni 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fyik 4 (Elektromagnetime) 26. juni 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner. Der må bevare med

Læs mere

1. Arbejde. På figur 1.2 påvirker en kraft F en genstand, der bevæger sig fra s 1 til s 2. Den tilbagelagte strækning er dermed.

1. Arbejde. På figur 1.2 påvirker en kraft F en genstand, der bevæger sig fra s 1 til s 2. Den tilbagelagte strækning er dermed. 1 M2 1. Arbejde På figur 1.1 nedenfor trækker en person en båd efter sig. I hverdagssproget siger vi så, at personen udfører et arbejde. Når personen trækker i båden påvirkes den med en kraft. I fysik-sprog

Læs mere

FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK

FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK M1 Galileos faldrende På billedet nedenfor ses en model af Galileo Galilei s faldrende som den kan ses på http://www.museogalileo.it/ i Firenze. Den består af et skråplan

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 1stx111-FYS/A-19052011 Torsdag den 19. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt

Læs mere

Elektromagnetisme 8 Side 1 af 8 Magnetfelter 1. Magnetisk induktion. To punktladninger og q påvirker (i vakuum) som bekendt hinanden med en. qq C.

Elektromagnetisme 8 Side 1 af 8 Magnetfelter 1. Magnetisk induktion. To punktladninger og q påvirker (i vakuum) som bekendt hinanden med en. qq C. Elektroagnetise 8 Side 1 af 8 Magnetisk induktion To punktladninger og q påvirker (i vakuu) so bekendt hinanden ed en q1 elektrisk kraft (oulobkraft) F 1 qq 1 1 = 4πε 1 0 r1 r ˆ. (8.1) Hvis de to ladninger

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen stx112-fys/a-12082011 Fredag den 12. august 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme

Læs mere

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14 Kerneprocesser Side 1 af 14 1. Kerneprocesser Radioaktivitet Fission Kerneproces Fusion Kollisioner Radioaktivitet: Spontant henfald ( af en ustabil kerne. Fission: Sønderdeling af en meget tung kerne.

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Cirkelbevægelsen og klotoiden

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Cirkelbevægelsen og klotoiden Cirkelbeægelen og klotoiden ide Intitut for Matematik, DTU: Gymnaieopgae Cirkelbeægelen og klotoiden Teori: Erik Øhlenchlæger, Fyik for Diplomingeniører, Gyldendal 996, ide -4. Indledning Figur. Kørel

Læs mere

Opgaver i fysik - ellære

Opgaver i fysik - ellære Opgaver i fysik - ellære Indhold E1 Strømstyrke... 1 E2 Strømstyrke... 2 E3 Strømforgrening... 2 E4 Strømforbrug... 2 E5 Elementarpartikler og elektrisk ladning... 3 E6 Elektriske kræfter (kræver kendskab

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav

Heliumballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav liuballoner og luftskibe Projektbeskrivelse og produktkrav Forålet ed projektet er at undersøge fysikken i heliuballoner ved at anvende ateatiske odeller og perspektivere den naturfaglige indsigt ed luftfartens

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 7. august 2014 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009

Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 21. september 2009 Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009 Øvelse nr. 10: Solen vor nærmeste stjerne Solens masse-lysstyrkeforhold meget stort. Det vil sige, at der

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7 Løning, Bygningkonuktion og rkitektur, opgave 7 Dækelementerne er 0, m tykke og pænder over m. Der anvende ølgende regningmæige materialeparamee: Beton: 8, MPa α 8 rmering: 8 MPa. E d, 0 MPa E k 0 MPa

Læs mere

RIALTO SIDEHÆNGT PARASOL

RIALTO SIDEHÆNGT PARASOL RIALT 6 SIDEHÆNGT PARASL RIALT 6 RIALT Rialto er en erie af idehængte paraoller, hvor anvendelen af materialer, teknologi og innovation er lykkede til perfektion. Den er deignet til at dække tore områder

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen Sygeterminsprøve i Fysik A. Sorø Akakademis Skole. Fredag den 19. maj 2017 kl stx171-FYS/A

Fysik A. Studentereksamen Sygeterminsprøve i Fysik A. Sorø Akakademis Skole. Fredag den 19. maj 2017 kl stx171-FYS/A Fysik A Studentereksamen Sygeterminsprøve i Fysik A Sorø Akakademis Skole 1stx171-FYS/A-19052017 Fredag den 19. maj 2017 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Billedhenvisninger Opgave 2 http://www.sci-news.com/astronomy/

Læs mere

t.,1~_ ~-.~ ÅRNBY~Z ~ GYMNASIUM ,.~,. ~ FYSIKA Terminsprøve Torsdag den 12. april kl

t.,1~_ ~-.~ ÅRNBY~Z ~ GYMNASIUM ,.~,. ~ FYSIKA Terminsprøve Torsdag den 12. april kl t.,1~_ ~-.~ ÅRNBY~Z ~ GYMNASIUM :,.~,. ~ FYSIKA Terminsprøve Torsdag den 12. april kl. 9.00-14.00 Side! aflosider Billedhenvisninger Opgave 2 http :/!www.sci-news.comlastronomy/ science-egs-zs8-1-farthest-galaxy-02770.htrnl

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 Fk5 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I den atommodel, vi anvender i skolen, er et atom normalt opbygget af 3 forskellige partikler: elektroner, neutroner

Læs mere

Mekanik Legestue I - Gaussriffel og bil på trillebane

Mekanik Legestue I - Gaussriffel og bil på trillebane Mekanik Legestue I - Gaussriffel og bil på trillebane Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk September 2012

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 9 sider Skriftlig prøve, torsdag den 24. maj, 2007, kl. 9:00-13:00 Kursus navn: Fysik 1 Kursus nr. 10022 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. "Vægtning":

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Eval Rud Møller Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Marts 008 Program Indledende kommentarer. Rækkevidde for partikelstråling Opbremsning

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-14.00

Fysik A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-14.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Fysik A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-14.00 Side i af 11 sider Billedhenvisninger Opgave i

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 10 sider Skriftlig prøve, lørdag den 23. maj, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 13 sider Skriftlig prøve, lørdag den 23. maj, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 Skråplan Dan Elkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachi Mortensen Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 8. januar 2008 Figurer Sider ialt: 5 Indhold 1 Forål 3 2 Teori 3 3 Fregangsåde 4 4 Resultatbehandling

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 2stx111-FYS/A-27052011 Fredag den 27. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt

Læs mere

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 2. Vejledende opgavesæt nr. 2

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 2. Vejledende opgavesæt nr. 2 Geovidenskab A Vejledende opgavesæt nr. 2 Vejledende opgavesæt nr. 2 Forår 2013 Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 16 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt i vurderingen.

Læs mere

1. Hvor lang tid tager det at blive trukket op til højden 20 m?

1. Hvor lang tid tager det at blive trukket op til højden 20 m? Efterbehandlingsark 1 Nedenfor er vist to grafer for bevægelsen i. Den første graf viser, hvor mange gange du vejer mere eller mindre end din normale vægt. Den anden graf viser højden. Spørgsmål til grafen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve. Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar. Prøvetid: 3 timer

Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve. Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar. Prøvetid: 3 timer Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar Prøvetid: 3 timer Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 17 spørgsmål. Svarene på de stillede

Læs mere

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb Opgave 1 1.1 Caroline alder, da hun blev profeionel: 2005-1990 15 18-11 7 Caroline var 15 år og 7 dage gammel. 1.2-1.6 1.5 Det er ud til, at den ekponentielle tendenlinje følger punkterne bedt. 1.6 R-kvadreret

Læs mere

ELEKTROMAGNETISME. "Quasistatiske elektriske og magnetiske felter", side Notem kaldes herefter QEMF.

ELEKTROMAGNETISME. Quasistatiske elektriske og magnetiske felter, side Notem kaldes herefter QEMF. Institut for elektroniske systemer EIT3/18 180917HEb ELEKTROMAGNETISME www.kom.aau.dk/~heb/kurser/elektro-18 MM 1: Fredag d. 28. september 2018 kl. 8.15 i B2-104 Emner: Læsning: Indledning til kurset Emner

Læs mere

Løsning, Beton opgave 5.1

Løsning, Beton opgave 5.1 Løning, Beton opgave 5. Dækelementerne er 0, m tykke og pænder over 5 m. Der anvende ølgende materialeparamee: Beton: 8, MPa α 8 rmering: 85 MPa. E d,5 0 5 MPa E k 0 5 MPa tanden ra armeringen tyngdepunkt

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november Teoretisk prøve. Prøvetid: 3 timer

Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november Teoretisk prøve. Prøvetid: 3 timer Dansk Fysikolympiade 2009 Landsfinale fredag den 21. november 2008 Teoretisk prøve Prøvetid: 3 timer Opgavesættet består af 6 opgaver med i alt 17 spørgsmål. Bemærk at de enkelte spørgsmål ikke tæller

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis), rigtigheden

Læs mere

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser . Lineær kinematik Kinematik anaye og dermed kinematik udgør en tor og vigtig de af biomekanikken. I en tørre biomekanik anaye vi kinematikken normat være det ted man tarter, da begrebet omhander ammenhængen

Læs mere