Dermed er frekvensen: 1 1. s b) Ud fra frekvensen og bølgens udbredelseshastighed i luften kan bølgelængden bestemmes:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dermed er frekvensen: 1 1. s b) Ud fra frekvensen og bølgens udbredelseshastighed i luften kan bølgelængden bestemmes:"

Transkript

1 Løningerne er hene på Løninger il Ekaenopgaver i fyik 18- Fyikforlage (Koebogen) Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave 1 ide 11: a) På ocillokopbillede aflæe vingningiden/perioden. De e, a der fra bølgeop il bølgeop er 5 erner a,, dv. a: T 5, 1, Dered er frekvenen: f 1 1, khz T 1, 1 b) Ud fra frekvenen og bølgen udbredelehaighed i lufen kan bølgelængden beee: v 44 / v f, 44 f 1Hz For a afgøre, hvad der ker ed lydignale yrke, kan an e på forkellen i de afande fra højalerne il ikrofonen: 1,765 1,5, 17 Dee er præci halvdelen af bølgelængden. Derfor vil bølgeop for de ene lydignal rae ikrofonen aidig ed bølgedal fra de ande lydignal og ovend. Derfor vil lydyrken vække, når den anden højaler illue. Opgave ide 1: a) Kapacioren er hel aflad, når konak 1 lue. De er derfor, a pændingkilden 6,V ogå gælder o pændingfalde over reioren (da pændingfalde over kapacioren er V). De aflæe på grafen, a røyrken lige når konak 1 lue er 1,A, og da aenhængen elle pændingfald og røyrke er give ved oh 1. lov, har an: U 6,V 6,V V U R I R 5, 1 5, k I 1,A 1, 1 A A b) Eferhånden o kapacioren oplade, vil pændingfalde over den øge, og da: U U 6, V, kapacior reian vil pændingfalde over reioren indke, hvilke vil reducere røyrken genne kredløbe, o de e på grafen. På grafen aflæe de, a der efer, går en rø på,a genne kredløbe. Hered er pændingfalde over reioren: U reior R I 5,k,A 5, 1,1 A 1, 1V Og hered er pændingfalde over kapacioren: U 6,V U 6,V 1,1 V 4, V kapacior reian c) Da både pændingfalde og kapacianen er opgive, kan an finde ladningen på den ene af kapacioren plader (den anden har ae ørrele ladning ed oda foregn): 6 Q C U 5 F 5,8V 51 F 5,8V,C, C Man kan deuden beregne den energi, der er oplagre i kapacioren: E ½QU ½,C 5,8V, 5887J Og da denne energi oæe i løbe af,5, kan den gennenilige effek beregne:

2 Løningerne er hene på E,5887J J P 11,774 1W,5 1 Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD

3 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave ide 14: 1 4 a) De 5 henfald krive op o é henfald: Rn Pb He 8 1e Bevarelen af nukleonalle giver: A 1 4 Rn Bevarelen af ladningallene giver proonalle: Z De ide paer ed, a de er grundoffe radon (Rn). b) Da an kan e bor fra henfaldene fra Pb-1, kan an regne ed, a alle Rn- kernerne er odanne il Pb-1 efer e paende idru (f.ek. ville e år være ere end rigelig il, a alle kernerne var henfalde. Her er de dog underforåe, a der ikke elle Rn- og Pb-1 er en danne kerne ed lang halveringid, og de kan konrollere i daabogen (ide 15 i 18- udgaven), hvor de e, a 6,8 inuer er den længe af de elleliggende halveringider). Aoaen for Pb-1 lå op i daabogen il a være,8416u. Dv. a analle af Rn-kerner fra ar var: 6 Pbale,51 g 15 Rn ar Pblu, Pbao,84161,6651 g Henfaldkonanen for Rn- beregne: ln ln 6 1 k, T½,8 4 6 Dered var akivieen fra ar: A k,1111, ,8 1 Bq Rn c) Da halveringiden af Pb-1 er hele,år, er der ikke probleer ed, a ange af Pb-1 kernerne henfalder under opløning- og åleproceen, å analle af Pb-1 kerner kan regne o værende konan inden for dee idru. Analle af Pb-1 kerner beee før: ln APb1 T½ Pb1 APb1 k Pb1 Pb1 Pb1 Pb1 T ln ½Pb1,Bq, 65, Pb1,51 ln Dv. a aen af Pb-1 i den opløe ængde er: Pb1 opløning Pb1 ao Pb1,841,6651 g,51 8,141 g Oplyningerne i eken giver forholde elle aen af blychroa og Pb-1, å aen af blychroa i prøven er: 1,781 g 1 Blychroa 8,14 1 g 5, g 6 1,5 1 g Dee er aen i,1l, å aen varende il 1,L å være 1 gange å or, dv: 8 Blychroa / L 5,851 g

4 Løningerne er hene på Opgave ide 1: a) Henfaldproceen er: Fooner er aeløe parikler, og dered er: foon,144u, 144u Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Dv. a proceen Q-værdi er: Q 1,5 MeV / u,144u 1,5 MeV / u 14,745MeV 15, MeV Da eonen ligger ille før proceen, vil foonerne dele energien og dered få ae bølgelængde, der kan beee ved før a finde frekvenen: 6 E foon ½ 14,7451 ev 1 E foon h f f 1, h 4,15661 ev Og å kan bølgelængden beee: c 7458 / c f 1, , f 1,618 1 Dv. de er gaaråling, der udende. Opgave 5 ide : a) Ved e - -henfald udende en elekron og en anineurino (hvilke ikrer leponalbevarelen), og ed ladningbevarelen og nukleonalbevarelen beee den dannede kerne: 1 1 Si P e b) Her e på en ændring af akivieen over id, å henfaldloven kan bruge: A( ) A 1 T 1 1,kBq 47GBq 1, 1 Bq 47 1 Bq ½ 1,6ier,6 ier 1, ln ln, ,6ier 1, ln ,6ier 66,4856ier ln,5 Dv. prøven kan før frigive efer 66,5 ier c) Da aen af prøven og den gennenilige aoae for iliciu er opgive, kan an beee analle af iliciuaoer i prøven. Man kal vare på, hvor or en procendel af die, der odanne il phophoraoer, dv. an kal før beee, hvor ange Si--kerner, der opager en neuron. Da der under de ier beråling hver ekund danne de ae anal Si-1, kal an alå beee dee anal og derefer gange op il ier anal.

5 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Fra idligere har an, a der ved rålingen ophør er en akivie på 47GBq, og da dee ifølge eken er de ae o de dannede anal, har an alå, a der hver ekund danne 47 illiarder Si-aoer. Dee giver en ale produkion på: 1 16 P Si ,14641 De alede anal Si-aoer i prøven er: prøven,5kg 5 Si 1, Siao 8,1 1,6651 kg Dv. a den øge procendel er: 16 P, ,488851,4 1 % 5 1, Si Opgave 6 ide 1: a) Da rufærgen kreder i en jævn cirkelbevægele, å den reulerende kraf på rufærgen vare il den cenripealkraf, der kræve for denne bevægele. Den reulerende kraf udgøre af yngdekrafen, og da afanden er afanden fra jorden cenru, har an: F F yngde G v jord c r G r rufærge jord rufærge v r 11 6, ,76 1 kg (671 5) 1 4 kg 776,518 / 7,76k/ b) De frie elekroner på aellien og i kable er ladede parikler, der bevæger ig genne e agnefel, og derfor vil de påvirke af Lorenzkrafen : F q v B Reningen af denne kraf beee ved a e på ladningen foregn og reningen af krydproduke. På figuren e de, a haigheden peger od højre, en agnefele peger ind i bogen. Højrehåndreglen iger å, a oelfingeren kal placere i rening af haigheden og pegefingeren i rening af agnefele, og langfingeren vil å angive reningen af krydproduke. Denne rening er opad. Men de ladede parikler er elekroner, der har negaiv ladning, og dee vender reningen, å krafen har reningen nedad c) For a beee pændingfalde kal an have afanden elle de punker og den elekrike felyrke i de hoogene elekrike fel. Afanden kende (k), og den elekrike felyrke beee: 6 V E B v 11 T 776,518 /, Og hered bliver pændingfalde: V U E d, ,51V 4, 8kV d) Før beee oløbiden for rufærgen, hvor an jo kender faren og radiu: Ocirkel Ocirkel r v T 56, T v v 776,518 /

6 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Dee er ogå oløbiden for aellien, og da den har en radiu, der er k ørre, kan an beee acceleraionen ved: 4 4 a r ,1617 /,1 / T 56,5 Denne acceleraion varer il en kraf på: F re a 518kg,1617/ 476, 41 Der er flere bidrag il denne reulerende kraf: Tyngdekrafen fra jorden (a den negligerbare yngdekraf fra rufærgen). Trækkrafen fra kable, o er den ørrele, der kal finde. Lorenzkrafen fra pørgål b), en her kender an ikke ladningerne ørrele, å denne kraf å ogå regne o å lille, a an kan e bor fra den. De er alå kun yngdekrafen og rækkrafen, der regne på. Tyngdekrafen beregne: 4 aelli jord kg5,76 1 kg F G 6, ,47 r kg Dv. a kable rækker i aellien ed: F F F 476,41 468,47 4,57 kabel re yngde 4 Opgave 1 ide 4: Man kender den ydre reian og røyrken i kredløbe ed den elekrooorike kraf 6,V, å den indre reian kan beregne: U 6,V U Ri Ry I Ri Ry 5,,777, I,A Opgave ide 5: a) Man kal beee Q-værdien for de o yper henfald. Før e på de alindelige - 8 -henfald: Se 8 Br e Til beregning af Q-værdier er de kerneaer, der kal bruge, og abellen giver aoaerne, en da an kulle række 4 elekronaer fra på venreiden (Se-aoe har 4 elekroner), en an på højreiden kulle række 5 elekronaer fra (Br-aoe har 5 elekroner) og derefer lægge den udende elekron il, å ville die addiioner og ubrakioner gå lige op, og derfor kan aoaerne af de o nuklider bruge: Q ( ) 8 1,5 MeV / u Br 8 Se (81,168u 81,1668u) 1,5 MeV / u,6mev Da Q-værdien er negaiv, kan denne proce ikke forekoe. Dobbele henfald: 4Se 6Kr 1 e Q ( ) 8 1,5 MeV / u Kr8 Se (81,148u 81,1668u) 1,5 MeV / u,mev Da Q-værdien er poiiv, kan denne proce god forekoe.

7 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD b) Før beee analle af Se-8 kerner i,6g: ale,6g 1, Se 8ao 81,1668u 1, g / u Da halveringiden er ege lang, og da der kun henfalder kerner, kan dee anal regne o konan, og derfor kan an bruge: A k. Akivieen beee i enheden døgn -1 : 1 A,444døgn. 1døgn Hered kan henfaldkonanen beee: A 1 k 1,681 døgn. Og å kan endelig halveringiden beee: ln T½ 5,5 1 døgn 1, ,681 døgn år Opgave 5 ide 7: a) De er ranporbånde far og ærerne ørrele, der er afgørende for, hvor ange ærer der kan orere pr. døgn (efero ærerne placere på en lang række). Ehver punk på ranporbånde vil på e døgn have bevæge ig: v v,8 / Da en ær i genneni har diaeeren 7,8 varer dee il: , 1 ærer. d,78 ær b) Der kan e bor fra lufodanden, da ærerne på de kore ykke ikke vil opnå en ærlig høj far. Under falde vil poeniel energi odanne il kineik energi, en den alede energi er bevare. ulpunke for den poenielle energi æe il ranporbånde højde, og an har å: E E E ½ v v v v ar kin, ar lu lu lu v lu E ar ½ v v ar po, ar ar g h (,8 / ) E kin, lu lu E po, lu g h,8 / g h,,1788 /,1 / c) De ifarvede ærer vil være påvirke af kræfer elle kapaciorpladerne yngdekrafen og den elekroagneike kraf. Tyngdekrafen har lodre rening, en EM-krafen virker vandre, og derfor kan bevægelen ed fordel dele op i dele en lodre og en vandre.

8 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Den vandree del ed EM-krafen kan bruge il a beee den id, de vil age a bevæge ærerne 4 i vandre rening, hvorefer denne id kan oregne il en længde i den lodree bevægele. Vandre: Spændingfalde over og afanden elle kapaciorpladerne er opgive, å den elekrike felyrke elle pladerne kan beee: U kv 1 V V E 5 d 6,6 Da an ogå kender ladningen på ærerne, kan EM-krafen ørrele beee: V C V 4 F q E 1,5 nc 5 1, ,5 1 Dered kan acceleraionen i vandre rening beee ud fra ewon. lov: 4 F 7,5 1 F a a, /,7kg Den vandree bevægele er en bevægele ed konan acceleraion og begyndelehaigheden, å an har:,4 ½ a, a,7778 / Lodre: Her har an en bevægele ed den konane acceleraion g (yngdeacceleraionen) og begyndelehaigheden fra pørgål b). Da iden nu kende, kan rækningen beee: ½ g v ½,8 /,167,17/,167, Dv. a pladerne ind kal have længden,51 Opgave 6 ide 8: a) Da an kender aen af lederykke, kan yngdekrafen på de beee ved: F g,6kg,8 /,55 6 b) Da an har e lederykke placere i e agnefel, kal an bruge forlen for BIL-krafen. Her er de væenlig a beærke, a lederykke er vinkelre på de agneike fellinier, da lederykke er vandre og fellinierne lodree. De 15 fra opgaveeken indgår alå ikke i denne beregning: F 6,8 1 F B I l B,7515T 74T I l 1,85A,5 c) Lederykke er påvirke af re kræfer, der uere o vekorer vil ophæve hinanden (F re =, da lederykke hænger ille). Tyngdekrafen peger nedad og har ørrelen 6. Krafen fra ledningerne peger opad i reningen angive af ledningerne (15 i forhold il lodre). BIL-krafen har ørrelen 6,8, og den rening å være vandre od højre. A de er vandre følger af, a reningen kal være vinkelre på både lederykke og de agneike fellinier, og a de er od højre e ved, a lederykke eller ikke ville hænge il den ide. Der er ikke andre åde a

9 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD afgøre de på, da an ikke har fåe røen rening opgive (en an kan e, a den å være ud af papire). De kræfer danner alå en revinkle rekan, hvor krafen fra ledningerne udgør hypoenuen, BIL-krafen udgør den odående kaee il vinklen på 15 og den holiggende kaee vier yngdekrafen. Så kan krafen fra ledningerne beregne ved: F F yngde yngde,55 co15 Fledninger, Fledninger co15 co15 Man kunne ogå bruge den anden opgivne kraf og bruge: FBIL FBIL,68 in15 Fledninger,67 6 Fledninger in15 in15 Da analle af beydende cifre i opgaven vier, a faci kan finde ed beydende cifre, er der overeneele. d) Da der virker kræfer på lederykke, er der kræfer, der kan udføre e arbejde på de. Men krafen fra ledningerne virker vinkelre på bevægelen, å denne kraf udfører ikke noge arbejde. De er alå yngdekrafen og BIL-krafen, der udfører arbejde. De kunne virke oplag a bruge A F il a beee arbejde, en her er problee, a krafen hele iden har rening vandre od højre, en bevægelen følger en cirkel, og derfor vil vinklen elle de hele iden ændre, og an kulle derfor ud i en eelig koplicere inegraion. Derfor anvende en lang iplere eode: Are E kin Den reulerende kraf arbejde på lederykke er alå, da der ikke er en ilvæk i E kin. Og da an har: A A A, re yngde BIL å yngdekrafen og BIL-krafen arbejde være lige or (ed forkellige foregn). Og da yngdekrafen arbejde er ege ne a udregne, finde A BIL ege le: A A E g h g h h BIL yngde,6kg,8 / po lederykke lederykke 4 4,, co15,6451 J,6 1 J De pågældende arbejde har negaiv foregn, en der blev purg o ørrelen. h er de lodree ykke, o lederykke er ænke. lu ar Opgave 1 ide : a) Bølgelængden kan beee ud fra gierforlen, hvor pleerne varer il 1. orden: 6 n in d in,8 1,1 7 in 6, n d n 1 Opgave ide 1: a) Man kan vælge a beregne ladningen på den plade, der er poiiv lade (den anden plade har ae ørrele negaiv ladning). Da pændingfalde og kapacianen kende, har an:

10 Løningerne er hene på Q C U,74pF 5,V,741 1 Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD 1 F 5,V,7 1 C b) Før beregne de, hvor or kapacianen kal være: C C1,5pF C,5pF C1 C,5pF,74pF, pf A Kapacianen for en pladekapacior er give ved C, og da areale af pladerne ikke ændrer d ig, er A konan: A C1,74 pf d1,74 d,74,74 d,6, C, pf A, d1,, d Dv. a aen ind kal rykke,6,448, 15 ned for a aningen regirere.

11 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave ide 1: a) Man kan enen beregne energi i ev eller J. Her vælge J: 4 h c 6,66 1 J 7458 / E foon 1, J 1,87 1 J 6 1,6 1 b) Før beee de, hvor ege vævae, der fordape pr. ekund: E 6J E L, g f L f,4 1 J / g 5 Da an kender denieen, kan denne ae oregne il e voluen:,5g V, 6157c V,5g / c år rålen bevæge hen over væve, danne der e kaefore hul (ed halvcirkler i enderne, en de kan an e bor fra). Dee hul har bredden,4 (diaeeren af rålen), og pr. ekund er længden,c. Da an kender de fordapede rufang, kan an dered finde dybden: V,6157c V b l d d,847c, b l,4c,c Opgave 4 ide : a) Vi kender yngdeacceleraionen, å kable længde kan finde ved a iolere L i forlen og indæe de kende værdier: L T 6,65 T L g,8 11,56 11, g b) Kuglen far i iderillingen kan nee finde ud fra en energiberagning. I yderillingen hænger kuglen ille, og den kineike energi er derfor her. Da yee kan berage o e ekanik iolere ye, er den ekanike energi bevare, og ved bevægelen fra yderillingen il iderillingen vil poeniel energi odanne il kineik energi, ålede a forkellen i poeniel energi elle yderillingen og iderillingen vil vare il den kineike energi i iderillingen (da denne o nævn er i yderillingen). 1 g h viderilling viderilling g h,8,,7546,75 c) Den reulerende kraf udgør cenripealkrafen i cirkelbevægelen (da den kan berage o en cirkelbevægele ed konan far). Så an har:,7546 v Fre Fc,86kg 1,714 1, 7 r 11, De o kræfer, o kuglen er påvirke af (og o alå ilaen giver den reulerende kraf), er yngdekrafen og norkrafen. Tyngdekrafen peger lodre nedad, en norkrafen i iderillingen peger lodre opad. Den reulerende kraf peger ind od cenru for cirkelbevægelen, dv. den peger lodre opad i iderillingen. Dered har an:

12 Løningerne er hene på F F F F re nor nor F re F Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD 1,714 g 1,714,86kg,8 4,66, 1

13 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave 6 ide 4: a) Krypon er grundof nr. 6, og uran er nr.. De udende neuroner udgør nukleoner og ingen ladning. Så an kan beee nukleonalle og proonalle for den anden dannede kerne ved de bevareleæninger: A Z 6 56 De er alå en bariuioop, og henfaldkeae bliver: 146 U 6Kr 56Ba For a beee Q-værdien kal der egenlig regne på kerneaer, en da an på begge ider kulle række elekroner fra aoaerne, går de lige op, og aoaerne kan benye direke: Q,5MeV / u 1,5 MeV / u 1 U 8 Kr Ba 146 8,5785u 8,15u 145,1u 1,8664u 1,5 MeV / u,1885u 1,5 MeV / u 171,44888MeV 171, MeV b) Den breende kraf arbejde er negaiv, og da de er den reulerende kraf varer de (pr. definiion) il ilvæken i kineik energi. Da kraf og bevægele er odareede, har an: A E kin F E F E kin, lu kin, ar E kin, ar 1 Ekin, ar 87MeV 1,61771 J / MeV 6 4,8651 4,8 6 F, 1 c) Før beregne analle af U-5 kerner, da de kan bruge il a beregne analle af U-8 kerner, der å vha. den opgivne halveringid kan bruge il a beee alderen: Analle af U-5 por giver ligningen: , 1 % U U 5, , 1 Dee kan bruge il a beregne analle af U-8 kerner: 7 17, 17,,811 5,675 U 8 U 5 1 De U-8 por foræller, hvor ange henfald der har være af U-8 i inerale leveid. De 5 er opgive i den indledende ek, a de er 4,5 1 % af henfaldene, der er ponan fiion, å analle af henfald (der kan beegne -) å have være: 5 8 4,51 % 5, ,51 Dee al er ae ørreleorden o analle af U-8 kerner ved åleidpunke (nuiden), å idrue fra dannelen å være å lang, a analle af U-8 kerner ikke kan regne o værende konan i idrue. Man kan finde analle af U-8 kerner fra ar: 8 5,6751 5,1451 5,7841 Og å kan inerale levealder beee vha. henfaldloven: 8 n 1 n

14 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD 5,6751 ln ln 1 T 5,784 1 ½ T½ 4,46 1 år 551år ln,5 ln,5 Dv. a inerale alder er ca. 6 illioner år Dee al er å or i forhold il de regirerede por, a an kan regne analle af U-8 o værende or e konan, hvorfor akivieen ogå kan regne for a være konan. Den beregne il a være: ln ln 1 A k 5,6751,818år T½ 4,46 1 år Og da an har al por i prøven, å den alder derfor være: Alder 84,4547år 84år 1,818år Opgave 4 ide 4: a) Galliu aoae lå op il 6,7u, å analle af kerner/aoer i beholderen er: ale, 1kg,61781, ,71, kg Gaaoer( væge genneni) b) Før beregne Q-værdien for proceen (neurinoen indgår ikke, da den ifølge opgaveeken regne o aelø). Man kan bruge aoaerne for de nuklider i ede for kerneaerne, da an på venreiden kulle række 1 elekronaer fra, en an på højreiden kulle række elekronaer fra og lægge 1 il: Q 1,5 MeV / u 7,471u 7,454u 1,5 MeV / u Ga71 Ge71,5u 1,5 MeV / u,6mev Q-værdien er negaiv, dv. a der ilyneladende kabe energi ved proceen, hvilke jo ikke kan lade ig gøre. For a proceen kal kunne forløbe, å der ilføre å ege (kineik) energi, a Q- værdien koer over. Dee ker ikke ed neurinoer, der har energier indre end,6mev, og derfor kan de ikke få proceen il a forløbe. c) Der vil opå en ligevægiuaion, hvor der danne lige å ange Ge-71 kerner, o der henfalder inden for e vi idru. Dee vil ke, for når der henfalder flere kerner, end der danne, å bliver analle af kerner indre, hvilke ikke beyder noge for dannelen af kernerne, en o beyder, a færre kerner henfalder ( A ). Og hvi der i odae ilfælde henfalder færre kerner, end der danne, vil analle af kerner øge, hvilke kun vil påvirke analle af henfald opad. Der danne 1,17 Ge-71 kerner pr. døgn, dv. a ved ligevægen er akivieen af Ge-71 kerner: 1 A 1,17døgn Deuden er: ln ln k T½ 11,døgn Og hered kan analle af kerner beee: A 1 11,døgn A k 1,17døgn 18,58 1 (e hel al, da de er e anal) k ln Opgave 6 ide 45:

15 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD a) Spændingfalde over pændingkilden varer il pændingfalde over kredløbe, å an har: U R I,6,A 5,766V 5, 8V b) Da begyndelehaigheden er, og da an kan æe begyndeleede il ogå a være (de kan jo æe il hvad o hel), har an:,6 / v v a a 7,68 / 7,7 /,6 Da an kender acceleraionen og pladen ae, kan an beee den reulerende kraf: F re a,4kg7,68 /, 56 Da an har en ealplade, der fungerer o en elekrik leder, o befinder ig i e agnefel, er de BIL-krafen, der udgør den reulerende kraf (egenlig har an ogå ladninger, der bevæger ig genne e agnefel, når pladen bevæger ig, en denne haighed er å lille, a den pågældende kraf bliver negligerbar, og har den en rening vinkelre på bevægelen, å den vil kun ev. kunne give noge gnidning): F,56 F B I l B,757T, 75T I l,a,46 c) Pladen opnår ikke en ærlig høj far på de lille ykke, å der kan e bor fra lufodanden. Den vandree bevægele er å en bevægele ed konan haighed, en den lodree bevægele har konan acceleraion. Den lodree bevægele kan bruge il a finde de idru, o pladen er i lufen, hvorefer de kan oregne il længden af den vandree bevægele: Lodre: Begyndelehaigheden er i denne rening, å an har:,78 ½ g, g,8 / Vandre: Her er den konane haighed,6/, å den vandree længde er: v,6 /,85718,868 8c Opgave ide 4: a) Searinlye er påvirke af kræfer: Tyngdekrafen og opdrifen. De er hele earinlye ae, der er påvirke af yngdekrafen, en opdrifen kun afhænger af rufange af den del af lye, der er under vande. Tyngdekrafen har rening nedad og opdrifen opad, og da lye år ille i vande, å de kræfer være lige ore. Man har derfor: F F g V g V hele lye op V hele lye hele lye V ly undervand ly undervand vand vand hele lye V V hele lye ly undervand hele lye ly undervand vand vand Dee giver en eode il a beee denieen af lye (eller udregne hvor or en del af e ibjerg, der ligger over vande), hvi an kender denieen af vand. Man kal beee, hvor or en procendel af lye, der er under vande, og denne del kal gange ed vande denie. Procendelen kan beee ved a åle ed en lineal på figuren, da forholde elle højderne varer il forholde ed rufangene.

16 Løningerne er hene på Ved a åle på billede få: Vly undervand 4, hele lye vand 1, g / c V 4,8 hele lye Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD,g / c

17 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave ide 5: a) Man kan enen e på de ulige overgange energi og oregne de il bølgelængder af de udende ly, eller an kan age udgangpunk i, a an kender bølgelængden og å oregne den il en energi, der kan aenligne ed de ulige overgange. De ide kræver færre udregninger, å den eode vælge: 4 8 h c 6,61 J, 1 / 1 E foon 4, J, 474aJ 4 1 Man kan e, a dee varer il overgangen fra B O Opgave 5 ide 5: a) Ved a bruge nukleonalbevarelen e den dannede Ar-kerne a have ae nukleonal o K-4, da neurinoer og elekroner ikke er nukleoner: e1k18ar eller hvi foonudendelen inkludere: 1 e1k18ar De kan beærke, a da elekronen og neurinoen har leponalle 1, er dee al ogå bevare. b) Analle af K-4 henfald pr. døgn er å: 6 6,51,11 A,51 A,551,11 Dee kan å oregne il Bq: 7 A, ,617 Bq c) I daabogen finde K-4 halveringid il 1,8Går. Dee kan bruge il a beee analle af K-4 kerner i prøven: A AT½ 41,617Bq 1,81 65, A k 1,81 k ln ln I daabogen kan an finde den procendel (olbrøk), o K-4 kerner udgør af naurlig forekoende K-iooper. De finde i ikordregiere under naurlig forekoende nuklider, hvilke i daabogen fra 18 år på ide 1. Her e de, a de er,117% af kaliukernerne, der er K-4. Dered er analle af kaliukerner: 1,117 K 1,81 K 1,71 Da kaliu gennenilige aoae er,1u, giver dee en ae af kaliu: kaliu K ao K,1u 1,7 1, 11585kg Dered er de procenvie aeindhold i bananerne:,11585kg Indhold,71714,7%,75kg Opgave ide 6: Den alede energi beående af aeenergi og kineik energi er bevare ved proceen, å an har: E E kin, e p e kin, Ekin, e p Ekin, 4, 1MeV 4 4,451MeV e 5,4 1 u 1,678u 1,1u 1,5 Mev / u 1,5 MeV / u De kan beærke, a denne lee parikel au-leponen er ungere end proonen, å elekronen ae pillede ikke rigig nogen rolle i udregningen. 7

18 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave 4 ide 61: a) Lufen ændrer ikke de elekrike fel inde i kapacioren, å an kan regne, o o der var vakuu i ellerue. Da kapacianen for en bee afand elle pladerne kende, kan an beee pladerne areal ed: A C d,1 pf 4,,1 F 4, 1 C A,1411 1,4 1 1 d 8,851 F / 8,85F / b) år ønerne placere i kapacioren, å ændre afanden elle kapaciorpladerne, da ønen koer il a fungere o den ene plade. Afanden elle ønen og den anden plade beee: 1 A A,1411 8,851 F / C d1,547, 5 1 d C 4,51 F 1 1 A A,1411 8,851 F / C d,4555, 46 1 d C 5,51 F Dv. a de godkende ønykkeler ligger elle: x 4,,5 1, 5 og x 4,,46 1, 54 1 Opgave ide 71: a) Da an kender energi-inervalle for foonerne, kan an før finde frekvenen ed h f E foon og derefer bølgelængden ed c f. Hvi an lår de forler aen, å kan oregningen foregå i é krid: 4 c c h 7458 / 6,66 1 J 7 ax 1, n 18 f E 1,8 1 J in c h E foon,ax foon,in / 6,66 1 J 8,7 1,n 18, 1 J b) Da foonerne har energier elle 1,8-,aJ, kan de kun exciere hydrogenaoe op il iland B. år deekoren er i poiion 1, å an derfor forvene, a alle foonerne paerer uhindre igenne gaen il deekoren, bore fra de ed en energi på 1,4aJ, hvor en del vil aborbere af hydrogenaoerne. Hydrogenaoerne i den excierede iland kan henfalde il grundilanden på åder. Enen direke, hvilke giver en udendele af ly ed energien 1,4aJ (hvilke foregår i alle reninger, dv. de kan ikke ophæve ere end en lille del af den aborpion, der e i poiion 1), eller ogå ved før a pringe fra iland B il A under udendele af fooner ed energien,aj og derefer fra iland A il O under udendele af fooner ed energien 1,64aJ. I poiion 1 å an alå forvene a deekere foonerne i oråde 1,8-,aJ ed en vækkele ved 1,4aJ og aidig noge udendele ved,aj og 1,64aJ. Dee varer il graf. I poiion å an forvene udendeler varende il de exciaioner,aj, 1,64aJ og 1,4aJ. Dee e a være graf 6.

19 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD Opgave 4 ide 7: a) Voleere, kapacioren og reioren er parallelforbunde, og dered er pændingfaldene over de en og lig ed pændingfalde over pændingkilden. Da an alå kender pændingforkellen over reioren og den reian, kan an beee røyrken genne den: U V V U R I I, A R 1k 1 1 b) So nævn er pændingfalde over kapacioren ogå V, og da an kender kapacianen, kan an beregne ladningen på den ene af pladerne (f.ek. den ed poiiv ladning): 6 5 Q C U, F V,1 F V 4, 1 C c) Man kender afanden fra A il B, å for a beee kuglen far elle A og B kal idrue elle de punker paage beee. Dee kan gøre ud fra de opgivne udryk: U U e RC 14V V e 6 11,1 F 14V, e V 14 ln, 14 4, ln 6,8481 Og å kan faren beee il:, v 1,71 /,k/ 4 6,8481 Opgave 6 ide 75: a) Haigheden er under 1% af lye haighed, å der er ikke probleer ed a regne klaik: ,4 1 / 1, J 1,6 1 J 7 15 E kin ½ v ½ 4, 1,6651 kg b) Man har a gøre ed ladede parikler, der bevæger ig genne e agnefel, og derfor er de Lorenzkrafen, der kal beee. Da agnefele år vinkelre på bevægelereningen er ørrelen af denne: F q v B Lorenzkrafen udgør den reulerende kraf, og den kal derfor fungere o cenripealkraf i (kvar-)cirkelbevægelen: F F re c v q v B r v 4,u 6,4 1 B q r 1e 1, 5 / 4, 1,6651 1, kg6,4 1 C 1, 5 /,78T 4,T

20 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD c) Da heliuaoerne i odæning il heliuionerne ikke afbøje, å regirere kun henfaldene fra 1 af de 4 rør, å de regirerede anal heliuaoer er kun ¼ af de anal heliuioner, der er henfalde. Der er alå henfalde: 4 4, 1 4 1, Dv. a der nu er: 6, 1 1,71 4,81 ilbage. Da an ogå kender idrue, kan halveringiden beee: ln T ½ 1 T ½ T ½ ln,5 6 ln,5 1 1 ln,5, ,81 ln ln 5 6, ,1 Opgave ide 7: a) Da pændingfalde over kapacioren er, vil hele pændingfalde ligge over reioren, og da denne reian kende, kan an finde røyrken genne den, hvilke varer il røyrken genne kredløbe, da der ikke er nogen forgreninger: U,V 6 U R I I 8, 1 A 8,A 6 R,5 1 b) Spændingfalde over kredløbe fordele over reioren og kapacioren, da de idder i erie. Dered er:,v U U U U kapacior kapacior reior kapacior,v R I,V, , 1 6 A,V 1,5V 7,5V u kende pændingfalde, og kapacioren kapacian er angive på figuren, å ladningen på den ene kapaciorplade kan beee (her vælge den poiive ladning): 6 5 Q C U 4,7 1 F 7,5V,551 C 5C Opgave ide 8: 5 4 a) Ladningalle og aealle kal være bevare: Pu U He 4 Der kan regne på aoaer i ede for kerneaer, da analle af elekroner på begge ider er de ae: ( U 5 He4 ) Pu (5,44u 4,64u),5158u, 5676u Q-værdien beee: 1 1 Q,5676u 1,5 MeV / u 1,61771 J / MeV 8,451 J, 84 pj

21 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD b) Da an har fordapning af nirogen gælder: Eilfør fordape Eilfør fordape L f, nirogen L f, nirogen fordape,6g Pilfør L f, nirogen J / g,j /,W 6 c) Da an kender den frigivne energi (Q-værdien) af de enkele henfald, og da an kender den effek, henfaldene ilfører, kan akivieen af henfaldene beee. Den å være: Pale,W 11 1 A,77 1 E,84 pj Pu henfald Man kan deuden beee analle af Pu- kerner i prøven: ale 1g,7 1 4 Pu ao,51581,6651 g Og hered kan henfaldkonanen og derefer halveringiden beee: 11 1 A, A k k,54 1,7 1 ln ln 11 T½ 7, år 4kår 1 1 k,54 1 Denne lange halveringid iller ore krav il deponeringen. Opgave 4 ide 8: a) Radiobølger er elekroagneik råling og bevæger ig derfor ed lye haighed. Bølgeligningen kan å bruge il a beee frekvenen: 7458 c 8 8 c f f,7 1 Hz 4, 1 Hz,75 b) Radiorålingen fra Cygnu A udende i alle reninger og udbreder ig derfor på en kuglekal. Den udende effek fordeler ig derfor på areale: 4 5 6,61 5, A 4 r 4 Radioelekope odager inenieen: P 1 odage 1,1 1 W 16 W I, A 4 odager Da an nu kender både inenieen og de areal, rålingen er fordel over, kan an finde den udrålede effek: 16 W P udråle I A,451 5,57 1 1,6551 W 1, 1 W c) Forkellen i id elle de o ignaler kan beee ud fra forkellen i kablerne længde og ignalhaigheden i kablerne:

22 Løningerne er hene på Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSØRD 61, 7 v, v 8,1 1 På denne id har radioignale bevæge ig: 7 radioigna l c 7458, , 857 Denne afand varer il den odående kaee i forhold il den på egningen angivne vinkel i den revinklede rekan, der har afanden elle elekoperne o hypoenue. Så vinklen bliver: od 1 87,857 in in 4,5716 5, hyp 1, 1

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 014. aj 014 Opgave 1: Poelukker a) Den oatte effekt i en leder er givet ved P U I, og Oh 1. lov giver aenhængen elle

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog)

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog) Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til Opgaver i fyik A-niveau Fyikforlaget 007 (blå bog) Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee: 4 8 6,66 10 J,9979 10

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til Page 1 of 6 Afleveringopgaver i fyik i 08-y2 til 04.01.11 Fra hæftet: pgaver i fyik A-Niveau pgave A11 ide 33 A11a I kernekortet e det, at Si-31 er beta-radioaktiv. Da ladningtal og aetal kal være bevaret,

Læs mere

Hvor lang tid varer et stjerneskud?

Hvor lang tid varer et stjerneskud? Hvor lang id varer e jernekud? Ole Wi-Hanen, Køge Gymnaium Hvordan kan man ud fra en meeor mae og haighed bekrive den vej ned gennem amofæren? Her giver forfaeren en fremilling af fyikken bag. Søndag den

Læs mere

Elektriske størrelser, enheder, formler mm.

Elektriske størrelser, enheder, formler mm. Dee er en aling af forler og elekrike ørreler, a e forøg på, a forklare de på en foråelig åde. De er forøg gjor ved brug af analogier il andre åke ere kende fyike ørreler. Hvi du finder fejl eller ener,

Læs mere

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac

Arkimedes lov - Opdrift. Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Arkiee lov - Oprif avne: Rai Kaoura Safa Sarac Klae: 1.4 ag: yik Vejleer: Ahuak J rance Skole: Rokile eknike gynaiu, Hx Dao: 16.04.2010 orål oråle e rapporen er, a vi elv kal ille en probleilling u fra

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013 Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 01 7. aj 01 Opgave 1: Springvand ed olceller a) Det er elektronerne, der tranporterer energien, og da pændingfaldet er defineret o E pot U, dv. tabet i elektrik

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator En ny mellemfrie holdbarhedindikaor Andrea Øergaard Iveren Danih aional Economic Agen Model, DEAM Peer Sephenen Danih aional Economic Agen Model, DEAM DEAM Arbejdpapir 03: Februar 03 Abrac Arbejdpapire

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 008-01 Maj 008 Opgave 1: Geoterik anlæg a) Ved at uere de to effekter til en alet

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN. NOVEMBER 6 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 3. OKTOBER 6 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST Side 1 af FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015

fyba 1. Afleveringssæt til 8/9-2015 fyba 1. Afleveringæt til 8/9-015 1) Opg 1.3.3 ide 396 ) Opg 1.3.4 ide 396 3) FB 4. 106 4) FB 3.1 17 5) FB 3. 17 fyba Facit 1. Afleveringæt til 8/9 015 1) Opg 1.3.3 ide 396 547 a v b v c v d v t 43 7, 13,

Læs mere

1. Raketligningen. 1.1 Kinematiske forhold ved raketopsendelse fra jorden. Raketfysik

1. Raketligningen. 1.1 Kinematiske forhold ved raketopsendelse fra jorden. Raketfysik Rakefysik. Rakeligningen Rakeligningen kan udlede ud fra iulssæningen. Vi anager a vi har en rake ed asse (), Rakeen drives fre ved a der udslynges en konsan asse µ r. idsenhed µ -d/d ed hasigheden u i

Læs mere

Raket fysik i gymnasieundervisningen

Raket fysik i gymnasieundervisningen Rake fysik i gynasieundervisningen Ole Wi-Hansen Køge Gynasiu Indhold. Rakeligningen.... Kineaiske forhold ved rakeosendelse fra jorden.... Gasryk-rakeen (Vandrakeen).... Ligherrakeen.... Trykforhold for

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmark Teknike Univeritet Side 1 af 7 Skriftlig prøve, tordag den 6 maj, 1, kl 9:-1: Kuru navn: Fyik 1 Kuru nr 1 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt "Vægtning": Bevarelen bedømme om en

Læs mere

Lidt om trigonometriske funktioner

Lidt om trigonometriske funktioner DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE MATEMATIK TRIGNMETRISKE FUNKTINER EFTERÅRET 000 Lid m rignmeriske funkiner Funkinerne cs g sin De rignmeriske funkiner defines i den elemenære maemaik ved

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B Trekansberegning Udgave 7,0 3 5 00 Karsen Juul ee häfe indeholder den del af rekansberegningen som skal kunnes på -niveau i gymnasie (sx) og hf. Fra sommer 0 kräves mere. Indhold. real af rekan.... Pyhagoras'

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Projekt 7.5 Ellipser brændpunkter, brændstråler og praktisk anvendelse i en nyrestensknuser

Projekt 7.5 Ellipser brændpunkter, brændstråler og praktisk anvendelse i en nyrestensknuser Hvad er maemaik? Projeker: fra kapiel 7 Projek 75 Ellipser brændpunker, brændsråler og prakisk anvendelse i en nyresensknuser Projek 75 Ellipser brændpunker, brændsråler og prakisk anvendelse i en nyresensknuser

Læs mere

Modellering af strømning i CFX

Modellering af strømning i CFX Modellering af trøning i I følgende afnit bekrive optillingen og forudætningerne for opætning af en CFD-odel (Coputional Fluid Dynaic) i odellen 5.6. er en fuld dynaik tredienional trøningodel, o benytter

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til convert cobine (1.2.1), 'units', 'units', 1 / s Page 1 of 7 Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til 11.01.11 Fra hæftet: pgaver i fysik A-Niveau pgave A10 side 32 A10a Kaliu-40 henfalder ved elektronindfangning

Læs mere

i(t) = 1 L v( τ)dτ + i(0)

i(t) = 1 L v( τ)dτ + i(0) EE Basis - 2010 2/22/10/JHM PE-Kursus: Kredsløbseori (KRT): ECTS: 5 TID: Mandag d. 22/2 LØSNINGSFORSLAG: Opgave 1: Vi ser sraks, a der er ale om en enkel spole, hvor vi direke pårykker en kend spænding.

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Hvad betyder økonomi og helbred for tilbagetrækningen

Hvad betyder økonomi og helbred for tilbagetrækningen Hvad beyder økonomi og helbred for ilbagerækningen Profeor Paul Bingley og PHD Michael Jørgenen SFI De Naionale Forkningcener for Velfærd 1. Formåle med præenaionen. Dagorden 2. De Danke ilbagerækninglandkab.

Læs mere

Newton, Einstein og Universets ekspansion

Newton, Einstein og Universets ekspansion Newon, Einsein og Universes ekspansion Bernhard Lind Shisad, Viborg Tekniske ymnasium Friedmann ligningerne beskriver sammenhængen mellem idsudviklingen af Universes udvidelse og densieen af sof og energi.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 9 sider Skriftlig prøve, torsdag den 24. maj, 2007, kl. 9:00-13:00 Kursus navn: Fysik 1 Kursus nr. 10022 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. "Vægtning":

Læs mere

Projekt 6.3 Løsning af differentialligningen y

Projekt 6.3 Løsning af differentialligningen y Projek 6.3 Løsning af differenialligningen + c y 0 Ved a ygge videre på de løsningsmeoder, vi havde succes med ved løsning af ligningerne uden ledde y med den enkelafledede, er vi nu i sand il a løse den

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken. I alle opgaver er der afrundet til det antal betydende cifre, som oplysningen med mindst mulige cifre i opgaven har. Opgave 1 Færdig Spændingsfaldet over varmelegemet er 3.2 V, og varmelegemet omsætter

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51

Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 Skråplan Dan Elkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachi Mortensen Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 8. januar 2008 Figurer Sider ialt: 5 Indhold 1 Forål 3 2 Teori 3 3 Fregangsåde 4 4 Resultatbehandling

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevarelse ved stød Indhold. Centralt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevarelse ved stød... 5. Centralt elastisk stød...3 6. Centralt fuldstændig uelastisk stød...5 7. Ekseler

Læs mere

Elektromagnetisme 8 Side 1 af 8 Magnetfelter 1. Magnetisk induktion. To punktladninger og q påvirker (i vakuum) som bekendt hinanden med en. qq C.

Elektromagnetisme 8 Side 1 af 8 Magnetfelter 1. Magnetisk induktion. To punktladninger og q påvirker (i vakuum) som bekendt hinanden med en. qq C. Elektroagnetise 8 Side 1 af 8 Magnetisk induktion To punktladninger og q påvirker (i vakuu) so bekendt hinanden ed en q1 elektrisk kraft (oulobkraft) F 1 qq 1 1 = 4πε 1 0 r1 r ˆ. (8.1) Hvis de to ladninger

Læs mere

A. Valg af udførelsesmetode og materiel

A. Valg af udførelsesmetode og materiel A. Val af udførelseseode o aeriel I dee kapiel beskrives, vorledes ovedakivieerne udføres, sa vilke aeriel der benyes. I dee kapiel benyes der ænder. A.1 Val af raveaskiner I forbindelse ed val af askine

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1. Undersøg om den nye astma-medicin har en signifikant virkning.

1. Undersøg om den nye astma-medicin har en signifikant virkning. Opgave 4.7 For a vurdere virkige af e y amamedici, er 10 paieer lugekapacie bleve mål før og behadlige med de ye medici og ige 3 uger ide i behadligperiode. Die reulaer e i edeåede abel: Lugekapacie Lugekapacie

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock April 7, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C niveau, men dengang havde vi ikke

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Anlæg til luftkonditionering

Anlæg til luftkonditionering Anæg i ufkondiionering Opbygning Definiioner Veniaionsanæg (indbæsning/ udsugning) Oprehode ønske aosfærisk (ug, røg) kia Kiaanæg (indbæsning) Oprehode både erisk (eperaur og fug) og aosfærisk kia Lufvare-

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

2. ordens differentialligninger. Svingninger.

2. ordens differentialligninger. Svingninger. arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af

Læs mere

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner

Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner Logarime-, eksponenial- og poensfunkioner John Napier (550-67. Peer Haremoës Niels Brock July 27, 200 Indledning Eksponenial- og logarimefunkioner blev indfør på Ma C nivea uden en præcis definiion. Funkionerne

Læs mere

Er det den samme hund?

Er det den samme hund? B Er de den samme hund? 1 3 1 Hvor mange fliser? 1 Her kan du se Familien Tals legeplads. Der skal lægges fliser i de gule områder. De ser sådan ud: Tegn, hvordan fliserne kan være lag. Fx a b c d e f

Læs mere

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

Kernereaktioner. 1 Energi og masse Kernereaktioner 7 1 Energi og masse Ifølge relativitetsteorien gælder det, at når der tilføres energi til et system, vil systemets masse altid vokse. Sammenhængen mellem energitilvæksten og massetilvækstener

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Indusriel ovfladebehandling Bilag il Arbejdsilsynes bekendgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenume produk 7.1. Bilages område a. Påføring af maling og lak på emn på fase arbejdsplads

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk

2 Separation af de variable. 4 Eksistens- og entydighed af løsninger. 5 Ligevægt og stabilitet. 6 En model for forrentning af kapital med udtræk Oversig Mes repeiion med fokus på de sværese emner Modul 3: Differenialligninger af. orden Maemaik og modeller 29 Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk 3 simple yper differenialligninger

Læs mere

Statistisk mekanik 6 Side 1 af 11 Hastighedsfordeling for ideal gas. Enatomig ideal gas

Statistisk mekanik 6 Side 1 af 11 Hastighedsfordeling for ideal gas. Enatomig ideal gas Statistisk ekanik 6 Side 1 af 11 Enatoig ideal gas etragt en enatoig ideal gas bestående af N uskelnelige olekyler ed asse, der befinder sig i en beholder ed rufang V. For at kunne bestee tilstandssuen

Læs mere

Maksimal strømning 1

Maksimal strømning 1 Makimal rømning 1 Srømningneærk E rømningneærk (eller blo e neærk) N beår af En æge, orienere graf G med ikke-negaie helallige kanæge, hor ægen af en kan e kalde kapacieen c(e) af e To ærlige knder, og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 10 sider Skriftlig prøve, lørdag den 23. maj, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminaionssed (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

M IDEX PIZZAOVN. M idex A/ S Grynderupvejen 5, DK 9610 Nørager T.: E.: W.: M on t er in g t r in 3.

M IDEX PIZZAOVN. M idex A/ S Grynderupvejen 5, DK 9610 Nørager T.: E.: W.:   M on t er in g t r in 3. Midex Pizzaovn er fremstillet med en indvendig kerne af højtemperatur ildfaste sten, støbemasse samt højtemperatur isolerings produkter for at opnå en høj og jævn fordelt temperatur i brændkammeret og

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 11 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

POPCORN. Lærervejledning:

POPCORN. Lærervejledning: POPCORN Lærervejledning: Denne øvelse o popcorn kan laves i forbindelse ed et forløb o tryk. Det er ikke den uiddelbare plan at eleverne skal ind og kigge nærere på hvad popcorn er, en ved at bruge et

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau maj 2015

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau maj 2015 Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2015 26. maj 2015 Opgave 1: Sous vide a) Når man regner med, at varmelegemet er en simpel modstand, gælder Ohms 1. lov U RI også, når det er vekselstrøm,

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Statistisk mekanik 5 Side 1 af 11 Hastighedsfordeling for ideal gas. Enatomig ideal gas

Statistisk mekanik 5 Side 1 af 11 Hastighedsfordeling for ideal gas. Enatomig ideal gas Statistisk ekanik 5 Side 1 af 11 Enatoig ideal gas etragt en enatoig ideal gas bestående af N uskelnelige olekyler ed asse, der befinder sig i en beholder ed rufang V. For at kunne bestee tilstandssuen

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dansk Patchworkforening 2011

Dansk Patchworkforening 2011 Kari Skallerud Bjørner Blåbær 24 Januar 2011 1 Blåbær Dansk Patchworkforening 2011 dpf0-foto.eps Indhold 1 Oversigt 2 1.1 Fire grundeleenter................................... 2 1.2 De første og sidste

Læs mere

Eksamen i fysik 2016

Eksamen i fysik 2016 Eksamen i fysik 2016 NB: Jeg gør brug af DATABOG fysik kemi, 11. udgave, 4. oplag & Fysik i overblik, 1. oplag. Opgave 1 Proptrækker Vi kender vinens volumen og masse. Enheden liter omregnes til kubikmeter.

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

Opgaver til: 9. Radioaktivitet

Opgaver til: 9. Radioaktivitet Opgaver til: 9. Radioaktivitet 1. Opskriv henfaldskemaet for α-henfaldet af: 229 90 Th 92 U 86 Rn 2. Opskriv henfaldskemaet for β - -henfaldet af: 209 82 Pb 10 4 Be 79 Au 3. Opskriv henfaldskemaet for

Læs mere

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus) SKÆRING SKOLE 2018 (AARHUS) / 10. DECEMBER 2018 Skæring Skole 2018 (Aarhus) ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulig hed for at alle kan bidrag e til udvikling en på Skæring Skole. Skolens personale

Læs mere

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb

Tennis eksempel på opgaveløsning i MatematiKan.nb Opgave 1 1.1 Caroline alder, da hun blev profeionel: 2005-1990 15 18-11 7 Caroline var 15 år og 7 dage gammel. 1.2-1.6 1.5 Det er ud til, at den ekponentielle tendenlinje følger punkterne bedt. 1.6 R-kvadreret

Læs mere

Førstehjælp til formler

Førstehjælp til formler Lars Pedersen Fysik Førstehjæ ti forer Nyt eknisk Forag Fysik Førstehjæ ti forer. udgave Nyt eknisk Forag 6, Foragsredaktion: hoas Ru, tr@nyttf.dk Osag: Henrik Stig Møer Iustrationer: Henrik Stig Møer

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Data og metode til bytteforholdsberegninger

Data og metode til bytteforholdsberegninger d. 3. maj 203 Daa og meode il byeforholdsberegninger Dee noa redegør for daagrundlage og beregningsmeoden bag byeforholdsberegningerne i Dansk Økonomi, forår 203.. Daagrundlag Daagrundlage for analysen

Læs mere