Studiehåndbog for Klinisk sygeplejerskeuddannelse i Neurocentret Rigshospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog for Klinisk sygeplejerskeuddannelse i Neurocentret Rigshospitalet"

Transkript

1 Studiehåndbog for Klinisk sygeplejerskeuddannelse i Neurocentret Rigshospitalet 1. Indledning s Organisering af prægraduatuddannelse i Neurocentret s. 3 Kliniske undervisningsfunktioner og opgaver Samt Kommissorium for Studiemiljøgruppen 3. Studiemiljø i Neurocentret s. 7 Pædagogisk grundlag Metoder og organisering Evaluering af uddannelse 4. Studiemapper for klinisk undervisning 1. modul s modul s modul s modul s modul s modul s Litteratur og links s Bilag Kommissorium for Studiemiljøgruppen s. 33 Neurocentret, Rigshospitalet Forår 2011 Procedure for henvendelse fra modul 13 og 14 s. 34 Beskrivelser af Neurocentrets organisering, funktioner, behandlings- og plejeformer mv. findes i Godkendelsespapir fra Region Hovedstaden på Rigshospitalets Intranet ( samt Fronter under de enkelte klinikker: Neuroanæstesiologisk klinik Neurokirurgisk klinik Klinik for rygmarvsskader Neurologisk Klinik 1

2 1. Indledning Håndbogen for sygeplejestuderende i Neurocentret er udarbejdet i Studiemiljøgruppen August 2011 af kliniske vejledere: Birgitte Engstrøm, Neuro Intensiv afsnit, Line Trine Dalsgaard, Klinik for para- og tetraplegi, Hornbæk, Lotte Grann, Neuro Operationsafsnit, Nana Alvarado og Mette Just, Neurokirurgisk klinik samt ansvarlig for udarbejdelse lektor Lene Knudsen, Neurologisk Klinik. Hensigten med Håndbog for sygeplejestuderende er, at samle alle informationer om uddannelsen i Neurocentret, så materialet er tilgængeligt for såvel studerende, vejledere og andre, der må have interesse for studiemiljø og organisering af prægraduatuddannelse i Neurocentret. Studiehåndbogen tager udgangspunkt i Studieordningen for uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (Januar 2008) samt Modulbeskrivelser fra Professionshøjskolen Metropol Sygeplejerskeuddannelse. (Fronter.com/metropol d. 5. juli 2011) Til beskrivelse af læring og studiemetoder i klinisk praksis anvendes, som udgangspunkt, Portfolie, der danner grundlag for refleksion og læring under såvel teoretisk som klinisk uddannelse. De læringsredskaber og metoder, der er beskrevet under læringsdelen og skabeloner, skal anvendes af de studerende (Fronter.com/metropol d. 5. juli 2011) De kliniske vejledere vil, i samarbejde med den enkelte studerende, vælge de studiemetoder, der er mest anvendelige i forhold til personlig læringsstil 1 samt afdelingens speciale og organisering for at optimere læringsudbyttet. Studiemiljøgruppen i Neurocentret ligger vægt på at udvikle studiemiljøet gennem løbende opdatering af pædagogisk relevant praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Gennem diskussioner, deltagelse og initiativer til dialog med såvel samarbejdspartner som forsknings- og udviklingsinitiativer, er målet at styrke prægraduatuddannelsen i klinisk praksis. Studiemiljøgruppen i Neurocentret August Ingrid M. Sørensen: Brug af læringsstile i problembaseret undervisning. Sygeplejersken Dunn R. The Dunn and Dunn Learining-Style Model and Its Theoretical Cornerstone. Artikel. (cited nov 2011) 2

3 2. Organisering af prægraduatuddannelse i Neurocentret Neurocentret modtager sygeplejerskestuderende på 1., 2., 4., 5., 11., 12., 13. og 14. modul i klinisk undervisning. Vi kan desuden tilbyde vejledning på fagligt relevante projekter og Professions Bacheloropgaver. Organisering af sygeplejestuderendes kliniske undervisning i Neurocentret er ud fra en fast tilknytning til kliniske vejledere, daglige vejledere samt vejlederteams på de enkelte afsnit og i ambulatorier. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske er ansvarlig for den prægraduate uddannelse i hele Neurocentret. Arbejdet med fælles koordinering og samarbejde er etableret i Studiemiljøgruppen 2. Målet for Studiemiljøgruppen i Neurocentrets er at planlægge, udføre og dokumentere prægraduat klinisk undervisning, der skaber mulighed for at udvikle sygeplejefaglige kompetencer ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Klinisk undervisning afholdes på baggrund af Neurocentrets Strategi for sygepleje 3, Rigshospitalets Visioner for prægraduat uddannelse samt gældende Bekendtgørelser og studieordninger. Dokumentation af den studerendes individuelle læring tager udgangspunkt i portfoliemappen, hvor der dokumenteres individuel studieplan, deltagelsespligt, fastlagte studieaktiviteter, studiesamtaler, litteratur, evaluering samt den interne kliniske prøve. Mappen kan indeholde patientbeskrivelser/ praksisbeskrivelser/ læringskontrakter, der er udgangspunkt for de fastlagte refleksionssamtaler med klinisk vejleder og/eller den daglige vejleder i forløbet. Vejlederfunktionen tager udgangspunkt i det dialogiske perspektiv, hvor vi bl.a. anvender før-, under- og eftervejledning i forbindelse med udførsel af sygeplejefaglig virksomhed. Vores pædagogiske tilgang er på baggrund af dokumenterede metoder inden for udviklings- og forskningsbaseret pædagogisk viden. Målet er, at den enkelte studerende, gennem udfordringer af stadig mere komplekse sygeplejeopgaver, opnår kompetence til selvstændigt at udføre, formidle, lede samt have fokus på udvikling af sygeplejen. Det forventes, at de studerende er aktive og opsøgende i afsnittet under klinisk uddannelse og bruger de tilbud, der er om tværfagligt samarbejde, behandlingstiltag, deltagelse i den daglig planlægning af arbejdet samt relevante sygeplejefaglige konferencer. Ved komplicerede forløb inddrages den uddannelsesansvarlig sygeplejerske i evalueringssamtaler. 2 Kommissorium for Studiemiljøgruppe i Neurocentret, Bilag 1 3 Strategi for sygeplejen i Neurocentret

4 Social- og sundhedsassistent elever samt redder elever Neurocentret modtager elever i 1. og 3. praktik. Eleverne bliver fast tilknyttet daglige vejledere evt. vejlederteams bestående af social- og sundhedsassistenter og/eller sygeplejersker på de enkelte afsnit. Den kliniske vejleder kan efter behov medvirke til uddannelses- og evalueringssamtaler, og ved komplicerede forløb inddrages evt. den uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvar for studiemiljøet og pædagogisk udvikling og er desuden kontaktperson mellem Sygeplejerskeuddannelsen og Neurocentret. Sygeplejersken er på kandidatniveau og er 50/50 % stilling mellem Neurocentret og Sygeplejerskeuddannelsen Metropol København. I 2011 varetages stillingen i vikariat af Klinisk lektor, sygeplejerske, cand. mag. i filosofi og psykologi, Lene Knudsen med 50 % i funktionen og 50 % som klinisk vejleder i Neurologisk klinik. Kliniske vejledere er ansvarlige for de studerendes kliniske uddannelse i de enkelte afsnit. Herunder refleksions- og studiesamtaler, undervisning, løbende evalueringer og er ansvarlige for den interne prøve. Kliniske vejledere fungerer som supervisor for de daglige vejledere og har såvel undervisende funktion som andre pædagogiske opgaver for daglige vejleder og studerende. Stillingerne er på Klinisk Vejlederuddannelse niveau og kan varetages på master/kandidatniveau. Daglig faglig vejleder deltager i vejledning af studerende i klinisk praksis og kan medvirker ved refleksionssamtaler, fastlagte studiesamtaler, aktiviteter og evalueringer. Daglige vejledere er sygeplejersker i de enkelte afsnit. Alle sygeplejersker i Neurocentret har medansvar for uddannelse. 4

5 Kliniske undervisningsfunktioner og opgaver Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Ansvar for studiemiljø og pædagogisk udvikling i Neurocentret Ansvar for sammenhæng mellem teoretisk og klinisk uddannelse Ansvar for koordinering af prægraduate uddannelsesopgaver Afholde og deltage i introduktion og undervisning i klinisk praksis Informere om uddannelsen i Neurocentret Supervisere og vejlede kliniske vejledere og daglige vejledere Deltage ved vanskelige studieforløb Ansvar for samarbejde og udvikling af læring i klinisk praksis Kliniske vejledere: Koordinere den kliniske undervisning i klinikken/afsnittene Undervise og vejlede studerende fra egen klinik/afsnit Vejlede i læringsmetoder og muligheder for studerende og daglige vejledere Afholde studie-, refleksions- og evalueringssamtaler med studerende og daglige vejledere Sikre at der anvendes relevant praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i klinisk undervisning Informere om uddannelse i egen klinik/afsnit Ansvar for vejledning, eksamination og afholdelse af interne prøver i klinikken/afsnittene Deltage og samarbejde på tværs i Neurocentret om udvikling af læringsmiljø Daglige vejledere og sygeplejersker med særligt ansvar for studerende: Introducere til læringsmuligheder i afsnittet Introducere til specialet og påpege læringsmuligheder I samarbejde med den studerende planlægge det konkrete kliniske forløb Undervise og vejlede den studerende i patientplejen og behandling på afsnittet Vejlede og reflektere med den studerende over læring i den udførte pleje Vejlede i dokumentation af den udførte pleje Medvirke til sammenhæng mellem teori og praksis Medvirke ved studie-, refleksions- og evalueringssamtaler ved behov Deltage og samarbejde omkring udvikling af læringsmiljø i afsnittet 5

6 3. Studiemiljø i Neurocentret Med baggrund i følgende aktuelle pædagogiske forsknings- og udviklingsprojekter arbejder vi i Studiemiljøgruppen med løbende diskussioner, opfølgning og evaluering af udvikling af prægraduatuddannelse, og derved udvikling af egen faglige og pædagogiske tilgange til daglig undervisning og vejledningsmetoder i klinisk praksis. Grundliggende pædagogiske tilgang Knud Illeris bog: Læring (2006) danner baggrund for en generel tilgang til pædagogikken i klinisk praksis med bl.a. Kolbs læringscirkel og refleksionsbegreb (Ibid s. 184) som basis for forståelse af voksenpædagogisk tilgang og læringsmuligheder. Sammenhæng mellem teori og praksis? Et yderst centralt projekt for klinisk praksis og professionsbasering er Per Fibæk Laursens Brobygningsprojektet - mellem teori og praksis i professionsuddannelserne 4. Et omfattende forskningsprojekt, der sætter fokus på den manglende sammenhæng, de studerende angiver at opleve mellem teorien og de kliniske praktik forløb. Forskningsprojektet er igangsat i 2010 med forventet afslutning i Der tilbydes løbende opdatering via temadage og på hjemmesiden, hvilket har betydning for kvalificering og videreudvikling af samarbejdet mellem klinisk praksis og den teoretiske uddannelse. Studiemiljøgruppen har etableret Journal Club for sygeplejestuderende på modul 11 og 12, ud fra en vision om at styrke de studerendes læringsudbytte i forhold til målet; at søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. (Studieordning 2008 s. 23) Målet er, at sygeplejestuderende i Neurocentret bliver i stand til at forholde sig til, og inddrage, evidensbaseret sygepleje i klinisk praksis. (materiale ligger på Fronter under 11. modul) Vi har desuden etableret et tæt samarbejde med de tilknyttede sygeplejeundervisere fra Professionshøjskolen Metropol og Diakonissestiftelsen. 2 3 gange årligt inviteres de med til Studiemiljøgruppemøderne for at diskutere konkrete udviklingsmuligheder og styrke sammenhængen mellem teori og praktik i uddannelsen. Repræsentanter fra studiemiljøgruppen deltager 2 x årligt i Temadage for kliniske vejledere, der udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen Metropol samt evt. andre relevante udbud. Studieunits Ud fra Jane Rohde Voigts ph.d afhandling 5 om anvendelse af studieunits har vi læst artikler og inviteret forfatteren til diskussion i forhold til fordele og ulemper ved at anvende studieunits. Denne diskussion og evaluering pågår løbende, og har medført at der på neuronintensivafsnittet etableres en studieunit i løbet af efteråret ( ) 6

7 Vejledning og refleksion i klinisk praksis. Linda Kragelunds 6 aktionsforskningsprojekt, der tager udgangspunkt i Lavås og Handals vejledningssløjfe, anvendes som understøtning af den daglige tilgang til vejledning. Kragelund konkluderer, at sygeplejestuderendes læring kan optimeres, hvis de kliniske vejledere omfordeler deres tid til vejledning, så de bruger mere tid på før-vejledning og mindre på efter-vejledning. Denne forskningsbaserede konklusion skal afprøves i efterår 2011 forår Studiemiljøgruppen er aktivt indgået i et samarbejde på tværs af centrene på Rigshospitalet, for at undersøge og diskutere konsekvenserne af Kragelunds forskning i egen kliniske praksis, med det formål at optimere tiden. Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen Enheden for brugerundersøgelser varetager evalueringen af sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentelevernes praktikophold. I samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og Region Hovedstaden er der udviklet et fælles evalueringsredskab, der trådte i kraft foråret Uddannelsesevalueringen findes på hvor evalueringer vil blive anvendt til opfølgning og udvikling på såvel afsnit, klinik, center samt på regionsniveau. Derudover anvendes der på de enkelte afsnit mundtlig evaluering som baggrund for pædagogisk og faglig udvikling. 6 (d ) 7

8 4. Studiemappe sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret Modul 1 Sygepleje fag og profession 2 ECTS Forslag til ugeskema for sygeplejestuderende, modul 1 Dag Mandag Aktivitet Fælles introduktion for alle Rigshospitalets modul 1 studerende i auditorium 1, Rigshospitalet Samt møde med uddannelsesansvarlig og vejledere fra Neurocentret Tirsdag Onsdag Torsdag Velkomst i afsnittet Følges med sygeplejerske i klinikken - Arbejde med opmærksomhedsspørgsmål Evt. følges med og interview af sygeplejerske - aftales individuelt i klinikken Studiedag til udarbejdelse af skriftligt oplæg Fredag Fremlæggelse af skriftligt oplæg, aftales individuelt i klinikken Uddannelsesansvarlig og kliniske vejledere i Neurocentret. Anbefalet litteratur: Patientens møde med sundhedsvæsenet: udvikling/gennembrud/mmr/publikationer/358.pdf 8

9 Studiemappe sygeplejerskeuddannelse i Neurocentret Modul 2 Sundhed og sygdom 4 ECTS Forslag til observation og sygeplejehandlinger i sengeafsnit i samarbejde med sygeplejerske eller andet sundhedsfagligt personale: Observation og vurdering af hygiejniske problemstillinger: Fokus på håndhygiejne og brug af handsker Støtte og vejledning ved personlig hygiejne, f.eks. nedre hygiejne, mundpleje, hårpleje, osv. Redegøre for rene og urene skyllerums funktioner Rengøring af utensilier i forhold til hygiejniske principper Anvende hygiejniske principper ved sygeplejehandlinger i forhold til miktion og defækation herunder Give og tage kolbe og /eller bækken til sengeliggende patient Deltage i planlægning og udførsel af plejeforløb med udgangspunkt i neuropatientens behov: Medtænke hensyn til patientens behov for blufærdighed og værdighed Inddrage patienten under udførsel af personlig hygiejne Personlig kropspleje og hygiejne Observation og vurdering af patientens kredsløb: Måle TP, P og BT Hygiejne i forbindelse med anvendelse af måleapparatur Indfører værdier for TP, P og BT på observationskurver og skemaer Skrive væskeskema og beregne væskebalance Observere og vurdere patient med TP Observation og vurdering af huden Samarbejde med patienten i forhold til sygepleje relateret til temperaturforhøjelse Observation og vurdering af patientens respiration: Observation og vurdering af respiration og afvigelser derfra f.eks. dyspnø, expectorat, dybde, lyd, brug af hjælpemuskler, etc. Evt. måling af SAT Evt. til og frakoble en patient til iltbehandling Indgå i relation med patienten i forhold til varetagelse af grundlæggende sygepleje ved den påvirkede respiration med udgangspunkt i patientens ressourcer og begrænsninger Observation og vurdering af immobile patienter: Sengelejring og betydning for patienten og organismen Forebyggelse af sengelejekomplikationer Brug af hjælpemidler f.eks. kørestol, gangstativ, talerstol Være opmærksom på og øve egen forflytningsteknik Støtte og vejledning ved f.eks. forflytning fra seng til stol, højere op i sengen, vende og rulle i sengen 9

10 Observation og refleksion over patientens oplevelser af at være indlagt Reflektere over patientens oplevelser af sundhed og sygdom Reflektere over sygeplejerelationen med den indlagte patient Reflektere over patientens oplevelse af at være immobil Reflektere over patientens oplevelse af hospitalet Spørgsmål: Redegøre for udvalgte infektionstyper og smitteforhold, herunder sygehushygiejniske problemstillinger (s. 13 Modulbeskrivelsen) Beskriv og forklar de hygiejniske principper f.eks. hvornår vasker man hænder og hvornår bruges sprit? Hvordan gøres dette korrekt? Redegøre for principper for personlig hygiejne, herunder sengebad Identifikation af patientens behov for hjælp til personlig hygiejne Refleksion over patientens vaner/kultur og sygeplejerskens rolle i forhold til dette Refleksion over blufærdighed og etik Principper i forhold til øjne Principper i forhold til mund Principper i forhold til øvre toilette Principper i forhold til nedre toilette Hvordan bruges kludene? Hvordan bruges vaskefade? Hvordan holder man sine hænder mest rene? Hygiejne i forhold til omgivelserne Hvad betyder ren? uren? steril? Principper i forhold til udstyr Redegøre for hvorledes kliniske data kan indsamles (s. 13 Modulbeskrivelsen) Overvej og medtænk patientens oplevelse af sundhed og sygdom Beskrive og reflektere over patientens oplevelse af at være patient Redegøre for kliniske observationer relateret til kroppens temperaturregulering (s.13 Modulbeskrivelsen) Beskriv og forklar kroppens temperaturregulering Sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med TP stigning og svingninger Redegøre for kliniske observationer relateret til miktion, defækation, væske- og saltbalance, samt syre- og basebalance (s. 13 Modulbeskrivelsen) Observere urin og afføring (lugt, farve, konsistens, hyppighed) Lave en urinstix og redegøre for hvornår sender man til D+R, falsk negativ, hvad betyder det hvis der er blod, leukocytter, glukose, ketoner eller protein Sende urin til D+R Inkontinens (former, udredning, hjælpeforanstaltninger) Obstipation (inkl. faktorer der forårsager/indvirker på dette) KAD anlæggelse, pleje og observationer Udskillelse i forhold til væskebalance og væskeindtag Blæreproblemer i relation til neurologi (f.eks. apoplexi, DS m.m.) 10

11 Redegøre for kliniske observationer relateret til den immobile patient (s. 13 Modulbeskrivelsen) Lejring i forhold til kredsløb Sengelejets betydning for organismen Forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler Overvejelser over hensyntagen til egne og pt. ressourcer og begrænsninger Decubitus Blodpropper Overvejelser over kropspleje og velvære for patienten Hvordan opnår jeg mine mål? Læse relevant teori Gøre observationer i praksis Bed-side undervisning Daglig refleksion samt ugentlig refleksion med klinisk vejleder Dine refleksioner: Som inspiration til at arbejde med en praksisbeskrivelse eller dagbog kan du tage afsæt i følgende spørgsmål: Nævn tre ting der har gjort indtryk på dig i relation til et studieområde? Hvordan har du arbejdet med dette område? Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til, hvordan du kan arbejde videre med din læring indenfor området? 11

12 Studiemappe sygeplejerskeuddannelse i Neurocentret modul 4 Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed 15 ECTS Studiemiljøgruppen i Neurocentret har sat læringsudbytter og centrale fagområder for modul 4, fra Modulbeskrivelsen for klinisk undervisning Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed, i relation til sygeplejen i Neurocentret. Vi har valgt at bruge betegnelsen Neuro pt. i vores beskrivelse, som samlet betegnelse for mennesker med sygdomme i centralnervesystemet, der ud fra egne ressourcer deltager i medicinske og kirurgiske pleje og behandlingsforløb i Neurocentret på Rigshospitalet (se Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2010 ) Der trænes observation, identifikation, beskrivelse og analyse af patientens fysiologiske behov. Den studerende tilegner sig viden om og anvender udvalgte procedurer og instrumentelle færdigheder i relation til patientens fysiologiske behov. Den studerende inddrager patientens oplevelse af og reaktioner på sygdom og lidelse i den grundlæggende sygepleje (s. 4 modulbeskrivelsen) Læringsudbytter At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer 12

13 Centrale fagområder: ECTS-point Fag Teori Klinik Sygepleje 0 7 Anatomi og fysiologi 0 4 Mikrobiologi 0 2 Ernæringslære og diætetik 0 2 Den studerende skal træne og anvende grundlæggende hygiejniske principper, der er knyttet til den direkte patientpleje. (s. 10 Modulbeskrivelsen) Læringsudbytte Hvad skal du lære Grundlæggende hygiejniske principper, der er knyttet til den direkte patientpleje Uniformsetikette, håndhygiejne og hånddesinfektion Håndvask, håndsprit, brug af handsker etc. Håndtering af rent og urent på afdelingen Håndtering af rene og urene utensilier Håndtering af patientens sekreter Smitteforebyggelse knyttet til smittemodtagelige patienter Personlig kropspleje og hygiejne Inddrage patienten under udførsel af personlig hygiejne Medtænke hensyn til patientens behov for blufærdighed og værdighed Læringsmetoder Hvordan skal du lære skal træne observation, identifikation, beskrivelse og analyse Litteratur Hvilken litteratur handler du på baggrund af Begrunde og handle ud fra 13

14 Den studerende skal træne observation, identifikation, beskrivelse og analyse af følgende: (s. 10 Modulbeskrivelsen) Læringsudbytte - Læringsmetoder - Litteratur - Kredsløb: Måle og redegøre for blodtryk og puls elektronisk og manuelt Klinisk vurdere patientens kredsløb samt redegøre for observationer og sammenhængen Måle og redegøre for temperatur Redegøre for sygeplejehandlinger til den febrile patient Tage et EKG Respiration: Redegøre for den normale respiration Måle saturation og respirationsfrekvens Vurdere behov for og iværksætte ilt behandling Kendskab til forebyggelse af pneumoni Kendskab til CPAP og PEEP Kendskab til ilt, fugter, sug og kunne kontrollere at dette fungere på stuen Ernæring og væskebalance: Uføre og redegøre for ernæringsscreening ud fra Instrukser og vejledninger i Neurocentret Udføre og redegøre for sygeplejen i de daglige spisesituationer med 14

15 neuropatienten f.eks. ved dysfagi, kvalme, protese, siddestilling mv. Redegøre for ernæringsrisikovurdering samt opfølgning på dette Kendskab til kosttilbud til f.eks. diabetikere, småtspisende, etniske grupper samt Centralkøkkenet på RH s særlige tilbud Udføre daglig kostregistrering sammen med patienten Udføre og redegøre for væskeregistrering sammen med patienten Redegøre for og deltage ved sondeanlæggelse samt sygepleje til neuropatienten med sonde Udføre og redegøre for sygepleje til patienter med kvalme Udskillelse: Kan observere og redegøre for udskillelse af urin og afføring Kan vurdere behov for og udføre urinstix og prøver til dyrkning og resistens bestemmelse samt evt. andre prøver Kendskab til inkontinensformer samt sygepleje og hjælpemidler F.eks. behov for blærescanning og SIK Redegøre for sygepleje og forebyggelse af obstipation 15

16 Mobilisering: Ud fra patientens ressourcer og behov vurdere mobilisering og aktivitets muligheder for neuropatienten Reflektere over psykiske konsekvenser af immobilitet og neurosygdomme Træne og observere ved forebyggelse af immobilitet ved neuropatienter: Kendskab til tværfagligt samarbejde ved mobilisering, lejring og forflytning: Redegøre for og udfører korrekte arbejdsstillinger under pleje og behandling af patienter Viden om brug af hjælpemidler Udføre faldscreening og iværksætte plejeplan f.eks. Huskelisten TOPSKUD Trombose Optagelse Pneumoni Sikkerhed Kontrakter Urinvejsinfektion Decubitus Søvn og hvile: Kendskab til neuropatientens behov for søvn og hvile Reflektere over sygeplejehandlinger der støtter patientens individuelle behov for søvn og hvile I samarbejde med neuropatienten planlægge sygeplejen til optimering af søvn, hvile og aktiviteter 16

17 Patientens reaktion på sygdom og lidelse: Anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patienten om planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen Reflektere over forskellige oplevelser af sygdom, smerte og lidelse for neuropatienten Særlige levevilkår Patientmodtagelse og evt. indlæggelsessamtale 17

18 Studiemappe sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret modul 5 Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS Neurocentret modtager tværfagligt sammensatte grupper i 3 kliniske ECTS point (ud af 15) på modul 5. De studerende kommer fra 7 sundhedsfaglige professionsuddannelser på Metropol København. Modulets formål er, at medvirke til at understøtte og optimere kvaliteten af den tværprofessionelle opgaveløsning som forgår i sundhedssektoren. At patientens behov er i fokus med henblik på at optimere kvaliteten i ydelsen Fagpersoner fra to eller flere professioner indgår i løsningen af en fælles opgave indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, diagnosticering, pleje og rehabilitering Hver fagperson bidrager til løsning af opgaven med sin særlige faglighed og kundskab Samarbejdet foregår i en atmosfære præget af tryghed, ligeværdighed, gensidig respekt og imødekommenhed Værdien af forskellige perspektiver og tilgange understøttes og bruges til gavn for patienten Klinikstedets kontaktperson er overordnede den uddannelsesansvarlige sygeplejerske der sætter de studerende i kontakt med de relevante kliniske vejledere. Første møde aftales pr. mail med den kliniske vejleder og varer omkring 2 timer. Før det første møde forventes det, at de studerende har orienteret sig via Rigshospitalets hjemmeside om Neurocentrets pleje og behandlingstilbud, organisering etc. Første møde indeholder: Introduktion til afsnittet, pleje og behandling, tværfagligt samarbejde og evt. sundhedsfaglige problemstillinger I samarbejde indkredse relevante sundhedsfaglige problemstillinger der kan anvendes til projektarbejdet Formidling til relevante samarbejdspartnere f.eks. fysio- og ergoterapeuter, diætister, bioanalytikere, radiografer, socialrådgiver, læger mv. Tydeliggøre muligheder for at indsamle data, få indblik i, interviewe, evt. følge, observere og deltage i tværfaglige konferencer etc. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at interviewe eller observere patienter på dette modul Aftaler om det videre forløb og kontakt samt evt. fremlæggelse af projektet Plan for forløb er som udgangspunkt ud fra de af Uddannelsesinstitutionen fastsatte 10 datoer, hvor de studerende har mulighed for at lave aftaler i klinikken 18

19 Studiemappe sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret modul 11 Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS Studiemiljøgruppen i Neurocentret har sat læringsudbytter og centrale fagområder for modul 11, fra Modulbeskrivelsen for klinisk undervisning Sygepleje kompleks klinisk virksomhed, i relation til sygeplejen i Neurocentret. Vi har valgt, at bruge betegnelsen Neuro pt. i vores beskrivelse, som samlet betegnelse for mennesker med sygdomme i centralnervesystemet, der ud fra egne ressourcer deltager i medicinske og kirurgiske pleje og behandlingsforløb i Neurocentret på Rigshospitalet (se Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2010 ) Ud fra disse Læringsudbytter har vi set på læringsmuligheder i klinisk praksis og sat dem i relation til konkret sygeplejefaglige opgaver, som vi håber, du kan bruge som inspiration til dit kliniske undervisningsforløb. Denne studiemappe kan du integrere i din Portofolie samt medbringe og bruge i dagligdagen. Du vil i den finde en hjælp til at strukturere din kliniske uddannelsesperiode, således at du får afprøvet og opøvet kompetencer indenfor alle de områder, der er muligheder for i afsnittet. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed: Udføre sygepleje Formidle sygepleje Lede sygepleje Udvikle sygepleje Dokumentation af din læring i klinisk praksis Under dit klinisk undervisningsforløb Neurocentret forudsætter vi, at du anvender de gældende dokumentations redskaber fra Portofoliemappen. Det kan være dokumentation med læringsaftaler, læringskontrakter, praksisbeskrivelser, pt. forløbsbeskrivelser, dagbøger eller hvad du aftaler med din vejleder, der er relevant for dit læringsforløb. Vi håber du kan bruge det vedlagte materiale til at danne dig et overblik og dokumentere din læring i tæt samarbejde med såvel daglige vejledere, kliniske vejledere og sundhedspersonalet. Du er altid meget velkommen til at spørge! 19

20 Studieordningen for uddannelse til Professionsbachelor i Sygepleje side 22: 4.11 Modul 11 - Kompleks klinisk virksomhed Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig også mod den enkelte patient og dennes netværk med henblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter. At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. At formidle mundtlig og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog. At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer. At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer. At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper. At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje. At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger. At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer. Centrale fagområder: ECTS-point Fag ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 0 7 Filosofi, religion og etik 0 2 Sygdomslære 0 3 Farmakologi

21 Læringsudbytter og centrale fagområder for modul 11 ud fra Modulbeskrivelsen Udføre sygepleje: Identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og justere sygepleje til udvalgte patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Sygeplejen rettes mod den enkelte patient og dennes netværk. Identificere mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren og handle ud fra gældende etiske retningslinjer, regler om patientsikkerhed og miljømæssige risikofaktorer Generelt for sygeplejen i Neurocentret: Identifikation af professionel omsorg og sygepleje til den komplekse neuro pt. Kropspleje og hygiejne Hospitalshygiejne Respiration Ernæring og væske Mobilisering Kredsløb og TP Udskillelser Søvn og hvile Smerter Psykiske behov Ændret perception Lidende og dødende pt. Identifikation af professionel omsorg og sygepleje til neuro pt. med respekt for de menneskelige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sygdom. F.eks.: kulturel baggrund, sprog og tolkning, sociale og familie forhold, religiøse tilhørs- forhold, individuelt behov for støtte til den kroniske patient, den komplekst syge og lidende patient etc. Udarbejde plejeplaner ud fra Neurocentrets dokumentations system i Elektronisk Patient journal (Opus) og/eller VIPS (Velvære, Integritet, Specifikt i forhold til din praktik på afdelingen. Du kan her gøre notater om din egen læring på afdelingen ud fra f.eks. studie- og refleksionssamtaler, læringskontrakter, praksisbeskrivelser, dagbogsnoter etc. 21

22 Profylakse, Sikkerhed) Inddrage og reflektere over metoder, modelprogrammer og akkrediteringsstandarder i sygeplejen. Fremlægge pt. forløb og redegøre for interventioner i daglig rapport Afholde sygeplejefaglige, tværfaglige konferencer o.l. Modtage patient og udføre indlæggelsessamtale herunder f.eks. identifikations af pt., ernærings-, fald- og decubitusscreening Observere og identificere symptomer, pleje og behandling til pt. med neurologiske og neurokirurgiske sygdomme Identificere behov for samarbejde med relevante sundhedsfagligt personale f.eks. læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sekretær, portør, neurofysiolog, neuropsykolog, socialrådgiver, hjemmeplejen, præst, logopæd, etc. Kan betjene og beherske det standard udstyr, der hører til afsnittet Vide hvordan genoplivning iværksættes og starte herpå samt kunne gøre rede for principperne i hjertestopbehandling eller udøve støtte til en værdig død Redegøre for etiske dilemmaer og magtrelationer i forhold til neuropatienten under indlæggelsen F.eks. nationalt gældende: Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV), ( Nationalt Indikator Program (NIP) (til registrering af data På Rigshospitalet: Politikker, Vejledninger og Instrukser (PVI) (findes på Intranettet) 22

23 Kendskab til Strategi for sygeplejen i Neurocentret, etiske retningslinjer for sygeplejen, patientens rettigheder og sygeplejerskens pligter samt redegøre for lovgrundlaget for sygeplejen Medicin administration: Kende medicinskabets indretning og principper for opbygning. Ophælde og uddele medicin efter EPM Kunne redegøre for virkning og bivirkning af den typisk anvendte medicin Opsætte isotoniske infusionsvæsker, samt kende til principperne for ordination, herunder væsketal Medvirke ved opsætning af ikke isotoniske infusionsvæsker samt blodtransfusioner OBS på virkning og bivirkning af infusionsvæske Kende til anafylaktisk shock samt behandlinger og observationer Give injektion: -subkutant -intramuskulært -intravenøst Formidle sygepleje: Kommunikere med patienter med respekt for forskellige værdier, kultur samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger Anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen beherske dokumentationspraksis og administrative procedure Formidle mundtligt og skriftligt og argumentere for sygeplejefaglige iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog. Begrunde forslag til intervention i sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Kommunikere ligeværdigt i forståeligt sprog med pt., pårørende og 23

24 samarbejdspartner Observere og vurdere hvornår der er behov for vejledning, information og undervisning til pt. og pårørende Anvende teoretisk begrundede kommunikationsredskaber f- eks. aktiv lytning, kropssprog, empati Anvende afsnittets administrative hjælpemidler f.eks. sagsmappe, sygepleje -journal, lægejournal og procedurebøger Kontakt til andre afdelinger, hospitaler, hjemmepleje, rehabiliteringsinstanser inden for primær- og sekundær sektor samt arrangere udskrivelse Undervise medstuderende og f.eks. social- og sundhedsass. elever, redder elever, radiografstud. mv. Anvende VIPS og EPJ til indsamling af pt. data ud fra afdelingens elektroniske pt. journal Lede sygepleje: Sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb med fokus på den enkelte patient og dennes netværk, herunder samarbejde med andre faggrupper. Bevare overblikket over sine tildelte patienter ud fra sit ansvars- og kompetenceområde Selvstændigt modtage, overflytte eller udskrive en patient i samarbejde med en sygeplejerske Kunne omprioritere sine sygeplejehandlinger i forbindelse med akutte situationer Samarbejde og koordinere mono- og tværfagligt Bevidst anvende sin teoretiske 24

25 viden om stress, arbejdsstillinger arbejdsklima, hygiejne og omgang med f.eks. isolation, cytostatika behandling Udvikle sygeplejen: Analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse Redegøre for og reflektere over metoder, standarder og procedurer, der anvendes i professionsudøvelsen. Kendskab til Rigshospitalets Mål, Mission og værdier. Kendskab til Strategi for sygeplejen i Neurocentret Koble ny teoretisk viden i praksis så praksis/teori udvikles f.eks. ud fra NIP, Journal Club, artikler. Diskutere patientsituationer med personalet mhp. udvikling af nye handlinger i f.eks. sygeplejekonferencen og andre faglige fora Identificere potentielle områder for undersøgelser/forskning Kende til og opsøge igangværende udviklingsog forskningsprojekter 25

26 Studiemappe sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Studiemiljøgruppen i Neurocentret har sat læringsudbytter og centrale fagområder for modul 12, fra Modulbeskrivelsen for klinisk undervisning Sygepleje og selvstændig profssionsudøvelse, i relation til sygeplejen i Neurocentret. Vi har valgt at bruge betegnelsen Neuro pt. i vores beskrivelse, som samlet betegnelse for mennesker med sygdomme i centralnervesystemet, der ud fra egne ressourcer deltager i medicinske og kirurgiske pleje og behandlingsforløb i Neurocentret på Rigshospitalet (se Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2010 ) (Ud fra disse Læringsudbytter har vi set på læringsmuligheder i klinisk praksis og sat dem i relation til konkret sygeplejefaglige opgaver, som vi håber, du kan bruge som inspiration til dit kliniske undervisningsforløb. Denne studiemappe kan du integrere i din Portofolie samt medbringe og bruge i dagligdagen. Du vil i den finde en hjælp til at strukturere din kliniske uddannelsesperiode, således at du får afprøvet og opøvet kompetencer indenfor alle de områder, der er muligheder for i afsnittet. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed: Udføre sygepleje Formidle sygepleje Lede sygepleje Udvikle sygepleje Dokumentation af din læring i klinisk praksis Under dit klinisk undervisningsforløb Neurocentret forudsætter vi, at du anvender de gældende dokumentations redskaber fra Portofoliemappen. Det kan være dokumentation med læringsaftaler, læringskontrakter, praksisbeskrivelser, pt. forløbsbeskrivelser, dagbøger eller hvad du aftaler med din vejleder, der er relevant for dit læringsforløb. Vi håber du kan bruge det vedlagte materiale til at danne dig et overblik og dokumentere din læring i tæt samarbejde med såvel daglige vejledere, kliniske vejledere og sundhedspersonalet. Du er altid meget velkommen til at spørge! 26

27 Studieordningen for uddannelse til Professionsbachelor i Sygepleje side 23: 4.12 Modul 12 - Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. Modulet kan tilrettelægges i primær, i psykiatri og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger. At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling. At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg. At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje. At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. Centrale fagområder: Fag ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 0 11 Sundhedsinformatik 0 2 Organisation og ledelse, herunder sundhedsøkonomi

28 Læringsudbytter og centrale fagområder for modul 12 ud fra Modulbeskrivelsen Udføre sygepleje: Udføre fagligt begrundet sygepleje Udføre professionel omsorg i samarbejde med patienter og pårørende med respekt for mennesker forskellige værdier og opfattelser samt reaktioner på sundhed og sygdom Medvirke til at sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre faggrupper og på tværs af sektorer og institutioner Analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Generelt for sygeplejen i Neurocentret: Selvstændigt kunne identificere professionel omsorg og sygepleje til neuro pt. Kropspleje og hygiejne Hospitalshygiejne Respiration Ernæring og væske Mobilisering Kredsløb og TP Udskillelser Søvn og hvile Smerter Psykiske behov Ændret perception Lidende og dødende pt. Selvstændigt identificere, dokumentere og reflektere over professionel omsorg og sygepleje til neuropt. med respekt for de menneskelige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sygdom. Fx: kulturel baggrund, sprog og tolkning, sociale og familiære forhold, religiøse tilhørs- forhold, individuelt behov for støtte til den kroniske patient, den komplekse syge og lidende patient etc. Medansvarlig for afsnittets daglige funktioner og kontinuitet i plejeforløb Ansvarlig for samarbejde med andre faggrupper internt og på tværs af sektorer Analysere og argumentere for sine sygeplejefaglige handlinger ud fra relevant teori Specifikt i forhold til din praktik på afdelingen. Du kan her gøre notater om din egen læring på afdelingen ud fra f.eks. studie- og refleksionssamtaler, læringskontrakter, praksisbeskrivelser, dagbogsnoter etc. 28

29 Formidle sygepleje: Formidle mundtligt og skriftligt samt argumentere for sygeplejefaglige iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydelig fagsprog Kommunikere med patienter med respekt for forskellige værdier, kultur samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger Anlægge et patient perspektiv i analysen af professionsfaglige problemstillinger og identificere mulige dilemmaer og magtrelationer i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor Kunne anvende og begrunde samt reflektere over metoder og procedurer, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelsen. Kunne anvende almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer Søge, sortere og vurdere viden fra kliniske retningslinjer og andre pleje- og behandlingsprogrammer Vurdere og inddrage udviklings- og forskningsarbejder i sygeplejerskens virksomhed Anvende IT i sygeplejerskens virksomhed Selvstændigt anvende afdelingens dokumentations redskaber: Elektronisk Patient Journal (Opus) og VIPS, grønt system med registrering af indlagte patienter Selvstændigt inddrage og reflektere over metoder og standarder i sygeplejen: NIP, etc. Selvstændigt afholde den daglige rapport, sygeplejekonferencer, tværfaglige konferencer samt overflytte en patient, udarbejde skriftlig rapport/epikrise etc. Inddrage og undervise andre studerende og elever i afsnittet Observere og etablere en målrettet kommunikation med patienter og pårørende under indlæggelse i henhold til sygdom og symptomer f.eks. demente, konfuse, afatiske, kriseramte og dødende samt iværksætte tiltag og anvende relevante hjælpemidler Redegøre for og diskutere problemstillinger og dilemmaer ud fra et patientens perspektiv f.eks. i forbindelse med motivering til mobilisering, rehabilitering, føde og væskeindtag, konsekvenser af behandling, bivirkninger af medicin etc. Kendskab til og redegørelse for registrering af utilsigtede hændelser ved f.eks. patient fald, medicineringsfejl 29

30 Lede sygepleje: Prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og sikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner Redegøre for sundhedsvæsenets organisation, herunder ansvarsfordelingen mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører samt kunne forstå professionsudøvelsen i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Inddrage praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i refleksion over sundhedsvæsenets og sygeplejeprofessionen organisatoriske og ledelsesmæssige rammer og vilkår Selvstændigt og professionelt gå stuegang på afdelingens patienter og udføre ordinationer Selvstændigt kunne prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for afdelingens givne rammer Selvstændigt omprioritere sine sygepleje handlinger i forbindelse med akutte situationer f.eks. - deltage i og vurdere den akutte situation på afdelingen. - modtagelse af pt. fra akut afd., hjemmet, ambulatoriet etc. Selvstændigt overflytte og udskrive en patient. Sikre kontakt til relevante instanser, f.eks. hjemmeplejen, rehabiliteringsafdelinger, plejehjem mv. Kendskab til Strategi for sygeplejen i Neurocentret Kende til Rigshospitalets og Neurocentrets organisatorisk, administrative og ledelsesmæssige rammer og vilkår. Kendskab til Region Hovedstadens organisatoriske og administrative rammer samt forholde sig til Sundhedsministeriet og den aktuelle politiske prioritering 30

31 Udvikle sygepleje: Inddrage praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i udøvelsen af professionel omsorg Beskrive generelle og specifikke sygepleje faglige problemstillinger ud fra forskellige perspektiver Søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger samt analyserer og fortolke disse med anvendelse af national og international viden Anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver Deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed Udføre kvalitets- og udviklingsarbejder indenfor sygepleje og kan følge, anvende og deltage i forskningsarbejde i sundhedssektoren Redegøre for muligheder og barrierer, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde I samarbejde med klinisk vejleder, udviklings- og/eller kliniske sygeplejespecialister på afdelingerne, kunne beskrive og diskutere nyeste forskning inden for neurospecialet i forhold til pleje og behandling af patienter Inddrage og argumentere ud fra viden fra f.eks. kliniske retningslinjer, kvalitetsvurderinger og akkreditering i Sundhedsvæsnet samt Rigshospitalets kvalitetsstandarder Deltage i Journal Club med henblik på udvikling af kompetencer til vurdering af forskningsartikler og evt. afhandlinger Afholde en eller flere sygeplejekonferencer for afd. personale, ud fra forskningsartikler der sætter flere, og gerne nye, perspektiver på pleje og behandling af neuro patienten Redegøre for etiske og moralske aspekter der påvirker patienten i forsknings- og udviklingsprojekter F.eks. i forhold til patientrettigheder og patientklagenævn Henvisninger til hjemmesider:

32 Litteratur og links: Henvisning til - Generelle kliniske studieplaner godkendelse fra Regionhovedstaden af klinikken som uddannelsessted, der indeholder en beskrivelse af de enkelte afsnits i Neurocentrets organisering og specialer findes på Rigshospitalets Intranet samt Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Fronter. På Rigshospitalets Intranet: for ansatte på Rigshospitalet og gæster +praktiksteder.htm Metropols interne side Fronter, for kursister, studerende, samarbejdspartnere, undervisere og ansatte ( ikke opdateret) Fronter: Generelle beskrivelser af prægraduatuddannelse: Rigshospitalet hjemmeside: +neurocentret/sygeplejen+i+neurocentret/ Sygeplejerskeuddannelsen København: Sygeplejerskeuddannelsen Frederiksberg: Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje: Litteraturliste: Knud Illeris: Læring. Roskilde Universitetsforlag Danmark 2006 Per Fibæk Laursen: (d ) Jane Rohde Voigt: ch-query=au:%22voigt+jane%22 (d ) Linda Kragelund: (d ) Lauvås P, Handal G. Vejledning og praksisteori. Århus: Forlaget Klim;

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Hold BosE13 Forår 2016 Revideret April 2016. Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 5 Præsentation

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere