Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Aftalevilkår Levering Afregning Priser og afregningsform Timepriser Telefoni på central platform services og ydelser... 4 Fastnettelefoni på central platform - basisservice... 4 Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser... 7 Telefonstatistik på central platform...10 Kursus og selvbetjening telefonistatistik

3 1. Indledning Servicekatalog for 2013 indeholder de ydelser, som Københavns Borgerservice tilbyder på den centrale telefoniplatform til kommunens syv forvaltninger samt KS. Kataloget beskriver de enkelte services og ydelser med vilkår for levering, afregning og pris. Beskrivelserne indeholder udelukkende tilkøbsservices. Tilkøbsservices kan forvaltningerne købe enten som separat ydelse (der kan købes særskilt) eller som tilvalgsydelse (der forudsætter køb af anden ydelse). Den centrale telefoniplatform omfatter følgende nummerserier: 3317 XXXX 3366 XXXX XXX 3530 XXXX 8232 XXXX 8256 XXXX 3. Aftalevilkår En service kan som udgangspunkt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal, såfremt ikke andet er angivet. Opsigelsen skal ske skriftligt til frem til Remedy er implementeret, herefter via Remedy. Med mindre andet tydeligt fremgår af den enkelte ydelsesbeskrivelse, gælder de generelle bestemmelser, der fremgår af KBS salgs- og leveringsbestemmelser på Telefonisiden: 4. Levering Leveringsvilkår og -betingelser varierer som beskrevet i servicebeskrivelserne. 5. Afregning KBS afregner aktivitetsbaseret på alle ydelser via direkte kontering. Faktura vil indeholde de nødvendige informationer samt betalingsvilkår og betingelser. For yderligere information om KBS afregningsform henvises til Telefonisiden: 6. Priser og afregningsform At priserne er kostægte betyder, at det er tilstræbt, at prisen fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning svarende til de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af servicen eller ydelsen regnet fra det tidspunkt, hvor opgaven blev overført fra forvaltningerne til KBS. Servicens eller ydelsens samlede pris består af: 2

4 Éngangspris: Kunden betaler et engangsbeløb ved anskaffelse. Abonnementspris: Kunden betaler en periodisk omkostning (kvartalsvis) 7. Timepriser KBS udbyder sine services og ydelser i henhold til faktiske omkostninger som inkluderer direkte omkostninger som løn og investeringer i hardware og software samt indirekte omkostninger som administration og fælles servicefunktioner. Services og ydelser der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), bliver afregnet efter KBS gældende timepriser. I priserne er indeholdt overhead. Ved salg af konsulentbistand faktureres medgået tid pr. påbegyndt time. Hvor intet andet er nævnt faktureres for min. 1 time + evt. direkte omkostninger. Sats: kr. 700 pr. time 3

5 8. Telefoni på central platform services og ydelser Fastnettelefoni på central platform - basisservice Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder abonnement på fastnettelefoni, inkl. overvågning, tilrettelser og fejlafhjælpning på det centrale anlæg. Telefonigruppen i Københavns Borgerservice varetager drift og vedligehold af Københavns Kommunes centrale telefoniplatform. Endvidere er Telefonigruppen udførende på rådgivning og vejledning vedr. telefoni, koordinering af strategiske tiltag mv. Københavns Kommunes centrale telefoniplatforme er udelukkende fastnet telefoni, og defineres som hovednummerserierne 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 der kører via den centrale MXOne platform. Øvrig telefoni driftes af forvaltningerne. Herunder også numre indenfor 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 nummerserierne, der kører med TDC linje direkte til eget anlæg (typisk Eltel eller Telepunkt anlæg) samt andre nummerserier. Der kan tegnes abonnement på fastnettelefoni og voic for de telefoner der er knyttet til den centrale platform. For bestilling af overflytning af telefoni til central platform, se ydelsesbeskrivelse Flytninger og nyoprettelser. Central telefoni basisservice inkluderer: Etablering og ændringshåndtering Overvågning og fejlafhjælpning på det centrale anlæg Kvartalsvis fakturering af trafik og ydelser Dokumentation og brugervejledninger på intern portal Kapacitets overvågning og udbedring Udvikling og introduktion af nye services Central regningskontrol Kontrakt og leverandørstyring Regelmæssige udbud på trafik og serviceydelser Mulighed for statistik på udvalgte områder Abonnement med fast pris for kald til almindelige danske numre Central telefonidrift basisservice inkluderer ikke: Etablering af net (VLAN, PoE, Option 43) Fejlrettelse og support vedr. mobiltelefoni Fejlrettelse og support af telefoni udenfor central platform ** Bestilling af materiel (apparater, headset mv.), samt lager af nye og/eller udgåede apparater Rettelse af fejl på selve materiellet (apparater mv.)*** 4

6 ** Hjælp til selvhjælp kan ydes af Telefonigruppen mod timebetaling. *** For materiel leveret af telefoniprojektet frem til 31/ ydes dog support frem til 31/ Telefonigruppen har garanteret telefontid, alle hverdage kl Overvågning foretages 24/7 af leverandører. Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon: Forudsætninger og forvaltningens Der er følgende forudsætninger for servicen: Bestilling via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Der er følgende øvrige for forvaltningen: Bestillinger, herunder ændringer og opsigelser, modtages kun skriftligt. For oplæring i brug af telefon mv. henvises til brugervejledninger på leverandørenes hjemmesider samt KK net. Alarmanlæg, elevatorer mv. supporteres som almindelig telefoni, hvorfor forvaltningerne anbefales at disse etableres på separate linjer. Nødstrøm til telefoni på kritiske lokationer er forvaltningernes eget ansvar, og skal etableres i samarbejde med Telefonigruppen Fejl på materiel indmeldes til købsstedet. For apparater indkøbt fra og med 1. januar 2013 vil dette være leverandøren. For apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering til og med 31. december 2012 vil det være Telefonigruppen. Apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering kan fejlmeldes til Telefonigruppen til og med 31. december 2013, hvorefter support ophører. Forvaltninger melder ind såfremt enkelte personer der varetager kritiske funktioner skal på whitelist, dvs. liste over personer der kan kontakte leverandører direkte udenfor telefonigruppens åbningstid. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der 5

7 modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Smådata ændringer (navneændring mv.) kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter korrekt indmelding. Kun fejl vedr. det centrale anlæg varetages, for øvrige anlæg henvises til gældende serviceaftaler med leverandører. Fejl på den centrale telefoniplatform kategoriseres efter Koncernservices prioriteringsmatrice for PC arbejdsplads: Omfattende systemfejl (kategori 1) fejlsøges uafbrudt fra fejlen er opdaget til den er fundet og udbedret. Meget kritiske fejl (kategori 2) med stor indflydelse på mange brugeres arbejde, fejlsøgning påbegyndes inden for en time. Kritiske fejl (kategori 3) kan forventes løst senest 2 arbejdsdage efter fejlmelding. Ikke kritiske fejl (kategori 4-5) dækker over andre fejl og uhensigtsmæssigheder. De kan forventes løst senest 10 arbejdsdage efter fejlmelding. Fejl meldes ind pr. mail eller telefon Status på større nedbrud sendes pr. mail fra Telefonigruppen til forvaltningernes telefoniansvarlige. Fejlafklaring der hidrører fra andre anlæg end det centrale telefonianlæg samt on site support til brugergenererede fejl herunder kablingsfejl, afregnes efter timebetaling per påbegyndt ½ time. Økonomi Abonnement faktureres kvartalsvist bagud på baggrund af hele måneder hvor et nummer har været i systemet. Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Gruppe/hovednummer afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Voic boks og menu afregnes med et årligt abonnement på kr. 60,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens) afregnes med et årligt abonnement på kr. 0,- Special telefoner og udstyr: 6

8 DECT/Trådløs basisstation afregnes med et årligt abonnement på kr. 600,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr ,- Abonnement er inkl. standard service og fri trafik til almindelige danske numre. Kald til special numre (f.eks. 90xxxxxx og 118) og udland afregnes efter forbrug. Senest godkendt: Version: Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder overflytning af decentrale telefonianlæg og decentrale aftaler på telefoni, til den centrale telefoniplatform. Alle der i dag kører telefoni på anlæg uden for den centrale platform, kan overflytte deres telefonidrift til den centrale platform. Derved opnås dels stordriftsfordele ift. indkøbsaftaler, samt en professionel enhed der varetager overvågning, udvikling, leverandørstyring mv. Lokationer der allerede driftes på den centrale telefoniplatform: Bestilling af nye numre sker via indmelding til Telefonigruppen, der herefter opretter nummeret. Der kan bestilles følgende type numre: Fastnet digital Fastnet analog Fastnet IP Gruppenummer Freeseating med bærelinje Endvidere kan bestilles voic og IVR menuer (tast 1, tast 2 ) Et bestilt nummer inkluderer licens og oprettelse, men ikke hardware (telefon) og fysisk installation. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Større og mindre lokationer inden for kommunen, som i dag ikke benytter den centrale telefoniplatform, kan få etableret telefonidrift via den centrale telefoniplatform. Med drift henvises til varetagelse af selve den tekniske infrastruktur omkring telefoni, dvs. telefonlinjer, telefonanlæg og betaling af 7

9 Større opgaver: opkald, samt supportopgaven omkring dette. Større tværgående flytninger eller organisationsændringer udføres som projekter, hvor der gives tilbud og forventet tidsramme for leverancen. Flytninger og organisationsændringer skal bestilles i god tid, og minimum 3 måneder før deadline for udførsel af opgaven. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Elevatorer og alarmanlæg kan fremadrettet ikke oprettes på den centrale telefoniplatform. Se i øvrigt specifikation for Basisservice Nyoprettelser og ændringer for enheder der driftes på den centrale platform: Levering af numre og licenser sker via programmering i centralen, på det ønskede tidspunkt. Bestilleren kan herefter selv tilslutte fysisk hardware (telefon) efter behov. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Efter bestilling af ønsket etablering af drift på den centrale platform, igangsættes projektet og oprettelsen i centralen på det ønskede tidspunkt. Endvidere opsættes telefonen på den af kunden ønskede lokation. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. I bestilling angives om VLAN, PoE og Option 43 er etableret. For nye lokationer medsendes KS eller PIT bekræftelse på om/hvornår dette etableres. Bestillingsskema på Telefonigruppens hjemmeside skal benyttes. Flytninger af IP telefoner fra en IP lokation til en anden udføres af forvaltningen selv. Kunden er ansvarlig for at netværk (VLAN, PoE, Option 43) er etableret inden flytning eller nyinstallation. Dette aftales direkte med KS eller PIT. Ved forståelsesspørgsmål omkring dette kontaktes forvaltningens telefoniansvarlige. Indkøb af hardware foretages af forvaltningens selv direkte hos leverandør. Kontaktoplysninger til leverandører kan ses på Telefonisiden på KKnet. Afsætning af brugt udstyr kan tilbydes direkte til de andre forvaltninger via telefoniforum. Tekniske forudsætninger: IP-fastnet telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der købes en 8

10 strømforsyning til hver telefon. Der skal endvidere forefindes et almindeligt strømstik. DECT/trådløse telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der være strøm etableret ved basisstationen. Nye DECT installation kræver tilbud dæknings prøve, på eksisterende installationer kan dækning ikke garanteres. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Servicemål Nyoprettelse af telefonnummer med licens kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter indmelding. Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation, samt nybestilling af analog licens, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Konvertering af AMC til andet operativsystem, kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter bestilling. Større flytninger og organisationsændringer tilstræbes leveret inden for 3 måneder, efter aftale med kunden. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Økonomi Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.), excl. apparat*. Oprettelse kr. 730,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.), excl.telefon*. Oprettelse kr ,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens men excl. mobiltelefon og mobilabonnement. Oprettes ikke. Gruppe/hovednummer. Oprettelse kr. 0,- Voic boks og menu. Oprettelse kr. 153,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens). Oprettelse kr. 0,- Materiel, herunder telefoner, sidepaneler, kabler, strømforsyninger bestilles direkte hos leverandør. Se særskilt prisliste Special telefoner og udstyr: Oprettelse DECT/Trådløs basisstation. Oprettelse kr ,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens. Oprettelse kr ,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens. Oprettes ikke. 9

11 Andre ydelser: Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation (trådet). Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation. Inkl. DRG boks, excl. apparat og on site support. Pris kr ,- Konvertering af AMC til andet operativsystem. Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Indtaling og indlæggelse af talemeddelelser. Pris kr. 700,- pr. time On site support ved flytninger, brugergenererede fejl, fejlrettelse på fejl genereret af ikke-anbefalet udstyr. Pris kr. 700,- pr. time Projektledelse. Pris kr. 700,- pr. time Undervisning inkl. forberedelse. Pris kr. 700,- pr. time Organisationsændringer, større flytninger og ændringer. Tilbud gives Indkøb af materiel, dvs. apparater, headset, kabler mv.: Kontakt leverandør Senest godkendt: Version: Telefonstatistik på central platform Formål Beskrivelse af servicen og KBS Ydelsen omfatter levering af statistikrapporter på telefoni på individuelle numre med fast interval f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. Bestiller kan specificere de telefonnumre der skal omfattes af statistik rapporten baseret på en liste, en søgegruppe liste, eller et organisationsnummer. Desuden kan der vælges mellem flere standard rapporter, to formater (HTML, Excel), og de mailmodtagere, der skal modtage rapporten. Rapporter udsendes fra en central server når den periode der måles på er udløbet. Servicen indeholder: Oprettelse af rapport, periodisk udsendelse af rapport til den angivne maildistributionsliste (skal være til en KK mail adresse). Ved kontakt til telefonigruppen, kan rapportens indhold ændres til andre telefonnumre, mailmodtagere mv Der kan bestilles følgende typer af rapporter: Rapporttype: Liste med alle kald Liste med top 50 forbrug Listning af kald med besvarede/ubesvarede for alle numre opdelt i 15 min 10

12 Måleperiode: intervaller Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 1) Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 2) Andre typer af rapporter kan tilbydes, og i disse tilfælde afregnes på basis af timeforbrug. Daglig Modtagere: Ugentlig Månedlig Mailadresser Rapport format: Excel ( til evt. videre bearbejdning) HTML Telefonnumre: Lokalnumre eller søgegruppe medlemmer eller organisationsnummer Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at opsætte andre typer rapporter end standardrapporter efter behov. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Bestilling på formular via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Formular som downloades fra platform/ydelser+statistik/statistik+p%c3%a5+fastnet+ydelser.htm Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon:

13 Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Statistik rapporter etableres, nedlægges eller ændres i systemet senest 10 arbejdsdage efter korrekt bestilling. Økonomi Senest godkendt: Fakturaspecifikation på nummerniveau, standardrapport fremsendt til mailadresse. Oprettelse kr. 0,- Standardrapport. Oprettelse kr. 730,-. Årligt abonnement kr. 240,- Specialrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Årligt abonnement kr. 240,- Engangsrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: Kursus og selvbetjening telefonistatistik Formål Beskrivelse af servicen og KBS Servicen omfatter etablering af adgang til selvbetjening på telefonistatistikserver samt tilhørende kursus, som er en forudsætning for adgang til telefonistatistikserveren. Brugeren kan efter kurset udtrække rapporter eller opsætte regelmæssig udsendelse af telefonistatistik rapporter til en eller flere mailmodtagere. Servicen omfatter et 3 timers kursus bestående af teoretisk gennemgang og øvelser, for en person inkl. opsætning af adgang til telefonistatistik server, for den samme kursusdeltager. Der udleveres anvendt undervisningsmateriale samt dokumentation. Kursus program: 1) Opsætning af serveradgang (Call Master) til den enkelte deltager 2) Gennemgang startsiden a. Rapport stil (Kategori og stil) b. Dato interval c. Telefonnumre eller organisationsnumre d. Formater e. Evt. filtre 3) Opsætning af rapporter - eksempler og øvelse 4) Periodiske rapporter 12

14 a. Rapport etablering b. Sammenhæng til periode c. d. Navngivning og konventioner Praktisk opsætning af periodiske rapporter eksempler og øvelse Adgang til server etableres i løbet af kurset. Kursus afholdes min. hvert kvartal såfremt der er min 3. tilmeldte. Der kan bestilles kurser ad hoc, såfremt 4 deltagere tilmeldes efter aftale med telefonigruppen i KBS. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på plads på faste kurser Forvaltningen bestiller via mail på evt. ad-hoc kursus med min 4 deltagere Deltagere i kursus medbringer egen bærbar PC med adgang til KK-net Telefonigruppen sørger for kursuslokale og forplejning under kurset. Servicemål Økonomi Senest godkendt: Telefonigruppen udbyder kursus på faste dage 1 år frem med et kursus pr. kvartal. Kurset afholdes kun hvis der er min 3 tilmeldte deltagere pr. kursus. Ad- hoc kurser med min 4 deltagere afholdes senest 6 uger efter korrekt bestilling. Selvbetjeningskursus med tilhørende systemadgang. Kursus kr ,-. Årligt abonnement kr ,- Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: 13

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Alle priser er i DKK ekskl. moms Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014 Juni 2014 Benjamin Salamon Mads Tarstrup Thomas Dall-Arnesen IT-Forsyningen Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner Version 1.0 24. juni 2014 Fremadrettet strategi

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7 Leanpoint 26-07-2011 prisliste v. 1.0.30 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer Gældende 30 dage fra dato Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3 Projektstyring...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere