Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Aftalevilkår Levering Afregning Priser og afregningsform Timepriser Telefoni på central platform services og ydelser... 4 Fastnettelefoni på central platform - basisservice... 4 Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser... 7 Telefonstatistik på central platform...10 Kursus og selvbetjening telefonistatistik

3 1. Indledning Servicekatalog for 2013 indeholder de ydelser, som Københavns Borgerservice tilbyder på den centrale telefoniplatform til kommunens syv forvaltninger samt KS. Kataloget beskriver de enkelte services og ydelser med vilkår for levering, afregning og pris. Beskrivelserne indeholder udelukkende tilkøbsservices. Tilkøbsservices kan forvaltningerne købe enten som separat ydelse (der kan købes særskilt) eller som tilvalgsydelse (der forudsætter køb af anden ydelse). Den centrale telefoniplatform omfatter følgende nummerserier: 3317 XXXX 3366 XXXX XXX 3530 XXXX 8232 XXXX 8256 XXXX 3. Aftalevilkår En service kan som udgangspunkt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal, såfremt ikke andet er angivet. Opsigelsen skal ske skriftligt til frem til Remedy er implementeret, herefter via Remedy. Med mindre andet tydeligt fremgår af den enkelte ydelsesbeskrivelse, gælder de generelle bestemmelser, der fremgår af KBS salgs- og leveringsbestemmelser på Telefonisiden: 4. Levering Leveringsvilkår og -betingelser varierer som beskrevet i servicebeskrivelserne. 5. Afregning KBS afregner aktivitetsbaseret på alle ydelser via direkte kontering. Faktura vil indeholde de nødvendige informationer samt betalingsvilkår og betingelser. For yderligere information om KBS afregningsform henvises til Telefonisiden: 6. Priser og afregningsform At priserne er kostægte betyder, at det er tilstræbt, at prisen fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning svarende til de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af servicen eller ydelsen regnet fra det tidspunkt, hvor opgaven blev overført fra forvaltningerne til KBS. Servicens eller ydelsens samlede pris består af: 2

4 Éngangspris: Kunden betaler et engangsbeløb ved anskaffelse. Abonnementspris: Kunden betaler en periodisk omkostning (kvartalsvis) 7. Timepriser KBS udbyder sine services og ydelser i henhold til faktiske omkostninger som inkluderer direkte omkostninger som løn og investeringer i hardware og software samt indirekte omkostninger som administration og fælles servicefunktioner. Services og ydelser der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), bliver afregnet efter KBS gældende timepriser. I priserne er indeholdt overhead. Ved salg af konsulentbistand faktureres medgået tid pr. påbegyndt time. Hvor intet andet er nævnt faktureres for min. 1 time + evt. direkte omkostninger. Sats: kr. 700 pr. time 3

5 8. Telefoni på central platform services og ydelser Fastnettelefoni på central platform - basisservice Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder abonnement på fastnettelefoni, inkl. overvågning, tilrettelser og fejlafhjælpning på det centrale anlæg. Telefonigruppen i Københavns Borgerservice varetager drift og vedligehold af Københavns Kommunes centrale telefoniplatform. Endvidere er Telefonigruppen udførende på rådgivning og vejledning vedr. telefoni, koordinering af strategiske tiltag mv. Københavns Kommunes centrale telefoniplatforme er udelukkende fastnet telefoni, og defineres som hovednummerserierne 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 der kører via den centrale MXOne platform. Øvrig telefoni driftes af forvaltningerne. Herunder også numre indenfor 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 nummerserierne, der kører med TDC linje direkte til eget anlæg (typisk Eltel eller Telepunkt anlæg) samt andre nummerserier. Der kan tegnes abonnement på fastnettelefoni og voic for de telefoner der er knyttet til den centrale platform. For bestilling af overflytning af telefoni til central platform, se ydelsesbeskrivelse Flytninger og nyoprettelser. Central telefoni basisservice inkluderer: Etablering og ændringshåndtering Overvågning og fejlafhjælpning på det centrale anlæg Kvartalsvis fakturering af trafik og ydelser Dokumentation og brugervejledninger på intern portal Kapacitets overvågning og udbedring Udvikling og introduktion af nye services Central regningskontrol Kontrakt og leverandørstyring Regelmæssige udbud på trafik og serviceydelser Mulighed for statistik på udvalgte områder Abonnement med fast pris for kald til almindelige danske numre Central telefonidrift basisservice inkluderer ikke: Etablering af net (VLAN, PoE, Option 43) Fejlrettelse og support vedr. mobiltelefoni Fejlrettelse og support af telefoni udenfor central platform ** Bestilling af materiel (apparater, headset mv.), samt lager af nye og/eller udgåede apparater Rettelse af fejl på selve materiellet (apparater mv.)*** 4

6 ** Hjælp til selvhjælp kan ydes af Telefonigruppen mod timebetaling. *** For materiel leveret af telefoniprojektet frem til 31/ ydes dog support frem til 31/ Telefonigruppen har garanteret telefontid, alle hverdage kl Overvågning foretages 24/7 af leverandører. Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon: Forudsætninger og forvaltningens Der er følgende forudsætninger for servicen: Bestilling via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Der er følgende øvrige for forvaltningen: Bestillinger, herunder ændringer og opsigelser, modtages kun skriftligt. For oplæring i brug af telefon mv. henvises til brugervejledninger på leverandørenes hjemmesider samt KK net. Alarmanlæg, elevatorer mv. supporteres som almindelig telefoni, hvorfor forvaltningerne anbefales at disse etableres på separate linjer. Nødstrøm til telefoni på kritiske lokationer er forvaltningernes eget ansvar, og skal etableres i samarbejde med Telefonigruppen Fejl på materiel indmeldes til købsstedet. For apparater indkøbt fra og med 1. januar 2013 vil dette være leverandøren. For apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering til og med 31. december 2012 vil det være Telefonigruppen. Apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering kan fejlmeldes til Telefonigruppen til og med 31. december 2013, hvorefter support ophører. Forvaltninger melder ind såfremt enkelte personer der varetager kritiske funktioner skal på whitelist, dvs. liste over personer der kan kontakte leverandører direkte udenfor telefonigruppens åbningstid. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der 5

7 modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Smådata ændringer (navneændring mv.) kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter korrekt indmelding. Kun fejl vedr. det centrale anlæg varetages, for øvrige anlæg henvises til gældende serviceaftaler med leverandører. Fejl på den centrale telefoniplatform kategoriseres efter Koncernservices prioriteringsmatrice for PC arbejdsplads: Omfattende systemfejl (kategori 1) fejlsøges uafbrudt fra fejlen er opdaget til den er fundet og udbedret. Meget kritiske fejl (kategori 2) med stor indflydelse på mange brugeres arbejde, fejlsøgning påbegyndes inden for en time. Kritiske fejl (kategori 3) kan forventes løst senest 2 arbejdsdage efter fejlmelding. Ikke kritiske fejl (kategori 4-5) dækker over andre fejl og uhensigtsmæssigheder. De kan forventes løst senest 10 arbejdsdage efter fejlmelding. Fejl meldes ind pr. mail eller telefon Status på større nedbrud sendes pr. mail fra Telefonigruppen til forvaltningernes telefoniansvarlige. Fejlafklaring der hidrører fra andre anlæg end det centrale telefonianlæg samt on site support til brugergenererede fejl herunder kablingsfejl, afregnes efter timebetaling per påbegyndt ½ time. Økonomi Abonnement faktureres kvartalsvist bagud på baggrund af hele måneder hvor et nummer har været i systemet. Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Gruppe/hovednummer afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Voic boks og menu afregnes med et årligt abonnement på kr. 60,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens) afregnes med et årligt abonnement på kr. 0,- Special telefoner og udstyr: 6

8 DECT/Trådløs basisstation afregnes med et årligt abonnement på kr. 600,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr ,- Abonnement er inkl. standard service og fri trafik til almindelige danske numre. Kald til special numre (f.eks. 90xxxxxx og 118) og udland afregnes efter forbrug. Senest godkendt: Version: Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder overflytning af decentrale telefonianlæg og decentrale aftaler på telefoni, til den centrale telefoniplatform. Alle der i dag kører telefoni på anlæg uden for den centrale platform, kan overflytte deres telefonidrift til den centrale platform. Derved opnås dels stordriftsfordele ift. indkøbsaftaler, samt en professionel enhed der varetager overvågning, udvikling, leverandørstyring mv. Lokationer der allerede driftes på den centrale telefoniplatform: Bestilling af nye numre sker via indmelding til Telefonigruppen, der herefter opretter nummeret. Der kan bestilles følgende type numre: Fastnet digital Fastnet analog Fastnet IP Gruppenummer Freeseating med bærelinje Endvidere kan bestilles voic og IVR menuer (tast 1, tast 2 ) Et bestilt nummer inkluderer licens og oprettelse, men ikke hardware (telefon) og fysisk installation. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Større og mindre lokationer inden for kommunen, som i dag ikke benytter den centrale telefoniplatform, kan få etableret telefonidrift via den centrale telefoniplatform. Med drift henvises til varetagelse af selve den tekniske infrastruktur omkring telefoni, dvs. telefonlinjer, telefonanlæg og betaling af 7

9 Større opgaver: opkald, samt supportopgaven omkring dette. Større tværgående flytninger eller organisationsændringer udføres som projekter, hvor der gives tilbud og forventet tidsramme for leverancen. Flytninger og organisationsændringer skal bestilles i god tid, og minimum 3 måneder før deadline for udførsel af opgaven. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Elevatorer og alarmanlæg kan fremadrettet ikke oprettes på den centrale telefoniplatform. Se i øvrigt specifikation for Basisservice Nyoprettelser og ændringer for enheder der driftes på den centrale platform: Levering af numre og licenser sker via programmering i centralen, på det ønskede tidspunkt. Bestilleren kan herefter selv tilslutte fysisk hardware (telefon) efter behov. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Efter bestilling af ønsket etablering af drift på den centrale platform, igangsættes projektet og oprettelsen i centralen på det ønskede tidspunkt. Endvidere opsættes telefonen på den af kunden ønskede lokation. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. I bestilling angives om VLAN, PoE og Option 43 er etableret. For nye lokationer medsendes KS eller PIT bekræftelse på om/hvornår dette etableres. Bestillingsskema på Telefonigruppens hjemmeside skal benyttes. Flytninger af IP telefoner fra en IP lokation til en anden udføres af forvaltningen selv. Kunden er ansvarlig for at netværk (VLAN, PoE, Option 43) er etableret inden flytning eller nyinstallation. Dette aftales direkte med KS eller PIT. Ved forståelsesspørgsmål omkring dette kontaktes forvaltningens telefoniansvarlige. Indkøb af hardware foretages af forvaltningens selv direkte hos leverandør. Kontaktoplysninger til leverandører kan ses på Telefonisiden på KKnet. Afsætning af brugt udstyr kan tilbydes direkte til de andre forvaltninger via telefoniforum. Tekniske forudsætninger: IP-fastnet telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der købes en 8

10 strømforsyning til hver telefon. Der skal endvidere forefindes et almindeligt strømstik. DECT/trådløse telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der være strøm etableret ved basisstationen. Nye DECT installation kræver tilbud dæknings prøve, på eksisterende installationer kan dækning ikke garanteres. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Servicemål Nyoprettelse af telefonnummer med licens kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter indmelding. Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation, samt nybestilling af analog licens, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Konvertering af AMC til andet operativsystem, kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter bestilling. Større flytninger og organisationsændringer tilstræbes leveret inden for 3 måneder, efter aftale med kunden. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Økonomi Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.), excl. apparat*. Oprettelse kr. 730,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.), excl.telefon*. Oprettelse kr ,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens men excl. mobiltelefon og mobilabonnement. Oprettes ikke. Gruppe/hovednummer. Oprettelse kr. 0,- Voic boks og menu. Oprettelse kr. 153,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens). Oprettelse kr. 0,- Materiel, herunder telefoner, sidepaneler, kabler, strømforsyninger bestilles direkte hos leverandør. Se særskilt prisliste Special telefoner og udstyr: Oprettelse DECT/Trådløs basisstation. Oprettelse kr ,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens. Oprettelse kr ,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens. Oprettes ikke. 9

11 Andre ydelser: Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation (trådet). Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation. Inkl. DRG boks, excl. apparat og on site support. Pris kr ,- Konvertering af AMC til andet operativsystem. Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Indtaling og indlæggelse af talemeddelelser. Pris kr. 700,- pr. time On site support ved flytninger, brugergenererede fejl, fejlrettelse på fejl genereret af ikke-anbefalet udstyr. Pris kr. 700,- pr. time Projektledelse. Pris kr. 700,- pr. time Undervisning inkl. forberedelse. Pris kr. 700,- pr. time Organisationsændringer, større flytninger og ændringer. Tilbud gives Indkøb af materiel, dvs. apparater, headset, kabler mv.: Kontakt leverandør Senest godkendt: Version: Telefonstatistik på central platform Formål Beskrivelse af servicen og KBS Ydelsen omfatter levering af statistikrapporter på telefoni på individuelle numre med fast interval f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. Bestiller kan specificere de telefonnumre der skal omfattes af statistik rapporten baseret på en liste, en søgegruppe liste, eller et organisationsnummer. Desuden kan der vælges mellem flere standard rapporter, to formater (HTML, Excel), og de mailmodtagere, der skal modtage rapporten. Rapporter udsendes fra en central server når den periode der måles på er udløbet. Servicen indeholder: Oprettelse af rapport, periodisk udsendelse af rapport til den angivne maildistributionsliste (skal være til en KK mail adresse). Ved kontakt til telefonigruppen, kan rapportens indhold ændres til andre telefonnumre, mailmodtagere mv Der kan bestilles følgende typer af rapporter: Rapporttype: Liste med alle kald Liste med top 50 forbrug Listning af kald med besvarede/ubesvarede for alle numre opdelt i 15 min 10

12 Måleperiode: intervaller Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 1) Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 2) Andre typer af rapporter kan tilbydes, og i disse tilfælde afregnes på basis af timeforbrug. Daglig Modtagere: Ugentlig Månedlig Mailadresser Rapport format: Excel ( til evt. videre bearbejdning) HTML Telefonnumre: Lokalnumre eller søgegruppe medlemmer eller organisationsnummer Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at opsætte andre typer rapporter end standardrapporter efter behov. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Bestilling på formular via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Formular som downloades fra platform/ydelser+statistik/statistik+p%c3%a5+fastnet+ydelser.htm Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon:

13 Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Statistik rapporter etableres, nedlægges eller ændres i systemet senest 10 arbejdsdage efter korrekt bestilling. Økonomi Senest godkendt: Fakturaspecifikation på nummerniveau, standardrapport fremsendt til mailadresse. Oprettelse kr. 0,- Standardrapport. Oprettelse kr. 730,-. Årligt abonnement kr. 240,- Specialrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Årligt abonnement kr. 240,- Engangsrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: Kursus og selvbetjening telefonistatistik Formål Beskrivelse af servicen og KBS Servicen omfatter etablering af adgang til selvbetjening på telefonistatistikserver samt tilhørende kursus, som er en forudsætning for adgang til telefonistatistikserveren. Brugeren kan efter kurset udtrække rapporter eller opsætte regelmæssig udsendelse af telefonistatistik rapporter til en eller flere mailmodtagere. Servicen omfatter et 3 timers kursus bestående af teoretisk gennemgang og øvelser, for en person inkl. opsætning af adgang til telefonistatistik server, for den samme kursusdeltager. Der udleveres anvendt undervisningsmateriale samt dokumentation. Kursus program: 1) Opsætning af serveradgang (Call Master) til den enkelte deltager 2) Gennemgang startsiden a. Rapport stil (Kategori og stil) b. Dato interval c. Telefonnumre eller organisationsnumre d. Formater e. Evt. filtre 3) Opsætning af rapporter - eksempler og øvelse 4) Periodiske rapporter 12

14 a. Rapport etablering b. Sammenhæng til periode c. d. Navngivning og konventioner Praktisk opsætning af periodiske rapporter eksempler og øvelse Adgang til server etableres i løbet af kurset. Kursus afholdes min. hvert kvartal såfremt der er min 3. tilmeldte. Der kan bestilles kurser ad hoc, såfremt 4 deltagere tilmeldes efter aftale med telefonigruppen i KBS. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på plads på faste kurser Forvaltningen bestiller via mail på evt. ad-hoc kursus med min 4 deltagere Deltagere i kursus medbringer egen bærbar PC med adgang til KK-net Telefonigruppen sørger for kursuslokale og forplejning under kurset. Servicemål Økonomi Senest godkendt: Telefonigruppen udbyder kursus på faste dage 1 år frem med et kursus pr. kvartal. Kurset afholdes kun hvis der er min 3 tilmeldte deltagere pr. kursus. Ad- hoc kurser med min 4 deltagere afholdes senest 6 uger efter korrekt bestilling. Selvbetjeningskursus med tilhørende systemadgang. Kursus kr ,-. Årligt abonnement kr ,- Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: 13

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner.

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner. BILAG 2 e faktura prisliste pr. 1. februar 2012 (direkte kunder) Virksomheden kan vælge mellem 2 forskellige prispakker, hvor det typisk er antallet af forventede transaktioner, der er afgørende for hvilken

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 Android brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 1.1 Widget 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2.

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Telenor SIP Trunk. Erhverv. Fordele ved Telenor SIP Trunk

Telenor SIP Trunk. Erhverv. Fordele ved Telenor SIP Trunk Erhverv Telenor SIP Trunk Telenor SIP Trunk er Telenors voice over IP løsning til erhvervskunder, der har en PBX med Ethernet interface eller medie server. Der etableres en accessforbindelse fra kundens

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

UDBUD. på levering af kabling, installation, service, support og telefoni til Albertslund Ungdomsboliger

UDBUD. på levering af kabling, installation, service, support og telefoni til Albertslund Ungdomsboliger UDBUD på levering af kabling, installation, service, support og telefoni til Albertslund Ungdomsboliger 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Ordregivers navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Juli 2011 Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Ring for GRATIS gennemgang af jeres telefoni Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N Tlf. 6618 1168 www.jed.dk info@jed.dk Kære kunde Der er p.t.

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere