Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Aftalevilkår Levering Afregning Priser og afregningsform Timepriser Telefoni på central platform services og ydelser... 4 Fastnettelefoni på central platform - basisservice... 4 Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser... 7 Telefonstatistik på central platform...10 Kursus og selvbetjening telefonistatistik

3 1. Indledning Servicekatalog for 2013 indeholder de ydelser, som Københavns Borgerservice tilbyder på den centrale telefoniplatform til kommunens syv forvaltninger samt KS. Kataloget beskriver de enkelte services og ydelser med vilkår for levering, afregning og pris. Beskrivelserne indeholder udelukkende tilkøbsservices. Tilkøbsservices kan forvaltningerne købe enten som separat ydelse (der kan købes særskilt) eller som tilvalgsydelse (der forudsætter køb af anden ydelse). Den centrale telefoniplatform omfatter følgende nummerserier: 3317 XXXX 3366 XXXX XXX 3530 XXXX 8232 XXXX 8256 XXXX 3. Aftalevilkår En service kan som udgangspunkt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal, såfremt ikke andet er angivet. Opsigelsen skal ske skriftligt til frem til Remedy er implementeret, herefter via Remedy. Med mindre andet tydeligt fremgår af den enkelte ydelsesbeskrivelse, gælder de generelle bestemmelser, der fremgår af KBS salgs- og leveringsbestemmelser på Telefonisiden: 4. Levering Leveringsvilkår og -betingelser varierer som beskrevet i servicebeskrivelserne. 5. Afregning KBS afregner aktivitetsbaseret på alle ydelser via direkte kontering. Faktura vil indeholde de nødvendige informationer samt betalingsvilkår og betingelser. For yderligere information om KBS afregningsform henvises til Telefonisiden: 6. Priser og afregningsform At priserne er kostægte betyder, at det er tilstræbt, at prisen fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning svarende til de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af servicen eller ydelsen regnet fra det tidspunkt, hvor opgaven blev overført fra forvaltningerne til KBS. Servicens eller ydelsens samlede pris består af: 2

4 Éngangspris: Kunden betaler et engangsbeløb ved anskaffelse. Abonnementspris: Kunden betaler en periodisk omkostning (kvartalsvis) 7. Timepriser KBS udbyder sine services og ydelser i henhold til faktiske omkostninger som inkluderer direkte omkostninger som løn og investeringer i hardware og software samt indirekte omkostninger som administration og fælles servicefunktioner. Services og ydelser der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), bliver afregnet efter KBS gældende timepriser. I priserne er indeholdt overhead. Ved salg af konsulentbistand faktureres medgået tid pr. påbegyndt time. Hvor intet andet er nævnt faktureres for min. 1 time + evt. direkte omkostninger. Sats: kr. 700 pr. time 3

5 8. Telefoni på central platform services og ydelser Fastnettelefoni på central platform - basisservice Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder abonnement på fastnettelefoni, inkl. overvågning, tilrettelser og fejlafhjælpning på det centrale anlæg. Telefonigruppen i Københavns Borgerservice varetager drift og vedligehold af Københavns Kommunes centrale telefoniplatform. Endvidere er Telefonigruppen udførende på rådgivning og vejledning vedr. telefoni, koordinering af strategiske tiltag mv. Københavns Kommunes centrale telefoniplatforme er udelukkende fastnet telefoni, og defineres som hovednummerserierne 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 der kører via den centrale MXOne platform. Øvrig telefoni driftes af forvaltningerne. Herunder også numre indenfor 3317, 3366, 3530, 8232, 8256 nummerserierne, der kører med TDC linje direkte til eget anlæg (typisk Eltel eller Telepunkt anlæg) samt andre nummerserier. Der kan tegnes abonnement på fastnettelefoni og voic for de telefoner der er knyttet til den centrale platform. For bestilling af overflytning af telefoni til central platform, se ydelsesbeskrivelse Flytninger og nyoprettelser. Central telefoni basisservice inkluderer: Etablering og ændringshåndtering Overvågning og fejlafhjælpning på det centrale anlæg Kvartalsvis fakturering af trafik og ydelser Dokumentation og brugervejledninger på intern portal Kapacitets overvågning og udbedring Udvikling og introduktion af nye services Central regningskontrol Kontrakt og leverandørstyring Regelmæssige udbud på trafik og serviceydelser Mulighed for statistik på udvalgte områder Abonnement med fast pris for kald til almindelige danske numre Central telefonidrift basisservice inkluderer ikke: Etablering af net (VLAN, PoE, Option 43) Fejlrettelse og support vedr. mobiltelefoni Fejlrettelse og support af telefoni udenfor central platform ** Bestilling af materiel (apparater, headset mv.), samt lager af nye og/eller udgåede apparater Rettelse af fejl på selve materiellet (apparater mv.)*** 4

6 ** Hjælp til selvhjælp kan ydes af Telefonigruppen mod timebetaling. *** For materiel leveret af telefoniprojektet frem til 31/ ydes dog support frem til 31/ Telefonigruppen har garanteret telefontid, alle hverdage kl Overvågning foretages 24/7 af leverandører. Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon: Forudsætninger og forvaltningens Der er følgende forudsætninger for servicen: Bestilling via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Der er følgende øvrige for forvaltningen: Bestillinger, herunder ændringer og opsigelser, modtages kun skriftligt. For oplæring i brug af telefon mv. henvises til brugervejledninger på leverandørenes hjemmesider samt KK net. Alarmanlæg, elevatorer mv. supporteres som almindelig telefoni, hvorfor forvaltningerne anbefales at disse etableres på separate linjer. Nødstrøm til telefoni på kritiske lokationer er forvaltningernes eget ansvar, og skal etableres i samarbejde med Telefonigruppen Fejl på materiel indmeldes til købsstedet. For apparater indkøbt fra og med 1. januar 2013 vil dette være leverandøren. For apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering til og med 31. december 2012 vil det være Telefonigruppen. Apparater leveret i forbindelse med telefonikonvertering kan fejlmeldes til Telefonigruppen til og med 31. december 2013, hvorefter support ophører. Forvaltninger melder ind såfremt enkelte personer der varetager kritiske funktioner skal på whitelist, dvs. liste over personer der kan kontakte leverandører direkte udenfor telefonigruppens åbningstid. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der 5

7 modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Smådata ændringer (navneændring mv.) kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter korrekt indmelding. Kun fejl vedr. det centrale anlæg varetages, for øvrige anlæg henvises til gældende serviceaftaler med leverandører. Fejl på den centrale telefoniplatform kategoriseres efter Koncernservices prioriteringsmatrice for PC arbejdsplads: Omfattende systemfejl (kategori 1) fejlsøges uafbrudt fra fejlen er opdaget til den er fundet og udbedret. Meget kritiske fejl (kategori 2) med stor indflydelse på mange brugeres arbejde, fejlsøgning påbegyndes inden for en time. Kritiske fejl (kategori 3) kan forventes løst senest 2 arbejdsdage efter fejlmelding. Ikke kritiske fejl (kategori 4-5) dækker over andre fejl og uhensigtsmæssigheder. De kan forventes løst senest 10 arbejdsdage efter fejlmelding. Fejl meldes ind pr. mail eller telefon Status på større nedbrud sendes pr. mail fra Telefonigruppen til forvaltningernes telefoniansvarlige. Fejlafklaring der hidrører fra andre anlæg end det centrale telefonianlæg samt on site support til brugergenererede fejl herunder kablingsfejl, afregnes efter timebetaling per påbegyndt ½ time. Økonomi Abonnement faktureres kvartalsvist bagud på baggrund af hele måneder hvor et nummer har været i systemet. Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.) afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Gruppe/hovednummer afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Voic boks og menu afregnes med et årligt abonnement på kr. 60,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens) afregnes med et årligt abonnement på kr. 0,- Special telefoner og udstyr: 6

8 DECT/Trådløs basisstation afregnes med et årligt abonnement på kr. 600,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens afregnes med et årligt abonnement på kr. 549,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens afregnes med et årligt abonnement på kr ,- Abonnement er inkl. standard service og fri trafik til almindelige danske numre. Kald til special numre (f.eks. 90xxxxxx og 118) og udland afregnes efter forbrug. Senest godkendt: Version: Fastnettelefoni på central platform - flytninger og nyoprettelser Formål Beskrivelse af servicen og KBS KBS Telefonigruppen tilbyder overflytning af decentrale telefonianlæg og decentrale aftaler på telefoni, til den centrale telefoniplatform. Alle der i dag kører telefoni på anlæg uden for den centrale platform, kan overflytte deres telefonidrift til den centrale platform. Derved opnås dels stordriftsfordele ift. indkøbsaftaler, samt en professionel enhed der varetager overvågning, udvikling, leverandørstyring mv. Lokationer der allerede driftes på den centrale telefoniplatform: Bestilling af nye numre sker via indmelding til Telefonigruppen, der herefter opretter nummeret. Der kan bestilles følgende type numre: Fastnet digital Fastnet analog Fastnet IP Gruppenummer Freeseating med bærelinje Endvidere kan bestilles voic og IVR menuer (tast 1, tast 2 ) Et bestilt nummer inkluderer licens og oprettelse, men ikke hardware (telefon) og fysisk installation. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Større og mindre lokationer inden for kommunen, som i dag ikke benytter den centrale telefoniplatform, kan få etableret telefonidrift via den centrale telefoniplatform. Med drift henvises til varetagelse af selve den tekniske infrastruktur omkring telefoni, dvs. telefonlinjer, telefonanlæg og betaling af 7

9 Større opgaver: opkald, samt supportopgaven omkring dette. Større tværgående flytninger eller organisationsændringer udføres som projekter, hvor der gives tilbud og forventet tidsramme for leverancen. Flytninger og organisationsændringer skal bestilles i god tid, og minimum 3 måneder før deadline for udførsel af opgaven. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Elevatorer og alarmanlæg kan fremadrettet ikke oprettes på den centrale telefoniplatform. Se i øvrigt specifikation for Basisservice Nyoprettelser og ændringer for enheder der driftes på den centrale platform: Levering af numre og licenser sker via programmering i centralen, på det ønskede tidspunkt. Bestilleren kan herefter selv tilslutte fysisk hardware (telefon) efter behov. Lokationer der driftes udenfor den centrale platform: Efter bestilling af ønsket etablering af drift på den centrale platform, igangsættes projektet og oprettelsen i centralen på det ønskede tidspunkt. Endvidere opsættes telefonen på den af kunden ønskede lokation. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. I bestilling angives om VLAN, PoE og Option 43 er etableret. For nye lokationer medsendes KS eller PIT bekræftelse på om/hvornår dette etableres. Bestillingsskema på Telefonigruppens hjemmeside skal benyttes. Flytninger af IP telefoner fra en IP lokation til en anden udføres af forvaltningen selv. Kunden er ansvarlig for at netværk (VLAN, PoE, Option 43) er etableret inden flytning eller nyinstallation. Dette aftales direkte med KS eller PIT. Ved forståelsesspørgsmål omkring dette kontaktes forvaltningens telefoniansvarlige. Indkøb af hardware foretages af forvaltningens selv direkte hos leverandør. Kontaktoplysninger til leverandører kan ses på Telefonisiden på KKnet. Afsætning af brugt udstyr kan tilbydes direkte til de andre forvaltninger via telefoniforum. Tekniske forudsætninger: IP-fastnet telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der købes en 8

10 strømforsyning til hver telefon. Der skal endvidere forefindes et almindeligt strømstik. DECT/trådløse telefoner forudsætter IP - KS net med telefoni og dropstik til data med strømfødning. Hvis der ikke forefindes strømfødning skal der være strøm etableret ved basisstationen. Nye DECT installation kræver tilbud dæknings prøve, på eksisterende installationer kan dækning ikke garanteres. Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Servicemål Nyoprettelse af telefonnummer med licens kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter indmelding. Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation, samt nybestilling af analog licens, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation, kan forventes udført senest 20 arbejdsdage efter bestilling. Konvertering af AMC til andet operativsystem, kan forventes udført senest 10 arbejdsdage efter bestilling. Større flytninger og organisationsændringer tilstræbes leveret inden for 3 måneder, efter aftale med kunden. Telefonietablering udføres altid efter, at PC arbejdspladser er etableret fra KS eller PIT. Økonomi Standard telefoni: Fastnettelefon licens IP og digital (virtuel, freeseating mv.), excl. apparat*. Oprettelse kr. 730,- Analog telefon-licens inkl. nummerlicens (fax mv.), excl.telefon*. Oprettelse kr ,- Aastra Mobile Client (AMC) inkl. nummerlicens men excl. mobiltelefon og mobilabonnement. Oprettes ikke. Gruppe/hovednummer. Oprettelse kr. 0,- Voic boks og menu. Oprettelse kr. 153,- Bærelinje til virtuel freeseating, lokal nummer 9xxxx (kan kun bestilles sammen med minimum én fastnet licens). Oprettelse kr. 0,- Materiel, herunder telefoner, sidepaneler, kabler, strømforsyninger bestilles direkte hos leverandør. Se særskilt prisliste Special telefoner og udstyr: Oprettelse DECT/Trådløs basisstation. Oprettelse kr ,- DECT/Trådløs håndsæt incl. nummer + licens. Oprettelse kr ,- Analog telefon via TDC kobbertråd (JK kredsløb) excl. nummerlicens. Oprettes ikke. 9

11 Andre ydelser: Flytning af analog telefon, eller fra IP til analog lokation (trådet). Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Ændring af IP forbindelse til analog forbindelse på IP lokation. Inkl. DRG boks, excl. apparat og on site support. Pris kr ,- Konvertering af AMC til andet operativsystem. Excl. apparat og on site support. Pris kr. 260,- Indtaling og indlæggelse af talemeddelelser. Pris kr. 700,- pr. time On site support ved flytninger, brugergenererede fejl, fejlrettelse på fejl genereret af ikke-anbefalet udstyr. Pris kr. 700,- pr. time Projektledelse. Pris kr. 700,- pr. time Undervisning inkl. forberedelse. Pris kr. 700,- pr. time Organisationsændringer, større flytninger og ændringer. Tilbud gives Indkøb af materiel, dvs. apparater, headset, kabler mv.: Kontakt leverandør Senest godkendt: Version: Telefonstatistik på central platform Formål Beskrivelse af servicen og KBS Ydelsen omfatter levering af statistikrapporter på telefoni på individuelle numre med fast interval f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. Bestiller kan specificere de telefonnumre der skal omfattes af statistik rapporten baseret på en liste, en søgegruppe liste, eller et organisationsnummer. Desuden kan der vælges mellem flere standard rapporter, to formater (HTML, Excel), og de mailmodtagere, der skal modtage rapporten. Rapporter udsendes fra en central server når den periode der måles på er udløbet. Servicen indeholder: Oprettelse af rapport, periodisk udsendelse af rapport til den angivne maildistributionsliste (skal være til en KK mail adresse). Ved kontakt til telefonigruppen, kan rapportens indhold ændres til andre telefonnumre, mailmodtagere mv Der kan bestilles følgende typer af rapporter: Rapporttype: Liste med alle kald Liste med top 50 forbrug Listning af kald med besvarede/ubesvarede for alle numre opdelt i 15 min 10

12 Måleperiode: intervaller Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 1) Listning af kald med besvarede/ubesvarede pr. telefonnummer i perioden (version 2) Andre typer af rapporter kan tilbydes, og i disse tilfælde afregnes på basis af timeforbrug. Daglig Modtagere: Ugentlig Månedlig Mailadresser Rapport format: Excel ( til evt. videre bearbejdning) HTML Telefonnumre: Lokalnumre eller søgegruppe medlemmer eller organisationsnummer Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at opsætte andre typer rapporter end standardrapporter efter behov. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Bestilling på formular via mail på Fra og med medio 2013 forventes bestilling og fejlmelding at skulle foretages via selvbetjeningsløsningen Remedy. Formular som downloades fra platform/ydelser+statistik/statistik+p%c3%a5+fastnet+ydelser.htm Telefonigruppen kan kontaktes på: Mail: Telefon:

13 Telefonigruppen kan efter nærmere aftale tilbyde at udføre opgaver der hører til kundens forpligtelse mod timebetaling. Opsigelsesvarsel er 10 arbejdsdage til den 1. i følgende måned. Varsel vedr. ændring af betalerorganisation (KØR org.nr) er 10 arbejdsdage til den 1. i et kvartal. Der modtages kun skriftlige opsigelser via mail til Servicemål Statistik rapporter etableres, nedlægges eller ændres i systemet senest 10 arbejdsdage efter korrekt bestilling. Økonomi Senest godkendt: Fakturaspecifikation på nummerniveau, standardrapport fremsendt til mailadresse. Oprettelse kr. 0,- Standardrapport. Oprettelse kr. 730,-. Årligt abonnement kr. 240,- Specialrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Årligt abonnement kr. 240,- Engangsrapport på org. nummer niveau eller specifikke numre. Oprettelse kr. 700,- pr. time. Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: Kursus og selvbetjening telefonistatistik Formål Beskrivelse af servicen og KBS Servicen omfatter etablering af adgang til selvbetjening på telefonistatistikserver samt tilhørende kursus, som er en forudsætning for adgang til telefonistatistikserveren. Brugeren kan efter kurset udtrække rapporter eller opsætte regelmæssig udsendelse af telefonistatistik rapporter til en eller flere mailmodtagere. Servicen omfatter et 3 timers kursus bestående af teoretisk gennemgang og øvelser, for en person inkl. opsætning af adgang til telefonistatistik server, for den samme kursusdeltager. Der udleveres anvendt undervisningsmateriale samt dokumentation. Kursus program: 1) Opsætning af serveradgang (Call Master) til den enkelte deltager 2) Gennemgang startsiden a. Rapport stil (Kategori og stil) b. Dato interval c. Telefonnumre eller organisationsnumre d. Formater e. Evt. filtre 3) Opsætning af rapporter - eksempler og øvelse 4) Periodiske rapporter 12

14 a. Rapport etablering b. Sammenhæng til periode c. d. Navngivning og konventioner Praktisk opsætning af periodiske rapporter eksempler og øvelse Adgang til server etableres i løbet af kurset. Kursus afholdes min. hvert kvartal såfremt der er min 3. tilmeldte. Der kan bestilles kurser ad hoc, såfremt 4 deltagere tilmeldes efter aftale med telefonigruppen i KBS. Forudsætninger og forvaltningens Kundens forpligtelse: Forvaltningen bestiller via mail på plads på faste kurser Forvaltningen bestiller via mail på evt. ad-hoc kursus med min 4 deltagere Deltagere i kursus medbringer egen bærbar PC med adgang til KK-net Telefonigruppen sørger for kursuslokale og forplejning under kurset. Servicemål Økonomi Senest godkendt: Telefonigruppen udbyder kursus på faste dage 1 år frem med et kursus pr. kvartal. Kurset afholdes kun hvis der er min 3 tilmeldte deltagere pr. kursus. Ad- hoc kurser med min 4 deltagere afholdes senest 6 uger efter korrekt bestilling. Selvbetjeningskursus med tilhørende systemadgang. Kursus kr ,-. Årligt abonnement kr ,- Abonnement faktureres kvartalsvist bagud. Version: 13

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

Underbilag Servicekatalog

Underbilag Servicekatalog Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 12.1 - Servicekatalog Underbilag 12.1 Servicekatalog Side 1/11 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG...3

Læs mere

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Kære Martin, Tak for en behagelig og positiv telefonsamtale. Som aftalt i telefonen er hermed et tilbud på en Fullrate Erhverv Bruttolønsordning

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College. mail: geri@via.dk, tlf. 87551191

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Tilbud på Telefoni og Data løsning til Bagergruppens medlemmer

Tilbud på Telefoni og Data løsning til Bagergruppens medlemmer Tilbud på Telefoni og Data løsning til Bagergruppens medlemmer Telefoni tilbud til Bagergruppens medlemmer Cirque har sammen med Tele & Data lavet en fælles telefoni & data løsning til Bagergruppens medlemmer

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation Spørgsmål og svar om tildeling Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Generel vejledning... 3 2. OBS ved køb af mobilsikkerhedsløsning... 4 3. Dækningsgrad... 5 3.1. Problemstilling...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Abonnement pr. måned

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Abonnement pr. måned Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan 24,00 af Kortnummer (3-8 cifre) af mindre Lokalnummerplaner Under

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner.

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner. BILAG 2 e faktura prisliste pr. 1. februar 2012 (direkte kunder) Virksomheden kan vælge mellem 2 forskellige prispakker, hvor det typisk er antallet af forventede transaktioner, der er afgørende for hvilken

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 iphone brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2. Foretage et

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8 Anti DDOS Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL ANTI DDOS... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Anti DDOS Remote Control... 4 2.1.2. Anti DDOS Resistant... 4 2.1.3. Anti DDOS Resilient...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår Udvidet Erhverv Tillægsvilkår Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Erhverv: Hverdage 8-16 Hverdage 8-20 Alle dage 8-22 Alle dage 0-24 (døgnservice) 1. saftalen...4 2. Serviceelementer

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Som de fleste beboere er opmærksomme på, er bolig:net a/s valgt som ny udbyder af internetadgang i e/f Femkanten. Det er vi hos bolig:net meget glade

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 03 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4. Waoo! Telefoni tjenester...5. Standardtjenester Skjul nummer... 6. Spærring for anonyme opkald...7.

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Telefoni Brugervejledning

Telefoni Brugervejledning Telefoni Brugervejledning PR. 1. NOVEMBER 2012 TV, FIBERBREDBÅND OG TELEFONI TIL OS I MIDT- OG VESTJYLLAND Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Telia Fastnet Erhverv

Telia Fastnet Erhverv Telia Fastnet Prisliste Telia tilbyder erhvervskunder flere typer afregningsmetoder med Telia Fastnet. Vælg mellem Forbrugsafregnet, Flatrate DK eller Flatrate Indland. Forbrugsafregnet er den normale

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 Android brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 1.1 Widget 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2.

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser

SipDanmark Forretningsbetingelser SipDanmark Forretningsbetingelser version 1.2 1. Generelle betingelser 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark IP telefoni og mobiltelefoni.

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Tilslutningsaftale mellem Folkekirkens It og [dataleverandør] om digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Itk dnr. 26986 13 1. Parter Denne aftale om brug

Læs mere

Underbilag Produktkatalog (Optioner)

Underbilag Produktkatalog (Optioner) Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Revideret version Underbilag 12.2 - Produktkatalog (Optioner) Underbilag 12.2 Produktkatalog Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. INDSKRÆNKNINGER

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Høng Telefoni Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr

Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen Interaktive tavler og AV-udstyr www.ski.dk Vejledning: Praktisk anvendelse af aftalen 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2. Sortiment... 3 3. Hvordan køber jeg ind?... 3 4. Hvordan opgør

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere