B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?"

Transkript

1 Version B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien af den arbejdskraft, de arbejdsløse ville kunne bidrage med. Men er det rigtigt? I det følgende præsenterer jeg en konkret idé, der mere eller mindre kan kompensere for arbejdsløsheden og samtidig gøre vores samfund mere produktivt. Arbejdsløshed skaber store problemer for den enkelte og er også et problem for samfundet. Hvorfor opretter stat, region og kommune så ikke bare nogle flere jobs og sætter folk i arbejde? Et af problemerne ved denne løsning er, at man risikerer at sætte folk til arbejdsopgaver, der skaber mindre værdi, end der skal udbetales for i løn, og så har man en underskudsforretning. Hvis et ekstra job kunne blive skabt med overskud, var det jo nok oprettet allerede? Men den logik kan man godt udfordre lidt. Der findes offentlige jobs, som det egentlig kan svare sig at etablere, men som alligevel ikke bliver etableret, f.eks. på grund af, at det er den ene kasse, der betaler, og en anden kasse, der får gevinsten, eller fordi strukturer i det offentlige så som ansættelsesstop dikterer besparelser, hvor det egentlig godt kunne svare sig at udvide. Som det er i dag, udbetaler staten dagpenge m.m. til de arbejdsløse, uden at få nogen form ydelse den anden vej bortset fra en masse trykken på knapper osv. Hvis alternativet er, at disse folk ingenting laver men alligevel får udbetalt penge, må det vel kunne svare sig at sætte disse folk i arbejde for de udbetalte penge, blot de overhovedet genererer værdi? Min ide er, at arbejdsløse efter et vist antal måneder på dagpenge - i stedet for tilbud om fortsatte dagpenge skal have tilbudt et job fra det offentlige. Man skal kun arbejde 3 dage om ugen, og for dette får man en løn svarende til de maksimale dagpenge for en uge. Denne type jobs kaldes B-jobs. Det er ikke ligegyldigt hvilke B-jobs, der oprettes. Der skal oprettes jobs til netop de arbejdsopgaver, der giver den største værdi for hele samfundet (beregnet på tværs af kasser) - over tid (på tværs af budgetperioder). Samfundet skal gøre en helt anderledes målrettet indsats, end det er tilfældet i dag, for at opsøge, opfinde og udpege disse jobs/funktioner. Mange problemer vil være løst for de arbejdsløse, hvis der altid findes en nødløsning med et sådant B- job. 1

2 Der skal etableres mekanismer til at fastholde den arbejdsløses motivation til at finde et ordinært job, men det skal ikke være i form af en trussel om pludseligt at stå uden forsørgelsesgrundlag efter 2 år, som i det nuværende system. På denne måde kan vi få et mere effektivt samfund med mere velfungerende mennesker og sparer en stor del af kontrolapparatet overfor de arbejdsløse, da det ikke længere er relevant at mistænke dem for at hæve dagpenge uden at ville arbejde. Hvilke problemer løser et sådant system for den arbejdsløse? Den arbejdsløse havner ikke i isolation og får ikke personlige kriser og manglende selvværd og depression, der kan medføre uarbejdsdygtighed på sigt. Den arbejdsløse spilder ikke en masse tid på at søge alle mulige jobs, som man ingen chance har for at få, blot for at leve op til alle mulige firkantede ordninger. Den arbejdsløse mister ikke kontakten til arbejdsmarkedet, hvis det bliver muligt at vende tilbage via et B-job efter et halvt til et helt år. Den arbejdsløse bliver ikke utryg ved fremtiden og risikerer ikke i så høj grad at skulle sælge hus og hjem efter to år på grund et drastisk og pludseligt fald i indtægt. Med et sikkerhedsnet via B-jobs får man et mere fleksibelt arbejdsmarked, fordi dem, der er i ordinært arbejde, bliver mere åbne for at skifte job, frem for at knuge sig til det sikre. Fagforeningerne kan også være mere fleksible med færre krav om sikkerhed i ansættelsen ved overenskomstforhandlingerne. Dette var en masse begrundelser for at indføre B-jobs, som jeg opfordrer til, at man læser endnu en gang, for de er vigtige. Det eneste problem, der ikke løses for den arbejdsløse, er at tjene tilstrækkeligt med penge til at kunne klare udgifterne med dagens prisniveau. Hvorfor foreslår jeg, at man kun arbejder i 3 dage med B-jobs? - Begrundelse 1: Det vil i princippet ikke koste samfundet mere, end det gør nu. Man udbetaler bare en løn på det samme beløb, som man før udbetalte dagpenge for. Dertil kommer dog ekstra omkostninger til fysisk arbejdsplads, materialer, administration, forsikring, pension og til udvidelse af forsørgelsesperioden til mere end 2 år for de langtidsledige. Men derfra skal samtidig trækkes værdien af det arbejde, der udføres. 2

3 - Begrundelse 2: Man kan lettere finde jobs til alle arbejdsløse, hvis der er plads til at få to personer i arbejde, hver gang man finder på én ny arbejdsfunktion. Den ene person kan da arbejde man-tir-ons og den anden tor-fre-lør. - Begrundelse 3: Hvis man ansættes i et job langt udenfor éns fagområde og man derved risikerer at miste muligheden for at holde sit fag ved lige, holde kontakt med relevante virksomheder, lave ansøgninger osv., er ulykken ikke så stor, når der kun er tale om 3 dage om ugen. Der er stadig 3-4 dage til at bevæge sig "fremad" i sin karriere med sit primære fag. På den måde højnes det generelle uddannelsesniveau i produktionen i stedet for at blive trukket ned af, at uddannede presses til (at forsøge at få) ufaglærte jobs og derefter bruger alle hverdage på disse jobs, således at de ikke længere kan følge udviklingen i deres oprindelige fag. Man skal vedligeholde og bygge ovenpå folks uddannelser! Har folk valgt de rigtige brancher og er de dygtige nok, vil der sandsynligvis opstå nye, rigtige jobs til dem. Med en produktion baseret på de mere højtuddannede og specialiserede områder, vil Danmark klare sig bedre i den internationale konkurrence. - Begrundelse 4: Samfundet fastholder en stor arbejdskraftsreserve, idet man må forvente, at de fleste folk, der "kun" har B-jobs, vil have et brændende ønske om at skifte over til et fuldtidsjob, f.eks. for at få en bedre økonomi. Vigtigheden af en arbejdskraftsreserve. Arbejdskraftsreserven er en vigtig størrelse for alle, der tænker på det private erhvervslivs ve og vel. En stor arbejdskraftsreserve sikrer, at virksomhederne altid kan få den fornødne arbejdskraft inden for de fagområder, hvor der er behov for det. Når der er tilstrækkeligt mange arbejdsløse og det er tilstrækkeligt surt at være arbejdsløs, er folk parate til at arbejde med hvad som helst for en lille løn. Stor arbejdsvilje og lave lønninger er godt for erhvervslivet, så kan de sætte priserne ned, klare sig bedre i den internationale konkurrence, sælge flere produkter, ansætte flere osv. osv., hvilket borgerlige politikere fremhæver igen og igen. (Men lavere lønninger giver også større profit til virksomhedsejerne, hvilket de samme politikere er mindre ivrige for at fremhæve eller overhovedet at nævne). Jeg anerkender, at den største del af den danske produktion foregår i privatejede virksomheder, og at den private ejendomsret er en meget vigtig medspiller, når samfundets produktion skal udvikles, og at de private virksomheder skaber en stor del af de værdier, vi alle er afhængige af. Så der er brug for en vis arbejdskraftsreserve, selv om den ikke behøver at være så stor som nu, hvor der ofte er 100 ansøgere til hvert job. Der er måske også brug for en arbejdskraftsreserve ud fra den betragtning, at vi er på vej mod et samfund med mange ældre og få i den produktive alder. Derfor kan der grotesk nok være behov for at udvide arbejdsudbuddet i en tid med arbejdsløshed, idet der skal være nok personer til at udføre opgaverne den dag, det hele tipper, og der pludselig er for få til at tjene penge til resten. I den situation er det uklogt at gøre det modsatte at parkere en række folk udenfor arbejdsmarkedet. 3

4 Hvordan sikres arbejdskraftsreserven på trods af B-jobs? Hvis B-jobs bliver for attraktive og mange vælger disse frem for at søge normalt arbejde, er det ikke godt, for så er der tale om, at man er parkeret udenfor arbejdsmarkedet og ikke længere er en del af arbejdskraftreserven. Det er ikke hensigten med ordningen. Ordningen må derfor ikke være for attraktiv: - For det første skal det ikke tillades, at man supplerer sin indtægt fra B-jobs med andre deltidsjobs. Ordningen tager jo sigte på at hjælpe arbejdsløse, ikke at give folk chancen for at kombinere to jobs på en smart måde. - For det andet kan lønnen reguleres op og ned afhængigt af, hvor attraktivt politikerne ønsker, at denne slags jobs skal være. Der er altså en skrue her, der kan strammes og løsnes efter behov. Jeg forestiller mig, at man på et B-job tjener ca. 5 % over det, samfundet definerer som den maksimale dagpengesats. Men samtidig skal lønnen ved B-jobs sættes ned med 2 % pr. år, man har benyttet ordningen i løbet af sit liv. 2 % er ikke en stor nedsættelse, men den er velegnet til at give et varigt pres på den ledige i forhold til hurtigst muligt at finde tilbage på det ordinære arbejdsmarked. - For det tredje kan man sætte en grænse på f.eks. 2 år for hvert B-jobs varighed, hvorefter man må skifte til et andet B-job, såfremt man vil bevare en indtægt eller finde et normalt arbejde, for at få den forøget. Giver det ikke 165 kr. i timen, og er det ikke for meget? De maksimale dagpenge er i dag på små 4000 kr. pr. uge. Bliver det fortsat gennemsnittet og fordeles disse på 24 timers arbejde, svarer det ganske rigtigt til en løn på 165 kr. i timen, og det er jo en del. På den anden side skal man huske, at man ikke har tilladelse til at arbejde mere end de 24 timer pr. uge og derved supplere indkomsten op. Så på en måde kan man sige, at det udbetalte beløb skal divideres med den fulde ugentlige arbejdstid, dvs. man tjener 4000/37,5 = ca. 105 kr. i timen. Det er bedre at give folk 105/165 kr. pr. time for at arbejde 3 dage pr. uge end at give dem 105 kr. pr. time for slet ikke at arbejde (hvilket er tilfældet nu). På de sidste ugedage, hvor folk ikke er i B-job, kan man tilskynde dem til at udføre noget samfundsgavnligt efter eget valg, f.eks. dyrke netværk indenfor sit fagområde, videreuddanne sig selv via selvstudium, starte egen virksomhed, lave velgørende foreningsarbejde, etablere nye turistaktiviteter eller lignende. Man kan have lokale borgerråd af tilfældigt udvalgte, der vil deltage gratis, til at vurdere, hvem af dem, der har B-jobs i lokalområdet, som er bedst til at udnytte resten af tiden på noget samfundsgavnligt, hvorefter man kan honorere dette f.eks. ved at fjerne 2% fradraget for den bedste halvdel. Medregnes de sidste to dage som en slags arbejde, er vi tilbage på en timeløn på 105 kr. I øvrigt: Al social kontakt både den, der forekommer på B-jobs, i fritiden og via kontakten med 4

5 borgerråd, som vurderer éns aktiviteter, kan være med til at inspirere den arbejdsløse til at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet. Den nuværende isolation virker modsat. Udvider B-jobs ikke den offentlige sektor? Jo, så længe der er arbejdsløshed, men der er tale om ekstraordinære jobs, som skal kunne fjernes igen, når arbejdsløsheden mindskes. Det er vigtigt at markere tydeligt, at B-jobs er ekstraordinære, således at institutioner og lignende, hvortil disse job er knyttet, ikke "vænner sig for meget til dem". Det skal være muligt at konvertere et B-job til et ordinært job, hvis det viser sig hensigtsmæssigt. I så fald benyttes betegnelsen B-job ikke længere om jobbet - det er nu blot et ordinært deltidsjob eller fuldtidsjob. Nogle folk er af den opfattelse, at den offentlige sektor skal være så lille som mulig, eftersom "det kun er den private, der producerer den værdi," som den offentlige sektor "lever af" via skatterne. Den opfattelse deler jeg ikke. Det offentlige er også produktiv i mange sammenhænge. Det kan f.eks. illustreres med skoler: Er en skole privat, er den en del af den private sektor, eftersom at forældre køber undervisningen til deres børn via en månedlig betaling til en privat virksomhed. Er en skole offentlig, producerer den også undervisning af børn, men betalingen foregår bare via et andet kredsløb (skatteopkrævning og bevillinger fra offentlige kasser). Begge steder produceres der altså værdi. Det vigtige er ikke, om aktiviteten foregår i den offentlige eller private sektor, men om den værdi, aktiviteten kaster af sig, er større end den værdi, man skyder i den. Jeg ser intet problem i, hvis den offentlige sektor udvides, så længe det er det mest produktive i situationen. Hvordan finder man frem til de mest optimale B-jobs? Man skal gøre ekstra meget for at afsøge de områder, der skal beriges med den værdi, det er, at få ansat en ekstra person. De nye jobs er tænkt oprettet såvel indenfor kommune, region og stat samt også gerne i halvoffentlige institutioner så som trafikselskaber. De nye jobs vurderes i forhold til indvirken på kommunekassen, regionskassen, statskassen, landets internationale konkurrencedygtighed, klimaregnskabet m.m. Og jobbenes værdi vurderes på langt sigt, ikke blot indenfor et enkelt budgetår. Eksempelvis kan jobs, der styrker folkesundheden være relevante. Det, vi har mest brug for, er sandsynligvis jobs, der forbereder tiden efter krisen, ved at sørge for, at samfundet er gearet mht. infrastruktur, uddannelse, veltænkende og produktive mennesker, der er i stand til at fungere godt sammen. Der er brug for en metode til fremskaffelse af disse jobs, en metode, der er mere velovervejet, end det er tilfældet for tilsvarende ordninger i dag (offentlige jobtilskudsjobs), hvor man i de værste situationer fornemmer, at folk er blevet placeret et sted med det primære formål at teste 5

6 deres arbejdsvilje eller for at gøre dem glade ved at give dem et eller andet - uanset hvad - de kan beskæftige sig med indenfor deres fagområde. De nye, særlige jobs for arbejdsløse skal betragtes fra en anden synsvinkel, nemlig som en vigtig ressource for samfundet. Ikke blot en ordning for en lille gruppe mennesker, der er havnet i særlige situationer. Det er derfor for snævert, hvis ansatte i offentlige institutioner som f.eks. jobcentrene skal have hele ansvaret for at finde og vælge disse jobs. I dag er det vist i jobcentrene og i personcirklerne omkring de ansatte i jobcentrene, at ideerne til nye særlige jobs for arbejdsløse opstår (f.eks. offentlige løntilskudsjobs). Det første, der skal gøres, er derfor at offentliggøre, at der findes en opgave med at udpege nye jobs, og at der er åbent for idéer hertil. Det skal også fremgå, at opgaven er at finde frem til netop de arbejdsopgaver, det bedst kan svare sig at få udført for samfundet. Danskerne lever utroligt forskelligt - afhængig af f.eks. alder, familieforhold, vennekreds, helbred, økonomi, opsparing, studerende-lønarbejde-selvstændig, offentlig-privat, arbejdsbetingelser, vækstbranche-truet branche, ejer-lejer, by-land, medieforbrug, livssyn. Af denne årsag har vi også vidt forskellige udgangspunkter i forhold til at mærke/opdage, hvor skoen trykker, og hvor man med fordel kunne øge de offentlige aktiviteter for at gøre ting mere smarte. Foruden den brede befolkning kan alle relevante institutioner opfordres til at komme med ideer det gælder jobcentre, kommunale og regionale råd, byråd, regioner, rådgivende vækstråd, fagforeninger, særlige borgerråd, forskere, tænketanke. Desuden alle virksomheder. Der er masser af udkigstønder hvorfra man kan forbedre samfundet via nye offentlige aktiviteter, og de skal i brug i denne situation. Også dem, der selv står for at skulle ansættes i disse jobs, skal kunne bidrage med ideer, det samme gælder offentligt ansatte, der fra hver deres position i apparatet får ideer til, hvad der er brug for, som det kunne være smart at få udført via ny arbejdskraft (evt. tidsbegrænset). En særlig konstruktion i sammenhængen kan være borgerråd (også nævnt tidligere) - grupper af borgere med særlig interesse i at deltage i opgaven med at udvikle vores samfund på basis af de nye jobs. Disse borgerråd kan f.eks. oprettes på basis af, at en kommune sender breve rundt til tilfældige borgere og opfordrer dem til at deltage. Når der er fundet frem til 9, som er interesserede, danner man et sådant råd. Der kan dannes flere råd i hver kommune. Der kan oprettes offentlige debatter på nettet, hvor nye jobideer kan komme frem, offentlige møder og workshops osv. om emnet. Via databaser over de jobs, der allerede er etableret af denne type rundt omkring, skal man kunne inspirere hinanden på landsplan. Man kan også benytte debatter blandt politikere til at udvikle ideer. Foruden at identificere mulige nye jobs, kan debatter og kurser handle om, hvordan man bedst prioriterer blandt de muligheder, der dukker op, altså noget med at se tingene fra et samfundsøkonomisk synspunkt. I mange år har man betragtet det som en slags naturlov, at der er lukket for enhver udvidelse af 6

7 den offentlige sektor. Denne selvcensur må vi lære at kigge ud over og i stedet afsøge nye produktive aktiviteter i offentligt regi, som egner sig til B-jobs. Etablering af mange jobs (og aktiviteter), som det egentlig ville være en god forretning for det offentlige at oprette, strander ofte på kassesystemet, som nævnt i starten af denne tekst: Den kasse, der står for udgiften, modtager ikke indtægten, så for den kasse vil det alene være en udgift, og så er der ikke råd. Med B-jobs er det en tredje kasse, der betaler (beskæftigelsesmidler), hvilket vil gøre det mere ukompliceret at realisere den slags "tværgående" projekter. Hvordan besluttes, hvilke jobs, der oprettes, og hvor folk skal placeres? Viften af de jobs, der skal indgå i ordningen, skal som sagt være påvirket af de overvejelser, der træffes i offentlige debatter, borgerråd, idébanker etc. Men i sidste ende bliver det jo nok nogle politiske udvalg på lokalt, regionalt og statsligt plan, der skal tage beslutningen om de konkrete jobs (eller uddelegere denne). Når jobbene er defineret, lægges de i en pulje for hver af de kommuner, hvor de er placeret rent fysisk. Man skal herefter til at parre dem med de personer, der har været ledige i mindst 6 måneder. Jeg foreslår, at man koncentrerer disse udbud to gange om året, hvilket medfører, at den ledige skal byde ind på B-job ved en seance et sted mellem 6 og 12 måneder fra den dag, vedkommende står uden arbejde. De pågældende jobs skal besættes med de bedst kvalificerede, da der er tale om at få udført et stykke arbejde bedst muligt - frem for bare at give folk noget at rive i. Dem, der ikke bliver ansat i et af de jobs, de har søgt, må affinde sig med at havne i et af de øvrige B-jobs (eller at miste dagpengene). Dette kan give nogle uheldige placeringer, men hvis man kun skal arbejde 3 dage om ugen, må det være til at leve med. Man kan dog evt. have en pulje med alternative mindre vigtige jobs liggende til de situationer, hvor folk er meget utilfredse. B-jobs og iværksættere Systemet med B-jobs, der egentlig er beregnet til arbejdsløse, kan evt. tillades benyttet af iværksættere. Hermed kan mange iværksættere løse et af deres grundlæggende problemer: At have et vist, stabilt økonomisk fundament i opstartsfasen. Man kan simpelthen starte sin virksomhed stille og roligt, og have tilladelse til at tjene de penge, der kommer ind ved siden af B-jobbet. Det skal siges, at man kan gøre noget tilsvarende allerede i dag, hvis man f.eks. tager et halvtidsjob og forsøger at overleve på basis af dette ved siden af start af ny virksomhed. Men så alligevel ikke, for timelønnen er mindre, og går det galt med virksomheden, har man kun ret til halve dagpenge baseret på det, man har tjent (hvis perioden med halvtidsjob har strakt sig ud over et år). Det er et meget usikkert sats for de fleste, selv om de har gode virksomhedsideer.. 7

8 Når en person i B-jobs kombinerer jobbet med iværksætteri, kan samfundet altså gøre en undtagelse fra reglen om, at man ikke må tjene noget ved siden af. På den måde kan B-jobssystemet medvirke til at skabe en ny underskov af virksomheder, fordi det i højere grad bliver muligt at føle sig lidt frem med nye virksomheder. B-jobs og unge arbejdsløse og andre ufrivilligt udenfor arbejdsmarkedet B-jobs er i udgangspunktet tænkt som et alternativ til passiv udbetaling af dagpenge i situationer, hvor folk har optjent dagpengeret. Men man kan også forestille sig at bruge B-jobs som tidsbegrænset tilbud til f.eks. unge arbejdsløse, der ikke har optjent dagpengeret. Det kan være et alternativ til, at de skal involveres i det sociale system. Der tales ofte om risikoen for at miste en generation på gulvet, som ikke vænner sig til arbejdsmarkedet. Et B-job kan skabe en slags forbindelse til arbejdsmarkedet, som oven i købet giver mulighed for at tage et trin ad gangen, først halvtid, så forhåbentlig et normalt job på fuldtid. Da målet er at få de unge ind i ordinære jobs, fastholdes lønnedgangen på 2 % for hvert år, man hænger i ordningen. Tilbyder man B-jobs med normal B-job løn til folk i alle aldre, der ellers modtager socialhjælp, vil det være en merudgift for samfundet. Man kan så evt. kræve, at de berørte personer arbejder fuldtid for pengene, hvorved samfundet får mere værdi retur. Er jobbene produktive nok for samfundet, vil det igen kunne betale sig. Med tilbud om fuldtids B-jobs til folk på langvarig socialhjælp kan man også opnå den efterlyste udvidelse af arbejdsstyrken, eftersom at mange sikkert har brug for et trappetrin, før de kan komme ind på arbejdsmarkedet. B-jobs og særlige sociale ordninger Samfundet har i dag en række særlige sociale ordninger f.eks. seniorjobs, offentlige fleksjobs og offentlige jobs for handicappede, og der er måske også særlige jobs på vej til at lede en del af førtidspensionisterne gradvist ind til arbejdsmarkedet. De koster en pæn del at administrere og organisere på hver sin måde. Der må være en rationaliseringsgevinst ved bare at lade disse jobs være B-jobs, evt. med tilpassede detaljer. B-jobs og uddannelse Man skal ikke kunne være indskrevet på en uddannelsesinstitution samtidig med, at man har et B-job. Det er ikke det, de særlige jobs er beregnet til, og det ville jo også betyde, at man kun i mindre grad var reelt jobsøgende. På den anden side er det jo godt, hvis arbejdsløse og arbejdsløse i B-jobs benytter chancen til at videreuddanne sig eller i det mindste fastholde tilknytningen til sit fag. Måske skulle man tillade folk, der er i B-jobs, at tage uddannelser på et lavere omkostningsniveau for samfundet end de "rigtige" uddannelser nemlig via selvstudier? 8

9 Disse selvstudier kan man evt. arrangere sammen med andre folk i B-jobs, som man finder via særlige sider hertil på nettet. Der er jo mange af de ledige, som er højtuddannede. Når man er vant til at studere, kan man vel også videreuddanne sig selv og andre. Samfundet kunne tilskynde folk til at gøre dette og tilbyde mulighed for at gå til eksaminer med en eksterne censorer. Denne type uddannelse er ganske vist en discountudgave af uddannelser med rigtige lærere, men eksistensen af en sådan vil også kunne gavne samfundets produktivitet, især når alternativet er, at folk intet foretager sig. Nuværende arbejdsmarkedsordninger og deres skæbne Jeg synes, man skal bevare traditionel formidling af arbejde, uddannelsestilbud til arbejdsløse, kurser i jobsøgning/jobafklaring (som bør være frivillige!), rotationsjob, virksomhedspraktik. Desuden løntilskud, hvor ordningen skal være ens i private og offentlige virksomheder og hvor der skal være større fokus på at undgå, at systemet blot udnyttes til billig arbejdskraft. De nuværende offentlige jobtilbud skal derimod fjernes, men man kan jo overveje, om der skal oprettes B-jobs med nogle af de samme funktioner. Hvis denne idé har en svaghed som idé betragtet, er, det måske netop ligheden med offentlige jobtilbud, men jeg mener, at jeg griber det an fra en anderledes og mere meningsfuld vinkel, hvor fokus er at opfatte de arbejdsløse som en ressource for samfundet, som skal benyttes konstruktivt frem for at placeres på pause, og at få næsten alle sendt ud i den foreslåede type jobs 3 dage om ugen, så man sparer en stor del af det store apparat, der i dag kontrollerer og stresser de arbejdsløse. Makroøkonomisk Makroøkonomisk kan man sige, at tanken er at udvide antallet af offentlige arbejdspladser i perioder, hvor der ikke er så meget efterspørgsel efter arbejdskraft i den private sektor (og omvendt indskrænke, når efterspørgslen er stor). Hvis der løbende skal etableres B-jobs til netop dem, der har været ledige mellem ½ og 1/1 år, vil mængden af B-jobs automatisk regulere sig selv til et passende niveau i forhold til, hvor meget den private sektor kan aftage. Politikerne kan dog også vælge manuelt at forlænge/forkorte perioden på dagpenge, inden man får tilbudt B-jobs, hvis der opstår behov for en større arbejdskraftsreserve (afhængigt af, hvad der viser sig at være den bedste metode til at sikre flere ansøgninger: at man endnu ikke er i B-job eller at man er i B-job). Man kan mene, at B-jobs vil strække sig ind over områder, hvor det private erhvervsliv kunne have etableret fornuftige forretninger, men dette må man være sig bevidst og undgå hvis det er det, man ønsker. På den anden side vil etableringen af B-jobs sandsynligvis generere private forretningsmuligheder på andre områder, da der vel kommer en afledt effekt af ny aktivitet i samfundet. 9

10 B-jobs ideen modvirker ikke sig selv en samfundsudvikling mod større arbejdsløshed, hvis man opfatter denne som forårsaget af, at produktionen automatiseres og ændrer anatomi, således at det kun kan svare sig at ansætte de mest produktive personer og lade staten forsørge resten. Og dog rummer den nogle ideer om øget uddannelsesniveau og vil hjælpe flere i retning af en karriere med brug af deres bedste kvalifikationer, hvilket vil øge folks produktivitet/værdi. B-jobs ideen er heller ikke i sig selv nogen løsning på, hvordan man skaber vækst i det private erhvervsliv, da det ikke griber ind i den måde, det private erhvervsliv udvikler sig via sin egen indre dynamik. Og dog vil en del B-jobs nok resultere i forbedret uddannelse og infrastruktur og derved forbedre rammerne for denne dynamik. Sigter man mod at gøre noget aktivt for at ændre dynamikken/væksten i det private erhvervsliv, vil ideer som jobrotation nok være mere egnede, idet man herved rører rundt i gryden via rolleskift for en masse personer, der er ansat her, hvorved nye produktive muligheder formentlig vil vise sig. Men det ene tiltag udelukker jo ikke det andet. Afslutning: I 1930 erne brugte man arbejdsløsheden til at bygge Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen, hvilket har været godt for eftertiden. I nutiden får man de arbejdsløse til at sende et utal af overflødige ansøgninger, trykke på knapper og deltage i aktivering, der ikke altid gavner. Det er er glemt en måned efter. Vi skal tilbage til at bruge de arbejdsløse aktivt, og hvis man samtidig via B-jobs kan løse en masse af de store personlige problemer, de arbejdsløse er stillet overfor, er det vel en idé, der bør gribes og realiseres. f.eks. via treparts-forhandlingerne. En række eksempler på mulige B-Jobs samt dette dokument på nettet: (begge dele med nye opdaterede versioner, hvor nye ting er markeret med rødt) se Mvh Anders Wested anderswested snabel-a live.dk Tlf

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB

ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB fakta om borgerens økonomi I denne guide kan du læse: 1 H vorfor det giver mening for borgerne at få ordinære løntimer i deres ressourceforløb 2 Hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere