Center for Beskæftigelse & Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Beskæftigelse & Omsorg"

Transkript

1 Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato j./sagsnr P Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og i uddannelsesperioden erstattes den ordinært ansatte med en ledig vikar. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at vikaren har været ledig i mindst 3 måneder 1. Jobrotation organiseres som et projekt og kan sammensættes efter flere modeller. Den valgte model afhænger blandt andet af hvilke ansatte, der skal deltage i efteruddannelse. Ansættelsen skal vare mindst 10 timer om ugen og kan maksimalt vare i 12 mdr. - inkl. afholdt ferie for vikaren. Generelt gælder det, at den ordinært ansattes uddannelsesniveau ikke må overstige en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed. Med mindre at uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år. I forbindelse med Finansloven 2012 blev det vedtaget, at unge med en lang videregående uddannelse får mulighed for jobrotation i en 2-årig forsøgsperiode. Puljer Der er 2 forskellige puljer, den almindelige pulje og den særlige pulje omkring jobrotation. Den almindelige pulje. Puljen er til personer med højst en erhvervsuddannelse eller tilsvarende. Denne pulje er altid åben for refusion Den særlige pulje. Denne pulje er for de højtuddannede og der skal der søges særskilt til AMS inden jobrotationsprojektet iværksættes og være godkendt inden opstart. Puljens størrelse fastsættes på finansloven. Der bevilliges ikke midler, hvis projektet er startet før midlerne er tilkendt. Det kan derfor give store 1

2 administrative udfordringer, da man hele tiden kan risikere at få afslag. Der er mange personer involveret i etablering af en rotation (jobcenter, arbejdsgiver, faglig organisation, uddannelsesinstitution, ansatte som skal på uddannelse og ledige som er udvalgt af jobcenter/arbejdsgiver til at fungere som vikarer). Hele dette forarbejde kan falde til jorden ved manglende bevilling. Der er ikke godkendt projekter indsendt til AMS før sommerferien, idet man mangler overblik over hvor mange penge der er tilbage. Jobrotation i praksis Jobrotation med jobrotationsydelse. I praksis forløber jobrotationsordningen ved, at en virksomhed sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse 2. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar. Der udbetales jobrotationsydelse time for time i forhold til de timer de ansatte er på uddannelse og der er en vikar ansat til. Når man modtager jobrotationsydelse kan der ikke søges om VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud Jobrotation med løntilskud/ansættelse Virksomheden kan ligeledes sende den ansatte på efteruddannelse og modtage VEU-godtgørelse, SVU eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusafgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud. Denne betegnes som en jobrotationslignende ordning og vil ikke være omfattet af reglerne omkring jobrotation. Her vil det være reglerne om løntilskud 3, der er gældende også i forhold til refusion. Ofte er det i en kombination af løntilskud og ordinær ansættelse at vikaren ansættes ved i virksomheden, hvor løntilskuddet falder i den første del af perioden. 1 Dagpengemodtagere skal have været berettiget til dagpenge i sammenlagt 3 mdr. Kontanthjælpsmodtagere i sammenhængende 3 mdr. Hvis personen fx har været i privat løntilskud medregnes denne periode 2 Jobrotationsydelsen er pt. 170,38 kr./time 3 Ved privat løntilskud er satsen 70,54 kr. /time og der skal være tale om merbeskæftigelse indenfor de sidste 3 mdr, og 136,35 kr./time ved offentlig arbejdsgiver. Desuden er der krav om forholdstal i forbindelse med ordinære ansatte og personer på særlige vilkår. 2

3 Konsekvenser for den ledige Optjening af dagpengeret Hvis den ledige ansættes som vikar i et projekt efter model 1 (jobrotationsydelse) optjener den ledige ikke timer men bruger omvendt heller ikke af de allerede opsparede timer. På den måde udsættes tidspunktet evt. for falddato. Referenceperioden er dog stadig gældende, denne omhandler at man indenfor de sidste 3 år kan modtage dagpenge i 2 år. Jobrotationslignende vilkår En vikar, der er ansat, mens den ordinært ansatte er på efteruddannelse, kan alene optjene timer til dagpengesystemet, hvis ansættelsen sker på ordinære vilkår (SVU-godtgørelse m.v.). En periode hvor ansættelsen sker med løntilskud bruger den ledige af sin dagpengeret. Mulighed for job og uddannelse I forbindelse med et jobrotationsprojekt tilbydes der ofte et kort kursus inden opstart til den ledige vikar. Efterfølgende er man ansat og dermed mere synlig og attraktiv for arbejdsgiveren ift. fx en senere ansættelse i virksomheden eller anden arbejdsgiver på almindelige vilkår. Vikaren har med jobrotation mulighed for uddannelse og netværk Økonomi Det vil generelt være en god idé at indgå aftaler om jobrotation, da arbejdsgivers omkostninger til kursusudgifter og vikaransættelser reduceres. Set fra et arbejdsgiversynspunkt fx en daginstitution så indeholder de eksisterende rammer tilstrækkeligt incitament. Der kan i visse jobrotationsprojekter være behov for yderligere økonomiske midler (fx arbejdstøj, lønforskellen mellem jobrotationsydelse og faktiske løn specielt ved de højere uddannede) Det skønnes derfor nødvendigt med etablering af en særlig kommunal pulje eller lignende til at fremme rotationen i kommunen. Jobcentrets opgave er sammen med Beskæftigelsesregionen at sprede kendskabet til ordningen, samt hjælpe arbejdsgiverne over barriererne. Der er 100 % statsrefusion på jobrotationsydelsen. 3

4 Der er administrative opgaver for Faxe Kommune i forbindelse med ordningen. Disse gennemgås kort i sidste afsnit. Udfordringer Selvom det umiddelbart er en god idé med jobrotationsprojekter, så er der flere udfordringer forbundet med etablering af dem. Her kan peges på nogle: - Den relevante efteruddannelse skal være til rådighed på det tidspunkt, hvor det giver mening for arbejdsgiver, da det ikke er alle tider på året, hvor det er hensigtsmæssigt, at arbejdsgiveren kan undvære sine medarbejdere f.eks. i byggeriet. En privat håndværksmester kan f.eks. have problemer med at undvære sit faste personale i højsæsonen, men ønsker i stedet at få dem på efteruddannelse uden for sæsonen, hvor det tilgengæld kan være vanskeligt at finde arbejde til en vikar i jobrotation. - Uddannelsesinstitutionerne opretter ikke særlige tilpassede hold, før der typisk er 18 deltagere. Mange især mindre virksomheder kan måske sende 1-2 personer afsted. Dette betyder, at virksomheden skal bruge de i forvejen udbudte kurser/uddannelser. Alternativt skal de mindre virksomheder bruger ressourcer på at finde frem til andre virksomheder i samme situation, således at man i fællesskab kan nå op på det krævede antal deltagere fra efteruddannelsesstedet. Det at finde andre virksomheder sker ofte i tæt samarbejde med jobcentre, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. - Der er en ikke ubetydelig oplæringsomkostning og dermed produktionstab - i forbindelse med ansættelse af vikarer - Der skal være relevante vikarer til rådighed, herunder vikarer med mødestabilitet, så der ikke opstår afledte vikarudgifter - Vikaren er jobsøgende og der skal forventes en grad af udskiftning af vikarer i et rotationsprojekt. Det er naturligvis meget positivt for den ledige at finde ordinært arbejde og helt i tråd med beskæftigelsespolitikken. Det giver så en udfordring for arbejdsgiver og jobcenter at finde en ny kandidat som vikar. - Idet der afregnes time for time koster det arbejdsgiveren refusion, hvis der ikke er ansat vikar som afløser for stoppet vikar 4

5 - Eventuelle udgifter til fx arbejdstøj for vikaren skal dækkes af arbejdsgiveren - Der er derudover en del administration forbundet med ordningen i form af udfyldelse af skemaer og blanketter til brug for ansøgning om økonomisk støtte til uddannelse. Opsummering Som det fremgår af overstående er etablering af jobrotation på mange måder en god måde at sikre at arbejdsopgaverne bliver løst mens medarbejderne er på uddannelse. Der er fordele for den ledige ved at få ordinær løn, netværk samt evt kursus indenfor området og derved komme tættere på det ordinære arbejdsmarked. Økonomisk balancerer rotationsydelse i bedste fald med de samlede udgifter når der laves rotation med personer som højst har en erhvervsuddannelse. Her skal man være opmærksom på at der udover lønudgift til vikaren er udgifter som arbejdstøj og kursusudgift til de ansatte m.m. Administrativt er jobrotation en større opgave, dels forarbejde med at samle de mange forskellige interessenter og senere gennemførelse af rotation med de forventede udskiftninger der vil forekomme blandt vikargruppen. Projekter Jobcenter Faxe har i indeværende år følgende projekter: Ældreområdet omsorgsmedarbejdere ved Vordingborg Kommune ( 5 vikarer fra Faxe kommune) Rengøring Faxe Kommune 23 personer skal i uddannelse indenfor bedre til dansk/rengøring Bo og Beskæftigelse Faxe Kommune 6 personer skal uddannes meritpædagog Bo og Beskæftigelse Faxe Kommune ca 8 personer kursus indenfor omsorg Her og nu situation for udfaldstruede og udvalgte a-kasse I forbindelse med Akutpakken er der meget fokus på gruppen af udfaldstruede. Nedenstående skema kan give et overblik over det aktuelle tal samt et udvalg af a-kasser som typisk kunne være indenfor de fagområder en rotation kan etableres indenfor. Et overblik over de faglige kompetencer den enkelte har, er en større opgave at udføre, og set i lyset af at tallene ikke er statiske nok heller ikke relevant. 5

6 Man skal også huske på at rekruttering til et rotationsprojekt sjældent sker indenfor kommunen men også sker fra nabokommunerne. Skema 1 4 Ledige pr 1/7-12 til 30/ F 90 FOA 29 HK 29 Metal 13 BUPL 9 Danmarks Lærere 9 TiB 0 Pæd. Medhjælpere 0 4 De medtagne a-kasser er valgt for at kunne gennemskue medlemmets faglige kompetencer og dækker kun knap 50% af de udfaldstruede. Kristlige a-kasse ikke medtaget, idet deres medlemmer dækker over alle faggrupper. 6

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere