TEORI 1: Oversigt over 1. års teoriundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORI 1: 2012-2013. Oversigt over 1. års teoriundervisning"

Transkript

1 TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 1: Oversigt over 1. års teoriundervisning Formålet med 1. års teoriundervisning er læring om: Gruppeanalysen og den psykodynamiske gruppepsykoterapis udviklingshistorie gennem præsentation af centrale aktører og centrale teorier. IGA Århus og de gruppeanalytiske organisationer i dag. Grundlæggende forhold omkring den gruppeanalytiske tilgang til organisationsteori og organisationsanalysens betydning i det gruppeanalytiske felt for forståelsen af kontekst og rammebetingelser. Den gruppeanalytiske forståelse af terapeutens, konsulentens og lederens rolle. Forståelsen af terapeutens rolle i psykodynamisk psykoterapi og begreberne dynamisk administrator, facilitator og analytiker. Indføring i grundlæggende begreber om gruppen som helhed (matrix, gruppeselv, organisme, basale antagelser og gruppekultur). Forståelsesniveauer i forhold til de dynamiske processer i grupper. Væsentlige processer og mekanismer i grupper og i gruppepsykoterapien, fx udviklingsfaser, roller, og forskellige projektive processer. Individet i forhold til gruppen, roller og gruppedannelse på arbejdspladsen og i gruppepsykoterapi. De væsentlige terapeutiske faktorer og terapeutiske interventioner. Storgruppeprocesser og storgruppekultur. Om oplevelse af trussel mod identitet og mekanismer til regulering af angst. Undervisningsform: Seminarmodel som indebærer selvstudium og diskussion i teorigrupper, hvor deltagerne på skift fremlægger fra litteraturlisten. Alle teorigrupper ledes af en af uddannelsens lærere. Derudover fire forelæsninger årligt med efterfølgende diskussion. Der vil for psykologer på 1. år blive arrangeret undervisningsdag d. 24. september 2012 med fokus på assessment til gruppeterapi sammen med kursister på terapeutlinjen på 2. år.

2 Side 2 af 9 Grundbøger Obligatoriske: Whurr Publishers Ltd., London. Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, Pax A/S, Oslo. Kennard D, Roberts J, Winther DA (2000): A workbook of Group-Analytic Interventions. Jessica Kingsley Publishers, London. edition, The Guildford Press, New York and London. Anbefalede: Aagaard S, Bechgaard B, Winther G: Gruppeanalytisk psykoterapi, Hans Reitzels Forlag. (Er udsolgt fra forlaget). Foulkes SH, Anthony EJ (1984): Group Psychotherapy, The Psychoanalytic Approach, Karnac, Maresfield Library, Reprinted, London. Heinskou T, Visholm S (2004) (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen. Hans Reitzels Forlag. Heinskou T, Visholm S (2011) (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi Bind II På mere arbejde under overfladen. Hans Reitzels Forlag. Yalom ID (1995): The Theory and Practice of Group Psychotherapy, BasicBooks, New York. Whitaker DS (2000): Using Groups to Help People. Second edition. Routledge, NY, USA, Bernard H, Burlingame, G. Flores, P. Greene, L. et al. (2008): Clinical Practice Guidelines for Group Psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy. New York: Iss. 4; pg. 455, 88 pgs. McWilliams, Nancy (1999): Psychoanalytic Case Formulation. Guilford, NY, USA Gabbard, Glen O. (2005): Psychodynamic Psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc. London, England

3 Side 3 af 9 Litteraturliste til teorigruppe Teori 1 Introduktion til Gruppeanalyse Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, s. 7-63, Pax A/S, Oslo. 1. lørdag Terapi, foredrag og terapi Foredrag 1: Gruppeanalytisk organisationsforståelse v. Birthe Johansen. Teori 2 Introduktion til Gruppeanalyse Roberts J, Pines M (1992): Group-Analytic Psychotherapy. Int.J. Group Psychotherapy, 4. P Whurr Publishers Ltd., London. Chapter 1: The social and cultural basis of group analysis, p edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 1: Groups in Today's Society, p. 1-7 og kap. 2: History of Small GroupTheory and Practice, p Assessment - Undervisning og øvelser (Kun for psykologer på 1. og 2. år på GPU/GAD) Der arbejdes med diskussion og rollespil på baggrund af oplæg ved underviserne, samt cases præsenteret af træningskandidaterne. McWilliams, Nancy (1999): Psychoanalytic Case Formulation. Guilford, NY, USA Gabbard, Glen O. (2005): Psychodynamic Psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc. London, England

4 Side 4 af 9 Teori 3 Gruppeterapiens udvikling og gruppeanalytisk organisationsteori Heinskou T, Visholm S (red.) (2004): Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen. Hans Reitzels Forlag. Forord, kap. 1: Indledning, s og kap. 2: Organisationspsykologi og psykodynamisk systemteori, s Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, s , Pax Forlag A/S, Oslo. Whurr Publishers Ltd., London. Chapter 2: A century of group therapy, p (Læses, men fremlægges ikke). 2. lørdag Supervision, foredrag, teori og plenum Foredrag 2: Emne endnu ikke fastlagt. Teori Egnethed til gruppeterapi og erhvervsfunktion Gruppeterapiegnethedsskala, GAB, Psykiatrisk Hospital i Århus, s Valbak K et al. (1990): Vurdering af patienter til ambulant gruppeanalytisk terapi. En egnethedsskala, Agrippa; 12: s edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 6: Forming a Group, s Whurr Publishers Ltd., London. Chapter 5: The assessment interview, p Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, Gruppeanalysens rammebetingelser og den gruppeanalytiske situation, s , Pax Forlag A/S, Oslo. Teori Videodemonstration af forsamtale Selzer MA et al. (1987): The Personality Assessment Interview: Preliminary Report. Psychiatry. Vol. 50. May, p Praktisk demonstration af forsamtaleteknik ved Kristian Rokkedal

5 Side 5 af 9 Teori Forberedelse til gruppeterapi og erhvervsfunktion edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 8: Patient Preparation and the Group Agreements, s og kap. 10: Beginning the Group, s Whurr Publishers Ltd., London. Chap. 4: Dynamic administration, p Collet E (2006): Rekruttering og motivering af patienter for gruppeanalytisk behandling. Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi: Dynamisk administrering s , Pax Forlag A/S, Oslo. Teori Matrix et fundamentalt gruppeanalytiske begreb Foulkes SH (1973): Kap. 16, s The Group as Matrix of the Individual's Mental Life. Group Therapy: An Overview. Intercontinental Medical Book Corporation - New York. Scholz R (2003): The Foundation Matrix A Useful Fiction. Group Analysis; 36; p Aagaard S (1994): Matrix - Fænomen og Begreb, kap. 4, s i Aagaard S, m.fl.: Gruppeanalytisk Psykoterapi. Hans Reitzels Forlag, Kbh. Anbefalet litteratur: Kleij G.v.d. (1983).: The Setting of the Group. Group Analysis XVI/1, s lørdag Supervision, foredrag, teori og plenum Foredrag 3: Emne endnu ikke fastlagt Teori Storgruppe Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi: Storgruppedynamik, s , Pax Forlag A/S, Oslo. Island TK (2003): The Large Group and Leadership Challenges in a Group Analytic Training Community, Schneider S, Pines M: The Large Group revisited: The Herd, Primal horde, Crowds and Masses, s

6 Side 6 af 9 Main T (1975): Some psychodynamics of large groups. S , kap. 2 i: Kreeger, L (ed.): The large Group. Dynacics and Therapy, Peacock P., Illinois. de Maré P (1985): Large group perspectives. Groupanalysis XVIII/2, p (Læses, men fremlægges ikke). Teori Udviklingsstadier i gruppeterapi edition, The Guildford Press, New York and London, 2007: Psychodynamic Group Psychotherapy: Kap. 3, Group Dynamics and Group Development, s Whitaker DS (2001): Using Groups to Help People, Second edition, Brunner- Routledge, East Sussex. Kap 9, s , + kap. 10, s Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, Gruppers udviklingsstadier, side og De første møtene mv. s , Pax Forlag A/S, Oslo (Læses, men fremlægges ikke). Fried E (1976): The Narcissistic Beginning of the Therapy Group. In Wolberg LR, Aronsen ML (Eds): Group Therapy: An Overview: Kap. 16, s (Læses, men fremlægges ikke). 4. lørdag Supervision, foredrag, teori og plenum Foredrag 4: Emne endnu ikke fastlagt. Teori Forsvarsmekanismer og symptomers betydning Kjølbye M (1999): De psykiske forsvarsmekanismer, deres afgrænsning og kliniske anvendelse. Agrippa 19. årgang, nr. 3-4, s appendix. Ogden TH (1979): On Projective Identification. Int.J.Psycho-Anal. 60. P Whurr Publishers Ltd., London. Chapter 6: The symptom in its group context, p Anbefalet litteratur:

7 Sternberg T (1982): Defence Mechanisms and the Working Through of Resistances in Group Therapy. Group Analysis 15. P Ormont LR (1969): Acting In and the Therapeutic Contract in Group Psychoanalysis. Int.J.Group Psychother. 19. P Side 7 af 9 Teori Bions bidrag til gruppeterapi og konsulentarbejde Karterud S: Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, s , Pax Forlag A/S, Oslo Burgård L: Introduktion til Bion og hans gruppeteori. Agrippa 5, nr. 2, 1983, s Stokes J: Ubevidste faktorer I grupper og team. Bidrag fra Wilfred Bions arbejde. Kapitel 2, s i Det ubevidste på arbejde. Fra arbejdspres til arbejdsglæde. Psykologisk Forlag. (Oversat fra: The unconscious at work, (ed.) Obholzer A, Roberts VZ. Routledge, NY). Halton W: Ubevidste aspekter af organisationslivet. Bidrag fra psykoanalysen. Kap. 1, s i Det ubevidste på arbejde. Fra arbejdspres til arbejdsglæde. Psykologisk Forlag. (Oversat fra: The unconscious at work, (ed.) Obholzer A, Roberts VZ. Routledge, NY). Teori Overføring og modoverføring i gruppe Horwitz L (1994): Depth of Transference in Groups. Int. J. of Group Psychother. 44 no. 3. P Roth BE: Countertransference and the Group Therapist's State of mind. P Williams M (1966): Limitations, Fantasies, and Security Operations of Beginning Group Psychotherapists. Int. J. Group Psychother. 16. P Teori Terapeutens, konsulentens og lederens rolle edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 9: The Role of the Group Therapist. S Hirschhorn L: The psychodynamics of taking the role. Group Relations Reader 2, p , A.K Rice Institutes Series.

8 Side 8 af 9 Dick BD, Lessler K & Whiteside J (1980): A Developmental Framework for Cotherapy. Int.J.Group Psychother. 34. P (Læses, men fremlægges ikke). Anbefalet litteratur: McGee Th F & Schuman BN (1970): The Nature of the Co-therapy Relationsship. Int.J.Group Psychother. 20. P Teori 14 Interventioner Whurr Publishers Ltd., London. Kap. 7: The start of a new group, s , og kap. 8: A newcomer to the group, s , samt kap. 9: The group in action, s Karterud S (1999): Terapeutens tolkninger og andre interventioner, s , Pax Forlag A/S, Oslo. Teori 15 Interventioner edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 5, s , Mechanisms and Processes of Change Kennard D, Roberts J, Winther DA (2000): A work book of Group-analytic interventions. Routledge. Kap. 1, s , kap. 2, s. 24 og 1. situation s. 25 samt kap. 3, s Teori Gruppespecifikke faktorer Foulkes SH, Anthony EJ (1994): Group Psychotherapy: The Psychoanalytic Approach, Kapitel 7: The Phenomenology of the Group Situation, p Maresfield Library/Karnac, London. edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 4, s Therapeutic Factors in Group Psychotherapy.

9 Side 9 af 9 Teori Afslutning Whurr Publishers Ltd., London. Chapter 133: Bringing therapy to an end, p Karterud S (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi: Afslutning i gruppeanaslyse s , Pax Forlag A/S, Oslo. edition, The Guildford Press, New York and London: Kap. 16, s , Termination in Group Psychotherapy. Evaluering af teorigruppen

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Hold fokus på hovedopgaven

Hold fokus på hovedopgaven Hold fokus på hovedopgaven Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet I komplekse offentlige institutioner under pres er lederens måske vigtigste

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

DET PERSONLIGE LEDERSKAB Aarhus Universitet Forårssemestret 2011 Psykologisk Institut Fleksibel Master i Offentlig Ledelse DET PERSONLIGE LEDERSKAB Undervisere: Claus Elmholdt, Cand. Psych., Ph.d., Udviklingskonsulenterne A/S

Læs mere

At bevæge og lade sig bevæge

At bevæge og lade sig bevæge NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 26. februar - 1. marts 2014 i idylliske og dramatiske Gjógv

Læs mere

Ledelse mellem Fantasi og Fakta

Ledelse mellem Fantasi og Fakta NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 25. 28. februar 2015 i idylliske og dramatiske Gjógv på Færøerne

Læs mere

Holistisk behandling

Holistisk behandling Holistisk behandling 22 Psykolog nyt 23 2008 af børn og unge I Projekt JANUS arbejder man med helheden omkring det barn eller den unge, hvis adfærd er seksuelt krænkende. Indsatsen rettes således også

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Godskesen & Wichmann-Hansen Mirjam Godskesen, lektor, Aalborg Universitet, Institut

Læs mere

I en sal på hospitalet

I en sal på hospitalet 14 14. august 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I en sal på hospitalet Svend Aage Madsen er leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Her leverer man psykologiske

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Overtalelse i et retorisk perspektiv

Overtalelse i et retorisk perspektiv Overtalelse i et retorisk perspektiv Jens Koed Madsen University College London Division of Psychology and Language Sciences 396 Kingsland Rd., E84AA, London Tlf. 0044 75 4031 8360 overmuren@gmail.com

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Standardisering af alkohol- og stofbehandling

Standardisering af alkohol- og stofbehandling Översikt LEIF VIND Standardisering af Baggrund I Danmark har man inden for alkohol- og misbrugsbehandling de senere år set en tendens til, at behandlingstilbudene bliver mere og mere komplekse og nuancerede,

Læs mere

Social læring og fælles praksis

Social læring og fælles praksis copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Social læring og fælles praksis Social læring og fælles praksis Et mixed method studie, der belyser

Læs mere

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen

Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011. v/ Rasmus Kleis Nielsen Politisk kommunikation, RUC, foråret 2011 v/ Rasmus Kleis Nielsen Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation,

Læs mere

NÅR MOR OG FAR DRIKKER

NÅR MOR OG FAR DRIKKER Faktablad 1: ALKOHOLKULTUR I DANMARK I Danmark drikker næsten alle alkohol Kun 7 % drikker ikke alkohol. Det er den laveste andel i EU. I EU i gennemsnit er det 25 %, der ikke drikker alkohol. 1 I Danmark

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1749 Page 1 of 9 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/)

Læs mere

På vej mod en teori om Motivational Interviewing

På vej mod en teori om Motivational Interviewing Oversat af Tina Haren og Gregers Rosdahl efter Toward a Theory of, American Psychologist, 2009 (64)6, 527-537. Den vidt udbredte kliniske metode, (MI) (dansk: den motiverende samtale), opstod gennem en

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll

Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll cph:learning/whitepaper serie. Vol. 1, No. 1, august 2013. Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll Overblik I denne artikel giver vi konkrete forslag til, hvordan

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Af Inge Schoug Larsen På dansk har vi ikke noget teoretisk begreb for skiftet fra børnehave til skole. Vi bruger typisk i en synonymordbog,

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere