SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22"

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Januar årgang Høker-laug... side 6 Ø-samfund... side 20 1 Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22 1

2 Dansk Sø-Restaurations orening Kontor-og foreningslokaler Havnegade København K Kontortid: 9-16 Telefon Mandag - fredag 9-15 Sekretær (Vivi) Kontingent (Corlis) Faglig sekretær (Ole S.) Faglig sekretær (Barno) Fax: Girokonto: Internet: Formand og forretningsfører: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg (opsætning) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. 2 orsidebillede: Vivi Puge holder ferie på lystyacht ved Anholt. DSR er partipolitisk uafhængig, og må aldrig yde støtte til noget politisk parti (vedtægterne 2). REDAKTIONEN af dette nummer sluttet den 13. Januar Stof til Marts-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 19. februar Næste nummer udkommer ca. 4. marts INDHOLD Leder... Foreningen orienterer... Foreningen flytter... Høker-Laug... Fødselsdage m.v... Ind/Ud... Faglige sager - Årsstatus... BMI - kapitel 2... Kommentar om ø-samfund... DSRF - Opstilling til bestyrelsen... Seniorklub lukker... Udstilling, skoleskibet "Danmark"... Venstre og arbejdsmarkedspolitiken... Krimi - afsnit 8... BHT's efterlønsklub... Procedure menneskerettighedsdomstol... ra "Princess of Scandinavia" på vej ind i Göteborg havn

3 LEDER Den vilde panik er blevet udløst i det meste af det offentlige Danmark. Den nye regering er kommet på taburetterne og er straks gået i gang med at udspy nye lovforslag om alt muligt. Mange af de nye forslag bærer umiddelbart præg af at det er ideologiske ønsker mere end måske gennemtænkte forslag, der er et reelt behov for. Vi har netop i foreningen modtaget regeringens lovforslag til deltidsbestemmelser for fremtidens arbejdsmarked til høringssvar. Umiddelbart lyder det jo meget ønskværdigt at den ansatte og arbejdsgiveren kan blive enige om en reduceret arbejdstid og løn, hvis begge parter måtte ønske dette. Men desværre ser den virkelige verden jo ikke sådan ud. Der vil naturligvis komme nogle gode eksempler på at arbejdstager og giver bliver enige om at lave en sådan ordning. Men jeg er helt overbevist om, at det vi vil komme til at opleve mest med en sådan lov er, at arbejdsgiveren mere eller mindre vil tvinge ansatte til at acceptere reduceret arbejdstid og løn, ellers er det ud af vagten. Hvem tror f.eks. at et rederi vil betale fuld hyre til en søfarende på et passagerskib, hvis den reelle arbejdstid er mindre en de ca. 10 timer som i dag er norm. Hvis en ansats arbejdsopgaver kan begrænses til f.eks. 6 timer om dagen i en butik på en færge, hvorfor skulle arbejdsgiveren så betale fuld tid? Med en ny deltidslov kan man blive enige om, at arbejdstiden kun skal være 6 timer, og hyren reguleres derefter, uden at fagforeningerne har kunnet varetage deres medlemmers interesser. Hvis man ikke bliver enige, så kan man desværre ikke bruges mere i bageriet, men den næste kan jo måske være enig! Langt de fleste fagforeninger har protesteret over dette lovforslag, og især mod de konsekvenser det vil få for den enkelte ansatte. Venstres arbejdsmarkedsordfører har i TV-avisen udtalt, at det er fagforeningerne der ikke forstår hvad det drejer sig om. Jeg tror at det er ligesom når LO altid påstår at Socialdemokratiet er nærmest ufejlbarlig, så har Venstres ordfører åbenbart den holdning at arbejdsgivere er de rene engle og søndagsskoledrenge, der aldrig kunne tænkes at misbruge den slags love på det skammeligste. Jeg husker med skræk da man troede at arbejdsgiverne var engle i 1987, og at det derfor var rigelig moralsk bindende forsikring når rederne udtalte, at de helst ville have danskere i skibene. Derfor behøvede man ikke at skrive noget i DIS-Loven om at der skulle være danskere i skibe med skattefrihed. Mon ikke de flere tusinde menige søfarende der siden er blevet ledige og overflødige har ondt ved at tænke tilbage på den historie. Foreningen er ved at gøre klar til at indlede overenskomstforhandlinger med statsrederierne, herunder BornholmsTrafikken, havundersøgelsesskibet DANA samt skoleskibet DANMARK. Foreningen har sendt sine overenskomstkrav og modtaget et enslydende krav fra rederierne (undtagen vedr. DANMARK). Dette krav går 3

4 ud på at nu ønsker man NY LØN indført. Især kravet fra Havundersøgelsesskibet DANA vakte lidt forundring her i foreningen, da NY LØN blev aftalt der i 1999, hvorefter rederiet ikke har lavet en pind siden. Der er simpelthen ikke gjort en snus for at implementere dette lønmønster for foreningens medlemmer ansat på DANA. Det eneste der er hørt er en enkelt kommentar for ca. 6 måneder siden om at nu skal vi vist snart til og i gang. Det siger sig selv at med dette tempo er NY LØN uacceptabelt for DSRF og dens medlemmer. Foreningen har som bekendt indgået en rammeaftale for hovmestre med Danmarks største rederi. Et arbejde som krævede og stadig kræver meget arbejde. Mange medlemmer kontakter løbende foreningen med spørgsmål og ønsket om beregninger for deres personlige forhold ved ansættelse på individuel aftale. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var meget modstræbende og med nogen usikkerhed at bestyrelsen i DSRF indgik i en forsøgsperiode med denne ansættelsesform. Generelt må man sige at det er gået rimelig glat indtil nu med overgangen. Derfor er det jo beklageligt at foreningen gentagne gange har oplevet at rederiet åbenbart ikke læser det de selv har underskrevet med indgåelsen af aftalen, og på et enkelt punkt konsekvent bryder aftalen. DSRF har valgt at betragte dette som begynderproblemer, og har rettet henvendelse til Rederiforeningen for at få det løst. Vi håber at det vil bringe en pragmatisk løsning snarest, da vi jo nødig ser et vigtigt fremtids-projekt ødelagt af en voldgift om systematisk aftalebrud, inden projektet får lejlighed til at vise sin bæredygtighed. Bestyrelsen håber at alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år, og ser frem til et spændende år sammen. AOP ORENINGEN ORIENTERER ORENINGEN ORIENTERER FLYTNING FRA HAVNEGADE Foreningen flytter ud til den nye adresse den sidste uge af februar, således at foreningen kan starte op på Mose Allé den 4. marts. Det betyder at foreningen holder lukket for flytning fra mandag den 24 februar til fredag den 1. marts. Foreningens faglige sekretærer Ole S. og Barno vil have deres mobiltelefoner åbne, så medlemmer der måtte have akut brug for hjælp kan kontakte dem. JOBBANK Foreningen har i december anvist 5 hovmestre, 1. kok og 14 cat.ass., så der er ved at være tomt i jobbanken, især inden for faglærte kokke. Så hvis du er ledig skulle du måske kontakte Corlis på kontoret for at blive skrevet op. GENERALFORSAMLING/SKOVTUR/ FEST Bestyrelsen har besluttet at slå generalforsamling og skovturen sammen i år, således at der kan komme en fest med dans, middag og overnatning med fælles morgenmad ud af det. Anledningen er at det den 7. oktober er foreningens 95 års fødselsdag. Generalforsamlingen/festen vil finde sted medio august, nærmere kommer i bladet. 4 Ole S - mobil Barno - mobil

5 NU LYTTER VI 1 200S s 200S n Mod Kh centrum, 7 km 1. Marts 2002 Mod Roskilde Til MOSE ALLE 13 NYE TELE ONNUMRE: Hovednummer ax Barno Jensen Vivi Puge Corlis Hansen Ole Strandberg

6 H Ø K E R - L A U G 2001 Foreningen har i de seneste par måneder modtaget en række mails fra hovmester Jens Ingolf Jørgensen (Jens, The Great Dane) (APM), som har taget et usædvanligt initiativ til oprettelse af et baseret HØKER-LAUG Baggrunden er det oplagte behov for faglig og social kommunikation og hjælpsomhed, og forudsætningen den lette tilgang til computere og -programmer hvor man på et øjeblik kan sende til alle eller enkelte i en defineret gruppe, og det faktum at APM nu længe har tildelt alle sejlende medarbejdere deres private -adresser i rederiet. Hvor købte du sidst friske grøntsager i PlumbaBumba? Har I prøvet weekend-avisens opskrift på en kaloriebombe Hakkebøf de la Belgique? Her er mine erfaringer... Kunne foreslå næste samværs-tribunal i Danmark kunne foregå... Anløber alligevel ikke Algeciras... Hvor mange timer bruger I på...? Fanden stå i det hele, nu... Her ombord har vi indført en helt ny rutine når det gælder..., og det er vældig... Til os der tjekker brandslukningsudstyr har jeg fået en fidus af overstyrmanden her ombord som... Kan anbefale den nye bar Lucky You i Singapore. Her er en historie af den intime slags fra sidst jeg rejste hjem og skulle overnatte. Skibshandleren i Kobe har fået prismæssigt storhedsvanvid. Anbefaler at undgå proviantering der! Det kan ikke være anderledes, end at dctte initiativ må kunne styrke hovmestrenes kunnen og formåen og ikke mindst bidrage til en styrkelse af faglig og social samhørighed i den ellers så vidt spredte gruppe. Foreningen sender de varmeste tanker og opmuntringer til initiativet, som måske også kan inspirere andre! Kontaktperson: Jens Ingolf Jørgensen og hjemme Ved redaktionens slutning var der tilmeldt 22 interesserede medlemmer af høkerklubben, og 7 til høkerkomsammen. 6

7 ØRSTE MØDE I DK redag d. 8. til søndag d. 10. februar. Assensvej Stenstrup Tag tog fra Odense mod Svendborg, der stopper i Stenstrup på de fleste afgange, check selv hos DSB. Ring på eller , så er der afhentning ved toget. Jens. The Great Dane Jens har pr. givet følgende oplæg til lauget's første fysiske møde i Danmark: Kære alle Hovmester kollegaer Så render året ud, og det er tid til at gøre status overalt. Jeg vil også gøre status for Lauget. Det blev året hvor mange, helt præcist 18, Hovmestre i A. P. Møller, valgte at gå sammen i et Laug, hvis formål grundlæggende er at se udover sin egen næsetip. Gennem samarbejde og samvær har vi lovet, og givet hinanden mulighed for at løfte byrderne i fællesskab. Det ER en enestående situation inden for vores profession, hvor individualisme og enegang ofte er meget fremherskende. Jeg takker af hele mit hjerte hver enkelt af jer, for den visionære indstilling I har lagt for dagen, og håber at mange flere af vore kollegaer i det kommende år vil slutte sig til os. Og så er det endeligt. Den første Høker sammenskuds komsammen bliver den anden weekend i februar. Tilmeldinger modtager jeg gerne på . Programmet er som tidligere nævnt: Jeg planlægger at vi samles fredag eftermiddag, spiser sundt og nærende fredag aften, efterfulgt af højkulturel socialisering. Efter den raske morgenmotion samles tropperne, eller resterne af den, lørdag middag, hvor alt efter hvor mange vi er, går i grupper og diskuterer ønskede emner og kommer med samlede oplæg/løsningsmodeller efter en time eller to. En ganske let arbejds -frokost, hvor vi så, gruppe for gruppe, fremlægger vore resultater for de øvrige. Endelige beslutninger bliver så truffet og folk, til at gå videre med sagerne, bliver udpeget. Det bør ikke være nødvendigt på forhånd at fastlægge emner. Ønsker man noget behandlet af lauget, fremkommer man blot med det og finder som sagt så sammen i emnegrupper af interesse. Det er rent erfaringsmæssigt at jeg vil lave grupper, da vi ellers vil tabe mange interessante meninger fra de stille" deltagere. Så er klokken 4-5 stykker og det er tid til at få cancan pigerne ind. Lidt senere har nogle stykker af os så haft nøglebenene i ovnen, jævnet sovsen og lunet surbrødet og så er der dømt Viking Party, med nutids mjød. Så kunne vi, som nogle har nævnt, tage på Børsen, MEN det kan man jo altid, så jeg foreslår et alternativ for lørdag aftens små sysler, hvor vi er mere samlet i den lokale i Stenstrup, med billard, pool og måske ( hvis vi er nok ) kan jeg arrangere, at der er live music, til ære for os. Søndag glemmer vi alt om seriøsitet - næ- 7

8 sten. Folk kommer dryssende, tager lidt morgen bajer/mad og vi hygger os med løgne historier og skrøner. Vi finder ud af hvor den næste samling kunne foregå og hvem der skal være primusmotor. Skulle man ikke ønske/have mulighed for, at afsætte 3 dage til dette, kan man jo nøjes med at dukke op lørdag middag, så er det trods alt kun halvdelen af det vigtigste man går glip af - det sociale samvær. Der har i perioden fra 9. december til nu været en del korrespondance vedr. Jens'es initiativ såvel om form, indhold som rummelighed i Laug'et, som foreningen har modtaget noget af i fortrolighed. Nedenfor har vi sakset fra Jens'es introduktionsskrivelse som er et til Regnskabets time er kommet og baks-tørnen taget. Jens'es bil kører i pendulfart de 1½ km. op til stationen og vi giver hinanden hånden på at et Høker-Laug er født og en tradition opstået. Nu kan de fremtidige Laug-samlinger naturligvis forme sig helt anderledes end dette, og det syntes jeg kun vil være charmerende. Det skal være op til Primus at tilrettelægge en samling, så lang tid at det økonomisk bliver overkommeligt at deltage Denne weekend kan nok klares for ca. 100 kr. for mad plus Høkerbajer/vin plus transport til syge - sludder sengelejet. Fælles kørsel vil blive forsøgt arrangeret. Individuelle taxa byture er for egen regning. Men tag nu endelig en sovepose med, så kan der sove rigtig mange hos undertegnede. et større antal skibe. Med baggrund i hovmesterens "ensomme" stilling ombord på danske skibe, og bl.a. deraf udsprungne skrækhistorier om mentalt torturerede kollegaer og udnyttelse af grønne ditto, har jeg valgt at tage initiativ til oprettelse af et "Høker Laug". Jeg har nemlig ved flere samlinger (kurser, møder) hørt mange kollegaer udtrykke ønske og behov for en tættere kontakt - hinanden imellem. Afgørende faktorer har for mig været at: 1. Det ikke skulle være forbundet med store administrative byrder. 2. Det skulle være om ikke omkostningsfrit, så i al fald tæt på. 3. Den enkelte selv skulle kunne bestemme omfanget af "deltagelse". Efter nærmere overvejelse har jeg 8

9 overbevist mig selv om, at muligheden nu er til stede - via . Konceptet går i al sin enkelhed ud på et adresse-kartotek, hvor vi alle indsætter vores personlige e-adresse(r). Det betyder: 1. Et minimum af administration. 2. Ingen kroner/ører. 3. Er man med i kartoteket, bestemmer man selv om - hvornår - eller med hvad man ønsker at give sit besyv med. 4. Man kan til hver en tid blot rundsende en "pls slet min adresse". Høker Laug'et, har jeg forestillet mig, skulle være et personligt og "lukket" forum, hvor vi hovmestre kan kommunikere om alt relevant hørende til vort liv og levned ombord, kompetence-, ansvars- og arbejdsområder, ansættelses- og fagforeningsstof samt meget mere. Her kan man komme i kontakt med sine kollegaer om f.eks. "Kan det passe at jeg skal...?... Jeg bygger kartoteket op, efterhånden som jeg modtager jeres tilmeldinger, og returnerer det opdateret med jævne mellemrum til jer, så har I altid nem og hurtig adgang til alle tilmeldte.... Laugs-betegnelsen har rødder fra middelalderens små håndværksmestre. Nu det fine gamle ord er taget i hævd igen, synes vi det er på sin plads at fortælle lidt om baggrundshistorien. Laug (staves også Lav) historisk Organisering i håndværkslaug var siden middelalderen betydningsfulde sammenslutninger af byernes håndværksmestre i Europa. I laugene beskæftigede man sig med alt det som vi i dag kender fra vores omfattende forsikringssystemer (som blev udviklet med udgangspunkt i Tyskland i 1800-tallet), sociallovgivning, pris- og lønfastsættelser og m.v. Laugene antog med tiden karakter af omfattende og besværlige monopoldannelser som for alvor stod i vejen for den tidlige industrialisering (manufakturen), og i løbet af tallet aftog deres betydning i samfundsudviklingen. Professor Erling Olsen har i Danmarks økonomiske historie siden 1750, udgivet af Københavns Universitets Økonomiske Institut i 1962, givet en indgående beskrivelse af laugenes historie, og vi har tilladt os at plukke et par sider herfra. Laugene som var sammenslutninger af håndværksmestre inden for samme fag, havde deres oprindelse i middelalderens værnegilder. Som disse samlede laugene med mellemrum deres medlemmer til fest, og de fungede som gensidige forikringer imod sygdom og nød. Laugenes væsentligste opgaver lå dog på det faglige plan. Udadtil forsvarede laugene mestrenes eneret til at udøve næring inden for deres fag, og de fastsatte 9

10 priserne på håndværksprodukterne. Laugene forfulgte således bønhase og fuskere, d.v.s. folk uden næringsbrev, som påtog sig arbejde, der efter de gældende regler tilkom en mester (forskellen imellem en bønhas og en fusker var, at bønhasen modsat fuskeren havde svendebrev i det fag, hvis mestre han fortrædigede). Laugenes prisfastsættelser sigtede i princippet imod en retfærdig pris, justum pretium, som gav dækning for fremstillingsomkostningerne og dertil et rimeligt mestersalær. Laugene kunne dog ikke selv bestemme, hvad der var rimeligt, idet priserne skulle godkendes af bystyret. Af samme grund måtte ingen håndværker have sæde i byens råd. Håndværkets laugsmæssige organisation gav således de handlende den politiske magt i byerne. Indadtil regulerede laugene konkurrencen mellem mestrene, og de fastsatte reglerne for håndværkeruddannelsen. For at regulere konkurrencen bestemte laugene bl.a., hvor mange svende og lærlinge den enkelte mester måtte have. De fastsatte løn- og arbejdsvilkår for svende og lærlinge, og de kontrollerede kvaliteten af det arbejde, som laugsbrødrene leverede deres kunder. Laugenes regler om uddannelsen Sakset fra: Den Store Danske Encyklopædi havde i princippet til formål at betrygge den faglige standard og sikre håndværkeren en vis livsrytme fra lærling over svend til mester. Lærlingen, der fik kost og logi hos sin mester, skulle i løbet af et af lauget fastsat åremål erhverve sig visse færdigheder. Disse skulle dokumenteres ved et svendestykke, før lærlingetiden kunne afsluttes og den unge håndværker erklæres for svend. Svenden blev optaget i svendeladen, en organisation, som hovedsagelig havde selskabelige opgaver, men også i særlige tilfælde søgte at varetage svendenes interesser over mestrene i spørgsmål om løn- og arbejdsforhold. Derudover ydede svendeladerne bistand til tilrejsende svende. Også svenden boede hos mesteren, men modsat lærlingen betalte han for opholdet. Mesteren havde dog pligt til at sørge for svendens underhold i tilfælde af sygdom og arbejdsløshed. I byggefagene var det sædvanligt, at svenden i vinterens arbejdsløshedsperiode oparbejdede en gæld til sin mester for kost og logi. Denne gæld blev så afdraget i byggesæsonen. Det skete hyppigt, at en svend for en tid gik på valsen. Han tog staven i hånden og posen på ryggen, vandrede til andre egne - ofte til Tyskland - hvor han ernærede sig ved understøttelser fra svendelader og ved at tage arbejde, hvor han kom frem (At 10

11 gå på valsen var til langt op i sidste århundrede en vigtig bestanddel af at fuldkommengøre en svendeuddannelse, med henblik på at hente det nyeste fra udlandet med hjem - red.bem.). Efter en række år som svend kunne håndværkeren blive mester, hvis han var ægte født, havde ført et sædelig vandel, forfærdiget et mesterstykke og erlagt indtrædelsespenge til lauget. Oprindelig kunne praktisk taget enhver ægte født regne med at blive mester, og før dette var sket, giftede håndværkeren sig ikke. I visse perioder udviklede laugene sig imidlertid til rene mesterkliker, hvis medlemmer forsøgte at forbeholde næringen for sig og sine. Kravet om sædelig vandel skærpedes til det urimelige, msterstykkerne blev gjort yderst bekostelige og indtrædelsespengene meget store. Kun mestersønner, svigersønner og mester-enkers mænd kunne i sådanne perioder påregne at blive laugsbrødre. Over for disse laugsmisbrug skred kongemagten gentagne gange ind, af og til ved helt at opløse laugene, men hyppigst ved at påbyde organisationerne at ændre deres praksis. Det lykkedes dog sjældent at få laugene til helt at tilpasse deres politik efter regeringens ønsker, men de værste misbrug kom man til livs. Ved midten af 1700-tallet var laugsmisbrugene heller ikke alvorlige, men alligevel måtte et stort antal svende se i øjnene, at de aldrig blev mestre. De giftede sig derfor, når de havde nået en vis alder, flyttede fra mesteren og forlagde hyppigt arbejdsstedet til hjemmet. De gifte svende foragtedes af deres ugifte kolleger. Ægteskabet viste omverdenen, at svenden ikke var en kommende mester, og afhængigheden af kone og børn gjorde den gifte svend svag i aktioner over for mestrene. Den begrænsede hans deltagelse i svendelagenes solderier, og den hindrede ham i at holde fri lørdag og mandag, hvad mange svende med respekt for sig selv gjorde. Mestrene så mere velvilligt på svendenes giftermål. De var tiltalte af de gifte svendes medgørlighed i lønforhandlinger, af deres større arbejdsindsats og af den værkstedsplads, som deres hjemmearbejde frigav. På den anden side bevarede mestrene ungdommens foragt for de gifte svende, og de frygtede, at de hjemmearbejdende svende blev bønhase. Deres frygt var ofte velbegrundet. 11

12 Runde fødselsdage i perioden 23/01/02-11/03/02 Peder Grube - Parkvænget 16, 5600 Faaborg - fylder 60 år den 26. januar. Jane Randrup Pedersen - Nørholmsvej 155, 9000 Aalborg - fylder 60 år den 11. februar. H. Jesper Jessen - Egense Hjørnet 4, Egense, 9280 Storvorde - fylder 50 år den 3. marts. Margrethe Birgitte Duhn - Sønderbyvej 3, 6792 Rømø - fylder 85 år den 11. marts. JUBILÆUM i perioden 23/01/02-11/03/02 Stig Hansen har den 1/2 været medlem af foreningen i 25 år. Jeg vil hermed gerne sige tak for opmærksomheden i anledning af mit 25 års medlemskab af foreningen. Med venlig hilsen Gunnar Johannesen Hjertelig tak for venlig opmærksomhed ved min 50 års dag. Helen Jørgensen Vi mindes Betty Marie Lindemann, f. 5/2-1922, er afgået ved døden d. 18/ Birgitte Petersen, f. 30/ , er afgået ved døden den 7. december En hjertelig tak til bestyrelsen for opmærksomheden til min fødselsdag. Mange hilsener Chr. Iversen Hjertelig tak for opmærksomheden på min fødselsdag. Venligst Grethe Corneliussen En noget forsinket, Hjertelig tak for udvist opmærksomhed på min 60 års dag Venligste hilsener Peder Elo Pedersen, Hovmester Tak for de fine glas som jeg har modtaget i anledning af mit jubilæum. Kammeratlige hilsner Peter Grube 12

13 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Jørgensen Gert BornholmsTrafikken Borup Peter Winther DFDS Dahl Andreas Stokholm DFDS Falck Joachim DFDS Skau Thomas DFDS Jacobsen Brian Blixt DFDS Bury Jaroslaw Jan DFDS Estimo Armando L. DFDS Hansen Hans Henrik Haarby DFDS Leismann Ann DFDS Pedersen Kim DFDS Sørensen Flemming DFDS Krabbe Jeppe Bang DFDS Stage Kenneth DFDS Dahl AnneMarie DFDS Hagen Dan Rask DFDS Hedegaard Dorte DFDS Laier Julie DFDS Justesen Niels P. Scandlines Nielsen Pernille Scandlines Slettet p.g.a. restance Lars Ravn DFDS Ind/ud november 2001 Ind 16 Ud 11 Netto 5 Ind/Ud december 2001 Ind 10 Ud 9 Netto 1 13

14 AGLIGE SAGER v/ Ole Strandberg pr. 1. januar 2002 Status ved et årsskifte Lidt statistik og kort omtale af status for de vigtigste uafsluttede fagretslige sager ved årsskiftet Hvert år (siden 1997) registrerer og arkiverer vi papirer fra et større antal person-sager, hvor der i alle tilfælde indhentes dokumentation. Der er tale om store og små, enkelt-emnet eller forgrenede sager. Herudover er der i stigende omfang behandlet fagretslige sager af AOP (51 i 2001) som ikke er omfattet af samme registrering og arkivering. Telefonrådgivning mv som ikke medfører indhentning af egentlig dokumentation er ikke omfattet af registreringen (herunder et stort antal a-kasse-karantæne relaterede sager som klares ved nogle opringninger frem og tilbage). Statistik for registrerede sager pr. 31/ : År Antal Uafsluttede pr. 31/ I forbindelse med oversigten noteres det hvilket rederi (alternativt Land hvis arbejdsløs eller kortvarigt ansat på landjorden) den pågældende henvender sig fra - også umiddelbart efter fratrædelses-situationer - samt et eller flere nøgleord for henvendelsen (karantæne, uenighed om afregning, feriepenge etc etc). I 2001 er de 130 sager arbejdspladsmæssigt relateret til: DFDS 45 BHT 12 APM 7 Andre 38 Land 28 (sagerne er ikke nødvendigvis relateret direkte til rederiet, men kan også være i forhold til A-kasse eller lignende) 6 sager er pr. 31/ beroende hos vores arbejdsskadesagsbehandling i FTF, ligesom 6 sager er under behandling hos vores socialrådgiver i FTF. Det er vanskeligt at lave statistik på emnerne, fordi det er en voldsomt blandet "bolscebutik". Her er i stedet den meget stiliserede liste fra den interne oversigt. Efterfølgende kommer status for de større fagretslige sager foreningen har under behandling ved årsskiftet. 14

15 Fratrædelse/bortvisning Uønsket fratrådt Opsagt/Karantæne G-dage A-kasse Opsigelse Løn i opsigelsestiden Fratræden kontraktløs Ansættelse trods sygemeldt Overskydende timer - princip Diverse 1:1-ordning som sømænd Sæsontilpasset opsigelse Uønsket ferie Dobbelt løn efter flagskifte Faglige spørgsmål Dana Anglia Blå bog - ex-narkomani Arbejdsskade Opsigelse/Konkurs Mangler løn, løn under sygdom Arbejdsbyrde mv Løn/Skibsansættelse Hustru - supplerende dagpenge Adoption Overskydende timer Karantæne Messemor/for mange timer Afregningssystematik Kursus Syg, men må selv sige op Overskydende timer Meget syg - socialt Understøttelse, udland Kostpenge under sygdom Karantæne Timer til efterløn Sygehyre Arbejdsskade Arbejdsskade Feriedagpenge Beskæftigelseskravet Diverse Usaglig opsigelse Opsigelse Feriepenge Løn/Dagpenge kursus Opsigelse/afregning Afregning Konkurs Opsigelse/sygdom Psykisk syg Lægeundersøgelse Feriepenge Konkurs - feriepenge Fagtillæg Diverse Kontrol Socialt Rømmet Eksklusivaftale Kursusrefusion Opsagt - sygdom Sønæringsbevis Kursus-materiale SML 7 Opsigelse, samarbejde Utilfredshed Uddannelse Opsigelse TR-beskyttelse Løntilgodehavende Overenskomst Krav om A-kasse bevis Opsigelse, A-kasse Overskydende timer Dagpengeberegning Afregning Kontrakt Bortvisning - retur Grønland Karantæne Opsigelse Diverse Forgæves møde Urimelig skriftlig advarsel Arbejdsskade Kontrakt Dagpengesats Kontrakt Feriepengeafregning Aftale om deltid Opsigelse Opsigelse Socialt/Arbejdsskade Kontrakt Opsigelse Sygdom og løn Forladt skib Arbejdsskade Løn under sygdom G-dage mv Den Blå Bog Skoleskibstillæg Træk for sygdom Opsagt/Arbejdsskade Forflyttelse Ejendele + ferie Fritstilling Cat.ass. - pass.ass. Forældreorlov Opsigelse Fratrædelse søsyge Dagpengesats Opsagt Baggrund for opsigelse For meget hyre 1999 Kontrakt Førtidspension Opsigelse sygdom Arbejdsskade Socialt Afregning Opsigelse, arbejdskvalitet Opsigelse sikkerhedsrep. Søfartsskole Psykisk konflikt Samarbejde Opsigelse Diverse Overenskomst Diverse Smidt ud Omregningsfaktorer Sømandslov 15

16 DSRF versus DFDS (v/danmarks Rederiforening) Højesteret Supervisor opsagt som konsekvens af friturs-sejlads i DFDS-regi, hvor 2 kammerater indtager ikke forbudt men farligt stof, med helikopter-evakuering til følge. Kunne ikke forfølges ved Faglig Voldgift med påstand om usaglig opsigelse, fordi ansættelseskriterie (9 måneder) ikke opfyldt. Sag anlagt ved Sø- og Handelsretten med principielt sigte om elementær retsbeskyttelse mod usaglighed i forbindelse med opsigelser - uagtet overenskomstkriterie vedr. adgang til at begære Faglig Voldgift. (opsigelse: 3/9-1999) Dom (Sø- og Handelsretten) 3/ opsigelse ubegrundet, men på grund af ansættelsens varighed tiltrædes det at medlemmet er afskåret fra at kræve erstatning. Ankestævning (DSRF) 18/ Ankesvarskrift (DFDS) 25/ Ankereplik (DSRF) 3/ Akeduplik (DFDS) 3/ Processkrift 1 (DSRF) 14/ Subsidiær afhøring af overordnet på begæring af DFDS 29/ Madsen versus Danmark Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg Indhentelse af urintester - uden begrundet mistanke - for indeholdelse af sporrester efter f.eks. drugs - er en krænkelse af DEMK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) artikel 8, med baggrund i at sådanne test også vil omfatte adfærdsundersøgelser fra Ret til respekt for privatliv og familieliv Artikel 8 Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. frihedsperioder, uden nødvendig konsekvensmæssig påvirkning/indflydelse på arbejdsperioder. Klageskrift (DSRF) 9/ Svarskrift (Menneskerettighedsdomstolen - sagen er antaget til prøvelse) 12/ Svarskrift (Den danske stat) 30/ DSRF versus Arbejdsmarkedets Ankenævn (v/kammeradvokaten) Østre Landsret 5 ugers dagpengekarantæne som konsekvens af opsigelse med baggrund i urin-positiv test, uden begrundet mistanke, og uden kvantitative angivelser. 16

17 Foreningens hovedpåstand er at A- kassen forholder sig med baggrund i arbejdsgiverens påstand, uagtet arbejdsgiveren har bevisbyrden for opsigelsens saglighed. Karantæneafgørelse (FTF-A) 27/ Anke (DSRF) 12/ Fastholdelse af afgørelse (FTF-A hovedledelse) 30/ Anke (DSRF) 22/ Fastholdelse af afgørelse (Arbejdsdirektoratet) 29/ Anke (DSRF) 13/ Fastholdelse af afgørelse (Arbejdsmarkedets Ankenævn) 27/ Stævning (DSRF) 27/ Svarskrift (Kammeradvokaten) 12/ Replik (DSRF) 27/ DSRF versus Samsø Linien (v/ Bilfærgernes Rederiforening) Faglig Voldgift Løntarif for kokkearbejde. Foreningens påstand at kokkearbejde er udført som retteligt burde have være honoreret med kokketarif, hvor tarif for cat.ass. i praksis er brugt. Klageskrift (DSRF) 21/ Svarskrift (Samsø Linien) 16/ Replik (DSRF) 14/ Opmanden har begæret besigtigelse af arbejdspladsen, og vi afventer pt nærmere aftaler om køreplan. DSRF versus DFDS (v/danmarks Rederiforening) Sø- og Handelsretten Urintest positiv for cannabisrester -, uden kvantitative angivelser, medførte opsigelse. Foreningens påstand er, at der ikke er angivet saglige grunde til opsigelsen, og arbejdsgiveren har bevisbyrden. Stævning (DSRF) August 2000 Svarskrift (DFDS) 20/ Replik (DSRF) 3/ Duplik (DFDS) 6/ Processkrift 1 (DSRF) 22/ Processkrift (DFDS) 30/ Processkrift 2 (DSRF) 28/ BERAMMET, domsforhandling: 31/ DSRF versus Den Sociale Ankestyrelse (v/kammeradvokaten) Østre Landsret Dropfinger som konsekvens af ulykke ved køjeredning (uvant unormal madras) anmeldt som arbejdsskade via FTF s arbejdsskadeordning. Afgørelse - ikke arbejdsulykke i lovens forstand (Arbejdsskadestyrelsen) 20/ Anke (FTF) 8/ Fastholdelse af afgørelse (Den Sociale Ankestyrelse) 20/ Stævning (DSRF) 19/ Svarskrift (Kammeradvokaten) 2/ DSRF versus FTF-A Ankesystemet 5-ugers dagpengekarantæne ved fratrædelse med henvisning til Sømandslovens 10 (erhvervelse af arbejde på landjor- 17

18 den). Afgørelse (FTF-A) 31/ Anke (DSRF) 8/ Fastholdelse af afgørelse (FTF-A hovedledelse) 21/ Anke (DSRF) 10/ DSRF versus Helbredsnævnet for Søfarende Østre Landsret Medlem nægtet genudstedelse af Den Blå Bog med henvisning til for stort BMI, og uden mulighed for udstedelse med tidsbegrænsning. Erklæret uegnet til skibstjeneste af søfartslæge 25/ Speciallægeerklæring 10/ Helbredsnævnets kendelse om uegnethed 31/ Begæring om aktindsigt (DSRF) 1/ Aktindsigt modtaget (Helbredsnævnet) 21/ Stævning (DSRF) 13/ DSRF versus Patientforsikringen m.v. Anke af afgørelser om erstatningsstørrelser i forbindelse med infektioner med ødelagt knæled til følge - efter urimelig langvarigt operationsforløb efterfølgende arbejdsulykke. Omfattende korrespondancer. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev etableret i Domstolen i Strassbourg vurderer gennem et klagesystem om staterne efterlever menneskerettighederne. Domstolens afgørelser om staternes brud på Menneskerettighedskonventionen er bindende, og har gennem tiden fået stor indflydelse på udviklingen indenfor menneskerettighedsområdet. Danmark - domme eller andre afgørelser Becker mod Danmark (4. tillægsprotokol, artikel 4 - kollektiv udvisning af udlændinge) Kjeldsen m.fl. mod Danmark (1. tillægsprotokol, artikel 2 - ret til undervisning) Rasmussen mod Danmark (artikel ret til retfærdig rettergang + forbud mod diskrimination) Nielsen mod Danmark ("Jon-sagen") (artikel 5 - ret til frihed og personlig sikkerhed) Barfod mod Danmark (artikel 10 - ret til ytringsfrihed) På side 32 Hauschildt mod Danmark (bladets bagside) (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) Jersild mod Danmark ("Grønjakkesagen") er klageprocedure for dom- (artikel 10 - ret til ytringsfrihed) A. m.fl. mod Danmark ("blødersagen") (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) stolen angivet Danmark mod Tyrkiet skematisk. (artikel 3 - forbud mod tortur) Henry Krog Pedersen mod Danmark (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) Kurt Nielsen mod Danmark (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) Grosse mod Danmark (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) Skoubo mod Danmark (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) Hansen mod Danmark (artikel 6 - ret til retfærdig rettergang) De fleste af artikel 6 sagerne vedrører spørgsmålet om rimelig sagsbehandlingstid. I ca. 2/3 af tilfældene finder Domstolen at staten har overtrådt konventionen. 18 Antallet af klager er vokset støt siden klagesystemet begyndte at virke. I 1960 var der 291 klager. I 1990 var der 1657, i 1996: 4758 klager, og i 1999: (95% sager afvises). Domstolen har indtil 2000 afsagt henved domme.

19 B M I B M I B M I B M I B M I B M B M I B M I B M I B M I B M I B M I B M I B v/ Ole Strandberg Body Mass Index Den Blå Bog og en historie fra det virkelige liv KAPITEL 2 Foreningen har stævnet Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere ved klageskrift dateret 13/ Resume: Thomas, som er erhvervssejler, har fået inddraget sin Blå Bog i forbindelse med begæring om fornyelse, på grund af for højt BMI. Bekendtgørelsens formulering for erhvervssejlere, om tidsbegrænset udstedelse (med advarsel ), tages ikke i anvendelse. Speciallægeerklæring noterer Thomas for rask og rørig og anbefaler dispensation (hvilket korrekt forstået må tolkes som tidsbegrænset udstedelse på f.eks. et halvt år). Helbredsnævnet tilsideser alle lægeanmodninger om tidsbegrænsning, og erklærer d. 31/ Thomas for ikke egnet til skibstjeneste. Foreningen begærer aktindsigt fra såvel Søfartsstyrelsen som Helbredsnævnet. Af den aktindsigt vi modtager fra Helbredsnævnet fremgår ikke at et telefonisk møde i nævnet om Thomas sag overhovedet er afholdt, ligesom der ikke findes nogen nærmere begrundelse overhovedet i kendelsen af 31/10. STÆVNING Foreningens faste advokat, Kirsten Maxen, stævnede Helbredsnævnet ved Østre Landsret ved klageskrift af 13/ , med påstande om uberettiget inddragelse af helbredsbevis og med erstatningsansvar for tabt arbejdsfortjeneste. Pluk fra stævningen:... Det fremgår heraf, at 3 forskellige hensyn skal indgå i vurdering af, hvorvidt den søfarende kan få udstedt sundhedsbevis. Disse vurderingsparametre er følgende: 1) om sygdommen medfører en forøget risiko for akutte komplikationer... og dermed udgør en væsentlig risiko for vedkommende selv. 2) om akut opstået sygdom hos den søfarende vil udgøre en risiko for skibets sikkerhed eller sætte andre besætningsmedlemmer i en unødig vanskelig situation. 3) om sygdommen medfører, at den søfarende vil have vanskeligt ved at klare en nødsituation ombord.... fremgår, at et BMI, der er større end 40 skal medføre en konkret vurdering. Hvis der er tale om førstegangsudmønstrende (Kolonne A), som efter en konkret vurdering bedømmes til at have en fedtfordeling og muskelfylde, der er svært hæmmende for bevægeligheden, skal dette være absolut kassationsgrundlag. Hvis der er tale om en erhvervssøfarende, der har arbejdet inden for de sidste 5 år (Kolonne B), og fortsættes side 29 B M I B M I B M I B M I B M I B M 19

20 KOMMENTAR om ø-samfund og deres færgefart Det følgende er en til Sø-Restaurationen tilrettet artikel som redaktør Per Rungholm fra bladet "Søfart" d. 3. januar havde i "Samsø-Posten". Nu dages det brødre, -det lysner i øst,. Måske som en markering af solhvervet, klodens evige rotation og altings fornyelse. Eller som dette års afsluttende bidrag til søulkens utrættelige interesse for besejlingen af øerne og altid fandenivoldske, respektløse, men uhyggeligt velbegrundede argumentation for nytænkningens nødvendighed. Og endeligt, eller måske snarere, som et velment spark over skinnebenet til de involverede forhandlere med ønsket om billigere/landsdækkende rejsemuligheder i det nye år. Ny regering, og mod øst skal BornholmsTrafikken omdannes til aktieselskab og derpå ud i licitation. Her sejler færgerne med navne efter lokalhistoriske frihedskæmpere. Helt symbolsk. Så nu får man på klippeøen våbenfæller mod licitationsvanviddet og stigende takster i den indenrigske færgetrafik. Det seneste forsøg på at slå Samsø sammen med Læsø og Ærø i færgepolitik minder lidt om, Hvad Fatter gør... han står med en pose rådne æbler." Det lader iltre bornholmere sig næppe nøje med. De har små 100 mill. kr. i færgetilskud at slås for. Jeg blev forleden citeret for at sige, at staten bør overtage ø-færgerne. Korrekt, men med den tilføjelse, at øerne selv skal varetage driften (sejlplaner, takster og personel m.v.) med licitation højest hvert 10. år men bedre under en anden driftsform med måltal og så videre. Og gerne med regionale driftsselskaber for at effektivisere. Staten skal selvfølgelig stå for infrastrukturen som ved det overordnede vejnet (stat/amter) og Banestyrelsen for skinnerne. Færgerne købes og stilles stil rådighed. Man betaler rimeligt til driften. En tilpasset svensk model med de gratis vejfærger. Det Ærøske Færgetrafikselskab har tidligere beregnet, at uden renter, afdrag og forrentning af det flydende isenkram kan taksterne sænkes med 25 procent. I samme ombæring ligner det jo ikke noget, at man på Samsø årligt skal betale cirka en mio. kr. til hver af havnene i Sælvig og Hou (amtet) - og nu kommer forresten Farvandsvæsenet og vil have kr. årligt af rederiet for at tilse to lysbøjer ved Hou-løbet! Først skat og så brugerbetaling!! (På Ærø får de i øvrigt årligt en lille mill. kr. i amtsligt tilskud til færgeselskabet.) 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere