1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005"

Transkript

1 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

2 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal

3 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS KONCERNEN DKK mio. 1K04 1K05 ændring, % 2004 Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % -3,8-3,8-6,6 Resultat før skat Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC), % -3,4-3,0-5,8 o Omsætningen steg 9% o o Driftsresultat (EBITA) og resultat før skat på niveau med samme periode sidste år Betydelig stigning i investeret kapital som følge af tilgang af fem ro/ro-nybygninger DFDS 1. kvartal

4 Benchmarking no. of years Average age own fleet, DFDS Seaways on a level with most comparable companies 20 DFDS Tor Line lower average than comparable companies Norfolkline Unity Line DFDS Tor Line Brittany Ferries Birka ICG Finnlines Cobelfret PO Ferries Tallink Scandlines Stena Line SeaFrance Viking Line Silja Fjord Line Color Line DFDS Seaways Polferries Eckerö DFDS 1. kvartal

5 Benchmarking % Ownership share of fleet, Transfennica Finnlines Norfolkline ICG Unity Line DFDS Tor Line PO Ferries Scandlines Cobelfret Brittany Ferries Fjord Line DFDS Seaways Tallink Stena Line Silja Polferries Birka SeaFrance Viking Line Color Line DFDS 1. kvartal

6 DFDS Seaways DFDS 1. kvartal

7 DFDS Seaways - Markedsudvikling Positiv modtagelse af opgraderingen af Oslo-bådene Generelt stabil markedsudvikling særligt i Skandinavien Højt konkurrenceniveau basis stigende udbud af kortferie-destinationer Afgiftsændringer i land, blandt andet i Holland, påvirker ombordsalget Introduktionen af ny tonnage, og dermed mere kapacitet, på det norske marked primært rettet mod det tyske marked DFDS 1. kvartal

8 DFDS Seaways - Resultatudvikling DFDS Seaways - antal passagerer, '000 (fortsættende ruter) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt DFDS 1. kvartal

9 DFDS Seaways - Resultatudvikling DFDS SEAWAYS DKK mio. 1K04 1K05 ændring, % 2004 Omsætning , Driftsresultat (EBITA) ,0 119 Driftsmarginal, % -29,8-29,2-6,2 Gennemsnitlig investeret kapital , Afkast af investeret kapital (ROIC), % -24,9-24,2-7,0 Passagerer, ' , o o o Omsætning negativt påvirket af færre afgange på grund af opgradering og ændring i hollandske tobaksafgifter Vækst i antal passagerer pr. afgang på 26% på Oslo-ruten. Opgradering og tidlig påske medvirkede til fremgang Bookingsituation for resten af året på niveau med sidste år DFDS 1. kvartal

10 Opgraderinger positivt modtaget af kunder Kundeundersøgelser foretaget på København-Oslo ruten viser: 90 procent af gæsterne udtaler, at de sandsynligvis vil rejse med DFDS Seaways igen! 84 procent af gæsterne udtaler, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres rejse med DFDS Seaways! Undersøgelserne blev foretaget i perioden umiddelbart før opgraderingen samt i hver af de første 10 uger efter opgraderingen DFDS 1. kvartal

11 Ombordsalg under forvandling Afgiftsændringer i land skaber nye betingelser for ombordsalg Omlægning fra primært tax free til mere konventionel shopping Proces for at forbedre retail-kompetence igangværende Fortsat stort potentiale for shopping som del af indtjeningsgrundlag DFDS 1. kvartal

12 Nye koncepter Sea Shops Nyt interiør med lysere og mere åbne arealer Fastholdelse af traditionel tax-free og shop-in-shop koncept Nyt produktudbud Ombyggede shops Tema shops Nye produkter DFDS 1. kvartal

13 Eksempler på nye produkter!jack & Stella produkter!pilgrim smykker!montblanc!up-market ure!legetøj bestsellere / sæson!solbriller!ver de Terre RTW til børn (udendørs)!ski RTW accessories!gastronomiske specialiteter!internationale turist souvenirs & gaveartikler DFDS 1. kvartal

14 Eksempler på nye produkter Flere lokale produkter og skræddersyede temaer introduceres på non tax-free ruter Større sæsonvariation, specialtilbud og tilpasning til skiftende kundesegmenter over året som eksempelvis incoming gæster Eksisterende varegruppers performance testes løbende DFDS 1. kvartal

15 Eksempler på andre tiltag Logistikoptimering, business intelligence og retail kompetence Tydeligere kommunikation af besparelser og fordele: Best Buys Shopping lister Skiltning ombord og i shops TV ombord M.m. DFDS 1. kvartal

16 DFDS Tor Line DFDS 1. kvartal

17 DFDS Tor Line - Markedsudvikling Markedet i Nordsøområdet var stabilt med en positiv udvikling for områder påvirket af den nye tyske vejskat Udvikling understøttet af god udvikling i Skandinavien, mens UK er mere afdæmpet - fortsat ubalance i øst/vest trafik Øst/vest-trafikker i Østersøområder er fortsat påvirket af overkapacitet i landtransportsektoren - markedet som helhed vokser dog Hårdt vejr i 1. kvartal medførte en del driftsforstyrrelser DFDS 1. kvartal

18 DFDS Tor Line - Resultatudvikling DFDS Tor Line - antal lanemeter, ' kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt DFDS 1. kvartal

19 DFDS Tor Line - Resultatudvikling DFDS TOR LINE DKK mio. 1K04 1K05 ændring, % 2004 Omsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 7,4 5,9-8,0 Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC), % 6,4 4,6-6,2 Lanemeter, ' o o o o Omsætning positivt påvirket af køb af svenske transportaktiviteter, øget aktivitet for Nordsø-ruter og Lys-Line samt DFDS Nordic Terminal Samarbejdsaftale med MACS øgede mængder mellem UK og benelux i 1. kvartal Første kvartal for BelgoBridge præget af driftsmæssige vanskeligheder, hvilket førte til et højt omkostningsniveau Hårdt vejr øgede generelt omkostningsniveauet DFDS 1. kvartal

20 Nye EU-lande påvirker transportmarkedet DFDS 1. kvartal

21 Åbne grænser, mindre ventetid, øger kapacitet 30% 30% MORE CAPACITY IN TRUCKING BECOMES AVAILABLE DFDS 1. kvartal

22 Rateniveau under pres i flere områder Polish drivers are engaged in UK where driver shortages exist German LKW Maut cost increase 01 Jan is more than neutralized through trucking cost reductions More is invested in New EU and deployed in Western Europe on top of the previously released trucking capacity. NEW EU trucks engaged in wider area Polish drivers now covering Intra-EU also from Spain 1,000 km rate drops Euro 200 compared to < 1 year ago. ~ 20% down? DFDS 1. kvartal

23 1. kvartal 2005 i tal DFDS 1. kvartal

24 Omsætningen steg 9% til DKK mio DKK mio DFDS Seaw ays DFDS Tor Line DFDS Koncernen 1K03 1K04 1K05 DFDS 1. kvartal

25 Omkostnings- og EBITDA-udvikling DFDS KONCERNEN DKK mio. 1K04 1K05 Omsætning Skibenes driftsomkostninger i % af omsætning Charterhyre i % af omsætning Personaleomkostninger i % af omsætning Drifts-, salgs- og adm.omk. i øvrigt i % af omsætning 7 7 Hårdt vejr i 1. kvartal øgede skibenes driftsomkostninger i DFDS Tor Line Driftsmæssige vanskeligheder øgede omkostningsniveauet for den nye rute BelgoBridge Omkostninger til uddannelse øget i DFDS Seaways i tilknytning til opgraderinger Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin, % 6,0 4,8 DFDS 1. kvartal

26 Afskrivnings- og EBITA-udvikling DFDS KONCERNEN DKK mio. 1K04 1K05 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 1 7 Afskrivninger, skibe i % af omsætning 8,3 7,8 Nedskrivning, skibe - - i % af omsætning - - Afskrivninger, øvrige anlægsaktiver i % af omsætning 2 1 DKK 7 mio. i avance fra salg af to multipurpose-skibe i LISCO Lidt lavere afskrivningsniveau for skibe Driftsresultat (EBITA) EBITA-margin, % -3,9-3,8 DFDS 1. kvartal

27 EBITA på niveau med sidste år DKK mio DFDS Seaw ays DFDS Tor Line Ikke fordelte poster DFDS Koncernen 1K03 1K04 1K05 DFDS 1. kvartal

28 Finansiering, skat og årets resultat DFDS KONCERNEN DKK mio. 1K04 1K05 Driftsresultat (EBITA) Goodwill/badwill, netto 0 0 i % af omsætning 0 0 Finansiering, netto i % af omsætning -3,9-3,6 Finansomkostning på niveau med sidste år på trods af en stigning i den gennemsnitlige netto-rentebærende gæld på 23% Resultat før skat Skat af ordinært resultat 2-1 i % af resultat før skat -2 1 Periodens resultat før minoriteter DFDS 1. kvartal

29 Omsætningshastighed, investeret kapital DKK mio K03 1K04 1K05 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Antal gange Omsætning Gennemsnitlig investeret kapital Omsætningshastighed p.a., investeret kapital DFDS 1. kvartal

30 Nybygning nr. 5 modtaget primo DKK mio K04 1K05 Cash flow fra driften før investeringer Netto-investeringer Frit cash flow DFDS 1. kvartal

31 Soliditet forventes styrket for hele året DKK mio % 0 1K03 1K04 1K05 0 Netto-rentebærende gæld Egenkapitalandel DFDS 1. kvartal

32 Overgang til IFRS 1. kvartal 2005 Regulering af sammenligningstal i forbindelse med overgang til IFRS Resultat Balance 1. januar 2004 Balance 31. marts 2004 DKK mio. 1. kvt Aktiver Forpligtelser Egenkapital Aktiver Forpligtelser Egenkapital Hidtidig regnskabspraksis (95) Reguleringer: Goodwill/negativ goodwill Dokningsomkostninger Aktieoptioner (6) - 6 (6) - 8 (8) Aktuarmæssige gevinster/tab (1) - 82 (57) (2) 82 (59) Skattemæssig effekt - - (25) - - (25) - Minoritetsinteresser - - (165) (167) 167 I alt 1 58 (102) (102) 166 Ny regnskabspraksis (IFRS) (94) DFDS 1. kvartal

33 Resultatforventning 2005 Omsætningsvækst på omkring 6-8% basis fremgang i begge divisioner Netto-investeringer på omkring DKK 500 mio.: o DKK 300 mio. relateret til den femte og sjette ro/ro-nybygning o DKK 100 mio. relateret til opgradering af cruise ferry skibe Afdækninger: o o en væsentlig andel af det forventede olieforbrug i resten af året er afdækket gennem prisreguleringsaftaler og finansielle kontrakter hovedparten af pengestrømme i USD er afdækket o valutakursrisici meget begrænsede i 2005 DFDS 1. kvartal

34 Resultatforventning 2005 DFDS Seaways driftsresultat (EBITA) forventes at stige med omkring 10-15% DFDS Tor Lines driftsresultat (EBITA) forventes at stige med omkring 5-10% Der forventes en mindre stigning i ikke-fordelte poster For hele Koncernen forventes et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 225 mio. Resultatforventningen er opgjort i henhold til IFRS-reglerne. Opgjort på samme vis var resultatet før skat for 2004 på DKK 201 mio. DFDS 1. kvartal

35 DFDS 1. kvartal 2005 DFDS 1. kvartal

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere