Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Lo/lo-aktiviteter Ro/ro-aktiviteter Tor Line Nordsøen Ruter: AngloBridge (Gøteborg-Immingham/Tilbury) EuroBridge (Gøteborg-Brevik-Gent) NorBridge (Brevik-Kristiansand-Immingham) BritanniaBridge (Esbjerg-Immingham/Harwich) ElbeBridge (Cuxhaven-Immingham) ShortBridge (Rotterdam-Immingham) Skogn Havneterminaler: Scandic Terminal, Esbjerg Terminalen, København Tor Terminal, Rotterdam (Maasvlakte) Nordic Terminal, Immingham North Shields, Newcastle Northsea Terminal, Brevik KST Terminal, Kristiansand Skogn Terminal, Skogn (Trondheim) OCT, Oslo Moss Container Terminal, Moss Tor Line/ LISCO Østersøen Kristiansand Larvik Brevik Oslo Moss Frederiksstad/ Halden Lysekil Ruter: BalticBridge (Fredericia-København-Klaipeda) HansaBridge (Lübeck-Riga) NevaBridge (Kiel-St. Petersborg) LISCO Line (Klaipeda-Kiel) ScanBridge (Baltijsk-Klaipeda-Karlshamn) RailBridge (Klaipeda-Baltijsk-Sassnitz) Trampaktiviteter Greenock Lo/lo-aktiviteter Lys Line Belfast Drogheda Dublin Cork Waterford Immingham Esbjerg Hamborg Ruteområder: Norge-Kontinentet/Storbritannien (sideport) Norge-Kontinentet (sideport) Norge-Kontinentet (lo/lo) Norge-Storbritannien/Irland (lo/lo) Norge-Storbritannien/Spanien (lo/lo) Trampaktiviteter mellem Skandinavien og Spanien, Portugal og Middelhavet Avonmouth Chatham Gent Rotterdam (Maasvlakte) Container Line Ruteområder: Irland-Kontinentet Suardiaz Line Ruteområder: Spanien-Irland-England-Skotland Cruise ferry-aktiviteter Seaways Ruter: København-Oslo Amsterdam-Newcastle Bergen-Haugesund-Stavanger-Newcastle Esbjerg-Harwich Bilbao Havneterminaler: Terminalen, København Kanalrundfart i København: Canal Tours Tor Line havneterminal Seaways havneterminal

3 Kristiansand Brevik Gøteborg Esbjerg Immingham Cuxhaven Tilbury Harwich Gent Rotterdam (Maasvlakte) Tor Line Nordsøen Skt. Petersborg Riga Karlshamn København Klaipeda Fredericia Baltijsk Kiel Lübeck Sassnitz (Mukran) Tor Line/ LISCO Østersøen Bergen Oslo Haugesund Stavanger Newcastle Esbjerg København Harwich Amsterdam (IJmuiden) Seaways

4 Rutekort og aktiviteter 2006 Hovedtal Koncernen Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden Tor Line Tema Tor Line Seaways Tema Seaways Risikofaktorer og miljøforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Noter Selskabsoversigt Påtegninger Flådeoversigt Ledelseshverv Corporate Governance i Definitioner og ordliste Om historie Ledelsens beretning omfatter side 1-36 og Kort om er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede passager- og fragtruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til håndtering af fragt og passagerer. Fragtaktiviteterne varetages af Tor Line. De vigtigste kundegrupper er internationale transport- og speditionsvirksomheder samt producenter af tungt industrigods, hvis logistikbehov omfatter et væsentligt element af søtransport. Passageraktiviteterne varetages af Seaways. De vigtigste kundegrupper er Mini Cruise-passagerer, ferierejsende i egen bil, grupperejser samt transport- og konferencepassagerer. Hertil kommer fragtkunder. har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 68 skibe. blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs.

5 Markedsposition styrket Resultat bedre end forventet Ny økonomisk målsætning Afkast af investeret kapital (ROIC) % -aktien, samlet afkast %

6 Koncernens hovedtal Hovedtal DKK mio EUR mio. 1) Resultatopgørelse Nettoomsætning Tor Line Seaways Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Tor Line Seaways Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Ekstraordinære poster Årets resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt A/S andel af egenkapitalen Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Virksomhedskøb Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe i drift Lanemeter, tusind Passagerer, tusind Omsætningsvækst, % 13,0 8,1 8,7 9,7 19,8 EBITDA-margin, % 16,2 15,1 15,2 14,2 15,0 Driftsmarginal, % 2,7 5,9 6,5 6,9 7,9 Omsætningshastighed, investeret kapital, (antal gange) 0,88 0,97 0,89 0,94 1,00 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 1,6 5,0 5,8 6,0 7,1 Egenkapitalforrentning, % -0,6 4,5 7,0 6,8 11,7 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % 39,4 38,5 33,8 34,3 32,7 Finansiel gearing, (antal gange) 0,99 1,00 1,40 1,42 1,48 Resultat pr. aktie (EPS), DKK n.a Udbytte pr. aktie, DKK 7,0 5,0 7,0 7,5 11,0 Antal aktier ultimo, tusind Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi, DKK mio Hoved- og nøgletal for 2004 er tilpasset IFRS regnskabspraksis. Hoved- og nøgletal for 2002 til 2003 er ikke tilpasset IFRS regnskabspraksis. 1) Anvendt eurokurs pr. 31. december 2006: 745,60 Hovedtal

7 Et fremgangsrigt år 2006 blev et fremgangsrigt år for : Markedspositionen blev yderligere styrket og resultatet viste betydelig fremgang. Forrentningen af den investerede kapital oversteg i 2006 kapitalomkostningen på grundlag af et højt aktivitetsniveau i fragtmarkedet samt den tilpasning og effektivisering af driften, der er gennemført siden Vi gennemførte flere større, fremadrettede investeringer i 2006, som samtidig var året, hvor flådefornyelsen igangsat i 2001 blev afsluttet. Behovet for investering i ny tonnage vil således være mere begrænset i de kommende år. Vi vil gerne rette en særlig tak til foresiddende direktør Ole Frie, som gik på pension ved udgangen af Ole Frie har igennem mange år præget udvikling og ikke mindst siden 2001 stået i spidsen for en succesfuld implementering af rederistrategien. Strategiske hovedmål Indtjeningsniveauet blev afgørende forbedret i 2006, men et hovedmål for strategien er en fortsat forbedring. Dette er afspejlet i en tydeliggørelse af den økonomiske målsætning: Afkastet af den investerede kapital skal således øges til et niveau, der overstiger kapitalomkostning med 30-50%. Dette skal blandt andet ske gennem en løbende styrkelse af konkurrenceevnen ved en fortsat nedbringelse af enhedsomkostningerne og forbedring af kapacitetsudnyttelsen. Et andet hovedmål for strategien vedrører en fortsat styrkelse og udbygning af markedspositionen. Dette vil ligeledes på længere sigt understøtte en forbedring af indtjeningsniveauet ved at skabe nye muligheder for at forbedre vor kundeservice og opnå yderligere stordriftsfordele. vil derfor også i de kommende år fortsætte udbygningen af markedspositionen gennem virksomhedskøb samt alliancer og partnerskaber primært i Nordsø- og Østersøområdet. Afslutningsvis vil vi gerne rette en stor tak til medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og aktionærer for deres bidrag til fremgangen i Vi ser frem til det videre samarbejde mod vores fælles mål. Ivar Samrén Bestyrelsesformand Niels Smedegaard Administrerende direktør forord

8 Vision, strategi og mål Organisationsstruktur aktiviteter er organiseret i to divisioner: Tor Line driver fragtskibsfart og kombineret fragt- og passagerskibsfart ved brug af ro/pax-tonnage. Seaways driver passagerskibsfart med én overnatning ved brug af cruise ferry-tonnage, som også medtager fragt. hovedstrategier og mål I 2005 blev rederistrategien, indført i 2001, revideret og bygger nu på tre hovedelementer: Retning, økonomi og vækst. Den strategiske retning I de fleste nordeuropæiske ro/ro-markeder transporteres fragt og passagerer sammen ved brug af kombinerede passager- og fragtskibe (ro/pax, cruise ferry) eller en kombination af passagerskibe (ro/pax, cruise ferry) og fragtskibe (ro/ro). Markedet for søtransport af passagerer er dog begrænset, når sejltiden overstiger et døgn. vil også fremover videreudvikle kernekompetencerne knyttet til søtransport af såvel fragt som passagerer med henblik på at opnå væsentlige markedsandele i de markedsområder, som opererer i. Fragtaktiviteternes andel af koncernomsætningen har i de seneste år været stigende som følge af jævn vækst i fragtmarkedet og en løbende udbygning af aktiviteterne. I samme periode har passagermarkedet været præget af stagnerende vækst på grund af ændringer i markeds- og konkurrencevilkår afledt af overkapacitet. Dette vækstmønster forventes at ville fortsætte i de kommende år, og den fremadrettede forretningsudvikling vil derfor især tage afsæt i fragtbaserede aktiviteter. Inden for fragtområdet er det fortsat målet at øge andelen af industrielle logistikkunder, samtidig med at serviceniveauet for traileroperatører forbedres. Endvidere skal ro/pax-aktiviteterne i Østersøen udbygges. Inden for passagerområdet er det målet at fortsætte udviklingen af konkurrencedygtige oplevelses- og transportorienterede kundekoncepter. Den økonomiske strategi For fremtidige udvikling er det vigtigt, at indtjeningsniveauet fortsat forbedres. I 2005 nåede forrentningen af den investerede kapital på niveau med vil udbygge positionen som et førende fragt- og passagerrederi i Nordeuropa Forrentningen af den investerede kapital skal øges til et niveau, der overgår eller svarer til de bedste sammenlignelige virksomheder Strategi

9 kapitalomkostning (WACC), mens forrentningen i 2006 oversteg kapitalomkostningen. Hermed er den første fase af den økonomiske målsætning opstillet i 2001 opnået. Den anden fase af målsætningen er nu tydeliggjort, idet afkastet af den investerede kapital skal øges til et niveau, der som minimum overstiger kapitalomkostningen med 30-50%. Forrentningen er forbedret i de seneste år på trods af et omfattende investeringsprogram. En del af stigningen i forrentningen forudses derfor at komme fra en højere kapacitetsudnyttelse. Derudover forventes, alt andet lige, et lavere investeringsniveau i de næste par år, hvilket vil bidrage til at reducere den investerede kapital. Løbende forbedringer af konkurrencedygtigheden af kundekoncepter forventes ligeledes at underbygge et stigende aktivitets- og indtjeningsniveau, ligesom fokus på effektivisering af driften vil bidrage. Dertil kommer en tæt opfølgning på aktiviteter, hvor forrentningen ikke opfylder de økonomiske mål samt realisering af synergier fra en tættere integration af de virksomhedskøb, der er gennemført. Organisationsstruktur Flådemål Tor Line Koncernen Fragtflåden: Gennemsnitsalder: Ca. 10 år, Ejerandel: Ca % Økonomiske mål Seaways Omsætning pr. division % Passagerflåden: Gennemsnitsalder: Ca. 20 år, Ejerandel: Ca. 80% Seaways Tor Line kapitalomkostning (WACC) er primo 2007 beregnet til 6,6%. Forrentningen af den investerede kapital skal øges til et niveau, der overstiger kapitalomkostningen med 30-50%. Målet for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 35-40%. I perioder med større investeringer kan egenkapitalandelen midlertidigt reduceres til omkring 30%. Vækststrategien Efter alt at dømme vil der fremover ske en yderligere konsolidering blandt fragtog passagerrederier i Nordeuropa. Baggrunden for denne proces er ændrede markeds- og konkurrencevilkår for især passagerskibsfarten samt en fortsat konsolidering af landtransportsektoren, som er den største kundegruppe for ro/ro-rederiernes fragtaktiviteter. Hertil kommer behovet for at forbedre indtjeningsniveauet gennem industrielle synergier. er såvel geografisk som aktivitetsmæssigt godt positioneret til at deltage i denne konsolidering gennem virksomhedskøb samt partnerskaber og alliancer. vækststrategi tager sigte på at skabe et bredere og dybere indtjeningsgrundlag for dels at opnå yderligere stordriftsfordele, dels at forbedre konkurrencedygtigheden af produkter og serviceydelser. Derudover skal vækststrategien øge risikospredningen ved at mindske afhængigheden af enkelte aktiviteter. Nordeuropa forudses også i de kommende år at være primære markedsområde, om end fragtaktiviteter omfattende Den Iberiske Halvø og Det Irske Hav forventes udbygget. Udviklingspotentialet og markedsvæksten i Østersøområdet forventes at forblive højere end i Nordsøområdet i de kommende år. Et mål for vækststrategien er derfor at øge andelen af Koncernens omsætning fra Østersøområdet. En mere balanceret omsætningsfordeling mellem Nordsøen, hvor hovedparten af omsætningen genereres i dag, og Østersøen vil ligeledes bidrage til en større risikospredning. Opfølgning på mål og strategier Markedsposition i Østersøområdet styrket og udvidet gennem nye anløb og kapacitetsudvidelser Markedsposition for lo/lo-aktiviteterne styrket og udvidet gennem købet af Container Line (Norfolk Line Containers) og etablering af nyt samarbejde med det spanske rederi Suardiaz Kapaciteten udvidet for den centrale havneterminal i Immingham, England Markedsposition for flere fragtruter styrket gennem overtagelse af traileraktiviteter knyttet til ruterne Fremadrettet platform for passageraktiviteterne etableret gennem omstrukturering af rutenetværket Andel af industrielle logistikkunder øget Andel af Koncernens omsætning fra Østersøområdet øget til 13% i 2006 fra 10% i 2005 Fornyelsen af fragtflåden afsluttet med levering af den sjette og sidste ro/ro-nybygning Fremtidig fragtkapacitet sikret gennem aftale om indchartring af yderligere to ro/ro-skibe til levering i 2009 Flådens gennemsnitsalder og ejerandel på niveau med flådemålene Forrentningen af den investerede kapital (ROIC) øget til 7,1%, hvilket kan sammenholdes med en kapitalomkostning på 6,4% beregnet primo 2006 Strategi

10 Ledelsens beretning Resultatudvikling Årets resultat før skat blev DKK 402 mio., en fremgang på 74% i forhold til Resultatfremgangen kan henføres til Tor Lines fragtaktiviteter, hvor markedsvæksten oversteg forventningerne, hvilket øgede kapacitetsudnyttelsen og dermed indtjeningen. Dertil kommer effekten af fornyelsen af flåden igangsat i 2001, der har skabt et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. For passageraktiviteterne i Seaways var 2006 som forventet præget af fortsat vanskelige markedsvilkår som følge af overkapacitet i passagermarkedet. Endvidere omstruktureredes ruter, og ny tonnage blev indsat, hvilket medførte flere engangsomkostninger. Dertil kom en væsentlig stigning i bunkeromkostningen, som det kun i begrænset omfang var muligt at kompensere for gennem prisforhøjelser. Årets resultat før skat blev således væsentligt højere end den oprindelige forventning meddelt i årsrapporten for 2005 om et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. Resultatforventningen blev opjusteret til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 325 mio. i forbindelse med halvårsmeddelelsen og ultimo okto ber til et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 400 mio. Begge opjusteringer skyldtes fremgang for fragtaktiviteterne. Omsætningen steg med 20% til DKK mio., hvilket er højere end den seneste forventning til omsætningsvæksten om en stigning på 17-18% meddelt i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal Forøgelsen skyldes primært et højere end forventet aktivitetsniveau for Tor Line. Forretningsudvikling og investeringer langsigtede konkurrencedygtighed blev styrket gennem en række væsentlige investeringer og tiltag i Markedspositionen i Østersøområdet blev udvidet og styrket gennem indsættelse af et nyere ro/pax-skib på LISCO Line, der forbinder Klaipeda og Kiel. Hertil kom kapacitetsudvidelser og nye anløb på flere ruter. Primo 2007 øges kapaciteten endvidere på HansaBridge, der sejler mellem Riga og Lübeck, ved indsættelse af yderligere et ro/pax-skib. Serviceniveauet for fragtruterne på Nordsøen blev styrket gennem indsættelsen af den sjette ro/ro-nybygning og udvidelsen af havneterminalen i Immingham. Langsigtet konkurrencedygtighed styrket Væsentlig fremgang for fragtaktiviteterne Fortsat overkapacitet i passagermarkedet LEDELSENS BERETNING

11 Udvikling i strategiske flådemål Mål Fragtflåde: Gennemsnitsalder, år 12,5 10,6 9,1 9,5 8,1 10 Ejerandel, % Passagerflåde: Gennemsnitsalder, år 19,8 19,4 20,4 21,4 20,2 20 Ejerandel, % Derudover blev markedspositionen for flere fragtruter styrket gennem investering i traileroperatører knyttet til ruterne. Markedspositionen inden for lo/losegmentet blev udvidet gennem en samarbejdsaftale med det spanske rederi Suardiaz om en rute mellem Det Irske Hav og det nordlige Spanien. Derudover blev markedspositionen mellem Det Irske Hav og Kontinentet udvidet gennem købet af Container Line (tidl. Norfolk Line Containers). Disse tiltag komplementerer Lys Lines aktiviteter, og den øgede geografiske markedsdækning og driftsmæssige fleksibilitet giver mulighed for at forbedre kundeservice og realisere synergier. Et nyere, større cruise ferry-skib blev indsat på Amsterdam-ruten medio marts. Rutens passager- og fragtkapacitet blev dermed øget med henholdsvis 16% og 35%. Derudover blev Seaways rutenetværk omstruktureret i 4. kvartal 2006 gennem åbning af en rute mellem Vestnorge og England samt lukning af Gøteborg-ruten. Med disse ændringer er der skabt en bæredygtig platform for den videre udvikling af Seaways passageraktiviteter. Økonomisk målsætning Forrentningen af den investerede kapital (ROIC) blev forbedret til 7,1% fra 6,0% i Forrentningsniveauet blev således 16% højere end kapitalomkostning, der primo 2006 var beregnet til 6,4%. Kapitalomkostningen er primo 2007 beregnet til 6,6%. Stigningen på 0,2 procentpoint i forhold til 2006 skyldes primært et højere renteniveau. Opnåelse af en forrentning af den investerede kapital på niveau med kapitalomkostningen udgjorde den første fase af økonomiske målsætning opstillet i I den anden fase af den økonomiske målsætning skulle forrentningen øges til et niveau, der overstiger kapitalomkostningen. Som følge af afslutningen af den første fase er den økonomiske målsætning ændret til opnåelse af en forrentning, der overstiger kapitalomkostningen med 30-50%. For 2007 svarer dette mål til en forrentning på 8,6-9,9% med udgangspunkt i den beregnede kapitalomkostning på 6,6%. Flådens udvikling Ved udgangen af 2006 var ejerandelen af fragtflåden reduceret til 39%, hvilket primært kan henføres til købet af Container Line, der opererer fem indchartrede containerskibe. Fragtflåden blev yderligere fornyet i 2006 gennem den rettidige levering af den sjette og sidste nybygning fra Flensborg Værft i juni 2006 og købet af et nyere ro/pax-skib. Derudover blev tre ældre fragtskibe solgt, hvoraf ét blev tilbagechartret, og to fragtskibe på langtidscharter blev tilbageleveret. For at sikre tilstrækkelig kapacitet i rutenetværket blev der indgået en tiårig aftale om time-charter af to ro/rofragtskibe til levering i henholdsvis marts og november Skibene bygges i Kina og indgår som en del af den samme serie af skibe, hvoraf to skibe i 2005 blev indchartret til levering ultimo 2007 og primo På dette grundlag forventes et lavt investeringsniveau i fragtskibe frem til Der vil dog i denne periode være behov for at øge ro/pax-kapaciteten i Østersøområdet, og derudover kan der opstå behov for at udskifte ældre indchartret tonnage. Passagerflåden blev ligeledes fornyet i Således faldt gennemsnitsalderen til 20,2 år som følge af tonnageændringer afledt af omstruktureringen af rutenetværket. På sigt forventes det udchartrede passagerskib DUKE OF SCANDINAVIA afhændet, hvilket vil reducere gennemsnitsalderen yderligere. Den gennemsnitlige alder for tonnagen beskæftiget på Seaways ruter var 18,6 år ved udgangen af Som udgangspunkt forventes ingen investeringer i ny passagertonnage frem til 2010, men det kan blive aktuelt at opgradere tonnagen i perioden. Medarbejder- og organisationsudvikling Det gennemsnitlige antal medarbejdere steg med 3% til i Stigningen i antal medarbejdere skyldes hovedsageligt helårseffekten af købet af den belgiske traileroperatør Halléns NV i slutningen af 2005 og udvidelsen af havneterminalen i Immingham i På denne baggrund øgedes andelen af medarbejdere på land til 51% fra 47% i LEDELSENS BERETNING

12 Koncernen EBITDA pr. kvartal DKK mio. Omsætning & Investeret kapital DKK mia. Antal gange 7 1, , ,0 4 0, ,6 2 0, , kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Omsætning Gennemsnitlig investeret kapital Omsætningshastighed, investeret kapital 10 Dansk skibsfarts gunstige udvikling og DIS-registrets tiltrækningskraft har skabt nye jobs og beskæftigelsesmuligheder i den danske rederibranche. Tilsammen med det generelt høje aktivitetsniveau i Nordeuropa har dette skærpet konkurrencen om nye medarbejdere. har derfor støttet rekrutteringskampagnen for Det Blå Danmark initieret af Den Danske Maritime Fond. Kampagnen profilerer en bred vifte af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der er knyttet til det maritime erhverv, og fungerer således som et værdifuldt supplement til rekrutteringstiltag. Der blev også i 2006 gennemført flere krævende projekter, herunder indsættelse af ny passagertonnage og integration af tilkøbte virksomheder. Disse og andre projekter blev gennemført rettidigt på grundlag af en særlig indsats fra medarbejderside, hvilket er en forudsætning for, at kan agere hurtigt og målrettet på muligheder, der opstår i markedet. arbejder løbende med medarbejderudvikling gennem blandt andet videreuddannelse og årlige medarbejdersamtaler samt især gennem en udstrakt uddelegering af opgaver og ansvar til den enkelte medarbejder. organisation har som følge af implementeringen af rederistrategien siden 2001 gennemgået en række større ændringer afledt af blandt andet virksomhedskøb samt køb og salg af tonnage. For dels at sikre langsigtede evne til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, dels at sikre ensartede vilkår på tværs af Koncernen gennemføres i 2007 en række nye initiativer inden for personaleområdet. Dette vil omfatte programmer rettet mod at udvikle og fastholde medarbejdere samt tiltrække nye medarbejdere. Hertil kommer opgraderede programmer for uddannelse og ledelsesudvikling samt introduktion af en mere markeds- og målbaseret tilgang til aflønning og kompensation. Ny koncernchef tiltrådt Niels Smedegaard, 44 år, tiltrådte som ny administrerende direktør den 1. januar Niels Smedegaard afløste foresiddende direktør Ole Frie, der som planlagt gik på pension ved udgangen af Foruden Niels Smedegaard består direktionen herefter af økonomidirektør Christian Merrild og koncerndirektør Søren Jespersen. Sikkerhed og sikring har højeste prioritet I strategier og politikker har skibenes sikkerhed højeste prioritet. Der pågår således en løbende, målrettet udvikling af sikkerhedsstyringssystemet (ISM). Systemet er et myndighedskrav, der sikrer anvendelse af dokumenterede, sporbare processer og metoder for sikker skibsdrift. Implementeringen af systemet overvåges løbende gennem myndigheders og egne audits såvel i land som til søs. Primo februar 2006 indførtes en revideret alkohol- og rusmiddelpolitik, som indebærer, at alle ansatte på skibe ikke må indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler, så længe de er i tjeneste og ombord. Der er tillige indført forskellige kontrolforanstaltninger. I 2004 trådte ISPS-koden (International Ship and Port Facilities Security Code) angående sikring af skibe i kraft. deltager løbende i processer og øvelser med inden- og udenlandske myndigheder for at sikre en velfungerende implementering af koden. ISPS-koden overvåges på samme vis som sikkerhedsstyringssystemet. Gennemførelse af øvelser er et vigtigt værktøj for at udvikle og evaluere beredskabet herunder sikre at de enkelte besætningsmedlemmer til enhver tid er trænede i deres sikkerhedsmæssige funktioner. Beredskabet ombord trænes ved forskellige typer af hændelser, blandt andet har flere af passagerskibene afholdt øvelser af deres evakueringssystemer. Herudover deltager aktivt i øvelser vedrørende landbaserede LEDELSENS BERETNING

13 beredskaber, eksempelvis var KING OF SCANDINAVIA udgangspunktet for en omfattende landbaseret øvelse, der blev afholdt i England i november Ved overtagelsen af passagerskibene KING OF SCANDINAVIA og PRINCESS OF NORWAY gennemførtes en række ændringer for at sikre overholdelsen af internationale standarder, danske særkrav og egne krav til sikkerhed. Begge skibe blev sat i drift som planlagt. I 2006 trådte nye regler i kraft angående sorte bokse i fragtskibe (S-VDR: Simplified Voyage Data Recorder). Systemet har til formål at opsamle data om skibet til myndighedernes brug ved efterforskning af hændelser ombord. Installeringen blev påbegyndt i 2006 og vil forsætte i de kommende år. Alle skibe bygget efter 2002 og passagerskibene har været udstyret med et tilsvarende system siden Resultatforventning 2007 Omsætningsvæksten forventes samlet at blive omkring 8-10% i Helårseffekten af primært købet af Container Line i 2006 forventes at udgøre omkring 80% af væksten. Omstrukturering af aktiviteter vil reducere Lys Lines omsætning i 2007, mens der forventes fortsat vækst for de øvrige fragtaktiviteter, om end det organiske vækstniveau forventes at blive lavere end i Omstruktureringen af rutenetværket for passageraktiviteterne forventes i mindre omfang at bidrage til væksten som følge af primært en positiv netto-effekt af åbningen af Bergen-ruten og lukningen af Gøteborg-ruten. Tor Lines driftsresultatet (EBITA) for 2006 indeholdt avancer fra salg af skibe, ejendomme og terminaler på i alt DKK 26 mio. Justeret for disse engangsposter forventes Tor Lines driftsresultat (EBITA) at stige med omkring 5-7% i Driftsresultatet (EBITA) for Seaways forventes at blive forbedret væsentligt i Justeret for ikke-sammenlignelige poster på DKK 17 mio. forventes en resultatfremgang på ca. 30%. Omkostningen til ikke-fordelte poster forventes at forblive på niveau med Omkring 20% af det forventede bunkerforbrug i 2007 er ikke afdækket, hvilket indebærer en resultatpåvirkning på ca. DKK 1,5 mio. ved en prisændring på 1% i forhold til prisniveauet i februar 2007, som var omkring USD 255 pr. ton. Stort set hele den forventede pengestrøm i USD, der er en netto-udgiftsvaluta Fri pengestrøm fra driften DKK mio for, er afdækket for 2007 på et gennemsnitligt niveau omkring USD/DKK 5,75. De valutakursrisici, der kan påvirke resultatudviklingen, er derfor udsving i primære indtægtsvalutaer (SEK, GBP, NOK og EUR), hvoraf omkring 90% af positionen i SEK og GBP er afdækket. Kursreguleringer udgjorde en nettoindtægt på DKK 29 mio. i I 2007 forventes på nuværende tidspunkt ingen indtægter fra kursreguleringer, mens netto-renteudgifterne forventes at stige Udvikling i kapitalstruktur %-andel af kapital Netto-rentebærende gæld Egenkapital og udskudt skat med omkring 7%, som følge af helårseffekten af investeringer foretaget i De samlede investeringer forventes som udgangspunkt at blive omkring DKK 150 mio. i Der er ikke planlagt større investeringer herudover, men det kan blive aktuelt at investere i blandt andet ro/pax-tonnage til Østersøen. Endvidere kan virksomheds- og aktivitetskøb blive aktuelle. På denne baggrund forventes for hele Koncernen et resultat før skat for 2007 i størrelsesordenen DKK 425 mio. 11 LEDELSENS BERETNING

14 omverden aktiviteter påvirkes af en række eksterne faktorer, hvoraf de væsentligste vedrører politiske beslutninger, herunder ny lovgivning, ændringer i konkurrenceog kundeforhold samt den økonomiske konjunkturudvikling. Politiske beslutninger & lovgivning aktiviteter påvirkes fortrinsvis af politiske beslutninger vedrørende infrastrukturelle forhold i Nordeuropa samt beslutninger rettet mod rederi- og transportsektoren. Foruden politiske institutioner er underlagt søfartskonventioner udstedt af IMO (International Maritime Organisation), der inden for FN varetager søfartsspørgsmål relateret til hovedsageligt sikkerheds- og miljøforhold. De vigtigste aktuelle områder, der har eller kan få betydning for, er: Lovgivning om svovlindhold i bunkers: Direktiver udstedt af IMO og EU vedrørende anvendelse af lavsvovlholdig bunkers trådte i kraft i 2006 for Østersøen og Kattegat, mens direktiverne træder i kraft for Nordsøen i august Implementeringen af direktiverne i Østersøen har indebåret en stigning i omkostning til bunkers, som i vid udstrækning er blevet afdækket ved brændstoftillæg. Vejskat: En vejskat for lastbiltrafik på de tyske motorveje blev indført primo 2005, og en lignende vejskat blev indført primo 2004 i Østrig, mens Schweiz allerede i 2001 indførte en vejskat. Flere europæiske lande, herunder Sverige, planlægger at indføre vejafgifter for lastbiltrafik i de kommende år. I 2006 vedtog EU et direktiv om vejafgifter, Eurovignetdirektivet, som har til formål at regulere indholdet af ordninger for vejafgifter. Vejafgifter vil, alt andet lige, fordyre vejtransport i forhold til sø- og banetransport, og for forventes vejskatter derfor at få en positiv indvirkning på aktivitetsniveauet. Køre-/hviletidsbestemmelser: EU vedtog i februar 2006 nye og strammere bestemmelser angående køre- og hviletid for lastbiltrafik. Statsstøtte: EUs Marco Polo-program kan yde støtte i opstartsfasen til kommercielt levedygtige shipping-projekter. Short sea shipping indgår desuden som en del af EUs infrastrukturprogram TEN (Trans Europæiske Netværk), som råder over betydelige midler. 12 Omverden

15 Begge programmer har til formål at afhjælpe flaskehalse i EUs vejnet og flytte gods fra vej- til søtransport. Disse formål støtter, selv om der er en reel risiko for at forvride konkurrencen i markedet gennem støtteordninger. Emissioner: Der er stigende opmærksomhed omkring transportsektorens miljøpåvirkning, hvilket har medført ny lovgivning omkring emissioner for skibsfarten og landtransport, mens luftfartens emissioner endnu ikke er reguleret. Norsk NO X -afgift: I Norge er der indført en NO X -afgift for tonnage, der sejler mellem norske havne. Implementering af afgiften vil påføre en omkostning i størrelsesordenen et etcifret millionbeløb. Ophør af konferencesamarbejder: I september 2006 vedtog EU, at muligheden for konferencesamarbejder inden for liniefart i EU bortfalder med virkning fra Markeds- og konkurrenceforhold Det nordeuropæiske marked for ro/robaseret fragt- og passagerskibsfart er karakteriseret ved en regional markedsstruktur. De fleste rederiers aktiviteter er koncentreret om en til to regioner, mens en håndfuld større rederier, heriblandt, driver aktiviteter i op til fem regioner i Nordeuropa. Fragtmarkedet har i de seneste år udvist en jævn, positiv vækst drevet af på den ene side økonomisk vækst i Nordog Østeuropa og på den anden side industrielle strukturændringer og -forhold, der styrker søtransportens konkurrencedygtighed. Sidstnævnte omfatter vejskatter, strammere køre-/hviletidsbestemmelser, mangel på chauffører, miljøforhold og et overbelastet vejnet. I dele af EU er jernbanenettet ligeledes overbelastet. På dette grundlag forventes den positive udvikling i ro/ro-fragtmarkedet at fortsætte i de kommende år. Væksten i passagermarkedet er derimod generelt stagnerende som følge af de senere års stigende udbud af lavprisflyrejser og harmonisering af punktafgifter. Ændringerne i markedsvilkårene har medført en tilpasning af passageraktiviteter, herunder lukning af ruter, indsættelse af tonnage med mindre passagerkapacitet og mere fragtkapacitet samt opgradering af ombordkoncepter. Som helhed forventes fortsat begrænset vækst i passagermarkedet i de kommende år, dog forventes nogle markedsområder, primært i Østersøområdet at udvise fremgang afledt af høj økonomisk De ti største nordeuropæiske passager- og fragtrederier, omsætning 2005 EUR mio Tallink Silja Line Cobelfret Ferries Kilde: Årsrapporter Scandlines Color Line Norfolkline Finnlines Stena Line PO Ferries Mængdeudvikling, nordeuropæisk ro/ro-marked Mio Lanemeter 3 vigtige trends inden for fragtskibsfart (ro/ro og ro/pax): vækst. Derudover skønnes efterspørgslen efter cruise-orienterede oplevelser og mere luksuriøse passagerkoncepter at stige på grund af stigende velstand. Konsolideringen fortsatte i 2006 med flere væsentlige begivenheder, herunder det estiske rederi Tallinks køb af det finske rederi Silja Line samt Superfasts rute mellem Finland og Tyskland inklusive Passagerer Note: Grafen viser antallet af trailere, omregnet til lanemeter, og passagerer på alle nordeuropæiske ro/ ro-ruter. Trafikstrømme fra broer og tunneler er ikke indregnet. Opgørelsen er ikke fuldstændig, idet information om enkelte ruter/rederier ikke er tilgængelig. Tal for 2006 er endnu ikke tilgængelige. Kilde: ShipPax Statistics & Outlook 06, egne tal. Tonnagen bliver større og hurtigere for at understøtte markedets behov for kapacitet og frekvens Jævn vækst i fragtmarkedet understøttes af økonomisk vækst Flaskehalse og lovindgreb i landtransporten understøtter vækst i søtransport 3 vigtige trends inden for passagerskibsfart med en overnatning: Overkapacitet i markedet forventes gradvis at blive reduceret Internettets betydning som informationskanal og platform for billetbestilling vokser fortsat Oplevelsen om bord får stigende betydning tre ro/pax-skibe. Derudover har det italienske rederi Grimaldi købt majoriteten i det finske rederi Finnlines. Det forudses, at konsolideringen vil fortsætte drevet af behovet for at opnå stordriftsfordele til forbedring af indtjeningsniveauet og kundeservice. Endvidere får finansiel styrke til håndtering af stadig større investeringer i tonnage stigende betydning. 13 Omverden

16

17

18 Tor Line Markedsområde, aktiviteter og kunder Tor Lines aktiviteter omfatter to primære geografiske markedsområder: For det første landene omkring Nordsøen samt Irland, Spanien og Portugal. For det andet de lande som omkranser den sydlige halvdel af Østersøen samt SNG-landene. Tor Line driver ro/ro- og lo/lofragtskibsfart. Hertil kommer ro/pax-ruter, som primært drives i Østersøområdet, hvor markedet for ledsagede trailere er større end på Nordsøen. De to vigtigste kundegrupper er internationale speditionsselskaber og producenter af tunge industrivarer med logistikbehov, hvor søtransport indgår som et væsentligt led i logistikkæden. Omkring to tredjedele af de transporterede mængder i ro/ro-netværkene består af trailere, og en række længerevarende samarbejdsaftaler med større speditionsselskaber er indgået. Markedsvæksten i trailersystemet er afhængig af den generelle konjunkturudvikling, idet en høj andel af forbrugsvarer transporteres i dette system. Inden for industriområdet er de vigtigste kundemålgrupper papir-, stål- og bil producenter, hvortil målrettede logistiksystemer udvikles. Dette kræver investering i specialiseret transportudstyr, IT-løsninger, dedikerede pakhuse samt i nogle tilfælde ruteændringer og indsættelse af større tonnage. Længerevarende kontrakter er derfor en forudsætning for indgåelse af sådanne samarbejder, hvor Tor Line fungerer som en del af kundens logistikkæde. Positivt fragtmarked Markedsudviklingen var positiv i stort set alle markedsområder understøttet af økonomisk vækst dels i de skandinaviske økonomier, dels i Baltikum og SNG-landene. Udviklingen i Storbritannien, der er et centralt marked for Tor Line, var ligeledes positiv, om end flytningen af industriproduktion væk fra Storbritannien fortsatte, hvilket øgede ubalancen i nogle trafikker. Foruden konjunkturudviklingen blev den positive markedsudvikling understøttet af en tiltagende mangel på chauffører, hvilket generelt øger markedet for uledsagede trailere. Dertil kommer vejskatter, stramning af køre-/hviletidsbestemmelser for chauffører, miljøhensyn og flaskehalsproblemer i vejtrafikken. 16 Vision Det er Tor Lines vision at være en førende udbyder af ro/ro- og lo/lo-liniefart og andre shippingrelaterede transportløsninger i Nordeuropa. Mission Primært at transportere gods fra gate-to-gate ved at tilbyde højfrekvente, pålidelige, fleksible, omkostningseffektive og innovative transportløsninger og -koncepter, der minimerer tid og omkostninger i kundens transportkæde. Tor Line

19 Alle forhold, der understøtter vækst i søtransport. Stramt marked for ro/ro-tonnage Det høje aktivitetsniveau i fragtmarkedet og lav nybygningsaktivitet har medført, at markedet for ro/ro- og ro/pax-tonnage strammede yderligere til i Udbudet af tonnage med en kapacitet, der overstiger lanemeter, er således meget begrænset, og rateniveauet har været stigende. Ny tonnage bygges i stigende grad til specifikke behov og i mindre grad til det åbne marked. Det forudses, at markedet for ro/ro- og ro/pax-tonnage fortsat vil forblive stramt i de kommende år. Højt aktivitetsniveau for ro/ro-området Ro/ro-området omfatter rutenetværkerne i Nordsøen og Østersøen samt traileroperatører knyttet til de enkelte ruter og Shipping Logistics. Der blev opnået en betydelig resultatfremgang for rutenetværket på Nordsøen på grundlag af højere mængder, et stabilt rateniveau og implementering af en mere optimal tonnagefordeling efter leveringen af den sjette ro/ro-nybygning. Dette gav Væsentlige begivenheder i 2006 Aktivitetsændringer: 50% af LISCO Line overtaget fra Scandlines primo 2006, kapacitet udvidet i maj Kapacitetsudvidelse på BalticBridge ved indsættelse af større tonnage i februar EuroBridge omlagt til tre-skibsdrift fra fire-skibsdrift i juli Ro/pax-tonnage indsat på RailBridge i juli BelgoBridge afviklet i oktober Havneterminalen i Immingham udvidet med tre ramper i juni Virksomheds-/aktivitetskøb og samarbejdsaftaler: 100% af lo/lo-rederiet Norfolk Line Containers BV overtaget primo oktober (navn ændret til Container Line) 50/50-samarbejde med det spanske rederi Suardiaz om en lo/lo-rute mellem Spanien, Irland og Storbritannien indledt i marts Lo/lo-operatør, ElbeBoston Line, mellem Tyskland og England overtaget i marts To mindre dedikerede traileroperatører i henholdsvis Sverige og England overtaget i andet halvår Længerevarende aftaler indgået på flere ruter med største traileroperatører Samarbejdsaftale indgået med Railion Deutschland om transport af jernbanevogne på RailBridge Industrielle logistikkontrakter: Kontrakt underskrevet med BMW primo året Aftale med Volvo Logistics udvidet i februar Start af anden fase af transportaftale med StoraEnso i juli Transport af stål for Arcelor mellem Kontinentet og Sverige Treårig aftale om transport af tons træpiller og møbeltræ fra Baltikum til Flexa Gruppen i Danmark Hovedaftale med Volvo Logistics fornyet med op til fem år, december Treårig logistikaftale indgået med Ovako Bar om stålemner mellem Sverige og Storbritannien, februar 2007 Tonnage: To mindre, ældre skibe solgt i henholdsvis januar og marts Køb af et nyere ro/pax-skib i april Den sjette og sidste ro/ro-nybygning i serien fra Flensborg Værft leveret i juni Tilbagelevering af to ro/ro-skibe fra langtidscharter i juli Salg og tilbagechartring af et ældre ro/ro-skib i december Indchartring af to nybyggede ro/ro-skibe for ti år med start i 2009

20 DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 5,9 11,1 9,5 5,6 8,0 10,2 10,9 12,7 7,8 10,3 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 4,6 8,9 7,8 5,0 6,4 9,7 9,8 11,6 7,2 9,2 Lanemeter, tusind blandt andet mulighed for at indføre treskibsdrift på EuroBridge i stedet for fireskibsdrift. Derudover blev den tabsgivende aktivitet BelgoBridge omstruktureret i andet halvår 2005 og endeligt afviklet i De højere mængder kan henføres til generel markedsvækst og øget konkurrencedygtighed af søtransport samt indgåelsen af flere industrielle logistikaftaler, hvilket forbedrede kapacitetsudnyttelsen på flere ruter. Hertil kommer integrationen af mængder fra lo/lo-operatøren ElbeBoston Line på ElbeBridge og helårseffekten af overtagelsen af Cobelfrets rute mellem Sverige og England medio De seks ro/ro-nybygninger er alle indsat på Nordsøen, og dette har i kombination med rokering af tonnage i øvrigt medvirket til opnåelse af et konkurrencedygtigt service- og omkostningsniveau på de fleste ruter. Rutenetværket i Østersøen opnåede ligeledes en betydelig resultatfremgang på grundlag af højere mængder og et stabilt rateniveau samt en stigning i antallet af passagerer på ro/pax-ruterne med 34% til i alt passagerer. På trods af indsættelsen af større tonnage på flere ruter steg kapacitetsudnyttelsen i rutenetværket. Kapaciteten på BalticBridge blev udvidet med 50% ved indsættelse af større tonnage, og på LISCO Line blev et større ro/paxskib indsat, hvilket skabte balance mellem de to skibe, der besejler ruten. I 3. kvartal blev ro/pax-tonnage indsat på RailBridge i forbindelse med en ny samarbejdsaftale indgået med Railion Deutschland angående transport af jernbanevogne. Det nye skib har desuden tiltrukket ledsaget trailertrafik til ruten. Som følge af tonnagefornyelse, herunder salg af ældre tonnage, blev kapaciteten på HansaBridge midlertidigt reduceret med et skib i andet halvår, men i første kvartal 2007 indsættes igen yderligere et skib. I 4. kvartal blev aktivitetsniveauet positivt påvirket af kødannelser ved grænseovergangene til Rusland. Der er generelt nogen ubalance i trafikstrømmene i Østersøområdet, idet østgående mængder overstiger vestgående mængder. Dette søges kompenseret ved logistikaftaler omfattende vestgående mængder. På BalticBridge er der eksempelvis indgået en større logistikaftale omfattende træpiller og møbeldele mellem Danmark og Baltikum. På de øvrige ruter er andelen af mængder fra industrielle aftaler ligeledes stigende. Tilstedeværelsen og markedspositionen i det centrale russiske marked blev forbedret gennem overtagelsen af 40% af agenturselskabet for SCF Line, der betjener NevaBridge. Endvidere blev der åbnet et nyt kontor i den russiske enklave Kaliningrad i 4. kvartal ved overtagelsen af et mindre lokalt agentur forud for udvidelsen af RailBridge med et anløb til Baltijsk i Kaliningrad primo Traileroperatørerne i Sverige, Belgien, Holland og England understøttede rutenetværket i Videreudvikling af lo/lo-området Lo/lo-området omfatter Lys Line, Container Line og Suardiaz Line. Lys Line omfatter tre primære aktivitetsområder: Liniefart med sideports- og containerskibe mellem Norge, Storbritannien og Kontinentet, hvor den største kundegruppe er papirvirksomheder, liniefart mellem Norge, Storbritannien, Irland og Kontinentet, herunder Spanien med lo/lo-containerskibe. Dertil kommer tramp-aktiviteter med udgangspunkt i norsk industrilast til Europa inklusive destinationer i Middelhavet. Resultatet viste som helhed god fremgang i 2006 blandt andet som følge af en betydelig forbedring af resultatudviklingen for lo/lo-aktiviteterne. I 2006 blev de norske agenturaktiviteter for Nor- og EuroBridge samt agentur- og terminalaktiviteterne i KST Shipping samlet i Lys Line således, at alle norske aktiviteter er integreret i samme organisation. Foruden en styrkelse af organisationen har integrationen medført en række omkostningsfordele. Markedspositionen for lo/lo-aktiviteterne blev udvidet og styrket gennem en samarbejdsaftale mellem Lys Line og det spanske rederi Suardiaz omfattende en ugentlig containerrute mellem Bilbao, Avonmouth, Dublin og Greenock. Den nye rute markedsføres som Suardiaz Line. En yderligere udvidelse og styrkelse af lo/lo-aktiviteterne blev opnået gennem købet af Container Line (tidl. Norfolk Line Containers), der driver to fragtruter mellem Rotterdam og havne i Irland. Hovedparten af kunderne serviceres af egen dør/dør-produktion mellem Kontinentet og Irland. Der henvises i øvrigt til temaopslaget om Intermodale containerløsninger i på side Havneterminaler Tor Line driver egne havneterminaler i Danmark, England, Holland og Norge, hvor fortrinsvis enhedslast så som trailere, containere, biler og industrielt gods håndteres. Havneterminalernes betydning i transportkæden er stigende som følge af en løbende forøgelse af det enkelte skibs kapacitet, hvilket stiller stadig større krav til effektive processer for lastning og losning samt opbevaring af gods i terminalerne til efterfølgende distribution. Nordic Terminal i Immingham blev udvidet med tre ramper uden for slusen, og terminalarealet blev øget med 70% fra m 2 til m 2 med henblik på at understøtte det stigende aktivitetsniveau på Nordsøen. Den udvi Tor Line

21 dede terminal blev taget i brug i juni I Esbjerg er Scandic Terminal fortsat belastet af et højt omkostningsniveau som følge af et utidssvarende aftalegrundlag med de timelønnede terminalarbejdere. Resultatudvikling Omsætningen steg med 28% til DKK mio. Lige under 60% af stigningen kan henføres til virksomheds- og aktivitetskøb omfattende helårseffekten af købet af traileroperatører foretaget i andet halvår 2005, købet af Container Line indregnet i 4. kvartal 2006 og overtagelsen af Scandlines 50%-andel af LISCO Line primo Den øvrige stigning skyldes et øget aktivitetsniveau for ro/ro-aktiviteterne afledt dels af markedsvækst i stort set alle trafikmarkeder, dels af kapacitetsudvidelser, nye logistikkontrakter og helårseffekten af åbningen af en ny rute mellem Rusland og Tyskland i 4. kvartal Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 39% til DKK 937 mio. Hovedparten af resultatfremgangen kan henføres til en stigning i kapacitetsudnyttelsen i ro/ro-rutenetværkerne på både Nordsøen og Østersøen. Lo/lo-aktiviteterne opnåede ligeledes god resultatfremgang i Fornyelsen af ro/ro-flåden har endvidere medvirket til at skabe et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Hertil kommer afvikling af aktiviteter, der var tabsgivende i 2005 samt bidrag fra virksomheder og aktiviteter overtaget i 2005 og Det stigende omkostningsniveau til bunkers blev i væsentligt omfang afdækket gennem prisreguleringsaftaler. Avancer fra salg og tilbagelevering af skibe udgjorde i alt DKK 26 mio. Afskrivningerne steg med 17%, hvilket hovedsageligt skyldes tilgang af nye aktiviteter, herunder helårseffekter heraf. Afskrivninger afledt af tilgangen af et ro/pax-skib og en ro/ro-nybygning i 2006 blev stort set opvejet af effekten fra salg og tilbagelevering af skibe. Herefter blev driftsresultatet (EBITA) DKK 588 mio., en fremgang på 64%. Den investerede kapital udgjorde i gennemsnit DKK mio. i Stigningen i den investerede kapital på 11% skyldes tilgang af skibe samt virksomhedsog aktivitetskøb. Forrentningen af den investerede kapital blev forbedret til 9,2% fra 6,4% i Mængder pr. område for liniefart 2006 % Lo/lo ( Lys Line, Container Line, Suardiaz Line) Passagerruter, fragt Østersøen (ScanBridge, LISCO Line, BalticBridge, HansaBridge, RailBridge, NevaBridge) Nordsøen Syd (BritanniaBridge, ElbeBridge, ShortBridge, BelgoBridge) Nordsøen Nord (AngloBridge, EuroBridge, NorBridge) Ro/ro- og ro/pax-aktiviteter Antal afgange pr. uge i begge retninger Tor Line/ LISCO: AngloBridge: Gøteborg-Immingham/Tilbury 20 EuroBridge: Gøteborg-Brevik-Gent 13 NorBridge: Brevik-Kristiansand-Immingham 5 BritanniaBridge: Esbjerg-Immingham/Harwich ElbeBridge: Cuxhaven-Immingham 10 ShortBridge: Rottedam-Immingham 12 BalticBridge: Fredericia-København-Klaipeda 7 HansaBridge: Riga-Lübeck 8 NevaBridge: Kiel-St. Petersborg 4 LISCO Line: Klaipeda-Kiel 12 ScanBridge: Klaipeda-Karlshamn-Baltijsk 14 RailBridge: Klaipeda-Baltijsk-Sassnitz 6 Lo/lo- og sideportsaktiviteter Antal rundrejser pr. uge Lys Line: Kontinentet/Storbritannien Oslofjorden-Hamburg-Chatham- 1 (sideport): Immingham-Moss Kontinentet (sideport): Skogn-Chatham-Rotterdam-Oslofjorden- 1 Zeebrugge-Gent-Skogn Kontinentet/Storbritannien (lo/lo): Oslo-Oslofjorden-Kristiansand-Rotterdam-Oslo 1 Irland: Oslo-Oslofjorden-Lysekil-Greenock-Belfast- 1 Drogheda-Waterford-Cork-Esbjerg-Lysekil-Oslo Spanien: Oslofjorden-Lysekil-Bilbao-Immingham-Moss 1 Tramp: Vestnorge-Spanien-Portugal-Middelhavet n.a. Container Line: Kontinentet/Irland: Rotterdam-Waterford 2 Rotterdam-Dublin 3 Suardiaz Line: Spanien/Irland/Storbritannien Bilbao-Avonmouth-Dublin-Greenock 1 Kundemålgrupper og produktkoncepter Trailersystem: Frekvent og pålidelig transport af uledsagede og ledsagede trailere for speditionskunder Løfteenhedssystem: Transport af containere og flats samt tank- og bulkcontainere for både industri- og speditionsvirksomheder. Industriel logistik: Logistikløsninger udviklet i samarbejde med større producenter af industrivarer og trediepartsunderleverandører som for eksempel jernbaneselskaber Kassettesystem: Transport af tunge industriprodukter som stål, metal, papir, plasticgranulat, træ mv. for industrikunder Bilsystem: Transport af personbiler, busser, lastbiler og chassiser for bilproducenter. Special-/projektlast: Transport af særlig last 19 Tor Line

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2006. Mit fokus er DFDS

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Analytikermøde, 30. august 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Værdiansættelse af skibe DFDS Seaways i forandring Branchestruktur, konkurrenter og

Læs mere

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning.

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning. Årsrapport 2002 INDHOLD 3 DFDS Koncernen 2002 4 Vision, værdier, strategi og mål 5 Hovedtal for DFDS Koncernen 6 Ledelsens beretning 10 DFDS omverden 12 DFDS Koncernens ruter 14 DFDS Seaways beretning

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Årsrapport 2005 Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Indhold Kort om året Strategi: sidste 5 år & næste 5 år Peer Group DFDS Seaways DFDS Tor Line Årsregnskab 2005 & resultatforventning

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Generalforsamling, København den 20. april 2006

Generalforsamling, København den 20. april 2006 Generalforsamling, København den 20. april 2006 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I denne beretning vil jeg fokusere på DFDS situation og udvikling ud fra en overordnet strategisk og økonomisk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

T R O P AP R S 070ÅR2

T R O P AP R S 070ÅR2 ÅRSRAPPORT 2007 FEM FORRETNINGSOMRÅDER: RO-RO SHIPPING CONTAINER SHIPPING PASSENGER SHIPPING TERMINAL SERVICES TRAILER SERVICES Fragtruter (Ro-Ro) Fragtruter (Lo-Lo) Passager- og fragtruter (Ro-Pax) Passager-

Læs mere

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea

DFDS Årsrapport 2008 HEADER. Bringing people and businesses together by sea DFDS Årsrapport 2008 HEADER 1 DFDS ÅRSRAPPORT 2008 Bringing people and businesses together by sea 2 HEADER DFDS Årsrapport 2008 DFDS Årsrapport 2008 HEADER 3 DFDS ET FØRENDE SØBASERET TRANSPORTNETVÆRK

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S 1.-3. kvartal 2006 Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S Indhold Kort om 1.-3. kvartal Den overordnede markeds- og industriudvikling DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio.

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. DFDS 2004 Fremgang inden for både passager- og fragtområdet Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. Årets resultat før skat steg med 28% til DKK 201 mio. AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) DFDS-AKTIEN,

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Årsrapport 2006 Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Indhold Kort om 2006 Situation, strategier & mål DFDS Seaways DFDS Tor Line Regnskab 2006 Mål & forventninger for 2007 DFDS A/S Overskrifter

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Generalforsamling, København d. 12. april 2005

Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. Vi nåede langt i 2004. Men vi skal videre.det er overskriften flere steder i DFDS årsrapport for 2004. Overskriften

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs.

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs. Generalforsamling, København den 14. april 2004 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, DFDS på ret kurs; det kunne være overskriften for 2003. Et år, hvor DFDS blev mere konkurrencedygtigt og

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

DFDS 3. kvartal 2004. Analytikermøde, 29. november 2004

DFDS 3. kvartal 2004. Analytikermøde, 29. november 2004 DFDS 3. kvartal 2004 Analytikermøde, 29. november 2004 Indhold 1.-3. kvartal i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Fokus på Lys-Line Ny markedsføringsplatform i DFDS Seaways Resultatudvikling

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2015 fremlægges ligesom tidligere sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

DFDS Koncernen 1. halvår 2000

DFDS Koncernen 1. halvår 2000 Halvårsmeddelelse 1. januar til 30. juni 2000 Omsætningen steg med 56% til DKK 9.125 mio. i 2000 mod DKK 5.843 mio. i primært som følge af købet af DanTransport i maj. Driftsresultatet steg med 3% til

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard. Generalforsamling, København d. 24. marts 2015 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S December 2007 Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for Mols-Linien A/S Storebæltsforlig Med udgangspunkt i Storebæltsforliget besluttede Mols-Linien at investere i det nye færgekoncept på

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet

Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12 Fondsbørsmeddelelse nr. 83 (Findes på Internettet under www.mols-linien.dk)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Side 1 af 7 Meddelelse nr. 9/2007 28. september 2007 Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Stærk toplinie-vækst, men betydelige investeringer i salg og distribution fører som tidligere meddelt til fald

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Muligheder og udfordringer i Intra-europæiske Dør til Dør container transporter med fokus på Danmark baseret på et Dansk speditionsfirmas

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002 ISS-International Service System A/S Pressemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 23/99 3. juni 1999 ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04 1 Ebeltoft, den 24. november 2004 Sideantal: 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet Fondsbørsmeddelelse nr. 96 (Findes på Internettet under www.mols-linien.dk)

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

En verden præget af internationalisering og liberalisering

En verden præget af internationalisering og liberalisering En verden præget af internationalisering og liberalisering Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og landtransport mødes. Havnen er således blot ét element i en række af forbundne, men uensartede

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere