Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F, chefkonsulent Claus Rosenkrands Olsen, DI, faglig sekretær Susanne Ottesen, HK og konsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal Industrien bliver opfattet som beskidt og samlebåndsagtig, og få unge og deres forældre ved, hvad en faglært laver. Det er nogle af de udfordringer, industrien står overfor, og det har tre store fagforbund og DI i fællesskab tænkt sig at gøre noget ved. Med en ambitiøs landsdækkende kampagne sættes der fokus på at synliggøre mulighederne med en faglært uddannelse, og på at skabe de forandringer, der kan medvirke til at gøre uddannelserne mere attraktive for såvel unge som voksne ufaglærte. I de kommende tre år går de fire organisationer Hands On i bestræbelserne på at ændre erhvervsuddannelsernes omdømme. Indsatsen vil omfatte aktiviteter i hele landet for en række forskellige målgrupper. Kom og hør om de ambitiøse mål og deltag i diskussionen om, hvordan vi får flere unge og voksne til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industriens område. De fire organisationer søger et tæt samarbejde med erhvervsskolerne om opgaven, og derfor er sektorens bud på løsninger vigtige for det videre arbejde med at udvikle kampagnen. 2 Den eksperimenterende erhvervsskole - Når pædagogik, ledelse og ressourceprioriteringer går hånd i hånd Vicedirektører Jesper Clausen og Lone Hansen, TEC Deltagerne vil blive inspireret til at tænke udvikling og drift ind i hverdagen med fokus på kvalitet og styring med afsæt i praksis, nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer samt organisationsudvikling og ledelse på nye måder. Via dialog og mulig provokation udfordres deltagerne til at tage stilling til oplægget og gerne bidrage med eksempler fra egen hverdag. Er din skole parat? 3 Strategiudvikling og strategiarbejde Trends fra rituel stammedans eller handling Carsten Scheibye, Copenhagen Business School Workshoppen giver deltagerne stof til eftertanke vedrørende forskellige trends inden for strategiarbejdet samt berører udfordringer med strategiimplementering og opfølgning. Der trækkes tråde til erhvervs- og sosu-skolernes Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvor strategiarbejdet også står centralt. Hvordan kan det være, at din naboskole sommetider ikke får implementeret alle deres vedtagne strategier? Og hvordan skal din skole tilrettelægge strategiarbejdet frem mod 2018? Deltagerne vil blive opdateret på udviklingen af de fremherskende trends i forhold til strategiarbejdet og egne erfaringer vil kunne blive inddraget i dialogen blandt deltagerne. Hvordan skal din skole arbejde med udvikling, implementering og opfølgning af strategier frem mod 2018? 4 Fra kontrol- til tillidskultur Professor, PhD Gert Tinggaard-Svendsen, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Folk, der stoler på hinanden, vil lettere kunne samarbejde, simpelthen fordi der er mindre risiko for at blive snydt. Derfor kan tillid bruges som mål for, hvor megen social kapital, der findes i forskellige lande. Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk: Tre ud af fire danskere stoler på de fleste andre mennesker. I øvrigt skiller de fire nordiske velfærdsstater sig ud i toppen med mere tillid end alle øvrige lande. I det lavest rangerende land, Brasilien (nr. 86), stoler mindre end én ud af 20 på andre mennesker! Social kapital siger noget om folks evne til at samarbejde. Tillid får givetvis samfundet og økonomien til at glide lettere end i andre lande og gør desuden Danmark til et bedre sted at bo. Deltagerne vil her få et indblik i de psykologiske aspekter og de potentialer, der ligger i at skabe og have en tillidskultur. Hvordan får din skole bedst nytte af de potentialer, der ligger i en stærk tillidskultur?

2 5 Innovation og iværksætteri hvordan påvirker det unges kompetencer og lyst til at gå i skole? Teamledere Beate Laubel Boysen og Lene Vestergaard, Fonden for Entreprenørskab Entreprenørskabsundervisning øger unges foretagsomhed og lyst til at være iværksættere. Men har det også andre effekter? Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise præsenterer de seneste resultater af effektmåling af entreprenørskabsundervisning og giver et bud på, hvordan erhvervsskolerne kan drage fordel af de metoder og værktøjer, der er til rådighed for skolernes videre arbejde med innovation og iværksætteri. Denne workshop giver deltagerne mulighed for gennem en struktureret proces at tage stilling til innovation og iværksætteri som et øget strategisk fokusområde for erhvervsskolerne. 6 Ny Nordisk Erhvervsskole Formand Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet og formand Peter Amstrup, DE-L Ministeren for Børn og Undervisning lancerede på Sorømødet 2012 tankerne bag Ny Nordisk Skole. DE-L og Uddannelsesforbundet finder, at ministeren ser helt rigtigt, når hun peger på behovet for, at udvikling sker nede fra - eller rettere inde fra. Der er behov for atter at få viden og erfaringer fra den daglige undervisning i centrum for den udvikling og de prioriteringer, der sker inden for sektoren. Det lyder besnærende og selvfølgeligt, men hvorfor sker det så ikke bare? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at vi reelt flytter vore skoler over til at blive Nye Nordiske Erhvervsskoler? Og hvad får vi ud af at gøre det? Kom og deltag i debatten med lederne og lærerne. 7 Metroen havde kun to lærlinge HR-chef Peder Mandrup Knudsen, Metroselskabet og direktør Ole Heinager, Københavns Tekniske Skole Det var udgangspunktet for et samarbejde mellem Metroselskabet og Københavns Tekniske Skole, som er blandt de første, der får brikmodel og praktikcenter til at fungere i praksis. Hør om deres erfaringer og samspil med parter og politikere. Danske Erhvervsskoler var initiativtager til samarbejdet i håb om, at erfaringerne kan bruges, hvor det er vanskeligt at indgå ordinære uddannelsesaftaler. Hvordan kan vi i fællesskab udvikle en model, som kan bruges andre steder i landet, når der skal bygges supersygehuse eller store infrastrukturprojekter? 8 Hvordan får vi forældrene til at sige ja til erhvervsskolen? Landsformand for Skole og Forældre Mette With Hagensen, UU-Centerchef Steen Hansen, Lyngby og direktør Peter Enevold, Tietgenskolen Mor er den vigtigste uddannelsesvejleder, og kun 7 pct. af forældrene vejleder deres børn til at vælge en erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse i Danske Erhvervsskolers Praxis. Hvad skal der til for at få flere til at opfordre deres børn til at søge ind på de erhvervsrettede uddannelser? Peter Enevold udfordrer Mette With Hagensen og Steen Hansen og beder dem komme med bud på, hvordan vi hjælper og involverer forældrene i vejledningsindsatsen. Er løsningen vejledningspartnerskaber, forældre-brobygning, forældre i UEA, EUD-basisår eller EUX? Deltagerne vil blive inddraget aktivt i debatten.

3 Workshopkolonne 2. Tirsdag den 23. april kl Hvem er vi? - branding af hhx/htx Direktør René van Laer, K-Nord, formand for DE-L s gymnasieudvalg og rektor Karsten Søndertoft, Uddannelsescenter Holstebro René van Laer spørger: Hvad ser man, når man ser erhvervsskolen og hhx/htx udefra? Et lidt utydeligt billede. Der er brug for klare signaler om uddannelserne, så man tydeligt kan se, hvad hhx og htx er for nogle uddannelser og hvad de kan. Er hhx/htx klemt mellem polerne i ungdomsuddannelsernes - mellem stx og erhvervsuddannelserne? Karsten Søndertoft bidrager til oplægget med erfaringerne fra Holstebro. Her er htx meget tydelig i sin branding og eleverne strømmer til. Hvad mener du om behovet for branding af hhx og htx og hvad er det for en historie, der skal fortælles om uddannelserne? 2 Partnerskabsaftale i Greve Afdelingsleder Margrethe Tovgaard, UUV Køge Bugt, projektleder Karin Parbst, EUC Sjælland og tømrermester Niels Moestrup, Dansk Byggeri. Kom og hør om den partnerskabsaftale, der er indgået imellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt og Greve Kommune, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland. En aftale, der skal sikre unge en praktikplads inden for byggefagene, når de er påbegyndt uddannelsen. Under oplægget vil man komme ind på samarbejdsform, målsætning og aftalens indhold. Hvad virker og hvad virker ikke? Hvad kan man gøre i stedet og hvorfor har man indgået aftalen? Oplægsholderne vil også komme ind på andre modeller med deres fordele og svagheder. Deltagerne får mulighed for at få inspiration til at indgå egne lokale aftaler med UU og erhvervslivet, rustet med kendskab til faldgrupper og succesmuligheder. 3 Branding via de Sociale Medier Innovatørerne og foredragsholderne Søren Stenderup og Christian Buch Iversen, The Social Agency Der er ingen, der tror på marketing mere. Vi er blevet for kloge. Så hvordan bruger du vores netværkssamfund til at promovere erhvervsskolerne? Hvordan spreder du budskabet på de sociale medier? Hvordan inddrager du oplevelsesøkonomien - Return on Emotional Investment (ROEI)? Få konkret inspiration til, hvordan du bygger et stærkt brand og hvordan du rammer målgruppen. At bygge et brand, giver dig samtidig indsigt i, hvordan du ændrer et brand og eventuelt ændrer folks opfattelse. Desuden får du indsigt i, hvordan du spreder et budskab på de sociale medier. Inden workshoppen skal du have overvejet, hvordan du bruger de sociale medier nu? Hvordan bruger du dit netværk? Hvordan inspirerer du eleverne til at sprede det gode budskab? Og hvordan inddrager du oplevelser i jeres markedsføring? 4 Hul igennem til videregående uddannelse Direktør Michael Johansson og uddannelseschef Henrik Routhe, Tech College Aalborg Der bør være hul igennem fra en afsluttet erhvervsuddannelse af alle slags til en videregående uddannelse. EUX er en ny mulighed, men det er pt. kun for de få. Er EUX-modellen god nok? Michael Johansson holder oplæg om muligheder og barrierer ved overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser både set i et erhvervsskoleperspektiv og set ud fra de interesser, der knytter sig til de videregående uddannelser. Henrik Routhe fortæller om erfaringerne med EUX og om, hvilke ønsker skolerne måtte have til en udbygning af systemet. Deltag i debatten om overgangen til de videregående uddannelser

4 5 Vækst for fremtiden med fokus på uddannelse Konsulent Pia Mulvad Reksten LO, konsulent Morten Smistrup, LO og chefkonsulent Simon Nedergaard-Holm, DA Det er veluddannede og kompetente medarbejdere, der gør det muligt for virksomhederne hurtigt at kunne tage ny viden i brug og omsætte den til innovative produkter, tjenesteydelser og processer. Det er et af budskaberne i LO s nye udspil, som bidrager med en række anbefalinger til, hvordan væksten skal fremmes i et samspil mellem en række aktører, og hvor uddannelse er en af vækstmotorerne. Pia Mulvad Reksten og Morten Smistrup præsenterer LO s anbefalinger på uddannelsesområdet og Simon Nedergaard-Holm kommenterer og diskuterer oplægget. Kom og deltag i debatten og giv dit bud på, hvordan erhvervsskolernes bidrag til vækststrategien kan styrkes. 6 Erhvervspædagogik i praksis Rektor Trine Ladekarl, CPH West og rektor Rikke Skov Nielsen, K-Nord Hvordan gribes den erhvervspædagogiske undervisning på en erhvervsskole - både på EUD, hhx og htx - an. Nogle elever har måske dårlige erfaringer fra tidligere, og nogle kan se lidt trætte ud, men de er næppe uddannelsestrætte. De skal udfordres på en ny måde som bruger virkeligheden, og hvor eleverne arbejder med cases og konkrete produkter. Statsministeren fortalte i sin nytårstale om Emil, der byggede fuglekasser i matematiktimen i folkeskolen. Det var en vision, men på erhvervsskolen er det virkelighed, eller er det? Kom og del dine erfaringer med Trine og Rikke. 7 Attraktiv ungdomskultur på erhvervsskolerne - hvordan? Formand Vera Rosenbeck, Danske Skoleelever, formand Morten Ryom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og formand Zacharias Polonius, Landssammenslutningen af handelselever De tre elevorganisationer vil hver give deres bud på, hvad der skaber den attraktive ungdomskultur på erhvervsskolerne. De vil også komme med konkrete forslag, som bør implementeres på skolerne. Derefter vil workshopdeltagerne udfordre oplægsholderne og sammen skal vi konkretisere og prioritere de bedste af idéerne. Resultaterne af workshoppen er både inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en attraktiv ungdomskultur på skolerne med den unge i centrum, at dele gode idéer og initiativer og få dem testet af på de unge via oplægsholderne. Workshopdeltagerne må meget gerne have lavet et ekstrakt af deres bedste initiativer, som de kan præsentere på workshoppen og/eller dele med hinanden. 8 Bestyrelses- og ledelsessamarbejde post OK13 Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU og bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium OK13 har givet nye udfordringer og muligheder for skolens ledelse og bestyrelse i forhold til i dag. Ledelsen skal tænke i nye baner vedrørende planlægning og ressourceudnyttelse frem mod Strategi og målsætninger vil muligvis få en endnu vigtigere betydning, samtidig med at tillidsstrukturen skal implementeres. Der vil givetvis opstå adskillige udfordringer, som begge sider skal tage stilling til, for at samarbejdet bliver en succes. To praktikere med hver deres baggrund giver deres bud på fremtidens samarbejde. Deltagerne i workshoppen vil blive inddraget med deres egne erfaringer og måske provokeret på deres holdning og opfattelser af samarbejde. Hvad gør du for at sikre samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse på din skole?

5 Workshopkolonne 3. Onsdag den 24. april kl Hvad er Good Governance på Erhvervsskolerne i 2018? Seniorkonsulent Line Gry Knudsen, DEA Hvordan ser kodeks for godt bestyrelsesarbejde på erhvervsskolerne ud i 2018, hvilke tendenser er der i udviklingen af bestyrelsesarbejdet og hvor kommer inspirationen fra til fortsat værdiskabelse gennem bestyrelsesarbejdet? På baggrund af oplæg fra seniorkonsulent Line Gry Knudsen fra Tænketanken DEA skal vi sammen kigge i krystalkuglen og blandt andet drøfte tre tendenser og deres betydning for bestyrelsesarbejdets udvikling hen i mod 2018: * Hvordan håndteres den øgende professionalisering af bestyrelsesarbejdet? * Hvordan arbejdes der med bestyrelsens samlede kompetenceprofil og sammensætning? * Hvordan skabes der værdi gennem bestyrelsesarbejdet og hvem skabes der værdi for? Workshoppen vil give inspiration til udvikling i bestyrelserne og give mulighed for at drøfte de vigtigste tendenser, der nu og de kommende år får betydning for bestyrelsesarbejdet. Er din bestyrelse klar til udvikling? 2 Erhvervsskoler og kommuners samarbejde om at løfte unge ind i uddannelse Direktør Søren Vikkelsø, CELF og jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Kommune For mange unge under 25 er på overførselsindkomst og har ikke en kompetencegivende uddannelse. Skal man gøre noget ved dette? CELF og Jobcenteret i Guldborgsund kommune har valgt at samarbejde om at aktivere de unge, med uddannelsespålæg. Hvordan gør de? Hvilke udfordringer har de haft og har? Hør om deres erfaringer med samarbejdet omkring denne opgave og hvordan nye udfordringer håndteres i fællesskab. Gennem oplæg og debat får deltagerne inspiration til at styrke indsatsen for løfte unge med svage forudsætninger ind i uddannelse. Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne eksempler på gode og/eller mindre gode erfaringer på diverse tværgående samarbejder. Har din skole et godt samarbejde med din(e) kommune(r), som sikrer denne gruppe unge uddannelse? 3 Digitale kompetencer hvad, hvorfor og hvordan? Lektor i international marketing og nye medier, Reimer Ivang, Aalborg Universitet Digitale indfødte, generation 2012 eller homo conexus? Nutidens unge har fået mange betegnelser som alle dækker over de specielle karakteristika og kompetencer som ungdommen skulle få via den intensive anvendelse af ny teknologi, internettet og smartphones. Men kan vi bare forvente, at ungdommen i dag automatisk opbygger de digitale kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked? Reimer Ivang vil give et overblik over, hvordan man kan forstå digitale kompetencer og hvorfor vi ikke kan forvente, at ungdommen automatisk opbygger disse kompetencer, uden der sættes fokus på dem, og at kompetencerne bliver en integreret del af undervisningen på folkeskoler, ungdomsuddannelser samt universiteter. Få konkret overblik over hvordan digitale kompetencer skal forstås, samt hvordan det kan sikres, at eleverne opnår de bedst mulige forudsætninger til at indgå i fremtidens arbejdsmarked. 4 Ledelse og rekruttering MSc. HRM og partner Anne Bang, AKSIA Institute Hvad er de største udfordringer for ledelse i dag? Hvad er de fremherskende tendenser inden for ledelse? Hvilke lederkompetencer skal bestyrelsen og topledelsen være opmærksomme på bliver udviklet i organisationen, og hvilke lederkompetencer skal de have fokus på ved rekruttering af nye ledere? Deltagerne vil få viden om dominerende tendenser inden for ledelse, så de enkelte skoler kan sætte fokus og retning på den fremadrettede proces omkring udvikling af og rekruttering af ledelseskompetencer. Hvordan skal din ledelse se ud frem mod Erhvervsskolen 2018?

6 5 Synergi mellem AMU og EUD-hovedforløb: hvordan gør vi det i praksis? HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen, uddannelsesleder Jacob Berg Nielsen, Skive Tekniske Skole og uddannelseskonsulent Niels Bylund, Industriens Uddannelser HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen indleder workshoppen med et overblik over nogle af de erfaringer, der er skabt i projekter, som har arbejdet med fleksible fælles afholdelsesformer for AMU kursister og hovedforløbselever. Jacob Berg Nielsen giver indblik i skolens overvejelser og praksis ved tilrettelæggelse af henholdsvis AMU kurser og erhvervsuddannelsernes hovedforløb i tider med skiftende efterspørgsel. Niels Bylund præsenterer det faglige udvalgs revision af uddannelsesordningerne for EUD, hvor en af intentionerne er at give skolerne mulighed for at gennemføre samlæsning mellem EUD og AMU. Deltag med dine erfaringer i workshoppens debat om, hvilken praksis og tilrettelæggelse, der sikrer uddannelseskvaliteten for både AMU kursister og hovedforløbselever. 6 Fremtidens brobygning EUD-forstander IBC Karen Marie Madsen og underviser og InnoCamp ansvarlig Annemette Skovgaard Jensen Danske Erhvervsskoler fik i 2012 midler fra MBU til at udvikle fremtidens brobygning. Karen Marie vil præsentere den kogebog, som er et af resultaterne. Herefter vil Karen Marie og Annemette afholde en InnoCamp, hvor deltagerne oplever, hvordan eleverne bliver udfordret og selv skal deltage. Resultaterne af workshoppen vil både være inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en endnu bedre og innovativ brobygning, at dele gode idéer og initiativer samt at opleve en brobygningsidé, der virkelig rykker. Workshopdeltagerne må meget gerne havde lavet et ekstrakt af deres bedste brobygningsidéer og initiativer, som de kan dele på workshoppen. 7 Virksomhedernes kompetencebehov og efteruddannelse i 2018 Chef for Uddannelse Helle Ankersen, PostNord AB og HR-chef Morten Elbro, Silvan Efteruddannelsen er faldet drastisk siden 2010 og der efterlyses initiativer, der kan sætte skub i efteruddannelse af medarbejderne og sikre kompetenceniveauet i virksomhederne. Helle Ankersen og Morten Elbro vil fokusere på, hvad der skal til, for at virksomhederne ser det som attraktivt at sende medarbejderne på efteruddannelse, hvilke uddannelsesmuligheder er der brug for i fremtiden og hvilke kompetencer vil virksomhederne efterspørge? Hvordan ser kontakten ud mellem virksomheder og erhvervsskoler i fremtiden? I workshoppen kan du deltage i dialogen og bidrage med ideer til, hvordan vi får skub i efteruddannelsen og hvad skolerne kan gøre for at bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling. 8 Forsamlingshusdebat om fordelingen af de unge mellem ungdomsuddannelserne Formand Jens Boe Nielsen, Gymnasieskolernes rektorforening og formand Peter Amstrup, DE-L Kommissoriet for Ministerudvalget for Ungdomsuddannelserne indeholdt et punkt om arbejdsdelingen mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Punktet adresserer fremtidens behov for arbejdskraft af alle slags. I den forbindelse må man spørge, om der er for mange i gymnasiet eller er problemet, at der er for få, der får afsluttet en erhvervsuddannelse? Workshoppen indeholder en paneldebat med formand for DE-L Peter Amstrup og formand for Gymnasieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen. En moderator holder styr på debatten og inddrager deltagerne i drøftelserne. Kom og giv dit bud på procentfordelingen.

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan får vi flere til at tage en erhvervsuddannelse?

Hvordan får vi flere til at tage en erhvervsuddannelse? KONFERENCEPROGRAM KL S UDDANNELSESTRÆF 2016 TEMA: HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT TAGE EN ERHVERVSUDDANNELSE? Hvordan får vi flere til at tage en erhvervsuddannelse? KL S UDDANNELSESTRÆF 2016 29. november

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland

Kompetencetopmøde. vækst og kompetence i Region Sjælland Kompetencetopmøde vækst og kompetence i Region Sjælland Tid: 11. april 2011, kl. 8.30 15.30 Sted: Sørup Herregård KKR S J Æ L L A N D »Den, der tror han er færdiguddannet er ikke uddannet, men færdig.«kinesisk

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

EUD/EUX som karrierevej

EUD/EUX som karrierevej EUD/EUX som karrierevej En del af Tværgående ungeindsats for ledige unge i Viborg kommune 1. Projektets titel: EUD/EUX som karrierevej 2. Vision, baggrund samt motivation for projektet samt ledelsesmæssige

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Ordinært bestyrelsesmøde

Ordinært bestyrelsesmøde Referat 52. bestyrelsesmøde DE-B 10. februar 2016 Ny Vestergade 17, 2. sal Ordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 10. februar 2016 kl. 10.00-12.00 Referat Deltagere: Per Påskesen (TEC), formand Søren Pagh

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem?

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Velkommen Formand Torben Möger Pedersen Tænketanken DEA Adm. direktør Stina Vrang Elias Forskningschef Martin Junge Hvad skal VEU kunne?

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Runde 2 med workshops kl DEG Årsmøde 2017

Runde 2 med workshops kl DEG Årsmøde 2017 Når flere skoler bliver til én Runde 2 med workshops kl. 16.15-17.30 DEG Årsmøde 2017 #deg2017 95 af den mange institutioner er blevet til 33 Siden 2000 er der sket 52 fusioner på tværs af ungdomsog voksenuddannelser

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Beskæftigelsesregion - Syd, 7.-11. Nord, 8.-11. Midt, 9.-11. Hovedstaden og Sjælland, 12.-11. Hovedstaden og Sjælland, 16.-11. 1 Kvalitetspatruljen 3-årigt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsdagsorden Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

NCE og PRAXIS Konference om EUD reformen. Workshop session. GF1. Differentiering, ungemiljø (og IT) De største udfordringer

NCE og PRAXIS Konference om EUD reformen. Workshop session. GF1. Differentiering, ungemiljø (og IT) De største udfordringer NCE og PRAXIS Konference om EUD reformen Workshop session. GF1. Differentiering, ungemiljø (og IT) De største udfordringer Tilbage til ungdomsuddannelse vi skal genlærer det. Differentiering (målrettede/tvivlende)

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere