Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F, chefkonsulent Claus Rosenkrands Olsen, DI, faglig sekretær Susanne Ottesen, HK og konsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal Industrien bliver opfattet som beskidt og samlebåndsagtig, og få unge og deres forældre ved, hvad en faglært laver. Det er nogle af de udfordringer, industrien står overfor, og det har tre store fagforbund og DI i fællesskab tænkt sig at gøre noget ved. Med en ambitiøs landsdækkende kampagne sættes der fokus på at synliggøre mulighederne med en faglært uddannelse, og på at skabe de forandringer, der kan medvirke til at gøre uddannelserne mere attraktive for såvel unge som voksne ufaglærte. I de kommende tre år går de fire organisationer Hands On i bestræbelserne på at ændre erhvervsuddannelsernes omdømme. Indsatsen vil omfatte aktiviteter i hele landet for en række forskellige målgrupper. Kom og hør om de ambitiøse mål og deltag i diskussionen om, hvordan vi får flere unge og voksne til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industriens område. De fire organisationer søger et tæt samarbejde med erhvervsskolerne om opgaven, og derfor er sektorens bud på løsninger vigtige for det videre arbejde med at udvikle kampagnen. 2 Den eksperimenterende erhvervsskole - Når pædagogik, ledelse og ressourceprioriteringer går hånd i hånd Vicedirektører Jesper Clausen og Lone Hansen, TEC Deltagerne vil blive inspireret til at tænke udvikling og drift ind i hverdagen med fokus på kvalitet og styring med afsæt i praksis, nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer samt organisationsudvikling og ledelse på nye måder. Via dialog og mulig provokation udfordres deltagerne til at tage stilling til oplægget og gerne bidrage med eksempler fra egen hverdag. Er din skole parat? 3 Strategiudvikling og strategiarbejde Trends fra rituel stammedans eller handling Carsten Scheibye, Copenhagen Business School Workshoppen giver deltagerne stof til eftertanke vedrørende forskellige trends inden for strategiarbejdet samt berører udfordringer med strategiimplementering og opfølgning. Der trækkes tråde til erhvervs- og sosu-skolernes Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvor strategiarbejdet også står centralt. Hvordan kan det være, at din naboskole sommetider ikke får implementeret alle deres vedtagne strategier? Og hvordan skal din skole tilrettelægge strategiarbejdet frem mod 2018? Deltagerne vil blive opdateret på udviklingen af de fremherskende trends i forhold til strategiarbejdet og egne erfaringer vil kunne blive inddraget i dialogen blandt deltagerne. Hvordan skal din skole arbejde med udvikling, implementering og opfølgning af strategier frem mod 2018? 4 Fra kontrol- til tillidskultur Professor, PhD Gert Tinggaard-Svendsen, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Folk, der stoler på hinanden, vil lettere kunne samarbejde, simpelthen fordi der er mindre risiko for at blive snydt. Derfor kan tillid bruges som mål for, hvor megen social kapital, der findes i forskellige lande. Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk: Tre ud af fire danskere stoler på de fleste andre mennesker. I øvrigt skiller de fire nordiske velfærdsstater sig ud i toppen med mere tillid end alle øvrige lande. I det lavest rangerende land, Brasilien (nr. 86), stoler mindre end én ud af 20 på andre mennesker! Social kapital siger noget om folks evne til at samarbejde. Tillid får givetvis samfundet og økonomien til at glide lettere end i andre lande og gør desuden Danmark til et bedre sted at bo. Deltagerne vil her få et indblik i de psykologiske aspekter og de potentialer, der ligger i at skabe og have en tillidskultur. Hvordan får din skole bedst nytte af de potentialer, der ligger i en stærk tillidskultur?

2 5 Innovation og iværksætteri hvordan påvirker det unges kompetencer og lyst til at gå i skole? Teamledere Beate Laubel Boysen og Lene Vestergaard, Fonden for Entreprenørskab Entreprenørskabsundervisning øger unges foretagsomhed og lyst til at være iværksættere. Men har det også andre effekter? Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise præsenterer de seneste resultater af effektmåling af entreprenørskabsundervisning og giver et bud på, hvordan erhvervsskolerne kan drage fordel af de metoder og værktøjer, der er til rådighed for skolernes videre arbejde med innovation og iværksætteri. Denne workshop giver deltagerne mulighed for gennem en struktureret proces at tage stilling til innovation og iværksætteri som et øget strategisk fokusområde for erhvervsskolerne. 6 Ny Nordisk Erhvervsskole Formand Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet og formand Peter Amstrup, DE-L Ministeren for Børn og Undervisning lancerede på Sorømødet 2012 tankerne bag Ny Nordisk Skole. DE-L og Uddannelsesforbundet finder, at ministeren ser helt rigtigt, når hun peger på behovet for, at udvikling sker nede fra - eller rettere inde fra. Der er behov for atter at få viden og erfaringer fra den daglige undervisning i centrum for den udvikling og de prioriteringer, der sker inden for sektoren. Det lyder besnærende og selvfølgeligt, men hvorfor sker det så ikke bare? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at vi reelt flytter vore skoler over til at blive Nye Nordiske Erhvervsskoler? Og hvad får vi ud af at gøre det? Kom og deltag i debatten med lederne og lærerne. 7 Metroen havde kun to lærlinge HR-chef Peder Mandrup Knudsen, Metroselskabet og direktør Ole Heinager, Københavns Tekniske Skole Det var udgangspunktet for et samarbejde mellem Metroselskabet og Københavns Tekniske Skole, som er blandt de første, der får brikmodel og praktikcenter til at fungere i praksis. Hør om deres erfaringer og samspil med parter og politikere. Danske Erhvervsskoler var initiativtager til samarbejdet i håb om, at erfaringerne kan bruges, hvor det er vanskeligt at indgå ordinære uddannelsesaftaler. Hvordan kan vi i fællesskab udvikle en model, som kan bruges andre steder i landet, når der skal bygges supersygehuse eller store infrastrukturprojekter? 8 Hvordan får vi forældrene til at sige ja til erhvervsskolen? Landsformand for Skole og Forældre Mette With Hagensen, UU-Centerchef Steen Hansen, Lyngby og direktør Peter Enevold, Tietgenskolen Mor er den vigtigste uddannelsesvejleder, og kun 7 pct. af forældrene vejleder deres børn til at vælge en erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse i Danske Erhvervsskolers Praxis. Hvad skal der til for at få flere til at opfordre deres børn til at søge ind på de erhvervsrettede uddannelser? Peter Enevold udfordrer Mette With Hagensen og Steen Hansen og beder dem komme med bud på, hvordan vi hjælper og involverer forældrene i vejledningsindsatsen. Er løsningen vejledningspartnerskaber, forældre-brobygning, forældre i UEA, EUD-basisår eller EUX? Deltagerne vil blive inddraget aktivt i debatten.

3 Workshopkolonne 2. Tirsdag den 23. april kl Hvem er vi? - branding af hhx/htx Direktør René van Laer, K-Nord, formand for DE-L s gymnasieudvalg og rektor Karsten Søndertoft, Uddannelsescenter Holstebro René van Laer spørger: Hvad ser man, når man ser erhvervsskolen og hhx/htx udefra? Et lidt utydeligt billede. Der er brug for klare signaler om uddannelserne, så man tydeligt kan se, hvad hhx og htx er for nogle uddannelser og hvad de kan. Er hhx/htx klemt mellem polerne i ungdomsuddannelsernes - mellem stx og erhvervsuddannelserne? Karsten Søndertoft bidrager til oplægget med erfaringerne fra Holstebro. Her er htx meget tydelig i sin branding og eleverne strømmer til. Hvad mener du om behovet for branding af hhx og htx og hvad er det for en historie, der skal fortælles om uddannelserne? 2 Partnerskabsaftale i Greve Afdelingsleder Margrethe Tovgaard, UUV Køge Bugt, projektleder Karin Parbst, EUC Sjælland og tømrermester Niels Moestrup, Dansk Byggeri. Kom og hør om den partnerskabsaftale, der er indgået imellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt og Greve Kommune, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland. En aftale, der skal sikre unge en praktikplads inden for byggefagene, når de er påbegyndt uddannelsen. Under oplægget vil man komme ind på samarbejdsform, målsætning og aftalens indhold. Hvad virker og hvad virker ikke? Hvad kan man gøre i stedet og hvorfor har man indgået aftalen? Oplægsholderne vil også komme ind på andre modeller med deres fordele og svagheder. Deltagerne får mulighed for at få inspiration til at indgå egne lokale aftaler med UU og erhvervslivet, rustet med kendskab til faldgrupper og succesmuligheder. 3 Branding via de Sociale Medier Innovatørerne og foredragsholderne Søren Stenderup og Christian Buch Iversen, The Social Agency Der er ingen, der tror på marketing mere. Vi er blevet for kloge. Så hvordan bruger du vores netværkssamfund til at promovere erhvervsskolerne? Hvordan spreder du budskabet på de sociale medier? Hvordan inddrager du oplevelsesøkonomien - Return on Emotional Investment (ROEI)? Få konkret inspiration til, hvordan du bygger et stærkt brand og hvordan du rammer målgruppen. At bygge et brand, giver dig samtidig indsigt i, hvordan du ændrer et brand og eventuelt ændrer folks opfattelse. Desuden får du indsigt i, hvordan du spreder et budskab på de sociale medier. Inden workshoppen skal du have overvejet, hvordan du bruger de sociale medier nu? Hvordan bruger du dit netværk? Hvordan inspirerer du eleverne til at sprede det gode budskab? Og hvordan inddrager du oplevelser i jeres markedsføring? 4 Hul igennem til videregående uddannelse Direktør Michael Johansson og uddannelseschef Henrik Routhe, Tech College Aalborg Der bør være hul igennem fra en afsluttet erhvervsuddannelse af alle slags til en videregående uddannelse. EUX er en ny mulighed, men det er pt. kun for de få. Er EUX-modellen god nok? Michael Johansson holder oplæg om muligheder og barrierer ved overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser både set i et erhvervsskoleperspektiv og set ud fra de interesser, der knytter sig til de videregående uddannelser. Henrik Routhe fortæller om erfaringerne med EUX og om, hvilke ønsker skolerne måtte have til en udbygning af systemet. Deltag i debatten om overgangen til de videregående uddannelser

4 5 Vækst for fremtiden med fokus på uddannelse Konsulent Pia Mulvad Reksten LO, konsulent Morten Smistrup, LO og chefkonsulent Simon Nedergaard-Holm, DA Det er veluddannede og kompetente medarbejdere, der gør det muligt for virksomhederne hurtigt at kunne tage ny viden i brug og omsætte den til innovative produkter, tjenesteydelser og processer. Det er et af budskaberne i LO s nye udspil, som bidrager med en række anbefalinger til, hvordan væksten skal fremmes i et samspil mellem en række aktører, og hvor uddannelse er en af vækstmotorerne. Pia Mulvad Reksten og Morten Smistrup præsenterer LO s anbefalinger på uddannelsesområdet og Simon Nedergaard-Holm kommenterer og diskuterer oplægget. Kom og deltag i debatten og giv dit bud på, hvordan erhvervsskolernes bidrag til vækststrategien kan styrkes. 6 Erhvervspædagogik i praksis Rektor Trine Ladekarl, CPH West og rektor Rikke Skov Nielsen, K-Nord Hvordan gribes den erhvervspædagogiske undervisning på en erhvervsskole - både på EUD, hhx og htx - an. Nogle elever har måske dårlige erfaringer fra tidligere, og nogle kan se lidt trætte ud, men de er næppe uddannelsestrætte. De skal udfordres på en ny måde som bruger virkeligheden, og hvor eleverne arbejder med cases og konkrete produkter. Statsministeren fortalte i sin nytårstale om Emil, der byggede fuglekasser i matematiktimen i folkeskolen. Det var en vision, men på erhvervsskolen er det virkelighed, eller er det? Kom og del dine erfaringer med Trine og Rikke. 7 Attraktiv ungdomskultur på erhvervsskolerne - hvordan? Formand Vera Rosenbeck, Danske Skoleelever, formand Morten Ryom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og formand Zacharias Polonius, Landssammenslutningen af handelselever De tre elevorganisationer vil hver give deres bud på, hvad der skaber den attraktive ungdomskultur på erhvervsskolerne. De vil også komme med konkrete forslag, som bør implementeres på skolerne. Derefter vil workshopdeltagerne udfordre oplægsholderne og sammen skal vi konkretisere og prioritere de bedste af idéerne. Resultaterne af workshoppen er både inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en attraktiv ungdomskultur på skolerne med den unge i centrum, at dele gode idéer og initiativer og få dem testet af på de unge via oplægsholderne. Workshopdeltagerne må meget gerne have lavet et ekstrakt af deres bedste initiativer, som de kan præsentere på workshoppen og/eller dele med hinanden. 8 Bestyrelses- og ledelsessamarbejde post OK13 Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU og bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium OK13 har givet nye udfordringer og muligheder for skolens ledelse og bestyrelse i forhold til i dag. Ledelsen skal tænke i nye baner vedrørende planlægning og ressourceudnyttelse frem mod Strategi og målsætninger vil muligvis få en endnu vigtigere betydning, samtidig med at tillidsstrukturen skal implementeres. Der vil givetvis opstå adskillige udfordringer, som begge sider skal tage stilling til, for at samarbejdet bliver en succes. To praktikere med hver deres baggrund giver deres bud på fremtidens samarbejde. Deltagerne i workshoppen vil blive inddraget med deres egne erfaringer og måske provokeret på deres holdning og opfattelser af samarbejde. Hvad gør du for at sikre samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse på din skole?

5 Workshopkolonne 3. Onsdag den 24. april kl Hvad er Good Governance på Erhvervsskolerne i 2018? Seniorkonsulent Line Gry Knudsen, DEA Hvordan ser kodeks for godt bestyrelsesarbejde på erhvervsskolerne ud i 2018, hvilke tendenser er der i udviklingen af bestyrelsesarbejdet og hvor kommer inspirationen fra til fortsat værdiskabelse gennem bestyrelsesarbejdet? På baggrund af oplæg fra seniorkonsulent Line Gry Knudsen fra Tænketanken DEA skal vi sammen kigge i krystalkuglen og blandt andet drøfte tre tendenser og deres betydning for bestyrelsesarbejdets udvikling hen i mod 2018: * Hvordan håndteres den øgende professionalisering af bestyrelsesarbejdet? * Hvordan arbejdes der med bestyrelsens samlede kompetenceprofil og sammensætning? * Hvordan skabes der værdi gennem bestyrelsesarbejdet og hvem skabes der værdi for? Workshoppen vil give inspiration til udvikling i bestyrelserne og give mulighed for at drøfte de vigtigste tendenser, der nu og de kommende år får betydning for bestyrelsesarbejdet. Er din bestyrelse klar til udvikling? 2 Erhvervsskoler og kommuners samarbejde om at løfte unge ind i uddannelse Direktør Søren Vikkelsø, CELF og jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Kommune For mange unge under 25 er på overførselsindkomst og har ikke en kompetencegivende uddannelse. Skal man gøre noget ved dette? CELF og Jobcenteret i Guldborgsund kommune har valgt at samarbejde om at aktivere de unge, med uddannelsespålæg. Hvordan gør de? Hvilke udfordringer har de haft og har? Hør om deres erfaringer med samarbejdet omkring denne opgave og hvordan nye udfordringer håndteres i fællesskab. Gennem oplæg og debat får deltagerne inspiration til at styrke indsatsen for løfte unge med svage forudsætninger ind i uddannelse. Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne eksempler på gode og/eller mindre gode erfaringer på diverse tværgående samarbejder. Har din skole et godt samarbejde med din(e) kommune(r), som sikrer denne gruppe unge uddannelse? 3 Digitale kompetencer hvad, hvorfor og hvordan? Lektor i international marketing og nye medier, Reimer Ivang, Aalborg Universitet Digitale indfødte, generation 2012 eller homo conexus? Nutidens unge har fået mange betegnelser som alle dækker over de specielle karakteristika og kompetencer som ungdommen skulle få via den intensive anvendelse af ny teknologi, internettet og smartphones. Men kan vi bare forvente, at ungdommen i dag automatisk opbygger de digitale kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked? Reimer Ivang vil give et overblik over, hvordan man kan forstå digitale kompetencer og hvorfor vi ikke kan forvente, at ungdommen automatisk opbygger disse kompetencer, uden der sættes fokus på dem, og at kompetencerne bliver en integreret del af undervisningen på folkeskoler, ungdomsuddannelser samt universiteter. Få konkret overblik over hvordan digitale kompetencer skal forstås, samt hvordan det kan sikres, at eleverne opnår de bedst mulige forudsætninger til at indgå i fremtidens arbejdsmarked. 4 Ledelse og rekruttering MSc. HRM og partner Anne Bang, AKSIA Institute Hvad er de største udfordringer for ledelse i dag? Hvad er de fremherskende tendenser inden for ledelse? Hvilke lederkompetencer skal bestyrelsen og topledelsen være opmærksomme på bliver udviklet i organisationen, og hvilke lederkompetencer skal de have fokus på ved rekruttering af nye ledere? Deltagerne vil få viden om dominerende tendenser inden for ledelse, så de enkelte skoler kan sætte fokus og retning på den fremadrettede proces omkring udvikling af og rekruttering af ledelseskompetencer. Hvordan skal din ledelse se ud frem mod Erhvervsskolen 2018?

6 5 Synergi mellem AMU og EUD-hovedforløb: hvordan gør vi det i praksis? HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen, uddannelsesleder Jacob Berg Nielsen, Skive Tekniske Skole og uddannelseskonsulent Niels Bylund, Industriens Uddannelser HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen indleder workshoppen med et overblik over nogle af de erfaringer, der er skabt i projekter, som har arbejdet med fleksible fælles afholdelsesformer for AMU kursister og hovedforløbselever. Jacob Berg Nielsen giver indblik i skolens overvejelser og praksis ved tilrettelæggelse af henholdsvis AMU kurser og erhvervsuddannelsernes hovedforløb i tider med skiftende efterspørgsel. Niels Bylund præsenterer det faglige udvalgs revision af uddannelsesordningerne for EUD, hvor en af intentionerne er at give skolerne mulighed for at gennemføre samlæsning mellem EUD og AMU. Deltag med dine erfaringer i workshoppens debat om, hvilken praksis og tilrettelæggelse, der sikrer uddannelseskvaliteten for både AMU kursister og hovedforløbselever. 6 Fremtidens brobygning EUD-forstander IBC Karen Marie Madsen og underviser og InnoCamp ansvarlig Annemette Skovgaard Jensen Danske Erhvervsskoler fik i 2012 midler fra MBU til at udvikle fremtidens brobygning. Karen Marie vil præsentere den kogebog, som er et af resultaterne. Herefter vil Karen Marie og Annemette afholde en InnoCamp, hvor deltagerne oplever, hvordan eleverne bliver udfordret og selv skal deltage. Resultaterne af workshoppen vil både være inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en endnu bedre og innovativ brobygning, at dele gode idéer og initiativer samt at opleve en brobygningsidé, der virkelig rykker. Workshopdeltagerne må meget gerne havde lavet et ekstrakt af deres bedste brobygningsidéer og initiativer, som de kan dele på workshoppen. 7 Virksomhedernes kompetencebehov og efteruddannelse i 2018 Chef for Uddannelse Helle Ankersen, PostNord AB og HR-chef Morten Elbro, Silvan Efteruddannelsen er faldet drastisk siden 2010 og der efterlyses initiativer, der kan sætte skub i efteruddannelse af medarbejderne og sikre kompetenceniveauet i virksomhederne. Helle Ankersen og Morten Elbro vil fokusere på, hvad der skal til, for at virksomhederne ser det som attraktivt at sende medarbejderne på efteruddannelse, hvilke uddannelsesmuligheder er der brug for i fremtiden og hvilke kompetencer vil virksomhederne efterspørge? Hvordan ser kontakten ud mellem virksomheder og erhvervsskoler i fremtiden? I workshoppen kan du deltage i dialogen og bidrage med ideer til, hvordan vi får skub i efteruddannelsen og hvad skolerne kan gøre for at bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling. 8 Forsamlingshusdebat om fordelingen af de unge mellem ungdomsuddannelserne Formand Jens Boe Nielsen, Gymnasieskolernes rektorforening og formand Peter Amstrup, DE-L Kommissoriet for Ministerudvalget for Ungdomsuddannelserne indeholdt et punkt om arbejdsdelingen mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Punktet adresserer fremtidens behov for arbejdskraft af alle slags. I den forbindelse må man spørge, om der er for mange i gymnasiet eller er problemet, at der er for få, der får afsluttet en erhvervsuddannelse? Workshoppen indeholder en paneldebat med formand for DE-L Peter Amstrup og formand for Gymnasieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen. En moderator holder styr på debatten og inddrager deltagerne i drøftelserne. Kom og giv dit bud på procentfordelingen.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem?

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Velkommen Formand Torben Möger Pedersen Tænketanken DEA Adm. direktør Stina Vrang Elias Forskningschef Martin Junge Hvad skal VEU kunne?

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. september 2013 1 Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. September 2013 25. september 2013 2 Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Temadagen er arrangeret af Rådgivningsgruppen

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Erhvervsuddannelse med studiekompetence - en ny mulighed

Erhvervsuddannelse med studiekompetence - en ny mulighed Nr. 2 - april 2010 Erhvervsuddannelse med studiekompetence - en ny mulighed Nyt lovforslag vil gøre det muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse og samtidig opnå studiekompetence til videregående uddannelser

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser Formand Katherine Richardson 1 2 Rådets opgave er at rådgive undervisningsministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet om tværgående og fælles emner og udfordringer

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere