Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F, chefkonsulent Claus Rosenkrands Olsen, DI, faglig sekretær Susanne Ottesen, HK og konsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal Industrien bliver opfattet som beskidt og samlebåndsagtig, og få unge og deres forældre ved, hvad en faglært laver. Det er nogle af de udfordringer, industrien står overfor, og det har tre store fagforbund og DI i fællesskab tænkt sig at gøre noget ved. Med en ambitiøs landsdækkende kampagne sættes der fokus på at synliggøre mulighederne med en faglært uddannelse, og på at skabe de forandringer, der kan medvirke til at gøre uddannelserne mere attraktive for såvel unge som voksne ufaglærte. I de kommende tre år går de fire organisationer Hands On i bestræbelserne på at ændre erhvervsuddannelsernes omdømme. Indsatsen vil omfatte aktiviteter i hele landet for en række forskellige målgrupper. Kom og hør om de ambitiøse mål og deltag i diskussionen om, hvordan vi får flere unge og voksne til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industriens område. De fire organisationer søger et tæt samarbejde med erhvervsskolerne om opgaven, og derfor er sektorens bud på løsninger vigtige for det videre arbejde med at udvikle kampagnen. 2 Den eksperimenterende erhvervsskole - Når pædagogik, ledelse og ressourceprioriteringer går hånd i hånd Vicedirektører Jesper Clausen og Lone Hansen, TEC Deltagerne vil blive inspireret til at tænke udvikling og drift ind i hverdagen med fokus på kvalitet og styring med afsæt i praksis, nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer samt organisationsudvikling og ledelse på nye måder. Via dialog og mulig provokation udfordres deltagerne til at tage stilling til oplægget og gerne bidrage med eksempler fra egen hverdag. Er din skole parat? 3 Strategiudvikling og strategiarbejde Trends fra rituel stammedans eller handling Carsten Scheibye, Copenhagen Business School Workshoppen giver deltagerne stof til eftertanke vedrørende forskellige trends inden for strategiarbejdet samt berører udfordringer med strategiimplementering og opfølgning. Der trækkes tråde til erhvervs- og sosu-skolernes Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvor strategiarbejdet også står centralt. Hvordan kan det være, at din naboskole sommetider ikke får implementeret alle deres vedtagne strategier? Og hvordan skal din skole tilrettelægge strategiarbejdet frem mod 2018? Deltagerne vil blive opdateret på udviklingen af de fremherskende trends i forhold til strategiarbejdet og egne erfaringer vil kunne blive inddraget i dialogen blandt deltagerne. Hvordan skal din skole arbejde med udvikling, implementering og opfølgning af strategier frem mod 2018? 4 Fra kontrol- til tillidskultur Professor, PhD Gert Tinggaard-Svendsen, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Folk, der stoler på hinanden, vil lettere kunne samarbejde, simpelthen fordi der er mindre risiko for at blive snydt. Derfor kan tillid bruges som mål for, hvor megen social kapital, der findes i forskellige lande. Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk: Tre ud af fire danskere stoler på de fleste andre mennesker. I øvrigt skiller de fire nordiske velfærdsstater sig ud i toppen med mere tillid end alle øvrige lande. I det lavest rangerende land, Brasilien (nr. 86), stoler mindre end én ud af 20 på andre mennesker! Social kapital siger noget om folks evne til at samarbejde. Tillid får givetvis samfundet og økonomien til at glide lettere end i andre lande og gør desuden Danmark til et bedre sted at bo. Deltagerne vil her få et indblik i de psykologiske aspekter og de potentialer, der ligger i at skabe og have en tillidskultur. Hvordan får din skole bedst nytte af de potentialer, der ligger i en stærk tillidskultur?

2 5 Innovation og iværksætteri hvordan påvirker det unges kompetencer og lyst til at gå i skole? Teamledere Beate Laubel Boysen og Lene Vestergaard, Fonden for Entreprenørskab Entreprenørskabsundervisning øger unges foretagsomhed og lyst til at være iværksættere. Men har det også andre effekter? Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise præsenterer de seneste resultater af effektmåling af entreprenørskabsundervisning og giver et bud på, hvordan erhvervsskolerne kan drage fordel af de metoder og værktøjer, der er til rådighed for skolernes videre arbejde med innovation og iværksætteri. Denne workshop giver deltagerne mulighed for gennem en struktureret proces at tage stilling til innovation og iværksætteri som et øget strategisk fokusområde for erhvervsskolerne. 6 Ny Nordisk Erhvervsskole Formand Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet og formand Peter Amstrup, DE-L Ministeren for Børn og Undervisning lancerede på Sorømødet 2012 tankerne bag Ny Nordisk Skole. DE-L og Uddannelsesforbundet finder, at ministeren ser helt rigtigt, når hun peger på behovet for, at udvikling sker nede fra - eller rettere inde fra. Der er behov for atter at få viden og erfaringer fra den daglige undervisning i centrum for den udvikling og de prioriteringer, der sker inden for sektoren. Det lyder besnærende og selvfølgeligt, men hvorfor sker det så ikke bare? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at vi reelt flytter vore skoler over til at blive Nye Nordiske Erhvervsskoler? Og hvad får vi ud af at gøre det? Kom og deltag i debatten med lederne og lærerne. 7 Metroen havde kun to lærlinge HR-chef Peder Mandrup Knudsen, Metroselskabet og direktør Ole Heinager, Københavns Tekniske Skole Det var udgangspunktet for et samarbejde mellem Metroselskabet og Københavns Tekniske Skole, som er blandt de første, der får brikmodel og praktikcenter til at fungere i praksis. Hør om deres erfaringer og samspil med parter og politikere. Danske Erhvervsskoler var initiativtager til samarbejdet i håb om, at erfaringerne kan bruges, hvor det er vanskeligt at indgå ordinære uddannelsesaftaler. Hvordan kan vi i fællesskab udvikle en model, som kan bruges andre steder i landet, når der skal bygges supersygehuse eller store infrastrukturprojekter? 8 Hvordan får vi forældrene til at sige ja til erhvervsskolen? Landsformand for Skole og Forældre Mette With Hagensen, UU-Centerchef Steen Hansen, Lyngby og direktør Peter Enevold, Tietgenskolen Mor er den vigtigste uddannelsesvejleder, og kun 7 pct. af forældrene vejleder deres børn til at vælge en erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse i Danske Erhvervsskolers Praxis. Hvad skal der til for at få flere til at opfordre deres børn til at søge ind på de erhvervsrettede uddannelser? Peter Enevold udfordrer Mette With Hagensen og Steen Hansen og beder dem komme med bud på, hvordan vi hjælper og involverer forældrene i vejledningsindsatsen. Er løsningen vejledningspartnerskaber, forældre-brobygning, forældre i UEA, EUD-basisår eller EUX? Deltagerne vil blive inddraget aktivt i debatten.

3 Workshopkolonne 2. Tirsdag den 23. april kl Hvem er vi? - branding af hhx/htx Direktør René van Laer, K-Nord, formand for DE-L s gymnasieudvalg og rektor Karsten Søndertoft, Uddannelsescenter Holstebro René van Laer spørger: Hvad ser man, når man ser erhvervsskolen og hhx/htx udefra? Et lidt utydeligt billede. Der er brug for klare signaler om uddannelserne, så man tydeligt kan se, hvad hhx og htx er for nogle uddannelser og hvad de kan. Er hhx/htx klemt mellem polerne i ungdomsuddannelsernes - mellem stx og erhvervsuddannelserne? Karsten Søndertoft bidrager til oplægget med erfaringerne fra Holstebro. Her er htx meget tydelig i sin branding og eleverne strømmer til. Hvad mener du om behovet for branding af hhx og htx og hvad er det for en historie, der skal fortælles om uddannelserne? 2 Partnerskabsaftale i Greve Afdelingsleder Margrethe Tovgaard, UUV Køge Bugt, projektleder Karin Parbst, EUC Sjælland og tømrermester Niels Moestrup, Dansk Byggeri. Kom og hør om den partnerskabsaftale, der er indgået imellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt og Greve Kommune, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland. En aftale, der skal sikre unge en praktikplads inden for byggefagene, når de er påbegyndt uddannelsen. Under oplægget vil man komme ind på samarbejdsform, målsætning og aftalens indhold. Hvad virker og hvad virker ikke? Hvad kan man gøre i stedet og hvorfor har man indgået aftalen? Oplægsholderne vil også komme ind på andre modeller med deres fordele og svagheder. Deltagerne får mulighed for at få inspiration til at indgå egne lokale aftaler med UU og erhvervslivet, rustet med kendskab til faldgrupper og succesmuligheder. 3 Branding via de Sociale Medier Innovatørerne og foredragsholderne Søren Stenderup og Christian Buch Iversen, The Social Agency Der er ingen, der tror på marketing mere. Vi er blevet for kloge. Så hvordan bruger du vores netværkssamfund til at promovere erhvervsskolerne? Hvordan spreder du budskabet på de sociale medier? Hvordan inddrager du oplevelsesøkonomien - Return on Emotional Investment (ROEI)? Få konkret inspiration til, hvordan du bygger et stærkt brand og hvordan du rammer målgruppen. At bygge et brand, giver dig samtidig indsigt i, hvordan du ændrer et brand og eventuelt ændrer folks opfattelse. Desuden får du indsigt i, hvordan du spreder et budskab på de sociale medier. Inden workshoppen skal du have overvejet, hvordan du bruger de sociale medier nu? Hvordan bruger du dit netværk? Hvordan inspirerer du eleverne til at sprede det gode budskab? Og hvordan inddrager du oplevelser i jeres markedsføring? 4 Hul igennem til videregående uddannelse Direktør Michael Johansson og uddannelseschef Henrik Routhe, Tech College Aalborg Der bør være hul igennem fra en afsluttet erhvervsuddannelse af alle slags til en videregående uddannelse. EUX er en ny mulighed, men det er pt. kun for de få. Er EUX-modellen god nok? Michael Johansson holder oplæg om muligheder og barrierer ved overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser både set i et erhvervsskoleperspektiv og set ud fra de interesser, der knytter sig til de videregående uddannelser. Henrik Routhe fortæller om erfaringerne med EUX og om, hvilke ønsker skolerne måtte have til en udbygning af systemet. Deltag i debatten om overgangen til de videregående uddannelser

4 5 Vækst for fremtiden med fokus på uddannelse Konsulent Pia Mulvad Reksten LO, konsulent Morten Smistrup, LO og chefkonsulent Simon Nedergaard-Holm, DA Det er veluddannede og kompetente medarbejdere, der gør det muligt for virksomhederne hurtigt at kunne tage ny viden i brug og omsætte den til innovative produkter, tjenesteydelser og processer. Det er et af budskaberne i LO s nye udspil, som bidrager med en række anbefalinger til, hvordan væksten skal fremmes i et samspil mellem en række aktører, og hvor uddannelse er en af vækstmotorerne. Pia Mulvad Reksten og Morten Smistrup præsenterer LO s anbefalinger på uddannelsesområdet og Simon Nedergaard-Holm kommenterer og diskuterer oplægget. Kom og deltag i debatten og giv dit bud på, hvordan erhvervsskolernes bidrag til vækststrategien kan styrkes. 6 Erhvervspædagogik i praksis Rektor Trine Ladekarl, CPH West og rektor Rikke Skov Nielsen, K-Nord Hvordan gribes den erhvervspædagogiske undervisning på en erhvervsskole - både på EUD, hhx og htx - an. Nogle elever har måske dårlige erfaringer fra tidligere, og nogle kan se lidt trætte ud, men de er næppe uddannelsestrætte. De skal udfordres på en ny måde som bruger virkeligheden, og hvor eleverne arbejder med cases og konkrete produkter. Statsministeren fortalte i sin nytårstale om Emil, der byggede fuglekasser i matematiktimen i folkeskolen. Det var en vision, men på erhvervsskolen er det virkelighed, eller er det? Kom og del dine erfaringer med Trine og Rikke. 7 Attraktiv ungdomskultur på erhvervsskolerne - hvordan? Formand Vera Rosenbeck, Danske Skoleelever, formand Morten Ryom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og formand Zacharias Polonius, Landssammenslutningen af handelselever De tre elevorganisationer vil hver give deres bud på, hvad der skaber den attraktive ungdomskultur på erhvervsskolerne. De vil også komme med konkrete forslag, som bør implementeres på skolerne. Derefter vil workshopdeltagerne udfordre oplægsholderne og sammen skal vi konkretisere og prioritere de bedste af idéerne. Resultaterne af workshoppen er både inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en attraktiv ungdomskultur på skolerne med den unge i centrum, at dele gode idéer og initiativer og få dem testet af på de unge via oplægsholderne. Workshopdeltagerne må meget gerne have lavet et ekstrakt af deres bedste initiativer, som de kan præsentere på workshoppen og/eller dele med hinanden. 8 Bestyrelses- og ledelsessamarbejde post OK13 Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU og bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium OK13 har givet nye udfordringer og muligheder for skolens ledelse og bestyrelse i forhold til i dag. Ledelsen skal tænke i nye baner vedrørende planlægning og ressourceudnyttelse frem mod Strategi og målsætninger vil muligvis få en endnu vigtigere betydning, samtidig med at tillidsstrukturen skal implementeres. Der vil givetvis opstå adskillige udfordringer, som begge sider skal tage stilling til, for at samarbejdet bliver en succes. To praktikere med hver deres baggrund giver deres bud på fremtidens samarbejde. Deltagerne i workshoppen vil blive inddraget med deres egne erfaringer og måske provokeret på deres holdning og opfattelser af samarbejde. Hvad gør du for at sikre samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse på din skole?

5 Workshopkolonne 3. Onsdag den 24. april kl Hvad er Good Governance på Erhvervsskolerne i 2018? Seniorkonsulent Line Gry Knudsen, DEA Hvordan ser kodeks for godt bestyrelsesarbejde på erhvervsskolerne ud i 2018, hvilke tendenser er der i udviklingen af bestyrelsesarbejdet og hvor kommer inspirationen fra til fortsat værdiskabelse gennem bestyrelsesarbejdet? På baggrund af oplæg fra seniorkonsulent Line Gry Knudsen fra Tænketanken DEA skal vi sammen kigge i krystalkuglen og blandt andet drøfte tre tendenser og deres betydning for bestyrelsesarbejdets udvikling hen i mod 2018: * Hvordan håndteres den øgende professionalisering af bestyrelsesarbejdet? * Hvordan arbejdes der med bestyrelsens samlede kompetenceprofil og sammensætning? * Hvordan skabes der værdi gennem bestyrelsesarbejdet og hvem skabes der værdi for? Workshoppen vil give inspiration til udvikling i bestyrelserne og give mulighed for at drøfte de vigtigste tendenser, der nu og de kommende år får betydning for bestyrelsesarbejdet. Er din bestyrelse klar til udvikling? 2 Erhvervsskoler og kommuners samarbejde om at løfte unge ind i uddannelse Direktør Søren Vikkelsø, CELF og jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Kommune For mange unge under 25 er på overførselsindkomst og har ikke en kompetencegivende uddannelse. Skal man gøre noget ved dette? CELF og Jobcenteret i Guldborgsund kommune har valgt at samarbejde om at aktivere de unge, med uddannelsespålæg. Hvordan gør de? Hvilke udfordringer har de haft og har? Hør om deres erfaringer med samarbejdet omkring denne opgave og hvordan nye udfordringer håndteres i fællesskab. Gennem oplæg og debat får deltagerne inspiration til at styrke indsatsen for løfte unge med svage forudsætninger ind i uddannelse. Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne eksempler på gode og/eller mindre gode erfaringer på diverse tværgående samarbejder. Har din skole et godt samarbejde med din(e) kommune(r), som sikrer denne gruppe unge uddannelse? 3 Digitale kompetencer hvad, hvorfor og hvordan? Lektor i international marketing og nye medier, Reimer Ivang, Aalborg Universitet Digitale indfødte, generation 2012 eller homo conexus? Nutidens unge har fået mange betegnelser som alle dækker over de specielle karakteristika og kompetencer som ungdommen skulle få via den intensive anvendelse af ny teknologi, internettet og smartphones. Men kan vi bare forvente, at ungdommen i dag automatisk opbygger de digitale kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked? Reimer Ivang vil give et overblik over, hvordan man kan forstå digitale kompetencer og hvorfor vi ikke kan forvente, at ungdommen automatisk opbygger disse kompetencer, uden der sættes fokus på dem, og at kompetencerne bliver en integreret del af undervisningen på folkeskoler, ungdomsuddannelser samt universiteter. Få konkret overblik over hvordan digitale kompetencer skal forstås, samt hvordan det kan sikres, at eleverne opnår de bedst mulige forudsætninger til at indgå i fremtidens arbejdsmarked. 4 Ledelse og rekruttering MSc. HRM og partner Anne Bang, AKSIA Institute Hvad er de største udfordringer for ledelse i dag? Hvad er de fremherskende tendenser inden for ledelse? Hvilke lederkompetencer skal bestyrelsen og topledelsen være opmærksomme på bliver udviklet i organisationen, og hvilke lederkompetencer skal de have fokus på ved rekruttering af nye ledere? Deltagerne vil få viden om dominerende tendenser inden for ledelse, så de enkelte skoler kan sætte fokus og retning på den fremadrettede proces omkring udvikling af og rekruttering af ledelseskompetencer. Hvordan skal din ledelse se ud frem mod Erhvervsskolen 2018?

6 5 Synergi mellem AMU og EUD-hovedforløb: hvordan gør vi det i praksis? HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen, uddannelsesleder Jacob Berg Nielsen, Skive Tekniske Skole og uddannelseskonsulent Niels Bylund, Industriens Uddannelser HR konsulent Lizzie Mærsk Nielsen indleder workshoppen med et overblik over nogle af de erfaringer, der er skabt i projekter, som har arbejdet med fleksible fælles afholdelsesformer for AMU kursister og hovedforløbselever. Jacob Berg Nielsen giver indblik i skolens overvejelser og praksis ved tilrettelæggelse af henholdsvis AMU kurser og erhvervsuddannelsernes hovedforløb i tider med skiftende efterspørgsel. Niels Bylund præsenterer det faglige udvalgs revision af uddannelsesordningerne for EUD, hvor en af intentionerne er at give skolerne mulighed for at gennemføre samlæsning mellem EUD og AMU. Deltag med dine erfaringer i workshoppens debat om, hvilken praksis og tilrettelæggelse, der sikrer uddannelseskvaliteten for både AMU kursister og hovedforløbselever. 6 Fremtidens brobygning EUD-forstander IBC Karen Marie Madsen og underviser og InnoCamp ansvarlig Annemette Skovgaard Jensen Danske Erhvervsskoler fik i 2012 midler fra MBU til at udvikle fremtidens brobygning. Karen Marie vil præsentere den kogebog, som er et af resultaterne. Herefter vil Karen Marie og Annemette afholde en InnoCamp, hvor deltagerne oplever, hvordan eleverne bliver udfordret og selv skal deltage. Resultaterne af workshoppen vil både være inspiration til skolerne i deres arbejde med at skabe en endnu bedre og innovativ brobygning, at dele gode idéer og initiativer samt at opleve en brobygningsidé, der virkelig rykker. Workshopdeltagerne må meget gerne havde lavet et ekstrakt af deres bedste brobygningsidéer og initiativer, som de kan dele på workshoppen. 7 Virksomhedernes kompetencebehov og efteruddannelse i 2018 Chef for Uddannelse Helle Ankersen, PostNord AB og HR-chef Morten Elbro, Silvan Efteruddannelsen er faldet drastisk siden 2010 og der efterlyses initiativer, der kan sætte skub i efteruddannelse af medarbejderne og sikre kompetenceniveauet i virksomhederne. Helle Ankersen og Morten Elbro vil fokusere på, hvad der skal til, for at virksomhederne ser det som attraktivt at sende medarbejderne på efteruddannelse, hvilke uddannelsesmuligheder er der brug for i fremtiden og hvilke kompetencer vil virksomhederne efterspørge? Hvordan ser kontakten ud mellem virksomheder og erhvervsskoler i fremtiden? I workshoppen kan du deltage i dialogen og bidrage med ideer til, hvordan vi får skub i efteruddannelsen og hvad skolerne kan gøre for at bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling. 8 Forsamlingshusdebat om fordelingen af de unge mellem ungdomsuddannelserne Formand Jens Boe Nielsen, Gymnasieskolernes rektorforening og formand Peter Amstrup, DE-L Kommissoriet for Ministerudvalget for Ungdomsuddannelserne indeholdt et punkt om arbejdsdelingen mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Punktet adresserer fremtidens behov for arbejdskraft af alle slags. I den forbindelse må man spørge, om der er for mange i gymnasiet eller er problemet, at der er for få, der får afsluttet en erhvervsuddannelse? Workshoppen indeholder en paneldebat med formand for DE-L Peter Amstrup og formand for Gymnasieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen. En moderator holder styr på debatten og inddrager deltagerne i drøftelserne. Kom og giv dit bud på procentfordelingen.

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere