Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 23. november Valg til AMG/LAMU 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 23. november Valg til AMG/LAMU 2018"

Transkript

1 Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 1/2 Mødedato: 25. januar 2018 kl Mødested: IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Michael Viby Rasmussen, Jenny Oostwouder, Marianne Maria Larsen LAMU møde kl Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 23. november 2017./. Referat fra den 23. november Valg til AMG/LAMU 2018 I første kvartal 2018 afholdes der valg til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet. Medarbejderne skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper/arbejdsmiljøudvalg. 4. Fysisk APV ifm. flytning til Trøjborg Rullegardiner i bygning 1912 status (Esther) 5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Herunder evakueringsøvelse, brandslukningskursus og status/parkeringsområdet./. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Kort status på arbejdsskader v/linda 7. Emner til næste AAMU-møde den 19. marts Eventuelt Herunder evt. kommunikation til medarbejderne LAMU/LSU møde kl Godkendelse af dagsorden Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

2 Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 2/2 2. Sygefraværsstatistik Ø&B Drøftelse af sygefraværsstatstik for Ø&B 4. kvartal 2017 samt hele 2017./. Sygefraværsstatistik Ø&B 4. kvartal 2017 samt hele Digital uddannelse./. Arnold Boons blog af 30. oktober 2017 vedr. digital dannelse./. Digital projektledelse./. Digital projektstyring 4. Opfølgning på MUS I henhold til LSU s årshjul følges der op på MUS på første møde./. Materiale fra HR Lokal opfølgning på MUS Foto på mails 6. Eventuelt Herunder evt. kommunikation til medarbejderne

3 Punkt 2/LAMU Referat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 24. november 2017 Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anita Pedersen, Tanja Stride, Anna Haurdahl LSU medlemmerne deltog under punkt 1 og 2 Charlotte Lyngholm, Anders Kragh Moestrup, Berit Kornbæk Boisen 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Der var ingen kommentarer til Arbejdsmiljøstatistikker Q3 2017, som vedrører hele AU. Man drøftede i stedet sygefraværsstatstikken for Ø&B 3. kvartal 2017, og det blev fastslået, hvad forskellen i medarbejderantallet, som hhv. HR og Ø&B oplyser i statistikkerne, er. Ifølge HR s statistikker er der 146 medarbejdere i Ø&B i 3. kvartal 2017, mens Ø&B opgør tallet til 152 medarbejdere. Forskellen ligger i, at HR tæller årsværk, mens Ø&B tæller antal ansatte. Ifølge HR skal man have været ansat et helt kvartal for at tælle med som en hel stilling/medarbejder i hele kvartalet, mens Ø&B tæller alle medarbejdere med, incl. fratrådte. Hermed bliver tallet lidt højere i Ø&B s optælling, som dog er nemmere at foretage på denne måde. Sygefraværsstatistikken for Ø&B 3. kvartal 2017 viser et fald i forhold til 1. og 2. kvartal 2017, hvilket er positivt. Det ser ud til, at vi igen er på et niveau, der samlet set minder om det i 2016, incl. langtidssygdom. Ser man på sygefraværet for 2017 år til dato i forhold til 2016, ser det ud som om at sygefraværet stiger (figur 2). Det er dog vigtigt, at man ser sygefraværet over længere perioder og ikke kun pr. kvartal, da det kræver længere perioder at kunne konkludere noget. Anvendelse af deltidssygemeldinger blev drøftet, og det blev oplyst, at såfremt man går syg hjem i løbet af en dag, bliver en hel sygedag ikke registreret, såfremt man i sit flexskema anfører, hvor længe man har været på arbejde den pågældende dag og i kommentarfeltet skriver, at man er gået syg hjem. Håndsprit og håndsæbe blev nævnt ifm. sygefraværsstatistikken, og der var et ønske om, at der indkøbes håndsprit, så man har mulighed for at placere beholdere i kontorerne, ligesom der udover håndsprit også placeres sæbedispensere i alle køkkener. Esther undersøger mht. indkøb af håndsprit og placering af håndsæbe i køkkener. Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Fax: Web:

4 Referat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 24. november 2017 Side 2/5 Rengøringsniveauet blev bragt på bane, fordi det har haltet i bygning 1912 i den seneste tid. Der er en klar procedure for indmelding af fejl/mangler i forbindelse med driftsmæssige forhold, og dette foregår til omstillingen, hvorefter forholdet bliver taget op på det følgende AMG-møde, hvor også driftschef Ib Rasmussen deltager. 2. Forslag til ny mødestruktur Der skal snart være valg til såvel LAMU som LSU, og dette har givet anledning til en vurdering af, om samarbejdet mellem udvalgene og tilrettelæggelse af møderne fremadrettet kan optimeres. Møde mellem NJRA, Michael, Anders og Linda har været afholdt, og der er udarbejdet en sagsfremstilling, hvori det bl.a. foreslås, at LAMU- og LSU-møderne holdes i forlængelse af hinanden med en fast fælles del. Indholdet af den fælles del af mødet vurderes fra gang til gang, fordi der vil forekomme sammenfald og gråzoner i forhold til emnerne. Rengøring er et eksempel herpå. Snitflader blev drøftet, og der var enighed om, at personsager, økonomi og lønforhandling primært hører til LSU-delen, mens det psykiske og fysiske arbejde smelter mere sammen, og trivsel eksempelvis kan være svært at skille ad, hvorfor det naturligt kan høre under fællesdelen. Formøderne til LAMU og LSU bliver fremover slået sammen, og på disse vil man vurdere, hvilke punkter, der sorterer under LAMU-, fælles- og LSU-delen. Der afholdes fire faste møder pr. år med mulighed for ekstraordinære møder. Alle deltagere forhåndsbookes i kalenderen til et møde af 3 timers varighed, og når dagsordenen er endeligt fastlagt, vil deltagerne få oplyst den faktiske mødetid. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 4. Opfølgning på referat fra LAMU den 31. august 2017 Referat blev godkendt. 5. Fysisk APV ifm. flytning til Trøjborg Proceduren for, at indmelding af driftsmæssige forhold skal ske til omstillingen, er tidligere meldt ud til hele huset af AMG. Rengøring er et tilbagevendende tema, og det må fortsat konstateres, at niveauet er et andet end på Fuglesangs Allé. Der skal sendes mere information ud til huset med hensyn til, hvornår rengøringen foregår, hvad man kan forvente samt, hvordan man skal forholde sig, og Esther indkalder i første omgang til et møde med rengøringsleder Jane Nielsen. Der kan evt. ophænges information omkring rengøringen i køkkenerne eller lignende, herunder standarden for rengøringen.

5 Referat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 24. november 2017 Side 3/5 Rullegardiner til Servicegruppens kontor der afventes tilbagemelding fra driften, og Esther indkalder til møde med driftschef Ib Rasmussen. Problemet med træk/kulde i bygning 1912 er løst i det lokale (214), hvor de største udfordringer var. Et system virkede ikke, som det skulle, hvilket blev konstateret, efter at medarbejderne i en periode førte log på varmereguleringen i løbet af dagen og registrerede udetemperaturen. I Kassen har man fortsat problemer med kulde og træk, og der opfordres derfor til, at man fører log/foretager registrering som i det lokale, hvor problemet er løst. Linda orienterer Ketty mht. skema og termometer, så Kassen kan foretage registrering. Vigtigheden af, at vi tilpasser os bygningerne mht. vores påklædning, understreges endnu en gang. 6. Valg til AMG og LAMU 2018 I første kvartal 2018 afholdes der valg til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet. Medarbejderne skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg, og i den forbindelse er der deadline den 24. november 2017 for indmelding af, hvordan strukturen skal være. Meget af arbejdet i de to udvalg AMG og LAMU er dobbelt, og det er stort set de samme deltagere, der er med i begge udvalg. Det blev derfor foreslået, at de to udvalg slås sammen til ét, hvilket der var enighed om er en god idé. Der skal fortsat være tre medarbejderrepræsentanter, mens der skæres én lederrepræsentant fra, således at udvalget fremover udgøres af NJRA, én lederrepræsentant og tre medarbejderrepræsentanter. Der vil fortsat være små arbejdsgrupper, der arbejder mellem møderne, fx vil der stadig være en gruppe, der skal tage sig af de praktiske ting ifm. den fysiske APV. Når man til næste valg vælger tre medarbejderrepræsentanter, vælges de til såvel AMG som LAMU. En nyhed vil blive sendt ud til medarbejderne med orientering om, at ønsker man at opstille til valget, er det fra den 6. december 2017 man skal holde sig klar og melde ind til HR. 7. God omgangstone God omgangstone bliver et tværgående tema vi skal i gang med, og det vil blive taget op på et fælles møde med LSU primo 2018.

6 Referat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 24. november 2017 Side 4/5 Der afholdes kursus i God omgangstone den 6. december 2017, hvor flere fra LAMU er tilmeldt, og det forventes, at vi får input og inspiration til at arbejde videre med temaet. Grundlæggende handler det om kommunikation; hvordan man tiltaler hinanden, hvordan man tager imod og siger fra, hvis man oplever, at der ikke bliver talt pænt til én, hvad kan man gøre selv for ikke at gå med på den dårlige tone, hvad kan man melde tilbage til vedkommende, hvordan får man afdækket faglige uenigheder kollegaer imellem osv. Det handler også om, at vi får drøftet formuleringer/standardsætninger, både internt på kontoret, men også udadtil i forhold til kunder. 8. Nyt fra AMG Brandkursus der afventes et tilbud, og Esther følger op på dette. Evakueringsøvelse ansvaret for dette er overgået til os selv, og punktet sættes på næste dagsorden hvordan er det som AMG-gruppe selv at stå for alt ifm. en evakueringsøvelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af NJRA og Linda, som står for afholdelse af en evakueringsøvelse. Færdsel henover parkeringspladsen der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Anja, Arne og Esther. 9. Kort status på arbejdsskader v/linda Der har ikke været arbejdsskader siden sidste møde, og statistikken viser, at der ikke er meldt øvrige forhold/ulykker ind. Det formodes, at det tidligere udarbejdede Notat vedr. proces ifm. arbejdsulykker, som er lagt på hjemmesiden, vil blive læst, såfremt behovet for at anmelde ulykker af nogen art opstår, og det vurderes derfor ikke, at kendskabet til Notatet bør udbredes yderligere. 10. Emner til næste AAMU-møde den 7. december 2017 Der var ingen emner til næste AAMU-møde. 11. Eventuelt Forebyggelse af stress Det blev drøftet, hvordan man forholder sig i forhold til kollegaer, som virker stressede/overbebyrdede med opgaver, og der var enighed om, at det vil være en idé at inddrage teamleder/funktionschef eller evt. en tillidsrepræsentant.

7 Referat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 24. november 2017 Side 5/5 Foto på Med det formål at give en oplevelse af nærvær, hvilket også kan medvirke til en god tone, ønskes der foto på alle medarbejderes s, og der var enighed om, at det gør noget positivt, at man kan se, hvem det er, man kommunikerer med. Drøftelsen omkring foto på s vil blive taget i ledergruppen og evt. også på det næste LSU møde. Godkendt

8 Punkt 5/LAMU

9

10 Punkt 2/LAMU-LSU Notat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 1/5 Modtager(e): LAMU/LSU Økonomi og Bygninger Sygefraværsstatistik for 4. kvartal 2017 AU Økonomi og Bygninger Sygefraværsstatistikken i nærværende notat er baseret på registreringer i personalesystemet AUHRA. Statistikken indeholder udelukkende tal fra eget vicedirektørområde. Materiale, der viser statistik for hele AU, udarbejdes hvert kvartal af HR, og er del af en ledelsesrapportering. I 4. kvartal 2017 var der ansat 154 medarbejdere i AU Økonomi og Bygninger. Af de 154 medarbejdere var der registreret en sygefraværsperiode på 60 medarbejdere. Figur (6) viser totaler for hele året til sammenligning med de foregående år. Tabel 1 Sum og gennemsnitstal for 4. kvartal Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage. År 2017 Kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal medarbejdere - total 147* 145* 152* 154* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 385,68 219,21 217,64 262,38 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 4,88 4,38 3,89 4,52 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 2,62 1,51 1,43 1,70 Tal for 4 kvartaler er påført i tabellen til sammenligning. * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal Staben AU Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Trøjborgvej Aarhus C Tlf.: Web:

11 Notat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 2/5 Tabel 2 Sum og gennemsnitstal for 4. kvartal Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom). År 2017 Kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antal medarbejder total 147* 145* 152* 154* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 499,68 417,21 368,64 443,38 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 6,25 7,87 6,36 7,39 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 3,40 2,88 2,43 2,88 Tal for 4 kvartaler er påført i tabellen til sammenligning. * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal Figur 1: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er registreret en fraværsperiode Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

12 Notat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 3/5 Figur 2: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er registreret en fraværsperiode Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Figur 3 Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for alle medarbejdere Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

13 Notat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 4/5 Figur 4 4. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage Over Det vil sige, at der er 25 medarbejdere i aldersgruppen år, hvorpå der er registret en sygefraværsperiode osv. Figur 5 4. kvartal 2017 Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom) Over

14 Notat AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 17. januar 2018 Side 5/5 Tabel 3 Sum og gennemsnitstal for hele året Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage. År Antal medarbejdere - total 156* 165* 170* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 966, , ,91 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 8,48 8,07 8,94 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 6,19 6,26 6,41 * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år Tabel 4 Sum og gennemsnitstal for hele året Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom). År Antal medarbejdere total 156* 165* 170* Antal medarbejdere (hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder) Antal sygedage 1329, , ,91 Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte) 11,66 10,79 13,99 Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte) 8,52 8,44 10,21 * Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år Figur 6: Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere (hele året) sygdomsramte 1 21 dage sygdomsramte alle dage alle medarb. alle dage

15 Hvordan bliver vi mere digitalt dannede i administrationen? Page 1 of Punkt 3/LAMU-LSU Organisation og ledelse på AU Du er her: AU Medarbejdere Organisation og ledelse Direktørens blog Indlæg Hvordan bliver vi mere digitalt dannede i administrationen? Udviklingen mod et mere digitalt AU kommer til at påvirke alle dele af universitetet både forskning, uddannelse og administration. Jeg er derfor for tiden meget optaget af, hvordan vi i administrationen bedst udvikler vores kompetencer og kultur i takt med den øgede digitalisering. Mine foreløbige tanker om det, vil jeg gerne dele med jer i denne måneds blogindlæg ARNOLD BOON Jeg synes på mange måder, at vi er rigtig godt med på digitaliserings-fronten i administrationen, hvilket jeg har skrevet om i tidligere indlæg. For fortsat at følge med den hurtige digitale udvikling vedtog vi i universitetsledelsen sidste år en ambitiøs digitaliseringsstrategi. Udviklingen vil kræve både nye systemer og processer. Men den vil også kræve ændringer i vores kultur, kompetencer og samarbejdsrelationer: Sagt med andre ord vil den kræve, at vi i administrationen bliver endnu mere digitalt dannede. Hvad digital dannelse præcist betyder i administrationen, skal vi diskutere løbende. Jeg vil dog gerne give nogle indledende bud på, hvad nogle af de centrale elementer skal være: Mange forbinder digital dannelse med, at børn og unge skal lære at tale pænt til hinanden på sociale medier. Men digital dannelse er langt bredere end det, og rækker udover de helt unge. Begrebet handler for mig om livslang læring og om, at man løbende løfter sine digitale kompetencer og kultur i takt med udviklingen og de nye digitale muligheder, der opstår. Digital dannelse rækker ud over de kompetencer, der skal til for at betjene nye IT-systemer. Det handler om, at vi udvikler et mind-set, der tænker i digitale løsninger. Det kræver, at vi kan reflektere over de digitale muligheder og udfordringer, og anvende dem til at skabe de bedst mulige løsninger for vores fagmiljøer. Mange af vores brugere måske især de studerende er såkaldte digitalt indfødte, der er født og opvokset i den digitale tidsalder. Digital dannelse handler derfor også om at kunne forstå brugerne og deres behov. Og om at vores rolle skal ændres fra at være serviceleverandører til i højere grad at være værdiskabende samarbejdspartnere, der i dialog med studerende, undervisere og forskere, finder frem til de bedst mulige løsninger. Endelig så er risikovillighed et helt centralt element i vores digitale dannelse. Vi skal alle ledere såvel som medarbejdere turde prøve nye løsninger af og lære af de fejl, vi laver undervejs. For mig at se, er det den eneste mulighed, vi har for at følge med i en digital udvikling, der går hurtigere end nogensinde før. Husk digital dannelse i MUS-samtalerne Jeg opfordrede for nylig mine kollegaer i Administrationens Samarbejdsudvalg til - i deres respektive afdelinger - at drøfte og komme med ideer til, hvad det vil sige at være digitalt dannet og ikke mindst hvordan vi bliver det i administrationen. Jeg ser meget frem til at høre deres forslag. I vores bestræbelser på at blive mere digitalt dannede, skal vi skal også trække på de forskere på AU, der beskæftiger sig med digital dannelse og forandring. Vi skal også se på, hvad universiteter både i Danmark og

16 Hvordan bliver vi mere digitalt dannede i administrationen? Page 2 of udlandet har gjort for at blive mere digitalt dannede. Og endelig skal vi drage nytte af erfaringer fra andre sektorer, hvor man med succes har udnyttet digitaliseringens muligheder til at forbedre sine løsninger. Kompetenceudvikling bliver i sagens natur helt centralt i udviklingen mod en endnu mere digitalt dannet administration. Vi skal være helt skarpe på, hvilke kompetencer, det kræver af den enkelte afdeling og medarbejder at følge med den digitale udvikling. Efteråret er tiden for MUS-samtaler, og jeg vil derfor opfordre alle ledere og medarbejdere i administrationen til at få drøftet, hvordan man som medarbejder kan styrke sin digitale dannelse. Har du tilføjelser til, hvad de vil sige at være digitalt dannet, så del dem gerne i kommentarsporet nedenfor.

17 Punkt 3/LAMU-LSU Digital projektledelse ( diplomfag) Et 5 ECTS point valgfag på diplomuddannelsen: Digital konceptudvikling Med diplomfaget digital projektledelse lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil digital (adræt/fleksibel) arbejdsproces. Vi arbejder med digital dannelse! Vi arbejder både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og du lærer at arbejde med at igangsætte og drive en iterativ (gentagende) projektproces i praksis. Indhold Projektledelsesrolle- og ansvarsfordeling Involvering af kunde, leverandør interne/eksterne eller andre interessenter Værktøjer såsom timeboxing (planlægningsteknik) og opgave-prioritering Strukturering af iterative projektprocesser Udarbejdelse og brug af kravspecifikation og user stories Risikostyring i agile projekter Udbytte Med 'digital projektledelse' får du kompetencer til at: optimere en projektproces i projekter med mange ubekendte - flowforståelse estimere digitale produkter holde tid og budget på et projekt uden at gå på kompromis med kvaliteten sætte de bedste teams opbygge og gennemføre projekter i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere Målgruppe Til alle er opfylder kravene, fx Projektkoordinatorer, Laboranter, Projektledere, institutmedarbejdere Din underviser Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulter/undervisere. Vi har stor praktisk erfaring både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer. Underviseren på faget er certificeret Practitioner i AgilePM, som er udviklet under DSDM Consortium, en af verdens førende sammenslutninger inden for Agile.

18 Eksamen og ECTS Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. En case der evt. beskriver din digitaliseringsudfordring og finder løsninger derpå. Casen danner ramme for en mundtlig eksamen på 30. min. 'Digital projektledelse' giver 5 ECTS-point. Forudsætninger Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har to års erhvervserfaring samt én af følgende: en erhvervsakademiuddannelse (fx en laborantuddannelse) en videregående voksenuddannelse (VVU), også kaldet en akademiuddannelse (fx i offentlig forvaltning og administration) Individuel kompetencevurdering Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse Varighed I alt 4 undervisningsdage, kl , plus en dag med eksamen (30 minutter per deltager) Datoer: 30/1 + 6/2 + 20/2 + 27/2 + Eksamen den 6/ Pris Samlet pris for undervisning, eksamen- og opgavevejledning, Kr ,- pr. deltager. Undervisningsmateriale ca. kr. 350,- + moms pr. deltager. Kursusforplejning pr. dag pr. deltager kr. 200,- + moms. Pris i alt kr ,- pr. prs. Sted Erhvervsakademi Aarhus Ringvej Syd (Guldbygningen) 8260 Viby J Interesseret eller for yderligere information kontakt Chefkonsulent Thomas Hey på eller /2

19 Punkt 3/LAMU-LSU Digital projektstyring ( akademifag) Et 10 ECTS point valgfag på akademiuddannelsen: Projektstyring i praksis Få en god indsigt i projektstyringens discipliner. På dette akademifag arbejdes der med de grundlæggende begreber for projektstyring - set fra digitaliseringens perspektiv på Aarhus Universitet. Vi arbejder med digital dannelse! Ledelse af digitaliseringsprojekter adskiller sig på en lang række områder fra ledelse af andre projekter, bl.a. fordi de ofte er meget dynamiske og fleksibel. Du bliver med uddannelsen Digital projektstyring mere bevidst om disse udfordringer, og du får metoder og teknikker til at styre, facilitere og drive en agil (adræt/fleksibel) arbejdsproces. Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: opstart, planlægning, styring, gennemførelse og evaluering. Du får også en teammodel, som kan bruges i alle faser til at få en projektgruppe til at arbejde bedre. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager. Du bliver en digital Change Maker! Fagets indhold Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut Projektmodeller Agile (adræt/fleksible) projektformer Projektetablering og -mål Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser Værktøjer til at designe processer og forløb - flowforståelse Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring Planlægning, prioritering og proces Projektet som forandringsproces Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med digital projektledelse Praktisk træning i digital projektledelse Vi arbejder med dit eget digitale projekt som case Målgruppe: Alle der opfylder kravene fx Studieadministration, Laboranter, Projektøkonomer, institutmedarbejdere Praktiske oplysninger Dette undervisningsforløb er forbeholdt medarbejdere på Aarhus Universitet og undervisningens indhold er aftalt mellem Erhvervsakademi Aarhus og udvalgte medarbejdere på Aarhus Universitet.

20 Forudsætninger Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har to års erhvervserfaring samt én af følgende: En relevant erhvervsuddannelse (fx en kontoruddannelse) En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) En gymnasial uddannelse En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående Undervisere Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulter/undervisere. Vi har stor praktisk erfaring både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer. Underviserens rolle at skabe et læringsrum, hvor deltagerne får de bedste muligheder for at bruge teorien, modellerne og værktøjerne i praksis. Du bliver fortrolig med, hvorfor og hvordan du kan bruge værktøjer til at arbejde med digitalisering. Eksamen Faget afsluttes med en eksamen, der tager sit udgangspunkt i din egen problemstilling fra din hverdag. En case der evt. beskriver din digitaliseringsudfordring og finder løsninger derpå. Casen danner ramme for en mundtlig eksamen på 30. min. Varighed I alt 8 undervisningsdage, kl , plus en dag med eksamen (30 minutter per deltager). Datoer: 6/2 + 20/2 + 6/3 + 20/3 + 3/4 + 17/4 + 2/5 + 8/5 + Eksamen 29+30/ Pris Samlet pris for undervisning, eksamen- og opgavevejledning, Kr ,- pr. deltager med min. 15 deltagere pr. hold. Undervisningsmateriale ca. kr. 350,- + moms pr. deltager. Kursusforplejning pr. dag pr. deltager kr. 200,- + moms. Pris i alt kr ,- pr. prs. Sted Erhvervsakademi Aarhus Ringvej Syd (Guldbygningen) 8260 Viby J

21 Interesseret eller for yderligere information kontakt Chefkonsulent Thomas Hey på eller /2

22 Punkt 4/LAMU-LSU LOKAL OPFØLGNING PÅ MUS AU AARHUS UNIVERSITET

23 MUS PÅ DAGSORDENEN I LSU Formål: At sikre en dialog/drøftelse af MUS lokalt Udbytte: Gennem løbende dialog omkring MUS, at skabe en opmærksomhed på hvordan den lokale eksisterende praksis kan optimeres og forbedres. Proces: Drøftelse/dialog i udvalget evt. ud fra oplæg/inspirationsspørgsmål. AU AARHUS UNIVERSITET

24 INSPIRATIONSSPØRGSMÅL TIL DRØFTELSEN AF MUS Gennemføres MUS og er den forberedt af både leder og medarbejder? Er MUS gode samtaler? Kommer der noget ud af MUS? Hvis der har været særlige temaer, som I har drøftet ved årets MUS, er der da noget der skal samles op på, i forhold til disse temaer? Er der yderligere generelle temaer/emner, som det vil være hensigtsmæssigt at I drøfter I LSU, afledt af årets MUS? Er der nogle ting I jeres eksisterende praksis omkring MUS, som I ser et behov for at optimere/gøre anderledes til næste års MUS? AU AARHUS UNIVERSITET

25 DRØFTELSEN SKAL IKKE VÆRE: En evaluering af AU s fælles MUS koncept En evaluering af IT Systemet AUHRA AU AARHUS UNIVERSITET

26 AU AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Side 1/5 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige.

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Lars Bo Nørgaard Dato: 18. januar 2019 Side 1/2 Mødedato: 24. januar 2019 kl. 9.45-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU/LSU møde LAMU deltagere: LSU

Læs mere

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk.

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk. Side 1/5 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 11.15-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte

Læs mere

Rullegardiner, bygning 1912 Opmåling blev foretaget den , ordre er afgivet, og der afventes levering/montering.

Rullegardiner, bygning 1912 Opmåling blev foretaget den , ordre er afgivet, og der afventes levering/montering. Side 1/6 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 09.00-11.15 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov,

Læs mere

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde.

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde. Referat UNIVERSITET Marianne Maria Larsen Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Mødedato: 30. november 2017 Mødested: 1918-317 Mødelokale 3. etage Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Referat Lars Bo Nørgaard Dato: 22. marts 2019 Side 1/2 Mødedato: 21. marts 2019 kl. 10.3011.15 Mødested: 1918135 ITUndervisningslokale Mødeemne: Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels

Læs mere

Én gang årligt skal arbejdsmiljøudvalget drøfte, hvordan beredskabet i enheden er, og der skal afholdes en evakueringsøvelse.

Én gang årligt skal arbejdsmiljøudvalget drøfte, hvordan beredskabet i enheden er, og der skal afholdes en evakueringsøvelse. Side 1/7 Mødedato: 29. november 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14: IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14: IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS UNIVERSITET Møde den: 31. august 2016, kl. 12:30 14:00 2641-130 IT-undervisningslokalet LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 24. maj Status på fysisk arbejdsmiljø

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra LAMU den 24. maj Status på fysisk arbejdsmiljø Referat Anna Haurdahl Dato: 30. august 2018 Side 1/6 Mødedato: 30. august 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 30. august 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 30. august 2018 (5 min.) Dagsorden Dato: 22. november 2018 Side 1/1 Mødedato: 29. november 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette

Læs mere

Der foretages ingen reducering i antallet af medarbejdere ved justering af organiseringen.

Der foretages ingen reducering i antallet af medarbejdere ved justering af organiseringen. Møde den: 20. februar 2017 kl. 11.00-12.00 1918-129 Mødelokale stueetage Møde i LSU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Michael Hertzum Krattet,

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

Marianne Maria Larsen

Marianne Maria Larsen Marianne Maria Larsen Fra: Katrine Lisberg Sendt: 1. august 2016 13:31 Til: Niels Jørgen Rasmussen Emne: God omgangstone Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Hej Niels Jørgen Hermed mit bud

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Der ønskes ikke en geografisk opdeling fremover i arbejdsmiljøgruppen som i dag for medarbejderrepræsentanterne (Frederikshus og øvrige AU FE).

Der ønskes ikke en geografisk opdeling fremover i arbejdsmiljøgruppen som i dag for medarbejderrepræsentanterne (Frederikshus og øvrige AU FE). Referat AARHUS UNIVERSITET JWE/HZB Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 10. november 2017 kl. 11-12 Mødested: Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A112 Mødeemne: LAMU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Lokale 428, Rådhuset Fraværende: Lone Sten, Jette Sten Jensen, Louise

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde. 3. Lønforhandlingskriterier

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde. 3. Lønforhandlingskriterier Referat AARHUS UNIVERSITET JWE/JO Dato: 6. oktober 2017 Side 1/3 Mødedato: 20. september 2017 kl. 10-12 Mødested: Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A019 Mødeemne: LSU møde i AU Forskning og Eksterne Relationer

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 16. maj 2018 Side 1/2 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Niels

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU REFERAT Til stede: Flemming Bøge, Ole Boulund Knudsen, Thomas Degn Nielsen, Bjarne Poulsen, Henrik Lindskov, Karina Enig Dam, Anders Rasmussen, Ole Rahn

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Ricco Norman Dyhr- afbud Michael Nørgaard- afbud Kim Leck

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO.

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO. Møde d. 12. juni 2015 kl. 14-30-16 BTECH/Jacobs kontor LSU-møde Deltagere: Jacob Kjær Eskildsen (JKE), Jan Laursen (JL), Poul Erik Borg(PEB), Klaus Kolle (KK), Mariann Hansen, Christina Uldum, Mikkel Nørgaard

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 10-12 Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden REFERAT Deltagere: Lars Moseholm (formand), Trine Juhl Sørensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Gina Bay, Jette

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 7. december 2015 kl. 13.00 15.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H. Svendsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU Møde den: 12.06.2017 1513-314 LSU FORELØBIGT Referat Til stede: BS, JWC, JDA, TOK, JO, CT, JO Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Møde den: 18. december 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne)

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Referat fra HAU-møde Mødedato: 27. marts 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om regnskab for 2016 og kort om budget Bilag 1: ØR4 2016

2. Økonomi Formanden orienterer om regnskab for 2016 og kort om budget Bilag 1: ØR4 2016 Møde den: 7. marts 2017 kl. 10.00-12.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen,

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 14. juni 2018, kl. 12.00 14.00 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Ole Bækgaard Nielsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Kristian

Læs mere

6. Handleplan arbejdsrelateret stress. Der skal medbringes udarbejdet og færdig handleplan på medarbejdernes input. Punkter til drøftelse

6. Handleplan arbejdsrelateret stress. Der skal medbringes udarbejdet og færdig handleplan på medarbejdernes input. Punkter til drøftelse Mødedato MED Udvalgsmøde for Plejeboligområdet dato 30. maj 2018 Mødested Deltager Lokale udsigten Sundhedshuset Funch (leder fmd), Michael Thrane(leder) Afbud Jane Rostock (Leder) Birgit Olsen(Humle)

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Arbejdsmiljøpolitik Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Indhold Indledning 3 Baggrund 3 Målsætninger for arbejdsmiljøet 3 Ambitioner 3 Kendetegn 4 Arbejdsmiljøorganisationen 4 Arbejdsmiljø og kommunikation

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2017, kl Mødelokale stueetage Møde i LSU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2017, kl Mødelokale stueetage Møde i LSU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 24. august 2017, kl. 9.00-11.00 1918-135 Mødelokale stueetage Møde i LSU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm,

Læs mere

HANDICAP ARBEJDSMILJØUDVALG

HANDICAP ARBEJDSMILJØUDVALG 1 HANDICAP ARBEJDSMILJØUDVALG REFERAT Dato: 30.05.2018 Tid: Kl. 12:30-15:30 Sted: Store mødelokale, Stubbekøbingvej 83 Emne: Arbejdsmiljøgruppe = arbejdsmiljøudvalg fremover. Indkaldte mødedeltagere: Jørgen

Læs mere

Til kommunerne i Region Midtjylland,

Til kommunerne i Region Midtjylland, Til kommunerne i Region Midtjylland, Vedr. fælles kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk I dette notat kan I finde

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: , kl Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: , kl Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen) Møde den: 07 09 2016, kl. 09.00-11.00 Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen) Referat Deltagere: Marianne Hokland (MH), David Christian Evar Kraft (DCEF), Lene Grønkjær (LG), Peder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Referat Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Blangstedgårdsvej: F1.29 Til stede: Carsten Vikkelsøe, HR og Kommunikationschef

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 8. december 2016 kl Mødelokale 2. etage Møde i LSU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 8. december 2016 kl Mødelokale 2. etage Møde i LSU Økonomi og Bygninger AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. december 2016 kl. 9.00-11.00 1918-217 Mødelokale 2. etage Møde i LSU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm,

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Mødedato: 05. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt: Kl. 13.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Læs mere

1. Fællesmøde med LAMU - ramme 2. Psykisk APV

1. Fællesmøde med LAMU - ramme 2. Psykisk APV Møde den: 22.02.2013 Musehullet LSU/LAMU REFERAT Til stede: IBJ (Ib Johannsen), PIND (Niels Pind), PHALD (Peter Hald, sikkerhedsleder), JCK (Jens Christian Kondrup), JDA (Jeanette Dandanell), ALP Annette

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen

Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen Det rette papir på hånden Som noget helt unikt kan du få en reelt kompetencegivende og meritgivende uddannelse i salg. I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere