Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)"

Transkript

1 Kursus Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

2 Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

3 Intro Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

4 Intro Forskellige Hypotesetest-situationer Gennemsnit for kvantitative data: Hypotesetest for én middelværdi (one-sample) Hypotesetest for to middelværdier (two samples) Varianser for kvantitative data: Hypotesetest for én varians Hypotesetest for to varianser I dag: Andele: Hypotesetest for én andel Hypotesetest for to og flere andele Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

5 Intro Estimation af andele Estimation af andele fås ved at observere antal gange x en hændelse har indtruffet ud af n forsøg: ˆp = x n ˆp [0; 1] Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

6 Konfidensinterval for én andel Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

7 Konfidensinterval for én andel Konfidensinterval for én andel Såfremt der haves en stor stikprøve, fås et (1 α)% konfidensinterval for p x x n z n (1 x n ) α/2 < p < x x n n + z n (1 x n ) α/2 n Ovenstående formel fås ved approximation til normalfordelingen. Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

8 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Eksempel 1 og/eller: p = Andelen af venstrehåndede i Danmark p = Andelen af kvindelige ingeniørstuderende Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

9 Konfidensinterval for én andel Bestemmelse af stikprøvestørrelse Maksimal fejl på estimat Den maksimale fejl med (1 α)% konfidens bliver E = z α/2 p(1 p) n hvor et estimat af p fås ved p = x n Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

10 Konfidensinterval for én andel Bestemmelse af stikprøvestørrelse Bestemmelse af stikprøvestørrelse Såfremt man højst vil tillade en maksimal fejl E med (1 α)% konfidens, bestemmes den nødvendige stikprøvestørrelse ved n = p(1 p)[ z α/2 E ]2 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

11 Konfidensinterval for én andel Bestemmelse af stikprøvestørrelse Bestemmelse af stikprøvestørrelse Såfremt man højst vil tillade en maksimal fejl E med (1 α)% konfidens, og p ikke kendes, bestemmes den nødvendige stikprøvestørrelse ved n = 1 4 [z α/2 E ]2 idet man får den mest konservative stikprøvestørrelse ved at vælge p = 1 2 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

12 Konfidensinterval for én andel Bestemmelse af stikprøvestørrelse Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

13 Hypotesetest for én andel Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

14 Hypotesetest for én andel Trin ved Hypoteseprøvning 1. Opstil hypoteser og vælg signifikansniveau α 2. Beregn teststørrelse 3. Beregn kritisk værdi (eller p-værdi) 4. Sammenlign teststørrelse og kritisk værdi og drag en konklusion (evt. 4. Sammenlign p-værdi og signifikansniveau og drag en konklusion) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

15 Hypotesetest for én andel Hypotesetest for én andel Vi betragter en nul- og alternativ hypotese for én andel p: H 0 : p = p 0 H 1 : p p 0 Man vælger som sædvanligt enten at acceptere H 0 eller at forkaste H 0 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

16 Hypotesetest for én andel Beregning af teststørrelse Såfremt stikprøven er tilstrækkelig stor fås teststørrelsen: Z = X np 0 np0 (1 p 0 ) Under nulhypotesen gælder at Z følger en standard normalfordeling, dvs. Z N(0, 1 2 ) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

17 Hypotesetest for én andel Beregning af kritisk værdi Afhængig af den alternative hypotese fås følgende kritiske værdier Alternativ Afvis hypotese nul-hypotese hvis p < p 0 Z < z α p > p 0 Z > z α p p 0 Z < z α/2 eller Z > z α/2 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

18 Hypotesetest for én andel Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

19 Hypotesetest for to andele Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

20 Hypotesetest for to andele Hypotesetest for to andele Såfremt man ønsker at sammenligne to andele (her vist for et tosidet alternativ) Fås teststørrelsen H 0 : p 1 = p 2 H 1 : p 1 p 2 Z = X 1 n 1 X 2 n 2 ˆp(1 ˆp)( 1 n n 2 ), hvor ˆp = X 1 + X 2 n 1 + n 2 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

21 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 Eksempel 2 I et studie (USA, 1975) undersøgte man sammenhæng mellem brug af p-piller og risikoen for hjerteinfarkt. Fra et hospital havde man indsamlet følgende stikprøve Infarkt Ikke infarkt p-piller Ikke p-piller Udfør et test for om der er sammenhæng mellem brug af p-piller og risiko for hjerteinfarkt. Anvend signifikansniveau α = 1% Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

22 Hypotesetest for flere andele Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

23 Hypotesetest for flere andele Hypotesetest for flere andele I nogle tilfælde kan man være interesseret i at vurdere om to eller flere binomialfordlinger har den samme parameter p, dvs. man er interesseret i at teste nul-hypotesen H 0 : p 1 = p 2 =... = p k = p mod en alternativ hypotese at disse andele ikke er ens Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

24 Hypotesetest for flere andele Hypotesetest for flere andele stikprøve 1 stikprøve 2... stikprøve k Total Succes x 1 x 2... x k x Fiasko n 1 x 1 n 2 x 2... n k x k n x Total n 1 n 2... n k n Under nul-hypotesen fås et estimat for p: ˆp = x n Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

25 Hypotesetest for flere andele Hypotesetest for flere andele Under nul-hypotesen fås et estimat for p: ˆp = x n såfremt nul-hypotesen gælder, vil vi forvente at den j te gruppe har e 1j successer og e 2j fiaskoer, hvor e 1j = n j ˆp = n j x n e 2j = n j (1 ˆp) = n j (n x) n Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

26 Hypotesetest for flere andele Beregning af teststørrelse Teststørrelsen bliver χ 2 = 2 i=1 k (o ij e ij ) 2 e j=1 ij hvor o ij er observeret antal i celle (i, j) og e ij er forventet antal i celle (i, j) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

27 Hypotesetest for flere andele Beregning af kritisk værdi Vi har teststørrelsen χ 2 = 2 i=1 k (o ij e ij ) 2 e j=1 ij Teststørrelsen sammenlignes med χ 2 α(k 1) Såfremt χ 2 > χ 2 α(k 1) forkastes nul-hypotesen Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

28 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat Eksempel 2 - fortsat Observerede Infarkt Ikke infarkt p-piller Ikke p-piller Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

29 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat Eksempel 2 - fortsat Forventede Infarkt Ikke infarkt Total p-piller 57 Ikke p-piller 167 Total Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

30 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat Eksempel 2 - fortsat Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

31 Analyse af antalstabeller Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

32 Analyse af antalstabeller Analyse af antalstabeller 4 uger før 2 uger før 1 uge før Kandidat I Kandidat II ved ikke Er stemmefordelingen ens? H 0 : p i1 = p i2 = p i3 Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

33 Analyse af antalstabeller Analyse af antalstabeller dårlig middel god dårlig middel god Er der uafhængighed mellem inddelingskriterier? Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

34 Analyse af antalstabeller Beregning af teststørrelse I en antalstable med r rækker og c søjler, fås teststørrelsen χ 2 = r i=1 c (o ij e ij ) 2 j=1 hvor o ij er observeret antal i celle (i, j) og e ij er forventet antal i celle (i, j) e ij Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

35 Analyse af antalstabeller Beregning af kritisk værdi Vi har teststørrelsen χ 2 = r i=1 c (o ij e ij ) 2 e j=1 ij Teststørrelsen sammenlignes med χ 2 α((r 1)(c 1)) Såfremt χ 2 > χ 2 α((r 1)(c 1)) forkastes nul-hypotesen Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

36 R (R note 8) Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

37 R (R note 8) R (R note 8) ("orienterende") Eksemplet side 295: > prop.test(36,100) Eksemplet side 302 (eksemplet anvendt på side 612): > crumbled=c(41,27,22) > intact=c(79,53,78) > prop.test(crumbled,crumbled+intact) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

38 R (R note 8) Oversigt 1 Intro 2 Konfidensinterval for én andel Eksempel 1 Bestemmelse af stikprøvestørrelse 3 Hypotesetest for én andel 4 Hypotesetest for to andele Eksempel 2 5 Hypotesetest for flere andele Eksempel 2 - fortsat 6 Analyse af antalstabeller 7 R (R note 8) Per Bruun Brockhoff Introduktion til Statistik, Forelæsning 9 Foråret / 38

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff. Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test) Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n =

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n = Opgave 6 a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres ( L = 2 z 1 α 2 ) 2 L = 2 z 1 α 2 L = 2 z 1 α 2 n = ( ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) ( n ( ˆp (1 ˆp) ) 1/2 ) 2 L 2 z 1 α 2 n ) 1/2 Opgave 7 n = 4ˆp (1

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord Course 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 1: Intro, R og beskrivende statistik Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK

EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK EKSAMENSOPGAVER I STATISTIK 02591 Opgaverne 1-151 er udgået DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET EFTERÅR 2006 Eksamen December 2001 Opgave 152 (10 %) I denne opgave er det ikke nok at henvise til en Statgraphics

Læs mere

Sociologi, 2. semester Københavns Universitet Forår 2013

Sociologi, 2. semester Københavns Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse 1. Problem og motivation: Bolig og ulighed i byen (1052, 852), (1040, 840), (1027, 827), (1105, 905)... 3 1.1 Teoretiske hypoteser... 4 2. Teoretisk udgangspunkt: Et steds betydning

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere