For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:"

Transkript

1 Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning med de realiserede finansbeløb. Inden man påbegynder sin budgettering er det vigtigt at overveje, hvor detaljeret man ønsker at budgettere, og evt. for hvilken del af balancen man ønsker budget. Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Fanebladet Generelt På fanebladet Generelt er det muligt at vælge mellem de forskellige budgetter, der er oprettet, samt at vælge hvorledes data skal vises. Budgetnavn Via feltet budgetnavn kan man vælge mellem de allerede oprettede budgetter samt oprette nye

2 Vis som linjer Her kan vælges mellem periode eller finanskonto. Vis som kolonner Her kan også vælges mellem periode eller finanskonto Ved hjælp af de to felter Vis som linjer og Vis som kolonner er det således muligt at få data vist på forskellige måder. Vis efter Her kan der vælges den periode, hvorved budgetposterne skal vises i budgetvinduet. Der kan vælges mellem: Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode Afrundingsfaktor Her kan vælges mellem følgende: Ingen beløbene afrundes ikke 1 beløbene afrundes til hele 1 ere 1000 beløbene afrundes til hele beløbene afrundes til hele Vis kolonnenavn Når du markerer afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavn, vises kolonneoverskrifterne med de beskrivende navne, du har givet dimensionsværdier og finanskonti, i stedet for med de tilsvarende koder. Det kan gøre vinduet nemmere at overskue. Fanebladet Filter På fanebladet Filter er det muligt at indsætte forskellige filtre. Datofilter Her kan indtastes et datofilter for budgettet. Hvis man indtaster en startog slutdato, vil disse få betydning for beløbene, som vises i feltet Budgetteret beløb. Finanskontofilter Her kan indtastes et finanskontointerval, således beløbsfelterne kun sammentælles med konti, som indgår i dette filter

3 Global dimension 1 og 2 filter Der kan sættes filter i disse 2 felter, hvis man i regnskabsopsætningen har valgt globale dimensioner for regnskabet. Budget dimension filter 1 til 4 I disse 4 felter kan du angive et filter for en budgetdimension, så beløbene i budgetfelterne kun beregnes på grundlag af de dimensionsværdier, der er omfattet af filteret. Opret nyt budget Når man skal oprette et nyt finansbudget vælges først menuen Økonomistyring Finans Finansbudgetter. På fanebladet Generelt og i feltet Budgetnavn skal du trykke på pilen i feltet (eller F4) for at få en oversigt over alle finansbudgetter. For at oprette et nyt skal du trykke Ctrl + N eller på funktionsknappen Ny i båndet. Indtast navn og beskrivelse på budgettet. Ønsker man at have mulighed for at filtrere på budgetdimensioner, skal disse vælges i felterne Budgetdimension kode 1 til 4. Ønsker man at spærre budgettet kan dette gøres ved at markere feltet Spærret

4 For at indtaste budgetværdier i det nye budget skal du vælge budgettet i oversigten og trykke Rediger Budget i båndet. Budgetvinduet for det valgte budget åbnes. Nyt Budget via kopifunktion Nu vælges perioden, der skal budgetteres for. Dette gøres via feltet Vis efter under fanebladet Generelt. I ovenstående vindue er valgt at budgettere på månedsniveau, hvilket i skærmbilledet vises som jan 2015, feb 2015, mar 2015, osv. Budgetbeløbene indtastes nu i skærmbilledet for de ønskede konti og for den ønskede periode. Beløbene skal indtastes med korrekt fortegn. Indtastes beløbene på kontoniveau, vil sammentællinger i kontoplanen også virke på disse budgetposter. Når budgetbeløbet indtastes, dannes automatisk en budgetpost, Denne oprettes pr. den 1. i den ønskede periode. Slettes posten dannes automatisk en modpost, der sker altså ikke en fysisk sletning af posten. Der findes i budgetmodulet en funktion, hvor det er muligt at oprette et nyt budget ud fra et eksisterende budget, eller ud fra realiserede finansposter. Vælg funktionsknappen Kopier budget fra båndet

5 Følgende felter kan vælges: Kopier fra Kilde Her kan vælges om det er finans- eller finansbudgetposter, der skal kopieres fra. Budgetnavn Vælger man at kopiere fra budgetposter, vælges det ønskede budget her. Finanskontonr. I dette felt vælges, fra hvilke finanskontonumre posterne skal kopieres. Dato Her kan indtastes et datointerval for den ønskede periode. Ultimoposter Her kan du vælge om ultimo posterne skal medtages eller ej Dimensioner Her kan du vælge hvilke dimensioner, der skal kopieres til det nye budget. Hvis der er knyttet dimensioner til finansposter eller budgetposter, kan de kopieres til det nye budget

6 Kopier til Budgetnavn Her vælges det budget, som man skal kopiere til. Finanskontonr. Hvis en eller flere poster skal kopieres til ét finanskontonummer, kan du indtaste nummeret her. Anvend Ganges med I dette felt kan du angive en reguleringsfaktor, som programmet anvender til at gange de beløb med, som du vil kopiere. Hvis du angiver en reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der automatisk vil blive kopieret til det nye budget. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis du vil oprette et nyt budget med tal fra en tidligere periode, men skal tage nye faktorer i betragtning. Afrundingsmetode Her kan du vælge en kode for den afrundingsmetode, som du vil knytte til de poster, du kopierer til et nyt budget. Hvis du f.eks. har valgt at kopiere finansposter og har brugt en reguleringsfaktor, der ikke er 1, er de kopierede poster måske ikke pænt afrundede beløb. I sådanne tilfælde kan du vælge en afrundingsmetode, før du udfører kørslen. Flyt datoer med Her kan du angive hvordan datoerne på de poster, der kopieres, skal ændres vha. en datoformel. Hvis du f.eks. vil kopiere budgettet fra sidste år til dette år, skal du bruge datoformlen 1Å (= et år). Datokomprimering Her kan du angive hvordan beløb skal præsenteres i det budget, der kopieres til. Hvis der f.eks. kopieres finansposter fra et afsluttet regnskabsår, til et budget for det kommende år, så vil kopieringen som udgangspunkt ske for finansposterne, på de datoer i det regnskabsår der kopieres fra og blive præsenteret på de samme datoer i det budget, der kopieres til. Ved at vælge datokomprimering til f.eks. Måned, vil alle finansposterne for en måned, blive samlet/komprimeret til én post på den første dato i den aktuelle måned, i det budget, der kopieres til

7 Sletning af budget Ved sletning af budgettal vælges via funktionsknappen Slet budget i båndet. Denne funktion sletter ikke selve budgettet, men alle poster i det valgte budget. Integration til Microsoft Excel Ved budgetlægning i Navision er det muligt at anvende Microsoft Excel til hjælp for bearbejdning af budgettet. For at det er muligt at benytte Microsoft Excel til håndtering af budgetter kræver det, at det regneark, som du udlæser til, har et rimeligt fast format. For at danne dette format er det nemmeste at eksportere et budget fra DSM til Microsoft Excel. Fra budgetmodulet vælges det ønskede budget. I det ønskede budget vælges funktionsknappen Udlæs til Excel i båndet

8 Kriterier vedr. udlæsning kan udfyldes som nedenstående: Tryk på OK og budgettet udlæses nu til Microsoft Excel. Rettelser kan nu foretages i regnearket, og det gemmes på normal vis

9 Når data i regnearket er færdigredigeret kan dataene indlæses i Navision igen. Vælg det budget, som data fra regnearket ønskes indlæst i og tryk på funktionen Indlæs fra Excel i båndet. Følgende vindue fremkommer: Felterne udfyldes på følgende måde: Indlæs fra Projektnavn Her vælges det budget, som data fra Excel-regnearket skal indlæses i. Indstilling Her kan vælges mellem følgende: erstat poster - anvendes hvis man ønsker at erstatte posterne i Navision med posterne fra Excel tilføj poster - anvendes hvis man ønsker at tilføje posterne fra Excel til posterne i Navision. Beskrivelse Her indtastes den beskrivelse, som posterne fra Excel får, når de er indlæst i Navision

10 Tryk på OK for at åbne næste vindue, hvorfra filen med Excel-regnearket er placeret. Ved valg af fil, vil der fremkomme nedenstående vindue, hvor man skal angive, hvilket ark i regnearket, man ønsker at indlæse data fra. Dette betyder, at man i regnearket kan oprette flere ark hvor budgetdata kan simuleres og bearbejdes. Eneste krav hertil er, at skabelonen hvori budgettet blev udlæst, er bibeholdt i den fil der indlæses

11 Efter indlæsningen vil data fra Excel-regnearket blive præsenteret i det valgte budget. Sammenligning af realiserede tal med budget Budgettallene har man mulighed for at sammenligne med de allerede realiserede bevægelser. Via budgettet vælges knappen Saldo:

12 Finanskonto saldo/budget: viser realiserede beløb/budget på en valgt konto. Rapporter til brug for budgettering Følgende rapporter kan benyttes til udskrivning af budgetter og sammenligning af budget og realiserede beløb: Budget - rapport til udskrivning af budgettal. Balance/budget - rapport til udskrivning af finansbalance med visning og sammenligning med budget

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Brugervejledning 1 af 39

Brugervejledning 1 af 39 Brugervejledning 1 af 39 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension: Konti...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Brugervejledning 1 af 38

Brugervejledning 1 af 38 Brugervejledning 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension: Konti...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere