LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut"

Transkript

1 LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen, Mai-Britt Johansson, Søren Risløv Staugaard, Alejandra Zaragoza Scherman, Kristine Rømer Thomsen, Klaus Nielsen, Inge Lise Lundsgaard Kongshøj (suppleant for Eva Rames Nissen) Afbud: Eva Rames Nissen Sekretær: Margrethe Vejs-Petersen (Aarhus BSS HR & Ph.d.) Aarhus BSS HR & Ph.d. 1. Godkendelse af dagsorden Dato: 19. juni Orientering ved formanden Orientering om aktuelle emner, bl.a. rekruttering. Ref.: mvp 3. Orientering om rekrutteringsnormer og revideret VIP Policy De syv normer er fastlagt af universitetsledelsen på baggrund af drøftelser i de akademiske råd, samarbejdsudvalgene og flere høringer i de faglige miljøer. De syv normer er nu integreret i fakultetets VIP-policy, i fakultetets retningslinjer til bedømmelsesudvalg samt i fakultetets professoratspolitik. Side 1/2 AU s syv normer for rekruttering vedlægges som bilag. Se den reviderede VIP Policy her: 4. Evaluering af årets lønforhandlinger LSU drøfter processen for årets lønforhandlinger Processen op til forhandlingsperioden blev i år digitaliseret og forenklet, hvilket betød at medarbejderne kunne indsende et lønforhandlingsskema via et link på AU s hjemmeside. LSU deler erfaringer og eventuelle forbedringsforslag. 5. Opfølgning på efterårets undersøgelse af Kvalitet i ph.d.-forløb 2017 (KIP) AU s fire ph.d.-skoler gennemførte i slutningen af 2017 en undersøgelse vedrørende Kvalitet i ph.d.-forløb (KIP). Psykologisk Institut har desuden gennemført en APV opfølgningsundersøgelse blandt instituttets ph.d.-studerende i LSU drøfter eventuelle yderligere lokale initiativer i forbindelse med undersøgelserne. Aarhus BSS HR & Ph.d. Tåsingegade 1, 2. sal Bygning Aarhus C Tlf.: Fax:

2 Materiale vedrørende Kvalitet i Ph.d.-forløb (KIP) findes på hjemmesiden. Talmateriale for ph.d.-programmer ved Aarhus BSS vedlægges som bilag (sammenlignende analyse indeholdende tal for 2013 og Data fra 2013-analysen er markeret med grå skrift i dokumentet.) Side 2/2 6. Arbejdsmiljø (10 min.) a) APV 2019 Tidsplanen for APV 2019 vedlægges som bilag. b) Arbejdsmiljøstatistik Q1 Arbejdsmiljøstatistik for AU Q1, 2018 vedlægges som bilag. 7. Evt.

3 7 normer for fastansættelse af videnskabelige medarbejdere Aarhus Universitet ønsker at blive et endnu stærkere internationalt og forskningsintensivt universitet, præget af høj kvalitet i alle vores kerneaktiviteter. De videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet klarer sig fornemt og giver universitetet et stærkt udgangspunkt, men fordi vi ønsker at blive et endnu stærkere universitet, er det nødvendigt at sikre større konkurrence om flere af de faste, videnskabelige stillinger. På den baggrund har universitetsledelsen besluttet at skærpe universitetets rekrutteringspraksis. Det vil flere steder medføre en ændring af den hidtidige rekrutteringspraksis og vil være en vigtig ledelsesopgave, der har sit naturlige afsæt hos institutlederne og de faglige miljøer på institutter og centre. Som afsæt til denne opgave har universitetsledelsen formuleret et sæt normer, der efter at have været i høring er blevet modificeret til nedenstående 7 overordnede normer for fastansættelse af videnskabeligt personale. Normerne er grundlag for implementering af fakulteternes retningslinjer for rekruttering. 1. Alle stillinger formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt. 2. Der anvendes søgekomitéer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt stort ansøgerfelt med kvalitet og diversitet (eksterne ansøgere, internationale ansøgere og ansøgere af begge køn). 3. Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. 4. Bedømmelsesudvalg har et flertal af eksterne medlemmer. 5. Der anvendes ansættelsesudvalg. Ved professoransættelser med deltagelse fra dekanatet. 6. Ved vurdering af kvalifikationer lægges stor vægt på længerevarende ophold ved én eller flere udenlandske og internationalt anerkendte forskningsinstitutioner. 7. Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidater. Besluttet den 24. januar 2018

4 Rekruttering Blev du af en eller flere af dine nuværende vejledere opfordret til at blive ph.d.-studerende? (Ja) 61% 54% 67% 53% 50% 56% 79% 55% Blev du af en eller flere af dine nuværende vejledere opfordret til at blive ph.d.-studerende? (2013) (Ja) 58% 71% 53% 38% 58% 53% 74% 60% Opsøgte du en eller flere af dine nuværende vejledere for at få hjælp eller inspiration til din ph.d.-ansøgning? (Ja) 82% 93% 80% 84% 81% 73% 93% 78% Opsøgte du en eller flere af dine nuværende vejledere for at få hjælp eller inspiration til din ph.d.-ansøgning? (2013) (Ja) 76% 81% 72% 79% 67% 72% 93% 68% Havde du som bachelor- eller kandidatstuderende modtaget vedledning af en eller flere af dine nuværende vejledere? (Ja) 49% 57% 59% 50% 30% 54% 64% 21% Havde du som bachelor- eller kandidatstuderende modtaget vedledning af en eller flere af dine nuværende vejledere? (2013) (Ja) 45% 31% 39% 33% 31% 66% 70% 26% Havde du prøvet at arbejde for en eller flere af dine nuværende vejledere, inden du søgte om at blive ph.d.-studerende? (Ja) 37% 20% 24% 32% 28% 33% 64% 48% Havde du prøvet at arbejde for en eller flere af dine nuværende vejledere, inden du søgte om at blive ph.d.-studerende? (2013) (Ja) 35% 31% 23% 20% 25% 31% 72% 50% Motivation for at påbegynde ph.d.-studie Jeg brændte for at forske (Vigtigt eller meget vigtigt) 94% 93% 92% 95% 100% 91% 95% 97% Jeg brændte for at forske (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 89% 100% 91% 87% 94% 90% 85% 71% Jeg kunne godt tænke mig at undervise (Vigtigt eller meget vigtigt) 62% 80% 64% 47% 48% 71% 63% 59% Jeg kunne godt tænke mig at undervise (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 62% 76% 57% 73% 65% 50% 68% 52% Jeg var dybt interesseret i mit emne (Vigtigt eller meget vigtigt) 94% 100% 92% 89% 100% 90% 95% 97% Jeg var dybt interesseret i mit emne (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 93% 100% 94% 93% 94% 93% 92% 81% Jeg gik ud fra, at ph.d.-titlen ville åbne døre på jobmarkedet uden for universitetet (Vigtigt eller meget vigtigt) 48% 53% 71% 33% 37% 38% 46% 45% Jeg gik ud fra, at ph.d.-titlen ville åbne døre på jobmarkedet uden for universitet (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 48% 31% 70% 33% 50% 27% 45% 43% Jeg tænkte, at det var et regulært arbejde med fast indkomst (Vigtigt eller meget vigtigt) 48% 53% 37% 47% 55% 35% 68% 48% Jeg tænkte, at det var et regulært arbejde med fast indkomst (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 53% 47% 51% 52% 65% 33% 58% 67% Jeg havde ikke andre planer, da muligheden bød sig (Vigtigt eller meget vigtigt) 20% 7% 16% 28% 14% 19% 28% 24% Jeg havde ikke andre planer, da muligheden bød sig (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 22% 0% 22% 20% 30% 24% 18% 37% Jeg tænkte, at der var prestige forbundet med ph.d.-titlen (Vigtigt eller meget vigtigt) 47% 67% 57% 42% 59% 30% 41% 47% Jeg tænkte, at der var prestige forbundet med ph.d.-titlen (2013) (Vigtigt eller meget vigtigt) 49% 35% 66% 30% 41% 48% 45% 57% Ph.d.-uddannelseselementerne Bruger du og din hovedvejleder evalueringerne i ph.d.-planneren til at gøre status over dit ph.d.-forløb? (i nogen grad eller i høj grad) 41% 46% 51% 36% 33% 42% 34% 38% Bruger du ph.d.-planneren til at få overblik over fremdriften i din ph.d.-uddannelse? (i nogen grad eller i høj grad) 39% 50% 41% 25% 41% 35% 38% 45% Giver udbuddet af ph.d.-kurser mulighed for, at du kan styrke dine generelle forskningskompetencer? (i nogen grad eller i høj grad) 75% 85% 73% 74% 65% 84% 67% 86% Giver udbuddet af ph.d.-kurser mulighed for, at du kan styrke dine generelle forskningskompetencer? (2013) (i nogen grad eller i høj grad) 77% 80% 73% 67% 79% 77% 93% 67% Giver udbuddet af ph.d.-kurser mulighed for at styrke dine forskningskompetencer inden for dit projekt? (i nogen grad eller i høj grad) 53% 54% 59% 26% 48% 64% 45% 57% Giver udbuddet af ph.d.-kurser mulighed for at styrke dine forskningskompetencer inden for dit projekt? (2013) (i nogen grad eller i høj grad) 48% 59% 54% 37% 44% 47% 50% 43% Har dit udlandsophold styrket dit forskningsprojekt? (i nogen grad eller i høj grad) 78% 56% 74% 75% 77% 92% 68% 92% Har dit udlandsophold styrket dit forskningsprojekt? (2013) (i nogen grad eller i høj grad) 82% 78% 85% 68% 93% 89% 79% 73% Har udlandsopholdet været indsatsen værd set i forhold til dit faglige udbytte (f.eks. netværk, generelle færdigheder som forsker)? (i nogen gr 73% 78% 63% 75% 75% 84% 53% 92% Har udlandsopholdet været indsatsen værd set i forhold til dit faglige udbytte (f.eks. netværk, generelle færdigheder som forsker)? (2013) (i no 81% 67% 88% 63% 75% 89% 90% 82% Har det arbejde, du yder ud over dit eget projekt (fx undervisning eller andet institutarbejde), været lærerigt? (i nogen grad eller i høj grad) 93% 100% 84% 100% 93% 95% 95% 93% Har det arbejde, du yder ud over dit eget projekt (fx div. institutarbejde, herunder undervisning), været lærerigt? (2013) (i nogen grad eller i hø 93% 100% 86% 96% 94% 100% 95% 90% Har det arbejde, du yder under reglen om 280 timers årligt institutarbejde en karakter, så det går ud over din ph.d-.uddannelse? (i nogen grad 42% 64% 37% 23% 65% 24% 52% 39% Er du tilfreds med omfanget af dine undervisningsopgaver? (i nogen grad eller i høj grad) 81% 71% 85% 94% 61% 90% 82% 76% Er du tilfreds med omfanget af dine undervisningsopgaver? (2013) (i nogen grad eller i høj grad) 81% 80% 77% 93% 64% 92% 95% 63% Er du tilfreds med indholdet i dine undervisningsopgaver? (i nogen grad eller i høj grad) 86% 93% 80% 94% 75% 98% 87% 78% Er du tilfreds med indholdet i dine undervisningsopgaver? (2013) (i nogen grad eller i høj grad) 91% 100% 85% 100% 73% 100% 97% 100% Forskningsmiljøet BSS Business Communi cation Economic s and Business Economic s Law Managem ent Political Science Psycholog y and Behaviou ral Science Social Sciences and Business

5 Her på stedet møder jeg andre ph.d.-studerende som jeg kan sparre med (Delvis enig eller enig) 83% 86% 75% 74% 87% 96% 83% 77% Her på stedet møder jeg andre ph.d.-studerende som jeg kan sparre med (2013) (Delvis enig eller enig) 79% 94% 83% 55% 65% 90% 87% 76% Hvis man har faglige problemer, er man altid velkommen til at spørge en af de andre forskere (Delvis enig eller enig) 93% 100% 94% 100% 83% 100% 88% 90% Hvis man har faglige problemer, er man altid velkommen til at spørge en af de andre forskere (2013) (Delvis enig eller enig) 83% 100% 80% 72% 71% 100% 79% 95% Jeg føler mig respekteret som medforsker her på stedet (Delvis enig eller enig) 81% 67% 86% 74% 61% 94% 85% 80% Jeg føler mig respekteret som medforsker her på stedet (2013) (Delvis enig eller enig) 68% 82% 68% 50% 45% 93% 63% 86% Der er en stemning af, at det er sjovt at arbejde sammen om forskningsopgaver (Delvis enig eller enig) 68% 33% 76% 47% 47% 85% 69% 77% Der er en stemning af, at det er sjovt at arbejde sammen om forskningsopgaver (2013) (Delvis enig eller enig) 49% 56% 56% 22% 28% 87% 42% 53% Hvis man er interesseret i det, er der gode muligheder for at skrive videnskabelige tekster sammen med de øvrige forskere (Delvis enig eller en 66% 62% 78% 29% 45% 84% 59% 71% Det faste videnskabelige personale er generelt interesseret i at høre om mit projekt (Delvis enig eller enig) 72% 50% 64% 69% 68% 87% 74% 77% Det faste videnskabelige personale er generelt interesseret i at høre om mit projekt (2013) (Delvis enig eller enig) 61% 75% 61% 52% 58% 83% 43% 71% Her på stedet fremlægger og diskuterer vi regelmæssigt hinandens forskning (Delvis enig eller enig) 74% 58% 67% 40% 68% 91% 79% 79% Her på stedet fremlægger og diskuterer vi regelmæssigt hinandens forskning (2013) (Delvis enig eller enig) 53% 59% 58% 19% 30% 97% 49% 57% Det er min fornemmelse, at forskerne her på stedet ofte skriver videnskabelige tekster sammen med deres ph.d.-studerende (Delvis enig eller 73% 42% 88% 7% 79% 84% 78% 64% Man kan tale åbent om såvel succeshistorier som fiaskoer med sine kollegaer (Delvis enig eller enig) 70% 62% 65% 60% 55% 82% 80% 75% Man kan tale åbent om såvel succeshistorier som fiaskoer med sine kollegaer (2013) (Delvis enig eller enig) 58% 64% 67% 36% 41% 67% 61% 60% Jeg føler mig som en del af forskerfællesskabet her på stedet (Delvis enig eller enig) 72% 36% 69% 71% 65% 85% 76% 73% Jeg føler mig som en del af forskerfællesskabet her på stedet (2013) (Delvis enig eller enig) 58% 88% 62% 39% 38% 77% 53% 57% Her på stedet er gode argumenter velkomne uanset om de kommer fra en ph.d.-studerende eller en professor (Delvis enig eller enig) 79% 62% 78% 73% 65% 96% 78% 83% Her på stedet er gode argumenter velkomne uanset om de kommer fra en ph.d.-studerende eller en professor (2013) (Delvis enig eller enig) 70% 82% 79% 54% 41% 93% 63% 81% Rent fysisk tilbringer jeg det meste af min forskningstid uden for forskningsmiljøet (fx hjemme eller på en virksomhed) (Delvis enig eller enig) 12% 7% 10% 21% 30% 2% 2% 24% Rent fysisk tilbringer jeg det meste af min forskningstid uden for forskningsmiljøet (fx hjemme eller på en virksomhed) (2013) (Delvis enig eller 20% 29% 20% 36% 12% 20% 21% 5% Vejledning Omfang af vejledningen - Min hovedvejleder er tilgængelig, når jeg har brug for det (Delvis enig eller enig) 90% 93% 86% 100% 87% 98% 88% 83% Min hovedvejleder er tilgængelig, når jeg har brug for det (2013) (Delvis enig eller enig) 85% 94% 76% 97% 85% 90% 84% 86% Omfang af vejledningen - Min(e) medvejleder(e) er tilgængelig(e), når jeg har brug for det (Delvis enig eller enig) 86% 86% 82% 87% 76% 98% 87% 76% Min(e) medvejleder(e) er tilgængelig(e), når jeg har brug for det (2013) (Delvis enig eller enig) 85% 93% 83% 89% 88% 90% 78% 79% Omfang af vejledningen - Jeg får den vejledning, jeg har brug for (Delvis enig eller enig) 86% 93% 82% 100% 77% 96% 90% 70% Min vejleder er venlig og imødekommende (Delvis enig eller enig) 96% 93% 96% 100% 93% 96% 95% 97% Min vejleder er venlig og imødekommende (2013) (Delvis enig eller enig) 96% 100% 96% 100% 91% 97% 95% 100% Det er ofte min vejleder, der sætter dagsordenen for vejledningen (Delvis enig eller enig) 24% 14% 40% 5% 23% 19% 19% 31% Det er ofte min vejleder, der sætter dagsordenen for vejledningen (2013) (Delvis enig eller enig) 13% 0% 22% 17% 9% 10% 10% 5% Min vejleder træffer mange vigtige valg i mit projekt (Delvis enig eller enig) 23% 14% 28% 16% 21% 4% 38% 31% Min vejleder træffer mange vigtige valg i mit projekt (2013) (Delvis enig eller enig) 19% 6% 27% 10% 24% 7% 26% 14% Min vejleder har klare præferencer for, hvilken retning projektet skal tage (Delvis enig eller enig) 33% 38% 38% 16% 30% 21% 45% 41% Min vejleder har klare præferencer for, hvilken retning projektet skal tage (2013) (Delvis enig eller enig) 33% 19% 37% 30% 41% 31% 29% 30% Min vejleder fortæller mig, hvad der fungerer godt i mit arbejde og hvad jeg skal gøre bedre (Delvis enig eller enig) 72% 64% 63% 88% 70% 85% 71% 66% Min vejleder hjælper med mig med at bryde mine arbejdsopgaver ned i overskuelige delopgaver (Delvis enig eller enig) 45% 57% 30% 41% 50% 51% 50% 45% Min vejleder følger mit arbejde tæt. (Delvis enig eller enig) 57% 50% 54% 50% 43% 72% 62% 52% Min vejleder sætter milepæle og fortæller mig, hvad jeg skal nå (Delvis enig eller enig) 37% 29% 39% 29% 23% 43% 43% 34% Min vejleder sætter milepæle og fortæller mig, hvad jeg skal nå (2013) (Delvis enig eller enig) 27% 19% 31% 24% 15% 47% 28% 19% Min vejleder har en klar forventning om, at jeg følger de råd, jeg får (Delvis enig eller enig) 50% 36% 52% 41% 43% 48% 60% 59% Forholdet mellem mig og min vejleder er præget af gensidig respekt (Delvis enig eller enig) 94% 100% 98% 100% 93% 91% 93% 86% Forholdet mellem vejleder og mig er præget af gensidig respekt (2013) (Delvis enig eller enig) 96% 100% 95% 100% 94% 100% 92% 90% Min vejleder anerkender min indsats (Delvis enig eller enig) 92% 93% 96% 94% 90% 94% 88% 86% Min vejleder anerkender min indsats (2013) (Delvis enig eller enig) 87% 88% 91% 93% 72% 97% 81% 86% Jeg føler at det er trygt at spørge min vejleder om de ting jeg er usikker på (Delvis enig eller enig) 87% 93% 80% 94% 77% 91% 95% 83% Min vejleder giver mange konkrete råd om, hvad jeg skal gøre (Delvis enig eller enig) 69% 71% 61% 71% 67% 63% 74% 83%

6 Overordnet tilfredshed Overordnet er jeg tilfreds med det, jeg har lært i mit ph.d.-forløb (Delvis enig eller enig) 90% 86% 90% 89% 83% 96% 95% 83% Overordnet er jeg tilfreds med det, jeg har lært i mit ph.d.-forløb (2013) (Delvis enig eller enig) 87% 88% 87% 86% 88% 93% 87% 81% Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af mit forskningsarbejde (Delvis enig eller enig) 80% 77% 80% 83% 80% 84% 88% 66% Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af mit forskningsarbejde (2013) (Delvis enig eller enig) 80% 100% 84% 79% 71% 73% 79% 79% Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af min forskningsvejledning (Delvis enig eller enig) 84% 86% 78% 100% 83% 95% 83% 69% Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af min forskningsvejledning (2013) (Delvis enig eller enig) 71% 87% 64% 89% 59% 87% 66% 67% Jeg kan varmt anbefale min hovedvejleder (Delvis enig eller enig) 88% 93% 86% 100% 83% 94% 83% 83% Jeg kan varmt anbefale min hovedvejleder (2013) (Delvis enig eller enig) 73% 87% 67% 90% 64% 87% 62% 71% Arbejdsbyrde Sker det, at du føler dig udkørt? (Ofte eller næsten altid) 31% 29% 20% 6% 50% 39% 32% 37% Sker det, at du føler dig udkørt? (2013) (Ofte eller næsten altid) 34% 19% 32% 7% 50% 40% 38% 43% Føler du, at dit arbejde som ph.d.-studerende tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (Ofte eller næsten altid) 32% 29% 25% 6% 53% 39% 26% 38% Føler du, at dit arbejde som ph.d.-studerende tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? (2013) (Ofte eller næsten altid) 29% 38% 22% 3% 56% 30% 24% 38% Giver dit arbejde som ph.d.-studerende dig stærke stress-symptomer (f.eks. tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, rastl 17% 14% 10% 5% 37% 13% 12% 31% Giver dit arbejde som ph.d.-studerende dig stærke stress-symptomer (f.eks. tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, rastl 17% 6% 9% 7% 44% 20% 18% 14% Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (Ofte eller næsten altid) 15% 36% 18% 11% 24% 0% 12% 24% Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? (2013) (Ofte eller næsten altid) 18% 7% 14% 36% 24% 7% 18% 24% Føler du, at du står helt alene med dit projekt og mangler den nødvendige sparring for at komme videre? (Ofte eller næsten altid) 17% 29% 16% 0% 37% 9% 10% 24% Føler du, at du står helt alene med dit projekt og mangler den nødvendige sparring for at komme videre? (2013) (Ofte eller næsten altid) 22% 21% 23% 7% 38% 10% 26% 25% Fremdrift Har du afsluttet eller regner du realistisk set med at kunne afslutte dine ph.d.-studier inden for den normerede tid? (Ja) 93% 85% 96% 100% 83% 98% 95% 87% Har du afsluttet eller regner du realistisk set med at kunne afslutte dine ph.d.-studier inden for den normerede tid? (2013) (Ja) 94% 93% 98% 100% 90% 97% 88% 84% Er du? alt taget i betragtning? tilfreds med fremdriften i dit ph.d.-projekt (Ja) 87% 92% 79% 94% 81% 98% 88% 79% Er du? alt taget i betragtning? tilfreds med fremdriften i dit ph.d.-projekt (2013) (Ja) 82% 92% 79% 80% 69% 96% 82% 90%

7 Tids- og procesplan for APV 2019 Dato Emne Fase 1: Tilbudsindhentning og leverandørvalg 5. oktober 8. november 2017 AU APV følgegruppe indhenter og evaluerer tilbud fra leverandører. 9. november HAMU-HSU-møde. Januar 2018 AU HR orienterer fakulteter og Enhedsadministrationen om den overordnede proces, tidsplan for APV 2019 og leverandørvalg. Fase 2: Spørgeskema og formulering af lokale spørgsmål Januar maj 2018 Juni 2018 September - november 2018 November 2018 Januar 2019 APV følgegruppen tilretter spørgeskema i samarbejde med leverandør HAMU/HSU-møde. Fakulteter/Enhedsadministrationen formulerer et mindre antal lokale spørgsmål med udgangspunkt i udkast til det fælles APVspørgeskema. Godkendes på fælles FAMU-FSU-møder. HAMU-HSU-møde. Universitetsledelsen træffer beslutning om det endelige APVspørgeskema. Fase 3: Kvalitetssikring af medarbejderdata December januar 2019 Institutterne og øvrige enheder kvalitetssikrer deres medarbejderdata i samarbejde med HR. Fase 4: Gennemførsel af APV 25. februar 13. marts 2019 Spørgeskemaundersøgelse gennemføres. Primo april 2019 Offentliggørelse af APV-resultater. Lokale dialoger og opfølgning påbegyndes.

8 Arbejdsmiljøstatistik 1. kvartal 2018 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT

9 Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik præsenteres data for de tre områder: Sygefravær Arbejdsulykker Psykologisk rådgivning Den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik er et øjebliksbillede af de data, der foreligger inden for de tre områder ved udgangen af hvert kvartal. Inden for alle tre områder sker der efteranmeldelser og efterregistreringer. De data, der præsenteres ved udgangen af et kvartal, kan således være ændrede ved den endelige opgørelse ved årets udgang. Ligeledes kan data for f.eks. første kvartal være ændret, hvis der sker en efterregistrering i tredje kvartal. Ved læsning af de enkelte tabeller henledes opmærksomheden på, at alle data i celler med overskriften 2018 er akkumulerede data for Q1-Q4. I præsentationen af kvartalsdata følges samme model for præsentationen som i årsstatistikken. Dog indgår følgende opgørelser ikke i kvartalsstatistikkerne: Arbejdsulykker Opgørelse af anmeldte og registrerede arbejdsulykker pr.100 medarbejdere. Psykologisk rådgivning Opgørelse over afsluttede rådgivningsområder fordelt på rådgivningsområder. Opgørelse af påbegyndte rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere. 2

10 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q DPU 2,4 2,4 1,4 1,4 IKK 2,3 2,3 1,0 1,0 IKS 2,1 2,1 1,1 1,1 CUDIM 2,2 2,2 2,2 2,2 Øvrige 3,9 3,9 1,5 1,5 Gennemsnit 2,3 2,3 1,2 1,2 Aarhus BSS Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og 5 5 2,7 2,7 Læring Forretningsudvikling og 1,0 1,0 0,5 0,5 Teknologi Jura 1,3 1,3 0,8 0,8 Psykologi 2,0 2,0 1,0 1,0 Statskundskab 0,9 0,9 0,6 0,6 Virksomhedsledelse 0,9 0,9 0,9 0,9 Økonomi 0,8 0,8 0,5 0,5 Øvrige 0,7 0,7 0,7 0,7 Gennemsnit 1,2 1,2 0,7 0,7 Health Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 1,6 1,6 0,9 0,9 Folkesundhed 1,0 1,0 0,6 0,6 Klinisk Medicin 0,4 0,4 0,2 0,2 IOOS 2,7 2,7 1,8 1,8 Retsmedicin 1,7 1,7 1,7 1,7 Øvrige 2,5 2,5 0,8 0,8 Gennemsnit 1,0 1,0 0,6 0,6 Øvrige Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies 1,8 1,8 1,3 1,3 Øvrige 9,2 9,2 1,5 1,5 Gennemsnit 2,6 2,6 1,3 1,3 3

11 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi 2,1 2,1 1,6 1,6 Bioscience 1,9 1,9 1,3 1,3 Datalogi 0,6 0,6 0,3 0,3 Dekanat, ST 3,3 3,3 0,9 0,9 Fysik og Astronomi 0,9 0,9 0,8 0,8 Geoscience 1,5 1,5 0,7 0,7 Husdyrvidenskab 3,7 3,7 1,5 1,5 Ingeniørhøjskolen AU 1,5 1,5 0,8 0,8 Ingeniørvidenskab 0,6 0,6 0,6 0,6 Fødevarer 1,2 1,2 1,2 1,2 Interdisciplinær Nanotek 1,1 1,1 0,5 0,5 Kemi 1,7 1,7 0,7 0,7 Matematik 0,4 0,4 0,4 0,4 Miljøvidenskab 3,0 3,0 2,1 2,1 Molekylærbiologi og Genetik 0,9 0,9 0,7 0,7 Science Museerne 2,4 2,4 2,4 2,4 Nat. center for Miljø og Energi * Øvrige 2,5 2,5 1,6 1,6 Total 1,6 1,6 1,0 1,0 Enhedsadministrationen Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts 4,5 4,5 2,6 2,6 Administrationscenter BSS 2,6 2,6 2,1 2,1 Administrationscenter Health 2,6 2,6 1,5 1,5 Administrationscenter ST 3,6 3,6 2,1 2,1 AU Forskning og Eks. Rel. 2,1 2,1 2,1 2,1 AU HR 4,0 4,0 2,6 2,6 AU IT 2,8 2,8 2,2 2,2 AU Uddannelse 2,3 2,3 2,2 2,2 AU Økonomi og Bygninger 3,6 3,6 3,2 3,2 Universitetsledelsens Stab 4,0 4,0 1,5 1,5 Øvrige 0,1 0,1 0,1 0,1 Total 3,1 3,1 2,2 2,2 * Der vises ikke antal sygedage for Nationalt center for Miljø og Energi da antallet af medarbejdere i centeret for lavt til at en selvstændig opgørelse. 4

12 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 6 6 Registrerede 9 9 Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi Bioscience 2 2 Datalogi Dekanat Fysik og Astronomi Geoscience 1 1 Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU 1 1 Ingeniørvidenskab 1 1 Fødevarer Interdisciplinær Nanotek. Kemi 1 1 Matematik Miljøvidenskab 2 2 Molekylærbiologi og Genetik 7 7 Science Museerne Nat. ctr. for Miljø og Energi Øvrige Total Science & Technology Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 5

13 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede 2 2 Total 2 2 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter Health Administrationscenter ST 1 1 AU Forskning og Eks. Rel. AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total 2 2 Enhedsadministrationen Enhedsadministrationen Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 2 2 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 6

14 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 1 1 Registrerede Total 1 1 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU IKK 1 1 IKS CUDIM Øvrige Total 1 1 Anmeldte og registrerede ARTS arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 1 1 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) Health Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 1 1 Registrerede 4 4 Total 5 5 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 2 2 Folkesundhed Klinisk Medicin 3 3 IOOS Retsmedicin Øvrige Total 5 5 Health Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 5 5 7

15 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau BSS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total 0 0 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Øvrige Total 0 0 BSS Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 0 0 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 8

16 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager Aarhus Universitet Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet Brud på materialer Dyr 2 2 Elektrisk strøm Fald 7 7 Faldende genstand Flydende stoffer 1 1 Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 2 2 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel 1 1 Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total ARTS Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Fald 1 1 Ulykker total 1 1 BSS Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Ulykker total 0 0 HEALTH Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 3 3 Brud på materialer Dyr 2 2 Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total 5 5 9

17 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager ENHEDSADMINISTRATIONEN Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 1 1 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 1 1 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total 2 2 SCIENCE & TECHNOLOGY Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 6 6 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald 6 6 Faldende genstand Flydende stoffer 1 1 Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 1 1 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel 1 1 Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total

18 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU 1 1 IKK 5 5 IKS 4 4 CUDIM 1 1 Øvrige 0 0 Total BSS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring 0 0 Forretningsudvikling og Teknologi 0 0 Jura 0 0 Psykologi 1 1 Statskundskab 2 2 Virksomhedsledelse 2 2 Økonomi 0 0 Øvrige 1 1 Total 6 6 Enhedsadministrationen Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts 0 0 Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter Health 1 1 Administrationscenter ST 3 3 AU Forskning og Eks. Rel. 1 1 AU HR 0 0 AU IT 0 0 AU Uddannelse 0 0 AU Økonomi og Bygninger 1 1 Universitetsledelsens Stab 0 0 Rådgivnings- og støttecentret 1 1 Total 8 8 Health Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 0 0 Folkesundhed 2 2 Klinisk Medicin 1 1 IOOS 2 2 Retsmedicin 0 0 Øvrige 0 0 Total

19 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi 1 1 Bioscience Aarhus 1 1 Bioscience Roskilde, Silkeborg, Kalø 2 2 Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0 Datalogi 2 2 Dekanat, ST 1 1 Fysik og Astronomi 1 1 Geoscience 1 1 Husdyrvidenskab 1 1 Ingeniørhøjskolen AU 1 1 Ingeniørvidenskab 0 0 Fødevarer 0 0 Interdisciplinær Nanotek 1 1 Kemi 1 1 Matematik 0 0 Miljøvidenskab 3 3 Molekylærbiologi og Genetik 0 0 Øvrige 0 0 Total Øvrige Påbegyndte rådgivningsforløb Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies 2 2 Øvrige 0 0 Total

20 AARHUS UNIVERSITET

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

LSU-møde den 11. oktober 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 11. oktober 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 11. oktober 2018, kl. 14.30 15.30 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Helle Spindler, Mimi Mehlsen, Kristine

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

KVALITET I PH.D.-FORLØB 2017 HOVEDRAPPORT FOR AARHUS UNIVERSITET

KVALITET I PH.D.-FORLØB 2017 HOVEDRAPPORT FOR AARHUS UNIVERSITET KVALITET I PH.D.-FORLØB 2017 HOVEDRAPPORT FOR AARHUS UNIVERSITET KVALITET I PH.D.-FORLØB 2017 HOVEDRAPPORT FOR AARHUS UNIVERSITET Forsidebillede: NAVITAS Fotograf: Anders Trærup, Aarhus Universitet Rapportens

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health

Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health Principper for ansættelse af VIP medarbejdere ved Health Baggrund de syv normer, evaluering af ansættelsesprocedurer samt audit Aarhus Universitet ønsker at blive et endnu stærkere internationalt og forskningsintensivt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. Møde den Institutledelsen i MBG Inano Gustav Wieds Vej, Aarhus. 1) Godkendelse af dagsorden

AARHUS UNIVERSITET. Referat. Møde den Institutledelsen i MBG Inano Gustav Wieds Vej, Aarhus. 1) Godkendelse af dagsorden INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 11.10.2017 Institutledelsen i MBG Inano 1590-231 Gustav Wieds Vej, Aarhus Referat Deltagere: Anni H. Andersen (AHA), Bo Thomsen (BOT), Claus Oxvig (CO),

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Risiko- og beredskabsvurdering v/anders. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Risiko- og beredskabsvurdering v/anders. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Anna Haurdahl Dato: 22. november 2018 Side 1/2 Mødedato: 29. november 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Per Andersen, Annette Storgaard, Tinna Meyer, Inger Krog, Anne Bækby

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Uddannelsestype Fakultet Insitut Fagområde Administrativ enhed 2013 2014 2015 2016 2017 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 til 2018 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor 593

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale

Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale Til universitetsledelsen AU Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale Akademisk Råd Arts Hermed høringssvar fra Akademisk Råd Arts vedrørende udkast til generelle rekrutteringsnormer

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Processen indtil bestyrelsens beslutning den 17. juni 2010 Drøftelser i bestyrelsen, HSU, Samarbejdsudvalg, Akademiske Råd Afholdelse af seminarer, involvering af internationale

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 14. juni 2018, kl. 12.00 14.00 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Ole Bækgaard Nielsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Kristian

Læs mere

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012 Oktobertal for Produktion, dvs. færdiguddannede bachelorer og er pr. 1. oktober 2012 Revideret 10. december 2012 AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING Bachelor Kandidat I alt Bachelor Kandidat

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen

Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af Universitetsledelsen Medlemmerne af medarbejderprojektgruppen Medlemmerne af studenterprojektgruppen Medlemmerne af følgegruppen Kære medlemmer. Først og fremmest tak, fordi I vil deltage i arbejdet. Det er jeg og resten af

Læs mere

ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET

ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET ERHVERVSFORSKER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHED OG UNIVERSITET UNIVERSITETS Som universitetsvejleder synes jeg, at samarbejde med en virksomhed omkring en erhvervsph.d. både kan være godt til at starte

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE DEN INSTITUTMØDE; BCOM, PROGRAM 09.00-09.15: Nyt fra instituttet 09.15-09.35: Udvidelse af antallet af undervisningstimer på vores fag/ uddannelser fra 2017: mulige modeller v/prodekan for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere