APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen"

Transkript

1 1

2 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2

3 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 3. ST: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 7. HE: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 8. Aarhus BSS: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 9. Aarhus BSS: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 12. AR: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 13. AR: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen APV2016. Rapport nr. 15. : Vicedirektørområder og administrationscentre APV2016. Rapport nr. 16. : Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 3

4 Udvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej Aarhus N. Projektgruppe,, Udvikling og Arbejdsmiljø Center for Undervisning og Læring Aarhus School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Analysegruppe Adjunkt, ph.d., Kim Jesper Herrmann Analysemedarbejder, cand.scient.pol., Line Bækgaard Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol., Anna Bager-Elsborg Centerleder, lektor, Torben K. Jensen 4

5 Anvendte forkortelser VIP TAP TAP-adm TAP-tek TAP-lab TAP-forsk Videnskabeligt personale Teknisk-administrativt personale Teknisk-administrativt personale beskæftiget med administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening, kommunikation eller i biblioteker Teknisk-administrativt personale beskæftiget med rengøring, bygningsvedligeholdelse eller øvrige servicefunktioner Teknisk-administrativt personale beskæftiget med forskning i laboratorier, arbejde i forsøgsanlæg eller klinik, dyrepasning eller jordbrug Teknisk-administrativt personale beskæftiget med forskningslignende opgaver eller undervisning Enhedsadministrationen AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger AU Forskning og Eksterne Relationer Administrationscenter ST Administrationscenter Health Administrationscenter BSS Administrationscenter Arts Universitetsledelsens Stab 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1. Resume... 7 Kapitel 2. Svarprocenter Kapitel 3. Trivsel Kapitel 4. Relation til arbejdet...17 Kapitel 5. Relation til kollegaer Kapitel 6. Relation til ledelsen Kapitel 7. Arbejdstid Kapitel 8. Stress og arbejdsbelastning Kapitel 9. Diskrimination og chikane Kapitel 10. Spørgsmål specifikke for Enhedsadministrationen

7 KAPITEL 1. RESUME Denne rapport er en del af Psykisk APV2016, der er udarbejdet ved Aarhus Universitet. Denne rapport omhandler Enhedsadministrationen, de fem underliggende vicedirektørområder, de fire administrationscentre samt Universitetsledelsens Stab. Tabel 1.1. Hovedresultater 2012 I. Trivsel Føler du dig godt tilpas på 77% 87% 87% 96% 93% 89% 76% 84% 91% 87% 87% 84% dit arbejde? a Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde 80% 87% 84% 98% 93% 86% 82% 84% 93% 87% 87% 87% b Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet 62% 62% 54% 71% 67% 67% 63% 57% 66% 69% 62% 56% b Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre b 64% 71% 65% 87% 79% 71% 51% 65% 83% 77% 77% 78% Finder du dit arbejde interessant? a Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? a Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? a På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne På min arbejdsplads er vi villige til at lytte til andres opgaver II. Relation til arbejdet 75% 80% 80% 92% 83% 79% 83% 79% 81% 82% 73% 84% 72% 81% 76% 90% 85% 76% 69% 83% 84% 86% 81% 56% 72% 81% 81% 94% 86% 81% 81% 78% 87% 80% 80% 69% III. Relation til kollegaer ( Altid/Næsten altid + Ofte ) 75% 79% 80% 91% 87% 76% 69% 73% 87% 84% 79% 72% 75% 77% 77% 87% 85% 78% 71% 71% 82% 78% 76% 72% 7

8 2012 og give konstruktiv feedback På min arbejdsplads er der frihed til at fremføre 67% 71% 68% 81% 70% 76% 76% 65% 78% 67% 74% 68% kritiske synspunkter På min arbejdsplads bliver man anerkendt 54% 56% 61% 77% 55% 53% 56% 51% 64% 56% 46% 47% for et godt stykke arbejde På min arbejdsplads er mine kollegaer imødekommende 87% 90% 89% 98% 93% 89% 84% 86% 95% 88% 91% 91% IV. Oplevet ledelse i hverdagen ( Helt enig + Delvist enig ) [Den daglige ledelse] anerkender medarbejdernes 74% 74% 75% 91% 78% 66% 80% 64% 81% 75% 74% 68% arbejde [Den daglige ledelse kan jeg] trygt henvende mig til 79% 81% 82% 96% 83% 82% 85% 75% 84% 79% 83% 81% V. Arbejdsbyrde, stress og ensomhed ( Altid/Næsten altid + Ofte ) Sker det, at du føler dig udkørt? 34% 22% 19% 13% 16% 18% 25% 34% 18% 17% 22% 13% Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at 32% 19% 18% 10% 10% 16% 23% 29% 13% 13% 22% 28% det går ud over privatlivet? Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? 20% 10% 12% 8% 7% 8% 16% 14% 9% 7% 10% 3% c Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit 30% 18% 12% 15% 8% 15% 30% 27% 17% 16% 15% 13% arbejde, fordi der er for travlt? Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? 9% 7% 7% 2% 6% 10% 12% 7% 5% 3% 7% 7% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent, Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvis enige i udsagnet. c (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) 8

9 Farvelægning af Tabel % 60-79% 40-59% 20-39% 0-19% Note: Skalaen er vendt om for negativt ladede spørgsmål. For spørgsmålene om arbejdsbyrde er der anvendt intervaller på 10 procent. For spørgsmål om ensomhed og stærke stress-symptomer er der anvendt intervaller på 5 procent. 9

10 KAPITEL 2. SVARPROCENTER Ansatte ved Aarhus Universitet blev den 29. februar invitereret til at deltage i undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen sluttede den 18. marts. I Tabel 2.1 nedenfor fremgår svarprocenterne for Enhedsadministrationen. Læs mere om udarbejdelse af spørgeskema, anonymitet, statistisk usikkerhed mv. i APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet. Tabel 2.1. Svarprocenter for gruppen af fuldtidsansatte medarbejdere i Enhedsadministrationen N Pct % % 48 96% % 91 89% % % AC Health % % AC Arts % 32 84% Note: N er antallet af svar. Seks respondenter har ikke oplysninger på tredje niveau, hvorfor tallene ikke summerer til

11 KAPITEL 3. TRIVSEL Tabel 3.1. Trivsel i Enhedsadministrationen 2012 Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? a 77% 87% 87% 96% 93% 89% 76% Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde b 80% 87% 84% 98% 93% 86% 82% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet b Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre b 62% 62% 54% 71% 67% 67% 63% 64% 71% 65% 87% 79% 71% 51% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt eller delvist enig i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Tabel 3.1. (fortsat) Trivsel i Enhedsadministrationen 2012 Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? a 77% 87% 84% 91% 87% 87% 84% Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde b 80% 87% 84% 93% 87% 87% 87% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet b Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre b 62% 62% 57% 66% 69% 62% 56% 64% 71% 65% 83% 77% 77% 78% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt eller delvist enig i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 11

12 Figur 3.1 og 3.2 nedenfor viser den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på enhedsadministrationsniveau. Figur 3.1. Trivsel i Enhedsadministrationen Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? 87% 11%2% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 3.2. Trivsel i Enhedsadministrationen Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde 87% 8% 5% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet 62% 17% 20% Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre 71% 16% 12% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 12

13 I nedenstående Figur ses den detaljerede svarfordeling vedrørende tilpashed fordelt på de forskellige enheder i Enhedsadministrationen. Figur 3.3. Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 87% 12% 2% 96% 4% 93% 5% 2% 89% 9% 2% 76% 20% 3% 84% 12% 4% 91% 8% 1% 87% 12% 2% 87% 12% 1% 84% 16% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 13

14 Figur 3.4. Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 84% 8% 8% 98% 2% 93% 3% 4% 86% 8% 7% 82% 11% 7% 84% 12% 4% 93% 5% 2% 87% 8% 5% 87% 7% 6% 87% 3% 9% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 14

15 Figur 3.5. Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 54% 16% 31% 71% 19% 10% 67% 18% 15% 67% 13% 19% 63% 19% 18% 57% 19% 23% 66% 18% 16% 69% 13% 18% 62% 19% 19% 56% 19% 25% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 15

16 Figur 3.6. Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 65% 20% 15% 87% 10% 2% 79% 14% 7% 71% 19% 10% 51% 30% 19% 65% 19% 17% 83% 9% 8% 77% 13% 11% 77% 11% 13% 78% 16% 6% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 16

17 KAPITEL 4. RELATION TIL ARBEJDET Tabel 4.1. Medarbejdernes relation til arbejdet 2012 Finder du dit arbejde interessant? a 75% 80% 80% 92% 83% 79% 83% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? a Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? a Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt b Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i b 72% 81% 76% 90% 85% 76% 69% 72% 81% 81% 94% 86% 81% 81% 88% 91% 93% 90% 89% 93% 85% 87% 90% 90% 98% 91% 90% 88% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt eller delvist enig i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Tabel 4.1. (fortsat) Medarbejdernes relation til arbejdet 2012 Finder du dit arbejde interessant? a 75% 80% 79% 81% 82% 73% 84% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? a Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? a Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt b Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i b 72% 81% 83% 84% 86% 81% 56% 72% 81% 78% 87% 80% 80% 69% 88% 91% 89% 94% 92% 94% 88% 87% 90% 90% 92% 93% 88% 87% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig helt eller delvist enig i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 17

18 Figur 4.1 og 4.2 viser den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på enhedsadministrationsniveau. Figur 4.1. Medarbejdernes relation til arbejdet Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Finder du dit arbejde interessant? 80% 17% 2% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 81% 15% 5% Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? 81% 14% 5% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 4.2. Medarbejdernes relation til arbejdet Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt 91% 5% 4% Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i 90% 6% 3% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 18

19 KAPITEL 5. RELATION TIL KOLLEGAER Tabel 5.1. På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback 75% 79% 80% 91% 87% 76% 69% 75% 77% 77% 87% 85% 78% 71%... er nye ideer og forslag velkomne 67% 75% 74% 87% 81% 74% 72%... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter bliver konflikter løst på en retfærdig måde... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde... er mine kollegaer imødekommende... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab 67% 71% 68% 81% 70% 76% 76% 59% 64% 65% 72% 70% 64% 67% 54% 56% 61% 77% 55% 53% 56% 87% 90% 89% 98% 93% 89% 84% 72% 75% 70% 85% 81% 73% 62% Note: Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads 19

20 Tabel 5.1. (fortsat) På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback 75% 79% 73% 87% 84% 79% 72% 75% 77% 71% 82% 78% 76% 72%... er nye ideer og forslag velkomne 67% 75% 68% 83% 76% 74% 66%... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter bliver konflikter løst på en retfærdig måde... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde... er mine kollegaer imødekommende... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab 67% 71% 65% 78% 67% 74% 68% 59% 64% 56% 76% 63% 60% 62% 54% 56% 51% 64% 56% 46% 47% 87% 90% 86% 95% 88% 91% 91% 72% 75% 71% 80% 80% 79% 72% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads 20

21 I nedenstående Figur 5.1 vises den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på enhedsadministrationsniveau. Figur 5.1. På min arbejdsplads Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne 79% 16% 5%... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback 77% 18% 5%... er nye ideer og forslag velkomne 75% 19% 6%... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter 71% 20% 9%... bliver konflikter løst på en retfærdig måde 64% 26% 10%... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde 56% 28% 16%... er mine kollegaer imødekommende 90% 9% 2%... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab 75% 18% 7% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Udsagnet vedrørende samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale er præsenteret særskilt i nedenstående figur, da en relativ stor andel af medarbejderne har benyttet svarkategorien Ved ikke/ikke relevant. Figur 5.2. På min arbejdsplads Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale 52% 17% 4% 27% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 21

22 I Figur nedenfor er svarfordelingerne i forhold til udsagn vedrørende samarbejde, anekendelse og socialt fællesskab vist for de enkelte enheder i Enhedsadministrationen. Figur 5.3. På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 80% 15% 5% 91% 6% 2% 87% 10% 3% 76% 22% 2% 69% 21% 9% 73% 21% 6% 87% 10% 3% 84% 13% 3% 79% 18% 4% 72% 16% 13% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 22

23 Figur 5.4. På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 61% 22% 17% 77% 19% 4% 55% 33% 13% 53% 26% 21% 56% 29% 15% 51% 29% 20% 64% 26% 10% 56% 29% 15% 46% 35% 20% 47% 34% 19% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 23

24 Figur 5.5. På min arbejdsplads føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 70% 21% 9% 85% 15% 0% 81% 15% 4% 73% 18% 9% 62% 25% 14% 71% 21% 8% 80% 16% 3% 80% 15% 5% 79% 13% 9% 72% 25% 3% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 24

25 KAPITEL 6. RELATION TIL LEDELSEN Tabel 6.1. Jeg oplever en daglig ledelse, som anerkender medarbejdernes arbejde 74% 74% 75% 91% 78% 66% 80%... er synlig i dagligdagen 66% 73% 71% 79% 83% 71% 68%... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger 57% 67% 66% 64% 81% 66% 70% 68% 70% 71% 76% 81% 60% 69% 68% 74% 67% 68% 81% 64% 70%... jeg trygt kan henvende mig til 79% 81% 82% 96% 83% 82% 85% Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som 25

26 Tabel 6.1. (fortsat) Jeg oplever en daglig ledelse, som anerkender medarbejdernes arbejde 74% 74% 64% 81% 75% 74% 68%... er synlig i dagligdagen 66% 73% 62% 86% 80% 70% 61%... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger 57% 67% 57% 72% 71% 65% 52% 68% 70% 63% 78% 79% 62% 57% 68% 74% 74% 83% 78% 75% 61%... jeg trygt kan henvende mig til 79% 81% 75% 84% 79% 83% 81% Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som 26

27 I nedenstående Figur 6.1 er de detaljerede svarfordelinger vist for ovenstående spørgsmål. Figur 6.1. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig... anerkender medarbejdernes arbejde 74% 11% 15%... er synlig i dagligdagen 73% 12% 15%... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver 67% 17% 16%... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt 70% 16% 13%... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger 74% 13% 13%... jeg trygt kan henvende mig til 81% 9% 10% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er ikke medtaget i beregningerne. Nedenstående udsagn er præsenteret særskilt i nedenstående figur, da en relativ stor andel af medarbejderne har benyttet svarkategorien Ved ikke/ikke relevant. Figur 6.2. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant... løser konflikter retfærdigt 56% 20% 13% 11% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 27

28 M-SAMTALER I Figur 6.3 nedenfor er det vist, hvor stor en andel af de ansatte i Enhedsadministrationen, der har deltaget i M-samtaler. Figur 6.3. Har du afholdt M med din leder? Ja, inden for de seneste 12 måneder Ja, på et tidligere tidspunkt Nej, jeg har ikke afholdt M med min leder 84% 6% 11% 91% 3% 7% 94% 2% 4% 86% 3% 11% 84% 3% 13% 70% 15% 15% 71% 11% 18% 81% 8% 11% 90% 4% 7% 94% 6% 97% 3% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 28

29 ADMINISTRATIONENS LEDELSE De ansatte i vicedirektørområderne og administrationscentrene er blevet stillet spørgsmål vedrørende administrationens ledelse. Det er i forbindelse med vurderingen af administrationens ledelse væsentligt at tage højde for, at en del medarbejdere i Enhedsadministrationen ikke er i kontakt med administrationens ledelse i det daglige. Medarbejderne er derfor blevet stillet mere overordnede spørgsmål vedrørende lydhørhed, information og kommunikation. Den detaljerede svarfordeling er vist i nedenstående Figur 6.4. Figur 6.4. Vurdering af administrationens ledelse Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Administrationens ledelse informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes 47% 26% 15% 11% Administrationens ledelse er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter 41% 31% 16% 12% Administrationens ledelse kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger 41% 29% 18% 12% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i alle spørgsmålene er lig eller overstiger 10 procent. 29

30 FAKULTETERNES LEDELSE De ansatte i de fire administrationscentre er yderligere blevet spurgt om deres vurdering af de respektive fakulteters ledelser. Det er ligeledes i forbindelse med vurderingen af fakultetets ledelse væsentligt at tage højde for, at en del medarbejdere i administrationscentrene ikke er i kontakt med fakultetets ledelse i det daglige. Den detaljerede svarfordeling er vist i nedenstående Figur Figur 6.5. Fakultetsledelsen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant 34% 31% 20% 15% 46% 25% 8% 22% 34% 31% 14% 21% 27% 35% 18% 20% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 30

31 Figur 6.6. Fakultetsledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant 29% 30% 27% 14% 44% 24% 9% 23% 35% 32% 12% 21% 27% 35% 18% 20% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. Figur 6.7. Fakultetsledelsen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant 31% 31% 23% 15% 41% 26% 10% 23% 33% 31% 16% 20% 25% 37% 19% 19% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 31

32 KAPITEL 7. ARBEJDSTID I Tabel 7.1 er det vist, hvor mange af medarbejderne i Enhedsadministrationen, der oplever, at de arbejder væsentligt længere end den aftalte tid. Tabel 7.1. Andel af ansatte, der oplever at arbejde væsentligt længere end den aftalte tid Er det din oplevelse, at du generelt arbejder væsentlig mere end den aftalte tid? 32% 31% 30% 19% 26% 33% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja til spørgsmålet. Resten har svaret Nej. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Spørgsmålet var ledsaget af følgende forklaring: (typisk 37 timer om ugen for en fuldtidsstilling og mindre for deltidsstillinger) Tabel 7.1. (fortsat) Andel af ansatte, der oplever at arbejde væsentligt længere end den aftalte tid Er det din oplevelse, at du generelt arbejder væsentlig mere end den aftalte tid? 32% 39% 31% 33% 31% 61% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja til spørgsmålet. Resten har svaret Nej. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Spørgsmålet var ledsaget af følgende forklaring: (typisk 37 timer om ugen for en fuldtidsstilling og mindre for deltidsstillinger) 32

33 ÅRSAGER TIL OVERARBEJDE I nedenstående tabel fremgår det, hvilke årsager de adspurgte medarbejdere vurderer har betydning for, at de arbejder væsentligt længere end den aftalte tid. Tabel 7.2. Angivne årsager til overarbejde Jeg har lyst til at arbejde længere end det aftalte 39% Det er nødvendigt at arbejde længere end det aftalte, hvis jeg vil meritere mig tilstrækkeligt 40% Det er ikke muligt at nå mine faste arbejdsopgaver indenfor den fastsatte arbejdstid 86% Der er ikke andre, som kan overtage mine arbejdsopgaver 66% Jeg oplever, at der er en forventning om, at jeg arbejder længere end det aftalte 27% Jeg ønsker at beholde mine arbejdsopgaver 53% Antal svar 444 Note: Spørgsmålsformulering: Hvorfor arbejder du længere end den aftalte arbejdstid? Kun medarbejdere, der har svaret ja til, at de arbejder væsentligt mere end den aftalte tid er medtaget i beregningerne. Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. 33

34 KAPITEL 8. STRESS OG ARBEJDSBELAST- NING Tabel 8.1. Arbejdsbelastning 2012 Sker det, at du føler dig udkørt? 34% 22% 19% 13% 16% 18% 25% Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? 32% 19% 18% 10% 10% 16% 23% Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer? a 20% 10% 12% 8% 7% 8% 16% Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? 30% 18% 12% 15% 8% 15% 30% 9% 7% 7% 2% 6% 10% 12% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Altid/næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Note a) (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) I Figur 8.1 nedenfor vises forekomsten af stærke stress-symptomer for de enkelte enheder. 34

35 Tabel 8.1. (fortsat) Arbejdsbelastning 2012 Sker det, at du føler dig udkørt? 34% 22% 34% 18% 17% 22% 13% Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? 32% 19% 29% 13% 13% 22% 28% Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer? a 20% 10% 14% 9% 7% 10% 3% Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? 30% 18% 27% 17% 16% 15% 13% 9% 7% 7% 5% 3% 7% 7% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Altid/næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Note a) (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) 35

36 Figur 8.1. Forekomsten af stærke stresssymptomer Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 10% 26% 64% 12% 27% 61% 8% 17% 75% 7% 18% 75% 8% 25% 67% 16% 26% 57% 14% 27% 60% 9% 23% 67% 7% 25% 67% 10% 32% 58% 3% 28% 69% Note: Spørgsmålets formulering: Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.). Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 36

37 KAPITEL 9. DISKRIMINATION OG CHI- KANE To ændringer bør bemærkes i forhold til spørgsmålene vedrørende diskrimination og chikane. For det første blev mobning i APV2016 defineret ud fra kriterier fastsat af Arbejdstilsynet (se noten til Tabel 9.1). For det andet resulterede høringen af medarbejderne på universitetet i, at spørgsmålet om, hvorvidt man er blevet udsat for gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale blev tilføjet. MOBNING OG CHIKANE Tabel 9.1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale a - 8% 8% 2% 5% 3% 5% Mobning b, c - 2% 2% 0% 1% 3% 2% Sexchikane 1% 0% 0% 0% 2% 0% 1% Trusler om vold eller truende adfærd 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% Fysisk vold 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. a) Spørgsmålet indgik ikke i spørgeskemaet i b) Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet) c) Tallet for 2012 er ikke rapporteret, da der grundet en ændring i definitionen af mobning er sket en væsentlig ændring af spørgsmålet formulering. 37

38 Tabel 9.1. (fortsat) Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale a - 8% 11% 3% 10% 10% 0% Mobning b, c - 2% 2% 0% 4% 2% 3% Sexchikane 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% Trusler om vold eller truende adfærd 2% 1% 2% 1% 0% 1% 0% Fysisk vold 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. a) Spørgsmålet indgik ikke i spørgeskemaet i b) Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet) c) Tallet for 2012 er ikke rapporteret, da der grundet en ændring i definitionen af mobning er sket en væsentlig ændring af spørgsmålet formulering. 38

39 DISKRIMINATION Tabel 9.2. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 * Diskrimination pga. din alder 2% 2% 1% - 3% 1% 3% Diskrimination pga. dit køn 1% 1% 1% - 2% 0% 1% Diskrimination pga. din religion eller livssyn Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din seksuelle orientering 1% 1% 1% - 1% 0% 1% 1% 0% 0% - 1% 0% 1% 1% 0% 0% - 1% 0% 1% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. *Udeladt af anonymitetshensyn. Tabel 9.2. (fortsat) Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 * Diskrimination pga. din alder 2% 2% 1% 1% 2% 1% Diskrimination pga. dit køn 1% 1% 0% 1% 0% 1% Diskrimination pga. din religion eller livssyn Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din seksuelle orientering 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. *Udeladt af anonymitetshensyn. 39

40 KAPITEL 10. SPØRGSMÅL SPECIFIKKE FOR EDSADMINISTRATIONEN Som led i APV2016 har alle fakulteter (Arts, Aarhus BSS, HE og ST) og Enhedsadministrationen (fællesadministrationen og de administrative centre) fået mulighed for at formulere en række spørgsmål. Dette er spørgsmål, som det har ligget fakulteterne/enhedsadministrationen særligt på sinde at få afdækket. Følgende spørgsmål er således spørgsmål, som er formuleret af Psykisk APV følgegruppen og arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene i Enhedsadministrationen. Figur Oplever du, at de administrative systemer og værktøjer i tilstrækkelig grad understøtter dig i dit daglige arbejde? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 12% 42% 16% 16% 6% 8% 10% 38% 17% 21% 8% 7% 13% 56% 21% 8% 2% 14% 49% 10% 20% 6% 1% 18% 47% 21% 7% 3% 4% 12% 43% 17% 14% 7% 7% 9% 37% 14% 20% 10% 9% 12% 39% 12% 18% 5% 15% 13% 45% 16% 14% 2% 10% 16% 39% 20% 12% 6% 7% 9% 53% 22% 3% 3% 9% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 40

41 Figur Er det dit indtryk, at din indsats bliver værdsat af dine kolleger uden for din egen enhed? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 28% 36% 17% 6% 2% 11% 24% 39% 17% 7% 3% 11% 40% 42% 15% 4% 30% 41% 18% 3% 7% 37% 38% 12% 2% 2% 9% 35% 32% 13% 10% 1% 10% 21% 34% 21% 8% 1% 13% 34% 25% 17% 5% 2% 17% 34% 34% 13% 7% 3% 8% 19% 43% 17% 2% 4% 15% 22% 47% 22% 3% 6% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 41

42 Figur Er det dit indtryk, at din mening tæller på dit arbejde? Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 32% 41% 13% 8% 2% 5% 31% 42% 11% 9% 3% 5% 49% 43% 6% 2% 33% 44% 16% 7% 1% 37% 40% 13% 6% 3% 34% 40% 13% 10% 4% 24% 42% 17% 10% 2% 5% 41% 31% 12% 6% 10% 35% 37% 11% 10% 2% 4% 24% 50% 13% 2% 4% 6% 35% 39% 13% 10% 3% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori er lig eller overstiger 10 procent. 42

43 Figur Oplever du ledelsesmæssige problemer, som kan tilskrives, at din enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 33% 26% 41% 44% 21% 35% 33% 17% 50% 28% 28% 44% 25% 31% 44% 21% 15% 65% 33% 26% 41% 22% 22% 56% 33% 26% 41% 41% 33% 26% 20% 60% 20% Note: Spørgsmålene vedrørende problemer, der kan tilskrives, at enheden er delt på flere fysiske/geografisk placeringer var ledsaget af følgende tekst: Svar Ikke relevant/ved ikke, hvis din enhed ikke er geografisk/fysisk splittet. Det er således kun medarbejdere, hvis enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer, der indgår i figuren. n =

44 Figur Oplever du arbejdsmæssige problemer, som kan tilskrives, at din enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 40% 22% 38% 55% 14% 31% 32% 26% 42% 26% 26% 47% 33% 18% 49% 29% 11% 60% 42% 23% 35% 24% 27% 49% 40% 21% 39% 44% 30% 27% 20% 60% 20% Note: Spørgsmålene vedrørende problemer, der kan tilskrives, at enheden er delt på flere fysiske/geografisk placeringer var ledsaget af følgende tekst: Svar Ikke relevant/ved ikke, hvis din enhed ikke er geografisk/fysisk splittet. Det er således kun medarbejdere, hvis enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer, der indgår i figuren. n =

45 Figur Oplever du sociale/kollegiale problemer, som kan tilskrives, at din enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 35% 23% 42% 40% 20% 40% 26% 16% 58% 21% 37% 42% 28% 26% 45% 29% 14% 57% 38% 21% 40% 32% 21% 47% 32% 28% 41% 43% 23% 34% 60% 40% Note: Spørgsmålene vedrørende problemer, der kan tilskrives, at enheden er delt på flere fysiske/geografisk placeringer var ledsaget af følgende tekst: Svar Ikke relevant/ved ikke, hvis din enhed ikke er geografisk/fysisk splittet. Det er således kun medarbejdere, hvis enhed er delt på flere geografier/fysiske placeringer, der indgår i figuren. n =

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

APV2016 udkast til spørgeskema

APV2016 udkast til spørgeskema Side 1 af 70 APV2016 udkast til spørgeskema I dette dokument præsenteres et udkast til spørgeskemaer til brug i APV2016. Dokumentet rummer: a) Forside (fælles, side 3) b) TAP (side 4-22) c) VIP (side 23-37)

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet

APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet 1 APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet 2 Rapporter i serien PsykiskArbejdspladsVurdering 2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

APV2016 udkast til spørgeskema

APV2016 udkast til spørgeskema Side 1 af 70 APV2016 udkast til spørgeskema I dette dokument præsenteres et udkast til spørgeskemaer til brug i APV2016. Dokumentet rummer: a) Forside (fælles, side 3) b) TAP (side 4-22) c) VIP (side 23-37)

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 07 - DELTIDSANSATTE MEDARBEJDERE AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP)

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt, og

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP)

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt,

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 2 APV 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE DEN INSTITUTMØDE; BCOM, PROGRAM 09.00-09.15: Nyt fra instituttet 09.15-09.35: Udvidelse af antallet af undervisningstimer på vores fag/ uddannelser fra 2017: mulige modeller v/prodekan for

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 %

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Generel tilfredsheds Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Sprunget

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 01 - AARHUS UNIVERSITET AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

2009 apv APV Psykisk arbejdspladsvurdering ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET

2009 apv APV Psykisk arbejdspladsvurdering ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET 2009 apv APV 2009 Psykisk arbejdspladsvurdering Rapport nr. 2 Det Naturvidenskabelige Resultater og nøgletal ARBEJDSMILJØSEKTIONEN AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Psykisk ArbejdsPlads- 1 Psykisk

Læs mere

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2 Resultater for Aalborg Universitet I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF DAGEN I DAG Kl. 11.30-11.40: Intro ved Birgitte og Esben Kl. 11.40-11.55: Præsentation af modellen + inddeling i grupper ved Kirsten og Karina Kl. 11.55-12.20: Frokost +

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 03 - HEALTH AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N Rapporter

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 AU ADMINISTRATION

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 AU ADMINISTRATION APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 ADMINISTRATION 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 06 - ADMINISTRATION HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR...

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 05 - ARTS AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N Rapporter

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Per Andersen, Annette Storgaard, Tinna Meyer, Inger Krog, Anne Bækby

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet Rapporter i

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 02 - SCIENCE AND TECHNOLOGY AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten)

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) SOSU Nykøbing F Svarprocent: 92% (59/64) Skolerapport 1 UNDERLIGGENDE ENHEDER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ 3 UNDERLIGGENDE ENHEDER

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere