Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 8. maj 2012 kl Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Ministermål for beskæftigelsesplan Ændring af måltal i Beskæftigelsesplan 2012 og status på mål Resultatrevision 2011, 1. udkast Overblik over unge ledige i Greve Oversigt over antal virksomhedspraktikker Evaluering af projekt Fra match 4 til stærke piger Prioriteringer af midler i Evt

3 Side 2 Ikke til stede: Gert Rud, Carsten Bloch Nielsen, Sven Mogensen Medlemmer Niclas Bekker Poulsen, formand Greve Byråd Annie Bendtsen, næstformand Landsorganisationen i Danmark (LO) Gert Rud Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Carsten Markussen Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Carsten Bloch Nielsen Landsorganisationen i Danmark (LO) Janne Jørgensen Landsorganisationen i Danmark (LO) Bente Langelund Andersen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Sven Mogensen Danske Handicaporganisationer (DH) Susanne Nielsen Danske Handicaporganisationer (DH) Marianne Pedersen Greve Erhverv Tilforordnede Nadia Buchard Jobcenterchef Johnny Tvarnø Udviklingschef Dorethe Bjergkilde LBR-konsulent Helle Stage Eskildsen Udviklingskonsulent og LBR-sekretær

4 Side 3 1. Ministermål for beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række landsdækkende indsatsområder og mål, som skal lægges til grund, når kommunerne planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Indsatsområderne og målene er med til at sætte rammerne for indholdet i den beskæftigelsesplan, som kommunerne skal udarbejde hvert år. I beskæftigelsesplanen skal de nationale mål således udmøntes i konkrete mål for hver kommune. For 2013 har Beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. De to første mål var med et lidt andet fokus også ministermål i 2012, mens de to sidste mål er nye mål. De fire mål ligger godt i tråd med de områder, som jobcentret i forvejen har fokus på. På ungeområdet (mål 1) skal den håndholdte ungeindsats, som blev beskrevet på mødet d. 26. marts (punkt 5), netop være med til at sikre, at flere unge starter på og fastholdes i uddannelse. Med den håndholdte indsats følger en styrkelse af kontakten med virksomhederne (mål 4), et område der desuden styrkes via jobrotation, som Det Lokale Beskæftigelsesråd i Greve bevilger midler til. Endelig er indsatsen for de langtidsledige (mål 3) blevet styrket i 2011 ved, at jobcentret har øget samtaleintensiteten og brugen af virksomhedsrettede tilbud for denne målgruppe. Tidsplan Tidligere har kommunerne skullet fastlægge de lokale resultatmål for hvert ministermål allerede i første udkast af beskæftigelsesplanen, som udarbejdes om

5 Side 4 foråret. Men for at få mere retvisende måltal for ministermålene kan kommunerne i år vente med at fastlægge målene til januar April: Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i april: Det Regionale Beskæftigelsesråds beskæftigelsespolitiske konference. April/maj/juni: Indhold og mål i beskæftigelsesplanerne drøftes mellem kommunen og Beskæftigelsesregionen på de individuelle dialogmøder. 31. maj: 1. udkast af beskæftigelsesplanen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Senest 11. juni: Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplanen til Beskæftigelsesregionen. Senest 1. juli: Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd. 13. august: 2. udkast af beskæftigelsesplanen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Senest 31. august: Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. Samtidig sendes Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. 3. september: 3. udkast af beskæftigelsesplanen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Senest 15. oktober: Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger fremlægges i samme forbindelse. Senest 31. oktober: Den godkendte beskæftigelsesplan fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger. 4. kvartal: Beskæftigelsesregionen og jobcentret drøfter kommunens endelige resultatmål for indsatsen i Senest 31. januar 2013: Niveauerne for ministermålene fastlægges endeligt i kommunerne. Senest 31. januar 2013: Den godkendte beskæftigelsesplan samt Det Lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag - Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013 Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning.

6 Side 5 2. Ændring af måltal i Beskæftigelsesplan 2012 og status på mål I oktober 2011 vedtog Byrådet Beskæftigelsesplan Måltallene i Beskæftigelsesplanen er for de fire ministermåls vedkommende fastsat i samarbejde med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose fra maj I januar 2012 udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet en ny landsprognose for udviklingen i ledigheden frem mod udgangen af Hvor prognosen fra maj 2011 forventede et fald på landsplan i ledigheden i den periode målene i beskæftigelsesplanen omfatter, forventes der nu en stigning. På den baggrund opfordrer Beskæftigelsesregionen jobcentrene til at revurdere måltallene i Beskæftigelsesplan 2012 ud fra den ledighedsfremskrivning på kommuneniveau, som Beskæftigelsesregionen efterfølgende udsendte. For Greves vedkommende betyder den nye prognose en ændring fra en forventning om et fald i bruttoledigheden på 18 procent fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2012 til et fald på 7,1 procent i perioden i den nye prognose. Den justerede prognose for udviklingen i ledigheden påvirker den tekniske fremskrivning af mål 1 (arbejdskraftreserven), mål 3 (unge) og mål 4 (ikke vestlige indvandrere og efterkommere). Forventningen til mål 2 (permanente forsørgelsesydelser) er uændret. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på deres møde d. 30. april administrationens oplæg til ændrede måltal for de tre mål i Beskæftigelsesplan 2012: Mål 1 Arbejdskraftreserven Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 860 personer i december 2012, svarende til et fald på 7,1 %, fra december 2010 til december Mål 3 Unge Antallet af unge under 30 år på offentlige forsørgelsesydelsesydelser skal begrænses til 581 i december 2012, svarende til et fald på 4,1 procent fra december 2010 til december Mål 4 Ikke vestlige indvandrere og efterkommere Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser skal begrænses til 797 personer i december 2012, svarende til et fald på 2,5 % fra december 2010 til december I bilaget er der en oversigt over de oprindelige og de justerede måltal i Beskæftigelsesplan I oversigten er målene desuden opdateret med tal fra december 2011.

7 Side 6 Bilag: - Nye måltal i Beskæftigelsesplan 2012 og status på mål Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning.

8 Side 7 3. Resultatrevision 2011, 1. udkast Som led i styringen af den lokale beskæftigelsesindsats skal jobcentrene hvert år udarbejde en resultatrevision for det foregående år på baggrund af en fast skabelon fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Resultatrevisionen er ens for alle jobcentre i Danmark og består af tre udtræk: Resultatoversigten Besparelsespotentiale Scorecard for ministermål Jobcentret henter resultatrevisionen på Arbejdsmarkedsstyrelsens beskæftigelsesdatabase jobindsats.dk og skal derefter kommentere de enkelte målinger: Hvad er resultaterne? Hvordan ser resultaterne ud holdt op imod sammenlignelige kommuner? Hvorfor er resultaterne som de er? Hvor skal der sættes ind? Jobcentret bliver i en række af målingerne sammenlignet med 14 kommuner med samme rammevilkår, som kaldes klyngen. Den klynge, som Greve er en del af, består af: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Resultatrevisionen skal ses i sammenhæng med den årlige beskæftigelsesplan, der fastlægger jobcentrets indsatsområder. Jobcentret har netop hentet resultatrevisionens målinger og har udarbejdet første udkast. Hovedkonklusionen er, at til trods for den samlet set positive udvikling i antallet af personer på forsørgelsesydelser i december 2011 sammenlignet med december 2010, er der særligt to grupper i Greve, der er i stigning, og hvor jobcentret derfor har en udfordring med at bremse den ugunstige udvikling. 1. Der er en fortsat stigning i ungeledigheden. Jobcentret har derfor etableret et ungeteam, og udviklet arbejdsgange der skal sikre at de enkelte ungedelmålgrupper modtager den rette indsats. Indsatsmæssigt vil jobcentret endvidere i 2012 udvikle en række nye tilbud til de udsatte unge. 2. Stigningen i langtidsledigheden betyder, at Greve i 2012 vil fastholde den øgede samtaleintensitet og brug af løntilskud, der i 2011 blev igangsat for udvalgte dagpengemodtagere. Indsatsen var særligt fokuseret på de tre a- kassegrupper 3F, HK og Krifa, som tilsammen udgør knapt halvdelen af de ledige forsikrede i Greve. Tidsplan Senest d. 13. april: 1. udkast til resultatrevisionen sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 30. april: 1. udkast af resultatrevisionen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Senest 27. april: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland sender sine kommentarer til 1. udkast til resultatrevision Senest 1. maj: Det Lokale Beskæftigelsesråd i Greve drøfter 1. udkast af resultatrevisionen og afgiver eventuelle bemærkninger

9 Side 8 Senest 21. maj: Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen. 31. maj 2011: Den endelige udgave af resultatrevisionen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Senest 30. juni 2011: Resultatrevisionen godkendes af kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger fremlægges i samme forbindelse. Senest den 1. juli 2011: Den godkendte resultatrevision samt Det Lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands bemærkninger skal offentliggøres Bilag - Resultatrevision for indsatsåret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands bemærkninger til 1. udkast af Resultatrevision 2011 Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter Resultatrevision Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede resultatrevisionen og afgav følgende bemærkninger. - Det Lokale Beskæftigelsesråd anerkender de gode resultater, der er opnået i 2011, og rådet er enig i, at der til trods for den overordnede positive udvikling i forsørgelsesudgifterne i 2011 er to områder, der er i stigning, og hvor jobcentret derfor har en udfordring med at bremse den ugunstige udvikling. De to områder er ungeledigheden og langtidsledigheden. I forhold til at bekæmpe ungeledigheden understregede rådet, at det er væsentligt i en forstærket ungeindsats også at have fokus på de unge ledige, som har taget en uddannelse.

10 Side 9 4. Overblik over unge ledige i Greve Det Lokale Beskæftigelsesråds besluttede på møde d. 29. februar 2012, at rådet fremover som et fast punkt på møderne skal have et overblik over gruppen af unge ledige i. Overblikket består af følgende oversigter: - Antal unge på henholdsvis a-dagpenge og kontanthjælp - Ledighedstal for hele landet og ledighedstal fordelt på ydelsestype, køn og alder - Status på ungemålene i Beskæftigelsesplan 2012 Derudover får rådet hvert halve år den ungeopgørelse, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) udarbejder over årige. Bilag - Antallet af fuldtidspersoner mellem år på a-dagpenge eller kontanthjælp marts 2011 marts Ledighedstal marts 2011 marts Ledige fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012, - Ledige fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012, hele landet - Status på ungemål i Beskæftigelsesplan Status på årige, november 2011, UUV Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning.

11 Side Oversigt over antal virksomhedspraktikker Ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal jobcentret underrette det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktik. Underretningen skal bl.a. indeholde oplysninger om antal, varighed og fordelingen på offentlige og private virksomheder. Disse regler fremgår af 54 i bekendtgørelse nr. 482 af 19. maj 2011: Jobcenteret underretter det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden om anvendelsen af virksomhedspraktik. Det enkelte jobcenter og det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om: 1. antallet af etablerede virksomhedspraktikpladser, 2. varigheden af virksomhedspraktikperioderne, 3. fordelingen på offentlige og private virksomheder, 4. inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt 5. navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik. Stk. 3. Det kan aftales lokalt, at der også skal oplyses om indhold og formål i hvert virksomhedspraktikforløb. Vedlagt er et bilag, der redegør for punkterne 1, 2, 3 (dog kun i forhold til dagpengemodtagerne) og 5. Det har ikke været muligt at trække informationer til punkt 4. Overblikket indeholder tal for etablerede praktikker i perioden februar 2012 april 2012 (de sidste 5 dage af april er ikke medtaget). Bilag - Virksomhedspraktikker kontanthjælpsmodtagere februar - april Virksomhedspraktikker dagpengemodtagere februar - april 2012 Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: - Næste oversigt over virksomhedspraktikker kommer på LBR s møde i oktober. På LBR s møde i august vil rådet få en orientering om, hvorvidt administrationen har implementeret Data Warehouse, særligt om systemet giver mulighed for hhv. at trække postnummeret på virksomhederne og sætte virksomhederne i alfabetisk orden. Data Warehouse er en samling af elektroniske data om jobcentrets aktiviteter, der giver mulighed for at lave et bredt udsnit af rapporter og analyser.

12 Side Evaluering af projekt Fra match 4 til stærke piger I 2008 besluttede Det Lokale Beskæftigelsesråd i Greve at bevilge penge til projekt Fra match 4 til stærke piger. Projektet har løbet i perioden 1. januar december 2011 og er nu blevet evalueret af konsulentfirmaet LG Insight. Formålet med projektet var, at kvinder med ikke vestlig baggrund i matchgruppe 4 opnåede beskæftigelse. At målgruppen tilhørte matchgruppe 4 (som i dag svarer til matchgruppe 2) betød, at de havde begrænsninger af fysisk, psykisk og/eller af social karakter i forhold til arbejdsmarkedet. Projektet havde særligt fokus på, hvordan kvindernes motivation og arbejdsidentitet kunne opbygges, hvordan deres ressourcer kunne mobiliseres og hvordan ressourcerne kan udvikles til realkompetencer. Da kvindernes behov var sammensatte, blev der udarbejdet fleksible, individuelle og specialiserede indsatser. Arbejdsmarkedsfaglige aktiviteter foregik sideløbende med social- og sundhedsfaglige indsatser. Projektet blev i foråret 2012 evalueret af konsulentfirmaet LG Insight. Evalueringen er vedlagt som bilag. Bilag - Evaluering af Match 4 til stærke piger, LG Insight Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning.

13 Side Prioriteringer af midler i 2012 Anvendelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråds midler skal i 2012 ske inden for de tre områder, som rådet tidligere har udpeget som fokusområder i 2012: 1. Unge 2. Jobrotation 3. Erhvervsfremme Lbr-konsulenten havde til mødet d. 29. februar udarbejdet en række idé/projektforslag inden for hvert af de tre områder. På baggrund af Det Lokale Råds drøftelse af projektforslagene d. 29. februar er disse blevet justeret og udbygget projektforslagene. Idé/projektforslagene har samlet set et budget på foreløbigt kr. Det Lokale Beskæftigelsesråd råder i 2012 over et budget på i alt kr. Det betyder, at der er kr. tilbage, hvis projekterne vedtages i den præsenterede form. Bilag - Projektbeskrivelse: Virksomhedsrettet indsats for udsatte unge - Arrangement om iværksætteri - Annonce til socialt iværksætteri - Notat om socialøkonomiske virksomheder - Projektbeskrivelse for jobrotationsprojekt Indstilling Center for Job & Socialservice indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender idé/projektforslagene. Beslutning Virksomhedsrettet indsats for udsatte unge (Unge): - Projektbeskrivelsen blev godkendt. Arrangement om iværksætteri: - Projektbeskrivelsen blev godkendt med følgende bemærkninger: - Greve Ungdomsskole og Køge Gymnasium skal inddrages - Der skal suppleres med annoncer på Facebook og eventuelt andre annoncer, der er i øjenhøjde med de unge. - Information om arrangementet skal lægges på s hjemmeside og Erhvervscentrets hjemmeside - Der skal laves en QR-kode om arrangementerne til smartphones, som eksempelvis sættes på plakaterne - Der skal laves en pressemeddelelse om arrangementet. Annonce til socialt iværksætteri: - Annoncen blev godkendt med følgende bemærkninger: - I annoncen tilføjes eksempler på navne på socialøkonomiske virksomheder - Der skal ikke annonceres i Dagbladet, men i stedet i Sydkysten Syd - Der skal laves en pressemeddelelse om initiativet.

14 Side 13 Notat om socialøkonomiske virksomheder (Erhvervsfremme): - Notatet blev godkendt (se også ovenfor). Projektbeskrivelse for jobrotationsprojekt: - Projektbeskrivelsen blev godkendt. Anvendelse af de resterende midler: - LO foreslog, at de resterende midler anvendes til et projekt rettet mod de ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. - Køge Kommune har iværksat et sådant projekt. Administrationen indhenter projektbeskrivelsen og præsenterer et projektforslag på mødet i august.

15 Side Evt. Mængden af bilag blev drøftet. Generelt var holdningen, at der er mange bilag, men at medlemmerne hver især vurderer, hvilke bilag der er nødvendige at læse til mødet. Formanden foreslog, at næste møde (d. 21. august) holdes på Greve Videnscenter. Her findes flere af jobcentrets aktive tilbud. Dette var der opbakning til. Flere medlemmer har ytret ønske om, at LBR holder et længere møde i løbet af året. Det blev besluttet, at dette udvidede møde holdes i stedet for det ordinære møde d. 23. oktober. Mødet bliver fra kl Et længere møde giver mulighed for en overordnet drøftelse af, hvilke indsatsområder LBR skal anvende sine midler til. Mødet holdes uden for rådhuset, eksempelvis i Karlslunde eller på Greve Strandkro.

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 21. august 2012 kl. 15.00-17.00 Sted: Greve Videnscenter, lokale 2 Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Møde den 14. maj 2013 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4, 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Rundvisning og oplæg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat LBR-møde onsdag den 24. august 2011 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve og referat LBR-møde og seminar Onsdag den 4. maj 2011 kl. 15.00-19.00 Center for Job & Socialservice Centerholmen 18, mødelokalet på 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 29. februar 2012 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Projekt 4U...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Møde den 25. februar 2014 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Medlemmer Morten Dahlin, formand Greve Byråd Annie Bendtsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 1. marts 2013 kl. 13.00 15.00 DNP Skruegangen 2 2690 Karlslunde Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 7. december 2011 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 10} Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Ny formand

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 10. december 2013 kl. 15.00 17.00 Mødelokale 1 på Rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Seminar den 23. oktober 2012 kl. 13.00-20.00 ErhvervsCentret Korskildelund 6 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 22. oktober 2013 kl. 15.00 17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.06.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på LBR-støttede projekter og aktiviteter...3 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 25.08.08 kl. 16:00 i Stamhuset, Digehuset 9 i Askerød, Hundige Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på projekt Jobbutik i Askerød...3 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 29. august 2013 kl. 14.00 16.00 Rådhusholmen 5, 1. sal Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg om Unge

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 24.05.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2008...3 2. Ændring af forretningsorden...5

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 30. oktober 2014 kl. 15-17 Team Succes Greve Waves Over Bølgen 2A, 2. sal 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.11.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering om status på jobcentrets resultater...3 2. Orientering

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 12.12.07 kl. 16:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Projekter og aktiviteter i 2008...3 2. Mødeplan 2008...4 3. Orientering...5

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Referat Torsdag den 04.12.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tilbudsvifte for forsikrede ledige...4 2. Plan for LBR s virksomhedsrettede

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 14.02.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Projekt Arbejdsfastholdelse i private og offentlige virksomheder...3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 13. maj 2014 kl. 15-17 JAT Jobcentrets Aktive Tilbud Hundige Allé 11, 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 22.10.09 Kl. 15:00 i Jobcenter Greve, centerholmen 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Opfølgning på borgerundersøgelse... 3 2. Procesevaluering

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 25.02.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. 2. mødeleder i 2008...3 2. Konference for LBR...4 3. Orientering...5

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. november 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Fastholdelseskonsulent, Sygedagpengeteam. 3 4. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 17.02.10 Kl. 15:00 i Jobcenter Greve, Centerholmen 18, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Evaluering af jobbutikken... 3 2. Status for procesevaluering

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 11. december 2012 kl. 15.00-17.00 Dansk Graverings Center Vævergangen 22 B 2690 Karlslunde Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Ordinært LBR-møde Onsdag den 20. oktober 2010 kl. 15.00-16.30 Center for Job & Socialservice Centerholmen 18, mødelokalet på 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere