BRUGER MANUAL SE-S400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL SE-S400"

Transkript

1 BRUGER MANUAL SE-S400

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller.. Side 7 Skuffen.. Side 7 Strømforsyning. Side 7 DAGLIG BETJENING AF CASIO SE-S400: Almindeligt kontantsalg Side 8 Subtotal og byttepenge..... Side 8 Gentagelse..... Side 8 Gangefunktion Side 8 Salg vha. faste priser på varegruppetaster Side 9 Betaling med Dankort Side 9 Kreditsalg... Side 9 Forskellige betalingsformer: Dankort, kontant og kredit Side 9 Salg via PLU-numre Side 11 Rabat på varer via MINUS..... Side 12 Rabat på varer via %-tasten......side 12 Indbetaling kontant i kassen..... Side 12 Udbetaling kontant fra kassen..... Side 12 Rette fejl i en transaktion Side 13 Rette fejl, hvor man har trykket på varegruppetasten..... Side 13 Refundering af varer..... Side 13 Nulsalg..... Side 14 Referencenummer på bon..... Side 14 Visning af tid og dato Side 15 Visning og clearing af tid..... Side 15 Visning og clearing af dato Side 15 PROGRAMMERING: Dato... Side 16 Klokken.. Side 16 Fast pris i varegruppe. Side 16 Fast procentsats.. Side 16 Dansk 50-øre afrunding..side 17 Fast pris på PLU-numre Side 17 PLU ers tilhørsforhold Side 18 ScanningsPLU. Side 19 Valuta Side 19 Tekster Side 20 Tekster på bon Side 22 Tekster på varegrupper Side 23 Tekster på PLU er Side 23 Tekster på ekspedienter.. Side 24 RAPPORTER/OPGØRELSER: Finansrapport - aflæsning..... Side 25 Periodeaflæsning / nulstilling.... Side 26 FEJLKODER: Fejlsøgningsskema. Side 27 Side 3

4 BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400 NØGLEOMSKIFTER: Nøgle - position Funktion Beskrivelse X2/Z2 Nulstiller Aflæser salgstal i hukommelsen og nulstiller data, ved X nulstilles data ikke. Der skal Z benyttes. Z Læser Aflæser salgstal i hukommelsen og nulstiller data X Læser Aflæser salgstal i hukommelsen men nulstiller ikke data REG Registrer Anvendes til normal registrering OFF Sluk Kasseapparatet er slukket RF Ret fejl Retter evt. fejl indtastninger PGM Program Programmeringsposition KEYBOARD: FREM BON BON TIL/ FRA - RABAT %- EKSP. NR. SIGN OFF PIL OP PIL NED IND- BET. UD- BET. TAX PGM HJÆLP BON PRIS CE1 CE2 SKIFT MENU 5/30 10/35 15/40 20/45 25/50 CH DAN- KORT SKUF- FE PLU /29 9/34 14/39 19/44 24/49 0- SALG MOMS REF. NR. # /28 8/33 13/38 18/43 23/48 SUBTOTAL RETUR X/TID DATO /27 7/32 12/37 17/42 22/47 KONTANT FEJL C /26 6/31 11/36 16/41 21/46 Side 4

5 FORKLARINGER TIL KEYBOARDET: - FREM BON Hold denne tast nede for at køre bonen manuelt frem. - PROCENTRABAT Brug denne tast til at registrere rabatter. - DEKORT Fratrækker beløb direkte. Indtast beløb og tryk derefter på dekort. - BON Anvendes, når Reciept on/off -knappen på off-funktion og kunden efter køb ønsker bon. - NR / NUL-SALG Bruges til indtastning af nummer på bon. Åbner skuffen ved tryk på knappen inden ekspeditionen er påbegyndt. - PRIS Bruges til indtastning af pris ved åbne PLU er. - RETUR Bruges til at refundere beløb. Tryk på returtasten - og fuldfør ekspeditionen som normalt. - FEJL Bruges til at slette det sidst indtastede beløb, der er registreret på varegruppe eller PLU. Trykkes knap efter SUBTOTAL slettes hele ekspeditionen. - EKSP. NR. Bruges ved starten af en ekspedition til at indtaste ekspedientnummer. - PLU Bruges til salg af varer på PLU-nr. Tast PLU-nr. - derefter på den pågældende PLU-knap. - X / DATO-TID Frembringer ur-funktion og kan ligeledes bruges som gangefunktion. - C Bruges til at slette forkert indtastet beløb. - VAREGRUPPE 1-46 Varegruppe-taster, bruges til at registrere de enkelte beløb i varegrupper. - BON TIL/FRA Slår kundebonen til og fra. For at aktivere funktionen, trykkes to gange på tasten. - INDBETALING Bruges ved indbetalinger som skal gå uden om omsætningen. - UDBETALING Bruges ved udbetaling som skal gå uden om omsætningen. Side 5

6 - KREDIT Afslutningstast ved kreditsalg. - DANKORT Afslutningstast, når kunden betaler med Dankort. - SUBTOTAL Anvendes til midlertidig sammentælling. - KONTANT / BYTTEPENGE Anvendes til at afslutte salg, når kunden betaler kontant. Byttepengefunktionen: Indtast efter subtotal det modtagne beløb fra kunden og tryk KONTANT / BYTTEPENGE, hvorefter byttepenge til kunden vises i displayet. - MOMS Bruges til moms. - NUMERISKE TASTER Benyttes til at indtaste værdier. -,, - NY SALDO Opsummér ny saldo på eventuelt bord. - FLADE PLU'ER 1-46 Bruges til at registrere beløb. - FLYT BORD Bruges til at flytte en regning fra et bord til et andet. - SKIFT MENU Skift mellem de forskellige prismenuer. - NYT BORD Bruges til at lave en ny regning på et eksisterende åbent bord ved bordstyring. - GAMMELT BORD Henter en gammel åben regning, hvor der med NYT BORD er lavet en ny regning. - PROCENTBONUS Brug denne tast til at registrere bonus. - SKAT PGM Brug denne tast til at registrere skatter. - SIGN OFF Brug denne tast til at logge ekspedient af. - HJÆLP Brug denne tast til at få hjælp med at benytte/programmere kassen. Side 6

7 GENERELT ISÆTNING AF RULLER: CASIO SE-S400 benytter det nye smarte Drop-in bonskifte. Se billede. SKUFFE: Ifølge loven må skuffen ikke låses med nøgle. Lad derfor skuffen stå åben om natten, så man kan se, at den er tom. Ved eventuelt strømsvigt kan skuffen åbnes ved at aktivere den pal, der sidder under skuffen bagtil. STRØMFORSYNING: Udover kasseapparatets netledning er det ydermere forsynet med 3 stk. back-up batterier. HUSK AT SKIFTE BATTERIER MINDST EN GANG OM ÅRET. Batterierne skiftes ved at løfte bonlåget og fjerne bonrullen. Dernede under forefindes et lille dæksel der åbnes ved at presse ind ved markeringen i venstre side samtidig med at der løftes op i dækslet. De 3 nedslidte batterier tages op og de nye sættes i, hvorefter bonrullen isættes og bonlåget monteres igen. NB: Kassen skal være tændt døgnet rundt. Side 7

8 DAGLIG BETJENING AF CASIO SE-S400 ALMINDELIGT KONTANTSALG: Á-pris Kr. 1,00 Vare Antal 1 Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 1,00 Tast pris: 100 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på KONTANT SUBTOTAL & BYTTEPENGE: Vare Á-pris Kr. 12,34 Antal 1 Tast pris: 1234 Tryk på Varegruppetast 2 Varegrp. 2 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast 2000 og KONTANT GENTAGELSE: Vare Á-pris Kr. 1,50 Antal 3 Tast pris: 150 Tryk på Varegruppetast 1 tre gange Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast 1000 og KONTANT GANGEFUNKTION: Á-pris Kr. 1,00 Vare Antal 12 Varegrp. 1 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast antal varer: 12 Tryk på X - tasten Tast pris: 100 og Varegruppetast 1 Tast 2000 og KONTANT Side 8

9 SALG VHA. FASTE PRISER PÅ VAREGRUPPETASTEN: Fast pris Kr. 1,00 Kr. 3,00 Kr. 9,00 Varegrp Antal Kontant Kr. 50,00 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på Varegruppetast 2 - to gange Tast 4 og på X - tasten Tryk på Varegruppetast 3 Tast 5000 og KONTANT BETALING MED DANKORT: Varegrp. 1 Kr. 11,00 Vare Antal 1 Betaling Dankort Kr. 20,00 Tast pris: 1100 Tryk på Varegruppetast 1 Tast 2000 og DANKORT KREDITSALG Á-pris Kr. 1,00 Kr. 5,00 Kr. 10,00 Antal Varegrp Tast pris: 100 og Varegruppetast 1 Tast pris: 500 og Varegruppetast 2 Tast pris: 1000 og Varegruppetast 1 og KREDIT FORSKELLIGE BETALINGSFORMER; DANKORT, KONTANT & KREDIT: Vare Betaling Varegrp. 4 Kr. 55,00 Antal 1 Dankort Kr. 35,00 Kontant Kr. 5,00 Kredit Kr. 20,00 Tast pris: 5500 Tryk på Varegruppetast 4 Tast 3500 og DANKORT Tast 500 og KONTANT Tryk på KREDIT Side 9

10 SALG MED VALUTA/EURO: Efterfølgende er et eksempel på salg, når kunden betaler i en fremmed valuta. I eksemplet er det Euro, der er programmeret til tasten for valuta 1. (Se programmering af valuta på side 23). Nøgleomskifteren skal i position: REG. Eksempel med betaling i Euro: Hovedvaluta på kassen Danske kroner Varegruppe 1 Pris Betaling Tilbagebetaling Kurs 20 danske kroner 10 Euro Danske kroner 1 Euro = 7,4297 Dkr. Operation: Display: Udfør salget VAREGRP. 1 Tryk på Euro-tasten (Valuta-tasten). Når du trykker på Euro-tasten, skifter valutaen til Euro OBS: Skal være oprettet på keyboardet. Når der trykkes på SUBTOTAL, vises beløbet i danske kr. i displayet Indtast modtaget Euro-beløb Tryk på Euro-tasten Eurobeløbet vises omregnet til danske kr. i displayet Tryk på KONTANT Tilbagebetalingsbeløbet vises i danske kroner i displayet Side 10

11 SALG VIA PLU-NUMRE: Eksempel 1: Alm. salg med byttepenge. Á-pris Kr. 2,50 Vare Antal 1 PLU-nr. 14 Betaling Kontant Kr. 3,00 Tast 14 (PLU-nr.) Tryk på PLU-tasten Tast 300 og KONTANT Eksempel 2: Gentagelse Á-pris Kr. 2,50 Vare Antal 3 PLU-nr. 14 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast 14 (PLU-nr.) Tryk på PLU-tasten 3 gange Tast 1000 og KONTANT Eksempel 3: Gangefunktion Á-pris Kr. 2,00 Vare Antal 10 PLU-nr. 7 Betaling Kontant Kr. 20,00 Tast 10 (Antal) Tryk på X - tasten (Gange-tasten) Tast PLU-nr: 7 og PLU-tasten Tast 2000 og KONTANT Side 11

12 RABAT PÅ VARER VIA MINUS: Varegrp. 1 Kr. 5,00 Vare Antal 1 Rabat Kr. 1,00 Betaling Kontant Kr. 10,00 Tast pris: 500 Tryk på Varegruppetast 1 Tast varerabatten: 100 og tryk på MINUS Tast 1000 og KONTANT RABAT PÅ VARER VIA %-TASTEN: Vare 1 Vare 2 Varegrp. 1 Kr. 10,00 Antal 1 Fast rabat på %-tasten 2,5% Varegrp. 2 Kr. 6,00 Antal 1 Totalrabat 5% Kontant Kr. 50,00 Tast pris: 1000 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på %-tasten (2,5% bliver fratrukket sidst indtastede vare) Tast pris: 600 Tryk på Varegruppetast 2 Tast 5 og tryk på %-tasten (5% bliver fratrukket hele beløbet) Tast 5000 og KONTANT INDBETALING KONTANT I KASSEN: Efterfølgende er et eksempel på en kontant indbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG. Modtaget beløb Kr. 700,00 Tast og tryk på INDBET UDBETALING KONTANT FRA KASSEN: Efterfølgende er et eksempel på en kontant udbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG. Udbetalt beløb Kr. 100,00 Tast og tryk på UDBET Side 12

13 RETTE FEJL I TRANSAKTION: Såfremt man taster forkert i en transaktion, findes der en række måder, hvorpå man kan foretage rettelser vha. C-tasten. Nøgleomskifteren står i position: REG. Korrektion af á-pris Varegruppe er illustreret med: Korrektion af antal (Tallet angiver hvilken varegruppe, at der er tale om) RETTE FEJL, HVOR MAN HAR TRYKKET PÅ VAREGRUPPETASTEN: Eksempel 1: Pris Fejlpris Man har indtastet en á-pris på 550 i stedet for 505 og trykket på en varegruppetast. Udbedring: Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare) Indtast den rigtige pris og tryk på varegruppetasten igen. Eksempel 2: Pris Fejlpris Antal Man har trykket på 3 og gangetasten samt indtastet en á-pris på 220 i stedet for 230 og trykket på en varegruppetast. Udbedring: Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare og multiplikation) Indtast antal (3), tryk på gangetasten, korrekt pris (230) og tryk på varegruppetasten. Side 13

14 REFUNDERING AF VARER: Huskeregel: RF = Ret Fejl. Nøgleomskifteren drejes i position: RF. Refunderingen foregår, som en helt almindelig transaktion. Varegrp. 1 Kr. 1,50 Vare 1 Antal 2 Varegrp. 2 Kr. 1,20 Vare 2 Antal 6 Betaling Kontant kr. 10,20 Tast pris: 150 Tryk 2 gange på Varegruppetast 1 Tast 6 (Antal) Tryk på X - tasten Tast Varegruppetast 2 Tryk på KONTANT VIGTIGT: For at undgå fejlindtastninger fremover, så drej nøglen tilbage, hvor den stod. NULSALG: Nøgleomskifteren skal i position: REG. Tryk på NULSALG - skuffen åbner og printeren udskriver en bon. REFERENCENUMMER PÅ BON: På CASIO SE-S400 det muligt at indtaste et referencenummer eller et ID-nummer på op til 8 cifre på bonen. Til dette bruges NULSALG-tasten. Varegrp. 1 Kr. 7,50 Vare 1 Antal 1 Betaling Kontant Kr. 7,50 Ref.nr Indtast referencenummer: Tryk på NULSALG Tast pris: 750 Tryk på Varegruppetast 1 Tryk på Tryk på KONTANT Side 14

15 VISNING AF TID OG DATO: Nøgleomskifteren skal i position: REG. Visning og clearing af tid: Tryk på X /DATO TID - tasten. Tryk på C (Clear) - tasten. Visning og clearing af dato: Tryk på X /DATO TID - tasten. Tryk på tasten endnu engang og dato fremkommer. Tryk på C (Clear) - tasten. Side 15

16 PROGRAMMERING PROGRAMMERING AF DATO: Drej nøglen i PGM og brug pilene ned til dato og tryk på KONTANT Indtast tid, afslut med KONTANT, indtast dato, afslut med KONTANT, indtast måned, afslut med KONTANT, indtast år, afslut med KONTANT Afslut med SUBTOTAL PROGRAMMERING AF FAST PRIS I VAREGRUPPE: Drej nøglen i PGM og brug pilene til Varegruppe og tryk på KONTANT Tast varegruppenummer og KONTANT. Nu kan du evt. vælge anden Varegruppe og trykke KONTANT. Angiv fast pris f.eks (15 kr.) afslut med KONTANT Samme fremgangsmåde benyttes på øvrige varegrupper Når alle priser er indtastet PROGRAMMERING AF FAST PROCENTSATS: Drej nøglen i PGM og brug pilene ned til FUNKTIONSTASTER og tryk KONTANT. Vælg %- funktionen og tast KONTANT Angiv procent størrelse f.eks. 2.5 (2,5 %)... Tryk KONTANT Husk at trykke på punktumtasten, hvis der ligesom i eksemplet bruges decimaltal. Når procenten er angivet... Side 16

17 PROGRAMMERING AF MOMS: Drej nøglen i PGM og brug pilene ned til MOMS og tryk KONTANT. Tast KONTANT ved Sats, skriv momssats ved Moms1 og tast KONTANT Angiv procent størrelse f.eks (25 %)... Tryk KONTANT Husk at trykke på punktumtasten, hvis der ligesom i eksemplet bruges decimaltal. Når procenten er angivet... For at få momssatsen på Varegruppen eller PLU, da vælger du med pilene enten Varegruppe eller PLU. Vælger med pilene Momsstatus og taster KONTANT. Og med pilene vælger du så din momsstatus (som regel T/S1) og taster KONTANT. Du afslutter med SUBTOTAL For at få moms på kvittering skal følgende programmeres: Drej nøglen i PGM og brug pilene ned til SYSTEM og tryk KONTANT. Tast 3 og SUBTOTAL. Tast og KONTANT, afslut med SUBTOTAL Tast og DANKORT, afslut med SUBTOTAL Tast og KREDIT, afslut med SUBTOTAL PROGRAMMERING AF FAST PRIS PÅ PLU-NUMMER: Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Det er en fordel at programmere priserne på PLU erne i rækkefølge. Drej nøglen i PGM og brug pilene til PLU og tryk på KONTANT Tast PLUnummer og KONTANT. Nu kan du evt. vælge anden PLU og trykke KONTANT. Angiv fast pris f.eks (15 kr.) afslut med KONTANT Samme fremgangsmåde benyttes på øvrige PLU er Når alle priser er indtastet Side 17

18 PROGRAMMERING AF PLU ERS TILHØRSFORHOLD: Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Drej nøglen i PGM og brug pilene til PLU og tryk på KONTANT Tast PLUnummer og KONTANT. Nu kan du evt. vælge anden PLU og trykke KONTANT. Brug pilene ned til Gruppelink, indtast nummer på Gruppen som PLU skal linkes til og afslut med KONTANT. Brug pilene ned til Varegrp Link, indtast nummeret på Varegruppen som PLU skal linkes til og afslut med KONTANT. Samme fremgangsmåde benyttes på øvrige PLU er Når alle priser er indtastet Side 18

19 PROGRAMMERING AF NY SCANNINGS PLU: Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Scan varen eller tast stregkoden og tryk på. KONTANT KONTANT Tast pris (Max 6 tegn) Tast varegruppe nummer/tast PROGRAMMERING AF VALUTA: Sådan programmeres en fast valutakurs på en af de to valutataster. Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Drej nøglen i PGM og brug pilene ned til FUNKTIONSTASTER og tryk KONTANT. Vælg VALUTA funktionen og tast KONTANT Udfyld SATS med kursen på samt et 2 tal i MONETARY Eksempel med EURO: 100 EURO = 746 Dkr. dvs. at 1 EURO. = 7,46 Dkr. For at afslutte programmeringen:. Kontakt din bank eller Internetsiden for at få oplyst de aktuelle satser. Side 19

20 PROGRAMMERING AF TEKSTER: I program 2 bliver keyboardet til alfabet tastatur som illustreret nedenfor. Benyt det som, man bl.a. skriver SMS på sin mobil telefon. F.eks. så taster man 3 gange på 8 for at få bogstavet C. Side 20

21 Side 21

22 PROGRAMMERING AF TEKSTER PÅ BON: Man kan programmere faste tekster på sin kundebon. Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Drej nøglen i PGM og brug pilene til BESKED og tryk på KONTANT Tast den tekst som du ønsker på de respektive linjer, afslut med KONTANT. Når alle tekster er indtastet Hvis du ønsker at benytte reklame og bund tekst, så du i alt kan have tekst på 12 linjer, så skal følgende programmering laves: Drej nøglen i PGM og brug pilene til SYSTEM og tryk KONTANT. Tast 3 og SUBTOTAL, tast 2122 SUBTOTAL, tast og KONTANT. Afslut med SUBTOTAL Side 22

23 PROGRAMMERING AF TEKSTER PÅ VAREGRUPPER/PLU M.M: Man kan programmere tekster på varegrupperne på kasseterminalen. Nøgleomskifteren skal stå i position: PGM. Drej nøglen i PGM og brug pilene til VAREGRUPPE og tryk på KONTANT Tast Varegruppenummer og KONTANT. Nu kan du evt. vælge anden Varegruppe og trykke KONTANT. Tast varegruppenavn via numerisk tastatur, afslut med KONTANT. Samme fremgangsmåde benyttes på øvrige VAREGRUPPER Når alle tekster er indtastet Samme fremgangsmåde benyttes ved PLU dog vælges PLU i stedet for VAREGRUPPE. Side 23

24 PROGRAMMERING AF TEKST PÅ EKSPEDIENTER: Drej nøglen i PGM og brug pilene til EKSPEDIENT og tryk på KONTANT Vælg EKSPEDIENTnummer og KONTANT. Tast Ekspedientnavn via numerisk tastatur, afslut med KONTANT. Samme fremgangsmåde benyttes på øvrige EKSPEDIENTER Når alle tekster er indtastet PROGRAMMERING AF BON GRAFIK: 1. Drej nøglen i PGM. 2. Brug pilene til POP og tast KONTANT. (Du kan printe en liste med POP beskeder, ved at vælge ALL BESKED og taste KONTANT) 3. Når du har valgt den POP besked, så indtaster du nummeret ud for POP Illustr. Nr., tast KONTANT til sidst. Nedenstående er et eksempel på Bon Grafik: Du kan også vælge selv at skrive din tekst, dette gøres ved at vælge POP besked 1, 2, 3 eller 4 og selv skrive denne via det numeriske tastatur. Side 24

25 RAPPORTER/OPGØRELSER Nøglens X-position: Denne nøgleposition bruges til at aflæse kasseapparatet i løbet af dagen UDEN at nulstille salgstallene. Nøglens Z-position: Efter endt arbejdsdag skal man nulstille kasseterminalen vha. en nulstilling. En nulstilling medfører til dels at alle dagens salgsinformationer printes ud. Samtidig fjernes salgsinformationerne fra kasseterminalen. Vær omhyggelig med at overholde en fast rutine med hensyn til nulstilling af kasseterminalen efter endt arbejdsdag. FINANSRAPPORT - AFLÆSNING: Nøgleomskifteren skal stå i X-position eller Z-position. X :10 Eksp Dato & Tid Eksp. & Bonnr. - Tryk på pilene indtil det fremkommer hvilken rapport du ønsker, afslut med (KONTANT). 1. Daglig (X/Z) 2. PLU (X/Z) 3. Hovedgruppe (X/Z) 4. Time (X/Z) 5. Måned (X/Z) 6. Åbne borde/konti (X/Z) 7. Flash (X) / EJ (Z) (Elektronisk Journal) 8. EJ (X) / EJ Tøm (Z) (Elektronisk Journal) 9. EJ-SD (X) F L A S H X 158 * * 46 NT NT CA# CH# *CK Rapportsymbol. Antal varer Totalbeløb Antal transaktioner Nettobeløb Kontant i skuffe Kreditbeløb Dankortbeløb Z :30 Dato & Tid Z :25 Dato & Tid EKSP Eksp. & Bonnr. EKSP Eksp. & Bonnr HOURLY Z 0001 Rapportsymbol PLU Z 0001 Rapportsymbol. 00:00-01:00 No 6 Time / antal kunder PLU0001 QT 16 PLU-nr. / antal Beløb 0.24% Procent / Beløb 01:00-02:00 No 25 PLU0002 QT % TOTAL No 56 Total antal varer TOTAL No 156 Total antal varer Totalbeløb 100% Totalbeløb Side 25

26 PERIODE AFLÆSNING / NULSTILLING: Periode aflæsning: Nøgleomskifteren skal stå i X2/Z2-position. - Tryk på pilene indtil det fremkommer hvilken rapport du ønsker, afslut med (KONTANT). 1. Periode1 X 2. Periode12 X 3. Periode1 Z 4. Periode2 Z Z :11 EKSP PERIODE 1 ZZ0002 VAREGRP VAREGRP VAREGRP VAREGRP U/LINK V.GRP BRUTTO NETTO KONTANT SKUF DANKORT SKUF KREDIT I ALT ANNULLER BON REFUNDERING KONTANT DANKORT KREDIT INDBETAL UDBETALT DEKORT RABAT % RETUR FEJL BON 2 #/0-SALG 1 FLYT FRA 1 NYT BORD 2 GL. BORD EKSP EKSP Dato & Tid Eksp. & Bonnr. Rapportsymbol Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Varegruppe / varer Beløb Antal varer uden link Beløb Total antal varer Totalbeløb Antal transaktioner Nettobeløb Kontant i skuffe Dankortbeløb Kreditbeløb Antal annuleringer Annuleringsbeløb Refunderinger i RF Refunderingsbeløb Antal kontantsalg Kontantbeløb Dankortsalg Antal Dankortsalg Antal kreditsalg Kreditbeløb Indbetalinger Indbetalt beløb Udbetalinger Udbetalt beløb Antal kr. rabat Rabatbeløb Antal rabatprocenter Rabatbeløb Antal returneringer Returbeløb Antal fejl Fejlbeløb Antal boner Antal nulsalg Antal flyttede borde Antal nye borde Antal gamle borde Antal ekspeditioner Ekspedientomsætning Antal ekspeditioner Ekspedientomsætning Side 26

27 FEJLBETJENING Fejl på kasseterminalen bliver markeret med en fejlkode i displayet. Fejlkode angiver hvad fejlen skyldes. I nedenstående fejlkodeskema kan man se, hvorledes fejlene udbedres. Fejlkode Årsag Udbedring E01 Nøglen er drejet før ekspeditionen er afsluttet Drej nøglen tilbage til REG og afslut E03 Indtastet ekspedient forskellig fra ekspedient, som startede ekspedition af bord Hvis der kommer en hyletone fra kasseapparatet, så tryk på C (Clear). Såfremt der fremkommer et "L" i displayet, er batterierne ej monteret eller batterierne skal skiftes. Husk at strømkablet skal være isat, når batterierne skiftes! Se mere i den org. Manual på side E-107. Tast andet bordnummer eller tast nummer på ekspedient, som startede ekspedition af bord E08 Ekspedientnummer mangler Indtast ekspedientnummer E10 Ekspedition, mens printeren er åben Luk printeren E17 Bordnummer mangler Indtast bordnummer E19 Antal kunder mangler Indtast antal kunder E21 Ingen link til Varegruppe Ret PLU E31 Tvang på subtotal Tryk på subtotal inden kontant E33 Byttepengetvang Indtast modtaget beløb E35 Byttepengemax overskredet Indtast beløb, der ligger indenfor spærringen E38 Tvang på pengeoptælling inden nulstilling/aflæsning Tæl pengene op inden nulstilling/aflæsning E40 Afslutning uden at udskrive regning på bord Udskriv regning på bord E50 Detaljeret bordhukommelse opbrugt Afslut og luk pågældende bord E51 Bord optaget Tast andet bord / afslut nr. på gammelt bord E53 Bord ikke åbnet Tast bord-nr. på nyt bord Hvis pengeskuffen ikke åbner! Ved strømsvigt eller såfremt terminalen ikke fungerer korrekt, kan man komme ud for, at pengeskuffen ikke automatisk åbner. I disse tilfælde kan man åbne skuffen manuelt ved at påvirke den lille pal under skuffen. Vigtigt: Skuffen vil ikke åbne, hvis skuffen er låst. Side 27

28

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

ER-420M Bruger- og programmerings manual

ER-420M Bruger- og programmerings manual ER-420M Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk Indhold Kom i

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e -

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e - Kasseløsning - V i g ø r d e t l e t t e r e - CompuCash samler alle opgaver i restauranten, butikken og kiosken i ét og samme system. Vi tilbyder en helt unik program tilpasning - både til den enkelte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Flexi Mobil Brugervejledning.

Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning.... 1 1 Ibrugtagning af terminal... 4 1.1 Forberedelse til brug... 4 1.1.1 Isætning af SIM kort... 4 1.1.2 Opladning af batteri... 5 1.1.3 Oprettelse

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Mobil iwl250g Indhold 1 Terminal leverance...4 2 Terminal installation...4 2.1

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.03.45) Countertop ict220e Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Countertop ict220eg Countertop ict250eg

Læs mere